Saturday 15 April 2023

Второ възкресение

ПАСХАЛНА ВЕЧЕРНЯ на любовта

Отслужва се в неделя сутринта


Свещеникът: Слава на светата и единосъщна, и животворяща, и неразделна Троица...

Хор: Амин.

Пасхално начало:

Духовенството, силно:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. (Три пъти)

Хор: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. (Три пъти)

 

Духовенство: Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете му и да бягат от лицето Му, онези които Го мразят. 

Хор: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

  И така народът отговаря след всеки стих с Христос Воскресе

Както изчезва дима, да изчезнат враговете Божии, както се топи восък от огъня.

Хор: Христос воскресе из мертвых…

Тъй грешниците да загинат от лицето Божие, а праведниците да се развеселят.

Хор: Христос воскресе из мертвых…

Този ден е Господ сътворил, да се зарадваме и да се развеселим в него!

Хор: Христос воскресе из мертвых…

Слава на Отца и Сина и Светият Дух.

Хор: Христос воскресе из мертвых 

И сега и винаги, и во веки веков.

Хор: Христос воскресе из мертвых…

 

Духовенство: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ

Хор: И сущим во гробех живот даровав.

 

Велика ектения:

Дякон: С мир на Господ да се помолим.

Хор: Господи, помилуй. (След всяко прошение)

Дякон: За мира от небето и за спасението на нашите души, на Господа да се помолим.

За мира на целия свят, за благопреуспяване на светите Божии църкви и единението им, на Господа да се помолим.

За този свят храм и за онези, които с вяра, благоговение и страх Божи влизат в него, на Господа да се помолим.

За Високопреосвещения наш митрополит (името), за честното свещенство, за дяконството в Христа, за всички църковнослужители и народа на Господа да се помолим.

За нашия български народ, за правителството и за христолюбивото ни войнство на Господа да се помолим.

За да му помага Бог и да покори под нозете му всеки враг и противник на Господа да се помолим.

За този град (село или света обител), за всеки град и страна, и за тези, които с вяра живеят в тях на Господа да се помолим.

За благоразтворение на въздуха, за изобилие на земните плодове и за мирни времена на Господа да се помолим.

За тези, които плават, пътуват, боледуват, страдат, за пленените и за тяхното спасение, на Господа да се помолим.

За да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда, на Господа да се помолим.

Защити, спаси, помилвай и запази ни, Боже, с Твоята благодат.

Като поменем заедно с всички светии пресветата, пречиста, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и винаги дева Мария, нека сами себе си, един другиго и целия си живот на Христа Бога да отдадем.

Хор: Тебе, Господи.

Йерей: Защото на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Хор: Амин.


Господи, воззвах (Пс.129, 116), глас 2:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3-4А)

Дойдете да се поклоним на Бог Слово, роден от Отца преди всички векове, Който взе плът от девицата Мария. Защото Той доброволно претърпя кръста и се предаде на погребение, и като възкръсна от мъртвите, ме спаси, заблудения човек.


Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:5)

Нашият Спасител Христос заличи записа на греховете ни, като го прикова на кръста и отмени господството на смъртта. Нека се поклоним на възкръсването Му на третия ден.

 

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6)

Заедно с архангелите нека възпеем Христовото възкресение, защото Той е Избавител и Спасител на нашите души, Той ще дойде отново в страхотна слава и мощна сила да съди света, който е създал.


Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс. 129:7Б-8)

Ангелът Те провъзгласи за Владиката, разпнатия и погребан, и каза на жените: елате да видите мястото, където лежеше Господ, защото възкръсна, както предсказа, понеже е всемогъщ. Затова Ти се покланяме като на единствен Безсмъртен: Животодателю Христе, помилвай ни!

 

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Ти си премахнал проклятието на дървото чрез Твоя кръст и чрез погребението Ти, си умъртвил господството на смъртта, като чрез Твоето издигане си просветлил човечеството. Затова викаме към Тебе: Благодетелю Христе, Боже наш, слава на Тебе.

 

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс. 116:2)

Вратите на смъртта се отвориха пред Тебе в страх, Господи, и вратарите на ада, като Те видяха, се изплашиха. Ти счупи медните врати, смачка железните стълбове, и ни изведе от тъмнината и сянката на смъртта, и ни скъса веригите.

 

Слава на Отца и Сина и Светият Дух.

Да отворим устите си и да изпеем песента на спасението. Елате и се поклонете в Господния дом и кажете: Прости греховете ни, Ти, Който беше разпънат на дървото и възкръсна от мъртвите, и въпреки това си винаги в лоното на Отца.

 

  И сега и винаги и во веки веков. Амин.

Богородичен (догматик) на гласа, гл. 2. Прейде сень 

Отмина сянката на Закона при идването на благодатта. Както къпината, която гореше, а не изгаряше, така и ти си родила, Дево, и си останала девица. Вместо огнен стълп, изгря Слънцето на правдата; вместо Мойсей, се яви Христос, спасението на нашите души.


Вход с кадилница. Свете тихий:

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.

 

Дякон: Да внимаваме.

Йерей: Мир на всички!

Хор: И на твоят дух

 

Велик прокимен (от Псалом 76):

Дякон: В премъдростта да внимаваме. Велик прокимен, глас 7:

Кто Бог велий, яко Бог наш? Ты еси Бог творяй чудеса.

Кой Бог е тъй велик, както нашия Бог! Ти си Бог, Който прави чудеса

Хор: Кто Бог велий, яко Бог наш? Ты еси Бог творяй чудеса.

Дякон: Ти яви Своята мощ посред народите.

Хор: Кто Бог велий, яко Бог наш? Ты еси Бог творяй чудеса. (След всеки стих)

Стих 2. И си казах: ето моята тъга – десницата на Всевишния се е изменила.

Стих 3. Ще си спомням за делата на Господа; ще си спомням за Твоите древни чудеса.

Диакон: Кто Бог велий, яко Бог наш?

Хор: Ты еси Бог творяй чудеса.


 Евангелие на различни езици

Дякон: И да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим.

Хор: Господи, помилуй. (три пъти)

 

Йерей: Ще се чете свето Евангелие от Йоан.

Хор: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе.

Диакон: Да внимаваме.

Йоан 20:19:29

Йерей: А вечерта в тоя ден, първи на седмицата, когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците Му, стояха заключени, поради страх от иудеите, дойде Иисус, застана посред и им казва: мир вам! И това като рече, показа им ръцете и нозете и ребрата Си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа. А Иисус пак им рече: мир вам! Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви пращам. И като рече това, духна и им казва: приемете Духа Светаго. На които простите греховете, тям ще се простят; на които задържите, ще се задържат.

А Тома, един от дванайсетте, наричан Близнак, не беше с тях, когато дохожда Иисус. Другите ученици му казваха: видяхме Господа. А той им рече: ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите, и не туря пръста си в раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.

След осем дена учениците Му бяха пак вкъщи, и Тома с тях. Дойде Иисус, когато вратата бяха заключени, застана посред тях и рече: мир вам! После казва на Тома: дай си пръста тук, и виж ръцете Ми; дай си ръката и тури в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ. Отговори Тома и Му рече: Господ мой и Бог мой! Иисус му казва: Тома, ти повярва, защото Ме видя; блажени, които не са видели, и са повярвали.

Хор: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе.

 

ΙΕΡΕΥΣ: Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσμα.

20:19-25

Οὔσης ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, τῇ μιᾷ Σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ λέγει αὐτοῖς· Εἰρήνη ὑμῖν. Καὶ τοῦτο εἰπών, ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ. Ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον.

Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν· Εἰρήνη ὑμῖν· καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ Πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησεν καὶ λέγει αὐτοῖς· Λάβετε Πνεῦμα ἅγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφέωνται αὐτοῖς· ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται.

Θωμᾶς δέ, εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ' αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς. Ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί· Ἑωράκαμεν τὸν Κύριον. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω.

ΧΟΡΟΣ: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.


PRIEST: The reading is from the Holy Gospel according to John.

20:19-25

On the evening of that day, the first day of the week, the doors being shut where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, "Peace be with you." When He had said this, He showed them His hands and His side. Then the disciples were glad when they saw the Lord.

Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent Me, even so I send you." And when He had said this, He breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven; if you retain the sins of any, they are retained."

Now Thomas, one of the twelve, called the Twin, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see in His hands the print of the nails, and place my finger in the mark of the nails, and place my hand in His side, I will not believe." (RSV)

Choir: Glory to You, O Lord, glory to You!


Сугуба ектения:

Дякон: Да речем всички от цялата си душа и с всичкия си разум да речем.

Хор: Господи, помилуй!

Дякон: Господи Вседържителю, Боже на нашите отци, молим Ти се, чуй ни и ни помилвай.

Хор: Господи, помилуй!

Дякон: Помилвай ни, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй ни и ни помилвай.

Хор: Господи, помилуй! (три пъти).

Дякон: Още се молим за православният народ, за неговата сила, победа, пребъдване, мир, здраве, спасение, и нашият Господ Бог особено да му съдействува и помага във всичко.

Свещеникът (тихо): Господи Боже наш, приеми от Твоите раби това усърдно моление и ни помилвай по множеството Твои милости, и изпрати Твоите щедрости върху нас и върху всички Твои люде, които очакват от Тебе богата милост.

Дякон: Още се молим за Високопреосвещения наш митрополит (името), за нашите братя свещеници, свещеномонаси, свещенодякони и монаси и за цялото в Христа наше братство.

Още се молим за блажените и приснопаметни създатели на този свят храм (или: тази света обител) и за всички по-рано починали православни отци и братя, тук и навсякъде благочестиво лежат (погребани).


Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение, посещение, прощение и освобождение от греховете на Божиите раби – всички благочестиви и православни християни, които живеят и пребивават в тази енория и в този град (или: това село), настоятелите и братята на този свят храм.


Още се молим за дарителите и добротворците в този свят и всечестен храм, за ония, които се трудят, пеят и се молят в него и за присъстващия народ, който очаква от Тебе велика и богата милост.

Свещеникът възглася: Защото си милостив и човеколюбив Бог, и на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, въздаваме слава, сега и винаги, и во веки веков.

Хор: Амин.

 

Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 

Дякон: Да продължим вечернята си молитвата към Господа.

Хор: Господи, помилуй.

Дякон: Защити, спаси, помилуй и запази ни, Боже, с Твоята благодат.

Хор: Господи, помилуй.

Дякон: Цялата вечер да бъде съвършена, свята, мирна и безгрешна, от Господа да просим.

Хор: Подай, Господи. (След всяко прошение)

Дякон: Ангел на мира, верен наставник, пазител на душите и телата ни, от Господа да просим.

Прощение и освобождение от греховете и прегрешенията ни от Господа да просим.

Доброто и полезното за душите ни и мир за света от Господа да просим. 

Да завършим останалото време от нашия живот в мир и покаяние, от Господа да просим.

Християнски безболестен, непосрамен, мирен свършек на нашия живот и добър отговор пред страшния Христов съд от Господа да просим.

Като поменем заедно с всички светии пресветата, пречиста, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и Приснодева Мария, нека сами себе си, един другиго и целия си живот на Христа Бога да отдадем.

Хор: Тебе, Господи.

Йерей: Защото Си Благ и Человеколюбец Бог, и на Тебе слава възнасяме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.

Хор: Амин.

 

Йерей: Мир на всички.

Хор: И на твоя дух.

 

Дякон: Да приклоним главите си към Господа.

Хор: Пред Тебе, Господи.

 

Йерей: Да бъде властта на Твоето Царство благословена и препрославена, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков.

Хор: Амин.

Стиховните стихири:

Четец: Възкресна стихира, глас 2:

Стихира: Воскресение Твое, Христе Спасе, всю просвети вселенную, и призвал еси Твое создание, Всесильне Господи, слава Тебе.


Стихири на Пасха, гл. 5

Стих: Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете Му, и да бягат от лицето Му, които Го ненавиждат.

Пасха свещена днес ни се яви: Пасха нова, свята, Пасха тайнствена, Пасха всечестна, Пасха Христос Избавител, Пасха непорочна, Пасха велика, Пасха на верните, Пасха, отваряща ни райските врати, Пасха, освещаваща всички верни.

Стих: Както изчезва дим, да изчезнат, както се топи восък от огън.

Дойдете от видението, жени-благовестници, и кажете на Сион: приеми от нас благата вест за Христовото възкресение; тържествувай, ликувай и се радвай, Йерусалиме, видял Царя Христа излизащ като Жених от гроба.

Стих: Тъй да погинат грешниците от Божието лице, а праведниците да се развеселят.

Жените-мироносици, в ранно утро застанали пред гроба на Жизнодавеца, видяха Ангел, седящ на камък, и той им заговори и казваше: защо търсите Живия между мъртвите? Защо оплаквате Нетленния в тлението? Идете, проповядвайте на учениците Му.

Стих: Тоя ден е Господ сътворил, да се възрадваме и да се развеселим в него.

Пасха прекрасна, Пасха, Господня Пасха! Пасха всечестна просия за нас! Пасха! С радост да се прегърнем едни други! О, Пасха! Избавление от скърби, защото днес от гроба, като от чертог, възсия Христос, жените изпълни с радост, като каза: проповядвайте на апостолите.

Слава, и сега: Ден на възкресение е, да се просветим с тържество, и едни други да се прегърнем, да речем: братя! и на ненавиждащите ни да простим всичко с Възкресението, и така да зовем: Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тия, които са в гробовете, живот дарува.

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. (Три пъти, бързо)

Отпуст

Дякон: Премъдрост.

Хор: Благослови.

Йерей: Да бъде благословен Христос, нашия Бог, всякога, сега и винаги, и во веки веков..

Хор: Амин. Утвърди, Боже, благочестивия и христолюбив православен народ, светата православна вяра, православните християни по света и тоя свят храм во-век века.

 

Свещеникът държейки кръст с трисвещник пее в олтаря заедно с духовенството:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ

Хор: И сущим во гробех живот даровав.

 

Свещеникът излиза на амвона с кръста и трисвещника:

Христос, Който възкръсна от мъртвите, със смърт смъртта разруши и на тези в гробовете живот дарува, истинският наш Бог, по молитвите на  пречистата Си Майка и всички светии, да ни помилва и спаси, като Благ и Человеколюбец.


И осенява предстоящите с кръста и трисвещника на три страни, гръмко произнася при всяко осенение:

Йерей: Христос воскресе!

Хората: Воистину воскресе!

 

Хор: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

  И на нас дарува живот вечен, покланяме се на Неговото тридневно възкресение.

No comments:

Post a Comment