Monday 29 August 2022

1 септември - начало на църковната нова година

Начало на индикта, тоест новата година. 

Преподобни Симеон Стълпник. 

Свети 40 жени мъченички. Св. Мчца Калиста.


Вечерна

Блаже́н муж: 1-я антифон.


Господи, воззвах (Пс. 140), глас 1:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!

На индикта, глас 1. Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Стих: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс.141:7А)

След като научихме молитвата от първоначалното божествено учение на Христос, нека всеки ден казваме на Твореца: Отче наш, Който живееш на небесата, давай ни насъщния хляб, като презираш греховете ни.

Стих: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс.141:7Б)

Ти, Христе Боже, написа някога скрижалите на Синайската планина, а сега Ти сам в плът, в град Назарет, получи честта да прочетеш пророческата книга; и като я отвори научи хората, че написаното за Тебе се изпълни.

Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс.129:1-2А)

Както някога справедливо паднаха телата на непокорните на Тебе евреи в пустинята, Владетелю на всичко, така и сега, Христе, според думите на псалма, разпръсни костите на нечестивите и неверни агаряни в ада. (По ц.с.: Пс. 140:7)

Други стихири (славянски) на преподобния, глас 5.

Подобен: Преподо́бне о́тче:

Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс.129:2Б)

Преподобни отче, ако стълбът можеше да говори, не би престанал да пее за твоите страдания, подвизи и ридания. Но той е повече носен, отколкото сам е носил като дърво, напоено с твоите сълзи. Ангелите се удивиха, хората се учудиха, изплашиха се бесовете от търпението ти, преподобни Симеоне, затова се моли за спасението на нашите души.

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3-4А)

Преподобни отче, със силата на Божествения Дух ти се уподоби на своя Владика и се изкачи на стълба като на кръст. Той разкъса ръкописанието на всички, а ти унищожи бунта на страстите. Той е като агне, а ти си като жертва. Той се изкачи на кръста, а ти се изкачи на стълпа. Преподобни Симеоне, моли се за спасението на нашите души.

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс.129:5)

Преподобни отче, ти обля със сълзи тялото си и очисти душата, изкачи се на висотата на добродетелите, като си имал своя стълб като видимо жилище, а горния Сион твоя духовен и небесен град. Ти удиви ангелите, разтрепери хората и засрами бесовете с добродетелите си. Преподобни Симеоне, моли се за спасението на нашите души.

Още стихири на преподобния, глас 2, самогласни:

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6-7А)

От добър корен добър плод поникна: Симеон, посветен от младини, кърмен с благодат повече, отколкото с мляко и издигнал тялото си на каменен стълб, а ума си към Бога още по-високо, с добродетелите изгради небесно жилище, и ходейки радостен с божествени сили, стана жилище на Христос – Бога и Спасителя на нашите души.*

* същата стихира е Слава на Хвалитните от утринната.

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Преподобни отче Симеоне, твоята памет и кротостта на сърцето ти пребъдва вечно! Макар и да си отиде от нас, добри пастире, но духом не ни напусна, предстоиш в Божията любов и ликуваш заедно с ангелите на небето. Моли се с тях да бъдат спасени душите ни!

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Киприаново: Мощите от твоята ракла изливат изцерения, всехвални отче, и твоята свята душа, съединила се с ангелите, подобаващо се радва. Тъй като имаш дръзновение пред Господа, преподобни, и ликуваш с безплътните на небето, моли се заедно с тях да се спасят нашите души.

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. (Пс. 116:2)

Германово: Богоносни, ти обикна най-висшата философия и беше извън света, живеещ над видимите неща, и стана неопетнено, божествено Божие огледало, и бидейки винаги съединен със Светлината, получаваше Светлината, и си получил още по-светъл край, блажени. Моли се за нашите души, мъдри Симеоне.

Слава, на преподобния, глас 6. Германово: Божествена благодат осенява твоята мощехранителница, свещени Симеоне, затова ние идваме при успокоителното благоухание на твоите чудеса, като получаваме изцерение от болести. А ти, преподобни отче, моли Христос Бога за нашите души.

И сега, на индикта, глас 6. Византи́ево: Слове и Сине, Който си съединен с безначалния Свети Дух, Създателю и Творецо на всичко видимо и невидимо, благослови венеца на годината, като запазваш в мир православните, по молитвите на Богородица и всички Твои светии.


Вход с кадилница. Свете тихий

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бога – Отец, Син и Свети Дух; Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.


Прокимен на деня


Четива (Паримии). (П. стр. 59)

Из пророчествата на Исайя чтение (61:1-10А):

Духът на Господа Бога е върху Мене, защото Господ Ме помаза да благовестя на бедни, прати Ме да изцелявам съкрушени по сърце, да проповядвам на пленени освобождение и на затворници – отваряне на тъмница, да проповядвам благоприятната Господня година и деня за отмъщение от нашия Бог; да утеша всички тъгуващи, да възвестя на тъгуващите в Сион, че тям вместо пепел ще се даде украшение, вместо плач – елейна радост, вместо отпаднал дух – славна одежда; и ще ги нарекат силни с правда, сад на Господа за Негова слава. И ще застроят вековни пустини, ще възстановят стари развалини и ще подновят разорени градове, запустели от отдавнашни родове. Тогава ще дойдат другоземци и ще пасат стадата ви; синове на чуждестранци ще бъдат ваши земеделци и ваши лозари. А вие ще се наричате свещеници на Господа, – служители на нашия Бог ще ви наричат; ще се ползувате с имота на народите и ще се славите с тяхната слава. Зарад посрамянето двойно ще ви бъде дадено; зарад похулването те ще се радват на своя дял, защото в земята си двойно ще получат; вечно веселие ще бъде у тях. Защото Аз, Господ, обичам правосъдие, мразя грабеж с насилие, и ще им въздам награда по истина и ще поставя с тях вечен завет; и семето им ще бъде известно между народите, и потомството им – всред племената; всички, които ги видят, ще познаят, че те са семе, от Господа благословено. С радост ще се радвам в Господа, душата ми ще се развесели в моя Бог.

Из книга Левит чте́ние (глава 26:3-12, 14-17, 19-20, 22, 33, 40Б-41А):

Така казва Господ на синовете Израилеви: Ако постъпвате според Моите наредби и пазите Моите заповеди и ги изпълнявате, ще ви дам дъждове, когато потрябва, и земята ще даде рожбата си, и полските дървета ще дадат плода си. И вършитбата ще трае у вас до гроздобер, гроздоберът ще трае до сеитба, и ще ядете хляба си до насита, и ще живеете на земята (си) безопасно. Ще дам мир на земята (ви), ще легнете, и никой не ще ви обезпокои, ще пропъдя лютите зверове от земята (ви), и меч не ще мине през вашата земя. И ще гоните враговете си, и те от меч ще паднат пред вас; петима от вас ще прогонят сто души, и сто от вас ще прогонят десет хиляди, и враговете ви ще паднат от меч пред вас. Ще погледна милостно към вас (и ще ви благословя), ще ви направя родливи, ще ви размножа, и ще утвърдя завета Си с вас. И ще ядете от старото - ланското, и ще изхвърлите старото зарад новото. Ще поставя жилището Си между вас, и душата Ми няма да се погнуси от вас. Ще ходя между вас и ще бъда ваш Бог, а вие ще бъдете Мой народ.

Ако пък Ме не слушате и не изпълнявате всички тия заповеди, ако презрете Моите наредби, и ако душата ви се погнуси от Моите закони, тъй че не ще изпълнявате всичките Ми заповеди, като нарушите завета Ми, – то и Аз ще постъпя с вас тъй: ще ви пратя страхотии, изтощение и треска, от които ще ослабнат очите и ще се измъчи душата, и ще сеете семето си напразно, и вашите врагове ще го изядат. Ще обърна лицето Си против вас, и ще паднете пред враговете си; над вас ще владеят враговете ви, и вие ще бягате, кога ви никой не гони. 

Ще сломя гордата ви упоритост, ще направя небето ви като желязо, и земята ви като мед; и напразно ще се изтощава силата ви, и земята ви не ще даде своята рожба, и дървесата на земята (ваша) не ще родят плодовете си. 

И ще ви изпратя полски зверове, които ще ви лишат от децата ви, ще изтребят добитъка ви и ще ви намалят, тъй че ще запустеят пътищата ви. И земята ви ще бъде пуста и градовете ви разорени, задето сте вършили престъпления против Мене и сте отивали срещу Мене, казва Господ Бог, Светият Изра́илев.

За преподобния:

Премъдрост Соломонова чте́ние (4:7-15):

Праведникът и да умре рано, ще бъде в покой, защото не в дълговечността е честната старост, и не с броя на годините тя се измерва. Мъдростта е седина за людете, и безпорочният живот - възраст на старостта. Като благоугодил Богу, праведникът е обикнат и, като живял посред грешници, е прибран; грабнат е, да не би злоба да измени разума му, или коварство да прелъсти душата му. Защото упражнението в нечестие помрачава доброто, и вълнението на страстта развратява незлобивия ум. Достигнал съвършенство в кратко време, той е навършил дълги години; защото душата му е била угодна Господу, затова и побързал да излезе изсред нечестието. А хората видяха това, и не разбраха, дори и не помислиха, че благодат и милост има за светиите Му и промисъл - за избраниците Му.


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


Стиховни стихири на индикта, глас 1.

Самогласни, от монах Йоан:

Настъпи началото на годината (църковна), която ни кани да празнуваме нея и просветените в нея: Калиста, Евод и Ермоген, събрани в страданието, и равноангелния Симеон и Иисус Навин, както и седемте млади мъже от Ефес и хора от четиридесетте свети жени. Да се ​​празнуваме заедно паметта им, почитатели на празниците, и благочестиво да възкликнем: Господи, благослови делата на Твоите ръце и ни удостои да прекараме ползотворно времето на идващата година.

Стих: На Тебе, Боже, подобава хвала на Сион, и Тебе ще се даде оброк (в Иерусалим). (Пс. 64:2)

Христе Боже наш, Който премъдро сътвори всичко и го приведе от небитието в битие, благослови венеца на годината и пази невредими нашите градове, и със силата Си развесели верния народ, дай му победа над противниците заради Богородица, като даруваш на света голяма милост.

Глас 2:

Стих: Ще се наситим с благата на Твоя дом, на светия Твой храм. (Пс. 64:5Б)

Киприаново: Дивен си, Господи, и чудни са Твоите дела (Пс. 138:14), и пътищата Ти са неизследими. Ти си Божията мъдрост и съвършена ипостас и сила, събезначален и съприсносъщен (на Отца), и дойде в света с Твоята творческа всемогъща власт, търсейки да възстановиш образа, който създаде, дойде неизказано от безмъжна майка, без да загубиш от Божествеността, Ти установи сезоните и годините за нашето спасение, Неизменни. Затова Ти викаме: добри Господи, слава на Тебе.

Стих: Увенчаваш годината на Твоята благост, Господи. (Пс. 64:12А)

От Йоан Дамаскин: Ти създаде всичко с мъдрост, предвечно Слово на Отца, и утвърди цялото творение чрез Твоето всемогъщо слово. Благослови венеца на годината с Твоята доброта и потисни ересите чрез Богородица, тъй като Ти си добър и човеколюбив.

Слава, на светеца, глас 3:

Преподобни отче, ти намери добрата стълба, с която се издигна във висините като Илия, който я намери във вид на огнената колесница, но той не я остави, за да се изкачват другите, а ти и след смъртта си имаш своята кула, небесни човече, земни ангеле, незаспиващ светилниче на вселената, преподобни Симеоне, моли да се спасят душите ни.

И сега, на индикта, глас същия.

От монах Йоан: Ти си вечен, Царю, и оставаш такъв в безкрайни векове, приеми молитвите на нас грешните, които търсим спасение, и дай на земята Си добра реколта и добър климат, Човеколюбче. Спасителю, помогни на верния ни народ срещу безбожните, както някога помогна на Давид, защото те дойдоха в Твоето жилище и оскверниха Твоето всесвято място, но Ти, Христе Боже, дарувай на православните християни победи, заради молитвите на Богородица, защото Ти си победа и хвала за православните.


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропари

За началото на църковната година, глас 2:

Създателю на цялото творение, Който си поставил времената и годините в Своята власт, благослови венеца на годината на Твоята благост, Господи, като по молитвите на Богородица запазваш в мир царете /властващите/ и Твоя град, и ни спаси.

Глас 4, за деня на околната среда

Господи, като Бог със Словото Си Ти създаде всичко, установи закони и безопасно го управляваш за Твоя слава. По молитвите на Богородица, Спасителю, пази устойчиви и невредими всички съставки, които образуват света, и спаси вселената.

Слава, на преподобния, глас 1:

Преподобни отче наш Симеоне, ти стана стълб на търпението, проявявайки усърдие да подражаваш на праотците: в страданията – на Йов, в изкушенията – на Йосиф и в живота си – на безплътните сили, макар да си бил в тяло, преподобни; моли се на Христос Бог да бъдат спасени душите ни.

И сега, Богородичен, глас 1:

Радвай се, преизпълнена с благодат Богородице Дево, пристанище и защита за човешкия род, защото от тебе се въплъти Изкупителят на света, тъй като само ти си едновременно майка и Дева, винаги благословена и винаги изпълнена със слава, моли Христос Бог да дарува мир на цяла вселена.


———————————————————-


Утринна


След Шестопсалмието, Велика ектения

Бог Господь, на глас 2 

Пс. 117

Стих 1: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2: Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3: Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4: Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в очите ни.

Тропари като вечерната.


Малка ектения: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи седални (славянски)

На индикта, глас 4. Подобен: Удиви́ся Ио́сиф:

Като Господ на всичко и дарител на благата, ние Ти се покланяме вярно и усърдно викаме: молим за Твоята доброта, Спасителю, и заради молитвите на родилата Те и на всички, които винаги са Ти угаждали, удостой ни като добър, да Ти принесем благоприятна година, защото ние Те празнуваме като двоен по природа и вярно Те славим.

Слава, на преподобния, глас 8. Подобен: Премудрости:

Взел си кръста Господен, мъдри, и си Го следвал до край, с ума си не се върна към света, богомъдри, с въздържание и подвиг умъртви страстите и се подготви като храм за твоя Господ. Затова получи и даровете на безвъзмездното изцеление, да изцеляваш болните и да прогонваш злите духове, най-преподобни Симеоне, моли Христос Бога да даде прошка на греховете на тези, които празнуват с любов твоята памет.

И сега, пак на индикта: Като Господ на всичко: виж по-горе.


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


Втори седални, глас 8.

На св. Симеон. Подо́бен: Премудрости:

С въздържание, подвизи и молитви си обручил душата си, украсен от Бога, бил си съучастник с мъчениците, блажени, и наистина си получил дарове на чудотворство за изцеряване на болести, на тези, които те прославят с вяра. Затова и прогонваш войнствата на демоните с властта, която ти е дадена свише, преблажени Симеоне; моли се на Христос Бога да даде прошка на греховете на тези, които празнуват с любов твоята свята памет.

Слава на света Калиста, глас 4,

Подобен: Ско́ро предвари́;

С вяра си влезла в подвига на мъчението, Калисто, проповядвайки с двамата си братя Христос, нашия Бог, защото така си възпитана, такива си ги и направила: истински духовни съсъди на Христовата Църква. Затова, мъченице, заедно с тях си причислена в горния живот.

И сега, Богородичен: Владичице, бързо приеми нашите молитви и ги принеси на твоя Син и Бог, чиста Господарке, освободи от нещастия тези, които притичват до тебе, и унищожи атаките и дързостта на онези, които се въоръжават срещу твоите раби, Дево.


//[Ако храма е посветен на св. Симеон (с. Егълница и с. Ореховица), по полиеле́и седа́лен преподо́бнаго, глас 8.

Подо́бен: Премудрости:

Превозше́л еси́ ве́рою, о́тче му́дре, и, привре́менная вся презре́в, Христу́ после́довал еси́ си́лою ду́ха,/ воздержа́нием иста́ил еси́ те́ло твое́, преподо́бне, Небе́сную сла́ву при́сно провидя. Те́мже и обре́л еси́ к восхо́ду боже́ственному столпа́ ле́ствицу, твоего́ жела́ния прили́чну, Симео́не свяще́ннейший. Моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное:

Воздержа́нием житие́ твое́ украси́л еси́, умертви́в те́ло твое́, в ничто́же обрати́л еси́ вра́жия прило́ги, о́тче блаже́нне,/ и преста́вился еси́ к Бо́гу в ве́чную жизнь, я́ко досто́ин насле́дник. Те́мже не преста́й моля́ся поми́ловатися душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен: Пресвята́я Де́ва, нас поми́луй, прибега́ющих ве́рою к Тебе́, Благоутро́бней, и прося́щих те́плаго Твоего́ заступле́ния. Мо́жеши бо, я́ко Благая, всех спасти́, я́ко су́щи Ма́ти Бо́га Вы́шняго, Ма́териими Твои́ми мольба́ми при́сно умоля́ющи, Богоблагода́тная.]//


Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И сега: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.


Прокимен (Пс. 146)

Велик е Господ наш, и велика е силата Му. (5А) Стих: Хвалете Господа, защото е добро нещо да се пее на нашия Бог. (1А)


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3)

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според евангелист Матея.

Дяконът: Да внимаваме!

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Евангелие от Матея (11:27-30)

Рече Господ на своите ученици: всичко Ми е предадено от Моя Отец, и никой не познава Сина, освен Отец; и нито Отца познава някой, освен Сина, и комуто Синът иска да открие. Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя; вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си; защото игото Ми е благо, и бремето Ми леко.


50 Псалом (чете се)


Слава: По молитвите на преподобния, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира на индикта, гл 2:

От Йоан Дамаскин: Ти създаде всичко с мъдрост, предвечно Слово на Отца, и утвърди цялото творение чрез Твоето всемогъщо слово. Благослови венеца на годината с Твоята доброта и потисни ересите чрез Богородица, тъй като Ти си добър и човеколюбив.


Литийна молитва (дяконът)


Канони 2, на индикта и на преподобния

На индикта, Творение на Йоан Дамаскин. Глас 1,

Песен 1

Ирмос: Ние, всички народи, да пеем победна песен на Този, Който промени горчивите дела на фараона и преведе Израиля през морските дълбини със сухи нозе, защото Той се прослави.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Да запеем всички победна песен на Христос, чрез Когото се създаде всичко и в Него се извършиха неразлъчно, Той е ипостасното Слово, родено от безначалния Бог Отец, и защото се прослави.

Да запеем всички победна песен на Христос, Който чрез благословението на Отец се яви от Дева и ни проповядва благоприятна за спасение Господня година, и защото се прослави.

Дойде в Назарет Подателят на закона, в съботен ден поучаваше като направи неизказаното Си идване законно за евреите, чрез което, като милостив, ще спаси нашия род.

Богородичен: Всички вярващи, ката възпеем предивната Дева, която роди Христос за вселената и всичко изпълни с радостта на вечния живот, винаги да я възхваляваме, защото се прослави.


Друг канон, на преподобния, на 4, чието краестрочие е: Приими́ пе́ние, о Симео́не всеблаже́нне. Иоа́нна мона́ха. Глас 8.

Песен 1

Ирмос: Да възпеем, всички народи, Господа, Който потопи в Червено море фараона, като пеем победна песен, защото се прослави.

Припев: Преподобни отче Симеоне, моли Бога за нас!

С твоите молитви, богоносни Симеоне, дай на гнилият ми език да бъде арфа, за да ти пея песен, научена от Бога, със светлината на знанието.

Персите, етиопците, индусите, скитите и арабите познаха величието на твоята мъдрост, отче, и прославиха Христа, когото ти прославяш.

От пастирските дворове, като Яков, Давид и Мойсей, ти се яви водач на разумни стада, изпълнен с духовна благодат, блажени.

Богородичен: Радвай се, почитана, пречиста Богородице, която вмести в утробата си невместимия Бог, изпроси за нас, възпяващите те, да се избавим от злини.

Катава́сия: Крест начертав, Моисе́й впря́мо жезло́м Чермно́е пресече́, Израилю пешеходя́щу; то́же обра́тно фарао́новым колесни́цам, уда́рив, совокупи́, вопреки́ написа́в непобеди́мое ору́жие. Тем Христу́ пои́м, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

*След канона са преведени.


Песен 3

Ирмос: Утвърди ме на непоклатимия камък на Твоите заповеди, Христе, и ме просвети със светлината на Твоето лице, защото няма по-свят от Тебе, Човеколюбче.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Утвърди, Благий, плодовитото лозе, което Твоята десница насади с любов на земята, като запазиш Твоята църква, Всесилни. (По Пс. 79:15-16)

Тези, които се украсяват с духовни, богоукрасени дела, Господи, преведи през тази идваща година, Владико, тези, които с вяра Те славят с песни, Боже на всичко.

Дарувай ми, милостиви Христе, тих годишен кръг и ме насити с Твоите божествени слова, с които си се открил на евреите, говорейки в съботата.

Богородичен: Винаги те славим като единствената, която надестествено получи благодатта в утробата си и без колебание роди Христос, нашия Бог.


Песен 3

Ирмос: Господи, насади Твоя страх в сърцата на рабите Си и бъди крепост за нас, които наистина Те призоваваме.

Припев: Преподобни отче Симеоне, моли Бога за нас!

Бързо избяга от зимните беди на духовете, устреми се към спасителната обител, Симеоне, от която получи неостаряващ живот.

С радост си приклонил покорното си ухо, всеблажени, към милостивия Владика и си придобил блажен живот.

В браздите на сърцето ти си приел семената на думите и ги напоил със сълзи, така в Христа си пожънал умножен клас от добродетели.

Богородичен: Неизказано, Богородице Дево, си заченала Спасителя и Господа, Който ни избавя от злото, затова наистина те призоваваме.


Катава́сия: Жезл во образ та́йны приемлется, прозябе́ннем бо предразсужда́ет свяще́нника; неплодя́щей же пре́жде Це́ркви, ны́не процвете́ Дре́во Креста́, в держа́ву и утвержде́ние.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Ти си нашият Бог и на Тебе слава възнасяме…


Седален на индикта, глас 8.

Подобен: Прему́дрости:

Ти даваш на всички на земята плодородни сезони и дъждове от небето, сега приеми молитвите на Твоите раби, избави народа Си от всички беди, защото Твоите милости наистина са над всичките Ти дела. Затова благослови нашите тръгвания и връщания, ръководи делата от нашите ръце и ни дарувай прощение на греховете, Боже, защото Ти, като силен, преведе всичко от небитие в битие.

Седален на преподобния, глас и подобен същия:

Ти остави всичко земно и макар да си бил в света по плът, живя духом като небесен ангел, като умъртви пристъпите на плътските страсти, се показа угодник на Троицата, блажени. Затова цериш болните от страсти, и със слово и благодат прогонваш бесовете, блажени Симеоне; моли Христос Бога да даде прошка на греховете на всички, които празнуват с любов твоята свята памет.

Слава, на светите жени, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:

Разумни и достойни за удивление агънца, чрез мъчението вие с вяра бяхте доведени до Агнеца и Пастира, завършихте пътя и опазихте вярата, затова днес с радост празнуваме вашата свята памет и величаем Христос.

И сега, Богородичен: Настави ни в пътя на покаянието, защото винаги се обръщаме към злите пътища и разгневяваме най-благия Господ, благословена Марийо, непознала брак, прибежище за отчаяните хора и Божие жилище.


Песен 4

Ирмос: Разбрах, Всесилни, Твоя промисъл и със страх те прославих, Спасителю.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Твоя народ Ти принася началото на годината, като Те славослови с ангелски песни, Спасителю.

Като Човеколюбец удостой всички, които започват годината, та и благоугодно да я завършат с Тебе, Христе.

Вседържителю, единствени Господи, успокой и дари на света хода на годините.

Богородичен: Всички възпяваме Богородицата като пристанище на нашите души и твърда надежда.


Песен 4

Ирмос: Чух, Господи, вест за Тебе и се уплаших (Авак. 3:2), разбрах Твоите дела и прославих Твоята сила, Господи.

Припев: Преподобни отче Симеоне, моли Бога за нас!

Не на пясък, а на дълбоките твои трудове си положил основите на въздържанието, преблажени, създал си добродетели като непоклатим стълб

Ти засели тялото си в сурово жилище, прикова духа си със страх, и придоби наследство в божието жилище, преподобни.

Смирил си вътрешните страсти на тялото, всеблажени, и докато лежеше в торището, червеите се бояха от тебе.

Заради доброволното си страдание ти заприлича на животворящия Мъртвец и в тъмен ров като гроб сам се предаде жив.

Богородичен: Винаги се моли на Бога, Когото си родила, пречиста Мария, да даде опрощение на греховете на твоите раби.


Катава́сия: Услышах, Господи,/ смотре́ния Твоего́ таинство,/ разуме́я дела́ Твоя́// и просла́вих Твое́ Божество́.


Песен 5

Ирмос: Бодърствувайки нощем Те възпяваме, Христе, събезначален на Отца и Спасител на нашите души, подай мир на света, Човеколюбче!

Изпълвайки всичко с благост, Христе, увенчай с благословения и дарувай на рабите си цялата година с добър климат и добри плодове.

Покажи ни годишна отплата, промяна към по-добро и запазване на мира за всички, които те познават, Слово Божие, защото се уподоби на човеците.

Ти дойде на земята, Събезначални на Отца, и от Отца си възвестил освобождаване на пленените, проглеждане на слепите и благоприятно време. (Ис.61:1–2, Пс. 64:12)

Богородичен: Нашите надежди, чиста Богородице, и нашето доверие са отправени към тебе, направи да бъде милостив към нас Този, Когото си родила, Дево.


Песен 5

Ирмос: Просвети ни с Твоите повеления, Господи, и чрез Твоята висока мишца, Човеколюбче, дай ни Твоя мир.

Припев: Преподобни отче Симеоне, моли Бога за нас!

Христос те показа като новия Даниил, Симеоне, защото те върна невредим от леговището на зверовете и те яви пред нас.

Ти се изложи на буря, мраз и жега за Господа и не се скри от неприятни страдания.

Ти се показа като нов Моисей и Илия, защото през целият си живот, преподобни, получаваше храна само веднъж през цялата четиридесетница.

Обвит с въже като със златозарна огърлица, преподобни Симеоне, се показа възнасящ се на небето като на божествени крила.

Богородичен: Винаги моли твоя Син и наш Бог, чиста, неизпитала брак Марийо, да изпрати на нас, верните, голяма милост.


Катава́сия: О треблаже́нное Дре́во, на не́мже распя́ся Христо́с, Царь и Госпо́дь, и́мже надо́ дре́вом прельсти́вый, Тобо́ю прельсти́вся, Бо́гу пригвозди́вшуся пло́тию, подаю́щему мир душам на́шим.


Песен 6

Ирмос: Ти спаси пророка от кита, Човеколюбче; моля се и мен да изведеш от дълбината на греха.

Удостой ни, Владико, с началото на годината, да започнем благоугодно житие в Тебе.

На които Ти пеят покажи, милосърдни Спасителю, дни изпълнени с духовност, в поучение в Твоя закон.

Богородичен: Избави от беди тези, които с вяра те възпяват, пречиста, непорочна Богородице, която си родила Господа.


Песен 6

Ирмос: Светла дреха ми подай Ти, Който се обличаш със светлина като с дреха, многомилостиви Христе, Боже наш.

Припев: Преподобни отче Симеоне, моли Бога за нас!

Чрез знамения и чудеса, блажени, Христос те показа като самостоятелен работник, като приятно жилище на божествената действена сила.

Издигна твоето тяло, Симеоне, на стълб като на кръст, така зедно с Христос се прослави, Който се издигна на дървото (кръста) заради тебе.

След като откри пътя към небето, дивни Симеоне, издигни към небесната висина тези, които с вяра те възпяват.

Богородичен: Познахме те като планината, която провидя Даниил, от която се откъсна (Дан. 2:34) Христос – недокоснатия Камък на вярата.


Катава́сия: Воднаго зве́ря во утро́бе дла́ни Ио́на крестови́дно распросте́р, спаси́тельную Страсть прообража́ше Я́ве; тем, тридне́вен изше́д, преми́рное Воскресе́ние прописа́ше, пло́тию пригвожде́ннаго Христа́ Бо́га и тридне́вным Воскресе́нием мир просве́щшаго.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Ти си Цар на мира и Спасител на нашите души, и на Тебе слава възнасяме…


Кондак на индикта, глас 2:

Обитаващ висините, Царю Христе, Творче и Създателю на всичко видимо и невидимо, Който си сътворил дните и нощите, времената и годините, благослови сега венеца на годините и запази в мир православните християни и Твоите люде, Многомилостиви.

Икос на индикта:

На Бога, Който е създал всичко в неизразима мъдрост и Който пази всичко чрез Своята всеобхватна мощ, ние възнасяме нашата сърдечна хвала с благоговение и с трепет Го молим да даде плодовитост на земята днес, в началото на годината, и да ни избави от всяка трудност и от врагове, видими и невидими, докато викаме в тези добри времена: „За всички Твои раби, направи плодородна настъпващата година“.

Кондак на преподобни Симеон, глас 2:

Търсещ горното и съединил се с него, си превърнал стълба в огнена колесница и така си станал събеседник на ангелите, преподобни, с тях молейки непрестанно Христа Бога за всички нас.

Икос на преподобния:

Кой човешки език е достатъчен, за да се разкаже за непорочния живот на Симеон или да се похвали. Въпреки това, с Божията мъдрост, аз ще възхвалявам подвизите на този исполин на страданието. Той се яви на земята като светилник за всички хора и с търпението си сияеше заедно с ангелския хор. С тях той непрестанно пее на Христос, придобил чистота на въздържанието, като се моли непрестанно за всички нас.

Синаксар: На 1 септември започва индикта, т.е. новата църковна година. На този ден също почитаме нашия благочестив отец Симеон Стълпник, благочестивата св. Марта, майка на св. Симеон; четиридесетте свети жени мъченици, девици и подвижници, а също и техният учител, дякон Амон; светите мъченици, братя и сестра, Евод, Ермоген и Калиста; а също и смъртта на Иисус, син Навин. По техните свети молитви, Христе Боже, помилвай и ни спаси. Амин.


Песен 7

Ирмос: Момците, възпитани в благочестие, презряха нечестивата заповед, не се побояха от огнената заплаха, но стояха сред пламъка и пееха: благословен си, Боже на отците ни!

Да започнем годината, православни народи, и да сложим началото с песни към царуващия в безкрайното Царство Христос, като благочестиво Го възпяваме: благословен си, Боже на нашите отци.

Ти, Който преди времето и във времето, и винаги си Господ на всички, които Те възпяват, Христе, изворе на добротата, изпълни годината с добри дарове. Благословен си, Боже на отците.

Богородичен: Като слуги на господар ние Ти довеждаме Твоята чиста майка да се моли, добри Христе, за да се избави от всякакви беди Твоят народ, който пее: благословен си, Боже на отците.


Песен 7

Ирмос: Благочестивите юноши във Вавилон не се поклониха на златния идол, но оросявани в огнената пещ, пееха песен като казваха: превъзнасяни Боже наш и на нашите отци, благословен си.

Припев: Преподобни отче Симеоне, моли Бога за нас!

Ти разреши сушата на съмняващите се и отвори вратите на дъжда за тях, спря разтресената земя с молитви и научи народите да викат: благословен си, Боже на нашите отци.

Като голямо светило на църквата и пресветло слънце, Симеоне, който изпуска лъчи във всички посоки, ти огря навсякъде и научи народите да викат: благословен си, Боже на нашите отци.

Като прииждащи отвсякъде потоци, служителю Христов, в мястото на твоя подвиг се стече море от хора, научени от тебе да казват: благословен е Бог на нашите отци

Както в древността в обятията на старец, така Христос в скрижалите на сърцето ти се всели чрез невидима сила, преподобни, затова си възкликнал: благословен е Бога на нашите отци.

Богородичен: Подобаваше безсеменно Въплътилият се да се роди от тебе, нескверна Дево, защото ти, чиста, носи Недостижимия във всичко, на Когото пеем и с песни казваме: благословен е Бог на нашите отци.


Катава́сия: Безу́мное веле́ние мучителя злочести́ваго лю́ди поколеба́, ды́шущее преще́ние и злохуле́ние богоме́рзкое; оба́че три о́троки не устраши́ я́рость зве́рская, ни огнь снеда́яй, но, противоды́шущу росоно́сному Ду́ху, со огне́м су́ще, поя́ху: препе́тый отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси́.


Песен 8

Ирмос: Христа Бога, Който спаси децата поети в пещта и превърна гръмотевичния пламък в роса, пейте и прославяйте през всички времена.

На Тебе, Христе, като основател на спасението, честната Църква предлага началото на годината и вика: пейте и прославяйте Христос во веки.

Създателят, Който по Своя воля мъдро създаде всичко от небитието и направи времената за обръщане, възпявайте и Го прославяйте во веки.

На Бог, Който създаде всичко и променя времената за многовидните нужди на хората, пеем: хвалете и Го прославяйте во веки.

Богородичен: В началото на годината православните събрания на народа и ние ти пеем, Богомайко, чиста Дево, защото си Богородица и спасение на всички.


Песен 8

Ирмос: Прославилият се на светата планина и Явилият на Мойсей в огъня на къпината тайната на Приснодевата Господ възпявайте и прославяйте през всички векове.

Припев: Преподобни отче Симеоне, моли Бога за нас!

Като се отдели от всяко пристрастие и се смили над немощта на майка си, ти се яви като жив след смъртта, викайки: възпявайте Господа и Го прославяйте во веки.

Ти стегна разслабеният* юноша и му заповяда да носи на рамото си Филарх**, като викаше, свети: възпявайте Господа и Го превъзнасяйте во веки.

* разслаблен = парализиран

** Сарцинският военачалник, който донесъл роднината си пред светеца да го излекува.

Благославяме Господа Отец, Син и Свети Дух.

Христов угодниче Симеоне, Този, Който чрез страданието прослави Йов, превърна в многоценен бисер твоята загнила и покрита с рани плът и те прославя през всички векове.

И сега, Богородичен: Като получи радост от ангела и роди Господа на славата, и осия светлината на света, всички те възпяваме, Богородице Дево, във всички векове.


Песен 9

Ирмос: Предобраза на чистото раждане от тебе, Богородице, показа негорима горящата къпина и сега те молим да угасиш свирепата заплаха на пещта, за да можем да те прославяме непрестанно.

Слово Божие и Сила, истинска ипостасна мъдрост, която държи всичко и мъдро управлява, устрой сега времето, което настъпва, за запазване на Твоите раби.

Всички Твои творения, Господи: небето, земята, светлината, морето, водите и всички извори, както и слънцето, луната, тъмнината, звездите, хората и животните, заедно с ангелите Те възхваляват.

Само Ти си предвечен, като Творец на вековете и царско троично единно и неделимо Божество, по молитвите на чистата Богомайка, направи тази година плодородна за твоето наследство.

Богородичен: Спасителю на всичко, Строителю, Създателю и Вседържителю на творенията, по молитвите на безсеменно родилата Те, дай мир на твоя свят и запази винаги църквата без тревоги.


Песен 9

Ирмос: Възвестеният на планината от законодателя в огън и къпина, Роденият от вечно-Девата за спасение на нас, верните, ние Го славим с немлъкващи песни.

Припев: Преподобни отче Симеоне, моли Бога за нас!

С търпение си царувал над страстите, и Христос те прие и те засели в царството Си, богоносни Симеоне, затова те славим с песни.

Ти се удостои с благодатта на изцеление от некрадимите съкровища на Духа, богоносни Симеоне, затова даваш изцеление на всички, които празнуват твоята памет.

Привързал се, преподобни, към добродетелта, която води към небето, показал подвиг на високата кула и отлетял към небесните жилища; моли се да се спасят душите ни.

Богородичен: Ти се показа като горяща в огъня и неизгаряща къпина, о Владичице, която безсеменно зачена Бога и Спасителя на света, Когото непрестанно величаем.

Катава́сия: Тайнствен рай си, Богородице, от която без външна намеса произлезе Христос, Който посади на земята живоносното дърво на Кръста; като се издига то днес, ние му се покланяме и тебе величаем.


Катавасии на св. Кръст: Крест начертав Мойсей, гл. 8

1. Кръст начерта с жезъла си Моисей и пряко пресече Червеното (море) за вървящия пеша израилски народ, а когато го простря обратно над фараоновите колесници и очерта нашир, съедини водата – непобедимото оръжие; затова нека пеем на Христос, нашия Бог, защото се прослави.

3. Жезълът се възприема като предобраз на тайни, защото чрез разцъфването му се посочвал свещеникът, а за Църквата, безплодна преди, сега разцъфна дървото на Кръста за нейна сила и утвърждаване.

4. Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл, разбрах Твоите дела и прославих Твоето божество.

5. О, преблажено дърво, на което беше разпънат Христос, Царят и Господ, и чрез което онзи, който чрез дървото измами (Адам и Ева), се провали, като се излъга за Тебе, прикования по плът Бог, Който даряваш мир на душите ни.

6. В утробата на водния звяр Йона разпери ръцете си във вид на кръст и ясно предизобрази спасителните страдания; после, като излезе на третия ден, изобрази свръхестественото възкресение на прикования по плът Христос Бог, Който с тридневното Си възкресение просвети света.

7. Изпълнената със заплахи и богоомразни хули безумна заповед на злочестивия тиранин разтревожи народите, но нито зверската ярост, ни пояждащият огън уплашиха тримата младежи, които сред огъня, при действието на росоносния дух, пееха: благословен си, Боже, всевъзпяван от отците ни и от нас.

8Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благословете Създателя Бог Отец, момчета, които по число сте равни с Троицата, хвалете снизходилото Слово, Което преобразува огъня в роса, и превъзнасяйте во веки Всесветия Дух, Който дава живот на всички.


Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!


Честнейшую херувим 

Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека. 

9-та песен от катавасиите 

Гл. 8. Тайнствен рай си, Богородице, от която без външна намеса произлезе Христос, Който посади на земята живоносното дърво на Кръста; като се издига то днес, ние му се покланяме и тебе величаем.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили, и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.


Светелен на индикта. Гл. 2.

Подо́бен: Ученико́м:

Боже на боговете и Господи, триипостасна природа, непристъпен, вечен, несътворен и Създателю на всичко, Вседържителю, всички се покланяме пред Тебе и Те молим: благослови предстоящата година като добър, запази в мир всички Твои хора, Състрадателни.

Слава, на преподобния.

Подо́бен то́йже:

Твоя светоносен живот като светилник заблестя и с лъчите на чудесата освети цялата земя, преподобни, защото чрез стълб (кула), като по стълба, ти се изкачи при Бога, където наистина е крайната цел на всяко желание, и оттам се молиш за нас, които те празнуваме, блаженни.

И сега, на индикта.

Подо́бен то́йже:

Създателю на цялото творение и негов Разпоредителю, Който си положил в Твоя власт времената и годишните сезони, увенчай, Щедри, идващия годишен цикъл с благословии на доброта, запази народа Си без вреда и нараняване, ние Те умоляваме по молитвите на Родилата Те и на светите ангели.


Хвалитни стихири самогласни на индикта, на 4.

Глас 3. От монах Йоан:

Всякое дихание

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Предечно Слово на Отца, Който си в образа на Бог и изведе цялото творение от несъществуване в битие, като положи времето и годините във властта Си, благослови венеца на годината според Твоята доброта, дарувай мир на църквите Ти и победи на православните християни, както и добра реколта на земята и голяма милост за нас.

Глас 4. От същия автор:

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

Твоето царство, Христе Боже, е царство във всички векове и Твоята власт е във всички поколения, защото Ти създаде всичко мъдро и определи сезоните и годините за нас. Затова като благодарим за всичко и за всички, пеем: благослови венеца на годината на твоята доброта и ни направи достойни да ти викаме неосъдно: Господи, слава на Тебе.

Андрей Пирски (VII в.):

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Твоето идване, Боже, е велико и странно идване, затова ние прославяме силата на твоя промисъл, защото ти дойде в Твоя окаян свят като Светлина от Светлината и премахна първото проклятие от стария Адам, както реши, Слове, и мъдро определи за нас сезоните и годините, за да празнуваме Твоята всемогъща благост. Господи, слава на Тебе.

За светите жени, глас 2. От св. патр. Герман:

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

Когато си страдал, Господи, тогава си укрепил вселената и си препасал немощните със сила, така и жените отидоха смело при страшния мъчител и поражението на на прамайката изправиха, като отново влязоха в сладостта на рая за слава на Тебе, Родения от жена и Който спаси човешкия род.

Слава, на преподобния, глас 2:

От добър корен добър плод поникна: Симеон, посветен от младини, кърмен с благодат повече, отколкото с мляко и издигнал тялото си на каменен стълб, а ума си към Бога още по-високо, с добродетелите изгради небесно жилище, и ходейки радостен с божествени сили, стана жилище на Христос – Бога и Спасителя на нашите души.

И сега, на индикта. Глас 8. Ге́рманово:

Чрез неизказана мъдрост ти устрои всичко, Слове, Христе Боже, времената и годините ти си определил за нас, затова благослови делата на ръцете си и развесели Твоите верни хора с Твоята сила, давайки им власт, защото Ти единствен си добър и човеколюбив.


Велико славословие


Тропар на индикта, глас 2:

Създателю на всички твари, поставил времена и години в Своя власт, благослови по Твоята благост, Господи, венеца на годината и, като съхраняваш в мир хората и твоя град, с молитвите на Богородица спаси нас.


————————————————-


На литургията

Делнични антифони.

След входа тропари:

За началото на църковната година, глас 2:

Създателю на цялото творение, Който си поставил времената и годините в Своята власт, благослови венеца на годината на Твоята благост, Господи, като по молитвите на Богородица запазваш в мир царете /властващите/ и Твоя град, и ни спаси.

Глас 4, за деня на околната среда

Господи, като Бог със Словото Си Ти създаде всичко, установи закони и безопасно го управляваш за Твоя слава. По молитвите на Богородица, Спасителю, пази устойчиви и невредими всички съставки, които образуват света, и спаси вселената.

На преподобния, глас 1:

Преподобни отче наш Симеоне, ти стана стълб на търпението, проявявайки усърдие да подражаваш на праотците: в страданията – на Йов, в изкушенията – на Йосиф и в живота си – на безплътните сили, макар да си бил в тяло, преподобни; моли се на Христос Бог да бъдат спасени душите ни.

Богородичен, глас 1:

Радвай се, преизпълнена с благодат Богородице Дево, пристанище и защита за човешкия род, защото от тебе се въплъти Изкупителят на света, тъй като само ти си едновременно майка и Дева, винаги благословена и винаги изпълнена със слава, моли Христос Бог да дарува мир на цяла вселена.


На храмовия светия


Кондак на индикта, гл. 2

Обитаващ висините, Царю Христе, Творче и Създателю на всичко видимо и невидимо, Който си сътворил дните и нощите, времената и годините, благослови сега венеца на годините и запази в мир православните християни и Твоите люде, Многомилостиви.


Прокимен на индикта, глас 3: Велик е Господ наш, и велика е силата Му, и разумът Му – неизмерим. (Пс. 146:5) Стих: Хвалете Господа, защото е добро нещо да се пее на нашия Бог. 

И на преподобния прокимен, глас 7: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. (Пс. 115:6)


Апостол к Тимоте́ю (с. 369), 1Тим. 2:1–7: Ча́до Тимоте́е, молю́ у́бо пре́жде: И преподо́бнаго, к Колосса́ем, зача́ло 258: Бра́тие, облецы́теся у́бо: 


Аллилу́йя, глас 4: На Тебе, Боже, подобава хвала на Сион. (Пс. 64:2) Стих: Увенчаваш годината на Твоята благост, Господи. (Пс. 64:12А) И на преподобния: Блажен е оня човек, който се бои от Господа и който крепко обича Неговите заповеди. (Пс. 111:1) 


Евангелие от Лука, 4:16-22: Во вре́мя о́но, вниде Иису́с в Назаре́т, иде́же бе воспита́н: И преподо́бнаго: от Мате́я, зачало 43: Вся мне предана́ суть: 


Причастен: Увенчаваш годината на Твоята благост, Господи. (Пс. 64:12А) Друг: В па́мять ве́чную: