Sunday 2 April 2023

Успение на св Методий Славянобългарски

Свети равноапостолен Методий, 

архиепископ Моравски

* в делничен ден (освен събота) през великия пост. Стихирите в сините букви са от триода, които всяка година ще са различни.


НА ВЕЧЕРНЯТА:

На Го́споди, воззва́х: стихири от триода

За 2023 г:

настоящий самогласен дне дважды. Глас 5:

Богатый в страстех сый, прелестною лицемерия обложен есмь одеждою, веселяся в злых невоздержания, и безмерное немилосердие показую, презирая мой ум, пред дверьми поверженный покаяния, алчущий всякаго блага, и болящий невниманием моим: но Ты Господи Лазаря мя сотвори, нищаго грехами, да не како требуяй, не получу перста орошающа, болезнующу моему языку в негасимом огни: в недрех же патриарха Авраама всели мене, яко Человеколюбец.

Мученичен: Несытною любовию души Христа не отвергостеся святии мученицы, иже различныя раны страстей претерпевше, мучителей дерзость низложисте: непреклонну и невредиму веру сохранше, на небеса преставистеся. Темже и дерзновение получивше к Нему, просите даровати нам велию милость.

Ины стихиры господина Иосифа. Глас 5.
Подобен: Радуйся постником:

Об ону страну Иордана плотию ходя Иисусе, с Тобою сущим вопил еси: друг Лазарь уже умре, и погребению ныне предадеся. Темже радуюся друзи Мои вас ради, да весте, яко вся вем, Бог сый непреложный, аще и являюся видимый Человек. Идем убо оживити его, яко да смерть ощутит сего победу, и совершенное разрушение, яве е сотворю, подая мирови велию милость.

Марфу и Марию вернии подражающе, ко Господу послем божественная деяния яко молитвы, яко да пришед наш ум воскресит, мертв лежащий люте во гробе лености нечувственный, страха Божественнаго никакоже ощущающий, и действ животных ныне не имущий, зовуще: виждь Господи, и якоже друга Твоего Лазаря древле Щедре, предстанием воздвигл еси страшным, сице всех оживи, подаяй велию милость.

Ина стихира господин Теодор, глас 6.
Подобен: Господи на гроб:

Двоеденствует Лазарь во гробе, сущия от века видит умершия, тамо зрит страхи странныя, множество неисчетное адовыми держимое узами: темже сродницы рыдают горько, предвидяще гроб его. Христос же идет оживити друга Своего, едино от всех совершити согласие: благословен еси Спасе, помилуй нас.

Стихири на светителя, глас 4.

Подобен: Дал еси́ зна́мение:

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Като вразумител придоби за себе си закона на благодатта, светителю Методие, затова си станал премъдър изобретател на светите букви с брат си и си ги предал на твоя народ и стадо с тяхното значение, чрез които почитайки и учейки се в светите книги, благославяме Господа и достойно те облажаваме.

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Като последва думите на Господ, блажени Методие, ти явно благослови Отец, Родителя на Словото и Извеждащия Духа, Утешителя, Който изхожда от Отец, но не и от Сина; така ти се показа съмишленик на отците от Първия събор; зедно с тях се моли на Господ да спаси душите ни.

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. (Пс. 116:2)

Ти прие неоскъдно от Бога апостолската благодат, отче Методие, удостои се с дара на пророчеството и чудесата. Затова говореше за бъдещето като за настояще, на слепите си бил зрение, прогонител на демоните, лекар на болните и просиш за всички опрощение на греховете и голяма милост.

Слава, глас 8:

Дойдете, любители на празниците, да се съберем с вяра и да се веселим със свещени песни в деня на Успението на светителя Методий, просветителя на Моравската земя и равноапостолен на славянските страни. Той като остави прекрасния свят и взе на рамо кръста на апостолството, просвети славянските народи с брат си и след като почина, получи от Бога наградата на правдата и непрестанно се моли да се избавим от беди, и нападения над нашите души.

И сега, от триода.


Няма вход.

Четецът: Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Дяконът: Вечерният прокимен. (Четецът прочита от триода).

За 2023 г: псалом 114. Глас 4: Ще ходя пред лицето на Господа в земята на живите. Стих: Радвам се, че Господ чу гласа ми, молбата ми.


Вечерно славословие

Четец: Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


Стиховните стихири, от триода

За 2023 г:

Самогласен дне, дважды. Глас 5:

Приидите прежде конца вси братие чистым сердцем приступим ко благоутробному Богу, житейская обстояния отринувше, о душах попечение сотворим, брашен сластей воздержанием гнушающеся, о милостыни попецемся: тою бо, якоже писано есть, прияша нецыи учредивше ангелы. Напитаим убогими, Напитавшаго нас Своею плотию: облецем себе во одеющагося светом яко ризою, да молитвами Пречистыя Богородицы, и Девы Матере, оставление получивше грехов, со умилением к Нему возопиим: Господи, избави нас от шуяго ответа, и сподоби нас деснаго Твоего предстояния, яко Милостив и Человеколюбец.

Мученичен: В муках суще святии, веселящеся вопияху: изменения нам сия суть ко Владыце: вместо настоящих ран телесных светлое одеяние в воскресение процветет нам, вместо безчестия венцы, вместо уз темничных рай, и вместо осуждения со злодеи, со ангелы житие. Темже молитвами их Господи, спаси души наша.

Слава, и ныне, Богородичен. Подобен: Благодатная:

Предызбранная от всех родов услыши глас наш, и даруй прошения душ наших, избавление страстей и болезней апостол ради, вся могущая яко Мати Божия.


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропaр на равноапостола, глас 4:

Изпратѝ свише Твоята милост, Христе, на нас, които извършваме светлото тържество за успението на Твоя светител Методий, отвори ни вратите на царството Си и по неговото застъпничество освободи ни от оковите на многото наши грехове, Владико, и ни помилвай.

Тропари, гл. 5: 

Богородице Дево радуйся: Поклон до земя. 

Слава: Кръстителю Христов, помени всички нас, за да се избавим от беззаконията си; защото на тебе беше дадена благодатта да се молиш за нас. Поклон до земя. 

И сега: Молете се за нас, свети апостоли и всички светии, да се избавим от беди и скърби, защото вие сте нашите горещи защитници пред Спасителя. Поклон до земя. 

Под твоето добросърдечие прибягваме, Богородице. Не пренебрегвай нашите молитви в неволя, но избави ни от опасност, едничка чиста, едничка благословена. без поклон. 


Господи помилуй, 40. 

Слава, и сега: По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, тебе, истинската Богородица, величаем.  

С името Господне благослови, отче. 

Свещеникът: Да бъде благословен Христос, нашия Бог, всякога, сега и винаги, и во веки веков.

Четецът: Небесни царю, благочестивия народ укрепи, вярата утвърди, народите укроти, света умири, тоя свят храм /тая света обител/ добре запази, по-рано отишлите си наши отци, братя и сестри в селенията на праведните настани, и нас в покаяние и изповед приеми, защото си благ и човеколюбец.


 Молитва на свети Ефрем Сирин

Господи и Владико на моя живот, не ми давай дух на безделие, униние, властолюбие и празнословие. (Поклон до земя)

Но дух на целомъдрие, смиреномъдрие, търпение и любов дарувай на мене, Твоя раб. (Поклон до земя)

Ей, Господи Царю! дарувай ми да виждам моите прегрешения и да не осъждам моя брат, защото си благословен во веки веков. Амин. (Поклон до земя)


12 самостоятелни поясни поклона, като казваме в себе си молитвата на митаря: Боже, бъди милостив към мене, грешния! 

Отново цялата молитва на преподобни Ефрем Господи и Владыко: и един земен поклон.

Господи, помилуй (12 пъти).

Молитва

Четец: Всесвета Троице, единосъщна сила, неразделно царство, причина на всички блага, имай благоволение и към мене, грешния, утвърди и вразуми сърцето ми, премахни всяка моя сквернота, просвети мисълта ми, та всякога да Те славословя и възпявам, да Ти се покланям и казвам: един е свят, един е Господ, Иисус Христос, за слава на Бог Отец. Амин.

Да бъде благословено името Господне отсега и довека. (Пс. 112:2) (3 пъти)


Слава, И сега.

Псалом 33

Ще благославям Господа във всяко време; хвалата за Него винаги е в устата ми. С Господа ще се хвали душата ми; ще чуят кротките и ще се развеселят. Величайте Господа с мене, и да възхвалим името Му заедно. Подирих Господа, и Той ме послуша и от всички мои опасности ме избави. Които обръщаха поглед към Него, просияваха, и лицата им няма да се посрамят. Ето, сиромахът викна, – и Господ чу и го спаси от всичките му беди. Ангелът на Господа застава около ония, които Му се боят, и ги избавя. Вкусете и ще видите, колко благ е Господ! Блажен е човекът, който се Нему уповава! Бойте се от Господа, (всички) Негови светии, защото няма оскъдност у ония, които Му се боят. Богатите обедняха и търпят глад, а ония, които дирят Господа, не са лишени от никое благо. Дойдете, деца, послушайте ме: на страх Господен ще ви науча. Иска ли човек да живее и обича ли дълголетие, за да види блага? Нека сдържа езика си от зло и устата си от коварни думи; нека се отклонява от зло и прави добро; да търси мир и да следва подир него. Очите на Господа са обърнати към праведниците, и ушите Му – към техните вопли. Но лицето на Господа е против ония, които вършат зло, за да изтреби от земята помена им. Викат (праведниците), и Господ слуша и ги избавя от всичките им скърби. Близо е Господ до сломените по сърце, и смирените по дух ще спаси. Много са скърбите на праведника, но от всички тях Господ ще го избави. Той пази всички негови кости; ни една от тях не ще се строши. Злото ще убие грешника, и които мразят праведника, ще загинат. Господ ще избави душата на рабите Си, и никой от ония, които се Нему уповават, няма да загине.


Слава, И сега. Господи, помилуй (3 пъти). Отче, благослови!

Отпуст


——————————————————————


  • Когато се случи в някой от седмичните дни в поста (освен събота), – тогава сутринта след полунощницата се чете празнична утреня според чина в минея. За съжаление, освен канон, нямаме други стихири и тропари. Ще използваме общи за светител от Всекидневника.


НА УТРЕНЯТА

След Шестопсалмието и Великата ектения 

Бог Господь, гл. 4:

Пс. 117

Стих 1: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2: Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3: Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4: Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в очите ни.


Тропар на светителя, глас 4:

Изпратѝ свише Твоята милост, Христе, на нас, които извършваме светлото тържество за успението на Твоя светител Методий, отвори ни вратите на царството Си и по неговото застъпничество освободи ни от оковите на многото наши грехове, Владико, и ни помилвай. (два пъти)

Слава, и сега, Богородичен: Еже от века утаеное 

От вечност скритата, непозната и на ангелите тайна чрез тебе, Богоро­дице, се откри на живеещите на земята: Бог се въплъти в неслитно единство и заради нас доброволно прие кръст, чрез който възкреси първосъздадения и спаси от смърт душите ни.

Малка ектения: Възглас: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи седален (седален от канона), глас 4.

Подобен: Удиви́ся Ио́сиф:

Като слънчева светлина, изгряла от изток, Христос те изпрати на запад за мъдър учител, отче Методие, да просвещаваш много градове и страни, които с твоите букви четат всички боговдъхновени книги на учението на Светия Дух. А ти и сега непрестанно се моли за тези, които те възхваляват.

Слава, и сега, Богородичен: Удиви се Йосиф при безсеменното ти зачатие, Богородице, щом видя, че е свръхестествено, а като размисли за росата върху руното, за неизгарящата в огъня къпина и за разцъфналия Ааронов жезъл, Твоят обручник и пазител свидетелстваше пред свещениците с думите: Дева ражда и след раждането пак остава Дева!


Малка ектения: Възглас: Защото си благ и човеколюбив Бог, и на Тебе слава възнасяме…


Втори седален от Всекидневника, гл. 1.

По Гроб Твой Спасе:

Ти беше служител на Христос – Владиката на всичко, научи хората и ги просвети със свето̀ кръщение като им обясни смисъла му, светителю, затова и те наричаме проповедник на светлата истина и угодник Христов.

Слава, и сега: Богородичен:

Безмъжна, чиста, Богородице Дево, единствена застъпница на верните и покровителка, избави всички, които се уповават на тебе от беди и скърби и люти нападения, Девойко, и спаси нашите души с твоите свети молитви.


Полиелей и величания за светител.


Малка ектения: Свещеникът: Защото е благословено Твоето име и е величествено Твоето царство, на…


Седален след полиелея, от Всекидневника, гл. 8, по Премудрость:

Като се възцари над страстите на плътта, ти се яви като богоподобен светител и преславно поучи стадото си, преподобни, просвети ги с кръщението и ги настави да прославят единия Бог в три ипостаси, затова изливаш изцеления и след смъртта си на тези, които с вяра идват в светата Божия църква и пред раклата с твоите мощи, светителю Методие; моли Христос Бога, да дарува прошка на греховете на почитащите с любов твоя свята памет.


Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И сега: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.


Прокимен, гл. 4: Устата ми ще изговорят мъдрост, и размишленията на сърцето ми - знание. (48:4) Стих: Чуйте това, всички народи; внимавайте в това всички, които живеете по вселената. (48:2)


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй.

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отца и Сина, и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: И да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господа Бога да помолим!

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според (името).

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


 Евангелие (за светител)


Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


50 псалом (чете се)


След това пеем:

Слава... По молитвите на светителя, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега… По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих, гл. 6: Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.

Стихира след 50 псалом от Всекидневника, гл 6:

Наследниче Божий, съпричастник Христов, служителю Господен, свети Методие, каквото е името ти, такова е и житието ти. В старините си просия с разум, а светлостта на лицето ти излъчваше душевно незлобие, мълчаливо известяваше кротостта на Словото. Ти си имал славен живот и успение със светиите, затова се моли за нашите души!


Литийна молитва (дяконът)


Канон, глас 2.

Песен 1

Ирмос: Дойдете, люде, да пеем песен на Христа Бога, Който раздели морето и ръководи народа, когото изведе от египетското робство, защото се прослави.

Припев: Равноапостолни светителю Методие, моли Бога за нас!

Дай ми, Христе Спасителю, единствен милосърдни, пространно слово, моля се на Твоята милост, че ще възхваля Твоя светител Методий и да Те прославя.

Като остави род и отечество, власт и богатство, учителю свети, ти благоволи да живееш в пустинята със светите отци, преславни.

Понеже посрами лютата битка с бесовете, отче, по твоите молитви утоли лютата ми битка с греховете, учителю Методие.

Богородичен: Кой може да изрече твоето необяснимо зачатие, пречиста, тъй като ни роди Бога по плът – величественият Спасител.

Песен 3

Ирмос: Утвърди ни в Тебе, Господи, Който на Кръстното дърво умъртви греха и Твоя страх всели в сърцата на нас, които Те възпяваме.

Припев: Равноапостолни светителю Методие, моли Бога за нас!

Кой може да изрече твоите добродетели и дела, преславни Методие, заради които пострада от триезичните еретици.

Ти прие дар от Бога, свети Методие, и като апостол даром даваш (Мат. 10:8) на нуждаещите се, които славят Бога, който те прослави.

Ти ми даде богатство, Христе Спасителю, което аз, окаяния, погубих в блудство, но по молитвите на Твоя светител, чрез покаяние ме обогати отново.

Богородичен: Марийо, златна кадилнице, отнеми ми вонята от страстите и утвърди мен, който се колебая при нападенията на коварния борец.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Седален, глас 4.

Подобен: Удиви́ся Ио́сиф:

Като слънчева светлина, изгряла от изток, Христос те изпрати на запад за мъдър учител, отче Методие, да просвещаваш много градове и страни, които с твоите букви четат всички боговдъхновени книги на учението на Светия Дух. А ти и сега непрестанно се моли за тези, които те възхваляват.

И сега, от триода.


Песен 4

Ирмос: Чух, Господи, вест за Тебе и се уплаших (Авак. 3:2), разбрах Твоите дела и прославих Твоята сила, Господи.

Моравската земя наистина те има, отче, за твърда крепост, която побеждава еретиците и отблъсква нападенията на бесовете.

Равноапостолни Кириле и Методие, молете Бога за нас!

Вие пастири, Кириле и Методие, като стоите отдясно на Пресветата Троица, молете Я да запази вашето славянско стадо.

Равноапостолни Кириле и Методие, молете Бога за нас!

И тялото и душата си оскверних с негодни дела, но по молитвите на Твоите свети равноапостоли, очисти ме, Спасителю.

Богородичен: Умолявам те, Пречиста, която безсеменно зачена Бога, винаги се моли за твоите раби.


Песен 5

Ирмос: Подателю на светлината и Творецо на вековете, настави ни в светлината на Твоите заповеди, защото освен Тебе друг бог не знаем.

Равноапостолни светителю Методие, моли Бога за нас!

Ти се яви истински наследник на престола на славния апостол Андроник*, свети, като украси светия престол на Панонската църква, мъдри.

*Един от 70-те (Рим. 16:7). Първи епископ на римска Панония, територия на която са съвременните Словения, Северна Хърватска, част от Босна, част от Унгария. Заради усърдния труд на св. Методий, хърватите запазват глаголицата чак до 13 век, когато католиците я заменят с латиницата.

Молим те, славни светителю Методие, с твоите молитви запази в православната вяра твоето разпръснато от еретици стадо, отче.

Като преплава през морето на живота, ти си летял като орел, отче. Моля се, по молитвите ти да ме изведеш, защото потъвам в грехове, мъдри.

Богородичен: На тебе, която си родила Твореца на всичко, викаме: радвай се, Пречиста, радвай се ти, която си ни изгряла Светлината, радвай се ти, която вмести (в себе си) невместимия Бог.


Песен 6

Ирмос: Като се валям в бездната на греховете, призовавам неизследимата бездна на Твоето милосърдие: от тлението ме, Боже, избави.

Равноапостолни светителю Методие, моли Бога за нас!

Ти изгря от запад, славни светителю Методие, като звезда възнесе лъчите си на изток, на север и на юг.

Ти завърши службата, която прие от милосърдния Спасител Христос, славни светителю, като верен раб на своя Господ.

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух.

Измий ме от калта на моите грехове, щедри Спасителю, единствено милосърдни Господи, защото само Ти имаш власт да прощаваш греховете.

Сега и винаги, и во веки веков.

Богородичен: Утвърди нашия верен народ, давай му победи над противника, всемогъщи Владико, Който си роден от чистата и безмъжна Твоя Майка.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Кондак, глас 2:

Божествения и верен Методий всички да възпеем, хора, и с любов да го облажим като велик пастир на славяните, почитан служител на Троицата и прогонител на ересите, защото той непрестанно се моли за всички нас.

Икос:

Радва се царствена Панония заедно със своите нови народи, че е познала светителя Методий, а ние, като следваме неговите добродетели, възхваляваме трудовете и страданията му, които са като тайнствено многоценно миро за почитащите го, защото той непрестанно се моли за всички нас.

Синаксар: На 6 април празнуваме Успението на св. Методий през 885 г, както и паметта на св. Евтихий, патр. Константинополски (+582), и св. мчци Тимотей и Диоген (+345) убити във Филипи (обл. Македония) от ариани. По техните молитви, Христе Боже, помилвай и ни спаси! Амин.


Песен 7

Ирмос: Когато на полето Деир бе издигнат за поклонение златен истукан, Твоите трима момци пренебрегнаха безбожната повеля и бяха хвърлени в огън, но оросявани (в него), те пееха: благословен си, Боже на нашите отци!

Равноапостолни Кириле и Методие, молете Бога за нас!

С вас, свети блажени Методие и Кириле, се хвалят славният град Солун, България, Панония и Моравските земи, като славят и казват: благословен си, Боже на нашите отци!

Равноапостолни светителю Методие, моли Бога за нас!

Като утвърди нозете си на камъка на вярата, блажени, не се поклати от силата на богопротивните духове, но, като храбър борец, им се противопостави, като пееше: благословен си, Боже на нашите отци!

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух.

Разбойниците ме раниха и поразиха, Христе, моля Те да ме помилваш, като излееш върху мен елея на Твоята милост, за да Те възхваля, казвайки: благословен си, Боже на нашите отци!

Сега и винаги, и во веки веков.

Богородичен: Твоята утроба беше жилище на невеществената Светлина, чиста Дево, Богоневесто, ти прогони безбожието чрез светлината на знанието за Бога, Когото възпяваме, като умоляваме: благословен си, Боже на нашите отци!


Песен 8

Ирмос: Слезлият в огнената пещ при еврейските младежи, и превърналият пламъка в роса, възпявайте, дела, Бога като Господ и превъзнасяйте през всички векове.

Равноапостолни светителю Методие, моли Бога за нас!

Славен си бил, свети Методие, съборил коварствата на врага и викал: възпявайте, дела, Бога като Господ и превъзнасяйте през всички векове.

Ти беше архиерей по чина на Аарон, блажени Методие, като принасяше в жертва Агнето със свети ръце и раздаваше на верните и казваше: възпявайте, дела, Бога като Господ и превъзнасяйте през всички векове.

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух.

Постигна ме тъмна греховна нощ, Христе, и горчиво помрачи душата ми, затова Ти се моля, Боже мой, просвети мен, окаяния, и води към покаяние тези, които Те възпяват през всички векове.

Сега и винаги, и во веки веков.

Богородичен: Изтощен от множеството примки на лукавия, оздрави окаяната ми душа чрез твоите целебни молитви, Богородице Дево, за да те прославям во веки.


Песен 9

Ирмос: Единомислено, верни, да величаем с песни Словото, от Бога — Бог, Който по неизказаната Си премъдрост дойде да обнови Адама, ужасно паднал в тление чрез отровата, и Който заради нас се въплъти неизречено от Светата Дева.

Равноапостолни светителю Методие, моли Бога за нас!

Тебе, блажени, възпява Моравската земя, която притежава твоето почитано тяло, както и Панонската (земя), просветена от тебе, светителю, и народите им, като се събраха, достойно празнуват твоята почитана памет.

Равноапостолни Кириле и Методие, молете Бога за нас!

Вие водехте спорове за Светата Троица, преподобни Кириле и светителю Методие, и удивително обикаляхте земята заради Бога, с дръзновение пазете стадото си и умножавайте с молитвите си, светии блажени.

Равноапостолни светителю Методие, моли Бога за нас!

Сега падам пред тебе, мъдри учителю, с молитва: приеми това нежно пеене и изпроси опрощение на греховете ми от Спасителя Христос.

Богородичен: Радвай се, пресвета Богородице Мария, радвай се, всенепорочна, непознали мъж, радвай се ти, която роди Светлината на целия свят и непрестанно се моли за всички нас.


Катавасии: Отвèрзу устà моя, гл. 4:

Песен 1

Ще отворя устата си и ще се изпълнят с Дух Свети, и ще произнеса дума за царицата майка, и ще се явя светло тържествуващ, и с радост ще възпея нейните чудеса.

Песен 3

Богородице, която си жив и изобилен източник, укрепи събралия се духовен хор от твои певци и чрез божествената си слава ги удостой с венци на славата.

Песен 4

Пребожественият Иисус, Който стои в слава на божествения престол, дойде на лек облак и чрез нетленна длан спаси тия, които казват: слава, Христе, на Твоята сила.

Песен 5

Всички се удивиха на твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, носи в твоята утроба превъзнесения над всичко Бог и роди безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Песен 6

Богомъдри, като честваме тоя божествен и всепочитан празник на Богомайката, дойдете да пляскаме с ръце и да славим Бог, Който се роди от нея.

Песен 7

Богомъдрите младежи не се поклониха на творението вместо на Твореца, но мъжествено презряха огнената заплаха и с радост пееха: благословен си, препрославлени Господи и Боже на отците ни!

Песен 8

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благочестивите младежи бяха запазени в пещта от Богородичната рожба, която тогава беше предобраз, а сега е действителност; Той кара цялата вселена да ти пее: всички твари, възпявайте Господ и Го превъзнасяйте във всички векове.

Честнейшую.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Народът: (речитатив) Душата ми величае Господа и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

9-та песен от катавасиите

Нека се радва всеки човек, просвещаван духовно, а естеството на безплътните умове нека почете свещения празник на Богомайката, като тържествува и казва: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Приснодево.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили, и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.


Светилните от Всекидневника, гл. 3:

Подобен: Посетил ни есть

Светозарното тържество днес славно се украсява; тъй като предстоиш в светлината на славата на Божието лице, светителю Методие, помени нас, които хвалим твоята памет.

Богородичен: На тебе, Пречиста, възлагаме нашата надежда и се съразпъваме с Бога Христос, Който премина през тебе, затова с молитвите си към Него, запази ни невредими дори до края.


Хвалитни стихири от Всекидневника, на 4, гл. 8:

Всичко що диша да хвали Господа. Хвалете Господа от небесата; Хвалете го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

4. Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)
Преподобни отче Методие, ти се изкачи по стълбицата на божествения ум и се приближи до Бога, прие дара на осиновяването, цериш неизлечими болести и прогонваш нечисти духове. Затова честваме паметта ти, като с радост в сърцето величаем Христос, Който възвеличи Своя угодник (два пъти).

3. Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3)
Същата стихира.

2. Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Отче дивни Методие, който си чисто огрят със светлото зрение на ума, ти си приспал бурното море на страстите и като летя с безстрастност на чисти крила, достигнал си там, където красотата е неизразима и непонятна. Моли се винаги за нас, които те славим.

1. Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

Отче на отците Методие, ти, богоблажени, беше правилото на свещенството, образа на целомъдрието, крепостта на монасите, основата на църквата, светилника на любовта, престола на чувствата, извора на чудесата и огнения език, сладкодумната уста, съсъда на Светия Дух и рая на разума.

Слава, гл. 6:

Триблажени, преподобни, свети отче, добри пастирю и ученик на Началника на пастирите Христос, ти положи душата си за овците, и сега, всехвални светителю Методие, изпроси с твоите молитви, Той да ни дарува голяма милост.

И сега, Богородичен: Богородице, ти си истинската лоза, от която израсна за нас Плода на живота; на тебе се молим: моли се, Владичице, заедно с апостолите и всички светии, да бъдат помилвани душите ни.


Велико славословие


Тропар на светителя  – веднъж, гл. 4:

————————————————————————-


Следват часовете с изобразителните според реда изложен в Часослова. Часовете се четат обикновени („прости“), сякаш не е велик пост – с тропара на светията и кондака на светията след Трисветое. Четат се и Изобразителните, но по великопостния ред, като се почне от Блажените, които се пеят, правят се поклони, чете се молитвата на св. Ефрем Сирин. След това започва по реда си Преждеосвещена св. Литургия.Тропaр на равноапостола, глас 4:

Изпрати свише Твоята милост, Христе, на нас, които извършваме светлото тържество за успението на Твоя светител Методий, отвори ни вратите на царството Си и по неговото застъпничество освободи ни от оковите на многото наши грехове, Владико, и ни помилвай.

Кондак, глас 2:

Божествения и верен Методий всички да възпеем, хора, и с любов да го облажим като велик пастир на славяните, почитан служител на Троицата и прогонител на ересите, защото той непрестанно се моли за всички нас.


No comments:

Post a Comment