Sunday 13 August 2023

Ваканция или край

От 33 дена стои това съобщение на сайта и чакам помощ от някой, който да създаде приложение (app - application) и направи така, че сами да се подреждат службите. Не сме, май, от най-интелигентните, които ползваме този сайт.

Търся IT специалист да ме научи как да направя блога ми в различни отдели: Октоих, Миней, Требник… и съответните подотдели. За 33 дни не се появи човек.


    В същото време получих насърчения: "Давай, брат, продължавай да подреждаш и качваш, че без твоя блог не можем да се оправим!"


    Ами, освен да се примирите с моето невежество и продължите да пеете за слава Божия. Бог да ми прости и на мен! "Една птичка пролет не прави", нали така се казва?

Saturday 12 August 2023

Неделя след Рождество Богородично

 Неделя след Рождество Богородично

ГЛАС 5. В СЪБОТА НА ВЕЧЕРНАТА СЛУЖБА

 

Господи, воззвах (Пс. 140:1-2), на 10, глас 5:

Господи, към Тебе викам, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, към Тебе викам: побързай към мене, чуй гласа на молбата ми, когато викам към Тебе, чуй ме Господи! 

Да възлезе молитвата ми като тамян пред Твоето лице, въздигането на ръцете ми – като вечерна жертва, чуй ме Господи.

 

Стих: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс. 141:7А)

Чрез Tвоя почитан кръст, Христе, Ти посрами дявола и с възкресението Си притъпи жилото на греха и ни спаси от вратите на смъртта, Единородни Сине, прославяме Те.


Стих: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс. 141:7Б)

Далият възкресението на човешкия род беше заведен като овца на клане, князете на ада трепереха пред Него и портите на плача се отвориха, защото влезе Христос, Царят на славата, и каза на окованите: излезте! И на онези в тъмнината: покажете се!


Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс. 129:1-2А)

Велико чудо! Създателят на невидимите сили от човеколюбие пострада по плът, Безсмъртният възкръсна. Елате всички народи да Му се поклоним, защото чрез Неговото добросърдечие се избавихме от заблудата, научихме се да възхваляваме единия Бог в три лица.


Други стихири от св. патр. Анатолий, същия глас:

Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс. 129:2Б)

Вечерно поклонение принасяме на Тебе, незалязващата Светлина, Който в края на времето по плът просия за света като в огледало, дори в ада слезе да разпръснеш и там тъмнината и показа на народите светлината на възкресението. Господи, Който даваш светлина, слава на Тебе!


Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3-4А)

Нека славословим Христос, началото на нашето спасение, защото Той възкръсна от мъртвите, светът се спаси от заблудата, радва се хорът на ангелите; бяга бесовската заблуда, падналият Адам възкръсва и дяволът е унищожен.

 

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:5)

Пазачите бяха научени от беззакониците: запазете в тайна възкресението на Христос, вземете парите и кажете: докато спяхме, мъртвецът беше откраднат от гробницата. Но кой някога е виждал или чувал да се краде мъртвец, при това помазан и гол, а погребалните повивки да са оставени в гроба? Не се лъжете, юдеи, научете пророческите думи и разберете, че Той наистина е Изкупителят на света и е Всесилен.

На празника, глас 6:

От св. патр. Сергий

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс. 129:6)

Днес Бог, Който почива на духовни престоли, подготви за Себе Си свят престол на земята; Този, Който утвърди небесата с мъдрост, устрои одушевено Небе по Своето човеколюбие, защото от безплодния корен Той ни даде да израсте живоносно растение – Своята майка. Господи Боже на чудесата и на безнадеждните надежда, слава на Тебе!


Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Това е денят Господен, радвайте се, народи, защото дворецът на Светлината и книгата на Живото Слово излезе от утробата и се ражда тази, която е като Двер, обърната на изток, която очаква влизането на Великия Първовещеник, те е единствената и въвежда във вселената единствения Христос за спасение на нашите души.


Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Макар и по божествена воля светлите безплодни жени да заченаха, то Мария богоприлично просия повече от всички родени, защото самата тя, раждайки се чудно от бездетна майка, роди свръхестествено по плът Бога на всички от безсеменна утроба; единствената врата на Единородния Син Божи, през която минавайки, Той я запази заключена и устройвайки всичко мъдро, както Сам знае, стори спасение за всички човеци.

От монах Стефан Светоградец

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. (Пс. 116:2)

Днес безплодните врати се отварят и идва девствената божествена Двер; днес благодатта* започва да ражда плод, явявайки на света Божията майка, чрез която земното с небесното се съединява за спасението на нашите души. (Два пъти)

* Благодат - църковнославянски превод на древноеврейското име Анна.


Слава, глас 8, от патр. Сергий: В знаменития ден на нашия празник да засвирим на духовна лира, защото от Давидовото семе днес се ражда майката на Живота, която разпръсва тъмнината, обновява Адам и призовава Ева към спасение, изворът на нетлението, прекратяването на тлението. Заради нея ние се обожихме и бяхме избавени от смъртта, затова нека заедно с Гавриил да я призовем, верни: радвай се, Благодатна, Господ е с тебе, Който чрез тебе ни дарува велика милост.


И сега, първи Богородичен на 5 глас: В Червено море някога се представи образ на Невестата, непознала брак: защото там Моисей раздели водата, а тук Гавриил е служител на чудото; тогава Израил премина дълбокото без да се намокри, а сега Богородица роди Христос безсеменно; след преминаването на Израил морето остана непроходимо, а Непорочната след раждането на Емануил остана нетленна. Боже, Който съществуваш и преди съществуваше, и се яви като човек, помилвай ни.


Вход с кадилница. Свете тихий

Най-древната християнска молитва

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бога – Отец, Син и Свети Дух; Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.


Прокимен, Пс. 92

Дяконът: В премъдростта да внимаваме. Вечерен прокимен на гл. 6.

Господ царува; облечен е с величие. 

Стих: Облечен е Господ с могъщество и препасан.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. 

Стих: Твоят престол е утвърден открай време. Ти си вечен. (стихове 1-2)


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


Стиховни стихири, възкресни, глас 5

Издигаме гласове в песен да възвеличим Тебе, Спасителя Христос, Който се въплъти и не се отдели от небесата, защото като човеколюбив Господ прие кръст и смърт заради нашия род, разруши вратите на ада, възкръсна на третия ден и спаси душите ни.


Стих: Господ царува; Той е облечен с величие. (Пс.92:1А)

Когато бяха прободени Твоите ребра, Животодателю, Ти изля потоци на опрощение, живот и спасение върху всички нас, а като прие смърт по плът, дарува ни безсмъртие, и като се всели в гроба, Ти ни освободи, като Бог ни възкреси със Себе Си в слава и затова викаме: човеколюбиви Господи, слава на Тебе.


Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. (Пс.92:1В) 

Твоето разпятие и слизане в ада са странни, Човеколюбче, защото Ти го плени и като Бог възкреси със Себе Си в слава онези, които бяха затворени от древност, отвори рая и ги удостои да му се насладят; затова дарувай и на нас, които славим Твоето възкресение на третия ден, очистване на греховете, удостой ни да живеем в рая, защото само Ти си милостив.


Стих: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. (Пс.92:5Б) 

Ти, Който заради нас прие страдание по плът и възкръсна от мъртвите на третия ден, изцели страстите на нашата плът и ни вдигни от нашите люти грехове, Човеколюбче, и ни спаси.


Слава и сега, на Рождество Богородично, глас 8, от патр. Сергий

Дойдете, всички верни, да бързаме към Девата, защото се ражда тази, която още преди зачатието е предвидяна от Бога за наша майка, съсъд на девството, Ааронов прораснал жезъл от корена Йесеев, от пророците възвестена и разцъфнал цвят на праведните Йоаким и Анна. Ето, тя се ражда и с нея светът се обновява; тя се ражда и в своето благолепие Църквата се украсява; тя е свят храм, вместилище на Божеството, девствен съсъд, царски чертог, в който се извърши преславното тайнство на неизказаното съединение на съчеталите се в Христа естества; като Му се покланяме, ние възпяваме раждането на Всенепорочната Дева.


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Възкресен тропар, глас 5.

Нека възпеем, верни, Словото, събезначално на Отец и Дух Свети, Което се роди от Дева за нашето спасение, и да Му се поклоним, защото благоволи да претърпи смърт, и да възкреси умрелите със Своето славно възкресение.


Слава, и сега, тропар на празника, глас 4:

Твоето рождество, Богородице Дево, радост възвести на цялата вселена, защото от тебе изгря Слънцето на правдата, Христос Бог наш и, като унищожи клетвата, даде благословение, а като обезсили смъртта, дарува ни вечен живот.


——————————————————-


ГЛАС 5. В НЕДЕЛЯ НА УТРИННАТА СЛУЖБА

 

Бог Господь, гл. 5

Пс. 117

  Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

  Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

  Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

  Стих 4. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.


Тропар, глас 5.

Нека възпеем, верни, Словото, събезначално на Отец и Дух Свети, Което се роди от Дева за нашето спасение, и да Му се поклоним, защото благоволи да претърпи смърт, и да възкреси умрелите със Своето славно въкресение. (2 пъти)


Слава, и сега, тропар на празника, глас 4:

Твоето рождество, Богородице Дево, радост възвести на цялата вселена, защото от тебе изгря Слънцето на правдата, Христос Бог наш и, като унищожи клетвата, даде благословение, а като обезсили смъртта, дарува ни вечен живот.


Малка ектения: Възглас: Защото Твоя е властта и Твое е царството…


Първи възкресни седални, глас 5

Кръста Господен да похвалим, светото погребение с песни да почетем, и Неговото Възкресение силно възхвалим; защото Той като Бог съвъзкреси мъртвите от гробовете, плени царството на смъртта и дяволската сила, и направи  да изгрее светлина за онези в ада.


Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

Господи, беше наречен мъртъв, но всъщност Си умъртвили смъртта, като беше положен в гроб, за да опустошиш гробовете. Войници отгоре охраняваха гроба, докато Ти долу възкреси мъртвите от всички епохи. Всесилни и неразбираем Господи, слава на Тебе.


Слава, и сега, от минея, глас 4: Извикай, Давиде, и обяви, с каква клетва ти се закле Бог? На мен се закле като каза и изпълни дори: от плода на утробата ми ще се роди Девица, родителка на Христос, новият Адам, Царят на моят престол: и царува днес имайки неподвижно царство. Неплодната ражда Богородицата, и кърмителката на нашия живот.


Малка ектения: Възглас: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


Втори възкресни седални, глас 5:

Господи, като възкръсна на третия ден, и след като Апостолите Ти се поклониха, Петър викана към Тебе: „Жените приеха дръзновение, а аз се страхувах. Разбойникът заяви Твоята божественост, а аз се отрекох. Ще ме призовеш ли вече за свой ученик или пак ще ме назначиш като рибар в дълбините? Приеми ме, Боже, разкаяния и ме спаси“.


Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)

Господи милостиви, беззакониците Те приковаха сред осъдените и Ти прободоха с копие реброто. Прие погребение, разруши портите адови и на третия ден възкръсна. Жените тичаха да Те видят и обявиха възкресението на апостолите. Многовъзнасян Спасителю, когото Ангелите възхваляват,  благословен Господи, слава на Тебе.


Слава, и сега, от минея, глас 4, по Удивися Иосиф

От Иесеевият корен и от чреслата Давидови, днес ни се ражда Божието дете Мариам, всичко живо се радва и се обновява. Радвайте се заедно небе и земя, възхвалявайте я езичници на своя отечески език: Йоаким се весели и Анна тържествува, като казват: неплодната ражда Богородицата и кърмителката на нашия живот.


„Благословен си, Господи“, Глас 5

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! Пс.118:12

Съборът на ангелите се удиви, като Те видя между мъртвите, а като разруши силата на смъртта, Спасителю, със Себе Си възкреси Адам и освободи всички от ада.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Блестящият в гроба ангел благовестеше на мироносиците: защо разтваряте мирото с милостиви сълзи, ученички? Вижте гробницата и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб ридаейки, но застана пред тях ангелът и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а кажете на апостолите за възкресението.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици ридаеха, когато дойдоха при Твоя гроб с миро, Спасителю, а ангелът ясно им заяви: защо смятате Живия за мъртъв? Той като Бог възкръсна от гроба.

Слава

Покланяме се на Отец и Неговия Син, и на Светия Дух, Свята Троица в едно същество, и със серафимите казваме: свят, свят, свят си, Господи!

И сега

Като роди Животодателя, Дево, ти избави Адам от греха, а на Ева даде радост вместо скръб, въплътилият от тебе Бог и Човек доведе към живот отпадналите от живота. 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава на Тебе, Боже! (3 пъти)


Малка ектения

Свещеникът: Защото е благословено Твоето име и е величествено царството Ти…


Ипакои глас 5

Смутени от видението на ангела, и озарени в душите си от божественото възкресение, мироносиците донесоха добри вести на апостолите. „Обявявайте възкресението Господне сред езичниците, защото Той чрез вас прави чудеса, като ни дава велика милост.“


Степенни (*Стъпални), глас 5

Антифон 1:

Когато съм огорчен, пея на Тебе, като Давид, Спасителю мой. Избави душата ми от хитър език.

Благословен е животът на онези, които живеят в пустинята, от божествена любов окрилени.

Слава: Чрез Светия Дух се поддържат всички неща, видими и невидими; защото Той наистина е самовластен, и е един от Троицата.

И сега, същия.

Антифон 2:

Душо моя, нека се издигнем в планините; да отидем там, откъдето идва помощта.

Нека Твоята докосваща ме десница, Христе, от всякакво коварство да ме съхрани.

Слава: На Светия Дух богословски да кажем: „Ти си Бог, живот, любов, светлина, ум; Ти си доброта; Ти царуваш вечно“.

И сега, същия.

Антифон 3:

Понеже ми казаха: „Да влезем в дворите на дома Господен“ (Пс.115), изпълних се с голяма радост и изпращам молитвите си.

В дома на Давид се извършват страховити неща; затова в него ще бъде огън, изгарящ всяка срамна мисъл.

Слава: В Светия Дух, както в Отца и Словото, е основата на живота; от Него всяко същество се оживотворява.

И сега, същия.

Прокимен Пс.9

Глас 5: Стани, Господи Боже (мой), дигни ръката Си, не забравяй (Твоите до край) потиснати. (Ст.33) Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Ст. 2)


Възкресният канон и първият от минея.

Канон възкресен, глас 5:

Песен 1

Ирмос: Христос, победителят в битките, с мощна ръка хвърли в Червено море конете и конниците, а спаси Израил, който Му пее победната песен.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Събранието на еврейските водачи, което раждаше само тръни, не показа към Тебе, Благодетелю Христе, нежна майчина любов, а увенча с трънен венец Този, Който освободи праотеца (Адам) от проклятието на тръните (Бит. 3:18).

Животодавецо безгрешен, Ти се наведе в рова и възкреси мен, който паднах; и изтърпя гнилостното ми тление без да те докосва, Христе; и ме облагоуха с мирото на Твоята божествена същност.

Богородичен: Клетвата е развързана, скръбта при раждане е спряна; защото благословената и благодатна (Мария), озари верните с радост, разцъфна благословение за целия свят когато роди Христос.


Канон на Рождество Богородично, от св. Йоан Дамаскин, гл. 2:

Песен 1

Ирмос: Дойдете, люде, да пеем песен на Христа Бога, Който раздели морето и ръководи народа, когото изведе от египетското робство, защото се прослави.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Дойдете, верни, радвайки се в божествения Дух, да почетем с песнопения тази, която днес произлезе от неплодната* за спасение на човеците, Приснодевата девойка.

*Анна

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се, чиста Майко и рабиньо на Христос Бога, ходатайко на древното блаженство за човешкия род; тебе всички достойно с песни славим.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Днес се ражда мостът на живота, който човеците намериха да ги изведе от адското падение, и с песни славят Христос, Подателят на живот.


Възкресен. Песен 3

Ирмос: Христе, Който със Своята заповед постави земята върху нищото и я окачи да тегне неудържимо, утвърди Църквата Си върху непоклатимия камък на Твоите заповеди, единствен благ и човеколюбец!

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Принесоха Ти жлъчка в замяна на меда, който сукаха от скалата в пустинята по чуден начин, Христе; а за благодарност Ти дадоха оцет за маната, неблагодарните израилеви синове.

Тези, които някога бяха покрити от светозарния облак, положиха в гроба Христос самият Живот, но със собствена сила Той възкръсна, от висините изпрати озарението на Духа, което тайно осенява всички верни.

Богородичен: Ти, Майко Божия, девствено и без майчини болки роди Този, Който засия от нетленния Отец. Затова ние православно проповядваме, че си Богородица, защото роди въплътеното Слово.


Богородичен. Песен 3

Ирмос: Утвърди ни в Тебе, Господи, Който на дървото умъртви греха и всели Твоя страх в сърцата на нас, които Те възпяваме.

Свети Йоакиме и Анно, молете Бога за нас.

Като живяхте непорочно за Бога, заченахте спасението на всички, богомъдри родители на родилата нашия Създател и Бог.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Господ, Изворът на живот за всички, от неплодната произведе Девата, в която благоволи да се всели, и след раждането Си, я запази девствена.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Плодът на Анна, Мария, която роди живоносния Грозд, нека днес възпеем като Богородица, закрилница и помощница на всички.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Седален (славянски), глас 4: По Удивися Йосиф

Девицата Мария и истинската Богородица като светъл облак днес възсия за нас и излиза от праведните (си родители) за наша слава. Адам вече не е осъден и Ева се освободи от веригите, затова зовем, викайки с дръзновение към единствената Чиста: твоето рождение възвестява радост за цялата вселена.

Слава, и сега, същият.


Възкресен. Песен 4

Ирмос: Като проумя прозорливо Твоето божествено снизхождане, Христе, Авакум с трепет извика към Тебе: Ти дойде за спасение на Твоя народ, за да спасиш Твоите помазани. (Ав.3:13).

Провидя се образ на Твоя пречист кръст, когато в пустинята Мойсей направи сладки горчивите води на Мера* с помощта на дървото (Из.15:25), Добри: дървото е Твоят кръст, който убива вкуса на смъртта.

* (Из.15:23)

Ти прие кръст заради дървото на познанието, жлъчка заради сладкия забранен плод, Спасителю мой, а заради тлението на смъртта, проля Божествената Си кръв.

Богородичен: Без съчетаване си заченала целомъдрено в утробата си и без болки си родила, а след раждането по плът на Бога, си останала девица.


Богородичен. Песен 4

Ирмос: Чух, Господи вестта за Твоя промисъл и Те прославих, единствен Човеколюбче.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Възпяваме Те, Господи, че дари на всички верни спасително пристанище – тази, която Те роди.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Тебе, Богоневесто, Христос яви като похвала и сила за всички, които с вяра възпяваме твоето тайнство.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Непознала брак Владичице, всички ние, избавяни от съгрешенията чрез Твоите молитви, благоразумно те облажаваме.


Възкресен. Песен 5

Ирмос:  Рано бързам към Тебе, Който се обличаш със светлина като с дреха (Пс.103:2), и Ти казвам: просвети помрачената ми душа, Христе, защото единствен си добросърдечен.

Господ на славата, който прие безславна форма, доброволно, без чест виси на дървото, като промисля неизказано за мене божествена слава.

Ти ме преоблече в нетление, Христе, нетленно вкусвайки в плът тлението на смъртта, и възкръсвайки на третия ден от гроба.

Богородичен: Ти роди безсеменно Христос, Който е нашата правда и изкупление, Богородице, като освободи от клетвата природата на нашия праотец (Адам).


Богородичен. Песен 5

Ирмос: Ти разпръсна мъгливата сянка на (пророческите) загадки и озари сърцата на вярващите, чрез истинското им изпълнение в божията девойка, а нас води, Христе, с Твоята светлина.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Да възпеем, хора, виновницата за това, че Виновникът за всичко стана човек като нас, тази, чийто образ пророците с радост се удостоиха да видят и да получат сигурно спасение чрез нея.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Издънката на изсъхналия жезъл разкри избрания свещеник на Израил и сега всеславното раждане от безплодната преславно умножава блясъка на родителите.


Възкресен. Песен 6

Ирмос: Владико Христе, укроти бушуващото от душегубни вълни море на страстите и като милосърден вдигни ме от тлението.

Подхлъзна се в тление нашият праотец, Владико Христе, като яде забранен плод, а сега отново е изведен към живот чрез Твоите страдания.

Ти, Владико Христе, Който си животът, слезе в ада и унищожи този, който ни погубва, като чрез тлението (Си) ни дари възкресението.

Богородичен: Девата роди и след раждането остана чиста; като наистина девствена Майка, понесе Онзи, Който държи в ръцете Си всичко.


Богородичен. Песен 6

Ирмос: Йона от кита извика към Господа: моля се, изведи ме от адската дълбина, та с хвалебен глас и с дух на истина да Ти принеса жертва, като на Избавител!

Пресвета Богородице, спаси ни.

В скръбта на безплодието богомъдрите родители на Богомайката викаха към Господа и я родиха за всички родове, за общо спасение и похвала.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Богомъдрите родители на Богомайката приеха достоен за Бога небесен дар – колесницата, превъзхождаща самите херувими, родителката на Създателя и Словото.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Кондак, глас 5.

Подобен: Собезначальное Слово:

Слезе до ада, Спасителю мой, и разби портите му, като всемогъщ. Като Творец възкреси мъртвите със Себе си, и строши жилото на смъртта, освободи Адам от проклятието, Човеколюбче. Затова всички викаме към Тебе, спаси ни, Господи.


Икос: Жените чуха думите на Ангела и отложиха плача си, зарадваха се и се разтрепериха като видяха Възкресението. И ето, Христос дойде при тях, казвайки: „Радвайте се; дерзайте, Аз победих света и освободих затворниците. Отидете бързо при учениците и ги уведомете, че отивам преди вас да проповядвам в града Галилейски.“ Затова всички викаме към Тебе, спаси ни, Господи.

Синаксар: В този ден празнуваме паметта на свети/те (виж календарчето). По техните молитви, Христе Боже, помилвай и ни спаси. Амин.


Възкресен. Песен 7

Ирмос: Превъзнесеният Господ на нашите отци угаси пламъка, ороси момците, които Му пееха в един глас: Боже, благословен си!

Покрил си се с плът като стръв, с Твоята Божествена сила си извлякъл змията, като издигаш тези, които ти пеят: Боже, благословен си.

Невместимият, Който даде на огромната земя да съществува, лежи по плът в гроба; на Него всички пеем: Боже, благословен си.

Богородичен: Едно по ипостас, но в две естества си родила въплътения Бог, Всенепорочна, Комуто всички възпяваме: Боже, благословен си.


Богородичен. Песен 7

Ирмос: Неопалимата къпина на планината и покритата с роса халдейска пещ ясно те предизобразиха, Богоневесто, защото ти неопалимо прие Божествения невеществен Огън във веществената си утроба; затова ние пеем на Родения от тебе: благословен си, Боже, на нашите отци!

Пресвета Богородице, спаси ни.

Някога законодателят Мойсей не бе допуснат до постигане на твоето велико тайнство, всесвята Дево, чрез веществени явления, но чрез символи бе вразумяван да не мисли по земно; затова, удивен от чудото, той зовеше: благословен си, Боже, на нашите отци!

Пресвета Богородице, спаси ни.

Като гора и двер небесна и духовна стълба Те предвъзвести божественият хор, защото от Тебе не с човешки ръце се отсече Камък и през тази Двер премина Господ, Бог на чудесата и на нашите отци.


Възкресен. Песен 8

Ирмос: Момците в пещта съставиха всемирен хор и пееха на Тебе, Твореца на всичко: всички дела възпявайте Господ и Го превъзнасяйте вовеки.

Ти се помоли за чашата на доброволните спасителните страдания сякаш не са доброволни: две воли на двете същности, които носиш във вековете, Христе.

С Твоето слизане в ада, Христе, той избълва всички, които бяха мъртви поради древната измама, и който Те превъзнасят през всички векове.

Богородичен: Тебе, която неизказано и в девство роди богочовешки Господ (само) чрез дума, ние, всичките Му дела, Дево, те благославяме и превъзнасяме през всички векове.


Богородичен. Песен 8

Ирмос: Някога, на юношите в пещта ти предизобрази Своята майка. Господи, и този образ ги спасяваше от огъня, в който те стъпваха, но не изгаряха. Нея – явилата се чрез Тебе до краищата на земята днес възпяваме и превъзнасяме във всички векове.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Сега се явява предопределената скиния на нашето примирение с Бога, за да ни роди Словото, обличащо се във веществена плът; възпяваме Го, получили чрез Него битие от небитие и Го превъзнасяме във всички векове.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Прекратяването на безплодието прекрати и безплодието на света в доброто и показа явно чудо – дошлия при смъртните Христос. Възпяваме Го, получили чрез Него битие от небитие и Го превъзнасяме във всички векове.


Песен 9

Ирмос: Исаие, ликувай, Девицата зачена в утробата и роди Син Емануил (Ис.7:14), Който е Бог и човек. Изток е името Му. Него величаем, а Девицата ублажаваме.

Ти, Владико Христе, прие от утробата на Девата в себе си природата на падналия човек, напълно се присъедини към нея, но изобщо не си участвал в греха: Ти освободи всички от тлението чрез пречистите Твои страдания.

Откакто Твоята божествена кръв се изля за нас от Твоите пречисти и животворящи ребра, Владико Христе, тогава идолската жертва престана, а цялата земя Ти принася хвалебна жертва.

Богородичен: Не безплътен Бог, нито отново просто смъртен човек роди чистата и нескверна Девица, а съвършен човек и в действителност съвършен Бог. Него величаем  с Отца и Светия Дух.


Песен 9

Ирмос:

Преди да изгрее слънцето, при нас дойде в плът Бога, като от утробата девическа неизказано се въплъти. Затова тебе, благословената и всечистата, като Богородица величаем.

Пресвета Богородице, спаси ни!

(Бог) На непокорните люде от камъка източи вода, на добропослушните народи дарува от неплодна утроба плод за наше веселие, тебе, Богомайката пречиста, която достойно величаем.

Пресвета Богородице, спаси ни!

Не напразно, Богородице, те величаем, като отнимаща осъждането на древните, към Твореца мост, и изправление на (греха на) прамайката, чиято вина към Бога на всички родове се присвои.


Катавасии на св. Кръст: Крест начертав Мойсей, гл. 8

1. Кръст начерта с жезъла си Моисей и пряко пресече Червеното (море) за вървящия пеша израилски народ, а когато го простря обратно над фараоновите колесници и очерта нашир, съедини водата – непобедимото оръжие; затова нека пеем на Христос, нашия Бог, защото се прослави.

3. Жезълът се възприема като предобраз на тайни, защото чрез разцъфването му се посочвал свещеникът, а за Църквата, безплодна преди, сега разцъфна дървото на Кръста за нейна сила и утвърждаване.

4. Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл, разбрах Твоите дела и прославих Твоето божество.

5. О, преблажено дърво, на което беше разпънат Христос, Царят и Господ, и чрез което онзи, който чрез дървото измами (Адам и Ева), се провали, като се излъга за Тебе, прикования по плът Бог, Който даряваш мир на душите ни.

6. В утробата на водния звяр Йона разпери ръцете си във вид на кръст и ясно предизобрази спасителните страдания; после, като излезе на третия ден, изобрази свръхестественото възкресение на прикования по плът Христос Бог, Който с тридневното Си възкресение просвети света.

7. Изпълнената със заплахи и богоомразни хули безумна заповед на злочестивия тиранин разтревожи народите, но нито зверската ярост, ни пояждащият огън уплашиха тримата младежи, които сред огъня, при действието на росоносния дух, пееха: благословен си, Боже, всевъзпяван от отците ни и от нас.

8Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благословете Създателя Бог Отец, момчета, които по число сте равни с Троицата, хвалете снизходилото Слово, Което преобразува огъня в роса, и превъзнасяйте во веки Всесветия Дух, Който дава живот на всички. 


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3)

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (името).

Дяконът: Да внимаваме!

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Възкресно Евангелие.


Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.


50 Псалом (пее се)


Слава: По молитвите на апостолите, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира, глас 6:

Възкръсна Иисус от гроба както предрече, даде ни живот вечен и велика милост.


Литийна молитва (дяконът)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото Си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящия Твой Дух сега и винаги и во веки веков.


Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Не пеем Честнейшую, а припева на празника:

Величай, душо моя, преславното рождество на Божията майка.

Песен 9. Ирмос: глас 2

Преди да изгрее слънцето, при нас дойде в плът Бога, като от утробата девическа неизказано се въплъти. Затова тебе, благословената и всечистата, като Богородица величаем.

Пресвета Богородице, спаси ни!

(Бог) На непокорните люде от камъка източи вода, на добропослушните народи дарува от неплодна утроба плод за наше веселие, тебе, Богомайката пречиста, която достойно величаем.

Пресвета Богородице, спаси ни!

Не напразно, Богородице, те величаем, като отнимаща осъждането на древните, към Твореца мост, и изправление на (греха на) прамайката, чиято вина към Бога на всички родове се присвои.

9-та песен от катавасиите 

Гл. 8. Тайнствен рай си, Богородице, от която без външна намеса произлезе Христос, Който посади на земята живоносното дърво на кръста; като се издига то днес, ние му се покланяме и тебе величаем.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков.


Свят е Господ, нашия Бог. (2)

Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: защото то е свято! (Пс. 98:5)

Ексапостиларий 3, гл. 2:

Никой да се не съмнява, че Христос възкръсна, защото се яви на Мария, след това ясно беше видян от отиващите на село; отново се яви на единайсетте ученици на вечерята; като ги изпрати да кръщават, се възнесе на небесата, откъдето и слезе, като потвърждаваше проповедта им чрез множество знамения.


От минея: От неплодната днес Анна произлезе цвят Богородица, всичкото Божествено благовоние изпълни краищата на света, и с радост се изпълни всяка твар. А нея пеейки достойно възхваляваме, като наистина превъзхождаща земнородените.


Хвалитни стихири

Глас 5, Всякое дихание

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. (Пс.149:9)

Господи, въпреки че гробницата е била запечатана от беззаконници, Ти излезе от гроба, точно както Си роден от Богородица. Твоите безплътни ангели не знаеха как се въплъти; нито войниците, които Те пазеха, не усетиха, когато възкръсна. Защото и двете тайнства бяха запечатани за тези, които изпитват, но чудесата са разкрити на тези, които вярно почитат тайнството, което възхваляваме; въздай ни радост и голяма милост.


Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс.150:1)

Господи, след като си разбил вечните решетки и скъсал връзките, възкръснал Си от гробницата и остави погребалните дрехи зад Себе Си като истинно свидетелство, че наистина Си бил погребан три дни, и избърза към Галилея, пазеният в пещерата. Велика е Твоята милост, неразбираеми Спасителю, помилуй и спаси нас.


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс.150:2)

Господи, жените хукнаха към гроба, за да видят Тебе, Христос, Който пострада заради нас. Когато дойдоха, намериха ангел, седнал на камъка, който се отмести от страх, и той им извика, казвайки: „Господ възкръсна. Кажете на учениците, че възкръсна от мъртвите, Този, Който спасява душите ни“.


Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3)

Господи, както излезе от запечатания гроб, така влезе през заключените двери при Твоите ученици. Ти им показа нараняванията, понесени от Твоето тяло, които с много страдания прие, Спасителю. Въпреки, че от потомството на Давид, Ти претърпя рани, но като Син Божи, Ти освободи света. Велика е твоята милост, неразбираеми Спасителю, помилуй и спаси нас.


Други стихири от св. патр. Анатолий

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс.150:4)

Господи, Царю на вековете и Създателю на всички неща, заради нас прие разпятие и погребение по плът, за да ни освободиш всички от ада. Ти си нашият Бог, друг освен Тебе не познаваме.


За празника, гл. 1:

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс.150:5-6)

О, дивно чудо! Източника на живота от неплодна се ражда, и благодат на плодородието светло започва. Весели се, Иоакиме, който си родител на Богородица: няма друг като тебе от земнородните родители, благоприятни, защото Боговместимото момиче, Божият дом, пресветата планина, чрез тебе ни се дарува. (2)


Стих: Чуй, дъще, и виж, наклони ухо и забрави твоя народ и дома на баща си. И силно ще пожелае Царят твоята красота. (Пс.44:11-12А)

О, дивно чудо! От неплодната Плод изгря – Твореца и Вседържителя на всичко, Който разреши неплодството на добрите родители. Майки, заедно с майката на Богородица ликувайте, казвайки: облагодетелствувана, радвай се! С тебе е Господ, Който подава чрез тебе на света велика милост.


Стих: Най-богатите от народа ще умоляват лицето Ти. (Пс.44:13Б)

Прославената Анна се яви като одушевен стълб на целомъдрието, и светъл приемник на блестящата благодат, роди началото на истинското девство, божественото процъфтяване, дар на всички девствуващи и девство желаещи, подаваща добродетелите на девството, и на всички верни даруваща велика милост.


Слава, утринна евангелска стихира, глас 3:

Когато Мария Магдалина благовести за възкресението на Спасителя от мъртвите и за явяването Му, учениците не повярваха и бяха укорени заради коравосердечието си; но като се въоръжиха със знамения и чудеса, те бяха изпратени да проповядват, Ти, Господи, се възнесе при Своя Отец, източника на светлина, а те навсякъде проповядваха словото и уверяваха чрез чудеса. Затова ние, просветените от тях, прославяме Твоето възкресение от мъртвите, човеколюбче Господи.


И сега, по гласа на Славата: Преблагословена си, Богородице Дево, защото чрез Въплътения от тебе адът беше пленен, Адам беше извикан отново, клетвата – премахната, Ева – освободена, смъртта – умъртвена, а ние оживяхме; затова възкликваме и пеем: благословен си Христе, Боже наш, Който така си благоволил, слава на Тебе!


Велико славословие


Възкресен тропар

Днес стана спасението на света, нека възпеем Възкръсналия от мъртвите, Твореца на нашия живот: защото, като унищожи смъртта чрез смърт, даде ни победа и голяма милост.


——————————————————


На Литургията

Празнични антифони: 

1. Молитвами Богородици

Стих: Спомни си, Господи, Давида и всичката му тъга. (Пс. 131:1)

Молитвами Богородици.

Стих: Ето, ние слушахме за него в Ефрат, намерихме го в Иаримските полета. (Пс. 131:6)

Стих: Граде Божий! славни работи се разгласят за тебе. (Пс. 86:3)

Стих: Бог е всред него; той няма да се поклати. (Пс. 45:6А)


2. Спаси ны, Сыне Божий, воскресый из мертвых… 

Псалом 131

Стих: Кле се Господ Давиду в истината, и няма да се отрече от нея. (11А)

Стих: От плода на твоята утроба ще поставя на престола ти. (11Б)

Стих: Там ще въздигна рог Давиду, ще поставя светило на Моя помазаник. (17)

Стих: Господ избра Сион, силно пожела Си (го) за жилище. (13)

Слава, и ныне, Единородный Сыне…


3. Тропара на Рождество (виж отдолу)

Стих: Тука (на Сион) ще се поселя, защото го силно пожелах. (Пс. 131:14Б)

Стих: Речни потоци веселят Божия град, светото жилище на Всевишния. (Пс. 45:5 по Син. прев.) Или: Всевишният освети собствената Си скиния.

Стих: Ще се наситим с благата на Твоя дом, на светия Твой храм. (64:5Б)


След входа, 

Възкресен тропар, глас 5.

Нека възпеем, верни, Словото, събезначално на Отец и Дух Свети, Което се роди от Дева за нашето спасение, и да Му се поклоним, защото благоволи да претърпи смърт, и да възкреси умрелите със Своето славно въкресение.


Тропар на Рождество, гл. 4,

Твоето рождество, Богородице Дево, радост възвести на цялата вселена, защото от тебе изгря Слънцето на правдата, Христос Бог наш и, като унищожи клетвата, даде благословение, а като обезсили смъртта, дарува ни вечен живот. 

Слава, на храмовия празник.


И сега, Кондак, глас 4, от Роман Сладкопевец

Иоаким и Анна чрез твоето свето рождество се освободиха от упрека на бездетството, а Адам и Ева от тлението на смъртта. Празнуват го и твоите люде, освободени от вината на прегрешенията, и ти пеят: Неплодната ражда Богородица и кърмачката на живота ни.


Прокимен, Псалом 27: Господи, спаси народа Си и благослови наследството Си. (Ст. 9) Стих: Към Тебе, Господи, викам: твърдиня моя, не бъди безмълвен към мене. (Ст. 1)

Апостол на неделята преди Въздвижение. (Гал. 6:11-18), (с. 378)


Алилуия, глас 1: Издигнах избраника измежду народа. (Пс. 88:20В) Стих: Ръката Ми ще пребъде с него, и мишцата Ми ще го укрепи. (Пс. 88:22) 


Евангелие на неделя преди Въздвижение. (Йоан 3:13-17), (с. 253)


Досто́йно есть:


Причастен: Хвалете Господа от небесата, хвалете Го във висините. (Пс. 148:1)