Thursday, 27 April 2023

Неделя на жените мироносици

През 2023 г този празник съвпада с паметта на св. ап. Яков Заведеев, брат на любимия Христов ученик Йоан Богослов. В календарчето са сложили „типик, стр. 462“. Така паметта на апостол Яков се пропуска. За тези, които държат да го споменат, да следват реда по т. 6, стр. 273.


ТРЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА

На жените Мироносици

и на св. ап. Яков Заведеев


ВЕЧЕРНА


Свещеникът: Благословен е нашият Бог, всякога, сега и винаги…

Той пее веднъж Христос воскресе, и два пъти певците, и веднага Псалом 103 и Велика ектения.


Господи, воззвах (Пс. 140), глас 2:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!


Стих 1: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс.141:7A) 

Елате да се поклоним на Бог Слово, роден от Отца преди всички векове, Който взе плът от девицата Мария. Защото Той доброволно претърпя кръста и се предаде на погребение, и като възкръсна от мъртвите, ме спаси, заблудения човек.


Стих 2: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс.141:7Б) 

Нашият Спасител Христос заличи записа на греховете ни, като го прикова на кръста и отмени господството на смъртта. Нека се поклоним на възкръсването Му на третия ден.


Стих 3: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс.129:1-2А)

Заедно с архангелите нека възпеем Христовото възкресение, защото Той е Избавител и Спасител на нашите души, Той ще дойде отново в страхотна слава и мощна сила да съди света, който е създал.


Друга стихира, От св. патр. Анатолий, глас същия:

Стих 4: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс.129:2Б)

Ангелът Те провъзгласи за Владиката, разпнатия и погребан, и каза на жените: елате да видите мястото, където лежеше Господ, защото възкръсна, както предсказа, понеже е всемогъщ. Затова Ти се покланяме като на единствен Безсмъртен: Животодателю Христе, помилвай ни!


Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3-4А)

Ти си премахнал проклятието на дървото чрез Твоя кръст и чрез погребението Ти, си умъртвил господството на смъртта, като чрез Твоето издигане си просветлил човечеството. Затова викаме към Тебе: Благодетелю Христе, Боже наш, слава на Тебе.


Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:5)

Вратите на смъртта се отвориха пред Тебе в страх, Господи, и вратарите на ада, като Те видяха, се изплашиха. Ти счупи медните врати, смачка железните стълбове, и ни изведе от тъмнината и сянката на смъртта, и ни скъса веригите.


Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6)

Да отворим устите си и да изпеем песента на спасението. Елате и се поклонете в Господния дом и кажете: Прости греховете ни, Ти, Който беше разпънат на дървото и възкръсна от мъртвите, и въпреки това си винаги в лоното на Отца.


На Мироносиците, самогласни, от св. патр. Анатолий, глас 2:

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Жените мироносици, много рано сутринта, взели ароматите и отишли до гроба на Господ. Благоговейно обмисляха премахването на камъка, но не го намериха както се надяваха, и си казаха една на друга: „Къде са печатите на гроба? Къде е охраната на Пилат и особеното завардване?“ Тогава блестящ Ангел се яви като пратеник на жените, които не бяха наясно, и той им каза: „Защо с ридание търсите Живия и оживотворилия човешкия род? Христос, нашият Бог, възкръсна от мъртвите, като всесилен и ни дава на всички нетление и живот, просветление и голямата милост.“


Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс.116:1)

Защо смесвате мирото със сълзите си, ученички? Камъкът е отвален, гробът е празен. Вижте как тлението е потъпкано от живота; печатите очевидно свидетелстват за това на дълбоко спящите стражи на непокорните. Смъртното човечество е спасено от Божията плът, адът ридае. Радостно тичайте и кажете на апостолите, че Христос, Който е умъртвил смъртта като първородния от мъртвите, отива преди вас в Галилея.


Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс. 116:2)

На ранни зори мироносиците бързо дойдоха при Твоя гроб. Те те търсеха, за да помажат Твоето пречисто тяло, Христе. И като осъзнаха казаното от ангела,  радостните доказателства проповядваха на апостолите, че Началникът на нашето спасение е възкръснал след пленяването на смъртта и така е дал на света вечен живот и голямата милост.


Слава, глас 6, от монах Козма:

Жените мироносици пристигнаха при Твоя гроб и видяха печатите на надгробния камък, но не намериха Твоето пречисто тяло. Те искрено бяха дошли и с плач казаха: „Кой открадна нашата надежда? Кой взе Мъртвия, гол и помазан със смирна, единствената утеха на майка Му? Как умря Този, Който съживи мъртвите? Този, Който е пленил ада, как е бил погребан? Но възкреси се, Спасителю, по Твоята власт, на третия ден, както каза, за да спасиш нашите души.“


И сега, Богородичен (догматик) на гласа, гл. 2. Прейде сень 

Отмина сянката на Закона при идването на благодатта. Както къпината, която гореше, а не изгаряше, така и ти си родила, Дево, и си останала девица. Вместо огнен стълп, изгря Слънцето на правдата; вместо Мойсей, се яви Христос, спасението на нашите души.


Вход с кадилница. Свете тихий

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Прокимен, Пс. 92

Дяконът: В премъдростта да внимаваме. Вечерен прокимен на гл. 6.

Господ царува; облечен е с величие. 

Стих: Облечен е Господ с могъщество и препасан.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. 

Стих: Твоят престол е утвърден открай време. Ти си вечен. (стихове 1-2)


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


На стиховните стихири, възкресни, глас 2:

Твоето възкресение, Христе Спасителю, озари цяла вселена и призова Твоето създание. Всесилни Господи, слава на Тебе.


Стихири на Пасха, гл. 5

Стих: Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете Му, и да бягат от лицето Му, които Го ненавиждат.

Пасха свещена днес ни се яви: Пасха нова, свята, Пасха тайнствена, Пасха всечестна, Пасха Христос Избавител, Пасха непорочна, Пасха велика, Пасха на верните, Пасха, отваряща ни райските врати, Пасха, освещаваща всички верни.

Стих: Както изчезва дим, да изчезнат, както се топи восък от огън.

Дойдете от видението, жени-благовестници, и кажете на Сион: приеми от нас благата вест за Христовото възкресение; тържествувай, ликувай и се радвай, Иерусалиме, видял Царя Христа излизащ като Жених от гроба.

Стих: Тъй да погинат грешниците от Божието лице, а праведниците да се развеселят.

Жените-мироносици, в ранно утро застанали пред гроба на Жизнодавеца, видяха Ангел, седящ на камък, и той им заговори и казваше: защо търсите Живия между мъртвите? Защо оплаквате Нетленния в тлението? Идете, проповядвайте на учениците Му.

Стих: Тоя ден е Господ сътворил, да се възрадваме и да се развеселим в него.

Пасха прекрасна, Пасха, Господня Пасха! Пасха всечестна просия за нас! Пасха! С радост да се прегърнем едни други! О, Пасха! Избавление от скърби, защото днес от гроба, като от чертог, възсия Христос, жените изпълни с радост, като каза: проповядвайте на апостолите.

Слава, гл.5: Ти, Който се обличаш със светлина като с дреха, беше свален от дървото от Йосиф с помощта на Никодим. Когато те видя мъртъв, гол и непогребан, той получи трогателен плач, и поразен от скръб каза: „Уви, най-сладки Иисусе! Когато слънцето те видя да висиш на кръста преди малко, то се обгърна в мрак, и от страх земята се разтресе, и завесата на храма се раздра. Но ето сега виждам, че доброволно приемаш смърт заради мен. Как да те погреба, Боже мой? Или как да те увия в плащаница? С какви ръце да докосна нетленното Ти тяло или какви песни да пея при Твоето заминаване, Състрадателни? Величая Твоите страдания и песнословя Твоето погребение и Твоето възкресение, като викам: Господи, слава на Тебе!“


И сега: Ден на възкресение е, да се просветим с тържество, и едни други да се прегърнем, да речем: братя! и на ненавиждащите ни да простим всичко с Възкресението, и така да зовем: Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тия, които са в гробовете, живот дарува.


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля.


Трисвятое


Възкресен тропар, глас 2:

Когато слезе при смъртта, Живот безсмъртни, тогава умъртви ада с блясъка на Божеството; а когато и умрелите възкреси от преизподнята, всички небесни сили викаха: Животодателю, Христе Боже наш, слава на Тебе!

Слава:

Тропари за Неделя на жените мироносици, глас 2:

Благообразният Йосиф от дървото сне пречистото Твое тяло, обви го с чиста плащаница, покри го с благоухания и положи в нов гроб, но на третия ден Ти възкръсна, Господи, като дари на света велика милост.

И сега:

Пред мироносиците жени на гроба застана ангел, казвайки: за мъртвите се носи миро, а Христос е чужд на тлението. Но извикайте: възкръсна Господ, като дарява на света велика милост.


——————————


УТРИННА


Свещеникът: Благословен е нашият Бог, всякога, сега и винаги…

Той пее веднъж Христос воскресе, и два пъти певците, и веднага:


Шестопсалмие, Велика ектения,


Бог Господ, гл. 2

Пс. 117

Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е идещият в името Господне.

Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е идещият в името Господне.

Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е идещият в името Господне.

Стих 4. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е идещият в името Господне.


Възкресен тропар, глас 2:

Когато слезе при смъртта, Живот безсмъртни, тогава умъртви ада с блясъка на Божеството; а когато и умрелите възкреси от преизподнята, всички небесни сили викаха: Животодателю, Христе Боже наш, слава на Тебе!

Тропари за Неделя на жените мироносици, глас 2:

Благообразният Йосиф от дървото сне пречистото Твое тяло, обви го с чиста плащаница, покри го с благоухания и положи в нов гроб, но на третия ден Ти възкръсна, Господи, като дари на света велика милост.

Слава: тропар на св. ап. Яков, глас 3:

Апо́стол Христо́в был еси́ избра́нный и Богосло́ву возлю́бленному брат единоро́дный, всехва́льне Иа́кове, пою́щим тя грехо́в оставле́ние испроси́ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И сега:

Пред мироносиците жени на гроба застана ангел, казвайки: за мъртвите се носи миро, а Христос е чужд на тлението. Но извикайте: възкръсна Господ, като дарява на света велика милост.

Малка ектения: Защото Твоя е властта и Твое е царството…


Седални от Триода

Първи седален, гл. 2:

Не забрани запечатването на гробния камък, а като възкръсна, даде на всички камъка на вярата, Господи, слава на Тебе!


Стих: Стани, Господи Боже (мой), дигни ръката Си, не забравяй (Твоите до край) потиснати. (Пс. 9:33)

Не напускайки пречистото лоно във висините, Ти прие погребение и възкресение заради всички. Господи, слава на Тебе.


Слава, на св. Яков, гл. 4:

Лучу́, я́ко со́лнце, пра́вды испусти́ тя Христо́с, просвети́ти всю зе́млю, апо́столе сла́вный Иа́кове, Боже́ственными твои́ми моли́твами озаря́еши и Боже́ственным Све́том невече́рним всех просвеща́еши, ве́рою соверша́ющих святу́ю па́мять твою́.

И сега, Богородичен, гл. 2: Вся паче смысла

Твоите тайнства, Богородице, превъзхождат всяка мисъл и всичко славно. Защото запечана в чистота и пазена в девство, те познаваме като нелъжлива Майка, родила истинския Бог. Него моли да спаси нашите души!


Втори седални, гл. 2:

Мироносиците дойдоха сутринта и видяха гроба празен, и казаха на апостолите: „Силният победи тлението и спаси онези, които бяха вързани в ада. Проповядвайте с дръзновение, че Христос Бог е възкръснал, давайки на света голяма милост.“


Стих: Ще се радвам и тържествувам за Тебе, ще възпявам Твоето име, Всевишний. (Пс. 9:2)

Жените носейки миро за погребението Ти, дойдоха при гроба рано, като се страхуваха от враждебността на юдеите и предвиждайки охраната на войниците. Но немощната природа победи мъжеството, тъй като милостивото им намерение беше угодно на Бога. Затова подходящо извикаха: „Стани, Господи, помогни ни и ни избави заради славата на Твоето име“.


Слава, и сега, Богородичен: Много прославяна си, Богородице Дево. Ние ти пеем похвала, защото чрез кръста твоя Син потъпка ада и умъртви смъртта. Ние, мъртвите, станахме и се сподобихме с живота, получихме първоначалното наслаждение от рая. Затова с благодарност възнасяме слава на Христос, нашия Бог, като Могъщ и единствен Многомилостив.


Полиелеи и величание (Катавасийник, стр. 83)

Величание

Величаем ви свети мироносици, и почитаме вашата свята памет, защото вие молите за нас Христос, нашия Бог.

„Благословен еси, Господи“, гл. 5

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби! (Пс.118:12)

Съборът на ангелите се удиви, като Те видя сред мъртвите, Спасителю, разрушил силата на смъртта и възкресил със Себе Си Адам, и освободил всички от ада.

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Защо от съчувствие смесвате мирото със сълзи, ученички?, заговори на мироносиците блестящият в гроба ангел: „Вижте гроба и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба“.

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб, ридаейки, но ангелът застана пред тях и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а кажете на апостолите за възкресението“.

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици, дошли с миро при Твоя гроб, Спасителю ридаеха, когато ангелът ясно се обърна към тях с думите: „Защо смятате Живия за мъртъв? Защото Той като Бог възкръсна от гроба“.

Слава…

Да се поклоним на Отца и на Неговия Син, и на Светия Дух – Светата Троица в едно същество, и със серафимите да кажем: свят, свят, свят си, Господи!

И сега…

Ти избави Адам от греха и на Ева дари радост вместо печал, Дево, когато роди Животодателя; въплътеният от тебе Бог и Човек отведе към живота отпадналите от него. 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава Тебе Боже! (3 пъти)


Малка ектения

С: Защото е благословено Твоето име, и е величествено царството Ти, на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.


Ипакои, глас 2

След Твоите страдания жените отидоха в гроба да помажат тялото Ти, Христе Боже, и като видяха ангели в гроба, се изумиха, защото чуха от тях, че Господ възкръсна, за да дари на света велика милост.


Стъпални, глас 2

Антифон 1. Пеем антифонно, повтаряйки стиховете:

Повдигам очите на сърцето ми към небето, към Тебе, Спасителю, спаси ме с Твоя блясък.

Помилуй ни, които многократно съгрешаваме към Тебе по всяко време, Христе мой, и дай ни начин на покание пред Тебе преди края.

Слава, И сега: На Светия Дух подобава да царува, освещава, въздига тварите, защото е Бог, единосъщен на Отца и Словото. 


Антифон 2:

Ако Господ не беше сред нас, кой би се запазил здрав от врага, който е и човекоубиец?

Не предавай в зъбите им Твоя раб, Спасителю, защото враговете ми като лъв се надигат срещу мене. 

Слава, И сега: Светият Дух е изворът на живот и чест, и като такъв, бидейки Бог, Той чрез Отец и Син укрепва и поддържа всяко създание.


Антифон 3:

Надяващите се на Господ се уподобиха на светата планина, те никак няма да се разтресат от нападенията на врага. 

Живеещите за Бога да не протягат ръцете си към беззакония, защото Христос не оставя Своя жребий (дял) под жезъла (на грешниците)

Слава, И сега: От Светия Дух изтича всяка премъдрост, а от нея изтича благодатта на апостолите и мъчениците се увенчават за страданията си, и пророците виждат бъдното.


Прокимен, глас 2, Пс. 7:

Стани, Господи, Боже мой, пробуди се заради мене за в съда, който си заповядал, и множество народи ще застанат около Тебе. (Пс.7:7) Стих: Господи, Боже мой, на Тебе се уповавам, спаси ме. (Пс.7:1)


Канони 2 – на Пасхата, глас 2 с ирмосите и Богородичните му; и на апостола, гл. 8.

*Превод на първия: свещ. Иван Латковски

Песен 1

Ирмос: В деня на Възкресението да се просветим, о люде! Пасха, Господня Пасха! От смъртта към живота и от земята към небето Христос, нашият Бог, преведе нас, които пеем победната песен.

Припев: Слава на Твоето свето възкресение, Господи!

Да очистим сетивата и да видим сияещия в непристъпната светлина на Възкресението Христос, Който казва: „Радвайте се!“; ясно да Го чуем, пеейки победната песен.

Да се веселят достойно небесата и земята да се радва, да празнува целият свят, както видимият, тъй и невидимият; защото възкръсна Христос – вечното веселие.

Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.

Ти сломи предела на смъртта, Всенепорочна Дево, носейки в утробата си вечния Живот – Христа, Който възсия от гроба в този ден и просвети света.

Виждайки възкръснал своя Син и Бог, радвай се с апостолите, Богоблагодатна, Чиста! Ти чу и първото „Радвай се!“ от ангела, понеже си причина на всеобщата радост, всенепорочна Богомайко!


И на апостола на 8, глас 8.

Песен 1

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ чудотворя́й иногда́ моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в и раздели́в мо́ре, Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца, спасе́, песен Бо́гови воспева́юща.

Твое́ю мре́жею, я́ко лове́ц иску́сен, от прегреше́ний глубины́ возве́д, блаже́нне, ду́шу мою́ просвети́ светолу́чными сия́нии и похвали́ти твою́ досто́йно, о Богоявле́нне Иа́кове, па́мять, учениче́, сподо́би.

Преве́чный Отцу́, Собезнача́льный, пресоверше́нный же Бог, вопло́щен, яви́ся на земли́ я́ко Челове́к и соде́йственника благода́ти показа́, блаже́нне, и служи́теля тя прему́дра, си́лою Его́ укрепля́ема.

Разуме́ твоея́ души́ благоро́дие и тве́рдость учениче́, и непобори́му мысль, сла́вне, тя Прове́дец Бог Свои́м служи́телем лу́чша поста́ви, язы́ком возвеща́юща.

Богородичен: Сове́та Вели́каго, о́тче, А́нгел, от Де́вы Ма́тере я́влься ми́ру, плоть при́емь, я́ко доброде́тельми укра́шена ученика́ тя показу́ет и Богогла́сника, Иа́кове, словеса́ Его́ вети́йствующа.

Катава́сия пра́здника.


Песен 3

Ирмос: Елате да пием от ново питие, не чудодейно бликнало от безплоден камък, а извиращо от източника на нетлението – гроба на Христа, в който се утвърждаваме.

Припев: Слава на Твоето свето възкресение, Господи!

Днес всичко се изпъни със светлина – небето, земята и преизподнята; нека цялото творение празнува Възкресението Христово, в което се и утвърждава.

Вчера се погребах с Тебе, Христе, а днес, когато Ти възкръсваш, с Тебе възкръсвам; вчера се разпнах с Тебе, но Сам Ти, Спасителю, ме прослави със себе Си в Твоето Царство.

Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.

Към живот непорочен преминавам днес и аз, по благостта на Родилия Се от Тебе, Чиста, Който озари със светлина краищата на вселената.

Виждайки възкръснал от мъртвите Бога, Когото по плът Ти носи в Твоята утроба, о Пречиста, както Сам Той каза, радвай се, Непорочна, и Го възвеличи като Бог.


Песен 3

Ирмос: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом и зе́млю на вода́х основа́вый, на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́, я́ко несть свят, па́че Тебе́, еди́не Человеколю́бче.

Свы́ше тя дыха́ние ну́ждное Уте́шителя разже́гше, му́дра Богогла́сника, вети́йствующа я́ве вели́чия показа́ вопло́щшагося Сло́ва, Его́же и самови́дец был еси́.

Тя, я́коже стрелу́ избра́нну, сло́вом изощре́нну, в сердца́ враго́в вонзи́, растерза́я ду́ши сопроти́вных, прему́дре, и пленя́я, таи́нниче, сих коры́сти, Иа́кове.

Нескве́рныя твоея́ души́ ти́хость Влады́це узре́ся, и пре́жде зва́ния, блаже́нне, достоприя́тен Ему́ яви́лся еси́, о Иа́кове, и смотре́ния Его́ учени́к был еси́.

Свяще́нным твои́м, му́дре, житие́м и светоно́сным, е́же к Бо́гу сро́дством, всеблаже́нне, украша́емь я́сно, и соо́бщник показа́лся еси́, измла́да бо яви́лся еси́ Сло́ва ссе́льник.

Богородичен: Дверь яви́ся мы́сленная Восто́ка свы́ше, су́щим на земли́ я́вльшагося, Де́во: Тобо́ю бо к нам Сло́во прии́де спасти́ всех от безслове́сия, Пречи́стая.


Малка ектения


Седален на мироносиците, глас 2Миро, носейки на гроба с обич, жените душевно се възрадваха от блясъка на ангела, проповядваха Те на всички като Бог, Спасителю, и викаха към учениците: „Животът на всичко наистина възкръсна от гроба!“

Слава, на апостола, глас 2:

Улови́в язы́ки апо́стол сла́вный и научи́в концы́ земны́я Тебе́ кла́нятися со Отце́м и Ду́хом, Христе́ Бо́же, того́ ра́ди утверди́ Це́рковь Твою́ и ве́рным низпосли́ благослове́ние Твое́, Еди́не Ми́лостиве и Человеколю́бче.

И сега: Ликът на Твоите ученици заедно с жените – мироносици единодушно се радва; всеобщия празник заедно с тях и ние празнуваме в слава и чест на Твоето възкресение и с техните слова зовем: „Човеколюбче, Господи, дай на Твоите люде велика милост!“


Песен 4

Ирмос: На божествена стража да застане заедно с нас боговдъхновения пророк Авакум и да се покаже като светоносен ангел, който вика с ясен глас: „Днес дойде спасението на света, понеже Христос възкръсна като всесилен!“

Припев: Слава на Твоето свето възкресение, Господи!

Христос Се яви като Младенец, отварящ девствена утроба; наречен е „Агнец“, защото Се предлага за храна и зове се „непорочен“, защото е непричастен на греха – Той е нашата Пасха и като истински Бог Се нарича съвършен.

Като едногодишен агнец и благословен за нас венец, Христос доброволно е принесен в жертва за всички; и като очистваща Пасха отново възсия за нас от гроба прекрасното Слънце на правдата.

Богоотецът Давид скачаше и играеше пред кивота, подобен на сянка, а ние – светият Божи народ, виждайки изпълнението на предобразите, да се възрадваме боговдъхновено, защото Христос възкръсна като всесилен.

Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.

Създателят на Твоя праотец, Пречиста, от Тебе Се създаде и днес чрез Своята смърт Той обезсили смъртта, дошла чрез Адам и всички озари с божествените сияния на Възкресението.

О, Пречиста, виж днес Христа, Когото носѝ в утробата си, прекрасно възсиял от мъртвите за спасението на всички; славна и непорочна сред жените и прекрасна Богомайко, радвай се с апостолите и Него прославяй.


Песен 4

Ирмос: Ты моя́ кре́пость, Го́споди, Ты моя́ и си́ла, Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование, не оста́вль не́дра Отча́ и на́шу нищету́ посети́в. Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти: си́ле Твое́й слава, Человеколю́бче.

Пропове́дник Христо́в быв, Боже́ственный Иа́кове, ты, зван, у́бо ско́ро после́довал еси́, оте́ческую любо́вь презре́в и ве́чная измени́в теку́щими; тем неизрече́ннаго Небе́снаго насле́дия сподо́бился еси́, блаже́нне приснопа́мятне.

О, те́плаго жела́ния твоего́ ко Влады́це Христу́! Ты бо Сего́ зело́ возжела́л еси́, сия́нием Того́ просве́щся, я́коже и вообрази́тися, и яви́тися всем свет вторы́й, пе́рваго заря́ми озари́вся и сла́вою, всече́стне блаже́нне Иа́кове.

Житие́ че́стно име́л еси́ и пречу́дно, жела́нием бо жела́ние неодержи́мо прие́мь, жела́нии Богонача́лия соверше́ннаго блаже́нства дости́гл еси́, Богови́дче, со Безпло́тными поя́: си́ле Твое́й слава, Человеколю́бче.

Всего́ себе́ манове́нию отда́в Влады́чню, учениче́ Богозра́чне, доброде́тельми взя́лся еси́ явле́нно к высоте́ и Боже́ственному вои́стинну кра́ю, и отту́ду целе́б ре́ки источа́еши па́мять твою́ ве́рно сла́вящим.

Богородичен: Ты ве́рных похвала́ еси́, Безневе́стная, Ты Предста́тельница, Ты и прибе́жище христиа́н, стена́ и приста́нище, к Сы́ну бо Твоему́ мольбы́ но́сиши, Всенепоро́чная, и спаса́еши от бед ве́рою и любо́вию Богоро́дицу Чи́стую Тебе́ зна́ющия.


Песен 5

Ирмос: Нека станем рано с изгрева и да принесем на Владиката вместо миро – песен и ще видим Христа – Слънцето на правдата, Което възсиява, дарявайки живот на всички!

Припев: Слава на Твоето свето възкресение, Господи!

Виждайки Твоето неизмеримо добросърдечие онези, които бяха свързани с адските вериги се устремиха радостно към светлината, като възхваляваха вечната Пасха.

Нека със светилници в ръце да се приближим към Христа, Който излиза от гроба като Жених и да отпразнуваме заедно с тържествуващите небесни чинове спасителната Божия Пасха.

Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.

Пречиста Богомайко, с божествените и живоносни лъчи на Възкресението на Твоя Син се просвещава и се изпълва с радост събранието на благочестивите.

При въплъщението Ти не отвори вратите на девството, а при Възкресението Ти не разруши печатите на гроба, Царю на създанието, и затова виждайки Те възкръснал, Твоята Майка се радваше.


Песен 5

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый, и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго? Но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Нов, я́коже Илия́, ре́вностию разжига́емь, непоко́ршияся пропове́данию твоему́ попали́ти восхоте́л еси́, сла́вне, но возбрани́ тебе́ Хоти́тель милосе́рдия, науча́я кро́тости благода́тней.

Вшед, доброде́телию коне́чною впери́м любве́ ра́ди лу́чших, престо́л Влады́ки возжела́л еси́, прему́дре, нача́льная держа́ти, не я́ко жела́я сла́вы су́етныя, но зре́ти посреди́ Его́же возжела́л еси́.

Превзы́де уста́вы, Спа́се, Иа́ков челове́чества, во Твою́ бо си́лу, я́ко в ри́зу, обле́кся, исцеле́ния то́чит ре́ки и чуде́с и просвеща́ет ве́рою концы́.

Све́тел тя о́блак Сло́ва, облиста́юща сла́вою обоже́на, на Фаво́рстей горе́ осени́, блаже́нне Иа́кове, и глас слы́шати Оте́ческий сподо́бился еси́, известву́яй Того́ Сыновство́.


Песен 6

Ирмос: Ти слезе в земната преизподня, о Христе, и съкруши вековните прегради, които държаха пленниците на смъртта и както Йона от кита, Ти тридневен възкръсна от гроба!

Припев: Слава на Твоето свето възкресение, Господи!

Ти възкръсна от гроба Христе, запазвайки печатите цели, както не повреди заключената утроба на Девата при Своето раждане, и така ни отвори дверите на рая.

Спасителю мой, жива и незаколима жертва, Ти като Бог Сам Себе Си принесе на Отца и съвъзкреси родоначалника Адам, възкръсвайки от гроба.

Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.

Естеството, което от древност бе владяно от смъртта и тлението, сега е възведено към нетленния и вечен живот от Въплътилия Се в Твоята пречиста утроба, Богородице Дево.

В земната преизподня слезе Този, Който бе в твоите недра, Пречиста, и Се въплъти свръхразумно и възкръсвайки от гроба, въздигна със Себе Си Адам.


Песен 6

Ирмос: Бе́здна грехо́в и прегреше́ний бу́ря мя смуща́ет и во глуби́ну ну́жднаго ре́ет мя отча́яния, но Твою́ кре́пкую ру́ку мне простри́, я́ко Петро́ви, о Упра́вителю! и спаси́.

Струи́, я́ко от исто́чника, исцеле́ний непреста́нно излива́я и просвеще́ние уче́ния благоче́стно источа́я, му́дре, ду́ши, благоче́стно любо́вию, Иа́кове, приступа́ющая, просвеща́еши, преблаже́нне.

Сосу́д вместя́щ Влады́ка обре́т тя, преблаже́нне, Своего́ бога́тнаго и честна́го дая́ния, оби́лует дарова́нии, и́же па́че ума́ та́инств, служи́телю присносу́щныя жи́зни.

Умерщвле́ние нас ра́ди Влады́ка восхоте́ восприя́ти, ме́ртвых вину́ и́стиннаго воскресе́ния, я́ко му́дра таи́нника, блаже́нне, тя взят соде́тельника, в нощи́, в не́йже предая́шеся.

Богородичен: Бе́здну щедро́т ро́ждшая, Богоро́дице Де́во, от печа́льных жития́ ду́шу мою́ спаси́ и ра́дости духо́вныя две́ри ми отве́рзи, на Тя бо еди́ну наде́жду мою́ возложи́х.


Малка ектения


Кондак, глас 2.

Подобен: Вы́шних ища́:

Глас Боже́ственный слы́шав, призыва́ющ тя, любо́вь отца́ презре́л еси́ и прите́кл еси́ ко Христу́, Иа́кове, с сро́дником твои́м, сла́вне, с ни́мже сподо́бился еси́ ви́дети Госпо́дне Боже́ственное преображе́ние.

Икoс:

Вку́пе сый с бра́том в се́лех Небе́сных, и́же свята́я ны́не ага́ряны попира́ющий, нога́ми скве́рными и нечи́стыми ходя́щия, Боже́ственными ва́шими моли́твами отжени́те, и мучи́телем у мышле́ния отсе́кше, и и́же от них мно́жества ра́ди согреше́ний на́ших держи́мых, ны́не свобожде́ния сподо́бите: я́ко да во еди́но собра́вшеся, ви́дим Госпо́дне Боже́ственное преображе́ние.


Синаксар: На този ден празнуваме паметта на (виж календарчето).

Синаксар от Никифор Калист Ксантопул

В този ден, Неделя трета след Пасха, честваме светите мъже мироносци и светите жени мироносици. Мироносци се двама мъже – Йосиф от Ариматея, един от седемдесетте тайни ученици на Христос, и Никодим, един от първенците юдейски – оня същият, който една нощ бе дошъл при Иисус (Йоан. 3:1-21).

Жените мироносици бяха първите достоверни свидетели на Христовото възкресение, а тия двама достопочтени мъже снеха от кръста тялото на Господа, „обвиха Го в повивки с благовонията, както по обичая си юдеите погребват“ (Йоан. 19:40) и Го положиха в новия гроб. За тях се разказва, че първият, който бил виден член от еврейската Синагога, бил изключен от нея, защото открито проповядвал за възкресението на Иисус, а вторият бил удостоен да види Възкръсналия и също станал дръзновен Негов проповедник, поради което много пострадал от юдеите. Затова е наредено да се чества днес и тяхната памет заедно с тая на мироносиците. Тъй и подобаваше, щото тия, които бяха най-привързани към Господ Иисус по време на Неговото служение и Му засвидетелстваха голяма любов при страданията и погребението Му, да се удостоят първи до Го видят възкръснал и да изживеят радостта на Възкресението и първи да бъдат Негови проповедници. Някога първом жената съгреши, а после и мъжът; сега пък жената първа получава вестта за Възкресението. А наричат се тия жени „мироносици“, понеже според евангелското повествование, след като минала събота подир погребението, те купили аромати и благовонно миро и дошли да помажат тялото на Иисус съгласно тогавашния юдейски обичай. В ранното утро на първия ден на седмицата (неделя), те бързешком се запътили към гроба. Навярно са знаели, че гробът е заварден от стража, но тая мисъл не ги плашела. Любовта им към Лежащия в гроба сподавила у тях всеки страх. Защото в любовта няма страх (1 Йоан. 4:18). Една мисъл само ги тревожела – кой ли ще им отвали камъка от вратата на гроба, понеже бил много голям. Но когато дошли до гроба, ето, виждат, че камъкът е отвален! И не само това, но видели нещо още по-достойно за удивление – ангел Господен седи върху камъка на вратата гробни, а вътре в самия гроб видели и други два ангела. Върхът на удивлението, на страха и радостта заедно, обаче, било явяването на Самия възкръснал Господ, Който ги поздравил с думите: „Радвайте се!“

Светите евангелисти ни споменават имената само на няколко от мироносиците. Мария Магдалина, от която Христос бе изгонил седем бяса. Тя първа бе дошла на гроба и първа бе видяла възкръсналия Христос. В своята голяма скръб отначало тя не Го познала и помислила, че е градинарят. Според едно древно църковно предание тя след възкресението се явила пред римския император Тиберий и му известила за станалото чудо. След това се установила в гр. Ефес, където и починала. Била погребана от св. Йоан Богослов. По-късно при император Лъв Мъдри светите ѝ мощи били пренесени в Цариград.

Втората от мироносиците била Саломия, дъщеря – както се смята – на праведния Йосиф (обручника на св. Дева Мария), жена на Зеведей и майка на Йоан, любимия Господен ученик.

Третата мироносица е Йоана, жената на Хуза, домакин на цар Ирод. Четвъртата била Мария Клеопова, петата – Сусана, шестата – другата Йоана. По всяка вероятност ще да са били още и Мария – майката на ап. и евангелист Марк, а също и двете сестри на Лазар – Марта и Мария

Всички тия, както се спомена, следвали Господ Иисус по време на проповедническото Му служение, подпомагайки Го материално. Те Му останали верни и предани до самата Му смърт и при погребението Му. Затова и св. Църква заслужено е посветила третата след-пасхална неделя на тия богопредани жени – първи свидетелки на Възкресението. Тяхното дело на мироносици и проповеднички за Христовото възкресение е достойно за спомен и похвала. 

По молитвите на Твоите мироносци и мироносици, Христе Боже, помилуй и спаси нас! Амин!Песен 7

Ирмос: Оня, Който избави тримата отроци в пещта Се въплъти и страда като смъртен човек и чрез страданията, смъртното облече в дрехата на безсмъртието; Той единствен е благословеният и преславен Бог на нашите отци.

Припев: Слава на Твоето свето възкресение, Господи!

Богомъдрите жени с благовония бързаха след Тебе; но макар да Те търсеха със сълзи като мъртъв, те с радост Ти се поклониха като на жив Бог и благовестиха тайнствената Пасха на Твоите ученици.

Празнуваме умъртвяването на смъртта, разрушението на ада, началото на вечния живот и възпяваме Причината за всичко това – единствения благословен и преславен Бог на нашите отци.

Наистина свещена и достойна за празнуване е тази нощ, спасителна и светозарна, предвестница на светоносния ден на Възкресението, в която вечната Светлина от гроба в плът за всички възсия.

Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.

Твоят Син, Всенепорочна, днес умъртвявайки смъртта, на всички смъртни дари вечно пребъдващ живот; Той е единственият благословен и преславен Бог на нашите отци.

Царят на цялото творение, ставайки Човек, се всели в Твоята утроба, Богоблагодатна, и претърпявайки Кръст и смърт, Той възкръсна, както подобава на Бог, съвъздигайки със Себе Си и нас, като всесилен.


Песен 7

Ирмос: Бо́жия снизхожде́ния огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́, сего́ ра́ди о́троцы в пещи́ ра́дованною ного́ю, я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Ча́шу испи́л еси́, я́коже обеща́лся Влады́це Христу́, креще́нием Сего́ ты крести́лся еси́, Богоблаже́нне. Ему́же ны́не усе́рдно зове́ши, ра́дуяся: благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Заре́ю осия́емь Боговиде́ния, яви́лся еси́, Иа́кове. Сего́ ра́ди тя венце́м Ца́рствия Благода́тель Христо́с украша́ет, со А́нгелы пою́ща: благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Се тебе́ испо́лни обеща́ния Великода́вец, к Нему́ возне́сся подо́бием страда́ний Его́, Ему́же предстоя́, ны́не зове́ши, ра́дуяся: благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богородичен: Дво́ицу у́бо естество́м, но не Лице́м, Ма́ти, пропове́дуем, из Тебе́ воплоще́ннаго. Его́же пло́тию изобража́ем и покланя́емся зра́ка воображе́нию, Тебе́ ра́ди Бо́гу прими́ршиися, Чи́стая.


Песен 8

Ирмос: Това е определеният и свят Ден, първата Събота, цар и господар на дните, празник на празниците и тържество на тържествата, в него благославяме Христа во веки.

Припев: Слава на Твоето свето възкресение, Господи!

Елате да вкусим от новия плод на лозата, от божественото веселие, в славния ден на Възкресението и да се приобщим към Царството на Христа, възпявайки Го като Бог во веки.

Вдигни очите си, Сионе, и погледни наоколо – защото ето, като божествено сияещи светила, събраха се при тебе от запад и север, от юг и изток твоите чеда, които благославят Христа во веки.

Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.

Творецът дойде в света чрез Тебе, Дево Богородице, и разкъса утробата на ада, дарявайки на нас, смъртните, възкресение. Затова Го прославяме во веки.

Разрушавайки цялата сила на смъртта, Твоят Син, Дево, със Своето Възкресение възнесе нас със Себе Си и ни обожи. Затова Го възпяваме во веки.


Песен 8

Ирмос: Седмери́цею пещь халде́йский мучи́тель Богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Авраа́мское предложе́ние ты, Богови́дче, стяжа́л еси́, призва́вшему тя Христу́ после́дуя, и пресве́тел служи́тель был еси́ Ему́, я́ко Соде́телю и Изба́вителю, поя́: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Крепча́йше яви́ся гро́ма твое́ провозглаше́ние, зако́ннаго о́браза шуме́ние. Христа́ бо возгреме́л еси́ вселе́нней всей, Бо́га, и Соде́теля, и Изба́вителя, поя́: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Удиви́лся еси́, сла́вне, муче́ния све́тлостию и благоче́стия и́стинным просвеще́нием, я́ко князь апо́стол поста́влен был еси́ по всей земли́, Соде́телю и Изба́вителю поя́: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Богородичен: Вити́йстии язы́цы Тебе́ воспе́ти не мо́гут, о Богороди́тельнице, Мари́е Богоневе́сто! Бо́га бо родила́ еси́, су́щаго над все́ми, Отрокови́це Чи́стая, Соде́теля и Изба́вителя, Ему́же вопие́м: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.Катавасии: Воскресения денъ, гл. 1:

В деня на Възкресението да се просветим, о люде! Пасха, Господня Пасха! От смъртта към живота и от земята към небето Христос, нашият Бог, преведе нас, които пеем победната песен.

Дойдете да отпием от новото питие, не вода, извираща чудесно от безплоден камък, а вино от източника на нетлението, извиращ от Христовия гроб, в който се утвърждаваме.

На божествена стража да застане заедно с нас боговдъхновения пророк Авакум и да се покаже като светоносен ангел, който вика с ясен глас: „Днес дойде спасението на света, понеже Христос възкръсна като всесилен!“

Нека станем рано с изгрева и да принесем на Владиката вместо миро – песен и ще видим Христа – Слънцето на правдата, Което възсиява, дарявайки живот на всички!

Ти слезе в земната преизподня, о Христе, и съкруши вековните прегради, които държаха пленниците на смъртта и както Йона от кита, Ти тридневен възкръсна от гроба!

Оня, Който избави тримата отроци в пещта се въплъти и страда като смъртен човек и чрез страданията, смъртното облече в дрехата на безсмъртието; Той единствен е благословен и преславен Бог на нашите отци.

Възхваляваме, благославяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Това е определеният и свят ден, първата Събота, цар и господар на дните, празник на празниците и тържество на тържествата, в него благославяме Христа во веки.


Евангелския чин

Дяконът: На Господ да се помолим!

Народът: Господи, помилуй.

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отца, и Сина, и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: И да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господа Бога да помолим!

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според Лука.

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Възкресно евангелие (от олтара, виж календарчето)


Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.


50 Псалом (пее се)


Слава: По молитвите на апостолите, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира, глас 6:

Възкръсна Иисус от гроба както предрече, даде ни живот вечен и велика милост.


Литийна молитва (дяконът)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото Си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящия Твой Дух сега и винаги и во веки веков.


Вместо Честнейшую, 9 песен

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината, с песни да възвеличим!

 9 Песен

Стих 1: Душата ми величае доброволно Пострадалия, Погребания и Възкръсналия от гроба на третия ден.

Светлей, светлей, нови Йерусалиме, защото славата Господня над тебе възсия! Ликувай сега и се весели, Сионе! А ти, чиста Богородице, радвай се за възкресението на Родения от тебе!

Стих 2: Душата ми величае възкръсналия тридневно от гроба Христа Животодавеца.

Светлей, светлей, нови Йерусалиме, защото славата Господня над тебе възсия! Ликувай сега и се весели, Сионе! А ти, чиста Богородице, радвай се за възкресението на Родения от тебе!

Стих 3: Христос е новата Пасха, живата Жертва, Агнецът Божий, Който взема греховете на света.

О, колко възлюбен и най-сладък е Твоят божествен глас! Защото Ти наистина обеща да бъдеш с нас до края на вековете, Христе; като Го имаме за опора на нашата надежда, ние верните се радваме.

Стих 4: Днес всяка твар се весели и радва, защото Христос възкръсна и адът бе пленен.

О, Пасха велика и най-свещена, Христе! О, Мъдрост и Слове Божий, и Сило! Дай ни по същия начин да се причастяваме с Тебе в незалязващия ден на Твоето Царство.

Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.

Ние верните в един глас Те прославяме, о Дево: „Радвай се, Двер Господня; радвай се, духовен Граде; радвай се, защото благодарение на Тебе за нас днес възсия светлината на възкресението от мъртвите на Родилия Се от Тебе!“

Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.

Весели се и се радвай, свята божествена Врата! Защото Иисус влезе в гроб и излезе, просиявайки по-светло от слънце и озари всички верни, възрадвана от Бога Владичице!

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Нека, верни, да възхвалим чудния Йосиф заедно с Никодим и верните мироносици, казвайки: „Господ наистина възкръсна!“

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Нека заедно с мироносиците и божествените ученици да възхвалим Йосиф, защото той е проповедник на Христовото възкресение.

Слава: Безначален си, Отче, несътворен си, Сине, съпрестолен си Душе Светий – единствен истински Бог в Три Лица, но Един по естество.

И сега: Нека се весели Иесей и да се радва Давид, защото ето, от насадения от Бога жезъл – Девата – произлезе цветът на вечния живот – Христа.

Задо­стой­ник

Ангелът викаше на Благодатната: „Чиста Дево, радвай се! И пак ще кажа: Радвай се! Твоят Син възкръсна тридневен от гроба и мъртвите възкреси.“ Хора, веселете се.

Светлей, светлей, нови Йерусалиме, защото славата Господня над тебе възсия! Ликувай сега и се весели, Сионе! А ти, чиста Богородице, радвай се за възкресението на Родения от тебе!


Малка ектения. Възглас: Защото Те хвалят всички небесни сили…


Свят Господь Бог наш (3). Ексапостиларий на Пасха

Пло́тию усну̀в 

Заспал по плът като смъртен, Царю и Господи, възкръснал тридневен, въздигайки Адама със Себе Си и обезсилвайки смъртта, Пасха на безсмъртието, спасение на света. (Превод и изпълнение: Калин Кирилов)

Слава, на ап. Яков Заведеев: Подобен: Жены́, услы́шите:

Иа́кова воспое́м Зеведе́ова вси: со Христо́м бо взы́де на го́ру Фаво́рскую, и зри́тель бысть Боже́ственнаго преображе́ния, и, соше́д, пропове́даша в четвероконе́чную всю с Петро́м и Иоа́нном.

И сега, светилен на празника: Жены, услышите 

Жени, чуйте радостния глас: потъпках тиранина ад, вдигнах света от тлението; побързайте да съобщите на моите приятели добрата вест, защото искам да озаря творението Си с радост оттам, откъдето произлезе скръбта.


Всякое дихание, (Пс. 150), гл. 2

Всичко що диша да хвали Господа. Хвалете Господа от небесата; Хвалете го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. (Пс.149:9) 

Всичко що диша и всяко същество Те слави, Господи, защото чрез кръста си обезсилил смъртта, за да покажеш на хората Твоето възкресение от мъртвите, като единствен Човеколюбец.

Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс.150:1)

Нека кажат юдеите, как войниците изгубиха пазения Цар, защо камъкът не опази Камъка на живота? Или Погребания да върнат, или на Възкръсналия да се поклонят, казвайки с нас: слава на множеството Твои щедрости, Спасителю наш, слава на Тебе.


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс.150:2)

Радвайте се, хора, и се веселете, защото ангелът, седящ на гробния камък, ни благовести, като каза: Христос възкръсна от мъртвите, Спасителят на света, и изпълни всичко с благоухание.

На ап. Яков Заведеев, гл. 8: Подобен: О, пресла́внаго чудесе́:

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3)

Блаже́нне Богови́дче Иа́кове, ты, Сло́ва глас а́бие восприе́м, о оте́ческом небре́гл еси́ угожде́нии и любви́. Оста́вль у́бо жития́ смуще́ние, в мы́сленное же преше́д мо́ре, сие́ возмути́л еси́ благоче́стия уче́нии и заря́ми преми́рными твои́ми, Богоблаже́нне.

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс.150:4)

Сло́ва самови́дче Иа́кове, Нача́льнику жи́зни и Отцу́ бу́дущих угожда́я дея́нии, Исма́ила всескве́рнаго пе́рвенства, блаже́нне, лиши́л еси́, чре́во я́ко бо́га вменя́юща. Его́же и запя́л еси́, и на́га показа́л еси́ оте́ческаго покро́ва, благослове́ния же и насле́дия неприча́стна.


Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс.150:5-6)

Князь поста́влен был еси́, сла́вне, ны́не по всей земли́, о тебе́ я́коже пре́жде написа́ся, уче́ник быв вся Сотво́ршаго, и ре́вностию твое́ю тепле́йшею, и дерзнове́нием непобеди́мым уби́йство претерпе́л еси́, от честна́го двоена́десятих учени́к, блаже́нне, совокупления пе́рвее убива́емый.

Стихири на Пасха, гл. 5

Стих: Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете Му, и да бягат от лицето Му, които Го ненавиждат.

Пасха свещена днес ни се яви: Пасха нова, свята, Пасха тайнствена, Пасха всечестна, Пасха Христос Избавител, Пасха непорочна, Пасха велика, Пасха на верните, Пасха, отваряща ни райските врати, Пасха, освещаваща всички верни.

Стих: Както изчезва дим, да изчезнат, както се топи восък от огън.

Дойдете от видението, жени-благовестници, и кажете на Сион: приеми от нас благата вест за Христовото възкресение; тържествувай, ликувай и се радвай, Иерусалиме, видял Царя Христа излизащ като Жених от гроба.

Стих: Тъй да погинат грешниците от Божието лице, а праведниците да се развеселят.

Жените-мироносици, в ранно утро застанали пред гроба на Жизнодавеца, видяха Ангел, седящ на камък, и той им заговори и казваше: защо търсите Живия между мъртвите? Защо оплаквате Нетленния в тлението? Идете, проповядвайте на учениците Му.

Стих: Тоя ден е Господ сътворил, да се възрадваме и да се развеселим в него.

Пасха прекрасна, Пасха, Господня Пасха! Пасха всечестна просия за нас! Пасха! С радост да се прегърнем едни други! О, Пасха! Избавление от скърби, защото днес от гроба, като от чертог, възсия Христос, жените изпълни с радост, като каза: проповядвайте на апостолите.


Слава, на ап. Яков, глас 1:

Христу́ после́довал еси́, Боже́ственный Иа́кове, и мир возненави́дел еси́, сего́ уче́ния, в сокро́вищи твое́м скрыв, показа́лся еси́ апо́стол. Те́мже шед во язы́ки  и сих пре́лестию и страстьми́ омрачи́вшияся ду́ши за́поведьми Спа́са просвети́л еси́ ве́ровати в Тро́ицу Единосу́щную.

И сега, на празника, гл. 5.

Ден на възкресение е, да се просветим с тържество, и едни други да се прегърнем, да речем: братя! и на ненавиждащите ни да простим всичко с Възкресението, и така да зовем: Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тия, които са в гробовете, живот дарува.


Велико славословие


Възкресен тропар

Днес стана спасението на света, нека възпеем Възкръсналия от мъртвите, Началникът на нашия живот: защото, като унищожи смъртта чрез смърт, даде ни победа и голяма милост.


————————————————


На Литургията 

Антифон 1, псалом 65, глас 2.

Стих 1: Възкликни към Бога, цяла земьо! (Пс. 65:1) Припев: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.

Вторият хор: Възпейте славата на името Му, въздайте Му слава и хвала. Припев: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.

Стих 2: Кажете Богу: колко си страшен в делата Си! Поради големината на Твоята сила, ще Ти се покорят Твоите врагове (Пс. 65:3). Припев: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.

Стих 3: Цяла земя да Ти се поклони и да Ти пее, да пее на Твоето име, Вишни! Припев: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.

Слава, и сега: двата хора силно: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.


Антифон 2, псалом 66, глас същия.

Стих 1: Боже, бъди милостив към нас и ни благослови. (Ст. 1) Припев: Спаси ны Сыне Божий, воскресый из мертвых, поющия Ти: Аллилуиа. Веднъж.

Другата страна: Боже, осветли ни с лицето Си, и ни помилвай. Припев: Спаси ны Сыне Божий:

Стих 2: Да познаем на земята Твоя път, у всички народи Твоето спасение.  (Ст.3) Спаси ны Сыне Божий:

Стих 3: Да Те възхвалят народите, Боже; да Те възхвалят всички народи.  (Ст. 4) Спаси ны Сыне Божий:

Слава, и ныне: двата хора: Единородный Сыне:


Антифон 3, псалом 67, глас 5.

Стих 1: Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете му. Тропар: Христос воскресе из мертвых:

Другата страна: Да бягат от лицето Му, онези които Го мразят. Христос воскресе:

Стих 2: Както изчезва дима, да изчезнат враговете Божии, както се топи восък от огъня. Христос воскресе:

Стих 3:  Тъй грешниците да загинат от лицето Божие, а праведниците да се развеселят. Христос воскресе:


Входно:

В събранията благославяйте Бога Господа, вие, които сте от Израилево семе! (Пс. 67:27)

(Това входно се пее до Отдание на Пасха)


След входа:

 Възкресен тропар, глас 2:

Когато слезе при смъртта, Живот безсмъртни, тогава умъртви ада с блясъка на Божеството; а когато и умрелите възкреси от преизподнята, всички небесни сили викаха: Животодателю, Христе Боже наш, слава на Тебе!

Благообразният Йосиф от дървото сне пречистото Твое тяло, обви го с чиста плащаница, покри го с благоухания и положи в нов гроб, но на третия ден Ти възкръсна, Господи, като дари на света велика милост.

Кондак на Неделята на жените мироносици, глас 2: „Радвайте се!“ – на мироносиците заповяда и утеши плача на прамайката ни Ева чрез Твоето възкресение, Христе Боже, а на Твоите апостоли заповяда да проповядват: „Спасителят възкръсна от гроба!“

Тропар (общ за апостол), глас 3:

Апостоле свети и Якове, моли милостивия Бог да дарува прошка на прегрешенията на нашите души.

Слава: на храмовия светия

И сега:

Кондак на Пасха, глас 8: Аще и во гроб

Макар и в гроб да си слязъл, Безсмъртни, но си разрушил силата на ада, и си възкръснал, като Победител, Христе Боже, и на жените мироносици си казал: радвайте се! и на Твоите апостоли си дарил мир и на падналите възкресение.


Прокимен, глас 6:

Спаси, Господи, народа Си и благослови наследството Си. (Пс. 27:9) СтихКъм Тебе, Господи, викам: твърдиня моя, не бъди безмълвен към мене. (27:1А)

Апостол 

Деяния 6:1-7 

В тия дни, когато учениците се умножаваха, произлезе между елинистите ропот против евреите, задето вдовиците им не били пригледвани при разпределяне всекидневните дажби. 

Тогава дванайсетте апостола, като свикаха цялото множество ученици, казаха: не е добре ние да оставим словото Божие и да се грижим за трапезите. Затова, братя, погрижете се да изберете измежду вас седем души с добро име, изпълнени с Дух Светий и с мъдрост, които ще поставим на тая служба; а ние постоянно ще пребъдваме в молитва и в служба на словото. 

Това предложение се понрави на цялото множество; и избраха Стефана, мъж изпълнен с вяра и Дух Светий, Фипипа и Прохора, Никанора и Тимона, Пармена и Николая, прозелит от Антиохия, които поставиха пред апостолите, а те, като се помолиха, възложиха ръце на тях. 

И тъй, словото Божие растеше, и броят на учениците се уголемяваше твърде много в Иерусалим; и голямо множество свещеници се покоряваха на вярата. 


Евангелие 

Марк 15:43-16:8 

Дойде Иосиф Ариматейски, виден член от съвета, който и сам очакваше царството Божие, дръзна, та влезе при Пилата, и измоли тялото Иисусово. Пилат се почуди, че Той вече е умрял; и, като повика стотника, попита го: дали отдавна е умрял? И като узна от стотника, даде тялото Иосифу. 

А Иосиф, като купи плащаница, сне Го, па Го обви в плащаницата и положи в гроб, изсечен в скала; и привали камък върху вратата гробни. А Мария Магдалина и Мария Иосиева гледаха, де Го полагат. 

След като мина събота, Мария Магдалина, Мария Иаковова и Саломия купиха аромати, за да дойдат и Го помажат. 

И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, след изгрев-слънце, и говореха помежду си: кой ли ще ни отвали камъка от вратата гробни? И като погледнаха, виждат, че камъкът е отвален: а той беше много голям. Като влязоха в гроба, видяха един момък, облечен в бяла дреха, да седи отдясно; и много се уплашиха. А той им казва: не се плашете. Вие търсите Иисуса Назарееца, разпнатия; Той възкръсна, няма Го тук. Ето мястото, дето бе положен. Но идете, обадете на учениците Му и на Петра, че Той ви преваря в Галилея; там ще Го видите, както ви бе казал. 

И като излязоха скоро, побягнаха от гроба; тях ги обхвана трепет и ужас, и никому нищо не казаха, понеже се бояха.


Задо­стой­ник

Ангелът викаше на Благодатната: „Чиста Дево, радвай се! И пак ще кажа: Радвай се! Твоят Син възкръсна тридневен от гроба и мъртвите възкреси.“ Хора, веселете се.

Светлей, светлей, нови Йерусалиме, защото славата Господня над тебе възсия! Ликувай сега и се весели, Сионе! А ти, чиста Богородице, радвай се за възкресението на Родения от тебе!