Sunday, 27 February 2022

Сирна сряда

Първа великопостна служба

Във вторник вечерта на сирната седмица

На Господи воззвах стихирите са от минея. Слава, И сега – Кръсто-богородичния на съответния глас.


Няма вход.

Четецът: Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Дяконът: Вечерният прокимен.

Прокимен, гл. 1

Милостта Ти, Господи, да ме придружава през всички дни на живота ми. (Пс. 22:6) Стих: Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая: Той ме настанява на злачни пасбища. (Пс. 22:1)


Вечерно славословие

Четец: Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


На стиховните стихири, от Триода, гл. 1

Нека радостно приемем, вярващи, боговдъхновеното завещание за поста като ниневийците някога и както блудниците и митарите (приеха) покайната проповед на Йоан, да се подготвим с въздържание да участваме в свещенодействието на Владиката в Сион, със сълзи да се очистим в него чрез божественото умиване, да се помолим да видим тук извършването на предобраза на Пасхата и показването на истинската, да се приготвим за поклонение на кръста и на Възкресението на Христос Бог, като Му кажем: не оставяй да се посрамим в нашето очакване, Човеколюбче.

Стих: Подигам очи към Тебе, Който живееш на небесата! Ето, както очите на слугите са обърнати към ръката на господарите им, както очите на слугинята – към ръката на господарката ѝ, тъй и нашите очи – към Господа, нашия Бог, докле Той ни помилува. (Пс. 122:1-2)

Същата стихира.

Стих: Помилуй нас Господи, помилуй нас, защото доста сме сити на презрение; доста е сита душата ни на хули от надменни и на унижение от горделиви. (Пс. 122:3-4)

Мъченичен: О, колко добре сте направили, светци! Защото дадохте кръв, а наследихте небесата и временно бяхте изкушени, а вечно се радвате; наистина добра сделка е това, защото оставихте тленното, а получихте нетленното и тържествувате заедно с ангелите, като непрестанно възпявате единосъщната Троица.

Слава, и сега, Кръстобогородичен:
Подобен: Прехвальнии мученицы:

Нескверната Дева, като гледаше някога разпнат на дървото Този, Когото роди от безсеменната си утроба, не можеше да понесе мъката в сърцето си, скубеше коси и казваше: Ти, Който с повелята Си държиш цялото творение, как сега си осъден и издигнат на кръста, след като наистина искаш да спасиш човечеството?


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропари, гл. 5: 

Богородице Дево радуйся: Поклон до земя. 

Слава: Кръстителю Христов, помени всички нас, за да се избавим от беззаконията си; защото на тебе беше дадена благодатта да се молиш за нас. Поклон до земя. 

И сега: Молете се за нас, свети апостоли и всички светии, да се избавим от беди и скърби, защото вие сте нашите горещи защитници пред Спасителя. Поклон до земя. 

Под твоето състрадание прибягваме, Богородице, не презирай молбите ни, когато ни обсаждат, но ни избави от беди. Ти самата си чиста; ти самата си благословена. без поклон. 


Господи помилуй, 40. 

Слава, и сега: По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, тебе, истинската Богородица, величаем.  

С името Господне благослови, отче. 

Свещеникът: Да бъде благословен Христос, нашия Бог, всякога, сега и винаги и во веки веков.

Четецът: Небесни царю, благочестивия народ укрепи, вярата утвърди, народите укроти, света умири, тоя свят храм /тая света обител/ добре запази, по-рано отишлите си наши отци, братя и сестри в селенията на праведните настани, и нас в покаяние и изповед приеми, защото си благ и човеколюбец.


 Молитва на свети Ефрем Сирин

Господи и Владико на моя живот, не ми давай дух на безделие, униние, властолюбие и празнословие. (Поклон до земя)

Но дух на целомъдрие, смиреномъдрие, търпение и любов дарувай на мене, Твоя раб. (Поклон до земя)

Ей, Господи Царю! дарувай ми да виждам моите прегрешения и да не осъждам моя брат, защото си благословен во веки веков. Амин. (Поклон до земя)


12 самостоятелни поясни поклона, като казваме в себе си молитвата на митаря: Боже, бъди милостив към мене, грешния! 

Отново цялата молитва на преподобни Ефрем Господи и Владыко: и един земен поклон. 


Трисвятое. Господи помилуй, 12 пъти. Слава, и ныне: Господи помилуй, (3). Благослови: И отпуст.


——————————————————————-


Сряда на УТРИННАТА


Не пеем Бог Господ, а Аллилуия и троичните тропари на владеещия глас. 

След това не се казва ектения, нито между седалните, а само: Слава, И сега: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава на Тебе, Боже (3 пъти), Господи, помилвай (3 пъти), Слава, И сега.


Първи седални от октоиха (има ги в края на триода)


Слава, И сега: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава на Тебе, Боже (3 пъти), Господи, помилвай (3 пъти), Слава, И сега.


Втори седални, Глас 2.
Подобен: Благоутробия сущи:

Дай ни да преминем в мир и смирение през дните на очистване, които ни подготвят за поста, в неизказаното Си човеколюбие, Христе Боже, разруши коварствата на врага, и чрез Своя кръст спаси всички, защото само Ти знаеш тайните на сърцата.

Слава, И сега, Кръстобогородичен.

Когато стоеше безсеменно Родилата Те до кръста Ти, и не можеше да понесе да Те гледа как страдаш несправедливо, ридаеше с плач и викаше към Тебе: как така страдаш, след като по природа си безстрастен, най-сладки Сине? Възпявам Твоята изключителна доброта.


50 псаломчете се.

Литийна молитва.


Канон от минея и трипеснец от триода. След трета песен и Слава, И нине – Богородичен от минея, след шеста песен, кондак на светията. Ако няма такъв, четем мъченичния на гласа, писан в края на триода при седалните.


Песен 8.

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Гл. 2: Някога в къпината на планината Синай Господ предобрази на Моисей чудото на девицата. Възпявайте Го, благославяйте и превъзнасяйте през всички векове.

Честнейшую

Песен 9, гл. 2

Нека с нестихващи песни възвеличим, вярващи, заченалата свръхестествено по плът в утробата си Словото, просияло преди времето от Отец.


Достойно ест.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили, и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.


Светилните са великопостни (Часослов, стр. 55) на владеещия глас.

За 2022, гл. 3

Изпрати Твоята светлина, Христе Боже, и просвети сърцето ми, чрез силата на Твоя свети кръст, Господи, и ме спаси. (3 пъти)


Всекидневно славословие

На Тебе слава подобава, Господи Боже наш, и на Тебе слава възнасяме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Слава във висините Богу, на земята мир, между човеците благоволение. 

Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава. Господи Царю небесни, Боже Отче Вседържителю, Господи Сине единородни Иисусе Христе, и Светий Душе! Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, Който вземаш върху Си греха на света, помилуй нас – Ти, Който вземаш върху Си греховете на света! Приеми нашата молитва, Ти, Който седиш отдясно на Отца, и помилуй нас! Защото само Ти си свят, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бога Отца! Амин!

Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки и във вечни векове! Удостой ни, Господи, през тоя ден да се запазим от грях! Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името ти во веки! Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме!

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни и хвално и прославено да е името Ти во веки. Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти Господи научи ме на Твоите наредби. Благословен си Владико вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост Господи е вечна, делата на ръцете си не изоставяй. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение. Тебе слава подобава, на Отца и Сина и на Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин!


Просителна ектения


Стиховните стихири, гл.1:

Напразно се радваш, душо моя, че не ядеш, че постиш от храни, а не се очистваш от страстите! Ако не започнеш да се поправяш, Бог ще те намрази като лъжлива и ще заприличаш на най-злите бесове, които никога не се хранят. И за да не направиш безполезен поста, като съгрешаваш, затова остани непоколебима пред неуместните пориви, сякаш си застанала пред разпнатия Спасител или по-скоро се разпни заедно с Този, Който беше разпнат заради тебе, като извикаш към Него: спомни си за мене, Господи, когато дойдеш в царството Си! (2 пъти)

Мъченичен: Прехвални мъченици, вас нито скръб, нито притеснение, нито глад, нито гонение, нито опасности, нито разярени зверове, нито меч, нито заплаха с огън успяха да ви отделят от Бога, но по-скоро от любов към Него се подвизавахте, сякаш сте в чужди тела, забравихте своята природа, презряхте смъртта, затова достойно получихте наградата за вашите усилия, като станахте наследници на небесното царство; молете се за душите ни.

Слава, и сега, Кръстобогородичен.
Подобен: Небесных чинов:

Непорочната Дева, когато видя Агнеца, прикован на кръста, извика със сълзи: най-сладко мое Чедо, каква е тази нова и странна гледка,? Как Ти, Който в дланта Си всичко държиш, си прикован на дървото по плът?


Благо есть, Пс. 91

Свещеникът: Добро е да славим Господа и да възпяваме Твоето име, Всевишний,  да разгласяме сутрин Твоята милост, и Твоята истина – всяка нощ.


Трисветое


Четец: Като стоим в храма на твоята слава, мислим, че сме на небето, Богородице, двер небесна: отвори ни вратите на твоята милост.

Господи помилуй, 40. 

Слава, и сега: По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, тебе, истинската Богородица, величаем.

С името Господне благослови, отче. 

Свещеникът: Да бъде благословен Христос, нашия Бог, всякога, сега и винаги и во веки веков.

Четецът: Небесни царю, благочестивия народ укрепи, вярата утвърди, народите укроти, света умири, тоя свят храм /тая света обител/ добре запази, по-рано отишлите си наши отци, братя и сестри в селенията на праведните настани, и нас в покаяние и изповед приеми, защото си благ и човеколюбец.


Молитва на свети Ефрем Сирин

Господи и Владико на моя живот, не ми давай дух на безделие, униние, властолюбие и празнословие. (Поклон до земя)

Но дух на целомъдрие, смиреномъдрие, търпение и любов дарувай на мене, Твоя раб. (Поклон до земя)

Ей, Господи Царю! дарувай ми да виждам моите прегрешения и да не осъждам моя брат, защото си благословен во веки веков. Амин. (Поклон до земя)


12 самостоятелни поясни поклона, като казваме в себе си молитвата на митаря: Боже, бъди милостив към мене, грешния! 

Отново цялата молитва на преподобни Ефрем Господи и Владыко: и един земен поклон. 


————————————————————————-


Следват часовете с изобразителните според реда изложен в Часослова. Няма света литургия, освен ако не е светийски празник. Тогава службата е изцяло от минея.


Тропари на Аллилуия на часовете:

Час 1, гл. 6

Вслушай се в гласа на моите вопли, Царю мой и Боже мой. (Пс.5:3) Стих 1: Чуй, Господи, думите ми, разумей мислите ми. (Пс. 5:2) Стих 2: Защото на Тебе се моля, Господи.

След всяко изпяване на тропаря се прави поклон.

Богородичен в сряда и петък, гл. 4:

Скоро превари, Христе Боже наш, преди да бъдем поробени от враговете, които хулят Тебе и нас застрашават; погуби, едничък Човеколюбче, с Твоя кръст тези, които ни нападат, за да разберат какво може да направи вярата на православните по молитвите на Богородица.


Час 3, гл. 6

Господи, иже пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолом Твоим ниспославый, Того, Благий, не отими от нас, но обнови нас молящихтися. Стих 1: Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. (Пс. 50) Стих 2: Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене.


Час 6, гл. 2

Иже в шестый день же и час, на кресте пригвождей в раи дерзновенный Адамов грех, и согрешений наших рукописание раздери, Христе Боже, и спаси нас. Стих 1: Чуй, Боже, молитвата ми и не се крий от моето моление. (Пс. 54:2) Стих 2: Аз пък ще викна към Бога, и Господ ще ме спаси. (Пс. 54:17) 


Час 9, гл. 8

Иже в девятый час нас ради плотию смерть вкусивый, умертви плоти нашея мудрование, Христе Боже, и спаси нас. Стих 1: Да стигне моят вик пред лицето Ти, Господи; вразуми ме по Твоето слово. (Пс.118:169) Стих 2: Да дойде молбата ми пред Твоето лице; избави ме по Твоето слово. (Пс. 118:170) 


На 6 час

Тропар на пророчеството, глас 3:

Царю Святый всесильне, Егоже боятся и трепещут всяческая, спаси нас: можеши бо простити грехи, яко Благоутробен. Слава, и ныне, тойже.


Прокимен, глас 6: Спаси, Господи, народа Си и благослови наследството Си.  (Пс. 27:9А) Стих: Към Тебе, Господи, викам: твърдиня моя, не бъди безмълвен към мене. (Пс. 27:1А)

Пророчества на Иоил – чтение. [2:12 – 26.]

Така казва Господ: обърнете се към Мене от все сърце с пост, плач и ридание. Раздирайте сърцата си, а не дрехите си, и се обърнете към Господа, вашия Бог; защото Той е благ и милосърден, дълготърпелив и многомилостив, и съжалява за злочестината. Кой знае, дали Той не ще се смили и не ще остави подир Себе Си благословение – хлебен принос и възлияние на Господа, вашия Бог? Затръбете с тръба на Сион, наредете пост и обявете тържествено събрание. Съберете народа, свикайте събрание, поканете старци, съберете деца и кърмачета; нека излезе младоженец от своя чертог, и невеста – от своята горница. Между притвора и жертвеника нека плачат свещениците, служители Господни, и да казват: „смили се, Господи, над народа Си, не предавай наследието Си на поругание, та да се не подиграват с него народите! Защо да казват между народите: де е техният Бог?“ Тогава Господ ще възревнува за земята Си и ще се смили над народа Си. И ще отговори Господ и ще рече на Своя народ: ето, Аз ще ви пратя хляб, вино и дървено масло, и ще се насищате с тях, и вече няма да ви предам за поругание на народите. И дошлия от север ще махна от вас и ще го изгоня в безводна и пуста земя: предното му пълчище – в източното море, а задното – в западното море, и ще се понесе от него зловоние и ще се дигне от него смрад, понеже той направи голямо зло. Не се бой, земьо: радвай се и се весели, защото Господ е велик, за да направи това. Не се бойте, полски добитъци, защото пасбищата на пустинята ще се покрият с трева, дървото ще даде своя плод, смоковницата и лозата ще покажат силата си. И вие, чеда Сионови, радвайте се и се веселете у Господа, вашия Бог; защото Той ще ви даде дъжд умерено и ще ви праща дъжд, дъжд ранен и късен, както по-преди. И ще се напълнят гумна с жито и ще се препълнят чебри с гроздов сок и дървено масло. И ще ви отщетя за ония години, които изпоядоха скакалци, червеи, бръмбари и гъсеници – голямата Ми войска, която пратих върху вас. И до насита ще ядете и ще се насищате и славите името на Господа, вашия Бог, Който чудно нещо извърши с вас, и няма да се посрами Моят народ вовеки.


Прокимен глас 7: Господ ще даде сила на Своя народ, Господ ще благослови с мир Своя народ. (Пс. 28:11) Стих: Въздайте Господу, синове Божии, въздайте Господу слава и чест. (Пс.28:1)


Friday, 25 February 2022

Неделя на Страшния съд (Месопустна)

Месопустна неделя

 * Съвместен превод с проф. Иван Желев Димитров


В СЪБОТА НА ВЕЧЕРНАТА СЛУЖБА

 

Господи, воззвах (Пс. 140), глас 3:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!

 

Стих 1: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс.141:7a)

Чрез Твоя кръст, Христе Спасителю, се унищожи властта на смъртта и се премахна измамата на дявола, а човешкият род, спасен чрез вярата, всекидневно Ти поднася песен.


Стих 2: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс.141:7Б)

Господи, чрез Твоето възкресение всичко се просвети и раят отново е отворен, а цялото творение Те възхвалява и всекидневно Ти поднася песен.


Стих 3: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс.129:1-2А)

Славя силата на Отца и на Сина и възпявам властта на Святия Дух – неразделно, нетварно Божество, единосъщна Троица, Която царува во веки веков.


Други стихири, от св. патр. Анатолий, глас същия:

Стих 4: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс.129:2Б)

Покланяме се, Христе, на Твоя почитан кръст и възпяваме и славим Твоето възкресение, защото с Твоите рани всички се изцелихме.


Стих 5: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3-4Б)

Възхваляваме Спасителя, въплътил се от Дева, защото Той заради нас се разпна и на третия ден възкръсна, като ни дари голяма милост.


Стих 6: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс.129:5)

Христос слезе в ада и благовести, като каза: дерзайте сега, Аз победих! Аз съм възкресението и ще ви изведа, защото разбих портите на смъртта.

 

От Триода, Глас 6.

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6)

Подобен: Всю отложивше:

Когато дойдеш праведно да съдиш, праведни Съдия, ще седнеш на Твоя престол на славата, като огнена река пред Твоя съд страховито ще влачат всички, предстоящите пред Тебе небесни сили, човеците ще бъдат съдени със страх, всеки според каквото е направил. Тогава ни пощади, Христе, като милостив, и сподоби бъдем сред спасените ние, които с вяра Те молим.


Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Книгите ще се отворят, делата на хората ще се разкрият пред нетърпимия съд и цялата долина ще кънти от страшния звук на плача при вида на всички съгрешили изпратени на вечни мъки по Твоя праведен съд, напразно плачейки жално. Затова Ти се молим, Добри: пощади нас, които Те възпяваме, единствен Многомилостиви!


Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс.116:1)

Когато тръбите затръбят, гробовете бъдат изпразнени, и в треперене цялото човечество бъде възкресено, тогава, които са вършили добро, ще се радват, очаквайки наградата си от Тебе, а пък които са съгрешили ще тръпнат и люто ще плачат, тъй като ще бъдат изпратени на мъки и отделени от избраните. Господи на славата, тъй като си добър, бъди милостив към нас, и ни сподоби да бъдем част от възлюбилите Те.


Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс.116:2)

Ще плача и ридая, когато усетя вечния огън, външната тъмнина и ада, и скърцането със зъби на страшния червей, и непрестанната болка, която сполетява безмерно съгрешилите, и прогневили Тебе, добрият, с лукавите си намерения, от които съм един от тях и най-първия. Но в Твоята милост, Съдия на всички, спаси ме, като състрадателен.

Слава, глас 8: Когато се поставят престолите и се отворят книгите, и Бог седне на съд, о, какъв страх ще има тогава, когато ангелите стоят със страх, и огнената река ни повлече. Какво ще правим ние, виновните за много грехове? Когато Го чуем да призовава благословените от Отца си в Царството, а грешниците да праща в мъки, кой ще устои на това страшно осъждане? Но единствени, човеколюбив Спасителю, Царю на вековете, преди да дойде краят, ме върни обратно чрез покаяние и ме помилвай.

И сега, първи Богородичен (догматик) на гласа: гл. 3

Как да не се дивим на твоята богочовешка Рожба, Всепочитана? Защото без да си имала мъж, Всенепорочна, ти роди в плът без баща Син, Който преди времето е роден от Отец без майка, и не претърпя никакво изменение, смесване или разделение, а запази белезите на всяка природа. Ето защо, майко-Дево Владичице, моли Го да се спасят душите на православно изповядващите те като Богородица.


Вход с кадилница. Свете тихий

Творение на Св. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Прокимен, Пс. 92

Дяконът: В премъдростта да внимаваме. Вечерен прокимен на гл. 6.

Господ царува; облечен е с величие. 

Стих: Облечен е Господ с могъщество и препасан.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. 

Стих: Твоят престол е утвърден открай време. Ти си вечен. (стихове 1-2)


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


На стиховните стихири, възкресни, глас 3:

Твоите страдания, Христе, помрачиха слънцето, а светлината на Твоето възкресение просвети всичко живо. Приеми нашата вечерна песен, Човеколюбче!


Стих: Господ царува; Той е облечен с величие. (Пс.92:1a)

Твоето живоносно ставане (от мъртвите), Господи, просвети цяла вселена, и призова Твоето творение, което лежеше в поквара. Затова ние, освободени от проклятието на Адам, викаме: Всемогъщи Господи, слава на Тебе.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. (Пс.92:1b) 

Бог по природа е неизменен, страдайки по плът се изменил. Творението, неспособно да Го гледа увиснал, със страх се поклони и стенейки възпя Твоето дълготърпение. Ти слезе в ада, възкръсна на третия ден, дарявайки живот на света и велика милост.


Стих: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. (Пс.92:5b)

За да избавиш нашия род от смъртта, Христе, си претърпял смърт, а като възкръсна на третия ден, съвъзкреси със Себе Си онези, които Те признават за Бог, и просвети света. Господи, слава на Тебе! 


Слава, от Триода, глас 8: Уви, мрачна моя душа! До кога ще стоиш в злите си пътища? Докога ще лежиш в безделие? Защо не си спомняш ужасния час на смъртта? Защо не трепериш от страшния за всички съд на Спасителя? Какво ще отговориш, или какво ще отречеш? Твоите дела ще застанат за твое разобличение, твоите деяния ще те обвинят и осъдят. Душо моя, почти е време, така че бягай, преди да е станало късно, и с вяра извикай: „Съгреших, Господи, съгреших срещу Тебе. Но познавам Твоето състрадание, Човеколюбче, Пастирю добри, не ме отлъчвай да застана отдясно на Тебе, поради Твоята голяма милост.


И сега, Богородичен (за стиховните на 8 гл): Безмъжна Дево, която неизказано си заченала по плът Бога, Майко на всевишния Бог, приеми молбите на твоите молители, Всенепорочна, която даряваш на всички очистване от греховете, като приемеш сега нашите молби, моли да се спасим всички.


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Възкресен тропар, глас 3:

Да се веселят небесните, да се радват земните, защото с мишцата Си Господ одържа победа: със смъртта Си стъпка смъртта, стана първороден от мъртвите, избави ни от утробата на ада и даде на света велика милост.


Слава, и сега, Богородичен: Тя, ходатайствовавшую

Ние те възхваляваме за посредничеството за спасение на нашия род, Богородице Дево. Защото твоят Син и наш Бог прие страдание на кръста с плътта, която той взе от теб. Той ни избави от тлението, защото е Човеколюбец.


—————————————————————


В НЕДЕЛЯ НА УТРИННАТА


Шестопсалмие, Велика ектения,


Бог Господ, гл. 3

Пс. 117

Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

Стих 4. Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.

Възкресен тропар, глас 3:

Да се веселят небесните, да се радват земните, защото с мишцата Си Господ одържа победа: със смъртта Си стъпка смъртта, стана първороден от мъртвите, избави ни от утробата на ада и даде на света велика милост. [2 пъти]


Слава, и сега, Богородичен: Ние те възхваляваме за посредничеството за спасение на нашия род, Богородице Дево. Защото твоят Син и наш Бог прие страдание на кръста с плътта, която Той взе от тебе. Той ни избави от тлението, защото е Човеколюбец.


Малка ектения: Възглас: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи възкресни седални, глас 3:

Христос възкръсна от мъртвите, първи сред починалите, първороден от цялото творение и Творец на всичко създадено; в Себе Си Той възстанови покварената природа на нашия род. Повече няма да царуваш, смърте, защото Владиката на всичко унищожи твоята сила.


Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

Господи, след като с плътта Си изпита смъртта, чрез Твоето възкресение Ти премахна жилото на смъртта и укрепи човека срещу нея, като обяви премахването на древното проклятие. Господи, Защитниче на живота ни, слава на Тебе!


Слава, и сега, Богородичен: Красоте девства

Поразен от красотата на твоето девство и от пресветлата ти чистота, Гавриил ти извика, Богородице: каква достойна похвала да ти принеса и как да те нарека? Недоумявам и се стъписвам. И затова, както ми е наредено, казвам ти: Радвай се, Благодатна!


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


Втори възкресни седални, глас 3

Подобен: Красоте девства:

Неизменността на Твоята божественост и доброволното Ти страдание изуми ада, Господи, и той ридаеше в себе си така: треперя пред нетленната Ипостас на плътта, виждам Невидимия, Който тайнствено ме поразява; затова онези, които аз държа, викат: слава на възкресението Ти, Христе.


Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)

Ние, вярващите, богословстваме за неизразимата, неразбираема и необяснима тайна на разпятието и възкресението, защото днес смъртта и адът са пленени, а човешкият род се облече в нетление; затова с благодарност ти викаме: слава на Твоето възкресение, Христе.


Слава, и сега, Богородичен: Ти тайнствено вмести в утробата си, Богородице, Неразбираемия и Неописуемия, Единосъщния с Отец и Дух Свети; чрез твоето раждане ние научихме да славим в света единствения и несмесен в Троица Бог, затова с благодарност ти викаме: Радвай се, Благодатна.


Полиелей: На реках Вавилонских, Пс. 136, гл. 3

При реките Вавилонски там седяхме и плачехме, кога си спомняхме за Сион; Алилуйя.

2. на върбите всред Вавилон, окачихме нашите арфи. Алилуйя.

3. Там нашите пленители искаха от нас песни, и нашите притеснители веселие: попейте ни песни сионски. Алилуйя.

4. Как да пеем Господня песен на чужда земя? Алилуйя.

5. Ако те забравя, Иерусалиме, нека ме забрави десницата ми; Алилуйя.

6. нека прилепне езикът ми о небцето ми, ако те не помня, ако не поставя Иерусалим начело на моето веселие. Алилуйя.

7. Припомни, Господи, на Едомовите синове деня на Иерусалим, когато те думаха: разрушавайте, разрушавайте до основите му! Алилуйя.

8. Дъще Вавилонска, опустошителко! Блажен, който ти отплати за туй, що си нам сторила! Алилуйя.

9. Блажен, който вземе и разбие о камък твоите младенци! Алилуйя.


„Благословен си, Господи“, гл. 5

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! (Пс.118:12)

Съборът на ангелите се удиви, като Те видя сред мъртвите, Спасителю, разрушил силата на смъртта и възкресил със Себе Си Адам, и освободил всички от ада.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Защо от съчувствие смесвате мирото със сълзи, ученички?, заговори на мироносиците блестящият в гроба ангел: „Вижте гроба и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба“.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб, ридаейки, но ангелът застана пред тях и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а кажете на апостолите за възкресението“.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици, дошли с миро при Твоя гроб, Спасителю ридаеха, когато ангелът ясно се обърна към тях с думите: „Защо смятате Живия за мъртъв? Защото Той като Бог възкръсна от гроба“.

Слава…

Да се поклоним на Отца и на Неговия Син, и на Светия Дух – Светата Троица в едно същество, и със серафимите да кажем: свят, свят, свят си, Господи!

И сега…

Ти избави Адам от греха и на Ева дари радост вместо печал, Дево, когато роди Животодателя; въплътеният от тебе Бог и Човек отведе към живота отпадналите от него. 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава Тебе Боже! (3 пъти)


Малка ектения

С: Защото е благословено Твоето име, и е величествено царството Ти, на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.


Ипакои, глас 3:

Сияещият ангел удиви с вида си и утеши с думите си мироносиците, като им каза: защо търсите Живия в гроба? Той възкръсна и изпразни гробовете. Знайте, че е неизменен Този, Който промени тлението. Кажете на Бога: Колко са страшни Твоите дела, защото си спасил човешкия род!


 Стъпални, глас 3

Антифон 1:

Слове, Ти освободи от плен Сион от Вавилон, затова ме привлечѝ от страстите ми към живота. Пс 125

Които със сълзи по Бога сеят на юг, с радост ще жънат класове на вечен живот.

Слава: И сега:

Всеки добър дар идва от Святия Дух, Той сияе заедно с Отец и Син, всичко чрез Него живее и се движи.


Антифон 2:

Ако Господ не съзида дом на добродетелите, ние напразно ще се трудим; щом Той закриля душата, никой не ще превземе града ни. Пс 126

Светиите винаги са като плод на утробата за Тебе, Христе, те са осиновени за Отец чрез Светия Дух.

Слава: И сега:

Всяка святост и мъдрост са от Светия Дух, защото Той е същността на цялото творение; нека Му се покланяме както на Отец и Словото, защото Той е Бог.


Антифон 3:

Блажени са, които се боят от Господ и ходят по пътеките Му, защото ядат живителните плодове на Неговите заповеди. Пс 127

Пастиреначалниче, радвай се, като виждаш около трапезата Си Твоите чеда да носят клонки от добри дела.

Слава: И сега:

От Светия Дух е всяко богатство на славата, от Него идва благодат и живот за цялото творение, защото Той е възпяван заедно с Отец и Словото.


Прокимен, Пс 95

Кажете на народите: Господ царува и така направи вселената, че няма да се помръдне.

Стих: Пейте на Господа нова песен. Възпявайте Господ по цялата земя.

Кажете на народите: Господ царува и така направи вселената, че няма да се помръдне.


Канони: възкресен и от триода


Кондак, глас 3, чете се

От гроба възкръсна днес, Милостиви, и ни изведе от портите на смъртта; днес Адам ликува и Ева се радва, а заедно с тях пророците с патриарсите непрестанно възпяват божествената сила на Твоята власт.

От Триода

Седален на трета песен от канона, гл. 1, по Гроб Твой, Спасе

Съдът ти е страшен и отсъдата справедлива, делата ми са окаяни, но Сам Ти, Милостиви, побързай и ме спаси, избави ме от мъките на тези, които са отляво, Владико, и ме удостойда застана от дясната Ти страна, най-праведни Съдия!

Богородичен: Чиста всенепорочна, ти чрез божествения Дух вмести в утробата си Твореца на всичко и твой Бог и Създател, и нетленно Го роди; Него славим и тебе възхваляваме, Дево, която си чертог на Царя на славата и изкупление за света.

Друг седален, гл. 6

Мисля за страшния ден и оплаквам моите лукави деяния. Как ще отговарям на безсмъртния Цар? С какво дръзновение ще погледна Съдията аз – блудният? Добросърдечни Отче, Единородни Сине, Светий Душе, помилвай ме!

Слава...: В долината на плача, в мястото, което си приготвил, когато ще седнеш, Милостиви, да извършиш праведния съд, не обявявай скритите ми грехове, нито ме посрамяй пред ангелите, но ме пощади, Боже, и ме помилвай.

И сега…, богородичен: Богородице Дево, добра надежда за света, изпросвам твоето единствено страшно застъпничество: бъди милосърдна към подложените на изпитания хора, единствено благословена, моли милостивия Бог да се избавят душите ни от всяка заплаха.

Кондак, глас 1:

Когато дойдеш със слава на земята, Боже, и всичко затрепери, а огнената река потече пред съдилището, книгите се разтворят и всичко скрито се покаже, тогава ме избави от неугасимия огън и ме удостой да застана отдясно на Тебе, най-праведния Съдия.

Икос: Като мисля за Твоята страшна отсъда и Съдния ден, преблаги Господи, ужасявам се и се боя от обвиненията на съвестта си, когато седнеш на престола Си и проведеш разпита, тогава никой не може да отрече греховете си, защото истината ще го обвинява и ужас ще го сковава; силно ще засвисти тогава огънят на геената и грешниците ще скърцат със зъби; затова ме помилвай преди края и ме пощади, Съдия най-праведен.


Синаксар

В тоя ден спомняме Второто пришествие Христово и последния и страшен съд. Това установление на св. Църква не е случайно. То има за цел да ни предпази от лекомислено отношение към собственото наше спасение. Не бива да разчитаме само на Божието милосърдие, но да помним и страшния ден, когато Праведният Съдия ще въздаде всекиму според делата.

Второто Христово пришествие и всеобщият последен съд, който ще последва, са предсказани от Самия Господ Иисус в Неговата пророческа реч за тия две събития. Първото идване на Христос беше в скромност и унижение, а второто ще бъде в сила и слава. Кога ще бъде това, никой от човеците не знае. Господ Иисус е посочил само някои признаци и събития, които ще предшестват това славно второ Негово идване – оскъдняване на любовта между човеците, смутове, войни, глад, природни бедствия – земетресения, космически катаклизми и др. Тогава ще се яви на небето знамението на Сина Човечески – св. Кръст Христов – а Сам Господ ще дойде на облаци, обкръжен от множество ангели, в сила и слава голяма. Преди това обаче ще се яви на земята Антихрист, комуто ще бъде дадена власт да върши чудеса, чрез които ще съблазни и отклони от Христос мнозина. Който обаче остане верен и претърпи докрай, той ще се спаси. Синът Божи ще срази Антихриста само с дъха на устата Си и ще го хвърли в огнено езеро. Тогава при глас на архангел и тръба Божия всички от векове умрели – милиарди и милиарди – ще възкръснат, а заварените живи в един миг ще се изменят, т. е. от тленни ще станат нетленни, и ще бъдат грабнати на облаците, за да срещнат Господа във висините. Огнена стихия ще очисти земята от нейната многовековна скверност и ще се яви ново Небе и нова Земя. Тогава Синът Божи ще седне на Своя съдийски престол, ще отдели праведните от грешниците, както пастир отлъчва овци от кози, и ще произведе Своя праведен съд.

Той ще съди главно според това – дали и доколко всеки е вършил дела на състрадателна любов, дали сме нахранили гладни, напоили жадни, облекли голи, прибрали странници, посетили болни и затворници и пр. Ония, които не са били състрадателни към нуждаещите се и страдащите, ще идат във вечна мъка, а праведните – в живот вечен.

Справедливият и окончателен Божи съд се налага по необходимост на нашето нравствено съзнание. Нравственият закон изисква щото ония, които вършат зло – да получат нужното възмездие. И понеже на тоя свят не всеки получава напълно заслуженото, това следва да стане в отвъдния свят, на последния и справедлив Божи съд.

Денят на Второто Христово пришествие и на Страшния съд рано или късно ще дойде. Той е предсказан от Господ Иисус. Небе и земя ще преминат, но ни една йота от онова, което е казал Христос, няма да премине. Затова нека не се предаваме на безгрижие и нерадение, а да помним винаги Страшния съд и да вършим дела на милосърдие, за да се окажем от дясната страна на Христа и да се удостоим да чуем Неговия божествен глас: „Дойдете вие, благословените от Моя небесен Отец, и наследете благата, приготвени вам от създание мира! Амин!“


Катавасии от Триода за 3-та неделя, гл. 6

От св. Андрей Критски

Песен 1.

Помощник и покровител Той ми бе за спасение – Той е Бог мой и ще Го прославя, Бог на отца ми и ще Го превъзнасям, задето славно се прослави.

Песен 3.

Утвърди върху камъка на Твоите заповеди надигналото ми се сърце, защото само Ти си свят и само Ти си Господ.

Песен 4.

Чу пророкът за Твоето идване, Господи, и се уплаши, че ще се родиш от Дева и на човеците ще се явиш, и казваше: „Чух вестта за Тебе, и се уплаших”: слава на Твоето всемогъщество, Господи!

Песен 5.

Човеколюбче, моля Ти се, просвети ме, който от нощен час в молитва подранявам, и настави ме с повеленията Твои, и научи ме, Спасителю, да върша Твоята воля.

Песен 6.

От все сърце извиках към щедрия Бог и Той ме чу от ада преизподен и от погибел живота ми изведе.

Песен 7.

Съгрешихме, беззакония и неправди вършихме пред Тебе: нито изпълнихме, нито сторихме това, което Ти ни беше заповядал: ала докрай не ни оставяй, Боже на отците ни.

Песен 8.

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Този, Когото небесните войнства прославят и пред Когото херувимите и серафимите треперят – всички същества и творения, възпявайте, благославяйте и превъзнасяйте във всички векове.


Евангелски чин

Дяконът: На Господа да се помолим. 

Народът: Господи помилуй.

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отца, и Сина, и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: И да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господа Бога да помолим!

Народът: Господи помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според (името).

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


 Възкресно 3-то евангелие


Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.


Псалом 50 (пее се)


Славагл. 8: Покаяния отверзи ми двери 

Отвори ми дверите на покаянието, Животодателю, защото рано сутринта духът ми бърза към Твоя свят храм и носи храма на тялото ми, целия осквернен, но като състрадателен очисти ме с Твоята добросърдечна милост.

И сегаНасочи ме по пътеките на спасението, Богородице, защото окалях душата си със срамни грехове и в леност пропилях целия си живот, но с твоите молитви ме избави от всяка нечистота.

Стих, гл. 6: Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.

Стихира, гл. 6: Когато размислям за множеството ужасни постъпки, които съм направил, аз окаяният треперя за страшния ден на съда, но като се надявам на милостта на Твоето състрадание, като Давид Ти викам: помилвай ме, Боже, по голямата Си милост.


Дяконът: Литийна молитва. И възглас: По милостта и щедростите и човеколюбието:


Честнейшую.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!


Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

9-та песен от катавасиите, гл. 6

Неизказано е рождеството от безсеменно зачатие; нетленен е плодът на несъчетаната с мъж Майка, защото Божието раждане обновява естеството. Затова всички родове, като Богоневестна Майка, православно Те величаем.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили, и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.


Свят е Господ, нашия Бог. (2)

Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: защото то е свято! (Пс. 98:5)

Ексапостиларий 3, гл. 2:

Никой да се не съмнява, че Христос възкръсна, защото се яви на Мария, след това ясно беше видян от отиващите на село; отново се яви на единайсетте ученици на вечерята; като ги изпрати да кръщават, се възнесе на небесата, откъдето и слезе, като потвърждаваше проповедта им чрез множество знамения.

От Триода

Подобен: Со ученики взыдем:

Като си спомня за страшния ден на съда, Господи, и за Твоята неизказана слава, аз треперя изцяло, и ридаейки със страх викам: Христе Боже, когато дойдеш на земята да съдиш всички със слава, избави ме от всякакви мъчения и ме сподоби, Владико, да застана отдясно на Тебе.

Друг: Подобен: Жены услышите:

Ето, идва денят на Вседържителя Господ, и кой ще издържи страха от Неговото пришествие? Защото ще бъде ден на гняв и горящата пещ, Съдията ще седне на трона Си, и на всеки ще въздаде според деянията му.

Богородичен: Когато размишлявам върху часа на разпита, и на страшното пришествие на Владиката човеколюбец, цял треперя и плача унил: мой Съдия най-справедливи и единствено многомилостиви, приеми ме в покаяние, чрез молитвите на Богородица.


 Хвалитни стихири

Глас 3 Всякое дихание, (Пс. 150)

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих 1: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. (Пс.149:9) 

Дойдете всички народи, проумейте силата на страшната тайна, защото Христос, нашият Спасител, Който е Словото от начало, беше разпнат заради нас и доброволно прие погребение, и възкръсна от мъртвите за да спаси всичко. Нека да Му се поклоним!


Стих 2: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс.150:1)

Господи, Твоите стражи разказаха всички чудеса, но суетният синедрион напълни ръцете им с пари, като мислеха, че ще скрият възкресението Ти, което светът прославя. Помилвай ни! 


Стих 3: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс.150:2)

Всички се изпълниха с радост, щом получиха доказателство за възкресението, защото Мария Магдалина дойде при гроба, намери ангел да седи на камъка в бляскави дрехи, а той рече: защо търсите Живия между мъртвите? Няма Го тук, но възкръсна, както предрече; изпреварва ви в Галилея.


Стих 4: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3)

В Твоята светлина, човеколюбиви Владико, ще видим светлина, защото Ти възкръсна от мъртвите, като дари спасение на човешкия род, та цялото творение да славослови Тебе, единствения безгрешен. Помилвай ни!


Други стихири от св. патр. Анатолий, глас същия

Стих 5: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс.150:4)

Мироносиците жени сълзи Ти предложиха като утринна песен, Господи, защото, носейки благоуханни аромати, те стигнаха до Твоята гроб и бързаха да помажат пречистото Ти тяло, а седнал на камъка ангел им благовести: защо търсите Живия сред мъртвите? Той потъпка смъртта и възкръсна като Бог, дарявайки на всички велика милост.


От Триода, гл. 6

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс.150:5-6) 

Мисля си за онзи ден и час, когато ще трябва всички, голи и като осъдени да застанем пред неумолимия Съдия; тогава ще затръби голямата тръба и ще се разклатят основите на земята, и мъртвите ще възкръснат от гробовете, и всички ще бъдат като от една възраст, и скритите неща на всички ще се представят пред Тебе като явни; и онези, които никога не са се покаяли, ще заридаят и ще плачат, и ще отидат във външния огън, а сонмът на праведните с радост и веселие ще влезе в небесния чертог.


Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

О, колко страшен ще бъде онзи ден и час, когато Съдията седне на страшния престол! Книгите се разтварят и деянията се изобличават, и тайните на тъмнината се обявяват; ангелите бързо обикалят и събират всички народи. Дойдете и чуйте, царе и властници, роби и свободни, грешници и праведници, богаташи и бедняци: идва Съдията, Който ще съди цялата вселена! И кой ще издържи пред лицето Му, когато ангелите застанат, за да изобличават деянията, намеренията и помислите, стореното нощем или денем? О, какъв ще бъде онзи час! Но преди да дойде краят, душо, побързай и извикай: Боже, отнеси се с милост и ме спаси, защото Ти единствен си добросърдечен!


Гл. 8: Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1-2)

Пророкът Даниил, станал човек на духовните желания, като прозря Божието могъщество, така извика: Съдът седна и книгите се отвориха. Внимавай, душо моя! Постиш ли? Тогава не презирай ближния си. Въздържаш ли се от храна? Не осъждай брата си. За да не бъдеш захвърлена в огъня и да изгориш като восък, но безпрепятствено Христос да те въведе в Своето царство.


Слава, глас 1.

Да се очистим предварително, братя, с царицата на добродетелите, защото ето, тя вече настъпва и ни носи богатство от блага, усмирява пламъка на страстите и съгрешилите помирява с Господа; затова нека с радост я посрещнем, като извикаме към Христос Бог: Ти, Който възкръсна от мъртвите, запази от осъждане нас, които славословим Тебе, единствения безгрешен!


И сега, по гласа на Славата: Преблагословена си, Богородице Дево, защото чрез Въплътения от тебе адът беше пленен, Адам беше извикан отново, клетвата – премахната, Ева – освободена, смъртта – умъртвена, а ние оживяхме; затова възкликваме и пеем: благословен си Христе, Боже наш, Който така си благоволил, слава на Тебе!


Велико славословие.


Възкресен тропар

Днес стана спасението на света – нека възпеем Възкръсналия от гроба и Началника на нашия живот, защото Той, като унищожи смъртта чрез смъртта Си, даде ни победа и велика милост.


——————————-


НА ЛИТУРГИЯТА


Кондак, глас 1:

Когато слезеш със слава на земята, Боже, и всичко затрепери, огнена река ще се изтече пред Съдилището, книгите ще се разтворят и тайните ще се явят. Тогава ме избави от неугасимия огън и ме удостой да застана отдясно на Тебе, най-праведният Съдия.


Прокимен, гл. 3

Велик е Господ наш, и велика е силата Му. (2) (Пс.146:5А)

Стих: Хвалете Господа, защото Господ е благ. (Пс.134:3А)

Велик е Господ наш, и велика е силата Му.


Апостол

1 Кор. 8:8-9:2

Братя, храната не ни приближава към Бога, защото, нито ако ядем, печелим, нито ако не ядем, губим. Пазете се обаче, да не би някак тая ваша свобода стане съблазън за немощните. Защото, ако някой види, че ти, който разбираш, седиш на трапеза в капище, то неговата съвест, като на немощен, не ще ли го насърчи да яде идолски жертви? И при твоето разбиране ще загине немощният брат, за когото е умрял Христос. А като грешите тъй против братята и биете немощната им съвест, вие грешите против Христа. Затова, щом храната съблазнява брата ми, няма да ям месо никога, за да не съблазня брата си. Не съм ли апостол? Не съм ли свободен? Не съм ли видял Иисуса Христа, Господа нашего? Не сте ли вие мое дело в Господа? Ако на други не съм апостол, на вас обаче съм; защото печатът на моето апостолство вие сте в Господа.


Алилуйя, гл. 8:

Алилуйя (3) Стих: Дойдете да запеем Господу и да възкликнем към Бога (Пс. 94:1А). Алилуйя (3). Стих: Защото Господ е Бог велик (Пс.94:3А). Алилуйя (3).


Евангелие

Мат. 25:31-46

Господ каза: А кога дойде Син Човеческий в славата Си, и всички свети Ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата Си, и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози; и ще постави овците от дясната Си страна, а козите – от лявата. Тогава Царят ще каже на ония, които са от дясната Му страна: дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира; защото гладен бях, и Ми дадохте да ям; жаден бях, и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте; гол бях, и Ме облякохте; болен бях, и Ме посетихте; в тъмница бях, и Ме споходихте.

Тогава праведниците ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и нахранихме, или жаден, и напоихме? Кога Те видяхме странник, и прибрахме, или гол, и облякохме? Кога Те видяхме болен, или в тъмница, и Те споходихме?

А Царят ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили. Тогава ще каже и на ония, които са от лява страна: идете от Мене, проклети, в огън вечний, приготвен за дявола и неговите ангели; защото гладен бях, и не Ми дадохте да ям; жаден бях, и не Ме напоихте; странник бях, и не Ме прибрахте; гол бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница, и не Ме споходихте.

Тогава и те ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не Ти послужихме?

Тогава ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото не сте сторили това на едного от тия най-малките, и Мене не сте го сторили.

И тия ще отидат във вечна мъка, а праведниците – в живот вечен.