Friday 3 December 2021

Свети Сава в неделен ден

Преп. Сава Освещени. Преп. Нектарий Битолски. Гл. 7, утр. ев. 2, (Тип. с. 135)


ГЛАС 7


В СЪБОТА НА ВЕЧЕРНАТА СЛУЖБА

 

Господи, воззвах (Пс. 140:1-2), на 10, глас 7:

Господи, към Тебе викам, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, към Тебе викам: побързай към мене, чуй гласа на молбата ми, когато викам към Тебе, чуй ме Господи! 

Да възлезе молитвата ми като тамян пред Твоето лице, въздигането на ръцете ми – като вечерна жертва, чуй ме Господи.


От св. Йоан Дамаскин

Стих: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс. 141:7А)

Дойдете да се зарадваме в Господа, Който унищожи силата на смъртта и просветли човечеството, като извикаме заедно с ангелите: Създателю и Спасителю наш, слава на Тебе.


Стих: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс. 141:7Б)

Заради нас, Спасителю, Ти претърпя кръста и погребението, като Бог умъртви смъртта със смърт. Затова се покланяме на Твоето възкресение на третия ден. Господи, слава на Тебе.


Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс. 129:1-2А)

Виждайки възкресението на Създателя, апостолите, удивени, изпяха ангелската хвалебна песен: това е славата на Църквата, това е богатството на Царството. Като си пострадал заради нас, Господи, слава на Тебе.


Други стихири от св. патр. Анатолий, същия глас:

Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс. 129:2Б)

Макар че си бил заловен от зли хора, Христе, Ти си мой Бог и аз не се срамувам. Не отричам, че гърбът Ти е бил бичуван, нито ще крия, че си бил прикован към кръста. Хваля се с Твоето възкресение, защото Твоята смърт е моя живот. Всемогъщи и човеколюбиви Господи, слава на Тебе.


Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3-4А)


Изпълнявайки пророчеството на Давид, Христос разкри на учениците Своето величие в Сион, показвайки Се хвален и прославен винаги с Отца и Светия Дух. По-рано, като Слово без плът, а след това се въплъти заради нас и убит като човек, и възкръсна с власт като човеколюбив.


Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:5)


Слезе в ада, Христе, по Твоя воля, ограби смъртта като Бог и Владика; и на третия ден възкръсна, издигайки със себе си Адам, държан от веригите на ада и на тлението, който извика и каза: слава на Твоето възкресение, единствен Човеколюбче.

На св. Сава, глас 5.

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6-7А)

Подобен: Преподо́бне о́тче:

Богомъдри Сава, ти стоиш наравно с ангелите, живееш с преподобните, разговаряш с пророците, сънаследник на Царството с мъчениците и апостолите! Ти обитаваш в незалязващата Светлина като сияеш с Неговата Божествена светлина и силно желание, стоиш пред Него с дръзновение, просветен се наслаждаваш на Неговите красоти, и се храниш непрестанно от Неговите добрини. Моли Христос, преподобни, умолявай Христос да даде на Църквата единомислие, мир и голяма милост!


СтихЗащото има милост у Господа и изобилно изкупление в Него, Той ще изкупи Израил от всичките му беззакония. (Пс. 129:7Б-8)

Богомъдри Сава, неугасим светилник на въздържанието, най-ярък фар за монасите, озарен с лъчите на любовта, непоклатим стълб на търпението, утвърждаване и сила на тези, които те почитат с вяра, съкровищница на изцеления, истински жител на пустинята, която показа, че си Божия рай, носещ божествения плод на спасението! Моли Христос, преподобни, умолявай Христос да даде на Църквата единомислие, мир и голяма милост!


СтихХвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Богомъдри Сава, огнен стълб на добродетелите, фар, насочващ хората от морето на света към божественото пристанище, победител над духовете на заблудата, чист съсъд на Светия Дух, наставник на монашестващите, сигурна мярка на въздържанието, сияйна висота на смирението, извор, изливащ море от изцеления, моли Христос, преподобни, умолявай Христос да даде на Църквата единомислие, мир и голяма милост!

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. (Пс. 116:2)

Същата стихира.


Слава, на преподобния, гл. 6:

Ти съхрани в себе си достойнството на Божия образ, с пост настрои ума си да властва над пагубните страсти, така се издигна до подобието на Бог, доколкото е възможно, мъжествено си насилил природата си и побърза да подчиниш по-лошото на по-доброто като подчини плътта на духа. Затова ти стана връх за монасите, пустинен жител, учител на живеещите в почтеност, най-точното правило на добродетелта. И сега на небето, отче наш Саво, се взираш вече не в отраженията на огледало, а ясно в Светата Троица, като се молиш непосредствено за онези, които с вяра и любов те почитат.


И сега, първи Богоpодичен на глас 7: Мати убо позналася еси

Богородице, ти свръхестествено се яви като майка, но остана девствена, което е над всяка мисъл и разум, и езикът не може да поясни чудото на твоето раждане, защото както зачеването ти, Чиста, е било странно, така и начинът на раждане е непонятен, понеже природният порядък се променя, когато Бог поиска; затова всички ние те признаваме за Божия майка и усърдно ти се молим: застъпвай се да се спасят душите ни.


Вход с кадилница. Свете тихий

Творение на Св. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Прокимен, Пс. 92

Дяконът: В премъдростта да внимаваме. Вечерен прокимен на гл. 6.

Господ царува; облечен е с величие. 

Стих: Облечен е Господ с могъщество и препасан.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. 

Стих: Твоят престол е утвърден открай време. Ти си вечен. (стихове 1-2)


Паримии (стр. 77)

Четиво от Притчи Соломонови (3:1-9). 

Душите на праведните са в Божия ръка, и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минаваха за умрели, и краят им се считаше за погибел, и заминаването им от нас – унищожение; но те си пребъдват в мир. Защото, макар в очите на хората и да се наказват, тяхната надежда е пълна с безсмъртие. И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствани, защото Господ ги е изпитал и ги е намерил достойни за Него. Той ги е изпитал като злато в горнило и ги е приел като най-съвършена жертва. Когато им се въздава, те ще блеснат като искри, които лазят по стърнище. Ще съдят племена и ще владеят над народи, а над тях ще царува Господ вовеки. Които се Нему надяват, ще познаят истината, и верните в любовта ще пребъдат у Него; защото благодат и милост има за светиите Му и промисъл за избраниците Му. 


Четиво от Притчи Соломонови  (5:15-6:3)

Праведниците живеят довека; наградата им е у Господа и грижата за тях у Вишния. Затова те ще получат царство на славата и венец на красотата от ръката на Господа, защото Той ще ги закрили с десницата и ще ги защити с мишцата. Той ще вземе за всеоръжие Своята ревност, и ще въоръжи тварите за отмъщение на враговете; ще облече за броня правдата, и ще Си наложи за шлем нелицеприятния съд; ще вземе за непобедим щит светостта; строгия Си гняв ще изостри като меч, и светът ще се опълчи с Него против безумците. Ще захвъркат праволучни светкавични стрели, и от облаците, като от силно опнат лък, ще полетят в луната, и като от каменометно оръдие с ярост ще се изсипе град; ще възнегодува против тях морската вода, и реките свирепо ще ги издавят; ще въстане против тях духът на силата и ще ги разнесе като вихър. Тъй беззаконието ще опустоши цялата земя, и злодеянието ще катурне престолите на силните. Затова, слушайте, царе, и разберете, научете се, съдии от земните краища! Внимавайте, вие, които владеете множествата и които се гордеете пред народите! От Господа ви е дадена властта, и силата – от Вишния.


Четиво от Притчи Соломонови  (4:7-15)

Праведникът и да умре рано, ще бъде в покой, защото не в дълговечността е честната старост, и не с броя на годините тя се измерва. Мъдростта е седина за людете, и безпорочният живот – възраст на старостта. Като благоугодил Богу, праведникът е обикнат и, като живял посред грешници, е прибран; грабнат е, да не би злоба да измени разума му, или коварство да прелъсти душата му. Защото упражнението в нечестие помрачава доброто, и вълнението на страстта развратява незлобивия ум. Достигнал съвършенство в кратко време, той е навършил дълги години; защото душата му е била угодна Господу, затова и побързал да излезе изсред нечестието. А хората видяха това, и не разбраха, дори и не помислиха, че благодат и милост има за светиите Му и промисъл за избраниците Му. 


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


Стиховни стихири, възкресни, глас 7:

Възкръснал си от гробницата, Спасителю на света, и заедно с плътта Си издигна човечеството. Господи, слава на Тебе.


Стих: Господ царува; Той е облечен с величие. (Пс.92:1А)

Дойдете да се поклоним на Възкръсналия от мъртвите и просветилия всичко, защото чрез своето възкресение на третия ден, ни освободи от мъченията на ада, като ни дари живот и голяма милост.


Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. (Пс.92:1В)

Слязъл си в ада, Христе, пленил си смъртта, и възкръсвайки на третия ден, също възкреси нас, които славим Твоето всемогъщо възкресение, Господи Човеколюбче.


Стих: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. (Пс.92:5)

Каква ужасна гледка, Господи, да лежиш сякаш заспал в гроба. Но все пак възкръсна на третия ден в сила, и издигна Адам, който извика: слава на Твоето възкресение, единствени Човеколюбче.


Слава, на преподобния, глас 8:

Ние, множеството на монасите, те почитаме като наставник, отче наш Саво, защото чрез тебе се научихме да вървим по наистина правия път. Блажен си ти, който служи на Христос и победи силата на врага. Събеседниче на ангелите, който живееш с благочестивите и праведните, моли се с тях на Господа да се смили над душите ни.

И сега, Богоpодичен: Безневестная Дево

Безмъжна Дево, която неизказано си заченала по плът Бога, Майко на всевишния Бог, приеми молбите на твоите молители, Всенепорочна, която даряваш на всички очистване от греховете, като приемеш сега нашите молби, моли да се спасим всички.


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тpопаp, глас 7:

С Твоя кръст разруши смъртта, на разбойника отвори рая, на мироносиците плача превърна в радост и на апостолите заповяда да проповядват, че възкръсна, Христе Боже, Който даряваш на света велика милост.


Слава, на св. Сава, гл. 8

С твоите сълзи безплодната пустиня си напоил, и с много труд и въз­дишки си оплодотворил, и си бил светилник на вселената, като си просиял с чудеса, Саво, отче наш, затова моли Христос Бог да се спасят нашите души!

И  сега, Богородичен отпустителен, гл.8: Иже нас ради

Роден от Дева, Благий, и претърпял разпятие заради нас, Ти ограби смъртта със Своята смърт, и показа възкресението, като Бог, не презирай онези, които Си създал със собствената Си ръка. Прояви Твоето човеколюбие, Милостиви. Приеми родилата Те Богородица, която се моли за нас, и ни спаси, Спасителю, нас отчаяните.


————————————————————-


ГЛАС 7


В НЕДЕЛЯ НА УТРЕНЯТА.

 

След Шестопсалмието, Велика ектения 

Бог Господь: на глас 7.

Пс. 117

Стих 1: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни осия, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2: Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3: Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4: Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в очите ни.

Тpопаp, глас 7:

С Твоя кръст разруши смъртта, на разбойника отвори рая, на мироносиците плача превърна в радост и на апостолите заповяда да проповядват, че възкръсна, Христе Боже, Който даряваш на света велика милост. [2 пъти]

Слава, на св. Сава, гл. 8

С твоите сълзи безплодната пустиня си напоил, и с много труд и въз­дишки си оплодотворил, и си бил светилник на вселената, като си просиял с чудеса, Саво, отче наш, затова моли Христос Бог да се спасят нашите души!

И  сега, Богородичен отпустителен, гл.8: Иже нас ради

Роден от Дева, Благий, и претърпял разпятие заради нас, Ти ограби смъртта със Своята смърт, и показа възкресението, като Бог, не презирай онези, които Си създал със собствената Си ръка. Прояви Твоето човеколюбие, Милостиви. Приеми родилата Те Богородица, която се моли за нас, и ни спаси, Спасителю, нас отчаяните.


Малка ектения: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи седални възкресни, глас 7:

Животът беше положен в гроба и печат беше сложен на камъка, като спящ цар воините пазеха Христос, а ангелите Го славеха като безсмъртен Бог, жените пък викаха: възкръсна Господ, дарявайки на света велика милост.


Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

С Твоето тридневно погребение Ти плени смъртта и чрез живоносното Си възкресение Ти възкреси покварения човек, защото си човеколюбив, Христе Боже, слава на Тебе!


Слава, и сега, Богородичен: Всехвална, съкровищница на нашето възкресение, извадѝ от рова и дълбините на прегрешенията нас, които се доверихме на тебе, защото ти спаси нас, които сме склонни към грях, като роди нашето спасение; ти си Дева преди раждането и в раждането си Дева, и след като роди, пак си Дева.


Втори седални възкресни, глас 7:

При запечатан гроб си изгрял от гроба, Христе Боже, Който си Живот, и при заключени врати се яви на учениците, Възкресение за всички, като чрез тях Ти обнови правия дух в нас по великата Си милост.


Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)

Със сълзи жените бързаха към гроба, носейки миро, и понеже войници те пазеха, Царю на всичко, те си казваха една на друга: кой ще ни отвали камъка? Възкръсна Ангелът на великия съвет, като потъпка смъртта. Всесилни Господи, слава на Тебе!


Слава, и сега, Богородичен: Радвай се, благодатна Богородице Дево, пристанище и застъпнице на човешкия род, чрез тебе се въплъти Избавителя на света, защото единствено ти си Майка и Девица, винаги благославяна и много прославяна. Моли Христос Бог да дарува мир на цяла вселена! 


„Благословен си, Господи“, Глас 5

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! Пс.118:12

Съборът на ангелите се удиви като Те видя между мъртвите, а като разруши крепостта на смъртта, Спасителю, издигна със Себе Си Адам и освободи всички от ада.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Защо разтваряте мирото с милостиви сълзи, ученички? Блестящият в гроба ангел на мироносиците благовестеше: „Вижте гроба и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб ридаейки, но застана пред тях ангела и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а разкажете на апостолите за възкресението.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици ридаеха, когато дойдоха при Твоя гроб с миро, Спасителю. Ангелът се обърна към тях казвайки: „Защо смятате Живия за мъртъв? Той като Бог възкръсна от гроба.

Слава

Да се поклоним на Отца и Неговия Син, и Светия Дух, Троицата в едно същество, и със серафимите да кажем: свят, свят, свят си, Господи!

И сега

Раждайки Животодателя, Дево, ти си избавила Адам от греха, а на Ева си дала радост в мястото на печал. Вдигна отпадналите от този живот, въплътеният от тебе Бог и Човек. 

Алилуия, алилуия, алилуия, слава Тебе Боже! (3 пъти)


Малка ектения

С: Защото е благословено Твоето име, и величествено е Царството Ти, на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.


Ипакои, глас 7

Приемайки нашия образ и по плът претърпял кръста, Христе Боже, спаси ме чрез Твоето възкресение, защото си човеколюбив.


Стъпални, глас 7

Антифон 1, повтаряме стиховете:

Пленения Сион си върнал от измамата, Спасителю, и мене оживи, като ме освободиш от робството на страстите.


Който сее скърби с пост и сълзи на юг, ще пожъне радостни снопи за вечния живот.

Слава, И сега: В Светия Дух е изворът на божествените съкровища, от Него е премъдрост, разум и страх; за Него са похвала и слава, чест и власт.


Антифон 2:

Ако Бог не изгражда дома на душата, напразно се трудим, защото без Него нито дело, ни слово се изпълва.


Чрез плода на утробата (на св. Богородица) светците, движени от Духа, развиват отеческото учение за осиновяването (на човеците от Бога).

Слава, И сега: Чрез Светия Дух всичко получава битие, защото Той е Бог преди всичко, Господар на света, непристъпна светлина и живот на всичко.


Антифон 3:

Които се боят от Господ, като намериха пътя на живота, сега и винаги биват облажавани с нетленна слава.


Когато гледаш около трапезата си твоите потомци като леторасли, радвай се и се весели, като ги водиш при Пастиреначалника Христос.

Слава, и сега: От Светия Дух са множеството дарования, богатството на славата, голямата задълбоченост на отсъдите, защото Той е с равна слава с Отец и Син, затова Го почитаме.


Прокимен, глас 7:

Стани, Господи Боже (мой), дигни ръката Си, не забравяй (Твоите до край) потиснати. (Пс. 9:33) Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)


Канони, възкресния гледай тук, на преподобния в минея.

Канон възкресен, глас 7:

Песен 1

Ирмос: Чрез Твоето призоваване, в присъщата твърдост на земята се претвори преди лесноразливащото се водното естество, Господи, затова Израил премина пеша по сухо като пееше победна песен на Тебе.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Тиранията на смъртта беше осъдена чрез (кръстно) дърво, когато Ти беше неправедно осъден на смърт, Господи; затова князът на тъмнината справедливо  беше изгонен, без да има власт над Тебе.

Адът се приближи до Тебе и неможейки да стрие със зъби тялото Ти, счупи челюсти. Затова, Спасителю, Ти сложи край на мъките на смъртта, възкръсна на третия ден.

Богородичен: Мъките на прамайката Ева свършиха, защото ти, не изпитвайки мъки, роди безмъжно. Затова, признавайки те за Богородица, всички те славим, Пречиста.


Песен 3

Ирмос: В началото си утвърдил небето, чрез Твоето всесилно Слово, Господи Спасителю, и чрез вседействения и Божествен Дух, цялото им войнство. На непоклатимия камък на Твоето изповедание ме утвърди.

Изкачвайки се на дървото (на кръста), заради нас доброволно приемаш мъки, милостиви Спасителю, и търпиш рана, станала причина за мир и спасение на вярващите: чрез нея всички ние, Милостиви, се помирихме с Твоя Родител.

Ти ме очисти от раната, нанесена на душата от ухапването на змея, Христе, и когато в древността живеех в тъмнината и тлението, Ти ми показа светлината, защото Ти слезе в ада чрез кръста, и със Себе Си ме издигна.

Богородичен: Чрез молитвите на Твоята непознала мъж Майка, дай мир на света, Спасителю, дай на страната ни победа над чуждите врагове, и удостой с Твоята неизказана слава тези, които Те прославят.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме… 


Седален на преподобния, глас 8.

Подобен: Прему́дрости:

Ти остави всичко земно, макар в света да беше с плът, с душата си беше заедно с ангелите, уби страстите на плътта и стана служител на Троицата, балжени. Затова лекуваш болни и прогонваш злите духове с думи на благодат, богоносни отче наш, моли се на Христос Бог да дари прощение на греховете на тези, които празнуват с любов твоята свята памет!

Слава: Ти изостави суматохата на живота, взе кръста си на раменете си, отдаде се изцяло на Бога, беше извън плътта и света, разговаряше със Светия Дух. Затова въздигна хората в плам, изпразни градовете и създаде градове в пустинята, богоносни отче наш, моли Христос, нашия Бог, да дари прощение на греховете на тези, които празнуват с любов твоята свята памет!

И сега, Богородичен: Като непорочна Невеста на Създателя, като безмъжна Майка на Изкупителя, като истинско вместилище на Утешителя, Всевъзпявана, от нечисто жилище на беззаконието, в който моят разум е игрище на демоните, побързай да ме освободиш от техните злини, и да ме направиш светло жилище на добродетелите, светоносна и недокосната, прогони облака на страстите и с твоите молитви ме удостой с небесните общности и незалязващата Светлина.


Песен 4

Ирмос: Като не остави лоното на Отца, Ти слезе на земята, Христе Боже! Чух за тайната на Твоя промисъл (да спасиш всички) и Те прославих, единствен Човеколюбче.

Въплетеният от Девата даде гърба си за у̀дари, рабът съгреши, а невинният Владика е бит, за да се простят греховете ми.

Този, Който беше изправен пред съд, признат за виновен от законопрестъпни съдии, и удрян от смъртна ръка, е Този, Който като Бог е направил човека, и съди справедливо земята.

Богородичен: Като истинска Божия Майка, моли се на Твоя Създател и Син, да ме насочи към спасителното пристанище на Своята славна воля, Всенепорочна.


Песен 5

Ирмос: Нощ без светлина за невярващите, а за вярващите – просветление в насладата от твоите слова, Христе. Затова от зори се стремя към Тебе и възпявам Твоето Божество.

Заради Своите раби се продаваш, Христе, и понасяш удари по лицето, които носят свобода за нас, които Те възпяваме: от зори се стремя към Тебе и възпявам Твоето Божество.

С Твоята божествена сила, Христе, чрез немощта на плътта си повалил силния (дявола), и чрез възкресението Си, Спасителю, ме направи победител на смъртта.

Богородичен: Майко чиста, ти роди Бога, въплътен от тебе подобаващо на Бог, Всевъзпявана. Ти не познаваше мъж, но от Святия Дух си заченала.


Песен 6

Ирмос: Потъващ сред вълнението на житейски грижи, потапян от плаващите с мене грехове и поразен от душегубния звяр, аз като Йона викам към Тебе, Христе: изведи ме от смъртоносните дълбини!

Заключените в ада и изнемогващите души на праведниците си спомниха за Тебе и се молеха за спасение от Тебе, което Ти, Христе, дарува чрез кръста, слизайки в подземните места като милостив.

Към Твоя одушевен и неръкотворен храм, разрушен от страдания, не се надяваше да погледне отново ликът на апостолите; тогава над всяка надежда, Те видяха възкръснал, и като Ти се поклониха, навсякъде Те проповядваха.

Богородичен: Кой от хората може да обясни всенепорочният образ на неизказаното раждане от тебе, което стана за нас, Дево, Божия невесто? Защото Бог Слово, неизразимо съединен с тебе, стана плът чрез тебе.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Кондак, глас 7:

Вече няма да може силата на смъртта да държи хората, защото Христос слезе смазвайки и разрушавайки нейните сили. Адът е вързан, пророците заедно се радват: „Яви се, – казват те, – Спасителят на онези, които са във вярата; излезте, верни, за възкресение!“

Икос: Преизподнята затрепери днес под земята, ада и смъртта пред Единия от Троицата; земята се разклати, а вратите на ада, като Те видяха, се уплашиха; и цялото творение, заедно с пророците пее, като се радва, победна песен на Тебе – Избавителят, нашия Бог, Който сега унищожи силата на смъртта. Да възкликнем и да извикаме към Адам и на тези, които са от Адам: „Дървото на кръста ви донесе това спасение. Излезте, верни, за възкресение!“

Синаксар: В този ден празнуваме паметта на свети (виж календарчето). По техните молитви, Христе Боже наш, помилвай и ни спаси. Амин.


Песен 7

Ирмос: Младежите показаха огнената някога пещ да източва роса, като възпяваха единствения Бог и казваха: Бог на отците е превъзнасян и много прославян.

Адам е убит от дървото, като извърши неподчинение по своя воля, а чрез послушанието на Христос, той е обновен отново. Заради мен е разпнат Божият Син, прославеният.

Тебе, Христе, възкръсналия от гроба, възпя цялото творение; защото Ти разцъфтя живот на стоящите в ада, на мъртвите – възкресение, на тези в тъмнина – прославяната светлина.

Богородичен: Радвай се, дъще на смъртния Адам! Радвай се, единствена невеста Божия! Радвай се, защото тлението е изгонено чрез тебе, която си заченала Бога; Него моли, Чиста, да се спасим всички ние.


Песен 8

Ирмос: Неопалима за огъня къпина на Синай Бог разкри на бавния с език и неясно говорещ Мойсей; а ревността към Бога показа тримата младежи в огъня непоклатими певци: „Творения Господни, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове!“

Най-чистото словесно Агне, заклано за света, прекрати жертвите, принасяни според закона, като Бог очисти от греховете света, който непрекъснато пее: „Творения Господни, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове!“

Не беше нетленна преди страданието възприетата от Създателя наша плът, след Неговото страдание и възкресение стана недостъпна за тлението, и обновява смъртните, които пеят: „Творения Господни, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове!“

Богородичен: Твоята чистота и съвършена непорочност, Дево, очисти сквернотата и мерзостта на вселената; и ти стана причина за примирението ни с Бога, Пречиста. Затова всички те благославяме, Дево, и превъзнасяме във всички векове.


Песен 9

Ирмос: Не нарушавайки девствеността си родила, и си дала назаем плът на всизкусното Слово, Майко не познала мъж, Дево Богородице, вместилище на Невместимия, жилище на твоя безкраен Създател, тебе величаем.

Замълчете вие, които мислите погрешно като приписвате страдание на Бога; защото Господа на славата, разпънат по плът, но не разпънат по Божествената Си природата, като Един в две природи, ние величаем.

Невярващи във възкресението на телата, идете при гроба на Христос, уверете се, че е бил убит и отново е възкръснала плътта на Дарителя на живота, във уверение за последното възкресение, на което се уповаваме.

Припев: Пресвета Троице, спаси ни!

Троичен: Почитаме Троицата не на божества, а на ипостаси, и не Единицата на лицата, а на Божеството, като страним от онези, които Го разделят, и отхвърляме тези, които се осмеляват да Го объркат; а Него ние величаем.


Първи Катавасии на Рождество: Христос раждается, гл. 1

От св. Козма Маюмски 

1. Христос се ражда – славете Го! Христос слиза от небесата – посрещнете Го! Христос е на земята – възвисете се! Пейте на Господ, всички на земята, радостно Го възпейте, народи, защото се прослави!


3. Да възкликнем към Христос Бог, Родения преди всички векове непостижимо от Отца Син, Който в последните дни се въплъти безсеменно от Дева: Свят си, Господи, Който възвиси нашия род!


4. Христе, произлязъл си от Дева като израстък от Йесеевия корен и цвят от него; Ти, Възхваленият, Който си невеществен и си Бог, дойде (при нас), като се въплъти от непозналата мъж (Мария) сякаш от планина със сенчеста гора; слава на Твоята сила, Господи!


5. Бидейки Бог на мира и Отец на милостта, Ти си ни изпратил Вестителя на Твоя велик съвет, Който ни носи мир. Затова, доведени до светлината на богопознанието, от тъмна нощ сме станали да Те славословим, Човеколюбче.


6. От утробата си морското чудовище избълва Йона като младенец – невредим, както го беше погълнал; така и Бог Слово, вселил се в Девата и приел плът, премина през нея, като я запази неповредена; тъй като не се роди по обичаен начин, Той съхрани родилата ненаранена.


7. Момците, възпитани в благочестие, презряха нечестивата заповед, не се побояха от огнената заплаха, но стояха сред пламъка и пееха: „Благословен си, Боже, на отците ни!“


8. Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Даващата прохлада пещ беше предобраз за свърхестествено чудо, защото не изгори хвърлените в нея младежи, както и огънят на Божеството не изгори утробата на Девата, в която влезе. Затова, прославяйки (Бога), нека запеем: „Всяка твар да благославя Господ и да Го превъзнася во веки!“


Евангелски чин

Дяконът: На Господа да се помолим! 

Народът: Господи помилуй. 

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отца, и Сина, и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги и во веки веков. 

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим! 

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост! Да станем прави да изслушаме светото евангелие!

Свещеникът: Мир на всички.

Народът: И на твоя дух.

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (името).

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Възкресно Евангелие, 2


Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.


50 Псалом (пее се)


Слава: По молитвите на апостолите, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира, глас 6:

Възкръсна Иисус от гроба както предрече, даде ни живот вечен и велика милост.


Литийна молитва (дяконът)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото Си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящия Твой Дух сега и винаги и во веки веков.


Честнейшую

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

Песен 9

Величай, душе моя, по-честитата и по-славната от небесните войнства.

Виждам странно и преславно тайнство: пещерата стана небе, Девата – херувимски престол (на Бога), яслите – мястото, в което легна невместимият Христос Бог, Когото възпяваме и величаем.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили, и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.


Свят е Господ, нашия Бог. (2)

Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: защото то е свято! (Пс. 98:5)

Ексапостиларий по номера на утринното евангелие.

Ексапостиларий 2: гл. 2

Като видяха отвален камъка, мироносиците се зарадваха, а като видяха седящия в гроба юноша, той им рече: „Ето, Христос възкръсна. Кажете на Петър и апостолите, да идат в Галилея на планината, че там ще се яви пред вас, Неговите приятели, както ви предсказа.“

Слава

Светилен на св. Сава: 

С твоя благочестив нрав си направил от пустинята град, красота на отците, богомъдри отче Саво, и си я направил мислен рай, в който цъфтят божествени цветя – множество от хора с еднакъв нрав, които достойно празнуват твоята свята памет.

И сега, възкресен Богородичен: Ангел донесе „радвай се“ на Девата преди Твоето зачатие, Христе, и ангел отвали камъка от Твоя гроб. Първият, вместо печал, предсказа неизказани радости; вторият, вместо смърт, Те проповядва и величае като Подател на живота и каза за възкресението на жените и посветените в Божията тайна.


Хвалитни стихири

Глас 7, Всякое дихание

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. (Пс.149:9)

Възкръсна Христос от мъртвите, като разруши връзките на смъртта; земьо, възвести добрата вест за голяма радост; възхвалявайте, небеса, Божията слава.


Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс.150:1)

Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен.


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс.150:2)

Не преставаме да се покланяме на възкресението Христово; защото Той ни спаси от нашите беззакония, светият Господ Иисус, Който ни показа възкресението.


Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3)

Какво да въздадем на Господ за всичко, което ни е дал? Заради нас Бог дойде сред хората, заради нашата покварена природа Словото стана плът и живя сред нас. Благодетелят дойде при неблагодарните; Освободителят при пленниците; Слънцето на правдата при тези, които седят в тъмнината. Безстрастният страда̀ на кръста; Светлината блесна в ада. Този, който е Живота, потъпка смъртта. За падналите Той е възкресението. Нека Му извикаме: слава на Тебе, Боже наш.


На св. Сава, гл. 1:

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс.150:4)

Подобен: Небе́сных чино́в:

Презиращият долната земя, и преселникът, обичащ горната, и гражда­ни­нът на пустинята, Сава богомъдрият, на всички нас заповядва да празну­ваме, спаси­тел­ни­ят ден на неговото отпътуване към Бога.


Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс.150:5-6)

Външно си бил с плът, и в света си имал добродетели, с които на земята, в своя живот, си прославил Господа на славата, отче богомъдри, затова и по достойнство си бил прославен от Него, а лекувайки си се явил като Божествен извор, Саво богоприятни.


Стих: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. (Пс.115:6)

Като си бил, отче, смирен, незлобив, кротък, обикновен, мълчалив, наистина повече от човек, и като си вършил невеществени дела, явил си се като Божи дом, вседостойни, от който умножените от тебе дарове милостиво ни се подават.


Стих: Блажен е оня човек, който се бои от Господа и който крепко обича Неговите заповеди. (Пс.111:1)

Същата стихира.


Слава, утринна Евангелска стихира, глас 2:

Жените с Мария дойдоха с миро при гроба и докато се чудеха как ще им се изпълни желанието, камъкът се оказа отвален, а божественият юноша, като успокои смущението на душите им, каза: „Господ Иисус възкръсна. Затова проповядвайте на Неговите ученици и проповедници да бързат към Галилея и ще Го видите възкръснал от мъртвите, като Животодател и Господ“.


И сега, по гласа на Славата: Преблагословена си, Богородице Дево, защото чрез Въплътения от тебе адът беше пленен, Адам беше извикан отново, клетвата – премахната, Ева – освободена, смъртта – умъртвена, а ние оживяхме; затова възкликваме и пеем: благословен си Христе, Боже наш, Който така си благоволил, слава на Тебе!


Велико славословие


Възкресен тропар

Днес стана спасението на света, нека възпеем Възкръсналия от мъртвите, Твореца на нашия живот: защото, като унищожи смъртта чрез смърт, даде ни победа и голяма милост.


——————————————————-


На Литургията

Тропари след входа:


Възкресен, глас 7:

С Твоя кръст разруши смъртта, на разбойника отвори рая, на мироносиците плача превърна в радост и на апостолите заповяда да проповядват, че възкръсна, Христе Боже, Който даряваш на света велика милост.

На св. Сава, гл. 8

С твоите сълзи безплодната пустиня си напоил, и с много труд и въз­дишки си оплодотворил, и си бил светилник на вселената, като си просиял с чудеса, Саво, отче наш, затова моли Христос Бог да се спасят нашите души!


На храмовия светия.


Кондак, гл. 3: 

Девата днес ражда Свръхестествения и земята принася пещера на Непристъпния, ангелите заедно с пастирите славословят, а мъдреците пътуват със звездата, защото заради нас се роди Младенец – предвечният Бог.


Апостол на преподобния (стр. 423)


Евангелие на неделята, Лк 13:10-17


Причастен: Хвалете Господа от небесата, хвалете Го във висините. (Пс. 148:1)