Friday 29 September 2023

1 октомври в неделя (гл. 8)

* Съчетана възкресна служба с тези за Покрова (покривалото) на св. Богородица и на св. Йоан Кукузел (XIII-XIV в.), по типик стр. 94. Службата на Кукузел е взета от превода на Аргир Малчев.


ПОКРОВ на пресвета БОГОРОДИЦА

и преп. Йоан Кукузел


ГЛАС 8. В СЪБОТА НА ВЕЧЕРНАТА СЛУЖБА

 Чете се цялата първа катизма.


Господи, воззвах (Пс. 140:1-2), стихири на 10, глас 8:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!


Възкресни стихири, глас 8.

Стих: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс. 141:7А)

На Тебе, Христе, принасяме вечерна песен и словесна служба, защото си благоволил да ни помилваш чрез възкресението. 


Стих: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс. 141:7Б)

Господи, Господи, не ни отхвърляй от лицето Си, но благоволи да бъдем помилвани чрез възкресението.


Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс. 129:1-2А)

Радвай се, свети Сионе, майко на църквата и Божие жилище, защото ти първи прие прощение на греховете чрез възкресението.


Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс. 129:2Б)

Словото, родено от Бог Отец преди времето и въплътило се в последните времена от непозналата брак (Дева), доброволно претърпя кръстна смърт и чрез Своето възкресение спаси умъртвения в древност човек.

На Покрова, глас 1: Подобен: О ди́вное чудо

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3-4А)

О, колко голяма застъпница за нещастните си, Богородице Чиста, бърза помощнице, спасение и сигурност за света, море от милост, изворе на Божията мъдрост, покривало (покров) на света. Да възпеем, верни, нейния светъл омофор, като неизказано я хвалим: радвай се, благодатна, Господ е с тебе (Лука 1:28), като дава на света голяма милост.


Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:5)

Дивният Исаия пророкува и каза: „в последните дни планината на дома Господен ще бъде поставена начело на планините“ (Ис.2:2), а ние разбрахме, Владичице, че тази дума се сбъдна за тебе, защото планините и долините се украсиха от твоите различни празници. Затова весело ти викаме: радвай се, благодатна, Господ е с тебе, като дава на света голяма милост.


Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6)

О, какво чудно украшение си за всички вярващи! Ти си сбъднато пророчество, слава на апостолите и насърчение за мъчениците, възхвала на девствеността и прекрасно покривало за целия свят. Покрий, Владичице, с омофора на милостта всички хора, които викат: радвай се, благодатна, Господ е с тебе, като дава на света голяма милост.

На преподобния, гл. 1, Подобен: Небесних чинов:

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Да възхвалим сега силния Йоан, който с божията премъдрост и с глас, възпяващ Бога, възпя чудесата Господни и преславната Дева, и който е красотата на всички светии, превишавайки всички във всичко в живота си.


Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Отрекъл се от житейските грижи, славата на царския палат и светските почести, като умееше да почиташ нищите, прибягна към планината и замени светската одежда с дрипи. 


Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. (Пс. 116:2)

По Божия воля ти бе дадено сладост на гласа, благодатта на песнопенията и божествения музикален дар, свети Йоане, украсо на монасите, и с него (на дара) си възпял чудесата с много благодат, като преумножи таланта и възпя славата Господня.


Слава, на Покрова, гл. 8: 

Всички небесни войнства се радват с нас, събрани духовно в тържествен събор, гледайки Царицата и Владичицата на всички, която ние, верните, славим с много имена. Радват се и душите на праведните, които са свидетели на видението как във въздуха тя молитвено простира пречистите си ръце, принасяйки молитва за мир в света, и за спасение на нашите души.

И сега, първи Богоpодичен (догматик), гл. 8: Небесният Цар поради човеколюбие се яви на земята и живя сред хората, а освен че прие плът от чистата Дева и се роди от нея, заедно с това е единствен Син, двоен по природа, но не по личност, затова наистина Го признаваме за съвършен Бог и съвършен Човек и изповядваме Христос, нашия Бог; Него моли, безмъжна майко, да помилва нашите души!


Вход с кадилница. Свете тихий

Най-древната християнска молитва

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бога – Отец, Син и Свети Дух; Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.


Прокимен, Пс. 92

Дяконът: В премъдростта да внимаваме. Вечерен прокимен на гл. 6.

Господ царува; облечен е с величие. 

Стих: Облечен е Господ с могъщество и препасан.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. 

Стих: Твоят престол е утвърден открай време. Ти си вечен. (стихове 1-2)


Четения: две за Покров

Четиво из книга Битие (28:10-17):

Иаков излезе от Вирсавия и отиде в Харан, и стигна до едно място, дето остана да пренощува, защото слънцето бе залязло. И взе един от камъните на онова място, подложи си го за възглавница и легна на онова място. И видя сън: ето, стълба изправена на земята, а върхът й стига до небето, и Ангели Божии се качват и слизат по нея. И ето, Господ стои отгоре на нея и говори: Аз съм Господ, Бог на твоя отец Авраама, и Бог на Исаака; (не бой се). Земята, на която лежиш, ще я дам на тебе и на потомството ти; и потомството ти ще бъде като земния пясък; и ще се разпростреш към морето и към изток, към север и към юг; и ще бъдат благословени в тебе и в твоето семе всички земни племена; и ето, Аз съм с тебе, и ще те запазя навред, където и да отидеш; и ще те върна пак в тая земя, защото няма да те оставя, докле не изпълня онова, което съм ти казал. Иаков се събуди от съня си и рече: наистина Господ е на това място, аз пък не знаех! И уплаши се и рече: колко е страшно това място! Това не е нищо друго, освен дом Божий, това са врата небесни.


Четиво из пророчествата на Йезекиил (43:27-44:4) 

Така казва Господ: в осмия ден и по-нататък, свещениците ще принасят върху жертвеника вашите всесъжения и благодарствени жертви; и Аз ще бъда милостив към вас, казва Господ Бог. И доведе ме назад при външните врата на светилището, обърнати към изток, и те бяха затворени. И каза ми Господ: тия врата ще стоят затворени, не ще се отворят, и никой човек не ще влезе през тях, защото Господ, Бог Израилев, влезе през тях, и те ще стоят затворени. Колкото за княза, той, като княз, ще седне в тях, за да яде хляб пред Господа; ще влезе през притвора на тия врата и през там ще излезе. После ме поведе през северните врата пред лицето на храма, и аз видях, и ето, славата Господня изпълняше дома Господен, и паднах ничком.


Четиво из Премъдрост Соломонова (4:7-15): за преподобния

Праведникът и да умре рано, ще бъде в покой, защото не в дълговечността е честната старост, и не с броя на годините тя се измерва. Мъдростта е седина за людете, и безпорочният живот възраст на старостта. Като благоугодил Богу, праведникът е обикнат и, като живял посред грешници, е прибран; грабнат е, да не би злоба да измени разума му, или коварство да прелъсти душата му. Защото упражнението в нечестие помрачава доброто, и вълнението на страстта развратява незлобивия ум. Достигнал съвършенство в кратко време, той е навършил дълги години; защото душата му е била угодна Господу, затова и побързал да излезе изсред нечестието. А хората видяха това, и не разбраха, дори и не помислиха, че благодат и милост има за светиите Му и промисъл за избраниците Му.


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


Стиховни стихири, възкресни, глас 8:

На кръста се издигна Ти, Иисусе, Който слезе от небето, и отиде на смърт Ти, безсмъртният Живот, Който си истинска Светлина за тези в тъмнината и възкресение, и просвещение за всички паднали, и наш Спасител, слава на Тебе!


Стих: Господ царува; Той е облечен с величие. (Пс. 92:1A)

Да възхвалим Христос, Който възкръсна от мъртвите, защото прие душа и тяло, но със страданието Си ги отдели едно от друго: с пречистата Си душа слезе в ада, който и плени, но святото тяло на Изкупителя на нашите души не изпита тление в гроба.


Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. (Пс. 92:1Б) 

С псалми и песни прославяме Твоето възкресение от мъртвите, Христе, чрез което Ти ни освободи от мъченията на ада и като Бог ни дари вечен живот и голяма милост.


Стих: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. (Пс.92:5) 

Владико на всичко, непостижими Творче на небето и земята, като пострада на кръста, Ти ми даде безстрастие, а като прие погребение и възкръсна в слава, с всесилната Си ръка възкреси със Себе Си Адам; слава на Твоето възкресение на третия ден, с което ни дари вечен живот и прошка на греховете, защото само Ти си добросърдечен.


Слава, на преподобния, глас 6:

Ти се показа пръв в песнопенията, блажени Йоане, защото Господ ти дарува праведно житие, живот като на безплътен, да пребиваваш заедно с ангелите и да слушаш пението на безплътните; като истински учител с благоволението на Господ ти предаде всичко това на хората и ги научи да пеят похвала на Спасителя и на Богомайката, и на всички светци, чрез чиито молитви Господ да ни дарува Своята велика милост.


И сега, на Покрова, глас 2:

Църквата Божия се облече в твоя почитан Покров като най-светъл венец, Пречиста Богородице, така че днес тя свети и тайнствено се радва и весели, Владичице, викайки ти: радвай се, почитана одеждо и венец на Божията слава; радвай се, единствена слава на изпълнението и вечното веселие; радвай се, защото си пристанище, избавление и спасение за всички, които притичат при тебе.


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Възкресен тропар, глас 8:

От висините слезе, Добросърдечни, прие тридневно погребение, за да ни освободиш от страдания. Живот и възкресение наше си, Господи, слава на Тебе!


Слава: на преподобния, според часослова, гл. 5:

Нека с песни да възпеем богоприятния Йоан, сладкогласната и богодвижима лира, божествения и дивно пеещ славей, всезвучното пение на Вседържителя, което на Атон завинаги в песни оглася най-доброто ръководство към тайнствата.


И сега: на Покрова, глас 4: 

Днес благоверните люде тържествено празнуваме осенявани, Богомайко, от твоето явяване, и като гледаме твоя пречист образ, умилно казваме: покрий ни с твоя славен покров и ни избави от всяко зло, като молиш твоя Син Христос, нашия Бог, да спаси душите ни!


—————————————————————


ГЛАС 8. В НЕДЕЛЯ НА УТРИННАТА СЛУЖБА

 

След Шестопсалмието, Велика ектения

Бог Господь: на глас 8.

Пс. 117

  Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

  Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

  Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

  Стих 4. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.

Възкресен тропар, глас 8:

От висините слезе, Добросърдечни, прие тридневно погребение, за да ни освободиш от страдания. Живот и възкресение наше, Господи, слава на Тебе! (2 пъти)

Слава: на преподобния, според часослова, гл. 5:

Нека с песни да възпеем богоприятния Йоан, сладкогласната и богодвижима лира, божествения и дивно пеещ славей, всезвучното пение на Вседържителя, което на Атон завинаги в песни оглася най-доброто ръководство към тайнствата.

И сега: на Покрова, глас 4: 

Днес благоверните люде тържествено празнуваме осенявани, Богомайко, от твоето явяване, и като гледаме твоя пречист образ, умилно казваме: покрий ни с твоя славен покров и ни избави от всяко зло, като молиш твоя Син Христос, нашия Бог, да спаси душите ни!Малка ектения: Възглас: Защото Твоя е властта и Твое е царството…


Първи възкресен седален, гл. 8:

Ти възкръсна от мъртвите, Животе на всички, и светъл ангел извика на жените: спрете да плачете и благовестете на апостолите, възкликнете с песни, че възкръсна Христос Господ, Който като Бог благоволи да спаси човешкия род.

Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс. 9:33)

След като наистина възкръсна от гроба, Ти заповяда на благочестивите жени да кажат на апостолите за възкресението, както е писано, а Петър се затича и дойде при гроба, видя светлината в гроба и се удиви, а като съзря само повивките да лежат без божественото Тяло в тях, повярва и възкликна: слава на Тебе, Христе Боже, Който спасяваш всички, Спасителю наш; защото си сияние на Отец!

Слава, и сега, Богородичен: Да възпеем небесната врата и кивота, всесвятата планина, светозарния облак, небесната стълба, словесния рай, избавлението на Ева, голямото съкровище на цяла вселена, защото чрез нея се осъществи спасението на света и опрощаването на древните съгрешения; затова ние й пеем: моли твоя Син и Бог да дари опрощение на греховете на тези, които благоговейно се покланят на твоята всесвята Рожба!


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог, и на Тебе възнасяме слава…


Втори възкресен седален, гл. 8

Хората запечатаха гроба Ти, Спасителю, но ангелът отвали камъка от входа му, жените видяха Възкръсналия от мъртвите и те благовестиха на учениците Ти в Сион, че си възкръснал, Животе на всички, и оковите на смъртта бяха разбити; Господи, слава на Тебе!

Стих: Ще (Те) славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса! (Пс. 9:2)

Жените донесоха погребално миро, а гласът на Ангела се чу от гробницата: „Спрете да плачете и приемете радост вместо скръб; възкликвайте в песни, защото Господ възкреси Христос, Който благоволи да спаси човешкият род, като Бог!“

Слава, и сега, Богородичен (О Тебе радуется): Радва се за Тебе, Благодатна, цялото творение: съборът на ангелите и човешкият род; ти си осветен храм и словесен рай, похвала на девствеността, от тебе Бог се въплъти и стана Младенец Съществуващият преди всички векове наш Бог, като Той превърна вътрешността ти в престол и направи утробата ти по-просторна от небето; за тебе се радва, Благодатна, цялото творение, слава на тебе!


Полиелей и величание на преподобния. (К., стр. 91)


„Благословен си, Господи“, Глас 5

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! Пс.118:12

Съборът на ангелите се удиви, като Те видя между мъртвите, а като разруши силата на смъртта, Спасителю, със Себе Си възкреси Адам и освободи всички от ада.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Блестящият в гроба ангел благовестеше на мироносиците: защо разтваряте мирото с милостиви сълзи, ученички? Вижте гробницата и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб ридаейки, но застана пред тях ангелът и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а кажете на апостолите за възкресението.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици ридаеха, когато дойдоха при Твоя гроб с миро, Спасителю, а ангелът ясно им заяви: защо смятате Живия за мъртъв? Той като Бог възкръсна от гроба.

Слава

Покланяме се на Отец и Неговия Син, и на Светия Дух, Свята Троица в едно същество, и със серафимите казваме: свят, свят, свят си, Господи!

И сега

Като роди Животодателя, Дево, ти избави Адам от греха, а на Ева даде радост вместо скръб, въплътилият от тебе Бог и Човек доведе към живот отпадналите от живота. 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава на Тебе, Боже! (3 пъти)


Малка ектения

Свещеникът: Защото е благословено Твоето име и е величествено царството Ти…


Ипакои, глас 8:

Жените мироносици, застанали при гроба на Животодателя, търсеха сред мъртвите безсмъртния Господ, а като получиха радостната вест от ангела, обявиха на апостолите, че е възкръснал Христос Бог, Който дава на света голяма милост.


Стъпални, глас 8: Повтаряме стиховете

Антифон 1:

От младостта ми врагът ме изкушава, възбужда ме с удоволствия; но като се уповавам на Тебе, Господи, аз го побеждавам.

Които мразят Сион, да станат като трева преди изкореняване, защото Христос ще отсече вратовете с болезнен удар.

Слава, И сега: От Светия Дух живее всичко, Той е Светлина от Светлината и велик Бог; възпяваме Го заедно с Отец и Слово.


Антифон 2:

Сърцето ми смирено да се покрие със страх от Тебе, за да не би, като се превъзнася, да отпадне от Тебе, Всемилостивия.

Който има надежда в Господ, няма да се изплаши тогава, когато Той всичко ще съди с огън и мъка.

Слава, И сега: Чрез Светия Дух всеки, който се е богоуподобил, съзерцава и предрича, върши най-големи чудеса и пее на единия Бог в Троица: Божеството има единна власт, макар и да свети с тройна светлина.


Антифон 3:

Призовах Те, Господи, чуй ме, приклони ухото Си към мене, който Ти викам, и ме очистѝ преди да ме вземеш оттук.

Всеки, който заминава при майка си – земята, ще се върне отново, за да получи мъки или почести според живота си.

Слава, И сега: Чрез Светият Дух се изразява богословието на Трисветата Единица: защото Отец е безначален, от Него преди (да съществува) времето се роди Синът и от Отец просия съпрестолният и съо̀бразен Дух.


Антифон 4:

Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят наедно! (Пс. 132:1) За това Господ е обещал вечен живот.

Този, Който украсява полските лилии, ни заповядва да не се грижим за облеклото си.

Слава, И сега: Чрез Светия Дух, единствената причина, всичко се държи в мир, защото Той е Бог, действително Единосъщен с Отец и Син.


Прокимен, глас 8: (Пс. 145:10, 1-2)

Господ ще царува вечно; твоят Бог, Сионе, е в род и род. Стих: Хвалѝ, душо моя Господа, ще възхвалям Господ, дорде съм жив.


Канон възкресен. Глас 8:

Песен 1

Ирмос: Ти удави колесниците на фараона, когато в древността си направил чудотворен жезъла на Мойсей, и с кръстния знак си разделил морето и си спасил пешеходеца и беглец Израил, възпяващ песен на Бога.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Как може всички да не се удивим от всесилната божественост на Христос? От страстите (на Спасителя) се излива безстрастие и нетление към всички вярващи, от Неговите свети ребра винаги тече безсмъртен извор и от празния Му гроб – вечен живот.

Ангелът се яви на жените днес като славен, носещ светлите образи на присъщата невеществена чистота, в тъмнината възвестяващ светлината на възкресението, викащ: Господ възкръсна!

Богородичен: Всички поколения провъзгласяват славни неща за тебе, която вмести Бог Слово в утробата си, оставайки вечно чиста, Богородице Марийо. Затова всички те почитаме като наша най-силна след Бога застъпница.


Канон на Покров Богородичен, гл. 4: (непреведен)

Гръцкият е различен

Песен 1

Ирмос: Ще отворя устата си и ще се изпълнят с Дух Свети, и ще произнеса дума за царицата майка, и ще се явя светло тържествуващ, и с радост ще възпея нейните чудеса.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!

Заедно с чиновете на светите ангели, и със съборите на пророците и апостолите като Майка Божия във велика слава влизаш днес в църквата, и се молиш за християните, избавяш всички от изпитания и скърби, като ги покриваш с милостта си.

Мойсей те нарече „скиния и жезъл на Аарон“, защото от тебе разцъфна за нас, които те празнуваме, Христос, дървото на живота, към Когото имаш дръзновение, Царице; помоли се да бъдем избавени от всяко зло, за да славим празника на твоята защита (покров).

Не както в древност Давид събра хората пред ковчега и игра, но нещо повече: сега вярващите заедно с множествата на светците идват при тебе в храма, покланят се и казват: моли се за почитащите те хора, за да славим твоя покров и достойно да празнуваме.

Ангелските чинове те възпяват, Богородице, и патриарси и светители те славят, като бързат към храма пред твоето лице. Свети Андрей някога те видя с тях да се молиш на Бога да помилва хората, които прославят празника на твоята защита.


Следва първа песен от канона на св. Йоан Кукузел от специалната книжка. Нямах време да го преписвам…


Песен 3

Ирмос: Христе, Който премъдро утвърди в начало небесата и основа земята върху водите, утвърди и мене върху камъка на Твоите заповеди, защото никой не е свят освен Тебе, единствен Човеколюбче.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Осъден беше Адам, когато вкуси греха, но Твоето спасително страдание по плът го оправда, Христе, защото Ти не беше длъжен да претърпиш смърт, Безгрешни.

Светлина на възкресението изгря за седящите в тъмнината и сянката на смъртта, но моят Бог Иисус, чрез Своята собствена божественост, върза силния (дявола), ограби покъщината му.

Богородичен: Ти превъзхождаш всички херувими и серафими, Богородице, защото единствено ти си приела в утробата си Невместимия (в нищо) Бог, Нескверна. И затова всички вярващи винаги те възхваляваме с песни, Чиста.


Песен 3 (на Покрова)

Ирмос: Богородице, която си жив и изобилен източник, укрепи събралия се духовен хор от твои певци и чрез божествената си слава ги удостой с венци на славата.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!

Макар и нива, видимо неорана, ти роди божествения Клас; радвай се, духовна трапеза, в която се вмести Хлябът на живота; радвай се, Владичице, непресъхващ извор на живата вода.

Ние, твоите раби, Владичице, стоим в твоя храм с вяра, като очакваме твоята милост; посети нас, смирените, и с твоя свят покров, защити хората от всяко зло.

Дево, наричана с много имена, с благоговение предизобразена от пророците, които сега заедно с ангелите ти служат; с тях се моли на Бога за нас, за да празнуваме всички светло с радост този ден на твоята закрила.

Гедеон те предсказа като руно*, върху което Христос Бог слезе като роса**, на Него се моли, Богородице, да даде на нашето войнство победа над враговете, да ги повали като мадиамците, за да прославим твоя свят празник.

*Неразчепканата остригана вълна на овца.

** Съдии 6:36-40

Със сияещия си омофор ти осветяваш църквата и хората повече от слънчевите лъчи, и прогонваш мрака на нашите грехове с твоето посещение, Богородице, като се молиш за нас на твоя Син и Бог.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Кондак на преподобния, гл. 8, по Взбранной:

Да възхвалим сега Господния избраник, горещо да прославим неговите добродетели, защото живя постническо житие, спази всички Господни заповеди, твърдо възлюби добродетелното съвършенство, и затова викаме към него: радвай се, божествени учителю!

Слава, седален на преподобния, глас 1, по „Гроб Твой, Спасе“:

Благоговейно множество на отците подвижници, съберете се наедно да посрещнете новата златосияйна звезда Йоан, справедливо наречен доброименит майстор, защото благоугодно живя на Атон и възпя Бога.

И сега, на Покрова, глас 5:

Гореща и непобедима защитнице, твърда и непосрамваща надежда, стена и покров, и пристанище за тези, които прибягват при тебе, чиста вечна-Дево, моли с ангелите твоя Син и Бог да даде мир на света и спасение, и голяма милост.


Песен 4

Ирмос: Ти си моята крепост, Господи, Ти си моята сила, Ти си моята радост, Ти си моя Бог, Който не остави лоното на Отца, а посети нашата нищета, затова Ти викам заедно с пророк Авакум: слава на Твоята сила, Човеколюбче.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Ти ме възлюби много, дори когато бях враг. Със странно изливане, милостиви Спасителю, слезе на земята, като не се срамуваше от дълбочината на падението ми, и оставайки във висините на Твоята пречиста слава, Ти прослави мен, който някога бях унижен.

Кой сега не се диви, Владико, като гледа чудното дело на божествената Ти власт, Човеколюбче, Който беше разпънат на кръста – как чрез страданието смъртта беше поразена, чрез кръста се премахна тлението и чрез смъртта адът се лиши от притежанието си.

Богородичен: Ти си похвалата на всички вярващи, Безмъжна, защитаваш християните и ги приютяваш, защото си пристанище и стена. Всенепорочна, ти принасяш молби пред своя Син и спасяваш от беди тези, които с  вяра и любов те познаваме като чистата Богородица.


Песен 4 (на Покрова)

Ирмос: Пребожественият Иисус, Който стои в слава на божествения престол, дойде на лек облак и чрез нетленна длан спаси тия, които казват: слава, Христе, на Твоята сила.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!

С гласовете на песните ти пеем, Всевъзпявана Дево: радвай се, плодородна и угоена с Духа планино; радвай се, светилник и съсъде, който носиш манна, услаждаща чувствата на всички благочестиви.

Бог те освети изцяло чрез Светия Дух повече от ковчега на Аарон, Богородице, и заповяда на ангелите да ти служат; с тях се моли за града и хората, прославящи твоя свещен празник.

Дойди сега в слава в твоя храм, Богородице, със съборите на всички светии, както някога те видя свети Андрей във въздуха, светло молеща се за християните, и дай ни твоята милост!

Укрепи, Владичице, православните християни, които те славим, против враговете, като Давид срещу Голиат, за да ти викаме радостно: радвай се, свети покрове и защитнице на нашия град!

С вяра падаме пред тебе, Господарке, и като се покланяме, благодарно ти викаме: радвай се, богоблагодатна Дево, наша защита и закрила, и помощнице на изпадналите в беда! Спаси нас, които прибягаме при тебе, защото на тебе се надяваме.


Песен 5

Ирмос: Защо си ме отхвърлил от Твоето лице, незалязваща Светлина, и тази чужда тъмнина покри мене, окаяния? Но върни ме, и към светлината на Твоите заповеди направлявай моите пътища, моля Те.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Ти претърпя поруганията когато беше облечен в багреница преди страданията Ти, Спасителю, покривайки безславната голота на първосъздадения (Адам), и гол беше прикован на кръста по плът, Христе, като съблече дрехата на смъртта.

От праха на смъртта, Ти обнови отново моето паднало естество когато възкръсна, Христе, и го направи безсмъртно и възстанови в него твоя царски образ, блестящ в нетленен живот.

Богородичен: Като имаш майчино дръзновение към твоя Син, Всечиста, молим те да не ни презираш, а да имаш родна загриженост за нас, защото ние, християните, те имаме като единствено пред Владиката милостиво очистване.


Песен 5 (на Покрова)

Ирмос: Всички се удивиха на твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, носи в твоята утроба превъзнесения над всичко Бог и роди безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!

В древни времена Соломон те описа като одър и постеля за небесния Цар, заобиколена от серафими, както е казано за тебе, Богородице, затова сега те молим, най-свята майко Божия, закриляй ни от всички беди.

Началниците на ангелите и светите пророци с апостолите като на Божия майка благоговейно ти служат, виждайки те да се молиш за света, а Господ, като слуша твоите прошения, спасява града и хората, които се уповават на тебе.

Великият сред пророците Исайя те предсказа* и рече, че ще родиш Бог без да познаваш мъж, защото ти, чиста Марийо, беше най-свята от всички, като носи Бог в утробата и на ръцете си; моли Му се за нас, като закриляш с твоя покров нас, които с вяра те славим.

* Ис. 7:14

Носени от духовни криле, съборите на светците тайнствено дойдоха да ти служат, Богородице, когато те видяха на светъл облак на славата, да се молиш на Спасителя Христос да даде победа на нашето войнство, за да погуби воюващите срещу нас.

Песен 6

Ирмос: Очисти ме, Спасителю, защото много са моите беззакония; и ме издигни от дълбините на злините, моля. Защото извиках към Тебе, Боже на спасението ми, и ме чуй.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Чрез дървото мощно ме повали първопричинителят на злото, а Ти, Христе, като се качи на кръста, по-мощно го порази и посрами, и възкреси падналия.

Ти се смили над Сион, когато възкръсна от гроба, правейки го нов вместо стар с Твоята божествена кръв, като най-състрадателен; и сега царуваш в него во веки, Христе.

Богородичен: Да се избавим от тежки грехове чрез твоите молитви, Чиста Богородителко, и да постигнем, Пречиста, божественото просветление на неизразимо въплътения от тебе Божи Син.


Песен 6 (на Покрова)

Ирмос: Богомъдри, като честваме тоя божествен и всепочитан празник на Богомайката, дойдете да пляскаме с ръце и да славим Бог, Който се роди от нея.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!

Богомъдрите свещеници с благочестивите хора стоят в твоя храм, като очакват твоята милост, Богородице; превърни скръбта ни в радост, защото си родила Радостта, Който прости греховете на всички хора.

Тебе́ вся земля́ да́ры прино́сит яко цари́це Бо́жии Ма́тери: архиере́и кла́няются и лю́дие вси веселя́тся, покрыва́еми от вся́каго зла твои́ми, Богоро́дице, моли́твами.

Го́ру тя вели́ку Дании́л пронаписа́: из тебе́ бо без се́мене роди́ся Христо́с и сокруши́ всю де́монскую лесть, и всю Своей ве́ры испо́лни зе́млю. К Не́муже за ны, Богоро́дице, моли́ся, сла́вящия твоего́ Покро́ва пра́здник.

А́нгельский глас взыва́ем ти, пречи́стая: ра́дуйся, престо́ле Бо́жий, на не́мже Иезекии́ль ви́де Го́спода в подо́бии челове́ка, носи́ма херуви́мы. С ни́миже за ны, Богоро́дице, моли́ся, да спасе́т ду́ши на́ша.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Кондак, глас 8. Подобен: Яко начатки:

Като възкръсна от гроба, Ти възкреси умрелите и съвъзкреси Адам; Ева ликува за Твоето възкресение и до край света празнуват Твоето възкресение от мъртвите, Многомилостиви.

Икос: Като плени царството на ада и възкреси мъртвите, Дълготърпеливи, Ти срещна жените-мироносици и им донесе радост, вместо скръбта, а на Твоите апостоли възвести за знаменията на победата, мой животворящи Спасителю, и просвети творението, Човеколюбче; затова светът също се радва на Твоето възкресение от мъртвите, Многомилостиви.


Синаксар: В първия ден на месец октомври празнуваме Покрова на пресветата Владичица наша Богородица и винаги дева Мария, паметта на свети апостол Анания, един от 70-те, на преподобния отец Роман Сладкопевец и на преподобния наш отец Йоан Кукузел. По техните молитви, Христе Боже, помилвай и ни спаси. Амин.


Песен 7

Ирмос: Някога във Вавилон огънят отстъпи в страх пред Божието снизхождане, затова отроците в пещта с радостни стъпки ликуваха сякаш на поляна, пееха: благословен си, Боже на нашите отци!

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Славното низхождение, божественото богатство на Твоята бедност, Христе, удиви ангелите, когато гледаха как Те приковават на кръста за спасението на тези, които с вяра пеят: благословен си, Боже на нашите отци!

С Твоето божествено слизане в преизподнята, изпълни я със светлина, а тъмнината, която преди ни преследваше беше прогонена, и плениците от всички времена бяха възкресени като пееха: благословен си, Боже на нашите отци!

Света Троице, Боже наш, помилвай и ни спаси!

Троичен: Проповядваме Те като Господ на всичко, когато изповядваме православното богословие; и те наричаме Отец на Единия и единствен Единороден Син; и познаваме съестествения, съвечен, единствения и Правия Дух, изхождащ от Тебе.


Песен 7 (на Покрова)

Ирмос: Богомъдрите младежи не се поклониха на творението вместо на Твореца, но мъжествено презряха огнената заплаха и с радост пееха: благословен си, препрославлени Господи и Боже на отците ни!

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!

Неиспи́саная мно́гими проро́ки, несве́дома же бысть, Де́во, небе́сными служа́щими Бо́гу А́нгелы; ны́не же вси ве́мы тя Богоро́дицу, и твоей тре́буем по́мощи и заступле́ния, благослове́нная.

Гора́, усыре́нная Ду́хом, ю́же Авваку́м ви́де точа́щу ве́рным целе́бную сла́дость, Богоро́дице Де́во, исцели́ ны, Сы́ну твоему́ вопию́щия: благослове́н Бог отец на́ших.

Преклони́вый небеса́ в тя, Де́во, всели́ся и ны́не на моли́тву твою зрит, Богоро́дице чи́стая, твое́, Цари́це, исполня́я проше́ние: Ему́же за ны усе́рдно помоли́ся, на тя бо наде́емся, Благослове́нная.

Тво́рче, Спа́се наш, Христе́ Бо́же, приими́ моли́тву Твоея́ Ма́тере, ю́же Тебе́ за ны, гре́шныя, прино́сит, да Тебе́, ра́дующеся, пое́м: препе́тый отец на́ших Бо́же, благослове́н еси.


Песен 8

Ирмос: Халдейският мъчител седемкратно неистово разпалваше пещта за богопочитателите, но виждайки ги спасени от висшата Сила, той викаше към Твореца и Избавителя: Отроци, благославяйте, свещеници възпявайте, хора, превъзнасяйте Го във всички векове!

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Свръхбожествената сила на Иисусовото божество по подобаващ за Бога начин просия сред нас, защото Той, като прие по плът кръстна смърт за всички, порази силата на ада; Него неспирно благославяйте, младежи, възпявайте Го, свещеници, превъзнасейте Го, хора, във вечни векове.

Този, който беше разпнат, стана; този, който се хвалеше, падна; падналият и съкрушеният се изправи. Тлението е отхвърлено и нетлението разцъфтя; нетрайното е погълнато от живота. Деца, благославяйте Го, свещеници, възпявайте, хора, превъзнасяйте Го във всички векове.

Света Троице, Боже наш, помилвай и ни спаси!

Троичен: Трисияйното Божество, Което излъчва единна светлина от едната Си триипостасна природа – безначалния Родител, съестественото Слово на Отец и съцарстващия единосъщен Дух благославяйте, младежи, възпявайте Го, свещеници, превъзнасейте Го, хора, във вечни векове.


Песен 8 (на Покрова)

Ирмос: Благочестивите младежи бяха запазени в пещта от Богородичната рожба, която тогава беше предобраз, а сега е действителност; Той кара цялата вселена да ти пее: всички твари, възпявайте Господ и Го превъзнасяйте във всички векове.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!

С чи́нми А́нгел, Влады́чице, с честны́ми и сла́вными проро́ки, с верхо́вными апо́столы, и со священному́ченики, и со архиере́и за ны, гре́шныя, Бо́гу помоли́ся, твоего́ Покро́ва пра́здник в Болгарстей земли́ просла́вльшия.

Горды́ню и шата́ния низложи́ и сове́ты непра́ведных разори́, зачина́ющих ра́ти погуби́, о Бо́жия Ма́ти, Цари́це всечестна́я, правосла́вных рог возвы́си, да твой пра́здник сла́вим, пречи́стая Богоро́дице Де́во, зову́ще: Го́спода воспева́йте дела́ и превозноси́те Его во вся ве́ки.

Усты́ принося́ще тебе́ пе́ние, и душе́ю ве́рно покланя́емся, ибо вну́трь сердца́ на́ша горя́т. Ма́ти Бо́жия пречи́стая, поми́луй нас, моля́щихся тебе́, и Го́спода воспева́ющих, и превознося́щих Его во вся ве́ки.

Мно́гими отягчи́хся грехи́, недоуме́ю по достоя́нию написа́ти твоего́ Покро́ва, Богоро́дице, похвалы́, но яко Ма́ти Бо́жия украси́ твой пра́здник чудесы́, да вси, ра́дующеся, пое́м Го́спода и превозно́сим Его во вся ве́ки.


Песен 9

Ирмос: Изуми се небето и ужасиха се краищата на земята от това, че Бог се яви в плът на човеците и Твоята утроба стана по-широка от небесата; затова, Богородице, ангелските войнства и човешките множества те величаят.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Ти, Слово Божие, си прост в божествената и безначална природа, а сега съставен в плът, която си приел и си направил Своя, и въпреки че пострада като човек, остана без страдания като Бог. Затова ние Те величаем в две естества, без да ги разделяме или смесваме.

Всевишни, когато стана човек по природа, Ти според божествената Си същност нарече Бога Отец, а когато възкръснал от гроба слезе при рабите Си, по благодат постави за Отец на човеците Този, Който по природа е Бог и Владика; заедно с Него всички Те величаем.

Богородичен: Дево, ти стана Божия майка, като свръхестествено роди по плът благото Слово, Което Отец като благ изведе от сърцето Си преди всички векове; макар и облечено в тяло, ние сега Го осъзнаваме и отвъд всички тела.


Песен 9 (на Покрова)

Ирмос: Нека се радва всеки човек, просвещаван духовно, а естеството на безплътните умове нека почете свещения празник на Богомайката, като тържествува и казва: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Приснодево.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!

Высо́кий Царю́, со Отце́м седя́й и от серафи́м воспева́емый, при́зри на моли́тву Ма́терию, юже Тебе́ за ны, гре́шныя, прино́сит, и очи́сти грехи́ на́ша, спаси́ град, и лю́ди умно́жи, даждь нам здра́вие телесе́ и на пога́ныя побе́ды, моли́твами Ро́дшия Тя.

А́нгельский глас вопие́м тебе́, Де́во богоизбра́нная: ра́дуйся, яже Ада́ма па́ки в рай вве́дшая; ра́дуйся, де́моны прогоня́щи твои́м и́менем; ра́дуйся, наде́жде христиа́н; ра́дуйся, освяще́ние душ; ра́дуйся, храни́тельнице гра́да на́шего.

Помяни́ нас во твоих моли́твах, Госпоже́ Де́во Богоро́дице, да не поги́бнем за умноже́ние грехов на́ших. Покры́й нас от вся́каго зла и лю́тых напа́стей: на тя бо упова́ем и, твоего́ Покро́ва пра́здник че́ствующе, тя велича́ем.

Дар от Бо́га прия́ла еси яко Ма́ти Бо́жия всех христиа́н неду́ги исцеля́ти, и от бед избавля́ти, и грехи́ отпуща́ти, и от плене́ния спаса́ти и вся́кия ну́жды. Но и нас не пре́зри, Госпоже́: ве́си бо, ихже тре́буем, здра́вия телесе́м и душа́м спасе́ния.


Катавасии: Отвèрзу устà моя, гл. 4:

Песен 1

Ще отворя устата си и ще се изпълнят с Дух Свети, и ще произнеса дума за царицата майка, и ще се явя светло тържествуващ, и с радост ще възпея нейните чудеса.

Песен 3

Богородице, която си жив и изобилен източник, укрепи събралия се духовен хор от твои певци и чрез божествената си слава ги удостой с венци на славата.

Песен 4

Пребожественият Иисус, Който стои в слава на божествения престол, дойде на лек облак и чрез нетленна длан спаси тия, които казват: слава, Христе, на Твоята сила.

Песен 5

Всички се удивиха на твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, носи в твоята утроба превъзнесения над всичко Бог и роди безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Песен 6

Богомъдри, като честваме тоя божествен и всепочитан празник на Богомайката, дойдете да пляскаме с ръце и да славим Бог, Който се роди от нея.

Песен 7

Богомъдрите младежи не се поклониха на творението вместо на Твореца, но мъжествено презряха огнената заплаха и с радост пееха: благословен си, препрославлени Господи и Боже на отците ни!

Песен 8

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благочестивите младежи бяха запазени в пещта от Богородичната рожба, която тогава беше предобраз, а сега е действителност; Той кара цялата вселена да ти пее: всички твари, възпявайте Господ и Го превъзнасяйте във всички векове.


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3)

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (името).

Дяконът: Да внимаваме!

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Възкресно Евангелие, 

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.


50 Псалом (пее се)


Слава: По молитвите на апостолите, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира, глас 6:

Възкръсна Иисус от гроба както предрече, даде ни живот вечен и велика милост.


Литийна молитва (дяконът)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Твоя Единороден Син, с Когото си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящ Твой Дух сега и винаги и во веки веков.


Честнейшую.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Народът: (речитатив) Душата ми величае Господа и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

9-та песен от катавасиите

Нека се радва всеки човек, просвещаван духовно, а естеството на безплътните умове нека почете свещения празник на Богомайката, като тържествува и казва: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Приснодево.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков.


Свят е Господ, нашият Бог. (2)

Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: защото то е свято! (Пс. 98:5)

Ексапостиларий 6:

Гл. 2. Показвайки, че си човек по същество, Спасителю, след като възкръсна от гроба, Ти дойде, застана сред учениците, и яде от храната, научи ги за покайното кръщение, а като се възнесе веднага при небесния Отец, обеща им да изпратиш Утешителя, надбожествени Богочовеко, слава на Твоето възкресение.

Слава, на преподобния, гл. 2, подобен: Со ученики взидем:

Халкидика е прославена, Атон тържествува, Великата лавра се весели за твоята почитана памет, трижди блажени Йоане, глава на изкусните и похвала на чиновниците, избрана рожба на Дирахия, слава и похвала на всички монаси, украса на певците, таинниче на Богородица.

И сега, на Покрова:

О, пресвета Господарке, Дево Богородице, покрий ни с чудодейния си омофор, като запазваш православния народ от всяко зло, както те видя да се молиш пречудния Андрей във Влахернската църква, а сега ни изпрати, Господарке, великата твоя милост! 


Хвалитни стихири, възкресни, глас 8:

Всякое дихание (Пс. 150)

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Стих 8: Ще извърши над тях писания съд, тази чест е за всичките му светии. (Пс. 149:9)

Господи, макар че Ти се яви в съда да бъдеш съден от Пилат, не напусна престола, където седиш с Отец, а като възкръсна от мъртвите, освободи света от робството на врага, защото си щедър и човеколюбив.

Стих 7: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс. 150:1) 

Господи, въпреки че като мъртъв Те положиха юдеите, но като спящ Цар войниците Те пазеха и като съкровище на живота те запечатваха с печат, но Ти възкръсна и дари безсмъртие на нашите души.

На Покрова, гл. 8, Подобен: О, преславнаго чудесе!:

Стих 6: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Пред тебе падаме, Господарке, и като се кланяме умилно те молим: радвай се, богоблажена Владичице многоименита Дево, на пророците честно предсказание; в теб като роса Христос Бог слезе, и родила си, чиста, браконепознала, и на ръце си носила Твореца на всички и Господа. На Него сега се моли за нас, които верно славим празника на твоя Покров.

Стих 5: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

Възпяват те, Дево Богородице, ангелските чинове, и славят те патриарсите с архиереите, и светите апостоли, като на майка Божия честно ти служат, защото виждат, че ти се молиш за света на Спасителя на всички – Христос Бог. Помоли Му се да избави градът и хората, които вярно те славят и празнуват твоя Покров.

Стих 4: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс.150:4)

Повече отколкото кивотът на Аарон Бог те цяла освети чрез Духа Светий, Богородице, и повече от слънчевите лъчи твоя светъл омофор освещава църквата и хората, и изгонваш тъмнината на нашите грехове; избавяш от беди и скърби тези, които с вяра празнуват твоят честен Покров.

На преподобния, същия глас, по: Что вас наречем, святии:

Стих 3: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни.  Всичко, що диша, да хвали Господа! Алилуия. (Пс. 150:5-6) 

Радвай се, предивни Йоане, красота на певците и тяхно изобилие, светлина за началниците и слава на първенците, ти, който услаждаш слуха и ума, който храниш душата и духа, който устреми всезвучна лира към всещедрия Господ, моли Го да се спасят душите ни.

Стих 2: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. (Пс. 115:6)

Радвай се, най-изящни Йоане! Ти, премъдри, някога украсяваше хоровете на царския палат, и утеши монасите от Лаврата. Когато украсяваше придворните пиршества, придоби почести и звания, но ти успя всичко това да прикриеш, и като пожела добродетелите, затича се към постническата планина.

Стих 1: Блажен е оня човек, който се бои от Господа и който крепко обича Неговите заповеди. (Пс. 111:1) 

Радвай се, трижди блажени Йоане, съкровище на пеенето и предводителю на съзвучието, който се подвизава в музикалното изкуство и си постигнал добродетелта. Ти пееше, движим от Духа, показвайки изобилие от сърцето си и винаги поучавайки ни да се приобщаваме към небето, като съдействаш за вечното съзерцание на Бога.

Слава, утринна Евангелска стихира, глас 6.

Ти си истинският мир, Христе, на Бога към човеците, когато даде Твоя мир на учениците Си след възкресението, Ти ги изплаши, като помислиха, че са видели дух. Но Ти си утешил метежа на душите им, като им показа ръцете и нозете Си. Обаче не повярвали и в това, Ти взе от храната и им припомни учението, и така отвори умовете им да разберат Писанията. След това, когато Ти им потвърди обещанието на Отца, благослови ги и замина на небето. Затова ние с тях Ти се покланяме, Господи, слава на Тебе!


И сега, по гласа на Славата: Преблагословена си, Богородице Дево, защото чрез Въплътения от тебе адът беше пленен, Адам беше извикан отново, клетвата – премахната, Ева – освободена, смъртта – умъртвена, а ние оживяхме; затова възкликваме и пеем: благословен си Христе, Боже наш, Който така си благоволил, слава на Тебе!


Велико славословие.


Възкресен тропар

Днес стана спасението на света, нека възпеем Възкръсналия от мъртвите, Твореца на нашия живот: защото, като унищожи смъртта чрез смърт, даде ни победа и голяма милост.


————————————————————————


На Литургията


Тропари след входа:

Възкресен тропар, глас 8:

От висините слезе, Добросърдечни, прие тридневно погребение, за да ни освободиш от страдания. Живот и възкресение наше, Господи, слава на Тебе!

Тропар на Покрова, глас 4: 

Днес благоверните люде тържествено празнуваме осенявани, Богомайко, от твоето явяване, и като гледаме твоя пречист образ, умилно казваме: покрий ни с твоя славен покров и ни избави от всяко зло, като молиш твоя Син Христос, нашия Бог, да спаси душите ни!

Тропар на преподобния, според часослова, гл. 5:

Нека с песни да възпеем богоприятния Йоан, сладкогласната и богодвижима лира, божествения и дивно пеещ славей, всезвучното пение на Вседържителя, което на Атон завинаги в песни оглася най-доброто ръководство към тайнствата.

Слава: тропар на храмовия светия.

И сега: кондак на Покрова, гл. 3: Днес Дева стои в църквата и с всички светии се моли невидимо за нас на Бога. Ангелите с архиереите се покланят, апостолите с пророците ликуват, защото Богородица моли превечния Бог за нас.


Апостол на преподобния, стр. 393.

Евангелие на неделята.

Причастен: Чашата на спасението ще приема и името Господне ще призова. Алилуйя. (Пс. 115:4)