Thursday, 29 September 2022

Покров Богородичен

* Съчетана служба за Покрова (покривалото) на св. Богородица и на св. Йоан Кукузел (XIII-XIV в.), по типик стр. 93. Службата на Кукузел е взета от превода на Аргир Малчев.

ПОКРОВ на пресвета БОГОРОДИЦА

и преп. Йоан Кукузел


Вечерна


Блажен муж: антифон 1. 


Господи, воззвах (Пс. 140:1-2), глас 1:

Господи, към Тебе викам, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, към Тебе викам: побързай към мене, чуй гласа на молбата ми, когато викам към Тебе, чуй ме Господи! 

Да възлезе молитвата ми като тамян пред Твоето лице, въздигането на ръцете ми – като вечерна жертва, чуй ме Господи.


Подобен: О ди́вное чудо

Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс.129:1-2А)

О, колко голяма застъпница за нещастните си, Богородице Чиста, бърза помощнице, спасение и сигурност за света, море от милост, изворе на Божията мъдрост, покривало (покров) на света. Да възпеем, верни, нейния светъл омофор, като неизказано я хвалим: радвай се, благодатна, Господ е с тебе (Лука 1:28), като дава на света голяма милост. (2 пъти)

Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс.129:2Б)


Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3-4А)

Дивният Исаия пророкува и каза: „в последните дни планината на дома Господен ще бъде поставена начело на планините“ (Ис.2:2), а ние разбрахме, Владичице, че тази дума се сбъдна за тебе, защото планините и долините се украсиха от твоите различни празници. Затова весело ти викаме: радвай се, благодатна, Господ е с тебе, като дава на света голяма милост.


Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс.129:5)

О, какво чудно украшение си за всички вярващи! Ти си сбъднато пророчество, слава на апостолите и насърчение за мъчениците, възхвала на девствеността и прекрасно покривало за целия свят. Покрий, Владичице, с омофора на милостта всички хора, които викат: радвай се, благодатна, Господ е с тебе, като дава на света голяма милост.


Други стихири на преподобния, глас 1

Подобен: Небесних чинов:

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6)

Да отидем сега на Света гора и с радост да влезем във Великата лавра за да почетем избрания от Господа преподобния Йоан, защото той живя там дивно и сладко пееше.


Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Да възхвалим сега силния Йоан, който с божията премъдрост и с глас, възпяващ Бога, възпя чудесата Господни и преславната Дева, и който е красотата на всички светии, превишавайки всички във всичко в живота си.


Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Отрекъл се от житейските грижи, славата на царския палат и светските почести, като умееше да почиташ нищите, прибягна към планината и замени светската одежда с дрипи. 


Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. (Пс. 116:2)

По Божия воля ти бе дадено сладост на гласа, благодатта на песнопенията и божествения музикален дар, свети Йоане, украсо на монасите, и с негото  (на дара) си възпял чудесата с много благодат, като преумножи таланта и възпя славата Господня.


Слава, на преподобния, гл. 5:

Преподобни отче, ти от дете беше лишен от земен отец, затова рано се привърза към небесния Отец, познаваш от пелени нищетата на земята, затова пожела богатствата на небето; ти получи благоволението на земния цар, но пренебрегна неговата почест и прибягна към небесния Цар; замени блестащата дреха с монашески дрипи, а сладостта на живота с иноческия пост. Затова по достойнство ти се отвори небето и стана съжител на всички певци: заедно с тях се застъпи пред Господа да помилва душите ни.

И сега, глас 8:

Всички небесни войнства се радват с нас, събрани духовно в тържествен събор, гледайки Царицата и Владичицата на всички, която ние, верните, славим с много имена. Радват се и душите на праведните, които са свидетели на видението как във въздуха тя молитвено простира пречистите си ръце, принасяйки молитва за мир в света, и за спасение на нашите души.


Вход с кадилница. Свете тихий

Творение на св. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Прокимен на деня. 


Четения: две за Покров

Четиво из книга Битие (28:10-17):

Иаков излезе от Вирсавия и отиде в Харан, и стигна до едно място, дето остана да пренощува, защото слънцето бе залязло. И взе един от камъните на онова място, подложи си го за възглавница и легна на онова място. И видя сън: ето, стълба изправена на земята, а върхът й стига до небето, и Ангели Божии се качват и слизат по нея. И ето, Господ стои отгоре на нея и говори: Аз съм Господ, Бог на твоя отец Авраама, и Бог на Исаака; (не бой се). Земята, на която лежиш, ще я дам на тебе и на потомството ти; и потомството ти ще бъде като земния пясък; и ще се разпростреш към морето и към изток, към север и към юг; и ще бъдат благословени в тебе и в твоето семе всички земни племена; и ето, Аз съм с тебе, и ще те запазя навред, където и да отидеш; и ще те върна пак в тая земя, защото няма да те оставя, докле не изпълня онова, което съм ти казал. Иаков се събуди от съня си и рече: наистина Господ е на това място, аз пък не знаех! И уплаши се и рече: колко е страшно това място! Това не е нищо друго, освен дом Божий, това са врата небесни.


Четиво из пророчествата на Йезекиил (43:27-44:4) 

Така казва Господ: в осмия ден и по-нататък, свещениците ще принасят върху жертвеника вашите всесъжения и благодарствени жертви; и Аз ще бъда милостив към вас, казва Господ Бог. И доведе ме назад при външните врата на светилището, обърнати към изток, и те бяха затворени. И каза ми Господ: тия врата ще стоят затворени, не ще се отворят, и никой човек не ще влезе през тях, защото Господ, Бог Израилев, влезе през тях, и те ще стоят затворени. Колкото за княза, той, като княз, ще седне в тях, за да яде хляб пред Господа; ще влезе през притвора на тия врата и през там ще излезе. После ме поведе през северните врата пред лицето на храма, и аз видях, и ето, славата Господня изпълняше дома Господен, и паднах ничком.


Четиво из Премъдрост Соломонова (4:7-15): за преподобния

Праведникът и да умре рано, ще бъде в покой, защото не в дълговечността е честната старост, и не с броя на годините тя се измерва. Мъдростта е седина за людете, и безпорочният живот възраст на старостта. Като благоугодил Богу, праведникът е обикнат и, като живял посред грешници, е прибран; грабнат е, да не би злоба да измени разума му, или коварство да прелъсти душата му. Защото упражнението в нечестие помрачава доброто, и вълнението на страстта развратява незлобивия ум. Достигнал съвършенство в кратко време, той е навършил дълги години; защото душата му е била угодна Господу, затова и побързал да излезе изсред нечестието. А хората видяха това, и не разбраха, дори и не помислиха, че благодат и милост има за светиите Му и промисъл за избраниците Му.


Сугуба ектения


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения


Стихири на литията (при храмов празник), глас 3:

Днес настъпи пресветлия празник на твоя почитан Покров, Пречиста Дево, който грее над хората повече от слънцето, всички, които те изповядват с вяра от чисто сърце като истинската Божия майка и викат към твоя Син: Христе Боже, по молитвите на Приснодевата, която Те е чисто и нетленно родила, не ни предавай на враговете, които воюват с нас, Твоето наследство, но като милостив спаси в мир нашите душите.

Глас 4:

Хората на твоя Син, Пречиста Владичице, искат да ти пеят възхвали както подобава, но не умеят, а ти винаги се застъпваш и покриваш всички вярващи със своя почетен покров, и се молиш всички да бъдат спасени, който те прославят с вяра като чиста и истинска Богородица.

Глас 2:

Днес сме се събрали, верни, да възхваляваме най-непорочната царица на всички, пречистата Дева и майка на Христос Бог, защото тя винаги милостиво протяга ръцете към Сина. Предивният Андрей я видя във въздуха, как защитава хората с почтеното си покритие, затова умилително да ѝ кажем: радвай се, покровителко и застъпнице, и спасение за нашите души.

Слава, и сега, глас 2:

Да очистим ума и мислите си и тържествено да празнуваме с ангелите, да започнем светло песента на Давид*, Девойко, Невесто на Царя на всички Христос, нашия Бог, и да кажем: Застани, Господи, на мястото на Твоя покой, Ти и ковчегът на Твоето могъщество (Пс. 131:8), защото си я украсил като красив палат, и си я настанил в Твоя град, Владико, да ни брани и покрива с Твоята мощна сила от безбожни противници, с нейните молитви.

* Пс. 44:15-16

Стиховни стихири, глас 5:

Подобен: Радуйся, постнически:

Радвай се, рожба на Драч*, на когото бедността беше спътница и понеже от детинство беше хранен с бакла и зеле, ти получи името Кукузел, но от Бога ти беше дадена гласова дарба, острота на ума и телесна хубост, чрез които за тебе любезно се отвори царският дворец, където живя и изучи изкуството, като се отличи повече от всички и стана пръв в умението, и така достойно украси властта и царството на Палеолозите.

* сега Дурас, Албания

Радвай се, сладкогласни славей, божествена цикадо*, духовна гусло, песен над песните, утеха на слуха, немлъкваща уста на монасите, благозвучна лира, свята немлъкваща тръба, омиротворяваща иноческия дух, услаждаща слуха и душата, флейта със съвършен звук, доброзвучен псалтир*, от чийто жужащи струни се наслаждават дори безсловесните, творението се весели и човешките сърца се издигат нагоре.

* Цикада – вид свирещо насекомо подобно на щурците.

* струнен инструмент от семейството на цитрата.

Радвай се, светогорски отче, защото ти беше не по-малък постник от другите, отлично съчета действието със съзерцанието и с чест премина живота си, затова беше облагодатен*, блажени Йоане, като се облече с благолепието на божествената благодат, а като носеше нейното достойно име**, ти възпя Вседържителя, чистата Богомайка, събранията на светците, ангелските чинове, с които заедно се радваш и се застъпваш за всички, които те възхваляват.

* изпълнен с благодат

** Йоан = Божия благодат

Слава, на преподобния, гл. 6:

Ти се показа пръв в песнопенията, блажени Йоане, защото Господ ти дарува праведно житие, живот като на безплътен, да пребиваваш заедно с ангелите и да слушаш пението на безплътните; като истински учител с благоволението на Господ ти предаде всичко това на хората и ги научи да пеят похвала на Спасителя и на Богомайката, и на всички светци, чрез чиито молитви Господ да ни дарува Своята велика милост.

И сега, на покрова, глас 2:

Църквата Божия се облече в твоя почитан Покров като най-светъл венец, Пречиста Богородице, така че днес тя свети и тайнствено се радва и весели, Владичице, викайки ти: радвай се, почитана одеждо и венец на Божията слава; радвай се, единствена слава на изпълнението и вечното веселие; радвай се, защото си пристанище, избавление и спасение за всички, които притичат при тебе.


Песен на Симеон Богоприемец

 „Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля.(Лук. 2:29-32)


Трисвятое


Тропар на преподобния, според часослова, гл. 5:

Нека с песни да възпеем богоприятния Йоан, сладкогласната и богодвижима лира, божествения и дивно пеещ славей, всезвучното пение на Вседържителя, което на Атон завинаги в песни оглася най-доброто ръководство към тайнствата.

Слава, и сега:

Тропар на покрова, глас 4: 

Днес благоверните люде тържествено празнуваме осенявани, Богомайко, от твоето явяване, и като гледаме твоя пречист образ, умилно казваме: покрий ни с твоя славен покров и ни избави от всяко зло, като молиш твоя Син Христос, нашия Бог, да спаси душите ни!


————————————————-


УТРИННА


Бог Господь, гл. 5

Пс. 117

Стих 1: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2: Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3: Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4: Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в очите ни.

Тропар на преподобния, според часослова, гл. 5:

Нека с песни да възпеем богоприятния Йоан, сладкогласната и богодвижима лира, божествения и дивно пеещ славей, всезвучното пение на Вседържителя, което на Атон завинаги в песни оглася най-доброто ръководство към тайнствата. (2 пъти)

Слава, и сега:

Тропар на покрова, глас 4: 

Днес благоверните люде тържествено празнуваме осенявани, Богомайко, от твоето явяване, и като гледаме твоя пречист образ, умилно казваме: покрий ни с твоя славен покров и ни избави от всяко зло, като молиш твоя Син Христос, нашия Бог, да спаси душите ни!

Малка ектения: Възглас: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи седален, на преподобния, гл. 4:

Подобен: Вознесыйся:

Да ликува сега планината със свето̀ име, с ръце да запляска иноческия лик, защото изгря светлия ден на празника на блажения и най-славен преподобен Йоан, който бе и учител и питомец на Лаврата, защото като цвете разцъфна някога, изпълнил със свето благоухание Атон.

Слава, и сега, на покрова: гл. 3:

Обкръжена от божественото сияние на ангелските войнства, и приемаш честната служба заедно с чинове пророци и апостоли, като майка Божия, посети нас, твоите раби, като молиш Христа нашия Бог, да ни дарува велика милост.


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог, и на Тебе възнасяме слава…


Втори седален, на преподобния, гл. 4:

Подобен: Скоро предвари:

Изгря твоята дивна добродетел, премъдри, засия някога твоето най-сладко житие в атонската Лавра, където прекара своя живот в смирение, като възпяваше със свети песни Подателя на всичко; затова и тебе, Йоане, с любов те ублажаваме.

Слава, и сега, на покрова: гл. 6:

На безпомощните си истинска крепост, пречиста Богомайко, ние тук угнетените чрез теб се въздигаме, като о теб се високо държим, защото ти си покров на всички и при Бога ходатайка.


Полиелей и величание на преподобния. (К., стр. 91)


Малка ектения: 

Свещеникът: Защото се благослови Твоето име и се прослави Твоето царство…


Седален след полиелея, на преподобния, гл. 4:

Подобен: Удивися Иосиф:

Някога ти украсяваше хоровете на царския палат, бил си наслада за монашеското ухо, премъдри, когато по цял ден възпяваше от сърце Владиката Бог Вседържител, божествената всецарица Мариам, събранието на всички светии и ангелските чинове. Затова сега се радваш, като пребиваваш в рая во веки.

Слава, и сега, на покрова, гл. 4:

Както древния наистина пречестен кивот, така и твоя пречестен омофор повече от кехлибар свети невеществено, а твоите духовни, нетленни, пречисти ръце се простират и милостиво ни пазят, когато сме събрани усърдно да празнуваме благоукрасения празник на твоя Покров, Владичице.

Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И сега: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.

Прокимен, гл. 4.

Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. (115:6) 2 пъти

Стих: Какво да въздам Господу за всичките Му благодеяния към мене? (115:3)

Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии.


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3)

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (името).

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Евангелие на преподобния 

(от Матея 11:27-30, зачало 43) от дверите


50 псалом – чете се

Слава: По молитвите на преподобния, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира, гл.6: (няма такава в превода на А. Малчев, използвах чужда)

Преподобни отче Йоане, по цялата земя се носи звука от твоите поучения (Пс.18:5). Затова на небето получи награда за твоите трудове, защото погуби демонските войски и достигна ангелските хорове, чието безпорочно житие си пожелал; като имаш дръзновение пред Христос Бога, изпроси мир за нашите души и голяма милост.


Литийна молитва (дяконът)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото Си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящия Твой Дух сега и винаги и во веки веков.


Канони на Покрова и на преподобния (непреведени)


Кондак на преподобния, гл. 8, по Взбранной:

Да възхвалим сега Господния избраник, горещо да прославим неговите добродетели, защото живя постническо житие, спази всички Господни заповеди, твърдо възлюби добродетелното съвършенство, и затова викаме към него: радвай се, божествени учителю!

Икос: От детинство беше наречен ангел по природа, защото имаше ангелски глас, и с гласа, който проповядва Бога, придоби с много подвизи добродетелта, като беше удостоен да чуеш:

Радвай се ти, който имаш дар на гласа;

Радуйся, зрака мрежу носяй;

Радвай се, строителю на светия дворец;

Радвай се, учителю на атонските певци;

Радвай се ти, който презря разкоша на двореца;

Радвай се ти, който предпочете монашеската добродетел;

Радвай се, защото беше славата на калиграфите;

Радвай се, защото се пресели навреме на Света гора;

Радвай се, звезда, която огря Атон;

Радвай се, отче, който си насладил всички;

Радвай се ти, чрез когото музиката се обнови;

Радвай се ти, чрез когото се създаде ново умение;

Радвай се, свети учителю.


Кондак на Покрова, гл. 3: Днес Дева стои в църквата и с всички светии се моли невидимо за нас на Бога. Ангелите с архиереите се покланят, апостолите с пророците ликуват, защото Богородица моли превечния Бог за нас.

Икос: На нейните преславни чудеса елате, хора, да се насладим, защото чрез нея Адам се избави от тлението, а така също тя бе ковчег, не от Ной сътворен, но от Бога. В древност пък Мойсей в огнената къпина Бога не можа да види, а сега чрез Роденият от ней цяла земя познава Сина Божи, като на Него тя се моли за нас. Затова я и прославяме като Божия майка, защото заради нас Богородица се моли на превечния Бог.

В месец октомври, в първия ден празнуваме Покрова на пресветата Владичица наша Богородица и винаги дева Мария, и паметта на свети апостол Ананий, един от 70-те, преподобния отец Роман Сладкопевец и преподобния наш отец Йоан Кукузел. По техните молитви, Христе Боже, помилвай и ни спаси. Амин.

Катавасии: Отвèрзу устà моя, гл. 4

Песен 1

Ще отворя устата си, и ще се изпълнят с Духа Светаго, и ще произнеса дума за Царицата Майка, и ще се явя светло тържествуващ, и радвайки се, ще възпея нейните чудеса.

Песен 3

Богородице, живи и изобилни изворе, духовно укрепи в твоята божествена слава събралите се в хор твои певци и ги удостой с венци на славата.

Песен 4

Пребожественият Иисус, Който стои в славата на божествения престол, дойде на лек облак чрез нетленната длан – Божията майка, и спаси тия, които викат: Слава, Христе, на Твоята сила.

Песен 5

Всичко дойде в ужас от твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, носила си в твоята утроба Бога, Превъзнесения над всичко и си родила Безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Песен 6

Богомъдри, като честваме тоя божествен всепочитан празник на Божията Майка, елате да пляскаме с ръце и славим Бога, Който се роди от нея.

Песен 7

Богомъдрите отроци не почетоха тварта наместо Твореца, но мъжествено като потъпкаха заплашването с огън, радваха се и пееха: „Благословен си Ти, Препрославлени Господи и Боже на нашите отци!

Песен 8

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благочестивите отроци бяха запазени в пещта от Богородичното раждане, което тогава беше предобразувано, а сега е действително. То подбужда цялата вселена да Ти пее: „Всички твари, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове“.


Честнейшую.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!


Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

9-та песен от катавасиите 

Нека се радва всеки земнороден, просвещаван духовно, а естеството на безплътните умове, което почита свещеното тържество на Божията майка, нека тържествува и вика: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Приснодево.


Малка ектения: Възглас: Защото всички небесни сили Те хвалят…


Светилни:

На преподобния, гл. 2, подобен: Со ученики взидем:

Халкидика е прославена, Атон тържествува, Великата лавра се весели за твоята почитана памет, трижди блажени Йоане, глава на изкусните и похвала на чиновниците, избрана рожба на Дирахия, слава и похвала на всички монаси, украса на певците, таинниче на Богородица.

Слава, и сега, на Покрова:

О, пресвета Господарке, Дево Богородице, покрий ни с чудодейния си омофор, като запазваш православния народ от всяко зло, както те видя да се молиш пречудния Андрей във Влахернската църква, а сега ни изпрати, Господарке, великата твоя милост! 


Хвалитни стихири (Пс.150), на 6, гл. 8, 

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

На Покрова. Подобен: О, преславнаго чудесе!:

Стих: Да извършат над тях писания съд. Тая чест е за всички Негови светии. (Пс. 149:9)

Пред тебе падаме, Господарке, и като се кланяме умилно те молим: радвай се, богоблажена Владичице многоименита Дево, на пророците честно предсказание; в теб като роса Христос Бог слезе, и родила си, чиста, браконепознала, и на ръце си носила Твореца на всички и Господа. На Него сега се моли за нас, които верно славим празника на твоя Покров.

Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс. 150:1)

Възпяват те, Дево Богородице, ангелските чинове, и славят те патриарсите с архиереите, и светите апостоли, като на майка Божия честно ти служат, защото виждат, че ти се молиш за света на Спасителя на всички – Христос Бог. Помоли Му се да избави градът и хората, които вярно те славят и празнуват твоя Покров.

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Повече отколкото кивотът на Аарон Бог те цяла освети чрез Духа Светий, Богородице, и повече от слънчевите лъчи твоя светъл омофор освещава църквата и хората, и изгонваш тъмнината на нашите грехове; избавяш от беди и скърби тези, които с вяра празнуват твоят честен Покров.

На преподобния, същия глас, по: Что вас наречем, святии:

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3)

Радвай се, предивни Йоане, красота на певците и тяхно изобилие, светлина за началниците и слава на първенците, ти, който услаждаш слуха и ума, който храниш душата и духа, който устреми всезвучна лира към всещедрия Господ, моли Го да се спасят душите ни.

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Радвай се, най-изящни Йоане! Ти, премъдри, някога украсяваше хоровете на царския палат, и утеши монасите от Лаврата. Когато украсяваше придворните пиршества, придоби почести и звания, но ти успя всичко това да прикриеш, и като пожела добродетелите, затича се към постническата планина.

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6) 

Радвай се, трижди блажени Йоане, съкровище на пеенето и предводителю на съзвучието, който се подвизава в музикалното изкуство и си постигнал добродетелта. Ти пееше, движим от Духа, показвайки изобилие от сърцето си и винаги поучавайки ни да се приобщаваме към небето, като съдействаш за вечното съзерцание на Бога.

Слава, на преподобния, гл. 8:

Ти наложи окови на съблазните на сетивата с много пост и се изкачи по стълбата на добродетелите, като възлезе на небесната висота чрез изучаване на премъдростта. Ти вървя със сладост по тясния път, придоби съвършенство и сега си гражданин на небесното царство; моли се за нас на Господа, знаейки че „голяма сила има усърдната молитва на праведника“ (Як. 5:16).

И сега, на Покрова, гл. 6:

Както те видя пречудния Андрей във въздуха заедно с архангелско множество, с апостоли и пророци, и множество мъченици, да се молиш на твоя Син и Бог наш за града и молещите се хора, Владичице, като ги покриваше с твоя покров (покривало), не преставай и сега, пречиста, да спасяваш особеното наследство на твоя Син, което празнува пречестния твой празник, многовъзпявана.


Велико славословие


Тропар на преподобния, гл. 5:

Нека с песни да възпеем богоприятния Йоан, сладкогласната и богодвижима лира, божествения и дивно пеещ славей, всезвучното пение на Вседържителя, което на Атон завинаги в песни оглася най-доброто ръководство към тайнствата.


———————————————————-


На Литургията


Делнични антифони


Тропари след входа:

Тропар на покрова, глас 4: 

Днес благоверните люде тържествено празнуваме осенявани, Богомайко, от твоето явяване, и като гледаме твоя пречист образ, умилно казваме: покрий ни с твоя славен покров и ни избави от всяко зло, като молиш твоя Син Христос, нашия Бог, да спаси душите ни!

Тропар на преподобния, гл. 5:

Нека с песни да възпеем богоприятния Йоан, сладкогласната и богодвижима лира, божествения и дивно пеещ славей, всезвучното пение на Вседържителя, което на Атон завинаги в песни оглася най-доброто ръководство към тайнствата.

На храмовия светия.

Кондак на Покрова, гл. 3: Днес Дева стои в църквата и с всички светии се моли невидимо за нас на Бога. Ангелите с архиереите се покланят, апостолите с пророците ликуват, защото Богородица моли превечния Бог за нас.


Апостол, на преподобния (стр. 392)

Евангелие, на Покрова.


Причастен: Чашата на спасението ще приема и името Господне ще призова. (Пс. 115:4)


Житие на св. Йоан от историка проф. д-р Пламен Павлов

Големият църковен певец, композитор и знаменит реформатор на православната музика бил по произход българин от района на Драч (дн. Дуръс, Албания). От малък останал сирак, но поради забележителните си музикални заложби бил изпратен да учи в Константинопол. Йоан постъпил в училището при църквата „Св. Павел“, най-прочутата по онова време школа за църковни певци, в която учели предимно деца от негръцки произход. Талантливият българин бил забелязан от император Андроник ІІ Палеолог (1282-1328 г.), а негов учител бил самият цариградски патриарх Йоан Глика (1315-1319 г.). 

От Цариград св. Йоан се завърнал в Драч, където вероятно се зародила идеята за най-известната му творба – „Полиелей на българката“, свързана с неговата майка и думите ѝ „Мило мое дете, Йоане, де си ми?“ Те са предадени в житието на светеца на български език с гръцки букви. След кратко пребиваване в родния край Йоан Кукузел се озовал отново във византийската столица, извикан навярно по поръчение на самия Андроник ІІ. След свалянето на императора българският монах, който и без това търсел по-благоприятна среда за уединение и творчество, заминал за Света гора. На Атон св. Йоан постъпил в лаврата „Св. Атанасий“, в която по същото време съществувала истинска българска „школа“ (старците Йоан, Йосиф, Методий, Закхей Философ Загорянин и др.). През 1355 г., когато цариградският патриарх Калист (известни са връзките му с българските му събратя, особено със св. Теодосий Търновски) посетил Света гора, той специално се срещнал с Кукузел. По този повод един съвременник пише, че св. Йоан имал „глас славен и нежен, глас като на сирена…“

Св. Йоан Кукузел бил признат още от своите съвременници за велик певец и композитор, за истински приемник на древните православни творци св. Роман Сладкопевец (VІ в.) и св. Йоан Дамаскин (VІІІ в.). Той създал нов музикален стил и нотно писмо в многовековната православна музика, обновявайки я с живите елементи на тогавашния български фолклор и идеите на исхасткото учение. От богатото творчество на „ангелогласния българин“ са запазени около 90 творби от всички църковни жанрове. Поради богатата си орнаментика те изискват виртуозна певческа техника и талант. Музиката на св. Йоан и днес е в състояние да доведе слушателите до духовно просветление, което още веднъж потвърждава оценката на съвременниците за него – „Ангелогласен“ и „Втори извор на музиката“.