Thursday 6 May 2021

Погребение в Светлата седмица

ПОГРЕБЕНИЕ

През Светлата седмица и в сряда пред Възнесение


В дома, дето е покойникът.


Свещеникът в светли одежди, с кръст и запалена свещ в лява ръка и с кадилница в дясна, благославя:


Благословен е нашия Бог, всякога, сега и винаги и во веки веков.


Свещеникът пее два пъти тропара, 

Гл. 5: Христос възкръсна от мъртвите, 

със смъртта си смъртта победи… 

И певците допяват:

…и на тия, които са в гробовете, дарува живот!


Третия път свещеникът изпява целия тропар. След това кади около покойника и към народа, казва стиховете, подир всеки от които певците изпяват: Христос воскресе.


Първи стих: Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете му и да бягат от лицето Му, онези които Го мразят. (Пс.67:1-2)


Втори стих: Както изчезва дима, да изчезнат (враговете Божии), както се топи восък от огъня. (Пс. 67:3А)


Трети стих: Тъй грешниците да загинат от лицето Божие, а праведниците да се развеселят. (Пс. 67:3Б-4А)


Четвърти стих: Този ден е Господ сътворил, да се зарадваме и да се развеселим в него! (Пс.117:24)


Слава на Отца и Сина и Светият Дух.


И сега и винаги, и во веки веков.

 

Свещеникът: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ

Хорът: И сущим во гробех живот даровав.


Ектения

Помилуй нас, Боже, според великата Си милост, молим Ти се, чуй и помилуй.

Господи, помилуй (три пъти).

Още се молим за упокоение душата на починалия Божи раб ... и за да му се прости всяко волно и неволно прегре­ше­ние.

За да всели Господ Бог душата му там, където почиват праведниците.

Божията милост, царството небесно и прощение на гре­хо­вете му да изпросим от Христа – безсмъртния цар и наш Бог.

На Господа да се помолим!

Боже на духовете и на всяка плът, Който стъпка смъртта, съсипа дявола и подари живот на Твоя свят! Сам Ти, Господи, упокой душата на починалия Твой раб ... в място светло, в място тревисто, в място прохладно, дето няма никаква болка, скръб и въздишка. Всяко съгрешение, което е сторил с думи, или дело, или мисъл, прости, като благ и човеко­любив Бог, тъй като няма човек, който да живее и да не съгреши. Едничък Ти, Господи, си без грях: Твоята прав­да е правда вечна, и Твоето слово е истина.

На Господа да се помолим!

Защото Ти си възкресението, животът и покоят на почи­на­лия Твой раб... , Христе Боже наш, и затова на Тебе отпра­вяме славата, с безначалния Твой Отец, и пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин!


Отпуст

Дяконът: Премъдрост!

Свещеникът: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ

Хорът: И сущим во гробех живот даровав.

Свещеникът: Христос, истинският Бог наш, Който възкръсна от мъртвите, със смърт смъртта потъпка и на ония, които са в гробовете живот дари, по молитвите на Своята пречиста и непорочна света Майка, на светите славни и всехвални апостоли, на преподобните и Богоносни наши отци, и на всички Свои светии, да настани душата на пре­селилия се от нас Свой раб..., в селенията на правед­ни­те, да я упокои в лоното на Авраама, да я причисли към правед­ни­те и нас да помилва, защото е благ и човеко­любец.


Издигайки кръста, свещеникът казва три пъти: Христос воскресе. Присъстващите отговарят: Наистина възкръсна.


В блажено заспиване дай, Господи, вечен покой на починалия Твой раб..., и направи да бъде вечна неговата памет.

Вечная памят! (три пъти).


По пътя се пее канонът на Пасха, гл. 1:


Песен 1

Воскресения день просветимся людие

В деня на Възкресението да се просветим, о люде! Пасха, Господня Пасха! От смъртта към живота и от земята към небето Христос, нашият Бог, преведе нас, които пеем победната песен.

Припев: Христос воскресе из мертвых. (1 път)

Песен 3

Елате да отпием от новото питие, не вода, извираща чудесно от безплоден камък, а вино от източника на нетлението, извиращ от Христовия гроб, в който се утвърждаваме.

Припев: Христос воскресе из мертвых. (1 път)

Песен 4

На божествена стража да застане заедно с нас боговдъхновения пророк Авакум и да се покаже като светоносен ангел, който вика с ясен глас: „Днес дойде спасението на света, понеже Христос възкръсна като всесилен!“

Припев: Христос воскресе из мертвых.

Песен 5

Нека станем рано с изгрева и да принесем на Владиката вместо миро – песен и ще видим Христа – Слънцето на правдата, Което възсиява, дарявайки живот на всички!

Припев: Христос воскресе из мертвых.

Песен 6

Ти слезе в земната преизподня, о Христе, и съкруши вековните прегради, които държаха пленниците на смъртта и както Йона от кита, Ти тридневен възкръсна от гроба!

Припев: Христос воскресе из мертвых.

Кондак, гл. 8:

Със светиите упокой, Христе душата на Твоя раб, където няма нито болка, нито печал, но живот безкраен.

Икос.

Сам Ти си безсмъртен, но си сътворил и създал човека, ние земните от земя сме създадени, и в същата земя ще отидем, както Си заповядал, когато ме създаваше и ми каза: тъй като си земя, в земята ще отидеш! – там къде­то и всички човеци ще отидем. Надгробното ридание като извършваме пеем: Алилуия!


Певците: Всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте.  (Гал. 3:27) Алилуия (3). Слава… И нине… Во Христа облекостеся. Алилуия.


Апостол (I Сол. 4, 13-17).

Ще се чете из първото послание на св. ап. Павел до Солуняни.

Братя, не искам вие да не знаете за починалите, за да не скърбите, както и другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Иисус умря и възкръсна, то и починалите в Иисуса Бог ще приведе с Него. Прочее, това ви казваме чрез слово Господне, че ние, живите, които останем до при­шествието Господне, няма да изпреварим починалите, защото Сам Господ с повеление, при глас на архангел и при тръба Божия, ще слезе от небето, и мъртвите в Христа ще възкръснат първом; после ние, останалите живи, заедно с тях ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха, и така винаги с Господа ще бъдем.

Алилуия!

Евангелие (Мат. 28:16-20)

Ще се чете из св. Евангелие от Матея. Да внимаваме.

В онова време единайсетте ученици отидоха в Галилея, на планината, дето им бе заповядал Иисус; и като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха. И като се приближи Иисус, заговори и им рече: даде Ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин.

Певците: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.


Песен 7, гл. 1

  Оня, Който избави тримата отроци в пещта Се въплъти и страда като смъртен човек и чрез страданията, смъртното облече в дрехата на безсмъртието; Той единствен е благословен и преславен Бог на нашите отци.

Припев: Христос воскресе из мертвых.


Песен 8

Това е определеният и Свят ден, първата Събота, цар и господар на дните, празник на празниците и тържество на тържествата, в него благославяме Христа во веки.

Припев: Христос воскресе из мертвых.

Песен 9

Светлей, светлей, нови Йерусалиме, защото славата Господня над тебе възсия! Ликувай сега и се весели, Сионе! А ти, чиста Богородице, радвай се за възкресението на Родения от тебе!


Припев: Христос воскресе из мертвых.

Ти слезе в гроба, Жизнеподателю и Боже, като счупи всички ключалки и вериги и възкреси умрелите, които викаха: „Слава на Твоето Възкресение, Христе Спасителю всесилни!“


Ектения

Пак и пак с мир на Господа да се помолим.

Още се молим за упокоение душата на починалия Божи раб ... и за да му се прости всяко волно и неволно прегре­ше­ние.

За да всели Господ Бог душата му там, където почиват праведниците.

Божията милост, царството небесно и прощение на гре­хо­вете му да изпросим от Христа – безсмъртния цар и наш Бог.

На Господа да се помолим!

Боже на духовете и на всяка плът, Който стъпка смъртта, съсипа дявола и подари живот на Твоя свят! Сам Ти, Господи, упокой душата на починалия Твой раб ... в място светло, в място тревисто, в място прохладно, дето няма никаква болка, скръб и въздишка. Всяко съгрешение, което е сторил с думи, или дело, или мисъл, прости, като благ и човеко­любив Бог, тъй като няма човек, който да живее и да не съгреши. Едничък Ти, Господи, си без грях: Твоята прав­да е правда вечна, и Твоето слово е истина.

На Господа да се помолим!

Защото Ти си възкресението, животът и покоят на почи­на­лия Твой раб... , Христе Боже наш, и затова на Тебе отпра­вяме славата, с безначалния Твой Отец, и пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин!


Светилен на Пасха

Заспал по плът като смъртен, Царю и Господи, възкръснал тридневен, въздигайки Адама със Себе Си и обезсилвайки смъртта, Пасха на безсмъртието, спасение на света. (Превод и изпълнение: Калин Кирилов) (Два пъти).


Прощаване с покойника


„Благословен си, Господи“, гл. 5

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби! (Пс.118:12)

Съборът на ангелите се удиви, като Те видя сред мъртвите, Спасителю, разрушил силата на смъртта и възкресил със Себе Си Адам, и освободил всички от ада.

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Защо от съчувствие смесвате мирото със сълзи, ученички?“, заговори на мироносиците блестящият в гроба ангел: „Вижте гроба и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба“.

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб, ридаейки, но ангелът застана пред тях и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а кажете на апостолите за възкресението“.

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици, дошли с миро при Твоя гроб, Спасителю ридаеха, когато ангелът ясно се обърна към тях с думите: „Защо смятате Живия за мъртъв? Защото Той като Бог възкръсна от гроба“.

Слава

Да се поклоним на Отца и на Неговия Син, и на Светия Дух – Светата Троица в едно същество, и със серафимите да кажем: свят, свят, свят си, Господи!

И сега

Ти избави Адам от греха и на Ева дари радост вместо печал, Дево, когато роди Животодателя; въплътеният от тебе Бог и Човек отведе към живота отпадналите от него. 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава Тебе Боже! (3 пъти)


Стихири на Пасха, гл. 5

Стих: Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете Му, и да бягат от лицето Му, които Го ненавиждат.

Пасха свещена днес ни се яви: Пасха нова, свята, Пасха тайнствена, Пасха всечестна, Пасха Христос Избавител, Пасха непорочна, Пасха велика, Пасха на верните, Пасха, отваряща ни райските врати, Пасха, освещаваща всички верни.

Стих: Както изчезва дим, да изчезнат, както се топи восък от огън.

Дойдете от видението, жени-благовестници, и кажете на Сион: приеми от нас благата вест за Христовото възкресение; тържествувай, ликувай и се радвай, Иерусалиме, видял Царя Христа излизащ като Жених от гроба.

Стих: Тъй да погинат грешниците от Божието лице, а праведниците да се развеселят.

Жените-мироносици, в ранно утро застанали пред гроба на Жизнодавеца, видяха Ангел, седящ на камък, и той им заговори и казваше: защо търсите Живия между мъртвите? Защо оплаквате Нетленния в тлението? Идете, проповядвайте на учениците Му.

Стих: Тоя ден е Господ сътворил, да се възрадваме и да се развеселим в него.

Пасха прекрасна, Пасха, Господня Пасха! Пасха всечестна просия за нас! Пасха! С радост да се прегърнем едни други! О, Пасха! Избавление от скърби, защото днес от гроба, като от чертог, възсия Христос, жените изпълни с радост, като каза: проповядвайте на апостолите.

Слава, и сега: Ден на възкресение е, да се просветим с тържество, и едни други да се прегърнем, да речем: братя! и на ненавиждащите ни да простим всичко с Възкресението, и така да зовем: Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тия, които са в гробовете, живот дарува.


Отпуст

Дяконът: Премъдрост!

Свещеникът: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ…

Хорът: И сущим во гробех живот даровав.

Свещеникът: Христос, истинският Бог наш, Който възкръсна от мъртвите, със смърт смъртта потъпка и на ония, които са в гробовете живот дари, по молитвите на Своята пречиста и непорочна света Майка, на светите славни и всехвални апостоли, на преподобните и Богоносни наши отци, и на всички Свои светии, да настани душата на пре­селилия се от нас Свой раб..., в селенията на правед­ни­те, да я упокои в лоното на Авраама, да я причисли към правед­ни­те и нас да помилва, защото Е благ и човеко­любец.


Издигайки кръста, свещеникът казва три пъти: Христос воскресе. Присъстващите отговарят: Наистина възкръсна.


В блажено заспиване дай, Господи, вечен покой на починалия Твой раб..., и направи да бъде вечна неговата памет.

Вечная памят! (три пъти).


————————————-—


ВОДОСВЕТ

Свещеникът: Слава на светата, единосъщна, животворяща и неразделна Троица, всякога, сега и винаги, и во веки веков. 

Четец: Амин.

Свещеникът: изпява първата част на Тропара на Пасха, а хорът довършва. Така три пъти.


Тропари, гл. 6:

Ето, настана време за освещаване на всички, и праведния Съдия ни зове, но обърни се, душо, към покаяние и като блудницата извикай със сълзи: Господи, помилвай ме!

Пресвета Богородице, изправи делата на ръцете ни, и изпроси ни прощение на гре­хо­­вете, когато ти пеем ангелската песен:

Святий Боже...

Прокимен, гл. 3.

Господ е моя светлина и мое спасение: от кого ще се убоя? Господ е крепост на моя живот: от кого ще се плаша?

Апостол (Евр. 2, 11-18).

Ще се чете из посланието на св. ап. Павел до Евреите. Да внимаваме!

Братя, както освещаващият, тъй и освещаваните, всички са от Едного; затова Той се не срамува да ги нарича братя, думайки: “ще възвестя името Ти на братята Си, посред църк­ва ще те възпея”. И пак: “ето Ме Мене и децата, които Бог ми даде”. А понеже децата са участници в плът и кръв, то и Той еднакво взе участие в същите, та чрез смъртта да порази оногова, у когото е властта на смъртта, сиреч дявола, и да избави ония, които от страх пред смъртта, през цял живот бяха подложено на робство. Защото, наистина, не от ангели приема естество, а от потомството Авраамово приема; защото длъжен бе да прили­ча по всичко на братята, та да бъде милостив и верен първосвещеник във всичко, що се отнася до Бога, за очистване греховете на народа. Защото в това що Сам претърпя, като биде изкушен, може и на изкушаваните да помогне.

Алилуия! (три пъти)

Евангелие (Иоан. 5, 1-4).

Премъдрост! Мир на всички!

Ще се чете из светото Евангелие от Иоан! Слава Тебе Господи...

В онова време възлезе Иисус в Йерусалим. А в Йерусалим, при Овчи порти, се нами­ра къпалня, по еврейски наричана Витездà, която има 5 притвора; в тях лежеше голя­мо множество болни, слепи, сакати, изсъхнали, които чакаха да се раздвижи водата, защото Ангел Господен от време на време слизаше в къпалнята и раздвижваше водата, и който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше, от каквато и болест да бе налегнат.

Слава Тебе, Господи...

Ектения:

С мир на Господа да се помолим!

За мира, който идва от небето и за спасение на нашите души на Господа да се помо­лим!

За упокоение душата на починалия Божи раб ... и за да му се прости всяко волно и неволно прегре­ше­ние.

За да всели Господ Бог душата му там, където почиват праведниците.

За този почитан дом и за онези, които живеят в него с вяра, благоговение и страх Божи, на Господа да се помолим!

За да се освети тая вода чрез силата, действието и слизането на Св. Дух, ...

За да слезне върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Троица, на Господа да се помолим!

За да бъде тая вода лечителна за душите и телата, и прогонваща всяка съпротиви­телна сила, на Господа да се помолим!

За да ѝ се изпрати благодатта на избавлението и благословението Йорданово, ...

За да ни направи Господ Бог синове и наследници на Своето царство чрез причащаването и поръсването с тая вода, на Господа да се помолим!

Като си спомним с всички светии пресветата, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и винаги-дева Мария, нека сами себе си и целия си живот на Христа Бога да отдадем!

Възглас: Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение, ...


На Господа да се помолим!

Господи Боже наш, Който си ни дал да се облечем в снежнобяла одежда чрез вода и Дух, изпрати ни и чрез вкусването и поръсването с тази вода Твоето благословение, което заличава сквернотата на страстите!

С кръста към изток, запад, юг и север:

Спаси, Господи, благочестивия и христолюбив български народ, и го запази под Твоята закрила в мир!

Спаси, Господи, и помилуй православните християни, които живеят в този град!

Спаси, Господи, и помилуй всички, които стоят тук и се молят! Дарувай им душев­но и телесно здраве, и към това християнско общество, служещо на Тебе, бъди във всичко милостив!

Защото Ти си изворът на изцеления, Христе Боже наш, затова слава ти отправяме, с безначалния Твой Отец и пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги, ...

Мир на всички!

Приклонете главите си пред Господа!

Тайно: Господи, Който благоволи да се кръстиш в Иордан и да осветиш водата, наклони ухото Си, чуй ни и благослови всички нас, които чрез прекланянето на своята глава ознаменуваме нашата рабска покорност. Удостойни чрез причащаването с тая вода да се изпълним с Твоето освещение, и да бъде то за нас, Господи, за здраве на душата и тялото!

Възглас:

Защото Ти си нашето освещение, и на Тебе въздаваме слава, благодарение и покло­не­ние, с безначалния Твой Отец, всесветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги...


Изправен кръста се потапя във водата три пъти и се пее: Спаси Господи

Свещеника целува кръста и се поръсва, след това всички миряни.


Отпуст

Дяконът: Премъдрост!

Свещеникът: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ

Хорът: И сущим во гробех живот даровав.

Свещеникът: Христос, истинският Бог наш, Който възкръсна от мъртвите, със смърт смъртта потъпка и на ония, които са в гробовете живот дари, по молитвите на Своята пречиста и непорочна света Майка, на светите славни и всехвални апостоли, на преподобните и Богоносни наши отци, и на всички Свои светии, да настани душата на пре­селилия се от нас Свой раб..., в селенията на правед­ни­те, да я упокои в лоното на Авраама, да я причисли към правед­ни­те и нас да помилва, защото Е благ и човеко­любец.


Издигайки кръста, свещеникът казва три пъти: Христос воскресе. Присъстващите отговарят: Наистина възкръсна.


В блажено заспиване дай, Господи, вечен покой на починалия Твой раб..., и направи да бъде вечна неговата памет.

Вечная памят! (три пъти).


No comments:

Post a Comment