Thursday 13 April 2023

ПАСХАПроскомидия.


Пасхална Полунощница

Започва около 23.15 ч. Чете се за 17 минути без словото и 22 минути с него. Хората се предупреждават да не палят свещи.


Свещеникът: Благословен е нашият Бог…

Четецът: Амин.

Трисветое

Свещеникът: Защото Твое е Царството…

Четецът: Амин. Господи, помилвай! (12)

Слава…, сега и винаги…

Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог!

Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа Царя, нашия Бог!

Дойдете да се поклоним и паднем пред самия Христос, нашия Цар и Бог!

Псалом 50

Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам, и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта (Си). Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; умий ме, и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала; защото, да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро (Господи) на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените йерусалимски; тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.


Изгaсят сe всички лaмпи в хрaмa, при пeeнe нa Кaнoнa свeщeникът взимa врeмe и сe oбличa в пълнo свeщeничeскo oдeяниe.

Канон, гл. 6

Песен 1

Ирмос: Този, Който в древни времена е скрил гонителя-тиранин под вълните на морето, е скрит под земята от децата на онези, които някога е спасил; а ние, като девиците да пеем на Господ, защото (Той) славно се прослави.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Господи, Боже мой, ще Ти пея химн на заминаването и надгробна песен, защото с погребението Ти отвори за мен входовете на живота и със смъртта Си уби смъртта и ада.


Надземните и подземните същества се разтрепериха от страх при смъртта Ти, като Те видяха, Спасителю мой, на трона горе и в гроба долу, защото да бъдеш видян мъртъв е отвъд разбирането, Авторе на живота.

Слава… сега…

За да изпълниш всичко с Твоята слава, Ти си слязъл в най-долните части на земята: защото моята същност, която е от Адам, не е скрита от Тебе, но когато беше погребан, Ти ме обнови от тлението, Човеколюбче.


Песен 3

Ирмос: Когато създанието видя Тебе, Който си увиснал цялата земя свободно върху водите, висящ на Голгота, обзет от голям ужас, възкликна: няма свят освен Тебе, Господи.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Образите на Твоето погребение си разкрил в множество видения; и сега, като Богочовек, Ти разкри тайните Си на тези в ада, Владико, които викат с висок глас: няма свят освен Тебе, Господи.

Простря ръцете Си и съедини всичко, което от древността беше разделено; облечен в плащаница, Спасителю, и погребан в гробница, Ти си освободил пленниците, които викат с висок глас: няма свят освен Тебе, Господи.

Слава… сега…

В гробницата и зад печатите, Невместими, Ти беше държан доброволно; защото показа божественото действие на Твоята сила на пеещите: няма свят освен Тебе, Господи Човеколюбче.


Седален, гл. 1:

(На ц.с.:) Гроб Твой Спасе, воини стрегущии, мертви от облистания явльшагося ангела быша, проповедающа женам Воскресение. Тебе славим, тли потребителя! Тебе припадаем, Воскресшему из гроба, и Единому Богу нашему!

Войниците, пазещи Твоя гроб, Спасителю, станаха като мъртви от сиянието на явилия се ангел, който възвести възкресението на жените. Прославяме Те като Унищожител на тлението; пред Тебе падаме, Възкръсналия от гроба, и единствен наш Бог.


//В манастири, на това място се чете Проповед на Велика събота: Господ слиза в ада, от св. Епифаний, архиепископ Кипърски (+ 403)

Нещо странно се случва – голяма тишина е днес на земята, голяма тишина и безмълвие. Цялата земя мълчи, защото Царят спи. Земята се разтрепери и утихна, защото Бог заспа по плът и възкреси всички, които са заспали от началото на света. Бог умря по плът, а адът трепери от страх.

Тръгнал е да търси първородителя ни като изгубена овца. Силно желаейки да посети онези, които живеят в тъмнина и в сянка смъртна (Мат. 4:16), Той отиде да освободи от скръбта пленените Адам и Ева, Той, който е едновременно Бог и Синът на Ева. Господ се приближи до тях, носейки кръста, оръжието, което Му спечели победата. При Неговия вид Адам, първият човек, който Той създаде, се удари в гърдите от ужас и извика към всички: „Моят Господ да бъде с всички вас“. Христос му отговори: „И с твоя дух“. Той го хвана за ръка и го вдигна, като каза: 

„Събуди се, спящ, и възкръсни от мъртвите, и Христос ще те освети. Аз съм твоя Бог, Който заради тебе станах твой син. От любов към тебе и към твоите потомци сега със собствената Си власт заповядвам на всички, които са държани в робство, да излязат всички, които са в тъмнина, да бъдат просветени всички, които спят, да се събудят. Заповядвам ти, спящи, да се събудиш. Не съм те създал, за да бъдеш затворник в ада. Стани от мъртвите, защото Аз съм Животът на мъртвите. Стани, дело на Моите ръце, ти, който си създаден по Моя образ. Стани, нека напуснем това място, защото ти си в Мене и Аз съм в тебе; заедно образуваме само една личност и не можем да бъдем разделени. 

Заради тебе Аз, твоят Бог, станах твой син; Аз, Господ, приех образа на раб; Аз, чийто дом е над небесата, слязох на земята и под земята. Заради тебе, заради човека, станах като човек без помощ, свободен сред мъртвите. Заради вас, който оставихте градина, бях предаден на евреите в градина и бях разпнат в градина.

Виж на лицето ми плюнката, която получих, за да ти върна живота, който някога ти вдъхнах. Виж там белезите от ударите, които получих, за да прекроя твоята изкривена природа по Моя образ. На гърба Ми виж белезите от бичуването, което понесох, за да премахна бремето на греха, което тежи върху гърба ти. Виж ръцете ми, здраво приковани към дърво, заради тебе, който някога нечестиво протегна ръката си към дървото.

Заспах на Кръста и меч прониза реброто Ми заради тебе, който заспа в рая и роди Ева от твоето ребро. Моето ребро излекува болката в твоето. Сънят ми ще те събуди от съня ти в ада. Мечът, който Ме прониза, прибра в ножницата меча, обърнат срещу тебе.

Стани, нека напуснем това място. Врагът те изведе от земния рай. Няма да те върна в този рай, но ще те възкача на трона в Рая. Забраних ти дървото, което беше само символ на живота, но виж, Аз, който съм самият Живот, сега съм едно с тебе. Поставих херувими да те пазят, както се пазят роби, но сега ги карам да ти се покланят като на Бог. Престолът, образуван от херувими, те очаква, неговите носители са бързи и нетърпеливи. (Чертогът) Булчинската стая е украсена, банкетът е готов, вечните жилища са подготвени, съкровищниците на всички добри неща са отворени. Царството небесно е приготвено за тебе от вечността.“//


Песен 4

Ирмос: Предвиждайки Твоето божествено смаляване на кръста, Авакум, удивен, извика: Ти си разсякъл силата на силните, Благий, като всемогъщ се присъедини към тези в ада.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Днес Ти си осветил седмия ден, който в древността си благословил, като си починал от Твоите дела, защото Ти въвеждаш всичко в битие и обновяваш, спазвайки съботата, Спасителю мой, и утвърждаваш всичко.

С Твоята висша сила Ти победи; душата Ти се раздели от плътта, но Ти разкъса и двете връзки – на смъртта и ада, Слове, чрез властта Си.

Слава… сега…

Адът се огорчи, когато Те срещна, Слове, защото видя човек обожествен, наранен с рани, но всесилен, и умря от страх при тази гледка.


Песен 5

Ирмос: Твоето Богоявление, Христе, което милостиво се случи за нас, бдящият Исайя като видя неугасващата Светлина през нощта, възкликна: мъртвите ще възкръснат и онези, които са в гробовете, ще станат, и всички родени на земята ще се зарадват.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Ти обновяваш родените на земята, Създателю, бидейки пръст, а плащаницата и гробът разкриват, Слове, тайнството, което е в Тебе; защото почтения съветник прави съвет с Родилия Те, Който величествено ме е преобразил в Тебе.

Чрез смъртта Ти промени смъртното, чрез погребението тленното, защото Ти оставаш непроменен, както подобава на Бога, правейки безсмъртно това, което си получил: все пак нито плътта Ти е видяла тление, Владико, нито душата Ти по чуден начин е оставена в ада.

Слава… сега…

Излязъл от Небрачна и прободен в ребрата, Създателю мой, Ти чрез Нея осъществи обновлението на Ева. Ставайки нов Адам, си заспал свръхестествено възстановяващ природата сън, и си възкресил живота от съня и тлението, защото си Всесилен.


Песен 6

Ирмос: Йона бе уловен, но неудържан в корема на кита, защото, носейки образа на Тебе, Който пострада и бе предаден на погребение, той излезе от звяра като от (брачна) стая и извика към стражата: „Вие, които пазите лъжливо и напразно, сте изоставили собствената си милост.“

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Беше бит, Слове, но не разделен от плътта, към която се присъедини; защото въпреки че Твоят храм беше разрушен по време на страданията, все пак състава на Твоето Божество и на Твоята плът е само едно, защото и в двете природи Ти си един Син, Слово Божие, Бог и човек.

Смъртоносен за хората, но не и за Бога, беше греха на Адам, защото макар природата на Твоята плът, създадена от пръст, да пострада, Божеството остана безстрастно, а Ти преобрази тленното в себе си в нетленно и разкри източника на нетленния живот чрез възкресението.

Слава… сега…

Адът царува, но не завинаги над човешкия род; защото Ти, Силни, положен в гроба, с животворна ръка разкъса ключалките на смъртта и възвести истинско избавление на спящите там от векове, като стана, Спасителю, първороден от мъртвите.


Кондак, глас 6:

Заключилият бездната изглежда като мъртъв и със смирна в плащаница обвит, Безсмъртният в гроб се полага като смъртен, и жените дойдоха да Го помажат с миро, като плачеха горко и викаха: Тази събота е преблагословена, в нея Христос, заспал, ще възкръсне тридневен.

Икос: Този, Който държи всичко, е издигнат на Кръст и ридае цялото творение, гледайки Го, висящ гол на дървото. Слънцето скри лъчите си, и звездите задържаха своя блясък. Земята с много страх се разклати, а морето избяга. Скалите се разцепиха, и гробовете на мнозина се отвориха, и телата на свети мъже станаха. Адът стенеше долу, а юдеите се съветваха да оклеветят възкресението на Христос. Но жените викаха с висок глас: „Това е най-благословената събота, в която Христос е заспал, за да възкръсне на третия ден“.


Песен 7

Ирмос: Чудо неизказано! Този, Който в пещта спаси благочестивите младежи от пламъците, в гроба е положен мъртъв, бездиханен, за спасението на нас, които пеем: Боже, Изкупителю, благословен си!

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Адът е пронизан в сърцето, приел Пронизания с копие в ребрата, и погълнат от божествения огън, той изстена за спасението на нас, които пеем: Боже, Изкупителю, благословен си!

Богат гроб! Защото като прие в себе си Твореца като заспал, той се показа божествена съкровищница на живота за спасението на нас, които пеем: Боже, Изкупителю, благословен си!

Според закона на смъртните Животът на всички се подчинява да бъде положен в гроба и Той го показа като извор на възкресението, за спасение на нас, които пеем: Боже, Изкупителю, благословен си!

Слава… сега…

Дали в ада, или в гроба, или в Едем, Божеството на Христос беше неделимо едно с Отец и Духа, за спасението на нас, които пеем: Боже, Изкупителю, благословен си!


Песен 8

Ирмос: Трепери от страх, небе, и нека се поклатят основите на земята; защото ето, Този, Който живее на високо, е причислен към мъртвите и живее като странник в тесен гроб. Него вие, деца, благославяйте, свещеници, възпявайте, хора, превъзнасяйте през всички векове.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Най-чистият Храм е разрушен, но издига падналата скиния. Защото вторият Адам, Този, Който живее във висините, слезе при първия Адам, дори до съкровищниците на ада. Него вие, деца, благославяйте, свещеници, възхвалявайте, хора, превъзнасяйте през всички векове.

Не остана смелост у учениците, но Йосиф Ариматейски беше по-смел; защото, като видя Бога на всички мъртъв и гол, той Го поиска и погреба, викайки: него вие, деца, благославяйте, свещеници, възхвалявайте, хора, превъзнасяйте през всички векове.

Слава… сега…

О, нови чудеса! О, каква доброта! О, неизказано търпение! Защото по собствена воля Този, Който живее във висините, е запечатан под земята и Бог е оклеветен като измамник. Него вие, деца, благославяйте, свещеници, възхвалявайте, хора, превъзнасяйте през всички векове.


Песен 9

Ирмос: Не плачи за Мене, Майко, виждайки в гроба Сина, Когото си заченала в утробата безсеменно, защото ще възкръсна и ще бъда прославен, и ще възнеса в слава като Бог, тези, които непрестанно, с вяра и любов те величаят.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

При Твоето странно раждане, безначални Сине, бях свръхестествено  благословена като избягнах болките. Но сега, като Те гледам бездиханен, Боже мой, съм пронизана с меча* на горчива скръб. Но стани, за да бъда възвеличена.

* Лука 2:35

Земята Ме покрива, както желая, Майко, но вратарите на ада треперят, когато Ме гледат, облечен в окървавената дреха на отмъщението; защото като Бог поразих враговете Си чрез кръста и ще възкръсна отново, и ще те възвелича.

Слава… сега…

Да се радва творението, да се веселят всички родени от земята, защото врагът – адът, беше пленен; нека жените със смирна да Ме посрещнат, защото аз освобождавам Адам и Ева с цялото им потомство и на третия ден ще възкръсна.


Трисветое


Възкресен тропар, гл. 2:

Егда снизшел еси к смерти, Животе безсмертный, тогда ад умертвил еси блистанием Божества. Егда же и умершия от преисподних воскресил еси, вся силы небесныя взываху: Жизнодавче Христе Боже наш, слава Тебе.

Превод: Когато слезе при смъртта, Живот безсмъртни, тогава умъртви ада с блясъка на Божеството; а когато и умрелите възкреси от преизподнята, всички небесни сили викаха: Животодателю, Христе Боже наш, слава на Тебе!


Кратка сугуба ектения

Свещеникът: Помилвай ни, Боже, по великата си милост, молим Ти се, чуй ни и ни помилвай.

Народът: Господи, помилуй (3 пъти).

Свещеникът: Още се молим за благочестивия православен български народ и за христолюбивото наше войнство.

Народът: Господи, помилуй (3 пъти).

Още се молим за Високо­преосвещения наш митрополит името.

Народът: Господи, помилуй (3 пъти).

Още се молим за всички братя и за всички християни.

Народът: Господи, помилуй (3 пъти).

Възглас: Защото си милостив и човеколюбив Бог, и на Тебе слава възнасяме…

Народът: Амин.

Отпуст

Свещеникът: Слава на Тебе, Христе Боже, упование наше, слава на Тебе!

Народът: Слава… сега…. Господи, помилвай (3 пъти). Отче, благослови!

Свещеникът: Възкръсналият от мъртвите Христос, истинският Бог наш…

Народът: Амин.


ПАСХА

Преди да започне богослужението се палят кандилата, и откачват царските двери. Завесата стои отворена до вечернята на Светла Събота. Най-светло и пълно облачение. След отпуста на Полунощницата отваря се завесата, и със запалена свещ, свещеника приканва народа като пее бавно, гл. 5:


Приидите, приимите свет

От невечерняго света,

И прославите Христа

Воскресшаго из мертвих.

Дойдете, вземете светлина от незалязващата светлина,

и прославете Христа, Който 

възкръсна от мъртвите!


Когато народът запали свещите си, свещеникът взима св. Евангелие и кръста, а един от църковнослужителите – иконата на Възкресението и кадилницата, и, предшестван от певците, при тържествено биене на камбаните, излиза от олтаря, като пее, гл. 6:


Твоето възкресение, Христе Спасителю, ангелите възпяват на небето, а нас на земята удостой с чисто сърце да Те славим.

Като се направи литията се застава пред затворените двери, дето на приготвения аналой се слагат Евангелието, иконата и кръстът. Прикажда се иконата и народа. Вземам кръста с лява ръка, а с дясна се прави три пъти кръст с кадилницата пред затворените врати. Спира биенето на камбаната.

И да се удостоим да изслушаме светото Евангелие… 

Утринно Евангелие

Марк (16:1-8)

След като мина събота, Мария Магдалина, Мария Яковова и Саломия купиха аромати, за да дойдат и Го помажат. И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, след изгрев-слънце, и говореха помежду си: кой ли ще ни отвали камъка от вратата гробни? И като погледнаха, виждат, че камъкът е отвален: а той беше много голям. Като влязоха в гроба, видяха един момък, облечен в бяла дреха, да седи отдясно; и много се уплашиха. А той им казва: не се плашете. Вие търсите Иисуса Назарееца, разпнатия; Той възкръсна, няма Го тук. Ето мястото, дето бе положен. Но идете, обадете на учениците Му и на Петра, че Той ви преваря в Галилея; там ще Го видите, както ви бе казал.

И като излязоха скоро, побягнаха от гроба; тях ги обхвана трепет и ужас, и никому нищо не казаха, понеже се бояха.

Слава на Светата, и единосъщна, и животворяща, и неразделна Троица, всякога, сега и винаги и во веки веков. (Амин)

Точно в 12, свещеникът изпява три пъти тропаря: Христос воскресе, като първия и втория път не го довършва, а певците доизпяват: живот даровав.

Свещеникът кади аналоя от 4-те страни и пред всеки тропар Христос воскресе добавя по един от следните стихове:

Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете му и да бягат от лицето Му, онези които Го мразят.

Както изчезва дима, да изчезнат враговете Божии, както се топи восък от огъня.

Тъй грешниците да загинат от лицето Божие, а праведниците да се развеселят.

Този ден е Господ сътворил, да се зарадваме и да се развеселим в него!

Слава…

И сега… 

Свещеникът: Христос воскресе из мертвих, смертию смерт поправ

Певците: и сущим во гробех живот даровав. Кади певците и народа.


Велика ектения

Дякон: С мир на Господ да се помолим.

Хор: Господи, помилуй. (След всяко прошение)

Дякон: За мира от небето и за спасението на нашите души, на Господ да се помолим.

За мира на целия свят, за благопреуспяване на светите Божии църкви и единението им, на Господ да се помолим.

За този свят храм и за онези, които с вяра, благоговение и страх Божи влизат в него, на Господ да се помолим.

За Високопреосвещения наш митрополит (името), за честното свещенство, за дяконството в Христа, за всички църковнослужители и народа, на Господ да се помолим.

За нашия български народ, за правителството и за христолюбивото ни войнство, на Господ да се помолим.

За да му помага Бог и да покори под нозете му всеки враг и противник, на Господ да се помолим.

За този град (село или света обител), за всеки град и страна, и за тези, които с вяра живеят в тях, на Господ да се помолим.

За благоразтворение на въздуха, за изобилие на земните плодове и за мирни времена, на Господ да се помолим.

За тези, които плават, пътуват, боледуват, страдат, за пленените и за тяхното спасение, на Господ да се помолим.

За да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда, на Господ да се помолим.

Защити, спаси, помилвай и запази ни, Боже, с Твоята благодат.

Като поменем заедно с всички светии пресветата, пречиста, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и винаги дева Мария, нека сами себе си, един другиго и целия си живот на Христа Бога да отдадем.

Хор: На Тебе, Господи.

Иерей: Защото на Тебе, Отца и Сина, и Светия Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги, и во веки веков.

Хор: Амин.


Пред затворените врати свещеникът извиква: Повдигнете порти горнището си, повдигнете се вечни порти, за да влезе Царя на славата!

Отвътре: Кой е тоя Цар на славата?

Първия и втория път: Крепкият и силен Господ, силния на война Господ. Третия път: Господ на силите, Той е Цар на славата! 


Всички влизат и певците започват Пасхалния канон:

КАНОН

От св. Йоан Дамаскин, VIII в


Песен 1

Воскресения день просветимся людие

В деня на Възкресението да се просветим, о люде! Пасха, Господня Пасха! От смъртта към живота и от земята към небето Христос, нашият Бог, преведе нас, които пеем победната песен.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите. (1 път)

Да очистим чувствата си, и ще видим непристъпната светлина на Христовото възкресение и ясно ще чуем: радвайте се! – ние, които пеем победна песен.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Небесата достойно да се веселят, земята да се радва, да празнува целият свят, видимият и невидимият: Христос възкръсна, веселие вечно.


Песен 3

Дойдете да отпием от новото питие, не вода, извираща чудесно от безплоден камък, а вино от източника на нетлението, извиращ от Христовия гроб, в който се утвърждаваме.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите. (1 път)

Днес всичко се изпълни със светлина, небето и земята, и преизподнята: всяка твар да празнува Христовото възкресение, в Когото се утвърждава.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Вчера се съпогребах с Тебе, Христе, днес възкръсвам с Тебе, възкръсналия, съразпъвах се с Тебе вчера; Сам ме прослави с Тебе, Спасителю, в Твоето Царство.


Ектения, възглас: Защото Ти си Бог наш, и на Тебе възнасяме слава…


Ипакои, глас 4:

Изпреварили утрото, жените, които бяха с Мария, намериха камъка отвален от гроба, и чуха от Ангела: защо търсите между мъртвите като човек Онзи, Който пребъдва във вечна светлина? Вижте гробните повивки! Тичайте и възвестявайте на света, че Господ възкръсна, като умъртви смъртта, защото е Син на Бога, Който спасява човешкия род.


Песен 4

На божествена стража да застане заедно с нас боговдъхновения пророк Авакум и да се покаже като светоносен ангел, който вика с ясен глас: днес дойде спасението на света, понеже Христос възкръсна като всесилен!

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Мъжки пол, разтворил девствената утроба, се яви Христос; като човек бе наречен непорочен Агнец, като непричастен на сквернота, нашата Пасха; и като Бог истинен се нарече съвършен.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Като едногодишен агнец, благословеният наш венец Христос, волно бе заклан за всички, очистителна Пасха, и пак изгря за нас от гроба прекрасното Слънце на правдата.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Богоотецът Давид скачаше и играеше пред ковчега Господен, а Божиите свети хора, като виждаме сбъдването на образите, божествено да се веселим, защото възкръсна Христос, като всесилен.


Песен 5

Нека станем рано с изгрева и да принесем на Владиката вместо миро – песен и ще видим Христа – Слънцето на правдата, Което възсиява, дарявайки живот на всички!

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Окованите в адовите вериги, видели Твоето безмерно милосърдие, вървяха към светлината, Христе, с весели нозе, хвалейки вечната Пасха.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Да пристъпим, свещеносци, към Христа, излизащ от гроба като Жених, и да празнуваме с небесните чинове спасителната Божия Пасха.


Песен 6

Ти слезе в земната преизподня, о Христе, и съкруши вековните прегради, които държаха пленниците на смъртта и както Йона от кита, Ти тридневен възкръсна от гроба!

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Съхранил цели печатите, Христе, си възкръснал от гроба, както не си повредил утробата на Девата при Твоето раждане, и си отворил за нас вратите на рая.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Спасителю мой, живо и нежертвено заколение, като Бог, Сам доброволно Си се принесъл на Отца, и си възкресил праотеца Адам, като си възкръснал от гроба.


Ектения, възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души, и на Тебе слава възнасяме…


Кондак, глас 8, Аще и во гроб

Макар и в гроб да си слязъл, Безсмъртни, но си разрушил силата на ада, и си възкръснал, като Победител, Христе Боже, и на жените мироносици си казал: радвайте се! и на Твоите апостоли си дарил мир, и на падналите възкресение.

Икос

Още преди утрото, когато Слънцето бе залязло в гроба, бързаха търсещите Го мироносици деви и казваха една на друга: „Дойдете, дружки, с благовонни масла да помажем живоносното и погребано Тяло, Възкресителят по плът на падналия Адам, който лежеше в гроб. Бързо да идем, както мъдреците, да се поклоним и принесем миро в дар, на Този, Който не в пелени, а в плащаница е обвит, да плачем и се молим: О, Владико, стани, на падналите дарувай възкресение!“

Синаксар

В святата и велика Пасхална неделя празнуваме живоносното възкресение на нашия Господ Бог и Спасител Иисус Христос, което се нарича и Пасха*. 

*Думата „Пасха“ е еврейска и на български означава „отминаване“ или „пощада“. Някога Ангелът Господен през една нощ избил първородните деца на египтяните, а отминал (пощадил) еврейските домове. Оттук и празникът, учреден в спомен на това събитие, се нарича у евреите „Пасха“.

Древноюдейският велик празник, установен в спомен на избавлението на евреите от египетското робство и излизането им от Египет на път за Обетованата земя на техните предци, се празнувал на 14-и нисан – в деня на първото пролетно пълнолуние. В този ден пострадал на кръста нашият Спасител, принесъл Себе Си като пасхално агне за спасението на човешкия род. Първите християни празнували този ден под името „Кръстна пасха“, а деня на Възкресението – под името „Възкресна пасха“. Така еврейският празник Пасха преминал и в християнството, като му било придадено християнско значение - избавление на човешкия род от робството на греха. Празникът на Възкресението Христово станал най-великият християнски празник. На този ден при сътворението на света Бог създал от нищо светлината. Същия този ден Синът Божи слезе от небето и се всели в утробата на св. Дева, а сега Същият, вече възкръснал, слезе в ада, за да проповядва на тамошните духове (1 Петр. 3:18-19) и да измъкне от неговите вериги човешкото същество, да го възнесе на небето и да го доведе до първоначалната чест на нетлението. Чрез Възкресението средостението между небето и земята рухна, Бог и човек се примириха, милостта и истината се срещнаха, правдата и мирът се целунаха (Пс. 84:11).

Възкресението на Христос, следователно, е ново пресъздаване на човека. Затова този ден е празник на празниците и тържество на тържествата, ден на светла радост и ликуване. Тази радост е изразена в църковните пасхални песнопения. Та обилно днес струи от гроба на Възкръсналия Христос Жизноподател.

А самото възкресение станало така:

В нощта след погребението на Христос, след като гробът бил запечатан и била поставена стража да го пази, станал голям трус. Ангел Господен слязъл от небето, отвалил камъка от входа на гроба. Виждайки това, стражарите, обхванати от страх, се разтреперили и станали като мъртви. А когато жените мироносици дошли рано на гроба, за да помажат тялото на Господа с благоуханни масла според обичая, ангелът им казал: „Не бойте се! Зная, че търсите разпнатия Иисус. Той възкръсна от мъртвите, както ви бе казал. Дойдете и вижте мястото, където бе положен. Идете скоро, та обадете на учениците Му, че Той възкръсна от мъртвите!“ А когато те отивали да обадят на апостолите, възкръсналият Христос ги срещнал и им казал: „Радвайте се!“ Двама от учениците на Христос – Петър и Йоан, като научили от жените, че Господ възкръснал, затекли се към гроба, първом надникнали, а след това и влезли в самия гроб, видели само повивките в празния гроб и повярвали. Възкръсналият Христос в деня на възкресението Си се явил отделно и на Мария Магдалина, и на двама апостоли – Лука и Клеопа, когато отивали в близкото до Йерусалим село Емаус. Същия ден се явил и на другите апостоли, но без Тома, когато поради страх от юдеите се били събрали при заключени врати. След една седмица пак им се явил – те били вече заедно с Тома.

В продължение на 40 дни до деня на възнесението Си на небето възкръсналият Господ многократно се явявал на учениците Си и им говорил за Царството Божие (Деян. 1:3). По запазено древно предание възкръсналият Господ се явил първом на Своята пречиста Майка. Това църковно предание е отразено във възкресния тропар на 6 глас: „... сретил еси Деву даруй живот...“

Не се знае точно в кой час е възкръснал Христос. Едни мислят, че това ще е станало при първото пропяване на петлите, а други – когато е станало земетресението. По всяка вероятност Христос ще е възкръснал в първите часове на третия ден от смъртта Му – в ранното неделно утро, съгласно пророческите думи на Самия Христос (Мат. 16:21). Ние празнуваме Възкресението Христово в 12 часа през нощта след събота, т. е. в началото на третия ден – неделя.

Първите свидетели на възкресението били войниците, които пазели гроба. Уплашени и смутени от станалото, те отишли при първосвещениците и им обадили за случилото се. А те – първосвещениците, като се събрали на съвещание, дали пари на войниците и им поръчали да казват, че докато били спали, уж дошли учениците на Христос и откраднали тялото Му – нелепо и абсурдно твърдение! Защото, как са могли да заспят, когато е трябвало да бъдат на будна стража? И как са могли да видят, че са дошли учениците и са откраднали тялото на Христос, когато са спяли?

Възкресението на Господ Иисус е най-забележителното събитие в мироспасителната история. То е основа на вярата в Христа. Защото, ако Христос не е възкръснал, празна е вярата ни (1 Кор. 15:17). При това възкресението на Христос е засвидетелствано от очевидците на възкръсналия Господ и свидетелството им е запечатано със собствената им кръв. То е победа на живота над смъртта, тържество на правдата над неправдата и завършек на изкупителното дело на Богочовека Господ Иисус Христос, Комуто да бъде чест и слава во веки веков. Амин!


Възкресна песен (3)

Като видяхме Христовото възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя кръст се покланяме, Христе, и Твоето свето възкресение възпяваме и славим. Защото Ти си наш Бог, освен Тебе другиго не знаем, и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на светото Христово възкресение, защото, ето – чрез кръста дойде радост за целия свят. Всякога, благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши. (3 пъти)

Възкръсна Иисус от гроба, както предрече, даде ни живот вечен и велика милост. (3 пъти)


Песен 7

  Оня, Който избави тримата отроци в пещта Се въплъти и страда като смъртен човек и чрез страданията, смъртното облече в дрехата на безсмъртието; Той единствен е благословен и преславен Бог на нашите отци.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Богомъдрите жени с миро тичаха след Тебе, Когото търсеха със сълзи като мъртъв, и радвайки се, се поклониха на живия Бог, и тайнствената Пасха, Христе, на Твоите ученици благовестиха.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Да празнуваме умъртвяването на смъртта, разрушаването на ада, началото на друг, вечен живот, и играейки да възпяваме Виновния, един Бог, благословен и препрославен.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Наистина, свещена и всепразнична е тази спасителна, светозарна нощ, предвестница на светоносния ден на възкресението, в която вечната Светлина изгря от гроба за всички.


Песен 8

Това е определеният и Свят ден, първата Събота, цар и господар на дните, празник на празниците и тържество на тържествата, в него благославяме Христа во веки.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Дойдете, чеда на новото лозе и божественото веселие, в избрания ден на възкресението да се приобщим с Христовото Царство, възпявайки Го като Бог вовеки.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Подигни очи наоколо, Сионе, и виж: ето, дойдоха при тебе, като богосветли светила, от запад, от север, от морето и от изток твоите чеда, благославящи в тебе Христа вовеки.

Пресвета Троице, Боже наш, слава на Тебе.

Отче Вседържителю, и Слове, и Душе, съединено в три ипостаси Естество, свръхестествено и пребожествено, в Тебе се кръстихме и Тебе благославяме вовеки.


Дяконът: Богородицата и майка на светлината с песни да възвеличим!

Песен 9

Свещеникът със свещ и кръст в ръка кади. При кадене на народа ги приветства с Христос Воскресе.

Припев: Душата ми величае възкръсналия тридневно от гроба, Христос Животодателя.

Светлей, светлей, нови Йерусалиме, защото славата Господня над тебе възсия! Ликувай сега и се весели, Сионе! А ти, чиста Богородице, радвай се за възкресението на Родения от тебе!

Припев: Христос е новата Пасха, живата Жертва, Агнеца Божий, Който взема греховете на света.

О, колко божествен и възлюбен, и най-сладък е гласът Ти! Защото с нас Ти наистина си обещал да бъдеш до края на вековете, Христе! В Него, верни, имайки твърда надежда, да се радваме.

Припев: Ангел викаше към Благодатната: Чиста Дево, радвай се! и пак ще кажа: радвай се! Твоят Син възкръсна тридневен от гроба, и мъртвите въздигна: хора, веселете се!

Светлей, светлей, нови Йерусалиме, защото славата Господня над тебе възсия! Ликувай сега и се весели, Сионе! А ти, чиста Богородице, радвай се за възкресението на Родения от тебе!


3 пъти тропара Христос воскресе из мертвих

Възкръсна Иисус от гроба, както предрече, даде ни живот вечен и велика милост.

Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава…


Ексапостиларий (3 пъти), Плотию уснув

Заспал по плът като мъртъв, Царю и Господи, тридневен си възкръснал, като си въздигнал Адам от тлението и си потъпкал смъртта. Пасха нетленна, спасение на света.


На хвалитните стихири, възкресни, глас 1:

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Възпяваме спасителното Ти страдание, Христе, и славим възкресението Ти.


Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3)

Господи, Който претърпя кръст и премахна смъртта, и възкръсна от мъртвите, умиротвори живота ни, защото единствен си всесилен.


Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Христе, Който плени ада и чрез възкресението Си възкреси човека, удостой ни с чисти сърца да Те възпяваме и славим!


Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

Славим божественото Ти снизхождение и Те възпяваме, Христе; Ти се роди от Девата без да се отделяш от Отец, пострада като човек и доброволно претърпя кръст, възкръсна от гроба, сякаш излезе от брачен чертог, за да спасиш света. Господи, слава на Тебе!


Стихири на Пасха, гл. 5

Стих: Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете Му, и да бягат от лицето Му, които Го ненавиждат.

Пасха свещена днес ни се яви: Пасха нова, свята, Пасха тайнствена, Пасха всечестна, Пасха Христос Избавител, Пасха непорочна, Пасха велика, Пасха на верните, Пасха, отваряща ни райските врати, Пасха, освещаваща всички верни.

Стих: Както изчезва дим, да изчезнат, както се топи восък от огън.

Дойдете от видението, жени-благовестници, и кажете на Сион: приеми от нас благата вест за Христовото възкресение; тържествувай, ликувай и се радвай, Иерусалиме, видял Царя Христа излизащ като Жених от гроба.

Стих: Тъй да погинат грешниците от Божието лице, а праведниците да се развеселят.

Жените-мироносици, в ранно утро застанали пред гроба на Жизнодавеца, видяха Ангел, седящ на камък, и той им заговори и казваше: защо търсите Живия между мъртвите? Защо оплаквате Нетленния в тлението? Идете, проповядвайте на учениците Му.

Стих: Тоя ден е Господ сътворил, да се възрадваме и да се развеселим в него.

Пасха прекрасна, Пасха, Господня Пасха! Пасха всечестна просия за нас! Пасха! С радост да се прегърнем едни други! О, Пасха! Избавление от скърби, защото днес от гроба, като от чертог, възсия Христос, жените изпълни с радост, като каза: проповядвайте на апостолите.

Слава, и сега: Ден на възкресение е, да се просветим с тържество, и едни други да се прегърнем, да речем: братя! и на ненавиждащите ни да простим всичко с Възкресението, и така да зовем: Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тия, които са в гробовете, живот дарува.


Христос воскресе (3 пъти)


СВЕТА ЛИТУРГИЯ

Благословено е царството…, свещеникът изпява три пъти тропаря: Христос воскресе, като първия и втория път не го довършва, а певците доизпяват: живот даровав.

От пред (запад): Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете му и да бягат от лицето Му, онези които Го мразят.

От юг: Както изчезва дима, да изчезнат враговете Божии, както се топи восък от огъня.

От изток: Тъй грешниците да загинат от лицето Божие, а праведниците да се развеселят.

От север: Този ден е Господ сътворил, да се зарадваме и да се развеселим в него!

Пред жертвеника: Слава на Отца и Сина и Светия Дух!

Пред престола: И сега и винаги и во веки веков.

Свещеник: Христос воскресе из мертвих, смертию смерт поправ

Певците: и сущим во гробех живот даровав. Свещеникът кади певците и народа от царските двери.


В края на Литургията, след задамвонната молитва се изпява три пъти Христос воскресе (вместо Буди имя Господне), свещеникът от царските двери прочита словото на св. Йоан Златоуст (стр. 401).

Словото на св. Йоан Златоуст

Който е благочестив, който истински почита Бога и Го обича искрено, нека се наслади от това хубаво и светло тържество на преславното Христово възкресение, което сега празнуваме и в което Господ тъй дивно показа и Своята благост към човешкия род, и Своята премъдрост в изкупването му от вечна погибел, и Своята сила над враговете на нашето спасение!

 

Който е благоразумен раб и не скрива в земята дадените му от Бога таланти, нека влезе радостен в радостта на своя Господ!

 

Който се е потрудил с пост, нека получи сега своя динарий! [Мат.10:10, 20:1-8].

Който е работил още от първия час, нека получи днес своята справедлива заплата!


Който е успял да дойде подир шестия час, нека ни най-малко не се безпокои, понеже не губи нищо!

Който е пропуснал и деветия час, нека пристъпи без всякакво съмнение и боязън!

Ако ли някой е успял да дойде едва в единадесетия час, нека и той да се не бои от своето закъснение, понеже Домовладиката е великодушен и щедър — приема последния като първия, успокоява дошлия в единадесетия час така, както потрудилия се още от първия час: първия удовлетворява със заслужена награда, последния милва по снизхождение; на единия дава заслуженото, другия дарява по своята благост; добрите дела приема с радост, намерението целува с любов; делата цени и добрите разположения хвали!


Затова всички влезте в радостта на своя Господ! И първи, и последни, приемете своята награда!

Богати и бедни, заедно ликувайте!

Трудолюбиви и лениви, почетете този ден на всемирно тържество!

Постили и непостили, развеселете се сега! Трапезата е богата: наситете се всички от нея! За блудните синове небесният Отец е заклал угоен Телец: никой да не излезе гладен! Всички се насладете от този пир на вярата, всички се възползвайте от богатството на благостта!


Никой да не оплаква своята бедност, понеже царството небесно е отворено за всички!

Никой да не плаче за греховете си, понеже изгря прощение от гроба на Спасителя!

Никой да не се бои от смъртта, понежe Спасовата смърт ни освободи от нея!

 

Изтреби смъртта овладяният от смъртта Жизнодавец. Слезлият в ада плени ада, който се огорчи, когато вкуси плътта Му. Като предсказа това преди столетия, пророк Исаия пише: „Адът се огорчи, когато Те срещна в преизподнята си!“

Огорчи се, защото биде обезсилен!

Огорчи се, защото биде посрамен!

Огорчи се, защото бе умъртвен!

Огорчи се, защото бе провален!

Огорчи се, защото е окован!

Той прие плът, а в нея се натъкна на Бога; прие земя, а в нея намери небе; прие, което виждаше, а се натъкна на онова, което не виждаше!

 

„Де ти е, смърте, жилото? Де ти е, аде, победата?“ [Ос. 13:14, Koр. 15:55]

Възкръсна Христос и ти биде повален!

Възкръсна Христос и паднаха демоните!

Възкръсна Христос и се радват ангелите!

Възкръсна Христос и живот се въдвори!

Възкръсна Христос, и нито един мъртвец няма в гроба, защото Христос, Който възкръсна из мъртвите, „за умрелите стана начатък“ (1 Кор. 15:20).


Той пръв възкръсна като Глава, а подир Него в свое време ще възкръснем всички ние, Неговите членове! Нему слава и владичество во веки веков! Амин!


Следва Пасхален отпуст:

На Господ да се помолим.

Благословението Господне и Неговата милост да дойдат върху вас, чрез благодатта и човеколюбието Му, всякога, сега и винаги, и во веки веков, обърнат към св. Престол: Христос воскресе из мертвих, смертию смерть поправ. Певците довършват: И сущим во гробех живот даровав.

Свещеникът към народа: Христос, Който възкръсна от мъртвите, със смърт смъртта разруши, и на тези, които са в гробовете живот дарува, истинският Бог наш, по молитвите на Своята пречиста и преблагословена света Майка, на светите славни и всехвални апостоли, на светите славни и добропобедни мъченици, на преподобните и богоносни наши отци, на светите равноапостолни славянобългарски просветители Методий и Кирил, на светия благоверен цар Борис-Михаил, на светия отец наш Климент, архиепископ, Охридски чудотворец, на преподобния наш отец Йоан пустиножител, Рилски чудотворец, на светия отец наш Йоан Златоуст – архиепископ Цариградски, на светите и праведни богоотци Йоаким и Анна, да ни помилва и спаси като благ и човеколюбец.


No comments:

Post a Comment