Wednesday 28 April 2021

Канон за свето тайнство елеосвещение

КАНОН на св. тайнство елеосвещение, гл. 4


Песен 1

Ирмос: По дъното на Червено море в древност премина със сухи стъпала Израил и чрез кръстообразно извисените ръце на Мойсей победи в пустинята войнството на Амалик.


Припев пред всеки тропар: Владико многомилостиви Господи, помилуй и изцери с елея Твоите раби.

Елеят на Твоето състрадание, Владико, винаги утешава душите и телата на човеците, и с елей защитаваш верните. Сам и сега бъди милостив, чрез елея, към пристъпващите към Тебе.

С Твоята милост, Владико, цялата земя е изпълнена. Затова ние, които тайнствено днес сме помазани с Божествено масло, с вяра се молим да ни дариш Своята непроумявана милост към нас.

Слава: Човеколюбче, Ти заповяда на апостолите Си да помазват милостиво със светено масло болните Ти раби. Затова, по техните молитви помилвай нас, които сме с Твоя печат.

И сега: О, Чиста, ти си единствената, обогатена с дълбокия океан на мира. Сега се молим винаги да ни избавяш, твоите раби, от болести и скърби, чрез молитвите си към Бога, за да можем да те възвеличаваме непрестанно.

Песен 3

Ирмос: Твоята Църква се весели за Тебе, Христе, като казва: Ти си моята сила, Господи, прибежище и опора.


Припев: Владико многомилостиви Господи, помилуй и изцери с елея Твоите раби.

Ти единствен си дивен и се смиляваш над верните. Затова, Христе, дай благодатта Си свише на тежко болните.

Някога си използвал маслинова клонка за да покажеш, че прекратяваш потопа по Твоята божествена заповед, Господи. Милостиво спаси тези, които страдат сега.

Слава: С Твоята божествена светлината, Христе, озари чрез помазанието нас, които сега с вяра прибягваме към Твоята милост.

И сега: Погледни благосклонно свише, майко на Създателя на всичко, и с молитвите си прекрати горчивите страдания на болните.


Седален, гл. 8

Тъй като Ти си божествена река на милостта и океан на голямо състрадание, Милостиви, покажи ни божествените потоци на Твоята милост и излекувай всички нас. Излей обилно изворите на чудеса и омий всички, защото винаги тичаме при Тебе с гореща вяра и се молим да получим Твоята благодат.

Славаи сега

Друг, гл. 4

Като Лекар и Помощник на страдащите от болести, Избавителю и Спасителю на страдащите от недъзи, Сам Ти, Владико и Господи на всички, дарувай изцерение на Твоите раби, които са болни от всякакви болести; смили се, помилвай многосъгрешилите, избави ги от прегрешенията им, Христе, за да прославят Твоята божествена сила.


Песен 4

Ирмос: Виждайки Те издигнат на Кръста, Слънце на правдата, Църквата застана в благолепие и подобаващо запя: слава на Твоята сила, Господи!


Припев: Владико многомилостиви Господи, помилуй и изцери с елея Твоите раби.

Ти, Спасителю, си нетленно миро, излято по Твоята благодат, и очистващо света. Смили се и помилвай тези, които с вяра сега помазват телесните си рани.

Сега, като запечаташ всички сетива на Твоите раби, с радостта от печата на Твоята милост, Владико, направи влизането и входа на силите на врага непреходим и непристъпен.

Слава: Ти заповяда на болните вярващи да викат Твоите свещено-служители да се молят и да ги помазват с Твоя елей, Човеколюбче, и така да бъдат спасени. По Твоята милост спаси страдащите сега.

И сега: Богородице, всесвета и винаги-Дево, стабилен подслон и пазителко, пристанище и крепосте, стълбо и защито, помилвай, бъди милостива към болните, защото само при тебе прибягваме.


Песен 5

Ирмос: Ти, Господи, моя Светлина, дойде в света, о свята Светлина, извеждайки от тъмнината на незнанието тия, които с вяра Те възпяват.


Припев: Владико многомилостиви Господи, помилуй и изцери с елея Твоите раби.

Ти, Благий, си дълбоко море от милост. Помилвай, Милостиви, с Твоята Божествена милост страдащите, като милосърден.

Ти освети неисказано душите и телата ни от небето с божествения знак на Твоя печат, Христе, и с Твоята ръка, изцери всички ни.

Слава: Преблагий Господи, заради неизказаната Твоя любов, Ти се остави да бъдеш помазан с миро от блудницата. Бъди милостив сега към рабите Си.

И сега: Всевъзпявана, чиста, най-добра Владичице, помилвай и спаси твоите раби, които се помазват с божествения елей.


Песен 6

Ирмос: „Ще Ти принеса жертва с глас на възхвала“ – Църквата вика към Тебе, Господи, очистена от бесовската нечистота чрез кръвта, която милостиво изтече от Твоите ребра.


Припев: Владико многомилостиви Господи, помилуй и изцери с елея Твоите раби.

Господи, Ти каза, че царете трябва да бъдат помазани с елей, и Ти извърши това чрез първосвещениците, Човеколюбче. С Твоя печат сега спаси страдащите, тъй като си милостив.

Спасителю, нека горчивите демони не засягат изобщо онези, които получават свето Помазание и кръстния знак върху всичките си сетива. Нека подслонът на Твоята слава ги защитава.

Слава: Човеколюбче, ние се молим да протегнеш ръката Си отгоре и да осветиш този Твой елей; дай го на Твоите раби за тяхно здраве и избавление от всякакви болести.

И сега: Ти стана плодовита маслина в Божия дом, майко на твоя Създател, и чрез тебе целият свят се изпълни с милост. Затова спаси болните с допира на твоите молитви.


Кондак, гл. 2

Тъй като си извор на милост, Преблаги, сега търсим Твоята неизказана милост, молейки Те с пламенна вяра. Освободи ги от всякакви страдания и премахни всичките им болести, Добрий, и им дай отгоре Твоята божествена благодат.


Песен 7

Ирмос: В персийската пещ Авраамовите отроци, разпалвани повече от любовта към благочестието, отколкото от пламъка, обгаряни викаха: „Благословен Си в храма на Твоята слава, Господи!“


Припев: Владико многомилостиви Господи, помилуй и изцери с елея Твоите раби.

Ти, в Твоята милост и състрадание, Спасителю и единствен Боже, си Този, който лекува болните страсти на нашите души и телесните недъзи. Молим се да излекуваш сега Сам тези, които страдат от болести.

Като сме помазани със свети Елей по главите си, търсейки Твоята изкупителна милост, се молим: дарувай ни радост и веселие, в Твоята голяма и богата милост, Христе Господи.

Слава: Срещу демоните Твоя свети печат, Спасителю, е като меч и е като огън, изгарящ грешните страсти на душата, по молитвите на свещениците. Ние, които така получихме изцеление, Те възхваляваме с вяра, Господи.

И сега: Ти прие, майко Божия, да носиш в утробата си, Този, Който държи всичко в ръката Си, и неизказано Му даде плът. Сега се застъпи пред Него от името на страдащите, молим те.


Песен 8

Ирмос: Простирайки ръце, Даниил затвори челюстите на лъвовете в рова; а препасани с добродетели отроците – подвижниците на благочестието, угасиха огнената сила и викаха: всички творения Господни благославяйте Господа.


Припев: Владико многомилостиви Господи, помилуй и изцери с елея Твоите раби.

Помилвай всички, Спасителю, по Твоята велика и божествена милост. Затова се събрахме всички, тайно символизиращи слизането на Твоите милости, които сега принасяме с вяра на болните, като ги помазваме с тях и ги посети.

Умий в потоците на Твоите милости и чрез помазването на Твоите свещеници, Христе, като милостив Господ, болките, травмите и страданията на нуждаещите се, за да Те благодарствено славят, че са спасени.

Слава: Маслосветът е за нас знамение и символ на Твоята благодат и помощ свише, Владико, затова те молим сега: не премахвай милостта Си и не презирай онези, които с вяра викат и винаги пеят: „Благославяйте Господа, всичките дела на Господа“.

И сега: Чиста, Той е приел човешката природа при твоето божествено раждане като славен венец. Той смаза опълчението на врага и мощно го победи. Затова всички, които сме увенчани с ярките лъчи на твоите благодатни дарове, те възхваляваме, всевъзпявана Владичице.


Песен 9

Ирмос: Крайъгълен камък Се отсече от тебе – девствената планина, не с човешка ръка, Дево; Той бе Христос, Който събра разделените естества; затова с радост, Богородице, те величаем.


Припев: Владико многомилостиви Господи, помилуй и изцери с елея Твоите раби.

Погледни от небето, Състрадателни, покажи милостта Си към всички. Дай сега Твоята защита и помощ на всички, които идват при Тебе чрез това тайнство, за да бъдат помазани с божествено помазание от Твоите свещеници, Човеколюбче.

Видяхме, преблаги Спасителю, божествения Елей, изпълнени с радост за Твоето снизхождение към причастниците на божествени дарове, като си го приел и символично преподаде на всички, които участват в светото кръщение.

Слава: Съжали ни, помилвай, Спасителю, избави ни от гибел и болки. Избави от стрелите на лукавия душите и телата на Твоите раби. И тъй като си милостив Господ, изцери ни с божествено помазание.

И сега: Като приемаш сега песните и молбите на твоите раби, Дево, избави ни от люти страдания и болки, чрез твоите молитви, Пречиста, които прибягваме под твоя божествен подслон.


Достойно е, наистина, да те облажаваме, Богородице, винаги блажена и пренепорочна и майка на нашия Бог. По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, истинска Богородице, ние те величаем.