Monday 10 May 2021

Св. Св. Кирил и Методий (в седмицата след Томина)


 Свети Свети Кирил и Методий

11 май

ПРАЗНИЧНА ВЕЧЕРНЯ

  • Когато се случи след Томина неделя (Тип. Стр. 308, т. 4). Пригответе си Пентикостара.


Дяконът: Благослови, владико!

Свещеникът: Благословен е нашият Бог всякога, сега и винаги, и во веки веков. Четец: Амин.

Свещеникът: изпява веднъж Тропара на Пасха, а певците два пъти. 

Четецът:

Псалом 103

Благославяй, душо моя, Господа! Господи, Боже мой, Ти си дивно велик; със слава и величие си облечен; Ти се обличаш със светлина като с дреха, простираш небесата като шатра; Ти градиш над водите Твоите горни чертози, правиш облаците Своя колесница, шествуваш върху ветрени криле. Ти правиш ветровете Свои Ангели, огнените пламъци – Свои служители. Ти си поставил земята на твърди основи: тя няма да се поклати навеки. Покрил си я с бездна като с дреха; води стоят на планините. От Твоята заплаха те бягат, от гласа на Твоя гръм бърже отминават; възлизат по планини, слизат в долини, на място, което си им определил. Ти си турил предел, който няма да преминат, и няма да се върнат да покрият земята. Ти прати извори в долините: между планини текат (води), поят всички полски зверове; дивите осли утоляват жаждата си. При тях обитават птици небесни, изсред клоните издават глас. Ти поиш планините от Своите височини, с плодовете на Твоите дела се насища земята. Ти правиш да расте трева за добитъка и злак за полза на човека, за да произведеш из земята храна и вино, което весели сърцето на човека, и дървено масло, от което блещи лицето му, и хляб, който укрепява сърцето на човека. Насищат се дърветата Господни, кедрите ливански, които Той насади; по тях птици си правят гнезда; елите са жилище на щъркелите, високите планини – на сърните; каменните скали – убежище на зайците. Той направи луната да определя времената, слънцето знае своя заник. Ти простираш тъмата, и става нощ: през нея ходят всички горски зверове; лъвовете рикат за плячка и искат от Бога храна за себе си. Изгрява слънцето (и) те се събират и лягат в своите леговища; човек отива по делата си и по своя работа до вечерта. Колко са многобройни делата Ти, Господи! Всичко си направил премъдро; земята е пълна с Твои произведения. А това велико и пространно море! там има безброй влечуги, малки и големи животни; там плават кораби, там е оня левиатан, който си създал да играе в него. Всички те от Тебе чакат, да им дадеш храната овреме. Даваш им – приемат, отваряш ръката Си – насищат се с благо; скриваш лицето Си – объркват се, отнимаш духа им – умират и в пръстта си се връщат; пратиш духа Си – създават се, и Ти подновяваш лицето на земята. 

Да бъде Господу слава навеки; да се весели Господ за делата Си! Погледне към земята, и тя се тресе; допре се до планините, и те димят. Ще пея Господу през всичкия си живот, ще пея на моя Бог, докле съществувам. Нека Му бъде благоприятна моята песен; ще се веселя в Господа. Да изчезнат грешниците от земята, и да няма вече беззаконници. Благославяй, душо моя, Господа! Алилуия! Слънцето знае своя заник. Ти простираш тъмата, и става нощ. Колко са многобройни делата Ти, Господи! Всичко си направил премъдро.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин! Алилуия, алилуия, алилуия, слава Тебе Боже! (3) Упование наше, Господи, слава на Тебе!


Велика ектения

Дяконът: С мир на Господа да се помолим.

Народът: Господи, помилуй. (след всяко прошение)

Дяконът: За мира от небето и за спасението на нашите души на Господа да се помолим.

За мира на целия свят, за благопреуспяване на светите Божии църкви и единението им на Господа да се помолим.

За този свят храм и за онези, които с вяра, благоговение и страх Божи влизат в него, на Господа да се помолим.

За Високопреосвещения наш митрополит (името), за честното свещенство, за дяконството в Христа, за всички църковнослужители и народа на Господа да се помолим.

За нашия български народ, за правителството и за христолюбивото ни войнство на Господа да се помолим.

За да му помага Бог и да покори под нозете му всеки враг и противник, на Господа да се помолим.

За този град (село или света обител), за всеки град и страна, и за тези, които с вяра живеят в тях, на Господа да се помолим.

За благоразтворение на въздуха, за изобилие на земните плодове и за мирни времена на Господа да се помолим.

За тези, които плават, пътуват, боледуват, страдат, за пленените и за тяхното спасение на Господа да се помолим.

За да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда, на Господа да се помолим.

Защити, спаси, помилвай и ни запази, Боже, с Твоята благодат.

Като поменем заедно с всички светии пресветата, пречиста, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и Приснодева Мария, нека сами себе си, един другиго и целия си живот на Христа Бога да отдадем.

Народът: На Тебе, Господи.

Свещеникът: Защото на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин.


Господи, воззвах (Пс. 140), глас ???:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!


Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3-4b)

от Пентикостара


Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс.129:5)

от Пентикостара


На 4 – на св.равноапостоли, гл.2, Подобен: Кими похвалними 

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6-7a)

Какви похвални венци да изплетем на богомъдрите учители, които гръмогласно проповядваха единосъщната Троица, и със светото Евангелие просветляваха славяните, които бяха в тъмнината на незнанието, и ги прилепиха като дива маслина към благоприятния корен на Православието и ни подариха от Христа Бога велика милост?


Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

С кои красиви слова да възпеем богомъдрите учители – пустинолюбивия Методий, който заради Христа доброволно обедня и се обогати с духовните плодове на безмълвието, и красноречивия Кирил, който в насладата на любознателността придоби премъдрост и посрами празнословието на агарянските мъдреци? Чрез тях двамата Христос Бог ни дарува велика милост.


Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс.116:1)

С какви песенни добродетели да възхвалим богомъдрите учители Методий, който презря красотата на света и се облече в ангелски образ за да служи на небесният Цар, и Кирил, който избра за себе си да съжителства с премъдростта, и удвои дадените му от Бога таланти. Чрез тях и ние, които познахме благочестието, приехме от Христа Бога велика милост! 


Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс. 116:2)

С какви духовни песни да възвеличим богомъдрите учители, които заради спасение на славянските народи, апостолски се потрудиха в просвещаването със светлината на богопознанието, и тази затворена врата отвориха с изобретяването на славянската писмена, през нея влизайки ние разбираме тайнството на Евангелието и приемаме от Христа Бога велика милост.  


Глас 6: Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Елате, празнуващи, с похвални песни да възпеем равноапостолните славянски просветители и горещи застъпници, като кажем: Радвай се, Кириле, позлатена тръба на богословието, който изясни тайнството на Света Троица с подобието на слънцето, и така затвори злохулната уста на агаряните. Радвай се и ти с него, Методие, който единомислено с него си се подвизавал и  съдействал с молитви и знамения. А сега, отци блажени, не преставайте да се молите за нас на Христа Бога, които с вяра и любов ви величаем! 


И сега и винаги и във всички векове. Амин. 

от Пентикостаря

Докато се пее „И нине, дяконът и свещеникът се подготвят за Входа:

Молитва на входа

Свещеникът: Вечер, сутрин, и по пладне, Те хвалим, благословим, благодарим и Ти се молим, Владико на всички: издигни нашата молитва, като кадило пред Тебе, и не наклонявай сърцата ни в думи, или лукави помишления, но ни избави от всичко, което преследва душите ни. Господи, Господи, нашите очи се на Тебе уповават, да не ни посрамиш, Боже наш.

Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков

Дяконът: Благослови, владико, светият вход.

Свещеникът (благославя): Благословен е входът на Твоите светии, всякога, сега и винаги, и во веки веков.

Вход

Дяконът: Изслушайте с внимание премъдростта!


Вход с кадилница. Свете тихий

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Вечерен прокимен – за съответния ден от седмицата

Паримии

Паримия първа. 

Из книга Второзаконие - чтение. 

Рече Моисей на Израилевите синове: ето, давам ви тая земя, вървете, вземете в наследство земята, що Господ с клетва бе обещал да даде на отците ви Авраама, Исаака и Иакова, тям и на потомството им. И аз ви казах в онова време: не мога сам да ви водя; Господ, Бог ваш, ви размножи, и ето, вие сте сега многобройни като звездите небесни; Господ, Бог на отците ви, нека ви умножи хиляди пъти повече, отколкото сте сега, и нека ви благослови, както ви бе говорил! И взех първенците от вашите колена, мъже мъдри разумни и изпитани, и ги поставих за началници над вас: хилядоначалници, стоначалници, петдесетоначалници, десетоначалници и надзиратели, според вашите колена. И дадох заповед на съдиите ви в онова време, като казах: изслушвайте братята си и съдете справедливо както брата с брат, тъй и неговия чужденец; в съда не правете разлика между лицата, изслушвайте и малък, и голям: не бойте се от лице човешко, понеже съдът е дело Божие. 


Паримия втора. 

Из книга Второзаконие - чтение. 

Рече Моисей на Израилевите синове: ето, небето и небето на небесата, земята и всичко, що е на нея, е на Господа, твоя Бог; но само твоите отци е приел Господ и ги е обикнал, и е избрал вас, тяхното семе подир тях, от всички народи, както видиш днес. И тъй, обрежете крайната плът на сърцето си и занапред не бъдете твърдоглави; защото Господ, Бог ваш, е Бог на боговете и Господар на господарите. Бог велик, силен и страшен, Който не гледа на лице и не взема дарове, Който право отсъжда на сираче и на вдовица, обича пришълеца и му дава хляб и облекло. Обичайте и вие пришълеца, понеже сами бяхте пришълци в Египетската земя. Бой се от Господа, твоя Бог, и само Нему служи, към Него се привържи и в Негово име се кълни: Той е твоя похвала, Той е твой Бог, Който направи с тебе ония велики и страшни дела, каквито видяха очите ти. 


Паримия трета. 

Из Притчи Соломонови - чтение. 

Душите на праведните са в Божия ръка, и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минаваха за умрели, и краят им се считаше за погибел, и заминаването им от нас – унищожение; но те си пребъдват в мир. Защото, макар в очите на хората и да се наказват, тяхната надежда е пълна с безсмъртие. И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагоде-телствани, защото Господ ги е изпитал и ги е намерил достойни за Него. Той ги е изпитал като злато в горнило и ги е приел като най-съвършена жертва. Когато им се въздава, те ще блеснат като искри, които лазят по стърнище. Ще съдят племена и ще владеят над народи, а над тях ще царува Господ вовеки. Които се Нему надяват, ще познаят истината, и верните в любовта ще пребъдат у Него; защото благодат и милост има за светиите Му и промисъл за избраниците Му.


Сугуба ектения 

Дяконът: Да речем всички от цялата си душа и с целия си разум да речем.

Народът: Господи, помилуй.

Дяконът: Господи, Вседържителю, Боже на нашите отци, молим Ти се, чуй ни и ни помилвай.

Народът: Господи, помилуй.

Дяконът: Помилвай ни, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй ни и ни помилвай.

Народът: Господи, помилуй! (три пъти

Дяконът: Още се молим за благочестивия български народ и христолюбивото воинство, за неговата сила, победа, пребъдване, мир, здраве, спасение и нашият Господ Бог особено да му съдейства и му помага във всичко.

Свещеникът (тихо): Господи Боже наш, приеми от Твоите раби това усърдно моление и ни помилвай по множеството Твои милости, и изпрати Твоите щедрости върху нас и върху всички Твои люде, които очакват от Тебе богата милост.

Дяконът (продължава):

Още се молим за Високопреосвещения наш митрополит (името), за нашите братя свещеници, свещеномонаси, свещенодякони и монаси и за цялото в Христа наше братство.

Още се молим за нашето войнство.

Още се молим за блажените и приснопаметни създатели на този свят храм (или обител) и за всички по-рано починали православни отци и братя, тук и навсякъде благочестиво погребани.

Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение, посещение, прощение и освобождение от греховете на Божиите раби и всички благочестиви и православни християни, които живеят и пребивават в тази енория и в този град (село), настоятелите и братята на този свят храм (света обител).

Още се молим за дарителите и добротворците в този свят и всечестен храм, за ония, които се трудят, пеят и се молят в него, и за присъстващия народ, който очаква от Тебе велика и богата милост.

Свещеникът възглася: Защото си милостив и човеколюбив Бог, и на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, въздаваме слава, сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 

Дяконът: Да продължим молитвата си към Господа.

Народът: Господи, помилуй. 

Дяконът: Защити, спаси, помилвай и ни запази, Боже, с Твоята благодат.

Цялата вечер да бъде съвършена, свята, мирна и безгрешна, от Господа да просим.

Ангел на мира, верен наставник, пазител на душите и телата ни, от Господа да просим.

Прощение и освобождение от греховете и прегрешенията ни от Господа да просим.

Доброто и полезното за душите ни и мир за света от Господа да просим.

Да завършим останалото време от нашия живот в мир и покаяние, от Господа да просим.

Християнски безболестен, непосрамен, мирен свършек на нашия живот и добър отговор пред страшния Христов съд от Господа да просим.

Като поменем заедно с всички светии пресветата, пречиста, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и Приснодева Мария, нека сами себе си, един другиго и целия си живот на Христа Бога да отдадем.

Народът: На Тебе, Господи.

Свещеникът възглася: Защото си благ и човеколюбив Бог, и на Тебе слава възнасяме, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин.

Свещеникът: Мир на всички.

Народът: И на твоя дух.

Дяконът: Преклонете главите си пред Господа!

Народът (бавно): На Тебе Господи!

Свещеникът: Господи, Боже наш, Който Си наклонил небесата и Си слязал да спасиш човешкия род, погледни на Твоите раби и Твоето наследство: пред Тебе, страшният и човеколюбив Съдия, Твоите раби преклониха глави, като не очакват от човеци помощ, но очакват милост и спасение от Тебе. Запази ги във всяко време и в тази вечер, и в идващата нощ, от всеки враг и от всяко противно действие на дявола, и от суетни помисли, и от действията на лукавия.

Възглас: Да бъде властта на Твоето царство благословена и препрославена, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.

Народът: Амин.


Стиховни стихири на равноапостолите –  глас 8
Подобен: О преславнаго чудесе

Богомъдри Кириле и Методие, с мрежите на вашето учение за Христа уловихте славяните. Вашите светли жития като небесни звезди просияха на основата на Православната Църква. Затичахте се към непристъпната Светлина, където бяхте въдворени с ангелите, затова молете се за нас, които празнуваме вашата свята памет.

Стих: Твоите свещеници ще се облекат в правда, и Твоите светии ще се зарадват. Пс. 131:9

Богомъдри Кириле и Методие, апостоли на славянската Църква и застъпници на верните, ревнители на благочестието и сладкогласни органи на Светия Дух, като имате дързновение пред Началника на пастирите – Христос, молете Го за нас, които празнуваме вашата памет, да издигне от тление нашия живот като милостив. 

Стих: Устата на праведника изказват премъдрост, и езикът му изговаря правда. Пс. 36:30

Дойдете всички празнуващи да величаем учителите, равнопрестолните на апостолите и славата на славянския род, чрез чиито трудове се освободихме от бесовската измама и приехме светлината на Христовото благовестие, познахме предвечното Слово и се избавихме от греховния мрак.


Глас 8: Слава на Отца и Сина и Светия Дух
Радвайте се, свещенна двойка, която ни озари със светлината на благоразумието! Кириле, източник на духовна мъдрост, който напои ожаднелите славянски народи, и Методие, почитаемо жилище на молитви, върху което с търпението на земедлеца израстна семето на благовестието. Като стоите пред Христос в слава, усърдно се молете, та заедно с вас да  Го величаем и превъзнасяме през всички векове.

Глас ???: И сега и винаги и във всички векове. Амин. От Пентикостаря


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля.


Трисвятое

Четецът: Свети Боже, свети Крепки, свети Безсмъртни, помилуй нас. (три пъти) Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин!

Пресвета Троице, помилуй нас. Господи, очисти греховете ни. Владико, прости беззаконията ни. Свети, посети и изцери немощите ни, заради Твоето име.

Господи, помилуй. (три пъти)

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин!

Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име, да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес, и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си, и не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от лукавия.

Свещеникът: Защото Твое е Царството, и силата, и славата, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков.

Четецът: Амин.


Тропар на равноапостолите

Глас 4. Като единонравни на апостолите и учители на славянските страни, богомъдри Кириле и Методие, молете Владиката на всички да утвърди славянските народи в православие и единомислиe, да умири света и да спаси нашите души.

Слава, и сега: от Пентикостара


Отпуст

Дякон: Премъдрост.

Народът: Благослови!

Свещеникът: Благословен Си, Христе Боже наш, всякога, сега и винаги и во веки веков.

Четецът: Амин. Утвърди, Господи Боже наш, светата и чиста вяра на благочестивите православни християни, заедно със светата Църква и този град во век века.

Дяконът: Пресвета Богородице, спаси нас!

Народът: По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, тебе, истинската Богородица, величаем. 

(от Пасха до Възнесение) Христос възкръсна от мъртвите, със смъртта Си смъртта победи и на тия, които са в гробовете, живот дарува! 

Господи, помилуй ! (3) Отче, благослови!

Свещеникът: Възкръсналият от мъртвите Христос, истинският наш Бог, по молитвите на Своята пречиста и преблагословена света Майка, на светите славни и всехвални апостоли, на светите славни и добропобедни мъченици, на преподобните и богоносни наши отци, на светите равноапостолни славянобългарски просветители Методий и Кирил, чиято памет празнуваме, на светия благоверен цар Борис-Михаил, на светия отец наш Климент архиепископ, Охридски чудотворец, на преподобния наш отец Йоан, пустинножител Рилски, чудотворец, на светите и праведни богоотци Йоаким и Анна, и на всички светии  да ни помилва и спаси като благ и човеколюбец.

Народът: Амин.

Свещеникът: По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. 

Народът: Амин.


——————————————-


Утринна служба (на ц.сл.)

  • Приготви Катавасийника на стр. 83
  • Отвори Пентикостарът на втората седмица.


Свещеникът: Благословен е нашият Бог, всякога, сега и винаги…

Той пее веднъж Христос воскресе, и два пъти певците, и веднага:


Шестопсалмие:


Велика ектения


Бог Господ, гл. 4

Пс. 117

Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е идещият в името Господне.

Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е идещият в името Господне.

Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е идещият в името Господне.

Стих 4. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.

Бог е Господ и ни се яви, благословен е идещият в името Господне.

Тропари: глас 4.

Като единонравни на апостолите и учители на славянските страни, богомъдри Кириле и Методие, молете Владиката на всички да утвърди славянските народи в православие и единомислиe, да умири света и да спаси нашите души. (2)

Слава, И нине: на празника (от Пентикостара)

Малка ектения

Свещеникът: Защото Твоя е властта и Твое е царството и силата, и славата, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков.


 Първи седален, глас 3: 

Вие стоите сега в непристъпната Светлина на живоначалната Троица, която немлъкващо славослови ангелските сили, и която сте гръмогласно проповядвали между народите, затова молете Я прилежно, Кириле и Методие, да дари прощение на дълговете, и да избави от вечно осъждане всички, които с любов почитат вашата памет.

Слава, и ны́не, на празника.


Втори седален, глас 5:

Да се радват днес славянските народи, като празнуват светло светата памет на Богомъдрите учители, защото от тях започва да се извършва на разбираем за нас език Божествената литургия и всички църковни служби; от тях приехме неизчерпаемия кладенец с вода, която тече във вечния живот, от която като пием, няма да престанем да ви величаем, Кириле и Методие. А пък вие се веселете в славата на светиите, и се молете усърдно за спасение на нашите души. 

Слава, и ны́не, на празника.


Полиелей, К. стр. 83.

Величание:

Величаем ви, свети равноапостолни Методие и Кириле, които сте просветили със своето учение всички славянски страни и сте ги привели към Христос.

Избран псалом за светители.


Седален след полиелея, глас 4:

Дойдете да почетем нашите просветители с гръмогласни похвали, защото те нахраниха с маната на Богомъдрото учение загиващите от глад за слово Божие славянски народи; а превеждането на Благовестието на сина на гръма (Евангелието на Йоан) на разбираем език, като слъчеви лъчи ни просвети, чрез него ние приехме озарение, като с благодарност викаме: радвайте се, Кириле и Методие, винаги прославяни!

Слава, и ны́не, на празника.


Малка ектения

 

Степенни, 1 Антифон, 4 глас:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Вие, които ненавиждате Сион, засрамете се от Господа, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и с чистота се възвисява, а чрез единството на Света Троица тайнствено се просветлява.

И сега и винаги и во веки веков. Амин.

От Светия Дух текат благодатни струи, които напояват всяка твар за съживяване.


Прокимен, глас 4: 

Твоите свещеници ще се облекат в правда, и Твоите светии ще се зарадват. (Пс. 131:9). Стих: Чуйте това, всички народи; внимавайте в това всички, които живеете по вселената (Пс. 48:2).


Евангелския чин

Дяконът: На Господа да се помолим!

Народът: Господи помилуй.

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отца, и Сина, и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: И да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господа Бога да помолим!

Народа: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеника: Ще се чете из светото Евангелие според Лука.

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Утренно евангелие (за светител)


(Следващата Възкресна песен се чете в неделя след Евангелието, а днес също, тъй като сме в Пасхалния период)

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.


50 Псалом (чете се)


Слава: Молитвами равноапостолов, Милостиве, очисти множества согрешений наших.

И нине: Молитвами Богородици, Милостиве, очисти множества согрешений наших.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира след 50  псалом самогласна, глас 6:

Изля се благодат във вашите уста, преподобни отци, и станахте пастири на Христовата Църква, като учите словесните овци да вярват в единосъщната Троица в едно Божество.


Литийна молитва (дяконът)

Спаси, Боже, Твоя народ и благослови Твоето наследие, посети Твоя свят с милост и щедрости, утвърди силата на православните християни, изпрати върху нас Твоите богати милости по молитвите на Всепречистата наша Владичица Богородица и всякога Дева Мария, със силата на почитания и животворящ Кръст, по застъпничеството на почитаните безплътни небесни Сили, по молитвите на почитания славен Пророк, Предтеча и Кръстител Иоан, на светите славни и всехвални Апостоли, на светия наш отец Иоан, пустиножител Рилски Чудотворец, на преподобните и Богоносни наши отци, на светите и праведни Богоотци Иоаким и Анна и на светите равноапостолни Методий и Кирил, просветители на славяните, чиято памет честваме, и на всички светии, молим Те, Многомилостиви Господи, чуй нас, грешните, които Ти се молим, и ни помилвай.

Певците: Господи, помилуй. (четири пъти по три)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото Си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящия Твой Дух сега и винаги и во веки веков.

Певците: Амин.


Канони (непреведени)


Кондак, глас 3:

Да почетем светата двоица, нашите просветители, които с превеждането на Божествените писания, като от извор ни изляха богопознанието, от който и до днес ненамалящо черпим; прославяме ви, Кириле и Методие, които стоите пред престола на Всевишния и горещо се молите за нашите души.

Икос:

Просияли в добродетелите проповедниците на благочестието, истинските стълбове и основите на Църквата, тръбите на божествените Христови догмати, богоносните отци Методий и Кирил, елате, верни, да похвалим: защото те прогониха тъмнината на неверието от нас и нечестивите ереси чрез огъня на Духа изгориха, чрез превода на писанията, славянските народи от диви маслини в благоплодни промениха, и чрез Божествено Кръщение във Христовата вяра приведоха, и изпълниха вселената с множество чудеса. Затова днес те предстоят като венценосци пред Вседържителя Бога, към тях да извикаме: Свети и равноапостолни отци, чрез вашето застъпничество, дарувайте на всички славянски племена твърдост във вярата, единомислие, като горещо се молите за нашите души.

Синаксар:

В този месец, в единадесетия ден празнуваме паметта на светите равноапостоли Методий и Кирил, учители на славяните. По техните молитви, Христе Боже, помилвай и ни спаси. Амин.


Катавасии на Пасха

Песен 1

В деня на Възкресението да се просветим, о люде! Пасха, Господня Пасха! От смъртта към живота и от земята към небето Христос, нашият Бог, преведе нас, които пеем победната песен.

Песен 3

Елате да отпием от новото питие, не вода, извираща чудесно от безплоден камък, а вино от източника на нетлението, извиращ от Христовия гроб, в който се утвърждаваме.

Песен 4

На божествена стража да застане заедно с нас боговдъхновения пророк Авакум и да се покаже като светоносен ангел, който вика с ясен глас: „Днес дойде спасението на света, понеже Христос възкръсна като всесилен!“

Песен 5

Нека станем рано с изгрева и да принесем на Владиката вместо миро – песен и ще видим Христа – Слънцето на правдата, Което възсиява, дарявайки живот на всички!

Песен 6

Ти слезе в земната преизподня, о Христе, и съкруши вековните прегради, които държаха пленниците на смъртта и както Йона от кита, Ти тридневен възкръсна от гроба!

Песен 7

Оня, Който избави тримата отроци в пещта Се въплъти и страда като смъртен човек и чрез страданията, смъртното облече в дрехата на безсмъртието; Той единствен е благословен и преславен Бог на нашите отци.

Песен 8

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Това е определеният и Свят ден, първата Събота, цар и господар на дните, празник на празниците и тържество на тържествата, в него благославяме Христа во веки.


Честнейшую.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!


Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.


Песен 9

Ангелът викаше на Благодатната: „Чиста Дево, радвай се! И пак ще кажа: Радвай се! Твоят Син възкръсна тридневен от гроба и мъртвите възкреси“. Люде, веселете се!

Светлей, светлей, нови Йерусалиме, славата Господня над тебе възсия; ликувай сега и се весели, Сионе, възсияй, чиста Богородице, за Възкресението на Родилия Се от тебе.


Малка ектения


Свят Госпòд Бог наш (3 пъти) возносите Господа Бога нашего и покланяйтеся подножию ногу Его, яко свято есть.

Светилни:

Свети учители, молиме ви усърдно ние, които празнуваме вашата светла памет: народите, които сте обогатили със съкровищницата на благовестието, да утвърдите върху камъка на Христовото изповедание, и да запазите в мир нашия живот.

Слава, и ны́не, на празника.


Всякое дихание (Пс.150), гл. 4

Всичко що диша, да хвали Господа. Хвалете Господа от небесата, хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен!

Хвалете Го, всички Негови ангели, хвалете Го, всички Негови сили. На Тебе, Боже, подобава песен!


Стих 1: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. (Пс.149:9)

На равноапостолите

Подобен: Я́ко до́бля:

Кириле и Методие, които сте приели мъдрост от Бога, следвали сте по стъпките на апостолите в търсене на заблудени народи, единодушно сте се подвизавали, и като бързолетни орли сте прелетели над славянските страни, като ги озарихте със светлината на богопознанието, приведохте ги при човеколюбивия Иисус и Спасител на нашите души.


Стих 2: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс.150:1)

Наемници на Христовото лозе, насадители на благочестието, Богоносни отци, вие внимателно потърсихте и намерихте като изгубена драхма славянските народи, които ги прие радостно в съкровищницата на вечния живот, заедно с ангелите, човеколюбецът Иисус и Спасителят на нашите души.


Стих 3: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс.150:2)

Бранители на Светата Троица и наставници на заблудените, вие сте надговорили злохулението на агаряните и посрамили юдейското нечестие, Църквата, която сте придобили с вашите богоугодни дела и пот, побързайте да запазите невредима от нападенията на враговете, и благоугодна на човеколюбеца Иисус, Спасителят на нашите души.


Стих 4: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3)

Същата стихира.


Слава, глас 6: Да прославиме, хора, благочестиво паметта на нашите просветители и благодарствено да извикаме: радвайте се, светилници пресветли, които сте озарили със светлината на Богопознанието славянските страни; радвайте се, добри пастири, които събрахте в едно словесните овци, пръснати в дебрите на неверието, и привели ги към Пастиреначалника. Него величаем, а вас прославяме.

И ны́не, на празника.


Велико славословие

Слава на Тебе, Който ни показа светлината! Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците добра воля! Хвалиме Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава. Господи Царю небесни, Боже Отче Вседържителю, Господи Сине единородни Иисусе Христе, и Светий Душе! Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, Който вземаш върху Си греха на света, помилуй нас – Ти, Който вземаш върху Си греховете на света! Приеми нашата молитва, Ти, Който седиш отдясно на Отца, и помилуй нас! Защото само Ти си свят, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бога Отца! Амин!

Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки и във вечни векове! Удостой ни, Господи, през тоя ден да се запазим от грях! Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името ти во веки! Амин!

Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме! Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби (3 пъти)! Господи, прибежище бил си нам от род във род. Аз рекох: „Господи, помилуй ме и изцери душата ми, защото съгреших пред Тебе“. Господи, към тебе прибягнах, научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Защото у Тебе е изворът на живота; в Твоята светлина ще видим светлина. Продължи Твоята милост към тия, които Те познават.

   

  Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни, помилуй нас! (3 пъти)

  Слава на Отца и Сина и на Светия Дух, и сега и винаги и во веки веков. Амин.

  Светий Безсмъртни, помилуй нас!

  Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни, помилуй нас!


Тропар на равноапостолите: глас 4

Като единонравни на апостолите и учители на славянските страни, богомъдри Кириле и Методие, молете Владиката на всички да утвърди славянските народи в православие и единомислиe, да умири света и да спаси нашите души.


Ако няма света Литургия:


Сугуба ектения

Дяконът: Помилуй нас, Боже, по великата си милост, молим Ти се, чуй ни и помилуй!

Певците: Господи, помилуй (3)

Д: Още се молим за Високопреосвещения наш митрополит (името) и за всички наши братя в Христа.

Певците: Господи, помилуй (3)

Д: Още се молим за президента, правителството, началниците, градо-началниците и христолюбивото наше войнство.

Певците: Господи, помилуй (3)

Д: Още се молим за мир, живот, здраве, прощение и освобождение на всички благочестиви и православни християни, които живеят в тази страна и по целия свят.

Певците: Господи, помилуй (3)

Д: Още се молим на Господа Бога и на Неговата Пречиста Майка, на свети цар Борис, на Свети Йоан Рилски и на всички светии, за да избавят своите раби от всякакви скърби, гняв, беди и нужди и от всякакви телесни и душевни болести, от смъртоносни рани и да им се простят всички волни и неволни съгрешения.

Певците: Господи, помилуй (3)

Свещеникът: Защото си милостив и човеколюбив Бог и затова Ти въздаваме слава – на Отец и Син, и Свети Дух, сега и всякога, и във всички векове.

Певците: Амин.

Отпуст

Дяконът: Премъдрост.

Четецът: Благослови!

Свещеникът: Благословен Си, Христе Боже наш, всякога, сега и винаги и во веки веков.

Народът: Амин. Утвърди, Господи Боже наш, светата и чиста вяра на благочестивите православни християни, заедно със светата Църква и този град во век века.

Дяконът: Пресвета Богородице, спаси нас!

Народът: По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, тебе, истинската Богородица, величаем. 

Христос възкръсна от мъртвите, със смъртта Си смъртта победи и на тия, които са в гробовете, живот дарува! Господи, помилуй ! (3) Отче, благослови!

Свещеникът: Възкръсналият от мъртвите Христос, истинският наш Бог, по молитвите на Своята пречиста и преблагословена света Майка, на светите славни и всехвални апостоли, на светите славни и добропобедни мъченици, на преподобните и богоносни наши отци, на светите равноапостолни славянобългарски просветители Методий и Кирил, чиято памет празнуваме днес, на светия благоверен цар Борис-Михаил, на светия отец наш Климент архиепископ, Охридски чудотворец, на преподобния наш отец Йоан, пустинножител Рилски, чудотворец, на светите и праведни богоотци Йоаким и Анна, и на всички светии  да ни помилва и спаси като благ и човеколюбец.

Народът: Амин.

Свещеникът: По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. 

Народът: Амин.