Tuesday 21 February 2023

Първо и Второ намиране на почитаната глава на св. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ

ПЪРВО и ВТОРО 

намиране на почитаната глава

 на св. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ

24 февруари

От минея (ако не е пост)


Вечерна служба

Блаже́н муж: Първия антифон. 


Ако е пост, четем обичайната катизма и се пее службата на Предтечата с Триода.

Господи, воззвах (Пс. 140), глас 5, на 6:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!

Подобен: Ра́дуйся:

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3-4А)

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс.129:5)

Ра́дуйся, свяще́нная главо́, и светоно́сная, и А́нгелом гове́йная, я́же ме́чем отсечена́ древле́, и о́стрыми обличе́ньми нечистоты́ студ посе́кшая, исто́чник чуде́с, верныя напая́юща, и я́же Спасово спаси́тельное прише́ствие возвести́вшая, и наи́тие Ду́ха дре́вле уви́девшая, к Сему́ все́льшаяся, ве́тхой же и но́вой хода́тайствовавшая благода́ти. Христа́ умоли́ душа́м на́шим дарова́ти ве́лию ми́лость.

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6-7А)

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

В сосу́де скуде́льне сокрове́нная иногда́ Предте́чева глава́ яви́ся, от земны́х недр изда́вшаяся я́вственне и чуде́с струи́ источа́ющая, и́бо в во́дах главу́ омы́, превы́спренняя ны́не покрыва́ющего вода́ми и одождя́ющаго челове́ком Боже́ственное оставле́ние. Сию́ у́бо ублажи́м, и́стинно пресла́вну,и в се́я обре́тении ра́достно пра́зднуем, Христа́ моля́ще дарова́ти ду́шам на́шим ве́лию ми́лость.

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс. 116:2)

Глава́, я́же А́гнца Бо́жия пропове́давшая, пло́тию я́вльшагося, и всем покая́ния спасе́нныя пути́ Боже́ственными за́поведьми извести́вшая, я́же пре́жде И́родово зако́нопреступление обличи́вшая и сего́ ра́ди отсечена́ от телесе́, и на вре́мя подъе́мшая сокрове́ние, я́коже светоявле́нное нам возсия́ со́лнце, покайтеся – вопию́щая – и ко Христу́ ны́не предложи́теся во умиле́нии душе́внем, подаю́щему ми́ру ве́лию ми́лость.

Слава, глас 6:

Сокро́вище Боже́ственных даро́в, Богохрани́мая глава́ твоя́, Предте́че, от земны́х недр возсия́, ю́же мы, ве́рно прие́млюще и покланя́ющеся, сла́вне, обогаща́емся от Тебе́, Христо́в Крести́телю, чудесы́ пресла́вными и согреше́ний про́щением.

И сега, първи Богородичен (догматик) на гласа 6: Кто Тебе не ублажи́т

Кой няма да те облажи, Пресвета Дево? Кой няма да възпее пречистото раждане? Защото Самият единороден Син, просиял от Отец извън времето, се роди от тебе, Чиста, необяснимо въплътен, бидейки Бог по природа и заради нас по природа стана човек, не се раздели на две личности, но беше познат в две неслитни естества. Него моли, почитана Всеблажена, да бъдат помилвани душите ни.


Вход с кадилница. Свете тихий

Най-древната християнска молитва

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бога – Отец, Син и Свети Дух; Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.


Прокимен, на деня.


Четения (Паримии, стр. 54, от стария)

Четиво из пророчествата на Исайя

(части от глави 40:1-5, 9; 41:17b-18; 45:8; 48:20b-21a; 54:1):

Така казва Господ: Утешавайте, утешавайте Моя народ, казва вашият Бог; говорете на Иерусалим, що му е по сърце, и възвестявайте му, че времето на неговата борба се изпълни, че за неправдата му е дадено удовлетворение, защото от ръката Господня получи двойно за всички свои грехове. Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе път Господу, прави направете в пустинята пътеките за нашия Бог; всякой дол да се изпълни, и всяка планина и хълм да се снишат; кривините да се изправят, и неравните пътища да станат гладки; и ще се яви славата Господня, и всяка плът ще види (спасението Божие); защото устата Господни изрекоха това. Възлез на висока планина, благовестителю Сионе! възвиси силно гласа си, благовестителю Иерусалиме! възвиси, не бой се, кажи на градовете Иудини: ето вашия Бог! Аз, Господ, ще ги чуя, Аз, Бог Израилев, няма да ги оставя. Ще отворя реки навръх планини, и извори сред долини; пустинята ще направя езеро и сухата земя – водни извори. Росете, небеса, отгоре, и облаците да изливат правда; да се разтвори земята и да принася спасение, и да произрастя заедно правда. Аз, Господ, творя това. С радостен глас разгласяйте и проповядвайте това, разпространявайте тая вест до край-земя; казвайте: „Господ изкупи Своя раб Иакова“. И не жадуват те в пустините, през които ги водѝ. Развесели се, неплодна, ти, която не раждаш; възкликни и извикай ти, която не си изпитала родилни мъки; защото напустеницата има много повече деца от оная, която има мъж, казва Господ.


Четиво из пророчествата на Малахи́я 

(от глава 3:1a, 2, 3a, 5a, 5c, 6a, 7b, 12a, 17, 18b, 24, 22-23):

Така казва Господ Вседържител: Ето, Аз пращам Ангела Си пред Твоето лице, и той ще приготви пътя Ти пред Тебе, и внезапно ще дойде в храма Си Господ, Когото вие търсите. И кой ще издържи деня на дохождането Му? Защото Той е като огън, който разтопява, и като луга, която очистя; и ще ги претопи като злато и като сребро. И ще дойда при вас за съд и ще бъда бърз изобличител на магьосници и прелюбодеи, и на ония, които се кълнат лъжливо  в Мое име и задържат заплатата на наемника, притесняват вдовица и сираче и отблъсват пришълец, и от Мене се не боят, казва Господ Саваот. Защото Аз съм Господ, Аз се не изменям; затова вие, синове Иаковови, не бидохте унищожени. Обърнете се към Мене, и Аз ще се обърна към вас, казва Господ Вседържител и блажени ще ви наричат всички народи. И те ще бъдат Мои, казва Господ Саваот, Моя собственост в оня ден, който ще приготвя, и ще ги милувам, както милува човек сина си, който му служи. И тогава отново ще видите разликата между праведник и нечестивец, между оня, който служи Богу, и оня, който Му не служи. Помнете закона на Моисея, Моя раб, който Аз му заповядах на Хорив за целия Израил, както и правилата и наредбите. Ето, Аз ще пратя при вас пророка Илия, преди да настъпи денят Господен – велик и страшен. И той ще обърне сърцата на бащите към децата, и сърцата на децата към бащите им, та, след като дойда, да не поразя земята с проклятие, казва Господ Вседържител, Светият израилев Бог.


Четиво из премъдрост Соломонова

(от глави 4:7a, 16a, 17a, 19b-20; 5:1-7):

Праведникът, умирайки, ще осъди живите нечестивци, и бързо стигналата до съвършенство младост – дълговечната старост на неправедника; защото те ще видят свършека на мъдрия и не ще разберат, какво е отредил Господ за него и защо го е поставил в безопасност; те ще видят и ще го унижат, но Господ ще им се насмее; и след това ще бъдат безчестен труп и позор между умрелите навеки, защото Той ще ги повали да паднат ничком безгласно, – ще ги разтърси от основи, и те най-сетне ще запустеят, ще бъдат в скърби, и споменът им ще загине; съзнавайки греховете си, те ще застанат със страх, и техните беззакония ще ги осъдят в лицето им. Тогава праведникът ще застане с голяма смелост пред лицето на ония, които са го оскърбявали и презирали неговите подвизи; а те, като видят, ще се смутят от голям страх и ще се слисат от неочакваното негово спасение и, като се разкайват и въздишат от притеснение на духа, ще думат в себе си: това е оня същият, който беше някога си за присмех и за приказна гавра помежду ни. Безумни, ние смятахме живота му за лудост и смъртта му – безчестна! А как е причислен към Божиите синове, и жребият му е със светиите? И тъй, ние сме се отклонили от пътя на истината, и светлината на правдата не ни е светила, и слънце не ни е озарявало. Ние се изпълнихме с беззаконни и гибелни дела, ходихме по непроходни пустини, а Господния път не познахме.


Сугуба ектения


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения


На стиховните стихири, глас 2.

Подобен: Егда́ от Дре́ва:

Прииди́те, честну́ю главу́, отсе́ченную мече́м, Крести́телеву, ве́рнии, днесь почти́м, во обре́тении ея срета́юще пе́сньми, чту́ще от любве́, благода́ть пролива́ющую исцеле́ний нам, ю́же буесло́вящий И́род дре́вле предъотсече́, неи́стовством Иродиа́де спле́тся.

Стих: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. (Пс. 115:6)

Я́коже от руды́ зла́то, та́ко от земли́ Предтече́ва глава́ просиява́ет, в сосу́де скуде́льнем светя́щися и веща́ющи я́сно, И́родово облича́ющи прелюбоде́йство и уби́йство, зарю́ же просвеща́ющую помышле́ния на́ша. Ю́же облобыза́юще, ве́рнии, днесь почти́м пе́сньми, я́ко о нас Бо́гу моля́щуюся.

Стих: Праведният цъфти като палма, издига се като кедър ливански. (Пс. 91:13)

Древле, я́коже Боже́ственное сокро́вище в сосу́де, сокрове́нная глава́ Крестителева в земли́ днесь концем открыва́ется, я́коже бога́тство про ливающая исто́чники исцеле́ний, боле́зни исцеляющая, ду́ши просвеща́ющая. Темже, утеше́ния всякаго благода́ть восприе́млюще, пе́сньми сию́ благогове́йно похва́лим.

Слава, глас 2:

Я́коже Боже́ственных умышле́ний всечестна́я ра́ка, Неизрече́ннаго Существа́ я́сно прови́девшая та́инство, глава́ твоя́, я́ко от ложе́сн мате́рних, от сокро́вищ земны́х днесь возсия́, Иоа́нне всехва́льне, и облагово́ни всю подсо́лнечную, освяще́ния пролива́ющая ми́ро, и мы́сленно пропове́дающая путь покая́ния, и Спа́су всех моля́щаяся о душа́х на́ших.

И сега, Богородичен: О чудесе новаго 

О, ново чудо, по-голямо от всички древни чудеса! Защото кой някога е видял майка да роди без мъж и да носи на ръце Този, Който държи цялото творение? Воля Божия беше да се роди Този, Пречиста, Когото ти носи като бебе на ръце, и като имаш майчино дръзновение пред Него, не преставай да Го молиш за нас, които те почитаме, да се смили и да спаси душите ни.


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропар, глас 4:

От земята изгря предтечевата глава, изпуска лъчи на нетлението, които лекуват верните. Свише се събира ангелското множество, а долу се призовава човешкия род, единогласно да отдадат слава на Христа Бога.

Слава... и сега... 

От вечност скритата непозната и на ангелите тайна, чрез тебе, Богоро­дице, се откри на живущите на земята: Бог, въплътен в несливано съединение и заради нас доброволно приел кръст, чрез който възкреси първосъздадения, спаси от смърт душите ни!


———————————————————


Утринна служба


Бог Господ, гл. 4

Пс. 117

Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

Стих 4. Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.

Тропар, глас 4:

От земята изгря предтечевата глава, изпуска лъчи на нетлението, които лекуват верните. Свише се събира ангелското множество, а долу се призовава човешкия род, единогласно да отдадат слава на Христа Бога.

Слава... и сега... 

От вечност скритата непозната и на ангелите тайна, чрез тебе, Богоро­дице, се откри на живущите на земята: Бог, въплътен в несливано съединение и заради нас доброволно приел кръст, чрез който възкреси първосъздадения, спаси от смърт душите ни!


Малка ектения: Възглас: Защото Твоя е властта, и Твое е Царството, силата и славата на Отца и Сина и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.


Първи седални, гл. 4, по Скоро предвари:

Като божествено съкровище в земята, Христос ни откри твоята глава, пророче и Предтечо, затова всички да се съберем заради нейното намиране, с песни богогласни да възпеем Спасителя, Който ни спасява живота по твоите молитви.

Слава, и сега, Богородичен:

Възпяваме те, Богоневесто, Майко на Христа Бога, като славиме твоето непостижимо раждане, чрез което се избавихме от лъжата на дявола и всякак­ви беди, Богородице Владичице, и те молим: помилвай твоето стадо, един­стве­на всевъзпявана!


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


Втори седални, гл. 4, по Вознесийся:

Свещената твоя глава изплува преславно като злато от руда, от непри­стъп­ните земни недра, обогати мислите на верните в разбиране на божестве­ните истини, и както обикновено казва: покайте се, а като й се покланяме, предтечо, с вяра гръмко славим Христа.

Слава, и сега, Богородичен:

Никога няма да премълчим, Богородице, твоите милости, Владичице, благодарно ще пеем от душа, ние, твоите раби, като казваме: пресвета Дево, побързай и избави ни от видими и невидими врагове, и всякакви заплахи, защото ти си ни застъпница.


Полиелей и величания на Предтечата (Катавасийник, с. 87)

Величаем те, кръстителю на Спасителя, Йоане, и всички почитаме отсичането на твоята почитана глава.


1. Блажен е оня човек, който се бои от Господа (Пс. 111:1А)

2. и който крепко обича Неговите заповеди. (Пс. 111:1Б)

1. Изобилие и богатство има в неговия дом (Пс. 111:3А)

2. и правдата му пребъдва вечно. (Пс. 111:3Б)

1. Във вечна памет ще остане праведникът. (Пс. 111:6Б)

2. Праведният цъфти като палма, издига се като кедър ливански. (Пс. 91:13)

1. А праведникът ще се развесели в Господа и ще се уповава Нему (Пс. 63:11А)

2. не забранявах на устата си: Ти знаеш това, Господи. (Пс. 39:10Б)

1. Ты разумел еси правду мою и истину мою (ц.с. версия на пс. 39)

2. И езикът ми ще проповядва Твоята правда и Твоята хвала всеки ден. (Пс. 34:28)

1. Светлина свети над праведника, и на правите по сърце – веселие. (Пс. 96:11)

2. и правдата му пребъдва вечно. (Пс. 111:3Б)

1. със слава и чест си го увенчал. (Пс. 8:6Б)

2. Защото Ти, Господи, благославяш праведника (Пс. 5:13А)

1. и с благоволение, като с щит, го закриляш. (Пс. 5:13Б)

2. с което ни посети Изток свише (Лк 1:78Б)

1. за да просвети ония, които са в тъмнина и сянка смъртна (Лк 1:79А)

2. и да насочи нозете ни в пътя на мира. (Лк 1:79Б)


Слава, И сега, Алилуия (3 пъти)

Малка ектения

Свещеникът: Защото е благословено Твоето име, и величествено е Царството Ти, на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков.


Седален след полиелея, гл. 8, по Повеленное тайно:

Кръстителевата глава бе скрита като бисер във влажната земя, и като украсен свещник очистен от Бога, озарява целия свят, като прави чудеса. Като утро изгря красивото слънце – Предтеча, и с незалязваща светлина пак ни възвещава, като казва: ето, Агнеца Божи!

Слава, и сега, Богородичен:

Винаги ти благодарим, Богородице, и величаем, чиста, и се покланяме на твоето раждане, благодатна, като непрестанно пеем: спаси ни, Дево всеми­лос­тива, защото си добра, и изтръгни от демоните страшните записани слова, в часа на изпитанията, за да не се посрамим твоите раби.

Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и с чистота засиява, свещенотайнствено се възвисява пред троичната Единица. 

И сега: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.


Прокимен, гл. 4: Там ще въздигна рог Давиду, ще поставя светило на Моя помазаник. (Пс. 131:17) Стих: Спомни си, Господи, Давида и всичката му тъга. (131:1)

Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3)

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според (името).

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Евангелие на Предтечата. (Лука 7:17-30)


50 Псалом (чете се)


Слава: По молитвите на Предтечата, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира след 50 псалом, гл 6:

Почитаната глава на Христовия кръстител, която първа бе на блюдото, изобличи беззаконната Иродова нечистота, като проповядваше на всички верни покаяние, от земните съкровища се откри, та тези, които с вяра прибяг­нат към ней, и със страх я докосват, и с душевна любов й се поклонят, да дарува разрешение на прегрешенията, да дава потребното в прошенията и велика милост.


Литийна молитва (дяконът)


Канони 2: Богородичния и на Предтечата


Канон на Богородица, глас 8

Песен първа

Ирмос: Като мина през морето като по суша и избягна египетското зло, израилтянинът викаше: да възпеем нашия Избавител и Бог.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Сполетян от много напасти, към тебе прибягвам, о Майко на Словото и Дево, търсейки спасение: спаси ме от трудности и беди!

Нападенията на страстите ме смущават, за да изпълнят душата ми с униние. Всенепорочна девойко, умири я с тишината на твоя Син и Бог.

Моля те, Дево, която си родила Спасителя и Бога, да бъда избавен от беди; прибягвайки сега към тебе, издигам душа и мисъл.

Понеже боледувам телесно и душевно, удостой ме, Божия Майко, с божествено посещение и с твоите грижи, като блага и родителка на Благия.


Канон на Предтеча, от минея. Глас 6.

Песен 1

Ирмос: Докато Израил вървеше пеша през морето като по суша, видя по следите си гонителя фараон да потъва в бездната и извика: да изпеем победна песен на Бог.

Припев: Предтечо Христов, моли Бога за нас!

Гряди́те, благохва́льным язы́ком и всеси́льным пле́щуще ду́хом, из у стен нечи́стых глас Сло́ва – Предте́чу пе́сньми духо́вными, ве́рнии, просла́вим.

Ми́рным устрое́нием утиша́ется и безме́рными мно́жествы Христо́ва Це́рковь благостоя́тельне упаса́ется, тебе́ ле́тнюю песнь вопию́щи, Предтече.

Слава на Отца и Сина и Светаго Духа.

Ю́же от Бо́га дару́емую я́ко сокро́вище нам неотъе́млемо Богоно́сную главу́ Предте́чеву, вси пе́сньми досто́йно, соше́дшеся, ве́рнии, почти́м.

Сега и винаги, и во веки веков. Амин! 

Богородичен: Твоего́ прие́мши Соде́теля, я́ко Сам восхоте́, из безсе́меннаго Твоего́ чре́ва па́че ума́ воплоща́ема, Чи́стая, тва́рей вои́стинну яви́лася еси́ Влады́чица.


Песен трета

Ирмос: Творче на небесния свод, Господи и Зиждителю на Църквата, Ти, Който си край на желанията, опора на верните, утвърди ме в Твоята любов, еднички Човеколюбче.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Тебе, Богородителко Дево, поставям застъпница и закрила на моя живот. Ти, причина на добрините, опора на верните, насочи ме към твоето пристанище, едничка Всевъзпявана.

Моля те, Дево, премахни душевното ми смущение и бурята на моята печал, защото ти, Богоневесто, едничка Пречиста, си родила Христа, Началника на тишината.

Богоблажена, която си родила Благодетеля, подател на благата, излей върху всички богатство от благодеяния: ти можеш всичко, понеже си родила могъщия по сила Христос.

Измъчван от тежки недъзи и болезнени страсти, Дево, ти ми помогни, защото зная, че си неизтощимо и неизчерпаемо съкровище на изцерения.


Песен 3

Ирмос: Няма свят като Тебе, благи Господи Боже мой, Който укрепи силата на Твоите верни и ни утвърди върху скалата на Твоето изповедание.

Припев: Предтечо Христов, моли Бога за нас!

Утро́ба непло́дна прозябе́ние тя изнесе́ Боже́ственно, я́же от язы́к це́рковь, славна́ невестово́дца, Христу́, и́стинному Бо́гу и Жениху́, сию́ обруча́юща.

Твоего́ Боговеща́ннаго гла́са, Предте́че Иоа́нне, ни́же ме́чем удержа́ окая́нная прелюбоде́йца: Боже́ственную бо твою́ нам явля́вши главу́ от земли́.

Слава на Отца и Сина и Светаго Духа.

Торжеству́ющий све́тло, жела́ющ тя град учрежда́емь быва́ет, я́ко бога́тство обре́тш та́йное и исто́чник неоску́ден исцеле́ний, Предте́че, главу́ твою́.

Сега и винаги, и во веки веков. Амин! 

Богородичен: Боже́ственнаго Рождества́ Твоего́, Чи́стая, вся́кий естества́ чин прехо́дит чу́до: Бо́га бо преесте́ственно зачала́ еси́ во чре́ве и, ро́ждши, пребывае́ши при́сно Де́ва.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Ти си нашият Бог и на Тебе слава възнасяме…


Седален, глас 8. Подо́бен: Повеле́нное та́йно:

Я́ко в храни́лищи сокро́вище вло́жена Предте́чева глава́ храня́шеся, в водоно́се кры́ющася, глас Сло́ва; я́ко пшени́ца покрове́на, во глу́бине земли́ изцвете́, плодонося́щи Боже́ственную жизнь. То́я вси почита́ем обрете́ние, Христа́ сла́вяще, пода́вшаго той благода́ть источи́ти исцеле́ния.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Повеле́нное та́йно прие́м в ра́зуме, в кро́ве Ио́сифове тща́нием предста́ безпло́тный, глаго́ля Неискусобра́чней: приклони́вый схожде́нием Небеса́ вмеща́ется неизме́нно весь в Тя. Его́же и ви́дя в ложесна́х Твои́х, прие́мша ра́бий зрак, ужаса́юся зва́ти Тебе́: ра́дуйся, Невесто́ Неневе́стная.


Песен четвърта

Ирмос: Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл, разбрах делата Ти и прославих Твоето Божество.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Богоневесто, която си родила Кормчията Господа, умири вълнението на моите страсти и бурята на моите прегрешения.

Тебе моля, родилата Добросърдечния и Спасителя на всички, които те възпяват, дарувай ми бездната на твоето милосърдие.

Наслаждавайки се от твоите дарове, Пречиста, ние, които знаем, че си Божия Майка, с благодарствена песен те възпяваме.

Богородице, едничка Приснодево, като благолюбива, помогни на мене, който болен и изнемощял лежа на одър.

Като те имаме, Всевъзпявана, за надежда, твърдиня и непоклатна стена на спасението, ние се избавяме от всякакво затруднение.


Песен 4

Ирмос: Христос е моя сила, Бог и Господ – пее почитаната Църква, както  подобава за Бог, възглася Му с чист разум и празнува в Господ.

Припев: Предтечо Христов, моли Бога за нас!

Ве́тхаго был еси́ печа́ть, всебога́те, я́ве заве́та, и проро́ков коне́ц извести́л еси́, и чертогокраси́тель же Боже́ственный Но́ваго яви́лся еси́, Предте́че.

Власяны́ми ру́бы обы́чно, Предте́че, честну́ю претерпе́л еси́ и сла́вную главу́ твою́ покры́ти ца́рскою багряни́цею, я́ко ри́зою, ра́дуяся.

Боже́ственную главу́ твою́ отбеже́нием ни́щий и скита́яйся твои́ми Боже́ственными наставле́ньми, я́коже незави́стно бога́тство, Иоа́нне, пока́зует.

Слава на Отца и Сина и Светаго Духа.

Заре́ю, Предте́че, Боже́ственнаго Ду́ха чту́щий тя град всегда́ моли́ уясни́ти и Боже́ственней па́мяти твое́й безплотным срадоватися.

Сега и винаги, и во веки веков. Амин! 

Богородичен: Ме́ртва мя показа́ сада́ вкуше́ние, живо́тное же дре́во, из Тебе́ я́вльшееся, Пречи́стая, воздви́же и ра́йския пи́щи насле́дника мя сотвори́.


Песен пета

Ирмос: Просвети ни с Твоите повеления, Господи, и чрез Твоята висока мишца, Човеколюбче, дай ни Твоя мир.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Пречиста, която си родила Подателя на веселието, изпълни сърцето ми с веселие, като ми дадеш твоята чиста радост.

Избави ни от беди, пречиста Богородице, която си родила вечното избавление и мира, надвишаващ всеки ум.

Богоневесто, която си родила божествената и предвечна Светлина, разпръсни цялата мъгла мои прегрешения с блясъка на твоята светлост.

Изцери, Пречиста, душевната ми немощ, като ме удостоиш с твоето посещение, и дай ми здраве с молитвите си.


Песен 5

Ирмос: Моля те, Благи, с Твоята божествена светлина озари душите на онези, които от ранно утро копнеят за Тебе да Те познаят като Божие Слово, истински Бог, Който ги призовава от греховния мрак.

Припев: Предтечо Христов, моли Бога за нас!

Не был еси́ трость, Крести́телю, искуси́тельны ми злополуче́ния ве́тры все́гда коле́блемь, столп же Боже́ственных люде́й непоколеби́м, си́лою бо Илиино́ю яви́лся еси́ и Ду́ха.

И́же Божество́ отмета́яй, и умаля́я сла́ву от Тебе́ кре́щшагося Христа́, и Боже́ственную благода́ть твою́ утаева́я, пра́ведно от огра́д Боже́ственных возбраня́емь есть.

Слава на Отца и Сина и Светаго Духа.

Отверзл еси́ незави́стнаго Боже́ственнаго исто́чника дверь пою́щим тя любо́вию, сла́вный Предте́че, Боже́ственныя благода́ти источа́ющия во́ды и струй исцеле́ний, всех веселя́щия.

Сега и винаги, и во веки веков. Амин! 

Богородичен: Нося́щи добро́ту мы́сленную красне́йшия души́ Твоея́, неве́ста Бо́жия была́ еси́, запеча́тствованна де́вством, Чи́стая, и заре́ю чистоты́ мир просвеща́ющи.


Песен шеста

Ирмос: Молитвата си ще излея пред Господа и Нему ще разкажа мъките си, понеже душата ми се преизпълни с нещастия и животът ми се до ада приближи. За това и се моля като Йона: от тлението ме, Боже, изведи.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Понеже твоят Господ и Син, Дево, спаси от смърт и тление обхванатото от смърт и тление мое естество, като Сам Себе Си предаде на смърт, моли Го да ме избави от злодеянието на враговете.

Зная те като покровителка на живота, Дево, и като най-безопасна стена, която освобождаваш от дотегливите изкушения и прогонваш демонските оскърбителни заплахи. Затова и винаги се моля, да ме избавиш от гибелните мои страсти.

Придобихме те, Дево, като стена на убежище, съвършено спасение на душите и избавителка на скърбите, поради което винаги се радваме на твоята светлина. И сега, о Владичице, от страдания и беди ни спаси!

На одър сега болен лежа и няма лек за плътта ми. Но на тебе, Блага, която роди Бога, Спасителя на света и Избавителя от недъзи, се моля: дигни ме от гибелните недъзи.


Песен 6

Ирмос: Като видях житейското море да се надига от бушуващите вълни на изкушенията, прибягнах към Твоето тихо пристанище и Ти казвам: изведи живота ми от тлението, Многомилостиви.

Припев: Предтечо Христов, моли Бога за нас!

Проро́ка тя рече́ И́стина – Христо́с, и проро́ков превы́шша, Крести́теля же и Предте́чу Жи́зни: Того́ бо узре́л еси́, Его́же зако́н и проро́цы провозвести́ша.

Не терпя́ше кры́тися чуде́с исто́чник, сокро́вище благода́ти, сла́вная глава́ твоя́, Крести́телю, проро́че и Предте́че, но, я́вльшися, пролива́ет исцеле́ний исто́чники.

Слава на Отца и Сина и Светаго Духа.

Всебога́тно похвале́ние, и украше́ние све́тло, и щит спаси́телен христолю́бный сей и благосла́вный предлага́ет град твой, честну́ю и Боже́ственную твою́ главу́, Предте́че.

Сега и винаги, и во веки веков. Амин! 

Богородичен: Вели́кий прописа́ во проро́цех Моисе́й Тя, киво́т, и трапе́зу, и све́щник, и ста́мну обра́зне, назна́менуя воплоще́ние, е́же из Тебе́, Вы́шняго, Ма́ти Де́во.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Ти си Цар на мира и Спасител на нашите души, и на Тебе слава възнасяме…


Кондак гл. 2: Пророче Божи и предтече на Благодатта, когато намираме твоята глава като най-свещена роза от земята, винаги приемаме изцерения, защото пак, както преди, проповядваш покаяние в света.

Икос: Приел си от Господа свидетелството, Иоане, че си бил най-дос­то­ен от всички човеци, затова се ужасявам, че не знам откъде да ти принеса песни за похвала, но воден от любовта, дръзнах да започна песен. Затова ме удостой да ми бъдеш помощник, да мога да увенчая светото ти теме най-бога­то, защото в света ти проповядваш покаяние.

В този месец, във двадесет и четвъртият ден празнуваме първото и второто намиране на почитаната глава на свети Йоан Кръстител. По него­­вите молитви, Христе Боже наш, помилвай и ни спаси. Амин!


Песен седма

Ирмос: Дошлите някога от Иудея във Вавилон момци чрез вярата в Светата Троица потъпкаха пламъка на пещта, като пееха: благословен си, Боже на нашите отци!

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Като си поискал, Спасителю, да устроиш нашето спасение, поселил си се в утробата на Дева, която си направил застъпница на света: благословен си, Боже на нашите отци!

Майко пречиста, моли Подателя на милост, Когото си родила, да се избавим от прегрешения и душевни скверноти ние, които с вяра зовем: благословен си, Боже на нашите отци!

Съкровище на спасение, източник на нетление, стълб на безопасност и врата на покаяние си показал родилата Те на ония, които зоват: благословен си, Боже на нашите отци!

Дево Богородителко, която си родила нам Спасителя Христа, удостой да се изцерим от телесните слабости и душевните недъзи ние, които с любов пристъпяме към твоята закрила.


Песен 7

Ирмос: Ангелът направи огнената пещ прохладна за благочестивите младежи и изгаряща за халдеите, Божията заповед убеди мъчителя да извика: благословен си, Боже на нашите отци.

Припев: Предтечо Христов, моли Бога за нас!

Де́вы прозябе́ние, тя па́че всех рече́ в рожде́нных жена́ми, я́ко бо безпло́тен и равноа́нгелен на земли́ Тому́ пожи́л еси́, вопия́: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Во утро́бе де́вственней Все́льшася позна́л еси́ из непло́дна чре́ва и, употреби́в ма́терня, Предте́че, гла́са, игра́я взыва́л еси́ Ему́: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

От пусты́ни, Пресвяты́м Ду́хом науче́н, яви́лся еси́, я́коже у́тро светоно́сно, А́́нгел Све́та, нас науча́я вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Слава на Отца и Сина и Светаго Духа.

Ублажи́ся я́ко вои́стинну во граде́х сей ны́не, приснопа́мятне, стяжа́вый тя град сокро́вище, Предте́че Христо́в. Те́мже, пра́зднуя, вопие́т: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Сега и винаги, и во веки веков. Амин! 

Богородичен: Тобо́ю, Ма́ти Де́во, Свет возсия́ всей вселе́нней све́тлый, Ты бо Зижди́теля всех родила́ еси́, Бо́га: у Него́же испроси́, Пречи́стая, нам низпосла́ти ве́рным ве́лию ми́лость.


Песен осма

Ирмос: Небесния Цар, Когото възпяват ангелските войнства, хвалете и превъзнасяйте през всички векове.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Не отхвърляй, Дево, тия, които те молят за помощ, като те възпяват и превъзнасят през вековете.

Ти, Дево, лекуваш недъзите на душата ми и болките на тялото, за да те прославям, Благодатна.

В изобилие изливаш изцерения, Дево, над ония, които с вяра те възпяват и превъзнасят твоята непостижима Рожба.

Ти отбиваш, Дево, нападенията на изкушенията и пристъпите на страстите, затова и те възпяваме през всички векове.


Песен 8

Ирмос: От пламъка си излял роса за благочестивите младежи и с вода си изгорил жертвата на праведния, защото всичко правиш, Христе, само както пожелаеш: през всички векове Те превъзнасяме.

Припев: Предтечо Христов, моли Бога за нас!

По́слан бысть вопию́щаго глас – Предте́ча запусте́вшим сердца́м, Сы́на Бо́жия ве́ру благочести́вую водружа́яй, су́щаго Бо́га, Его́же превозно́сим во вся ве́ки.

Угото́вите, глаго́лет и ны́не Предте́ча, Госпо́дню стезю́: Сей бо святы́ни ра́ди, прише́д, со Отце́м и Ду́хом в на́ша сердца́ всели́тся во ве́ки.

Слу́хом у́бо гла́су Роди́телеву, очи́ма же Боже́ственнаго Ду́ха зре́нию, вся́чески же осяза́нием Иоа́нн Предте́ча, на Тебе́ ру́ку положи́вый, Христе́, Богоно́сец быва́ет.

Слава на Отца и Сина и Светаго Духа.

Из чре́ва освяти́ся Боже́ственным Ду́хом и проро́к яви́ся, во чре́ве носи́м, ны́не же наслажде́ние и́же в не́дрех тя иму́щему гра́ду показа́ся, проро́че.

Сега и винаги, и во веки веков. Амин! 

Богородичен: Златоза́рный Тя све́щник предъизобрази́, при́емшую неизрече́нно Свет Непристу́пный, позна́нием Того́ озаря́ющ вся́ческая, Его́же превозно́сим во вся ве́ки.


Песен девета

Ирмос: Ние, спасените чрез тебе, Дево чиста, признаваме те, че си наистина Богородица, като те величаем с безплътните ликове.

Не се отвръщай от потока на сълзите ми, Дево, родила Христос, Който е отрил всяка сълза от всяко лице.

Изпълни с радост сърцето ми, Дево, която си приела пълнотата на радостта, като си премахнала греховната печал.

За прибягващите към тебе, Дево, бъди пристанище и застъпничество, стена неразрушима, убежище, покров и веселие.

Просветли с лъчите на твоята светлина, Дево, тия, които благочестно изповядват, че си Богородица, като прогониш мрака на неведението.

Смирилия се поради изнемогваме на болничен одър, Дево, изцери и превърни болестта в здраве.


Песен 9

Ирмос: За човека е невъзможно да види Бога, Когото дори ангелските сили не смеят да погледнат, но чрез тебе, Всечиста, Словото се яви на човеците въплътен. Него величаем и заедно с небесните войнства те ублажаваме.

Припев: Предтечо Христов, моли Бога за нас!

Я́ве исполне́ния десяти́цы, Предте́че, за́поведей ты храни́тель кре́пок быв, прили́чие от Христа́ почте́н был еси́ дарова́ний десяти́цею. Те́мже тя, Ду́ха таи́нника и дру́га Сло́ву, веду́ще, ублажа́ем.

Христо́в проро́к же и апо́стол, А́́нгел же и Предте́ча, Боже́ственнаго воплоще́ния Крести́тель, и свяще́нник, и му́ченик ве́рен, пропове́дник же су́щим во а́де ты был еси́, и де́вствующим пра́вило, и пусты́ни прозябе́ние.

Души́ неве́рие облича́ется священноде́йственныя руки́ умерщвле́нныя чудесе́м, прозя́бший же па́ки ве́ре и твое́й я́влыпейся главе́, блаже́нне, поже́ртая длань обновля́ется.

Слава на Отца и Сина и Светаго Духа.

Твое́, явле́ние провозвеща́юще зри́телю, возвеща́ху А́нгельстии чи́ни нело́жно, Гаврии́ла подо́бящеся Боже́ственному благове́щению, е́же пре́жде Рождества́ твоего́ свяще́нный 3аха́рия прие́млет.

Сега и винаги, и во веки веков. Амин! 

Богородичен: Страсте́й исцеле́ния да почерпа́ем, в сла́вный храм Предте́чев притека́юще: в той бо прихо́дят А́нгельстии ли́цы, ду́си же пра́ведных всех, Влады́чица с Крести́телем Иоа́нном, исцеле́ния подава́юще.


Катавасии, гл. 4, Отвèрзу устà моя.

Песен 1

Ще отворя устата си и ще се изпълнят с Дух (Свети), и ще произнеса дума за царицата майка, ще се явя светло тържествуващ и с радост ще възпея нейните чудеса.

Песен 3

Богородице, жив и изобилен изворе, духовно укрепи в твоята божествена слава събралите се в хор твои певци и ги удостой с венци на славата.

Песен 4

Пребожественият Иисус, Който стои в славата на божествения престол, дойде на лек облак чрез нетленната длан – Божията майка и спаси тия, които казват: Христе, слава на Твоята сила.

Песен 5

Всички се удивиха на твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, зачена в утробата си Бога на всичко и роди Безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Песен 6

Богомъдри, като честваме тоя божествен всепочитан празник на Божията майка, елате да приветстваме и славим Бог, Който се роди от нея.

Песен 7

Богомъдрите отроци не почетоха творението вместо Твореца, но мъжествено пренебрегнаха огнената заплаха и с радост пееха: благословен си, препрославени Господи и Боже на нашите отци!

Песен 8

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благочестивите отроци бяха спасени в пещта от Богородичната рожба, което тогава беше предобразувана, а сега е действителна; тя подбужда цялата вселена да ти пее: всички твари, възпявайте Господ и Го превъзнасяйте през всички векове.


Честнейшую

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Народът: (речитатив) Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.


9-та песен от катавасиите

Нека всеки човек се зарадва, просвещаван от Духа, а безплътните по естество духовни същества да тържествуват, като почитат свещения празник на Божията майка и казват: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Вечнодево!


Малка ектения

Свещеникът: Защото Тебе хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава, на Отец и Син, и Свети Дух сега и винаги, и во веки веков.


Светилен, гл. 2, по Учеником:

Твоята честна глава възсия светозарна от непристъпните земни недра, предтече Иоане, светилниче на невеществената Светлина, а ние, които я наме­рихме с любов те молим, по твоите молитви: намери разрешение от злините, и удобно време да извършим въздържание, всехвални кръстителю на Спасителя.

Слава, и сега:

Всечиста, служещото ти богомъдро събрание се утешава и истински те възпява като Богородица. Затова по твоите молитви, дай ни да преминем добре времето на поста, и да се поклоним на честния кръст, и на спасител­ни­те страдания на твоя Син и Бог.

Хвалитни стихири на Всякое дихание, на 4, гл. 4:

4. Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Твоята всепочитана глава отвори предверието на въздържанието, все­хвални, и предложи най-сладката божественодарувана храна на всички, с нея като се причащаваме верно, услаждаме стипчивия вкус на поста, и с вяра те въз­хваляваме, и пеем на Христа Бога: Иисусе всесилни, Спасителю на наши­те души.

3. Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3)

същия

2. Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Миро, като вода капе винаги от предтечевата глава, и на трапезата се предложи днес тайнствено и Божествено, и благоухае мислено, и прогонва горестта на скърбите, и изпълва всичко с веселие, като казва с любов: Иисусе всесилни, Спасителю на наши­те души.

1. Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

Твоята глава посече, като най-остър меч, главата на беззаконствува­щи­ят враг, и источи изцерения за всички, които са в добрия закон, като божест­ве­ни дарове. Ето заради това те възхваляваме, приятелю и предтечо на Създателя – Иоане, а на Него прилежно казваме: Иисусе всесилни, Спасите­лю на наши­те души.

Слава, гл. 6:

Всечестната глава на Твоя кръстител, Господи, която днес се яви от земята, прие с верни хвалебни гласове, Човеколюбче, която с молитва Твоите грешни раби донесоха. Затова се молим, заради нея да получим от Тебе в деня на Съда очистване и велика милост.

И сега, Богородичен:

Добри Боже и Спасителю, спасявай Твоите раби от всякакви люти бе­ди, по молитвите на Твоя предтеча и всички светии, и по молбите на Твоята Майка.

Велико славословие


Тропар, глас 4:

От земята изгря предтечевата глава, изпуска лъчи на нетлението, които лекуват верните. Свише се събира ангелското множество, а долу се призовава човешкия род, единогласно да отдадат слава на Христа Бога.


———————————————————


На Литургията


Кондак: Предстательство християн:


Прокимен, глас 7: Праведникът ще се развесели в Господа и ще се уповава Нему. (Пс.63:11А) Стих: Чуй, Боже, гласа ми, кога Ти се моля. (Пс.63:2)


Апостол на Предтечата (стр. 476).

Евангелие от Матея (11:2-15).


Причастен: Във вечна памет ще остане праведникът. Алилуя. (Пс.111:6)