Tuesday 22 February 2022

Канон за болен (от требника)

 В пандемичното време много хора си отидоха рано. На свещениците им се наложи да четат молитви за болящи на легло. В требника има прекрасно последование, но канонът не е преведен и свещениците го прескачат, за съжаление. Помолиха ме събратя да го преведа. Тропарите разказват различни места  от Библията и житията на светиите, където са извършени чудеса на изцерения или възкресяване на мъртви. Без първия припев всички останали припеви са от Псалом 6.


Канон за болящ, глас 3

Песен 1

Ирмос: Някога Израил мина като през пустинята разделеното с жезъла море и явно подготви кръстния път, затова пеем на нашия чуден Бог хваление, защото се прослави.

Припев:  Господи, в яростта Си не ме изобличавай и в гнева Си не ме наказвай. (Пс. 37:1)

В деня на скръбта, която ни сполетя, падаме пред Тебе, Спасителю, и просим Твоята милост: облекчи болестта на Твоя раб (Твоята рабиня), кажи и на нас както на стотника: отивай, ето, момчето ти оздравя! (Мат. 8:13)

Припев: Помилвай ме, Господи, защото съм немощен. (Пс. 6:3А)

Като Ти принасяме молби и молитви, с въздишки и вяра викаме към Тебе: Сине Божи, помилвай ни и вдигни от леглото лежащия (лежащата), както с една дума вдигна разслабения, като каза: вдигни постелката си, прощават ти се греховете! (Марк 2:9)

Слава: Като се покланяме на подобието на Твоя образ, Христе, с вяра го целуваме и просим здраве на болния (болната), като подражаваме на кръвотечивата, която докосна краищата на дрехите Ти и получи изцерение от болестта. (Лука 8:44)

И сега: Пречиста Владичице Богородице, известна помощнице на всички, не презирай нас, които падаме пред тебе, но като добра моли Твоя Син и наш Бог да даде здраве на болния (болната), за да те прославя заедно с нас.

Песен 3

Ирмос: Вседържителю от висините, Който от небитието изведе всичко, като го създаде чрез Словото и усъвършенства чрез Духа, утвърди ме в Твоята любов.

Припев: Помилвай ме, Господи, защото съм немощен; Изцели ме, Господи, защото костите ми са потресени, потресена ми е силно и душата. (Пс. 6:3Б-4А)

Поваленият (ако е жена: Привалената) на земята от тежки болести заедно с нас вика към Тебе, Христе: дай ми телесно здраве като на Езекия, който плака пред Тебе. (4 Цар. 20:3)

Припев: А Ти, Господи, докога? Обърни се, Господи, избави душата ми. (Пс. 6:4Б:5А)

Погледни на нашето смирение и не си спомняй за нашите беззакония, но заради вярата изцери болния (болната), както изцери прокажения с една дума, за да се слави името Ти, Христе. (по Мат. 8:2-3)

Слава: Не давай да се похули Църквата, която си осветил, Христе, но невидимо вдигни лежащия (лежащата) на болнично легло, който (която) Ти се моли, за да не кажат невярващите: къде е техния Бог?

И сега: Към тебе, Богородице, вдигаме ръце и викаме: чуй молитвата на рабите си и избави лежащия (лежащата) в недъг, за да стане от болестта и да изпълни обетите, които в скръбта изрекоха устните му (ѝ).

Кратка сугуба ектения

Помилвай ни, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй ни и ни помилвай.

Господи, помилвай (3).

Още се молим, Лекарю на душите и телата, и с умиление със съкрушено сърце падаме пред Тебе и стенейки викаме: изцери болестта, излекувай страданията на тялото и душата на Твоя раб (Твоята рабиня) и като добросърдечен прости му (ѝ) всички волни и неволни съгрешения, и скоро го (я) вдигни от болничния одър, милостиво го (я) чуй и бързо помилвай.

Господи, помилвай (3).

Възглас: Защото Ти си изворът на изцеренията и подателят на добрините, Христе Боже наш, и на Тебе слава възнасяме заедно с безначалния Твой Отец, и пресветия и благ, и животворящ Твой Дух сега и винаги, и във вечни векове.

Амин.

Седален, глас 8

Както някога вдигна тъщата на Петър и спаси парализирания, носен на носилка, така и сега посети болния Твой раб (болната Твоя рабиня), Милостиви, защото само Ти понесе недъзите на нашия род и само Тебе знаем като търпелив и милосърден, и милостив Лекар на душите и телата, Христе, Боже наш, единствени милосърдни и многомилостиви, Който изпращаш болести и отново ги лекуваш, даваш прошка на каещите се за греховете си.

Слава, гл. 7: Аз, грешният (грешната), лежа на леглото си и плача, Христе Боже, дай ми прошка на моите грехове, които върших от младини, и ме вдигни от болестта, за да славя Тебе, единствения всемилостив Лекар на душите и телата.

И сега: Умилостиви се, Владичице, и вдигни ме от леглото на болестта, защото силите ми се изчерпаха в мене и целият (цялата) съм обхванат(а)от отчаяние, Майко Божия, помощнице на християните.

Песен 4

Ирмос: Ти показа силна любов към нас, Господи, защото даде на смърт за нас Твоя единороден Син, затова с благодарност Ти казваме: слава на Твоята сила, Господи!

Припев: Спаси ме поради милостта Си. (Пс. 6:5Б)

На Тебе, Творче, се молим, прости всички грехове на Твоя раб (Твоята рабиня), защото не искаш смъртта на грешника, но съживи и дари здраве на болния (болната), за да стане и да Ти служи, като заедно с нас изповядва Твоята благодат.

Припев: Защото в смъртта няма спомен за Тебе: в гроба кой ще Те слави? (Пс. 6:6)

Върни към живота, Христе, отчаяния (отчаяната) от тежката болест и приближил(а) се до смъртта, и дай утеха на плачещите, та всички да прославим Твоите свети чудеса.

Слава: Като прие сълзите на Манасия, покаянието на ниневийци и изповедта на Давид, Ти бързо ги спаси; и сега приеми нашите молитви, добросърдечни Господи, и дай здраве на болния (болната), за когото (която) Те молим.

И сега: Дарувай милостта си, Владичице, на нас, които винаги се уповаваме на тебе, и изпроси здраве за болния (болната), като простреш към Христос Бог целебните си ръце, Богородице, заедно с Предтечата.

Песен 5

Ирмос: На земята се яви, Невидими, и доброволно живя с човеците, Непостижими, затова от зори Те възпяваме, Човеколюбче.

Припев: Уморен съм от моите въздишки. (Пс. 6:7А)

Ти като Бог съживи вече мъртвата дъщеря на Яир, а сега изведи, Христе Боже, от вратите на смъртта болния (болната), защото Ти си пътят на живота за всички. (Марк 5:22-42)

Припев: Всяка нощ обливам леглото си, със сълзи измокрям постелката си. (Пс. 6:7Б)

Спасителю, Ти съживи сина на вдовицата и промени сълзите ѝ в радост, а сега спаси Твоя раб, който (Твоята рабиня, която) тлее от болестта, за да се превърне нашата скръб и болка в радост. (Лука 7:11-15)

Слава: Някога треската на Петровата тъща беше изцерена с докосване на Твоята ръка, Христе, и сега нека същата Твоя всесилна десница вдигне Твоя болен раб (Твоята болна рабиня), та като стане, по същия начин да Ти служи. (Мат. 8:14-15)

И сега: Ние, грешните, сме в скърби и нямаме дръзновение пред Бога, но викаме към тебе, Пречиста Богомайко: моли твоя Син да даде на болния (болната) душевно и телесно здраве.

Песен 6

Ирмос: Най-дълбока бездна от грехове ме обзе и духът ми чезне, но протегни Своята мощна ръка, Владико и Кормчия, и като Петър ме спаси. (Мат. 14:25-34)

Припев: Помрачи се от скръб окото ми. (Пс. 6:8А)

Христе Боже, Който имаш бездна от милост, чуй молитвите на Твоите раби и както възкреси Тавита чрез Петър, и сега вдигни лежащия (лежащата) от болестта, като послушаш молещите се в Църквата. (Деян. 9:39-41)

Припев: Остаря (окото ми) поради всичките ми врагове. (Пс. 6:8Б)

Христе, Лекарю на нашите души и тела, понесъл болестите на целия свят, Който чрез Петър изцери Еней и чрез Павел възкреси Евтих, и сега излекувай болния (болната) с молитвите на светите апостоли. (Деян. 9:34 и 20:9)

Слава: Обърни в радост плача на скърбящите сега за болния (болната), Христе, та да получим Твоята милост и да влезем в Твоя дом с даровете на обещанието, като Те славим заедно с Отец и Свети Дух, неразделен Бог в едно същество.

И сега: Дойдете, приятели, да се поклоним на Божията Майка, защото тя има власт заедно с двамата безсребърници да изцеряват болните, като ги помазват с духовния елей на своите приятни на Бога молитви.

Малка ектения

Пак и пак с мир…

Защити, спаси…

Като поменем заедно с всички светии пресветата, пречиста…

Възглас: Защото Ти си Цар на мира, дълбина на добросърдечието, извор на милостта и Спасител на нашите души, и на Тебе слава възнасяме заедно с безначалния Твой Отец и с пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и във вечни векове.

Амин.

Кондак, гл. 2.

Милосърдни Спасителю, посети сега и излекувай лежащия (лежащата) на болнично легло и ранен (ранена) със смъртна рана, както някога вдигна Петровата тъща и парализирания, носен на постелка, защото Ти единствен понесе болестите и недъзите на нашия род; Ти всичко можеш като многомилостив.

Дяконът: Да внимаваме!

Свещеникът: Мир на всички!

Певецът: И на твоя дух!

Прокимен, гл. 1

Изцели ме, Господи, защото костите ми са потресени, потресена ми е силно и душата. (Пс. 6:3Б-4А)

Стих: Помилвай ме, Господи, защото съм немощен. (Пс. 6:3А)


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим! 

Певецът: Господи, помилуй. 

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец, и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков. 

Певецът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото евангелие, Господ Бог да помолим! 

Певецът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост! Да станем прави да изслушаме светото евангелие!

Свещеникът: Мир на всички.

Певецът: И на твоя дух.

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (името).

Дяконът: Да внимаваме.

Певецът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

Евангелие

Ако болният е мъж, чете се следното евангелие:

Йоан 4:46-54

В онова време имаше един царедворец, чийто син беше болен в Капернаум. Като чу, че от Юдея Иисус стигнал в Галилея, той отиде при Него и Го молеше да слезе и изцери сина му, който беше на умиране. А Иисус му рече: ако не видите личби и чудеса, няма да повярвате. Царедворецът Му казва: Господи, дойди, докле не е умряло детето ми. Иисус му казва: иди си, син ти е жив. И човекът повярва думата, що му каза Иисус, и си тръгна. Когато той вече слизаше, срещнаха го слугите му и му обадиха: син ти е жив. А той ги попита за часа, в който му стана по-леко. Отговориха му: вчера в седмия час го остави огницата. Тогава бащата разбра, че това е било в същия час, в който Иисус му рече: син ти е жив. И повярва той и целият му дом. Това пък второ чудо Иисус извърши, когато дойде от Юдея в Галилея.

Ако е болна жена, чете се следното евангелие:

Матей 9:18-26

В онова време началник някой се приближи до Него, кланяше Му се и казваше: дъщеря ми тоя час умря; но дойди, възложи ръката Си върху нея, и тя ще оживее. И като стана Иисус, тръгна подире му с учениците Си. И ето, една жена, която бе страдала от кръвотечение дванайсет години, приближи се изотзад и се допря до края на дрехата Му, защото си думаше: ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея. А Иисус, като се обърна и я видя, рече: дерзай, дъще, твоята вяра те спаси? От тоя час жената оздравя. И когато Иисус дойде в къщата на началника и видя свирачите и народа смутен, рече им: излезте вън; защото момичето не е умряло, а спи. И те Му се смееха. А когато народът биде отпратен, Той влезе, хвана момичето за ръка и то стана. И разчу се това по цялата оная земя.

Певецът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


След това пеят следното:

Слава: По молитвите на всички Твои светии, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилвай ни, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости очисти беззаконията ни.

Стихира, глас 6:

Не ни оставяй неудовлетворени в нашата надежда, премилостиви Боже, но като Владика приеми молитвите на Твоите раби, защото са ни обзели скърби за болния Твой раб (болната Твоя рабиня); никъде не намерихме прибежище в нашите беди, нито имаме утешение, ни помощ освен Тебе, Твореца на света, упование и спасение на верните, затова падаме пред Тебе и смирено молим: вдигни скоро от болничния одър този, който (тази, която) с нас сега се моли и го (я) избави от всяка зла беда.

Литийна молитва (дяконът)

Спаси, Боже, Твоя народ и благослови Твоето наследие, посети Твоя свят с милост и щедрости, утвърди силата на православните християни, изпрати върху нас Твоите богати милости и милостиво бързо вдигни от болничното легло Твоя раб (Твоята рабиня), (името) по молитвите на всепречистата наша Владичица Богородица и винаги Дева Мария, със силата на почитания и животворящ Кръст, по застъпничеството на почитаните безплътни небесни сили, на почитания славен пророк, Предтеча и Кръстител Йоан, на светите славни и всехвални апостоли, на светите славни и добропобедни мъченици, на преподобните и богоносни наши отци, на светите лечители безсребърници Козма и Дамян, Кир и Йоан, Пантелеймон и Ермолай, на светите и праведни богоотци Йоаким и Анна, на свети (храмовия светия) и на всички светии, молим Те, многомилостиви Господи, чуй нас, грешните, които Ти се молим, и ни помилвай.

Певецът: Господи, помилуй! (четири пъти по три)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото си благословен заедно с Пресветия, Благия и Животворящ Твой Дух сега и винаги, и във вечни векове.

Певецът: Амин.


Песен 7

Ирмос: Някога тримата младежи не се поклониха пред образа на златния персийски идол и пееха посред пещта: благословен си, Боже на нашите отци! (Дан. 3:26)

Припев: Махнете се от мене всички, които вършите беззаконие. (Пс. 6:9А)

С божествено осеняване, Господи, с Твоя животворящ кръст, чрез който загина смъртта и мъртвите оживяха, сега вдигни болния (болната), както (възкреси) умрялата девойка при (царица) Елена.

Припев: Защото Господ чу гласа на моя плач. (Пс. 6:9Б)

Господи, Ти с (една) дума изцери дългата и жестока болест на Йов, който седеше в гной, покрит с червеи, но с благодарност Ти се молеше; и сега като добър по молитвите на Твоите светии невидимо излекувай болния, който (болната, която) заедно с нас Те умолява. (Йов 7 гл.)

Слава: Всички знаем, че несъмнено ще умрем, Милостиви, но за кратко, защото Ти, Боже, така си пожелал; просим здраве за болния (болната): насочи го (я) от смърт към живот, дай утеха на скърбящите!

И сега: Съдействай и помагай в нашето страдание, Богородице, защото знаеш времето и часа, когато да измолиш твоя Син и наш Бог да даде здраве на болния (болната) и прошка на всички грехове.

Песен 8

Ирмос: Заради служението им на живия Бог младежите във Вавилон пострадаха, не се вслушаха в музикалните инструменти и застанали всред пламъка пееха подобаваща за Бога песен: благословете Господ, всички дела Господни! (Дан. 3:57)

Припев: Господ чу молбата ми. (Пс. 6:10А)

Поучавайки ни, предупредил си с болест Твоя раб (твоята рабиня), Владико, но скоро го (я) изцери, милостиви Христе Боже, и още не го (я) предавай на смъртно осъждане, та с покаяние да Ти се отплати, защото Ти Сам си казал: не искам смъртта на грешника. (Йез. 33:11)

Припев: Господ ще приеме молитвата ми. (Пс. 6:10Б)

Милостиви Господи, нека Твоите преславни чудеса сега да достигнат и до нас: прогони бесовете, недъзите и раните изцери, болестите излекувай, избави ни от магьосничества, чародейства и от всяка язва!

Слава: Ти, Христе, Който забрани на морските ветрове и обърна страха на учениците в радост, забрани и сега на тежките болести, които измъчват Твоя раб (Твоята рабиня), за да се зарадваме всички и да Те хвалим во веки. (Мат. 8:23-27)

И сега: Молим ти се, Богородице, избави ни от спохождащите ни мъки, скърби и беди, от различните недъзи, отрови и чародейства, от кроежите на злите хора и от внезапна смърт.

Песен 9

Ирмос: Мойсей те видя (Богородице) в къпината на планина Синай, заченала в утробата огъня на Божеството без да бъдеш изгорена, а Даниил те видя като недокосната планина, покарал жезъл, както казва Исайя, клонка от корена на Давид. (Изх. 3:2; Дан. 2:34-35; Ис.11:1)

Припев: Да бъдат посрамени и жестоко поразени всички мои врагове. (Пс. 6:11А)

Изворе на живота, подателю на милостите, Христе, не отвръщай лицето Си от нас, но облекчи болестта на измъчения (измъчената) от болки и го (я) вдигни като (княз) Авгар чрез (апостол) Тадей, та винаги да Те прославя заедно с Отец и Свети Дух, единия Бог. (Пс. 68:18; Пс. 142:7; Житие на ап. Тадей)

Припев: Да се върнат назад и в миг да се засрамят. (Пс. 6:11Б)

Повярвахме на евангелските думи и търсим Твоето обещание, Христе, защото си казал: искайте и ще ви се даде; затова сега просим и Ти се молим: вдигни здрав (здрава) от леглото поваления (повалената) от тежка болест, за да Те възвеличи заедно с нас. (Мат. 7:7)

Слава: Измъченият  (Измъчената) от болестта и с невидими вътрешни рани заедно с нас вика към Тебе, Христе: дай изцерение на болния (болната), Господи, не заради нас, защото всички сме пълни с грехове, но по молитвите на Твоята майка и на Предтечата. (Пс.113:9)

И сега: Пречиста Божия майко, призоваваме те заедно с всички светци, с ангелите и архангелите, пророците и патриарсите, апостолите и светителите, преподобните и праведните: моли се на Христос, нашия Бог, да даде здраве на болния (болната), за да те величаем всички.

Thursday 3 February 2022

Неделя след Сретение Господне

Неделя на Хананейката. 

Преп. Вукол, еп. Смирненски. Св. Фотий, патриарх Цариградски. Преп. Варсануфий Велики. Св. Йоан Пророк. Св. мчци Доротея, Христина и Калиста.

ГЛАС 8


В СЪБОТА НА ВЕЧЕРНАТА СЛУЖБА

 

Господи, воззвах (Пс. 140:1-2), на 10, глас 8:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!


Възкресни стихири, глас 8.

Стих: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс. 141:7А)

На Тебе, Христе, принасяме вечерна песен и словесна служба, защото си благоволил да ни помилваш чрез Твоето възкресение. 


Стих: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс. 141:7Б)

Господи, Господи, не ни отхвърляй от Твоето лице, но благоволи да бъдем помилвани чрез Твоето възкресение.


Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс. 129:1-2А)

Радвай се, Свети Сионе, майко на църквата и Божие жилище, защото ти първи прие прощение на греховете чрез възкресението. 

Източни, от св. патр. Анатолий, същия глас

Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс. 129:2Б)

Роденият преди вековете от Бог Отец, Словото, Който в последни времена се въплъти от Безмъжна, доброволно претърпя смърт на кръста, и чрез Своето възкресение спаси осъдения на смърт човек. 


Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3-4А)

Славим Твоето възкресение от мъртви, Христе, чрез което си освободил рода Адамов от мъченията на ада, и като Бог си дарил на света живот вечен и велика милост.


Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:5)

Слава на Тебе, Христе Спасителю, Единороден Син Божи, Който бе прикован на кръста и възкръсна на третия ден от гроба!

На Сретение, гл. 1

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6)

Кажи ни, Симеоне, Кого радостно носиш на ръце в храма? Към Кого зовеш и викаш: „Сега съм отпуснат, защото видях моя Спасител“? „Той е Роденият от Девата, Той е Бог, Словото на Бога, Който Се въплъти заради нас за да спаси човека!“ Да Му се поклоним!


Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Приеми, Симеоне, Този, Който Мойсей видя в мрачния облак на Синай когато приемаше Закона; Който стана Младенец и се подчини на Закона. Той е Който говори чрез Закона, Той е възвестеният от пророците, Той се въплъти заради нас и спаси човека. Да Му се поклоним!


Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс.116:1)

Нека дойдем и ние с боговдъхновени песни да посрещнем Христа, и да приемем Този, чрез Когото Симеон видя спасение. За Него Давид предвъзвести, Той е този, Който говореше на пророците. Той се въплъти заради нас и говорѝ чрез Закона. Да Му се поклоним!


Слава, от минея, глас 5, от св. Андрей Критски: Изследвайте Писанията, както рече в Евангелията Христос, нашият Бог, защото в тях откриваме, че Той Се роди и бе повит в пелени, положен в ясли и откърмен с мляко, прие обрезание и бе носен от Симеон – не мнимо и не призрачно, но истинно Се яви на света. Към Него нека да възкликнем: „Предвечни Боже, слава  на Тебе!“


И сега, първи Богоpодичен (догматик), гл. 8: Царят небесен, поради човеколюбие се яви на земята и живя между човеците, прие плът от Чистата Дева и премина през нея с цел. Той е единствен Син, двоен по природа, но не по ипостас. Затова изповядваме Христа Бога наш, наистина проповядвайки, че Той е един и същ, съвършен Бог и съвършен Човек. Моли Го, Майко безмъжна, да помилва нашите души!


Вход с кадилница. Свете тихий

Творение на Св. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Прокимен, Пс. 92

Дяконът: В премъдростта да внимаваме. Вечерен прокимен на гл. 6.

Господ царува; облечен е с величие. 

Стих: Облечен е Господ с могъщество и препасан.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. 

Стих: Твоят престол е утвърден открай време. Ти си вечен. (стихове 1-2)


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


Стиховни стихири, възкресни, глас 8:

Ти се издигна на кръста, Иисусе, като слезе от небето и дойде на смърт, о вечни Животе, истинска Светлина за тези в тъмнината, и възкресение и просвещение на всички паднали, Спасителю наш, слава на Тебе.


Стих: Господ царува; Той е облечен с величие. (Пс.92:1A)

Възхваляваме Христос, който възкръсна от мъртвите, защото Той взе върху себе си душа и тяло и със страданието Си ги отдели едно от друго, с пречистата Си душа слезе в ада, когото и плени, но святото тяло на нашия Изкупител не видя тление.


Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. (Пс.92:1Б) 

Прославяме твоето възкресение от мъртвите, Христе, с псалми и песни, защото чрез него ти ни освободи от мъченията на ада и, тъй като си Бог, ни дарува вечен живот и голяма милост.


Стих: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. (Пс.92:5) 

Владико на всичко, Непостижими, Творец на небето и земята, като пострада на кръста, Ти ми даде безстрастие, а като прие да бъдеш погребан и като възкръсна в слава, с всесилната Си ръка възкреси със Себе Си Адам. Слава на Твоето възкресение на третия ден, с което си ни дарил вечен живот и си ни простил греховете, защото само Ти си добросърдечен.


Слава, и сега, от минея, от св. патриарх Герман, гл. 5: Старият по дни, ставайки Младенец по плът, от майката–Дева се принася в храма и изпълнява заповедта на Своя Закон. Приемайки Го в ръце, Симеон провъзгласи: „Сега отпускаш Твоя раб по думата Си смиром, защото очите ми видяха Твоето спасение, Господи!“


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Възкресен тропар, глас 8:

От висините слезе, Добросърдечни, прие тридневно погребение, за да ни освободиш от страдания. Живот и възкресение наше, Господи, слава на Тебе!


Слава, и сега, тропар на Сретение, глас 1:

Радвай се, благодатна Богородице Дево, защото от тебе изгря Слънцето на правдата – Христос Бог наш, Който просвещава намиращите се в тъмнина. Весели се и ти, старче праведни, приел в обятията си Освободителя на душите ни, Който ни дарява възкресение.


Отпуст

Свещеникът: Този, Който снизходи да бъде държан в обятията на праведния Симеон за наше спасение, Христос…


————————————————————


ГЛАС 8


В НЕДЕЛЯ НА УТРИННАТА СЛУЖБА

 

След Шестопсалмието, Велика ектения

Бог Господь: на глас 8.

Пс. 117

Стих 1: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни осия, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2: Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3: Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4: Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в очите ни.

Възкресен тропар, глас 8:

От висините слезе, Добросърдечни, прие тридневно погребение, за да ни освободиш от страдания. Живот и възкресение наше, Господи, слава на Тебе! (2 пъти)


Слава, и сега, тропар на Сретение, глас 1:

Радвай се, благодатна Богородице Дево, защото от тебе изгря Слънцето на правдата – Христос Бог наш, Който просвещава намиращите се в тъмнина. Весели се и ти, старче праведни, приел в обятията си Освободителя на душите ни, Който ни дарява възкресение.


Малка ектения: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи седален, възкресен, гл. 8:

Ти си възкръснал от мъртвите, Животе на всички, и светъл ангел на жените заяви: „Спрете да плачете, а благовестете на апостолите! Възкликнете с песни, защото Господ възкреси Христос, който благосклонно като Бог спаси  човешкия род.“

Слава:

След като наистина възкръсна от гроба, Ти заповяда на благочестивите жени да разкажат на апостолите за възкресението, както е писано. И Петър, бързайки, се появи пред гробницата и като видя светлината в гробницата, се учуди; затова той огледа повивките сам без божественото Тяло да лежи в тях и, като повярва, възкликна: „Слава на Тебе, Христе Боже, защото Ти спасяваш всички, Спасителю наш; защото си сияние на Отца!“

И сегана Сретение, гл. 1: Ангелските ликове да се удивят от чудото, ние, земните гласове, да запеем, като виждаме неизказаното Божие снизхождение: заради Него треперят небесните сили, а пък сега старчески ръце го прегръщат, единственият Човеколюбец.


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


Втори седален, гл. 8

Хората, запечатали гроба ти, Спасителю, но ангелът, обаче, отвали камъка от входа му. Жените видяха Възкръсналия от мъртвите и сами благовестиха на учениците Ти в Сион, че Ти си възкръснал, Животе на всички и оковите на смъртта бяха разбити. Господи, слава на Тебе!

Слава:

Жените донесоха погребално миро, а гласът на Ангела се чу от гробницата: „Спрете да плачете и приемете радост вместо скръб; възкликвайте в песни, защото Господ възкреси Христос, Който благоволи да спаси човешкият род, като Бог!“

И сегана Сретение, глас 1: Този, Който е с Отца на светия Престол, дойде на земята да се роди от Дева, и младенец стана, въпреки, че годините са Му неописуеми. Симеон Го прие на ръце, радвайки се казваше: сега ме отпускаш, Щедри, като развесели Твоя раб.


„Благословен си, Господи“, Глас 5

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! Пс.118:12

Съборът на ангелите се удиви като Те видя между мъртвите, а като разруши крепостта на смъртта, Спасителю, издигна със Себе Си Адам и освободи всички от ада.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Защо разтваряте мирото с милостиви сълзи, ученички? Блестящият в гроба ангел на мироносиците благовестеше: „Вижте гроба и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб ридаейки, но застана пред тях ангела и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а разкажете на апостолите за възкресението.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици ридаеха, когато дойдоха при Твоя гроб с миро, Спасителю. Ангелът се обърна към тях казвайки: „Защо смятате Живия за мъртъв? Той като Бог възкръсна от гроба.

Слава

Да се поклоним на Отца и Неговия Син, и Светия Дух, Троицата в едно същество, и със серафимите да кажем: свят, свят, свят си, Господи!

И сега

Раждайки Животодателя, Дево, ти си избавила Адам от греха, а на Ева си дала радост в мястото на печал. Вдигна отпадналите от този живот, въплътеният от тебе Бог и Човек. 

Алилуия, алилуия, алилуия, слава Тебе Боже! (3 пъти)


Малка ектения

Свещеникът: Защото е благословено Твоето име, и е величествено царството Ти…


Ипакои, глас 8:

Жените мироносици, застанали пред гробницата търсеха Подателя на живота, Безсмъртния Господ сред мъртвите и, след като приеха радостта от вестта на Ангела, на апостолите обявиха, че е възкръснал Христос, Богът, давайки на света голяма милост.


Стъпални, глас 8: Повтаряме стиховете

Антифон 1:

От младостта ми врагът ме изкушава възбужда ме с удоволствия; но като се уповавам на Тебе, Господи, аз го побеждавам.

Ненавиждащите Сион, да станат като трева, преди изкореняване; защото Христос ще им отсече вратовете с болезнени удари.

Слава, И сега: От Святия Дух всичко живее; Той е Светлина от Светлината, и велик Бог. Да Го възпеем заедно с Отца и Словото.


Антифон 2:

Сърцето ми смирено да се покрие с Твоя страх, така че, като се превъзнася, да не отпадне от Тебе, Всемилостивият.

Като имам в Господа надежда, няма да се изплаша тогава, когато всичко ще бъде съдено с огън и мъка.

Слава, И сега: Чрез Светия Дух всеки, който е станал богоподобен съзерцава, предсказва, върши най-големи чудеса, на Триединния Бог пее като на една Личност; защото, въпреки че Божеството свети с тройна светлина, единовластно управлява.


Антифон 3:

Призовах Те, Господи, чуй ме, приклони ухото Си към мен, който Ти вика, и ме очистѝ, преди да ме вземеш оттук.

Всеки, който заминава при майка си – земята, ще се върне отново, за да получи мъки или почести в съответствие с живота си.

Слава, И сега: Чрез Светият Дух се изразява богословието на Трисветата Единица: защото от безначалния Отец, се роди Синът извън времето, и Духът Съпрестолен, Съо̀бразен, от Отца просия.


Антифон 4:

Ето това е толкова добро и толкова прекрасно: да живеят братя на̀едно. По този начин Господ обещава вечен живот.

Този, Който украсява полските лилии им заповядва да не се грижат за дрехите си.

Слава, И сега: Чрез Светия Дух, Единственият виновник всичко се държи в света; защото Той е Бог, действително Единосъщен с Отца и Сина.


Прокимен, глас 8: Пс. 145

Господ ще царува вечно; твоят Бог, Сионе, е в род и род. Стих: Хвалѝ душо моя Господа, ще възхвалям Господа, дорде съм жив.


Канони: възкресен и на празника.

Канон възкресен. Глас 8:

Песен 1

Ирмос: Ти удави колесниците на фараона, когато в древността си направил чудотворен жезъла на Мойсей, и с кръстния знак си разделил морето и си спасил пешеходеца и беглец Израил, възпяващ песен на Бога.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Как може всички да не се удивим от всесилната божественост на Христос? От страстите (на Спасителя) се излива безстрастие и нетление към всички вярващи, от Неговите свети ребра винаги тече безсмъртен извор и от празния Му гроб – вечен живот.

Ангелът се яви на жените днес като славен, носещ светлите образи на присъщата невеществена чистота, в тъмнината възвестяващ светлината на възкресението, викащ: Господ възкръсна!

Богородичен: Всички поколения провъзгласяват славни неща за тебе, която вмести Бог Слово в утробата си, оставайки вечно чиста, Богородице Марийо. Затова всички те почитаме като наша най-силна след Бога застъпница.


Канон на Сретение от св. Козма Маюмски, глас 3.

Превод: о. Иван Латковски

Песен 1

Ирмос: Слънцето някога огря (букв. заора из) сушата, която поддържа бездната, защото водата като стена застина от двете страни, докато хората вървяха пеша и богоугодно пееха: Да възпеем Господа, защото Той славно се прослави!

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Нека облаците да пролеят вода, защото изгря Слънцето – Христос, носен на леки облаци – непорочните ръце на Девата и в храма се яви, като Младенец; затова и ние, верни, нека да възкликнем: да възпеем Господа, защото Той славно се прослави!

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Укрепнете ръце Симеонови, немощни от старост, и отрудени старчески нозе бодро се движете, за да посрещнете Христа; съединявайки се с безплътните, нека да възпем Господа, защото Той славно се прослави!

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Възвеселете се небеса, премъдро разпростряни и радвай се, земьо, защото произлезлият от свръхбожествените недра Създател Христос, се принася от Майката Дева на Бога Отца като Младенец – Този, Който е преди всички, защото Той славно се прослави.


Песен 3

Ирмос: Христе, Който премъдро утвърди в начало небесата и основа земята върху водите, утвърди и мене върху камъка на Твоите заповеди, защото никой не е свят освен Тебе, единствен Човеколюбче.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Осъден беше Адам, когато вкуси греха, но Твоето спасително страдание по плът го оправда, Христе, защото Ти не беше длъжен да претърпиш смърт, Безгрешни.

Светлина на възкресението изгря за седящите в тъмнината и сянката на смъртта, но моят Бог Иисус, чрез Своята собствена божественост, върза силния (дявола), ограби покъщината му.

Богородичен: Ти превъзхождаш всички херувими и серафими, Богородице, защото единствено ти си приела в утробата си Невместимия (в нищо) Бог, Нескверна. И затова всички вярващи винаги те възхваляваме с песни, Чиста.


Песен 3

Ирмос: Утвърди, Господи, твърдинята на онези, които на Тебе се покоряват – Църквата, която Ти си придоби с Твоята честна кръв.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Първородният от Отца преди вековете се яви първороден Младенец от нетленната Дева, подавайки ръка за спасението на Адам.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

За да възстанови в предишното състояние първосъздадения, който стана неразумен като младенец чрез заблудата, Бог Слово се яви като Младенец.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Произлязлото от земята естество, което отново в нея се завърна, Създателят го яви съ-о̀бразно на Божеството, ставайки Младенец, без да се измени.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Седален, глас 4. Подобен: Удиви́ся Ио́сиф: 

В древност на планината Синай Мойсей видя Бога изотзад и се удостои неясно да чуе Божествения глас в мрака и бурята; сега пък Симеон, приемайки в ръце неизменно въплътилия се заради нас Бог, радостно се устреми от тукашния към вечния живот. Затова и рече: „Сега отпускаш Твоя раб, Владико!“


Песен 4

Ирмос: Ти си моята крепост, Господи, Ти си моята сила, Ти си моята радост, Ти си моя Бог, Който не остави лоното на Отца, а посети нашата нищета, затова Ти викам заедно с пророк Авакум: слава на Твоята сила, Човеколюбче.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Ти ме възлюби много, дори когато бях враг. Със странно изливане, милостиви Спасителю, слезе на земята, като не се срамуваше от дълбочината на падението ми, и оставайки във висините на Твоята пречиста слава, Ти прослави мен, който някога бях унижен.

Кой сега не се диви, Владико, като гледа чудното дело на божествената Ти власт, Човеколюбче, Който беше разпънат на кръста – как чрез страданието смъртта беше поразена, чрез кръста се премахна тлението и чрез смъртта адът се лиши от притежанието си.

Богородичен: Ти си похвалата на всички вярващи, Безмъжна, защитаваш християните и ги приютяваш, защото си пристанище и стена. Всенепорочна, ти принасяш молби пред своя Син и спасяваш от беди тези, които с  вяра и любов те познаваме като чистата Богородица.

Песен 4

Ирмос: Твоята добродетел, Христе, надвиши небесата, защото, произлязъл от ковчега на Твоята светиня, Ти си бил видян като младенец в храма на славата Си, носен в обятията на Твоята нетленна майка, и всичко се изпълни с възхвала към Тебе.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Симеоне, служителю на неизказаните тайни, възрадвай се за Този, Който в древност ти беше възвестен от Светият Дух, – говореше Богородица – и приеми в ръцете си станалото Младенец Слово – Христа, и викни към Него: всичко се изпълни с хвала за Тебе!

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

С радост приеми, Симеоне, Този на Когото се надяваше – Христа – Дете по възраст, утешение на богоизбрания Израил, Законодател и Владика, изпълняващ правилото на Закона, и викни към Него: всичко се изпълни с хвала за Тебе!

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Виждайки в плът безначалното Слово – Причината за битието на всичко, носено от Девата като Младенец на херувимски престол, Симеон в удивление викаше към Него: всичко се изпълни с хвала за Тебе!


Песен 5

Ирмос: Защо си ме отхвърлил от Твоето лице, незалязваща Светлина, и тази чужда тъмнина покри мене, окаяния? Но върни ме, и към светлината на Твоите заповеди направлявай моите пътища, моля Те.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Ти претърпя поруганията когато беше облечен в багреница преди страданията Ти, Спасителю, покривайки безславната голота на първосъздадения (Адам), и гол беше прикован на кръста по плът, Христе, като съблече дрехата на смъртта.

От праха на смъртта, Ти обнови отново моето паднало естество когато възкръсна, Христе, и го направи безсмъртно и възстанови в него твоя царски образ, блестящ в нетленен живот.

Богородичен: Като имаш майчино дръзновение към твоя Син, Всечиста, молим те да не ни презираш, а да имаш родна загриженост за нас, защото ние, християните, те имаме като единствено пред Владиката милостиво очистване.

Песен 5

Ирмос: Когато Исаия видя предобразно Бога, извисен на престола и тържествено носен от ангели на славата, извика: о, аз, окаяният, видях пророчески Бога, приел тяло, да господства над незалязващата светлина и мира!

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Божественият старец, разбирайки славата, явена в древност на пророка, видя Словото, носено в майчините ръце и викна: радвай се, Пречиста, защото ти си като престол, който носи Бога, Незалязващата Светлина и Владиката на света.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Старецът се поклони и благоговейно докосна стъпките на непозналата брак Богомайка, казвайки: огън носиш ти, Пречиста; страхувам се да взема в обятията си Младенеца – Бога, Незалязващата Светлина и Владиката на света.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Очиства се Исаия, приемайки въглена от серафима – рече старецът на Богомайката – а ти ме просвещаваш, подавайки ми с ръце, като клещи, Носения от тебе, Незалязващата Светлина и Владиката на света.


Песен 6

Ирмос: Очисти ме, Спасителю, защото много са моите беззакония; и ме издигни от дълбините на злините, моля. Защото извиках към Тебе, Боже на спасението ми, и ме чуй.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Чрез дървото мощно ме повали първопричинителят на злото, а Ти, Христе, като се качи на кръста, по-мощно го порази и посрами, и възкреси падналия.

Ти се смили над Сион, когато възкръсна от гроба, правейки го нов вместо стар с Твоята божествена кръв, като най-състрадателен; и сега царуваш в него во веки, Христе.

Богородичен: Да се избавим от тежки грехове чрез твоите молитви, Чиста Богородителко, и да постигнем, Пречиста, божественото просветление на неизразимо въплътения от тебе Божи Син.

Песен 6

Ирмос: Старецът, като видя с очите си спасението, дошло от Бога за хората, извика към Тебе: Христе, Ти си мой Бог!

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

На Сион Ти бе положен като Камък, за непокорните – камък за препъване и съблазън, а за верните – несъкрушимо спасение.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Наистина носейки образа на Родилия Те преди вековете, Ти по Своето милосърдие сега се облече в човешката немощ.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Отпусни сега с мир този, който се поклони на Тебе – Сина на Всевишния, Сина на Девата, на Бога, станал Младенец.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Кондак, глас 8. Подобен: Яко начатки:

Като възкръсна от гроба, Ти възкреси умрелите и съвъзкреси Адам; Ева празнува Твоето възкресение, и краищата на света празнуват Твоето възкресение от мъртвите, Многомилостиви.


Икос: Като плени царството на ада и възкреси мъртвите, Дълготърпеливи, Ти срещна жените-мироносици и им донесе радост, вместо печал. И на Твоите апостоли възвести за знаменията на победата, мой животворящи Спасителю, и Ти просвещаваш творението, Човеколюбче. Затова светът също се радва, защото възкръсваш от мъртвите, Многомилостиви.


Синаксар: В този месец, в … ден празнуваме паметта на (виж календарчето). По техните молитви, Христе Боже наш, помилвай и ни спаси. Амин.


Песен 7

Ирмос: Някога във Вавилон огънят отстъпи в страх пред Божието снизхождане, затова отроците в пещта с радостни стъпки ликуваха сякаш на поляна, пееха: благословен си, Боже на нашите отци!

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Славното низхождение, божественото богатство на Твоята бедност, Христе, удиви ангелите, когато гледаха как Те приковават на кръста за спасението на тези, които с вяра пеят: благословен си, Боже на нашите отци!

С Твоето божествено слизане в преизподнята, изпълни я със светлина, а тъмнината, която преди ни преследваше беше прогонена, и плениците от всички времена бяха възкресени като пееха: благословен си, Боже на нашите отци!

Света Троице, Боже наш, помилвай и ни спаси!

Троичен: Проповядваме Те като Господ на всичко, когато изповядваме православното богословие; и те наричаме Отец на Единия и единствен Единороден Син; и познаваме съестествения, съвечен, единствения и Правия Дух, изхождащ от Тебе.

Песен 7

Ирмос: Тебе, Бога-Слово, Който сред огъня освежи момците, изповядващи Бога, и се засели в нетленната Дева, ние възхваляваме и благочестиво пеем: благословен е Бог на нашите отци.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Отивам, за да известя Адам, който пребивавава в ада и да принеса на Ева благата вест – рече Симеон, тържествувайки с пророците: благословен е Бог на нашите отци!

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

За да избави земния род, Бог слиза даже до ада, давайки на всички пленници освобождение, на слепите – прозрение, както и на немите способност да зоват: благословен е Бог на нашите  отци!

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

И твоето сърце, Непорочна, меч ще прониже – предвъзвести Симеон на Богородица – когато видиш на Кръста своя Син, Комуто зовем: благословен е Бог на нашите отци!


Песен 8

Ирмос: Халдейският мъчител седемкратно неистово разпалваше пещта за богопочитателите, но виждайки ги спасени от висшата Сила, той викаше към Твореца и Избавителя: Отроци, благославяйте, свещеници възпявайте, хора, превъзнасяйте Го във всички векове!

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Свръхбожествената сила на Иисусовото божество по подобаващ за Бога начин просия сред нас, защото Той, като прие по плът кръстна смърт за всички, порази силата на ада; Него неспирно благославяйте, младежи, възпявайте Го, свещеници, превъзнасейте Го, хора, във вечни векове.

Този, който беше разпнат, стана; този, който се хвалеше, падна; падналият и съкрушеният се изправи. Тлението е отхвърлено и нетлението разцъфтя; нетрайното е погълнато от живота. Деца, благославяйте Го, свещеници, възпявайте, хора, превъзнасяйте Го във всички векове.

Света Троице, Боже наш, помилвай и ни спаси!

Троичен: Трисияйното Божество, Което излъчва единна светлина от едната Си триипостасна природа – безначалния Родител, съестественото Слово на Отец и съцарстващия единосъщен Дух благославяйте, младежи, възпявайте Го, свещеници, превъзнасейте Го, хора, във вечни векове.

Песен 8

Ирмос: Момците, защитници на вярата в Бога, обгърнати от неудържимия огън, но незасегнати от пламъците, пееха божествена възхвала: благославяйте Господа, всички Негови дела, и Го превъзнасяйте във всички векове.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Народе Израилев! Виждайки своята слава – Емануил, Младенецът от Девата, тържествувай сега пред лицето на божествения кивот: благославяйте, всички творения Господни, Господа и Го превъзнасяйте във всички векове!

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Възкликна Симеон: „Този – Бог истинен и Младенец – ще бъде повод за противоречия“. Нека, верни, Го възпеем: благославяйте, всички творения Господни, Господа и Го превъзнасяйте във всички векове!

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Този, Който е Живот по същност, Бог Слово, станал Младенец, ще бъде падение за непокорните, както и въздигане за всички, които с вяра възпяват: благославяйте, всички творения Господни, Господа и Го превъзнасяйте във всички векове!


Песен 9

Ирмос: Изуми се небето и ужасиха се краищата на земята от това, че Бог Се яви в плът на човеците и Твоята утроба стана по-широка от небесата; затова, Богородице, ангелските войнства и човешките множества те величаят.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Ти, Слово Божие, си прост в божествената и безначална природа, а сега съставен в плът, която си приел и си направил Своя, и въпреки че пострада като човек, остана без страдания като Бог. Затова ние Те величаем в две естества, без да ги разделяме или смесваме.

Всевишни, когато стана човек по природа, Ти според божествената Си същност нарече Бога Отец, а когато възкръснал от гроба слезе при рабите Си, по благодат постави за Отец на човеците Този, Който по природа е Бог и Владика; заедно с Него всички Те величаем.

Богородичен: Дево, ти стана Божия майка, като свръхестествено роди по плът благото Слово, Което Отец като благ изведе от сърцето Си преди всички векове; макар и облечено в тяло, ние сега Го осъзнаваме и отвъд всички тела.

Песен 9

Ирмос: Нека, вярващи, да прозрем предобраз в закона, сянката и писанието: всяко мъжко, което разтваря утроба, е посветено на Бога; и затова да величаем първородното Слово, Сина на безначалния Отец, родено като първо дете от майка без мъж!

У древните, заедно с новородените били принасяни двойка гургулици или две гълъбчета; вместо тях божественият старец и целомъдрената Анна пророчица, служат на Родения от Девата и единствен Син на Отца, донесен в храма, и Го величаят.

Рече Симеон: Ти ме дари с радост от Твоето спасение, Христе, приеми Своя служител, отруден под сянката на Закона, като свещенопроповедник и тайнозрител на новата благодат, който Те величае с похвала!

Пророчествайки със свято благоговение, целомъдрената и праведна старица Анна ясно изповяда Владиката в храма и величаеше Неговата Майка, проповядвайки я на всички присъстващи като истинска Богородица.

Катавасии на Сретение Господне, глас 3

Превод: проф. Иван Желев Димитров

1. Слънцето някога огря (букв. заора из) сушата, която поддържа бездната, защото водата като стена застина от двете страни, докато хората вървяха пеша и богоугодно пееха: Да възпеем Господа, защото Той славно се прослави!


3. Утвърди, Господи, твърдинята на онези, които на Тебе се покоряват – Църквата, която Ти си придоби с Твоята честна кръв.


4. Твоята добродетел, Христе, надвиши небесата, защото, произлязъл от ковчега на Твоята светиня, Ти си бил видян като младенец в храма на славата Си, носен в обятията на Твоята нетленна майка, и всичко се изпълни с възхвала към Тебе.


5. Когато Исаия видя предобразно Бога, извисен на престола и тържествено носен от ангели на славата, извика: о, аз, окаяният, видях пророчески Бога, приел тяло, да господства над незалязващата светлина и мира!


6. Старецът, като видя с очите си спасението, дошло от Бога за хората, извика към Тебе: Христе, Ти си мой Бог!


7. Тебе, Бога-Слово, Който сред огъня освежи момците, изповядващи Бога, и се засели в нетленната Дева, ние възхваляваме и благочестиво пеем: благословен е Бог на нашите отци.


Възхваляваме, благославяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

8. Момците, защитници на вярата в Бога, обгърнати от неудържимия огън, но незасегнати от пламъците, пееха божествена възхвала: благославяйте Господа, всички Негови дела, и Го превъзнасяйте във всички векове.


Евангелски чин

Дяконът: На Господа да се помолим! 

Народът: Господи помилуй. 

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отца, и Сина, и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги и во веки веков. 

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим! 

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост! Да станем прави да изслушаме светото евангелие!

Свещеникът: Мир на всички.

Народът: И на твоя дух.

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (името).

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Възкресно Евангелие, 


Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.


50 Псалом (пее се)


Слава: По молитвите на апостолите, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира, глас 6:

Възкръсна Иисус от гроба както предрече, даде ни живот вечен и велика милост.


Литийна молитва (дяконът)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото Си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящия Твой Дух сега и винаги и во веки веков.


Честнейшую

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Народът(речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

Песен 9, гл. 3

Богородице, единствена надежда за християните, запази, подслони и защити уповаващите се на тебе.

Нека, вярващи, да прозрем предобраз в закона, сянката и писанието: всяко мъжко, което разтваря утроба, е посветено на Бога; и затова да величаем първородното Слово, Сина на безначалния Отец, родено като първо дете от майка без мъж!


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили, и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.


Свят е Господ, нашия Бог. (2)

Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: защото то е свято! (Пс. 98:5)

Ексапостиларий по номера на утринното евангелие.

Ексапостиларий 11:

Гл. 2: След божественото възкресение три пъти Господ попита Петър: Обичаш ли Ме?“. Тогава го определи за началник на пастирите на Своите овци, а Петър, като видя ученика, когото Иисус обичаше, да ги следва, попита Владиката: Господи, а тоя какво?“. Ако искам казва му да пребъде той, докле дойда, тебе що ти е, друже Петре?“

На Сретение:

Гл. 3Воден от Духа, в Светилището застана старецът, на ръце взе Закона и рече на Владиката: сега ме развържи от плътските свръзки с мир, както каза, защото с очите си видях Откровението на народите, и Спасението на Израиля.


На хвалитните стихири, възкресни, глас 8:

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Стих 8: Ще извърши над тях писания съд, тази чест е за всичките му светии. (Пс. 149:9)

Господи, макар че Ти се яви в съда да бъдеш съден от Пилат, не напусна престола, където седиш с Отец, и като възкръсна от мъртвите, светът се освободи от робството на врага, защото си щедър и човеколюбив.

Стих 7: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс. 150:1) 

Господи, като оръжие против дявола Ти ни даде своя Кръст, защото врагът се страхува и трепери, не смее да гледа силата му; защото той възкресява мъртвите и унищожава смъртта; затова почитаме Твоето погребение и възкресение.

Стих 6: Хвалете Го на силите Му, хвалете Го по множеството Му величия.

Господи, въпреки че като мъртъв Те положиха юдеите, но като спящ Цар войниците Те пазеха и като съкровище на живота те запечатваха с печат, но Ти възкръсна и дари безсмъртие на нашите души.

Стих 5: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. 

Твоят ангел, Господи, обяви възкресението, изпла̀ши пазачите, възкликна към жените, като каза: защо търсите Живия сред мъртвите? Той възкръсна като истински Бог и даде живот на вселената.


На Сретение, гл. 4

Стих 4: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс.150:4)

Законът от Писанията изпълнява Човеколюбеца, като в църквата сега се донася, и като Го приема на старите си ръце старецът Симеон Му казва блаженно: сега ме отпускаш, защото днес те видях по плът, покрит с погребални повивки, като над живота господаруваш, и над смърта владееш.

Стих 3: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни.  Всичко, що диша, да хвали Господа! Алилуия. (Пс. 150:5-6) 

Светлина за просвета на народите си се явил, Господи, като седеше на облаците, Слънце на правдата, закона изпълни, и показа началото на нова благодат.


Стих 2: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

Въпреки, че не Си се отделил от недрата на родителя по божество, въплътил си се, както реши, да бъдеш държан в прегръдките на винаги Дева, в ръцете на богоприемеца Симеон се остави, въпреки, че с Твоите ръце държиш всичко, затова и той радостно извика: сега ме отпускаш с мир, твоя раб, защото Те видях, Владико.


Слава, утринна Евангелска стихира, глас 8.

Когато се показа на учениците Си след Възкресението, Спасителю, Ти даде на Симон пасенето на овцете в замяна на неговата любов, и го помоли да се грижи за паството. Затова Ти каза: „Ако ме обичаш, Петре, паси агнетата Ми, паси овцете Ми“. Тогава той веднага показа своята привързаност и попита за другия ученик. По молитвите им, Христе, опази стадото Си от вълци, които биха го погубили.


И сега, по гласа на Славата: Преблагословена си, Богородице Дево, защото чрез Въплътения от тебе адът беше пленен, Адам беше извикан отново, клетвата – премахната, Ева – освободена, смъртта – умъртвена, а ние оживяхме; затова възкликваме и пеем: благословен си Христе, Боже наш, Който така си благоволил, слава на Тебе!


Велико славословие.


Възкресен тропар

Днес стана спасението на света, нека възпеем Възкръсналия от мъртвите, Твореца на нашия живот: защото, като унищожи смъртта чрез смърт, даде ни победа и голяма милост.


—————————————————————


На Литургията


Възкресен тропар, глас 8:

От висините слезе, Добросърдечни, прие тридневно погребение, за да ни освободиш от страдания. Живот и възкресение наше, Господи, слава на Тебе!


Тропар на Сретение, глас 1:

Радвай се, благодатна Богородице Дево, защото от тебе изгря Слънцето на правдата – Христос Бог наш, Който просвещава намиращите се в тъмнина. Весели се и ти, старче праведни, приел в обятията си Освободителя на душите ни, Който ни дарява възкресение.


На храмовия празник


Кондак, гл. 1:

Осветил девическата утроба с Твоето рождество и благословил ръцете на Симеон, както подобаваше, като побързаш и сега ни спаси, Христе Боже; но умири раздорите в живота и укрепи народа, когото възлюби, единствен Човеколюбче.


Апостол: 2 Кор. 6:16-7:1 (с. 185)


Алилуия, гл. 4, Псалом 94

Стих 1: Дойдете да запеем Господу и да възкликнем към (Бога), твърдинята на спасението ни (Ст.1).

Стих 2: Да застанем пред лицето Му със славословие (Ст. 2А).


Лит. ев. Мт 15:21-28, на Хананейката


Отпуст

Свещеникът: Нека Този, Който снизходи да бъде държан в обятията на праведния Симеон за наше спасение, Христос…