Sunday, 28 November 2021

Св. ап. Андрей

СВЕТИ ап. АНДРЕЙ Първозвани


Вечерна служба


Господи, воззвах (Пс. 140), на 6 (повтаряме ги), глас 4:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе; побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян; издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи.


Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3-4А)

Подобен: Зва́нный свы́ше:

Просветен от светлината на Предтеча, когато ти се яви Ипостасната Светлина на славата на Отца, Който от милосърдие желаеше да спаси човешкия род, тогава ти пръв се затече към Него, славни, тъй като беше просветен в разума чрез съвършения лъч на Неговата божественост, така че ​​стана проповедник и апостол на Христос, нашия Бог; моли Го да спаси и просвети душите ни.

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс.129:5)

Същата стихира.

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6-7А)

Ти беше призован от гласа на Предтечата, когато всесвятото Слово се въплъти, дари ни живот и благовести спасението на земята, тогава си Го последвал, премъдри, и освети себе си напълно и всесвято като начало за Него; Него позна и съобщи на своя сродник за нашия Бог; затова Му се моли да спаси и просвети душите ни.

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Същата стихира.

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Ти беше ученик на цъфналия* от безплодието, а когато изгря девственото Рождество, ти стана учител на благочестието и целомъдрието, показвайки чистота, тогава ти, блажени Андрее, стана най-пламенен любител на добродетелите, като слагаше възвишеното в сърцето си, и от слава към неизказана слава си взет от Христа нашия Бог, Когото моли да спаси и просвети душите ни.

* Св. Йоан Предтеча

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. (Пс. 116:2)

Същата стихира.

Слава, глас 4. От св. Патр. Анатолий:

Ти остави улова на риба, апостоле, и вместо това хващаш хората с проповедта си като с въдица. Хвърляш стръвта на благочестието, сякаш е кука, и от дълбокото море на измамата извличаш всякакви народи, апостоле Андрее, еднокръвен на върховния (апостол Петър) и проповедниче на целия свят. Не спирай да се молиш за нас, които с вяра и любов хвалим твоята вечна памет, всехвални.

И сега, на предпразненството, глас 4:

Исайе, ликувай, приеми Божието слово, пророкувай на девицата Мария, че тя ще бъде горящия храст и няма да изгори от светлината на Божеството. Витлееме, приготви се, Едеме, отвори портата си, влъхви, идете да видите Спасението в ясли повит, Когото звездата разкри над пещерата като Животодателя Господ, Който спасява нашия човешки род.


Вход с кадилница. Свете тихий

Творение на Св. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Прокимен на деня 


Паримии


Из първо съборно послание на апостол Петър – чтение. 

1 Петр. 1:3-9

Петър, апостол на Иисуса Христа, до пришълците, пръснати по Понт, Галатия, Кападокия, Асия и Витиния, избрани по предведение на Бога Отца, чрез осветяване от Духа, за послушност и за поръсване с кръвта Иисус Христова: благодат вам и мир да изобилва! Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Иисуса Христа, Който по голямата Си милост, чрез възкресението на Иисуса Христа от мъртвите, ни възроди за жива надежда, за наследство нетленно, чисто, що не увяхва, съхранено на небесата за вас, които с Божия сила чрез вяра сте пазени за спасение, готово да се открие в последно време. Затова радвайте се, макар сега и да поскърбите малко ако е потребно в различни изкушения, та изпитаната ваша вяра да излезе по-драгоценна от нетрайното, макар и чрез огън изпитвано злато, за похвала и чест и слава, кога се яви Иисус Христос, Когото обичате, без да сте Го видели, и в Когото вярвайки сега, без да Го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като постигате края на вашата вяра – спасението на душите; за това спасение направиха издирвания и изследвания пророците, които предсказаха за дадената вам благодат, като изследваха, кое и какво време е посочвал Христовият Дух, що беше в тях, когато Той е предвестявал Христовите страдания и идещата след тях слава; тям бе открито, че не на тях самите, а нам служеше онова, което сега ви е проповядвано от ония, които ви са благовестили чрез Духа Светаго, пратен от небесата, и в което желаят да надникнат Ангелите. Заради това, възлюбени, като препашете чреслата на ума си, бидейки бодри, напълно се надявайте на принасяната вам благодат при явяването Иисус Христово. Като послушни чеда, не постъпвайте според предишните ваши похоти, кога бяхте в неведение, но по примера на призовалия вас Светия и вие сами бъдете свети във всички постъпки. Защото писано е: „бъдете свети, понеже Аз съм свет“. И ако вие наричате Отец Тогова, Който нелицеприятно съди всекиго по делата, то със страх прекарвайте времето на вашето странстване, като знаете, че не с тленни неща – сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите, но с драгоценната кръв на непорочния и чист като агнец Христос, Който е бил предназначен още преди свят да се създаде, но се яви в последно време за вас, повярвалите чрез Него в Бога, Който Го възкреси от мъртвите и Му даде слава, та вярата ви и надеждата ви да бъдат в Бога. След като сте очистили душите си с послушност на истината чрез Духа, за нелицемерно братолюбие, обичайте се постоянно един други от чисто сърце, като възродени не от тленно семе, а от нетленно, чрез словото на живия Бог, Който пребъдва довеки. Защото „всяка плът е като трева, и всяка човешка слава – като цвят у трева: изсъхна тревата, и цветът ѝ олетя; но словото Господне пребъдва до-веки“; а това е словото, което е вам благовестено. И тъй, като оставите всяка злоба и всяко коварство, всяко лицемерие, завист и клевета, като новородени младенци, ламтете за неподправеното словесно мляко, та с него да пораснете за спасение, защото вкусихте, че Господ е благ. Като пристъпвате към Него, живия камък, от човеците отхвърлен, но от Бога избран, драгоценен, и вие сами, като живи камъни, съграждайте от себе си духовен дом, свето свещенство, за да принесете духовни жертви, благоприятни Богу чрез Иисуса Христа. Ето защо в Писанието е казано: „Ето, полагам в Сион крайъгълен камък, избран, драгоценен; и който вярва в Него, няма да се посрами“. 


Из първо съборно послание на апостол Петър – чтение.

1 Петр. 1:13-19

Възлюбени, Христос пострада за нас, като остави нам пример, за да вървим по стъпките Му: Той не стори грях, нито се намери лъст в устата Му; кога Го хулеха, Той не отвръщаше с хули; кога страдаше, не заплашваше, а предоставяше това на Праведния Съдия; Той Сам с тялото Си възнесе нашите грехове на дървото, та, като умрем за греховете, да живеем за правдата: „чрез Неговата рана се изцерихте“. Защото бяхте като овци блуждаещи без пастир, но сега се завърнахте при Пастиря и Пазителя на вашите души. Тъй също и вие, жените, бъдете покорни на мъжете си, та, ако някои от тях не се покоряват на словото, чрез поведението на своите жени да бъдат спечелени без увещаване, като видят вашия чист богобоязлив живот. Вашето украшение да бъде не външно, сиреч, плетене на коси, кичене със злато или обличане в премени, а вътрешно скритият човек на сърцето в нетленната красота на кроткия и тих дух, което е драгоценно пред Бога. Защото тъй някога и светите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си; както Сарра се покоряваше на Авраама, като го наричаше господар. Вие сте нейни чеда, ако правите добро, без да се боите от нищо. Също и вие, мъжете, живейте благоразумно с жените си, и отдавайте чест на женския пол като на по-слаб съсъд и като на сънаследници на благодатния живот, за да нямате спънка в молитвите си. Най-сетне, бъдете всички едномислени, състрадателни, братолюбиви, милосърдни, дружелюбни, смиреномъдри; не връщайте зло за зло, или хула за хула, а, наопаки, благославяйте, като знаете, че към това сте призвани, за да наследите благословение. 


Из първо съборно послание на апостол Петър – чтение.

1 Петр. 2:11-24

Възлюбени, понеже Христос пострада за нас по плът, и вие се въоръжете със същата мисъл; защото, който е пострадал по плът, престанал е да греши, та през останалото в плът време да живее не вече по човешки похоти, а по воля Божия. Защото стига, дето през миналото време на живота вършихте волята на езичниците, като се бяхте предали на разпътство, похоти, мъжеложство, скотоложство, лоши помисли, пиянство, срамни гощавки и препивки, и на нечестиво идолослужение; затова те се и чудят, че вие не припкате заедно с тях в същото прекомерно разпътство, и ви корят; те ще дадат отговор на Оногова, Който е готов да съди живи и мъртви. Затова именно и на мъртвите беше благовестено, за да бъдат съдени по плът като човеци, а да живеят по Бога духом. Но близо е краят на всичко. И тъй, бъдете благоразумни и бодърствувайте в молитви. А най-вече имайте усърдна любов един към други, защото „любовта покрива много грехове“. Бъдете страннолюбиви един към други без ропот. Служете един другиму, всеки с оная дарба, каквато е приел, като добри разпоредници на многоразличната Божия благодат. Говори ли някой, нека говори като Божии думи; прислужва ли някой, нека прислужва по силата, която Бог дава, за да се прославя във всичко Бог чрез Иисуса Христа, Чиято слава и владичество е вовеки веков. Амин. 


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


На литията стихира на храма и на апостола, глас 1.

Творение на св. Андрей Критски:

Первозва́нный учени́к и подража́тель стра́сти,/ сообразу́я Тя, Го́споди, Андре́й апо́стол,/ и́же во глубине́ неве́дения прельща́емыя иногда́,/ у́дицею Креста́ Твоего́ возвле́к, приведе́ Тебе́./ Те́мже и, спа́сшеся, ве́рнии, вопие́м Ти:/ моли́твами его́, Преблаги́й,/ жизнь на́шу умири́/ и спаси́ ду́ши на́ша.

Воспои́м, ве́рнии, Петро́ва сро́дника Андре́я,/ Христо́ва ученика́,/ той бо мо́ре мре́жами испыта́в иногда́, ры́бы улови́,/ ны́не же вселе́нную тро́стию ло́вит Креста́,/ и язы́ки от пре́лести обраща́ет ко Креще́нию,/ и, Христу́ предстоя́, про́сит ми́ра ми́ру/ и ду́шам на́шим ве́лия ми́лости.

Огнь у́мный, просвеща́ющ мы́сли и опаля́ющ грехи́/ внутрь прие́м в се́рдцы, апо́стол Христо́в и уче́ник/ сия́ет у́бо та́инственными луча́ми уче́ний/ во язы́ческих непросвеще́нных сердца́х,/ сжига́ет же па́ки хвра́стная нечести́вых баснодея́ния,/ огнь бо Ду́ха таково́е и́мать де́йство./ О, чу́до стра́нно и стра́шно! Бре́нный язы́к, бре́нное естество́, те́ло пе́рстное/ у́мное и невеще́ственное прия́т зна́ние,/ но, о таи́нниче неизрече́нных и зри́телю Небе́сных!/ моли́ озари́тися душа́м на́шим.

Глас 8. Творение на протойерей Николай Малакс (16 в.):

Желаейки да видиш Бога в плът как ходи по земята, първозвани Боговидецо, ти радостно извика към родния си брат: намерихме, о Симоне, Желания! А към Спасителя давидски извика: както кошута жадува за водни потоци, тъй и душата ми копнее за Тебе (Пс.41:2), Христе Боже. Така добави желание към желанието и с кръста си преминал към Този, Когото желаеше, защото като истински Негов ученик и мъдър подражател, ти пострада на кръста, така си станал причастник на Неговата слава, затова усърдно се моли за нашите души.

Слава, глас 8.

От св. Андрей Критски или св. Патр. Анатолий:

Нека възхвалим Андрей, проповедникът на вярата и служителят на Словото, защото той ловува хора от дълбините и държи кръста в ръцете си вместо въдица, и като корда се спуска и извежда душите от измамата на врага и винаги ги предлага на Бога като приятен дар; нека го славим, верни, в събора на Христовите ученици, да се моли с тях, за да бъде Господ милостив към нас в съдния ден.

И сега, Богородичен:

Владичице, приеми молитвите на твоите раби и ни избави от всяка нужда и печал.


Просителна ектения 


Стиховни стихири, глас 5.

Подобен: Ра́дуйся:

Радвай се, словесно небе, защото винаги говориш славата Божия, първи си призован от Христа, слушал си го усърдно и си останал с Него непоколебимо. Ти си просветен от Него, видял си втора светлина, и си просветил всички седящи в тъмнината със своите мълнии, като си подражавал на Неговата доброта. Затова ние те прославяме тържествено и радостно целуваме ра̀ката ти с мощи, защото от нея изливаш за всички, които те молят спасение, и голяма милост.

Стих: Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. (Пс. 18:5)

Като пръв, който намери добродетелите, ти се съедини с разпалена любов към Него, Който от доброта се облече в нашата природа, Андрее Богомъдри, като викна на своя брат: намерихме Този, Когото пророците пророкуваха чрез Духа; ела при красотата Му, за да бъдем привлечени със сърце и душа, така че водени от Неговата светлина, да прогоним измамата на нощта и тъмнината на невежеството, благославяйки Христос, Който дава на света голяма милост.

Стих: Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта. (Пс. 18:2)

Народи, които не знаят Бога, хвана в мрежата на твоите думи от дълбините на неведението и замъти соленото море, винаги възпявани, явявайки се като храбър кон на Владетеля на морето; и пресуши гнилостта на безбожието и си поръсил мъдростта си със солта на честта, на нея се и възхищаваме, славни апостоле, а последователите на безсрамната мъдрост останаха в заблуда, не познавайки Христос, Който дава на света голяма милост.

Слава, глас 3. От св. Патр. Герман:

Братът на Петър и Христовият ученик, ловецът на риби и ловецът на човеци да почетем с песни апостол Андрей, който със своите догмати обучава всички в учението на Иисус, и който предаде тялото си на беззаконници, като стръв за риба, и ги хвана. По неговите молитви, Христе, дай на Твоя народ мир и голяма милост.

И сега, на предпразненството:

Йосифе, кажи ни, как водиш във Витлеем девойката, която получи от храма, вече непразна? Той отговаря: „Изучих пророческите книги, след като получих откровение от ангела, уверих се, че Мария ще роди неизказано Бога. Влъхвите ще дойдат от изток със скъпоценни дарове за да Му се поклонят“. Господи, Който се въплъти заради нас, слава на Тебе!


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропар, глас 4:

Като първозванен апостол и брат на върховния*, моли се на Владиката на всички, да дарува мир на вселената, а на душите ни – велика милост.

Слава... и сега...

От вечност скритата непозната и на ангелите тайна, чрез тебе, Богородице, се откри на живущите на земята: Бог, въплътен в несливано съединение и заради нас доброволно приел кръст, чрез който възкреси първосъздадения, спаси от смърт душите ни!

* Ап. Петър


——————————————————


Утринна служба


Шестопсалмие, Велика ектения,

Бог Господ, гл. 4

Пс. 117

Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

Стих 4. Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.


Тропар, гл.4:

Като първозванен апостол и брат на върховния, моли се на Владиката на всички, да дарува мир на вселената, а на душите ни – велика милост.

Слава... и сега...

От вечност скритата непозната и на ангелите тайна, чрез тебе, Богородице, се откри на живущите на земята: Бог, въплътен в несливано съединение и заради нас доброволно приел кръст, чрез който възкреси първосъздадения, спаси от смърт душите ни!


Малка ектения: Възглас: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи седален, гл. 1, по Гроб Твой, Спасе:

Похваляваме те с любов, апостоле Андрее, като ученик на Божествения и първозванен от всички Христови ученици, и с вяра ти казваме: избави твоето паство, дадено ти от Бога с клетва, от всяка скръб и нужда, и съблазни, и всяка злоба! (два пъти)

Слава, и сега:

Протегни умилно сега твоите честни, свети ръце да ни дадеш помощ от Светият, и дай ни без беда да завършим живота си, които славим твоето пресвето рождество, а тебе, Владичице, титулуваме като родителка, надежда и похвала.


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


Втори седален, гл. 3, по Божественния вери:

Христос те намери, и пръв те повика, като най-изряден пазител на Божиите тайни, Андрее блажени, и усърдно възвисявайки се над вселената като птица, просветил си народите с Неговите заповеди. (два пъти)

Слава, и сега:

Ти си била Божествена скиния на Словото, единствено пречиста, Майко Божия, която си надминала чистотата на ангелите, аз който съм прах, осквернен от плътски прегрешения, очисти ме с Божествените води на твоите молитви, подаващи, Чиста, велика милост.


Полиелей и величание


Малка ектения


Седален след полиелея, гл. 5, по Собезначалное Слово:

Да възхвалим всички апостола, като очевидец на Словото, и Божествен проповедник, и истински духовен ловец на народите, защото ни приведе в познание Христово, Андрей Богогласния, голям истински наш застъпник, който и сега се моли непрестанно да се спасят нашите души. (два пъти)

Слава, и сега:

Тъй като в тебе имаме несъмнена надежда като покрòв, Дево пречиста, от различни напасти, и нападения, и люти беди ни освободи, като молиш твоя Син с Неговите апостоли, и спаси всички, които те възпяват!


Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И ныне: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.


Прокимен, гл. 4: Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. (Пс.18:5) Стих: Небесата проповядват славата Божия, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта. (Пс.18:1)


Евангелски чин

Дяконът: На Господа да се помолим! 

Народът: Господи помилуй. 

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отца, и Сина, и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги и во веки веков. 

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим! 

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост! Да станем прави да изслушаме светото евангелие!

Свещеникът: Мир на всички.

Народът: И на твоя дух.

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (името).

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Евангелие от Матея (4:18-23)


50 Псалом (чете се)


Слава: По молитвите на апостола, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира след 50-ти псалом, гл. 8:

Да възхвалим Андрей, проповедника на вярата, и слугата на Словото, защото той от дълбините човеците изважда, а вместо тояга, кръст държи в ръцете си, и като хвърлен пояс, възвежда душите от силата на вражията измама, и винаги принася Богу благоприятен дар. Затова, верни, да го възхвалим като част от христовите ученици, да се моли заедно с тях, да бъде Бог милостив към нас в съдния ден!


Литийна молитва (дяконът)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото Си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящия Твой Дух сега и винаги и во веки веков.


Канон 

Кондак, гл.2: Да възхвалим мъжеството на едноимения на богоглаголника, и върховен ръководител на църквата, Петровия сродник, защото както в древността, така и сега той ни призовава: елате, намерихме Желаният!

Икос: В древността Давид осъди грешника, като мен, да разказва за благословения Божи закон, но и на вярата пак ни учи, и през много сълзи казва: Ако чуете днес Неговия глас, не ожесточавайте сърцата си, както някога Израил и Го преогорчи. А и в псалома казва: Възкликнете Господу, цяла земьо, елате, намерихме Желаният! (По Пс.99)

В този месец, в тридесетия ден, празнуваме паметта на свети апостол Андрей Първозвани. По неговите молитви, Христе Боже, помилуй и спаси нас! Амин.


Първи Катавасии на Рождество: Христос раждается, гл. 1

От св. Козма Маюмски 

1. Христос се ражда – славете Го! Христос слиза от небесата – посрещнете Го! Христос е на земята – възвисете се! Пейте на Господ, цяла земьо, хора, радостно Го възпейте, защото се прослави!


3. Да възкликнем към Христос Бог – Родения преди всички векове непостижимо от Отца Син, Който в последните дни се въплъти безсеменно от Дева: свят си, Господи, Който възвиси нашия род!


4. Христе, Който си израстък от Йесеевия корен и цвят от него, произлязъл си от Дева, сенчестата и прохладна планина. Ти, безтелесният Бог, си дошъл при нас, въплъщавайки се от непозналата мъж (Мария). Слава на Твоята сила, Господи!


5. Като Бог на мира и Отец на щедрости, Ти си ни изпратил Ангела (Вестител) на Твоя велик съвет, Който ни носи мир. И наставени със светлината на богопознанието, бодърстващи от дълбините на нощта, Те славословим, Човеколюбче.


6. Морското чудовище освободи Йона като младенец от утробата си – невредим, какъвто го беше погълнал. Така и Бог Слово, вселил се в Дева и приел плът, излезе от нея, запазвайки девството ѝ неповредено.


7. Момците, възпитани в почитане на истинския Бог, презряха нечестивата царска заповед и като не се уплашиха от огнената стихия, стояха сред пламъка и пееха: „Благословен си, Боже, на отците ни!


8. Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Свърхестествено чудо изобразява даващата прохлада пещ: както не изгори хвърлените в нея юноши, така и огънят на Божеството не изгори утробата на Дева, когато слезе в нея. Затова, прославяйки Бога, да възкликнем: „Всяка твар да благославя Господ и да Го прославя во веки!

Честнейшую

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.


Песен 9

Величай, душе моя, по-честитата и по-славната от небесните войнства.

Странно и преславно тайнство виждам: небето като пещера, престолът херувимски като Дева, а яслите като легло, в което легна невместимият Христос Бог, Когото възпявайки величаем.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили, и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.


Светилен, по Духом во святилищи:

Безначалното Слово те намери, всеблажени, и те показа първозванен от всички апостоли, Андрее незабравими, и като си последвал стъпките Му, станал си пътеводител на заблудените към небето, които възвеждаш на Божествен път.

Слава, по Жени услишите:

Сродникът на Петър, най-първия от учениците, очевидецът и слугата на Словото, апостола Андрей преславно да възхвалим, защото той просвети народи и бе разпънат, като прие смъртта като ученик на Владиката.

 и сега:

Бога, Който си родила, Дево всенепорочна, моли за всички, които благочестиво те почитат, заедно с първозвания Андрей, да бъдат огряти от Божественото сияние на твоя Син, избраните и осветените да крепнат, защото можеш, ако поискаш.

Хвалитни стихири на Всякое дихание, на 4, гл. 1, по Небесних чинов:

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Весели се сега, Витсаидо, защото в тебе процъфтяха от майчините долини най-благовонните кринове, Петър и Андрей, които омирисаха света с проповедтта на вярата, чрез Христовата благодат, към която мъченически се приобщиха.


Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

Андрее, радвай се и играй, защото очевидно си приел Сияние в думите, Слънцето на славата, Христа жизнодавеца, към Него придържайки се, с вяра си проповядвал, затова и Го моли непрестанно за нас, които с вяра те възпяваме.


Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Тайноучителят на Божественото Христово строителство, който пръв бе избран да бъде ученик на Словото, Андрей Боговидецът, като видя своя сродник, Петър, извика: намерихме Месия, за Когото Писанието и пророците предпроповядваха.


Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

Град Патара те прие за пастир и градоначалник на Божествения, и благодарно те почита, Андрее мъдри, като избавител от всички беди и негов пазител, затова и непрестанно се моли за него да се спаси невредим!


Слава, гл. 8: (това е стихирата след 50-ти псалом)

Да възхвалим Андрей, проповедника на вярата, и слугата на Словото, защото той от дълбините човеците изважда, а вместо тояга, кръст държи в ръцете си, и като хвърлен пояс, възвежда душите от силата на вражията измама, и винаги принася Богу благоприятен дар. Затова, верни, да го възхвалим като част от христовите ученици, да се моли заедно с тях, да бъде Бог милостив към нас в съдния ден!


И сега, същия глас: 

Приеми, Витлееме, да бъдеш Божията митрополия*, защото в тебе идва да се роди незалязващата Светлина. Ангели, удивлявайте се на небесата; човеци, прославяйте на земята; вълхви преславни от Персия, дарове донесете; пастири, които свирите, трисветата песен изпейте! Всяко дихание да възхвали Твореца на всичко!

* град-майка

Велико славословие


Тропар на апостола, гл. 4  – веднъж.

Като първозванен апостол и брат на върховния, моли се на Владиката на всички, да дарува мир на вселената, а на душите ни – велика милост.