Sunday 28 August 2022

Отсичане главата на св. Йоан Кръстител

ОТСИЧАНЕ ГЛАВАТА 

НА СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ 


ВЕЧЕРНА 


Четем Блаже́н муж: 1-я антифон


Го́споди, воззва́х (Пс. 140:1-2): на 8. Глас 6. От монах Йоан:

Господи, към Тебе викам, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, към Тебе викам: побързай към мене, чуй гласа на молбата ми, когато викам към Тебе, чуй ме Господи! 

Да възлезе молитвата ми като тамян пред Твоето лице, въздигането на ръцете ми – като вечерна жертва, чуй ме Господи.

Самогласни

Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс. 129:1-2)

На рождения ден на безсрамния Ирод желанието на скверната танцьорката беше изпълнено според клетвата: главата на Предтечата беше отрязана и внесена на блюдо като награда в присъствието на гостите. О, мерзък пир, изпълнен с безбожие и кърваво убийство! Но ние достойно почитаме и облажаваме Кръстителя като най-голям сред родените от жени. (Два пъти)

Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс.129:2) същата стихира


Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3)

Танцува ученичката на вселукавия дявол и като отплата взе главата ти, Предтечо. О пир, изпълнен с кърви! Да не се беше клел, беззаконни Ироде, потомък на лъжата, а и, ако си се заклел, поне да не беше спазил клетвата си; защото е по-добре да излъжеш и да придобиеш живот, отколкото да държиш на истината и да отсечеш главата на Предтечата. Но ние достойно почитаме и облажаваме Кръстителя като най-голям сред родените от жени. (Два пъти)

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс.129:4)същата стихира


Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс. 129:6-7А)

Не биваше, Ироде, заради сатанинската ти любов и нагона на безумната страст да осъдиш на смърт онзи, който изобличи прелюбодеянието ти; не биваше коварно да предадеш всепочитаната му глава на беззаконна жена заради клетва за танц. Как дръзна да извършиш такова убийство? Как не изгоря скверната танцьорка, когато сред пира вкара тази глава върху блюдо? Но ние достойно почитаме и облажаваме Кръстителя като най-голям сред родените от жена. (Два пъти)

СтихЗащото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс. 129:7Б-8) същата стихира


СтихХвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена! (Пс. 116:1)

Пак беснее Иродиада, пак е смутена. О, коварен танц и измамен пир! Кръстителят беше обезглавен, а Ирод се смути. По молитвите на Твоя Предтеча, Господи, дай мир на душите ни.  (Два пъти)

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. (Пс. 116:2)същата стихира


Слава, глас 6:

На рождения ден на безсрамния Ирод желанието на скверната танцьорката беше изпълнено според клетвата: главата на Предтечата беше отрязана и внесена на блюдо като награда в присъствието на гостите. О, мерзък пир, изпълнен с безбожие и кърваво убийство! Но ние достойно почитаме и облажаваме Кръстителя като най-голям сред родените от жени.

И сега, Богородичен, догматик: Кой няма да те облажи, Пресвета Дево? Кой ли няма да възпее  девственото раждане? Защото просиялият от Отца извън времето Единороден Син Сам се роди от Тебе, Чиста, необяснимо въплътен, бидейки Бог по природа и заради нас по природа станал човек, не се раздели на две личности, но беше познат в две неслитни естества. Него моли, чиста, всеблажена, да бъдат помилвани душите ни.


Вход с кадилница. Свете тихий

Творение на Св. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бога – Отец, Син и Свети Дух; Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.


Прокимен на деня


Четения (Паримии)

Четиво из пророчествата на Исайя

(части от глави 40:1-5, 9; 41:17b-18; 45:8; 48:20b-21a; 54:1):

Така казва Господ: Утешавайте, утешавайте Моя народ, казва вашият Бог; говорете на Иерусалим, що му е по сърце, и възвестявайте му, че времето на неговата борба се изпълни, че за неправдата му е дадено удовлетворение, защото от ръката Господня получи двойно за всички свои грехове. Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе път Господу, прави направете в пустинята пътеките за нашия Бог; всякой дол да се изпълни, и всяка планина и хълм да се снишат; кривините да се изправят, и неравните пътища да станат гладки; и ще се яви славата Господня, и всяка плът ще види (спасението Божие); защото устата Господни изрекоха това. Възлез на висока планина, благовестителю Сионе! възвиси силно гласа си, благовестителю Иерусалиме! възвиси, не бой се, кажи на градовете Иудини: ето вашия Бог! Аз, Господ, ще ги чуя, Аз, Бог Израилев, няма да ги оставя. Ще отворя реки навръх планини, и извори сред долини; пустинята ще направя езеро и сухата земя – водни извори. Росете, небеса, отгоре, и облаците да изливат правда; да се разтвори земята и да принася спасение, и да произрастя заедно правда. Аз, Господ, творя това. С радостен глас разгласяйте и проповядвайте това, разпространявайте тая вест до край-земя; казвайте: „Господ изкупи Своя раб Иакова“. И не жадуват те в пустините, през които ги водѝ. Развесели се, неплодна, ти, която не раждаш; възкликни и извикай ти, която не си изпитала родилни мъки; защото напустеницата има много повече деца от оная, която има мъж, казва Господ.


Четиво из пророчествата на Малахи́я 

(от глава 3:1a, 2, 3a, 5a, 5c, 6a, 7b, 12a, 17, 18b, 24, 22-23):

Така казва Господ Вседържител: Ето, Аз пращам Ангела Си пред Твоето лице, и той ще приготви пътя Ти пред Тебе, и внезапно ще дойде в храма Си Господ, Когото вие търсите. И кой ще издържи деня на дохождането Му? Защото Той е като огън, който разтопява, и като луга, която очистя; и ще ги претопи като злато и като сребро. И ще дойда при вас за съд и ще бъда бърз изобличител на магьосници и прелюбодеи, и на ония, които се кълнат лъжливо  в Мое име и задържат заплатата на наемника, притесняват вдовица и сираче и отблъсват пришълец, и от Мене се не боят, казва Господ Саваот. Защото Аз съм Господ, Аз се не изменям; затова вие, синове Иаковови, не бидохте унищожени. Обърнете се към Мене, и Аз ще се обърна към вас, казва Господ Вседържител и блажени ще ви наричат всички народи. И те ще бъдат Мои, казва Господ Саваот, Моя собственост в оня ден, който ще приготвя, и ще ги милувам, както милува човек сина си, който му служи. И тогава отново ще видите разликата между праведник и нечестивец, между оня, който служи Богу, и оня, който Му не служи. Помнете закона на Моисея, Моя раб, който Аз му заповядах на Хорив за целия Израил, както и правилата и наредбите. Ето, Аз ще пратя при вас пророка Илия, преди да настъпи денят Господен – велик и страшен. И той ще обърне сърцата на бащите към децата, и сърцата на децата към бащите им, та, след като дойда, да не поразя земята с проклятие, казва Господ Вседържител, Светият израилев Бог.


Четиво из премъдрост Соломонова

(от глави 4:7a, 16a, 17a, 19b-20; 5:1-7):

Праведникът, умирайки, ще осъди живите нечестивци, и бързо стигналата до съвършенство младост дълговечната старост на неправедника; защото те ще видят свършека на мъдрия и не ще разберат, какво е отредил Господ за него и защо го е поставил в безопасност; те ще видят и ще го унижат, но Господ ще им се насмее; и след това ще бъдат безчестен труп и позор между умрелите навеки, защото Той ще ги повали да паднат ничком безгласно, ще ги разтърси от основи, и те най-сетне ще запустеят, ще бъдат в скърби, и споменът им ще загине; съзнавайки греховете си, те ще застанат със страх, и техните беззакония ще ги осъдят в лицето им. Тогава праведникът ще застане с голяма смелост пред лицето на ония, които са го оскърбявали и презирали неговите подвизи; а те, като видят, ще се смутят от голям страх и ще се слисат от неочакваното негово спасение и, като се разкайват и въздишат от притеснение на духа, ще думат в себе си: това е оня същият, който беше някога си за присмех и за приказна гавра помежду ни. Безумни, ние смятахме живота му за лудост и смъртта му безчестна! А как е причислен към Божиите синове, и жребият му е със светиите? И тъй, ние сме се отклонили от пътя на истината, и светлината на правдата не ни е светила, и слънце не ни е озарявало. Ние се изпълнихме с беззаконни и гибелни дела, ходихме по непроходни пустини, а Господния път не познахме.


Сугуба ектения


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения


На литията самогласни стихири, глас 1, от св. патр. Герман:

Как да те наречем, Пророче? Ангел, апостол или мъченик? Ангел, защото си живял като безплътен, апостол, защото си поучил народите, и мъченик, защото главата ти беше отсечена заради Христос. Него моли да помилва душите ни.

Да си спомним за отсечената глава на Предтечата, някога кървяща върху блюдото, а сега изливаща изцеления до край-земя.

Днес безбожната по нрав майка на убийството с гибелен съвет насъсква всескверната си дъщеря, родена от незаконна връзка, срещу богопосочения най-голям от всички пророци, защото, когато преомразният Ирод провеждаше пиршество за своя безчестен рожден ден, тя нагласи с клетва да поиска изливащата чудеса почитана глава на Божия проповедник; безумният изпълни това, като, за да спази клетвата си, ѝ я даде като награда за умелия танц; но посветеният в Христовото пришествие не престана и след кончината си да изобличава богоомразното им сношение, но ги укоряваше и викаше така: не ти е позволено да прелюбодействаш с жената на своя брат Филип! Какъв пророкоубийствен рожден ден, какъв пир, изпълнен с кърви! А ние с благочестиви мисли и празнични дрехи да отпразнуваме отсичането на главата на Предтечата и да се веселим като в празничен ден, като го молим да умилостиви Светата Троица да ни избави от страстите на нечестието и да спаси душите ни. 

Глас 4: Ирод направи непристоен рожден ден и безсрамен пир, тъй като се наслаждаваше на женски разврат и подтикван от нечестива страст към жените, отсече главата на Предтечата, но не отряза езика на пророка, който изобличаваше неговото безумие. Той проля невинна кръв, желаейки да прикрие беззаконния грях, но и това не скри гласа, който проповядваше на всички покаяние. Докато се веселеше, той извърши убийство, а ние празнуваме с любов блаженото заколение на Кръстителя Йоан, защото той пръв отиде в ада, да проповядва на седящите в тъмнина и смъртна сянка за живота Изтокът свише, Христос нашият Бог, единственият многомилостив.

Дойдете, хора, да възхвалим пророка и мъченика, и Кръстителя на Спасителя, защото той, като ангел в плът, изобличи Ирод, като го осъди за извършване на най-беззаконното прелюбодеяние. И поради беззаконния танц се отсече свещената глава на този, който благовести възкресението от мъртвите на седящите в ада, и усърдно се моли на Господ да се спасят нашите души.

Дойдете, хора, да възхвалим пророка и мъченика, Кръстителя на Спасителя, защото бягайки от света, той се засели в пустинята, яде див мед и акриди*, и изобличи царя, който вършеше беззаконие; а и нашето малодушие утеши, като каза: покайте се, защото се приближи царството небесно (Мат. 4:17)!

* вид скакалци.

Слава, глас 5, от монах Иоан:

Ирод, като поиска да избегне изобличенията за беззаконните си действия, коварно предаде твоята глава, Предтечо, на беззаконната жена и нещастният не проумя, че сам се изобличава, като я носи на блюдо; но, Кръстителю, като учител на дело на нравствена чистота и спасителен водач към покаяние моли се на Христос да се избавим от страстите на безчестието.

И сега, глас 5:

Облажаваме те, Дево Богородице, и по дълг като вярващи те прославяме: ти си непоклатим град, неразрушима стена, твърда и непоколебима защита и убежище за нашите души. 


Ектения на петохлебието


На стиховните самогласни стихири, глас 2:

Проповедниче на покаянието, Кръстителю Йоане, когато ти отсякоха главата, ти освети земята, като изясни Божия закон на верните и премахна беззаконието. Като стоиш пред престола на Христос, небесния Цар, моли Го да бъдат помилвани душите ни.

Стих: Праведният цъфти като палма, издига се като кедър ливански. (Пс. 91:13)

Заради Господния закон беше отрязана главата ти, всесвети Йоане. Ти с безукорно дръзнование изобличи нечестивия цар, който вършеше беззаконие, затова ти се удивляват ангелските войнства, прославят те сонмовете на апостолите и мъчениците, почитаме и ние твоята годишна памет, всеславни, като прославяме Светата Троица, Която увенча тебе, блажени Предтечо.

Стих: Праведникът ще се развесели в Господа и ще се уповава Нему. (Пс. 63:11А)

Пророкът, роден от пророк и станал по-голям от пророците, осветен от майчина утроба за служение на Господ, днес беше обезглавен от беззаконния цар; и както преди посичането му, така и след това явно порица безчестната девойка, като засрами греховното множество; затова му пеем: Кръстителю Йоане, тъй като имаш дръзновение, настойчиво се моли за нашите души.

Слава, глас 8:

Предтечо на Спасителя, ти изобличи царете да не вършат беззакония, но играта на беззаконната жена убеди Ирод да отреже главата ти и затова от изток до запад се слави твоето име; като имаш дръзновение пред Господ, усилно се моли да се спасят душите ни.

И сега, Богородичен: Безмъжна Дево, която неизказано си заченала по плът Бога, Майко на всевишния Бог, приеми молбите на твоите молители, Всенепорочна, която даряваш на всички очистване от греховете, като приемеш сега нашите молби, моли да се спасим всички.


Песен на Симеон Богоприемец

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропар на Предтечата, глас 2:

Споменът за праведника е с похвали, а на тебе, Предтечо, е достатъчно свидетелството на Господ, защото наистина ти се показа най-честит от пророците, понеже се удостои да кръстиш в речните струи Проповядвания. Затова, като пострада с радост за истината, благовести на тези, които бяха в ада, явилия се в плът Бог, Който взема върху Си греха на света и ни дава велика милост.

Слава, и сега, Богородичен: Вся паче смысла

Всички твои тайни, Богородице, надвишават ума, всички са преславни; запечатана в чистота и запазена в девство, ти се показа истинска Майка, която роди истинския Бог; моли Го да се спасят душите ни!

На утринната


След Шестопсалмието, Велика ектения

Бог Господь, на глас 2 

Пс. 117

Стих 1: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2: Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3: Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4: Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в очите ни.

Тропар, гл. 2

Споменът за праведника е с похвали, а на тебе, Предтечо, е достатъчно свидетелството на Господ, защото наистина ти се показа най-честит от пророците, понеже се удостои да кръстиш в речните струи Проповядвания. Затова, като пострада с радост за истината, благовести на тези, които бяха в ада, явилия се в плът Бог, Който взема върху Си греха на света и ни дава велика милост.

Слава... и сега... 

Всички твои тайни, Богородице, надвишават ума, всички са преславни; запечатана в чистота и запазена в девство, ти се показа истинска Майка, която роди истинския Бог; моли Го да се спасят душите ни!


Малка ектения: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи седален, гл. 5, по Собезначальное Слово:

Да се съберем и възхвалим, верни, ходатая съгласно закона и благодатта, защото ни проповядва покаяние и като изобличи открито и дръзновенно Ирод, отсякоха му главата, а сега, като живее с ангелите, моли се на Христос да се спасим.

Слава, гл. 4, по Явился еси днес:

Празнувайки твоята светла памет днес, молим те, Предтечо, прилежно моли Спасителя и Господа да даде на всички прощение на съгрешенията.

И сега, Богородичен:

Да ублажим, верни, Богородица като гореща закрилница в беди и наша помощница, чрез която се избавихме от тление.


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


Втори седален, гл. 5, по Собезначальное Слово:

С песни да възхвалим пророка, който се роди и ни се яви от неплодна утроба, и сияйния светилник на вселената, Христовия кръстител и победоносен поборник, Предтечата Йоан, защото се моли на Господ да бъдат помилвани душите ни.

Слава, гл. 4, по Удивися Иосиф:

Сега ни се яви Спасителевият Кръстител и мислено весели разума на верните; той е красота на пустинята и печат на пророците, затова и стана Предтеча на Христос и верен свидетел на Неговото идване; нека с духовни песни заедно да запеем на Йоан: пророче, проповедник на истината, моли се да се спасим!

И сега, Богородичен:

Всички ангелски ликове се удивиха, Чиста, на страшната тайна на твоето раждане: как така Този, Който всичко обхваща с едно кимване, е държан в твоите обятия като човек и как получава начало Предвечният и се храни с мляко Този, Който по неизказаната Си благост храни всичко живо? Ето, затова като истинска Божия майка ангелите те хвалят. 


Полиелей и величания на Предтечата (Катавасийник, с. 87)

Величаем те, кръстителю на Спасителя, Йоане, и всички почитаме отсичането на твоята почитана глава.


1. Блажен е оня човек, който се бои от Господа (Пс. 111:1А)

2. и който крепко обича Неговите заповеди. (Пс. 111:1Б)

1. Изобилие и богатство има в неговия дом (Пс. 111:3А)

2. и правдата му пребъдва вечно. (Пс. 111:3Б)

1. Във вечна памет ще остане праведникът. (Пс. 111:6Б)

2. Праведният цъфти като палма, издига се като кедър ливански. (Пс. 91:13)

1. А праведникът ще се развесели в Господа и ще се уповава Нему (Пс. 63:11А)

2. не забранявах на устата си: Ти знаеш това, Господи. (Пс. 39:10Б)

1. Ты разумел еси правду мою и истину мою (ц.с. версия на пс. 39)

2. И езикът ми ще проповядва Твоята правда и Твоята хвала всеки ден. (Пс. 34:28)

1. Светлина свети над праведника, и на правите по сърце веселие. (Пс. 96:11)

2. и правдата му пребъдва вечно. (Пс. 111:3Б)

1. със слава и чест си го увенчал. (Пс. 8:6Б)

2. Защото Ти, Господи, благославяш праведника (Пс. 5:13А)

1. и с благоволение, като с щит, го закриляш. (Пс. 5:13Б)

2. с което ни посети Изток свише (Лк 1:78Б)

1. за да просвети ония, които са в тъмнина и сянка смъртна (Лк 1:79А)

2. и да насочи нозете ни в пътя на мира. (Лк 1:79Б)


Слава, И сега, Алилуия (3 пъти)

Малка ектения

Свещеникът: Защото е благословено Твоето име, и величествено е Царството Ти, на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков.


Седален след полиелея, гл. 8, по Свирèлей пастирских:

Предтечата, кръстителят и ангелът на Избавителя на всички, като изобличи Ирод заради Иродиадиното беззаконие, умира, като му отсичат главата, верни, та и на тези, които са в ада, с дръзновение да благовести, че Бог ще дойде и там, за да плени смъртта.

Слава, и сега, Богородичен:

Словото на Отца на земята слезе и светъл ангел редеше на Богородица: радвай се, благословена, която запази единствената Крепост, приемайки в зачатие предвечния Бог и Господ, та като Бог да спаси от измамата човешкия род.


Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и с чистота засиява, свещенотайнствено се възвисява пред троичната Единица. 

И сега: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.


Прокимен, гл. 4: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. Стих: Какво да въздам Господу за всичките Му благодеяния към мене? (Пс. 115:6, 3)


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3)

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според евангелист Матея.

Дяконът: Да внимаваме!

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Евангелие от Матея, (Мат. 14:1-13)

В онова време Ирод четвъртовластник чу мълвата за Иисуса и рече на своите служещи: това е Иоан Кръстител; той е възкръснал от мъртвите, та затова стават чрез него чудеса. Защото Ирод, като хвана Иоана, върза го и хвърли в тъмница зарад Иродиада, жената на брата си Филипа, понеже Иоан му казваше: не бива да я имаш. И искаше да го убие, ала се боеше от народа, понеже го имаха за пророк. 

А когато празнуваха деня на Иродовото рождение, дъщерята Иродиадина игра пред събраните и угоди на Ирода; затова той с клетва ѝ обеща да даде, каквото и да поиска. А тя, подучена от майка си, каза: дай ми тук на блюдо главата на Иоана Кръстителя. И натъжи се царят; но заради клетвата и сътрапезниците си заповяда да ѝ я дадат. И проводи, та отсякоха главата на Иоана в тъмницата. И донесоха главата му на блюдо и дадоха на девойката, а тя я занесе на майка си. А учениците му, като дойдоха, дигнаха тялото му и го погребаха; и отидоха, та обадиха на Иисуса. Като чу Иисус, замина оттам на кораб в пусто място насаме; а народът, като узна, тръгна подире Му пешком от градовете.


50 Псалом (чете се)


Слава: По молитвите на Твоя Предтеча, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира след 50 псалом, гл 6:

Проповедниче на покаянието, Кръстителю Йоане, когато ти отсякоха главата, ти освети земята, като изясни Божия закон на верните и премахна беззаконието. Като стоиш пред престола на Христос, небесния Цар, моли Го да бъдат помилвани душите ни.


Литийна молитва (дяконът)


Канони 2: Богородичния и на Предтечата


Канон на Богородица, глас 8

Песен първа

Ирмос: Като мина през морето като по суша и избягна египетското зло, израилтянинът викаше: да възпеем нашия Избавител и Бог.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Сполетян от много напасти, към тебе прибягвам, о Майко на Словото и Дево, търсейки спасение: спаси ме от трудности и беди!

Нападенията на страстите ме смущават, за да изпълнят душата ми с униние. Всенепорочна девойко, умири я с тишината на твоя Син и Бог.

Слава на Отца и Сина и Светаго Духа.

Моля те, Дево, която си родила Спасителя и Бога, да бъда избавен от беди; прибягвайки сега към тебе, издигам душа и мисъл.

И сега и винаги, и во веки веков. Амин! 

Понеже боледувам телесно и душевно, удостой ме, Божия Майко, с божествено посещение и с твоите грижи, като блага и родителка на Благия.


Канон на Предтеча, първият от минея от монах Йоан на глас 8

Катавасия: Крестъ начертавъ: (виж долу след канона)

Песен 1

Ирмос: Преминал през морето като по суша и избягнал египетското зло, израилтянинът викаше: да възпеем нашия Избавител и Бог.

Припев: Кръстителю Христов, моли Бога за нас!

Да възпеем пророка, който се яви от безплодна утроба, свещения Предтеча на Онзи, Който неизказано бе носен в девическата утроба.

Превишил пределите на естеството, ти спази законите на праведността, като изобличи незаконния брак без да се боиш от жестокостта на царя.

Откърмен с млякото на Закона, ти, който си печат на Закона, запечата законоположението за законния брак и се възпротиви на невъздържаната омраза.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Ангелските и човешките множества те възхваляват непрестанно, непознала брак майко, защото ти носеше в своите обятия като Младенец Създателя на всички.


Песен трета

Ирмос: Творче на небесния свод, Господи и Зиждителю на Църквата, Ти, Който си край на желанията, опора на верните, утвърди ме в Твоята любов, еднички Човеколюбче.

Тебе, Богородителко Дево, поставям застъпница и закрила на моя живот. Ти, причина на добрините, опора на верните, насочи ме към твоето пристанище, едничка Всевъзпявана.

Моля те, Дево, премахни душевното ми смущение и бурята на моята печал, защото ти, Богоневесто, едничка Пречиста, си родила Христа, Началника на тишината.

Слава: Богоблажена, която си родила Благодетеля, подател на благата, излей върху всички богатство от благодеяния: ти можеш всичко, понеже си родила могъщия по сила Христос.

И сега: Измъчван от тежки недъзи и болезнени страсти, Дево, ти ми помогни, защото зная, че си неизтощимо и неизчерпаемо съкровище на изцерения.


Песен 3

Ирмос: Творче на небесния свод, Господи и Създателю на Църквата, Ти, Който си цел на желанията ни, опора на верните, утвърди ме в Твоята любов, еднички Човеколюбче.

Припев: Кръстителю Христов, моли Бога за нас!

Като служител на древните и новите евангелски заповеди ти, Предтечо, застана и изобличи незаконния брак на мъчителя и с радост прие славна смърт.

Подучена от беззаконната си майка, девойката рече на загубилия разум от пиянството Ирод: дай ми на блюдо главата на Йоан, за да дам на майка ми силно желан дар.

Като не можеше да търпи изобличенията на твоя богоносен език, славни Предтечо, безсрамният мъчител даде на девойката заради женския танц твоята свещена страдалческа глава, преславни.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Вселявайки се телесно в Девата, Господи, Ти се яви на човеците, доколкото можеха да Те видят, а нея показа като истинска Богородица и за верните помощница, единствен Човеколюбче.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Ти си нашият Бог и на Тебе слава възнасяме…


Седален, глас 8, подобен: Премyдрости:

По Божи промисъл просиял от неплодната и разкъсал веригите на бащиния си език, ти посочи Слънцето, Което озарява утринната звезда и на хората в пустинята проповядва за Твореца и Агнеца, Който взима греховете на света; затова ти ревностно изобличи царя, за което отсекоха славната ти глава, приснопаметни Йоане всехвални, моли се на Христос Бог да дари прошка на съгрешенията на тези, които с любов празнуват твоята свята памет.

Слава, и сега, Богородичен: Като Дева и единствена сред жените, родила безсеменно Бога по плът, ние, всичките човешки родове, те облажаваме; защото в тебе се всели огънят на Божеството и ти кърмиш с мляко като Младенец Твореца и Господ; затова ангелският и човешкият род, достойно славим пресвятата ти Рожба и в един глас ти казваме: моли Христос Бога да дарува прошка на съгрешенията на тези, които с вяра се покланят на твоето пресвято раждане.


Песен четвърта

Ирмос: Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл, разбрах делата Ти и прославих Твоето Божество.

Богоневесто, която си родила Кормчията Господа, умири вълнението на моите страсти и бурята на моите прегрешения.

Тебе моля, родилата Добросърдечния и Спасителя на всички, които те възпяват, дарувай ми бездната на твоето милосърдие.

Наслаждавайки се от твоите дарове, Пречиста, ние, които знаем, че си Божия Майка, с благодарствена песен те възпяваме.

Слава: Богородице, едничка Приснодево, като благолюбива, помогни на мене, който болен и изнемощял лежа на одър.

И сега: Като те имаме, Всевъзпявана, за надежда, твърдиня и непоклатна стена на спасението, ние се избавяме от всякакво затруднение.

Песен 4

Ирмос: Ти си моята крепост, Господи, Ти си моята сила, Ти си моята радост, Ти си моя Бог, Който не остави лоното на Отца, а посети нашата нищета, затова Ти викам заедно с пророк Авакум: слава на Твоята сила, Човеколюбче.

Припев: Кръстителю Христов, моли Бога за нас!

Този, който заслужаваше наказание според закона и бе потънал в скверни сласти, не понесе нито строгите изобличения, ни дръзновението на благочестивия, но свърза и държа в тъмница оня, който още преди смъртта беше свързан с невеществените небесни хорове.

Заболял от душепагубно пиянство и блудна страст, окаяният Ирод се оказа пленен от танцуващите нозе на девойката и стана убиец на пророка, защото беше заченал пиянство, което е майка на блудството, и роди страшно беззаконие.

Наистина не излъга за тебе Божественият глас, че си най-велик сред пророците (Лука 7:28), защото се удостои с пророчество от самата утроба на майка си (Лука 1:41), още в несъвършено тяло, и ти видя и кръсти по плът пророкувания от тебе Бог Слово.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Ти си похвала за верните, безмъжна, ти си застъпница и прибежище за християните, стена и пристанище, защото принасяш към твоя Син молби, Всенепорочна, и спасяваш от беди тези, които с вяра и любов те признават за чиста Богородица.


Песен пета

Ирмос: Просвети ни с Твоите повеления, Господи, и чрез Твоята висока мишца, Човеколюбче, дай ни Твоя мир.

Пречиста, която си родила Подателя на веселието, изпълни сърцето ми с веселие, като ми дадеш твоята чиста радост.

Избави ни от беди, пречиста Богородице, която си родила вечното избавление и мира, надвишаващ всеки ум.

Слава: Богоневесто, която си родила божествената и предвечна Светлина, разпръсни цялата мъгла мои прегрешения с блясъка на твоята светлост.

И сега: Изцери, Пречиста, душевната ми немощ, като ме удостоиш с твоето посещение, и дай ми здраве с молитвите си.

Песен 5

Ирмос: Защо си ме отхвърлил от Твоето лице, незалязваща Светлина, и тази чужда тъмнина покри мене, окаяния? Но върни ме, и към светлината на Твоите заповеди направлявай моите пътища, моля Те.

Припев: Кръстителю Христов, моли Бога за нас!

По съвета на майка си, обладана от зъл бяс жестока лъвица, още по-жестоката дъщеря поиска като награда за танца си главата на Предтечата и проповедника, пред когото благоговееха дори всички зверове в пустинните места.

Неизказани и непостижими са Твоите действия, Човеколюбче! А онзи, който от майчина утроба беше вместилише на Светия Дух и израсна в целомъдрие и чистота, беше погубен чрез скверния танц на девойката.

За онзи, който обича беззаконната връзка, е приятно и свойствено да прибави към питиетата на рождения си ден и убийството на пророка, а чашата, пълна с пророческата свята кръв, да размеси със сластолюбие.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Като имаш майчино дръзновение към твоя Син, Пречиста, не ни лишавай от сродническа грижа, молим се, защото ние, християните, само на тебе разчитаме пред благосклонната милост на Владиката.


Песен шеста

Ирмос: Молитвата си ще излея пред Господа и Нему ще разкажа мъките си, понеже душата ми се преизпълни с нещастия и животът ми се до ада приближи. За това и се моля като Йона: от тлението ме, Боже, изведи.

Понеже твоят Господ и Син, Дево, спаси от смърт и тление обхванатото от смърт и тление мое естество, като Сам Себе Си предаде на смърт, моли Го да ме избави от злодеянието на враговете.

Зная те като покровителка на живота, Дево, и като най-безопасна стена, която освобождаваш от дотегливите изкушения и прогонваш демонските оскърбителни заплахи. Затова и винаги се моля, да ме избавиш от гибелните мои страсти.

Слава: Придобихме те, Дево, като стена на убежище, съвършено спасение на душите и избавителка на скърбите, поради което винаги се радваме на твоята светлина. И сега, о Владичице, от страдания и беди ни спаси!

И сега: На одър сега болен лежа и няма лек за плътта ми. Но на тебе, Блага, която роди Бога, Спасителя на света и Избавителя от недъзи, се моля: дигни ме от гибелните недъзи.

Песен 6

Ирмос: Очисти ме, Спасителю, защото много са моите беззакония; и ме издигни от дълбините на злините, моля. Защото извиках към Тебе, Боже на спасението ми, и ме чуй.

Припев: Кръстителю Христов, моли Бога за нас!

Бедстваш заради заповедите на Закона, блажени, с изобличения наставляваш беззаконника, защото не си бил като тръстика, люлеяна от противни ветрове.

Твоята отсечена глава, от която капеше кръв, беше принесена като награда за блудни игри и след смъртта ти изобличаваше Ирод, който съгреши против природата.

Живял в пустинята, покрит с дреха от камилска вълна, ти обитаваше в нея като в бляскав палат и носеше власеницата като царска премяна, защото си властвал над своите страсти.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Нека по твоите молитви, чиста Богородителко, да се избавим от тежките си прегрешения и да достигнем, Пречиста, божественото озарение на Божия Син, неизказано въплътил се от тебе!


Малка ектения

Свещеникът: Защото Ти си Цар на мира и Спасител на нашите души, и на Тебе слава възнасяме…


Кондак гл. 5: Славното отсичане на главата на Предтечата стана по Божи промисъл, та и на тези в ада той да проповядва Спасителевото дохождане. Нека ридае Иродиада, която изпроси беззаконното убийство, защото тя не възлюби закона Божи, нито истинския живот, а лъжливия, временния.

Икос: Рожденият ден на Ирод за всички стана осквернен, когато между хранещите се беше предложена като храна главата на Постника; радостта се събра с печал, а смехът се разтвори в горко ридание, защото девойката влезе при всички, носейки на блюдо главата на Кръстителя, както е казано. И заради коварството ридание обхвана всички пируващи тогава с царя, защото нито те се развеселиха, нито самият Ирод, както казва: заскърбяха не с истинска печал, а с лъжлива, временна.

В този месец в двадесет и деветия ден празнуваме отсичането на главата на свети Йоан Кръстител. По неговите молитви, Христе Боже наш, помилвай  и ни спаси. Амин!


Песен седма

Ирмос: Дошлите някога от Иудея във Вавилон момци чрез вярата в Светата Троица потъпкаха пламъка на пещта, като пееха: благословен си, Боже на нашите отци!

Като си поискал, Спасителю, да устроиш нашето спасение, поселил си се в утробата на Дева, която си направил застъпница на света: благословен си, Боже на нашите отци!

Майко пречиста, моли Подателя на милост, Когото си родила, да се избавим от прегрешения и душевни скверноти ние, които с вяра зовем: благословен си, Боже на нашите отци!

Слава: Съкровище на спасение, източник на нетление, стълб на безопасност и врата на покаяние си показал родилата Те на ония, които зоват: благословен си, Боже на нашите отци!

И сега: Дево Богородителко, която си родила нам Спасителя Христа, удостой да се изцерим от телесните слабости и душевните недъзи ние, които с любов пристъпяме към твоята закрила.

Песен 7

Ирмос: Някога във Вавилон огънят отстъпи в страх пред Божието снизхождане, затова отроците в пещта с радостни стъпки ликуваха сякаш на поляна, пееха: благословен си, Боже на нашите отци!

Припев: Кръстителю Христов, моли Бога за нас!

Въоръжен с блудно желание и страшно пиянство, беззаконният Ирод се сблъска, нахвърляйки се срещу непоколебимия стълб на въздържанието и неразрушимия град на целомъдрието – Христовия Кръстител.

Не се ужаси, Предтечо, не се смути, не припадна научената от дявола и без срам донесе на блюдо твоята почитана глава, прелъстявайки ума си със съветите на майка си.

Като светилник просия и бе изпратен напред като ангел; като пророк проповядваш Божия Агнец – явилия се Христос; като мъченик ти отсякоха главата, за да предвъзвестиш за Него и на намиращите се в ада мъртъвци.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Избавени чрез твоята Рожба от осъждането заради древното падение, тебе, Майко и Дево, която си причина за нашето освобождение, заедно с твоя Син, дал Себе Си в изкупление за нас, ние непрестанно славим.


Песен осма

Ирмос: Небесния Цар, Когото възпяват ангелските войнства, хвалете и превъзнасяйте през всички векове.

Не отхвърляй, Дево, тия, които те молят за помощ, като те възпяват и превъзнасят през вековете.

Ти, Дево, лекуваш недъзите на душата ми и болките на тялото, за да те прославям, Благодатна.

Слава: В изобилие изливаш изцерения, Дево, над ония, които с вяра те възпяват и превъзнасят твоята непостижима Рожба.

И сега: Ти отбиваш, Дево, нападенията на изкушенията и пристъпите на страстите, затова и те възпяваме през всички векове.

Песен 8

Ирмос: Халдейският мъчител седемкратно неистово разпалваше пещта за богопочитателите, но виждайки ги спасени от висшата Сила, той викаше към Твореца и Избавителя: отроци, благославяйте, свещеници възпявайте, хора, превъзнасяйте Го във всички векове!

Припев: Кръстителю Христов, моли Бога за нас!

Йоан, който предшестваше Твоето раждане и божествено страдание, чрез меча слиза в преизподнята и става пророк и вестител на Твоето пришествие там, зовейки като глас на Словото: „Мъртви, превъзнасяйте във всички векове Даряващия живот, слепи – Даряващия светлина, пленници – Избавителя Христос!“

Като предвари девственото раждане, раждайки се от безплодната, сега ти стана предшественик на доброволното разпятие на Създателя на всичко и след отсичането на главата ти извика на намиращите се в ада: отроци, благославяйте, свещеници възпявайте, хора, превъзнасяйте Го във всички векове!

Когато твоята глава бе отсечена от тялото, Предтечо, душата, която управляваше твоята плът, се раздели от нея, но пък Божеството не се разлъчи от плътта на Емануил (когато Той прие смърт) и кост не се строши на Бога и Владиката. Затова Го превъзнасяме във всички векове.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Пречиста Господня Родителко, очисти язвите и раните на моята душа с твоето милостиво ходатайство, Дево, и вдигни мене, падналия, спаси мене, блудния, Всенепорочна, защото ти си ми покровителка и помощ, единствена чиста и благословена във всички векове.


Песен девета

Ирмос: Ние, спасените чрез тебе, Дево чиста, признаваме те, че си наистина Богородица, като те величаем с безплътните ликове.

Не се отвръщай от потока на сълзите ми, Дево, родила Христос, Който е отрил всяка сълза от всяко лице.

Изпълни с радост сърцето ми, Дево, която си приела пълнотата на радостта, като си премахнала греховната печал.

За прибягващите към тебе, Дево, бъди пристанище и застъпничество, стена неразрушима, убежище, покров и веселие.

Слава: Просветли с лъчите на твоята светлина, Дево, тия, които благочестно изповядват, че си Богородица, като прогониш мрака на неведението.

И сега: Смирилия се поради изнемогваме на болничен одър, Дево, изцери и превърни болестта в здраве.

Песен 9

Ирмос: Изплаши се всеки от неизказаното Божие снизхождение, защото Всевишният доброволно се понизи даже до плът и стана човек от девическа утроба; затова ние верните те величаем като пречиста Богородица.

Припев: Кръстителю Христов, моли Бога за нас!

Пророче, лукавото войнство и неговият предводител – дяволът се разтрепери от богословстващия твой език, който проповядваше Христа, а скверната девойка накара Ирод да отсече твоята глава; но ние те величаем като Кръстител (Христов).

Природата, „ниският дол“, се извиси и „планината“, смъртната гордост, се сниши*, защото гласът на викащия прозвуча в лишените от светлина жилища на ада; вдигнете се, порти, ще влезе могъщият Цар на славата.

* По Ис. 40:4

Треперят страстите човешки и демоните бягат в страх, осенени от дадената ти от Бога благодат; но и от двете изкушения избави твоето стадо, Господен Предтече, което с вяра непрестанно те величае.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Побързай и седни в колесницата, и царувай Сине на Богомайката, като покориш измаилския народ, който ни напада, и по молитвите на родилата Те, Слово Божие, даруваш победи на православния цар срещу враговете варвари.


Катавасии на св. Кръст: Крест начертав Мойсей, гл.8

1. Кръст начерта с жезъла си Моисей и пряко пресече Червеното (море) за вървящия пеша израилски народ, а когато го простря обратно над фараоновите колесници и очерта нашир, съедини водата – непобедимото оръжие; затова нека пеем на Христос, нашия Бог, защото се прослави.

3. Жезълът се възприема като предобраз на тайни, защото чрез разцъфването му се посочвал свещеникът, а за Църквата, безплодна преди, сега разцъфна дървото на Кръста за нейна сила и утвърждаване.

4. Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл, разбрах Твоите дела и прославих Твоето божество.

5. О, преблажено дърво, на което беше разпънат Христос, Царят и Господ, и чрез което онзи, който чрез дървото измами (Адам и Ева), се провали, като се излъга за Тебе, прикования по плът Бог, Който даряваш мир на душите ни.

6. В утробата на водния звяр Йона разпери ръцете си във вид на кръст и ясно предизобрази спасителните страдания; после, като излезе на третия ден, изобрази свръхестественото възкресение на прикования по плът Христос Бог, Който с тридневното Си възкресение просвети света.

7. Изпълнената със заплахи и богоомразни хули безумна заповед на злочестивия тиранин разтревожи народите, но нито зверската ярост, ни пояждащият огън уплашиха тримата младежи, които сред огъня, при действието на росоносния дух, пееха: благословен си, Боже, всевъзпяван от отците ни и от нас.

8Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благословете Създателя Бог Отец, момчета, които по число сте равни с Троицата, хвалете снизходилото Слово, Което преобразува огъня в роса, и превъзнасяйте во веки Всесветия Дух, Който дава живот на всички.


Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Честнейшую херувим 

Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека. 

9-та песен от катавасиите 

Гл. 8. Тайнствен рай си, Богородице, от която без външна намеса произлезе Христос, Който посади на земята живоносното дърво на Кръста; като се издига то днес, ние му се покланяме и тебе величаем.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили, и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.


Светилен: 

Гл. 2: Да увенчаем с похвални песни Предтечата на благодатта, признат за най-голям сред пророците и избран преди апостолите, защото главата му беше отсечена заради закона Господен.

Слава, гл. 3, Скверният Ирод, като обезглави коварно тебе, образеца на чистотата, кръстителю на Спасителя, въобще не успя да отсече изобличенията на твоя език.

И сега, гл. 3, Богородичен: 

Чиста Дево, чрез твоето божествено раждане беше вдигнато древното проклятие върху света, затова с твоите молитви избавяй от всякакви беди твоето стадо, което вярно те почита.


Хвалитни стихири, на 4, гл. 8:

Всякое дихание

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

О, преславно чудо! Свещената глава с изобличителния език, пред която ангелите благоговеят, се носи беззаконно на прелюбодейната майка от разюзданата нечиста дъщеря. О, неизказано Твое търпение, Човеколюбче! С него, Христе, спаси нашите души като единствен добросърдечен.

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

Същата стихира


Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

О, окаменяло Иродово сърце! Тойзи, който опозори Бога с нарушенията на закона, измамно се преструва, че спазва клетвите си, и преструващият се на опечален прибавя към прелюбодеянието си убийство. О, неизказано Твое състрадание, Владико! Чрез него, Христе, спаси нашите души като единствен добросърдечен.


Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

О, чудо, надвишаващо разума! Печатът на пророците, земният ангел Йоан става награда за блуднишки танц и богословстващият език се изпраща на душите в ада, да предизвести за Христос. О, неизказан Твой промисъл, Владико! Чрез него, Христе, спаси нашите души като единствен добросърдечен.


Слава, гл. 6:

Пак беснее Иродиада, пак е смутена. О, коварен танц и измамен пир! Кръстителят беше обезглавен, а Ирод се смути. По молитвите на Твоя Предтеча, Господи, дай мир на душите ни.


И сега, Богородичен:

Богородице, ти си истинската лоза, която отгледа за нас Плода на живота, затова ти се молим, Владичице, моли се заедно със светите апостоли и с всички светии да бъдат помилвани душите ни.

Велико славословие


Тропар, гл. 2

Споменът за праведника е с похвали, а на тебе, Предтечо, е достатъчно свидетелството на Господ, защото наистина ти се показа най-честит от пророците, понеже се удостои да кръстиш в речните струи Проповядвания. Затова, като пострада с радост за истината, благовести на тези, които бяха в ада, явилия се в плът Бог, Който взема върху Си греха на света и ни дава велика милост.


НА ЛИТУРГИЯТА

Делнични антифони.


Кондак на Рождество Богородично, глас 4, от Роман Сладкопевец: 

Иоаким и Анна чрез твоето свето рождество се освободиха от упрека на бездетството, а Адам и Ева от тлението на смъртта. Празнуват го и твоите люде, освободени от вината на прегрешенията, и ти пеят: неплодната ражда Богородица и кърмачката на живота ни.


Прокимен, глас 7: Праведникът ще се развесели в Господа и ще се уповава Нему. (Пс.63:11А) Стих: Чуй, Боже, гласа ми, кога Ти се моля. (Пс.63:2)

Апостол (Деяния 13:25-32)

Когато Иоан свършваше своето поприще, думаше: „за кого ме смятате? Не съм аз Христос, но ето, след мене иде Оня, Комуто не съм достоен да развържа обущата на нозете“. Вам, мъже братя, синове на Авраамовия род, и на ония между вас, които се боят от Бога, е пратено словото на това спасение. Защото жителите йерусалимски и техните началници, като не познаха Него и пророческите думи, които се четат всяка събота, и като Го осъдиха, изпълниха тия думи; и макар да не намериха никаква вина, достойна за смърт, поискаха от Пилата да Го убие. А когато извършиха всичко, що бе писано за Него, снеха Го от дървото и положиха в гроб. Но Бог Го възкреси от мъртвите; през много дни Той се явяваше на ония, които бяха възлезли с Него от Галилея за Иерусалим и които сега са Негови свидетели пред народа. И ние ви благовестим сега, че обещанието, дадено на отците, Бог изпълни над нас, техни чеда, като възкреси Иисуса.


Алилуия, глас 4: Праведният цъфти като палма, издига се като кедър ливански. (Пс.91:13) Стих: Насадени в дома Господен, те цъфтят в дворите на Бога нашего. (Пс.91:14) 


Евангелие от Марк 6:14-29


Причастен: Във вечна памет ще остане праведникът. (Пс.111:6)Редакция на превода: проф. Иван Желев Димитров

*** Строг пост. Ако е в събота или неделя, разрешава се олио и вино.

No comments:

Post a Comment