Tuesday 30 May 2023

Черешова задушница

В ПЕТЪК ВЕЧЕРТА НА ПЕТДЕСЕТНИЦА

Поменаваме всички от века починали благочестиви християни, нашите бащи и братя.Господи, воззвах (Пс. 140:1-2), на 6, глас 6:

Господи, към Тебе викам, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, към Тебе викам: побързай към мене, чуй гласа на молбата ми, когато викам към Тебе, чуй ме Господи! 

Да възлезе молитвата ми като тамян пред Твоето лице, въздигането на ръцете ми – като вечерна жертва, чуй ме Господи.


Три мъченични от октоиха, глас 6:

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3-4А)

Твоите мъченици, Господи, не се отрекоха от Тебе, нито отстъпиха от Твоите заповеди. Заради техните молитви ни помилвай!

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс.129:5)

Измъчвани заради Тебе, Христе, те претърпяха много мъки; заради молитвите и молбите им, Господи, запази всички нас.

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6-7А)

Претърпелите страдания мъченици и небесни граждани, пострадаха на земята като претърпяха много мъчения и приеха на небесата венеца на съвършенството – да се молят за нашите души.

За починалите, глас 8. Подобен: Иже во Еде́мѣ.

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Като отбелязваме днес поименно паметта на мъртвите от самото начало, на тези, които са живели благочестиво, нека ние, верните, възхваляваме Спасителя и Господа, като Го молим усърдно те да дадат добър отговор в часа на съда на Самия нашия Бог, Който ще съди цялата земя, и те да застанат от дясната Му страна в радост, в частта на праведните, в светлото наследство на светиите, и да бъдат счетени за достойни за Неговото небесно царство.

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Като изкупи, Спасителю, нас хората, със Своята кръв и чрез Твоята смърт ни избави от горчива смърт, и ни дарува вечен живот чрез Твоето възкресение, Господи, упокой всички, които са умрели в истинската вяра, в пустините или градовете, на сушата или морето, или където и да е, били те царе, свещеници, архиереи, монаси и миряни от всяка възраст и всяка раса, и ги удостой с Твоето небесно царство.

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс. 116:2)

Чрез Твоето възкресение от мъртвите, Христе, смъртта вече няма власт над тези, които умират в истинската вяра. Затова искрено Те молим, да дадеш покой в Твоите дворове, в лоното на Авраам, на тези, които Ти послужиха, които Ти се покланяха чисто от Адам досега, нашите бащи и братя, приятели и роднини, и всеки човек, който Ти е послужил в живота си вярно, и тези, които са преминали към Тебе по различни начини, Боже, и ги удостой с Твоето небесно царство.

Слава, глас 8, от св. Йоан Дамаскин:

Плача и ридая, когато помисля за смъртта и виждам в гробовете създадената по Божи образ наша красота да лежи безòбразна, безславна и изгубила вид. О, чудо! Каква е тая тайна, която е станала с нас? Как се предадохме на тление? Как се свързахме със смъртта? Наистина, както е писано, това е по заповед на Бога, Който дава упокоение на представилите се.

И сега, първи Богородичен (догматик) на 6 глас: Кто Тебе не ублажи́т

Кой няма да те облажи, Пресвета Дево? Кой няма да възпее пречистото раждане? Защото Самият единороден Син, просиял от Отец извън времето, се роди от тебе, Чиста, необяснимо въплътен, бидейки Бог по природа и заради нас по природа стана човек, не се раздели на две личности, но беше познат в две неслитни естества. Него моли, почитана Всеблажена, да бъдат помилвани душите ни.


Вход с кадилница. Свете тихий

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Вместо прокимен пеем Алилуйя на глас 8. 

Стих: Блажени ония, които си избрал и приел, Господи. (64:5)

Стих: И паметта за тях е в род и род. (101:13)


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


Стиховни стихири, глас 6:

Мъченичен:

Твоя кръст, Господи, стана за мъчениците непобедимо оръжие, защото те видяха смъртта, която ги чакаше и въпреки това предвидиха бъдещия живот и така чрез надеждата си се укрепиха в Тебе. По техните молитви помилвай ни.

За мъртвите:

Стих: Техните души ще пребъдват в добро място.

Ти почете със Своя образ, Спасителю, творението на ръцете Си, като изобрази във веществен вид подобието на разумната Си Същност, на която ме направи участник, като със самовластието Си, Слове, ме постави да властвам над всичко на земята, затова, Спасителю, упокой рабите Си в земята на живите, в жилищата на праведните.

Стих: Блажени, които си избрал и приел, Господи.

За да се отличава достойнството ми от онова на останалите твари, Ти засади в Едем градина, украсена с всякакви растения, направи ме свободен от скръб и грижи, участник в божествения живот, смесен (по природа) – равен на ангелите, но живеещ на земята; затова, Спасителю, упокой рабите Си в страната на живите, в жилищата на праведните.

Слава, глас 6:

Начало и състав ми даде Твоята творческа заповед, защото, като пожела да ме съставиш жив от видимо и невидимо естество, Ти създаде тялото ми от земя, а душа ми даде чрез Твоето божествено и животворящо вдъхване. Затова, Господи, упокой рабите Си в страната на живите, в жилищата на праведните.

И сега, богородичен:

По молитвите на родилата Те, Христе, на мъчениците Ти, апостолите, пророците, светителите, преподобните, праведните и всички светии упокой починалите Твои раби.


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропар, глас 8:

Чрез дълбочината на мъдростта всичко Си устроил човеколюбно, и на всички полезното Си дал, единствени Създателю, упокой, Господи, душите на Твоите раби, защото те възложиха всичкото си упование на Тебе, Твореца и Създателя и нашия Бог.

Слава... И сега...

Имаме те и стена, и пристанище, и благоприятна молитвеница пред Бога, Който си родила, Богородице безмъжна, на верните спасение.


Ектения и Отпуст.


Последование на панихидата

————————————————————-

УТРИННА


Шестопсалмие.


Алилуия, гл.8:

Стих: Блажени, които си избрал и приблизил до Твоите двори, Господи! 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя

Стих: Техните души ще обитават в добро място.

Стих: И паметта за тях е в род и род. (101:13)

Тропар, гл. 8.

Чрез дълбочината на мъдростта всичко Си устроил човеколюбно, и на всички полезното Си дал, единствени Създателю, упокой, Господи, душите на Твоите раби, защото те възложиха всичкото си упование на Тебе, Твореца и Създателя и нашия Бог.

Слава... И сега...

Имаме те и стена, и пристанище, и благоприятна молитвеница пред Бога, Който си родила, Богородице безмъжна, на верните спасение.


Малка ектения

С: Защото Твоя е властта, и Твое е Царството, силата и славата на Отца и Сина и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.


Първи седални, глас 6

Страдалческата съпротива по време на подвиг, създаваха болезнени рани на мъчениците, а армията на безплътните стояха, държайки почестите на победата. Премъдрите удивиха мъчителите си и царете, потъпквайки велиар чрез изповядването на Христос. Слава на Тебе, Който си ги укрепил, Господи!


Стих: Страшен си Ти, Боже, в Твоето светилище. Бог Израилев. Пс.67:36А


Като претърпяха страдалчески подвизи и приеха от Тебе победни почести, разрушиха коварствата на баззаконниците, приеха нетленни венци. Чрез тях, Господи, спаси нашите души!


Стих: Викат праведниците, и Господ ги слуша. Пс.33:18А


Паметта на твоите светии, Господи, се показа като градината на Едем – в нея се радва всяка твар. По техните молитви, подай ни мир и велика милост!


Слава. Заупокойна.

Настани, Господи, в селенията на избраните и в страната на живите, които си приел, като благосклонен Бог, и ги изпълни с незалязваща светлина, и сподоби с Твоите Небесни радости!


И сега.

Наричайки Твоята Майка – Благословена, – доброволно Си дошъл да пострадаш. Поиска да намериш Адам, затова изгря на кръста, като каза на ангелите: „Радвайте се с Мене, защото се намери изгубената драхма. Всичко Си устроил мъдро, Боже наш, слава на Тебе!


Псалом 118, гл. 6

(В гръцката служба този псалом го няма, а в руската традиция е целия с всичките 176 стиха. Аще изволит настоятель.)

Блажени непорочните в пътя си, които ходят по закона Господен. Алилуия! (Ст. 1)

Благословен си Ти, Господи! Научи ме на Твоите наредби! Алилуия! (Ст. 12)

Изнури се душата ми да желае Твоите съдби във всяко време. Алилуия! (Ст. 20)

Душата ми чезне от скръб: укрепи ме в Твоето слово! Алилуия! (Ст. 28)

Наклони сърцето ми към Твоите откровения, а не към користолюбие. Алилуия! (Ст. 36)

Ужас ме обхваща при вида на нечестивците, които напущат Твоя закон. Алилуия! (Ст. 53)

Другар съм на всички, които Ти се боят и пазят Твоите заповеди. Алилуия! (Ст. 63)

Слава… И сега… Алилуия!


Преди да се запеят Заупокойните „непорочни“ тропари, свещеникът и дяконът излизат и отиват при тетрапода (панихидната маса). Дяконът кади тетрапода докато се пеят, а накрая и храма.


Глас 5

Заупокойни „непорочни“ тропари

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Пс.118:12

Хорът на светците намери източника на живота и райската врата. Дано намеря и аз пътя на покаянието, защото съм изгубената овца; призови ме, Спасителю, и ме спаси!


Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби.

В древността Ти ме създаде от нищото и ме почете с Твоя божествен образ, но заради престъпването на заповедите, ме върна в пръстта, откъдето бях взет. Води ме отново към Твоето подобие и обнови моята първоначална красота.


Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби.

Образ съм на Твоята неизказана слава, въпреки че нося белезите на прегрешенията. Смили се над Твоето създание, Владико, и ме очисти чрез Твоето състрадание. Дари ме с жадуваното отечество и ме направи отново жител на рая. 


Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби.

Упокой, Боже, Твоите раби, и ги засели в рая, където е мястото на светиите, Господи, и където праведниците светят като светила: починалите Твои раби упокой, като презреш всички им  съгрешения.


Слава на Отца, и Сина, и на Светия Дух.

Трисветлото единно Божество, благочестиво да възпеем: свят си, Отче безначален, събезначални Сине, и божествени Душе! Просвети нас, които с вяра Ти служим, и от вечния огън ни спаси!


И сега и винаги и во веки веков. Амин.

Радвай се, Чиста, която си родила Бога по плът за спасение на всички, чрез която човешкият род намери спасение, та чрез тебе да намерим рая, Богородице чиста благословена.

Алилуйя, алилуйя, алилуйя. Слава на Тебе, Боже! (3 пъти)


Ектения за починалите

Дяконът: Помилуй нас, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй ни и помилуй. 

Хорът: Господи, помилуй (3 пъти, мертвено)

Още се молим за упокоение душите на починалите Божи раби ... и за да им се прости всяко волно и неволно прегрешение.

За да всели Господ Бог душите им там, където почиват праведниците.

Божията милост, царството небесно и прощение на греховете им да изпросим от Христа – безсмъртния Цар и наш Бог.

Хорът: На Тебе, Господи.

Дяконът: На Господ да се помолим!

Свещеникът: Боже на духовете и на всяка плът, Който стъпка смъртта, съсипа дявола и подари живот на Твоя свят! Сам Ти, Господи, упокой душите на починалите Твои раби сега поменати в място светло, в място тревисто, в място прохладно, дето няма никаква болка, скръб и въздишка. Всяко съгрешение, което са сторили с думи, или дело, или мисъл, прости, като благ и човеколюбив Бог, тъй като няма човек, който да живее и да не съгреши. Едничък Ти, Господи, си без грях: Твоята правда е правда вечна, и Твоето слово е истина.

Дяконът: На Господ да се помолим! 

Хорът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото Ти си възкресението, животът и покоят на починалите православни християни, Христе Боже наш, и затова на Тебе отправяме славата, с безначалния Твой Отец, и пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков.

Хорът: Амин!


Втори седални

Глас 5

Упокой, Спасителю наш, с праведните Твоите раби, и ги всели в Твоите дворове, както е писано, като презреш като благ прегрешенията им, волни и неволни, и всички знайни и незнайни, Човеколюбче.


Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и винаги и во веки веков. Амин.

От Дева си изгрял в света, Христе Боже, да ни направиш синове на светлината чрез нея. Помилвай ни!


Свещенослужителите влизат в Олтара, а четецът чете 50 псалом.


Канон (не преведен. Гръцкият е друг, на гл. 6)

За които не четат канони, след този канон съм поставил кондака и икоса и Честнейшую.

Канон творение на Теодор Студит (+826 г.), чието краестрочие на троичните и богородичните тропари е: Недостойнаго Теодора. Глас 8.

Песен 1

Ирмос: Да издигнем песен, хора, на нашия чуден Бог, Който освободи Израил от робство, като пеем победна песен и викаме: Тебе възпяваме, единствени Господи!

Припев: Блажени ония, които си избрал и приел, Господи. (64:5)

Вси помолимся Христу, творяще память днесь от века мертвых, да вечнаго огня избавит я в вере усопшия, и надежде жизни вечныя.

Припев: Техните души ще обитават в добро място.

Глубиною судеб Твоих Христе, Всепремудре Ты предопределил еси коегождо кончину жизни, предел и образ. Темже яже покры гроб во всякой стране, на суде спаси Всещедрый.

Припев: И паметта за тях е в род и род. (101:13)

Пределы жизни нашея давый, темже усопшия от житейския нощи, дне невечерняго сыны покажи Господи, священники православныя, и вся верныя люди Твоя.

Припев: Блажени ония, които си избрал и приел, Господи. (64:5)

Яже покры вода, и брань пожат, трус же яже объят, и убийцы убиша, и огнь яже попали, верныя, Милостиве в части учини праведных.

Припев: Техните души ще обитават в добро място.

Вся презираяй плотския долги наша Спасе наш, во всяком возрасте всего рода человеча, пред судищем Твоим постави неосуждены, Тебе Создателю отвещающия.

Слава, Троичен: Три единаго Естества пою, Лица самоипостасная, нерожденна Отца, Сына рождшагося, и Духа Святаго: безначальное Царство, власть, Божество едино.

И сега, Богородичен: Воистинну Ты явилася еси небо на земли, большее вышняго небесе, Безневестная Дево: из Тебе бо возсия Солнце в мире, владычествуяй правдою.


Песен 2

Ирмос: Вижте, вижте, че Аз съм вашия Бог, роден преди вековете от Отца и от Девата, заченат без мъж в последните времена, и разрушил греха на праотеца Адам, защото съм човеколюбив!

Припев: Блажени ония, които си избрал и приел, Господи. (64:5)

Вижте, вижте, че Аз съм вашия Бог, Който чрез праведен съд е установил границите на живота, приемайки от тлението в нетление всички мъртви с надежда за вечно възкресение.

Припев: Техните души ще обитават в добро място.

Господи, Който прие умрелите с вяра от четирите краища (на земята), тези в морето или на земята, в реките, изворите или езерата, или в рововете станали храна на зверовете, птиците и влечугите, всички упокой.

Припев: И паметта за тях е в род и род. (101:13)

Всичко е в Твоята ръка, Господи, и Ти промисляш за всичко, затова тези, които вече са се разпаднали на четири елемента, когато дойдеш, ще ги събереш отново и ще ги възкресиш, като им простиш всички грехове, знайни и незнайни.

Припев: Блажени ония, които си избрал и приел, Господи. (64:5)

О, колко страшно ще бъде Твоето второ пришествие, Господи! Защото ще дойдеш на земята като светкавица, ще възкресиш всички, които си създал, за да ги съдиш; но тогава тези, които са живели с вяра в Тебе, които Те посрещнат, ги удостой да бъдат с Тебе.

Слава, Троичен: Единице най-съвършена, най-божествена и триипостасна, неродени Отче и единородни Сине, Свети Дух, Който изхождаш от Отец и се явяваш чрез Сина, една същност и природа, господство, царство, спаси всички ни.

И сега, Богородичен: Неизказано чудо е твоето раждане, Майко и Дево! Как си родила и пак си останала девица? Как си родила дете, а въобще не си познала мъж? – Стана така, както знае Той, Словото Божие, родило се от мене по нов начин, свръхестествено.


Песен 3

Ирмос: Ти утвърди небесата с Твоята ръка. Чрез просветлението на Твоето истинско познание, Слово Божие, укрепи сърцата на нас, които се уповаваме на Тебе.

Прешедшия жития течение, в славе благочестной праведным одеятися венцем сподоби Боже, и вечных благ насладитися.

Напрасно восхищенныя, попаляемыя от молнии, и измерзшия мразом, и всякою раною, упокой Боже, егда огнем вся искусиши.

Присномутное жития море преплывшия Христе, в нетленное Твоего жития сподоби пристанище притещи, православным житием окормленыя.

Ихже всякое естество морских и птиц небесных, прият снедение Христе, Твоими судьбами, воскреси Боже, в последний день со славою.

Слава, Троичен: Умно Божественную Единицу, в три Лица просто купно еже пресещи совокупляю несекомая: якоже бо скорость молнии, трисияющая видится во единстве.

И сега, Богородичен: Недоуменное Твое чудо: без мужа бо раждаеши, и девство Твое Чистая, соблюдаеши рождши. Темже ангел множество, и человеческий род поет Тя во веки.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава възнасяме…


Седален, глас 5:
Подобен: Собезначальное Слово:

Като претърпя кръста и смъртта заради нас, умъртви ада и възкреси мъртвите със Себе Си, упокой отминалите от нас, Спасителю, като човеколюбив Бог, и в деня на Твоето трепетно ​​и страшно пришествие, Животворче, удостой ги с Твоето Царство, тъй като си много милостив.

Слава, същия.
И сега, Богородичен:

Покажи твоята бърза защита и помощ, и милостта си към твоите раби, Чиста, и укроти вълните на суетните помисли, и повдигни моята паднала душа, Богородице, защото зная, Дево, зная, че ти можеш и правиш това, което поискаш.


Песен 4

Ирмос: Из горы приосененныя Слове, пророк, единыя Богородицы, хотяще воплотитися, боговидно усмотри, и со страхом славословяше силу Твою.

Отцы и праотцы, деды и прадеды, от первых и даже до последних, во благозаконии умершия и благоверии, вся помяни Спасе наш.

В горе, на пути, на местех пустых житие оставльшия в вере, монахи же и бельцы, юноши и старцы, со святыми Христе всели.

От печали и радости прешедшия ненадежно, верою абие пременившия житие, в благоденствии пострадавшия, или злоденствии, вся упокой Спасе наш.

Яже уби мечь, и конь совосхити, град, снег и туча умноженная: яже удави плинфа, или персть посыпа, Христе Спасе наш упокой.

Слава, Троичен: Странно яко едино, и три, Божество все по единому Лицу нераздельно: Отец бо, Сын, и Дух Святый есть покланяемь, яко един Бог.

И сега, Богородичен: Направи нас Дево, молитвами Твоими, окормляющи обуреваемыя волною греха, во спасительная пристанища, Господородительнице, избавляющи от всяких лютых.


Песен 5

Ирмос: Утренюет дух мой к Тебе Боже, зане свет повеления пришествия Твоего: имиже убо озари ум наш Владыко, и настави на стезю жизни.

Коегождо память умерших благочестно от века днесь творяще Господи, прилежно Ти вопием: вся упокой со святыми Твоими.

От всякаго, яже приял еси, рода и рода в царех, в князех, или монашествующих православныя, Щедре, вечнаго избави мучения.

Всех яже создал еси полезная ведый, имже попустил еси Господи, внезапными падежьми ненадежно умрети, избави муки всякия Боже наш.

Огня присно палящаго, и от тьмы несветимыя, скрежета зубнаго, и червия безконечно мучащаго и всякаго мучения избави Спасе наш, вся верно умершия.

Слава, Троичен: Единопрестольная, безначальная, Триипостасная Единице, разделением Единство, и вопротив Лицы Естество имущая, во едино нас совокупи хотение Твоих заповедей.

И сега, Богородичен: Паче огнезрачных серафимов явилася еси Чистая Честнейшая, порождши сим неприступнаго Спаса, воплощением обожившаго земнородных смешение.


Песен 6

Ирмос: Содержима мя приими Человеколюбче, грехи многими и припадающа щедротам Твоим, яко пророка Господи, и спаси мя.

Смерти разрешив болезни, пострадав Начальниче жизни Боже наш, усопшия от века рабы Твоя упокой.

Неизглаголанными Твоими судьбами, яже убиша чаровная напоения, отравы, костная удавления, со святыми Господи упокой.

Егда судити будеши всяческим, стоящим нагим и откровеным пред лицем Твоим: тогда Щедре, пощади послужившия Ти верно Боже.

Последнею убо трубою вострубившу Твоему архангелу, в воскресение жизни всех, тогда Христе, рабы Твоя упокой.

От века яже приял еси верныя Боже, род всякий человеческий сподоби, во веки со служащими Тебе, славити Тя.

Слава, Троичен: Богоначалие Трисвятое, единопрестольное, Отче, Сыне со Святым Духом, Ты еси Бог мой, вседержительством Твоим содержай все.

И сега, Богородичен: От корене твоего возсия цвет жизни, Иессее праотче взыграй спасаяй мир, от Чистыя Отроковицы Христос Бог.Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Цар на мира и Спасител на нашите души, и на Тебе слава възнасяме…


Кондак:

Със светиите упокой, Христе душите на Твоите раби, където няма нито болка, нито печал, но живот безкраен.

Икос: Сам Ти си безсмъртен, но си сътворил и създал човека, ние земните от земя сме създадени, и в същата земя ще отидем, както Си заповядал, когато ме създаваше и ми каза: тъй като си земя, в земята ще отидеш! – там където и всички човеци ще отидем. От надгробното ридание правим песента Алилуя.

Синаксар

На днешния ден празнуваме паметта на (светиите на деня). По техните молитви, Христе Боже, помилвай и спаси нас! Амин.

За съботата

Не си спомняй, Слове, греховете на мъртвите

и не показвай мъртво благото Си сърце.

В същия ден божествените отци установиха да се прави помен за всички отвека починали благочестиви християни с надежда за възкресение и вечен живот. Понеже някои хора, наши познати или неизвестни братя и сестри в Христос, са били сполетени от смърт при най-различни изключителни обстоятелства и не могли да бъдат отслужени заупокойни молитви и панихиди за тях, било защото са били в чужда земя или по морета, в непроходими планини и пропасти, умрели от глад или болести, във войни, в пожари или по време на земетресения и по толкова много други начини, може би в бедност или в немощ и поради това не са могли да получат установените от светата Църква предсмъртни попътни спасителни средства – молитви, изповед, свето Причастие и опело. Затова е установено от светите отци всички, които са умрели от различни злополуки или беди, да бъдат заедно споменати за благото на душите им. Има голяма полза за душата от тези помени в Църквата. Това е първата причина.

Втората причина е, че тъй като на следващия ден, неделята на светата Петдесетница, светите отци са отредили да се спомня Второто идване на нашия Господ, днес по подходящ начин да се споменат душите и, така да се каже, да се умилостиви справедливият Съдия да приложи Своето обичайното състрадание и да им предостави обещания покой.

Винаги възпоменаваме душите на мъртвите в събота, защото събота (по еврейски шабат) е еврейският почивен ден. Както евреите имат този ден за почивка от всякаква работа, ние, християните, трябва да си спомним за покоя на нашите предци. На този ден правим панихиди и благославяме колива в храма, даваме милостиня и извършваме различни милостиви дела. Всички тези практики са от голяма полза за починалите души.

Има много доказателства, че душите на починалите могат да бъдат много облагодетелствани от това, което се прави в тяхна полза. Свети Макарий Велики (+391 г.) веднъж видял изсъхналия череп на езичник край пътя, взел го и попитал: „Имаш ли някога някаква утеха в ада?“ А черепът отговорил: „Да, отче, особено когато се молиш за мъртвите; изобилна е утехата, на която тогава се наслаждаваме.“ Великият отец останал много щастлив, защото винаги се молил за мъртвите и искал да се увери в резултатите от своите молитви.

Друг светец, Григорий Двоеслов, папа Римски (+604 г.), спасил чрез молитвите си римския император Траян, въпреки че чул от Бога никога повече да не се моли така за нечестив езичник. Също така императрица Теодора (+867 г.), по молитвите на светите мъже и изповедници, спасила от вечните мъки своя съпруг, иконобореца император Теофил (+842 г.).

В надгробното си слово към брат си Кесарий (+368 г.) св. Григорий Богослов (+390 г.) препоръчва милостинята за покойните като добро дело. И великият Златоуст в своя коментар на Послание до филипяни казва: „Нека помислим за начини да облагодетелстваме починалите, да им дадем каквото можем, а именно милостиня и дарения. Защото наистина това им носи голямо облекчение и много изгода и полза. А обичаят свещеникът да възпоменава при страшните тайнства починалите с вяра не е безцелен, нито произволно определен и предаден на Божията Църква от Неговите премъдри ученици.“ И отново, „когато се разпореждате с имуществото си заедно с вашите деца и роднини сънаследници нека вашето завещание включва също името на вашия Съдия като сънаследник и нека не отсъства споменаването на бедните...“. Свети Атанасий Велики (+373 г.) също казва, че дори ако някой е умрял и е станал на прах, не отказвайте да осигурите масло и свещи на гроба и да се молите на Христос, нашия Бог, защото те са угодни на Бога и носят голяма отплата: ако починалият е бил грешник, за да облекчите греховете му; ако е праведен, това може да добави към наградата му; ако някой е странник без средства и няма кой да се погрижи, Бог, Който е праведен и човеколюбив, ще му отмери според милостта Си, както знае най-добре. Нещо повече, този, който предлага такива служби за мъртвите, също участва в наградата, защото е показал любов и загриженост за спасението на ближния си. Това е както когато някой намаже приятел с парфюм, той първо получава сладкия аромат. Що се отнася до онези, които не изпълняват волята и заветите на починалия относно тези въпроси, те ще бъдат положително осъдени.

До Второто пришествие на Христос всичко, което се прави за душите на мъртвите, е полезно, както казват отците, особено за тези, които са извършили някои малки добри дела, когато са били сред живите. Дори ако божествените писания обявяват определени неща като необходими за назиданието на мнозинството, все пак като правило Божията любов към човека побеждава. Защото, ако има равновесие между добрите и лошите дела, Божията любов към човека надделява. Ако везната натежи малко от зли дела, отново надделява Неговата превъзходна доброта.

Нека се знае, че в другия живот всеки ще се запознае дори с онези, които никога не е виждал, както казва божественият Златоуст, извеждайки това от притчата за богаташа и Лазар. Всички ще се разпознават, но не по някакви телесни образи, защото всички ще бъдат една възраст и белезите от раждането ще отсъстват. По-скоро ще се разпознаем през духовните очи на душата, както казва св. Григорий Богослов в надгробната си реч към Кесарий: „Тогава ще видя Кесарий, сияещ от радост и славен, какъвто ти често си ми се явявал в моите сънища, най-възлюбени брате“. А пък великият Атанасий (+373 г.) в словото за починалите говори, че дори преди общото възкресение се дава на светиите да се познават и да се радват взаимно, а грешниците и от това са лишени. А пък на светите мъченици дори им е дадено да надзирават това, което правим, и да ни посещават. Тогава всички ще се познаят, когато тайните на всички ще се покажат.

Владико Христе, настани в селенията на праведните душите на по-рано починалите и ни помилвай, защото Ти единствен си безсмъртен. Амин.


Песен 7

Ирмос: В начале землю основавый, и небеса Словом утвердивый, благословен еси во веки, Господи Боже отец наших.

Благочестно от века преставльшихся память творяще, вопием: благословен еси во веки, Господи Боже отец наших.

Внезапу благочестно умершия, и от стремнины всяческия падшия, древа, железа, всякаго камене, упокой Боже усопшия верныя.

В страшное Твое пришествие Щедре, одесную овец Твоих постави, православно Ти в жизни послужившия Христе, и преставльшияся к Тебе.

В лице Христе, избранных Твоих вчини Твоя рабы, вопити Тебе: благословен еси во веки, Господи Боже отец наших.

От земли персть содетельствовавый, плоть Духом оживотворивый, Спасе Щедрый, яже приял еси, упокой Боже, в нестареющем животе.

Слава, Троичен: Якоже треми солнцы Божество, единым света срастворением да воспоется, Отец, и Сын, и Божественный Дух, един Естеством, но три Ипостасьми.

И сега, Богородичен: Давидское согласно воспеваем Ти пение, гору Тя Божию нарицающе Дево, в нейже вселився плотию Слово, обоготвори нас духовно в Себе.


Песен 8

Ирмос: Възхвалявайте Този, Който на светата планина показа славата Си като Господ, и в къпината чрез огън разкри на Мойсей тайната на Вечната Дева, като Го превъзнасяте във всички векове.

Сокрушивый первее сень смертную, возсияв яко солнце из гроба, сыны Воскресения Твоего сотвори, Господи славы, вся умершия в вере, во веки.

Безвестных и сокровенных Сведетелю, егда имаши открыти дела тьмы и советы сердец наших, тогда не истяжи слова со всеми верою усопшими.

Егда имаши сести на престоле, и повелиши на суд предстати, собранным трубою от конец земли: тогда пощади всех Христе, яко Милостивый.

Умершим напрасно от случаев, от клича же зельнаго и скораго течения, заушения, удавления же, и лягания, Господи славы, верою усопшим ослаби во веки.

Благословим Отца и Сына, и Святаго Духа, Господа.

Яко Единицу Существом пою Тя, яко Троицу Лицы Тя чту: Отче, и Сыне, и Душе Пресвятый, безначальную державу Твоего Царствия славлю во веки.

И сега, Богородичен: Струи живыя источник запечатленный, показалася еси Богородице Дево: без мужа бо Господа рождши, безсмертия верныя напаяеши водою во веки.


Песен 9

Ирмос: Нека с непрестанни песни величаем Предсказания на законоположника (Мойсей) на планината чрез огъня и къпината и Родения от Вечнодевата за спасение на нас, вярващите.

Идеже есть веселящихся жилище святых Твоих Господи, вся от века усопшия, в вере же и надежди радоватися сподоби.

Умершия Божиим прещением, смертных громов всяких с небесе изнесенных, земли разседшейся, морю возшумевшуся, вся верныя Христе, упокой.

Всякий возраст, старцы и юныя, младенцы и дети, и ссущия млеко, мужеское естество и женское, упокой Боже, яже приял еси верныя.

От ядовитых угрызений умершия, от поглощения змиев, от попрания коней, и от удавления, и обешения от искренняго, верою Ти послужившия упокой.

Коегождо по имени в вере умершия, от века и от рода родов, неосужденно предстати Тебе Слове, в пришествии Твоем сподоби.

Слава, Троичен: Единый в Троице Боже, слава Тебе непрестанно: аще бо и Бог Кийждо, но един Естеством есть, Отец, и Сын, и Дух, трисветлыми свойствы.

И сега, Богородичен: Паче ума Рождество Твое: раждаеши бо прежде Сущаго, и млеком питаеши несказанно, Пищедавца миру: держиши же содержащаго вся, Христа единаго Избавителя нашего, Всенепорочная.


Кондак, глас 8:

Със светиите упокой, Христе душите на Твоите раби, където няма нито болка, нито печал, но живот безкраен.

Икос

Сам Ти си безсмъртен, но си сътворил и създал човека, ние земните от земя сме създадени, и в същата земя ще отидем, както Си заповядал, когато ме създаваше и ми каза: тъй като си земя, в земята ще отидеш! – там където и всички човеци ще отидем. От надгробното ридание правим песента Алилуя.

Синаксар

От Минея.

На днешния ден празнуваме паметта на (светиите на деня). По техните молитви, Христе Боже, помилуй и спаси нас! Амин.

Напомняне

От Пентикостара.

Нашите най-благочестиви отци наредиха в този ден да си спомним всички онези, които някога са починали в правата вяра и с надеждата за възкресението в живота вечен.

Владико Христе, присъедини душите на починалите в жилищата на праведните, и се смили над нас като единствен безсмъртен. Амин.


Песен 8, гл. 8, от Теодор Студит

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Възхвалявайте Този, Който на светата планина показа славата Си като Господ, и в къпината чрез огън разкри на Мойсей тайната на Вечната Дева, като Го превъзнасяте във всички векове.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим.

Честнейшую

Народът: (речитатив) Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

Песен 9, гл. 8:

Нека с непрестанни песни величаем Предсказания на законоположника (Мойсей) на планината чрез огъня и къпината и Родения от Вечнодевата за спасение на нас, вярващите.


Малка ектения 

С: Защото Те хвалят всички небесни сили, и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.


Ексапостиларий

Като поменаваме всички починали в Христос, да си спомним и за конечния ден, верни, и винаги да молим Христа за нас и тях. 

Слава, и сега, Богородичен:

Ти си сладостта на ангелите, радостта на скърбящите, защитницата на християните, Дево Майко на Господа, защити ни и ни избави от вечните мъки.


Хвалитни стихири

Глас 6, Всякое дихание

Всичко що диша да хвали Господа. Хвалете Господа от небесата; Хвалете го във висините. На Теб, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

За починалите

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. Пс.150:2


Страшен е края на човека при смъртта, и съда на Владиката е ужасен, защото там в ада е приготвен неугасим огън, измъчващ незаспиващ червей, скърцане със зъби, външна тъмнина и вечно осъждане. Затова викаме към Спасителя: „Дарувай упокой на тези, които Си избрал от временното, заради великата Твоя милост.


Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. Пс.150:3 


Оставете всичко в живота, дойдете, погледнете с ужас в гробовете, и вижте измамата на света. Къде сега е хубостта на телата, славата и богатствата? Къде е гордостта на живота? Наистина, всичко е суета. Затова викаме към Спасителя: „Дарувай упокой на тези, които Си избрал от временното, заради великата Твоя милост.

 

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). Пс.150:4


Някога на престол, а сега в гроб, облеченият в порфир сега ще се облече в тление, защото вече не е на престол, а лежи в гроб. Ето, изчезна царската власт. Ето, като сън премина човешкия живот. Затова викаме към Спасителя: „Дарувай упокой на тези, които Си избрал от временното, заради великата Твоя милост.


Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! Пс.150:5-6 


Всички отминали с надежда за вечен живот и променили житието си по всякакъв начин, Спасителю, от всеки пост и род, всяка възраст, мъже, жени, и новородени младенци, всели в недрата на Авраам, като Човеколюбец, и в места на покой, заради великата Ти милост. 


Гл. 2. Слава: от Пентикостара


Както цветото изсъхва и преминава като сън, така се разлага всеки човек. Отново при звука на тръбата, всички мъртви ще станат като от земетръс за да Те посрещнат, Христе Боже. Тогава, Владико, които си взел от нас, настани в мястото на Твоите светии, като презреш съгрешенията им, Добросърдечни.


Гл. 6. И сега: от Пентикостара


Ти си нашия Бог, Който премъдро си сътворил всичко. Изпра̀ти ни пророците да ни пророчестват за Твоето пришествие, и апостолите да проповядват Твоето величие. Първите пророчествуваха Твоето пришествие, вторите просветиха с кръщение народите. Мъчениците пострадаха и получиха слава за това, и прилежно се молят на Тебе – Владиката, заедно с родилата те Майка. Упокой, Боже, душите, които си приел, а нас сподоби с Твоето Царство, Ти, Който претърпя кръста заради мене – осъденият, Избавителю мой и Боже.


Велико славословие чете се

Слава на Тебе, Който ни показа светлината! Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците добра воля! Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава. Господи, Царю небесни, Боже Отче Вседържителю, Господи, Сине единородни, Иисусе Христе и Светий Душе! Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, Който вземаш върху Си греха на света, помилуй нас – Ти, Който вземаш върху Си греховете на света! Приеми нашата молитва, Ти, Който седиш отдясно на Отца и ни помилвай! Защото само Ти си свят, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бога Отца! Амин!

Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки, и във вечни векове! Удостой ни, Господи, през тоя ден да се запазим от грях! Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки! Амин!

Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме! Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! Господи, прибежище бил си нам от род във род. Аз рекох: „Господи, помилуй ме и изцери душата ми, защото съгреших пред Тебе“. Господи, към Тебе прибягнах, научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Защото у Тебе е изворът на живота; в Твоята светлина ще видим светлина. Продължи Твоята милост към тия, които Те познават. 

Сподоби ни, Господи, през този ден да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни и хвално и прославено да е името Ти во веки. Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост, Господи, е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение. На Тебе слава подобава, на Отца и Сина, и на Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин!


Просителна ектения

С: Защото благословена и славна е силата на Твоето Царство, на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин!


Стиховни стихири. Глас 6:

От Пентикостара

Имайки неразгадаемо състрадание към нас, и неизчерпаем извор на божествено благоволение, Многомилостиви, дошлите при Тебе, Владико, всели в земята на живите, във възлюбените и желани селения, давайки им притежание, което е вечно, защото Ти проля кръвта Си за всички, Христе, и така откупи целия свят с цена, която ни даде живот. 


Стих: Техните души ще пребъдват в добро място.


Претърпял Си животворно умъртвяване, и стана извор на живот, и даде на верните вечна наслада чрез божествената Си доброта, Владико, единствен щедър и безгрешен. Сега Те молим за починалите в надежда за възкресение, да им даруваш прощение на прегрешенията, та по всякакъв начин да се възпява Твоето име, Христе, и така спасени да славим Твоето човеколюбие.


Стих: Блажени, които си избрал и приел, Господи.


На Тебе се молим, Христе, Който господаруваш над живите и мъртвите с богоначална власт. Сам упокой с Твоите избрани Твоите верни раби, отминали при Тебе, Човеколюбче – единственият благодетел, в място прохладно, в светлината на светиите, защото обичаш милостта и спасяваш като Бог, тези които Си създал по Свой образ, единствен Многомилостиви.  


Слава:


Някога в Едем вкусването от дървото се оказа болезнено за Адам, когато змията изплю отровата, и заради него влезе смъртта във всички родове, поглъщаща човека. Но дойде Владиката, стъпка змията и ни дари възкресение. Затова да извикаме към Него: пощади, Спасителю, които си приел, и със светиите ги упокой, като човеколюбец.


И сега: Богородичен


Ти се яви жилище, достойно за Бога, Пресвята, прие Бога в себе си, и роди безмъжно Бога в две естества, но в една ипостас, Чиста. Него моли, Дево, Единородният и Първороден, Който те запази непорочна и след раждането ти, да упокои душите на починалите във вяра, в светлината на нетлението и блаженството. 


Благо есть, Пс. 91

Свещеникът: Добро е да славим Господа и да възпяваме Твоето име, Всевишний, да разгласяме сутрин Твоята милост, и Твоята истина – всяка нощ.


Трисветое


Тропар, гл. 8

Глубиною мудрости

Чрез дълбочината на мъдростта всичко Си устроил човеколюбно, и на всички полезното Си дал, единствени Създателю, упокой, Господи, душите на Твоите раби, защото те възложиха всичкото си упование на Тебе, Твореца и Създателя и нашия Бог.


СВЕТА ЛИТУРГИЯ


Антифон 1, гл. 2

Стих 1: Добро е да славим Господа и да възпяваме Твоето име, Всевишний. Пс.91:1

Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.

Стих 2: Да разгласяме сутрин Твоята милост, и Твоята истина – нощем. Пс.91:2

Стих 3: Праведен е Господ, и няма неправда в Него. Пс.91:16


Малка ектения


Антифон 2, гл. 2

Стих 1: Господ царува; Той е облечен с величие, облечен е Господ с могъщество и препасан. Пс.92:1А

Спаси ни, Сине Божий, во святих дивен Си, поющия Ти, алилуия.

Стих 2: И Той утвърди вселената, която няма да се поклати. Пс.92:1Б

Стих 3: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. Пс.92:5Б

Единородний Сине:


Малка ектения


Антифон 3

Тропар, гл. 8

Глубиною мудрости

Чрез дълбочината на мъдростта всичко Си устроил човеколюбно, и на всички полезното Си дал, единствени Създателю, упокой, Господи, душите на Твоите раби, защото те възложиха всичкото си упование на Тебе, Твореца и Създателя и нашия Бог.


Слава, и сега, Богородичен:

Имаме те и стена, и пристанище, и благоприятна молитвеница пред Бога, Който си родила, Богородице безмъжна, на верните спасение.


Малък вход

Входно, гл.2:

Приидите поклонимся и припадем ко Христу. Спаси ни, Сине Божий, во святих дивен Си, поющия Ти, алилуия.


Тропари, гл. 8

Глубиною мудрости

Чрез дълбочината на мъдростта всичко Си устроил човеколюбно, и на всички полезното Си дал, единствени Създателю, упокой, Господи, душите на Твоите раби, защото те възложиха всичкото си упование на Тебе, Твореца и Създателя и нашия Бог.

На храмовия светия

Кондак

Глас 8

Със светиите упокой, Христе душите на Твоите раби, където няма нито болка, нито печал, но живот безкраен.


Прокимен. Глас 6.

Душите им ще бъдат настанени на добро място. Стих: Господи, Боже мой, викам към Тебе.


Апостол

1 Сол.4:13-18

Братя, не искам вие да не знаете за починалите, за да не скърбите, както и другите, които нямат надежда. Защото ако вярваме, че Иисус умря и възкръсна, то и починалите в Иисуса Бог ще приведе с Него. Прочее, това ви казваме чрез слово Господне, че ние живите, които останем до пришествието Господне, няма да изпреварим починалите, защото Сам Господ с повеление, при глас на Архангел и при тръба Божия, ще слезе от небето, и мъртвите в Христа ще възкръснат първом; после ние, останалите живи, заедно с тях ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха, и така винаги с Господа ще бъдем.

Алилуия. Глас 6

Стих 1: Блажени, които Си избрал и приел, Господи. Пс.64:5

Стих 2: Паметта им е от века и до века. Пс.101:13


Евангелие на Седма събота след Пасха

Йоан 21:14-25


Причастен. Пс 64, 101.

Блажени, които си избрал и приел, Господи. Паметта им е от века и до века. Алилуйя.


Вместо Видехом

Глубиною мудрости

Чрез дълбочината на мъдростта всичко Си устроил човеколюбно, и на всички полезното Си дал, единствени Създателю, упокой, Господи, душите на Твоите раби, защото те възложиха всичкото си упование на Тебе, Твореца и Създателя и нашия Бог.


След „Буди имя Господне, хорът запява поменни стихири.

Гл. 4

С душите на починалите праведници упокой, Спасителю, душите на Твоите раби, запази ги в блажения живот, който е у Тебе, Човеколюбче.


В Твоето място на покой, Господи, където се упокояват всички Твои светии, упокой и душите на Твоите раби, защото Си единственият Човеколюбец.


Слава:

Ти си Бог, Който слезе в ада, и развърза окованите. Сам и душите на Твоите раби упокой!


И сега: 

Единствена чиста и непорочна Дево, която роди безсеменно Бога, моли да се спасят тяхните души.


Ектения за починалите

Дяконът: Помилуй нас, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй ни и помилуй. 

Хорът: Господи помилуй (3 пъти, мертвено)

Още се молим за упокоение душите на починалите Божи раби ... и за да им се прости всяко волно и неволно прегрешение.

За да всели Господ Бог душите им там, където почиват праведниците.

Божията милост, царството небесно и прощение на греховете им да изпросим от Христа – безсмъртния Цар и наш Бог.

Хорът: На Тебе, Господи.

Дяконът: На Господа да се помолим!

Свещеникът: Боже на духовете и на всяка плът, Който стъпка смъртта, съсипа дявола и подари живот на Твоя свят! Сам Ти, Господи, упокой душите на починалите Твои раби сега поменати в място светло, в място тревисто, в място прохладно, дето няма никаква болка, скръб и въздишка. Всяко съгрешение, което са сторили с думи, или дело, или мисъл, прости, като благ и човеколюбив Бог, тъй като няма човек, който да живее и да не съгреши. Едничък Ти, Господи, си без грях: Твоята правда е правда вечна, и Твоето слово е истина.

Дяконът: На Господа да се помолим! 

Хорът: Господи помилуй!

Свещеникът: Защото Ти си възкресението, животът и покоят на починалите православни християни, Христе Боже наш, и затова на Тебе отправяме славата, с безначалния Твой Отец, и пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков.

Хорът: Амин! Вечная памет (3 пъти).


Отпуст

Дяконът: На Господа да се помолим!

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Благословението Господне и Неговата милост да дойдат върху вас, чрез благодатта и човеколюбието Му, всякога, сега и винаги и во веки веков.

Народът: Амин.

Свещеникът: Слава на Тебе, Христе Боже, упование наше, слава на Тебе!

Народът: Слава на Отца и Сина и Светия Дух! Сега и винаги, и во веки веков. Амин. Господи, помилуй. (три пъти) Благослови!

Свещеникът дава отпуст:

Христос, истинският наш Бог, по молитвите на Своята пречиста и преблагословена света Майка, (името на храмовия светец), на светите славни и всехвални апостоли, на светите славни и добропобедни мъченици, на преподобните и богоносни наши отци, на светите равноапостолни славянобългарски просветители Методий и Кирил, на светия благоверен цар Борис-Михаил, на светия отец наш Климент архиепископ, Охридски чудотворец, на преподобния наш отец Йоан, пустинножител Рилски, чудотворец, на светия наш отец Йоан Златоуст, архиепископ Цариградски, на светите и праведни богоотци Йоаким и Анна, на светия (името на светеца на деня), чиято памет честваме, и на всички светии  да ни помилва и спаси като благ и човеколюбец.

Народът: Амин.

Свещеникът: По молитвите на светите наши отци, Господи, Иисусе Христе Боже наш, помилуй и спаси нас.

Народът: Амин.