Wednesday 29 May 2024

Погребение (за отпечатване)

ПОГРЕБЕНИЕ


В дома на покойника свещеникът облича епитрахил и фелон, прекадява и започва:

Благословен е нашият Бог всякога, сега и винаги, и во веки веков.


Трисвятое


Пеят се тропарите на 4 гл:

Спасителю, упокой с духовете на починалите праведници душата на Твоя раб като я запазваш в блажения живот, който е у Тебе, Човеколюбче.

Господи, упокой в Твоето покоище, където почиват всички Твои светии, и душата на Твоя раб, понеже Ти си единствен Човеколюбец.

Слава…

Ти си Бог, Който слезе в ада и разруши веригите на окованите. Затова Сам упокой и душата на Твоя раб.

И сега…

Единствено чиста и непорочна Дево, която си родила безсеменно Бога, моли дa се спаси душата му.


Кратка сугуба ектения

Помилвай ни, Боже, според великата Си милост, молим Ти се, чуй и помилвай.

Господи, помилуй (три пъти)!

Още се молим за упокоение душата на починалия Божи раб ... и за да му се прости всяко волно и неволно прегрешение.

За да всели Господ Бог душата му там, където почиват праведниците.

Божията милост, царството небесно и прощение на греховете му да изпросим от Христа – безсмъртния цар и наш Бог.

На Господ да се помолим!

Боже на духовете и на всяка плът, Който стъпка смъртта, съсипа дявола и подари живот на Твоя свят! Сам Ти, Господи, упокой душата на починалия Твой раб ... в място светло, в място тревисто, в място прохладно, дето няма никаква болка, скръб и въздишка. Всяко съгрешение, което е сторил с думи, или дело, или мисъл, прости, като благ и човеколюбив Бог, тъй като няма човек, който да живее и да не съгреши. Едничък Ти, Господи, си без грях: Твоята правда е правда вечна, и Твоето слово е истина.

На Господ да се помолим!

Защото Ти си възкресението, животът и покоят на почи­на­лия Твой раб... , Христе Боже наш, и затова на Тебе отпра­вяме славата, с безначалния Твой Отец, и пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин!


Прави се отпуст, ако покойника е у дома; ако направо е занесен в църквата, без отпуст се запява псалом 118.

Отпуст

Слава на Тебе, Христе Боже наш, слава на Тебе.

Слава… И сега… Господи, помилуй (3). Благослови!

Христос, истинският Бог наш, Който владее над живи и мъртви и възкръсна от мъртвите, по молитвите на Своята пречиста и непорочна света Майка, на светите славни и всехвални апостоли, на преподобните и богоносни наши Отци, и на всички Свои светии, да настани душата на преселилия се от нас Свой раб …, в селенията на праведните, да я упокои в лоното на Авраам, да я причисли към праведните, а нас да помилва, защото е добър и човеколюбив. Амин.


Занасят покойника в църквата, като най-отпред върви свещеникът. По пътя певците пеят бавно и умилително: Святий Боже. В църквата свещеникът поставя началото:

Благословен е нашия Бог всякога, сега и винаги, и во веки веков.


Псалом 118, гл. 6, статия 1:

Непорочний в пут... Алилуия!

Блажени непорочните в пътя си, които ходят по закона Господен. Алилуйя! (Ст. 1)

Благословен си Ти, Господи! Научи ме на Твоите наредби! Алилуйя! (Ст. 12)

Изнури се душата ми да желае Твоите съдби във всяко време. Алилуйя! (Ст. 20)

Душата ми чезне от скръб: укрепи ме в Твоето слово! Алилуйя! (Ст. 28)

Наклони сърцето ми към Твоите откровения, а не към користолюбие. Алилуйя! (Ст. 36)

Ужас ме обхваща при вида на нечестивците, които напущат Твоя закон. Алилуйя! (Ст. 53)

Другар съм на всички, които Ти се боят и пазят Твоите заповеди. Алилуйя! (Ст. 63)

Слава… И сега… Алилуйя!


Кратка сугуба ектения

Помилвай ни, Боже, според великата Си милост, молим Ти се, чуй и помилвай.

Господи, помилуй (три пъти)!

Още се молим за упокоение душата на починалия Божи раб ... и за да му се прости всяко волно и неволно прегрешение.

За да всели Господ Бог душата му там, където почиват праведниците.

Божията милост, царството небесно и прощение на греховете му да изпросим от Христа – безсмъртния цар и наш Бог.

На Господ да се помолим!

Боже на духовете и на всяка плът, Който стъпка смъртта, съсипа дявола и подари живот на Твоя свят! Сам Ти, Господи, упокой душата на починалия Твой раб ... в място светло, в място тревисто, в място прохладно, дето няма никаква болка, скръб и въздишка. Всяко съгрешение, което е сторил с думи, или дело, или мисъл, прости, като благ и човеколюбив Бог, тъй като няма човек, който да живее и да не съгреши. Едничък Ти, Господи, си без грях: Твоята правда е правда вечна, и Твоето слово е истина.

На Господ да се помолим!

Защото Ти си възкресението, животът и покоят на почи­на­лия Твой раб... , Христе Боже наш, и затова на Тебе отпра­вяме славата, с безначалния Твой Отец, и пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин!


Статия 2, Псалом 118, гл. 5:

Твоите ръце ме сътвориха и устроиха; вразуми ме и ще се науча на Твоите заповеди! (Ст.73) Помилуй ме, Господи!

Станах като мях на дим, но Твоите наредби не забравих. (Ст.83) Помилуй ме, Господи!

Твой съм аз, спаси ме, защото търсих Твоите заповеди. (Ст.94) Помилуй ме, Господи!

От Твоите съдби няма да се отклоня, защото Ти ме учиш. (Ст.102) Помилуй ме, Господи!

Наклоних сърцето си да изпълнявам Твоите наредби навеки, докрай.  (Ст.112) Помилуй ме, Господи!

    Време е Господ да действа: Твоя закон разориха. (Ст.126) Помилуй ме, Господи!

Слава... И сега... Помилуй ме, Господи!


На Господ да се помолим!

Защото Ти си възкресението, животът и покоят на почи­на­лия Твой раб... , Христе Боже наш, и затова на Тебе отпра­вяме славата, с безначалния Твой Отец, и пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин!


Статия 3, Псалом 118, гл. 8:

Имя Твое ... Алилуйя!

Милостиво погледни към мене и ме помилвай, както постъпваше с ония, които обичат Твоето име. (Пс. 118:132) Алилуйя!

Малък и презрян съм аз, но Твоите заповеди не забравям. (Ст.141) Алилуйя!

Чуй моя глас по милостта Си, Господи; по твоя съд оживи ме! (Ст.149) Алилуйя!

Князете ме гонят безвинно, но сърцето ми се бои от Твоето слово. (Ст.161) Алилуйя!

Да живее душата ми и да Те слави, и Твоите съдби да ми помогнат. (Ст.175) Алилуйя!

Заблудих се като загубена овца: подири Твоя раб, защото не съм забравил Твоите заповеди. (176) Алилуйя!


На Господ да се помолим!

Защото Ти си възкресението, животът и покоят на почи­на­лия Твой раб... , Христе Боже наш, и затова на Тебе отпра­вяме славата, с безначалния Твой Отец, и пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин!

Заупокойни „непорочни“ тропари, гл. 5:

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Пс.118:12

Хорът на светците намери източника на живота и райската врата. Дано намеря и аз пътя на покаянието, защото съм изгубената овца; призови ме, Спасителю, и ме спаси!


Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби.

В древността Ти ме създаде от нищото и ме почете с Твоя божествен образ, но заради престъпването на заповедите, ме върна в пръстта, откъдето бях взет. Води ме отново към Твоето подобие и обнови моята първоначална красота.


Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби.

Образ съм на Твоята неизказана слава, въпреки че нося белезите на прегрешенията. Смили се над Твоето създание, Владико, и ме очисти чрез Твоето състрадание. Дари ме с жадуваното отечество и ме направи отново жител на рая. 


Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби.

Упокой, Боже, Твоите раби, и ги засели в рая, където е мястото на светиите, Господи, и където праведниците светят като светила: починалите Твои раби упокой, като презреш всички им  съгрешения.


Слава на Отца и Сина, и на Светия Дух.

Трисветлото единно Божество, благочестиво да възпеем: свят си, Отче безначален, събезначални Сине, и божествени Душе! Просвети нас, които с вяра Ти служим, и от вечния огън ни спаси!


И сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Радвай се, Чиста, която си родила Бога по плът за спасение на всички, чрез която човешкият род намери спасение, та чрез тебе да намерим рая, Богородице чиста благословена.

Алилуйя, алилуйя, алилуйя. Слава на Тебе, Боже! (3 пъти)

Кадене

На Господ да се помолим!

Защото Ти си възкресението, животът и покоят на почи­на­лия Твой раб... , Христе Боже наш, и затова на Тебе отпра­вяме славата, с безначалния Твой Отец, и пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин!


Гл. 5:

Упокой, Спасителю наш, с праведните Твоя раб, и го всели в Твоите дворове, както е писано, като презреш като благ прегрешенията му, волни и неволни, и всички знайни и незнайни, Човеколюбче.

Слава... и сега...

От Дева си изгрял в света, Христе Боже, та чрез нея да ни направиш синове на светлината. Помилвай ни!


Псалом 50.


Канон, гл. 6.

Творение на преп. Теофан.

Песен 1

Ирмос: Докато Израил вървеше пеша през морето като по суша, видя по следите си гонителя фараон да потъва в бездната и извика: да изпеем победна песен на Бог.

Припев: Упокой, Господи, душата на починалия Твой раб.

В небесните чертози доблестните мъченици непрестанно се молят на Тебе, Христе, за верния, когото от земята си преселил, да се удостои да получи вечните блага.

Ти, Който си устроил всичко, създаде мене, човека, съчетано същество от смирение и величие, затова, Спасителю, упокой душата на Своя раб.

Слава: Ти ме назначи в началото жител на рая и да го обработвам, но заради нарушаването на Твоята заповед бях изгонен от него, затова, Спасителю, упокой душата на Своя раб.

И сега, Богородичен: Този, Който от реброто някога създаде Ева, нашата прамайка, сега от пречистата твоя утроба се облича в плът, чрез която разруши силата на смъртта, Чиста.


Песен 3

Ирмос: Няма свят като Тебе, благи Господи Боже мой, Който укрепи силата на Твоите верни и ни утвърди върху скалата на Твоето изповедание.

Припев: Упокой, Господи, душата на починалия Твой раб.

Твоите мъченици се състезаваха законно, Животодателю, и украсени (от Тебе) с венците на победите, те дават вечно избавление на верния, който се е преселил.

Като най-напред с много чудеса и знамения поучи мене, заблудения, Ти в последните времена като милостив понизи Себе Си и като ме потърси, намѐри ме и ме спаси.

Слава: Удостой преминалия от непостоянния, покварен свят към Тебе, Добри, да се весели радостно във вечните жилища, като го оправдаеш с вяра и благодат.

И сега, Богородичен: Няма друга непорочна като тебе, пречиста Богомайко, защото ти единствена си заченала в утробата истинския, вечен Бог, Който разруши силата на смъртта.


Малка ектения

Пак и пак с мир на Господ да се помолим!

Още се молим за упокоение душата на починалия Божи раб ... и за да му се прости всяко волно и неволно прегрешение.

За да всели Господ Бог душата му там, където почиват праведниците.

Божията милост, царството небесно и прощение на греховете му да изпросим от Христа – безсмъртния Цар и наш Бог. (Подай, Господи!)

Защото Ти си възкресението, животът и покоят на почи­на­лия Твой раб... , Христе Боже наш, и затова на Тебе отпра­вяме славата, с безначалния Твой Отец, и пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин!


Седален, гл. 6:

Наистина всичко е суета, земният живот е сянка и сън; и наистина всеки, роден на земята, напразно се тревожи, както казва Писанието: когато придобием мир, тогава ще заживеем в гроба, където са заедно царете и бедните. Затова, Христе Боже, упокой починалия като Човеколюбец.

Слава, И сега, Богородичен: Пресвета Богородице, не ме оставяй през живота ми, не ме поверявай на човешко застъпничество, но сама се застъпи и ме помилвай.


Песен 4

Ирмос: Христос е моя сила, Бог и Господ – пее почитаната Църква, както  подобава за Бог, възглася Му с чист разум и празнува в Господ.

Припев: Упокой, Господи, душата на починалия Твой раб.

Показвайки знак на най-изобилна мъдрост и щедра доброта в раздаването на даровете, Ти, Владико, причисли хора на мъчениците към ангелите.

Удостой да получи Твоята неизказана слава, Христе, преставилия се при Тебе, където е жилището на радващите се и гласът на чистата радост.

Слава: Приеми възпяващия Твоята божествена сила, когото Ти прие от земята, като го направи чедо на светлината, очиствайки греховната тъмнината, Многомилостиви.

И сега, Богородичен: Най-чистото вместилище, непорочният храм, всесвятият ковчег, девственото място за посвещение, тебе, красотата на Яков, Владиката избра за Себе Си.

Песен 5

Ирмос: Моля те, Благи, с Твоята божествена светлина озари душите на онези, които от ранно утро копнеят за Тебе да Те познаят като Божие Слово, истински Бог, Който ги призовава от греховния мрак.

Припев: Упокой, Господи, душата на починалия Твой раб.

Като свещено всеизгаряне и като начало на човешката природа, мъчениците, принесени на прославения Бог, винаги ходатайстват за нашето спасение.

Когато раздаваш даровете, удостой, Господи, с небесно пребиваване Твоя верен слуга, който вече си е отишъл, давайки му избавление от греховете.

Когато раздаваш даровете, удостой, Господи, с небесно пребиваване Твоят починал верен раб, като му дадеш избавление от греховете.

Слава: Ти, Който единствен по природа си животворец и си наистина неизследима бездна на добротата, удостой с Твоето царство починалия, Милосърдни и единствен безсмъртни.

И сега, Богородичен: Този, Който от тебе, Владичице, се роди в света, стана предмет на похвала и сила, и спасение за загиващите, като избавя от вратите на ада тези, които с вяра те славят.


Песен 6

Ирмос: Като видях житейското море да се надига от бушуващите вълни на изкушенията, прибягнах към Твоето тихо пристанище и Ти казвам: изведи живота ми от тлението, Многомилостиви.

Припев: Упокой, Господи, душата на починалия Твой раб.

Прикован на Кръста, Ти събра при Себе Си множество мъченици, подражаващи на Твоето страдание, Добри. Затова Те умоляваме: упокой сега този, който отмина при Тебе!

Когато дойдеш с Твоята неизказана слава за да съдиш целия свят, благоволи, Избавителю, с радост да Те посрещне в облаците този, когото си приел от земята като Свой верен слуга.

Слава: Владико, Ти си извор на живот и с божествена смелост извеждаш (на свобода) окованите, затова всели в насладата на рая Твоите раби, които с вяра премина при Тебе.

И сега, Богородичен: Върнахме се в земята, нарушавайки Божията света заповед, но благодарение на тебе, Дево, се възнесохме на небето от земята, отърсвайки се от тлението на смъртта.


Малка ектения

Пак и пак с мир на Господ да се помолим!

Още се молим за упокоение душата на починалия Божи раб ... и за да му се прости всяко волно и неволно прегрешение.

За да всели Господ Бог душата му там, където почиват праведниците.

Божията милост, царството небесно и прощение на греховете му да изпросим от Христа – безсмъртния Цар и наш Бог. (Подай, Господи!)

Защото Ти си възкресението, животът и покоят на почи­на­лия Твой раб... , Христе Боже наш, и затова на Тебе отпра­вяме славата, с безначалния Твой Отец, и пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин!


Кондак, гл. 8:

Със светиите упокой, Христе душата на Твоя раб, където няма нито болка, нито печал, но живот безкраен.

Икос.

Сам Ти си безсмъртен, но си сътворил и създал човека, ние земните от земя сме създадени, и в същата земя ще отидем, както Си заповядал, когато ме създаваше и ми каза: тъй като си земя, в земята ще отидеш! – там където и всички човеци ще отидем. От надгробното ридание правим песента Алилуйя.


Песен 7

Ирмос: Ангелът направи огнената пещ прохладна за благочестивите младежи и изгаряща за халдеите, Божията заповед убеди мъчителя да извика: благословен си, Боже на нашите отци.

Припев: Упокой, Господи, душата на починалия Твой раб.

Изкупени с Твоята кръв от първото престъпление*, мъчениците, опръскани със собствената си кръв, ясно изобразяват Твоето заколение. Благословен си, Боже на нашите отци!

* Адамовия грях.

Ти умъртви освирепялата смърт, Христе, най-животворно Слово, и сега приеми във вяра покойния, който пее и възкликва: благословен си, Боже на нашите отци!

Слава: Най-божествени Владико, Който даде душа на мене, човека, чрез божествено вдъхване, удостой за Твоето Царство починалия, за да Ти пее, Спасителю: благословен си, Боже на нашите отци!

И сега: Ти бе по-горе от всички създания, Непорочна, като си заченала Бога, Който строши портите на смъртта и счупи техните ключалки; затова, Чиста, ние верните, с песни те славим като Божия Майка.

Песен 8

Ирмос: От пламъка си излял роса за благочестивите младежи и с вода си изгорил жертвата на праведния, защото всичко правиш, Христе, само както пожелаеш: през всички векове Те превъзнасяме.

Припев: Упокой, Господи, душата на починалия Твой раб.

Проявявайки твърдост в подвизите, вие се украсихте с венци на победата, Христови мъченици, страдалци, като казвате: през всички векове Те превъзнасяме, Христе.

Верните, които се разделиха с живота си в благоговение и преминаха към Тебе, Владиката, приеми благосклонно, дарявайки покой като милостив на тези, които през всички векове Те превъзнасят.

Приеми благосклонно и като милостив упокой, Владико, верният, който напусна живота си в благоговение и премина към Тебе, Христе, като Те превъзнася през всички векове.

Слава: Благоволи сега, Спасителю, да се въдворят в земята на кротките всички по-рано починали, като ги оправдаеш заради вярата в Тебе и по благодат, за да Те превъзнасят през всички векове.

И сега, Богородичен: Всички те облажаваме, Всеблажена, която си родила Словото, Който е наистина благословен по природа и стана плът заради нас; Него превъзнасяме през всички векове.


Песен 9

Ирмос: За човека е невъзможно да види Бога, Когото дори ангелските сили не смеят да погледнат, но чрез тебе, Всечиста, Словото се яви на човеците въплътен. Него величаем и заедно с небесните войнства те облажаваме.

Припев: Упокой, Господи, душата на починалия Твой раб.

Надеждата укрепи хоровете на мъчениците и пламенно ги вдъхнови към Твоята любов, предвещавайки им истински непоклатим бъдещ покой, какъвто удостой, Добри, да получи починалия верен.

Благоволи, Христе, преставилият се с вяра да получи светлото и божествено Твое озарение, като единствен милостив дарувай му упокоение в недрата на Авраам, и го удостой с вечните блаженства.

Слава: Сам Ти по природа си добър и милосърден, и желаещ милост и си бездна от добрина, Спасителю, затова този, когото си пренесъл от това място на скръб и смъртна сянка, посели го там, където сияе Твоята светлина.

И сега, Богородичен: Познаваме те като свята скиния, Чиста, и като ковчег и скрижал на закона и благодатта, защото чрез тебе се дарява опрощение на оправданите чрез кръвта на Въплътения от твоята утроба, Всенепорочна.


Самогласни стихири 

от св. Йоан Дамаскин, (могат и да се четат):

Гл. 1.

Коя житейска наслада е без скръб? Коя ли земна слава остава неизменна? Всичко е по-слабо от сянка, всичко е по-лъжовно от сън; в един миг смъртта взима всичко това. Но Христе, упокой, като човеколюбец, този, който си избрал в светлината на Твоето лице и в наслаждението от Твоята красота.

Гл. 2.

Горко ми, каква трудност изпитва душата, когато се разделя от тялото! Ах, как се тогава тя в сълзи облива и няма кой над нея да се смили! Към ангелите очи издига, но напразно се моли; към човеците ръце простира, но няма кой да й помогне. Затова, мои възлюблени, като помислим колко кратък е нашия живот, нека изпросим от Христа за преселилия се упокоение, а за душите ни – велика милост!

Гл. 3.

Суета е всичко човешко, което след смъртта не съществува: не остава богатството, нито славата отива с човека. Защото, когато дойде смъртта, всичко това се разрушава. Затова нека въззовем към безсмъртния Христа: упокой преселилия се от нас там, където е жилището на всички, които се веселят! 

Гл. 4.

Къде е привързаността към света? Къде е мечтанието за привременни блага? Всичко е пръст, всичко е пепел, всичко е сянка. Но елате да въззовем към безсмъртния Цар и кажем: Господи, удостой с вечните Твои блага преселилия се от нас, като го упокоиш в Твоето вечно блаженство.

Гл. 5.

Спомних си пророка, който вика: „аз съм земя и пепел“. И пак надникнах в гробовете и видях голи кости, и рекох: кой сега е цар или войник, или богат или беден, или праведник, или грешник? Но упокой, Господи, с праведните Твоя раб!

Гл. 6.

Начало и състав ми даде Твоята творческа заповед, защото, като пожела да ме съставиш жив от видимо и невидимо естество, Ти създаде тялото ми от земя, а душа ми даде чрез Твоето божествено и животворящо вдъхване. Затова, Господи, упокой Твоя раб в страната на живота и в селенията на праведните.

Гл. 7.

В начало Ти, Господи, си създал човека по Свой образ и подобие, и си го поставил в рая да владее над Твоите тва­ри. Но, прелъстен, поради завист от дявола, той вкуси от запретената храна и стана престъпник на Твоите заповеди. Затова Ти си го осъдил да се върне пак в земята, от която бе взет, и да изпроси покой.

Гл. 8.

Плача и ридая, когато помисля за смъртта и виждам в гробовете създадената по Божи образ наша красота да лежи безòбразна, безславна и изгубила вид. О, чудо! Каква е тая тайна, която е станала с нас? Как се предадохме на тление? Как се свързахме със смъртта? Наистина, както е писано, това е по заповед на Бога, Който дава упокоение на преставилия се.


Блаженствата (Мат. 5:3-11), гл. 6:

Спомни си за нас, Господи, когато дойдеш в царството Си! (Лука 23:42)

Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.

Блажени плачещите, защото те ще се утешат.

Блажени кротките, защото те ще наследят земята.

Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.

Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани.

Разбойникът, който извика към Тебе, Христе, на кръста „помени ме“, заради неговото покаяние Ти го направи жител на рая преди всички; и мене, недостойният, удостой (с рая).

Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.

Господарю над живота и над смъртта, упокой в дворовете на светиите този, когото прие от кратковременния живот, и викаше „спомни си за мене, когато дойдеш в царството Си!“

Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.

Ти, Който владееш над душите и телата, в чийто Ръце е нашия дъх, утеха на скърбящите, упокой в земята на праведните Твоя раб, когото си пренесъл*.

* Преместил в другия живот.

Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно.

Христос да те упокои в земята на живите и да ти отвори райските врата, и да те яви жител на Царството, и да ти даде прошка, в което си съгрешил в живота, защото ти обичаше Христос.

Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене.

Нека излезем да видим в гробовете, че голи са човешките кости, храна за червеите и смрад, и ще познаем какво е богатството, красотата, силата и блясъка.

Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата.

Нека чуем какво провъзгласява Вседържителят: „Уви на онези, които искат да видят страшния ден Господен!“ Защото той е тъмнина, тъй като ще изпита всичко с огън.

Слава…

Покланям се на безначалния по рождение и произход и родилия Отец, славя родения Син, възпявам Светия Дух, който е просиял с Отца и Сина.

И сега…

Как пускаш мляко от гърдите си, Дево? Как така храниш Хранителя на цялото творение? Както знае самият Този, Който е излял вода от скалата като водни жили за жадните хора, както е писано.


Прокимен, гл. 6.

Блажен е пътят, по който вървиш днес, душо, защото ти е приготвено място за почивка.

    Към Тебе, Господи, викам: твърдиньо моя, не бъди безмълвен към мене!

Апостол (I Сол. 4, 13-17).

Ще се чете из първото послание на св. ап. Павел до Солуняни.

Братя, не искам вие да не знаете за починалите, за да не скърбите, както и другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Иисус умря и възкръсна, то и починалите в Иисуса Бог ще приведе с Него. Прочее, това ви казваме чрез слово Господне, че ние, живите, които останем до пришествието Господне, няма да изпреварим починалите, защото Сам Господ с повеление, при глас на архангел и при тръба Божия, ще слезе от небето, и мъртвите в Христа ще възкръснат първом; после ние, останалите живи, заедно с тях ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха, и така винаги с Господа ще бъдем.

Алилуйя!


Евангелие (Иоан 5, 24-30)

Премъдрост! Ще се чете из св. Евангелие от Йоан. 

Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

Рече Господ на юдеите, които бяха дошли при Него: истина, истина ви казвам: който слуша словото Ми и вярва в Оногова, Който ме е пратил, има живот вечен и на съд не дохожда, а е минал от смърт към живот. Истина, истина ви казвам: иде час, и дошъл е вече, когато мъртвите ще чуят гласа на Сина Божий, и, като чуят, ще оживеят. Защото, както Отец има живот в Себе Си, тъй даде и на Сина да има живот в Себе Си, и даде Му власт да извършва и съд, защото е Син Човечески. Недейте се чуди на това; защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа на Сина Божи и ще излязат: които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Аз не мога да правя нищо от Себе Си. Както слушам, тъй и съдя, и Моят съд е праведен, защото не търся Моята воля, а волята на Отца, Който Ме е пратил.

    Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

Кратка сугуба ектения

Помилвай ни, Боже, според великата Си милост, молим Ти се, чуй и помилвай.

Господи, помилуй (три пъти)!

Още се молим за упокоение душата на починалия Божи раб ... и за да му се прости всяко волно и неволно прегре­ше­ние.

За да всели Господ Бог душата му там, където почиват праведниците.

Божията милост, царството небесно и прощение на греховете му да изпросим от Христа – безсмъртния цар и наш Бог.

На Господ да се помолим!

Боже на духовете и на всяка плът, Който стъпка смъртта, съсипа дявола и подари живот на Твоя свят! Сам Ти, Господи, упокой душата на починалия Твой раб ... в място светло, в място тревисто, в място прохладно, дето няма никаква болка, скръб и въздишка. Всяко съгрешение, което е сторил с думи, или дело, или мисъл, прости, като благ и човеколюбив Бог, тъй като няма човек, който да живее и да не съгреши. Едничък Ти, Господи, си без грях: Твоята правда е правда вечна, и Твоето слово е истина.

На Господ да се помолим!

Защото Ти си възкресението, животът и покоят на почи­на­лия Твой раб... , Христе Боже наш, и затова на Тебе отпра­вяме славата, с безначалния Твой Отец, и пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин!


Прощаване с покойника:

Стихири, гл. 2, подобен Егда от древа: (може и да се прочетат)

Дойдете, братя, последна целувка да дадем на почина­лия и да благодарим на Бога. Той се откъсва от своите сродници и бърза към гроба. Той няма вече да се грижи за суетни неща и за многострадалната плът. Къде сте сега сродници и другари? – Ето, разделяме се! Нека се помолим на Господ да му даде покой!

Каква раздяла, о, братя! Какъв плач! Какво ридание в тоя час! Дойдете, прочее, и се опростете с този, който до вчера беше с нас. Защото в гроб ще се положи, и с камък ще се покрие, в тъмнина ще се засели, с мъртви се погребва и сега се разделя от сродници и приятели. Нека се помолим на Господ да му даде покой!

Такъв е нашия живот – наистина е като цвят и като дим, като утринна роса! Дойдете, прочее, ясно да видим онова, що е в гробовете: къде е телесната хубост? Къде е младостта? Къде са очите и видът на плътта? Всичко е повяхнало като трева, всичко се е разпаднало. Дойдете със сълзи да паднем пред Христа!

Майко на незалязващото Слънце, Богородице, спасявай ония, които се надяват на тебе! Молим ти се, умилостиви с молитвите си преблагия Бог да упокои преселилия се сега, там, където почиват духовете на праведните. О, Всенепо­роч­на, покажи го наследник на божествените блага, в дворите на праведниците за вечна памет!

Слава...

Като ме гледате да лежа пред вас безгласен и бездиханен заплачете за мене, братя и другари, сродници и познати! Защото вчерашния ден разговарях с вас и внезапно дойде върху ми страшния час на смъртта. Но дойдете всички, които ме обичате, и ме целунете с последна целувка, защото аз няма вече с вас да ходя или да говоря, понеже отивам при Съдията, Който не гледа на лице: защото пред Него на равно стоят слугата и господарят, царят и войникът, богатият и бедният, в равно достойнство: всеки според делата си – или ще се прослави, или ще се посрами. Но аз ви всички моля и умолявам да се молите за мене на Христа Бога да не бъда отведен поради греховете ми в мястото на мъченията, но да ме причисли там, където е светлината на живота.

И сега...

По молитвите на родилата Те и на Твоя Предтеча, на апостолите, пророците, йерарсите, преподобните и праведните и на всички светии – упокой починалия Твой раб.

    

Отпуст.

Слава на Тебе, Христе Боже наш, слава на Тебе.

Слава… И сега… Господи, помилуй (3). Благослови!

Христос, истинският Бог наш, Който владее над живи и мъртви и възкръсна от мъртвите, по молитвите на Своята пречиста и непорочна света Майка, на светите славни и всехвални апостоли, на преподобните и богоносни наши Отци, и на всички Свои светии, да настани душата на преселилия се от нас Свой раб …, в селенията на праведните, да я упокои в лоното на Авраам, да я причисли към праведните, а нас да помилва, защото е добър и човеколюбив. Амин.

В блажено заспиване дай, Господи, вечен покой на починалия Твой раб..., и направи да бъде вечна неговата памет.

Вечная памят! (три пъти)


Занася се тялото на починалия до гроба по същия ред, както от дома до църквата.

По пътя певците пеят стихирата от св. Йоан Дамаскин:

Гл. 8.

Плача и ридая, когато помисля за смъртта и виждам в гробовете създадената по Божи образ наша красота да лежи безòбразна, безславна и изгубила вид. О, чудо! Каква е тая тайна, която е станала с нас? Как се предадохме на тление? Как се свързахме със смъртта? Наистина, както е писано, това е по заповед на Бога, Който дава упокоение на преставилия се.


Слага се ковчега до гроба. Свещеникът:

Кратка сугуба ектения

Помилвай ни, Боже, според великата Си милост, молим Ти се, чуй ни и помилвай.

Господи, помилуй (три пъти)!

Още се молим за упокоение душата на починалия Божи раб ... и за да му се прости всяко волно и неволно прегре­ше­ние.

За да всели Господ Бог душата му там, където почиват праведниците.

Божията милост, царството небесно и прощение на греховете му да изпросим от Христа – безсмъртния цар и наш Бог.

На Господ да се помолим!

Боже на духовете и на всяка плът, Който стъпка смъртта, съсипа дявола и подари живот на Твоя свят! Сам Ти, Господи, упокой душата на починалия Твой раб ... в място светло, в място тревисто, в място прохладно, дето няма никаква болка, скръб и въздишка. Всяко съгрешение, което е сторил с думи, или дело, или мисъл, прости, като благ и човеколюбив Бог, тъй като няма човек, който да живее и да не съгреши. Едничък Ти, Господи, си без грях: Твоята правда е правда вечна, и Твоето слово е истина.

На Господ да се помолим!

Защото Ти си възкресението, животът и покоят на почи­на­лия Твой раб... , Христе Боже наш, и затова на Тебе отпра­вяме славата, с безначалния Твой Отец, и пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин!

Отпуст.

Слава на Тебе, Христе Боже наш, слава на Тебе.

Слава… И сега… Господи, помилуй (3). Благослови!

Христос, истинският Бог наш, Който владее над живи и мъртви и възкръсна от мъртвите, по молитвите на Своята пречиста и непорочна света Майка, на светите славни и всехвални апостоли, на преподобните и богоносни наши Отци, и на всички Свои светии, да настани душата на преселилия се от нас Свой раб …, в селенията на праведните, да я упокои в лоното на Авраам, да я причисли към праведните, а нас да помилва, защото е добър и човеколюбив. Амин.


Спуска се ковчега в гроба. С лопатата свещеникът изсипва на кръст над ковчега и казва:

Господня е земята и онова, що я изпълня, вселената и всичко, що живее в нея. (Пс. 23:1)

С елей или пепел от кадилницата:

Вечна да бъде паметта ти, достоблажен и незабравими наш брате (сестро).

Вечная памят!


————————————————————-——


ВОДОСВЕТ

в дома на покойника


Благословен е нашия Бог всякога, сега и винаги, и во веки веков.

Гл. 4

Господ е Бог и ни се яви. Благословен е Идещият в името Господне! (3)

Тропари.

Ние грешните и смирените нека усърдно сега се притечем към Богородица, и да паднем пред нея в покаяние и от дълбочината на душата си да извикаме: Владичице, смили се над нас и ни помогни! Побързай, защото загиваме от множество грехове! Не връщай празни твоите раби, защото тебе за едничка надежда имаме! (два пъти)

Богородице, ние недостойните няма да млъкнем да говорим за твоите сили. Защо­то, ако ти не би предстоявала да се молиш за нас, кой би ни избавил от толкова беди? Кой ли би ни запазил до сега свободни? Владичице, ние няма да отстъпим от тебе, защото ти винаги спасяваш твоите раби от всякакви злини.


50 псалом.


Тропари, гл. 6:

Ето, настана време за освещаване на всички, и праведния Съдия ни зове, но обърни се, душо, към покаяние и като блудницата извикай със сълзи: Господи, помилвай ме!

Пресвета Богородице, изправи делата на ръцете ни, и изпроси ни прощение на гре­хо­­вете, когато ти пеем ангелската песен:

Святий Боже...


Прокимен, гл. 3.

Господ е моя светлина и мое спасение: от кого ще се убоя? Господ е крепост на моя живот: от кого ще се плаша?


Апостол (Евр. 2, 11-18).

Ще се чете из посланието на св. ап. Павел до Евреите. Да внимаваме!

Братя, както освещавщият, тъй и освещаваните, всички са от Едного; затова Той се не срамува да ги нарича братя, думайки: „ще възвестя името Ти на братята Си, посред църк­ва ще те възпея“. И пак: „ето Ме Мене и децата, които Бог ми даде“. А понеже децата са участници в плът и кръв, то и Той еднакво взе участие в същите, та чрез смъртта да порази оногова, у когото е властта на смъртта, сиреч дявола, и да избави ония, които от страх пред смъртта, през цял живот бяха подложено на робство. Защото, наистина, не от ангели приема естество, а от потомството Авраамово приема; защото длъжен бе да прилича по всичко на братята, та да бъде милостив и верен първосвещеник във всичко, що се отнася до Бога, за очистване греховете на народа. Защото в това що Сам претърпя, като биде изкушен, може и на изкушаваните да помогне.

Алилуйя! (три пъти)


Евангелие (Иоан. 5, 1-4).

Премъдрост! Мир на всички!

Ще се чете из светото Евангелие от Йоан! Слава на Тебе, Господи...

В онова време възлезе Иисус в Йерусалим. А в Йерусалим, при Овчи порти, се намира къпалня, по еврейски наричана Витездà, която има 5 притвора; в тях лежеше голямо множество болни, слепи, сакати, изсъхнали, които чакаха да се раздвижи водата, защото Ангел Господен от време на време слизаше в къпалнята и раздвижваше водата, и който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше, от каквато и болест да бе налегнат.

Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Ектения:

С мир на Господ да се помолим!

За мира от небето и за спасение на нашите души на Господ да се помо­лим!

За упокоение душата на починалия Божи раб ... и за да му се прости всяко волно и неволно прегре­ше­ние.

За да всели Господ Бог душата му там, където почиват праведниците.

За този почитан дом и за онези, които живеят в него с вяра, благоговение и страх Божи, на Господ да се помолим!

За този град, за всеки град, село и страна, и за онези, които с вяра живеят в тях, на Господ да се помолим!

За да се освети тая вода чрез силата, действието и слизането на Св. Дух, на Господ да се помолим!

За да слезне върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Троица, на Господ да се помолим!

За да бъде тая вода лечителна за душите и телата, и прогонваща всяка съпротивителна сила, на Господ да се помолим!

За да ѝ се изпрати благодатта на избавлението и благословението Йорданово, на Господ да се помолим!

За да ни направи Господ Бог синове и наследници на Своето царство чрез причащаването и поръсването с тая вода, на Господ да се помолим!

Като си спомним с всички светии пресветата, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и винаги-дева Мария, нека сами себе си и целия си живот на Христос Бог да отдадем!

Възглас: Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение, на Отец и Син и Свети Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин!


На Господ да се помолим!

Господи Боже наш, Който си ни дал да се облечем в снежнобяла одежда чрез вода и Дух, изпрати ни и чрез вкусването и поръсването с тази вода Твоето благословение, което заличава сквернотата на страстите!

С кръста към изток, запад, юг и север:

Спаси, Господи, благочестивия и христолюбив български народ, и го запази под Твоята закрила в мир!

Спаси, Господи, и помилуй православните християни, които живеят в този град!

Спаси, Господи, и помилуй всички, които стоят тук и се молят! Дарувай им душевно и телесно здраве, и към това християнско общество, служещо на Тебе, бъди във всичко милостив!

Защото Ти си изворът на изцеления, Христе Боже наш, затова слава Ти отправяме, с безначалния Твой Отец и пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков.

Мир на всички!

Приклонете главите си пред Господ!

Тихо: Господи, Който благоволи да се кръстиш в Йордан и да осветиш водата, наклони ухото Си, чуй ни и благослови всички нас, които чрез прекланянето на своята глава ознаменуваме нашата рабска покорност. Удостой ни чрез причащаването с тая вода да се изпълним с Твоето освещение, и да бъде то за нас, Господи, за здраве на душата и тялото!

Възглас: Защото Ти си нашето освещение, и на Тебе въздаваме слава, благодарение и покло­не­ние, с безначалния Твой Отец, всесветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин!


Изправен кръста се потапя във водата три пъти и се пее: Спаси, Господи.

Свещеника целува кръста и се поръсва, след това всички миряни.


Отпуст:

Христос, истинският Бог наш, Който благоизволи да се кръсти в Йордан от Йоан...