Thursday 24 March 2022

Канон на Благовещение

 Искам да привлека вниманието ви към този канон, защото той единствен е написан в диалогична форма: разговор между архангел Гавриил и Пресвета Богородица. Канонът е част от утринната на празника, която също съм превел.


Канон на Благовещение,

творение на кир Теофан. Глас 4.

Песен 1

Ирмос: Ще отворя устата си, и ще се изпълнят с Дух Свети, и ще произнеса дума за Царицата Майка, и ще се явя светло тържествуващ, и радвайки се, ще възпея нейните чудеса.

Припев: Пресвета Богородице, спаси нас!

Нека твоят праотец Давид да ти пее, Владичице, докато движи арфата на Духа: „Слушай, дъще, гласа от ангела (Гавриил), изпълнен с радост, защото той ти възвестява радост неизказана.“

А: Ангелът извика:

Радвайки се, аз ти казвам. Приклони ухото си и се вслушай в мен, тъй като обявявам безсеменото зачатие на Бог, защото пред Господа ти намери благодат, Всечиста, каквато никоя друга не е намирала.

Б: Богородица рече:

Ангеле, как да разбера силата на думите ти, как ще се случи това, което казваш? Обясни ми ясно. Как ще зачена и така ще стана майка на Бога, моя Създател, когато още съм девствена?

Слава… И сега…

А: Изглежда смяташ, че говоря измамно, но като виждам твоята предпазливост ме кара да се зарадвам. Не се страхувай, Владичице, защото когато Бог пожелае, тогава преславни чудеса лесно се случват.


Песен 3

Ирмос: Богородице, жив и изобилен изворе, духовно укрепи в твоята божествена слава събралите се в хор твои певци и ги удостой с венци на славата.

Припев: Пресвета Богородице, спаси нас!

Б: От Юда скиптърът се оттегли, следователно времето настъпи, когато Христос, надеждата на всички народи, трябва да се яви. Но ти ми обясни как аз,  която съм девствена, ще Го родя.

А: Търсиш от мен да разбереш по какъв начин, Дево, ще заченеш, но това е необяснимо. Все пак Светият Дух, като те осени със Своята творческа сила, ще го изпълни.

Б: Моята прамайка беше изгонена от божествената наслада, когато прие съвета на змията, затова и аз се боя от твоя странен поздрав, като се пазя от подхлъзване.

Слава… И сега…

А: Аз съм Божи служител и съм изпратен да ти разкрия божествената воля; защо се боиш от мене, който повече се боя от тебе, Всенепорочна? Защо благоговееш пред мене, който почтително благоговея пред тебе, Владичице?


Седален, глас 8.

Подобен: Свире́лей па́стырских:

Словото Божие слезе сега на земята, а ангелът застана, викайки на Девата: радвай се, Благословена, защото ти единствена си запазила печата (на девството) когато прие в утробата си предвечното Слово и Господ, за да спаси като Бог човешкия род от измамата.

Слава, и сега, глас същия.

Подобен: Повеле́нное:

Архистратигът Гавриил беше изпратен от небето от Бога, бързо дойде при духовния град и така ѝ каза: „Дево, ще приемеш Твореца в утробата си и ще Го родиш в плът неизменен. Затова съм изпратен да ти известя за чудното раждане, Чиста, като стоя тук и ти казвам: радвай се, Невесто безмъжна.“


Песен 4

Ирмос: Пребожественият Иисус, Който стои в славата на божествения престол, дойде на лек облак чрез нетленната длан – Божията майка, и спаси тия, които викат: слава, Христе, на Твоята сила.

Припев: Пресвета Богородице, спаси нас!

Б: Чух пророка, който в древност предсказа, че една свещена Дева ще роди Емануил, но искам да разбера как човешката природа ще понесе съединението с Божеството.

А: Показа това къпината, която гореше, но не изгоря, благодатна всевъзпявана, така ти ще приемеш огън и на тебе ще се извърши тази преславна тайна, а ти ще останеш чиста и винаги девствена след раждането.

Б: Ти, Гаврииле, озарен от светлината на всемогъщия Бог, понеже си вестител на истината, кажи ми най-вярно как ще остане непокътната моята чистота, когато родя в плът безплътното Слово?

Слава… И сега…

А: Стоя със страх като слуга пред Господарката, а сега се страхувам, Девойко, и ме е срам да те погледна, защото Словото на Отца ще слезе върху тебе като роса върху руно*, както Той благоволи.

* По Съдии израилеви 6:36-40


Песен 5

Ирмос: Всичко дойде в удивление от твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, си носила в утробата си Бога, Превъзнесения над всичко, и си родила Безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Б: Не мога да разбера смисъл на Твоите думи, защото макар че често са се случвали чудеса, извършвани от божията сила, които са били символи и образци в Закона, никога не е раждала девица без участието на мъж.

А: Ти се чудиш, Всенепорочна, и наистина е странно твоето чудо, защото само ти ще приемеш Царят на всичко в утробата си да се въплъти, и тебе предобразяват пророческите думи, гаданията и символите на Закона.

Б: Господ е невидим за всички и невместим, как Той може да се всели в девическа утроба, която сам е направил? Как така ще зачена събезначалното на Отца и Духа Бог Слово?

А: Като обеща на твоя праотец Давид да постави на престола на царството му от плода на утробата му, (Господ) избра само тебе, красотата на Яков, за духовно жилище.


Песен 6

Ирмос: Предобразявайки в кита тридневното погребение, пророк Йона извика, молейки се: от тление ме спаси, Иисусе, Царю на силите.

Б: Като приемам радостния глас на твоите думи, Гаврииле, изпълних се с божествено веселие, защото ти съобщи радост и възвестяваш безкрайното веселие.

А: Даде ти се радост, света Богомайко. Цялото творение, Богоневесто, ти вика „радвай се“, защото само ти, чиста, си била предопределена за Майка на Божия Син.

Б: Нека осъждането на Ева чрез мен да бъде отменено сега и чрез мен да се върне дълга, заради мене нейния древен дълг да бъде повече от напълно изплатен.

А: Бог обеща на вашия праотец Авраам, че народите ще бъдат благословени в неговото потомство, Чиста, и чрез тебе днес започва да се сбъдва обещанието.


Кондaк, глас 8:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем ти, раби́ твои́, Богоро́дице, но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м ти: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

(Превод) Кондак гл. 8: На тебе, Богородице, поборнице-воеводо, ние, твоите раби, след като се избавихме от злини, пеем победни и благодарствени песни. И понеже имаш непобедима сила, от всякакви беди ни освободи, та да ти пеем: Радвай се, Невесто неневестна!

Икос: Първият ангел бе пратен от небето да каже на Богородица: Рад­вай се! – и като видя, че Ти, Господи, едновременно при тоя безплътен глас се въплъщаваш, стоеше ужасèн и викаше към нея така:

Радвай се ти, чрез която ще изгрее радостта; радвай се ти, чрез която клетвата ще изчезне! Радвай се ти, чрез която падналият Адам бе възвърнат; радвай се ти, чрез която Ева се избави от сълзи! Радвай се, висота, трудно достижима с човешки помисли; радвай се глъбина, в която мъчно се проник­ва и с ангелски очи! Радвай се, защото ти си Царев престол; радвай се, защото носиш Онзи, Който всичко държи! Радвай се, звезда, която явяваш Слънцето; радвай се, утроба на божественото въплъщение! Радвай се ти, чрез която се обновяват тварите; радвай се ти, чрез която се прекланяме на Твореца!

Радвай се, Невесто неневестна!Песен 7

Ирмос: Богомъдрите отроци не почетоха тварта наместо Твореца, но като потъпкаха мъжествено огнената заплаха, радваха се и пееха: благословен си Ти, Препрославени Господи и Боже на нашите отци!

Б: Ти ми заявяваш радостната блага вест, божественото известие, че невеществената Светлина поради голяма милост ще се съедини с телесното вещество, и сега викаш към мене: благословен е плодът на твоята утроба, Всечиста!

А: Радвай се, Владичице, радвай се, Пречиста Дево, радвай се, вместилище Божие, радвай се, светилник на Светлината, Адамово възстановяване и Евино избавление, света планина, сияйно светилище и брачна стая на безсмъртието.

Б: Идването над мене на Пресветия Дух очисти душата и освети тялото, направи ме храм, обиталище на Бога, свято украсена скиния, душевен дом и чиста Майка на Живота.

А: Аз те виждам сега като ярка свещ и стая, построена от Бог, като златен кивот (ковчег) приеми Подателя на Закона, Който благоволи чрез тебе да избави тленната (човешка) природа, Богоневесто.


Песен 8

Ирмос: Чуй, Девойко, чиста Дево, нека ти каже Гавриил за истинския древен замисъл на Всевишния; приготвѝ се да приемеш Бог, защото чрез тебе Невместимият ще заживее с хората, затова се радвам и викам: благославяйте Господ всички Господни дела.

Б: Превъзхожда всеки разум на земните, – отговори Девицата, – който се стреми да схване чудната вест, която ми съобщаваш. Чух думите ти, но и съм в недоумение, като се страхувам да не би като Ева чрез измама да ме изпратиш далеч от Бога. Затова така викам: всички дела Господни, благословете Господа, и Го прославяйте вовеки. (Дан. 3:57)

А: Ето, недоумението ти се разреши, каза ѝ Гавриил, защото с право каза, че това е трудно разбираемо, затова, убедена от думите на твоите уста, не мисли, че е измама, но вярвай, че е така, аз пък се радвам и викам: всички дела Господни, благословете Господа, и Го прославяйте вовеки.

Б: Отвърна отново Непорочната: от Бога е този закон за хората, че от взаимна любов произлиза рожба; аз изобщо не познавам насладата от съпруг, как така казваш, че ще родя? Страхувам се да не говориш измама, но ето, ти казваш: благославяйте Господ, всички Господни дела!

А: Думите, които ми казваш, Чиста, – извика още веднъж Ангелът, – са обичайни за раждане на смъртни хора, но аз истински ти обещавам, че самият Бог, отвъд думите и разума ще се въплъти от тебе, както (Той) знае. Затова се радвам и викам: всички дела Господни, благословете Господа, и Го прославяйте вовеки.

Б: За мен ти се явяваш вестител на истината, – рече Девата, – защото дойде като благовестител на всеобщата радост. Тъй като душата с тялото ми е пречистена, нека ми бъде според думата ти и да се всели в мен Бог, към Когото викам заедно с тебе: всички дела Господни, благословете Господа, и Го прославяйте вовеки.


Песен 9

Ирмос: Понеже си одушевен Божи кивот, никак да те не докосва скверна ръка. А устните на верните да говорят немлъкващо, Богородице, заедно с ангелите да възпяват с радост: Радвай се, благодатна, Господ е с тебе!

Девице, ти заобиколи законите на природата, зачевайки Бога отвъд разбирането, избегна неща, присъщи на родилките, дори ако по природа си била склонна да се променяш. Затова достойно слушаш: радвай се, благодатна, Господ е с тебе.

Как кърмиш с млеко, Дево чиста, не може да каже никой земен език, защото показваш странно за естеството нещо, като мина отвъд природния закон на раждането. Затова и достойно слушаш: радвай се, благодатна, Господ е с тебе!

По таен начин бе казано за тебе в Свещените Писания, майко на Все­виш­ния; в древността Иаков те видя като стълба и каза: това са Божии стъпа­ла. Затова и достойно слушаш: радвай се, благодатна, Господ е с тебе!

Търсейки края на преминаващите времена, на Мойсей се яви чудо: къпи­ната и огънят в чистата девица, и каза: Виждам! Затова да ѝ се каже като на Богородица: радвай се, благодатна, Господ е с тебе!

Даниил те нарече „планина мислена“; а Исайя – „родителка Божия“, Геде­он те видя като „рунò“; а Давид те нарече „свещена врата“. Гавриил пък ти казва: радвай се, благодатна, Господ е с тебе!


Monday 21 March 2022

Благовещение (25 март)

БЛАГОВЕЩЕНИЕ


Публикуваната служба е обща, но вие си отворете календарчето и типика и следвайте инструкциите там. Въпреки, че е пост, започваме вечерната без катизма и без поклони.


Велика Вечерна


Господи, воззвах (Пс. 140:1-2), на 6, глас 6:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!

Подобен: Всю отложи́вше:

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3-4А)

Гавриил застанал пред тебе, Дете (отроковица=момиче), разкри ти предвечния план, поздрави те и възвести: радвай се, земя ненасята; радвай се, неизгаряща къпино; радвай се, мосте, който превеждаш към небето, и висока стълбо, която Яков видя; радвай се, съде с божествена мана; радвай се, освобождение от клетвата; радвай се, възстановяване на Адам, защото Господ е с тебе.


Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:5)

Явяваш ми се като човек – каза нетленното Дете на архистратига – а как така ми казваш думи човешки? Защото казваш, че с мен ще бъде Бог и ще се всели в моята утроба. Но как ще стана по-пространна, как ще стана свято място на Този, Който превъзхожда херувимите? Да не би да ме мамиш, защото все пак не познавам сластта, не съм съпричастна на брака, как тогава ще родя Дете?


Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6)

Когато Бог пожелае, побеждава се редът на природата – каза безплътният – и нечовешки неща се случват, но ти вярвай в моите думи, Всесвята и Пренепорочна. Тогава тя извика: нека сега ми бъде според думата ти, ще родя Безплътния, Който зае от мен плът за да издигне човека.


Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Великият Гавриил, най-божественият ум гледа светозарната и спасителна трислънчева Светлина, и пее с горните войнства божествената и страшна песен, като моли да дарува на душите ни мир и велика милост.


Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс.116:1)

Великото тайнство, пазено от преди вековете, незнайно дори за ангелите, само на тебе се откри, Гаврииле, и като дойде в Назарет, си го предал на единствената Чиста. Заедно с нея моли Господа да дарува на душите ни мир и велика милост.


Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс.116:2)

Ти винаги си изпълнен със светлина и вършиш волята и изпълняваш повелите на Вседържителя, началниче на ангелите, най-изрядни Гаврииле, спасявай тези, които с обич те почитат, като винаги изпросваш да бъдат дарени душите ни с мир и велика милост.


Слава, и сега, глас 6. Самогласен, от монах Йоан:

Архангел Гавраил беше изпратен от небесата да благовести зачатието на Девата, и като пристигна в Назарет, се замисли върху чудото и се удиви: о, как Непостижимият в небето може да се роди от Дева? Небето е Негов престол, а земята е Негово подножие, пък Той може да се вмести в утробата на Девица! Шестокрилите и многооките не могат да гледат на Него, а с една дума благоволи да се въплъти от нея. Тук е Божието Слово. Защо стоя сега и не казвам на Девицата: „Радвай се, благодатна, Господ е с тебе. Радвай се, пречиста Дево! Радвай се, невесто безмъжна! Радвай се, майко на Живота! Благословен е плодът на твоята утроба.“


Вход с кадилница. Свете тихий

Творение на Св. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Прокимен на деня


Паримии (Четива)

Дяконът: Премъдрост.

Четецът: Ще се чете от книга Битие. (28:10-17)

Свещеникът: Да внимаваме.

Четецът: Яков излезе от Вирсавия и отиде в Харан, и стигна до едно място, дето остана да пренощува, защото слънцето бе залязло. И взе един от камъните на онова място, подложи си го за възглавница и легна на онова място. И видя сън: ето, стълба изправена на земята, а върхът ѝ стига до небето, и Ангели Божии се качват и слизат по нея. И ето, Господ стои отгоре на нея и говори: Аз съм Господ, Бог на твоя отец Авраама, и Бог на Исаака; (не бой се). Земята, на която лежиш, ще я дам на тебе и на потомството ти; и потомството ти ще бъде като земния пясък; и ще се разпростреш към морето и към изток, към север и към юг; и ще бъдат благословени в тебе и в твоето семе всички земни племена; и ето, Аз съм с тебе, и ще те запазя навред, където и да отидеш; и ще те върна пак в тая земя, защото няма да те оставя, докле не изпълня онова, което съм ти казал. 

Яков се събуди от съня си и рече: наистина Господ е на това място, аз пък не знаех! И уплаши се и рече: колко е страшно това място! Това не е нищо друго, освен дом Божий, това са врата небесни.


Дяконът: Премъдрост.

Четецът: Ще се чете от пророчеството на Йезекиил. (43:27-44:4)

Свещеникът: Да внимаваме.

Четецът: Така казва Господ: След като се свършат тия дни, в осмия ден и по-нататък, свещениците ще принасят върху жертвеника вашите всесъжения и благодарствени жертви; и Аз ще бъда милостив към вас, казва Господ Бог. И доведе ме назад при външните врата на светилището, обърнати към изток, и те бяха затворени. И каза ми Господ: тия врата ще стоят затворени, не ще се отворят, и никой човек не ще влезе през тях, защото Господ, Бог Израилев, влезе през тях, и те ще стоят затворени. Колкото за княза, той, като княз, ще седне в тях, за да яде хляб пред Господа; ще влезе през притвора на тия врата и през там ще излезе. После ме поведе през северните врата пред лицето на храма, и аз видях, и ето, славата Господня изпълняше дома Господен, и паднах ничком.


Дяконът: Премъдрост.

Четецът: Ще се чете от притчи Соломонови. (9:1-11)

Свещеникът: Да внимаваме.

Четецът: Премъдростта си съгради дом, издяла седемте му стълба, закла жертва, размеси виното си и приготви трапезата си; проводи слугите си да възвестят от градските височини: „който е неразумен, да свърне тука!“ И на малоумните тя каза: „дойдете, яжте хляба ми и пийте виното, което съм размесила; оставете неразумието, и ще живеете; ходете по пътя на разума“. Който поучава кощунника, ще си спечели безславие, и който изобличава нечестивеца – петно. Не изобличавай кощунника, за да те не намрази; изобличавай мъдрия, и той ще те обикне, дай съвет на мъдрия, и той ще бъде още по-мъдър; научи праведния, и той повече ще напредне в знание. Начало на мъдростта е страхът Господен, и познаването Светаго е разум; защото чрез мене ще ти се умножат дните, и ще ти се прибавят години живот.


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


Лития (ако има)

Глас 1.

Византиево: В шестия месец Архистратигът* беше изпратен при тебе, пречистата Дева, за да ти извести вестта за спасението, а също и да те поздрави: радвай се, благодатна, Господ е с тебе; ще родиш Син, Който е роден от Отца преди всички векове, и Той ще спаси Своя народ от греха им.

* главният командир на ангелите

От св. патр. Анатолий: В шестия месец Архангел Гавриил беше изпратен от небето в галилейския град Назарет, за да донесе на Девойката радостта от благовещението*. И когато се приближи до нея, той извика, казвайки: радвай се, благодатна, Господ е с тебе; радвай се, жилище на невместимата природа, Когото небесата не могат да вместят, но твоята утроба вмести, благословена; радвай се, Адамово възстановяване и избавление на Ева, радост на света, и веселие на нашия род.

* добрата вест

Архангел Гавриил бе изпратен от небето от Бог при неосквернената Дева в Галилейския град Назарет, за да ѝ благовести за странния начин на зачатие. Безплътния слуга беше изпратен до одушевения град и духовните двери, за да я извести за снизхождението и идването на Учителя. Небесният воин беше изпратен при пресвятия палат на славата, за да подготви за Създателя вечно жилище, и като дойде при нея, извика: радвай се, огнен престол, много по-славна от живите същества с четири лица; радвай се, седалище на небесния Цар; радвай се, недокосната планина, многопочитано вместилище, защото в тебе телесно се всели Божеството в цялата пълнота, по благоволението на вечния Отец и чрез съдействието на Всесветия Дух; радвай се, благодатна, Господ е с тебе.

Ако е събота или неделя:

Слава, глас 8. От монах Йоан:

Да се веселят небесата и да се радва земята, защото съприсносъщният на Отца, събезначалният и съпрестолният, като се съжали и смили над чове­ците, постави Се в унижение, по благоволението и по съвета на Отца, и Се всели в девическа утроба, предочистена от Духа. О, чудо! Бог в човеците, Невместимият в утроба, Безлетният в година, и което най-преславно, че зача­тието бе безсеменно, и унижението неисказано, и какво тайнство. Когато Бог се унижаваше и въплъщаваше, и съграждаше, ангелът говореше на чистото зачатие: радвай се, облагодетелствана, Господ е с тебе, защото имаш велика милост!

И сега, глас 2:

Гавриил благовести днес на благодатната: „Радвай се, безмъжна майко не опитала брак. Не се учудвай на странния ми вид, нито се страхувай, защото аз съм архангел. Змията някога измами Ева, но сега ти благовестя радостта. Ще останеш неприкосновена и все пак ще родиш Господа, Пречиста.“

Ако е постен ден: Сла́ва, и ны́не: Гавриил благовести днес:


Стиховни стихири, самогласни, глас 4:

В шестия месец Архангелът беше изпратен при чистата Девица, и ѝ каза да се радва и благовести, че Изкупителят ще се роди от нея. Когато прие поздрава, тя зачена Тебе, предвечният Бог, Който неисказано благоволи да стане човек за да спаси душите ни.

Стих: Благовестете от ден на ден Неговото спасение. (Пс. 95:2Б)

Богородица чула език, който тя не знаела. Защото Архангел ѝ говори думите на Благовестието. Когато с вяра прие поздрава, тя Те зачена, предвечния Бог. Ние също се радваме и Ти казваме: Боже, Който, се въплъти от нея без да се измениш, дай мир на света и на душите ни велика милост.


Стих: Възпейте Господу песен нова, възпейте Господу, цяла земьо. (Пс. 95:1)

Ето, призоваването вече ни беше разкрито: Бог се съединява с човека по начин, надхвърлящ разума; с гласа на Архангела, измамата се прогонва. Девата приема радостта, земните неща станаха небе, светът се освободи от древното проклятие. Да се радва творението и на глас да пее: Творче и Избавителю наш, Господи, слава на Тебе.


Слава, и сега, глас същия, от Андрей Йерусалимски:

Днес е радостта на благовещението, тържеството на девиците, долните се събират с горните. Адам се обновява, а Ева се освобождава от предишната си  скръб. И скинията на нашата човешка природа, с обожествяването, като прие смесване, стана храм на Бога. О, тайнство! Неведом е начинът на зачеване, неизказано е богатството на добрините. Ангел служи на чудото, девствената утроба приема Сина, Светият Дух е изпратен долу, отгоре Отец благоволи и изменението се извършва според общото желание. И така по този начин спасени, нека извикаме заедно с Гавриил към Девата: „Радвай се, облагодетелствана, от която е спасението – Христос, нашият Бог, Който от тебе прие естество като нашето, като по този начин го издигна към Себе Си. Него моли да спаси душите ни.“


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропар, глас 4:

Днес е началото на нашето спасение и откриване на вечната тайна: Синът Божи става Син на Девица и Гавриил благодат благовести. Затова и ние с него да извикаме на Богородица: Радвай се, благодатна, Господ е с тебе. Три пъти.


————————————————-


Благовещение

УТРИННА СЛУЖБА


След Шестопсалмието, Велика ектения

Бог Господь: на глас 4.

Пс. 117

Стих 1: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни осия, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2: Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3: Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4: Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в очите ни.

 Тропар, гл. 4, три пъти:

Днес е началото на нашето спасение и откриване на вечната тайна: Синът Божи става Син на Девица и Гавриил благодат благовести. Затова и ние с него да извикаме на Богородица: Радвай се, благодатна, Господ е с тебе. 


Малка ектения: Защото Твоя е властта, и Твое е царството и силата и славата,…

Седален на празника, гл. 1, по Гроб Твой:

Великият воевода на невеществените ангели, в град Назарет застана, пречис­та, възвести ти Царят на вековете и Господа: Радвай се, каза ти, благо­словена Марие, непостижимо и неисказано чудо, обновление на човеците!

Слава, и сега, същия.

Без ектения между първия и втория седален.


Седален, гл. 3, по Красоте девства:

Днес всички твари се радват, защото архангела ти каза: Радвай се! бла­го­словена, честна и пречиста Майко на Христа Бога. Днес се помрачава змийската гордост: развързват се връзките на праотеческата клетва. Затова и непрестанно ти пеем: Радвай се, облагодетелствувана!

Слава, и сега, същия.


Полиелей и величания (К. 75)

Избрани стихове от псалмите

Боже, дай на царя Твоето правосъдие и на царевия син Твоята правда. Аллилуйя. (71:1)

За да съди праведно Твоите люде и Твоите бедни в съда. Аллилуйя. (71:2)

Планините да донесат мир на людете, и хълмовете правда. Аллилуйя. (71:3)

Пейте Господу, благославяйте името Му, благовестете от ден на ден Неговото спасение. Аллилуйя. (95:2)

Господ ще даде слово: вестителките са голямо множество. Аллилуйя. (67:12)

Царе на войнства бягат, бягат, а която седи в къщи, дели плячката. Аллилуйя. (67:13)

Кле се Господ Давиду в истината, и няма да се отрече от нея. Аллилуйя. (131:11А)

От плода на твоята утроба ще поставя на престола ти. Аллилуйя. (131:11Б)

Той ще слезе като дъжд върху руно, като капки, оросяващи земята. Аллилуйя. (71:6)

Господи, наклони небесата и слез. Аллилуйя. (143:5А)

Наведе Той небесата и слезе. Аллилуйя. (17:10А)

Защото Господ избра Сион, силно пожела Си (го) за жилище. Аллилуйя. (131:13)

Речни потоци веселят Божия град, светото жилище на Всевишния. Аллилуйя. (45:5)

Бог ще го утвърди навеки. Аллилуйя. (49:9В)

И ще му се поклонят всички царе. Аллилуйя. (71.11А)

Ще му служат всички народи. Аллилуйя. (71:11Б)

Защото той ще избави бедния, стенещия и угнетения, който няма помощник. Аллилуйя. (71:12)

Неговото име ще бъде благословено довека. Аллилуйя. (71:17А) (2 пъти)

Благословен Господ Бог, Бог Израилев, Който едничък прави чудеса. Аллилуйя. (71:18)

Благословено името на славата Му довека. Аллилуйя. (71:19А)

И цяла земя да се изпълни с Неговата слава! Амин и амин. Аллилуйя. (71:19Б)

Слава, троичен, гл. 1:

Да се поклоним с благоговение на Отца; също да прославим Сина; и също така да възхваляваме вярно Пресветия Дух, като извикаме в един глас: спаси ни всички, молим се, Пресвета Троице.

И сега, богородичен:

Ние, Твоите люде, сега призоваваме името на Твоята света Майка, която се моли за нас, Благий. По нейните горещи молитви изпрати ни Твоите милости, Христе, за да Те прославим, Господи, упование на душите ни.


Малка ектения

Защото е благословено Твоето име, и величествено е Царството Ти, на…


Седален след полиелея, гл. 4, по Удивися Иосиф:

Почитаният небесен Гавриил вика: Радвай се! защото се зачева в утро­ба предвечния Бог, Който със Словото си е съставил краищата на света. Затова и Мариам му отвърна: не съм познала мъж, а как ще родя син; кой е видял безсеменно раждане? А ангелът каза на Богородицата и Дева: ще слезе върху ти Дух Светий, и силата на Вишния ще те осени!

Слава, и сега, Богородичен:

Гавриил бе изпратен при девицата Мария да ѝ възвести неизказаната радост, че безсеменно ще зачене и няма да изтлее: ще родиш Сина на пред­вечния Бог, и Той ще спаси Своите хора от греховете им. А Изпратилият ме при тебе свидетелства и казва: Радвай се, в девство ще родиш, и след ражда­нето пак ще си останеш девица.


Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И сега: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.


Прокимен: Благовестете от ден на ден Неговото спасение. (Пс. 95:2Б) Стих: Възпейте Господу песен нова, възпейте Господу, цяла земьо. (Пс. 95:1)

Евангелски чин

Дяконът: На Господа да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй.

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отца, и Сина, и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: И да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господа Бога да помолим!

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според Лука.

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


 Евангелие (Лука 1:39-49, 56)


Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


50 псалом (чете се)


След това пеем:

Слава... По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сегасъщия.

Стих, гл. 2: Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.

Стихира след 50 псалом, гл 2:

Днес Гавриил благовествува на благодатната: радвай се, не познала мъж майко и небрачна. Не се удивлявай на странния мой поздрав, и не се ужасявай, за това, че съм архангел. Някога змията прелъсти Ева, а пък сега ти благовествувам радост, че ще останеш нетленна, а ще родиш Господа, пречиста!

Литийна молитва (дяконът)


Канон на празника,

творение на кир Теофан. Глас 4.

Песен 1

Ирмос: Ще отворя устата си, и ще се изпълнят с Дух Свети, и ще произнеса дума за Царицата Майка, и ще се явя светло тържествуващ, и радвайки се, ще възпея нейните чудеса.

Припев: Пресвета Богородице, спаси нас!

Нека твоят праотец Давид да ти пее, Владичице, докато движи арфата на Духа: „Слушай, дъще, гласа от ангела (Гавриил), изпълнен с радост, защото той ти възвестява радост неизказана.“

А: Ангелът извика:

Радвайки се, аз ти казвам. Приклони ухото си и се вслушай в мен, тъй като обявявам безсеменото зачатие на Бог, защото пред Господа ти намери благодат, Всечиста, каквато никоя друга не е намирала.

Б: Богородица рече:

Ангеле, как да разбера силата на думите ти, как ще се случи това, което казваш? Обясни ми ясно. Как ще зачена и така ще стана майка на Бога, моя Създател, когато още съм девствена?

Слава… И сега…

А: Изглежда смяташ, че говоря измамно, но като виждам твоята предпазливост ме кара да се зарадвам. Не се страхувай, Владичице, защото когато Бог пожелае, тогава преславни чудеса лесно се случват.


Песен 3

Ирмос: Богородице, жив и изобилен изворе, духовно укрепи в твоята божествена слава събралите се в хор твои певци и ги удостой с венци на славата.

Припев: Пресвета Богородице, спаси нас!

Б: От Юда скиптърът се оттегли, следователно времето настъпи, когато Христос, надеждата на всички народи, трябва да се яви. Но ти ми обясни как аз,  която съм девствена, ще Го родя.

А: Търсиш от мен да разбереш по какъв начин, Дево, ще заченеш, но това е необяснимо. Все пак Светият Дух, като те осени със Своята творческа сила, ще го изпълни.

Б: Моята прамайка беше изгонена от божествената наслада, когато прие съвета на змията, затова и аз се боя от твоя странен поздрав, като се пазя от подхлъзване.

Слава… И сега…

А: Аз съм Божи служител и съм изпратен да ти разкрия божествената воля; защо се боиш от мене, който повече се боя от тебе, Всенепорочна? Защо благоговееш пред мене, който почтително благоговея пред тебе, Владичице?


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Седален, глас 8.

Подобен: Свире́лей па́стырских:

Словото Божие слезе сега на земята, а ангелът застана, викайки на Девата: радвай се, Благословена, защото ти единствена си запазила печата (на девството) когато прие в утробата си предвечното Слово и Господ, за да спаси като Бог човешкия род от измамата.

Слава, и сега, глас същия.

Подобен: Повеле́нное:

Архистратигът Гавриил беше изпратен от небето от Бога, бързо дойде при духовния град и така ѝ каза: „Дево, ще приемеш Твореца в утробата си и ще Го родиш в плът неизменен. Затова съм изпратен да ти известя за чудното раждане, Чиста, като стоя тук и ти казвам: радвай се, Невесто безмъжна.“


Песен 4

Ирмос: Пребожественият Иисус, Който стои в славата на божествения престол, дойде на лек облак чрез нетленната длан – Божията майка, и спаси тия, които викат: слава, Христе, на Твоята сила.

Припев: Пресвета Богородице, спаси нас!

Б: Чух пророка, който в древност предсказа, че една свещена Дева ще роди Емануил, но искам да разбера как човешката природа ще понесе съединението с Божеството.

А: Показа това къпината, която гореше, но не изгоря, благодатна всевъзпявана, така ти ще приемеш огън и на тебе ще се извърши тази преславна тайна, а ти ще останеш чиста и винаги девствена след раждането.

Б: Ти, Гаврииле, озарен от светлината на всемогъщия Бог, понеже си вестител на истината, кажи ми най-вярно как ще остане непокътната моята чистота, когато родя в плът безплътното Слово?

Слава… И сега…

А: Стоя със страх като слуга пред Господарката, а сега се страхувам, Девойко, и ме е срам да те погледна, защото Словото на Отца ще слезе върху тебе като роса върху руно*, както Той благоволи.

* По Съдии израилеви 6:36-40


Песен 5

Ирмос: Всичко дойде в удивление от твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, си носила в утробата си Бога, Превъзнесения над всичко, и си родила Безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Б: Не мога да разбера смисъл на Твоите думи, защото макар че често са се случвали чудеса, извършвани от божията сила, които са били символи и образци в Закона, никога не е раждала девица без участието на мъж.

А: Ти се чудиш, Всенепорочна, и наистина е странно твоето чудо, защото само ти ще приемеш Царят на всичко в утробата си да се въплъти, и тебе предобразяват пророческите думи, гаданията и символите на Закона.

Б: Господ е невидим за всички и невместим, как Той може да се всели в девическа утроба, която сам е направил? Как така ще зачена събезначалното на Отца и Духа Бог Слово?

А: Като обеща на твоя праотец Давид да постави на престола на царството му от плода на утробата му, (Господ) избра само тебе, красотата на Яков, за духовно жилище.


Песен 6

Ирмос: Предобразявайки в кита тридневното погребение, пророк Йона извика, молейки се: от тление ме спаси, Иисусе, Царю на силите.

Б: Като приемам радостния глас на твоите думи, Гаврииле, изпълних се с божествено веселие, защото ти съобщи радост и възвестяваш безкрайното веселие.

А: Даде ти се радост, света Богомайко. Цялото творение, Богоневесто, ти вика „радвай се“, защото само ти, чиста, си била предопределена за Майка на Божия Син.

Б: Нека осъждането на Ева чрез мен да бъде отменено сега и чрез мен да се върне дълга, заради мене нейния древен дълг да бъде повече от напълно изплатен.

А: Бог обеща на вашия праотец Авраам, че народите ще бъдат благословени в неговото потомство, Чиста, и чрез тебе днес започва да се сбъдва обещанието.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Конда́к, глас 8:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем ти, раби́ твои́, Богоро́дице, но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м ти: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

(Превод) Кондак гл. 8: На тебе, Богородице, поборнице-воеводо, ние, твоите раби, след като се избавихме от злини, пеем победни и благодарствени песни. И понеже имаш непобедима сила, от всякакви беди ни освободи, та да ти пеем: Радвай се, Невесто неневестна!

Пее се кондакът. След това свещеникът, облечен в епитрахил и фелон, застава пред иконата на Богородица и произнася икоса.

Икос: Първият ангел бе пратен от небето да каже на Богородица: Рад­вай се! – и като видя, че Ти, Господи, едновременно при тоя безплътен глас се въплъщаваш, стоеше ужасèн и викаше към нея така:

Радвай се ти, чрез която ще изгрее радостта; радвай се ти, чрез която клетвата ще изчезне! Радвай се ти, чрез която падналият Адам бе възвърнат; радвай се ти, чрез която Ева се избави от сълзи! Радвай се, висота, трудно достижима с човешки помисли; радвай се глъбина, в която мъчно се проник­ва и с ангелски очи! Радвай се, защото ти си Царев престол; радвай се, защото носиш Онзи, Който всичко държи! Радвай се, звезда, която явяваш Слънцето; радвай се, утроба на божественото въплъщение! Радвай се ти, чрез която се обновяват тварите; радвай се ти, чрез която се прекланяме на Твореца!

Радвай се, Невесто неневестна!

В този месец, във двадесет и петия ден празнуваме благовещението на пресветата Владичица наша Богородица и винаги дева Мария. По нейните свети  молитви, Христе Боже наш, помилуй и спаси нас. Амин!


Песен 7

Ирмос: Богомъдрите отроци не почетоха тварта наместо Твореца, но като потъпкаха мъжествено огнената заплаха, радваха се и пееха: благословен си Ти, Препрославени Господи и Боже на нашите отци!

Б: Ти ми заявяваш радостната блага вест, божественото известие, че невеществената Светлина поради голяма милост ще се съедини с телесното вещество, и сега викаш към мене: благословен е плодът на твоята утроба, Всечиста!

А: Радвай се, Владичице, радвай се, Пречиста Дево, радвай се, вместилище Божие, радвай се, светилник на Светлината, Адамово възстановяване и Евино избавление, света планина, сияйно светилище и брачна стая на безсмъртието.

Б: Идването над мене на Пресветия Дух очисти душата и освети тялото, направи ме храм, обиталище на Бога, свято украсена скиния, душевен дом и чиста Майка на Живота.

А: Аз те виждам сега като ярка свещ и стая, построена от Бог, като златен кивот (ковчег) приеми Подателя на Закона, Който благоволи чрез тебе да избави тленната (човешка) природа, Богоневесто.


Песен 8

Ирмос: Чуй, Девойко, чиста Дево, нека ти каже Гавриил за истинския древен замисъл на Всевишния; приготвѝ се да приемеш Бог, защото чрез тебе Невместимият ще заживее с хората, затова се радвам и викам: благославяйте Господ всички Господни дела.

Б: Превъзхожда всеки разум на земните, – отговори Девицата, – който се стреми да схване чудната вест, която ми съобщаваш. Чух думите ти, но и съм в недоумение, като се страхувам да не би като Ева чрез измама да ме изпратиш далеч от Бога. Затова така викам: всички дела Господни, благословете Господа, и Го прославяйте вовеки. (Дан. 3:57)

А: Ето, недоумението ти се разреши, каза ѝ Гавриил, защото с право каза, че това е трудно разбираемо, затова, убедена от думите на твоите уста, не мисли, че е измама, но вярвай, че е така, аз пък се радвам и викам: всички дела Господни, благословете Господа, и Го прославяйте вовеки.

Б: Отвърна отново Непорочната: от Бога е този закон за хората, че от взаимна любов произлиза рожба; аз изобщо не познавам насладата от съпруг, как така казваш, че ще родя? Страхувам се да не говориш измама, но ето, ти казваш: благославяйте Господ, всички Господни дела!

А: Думите, които ми казваш, Чиста, – извика още веднъж Ангелът, – са обичайни за раждане на смъртни хора, но аз истински ти обещавам, че самият Бог, отвъд думите и разума ще се въплъти от тебе, както (Той) знае. Затова се радвам и викам: всички дела Господни, благословете Господа, и Го прославяйте вовеки.

Б: За мен ти се явяваш вестител на истината, – рече Девата, – защото дойде като благовестител на всеобщата радост. Тъй като душата с тялото ми е пречистена, нека ми бъде според думата ти и да се всели в мен Бог, към Когото викам заедно с тебе: всички дела Господни, благословете Господа, и Го прославяйте вовеки.


Песен 9

Ирмос: Понеже си одушевен Божи кивот, никак да те не докосва скверна ръка. А устните на верните да говорят немлъкващо, Богородице, заедно с ангелите да възпяват с радост: Радвай се, благодатна, Господ е с тебе!

Девице, ти заобиколи законите на природата, зачевайки Бога отвъд разбирането, избегна неща, присъщи на родилките, дори ако по природа си била склонна да се променяш. Затова достойно слушаш: радвай се, благодатна, Господ е с тебе.

Как кърмиш с млеко, Дево чиста, не може да каже никой земен език, защото показваш странно за естеството нещо, като мина отвъд природния закон на раждането. Затова и достойно слушаш: радвай се, благодатна, Господ е с тебе!

По таен начин бе казано за тебе в Свещените Писания, майко на Все­виш­ния; в древността Иаков те видя като стълба и каза: това са Божии стъпа­ла. Затова и достойно слушаш: радвай се, благодатна, Господ е с тебе!

Търсейки края на преминаващите времена, на Мойсей се яви чудо: къпи­ната и огънят в чистата девица, и каза: Виждам! Затова да ѝ се каже като на Богородица: радвай се, благодатна, Господ е с тебе!

Даниил те нарече „планина мислена“; а Исайя – „родителка Божия“, Геде­он те видя като „рунò“; а Давид те нарече „свещена врата“. Гавриил пък ти казва: радвай се, благодатна, Господ е с тебе!


Та́же ирмо́с Трио́ди, и пра́здника припе́в, и ирмо́с о́ба ли́ка вку́пе.

Катавасии на Благовещение: Отвèрзу устà моя.

Песен 1

Ще отворя устата си, и ще се изпълнят с Дух Свети, и ще произнеса дума за Царицата Майка, и ще се явя светло тържествуващ, и радвайки се, ще възпея нейните чудеса.

Песен 3

Богородице, жив и изобилен изворе, духовно укрепи в твоята божествена слава събралите се в хор твои певци и ги удостой с венци на славата.

Песен 4

Пребожественият Иисус, Който стои в славата на божествения престол, дойде на лек облак чрез нетленната длан – Божията майка, и спаси тия, които викат: слава, Христе, на Твоята сила.

Песен 5

Всичко дойде в ужас от твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, си носила в утробата си Бога, Превъзнесения над всичко, и си родила Безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Песен 6

Богомъдри, като чествуваме тоя божествен всепочитан празник на Божията майка, елате да пляскаме с ръце и славим Бога, Който се роди от нея.

Песен 7

Богомъдрите отроци не почетоха тварта наместо Твореца, но като потъпкаха мъжествено огнената заплаха, радваха се и пееха: „Благословен си Ти, Препрославени Господи и Боже на нашите отци!“

Песен 8

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благочестивите отроци бяха запазени в пещта от Богородичното раждане, което тогава беше предобразувано, а сега е действително. То подбужда цялата вселена да ти пее: Всички твари, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

След 8-ма песен, „Честнейшую“ не пеем, а припевът на празника: Благовествувай, земя, голямата радост; хвалете, небеса, Божията слава!

9-та песен.

Понеже си одушевен Божи кивот, никак да те не докосва скверна ръка. А устните на верните да говорят немлъкващо, Богородице, заедно с ангелите да възпяват с радост: Радвай се, благодатна, Господ е с тебе!

Благовествувай, земя, голямата радост; хвалете, небеса, Божията слава!

Девице, ти заобиколи законите на природата, зачевайки Бога отвъд разбирането, избегна неща, присъщи на родилките, дори ако по природа си била склонна да се променяш. Затова достойно слушаш: радвай се, благодатна, Господ е с тебе.

Благовествувай, земя, голямата радост; хвалете, небеса, Божията слава!

Как кърмиш с млеко, Дево чиста, не може да каже никой земен език, защото показваш странно за естеството нещо, като мина отвъд природния закон на раждането. Затова и достойно слушаш: радвай се, благодатна, Господ е с тебе!

Благовествувай, земя, голямата радост; хвалете, небеса, Божията слава!

По таен начин бе казано за тебе в Свещените Писания, майко на Все­виш­ния; в древността Иаков те видя като стълба и каза: това са Божии стъпа­ла. Затова и достойно слушаш: радвай се, благодатна, Господ е с тебе!

Благовествувай, земя, голямата радост; хвалете, небеса, Божията слава!

Търсейки края на преминаващите времена, на Мойсей се яви чудо: къпи­ната и огънят в чистата девица, и каза: Виждам! Затова да ѝ се каже като на Богородица: радвай се, благодатна, Господ е с тебе!

Благовествувай, земя, голямата радост; хвалете, небеса, Божията слава!

Даниил те нарече „планина мислена“; а Исайя – „родителка Божия“, Геде­он те видя като „рунò“; а Давид те нарече „свещена врата“. Гавриил пък ти казва: радвай се, благодатна, Господ е с тебе!

Малка ектения: Възглас: Защото всички небесни сили Те хвалят…

Светилен, по Со ученики:

Архистратигът на ангелските сили бе изпратен от Бога Вседържителя при чистата и девата, да благовести странното и неизказано чудо: понеже в нея Бог, като човек, се зачева безсеменно, поучавайки целия човешки род: хора, благовестете обновяването на света!

Слава, и сега, друг светилен:

Днес бе познато от вечност тайнството Божие: Бог Слово, заради мило­сърдието Си, става Син на девицата Мария, и радостта от Благовещението Гавриил предсказва. Заедно с него да ѝ кажем: радвай се, майко Господня!

Хвалитни стихири на Всякое дихание, на 4, гл. 1

по Небесних чинов:

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс.150:4)

От небесните кръгове долетя Гавриил в Назарет, дойде при девицата Мария, като ѝ каза: Радвай се, ще заченеш Син, по-древен от Адам, Творецът на вековете и Избавителя, Който ти казва: радвай се, чиста!


Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни.  Всичко, що диша, да хвали Господа! Алилуия. (Пс. 150:5-6) 

Съприсъщното Слово на пребезначалния Отец, като не се раздели от горните, сега се яви на долните. Заради крайната си доброта се смили над нашите подхлъзвания, и като възприе Адамовата нищета, взе чужд образ.


Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

Като донесе от небесата благовестие за девицата, Гавриил каза: радвай се! Заченалия се в твоята утроба, Вместилия се в тебе е Невместимия за всич­ки, а като се роди, ще се покаже Възсиялият от Отца преди денница.


Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)

Изначалното Слово се всели по плът в тебе по съвет на Отца, Богороди­це Дево, преобрази образът, който е в нас, падналите от древната клетва. Зато­ва и всички верни, заедно с ангелите да ти кажем, майко Христова: радвай се!


Слава, и сега, гл. 2:

От вечност скритото тайнство се открива днес, че Сина Божи става Син човешки, та като възприеме най-лошото, да ми даде най-доброто. В древност­та Адам се излъга и поиска да бъде Бог, но не стана. Бог стана човек, та да направи Адам Бог. Да се весили тварта, да ликува естеството, защото архан­гелът пред Дева със страх е застанал и принася: радвай се! – противополож­но­то на печал. Заради милосърдието, по милост си се въчеловечил, Боже наш, слава на Тебе!


Велико славословие


Тропар, гл. 4:

Днес е началото на нашето спасение и откриване на вечната тайна: Синът Божи става Син на Девица и Гавриил благодат благовести. Затова и ние с него да извикаме на Богородица: Радвай се, благодатна, Господ е с тебе.