Wednesday 18 November 2020

Молебен канон към св. Стилян Пафлагонийски

Молебен канон към свети Стилян Пафлагонийски 


Свещеникът: Благословен е нашият Бог всякога, сега и винаги, и во веки веков. 

Певците: Амин. 

Свещеникът: Царю небесный...

Четец: Святый Боже...

Псалом 142.

Господи! Чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина; чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите, – и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце. Простирам към Тебе ръце; душата ми е към Тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи: духът ми изнемогва; не скривай лицето Си от мене, за да се не уподобя на ония, които слизат в гроб. Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми, Господи, пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове: към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог; Твоят Благ Дух да ме води в земята на правдата. Заради Твоето Име, Господи, оживи ме; заради Твоята правда избави от напаст душата ми и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които угнетяват душата ми, защото аз съм Твой раб. 

Богъ Господь, глас 4: 

Господ е Бог и ни се яви; благословен е Идещият в името Господне. (четири пъти) 

Стих 1: Славете Господ, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна. (Пс. 117:1) Господ е Бог... 

Стих 2: Обсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих. (Пс. 117:11) Господ е Бог... 

Стих 3: Това е от Господ и е дивно в очите ни. (Пс. 117:23) Господ е Бог... 

Тропар, глас 4. Подобен: Вознесийся на Крестъ волею: 

Като извършител на дадените от Бога чудеса и помощник на новородените и на пеленачетата, отче наш Стиляне, служителю Христов, направи многодетни бездетните майки и винаги закриляй новородените дечица, защото ти си се подвизавал като ангел и имаш от Бога богата благодат за това. 

Слава..., и сега ... . Богородичен, глас 4:

Ние недостойните, Богородице, никога няма да престанем да говорим за проявите на твоята сила, защото, ако ти не би се застъпвала с молитви, кой щеше да ни избави от толкова големи беди? Кой щеше да ни запази досега свободни? Няма да отстъпим от тебе, Владичице, защото ти винаги спасяваш твоите раби от всякакви злини. 

Псалом 50.

Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе Едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми яви мъдростта Си. Поръси ме с исоп и ще бъда чист; умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с Властния Дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала; защото, да би искал жертва, аз бих ти дал; но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено, Бог не ще презре. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените иерусалимски; тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци. 

Молебен канон, глас 8. 

Песен 1. 

Ирмос: Преминал през морето като по суша и избягнал египетското зло, израилтянинът викаше: да възпеем нашия Избавител и Бог.

Припев: Преподобни отче наш Стиляне, моли Бога за нас! 

Чрез молитвите си, Стиляне, освободи от оковите на безплодието прибягващите към твоето горещо застъпничество и изпросвай прошка на греховете. 

Преподобни отче наш Стиляне, моли Бога за нас!
Р
азпростри, преподобни отче, като състрадателен светлите лъчи на твоята помощ, стопли и закриляй невидимо кърмачетата.

Слава на Отец и Син, и Свети Дух:
О
т тежки зарази и страдания, от всяко нещастие и различни болести запазвай неуязвими нашите деца, Стиляне, като твърде нежно обичащ.

И сега, и винаги, и во веки веков. Амин:
С
ила моя и хваление и живот, радост и просветление, водителка и помощница си Ти, боговместителка Дево, затова винаги ме закриляй, Чиста. 

Песен 3. 

Ирмос: Творче на небесния свод, Господи и Създателю на Църквата, Ти, Който си цел на желанията, опора на верните, утвърди ме в Твоята любов, еднички Човеколюбче.

Преподобни отче наш Стиляне, моли Бога за нас!
Т
и си помощник, Стиляне, и закрилник, и лекар на новородените, затова ги опазвай.

Преподобни отче наш Стиляне, моли Бога за нас!
К
ой ще изброи твоите чудеса, преподобни? Защото ти винаги ни избавяш от болести и опасности.

Слава на Отец и Син, и Свети Дух:
С
ъс струите на мисленото ти благословение ороси новородените деца на ония, които просят твоята благодат, богоносни.

И сега, и винаги, и во веки веков. Амин:
П
росвети, Всечиста, с пресладката светлина на покаянието мене, който опасно се препъвам в нощта на нечистите страсти. 

Спаси от всяко нападение и зло ония, които ти се молят, богоносни Стиляне, и винаги благославяй новородените деца. 

Погледни добросърдечно, всевъзпявана Богородице, на моето тежко телесно страдание и изцели душевната ми болка. 

Свещеникът казва съкратена сугуба ектения: 

Помилвай ни, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй ни и ни помилвай. 

Певците: Господи, помилуй. (три пъти

Още се молим за Високопреосвещения наш митрополит (името)

Още се молим за благочестивия и православен български народ и за Христолюбивото негово войнство. 

Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение, посещение, прощение и освобождаване от греховете на Божиите раби, всички благочестиви и православни християни, които живеят и пребивават в тази енория и в този град (или в това село). 

Още се молим и за Божиите раби ... (тук се споменават имената, за които се извършва молебенът при частни случаи)

Защото си милостив и човеколюбив Бог и на Тебе слава отдаваме, на Отец и Син, и Свети Дух сега и винаги, и във вечни векове. 

Певците: Амин.

Седален, глас 2. Подобен: Молeние тeплое: 

Изобилен подател на много дарове си се показал с Божията сила, Стиляне, станал си отличен пазител на децата и бляскав закрилник, като тайнствено ги храниш и укрепваш с изобилното мляко на благостта. 

Песен 4. 

Ирмос: Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл, проумях делата Ти и прославих Твоето Божество.

Преподобни отче наш Стиляне, моли Бога за нас!
С
ведрия си поглед като се явяваш безплътно на всички деца, изпълни ги с небесна радост и веселие.

Преподобни отче наш Стиляне, моли Бога за нас!
И
зцели боледуващите и бедстващите успокой, преподобни, като неизтощим извор на чудеса пресуши блатото на страданията.

Слава на Отец и Син, и Свети Дух:
Б
лагодатта (Божия) те показа велик защитник на новородените и кърмачетата, затова ги закриляй, богоблажени Стиляне.

И сега, и винаги, и во веки веков. Амин:
О
т утробата ти Дево, изгря Слънцето на правдата, чрез Чието сияние ме просвети и с Неговите лъчи ме насочвай. 

Песен 5. 

Ирмос: Просвети ни с Твоите повеления, Господи, и чрез Твоята висока мишца, Човеколюбче, дай ни Твоя мир.

Преподобни отче наш Стиляне, моли Бога за нас!
К
ато се застъпваш невидимо за крехките дечица и новородените пеленачета, Стиляне, запази ги от всяко вредно въздействие.

Преподобни отче наш Стиляне, моли Бога за нас!
Д
уховна сила и телесно изцерение дарувай чрез действието на божествения дар на прибягващите към твоя покров, отче наш. 

Слава на Отец и Син, и Свети Дух:
Б
ъди ми пазител и наистина горещ застъпник сред многобройните трудности, Стиляне, като ме избавяш от злините. 

И сега, и винаги, и во веки веков. Амин:
П
росвети ни чрез твоето величие, сияние и невеществен блясък, благословена Мариам, въжделена за целия свят. 

Песен 6. 

Ирмос: Ще излея пред Господ молитвата си и Нему ще разкажа скърбите си, понеже душата ми се преизпълни с нещастия и животът ми се приближи до ада, и като Йона се моля: Боже, изведи ме от тлението.

Преподобни отче наш Стиляне, моли Бога за нас!
К
ато слънце се вижда светата ти икона, богоносни, която мислено блести и с тайнствените си лъчи винаги сгрява новородените и чудно оживява прелестното множество на невръстните.

Преподобни отче наш Стиляне, моли Бога за нас!
З
наем те, отче Стиляне, като божествен наставник на младите и истинска опора на старите, затова със съкрушена душа ти викаме: не спирай старателно да ни наставляваш и придружаваш към доброто. 

Слава на Отец и Син, и Свети Дух:
С
твоята помощ направи новородените деца весели, бодри, здрави и радостни, като премахнеш от тях всичко мрачно, болестно и неприветливо, молим те, пресъстрадателни отче.

И сега, и винаги, и во веки веков. Амин:
К
ато ме изведе от ямата на злото, извисени престоле на Създателя, благословена чиста Богородице, привлечи моята душа към висините и красотите на разума и ме очисти от ужасните предразсъдъци.

Спаси, богоносни Стиляне, от всякакви опасности и злини тези, които ти се молят, и винаги благославяй новородените деца. 

Чиста Дево, която чрез слово необяснимо роди Словото в последните дни, умолявай Го, понеже имаш майчинско дръзновение. 

Свещеникът казва съкратената сугуба ектения

Помилвай ни, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй ни и ни помилвай. 

Певците: Господи, помилуй. (три пъти) 

Още се молим за Високопреосвещения наш митрополит (името)

Още се молим за благочестивия и православен български народ и за христолюбивото негово войнство. 

Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение, посещение, прощение и освобождаване от греховете на Божиите раби, всички благочестиви и православни християни, които живеят и пребивават в тази енория и в този град (или в това село). 

Още се молим и за Божиите раби ... (тук се споменават имената, за които се извършва молебенът при частни случаи)

Защото си милостив и човеколюбив Бог и на Тебе слава отдаваме, на Отец и Син, и Свети Дух сега и винаги, и във вечни векове. 

Певците: Амин. 

Кондак, глас 2:

Бидейки неизчерпаем извор на изцеления и най-горещ закрилник на дечицата, блажени Стиляне, избави от многовидните опасности тези, които с обич те зоват да откликнеш. 

Прокимен, глас 4:

Скъпа е в очите на Господ смъртта на Неговия преподобен. (два пъти)
Стих: К
акво да въздам Господу за всичките Му благодеяния към мене?
Скъпа е в очите на Господ смъртта на Неговия преподобен.

Евангелски чин

Свещеникът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим! 

Певците: Господи, помилуй. (три пъти) 

Свещеникът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие. Мир на всички! 

Певците: И на твоя дух.
Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие от свети евангелист Лука

Певците: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе! 

Свещеникът: Да внимаваме! 

Св. Евангелие. (Лука 6:17-23) 

В онова време Иисус се спря на равно място: там бяха мнозина Негови ученици и голямо множество народ от цяла Юдея и Йерусалим и от приморските места Тирски и Сидонски, които бяха дошли да Го чуят и да се излекуват от болестите си; бяха дошли тъй също и страдащи от нечисти духове; и се изцеляваха. И целият народ гледаше да се допре до Него, защото от Него излизаше сила и изцеляваше всички. И Той, като подигна очи към учениците Си, казваше: блажени вие, бедни духом, защото ваше е царството Божие. Блажени, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блажени, които плачете сега, защото ще се разсмеете. Блажени ще бъдете, кога ви намразят човеците, кога ви отлъчат и похулят, и изхвърлят името ви като лошо заради Сина Човечески. Възрадвайте се в оня ден и се развеселете, защото голяма е наградата ви на небесата! 

Певците: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

Слава... 

По молитвите на преподобния, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения. 

И сега... 

По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения. 

Стих: Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконието ми. 

Стихира, глас 6. Подобен: Все отложивше: 

Погледни свише и се смили, отче, радушно откликвайки на просбите на молещите те, и като най-състрадателен изцели палещите заболявания на новородените деца, като им даваш радост и здраве чрез твоите богодарувани изцеления, преподобни Стиляне, та да израстнат в истински разумна възраст и да величаят Този, Който те възвеличи. 

Молитва за застъпничество

Дяконът: Спаси, Боже, Твоя народ и благослови Твоето наследие, посети Твоя свят с милост и щедрости, утвърди силата на православните християни, изпрати върху нас Твоите богати милости по молитвите на всепречистата наша Владичица Богородица и Приснодева Мария, със силата на почитания и животворящ Кръст, по застъпничеството на почитаните безплътни небесни сили, по молитвите на почитания славен пророк, Предтеча и Кръстител Йоан, на светите славни и всехвални апостоли, на преподобните и богоносни наши отци, на светите и праведни богоотци Йоаким и Анна, на светия (името на светеца на деня), чиято памет честваме, на светия преподобен и богоносен наш отец Стилян, Пафлагонийски чудотворец, и на всички светии, молим Те, многомилостиви Господи, чуй нас, грешните, които Ти се молим, и ни помилвай. 

Певците: Господи, помилуй. (четири пъти по три

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото си благословен заедно с Пресветия, благ и животворящ Твой Дух сега и винаги, и во веки веков. 

Певците: Амин. 

Песен 7.

Ирмос: Някога дошлите от Юдея във Вавилон момци чрез вярата в Светата Троица потъпкаха пламъка на пещта, като пееха: благословен си, Боже на нашите отци!

Преподобни отче наш Стиляне, моли Бога за нас!
О
т гибелните болести, от опасни зарази и от нечистите страсти, и от всякакво униние, вреда и ярост спасявай тези, които ти викат: винаги те възхваляваме, триблажени Стиляне!

Преподобни отче наш Стиляне, моли Бога за нас!
З
аради твоето бляскаво подвижничество, свещени Стиляне,  Христос те направи подкрепа на дечицата, насърчител на невръстните и пазител на момчетата, лекар на бездетните, помощник на многодетните.

Слава на Отец и Син, и Свети Дух:
С
бликащите от тебе води на дивни чудеса, многовидни изцеления и божествени дарби ти угасяваш пещта на нещастията и скърбите и приятно освежаваш нашите умове.

И сега, и винаги, и во веки веков. Амин:
Т
и, Дево, която излъчваш спокойствие, щастливо превърни в свята радост скръбта и горчивото притеснение на душата ми, предвари и с мощната си ръка ме спаси от настоящата изнемога. 

Песен 8. 

Ирмос: Небесния Цар, Когото възпяват ангелските войнства, хвалете и превъзнасяйте през всички векове.

Преподобни отче наш Стиляне, моли Бога за нас!
О
тче Стиляне, с твоето бързо застъпничество направи бездетните майки многодетни, защото те към тебе вседушно прибягват.

Преподобни отче наш Стиляне, моли Бога за нас!
И
зливащата благодат пресвята твоя икона, отче, с осенението на Духа храни и весели новородените и младенците.

Слава на Отец и Син, и Свети Дух:
К
ато се явиш под вид на ангел при още неговорещите дечица в майчините обятия, богомъдри, изпълни ги с радост и усмивки.

И сега, и винаги, и во веки веков. Амин:
О
т телесните и душевните болки избави ме, Преблагословена, и помогни ми в настъпилата нужда. 

Песен 9. 

Ирмос: Ние, спасените чрез тебе, чиста Дево, признаваме те, че си наистина Богородица, като те величаем заедно с безплътните множества.

Преподобни отче наш Стиляне, моли Бога за нас!
И
зцели болестите на кърмачетата и неговорещите още дечица, отче наш, като откликнеш на майчините сълзи. 

Преподобни отче наш Стиляне, моли Бога за нас!
У
нищожавай всяка пагубна за децата болест, отче, и запази здрави и силни множествата незлобиви младенци.

Слава на Отец и Син, и Свети Дух:
Б
огоносни Стиляне, побързай да ме избавиш от измъчващите ме страдания и страшна болест, от лукави навици и действия.

И сега, и винаги, и во веки веков. Амин:
О
т висините чуй, Благодатна, въздишките от дълбочината на душата ми и не ме пренебрегвай в постигналата ме мъка. 

Достойно е, наистина, да те облажаваме, Богородице, винаги блажена и пренепорочна и майка на нашия Бог. По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, тебе, която си наистина Богородица, величаем! 

Величания:

Показал си се осветен от майчина утроба като славния Самуил, всеблажени Стиляне, а чрез добродетелния си живот си се посветил на Прославилия те. 

Радвай се, учителю на въздържанието и свещено обиталище на безстрастието; радвай се, пример на преподобните в подвига, Стиляне, съжителю на ангелите. 

Пазител си и покровител, и помощник на новородените, на кърмачетата и на децата, като по Божие вдъхновение ги избавяш, богоносни, от всякакви злини. 

Виж стенанията на майките и се смили, богомъдри, над гласовете на прибягващите към тебе и като побързаш, освободи техните дечица от яростната гибел, триблажени Стиляне. 

Като най-свежи и нежни цветя, с красив вид и невинни навици, невидимо запазвай, мъдри и всеблажени Стиляне, децата на тези, които те благославят. 

Имайки дръзновение пред Христос, преподобни триблажени, не преставай да Го молиш за нас, търсещите твоята закрила, за да се избавим от всякакви беди. 

Всички ангелски воинства, Предтечо Господен, дванадесет апостоли и всички светии заедно с Богородица, сторете молитва, за да бъдем спасени. 

Трисвятое... Пресвета Троице... Отче наш... 

Свещеникът: Защото Твое е царството... 

Тропар, глас 3:

Духовен стълб на въздържанието, непоклатна стена на Църквата се показа, блажени Стиляне, защото на бедните раздаде богатството си, взимайки нетленното в небесата, и с въздържание и трудове си приел благодат, всеблажени, ставайки покровител на дечицата и непобедим пазител на новородените. 

Сугуба ектения

Свещеникът: Помилвай ни, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй ни и ни помилвай. 

Певците: Господи, помилуй. (три пъти

Още се молим за Високопреосвещения наш митрополит (името)

Още се молим за благочестивия и православен български народ и за христолюбивото негово войнство. 

Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение, посещение, прощение и освобождаване от греховете на Божиите раби, всички благочестиви и православни християни, които живеят и пребивават в тази енория и в този град (или в това село). 

Още се молим и за Божиите раби ... (тук се споменават имената, за които се извършва Молебенът не само при частни случаи, но и когато е общ Молебен, както става през Богородичния пост или при други поводи). 

Още се молим на Бога, за да се запази този град (или това село) и този свят храм (за манастир – тази света обител), всяка света обител, всеки град, село и страна от глад, гняв, беда, пагуба, разорение, земетресение, наводнение, огън, меч, нападение на чужденци и от междуособни войни и внезапна смърт без покаяние, да прогони всеки гняв и болест, насочени против нас, и да ни избави от Своето справедливо и заслужено негодувание и ни помилва. 

Певците: Господи, помилуй. (40 пъти

Още се молим Господ Бог да чуе молението на нас грешните и да ни помилва. 

Чуй ни, Боже, Спасителю наш, упование на всички земни краища и на ония, които са далеч в морето, и милостив, милостив бъди, Владико, към нашите грехове и ни помилвай. 

Защото си милостив и човеколюбив Бог и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, въздаваме слава сега и винаги, и във вечни векове. 

Певците: Амин. 

Отпуст

Свещеникът: Слава на Тебе, Христе Боже, упование наше, слава на Тебе.

Певците: Слава на Отец и Син, и Свети Дух и сега, и винаги, и във вечни векове, амин. Господи, помилуй (три пъти). Благослови. 

Свещеникът: Христос, истинският наш Бог, по молитвите на Своята пречиста и пренепорочна света майка, на светите славни и всехвални апостоли, на светите славни и добропобедни мъченици, на преподобните и богоносни наши отци и на всички Свои светии да ни помилва и спаси, защото е благ и човеколюбив. 

Певците: Амин. 

Свещеникът: По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилвай ни! 

Певците: Амин.

И се пее на 2 глас, подобен: Егда от дрeва: 

С благодатта на Светия Дух си се показал велик защитник и покровител на кърмачетата и децата, и истински лекар, богоблажени Стиляне, запазвай новородените незасегнати от злини, зарази и различни болести, благославяй ги и се грижи да възмъжеят добре. 

Глас 8: Владичице, приими молитвите на Твоите раби и ни избави от всяка нужда и печал. 

Глас 2: Всичкото си упование на тебе възлагам, майко Божия, запази ме под Твоя покров. 

Канона преведе от гръцки: проф. Иван Желев Димитров

Молитва на бездетни родители

Господи Боже, Създателю на всяко видимо и невидимо естество, Който от човеколюбие превърна реброто на праотеца Адам в жена и ги благослови да раждат деца за продължение на човешкия род; Който развърза Саррината утроба и благослови роденото от нея дете; Който благослови безродната жена на Маноя и ѝ дари чедо – силния Сампсон; Който послуша безмълвния молитвен глас на Елкановата жена, неплодната Анна, и я удостои с родения от нея пророк Самуил; Който прие молитвата на безродните Захария и Елисавета и им дари чедо – Йоан Предтеча; Който по Своя божествен промисъл отхвърли укора на безчадието от праведните Йоаким и Анна и им предизвести раждането на пресветата девица Мария, от която се въплъти и роди Спасител за спасението на човешкия род, Който поради Своята голяма милост благослови сватбата в Кана Галилейска за потвърждение на това, че законното съпружество и раждането на деца в него са съгласни с Твоята божествена воля, Сам и сега, Господи, послушай молитвените въздишки на грешните Твои раби, които изнемогваме под тежестта на безчадието!

Ако ние като човеци, носещи плът и живеещи в тяло, Ти съгрешихме с тяло или душа и престъпихме Твоя закон и Твоите заповеди денем или нощем, с дума, с дело или помисъл, или попаднахме под бащина или майчина клетва, или по някакъв начин повредихме телесните си членове, или другояче се отдалечихме от Твоята божествена воля, Ти като милостив и човеколюбив Бог прости ни, освободи ни от безчадието и ни дай плод от утробата – добри чеда!

Скръбта, плачът и риданията на Своите раби (имената) обърни на радост, развесели сърцата ни, както си казал и чрез пророка: „Развесели се, неплодна, ти, която не раждаш; възкликни и извикай ти, която не си изпитала родилни мъки.“ (Ис. 54:1)

Смили се и сега, Господи, и покажи милостта Си към Твоята рабиня (името), развържи утробата ми/ѝ, направи ме/я лоза плодовита и ми/ѝ дай плод на чадорождение.

Господи, бъди милостив и не оставяй в безплодие Своя раб (името) и не ме/го лишавай от рожба, но ми/му дай семе за изкласяване, та с Твоята благословия да види(м) и чада от чадата си като маслинени клонки около трапезата си, за да се прослави и в тях пресвятото и величествено Твое име – на Отец и Син, и Свети Дух. Амин!

Saturday 24 October 2020

Молебен за болни деца

МОЛЕБЕН ЗА ДЕЦА

от иеромонах Юстин Зографски


Пълно начало. След това, 

   Господи, помилуй. (12 пъти) Слава на Отца и Сина и Светия Дух, всякога, сега и винаги и во-веки веков. Амин!

Псалом 36.

   Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христос, нашия Цар и Бог.

Не ревнувай на злодейците, не завиждай на ония, които вършат беззаконие, защото те като трева ще бъдат скоро покосени, и като зелен злак те повяхват. Уповавай се на Господа и върши добро; живей на земята и пази истината. Утешавай се с Господа, и Той ще изпълни желанието на сърцето ти. Предай пътя си на Господа и Нему се уповавай, и Той ще извърши и ще изведе като светлина твоята правда, и твоята справедливост – като пладнина. Покори се на Господа и Нему се надявай. Не завиждай на оня, който успява в пътя си, на човек, който лукавства. Престани да се гневиш и остави яростта; не завиждай дотолкова, че да правиш зло, защото тези, които вършат зло, ще бъдат изтребени, а ония, които се уповават на Господа, ще наследят земята. Още малко, и нечестивеца не ще го има; ще погледнеш на мястото му, и – няма го. А кротките ще наследят земята и ще се насладят с много мир. Нечестивецът зами-сля зло против праведника и скърца със зъби против него, а Господ се надсмива над него, защото вижда, че денят му иде. Нечестивците вадят меч, изопват лъка си, за да повалят бедния и сиромаха, за да прободат ония, които вървят по прав път; мечът им ще се забие в тяхното сърце, и лъковете им ще се пречупят. Малкото у праведника е по-добро от богатството на много нечестивци, защото мишците на нечестивците ще се сломят, а праведниците Господ подкрепя. Господ знае дните на непорочните, и тяхното притежание ще пребъде вечно: в усилно време няма да бъдат посрамени и в гладни дни ще бъдат сити; а нечестивците ще загинат, и враговете Господни като агнешка тлъстина ще изчезнат, в дим ще изчезнат. Нечестивецът взема в заем и не връща, а праведникът се смилява и дава, защото благословените от Бога ще наследят земята, а проклетите от Него ще бъдат изтребени. Господ укрепва стъпките на такъв човек и благоволи към неговите пътища: кога да падне, не пада, защото Господ го поддържа за ръка. Бях млад, вече остарях, и не видях изоставен праведник, нито потомците му хляб да просят: той всеки ден се смилява и на заем дава, и неговото потомство ще бъде благословено. Избягвай злото и върши добро, и ще живееш вечно, защото Господ обича правдата и не оставя Своите светии; те вечно ще бъдат запазени; а беззаконниците ще бъдат изхвърлени и потомството на нечестивите ще бъде изтребено. Праведниците ще наследят земята и ще живеят на нея вечно. Устата на праведника изказват премъдрост, и езикът му изговаря правда. Законът на неговия Бог е в сърцето му; стъпките му няма да се поклатят. Нечестивецът дебне праведника и търси да го умъртви; но Господ няма да го предаде в негови ръце и няма да допусне да го обвинят, когато бъде съден. Уповавай се на Господа и се дръж о Неговите пътища: и Той ще те въздигне, за да наследиш земята; и когато бъдат изтребвани нечестивците, ти ще видиш. Видях страшен нечестивец, как се ширеше като вкоренено многоклонесто дърво; но той премина, и го няма; търся го, и го не намирам. Наблюдавай непорочния и гледай праведника, защото бъднината на такъв човек е мир; а беззаконниците всички ще бъдат изтребени; бъднината на нечестивците е гибел. От Господа е спасението на праведниците. Той е тям защита в скръбно време; и ще им помогне Господ и ще ги избави; ще ги избави от нечестивците и ще ги спаси, защото се Нему уповават.

Слава, и нине: Алилуия...

Бог Господь, глас 4. Тропар.

Христе, Който си едничък бърз в застъпничеството, покажи свише бърза помощ и застъпничество на Твои раби и ги избави от уплах и горчиви болести, и укрепи ги, за да Те възпяват и славят непрестанно, по молитвите на Богородица, единствен човеколюбче.

Слава...

Ние, грешните и смирените, нека сега усърдно да прибегнем към Богородица и да паднем пред нея, като в покаяние зовем из дълбочината на душата си: Владичице, помогни ни, като се смилиш над нас; побързай - загиваме от множество прегрешения; не връщай празни твоите раби, защото тебе имаме за едничка надежда.

И сега...

   От вечност скритата, непозната и на ангелите тайна, чрез тебе, Богородице, се откри на живеещите на земята: Бог, въплътен в несливано съединение, и заради нас доброволно приел кръст, чрез който спаси първосъздадения, спаси от смърт душите ни.

МОЛИТВА

   Човеколюбиви Владико Господи, Иисусе Христе Боже наш, единствена опора и надежда на тези, които с вяра прибягват към Тебе! Молим Ти се усърдно – погледни с милостиво око на нас, твоите раби и послушай гласа на нашето моление, което Ти принасяме с вяра, понеже сам Ти си рекъл: „Всичко, каквото и да поискате в молитва, вярвайте че ще получите и ще ви бъде дадено“ и още: „Искайте и ще ви се даде!“ Заради това и ние, макар и недостойни, като се надяваме на Твоята милост, просим: не се гневи много на нас, нито си спомняй нашите беззакония, но като добросърдечен, дай ни сега Твоята благост и ни огради с Твоята благодат и щедростта Си. Чуй молитвите и дарувай крепко здраве и избавление от всяко зловредно дяволско въздействие на тези Твои деца (имената), укрепи ги в техните телесни немощи и ги избави, Господи, от техните видими и невидими врагове и ги покажи здрави и невредими, за да могат да обслужват без затруднение своите нужди и домашни обязаности, защото Ти Си наш Бог и Твоето всесилно име призоваваме. На родителите прости всички умишлени и неволни грехове. Закриляй ги от всяка беда и напаст, скръб и нужда, болест и нежелано влияние на видимите и невидими наши и Твои врагове.

   Защото Ти си Бог на милоста, в Тебе е всичката ни надежда и ние Те прославяме с Твоя безначален Отец и с Пресветия, благия и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и во-веки веков. Амин!


Господи Иисусе Христе Боже наш, приеми нашите усърдни молитви и моления за прошка на греховете на нас, грешните и недостойни Твои раби, и пощади бедните и увредени Твои дечица, които са невинни жертви на техните болести. Не затваряй в смърт душите на нас и на родителите им, които в покаяние със съкрушено сърце и сълзи падаме пред Тебе, милосърдния, благосклонния и примирителен наш Бог. Не позволявай родителите да изпадат в униние, и така да се похули Твоето Божествено име и светата наша Православна вяра. Спомни си, Господи, как в старо време си обещал дори за десет каещи се да пощадиш от пагуба Содом и Гомор и околните села, и погледни сега с милостиво око на нас, каещите се за своите съгрешения и помогни на тези дечица, за да се прослави Твоето великолепно име, на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и винаги, и во-веки веков. Амин!

ДРУГА МОЛИТВА ЗА ДЕЦА

Владико многомилостиви, Господи Иисусе Христе Боже наш! Ти, Който си приел в божествените Си обятия малките деца, благословил си ги и си казал, че на такива като тях е царството небесно, молим Те да възложиш всещедрата Си, милваща и благославяща десница и върху Твоите чеда, които живеят в нашата енория, и да ги запазиш от всяка беда, болест и зараза. Дай им светлина и разум, да познаят Твоята истина и да възрастват в истинската спасителна Православна вяра и благочестие. Направи сърцето им послушно и го изпълни с любов към родители и близки. Запази чистотата и целомъдрието им, укрепи волята им, за да бъдат прилежни в занятията и изпълнителни в задълженията си. Погледни, Господи, с милостиво око и на техните родители, които с вяра прибягват към Твоята благост и човеколюбива милост и не отхвърляй тяхната молитва, но се смили над тяхната нужда. Прати на децата им Ангел пазител, за да ги предпазва от различни съблазни и от всяка опасност, която застрашава живота им, запази ги здрави и невредими от всякакви болести и зарази, за да поживят дълголетно в доброчестина за утеха на родителите си, за полза на светата Твоя Църква и за слава на Светата единосъщна Троица. Амин!


МОЛИТВА КЪМ ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

О, пресвета Владичице Богородице, всемилостива Майко на всички страдащи, тебе познаваме като бърза помощница на тези, които с вяра прибягват към твоето застъпничество, ти си по-високо от Ангелите и по-почитана от всички твари, Ти си помощница на обидените, надежда на обезнадеждените, застъпница на бедните, утеха на наскърбените, кърмителка на гладните, одежда на голите, изцеление на болните, спасение на грешните, помощ и защита на всички християни. 

О, всемилостива Госпоже Дево, Богородице Владичице! Тебе, като вместилище на Лекаря и Целителя на нашите души и тела, почитаме като непресъхващ извор на изцеления и усърдно те молим: дай твоята милост, Господарке, на нас, които винаги на тебе се надяваме; с твоята благодат изпроси здраве за всички нас, простирайки заедно с Предтечата лечебните си ръце към Господа Бога. Наскърбени, потиснати, грешни, нямайки дръзновение, към тебе, пречиста Богомайко викаме: умоли твоя Син Христа да запази от беди твоите раби (имената), защото имаш власт да предпазваш и защитаваш от всякакви напасти, невидимо помазвайки с духовно масло. Съдействай и ни помагай в нашето сиротство, Богородице, понеже ти знаеш времето и часа да измолиш от твоя Син и наш Бог, да даде на потиснатите твои раби прошка на всички грехове, та, получили милост от всеподателя Бога, по твоето всесилно застъпничество, да прославим заедно с всички твоята топла майчинска загриженост и да въздадем благодарни молитви на тебе и на Бог Отец, заедно с Неговия единороден Син – Господа и Спасителя на целия свят – Иисус Христос и Всесветия, благия и животворящ Негов Дух, сега и винаги и во-веки веков. Амин!

Евангелски чин.

Евангелие от Марк. (Зач. 21) 5:24-34

В онова време, когато Иисус премина пак с кораб на отсамния бряг, при Него се събра много народ. И Той беше край морето. И ето, дохожда един от началниците на синагогата, на име Иаир, и като Го вижда, пада пред нозете Му и Го моли много, думайки: щерка ми е на умиране; дойди и възложи върху ѝ ръце, за да оздравее, и тя ще бъде жива. Иисус тръгна с него. Подире Му вървеше множество народ, и Го притискаха. Една жена, която страдаше от кръвотечение дванайсет години, и много бе претеглила от много лекари, потрошила всичко, що имала, и не бе получила никаква полза, а беше ѝ станало още по-зле, като чу за Иисуса, приближи се изотзад между народа, и се допря до дрехата Му; защото думаше си: ако се допра само до дрехите Му, ще оздравея. И тозчас пресекна в нея кръвотечението, и тя усети в тялото си, че е изцерена от болестта. А в това време Иисус, като усети в Себе Си силата, която излезе от Него, обърна се към народа и рече: Кой се допря до дрехите Ми? Учениците Му казаха: Ти виждаш, че народът Те притиска, а питаш: кой се допря до Мене? Но Той гледаше наоколо, за да види оная, която извърши това. Жената пък в страх и трепет, като знаеше какво стана с нея, приближи се, падна пред Него и Му каза цялата истина. А Той ѝ рече: Дъще, твоята вяра те спаси; иди си смиром, и бъди здрава от болестта си. Докато Той още говореше, дохождат от началника на синагогата и казват: дъщеря ти умря; какво още правиш труд на Учителя? Но Иисус, щом чу тия думи, казва началнику на синагогата: не бой се, само вярвай. И никому не позволи да върви след Него, освен на Петра, Иакова и Иоана, брат Иаковов. Дохожда в къщата на началника на синагогата и вижда смущение, и плачещи и лелекащи силно. И като влезе, казва им: що сте се развикали и разплакали? Детето не е умряло, а спи. А те Му се смееха. Но Той, като отпрати всички, взима със Себе Си бащата и майката на детето и ония, които бяха с Него, и влиза там, дето лежеше детето. И като хвана детето за ръка, казва му: талита̀ кумѝ, което означава: момиче, тебе казвам, стани! Момичето веднага стана и начена да ходи, понеже беше на дванайсет години. И се смаяха твърде много.

Ектения

Помилуй нас, Боже, по голямата Си милост, молим ти се, чуй и ни помилвай.

Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение, посещение и изцерение на божиите раби (имената).

Съгрешихме и беззаконствахме, затова ни постигна справедливият Твой гняв, Господи Боже наш, и смъртна сянка ни обкръжи и се приближихме до адовите врата; но в нашите страдания, към Тебе, нашия Бог, с умиление викаме: пощади Твоя народ и всички невинни, и не погубвай докрай, смирено Ти се молим, чуй и помилвай!

Повече от всички съгрешихме и беззаконствахме пред Тебе, Владико, и макар да не придобихме съвършено покаяние, вместо него приеми нашето усърдно моление, което да Те склони към милост. Освободи, като Всесилен, от болестите и отчайващите внушения Твоите раби, които болезнено въздишат, и всички, които невинно страдат поради дяволската злоба, молим Ти се, скоро чуй и помилвай.

Още се молим, всеблагия наш и човеколюбив Бог, да не остави стадото Си да погине и се унищожи от лукави и враждебни човеци, но бързо да окаже Своята помощ, застъпничество и облекчение на верните, макар и недостойни Свои раби, и от всяко зло обстоятелство, със силата на Своята благост и по всесилните молитви на пречистата наша Владичица Богородица и Приснодева Мария, да ни избави и помилва.

Възглас: Защото Си Бог милостив и човеколюбец, и на Тебе слава въздаваме, на Отец и Син и Свети Дух, сега и всякога, и во-веки веков.


Достойно е, наистина, да Те облажаваме, Богородице, винаги блажена и пренепорочна и Майка на нашия Бог. По-чтима от Херувимите и несравнено по-славна от Серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородица, те величаем.

Като на защитница и воевода – победни, като избавени от злини – благодарствени песни ти възпяваме, ние, Твоите раби, Богородице. Ала понеже имаш непобедима мощ, от всякакви беди ни избави, та да Ти викаме: радвай се, Невесто безмъжна.

   Владичице, приеми молитвите на твоите раби и ни избави от всяка нужда и печал.

Отпуст.

   Христос, истинският наш Бог, поради молитвите на Своята пречиста и пренепорочна света Майка, чрез силата на почитания и животворящ Кръст, поради молитвите на светите славни и всехвални апостоли, на почитания славен пророк, предтеча и кръстител Йоан, на светите славни и добропобедни мъченици, на преподобните и богоносни наши отци, на светите праведни богоотци Иоаким и Анна, на (името на светията на деня), чиято памет честваме, и на всички светии, да ни помилва и спаси, като благ и човеколюбец.

   По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.

Saturday 17 October 2020

Matins for St John of Rila

19 October

SAINT REVEREND JOHN OF RILA


ORTHROS

УТРИННА


God is the Lord (Ps 117) – Бог Господ

R: God is the Lord, and has shone over us. Blessed is the one who comes in the name of the LordPs 117

S1: Thank the Lord, for He is good, for his mercy lasts for ever.

S2: All the nations surrounded me, but I opposed them in the name of the Lord.

S3: This is the Lord's doing and it is wonderful in our eyes.


Apolytíkion – Tропар

Of St. John of Rila, Tone 1 (Покаяния основание)

O saint, equal to the angels, you were a model of repentance, an example of mercy, a standard of comfort and spiritual perfection. O father John, you lived with prayer, fasting and tears, so plead with Christ our God for our souls!

Glory: Both now: Theotokion in Tone 1 (Гавриилу вещавшу)

At the sound of Gabriels voice calling out to you: Hail, Virgin, the Master of all became incarnate in you the holy Tabernacle as David the righteous said. By bearing your creator, you have shown yourself to be more vast than the heavens. Glory to him who dwelled in you: glory to him who came forth from you; Glory to him who by your birth‑giving has set us free.

Small Litany

D: Again and again in peace, let us pray to the Lord!

D: Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by your grace.

D: Calling to remembrance our most holy, most pure, most blessed and glorious Lady Theotokos, the ever-virgin Mary, with all the saints, let us entrust ourselves and one another and our whole life unto Christ our God!

P: For yours is the might, and yours is the kingdom and yours is the power, of the Father, the Son and Holy Spirit, now and ever and to the ages of agesAmen


 Kathísmata

Kathísma 1 Седален

Tone 4

You followed the call of your Lord, you left the world and all the worldly beauty, blessed Father John. You have endured the malice of the desert, and you have courageously repelled the demonic regiments. Therefore we continually and  faithfully praise your memory with songs.

Glory: Both now:

With your divine birth, O Pure One, you renewed us mortal, earthly beings who were corrupted by passions , and raised us from death to imperishable life. Therefore we all have a duty to praise you, Blessed Virgin, as you foretold. (Luke 1:48).


 Kathísma 2


Tone 5

You climbed the mountain, having moved from your native land, and left all earthly love, and ascended to heaven like a pillar, guiding men on the way of salvation (Exodus 13:21). In the same way you meekly dwelt in the earth (Matt. 5:5, Ps. 36:11), O our reverend father John.

Glory: Both now:

Through a strange sacrament, the salvation of the world was revealed from a Virgin, from whom God appeared seedlessly, and took flesh without decay. Lord, Who are joy for all, glory to You!


Glorification after Polyeleos – Величания след Полиелея

We bless you, Venerable Father John, and we honour your holy memory, because you pray for us to Christ, our God.


 Kathísma 3

Of St. John, Tone 8 (Седален на св. Йоан)

When you accepted a pastoral capacity, you wisely pastured your flock, O holy one, since you longed for the teaching of Christ with all your soul, in which you enlightened yourself, and raised all to zealousness for the angelic life, that they may together glorify the Lord. O blessed John, plead with Christ our God to grant forgiveness of sins to those who honour your sacred memory with love!

Glory, Both now:

O blessed Virgin, Mother of God, I pray that you will heal the fierce passions of my soul, and grant me forgiveness for my sins that I have done madly by defiling my soul and body, for I despair! Woe to me! What will I do at that hour when angels will separate the soul from my passionate body? Then be my helper and warmest advocate, for in you I hope as your servant!


Small Litany

P: For blessed is your name, and glorified is your kingdom, of the Father and of the Son and of the Holy SpiritAmen


Anavathmoi. Tone 4, The Hymns of Ascent, Стъпални


Since my youth have many passions waged war against me. O my Saviour, nonetheless help me and save me. (2)

You, the haters of Zion, be put to shame by the Lord, for like thatch in fire you will be completely dried up. (2)

Glory.

From the Holy Spirit every soul receives life, and through cleansing is lifted and brightened, in a hidden, sacred manner, by the trinal Monad.

Both now.

From the Holy Spirit do the streams of grace well forth; they irrigate everything created, so that life be engendered.


Prokeimenon, Tone 4. Psalm 116

Precious in the sight of the Lord is the death of his faithful servants. (15) Verse: What shall I render unto the Lord for all his benefits toward me? (12)


Gospel Dialogue – Евангелски чин

D: Let us pray to the Lord.  Lord have mercy

P: For you, O God, are holy and rest in the Holy Place. We send up glory to you, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever and to the ages of ages.  Amen.

R: Let everything with breath praise the Lord. (x2)

Praise God in his saints; praise him in the firmament of his power. Ps 50

R: Let everything with breath praise the Lord.

D: And that we may be counted worthy to listen to the Holy Gospel, let us pray to the Lord our God.  Lord have mercy (x3)

D: Wisdom. Stand up. Let us listen to the Holy Gospel.

P: Peace be with you all.  And with your spirit

P: A reading from the Holy Gospel according to Matthew.

P/D: Let us be attentive.

R: Glory to you, O Lord, glory to you.


Gospel

From Matthew (11:27-30)

Lord said to his disciples: “All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light.”


R: Glory to you, O Lord, glory to you.


Psalm 50

Glory: By the prayers of the venerable one…

Both now: By the prayers of Theotokos…


Sticheron from the Menaion, Tone 6

The holy triumph of your holy memory has shone out today, O godly Father John, for you have clung to God from an early age, and followed in His footsteps. You swam over the worldly rebellion, as though it were an essential sea storm, and you reached the kingdom of heaven. Therefore, we, who honour your relics, are truly glorifying Christ, who gave you to us as a zealous supplicant for us; we worship your holy memory with love.


Intercession – Литийна молитва

Спаси, Боже, твоите люде

Deacon: O God, save your people and bless your inheritance. Visit your world with mercy and compassion; exalt the horn of Orthodox Christians and send down on them your rich mercy, through the prayers of our all-pure Lady, Theotokos and Ever-virgin Mary, by the power of the honourable and life-giving cross, through the protection of the honourable bodiless powers of heaven, through the prayers of the honourable, glorious, prophet, Forerunner and Baptist John, of the holy, glorious, all-praised apostles, of the holy, all-praised and victorious martyrs, of our holy and God-bearing fathers, of the holy and just forebears of God, Joachim and Anna, of Saint John of Rila and of all the saints. We ask you, only merciful Lord: Listen to us sinners as we pray to you, and have mercy on us.


Lord have mercy.  (x12)


P: Through the mercy, compassion and love for the human race of your uniquely-fathered Son, with whom you are blessed, together with the all-holy, good and life-giving Spirit, now and ever and to the ages of ages.  Amen.Canon - Канон

The canon of the Holy Father, Tone 8, with the acrostic “Rejoice, O John, Most Illuminated Lamp." The acrostic cannot be respected in translation. (Not finished jet.)

Ode 1, Irmos: Having crossed the water as though it were dry land, and escaped from the wickedness of Egypt, the children of Israel shouted aloud: Let us sing unto our Deliverer and our God.

Refrain: O reverend father John, entreat God for us!

The wise light of wisdom I ask you to give me now, O Holy Father, when I begin to sing your honest life, and fill my mouth with divine grace!

You have truly become like an angel, removed yourself from everything in the world, and fleeing with body and soul, settling in the wilderness, like Moses you beheld of God.

You have drunk from the fountain of the gospel waters, and now rivers of wonders, O holy father John, are flowing from you, and you are watering those who come with you by faith.

Theotokion: Your womb was inhabited by God the Word, pure Virgin, and He, like a drop falling on the earth, renewed with His dew the human nature that was burning with the flames of malice.


Ode 3, Irmos: You are the support of those who come to You, O Lord, You are the light of those in darkness, and my spirit glorifies You.

Refrain: O reverend father John, entreat God for us!

Filled with the Spirit and stretching out your mind to heaven, you have given up corruptible food, and have eaten angelic bread.

With the flows of your tears you have watered the desert land, and it has brought you unploughed chickpea.

As a bird that wants to fly to God, О Holy Father, you have made a nest for yourself in the tree, freeing yourself from earthly thoughts.

Theotokion:  Entreat Jesus, your Son, to be merciful to me, who does evil, Most pure one, so that I will not see His face turn from me!


Ode 4, Irmos: I have heard, Lord, the secret of Your providence, I have understood Your deeds and I have glorified Your Deity.

Refrain: O reverend father John, entreat God for us!

You have climbed the divine ladder of virtues, you have found God, and you have reposed from many of your labours and pains.

As a good shepherd hiding in the woods, they found you, Reverend Father, the sheep that had fled from their fence.

The shepherds that have found you, to all preached your strange patience, which you acquired, and gave glory to God in the heights.

Theotokion: Immaculate Mother, through you the arrival of our God was known, Who from your pure blood took on a human form.


Kontákion of St. John, Tone 8. To Thee The Champion Leader:

Desiring an angelic life, O Holy Father, and leaving all earthly things, you came to Christ, and being surrounded by His commandments, you became a steadfast pillar against enemy attacks. Therefore, we cry to you: Rejoice, Father John, illuminated light.

Oikos: You shone upon the earth in words and deeds, the earthly angel and heavenly man, the glorious John, let all we faithful come together in praise, singing to him and saying: Rejoice, sapling from Sredets; rejoice, desert’s disciple! Rejoice, you who have loved God from your youth; rejoice you who accepts nothing from this world! Rejoice, you who have shown the higher way by the shepherd's work; rejoice you, who with the spear of your patience overthrew the evil dragon! Rejoice you, who shone above the mountains like the sun; rejoice you, who is full of scents of mountains and hills! Rejoice you, who enlightened with wonders cities and villages; rejoice you, who illumines with virtue all countries! Rejoice, solid fence of your flock; rejoice you, a godly victory for the devout! Rejoice, Father John, most shining light!

Synaxarion

In this month, on the nineteenth day, we celebrate the transfer of the revered relics of our holy reverend father John the Wonderworker of Rila, from Rila monastery to the city of Sredets (Sofia) in year 980. By his prayers, Christ our God, have mercy and save us! Amen.


Katavasías – Катавасии, Tone 4

Отверзу уста моя

1: I will open my mouth and be filled with the spirit. I will sing a song to the Queen and Mother. I will come, rejoice in the feast and praise all her glory. 

3: O Theotokos, living and inexhaustible fountain, strengthen those who are united in spiritual fellowship and who sing your praises. Make them worthy to receive crowns of glory in your divine glory. 

4: The counsel of God cannot be scrutinised. The Most High was incarnate from a Virgin. The prophet Habakkuk foresaw this and cried, “Glory to your power, O God!” 

5: O Virgin, all creation was amazed at your divine glory, for you knew no man. You held thee God of all in your womb and gave birth to the eternal Son. You order salvation for all those who praise you. 

6: O devout people, come and clap hands while we observe this divine and most precious feast of the Mother of God. Let us glorify God who was born from her. 

7: The devout youths worshipped the Creator rather than created things. They courageously trampled on the threatening fire and joyfully sang, “Blessed are you, most praised Lord, the God of our fathers.” 

8: Let us praise, bless and worship the Lord.  

The Lord who was born from the Theotokos saved the holy children in the furnace. The one who was then prefigured has now been born on earth and gathers the whole inhabited earth to sing, “All you works of the Lord, bless the Lord and exalt him above all for ever“.


Ode 9 – Честнейшую

Priest: The Theotokos, the Mother of Light, in hymns let us now glorify.

S1: My soul glorifies the Lord, and my spirit has rejoiced in God my Saviour.  


R: You are more honourable than the Cherubim and beyond compare more glorious than the Seraphim. You gave birth to God the Word without defilement; O true Theotokos, we glorify you.


S2: For he has regarded his servant’s humility; see, from now all generations will call me blessed.  R: 

S3: For the Almighty has accomplished great things for me, and his name is holy. His mercy is from generation to generation on those who fear him.  R:

S4: He has accomplished strength with his arm, and scattered the proud in the imagination of their hearts.  R:

S5: He has put down the mighty from their thrones, and exalted the humble. He has satisfied the hungry with good things, and dismissed the rich with nothing.  R:

S6: He has helped his servant Israel in remembering his mercy, as he spoke to our fathers, to Abraham and his seed for ever.  R


Canticle 9 of Katavasías

(Всяк земнородний)

Let every mortal born on earth, radiant with light, in spirit leap for joy; and let the host of the angelic powers celebrate and honour the holy feast of the Theotokos, and let them cry: Rejoice! Pure and blessed Ever-Virgin, who gave birth to God.


Small Litany

P: For all the powers of heaven praise you, and to you we send up glory, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever and to the ages of ages.


Exaposteilárion – Светилен – (Hymn of Light)

Listen, O Women:

Rejoice, O desert of Rila! Rejoice, O heritage of monastics! Come, all you faithful to surround the sanctuary of the saint’s relics, which pours out streams of healing. With praises we cry out to him: Rejoice, sapling from Sredets and good growth of the desert!

Both now, the Theotokion.

The only impassable door (Ezekiel 44:2), the flourishing olive tree (Ps. 51:10), the golden censer (Heb. 9:4, Ex. 30:1-3), carrying the divine fire, the jar of the heavenly manna (Heb. 9:4; Exodus 16:33), the Holy Theotokos, let us all glorify!


Praises, Tone 4 – Всякое дихание from Menaion 4

Let everything with breath praise the Lord.

Praise the Lord from the heavens; praise him in the heights. To you, our God, belongs a song.

2 Praise him, all his angels; praise him, all his powers. To you, our God, belongs a song.


S4: Praise him with cymbal and dance; praise him with strings and flute

Blessed are you, because, when you had heard the words of the one who, for His many mercies and immense kindnesses, desired to save the human race, you despised delusion. You readily left your native land, fellowship with your relatives and transitory pleasures, and followed in the footsteps of Christ our God, whom you ask to save and enlighten our souls!


S3: Praise him with tuneful cymbals; praise him with joyful cymbals. Let everything with breath praise the Lord

Nothing can separate you from the love of Christ, О blessed saint – neither worldly ornament, nor native land, nor relationship with loved ones, nor vain glory, because all this is nothing to you. Like a deer burning with thirst, you went to the fountain of living water, Christ our God, whom you ask to save and enlighten our souls!


S2: O Lord God, rise; let your hand be exalted, and never forget the poor. The Lord has chosen you as unique among the saints and among the ascetics. O most God-like father, and multiplier of talents among the faithful servants, your spirit now rejoices in the joy of your Lord, and your venerable body belongs to us, exuding fragrances and bringing healing, through the grace of Christ our God, whom you ask to save and enlighten our souls!


S1: O Lord, I will thank you with all my heart; I will recount all your wonders.

With restraint you have conquered the passions of the flesh in your rational soul. You were adorned with the wings of dispassion, and accepted grace to heal human infirmities and to cast out the deceitful spirits. Therefore, blessing you, the assemblies of monks, and the company of believers, celebrate your memory. We praise the glorious Christ our God, whom you ask to save and enlighten our souls!


Glory, Tone 8:

O chosen flock of Christ, come and join us in the veneration of the memory of the Blessed John, who revealed in the Rila desert! Here his honourable body lies before us, as the confirmation of our faith, the jewel of the monastics, the shame of heretics, but for believers, the resurrection. Even after his death he gives the blind insight, makes the lame walk, straightens the stooped, strengthens the weak, banishes demons, and fortifies the faithful against their adversaries. As he stands in spirit before the Lord's throne, he always prays to the Lord for those who, with love and faith, celebrate his holy memory.

Both now: Theotokion

O Lady, accept the prayer of your slaves, and deliver us from every need and sorrow. 


Great Doxology – Велико славословие

Triságion – Светий Боже

Tropárion

Tone 1 (Покаяния основание)

O saint, equal to the angels, you were a model of repentance, an example of mercy, a standard of comfort and spiritual perfection. O father John, you lived with prayer, fasting and tears, so plead with Christ our God for our souls!LITURGY


Apolytíkia - Troparia


Of St. John of Rila, Tone 1 (Покаяния основание)

O saint, equal to the angels, you were a model of repentance, an example of mercy, a standard of comfort and spiritual perfection. O father John, you lived with prayer, fasting and tears, so plead with Christ our God for our souls!


Of the Church,


Kontákion, Tone 6

(Предстательство христиан)

O unfailing protection of Christians and unchanging mediator before the Creator, do not despise the prayers of us sinners, but in your goodness extend your help to those of us who faithfully cry to you, “O Theotokos, you always protect those who honour you, so hurry to intercede for us and hasten to plead for us.”


Triságion


Prokeimenon. Tone 7, Ps. 116

Precious in the sight of the Lord is the death of his faithful servants.

Verse: What shall I return to the Lord for all his goodness to me?


The Epistle

Galatians 5:22-6:2

Brethren, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking and envying each other. Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted. Carry each other’s burdens, and in this way you will fulfil the law of Christ.


Alliluia, tone 6

Blessed is the man who fears the LORD, who finds great delight in his commands. (Ps.111)

His seed shall be mighty upon earth: the generation of the upright shall be blessed.


The Gospel

Luke 6:46-49

The Lord said: “Why do you call me, ‘Lord, Lord,’ and do not do what I say? As for everyone who comes to me and hears my words and puts them into practice, I will show you what they are like. They are like a man building a house, who dug down deep and laid the foundation on rock. When a flood came, the torrent struck that house but could not shake it, because it was well built. But the one who hears my words and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. The moment the torrent struck that house, it collapsed and its destruction was complete.”Prepared and translated by priest Trayan Goranov

Bulgarian Western and Central European Diocese