Wednesday 10 August 2022

Предпразненство на Успение Богородично

Предпразненство на Успение Богородично

Когато се случи в неделя. Гл. 8, утр.ев. 9


** Глаголът „преставям се“ (без Д) ще се срещне много пъти в текста. За него четете ТУК. („премествам се“, „отивам другаде“ (при Бога))


В СЪБОТА НА ВЕЧЕРНАТА СЛУЖБА

 Първа катизма.


Господи, воззвах (Пс. 140:1-2), стихири на 10, глас 8:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!


Възкресни стихири, глас 8.

Стих: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс. 141:7А)

На Тебе, Христе, принасяме вечерна песен и словесна служба, защото си благоволил да ни помилваш чрез възкресението. 


Стих: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс. 141:7Б)

Господи, Господи, не ни отхвърляй от лицето Си, но благоволи да бъдем помилвани чрез възкресението.


Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс. 129:1-2А)

Радвай се, свети Сионе, майко на църквата и Божие жилище, защото ти първи прие прощение на греховете чрез възкресението. 

От св. патр. Анатолий, същия глас

Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс. 129:2Б)

Словото, родено от Бог Отец преди времето и въплътило се в последните времена от непозналата брак (Дева), доброволно претърпя кръстна смърт и чрез Своето възкресение спаси умъртвения в древност човек.


Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3-4А)

Славим Твоето възкресение от мъртвите, Христе, чрез което си освободил Адамовия род от мъченията на ада и като Бог дари на света вечен живот и велика милост.


Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:5)

Слава на Тебе, Христе Спасителю, Единороден Син Божи, Който беше прикован на кръста и на третия ден възкръсна от гроба!


На предпразненството, глас 4. Подо́бен: Я́ко до́бля:

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6)

Стихирата отдолу.

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Да свирим с флейти и да викаме в песни, преди празника на заминаването, и да пеем светли заупокойни химни, защото майката Божия, като позлатен кивот, сега се готви да премине от земята във висините, преставена във вечно живата, божествена светлина.

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Съберете се днес славно от всички страни, апостолска чета, защото духовният Град, който властва над всичко, напуска земята със слава към по-добрия живот, за да се радва заедно със своя Цар и Син, затова на светото ѝ погребение пейте изходни (надгробни) песни заедно с небесните войнства.


Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. (Пс. 116:2)

Свето събрание, царе и князе, с всички девици, сега вървете напред и всички народи се съберете, за да можем в един глас да издигнем надгробната песен, защото утре Владетелката на всички ще предаде душата си в ръцете на своя Син, ще се премести във вечните жилища.


Слава, гл. 4: Твоето всепочитано успение, Пресвета Дево чиста, ублажаваме множеството ангели на небесата и човешкия род на земята, защото си била Майка на Твореца на всичко – Христос Бога, Когото не спирай да Му се молиш за нас, ние те умоляваме, защото на тебе с Бога положихме нашата надежда, Богородице всевъзпявана и непознала мъж.


И сега, първи Богоpодичен (догматик) на 8 гл.: Небесният Цар поради човеколюбие се яви на земята и живя кред хората, а освен че прие плът от чистата Дева и се роди от нея, заедно с това е единствен Син, двоен по природа, но не по личност, затова наистина Го признаваме за съвършен Бог и съвършен Човек и изповядваме Христос, нашия Бог; Него моли, безмъжна майко, да помилва нашите души!


Вход с кадилница. Свете тихий

Творение на Св. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бога – Отец, Син и Свети Дух; Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.


Прокимен, Пс. 92

Дяконът: В премъдростта да внимаваме. Вечерен прокимен на гл. 6.

Господ царува; облечен е с величие. 

Стих: Облечен е Господ с могъщество и препасан.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. 

Стих: Твоят престол е утвърден открай време. Ти си вечен. (стихове 1-2)


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


Стиховни стихири, възкресни, глас 8:

На кръста се издигна Ти, Иисусе, Който слезе от небето, и отиде на смърт Ти, безсмъртният Живот, Който си истинска Светлина за тези в тъмнината, и възкресение, и просвещение за всички паднали, и наш Спасител, слава на Тебе!


Стих: Господ царува; Той е облечен с величие. (Пс. 92:1A)

Да възхвалим Христос, Който възкръсна от мъртвите, защото прие душа и тяло, но със страданието Си ги отдели едно от друго: с пречистата Си душа слезе в ада, който и плени, но святото тяло на Изкупителя на нашите души не изпита тление в гроба.


Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. (Пс. 92:1Б) 

С псалми и песни прославяме Твоето възкресение от мъртвите, Христе, чрез което Ти ни освободи от мъченията на ада и като Бог ни дари вечен живот и голяма милост.


Стих: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. (Пс.92:5) 

Владико на всичко, непостижими Творче на небето и земята, като пострада на кръста, Ти ми даде безстрастие, а като прие погребение и възкръсна в слава, с всесилната Си ръка възкреси със Себе Си Адам; слава на Твоето възкресение на третия ден, с което ни дари вечен живот и прошка на греховете, защото само Ти си добросърдечен.


Слава, и сега, глас 2. От св. патр. Анатолий:

Тази, която е по-висока от небесата и по-славна от херувимите, и по-почитана от цялото творение, която поради своята прекомерна чистота стана обиталище на вечно съществуващото Същество, днес предава пресвята си душа в ръцете на Сина си и поради това всичко се изпълва с радост, а на нас ни дава голяма милост.


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Възкресен тропар, глас 8:

От висините слезе, Добросърдечни, прие тридневно погребение, за да ни освободиш от страдания. Живот и възкресение наше, Господи, слава на Тебе!


Слава, и сега, на предпразненството, гл. 4:

Хора, веселете се отсега, с вяра пляскайки с ръце и с любов се съберете днес, радвайте се всички и с ведро веселие пейте, защото Божията майка славно ще се пресели от земята на небето; нея винаги с песни славим като Богородица.


—————————————————————


ГЛАС 8


В НЕДЕЛЯ НА УТРИННАТА СЛУЖБА

 

След Шестопсалмието, Велика ектения

Бог Господь: на глас 8.

Пс. 117

  Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

  Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

  Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

  Стих 4. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.

Възкресен тропар, глас 8:

От висините слезе, Добросърдечни, прие тридневно погребение, за да ни освободиш от страдания. Живот и възкресение наше, Господи, слава на Тебе! (2 пъти)


Слава, и сега, на предпразненството, гл. 4:

Хора, веселете се отсега, с вяра пляскайки с ръце и с любов се съберете днес, радвайте се всички и с ведро веселие пейте, защото Божията майка славно ще се пресели от земята на небето; нея винаги с песни славим като Богородица.


Малка ектения: Възглас: Защото Твоя е властта и Твое е царството…


Първи възкресен седален, гл. 8:

Ти възкръсна от мъртвите, Животе на всички, и светъл ангел извика на жените: спрете да плачете и благовестете на апостолите, възкликнете с песни, че възкръсна Христос Господ, Който като Бог благоволи да спаси човешкия род.

Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс. 9:33)

След като наистина възкръсна от гроба, Ти заповяда на благочестивите жени да кажат на апостолите за възкресението, както е писано, а Петър се затича и дойде при гроба, видя светлината в гроба и се удиви, а като съзря само повивките да лежат без божественото Тяло в тях, повярва и възкликна: слава на Тебе, Христе Боже, Който спасяваш всички, Спасителю наш; защото си сияние на Отец!

Слава, и сега, на предпразненството: гл. 4: Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Ти стана на земята по-широка от небесата, защото роди в плът Създателя на всичко, а сега се преселваш от земята право към небесата и душите на праведните, които те гледат, и хоровете на ангелите като наблюдават, достойна похвала винаги ти принасят като на царица. Затова не спирай да се молиш за възпяващите те.


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог, и на Тебе възнасяме слава…


Втори възкресен седален, гл. 8

Хората запечатаха гроба Ти, Спасителю, но ангелът отвали камъка от входа му, жените видяха Възкръсналия от мъртвите и те благовестиха на учениците Ти в Сион, че си възкръснал, Животе на всички, и оковите на смъртта бяха разбити; Господи, слава на Тебе!

Стих: Ще (Те) славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса! (Пс. 9:2)

Жените донесоха погребално миро, а гласът на Ангела се чу от гробницата: „Спрете да плачете и приемете радост вместо скръб; възкликвайте в песни, защото Господ възкреси Христос, Който благоволи да спаси човешкият род, като Бог!“

Слава, и сега, на предпразненството, Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Множество ангели те славословят и човешкият род те възпява предпразнично, защото преминаваш от земята при Родения от тебе, чиста Богородице, и усърдно Му се молиш да се избавим от беди ние, които с вяра празнуваме твоето преставяне, Дево.


„Благословен си, Господи“, Глас 5

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! Пс.118:12

Съборът на ангелите се удиви, като Те видя между мъртвите, а като разруши силата на смъртта, Спасителю, със Себе Си възкреси Адам и освободи всички от ада.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Блестящият в гроба ангел благовестеше на мироносиците: защо разтваряте мирото с милостиви сълзи, ученички? Вижте гробницата и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб ридаейки, но застана пред тях ангелът и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а кажете на апостолите за възкресението.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици ридаеха, когато дойдоха при Твоя гроб с миро, Спасителю, а ангелът ясно им заяви: защо смятате Живия за мъртъв? Той като Бог възкръсна от гроба.

Слава

Покланяме се на Отец и Неговия Син, и на Светия Дух, Свята Троица в едно същество, и със серафимите казваме: свят, свят, свят си, Господи!

И сега

Като роди Животодателя, Дево, ти избави Адам от греха, а на Ева даде радост вместо скръб, въплътилият от тебе Бог и Човек доведе към живот отпадналите от живота. 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава на Тебе, Боже! (3 пъти)


Малка ектения

Свещеникът: Защото е благословено Твоето име и е величествено царството Ти…


Ипакои, глас 8:

Жените мироносици, застанали при гроба на Животодателя, търсеха сред мъртвите безсмъртния Господ, а като получиха радостната вест от ангела, обявиха на апостолите, че е възкръснал Христос Бог, Който дава на света голяма милост.


Стъпални, глас 8: Повтаряме стиховете

Антифон 1:

От младостта ми врагът ме изкушава, възбужда ме с удоволствия; но като се уповавам на Тебе, Господи, аз го побеждавам.

Които мразят Сион, да станат като трева преди изкореняване, защото Христос ще отсече вратовете с болезнен удар.

Слава, И сега: От Светия Дух живее всичко, Той е Светлина от Светлината и велик Бог; възпяваме Го заедно с Отец и Слово.


Антифон 2:

Сърцето ми смирено да се покрие със страх от Тебе, за да не би, като се превъзнася, да отпадне от Тебе, Всемилостивия.

Който има надежда в Господ, няма да се изплаши тогава, когато Той всичко ще съди с огън и мъка.

Слава, И сега: Чрез Светия Дух всеки, който се е богоуподобил, съзерцава и предрича, върши най-големи чудеса и пее на единия Бог в Троица: Божеството има единна власт, макар и да свети с тройна светлина.


Антифон 3:

Призовах Те, Господи, чуй ме, приклони ухото Си към мене, който Ти викам, и ме очистѝ преди да ме вземеш оттук.

Всеки, който заминава при майка си – земята, ще се върне отново, за да получи мъки или почести според живота си.

Слава, И сега: Чрез Светият Дух се изразява богословието на Трисветата Единица: защото Отец е безначален, от Него преди (да съществува) времето се роди Синът и от Отец просия съпрестолният и съо̀бразен Дух.


Антифон 4:

Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят наедно! (Пс. 132:1) За това Господ е обещал вечен живот.

Този, Който украсява полските лилии, ни заповядва да не се грижим за облеклото си.

Слава, И сега: Чрез Светия Дух, единствената причина, всичко се държи в мир, защото Той е Бог, действително Единосъщен с Отец и Син.


Прокимен, глас 8: (Пс. 145:10, 1-2)

Господ ще царува вечно; твоят Бог, Сионе, е в род и род. Стих: Хвалѝ, душо моя Господа, ще възхвалям Господ, дорде съм жив.


Канон възкресен. Глас 8:

Песен 1

Ирмос: Ти удави колесниците на фараона, когато в древността си направил чудотворен жезъла на Мойсей, и с кръстния знак си разделил морето и си спасил пешеходеца и беглец Израил, възпяващ песен на Бога.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Как може всички да не се удивим от всесилната божественост на Христос? От страстите (на Спасителя) се излива безстрастие и нетление към всички вярващи, от Неговите свети ребра винаги тече безсмъртен извор и от празния Му гроб – вечен живот.

Ангелът се яви на жените днес като славен, носещ светлите образи на присъщата невеществена чистота, в тъмнината възвестяващ светлината на възкресението, викащ: Господ възкръсна!

Богородичен: Всички поколения провъзгласяват славни неща за тебе, която вмести Бог Слово в утробата си, оставайки вечно чиста, Богородице Марийо. Затова всички те почитаме като наша най-силна след Бога застъпница.


Канон на предпразненството, глас 5.

Песен 1

Ирмос: Христос, победителят в битките, с мощна ръка хвърли в Червено море конете и конниците, а спаси Израил, който Му пее победната песен.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Да пристъпим, верни, към гроба приел Девата, да бързаме да приемем божественото благоухание, защото в него се изля миро като в съд, който изпуска мирис и благоухае на душите.

Вдигна се от планината Сион, духовният Сион, упокои се в Гетсиманската градина като духовен, приел безсмъртния Бог да почива в нетленни недра.

Богоносните мъже засвириха с тръби, възгласяйте силно, апостолски уста: (небесни) сили, отворете портата, приемете Царицата в най-хубавото място.

Как да вдигне смъртта Всенепорочната, която действително роди свръхестествено вечния Живот? Но, като отхвърли смъртта, Владиката те премести в небесното жилище.


Песен 3, възкресен канон

Ирмос: Христе, Който премъдро утвърди в начало небесата и основа земята върху водите, утвърди и мене върху камъка на Твоите заповеди, защото никой не е свят освен Тебе, единствен Човеколюбче.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Осъден беше Адам, когато вкуси греха, но Твоето спасително страдание по плът го оправда, Христе, защото Ти не беше длъжен да претърпиш смърт, Безгрешни.

Светлина на възкресението изгря за седящите в тъмнината и сянката на смъртта, но моят Бог Иисус, чрез Своята собствена божественост, върза силния (дявола), ограби покъщината му.

Богородичен: Ти превъзхождаш всички херувими и серафими, Богородице, защото единствено ти си приела в утробата си Невместимия (в нищо) Бог, Нескверна. И затова всички вярващи винаги те възхваляваме с песни, Чиста.


Песен 3, празничен канон

Ирмос: Христе, Който със Своята заповед постави земята върху нищото и я окачи да тегне неудържимо, утвърди Църквата Си върху непоклатимия камък на Твоите заповеди, единствен благ и човеколюбец!

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Да възнесем сега надгробни песни на чистата, родилата Твореца, и заедно с безплътните войнства да застанем с радост около живоносния одър като около свят, Божествен престол.

Дойдете да видим лежащата и простряната със склопени очи, (която е) животоподателния, божествен и вечен извор, да излеем от верните си сърца сълзи, като се докоснем до нейното нетленно тяло.

Ти си божественото и благородно Божие жилище, истинският престол и истински духовен град на Царя на всичко, така че заради твоя празник прости всичките ни грехове и ни спаси от беди.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Седален, на предпразненството, глас 4. Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Млади девойки, пейте предварително, майки, похвалете, и всички запейте заупокойни песни за успението на девицата и Майката Господня, с прекрасни божествени песни ние свято служим предварително, нейното славно пренасяне на небето.


Песен 4

Ирмос: Ти си моята крепост, Господи, Ти си моята сила, Ти си моята радост, Ти си моя Бог, Който не остави лоното на Отца, а посети нашата нищета, затова Ти викам заедно с пророк Авакум: слава на Твоята сила, Човеколюбче.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Ти ме възлюби много, дори когато бях враг. Със странно изливане, милостиви Спасителю, слезе на земята, като не се срамуваше от дълбочината на падението ми, и оставайки във висините на Твоята пречиста слава, Ти прослави мен, който някога бях унижен.

Кой сега не се диви, Владико, като гледа чудното дело на божествената Ти власт, Човеколюбче, Който беше разпънат на кръста – как чрез страданието смъртта беше поразена, чрез кръста се премахна тлението и чрез смъртта адът се лиши от притежанието си.

Богородичен: Ти си похвалата на всички вярващи, Безмъжна, защитаваш християните и ги приютяваш, защото си пристанище и стена. Всенепорочна, ти принасяш молби пред своя Син и спасяваш от беди тези, които с  вяра и любов те познаваме като чистата Богородица.


Песен 4

Ирмос: Като проумя прозорливо Твоето божествено снизхождане, Христе, Авакум с трепет извика към Тебе: Ти дойде за спасение на Твоя народ, за да спасиш Твоите помазани. (Ав.3:13).

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Небесните хорове се веселят и приготвят да приемат чистата Божия Майка като Царица, която благочестиво господарува над всички същества.

Нека се махнат поднебесните духове, да отстъпи дори самия господар на света (дяволът) и нека падне посрамен, гледайки възнасянето на Божията Майка.

Свещениците вече не носят ковчега на Завета в тайнствени знаци, но сега светите апостоли наистина носят Божията майка.

Като заспа в божественото място за почивка, ти си почина в съкровищницата на непреминаващия живот, Соломонова гълъбице*, чудна и прекрасна и всепочитана.

* Песен на песните 6:9


Песен 5

Ирмос: Защо си ме отхвърлил от Твоето лице, незалязваща Светлина, и тази чужда тъмнина покри мене, окаяния? Но върни ме, и към светлината на Твоите заповеди направлявай моите пътища, моля Те.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Ти претърпя поруганията когато беше облечен в багреница преди страданията Ти, Спасителю, покривайки безславната голота на първосъздадения (Адам), и гол беше прикован на кръста по плът, Христе, като съблече дрехата на смъртта.

От праха на смъртта, Ти обнови отново моето паднало естество когато възкръсна, Христе, и го направи безсмъртно и възстанови в него твоя царски образ, блестящ в нетленен живот.

Богородичен: Като имаш майчино дръзновение към твоя Син, Всечиста, молим те да не ни презираш, а да имаш родна загриженост за нас, защото ние, християните, те имаме като единствено пред Владиката милостиво очистване.


Песен 5

Ирмос:  Рано бързам към Тебе, Който се обличаш със светлина като с дреха (Пс.103:2), и Ти казвам: просвети помрачената ми душа, Христе, защото единствен си добросърдечен.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Чистото и божествено жилище на Пресветия Дух, което беше на Синайската планина, издъхна и свръхестествено просвети всички твари.

Ти беше жилище на цялото Божество, затова Бог изцяло те пресели от земята, Майко, родила Бога, и те взе на небесата.

Иисус, като най-святия Господ на славата, Който се роди поради милосърдие от твоята утроба, Сам те взе от земята, Богомайко, с душа и тяло.


Песен 6

Ирмос: Очисти ме, Спасителю, защото много са моите беззакония; и ме издигни от дълбините на злините, моля. Защото извиках към Тебе, Боже на спасението ми, и ме чуй.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Чрез дървото мощно ме повали първопричинителят на злото, а Ти, Христе, като се качи на кръста, по-мощно го порази и посрами, и възкреси падналия.

Ти се смили над Сион, когато възкръсна от гроба, правейки го нов вместо стар с Твоята божествена кръв, като най-състрадателен; и сега царуваш в него во веки, Христе.

Богородичен: Да се избавим от тежки грехове чрез твоите молитви, Чиста Богородителко, и да постигнем, Пречиста, божественото просветление на неизразимо въплътения от тебе Божи Син.


Песен 6

Ирмос: Владико Христе, укроти бушуващото от душегубни вълни море на страстите и като милосърден вдигни ме от тлението.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Да бързаме за Сион заедно с ангелите, архангелите, властите, началата, престолите, за да видим великото чудо.

Като Родителка на живота как стигна до тленната смърт, напълно избягвайки тленността? Тази твоя тайна наистина е свръхестествена, чиста Дево.

Всички хора на Сион, запалете свещите, дойдете да срещнем в Гетсимания обвитата в светлина, и да я изпратим с песни.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Кондак, глас 8. Подобен: Яко начатки:

Като възкръсна от гроба, Ти възкреси умрелите и съвъзкреси Адам; Ева ликува за Твоето възкресение и до край света празнуват Твоето възкресение от мъртвите, Многомилостиви.

Икос: Като плени царството на ада и възкреси мъртвите, Дълготърпеливи, Ти срещна жените-мироносици и им донесе радост, вместо скръбта, а на Твоите апостоли възвести за знаменията на победата, мой животворящи Спасителю, и просвети творението, Човеколюбче; затова светът също се радва на Твоето възкресение от мъртвите, Многомилостиви.


Синаксар: В този месец, в 14-я ден празнуваме предпразненството на Богородичното успение и свети пророк Михей (пророкувал приблизително от 737 до 696 г пр. Хр). По неговите молитви, Христе Боже наш, помилвай и ни спаси. Амин.


Песен 7

Ирмос: Някога във Вавилон огънят отстъпи в страх пред Божието снизхождане, затова отроците в пещта с радостни стъпки ликуваха сякаш на поляна, пееха: благословен си, Боже на нашите отци!

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Славното низхождение, божественото богатство на Твоята бедност, Христе, удиви ангелите, когато гледаха как Те приковават на кръста за спасението на тези, които с вяра пеят: благословен си, Боже на нашите отци!

С Твоето божествено слизане в преизподнята, изпълни я със светлина, а тъмнината, която преди ни преследваше беше прогонена, и плениците от всички времена бяха възкресени като пееха: благословен си, Боже на нашите отци!

Света Троице, Боже наш, помилвай и ни спаси!

Троичен: Проповядваме Те като Господ на всичко, когато изповядваме православното богословие; и те наричаме Отец на Единия и единствен Единороден Син; и познаваме съестествения, съвечен, единствения и Правия Дух, изхождащ от Тебе.


Песен 7

Ирмос: Превъзнесеният Господ на нашите отци угаси пламъка, ороси момците, които Му пееха в един глас: Боже, благословен си!

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Събори на свещениците, множество хора, момичета, всички девици, радостно възпейте светото заминаване на Девата.

Да възхвалим с песни успението на Богомайката, защото то е по-велико и от закона и от благодатта, и да запеем в един глас: Боже, благословен си.

Днес от Сион Пречистата премина в Светая Светих, като свята и велика планина, затова ѝ викаме: радвай се, Пренепорочна.


Песен 8

Ирмос: Халдейският мъчител седемкратно неистово разпалваше пещта за богопочитателите, но виждайки ги спасени от висшата Сила, той викаше към Твореца и Избавителя: Отроци, благославяйте, свещеници възпявайте, хора, превъзнасяйте Го във всички векове!

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Свръхбожествената сила на Иисусовото божество по подобаващ за Бога начин просия сред нас, защото Той, като прие по плът кръстна смърт за всички, порази силата на ада; Него неспирно благославяйте, младежи, възпявайте Го, свещеници, превъзнасейте Го, хора, във вечни векове.

Този, който беше разпнат, стана; този, който се хвалеше, падна; падналият и съкрушеният се изправи. Тлението е отхвърлено и нетлението разцъфтя; нетрайното е погълнато от живота. Деца, благославяйте Го, свещеници, възпявайте, хора, превъзнасяйте Го във всички векове.

Света Троице, Боже наш, помилвай и ни спаси!

Троичен: Трисияйното Божество, Което излъчва единна светлина от едната Си триипостасна природа – безначалния Родител, съестественото Слово на Отец и съцарстващия единосъщен Дух благославяйте, младежи, възпявайте Го, свещеници, превъзнасейте Го, хора, във вечни векове.


Песен 8

Ирмос: Момците в пещта съставиха всемирен хор и пееха на Тебе, Твореца на всичко: всички дела възпявайте Господ и Го превъзнасяйте вовеки.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Царице на всички жени и Дево, принеси молитва към Христос за всички, които с любов празнуват този твой празник и те прославят през всички векове.

Твоето лице, Всенепорочна, е осветено със светла божествена красота и сияе със славата на светото девство, като най-велико украшение във всички векове.

Изумявам се, треперя и съвсем съм смаян, не мога да изразя превеликите ти дела, но, Дево, като виждаш любовта ми, постоянно ме удостоявай с божествените награди.


Песен 9

Ирмос: Изуми се небето и ужасиха се краищата на земята от това, че Бог се яви в плът на човеците и Твоята утроба стана по-широка от небесата; затова, Богородице, ангелските войнства и човешките множества те величаят.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Ти, Слово Божие, си прост в божествената и безначална природа, а сега съставен в плът, която си приел и си направил Своя, и въпреки че пострада като човек, остана без страдания като Бог. Затова ние Те величаем в две естества, без да ги разделяме или смесваме.

Всевишни, когато стана човек по природа, Ти според божествената Си същност нарече Бога Отец, а когато възкръснал от гроба слезе при рабите Си, по благодат постави за Отец на човеците Този, Който по природа е Бог и Владика; заедно с Него всички Те величаем.

Богородичен: Дево, ти стана Божия майка, като свръхестествено роди по плът благото Слово, Което Отец като благ изведе от сърцето Си преди всички векове; макар и облечено в тяло, ние сега Го осъзнаваме и отвъд всички тела.


Песен 9

Ирмос: Исаие, ликувай, Девицата зачена в утробата и роди Син Емануил (Ис.7:14), Който е Бог и човек. Изток е името Му. Него величаем, а Девицата ублажаваме.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Много достойно си украсена ти, Невясто, Богомайко Дево, защото чрез тебе се поправи съгрешението на Адам и пагубното за всички увлечение на Ева, затова всички непрестанно с песни те величаем.

Слава по достойнство ти дава Бог, като твой Владика, Дево, а ние бедните какво да ти принесем? Но приеми само усърдието на всички, които те славят като Богородица, и ни спаси.

Както Всевишният слезе и премина през твоята утроба, Дево, и ни посети чрез тебе, Богоневесто, и ти като Него посети от небесните чертози тези, които те възпяват за твоя празник.

Дай победа на нашия православен народ, който усърдно слави твоето почитано погребение и го утвърди завинаги, защото особено празнува твоята памет, Богомайко, и покори враговете му.


Катавасии, гл. 4 (за Успение) Отвèрзу устà моя.

Пеят се между 14 и 23 август, а на самия празник „Преукрашенная“.

Песен 1

Ще отворя устата си и ще се изпълнят с Дух (Свети), и ще произнеса дума за царицата майка, ще се явя светло тържествуващ и с радост ще възпея нейното успение.

Песен 3

Богородице, жив и изобилен изворе, духовно укрепи в твоята божествена слава събралите се в хор твои певци и ги удостой с венци на славата.

Песен 4

Пророк Авакум проумя неизследимия Божи замисъл за Твоето въплъщение от Девата, Всевишни, и извика: Господи, слава на Твоята сила!

Песен 5

Всички се удивиха на твоето почитано успение, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, се престави от земята във вечните жилища и в безкрайния живот, като даваш спасение на всички, които те възпяват.

Песен 6

Богомъдри, като честваме тоя божествен всепочитан празник на Божията майка, дойдете да запляскаме с ръце и славим Бог, Който се роди от нея.

Песен 7

Богомъдрите отроци не почетоха творението вместо Твореца, но мъжествено пренебрегнаха огнената заплаха и с радост пееха: благословен си, препрославени Господи и Боже на нашите отци!

Песен 8

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благочестивите отроци бяха спасени в пещта от Богородичната рожба, която тогава беше предобразувана, а сега е действителна; тя подбужда цялата вселена да ти пее: всички твари, възпявайте Господ и Го превъзнасяйте през всички векове. 


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3)

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (името).

Дяконът: Да внимаваме!

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Възкресно Евангелие, 

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.


50 Псалом (пее се)


Слава: По молитвите на апостолите, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира, глас 6:

Възкръсна Иисус от гроба както предрече, даде ни живот вечен и велика милост.


Литийна молитва (дяконът)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Твоя Единороден Син, с Когото си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящ Твой Дух сега и винаги и во веки веков.


Дяконът: Богородицата и майка на Светлината, с песни да възвеличим!

Честнейшую херувим

Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека. 

9-та песен от катавасиите 

Нека всеки човек се зарадва, просвещаван от Духа, а безплътните по естество духовни същества да тържествуват, като почитат свещеното преставяне на Божията майка и казват: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Вечнодево!


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков.


Свят е Господ, нашият Бог. (2)

Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: защото то е свято! (Пс. 98:5)

Ексапостиларий по номера на утринното евангелие, 9.

Гл. 2: Вратите, където бяха апостолите, бяха заключени, Владико, но Ти влезе и им даде мир, и като духна, изпълни ги с Пресветия Дух, и им каза да връзват и развръзват грехове, а на осмия ден показа ребрата Си и ръцете Си на Тома; с него да извикаме: Ти си нашият Господ и Бог.

Слава, и сега, на предпразненството, Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Празнувайки великия празник твоето свето Успение с любов ти пеем, Богородице, а ти като пречиста Майка отиваш при Господа и Сина ти в слава, затова Му се моли за християните, които с вяра те възпяват.


Хвалитни стихири, възкресни, глас 8:

Всякое дихание (Пс. 150)

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Стих 8: Ще извърши над тях писания съд, тази чест е за всичките му светии. (Пс. 149:9)

Господи, макар че Ти се яви в съда да бъдеш съден от Пилат, не напусна престола, където седиш с Отец, а като възкръсна от мъртвите, освободи света от робството на врага, защото си щедър и човеколюбив.

Стих 7: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс. 150:1) 

Господи, въпреки че като мъртъв Те положиха юдеите, но като спящ Цар войниците Те пазеха и като съкровище на живота те запечатваха с печат, но Ти възкръсна и дари безсмъртие на нашите души.

Стих 6: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Господи, Ти ни даде своя Кръст като оръжие против дявола, защото той се страхува и трепери, като не смее да гледа силата му; защото той възкресява мъртвите и унищожава смъртта; затова почитаме Твоето погребение и възкресение.

Стих 5: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

Твоят ангел, Господи, като обяви възкресението, изпла̀ши пазачите и възкликна към жените с думите: защо търсите Живия сред мъртвите? Той възкръсна, защото е Бог, и дари живот на вселената.


Други стихири на предпразненството, гл. 2, Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Стих 4: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс.150:4)

Съборът на учениците и светите апостоли се събра да погребе богоприятното тяло на единствената Богомайка.

Стих: Застани, Господи, на мястото на Твоя покой, – Ти и ковчегът на Твоето могъщество. (Пс. 131:8)

Ти, Владико, Който си изгрял от нея неизказано, като добър Син, с Твоите ръце приеми пречистия дух на Богородица.

Стих: Кле се Господ Давиду в истината, и няма да се отрече от нея. (Пс. 131:11А)

Когато ти се престави (духом) пред Родения от тебе, апостолите слезнаха от облаците да погребат твоето тяло, Дево.

Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)

Вдигнете се, небесни порти, като гледате вратата на Вишния (Богородица), която идва със слава при Сина си и Бога.


Слава, утринна Евангелска стихира, глас 5.

В тези последни времена, вечерта в първия ден от седмицата, Христе, Ти застана сред приятелите Си и чрез чудото на заключените врати потвърди чудото на Твоето възкресение от мъртвите. Ти изпълни учениците с радост и им предаде Светия Дух, като им даде власт да прощават грехове, а Тома не остави да се удави сред вълните на неверието; затова дай истинско познание и на нас и опрощение на греховете, състрадателни Господи.


И сега, по гласа на Славата: Преблагословена си, Богородице Дево, защото чрез Въплътения от тебе адът беше пленен, Адам беше извикан отново, клетвата – премахната, Ева – освободена, смъртта – умъртвена, а ние оживяхме; затова възкликваме и пеем: благословен си Христе, Боже наш, Който така си благоволил, слава на Тебе!


Велико славословие


Възкресен тропар

Днес стана спасението на света, нека възпеем Възкръсналия от мъртвите, Твореца на нашия живот: защото, като унищожи смъртта чрез смърт, даде ни победа и голяма милост.


————————————————


На Литургията


Възкресен тропар, глас 8:

От висините слезе, Добросърдечни, прие тридневно погребение, за да ни освободиш от страдания. Живот и възкресение наше, Господи, слава на Тебе!


Тропар на предпразненството, гл. 4:

Хора, веселете се отсега, с вяра пляскайки с ръце и с любов се съберете днес, радвайте се всички и с ведро веселие пейте, защото Божията майка славно ще се пресели от земята на небето; нея винаги с песни славим като Богородица.


Тропар на храмовия светия

Кондак, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:

В деня на твоята славна памет вселената, украсена с безплътния Дух, с духовна радост вика към тебе: радвай се, Дево, похвало на християните.


Апостол и Евангелие на неделята по реда си.

No comments:

Post a Comment