Monday 24 April 2023

Свети апостол и евангелист Марк

Свети апостол и евангелист Марк

* Типик, стр. 275, когато празника се случи след Томина неделя. Където пише „стихира на празника“, се има предвид от предходната неделя (в случая Томина). На втори таблет си отваряте службата за Томина неделя и следите от там стихирите и тропарите.


Вечерна служба


Свещеникът: Благословен е нашия Бог…

Той пее веднъж от олтара Христос воскресе, и два пъти певците, и веднага Псалом 103 (без „Дойдете да се поклоним“).


Велика ектения


На Го́споди, воззва́х: стихири на 6; 3 от Пентикостара (от неделята).

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3-4А)

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс.129:5)

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6-7А)

На апостола, глас 1.

Подобен: Небе́сных чино́в:

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Верни, да възпеем достойно писателя на Божиите думи (Евангелието) и великия учител на Египет, като кажем: мъдри Марко, не спирай да ни водиш с твоето учение и молитви към безбурния живот, ученико на Христос.

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Ти беше спътник на избрания съсъд (Павел), и с него премина цяла Македония, а пък в Рим беше ученик на Петър, на когото се показа най-сладкия тълкувател, и ти, Марко, почина в Египет, като свято пострада, приятелю Христов.

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс. 116:2)

Ти съживи изсъхналите и замръзналите души с оросяването на Евангелието, затова възхваляваме светата ти памет, Марко, и Александрия днес празнува с нас и се покланя на твоите мощи.

Слава, глас 6:

Благодатта се изля на твоите устни, апостоле Марко, и стана пастир на Христовата Църква, учейки словесните овце да вярват в Троицата, единосъщна в една Божественост.

И сега, на празника.


Вход с кадилница. Свете тихий

Най-древната християнска молитва

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бога – Отец, Син и Свети Дух; Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.


Прокимен, на деня.


Паримии

Яков 1:1-12

Иаков, раб на Бога и на Господа Иисуса Христа, праща поздрав на дванайсетте колена, които живеят пръснато. Смятайте го за голяма радост, братя мои, кога паднете в разни изкушения, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда търпение; търпението пък нека бъде съвършено нещо, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв недостатък. Ако ли някому от вас не достига мъдрост, нека проси от Бога, Който дава на всички щедро и без укор, и ще му се даде. Но да проси с вяра и никак да не се съмнява; защото, който се съмнява, прилича на морска вълна, издигана и размятана от вятъра; такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа. Човек двоедушен във всичките си пътища е неуреден. Униженият брат да се хвали със своята висота, а богатият със своето унижение, защото той ще премине, както цвят у трева: изгря слънце с жегата си и изсуши тревата, и цветът ѝ олетя, и хубостта на нейния изглед изчезна; тъй ще увехне и богатият в своите пътища. Блажен е оня човек, който търпи изкушение, защото, след като бъде изпитан, ще получи венеца на живота, що Господ е обещал на ония, които Го обичат.


Яков 1:13-27

Никой, кога е в изкушение, да не казва: Бог ме изкушава; защото Бог се от зло не изкушава, а и Сам не изкушава никого, но всеки се изкушава, увличан и примамван от собствената си похот; след това похотта, като зачене, ражда грях, а грехът, извършен, ражда смърт. Не се заблуждавайте, възлюбени мои братя. Всяко добро даяние и всеки съвършен дар иде отгоре, слизайки от Отца на светлините, у Когото няма изменение, нито сянка от промяна. Той ни роди по Своя воля чрез словото на истината, за да бъдем като начатък на създанията Му. И тъй, възлюбени мои братя, нека всеки човек бъде бърз на слушане, бавен на говорене, бавен на гняв, защото човешкият гняв не върши Божия правда. Затова, като отхвърлите всяка нечистота и набрана злоба, с кротост приемете насаденото слово, което може да спаси душите ви. Бъдете изпълнители на словото, а не само слушатели, мамещи сами себе си. Защото, който слуша словото и го не изпълнява, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледало: погледне се, отмине, и веднага забравя, какъв е бил. Но който вникне в съвършения закон на свободата и пребъде в него, той, бидейки незабравлив слушател, а изпълнител на делото, ще бъде блажен в действията си. Ако някой от вас мисли, че е благочестив, но не обуздава езика си, а мами сърцето си, неговото благочестие е суетно. Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това: да пригледваш сираци и вдовици в техните скърби и да се пазиш неосквернен от света.


Яков 2:1-13

Братя мои! дръжте вярата в Иисуса Христа, нашия Господ на славата, без лицеприятие. Защото, ако в събранието ви влезе човек със златен пръстен, с бляскави дрехи, па влезе и сиромах с прости дрехи, и погледнете на облечения с бляскави дрехи и му кажете: ти седни тук добре, а на сиромаха кажете: ти стой там, или седни тук, при подножието ми, то не направихте ли в себе си разлика между тях и не станахте ли съдии с лукави помисли? Послушайте, възлюбени мои братя! Нали сиромасите на света избра Бог да бъдат богати във вяра и наследници на царството, обещано от Него на ония, които Го обичат? А вие презряхте сиромаха. Нали богатите ви притесняват и нали те ви влачат по съдилища? Нали те хулят доброто име, с което се вие наричате? Ако изпълнявате обаче царския закон според Писанието: „възлюби ближния си като себе си“ – добре правите. Но, ако гледате на лице, грях правите, и законът ви изобличава като престъпници. Който опази целия закон, а съгреши в едно, той бива виновен във всичко. Защото Оня, Който е казал: „не прелюбодействувай“, казал е и: „не убивай“; затова, ако не прелюбодействуваш, но убиеш, ти биваш престъпник на закона. Говорете и постъпвайте като човеци, които ще бъдете съдени по закона на свободата. Защото съдът ще бъде безмилостен за оногова, който не е показал милост: милостта бива похвалявана на съда.


Сугуба ектения


Вечерно славословие

Четецът: Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Боже на нашите отци и хвално и прославено да е името Ти во-веки, амин! Да бъде, Господи, милостта ти над нас според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби! Благословен си Ти, Светий, просвети ме с Твоите наредби! Твоята милост, Господи, е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй: на Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебe слава подобава – на Отец и Син, и Свети Дух, сега и всякога, и във вечни векове, амин!


Просителна ектения


Стиховни стихири, глас 1.

Подобен: Всехва́льнии му́ченицы:

Богомъдри Марко, ти беше като перото на мъдър книжовник и бързописец, защото, вдъхновен от Бога, ти описа въплъщението на Христос, и ясно възвести думите на безкрайния живот, така че моли се да бъдат записани в него тези, които ти пеят и празнуват твоята памет.

Стих: Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. (Пс. 18:5)

Всехвални Марко, като благовествуваше за Христос, ти премина през целия свят като слънце, с лъчите на вярата разруши мрака на многобожието, а сега се моли, да дарува на душите ни мир и голяма милост.

Стих: Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта. (Пс. 18:2)

Апостоле Марко, ти проповядваше там, където някога властваше безумието на лъжливата вяра, и с твоите слова на просвещение ти прогони египетската тъмнина, даровит проповеднико на Бога, и сега се моли, да дарува на душите ни мир и голяма милост.

Слава, глас 8:

Дойдете всички, да възхвалим с псалми и песни Марк, проповедника на небесното откровение и служителя на Евангелието, защото той е като река в духовния рай, който напоява браздите на душата с небесен дъжд и ги прави плодовити за Христос Бога, Който по неговите молитви дава на всички очистване, просветление и голяма милост.

И сега, на празника.


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропар (общ за апостол), глас 3:

Апостоле свети и евангелисте Марко, моли милостивия Бог да дарува прошка на прегрешенията на нашите души.

Друг тропар, същия глас:

Като се поучи от върховния Петър, ти стана Христов апостол, и възсия като слънце над страните, стана украса на Александрия, блажени. Чрез тебе Египет се освободи от заблудата, чрез твоето Евангелско учение като светлина всичко се освети, опора на Църквата. Затова ние светло празнуваме и почитаме твоята памет, богогласни Марко; моли благовестения от тебе Бог да даде прошка на съгрешенията на душите ни.

Слава, и сега, на празника. (за седмицата след Томина неделя)

Тропар, глас 7:

Макар да беше запечатан гробът, Ти – Животът от гроба възсия, Христе Боже, и при заключени врати застана пред учениците, о Възкресение на всички, обновявайки чрез тях правия Дух в нас по великата Си милост.


————————————————————


Утринна служба


След Шестопсалмието, Велика ектения


Бог Господь: на глас 3.

Пс. 117

Стих 1: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2: Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3: Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4: Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в очите ни.


Тропарите като на вечерната.


Малка ектения: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи седални, глас 1.

Подобен: Гроб Твой:

Ти изгря великолепно в света като утро, с вяра прогони мрака на дълбоките заблуди, апостоле, озарен изцяло от Светлината, и просвети душите; затова днес Църквата възпява твоята светоносна памет, като величае Христос!

Слава, и сега, на празника


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог, и на Тебе възнасяме слава…


Втори седални, глас 4.

Подобен: Вознесы́йся:

Като се научи на мъдрост от Извора на живота, ти, премъдри, вразуми тези, които преди от неразбиране служеха на вредните за ума истукани. Затова си благословен во веки веков да предстоиш пред престола на Светата Троица и усърдно да се молиш да намерим прошка на прегрешенията, апостоле Марко.

Слава, и сега, на празника.


Полиелеи и величание (Катавасийник, стр. 83)


Малка ектения


Седален след полиелея, глас 8.

Подобен: Прему́дрости:

Като победи гордостта на идолите, пожелавайки страданията на Спасителя, апостоле Марко, ти се яви на света от небето, изливайки чудеса върху всички, и стана учител на народите, блажени. Затова почитаме достойно паметта ти, като те прославяме в песни и те величаем с вяра: много богат Божи гласе, моли се на Христос Бога, да даде прошка на греховете на тези, които с любов почитат твоята свята памет.

Слава, и сега, на празника.


Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И сега: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.


Прокимен, глас 4: Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. (Пс. 18:5) Стих: Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта. (Пс. 18:2) 


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим!

Народът: Господи, помилуй.

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: И за да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според Лука.

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Утринно евангелие от Лука, зача́ло 50. 


Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.


50-ти псалом: (чете се)


Слава: По молитвите на апостола, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Самогласна стихира, глас 6:

Слава на Го́споди, воззва́х:

Благодатта се изля на твоите устни, апостоле Марко, и стана пастир на Христовата Църква, учейки словесните овце да вярват в Троицата, единосъщна в една Божественост.


Канон на празника с ирмосите на 6 и на светеца на 8, глас 1.

Песен 1

Ирмос: Твоята победителна десница като на Бог се прослави в сила, защото тя, като всемогъща пречупи врага, отваряйки нов път през морето за израилтяните.

Припев: Свети евангелист Марко, моли Бога за нас!

Ма́рка Богови́дца восхваля́я, призыва́ю благода́ть Ду́ха: я́ко да вдохну́в ми све́тло, отжене́т неве́дение и Боже́ственное бога́тство прему́дрости да́рует.

Твоего́ Богогла́снаго све́том просвети́в, Спа́се, благода́тным, в мир посла́л еси́, Сло́ве Бо́жий, благи́х я́ко вино́вный, Твое́ прише́ствие нам благовеству́юща.

Петру́ прему́дрому учени́к быв и того́ обогати́вся сыновство́м, Ма́рко всесла́вне, таи́нник показа́лся еси́ та́ин Бо́жиих и снасле́дник сла́вы его́ был еси́.

Богородичен: И́же еги́птяны во глубине́ потопи́в о́блаком Ду́ха, Сей прии́де от Тебе́, Чи́стыя, еги́птяном по́слежде и Ма́рком тех от пре́лести измени́.

Катава́сия: Воскресе́ния день:

Песен 3

Ирмос: Ти единствен познаваш слабостта на човешката природа и със състрадание си приел нейната форма, препаси ме със силата отгоре, за да Ти извикам, Светий: Ти си оживотвореният храм на Твоята неизказана слава, Човеколюбче.

Тя, Ипоста́сную, Христе́, Прему́дрость пропове́да, луча́ми Твои́ми озаря́емь, всему́ ми́ру я́вльшуюся, Влады́ко, и жизнь даю́щую, и челове́ки просвеща́ющу, уго́дник Твой сла́вный Марк, Человеколю́бче.

Струю́ прие́м, Христе́, прему́дрости приснотеку́щую, я́ко река́, шумя́щи, земны́я напои́ Богоразу́мия све́том концы́, явля́я Твое́ су́ще и́стинно прорече́ние, самовидец Твой Марк, Человеколю́бче.

Петру́ после́дуя, му́дре, я́ве, Евангелие я́ко учени́к его́ вообрази́л еси́, Богосло́вия свет прие́м от него́, апостоле, и Бо́жие плотско́е прише́ствие возвести́в я́сно.

Богородичен: Еги́пта пе́рвее, деви́ческими рука́ми носи́мый, де́монская тре́бища Ты потря́сл еси́ и сему́ па́ки Ма́рка посла́л еси́ вразуми́ти всем Твое́ вочелове́чение и Боже́ственную, Христе́, Твою́ та́йну.


Седален, на апостола, глас 1.

Подобен: Гроб Твой:

На высоту́ возше́д доброде́телей Боже́ственный Марк, возгреме́л еси́ нам спаси́тельных догма́т вели́кия та́йны, Боже́ственный пропове́дник быв. Те́мже ве́рою тя мо́лим, преблаже́нне, вся́кия ско́рби, согреше́ний и бед нас свободи́.

Слава, и сега, на празника.


Песен 4

Ирмос: Авакум някога те провидя с прозорливите си очи, че ти ще си планината, осенена от Божията благодат, провъзгласяваше, че Светият Израилев ще дойде от тебе, за нашето спасение и обновление.

Во всю зе́млю веща́ние твое́ изы́де, и в концы́, прему́дре, вселе́нныя твои́х я́сно глаго́л си́ла, дави́дски све́тло пропове́дающи спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Яви́ся, Спа́се, я́ко мо́лния, апосто́л вселе́нней прему́дрый, и́стины ра́дость благовеству́я, Богосия́нием светоли́тия просвеща́емь во спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Но́зе твои́ проро́чески украси́шася, и́бо па́че сло́ва нам благовести́л еси́ проявле́нно мир, Богоприя́тне, пло́тию Я́вльшагося конце́м во спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Богородичен: На о́блаце Сло́во деви́честем се́де, еги́петский сове́ты и богобо́рныя мы́сли, обуи́в, разори́, уче́нии Боже́ственнаго Ма́рка, я́ко Милосе́рд, во спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Песен 5

Ирмос: Ти просвети света със светлината на Твоето идване, Христе, със силата на Твоя Кръст озари краищата му; със светлината на познанието на Бога, просвети сърцата на онези, които православно Те възпяват.

Иска́пал еси́ сла́дость благоче́стия слове́с твои́х Боже́ственных ту́чу, всю́ду луча́ми осиява́емь, я́влься благода́тию я́ве мы́сленнаго Со́лнца, Ма́рко всеблаже́нне Богоприя́тне.

Из до́му Госпо́дня исто́чник изше́л еси́ и напоя́еши олядене́вшая сердца́ струя́ми бога́тно духо́вными, плод вме́сто непло́дствия приноси́ти уча́, апостоле.

Ты Петра́ вели́каго сын был еси́ и, сего́ уче́ньми просвеща́емь всегда́, ду́ши просвети́л еси́ к тебе́ те́пле присту́пльших, блаже́нне, Богови́дче апостоле.

Богородичен: Я́ко Челове́к от Де́вы ро́ждься, еги́птяном, Христе́, посла́лся еси́, от Отца́ возсия́в пре́жде всея́ тва́ри, и́мже Ма́рка пома́зал еси́, Му́дре, тех науча́юща Богоразу́мия та́инством.

Песен 6

Ирмос: Най-дълбоката бездна ни сполетя и няма кой да ни избави; станахме като овце на заколение, затова спаси народа Си, Боже наш, защото Си сила за безсилните и изправяне.

Низложи́л еси́ бровь беззако́нных, Го́споди, и досажде́ние го́рдое смири́л еси́, Апостола Твоего́ показа́в победоно́сца си́лою Твое́ю, Ты бо кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.

Вене́ц наде́жды, сла́вне, и́мже ны́не венча́емся, словесы́ твои́ми пропове́дал еси́, му́дре Ма́рко, Зижди́теля тва́ри, И́же в на́шу сла́ву исплете́н естество́м пло́ти.

Петр тя верхо́вный, сла́вне, я́ве та́йно научи́ Евангелие списа́ти честно́е, показа́в служи́теля тя Боже́ственныя благода́ти, ты бо нам Богоразу́мия свет просте́рл еси́.

Богородичен: Еги́пта, и́же пе́рвее во тьме су́ща, Го́споди, Де́вою Богома́терию просвети́л еси́, я́ко Младе́нец проше́д, того́ обличи́л еси́ су́етство уче́нии Богогла́снаго Ма́рка, Человеколю́бче.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Кондак, глас 2.

Подобен: Вы́шних ища́:

Като прие от високо (небето) благодатта на Духа, ти разруши уловките на риторите, и като улови всички народи, всеславни Марко, ги приведе при твоя Владика, проповядвайки божественото Евангелие.

Икос:

Като ученик на върховния апостол (Петър), заедно с него ти проповядва Христос, Божия Син, и утвърди върху камъка на истината разколебаните от измамата. А като утвърди и мене на него, изправи нозете на душата ми, да се избавя от мрежите на врага, за да те прославям неотклонно; защото си просветил всички, мъдри Марко, проповядвайки божественото Евангелие.

Синаксар: На 25 април празнуваме паметта на св. апостол и евангелист Марк (+68). Като ученик и сътрудник на св. ап. Петър той бил с него в Рим и там през 44 г. написал своето Евангелие. Свети апостол Петър го поставил за епископ на град Александрия, където заради неговата проповед за Христа, идолопоклонниците го свързали, влачили го по камъните на градските улици и го пребили. В това време му се явил Господ Иисус Христос, Който го призовал към небесната слава и апостолът Му предал своя дух. През 827 г. мощите му са пренесени във Венеция. По неговите молитви, Христе Боже, помилвай и ни спаси! Амин.


Песен 7

Ирмос: За вярващите ти ​​приличаш, Богородице, на онази (вавилонска) пещ, където Превъзнасяният спаси тримата младежи, целият свят обнови в утробата ти възхваляваният Бог на отците и най-славният.

Боже́ственными блиста́нии освеща́емь, возломле́нием та́йно возпосыла́еши зареви́дныя лучи́, Ма́рко преблаже́нне: Сло́во бо пропове́дал еси́ воплоща́емое, Безле́тное, хва́льнаго отце́в Бо́га и препросла́вленнаго.

Богоде́льными, Вседе́телю, си́лами Богогла́снаго ученика́ вооружи́в, чудоде́йственника сего́ соверши́л еси́: неду́ги бо отгна́ и я́зи исцели́л е́сть, прехва́льнаго Тя пропове́дуя Бо́га и препросла́вленнаго.

Учени́ческаго ли́ка старе́йшаго учи́теля име́я, Боже́ственнаго Петра́, подобен сему́ яви́лся, все бо испра́вил еси́ церко́вное исполне́ние прехва́льнаго отце́в Бо́га и препросла́вленнаго.

Богородичен: Столп сам во Еги́пте поста́вил еси́, Ева́нгелия твоего́ писа́ние Ро́ждшемуся без се́мене от Богома́тере, рече́нием после́дуя Иса́ии, пресла́вне, прехва́льнаго возвеща́я Бо́га и препросла́вленнаго.

Песен 8

Ирмос: В пещта израилските младежи блеснаха като огън на огнището, с доброта и благочестие повече от злато и казаха: благославяйте Господа всички дела на Господа, пейте и превъзнасяйте през всички векове.

Ро́ждшееся Сло́во от Отца́ пре́жде всех век, в естество́ челове́ческое обле́кшася Христа́, пропове́дал еси́, сла́вне, и вопия́л: вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Да́вшаго избавле́ние себе́ за на́ше согреше́ние и стра́сть па́дших, воздви́гшаго Христа́ просла́вил еси́, сла́вне, вопия́: вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Петро́ву Марк повину́яся прему́дрому учи́тельству, прему́дре писа́нии вообрази́л еси́ ве́рным честно́е Евангелие, вопию́щим: вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Богородичен: Де́ва, Емману́ила нося́щи я́ко Младе́нца, предста́ еги́птяном, и́мже, я́ко све́тлая звезда́, Марк посыла́ется, взыва́я: вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Песен 9

Ирмос: Образът на чистото раждане от тебе, Богородице, ни беше показан от горящата неизгаряща къпина; и сега те молим да потушиш свирепата заплаха от пещта, за да те непрестанно величаем.

Дости́г исто́чника неизрече́нна, трисо́лнечнаго, Богоявле́ние, сия́ния, чисте́йша наслажда́ешися и яснейша обоже́ния, е́же па́че ума́, со А́нгелы лику́я непреста́нно, преблаже́нне.

Петро́ва о́бщник быв уче́ния и Боже́ственнаго пропове́дания, в Небе́сных живе́ши селе́ниих, с ни́мже, Богоглаго́ливе преблаже́нне, и мо́лишися о нас, Ма́рко апостоле.

Свет, трисия́нно совокупля́емь, еди́нственно же па́ки стра́нно устроя́емь, пропове́дал еси́ благоче́стно, досточу́дне, просвеща́емь заре́ю благода́ти. Те́мже тя мо́лим: о нас при́сно мо́лися.

Богородичен: Марк, честны́й апостол, еги́птяном святи́тель дарова́ся; к ни́мже, я́ко Младе́нец вопло́щся, прии́де, от Де́вы Чи́стыя Богома́тере, Госпо́дь сла́вы, Его́же досто́йно велича́ем.


Катавасии: Воскресения денъ, гл. 1:

В деня на Възкресението да се просветим, о люде! Пасха, Господня Пасха! От смъртта към живота и от земята към небето Христос, нашият Бог, преведе нас, които пеем победната песен.

Дойдете да отпием от новото питие, не вода, извираща чудесно от безплоден камък, а вино от източника на нетлението, извиращ от Христовия гроб, в който се утвърждаваме.

На божествена стража да застане заедно с нас боговдъхновения пророк Авакум и да се покаже като светоносен ангел, който вика с ясен глас: „Днес дойде спасението на света, понеже Христос възкръсна като всесилен!“

Нека станем рано с изгрева и да принесем на Владиката вместо миро – песен и ще видим Христа – Слънцето на правдата, Което възсиява, дарявайки живот на всички!

Ти слезе в земната преизподня, о Христе, и съкруши вековните прегради, които държаха пленниците на смъртта и както Йона от кита, Ти тридневен възкръсна от гроба!

Оня, Който избави тримата отроци в пещта се въплъти и страда като смъртен човек и чрез страданията, смъртното облече в дрехата на безсмъртието; Той единствен е благословен и преславен Бог на нашите отци.

Възхваляваме, благославяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Това е определеният и свят ден, първата Събота, цар и господар на дните, празник на празниците и тържество на тържествата, в него благославяме Христа во веки.

Честнейшую

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Народът: (речитатив) Душата ми величае Господа и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

9-та песен от катавасиите

Припев: Ангелът викаше към Благодатната: Чиста Дево, радвай се! и пак ще кажа: радвай се! Твоят Син възкръсна тридневен от гроба, и мъртвите въздигна: хора, веселете се!

Светлей, светлей, нови Йерусалиме, защото славата Господня над тебе възсия! Ликувай сега и се весели, Сионе! А ти, чиста Богородице, радвай се за възкресението на Родения от тебе!


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава, на Отец и Син, и Свети Дух, сега и винаги, и во веки веков.


Светилен.

Подобен: Жены́, услы́шите:

Като се научи от небесната Премъдрост, апостоле, с твоя език ти разори красноречието на ораторите и числата на звездобройците, о Марко славни, и тъй като беше ученик на Петър, проповядваше на света евангелските думи.

Слава, и сега, на празника.


Хвалитни стихири, на 4, на апостола:

Глас 1, Всякое дихание, (Пс. 150), Подобен: Всехва́льнии му́ченицы:

Всичко що диша да хвали Господа. Хвалете Господа от небесата; Хвалете го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс.150:2)

Всеблажени Марко, ти пи от потока на сладостта, затова като от Едем устремила се пресветло чиста река на мира, обливаш лицето на земята с водите на твоята евангелска проповед, като напояваш крепостта на църквата с боговдъхновени учения.

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3)

(Същата стихира)


Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс.150:4)

Преславни Марко, Мойсей някога удави египтяните в морето, а ти, мъдри, ги измъкна от морето на измамата, чрез силата на Този, който дойде при тях по плът и с твоята мощна ръка ти свали техните ръкотворни идоли.

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс.150:5-6)

Всесвещени Марко, ти общуваше със светлината на Духа и целият стана духовен, а сега, всеблажени, се обожестви от мястото си при Владиката (Христос) с постоянно съзерцание и най-блажено сияние и постигна същността на тайнството – многожеланата цел.

Слава, глас 6. Самогласен:

Премъдри ловецо, свети ученико, работник на Спасителя и разказвач на Неговите страдания, който с вяра обходи света, събра заблудените народи и ги приведе при Бога, и като благоуханен тамян си ги въздигнал до небесата. Затова, като стоиш пред Съдията, моли да се избавим от нашите беззакония, а в Съдния ден да се избавим от мъчения.

И сега, на празника.


Велико славословие

Тропар, гл. 3:

Като се поучи от върховния Петър, ти стана Христов апостол, и възсия като слънце над страните, стана украса на Александрия, блажени. Чрез тебе Египет се освободи от заблудата, чрез твоето Евангелско учение като светлина всичко се освети, опора на Църквата. Затова ние светло празнуваме и почитаме твоята памет, богогласни Марко; моли благовестения от тебе Бог да даде прошка на съгрешенията на душите ни.


—————————————————


На Светата Литургия


Антифон 1, псалом 65, глас 2.

Стих 1: Възкликни към Бога, цяла земьо! (Пс. 65:1) Припев: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.

Вторият хор, същия стих: Възкликни към Бога, цяла земьо, възпейте славата на името Му, въздайте Му слава и хвала. Припев: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.

Стих 2: Кажете Богу: колко си страшен в делата Си! Поради големината на Твоята сила, ще Ти се покорят Твоите врагове (Пс. 65:3). Припев: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.

Стих 3: Цяла земя да Ти се поклони и да Ти пее, да пее на Твоето име, Вишни! Припев: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.

Слава, и сега: двата хора силно: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.


Антифон 2, псалом 66, глас същия.

Стих 1: Боже, бъди милостив към нас и ни благослови. (Ст. 1) Припев: Спаси ны Сыне Божий, воскресый из мертвых, поющия Ти: Аллилуиа. Веднъж.

Другата страна, същия стих: Боже, бъди милостив към нас и ни благослови, осветли ни с лицето Си, и ни помилвай. Припев: Спаси ны Сыне Божий:

Стих 2: Да познаем на земята Твоя път, у всички народи Твоето спасение.  (Ст.3) Спаси ны Сыне Божий:

Стих 3: Да Те възхвалят народите, Боже; да Те възхвалят всички народи.  (Ст. 4) Спаси ны Сыне Божий:

Слава, и ныне: двата хора: Единородный Сыне:


Антифон 3, псалом 67, глас 5.

Стих 1: Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете му. Тропар: Христос воскресе из мертвых:

Другата страна, същия стих: Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете му и да бягат от лицето Му, онези които Го мразят. Христос воскресе:

Стих 2: Както изчезва дима, да изчезнат враговете Божии, както се топи восък от огъня. Христос воскресе:

Стих 3:  Тъй грешниците да загинат от лицето Божие, а праведниците да се развеселят. Христос воскресе:


Входно:

В събранията благославяйте Бога Господа, вие, които сте от Израилево семе! (Пс. 67:27)

(Това входно се пее до Отдание на Пасха)


Тропари след входа:

На празника

На евангелиста

На храмовия светец

Кондак на празника


Прокимен, глас 8: Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. (Пс. 18:5) Стих: Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта. (Пс. 18:2) 

Апостол, 1 Петр. 5:6-14

Алилуйя, Пс. 88, глас 1: Небесата ще прославят, Господи, Твоите чудни дела и Твоята истина в събранията на светиите. (Пс. 88:6) Стих: Страшен е Бог във великия събор на светиите. (Пс. 88:8)

Евангелие от Лука, 10:16-21. 

Причастен: Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. (Пс. 18:5)