Friday 25 November 2022

Преподобни Теодосий Търновски (в неделя)

Преподобни Теодосий Търновски, 

От Кефаларската планина († 1363)


В СЪБОТА НА ВЕЧЕРНАТА СЛУЖБА

 

Господи, воззвах (Пс. 140:1-2), на 10, глас 7:

Господи, към Тебе викам, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, към Тебе викам: побързай към мене, чуй гласа на молбата ми, когато викам към Тебе, чуй ме Господи! 

Да възлезе молитвата ми като тамян пред Твоето лице, въздигането на ръцете ми – като вечерна жертва, чуй ме Господи.


От св. Йоан Дамаскин

Стих: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс. 141:7А)

Дойдете да се зарадваме в Господа, Който унищожи силата на смъртта и просветли човечеството, като извикаме заедно с ангелите: Създателю и Спасителю наш, слава на Тебе.


Стих: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс. 141:7Б)

Заради нас, Спасителю, Ти претърпя кръста и погребението, като Бог умъртви смъртта със смърт. Затова се покланяме на Твоето възкресение на третия ден. Господи, слава на Тебе.


Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс. 129:1-2А)

Виждайки възкресението на Създателя, апостолите, удивени, изпяха ангелската хвалебна песен: това е славата на Църквата, това е богатството на Царството. Като си пострадал заради нас, Господи, слава на Тебе.


Други стихири от св. патр. Анатолий, същия глас:

Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс. 129:2Б)

Макар че си бил заловен от зли хора, Христе, Ти си мой Бог и аз не се срамувам. Не отричам, че гърбът Ти е бил бичуван, нито ще крия, че си бил прикован към кръста. Хваля се с Твоето възкресение, защото Твоята смърт е моя живот. Всемогъщи и човеколюбиви Господи, слава на Тебе.


Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3-4А)


Изпълнявайки пророчеството на Давид, Христос разкри на учениците Своето величие в Сион, показвайки Се хвален и прославен винаги с Отца и Светия Дух. По-рано, като Слово без плът, а след това се въплъти заради нас и убит като човек, и възкръсна с власт като човеколюбив.


Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:5)


Слезе в ада, Христе, по Твоя воля, ограби смъртта като Бог и Владика; и на третия ден възкръсна, издигайки със себе си Адам, държан от веригите на ада и на тлението, който извика и каза: слава на Твоето възкресение, единствен Човеколюбче.

На преподобния, гл. 1:

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6-7А)

Като възненавидя света, възлюби Христос и пожела да бъдеш жител на духовния Сион, блажени Теодосие, чрез указание от твоя учител си постигнал съвършено послушание и победоносно си претърпял много изкушения. Затова, като си се въоръжил с Божественото, радостно си излязъл на борба с прелъстителя и си го победил чрез силата на Изгрялия от Девата.


СтихЗащото има милост у Господа и изобилно изкупление в Него, Той ще изкупи Израил от всичките му беззакония. (Пс. 129:7Б-8)

От младини покори плътските мъдрувания на духа и се облече в животворяща мъртвост*, като стана най-ярък светилник, блажени Теодосие, а изпълнен с благодатта на Светия Дух, стана истински пастир и чрез флейтата на словата добре си пасъл събралото се в Христос стадо, и го издигна до райското пасище.

* може би се има предвид „неподвижност“, характерна за исихазма.

СтихХвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Ти пожела да видиш духовната светлина на божията ярка светлина и пожела безтелесно житие като презря всичко светско, отгледа пустинята на душата и си я напоил със сълзи. Като успя в желанието си да предстоиш пред твоя Владика, сега заедно с ангелите на небето, свято ликувате и се молите да бъдат спасени нашите души.

Друга стихира, глас 4.

Подобен: Свы́ше зва́нный:

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс. 116:2)

Ти усърдно се устреми към монашески живот, отче Теодосие, и Бог те доведе при равноангелният Григорий*, та като получиш опит, да се научиш от него на подвиг и съзерцание и да станеш избран съсъд на благодатта; затова, като празнуваме твоята свята памет, молим те: не забравяй да се грижиш за нас, твоите сънародници, но се моли да се спасят нашите души.

* Григорий Синаит основателят на исихасткото учение.

Слава, глас 8: Ти не се уплаши от лицата на царя и патриарха, нито се боеше от думите на хитро сплетените ереси, дръзновено проповядваше на събора* един Бог в три Лица, както и един Христос, Който е и Бог и човек; така си посрамил безчестието на юдейското едноличие, на Савелиевото сливане и всички останали, като просвети и утвърди в благочестието верните. Сега, след като те почитаме като поборник на православната Църква, молим те, Теодосие, моли се за нашите души.

* Оскъдни сведения за този събор, вероятно в 1350 г. Свикан от цар Иван Александър и патриарх Теодосий, на който св. Теодосий разобличил еретиците.

И сега, първи Богоpодичен на 7 глас: Мати убо позналася еси

Богородице, ти свръхестествено се яви като майка, но остана девствена, което е над всяка мисъл и разум, и езикът не може да поясни чудото на твоето раждане, защото както зачеването ти, Чиста, е било странно, така и начинът на раждане е непонятен, понеже природният порядък се променя, когато Бог поиска; затова всички ние те признаваме за Божия майка и усърдно ти се молим: застъпвай се да се спасят душите ни.


Вход с кадилница. Свете тихий

Творение на св. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бога – Отец, Син и Свети Дух; Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.


Прокимен, Пс. 92

Дяконът: В премъдростта да внимаваме. Вечерен прокимен на гл. 6.

Господ царува; облечен е с величие. 

Стих: Облечен е Господ с могъщество и препасан.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. 

Стих: Твоят престол е утвърден открай време. Ти си вечен. (стихове 1-2)


Четива (П., стр. 15-16)

Премъдрост Соломонова (5:15-6:3)

Праведниците живеят довека; наградата им е у Господа и грижата за тях у Вишния. Затова те ще получат царство на славата и венец на красотата от ръката на Господа, защото Той ще ги закрили с десницата и ще ги защити с мишцата. Той ще вземе за всеоръжие – Своята ревност, и ще въоръжи тварите за отмъщение на враговете; ще облече за броня правдата, и ще Си наложи за шлем – нелицеприятния съд; ще вземе за непобедим щит – светостта; строгия Си гняв ще изостри като меч, и светът ще се опълчи с Него против безумците. Ще захвъркат правоцелещи светкавични стрели, и от облаците, като от силно опнат лък, ще полетят в целта, и като от каменометно оръдие с ярост ще се изсипе град; ще възнегодува против тях морската вода, и реките свирепо ще ги издавят; ще въстане против тях духът на силата и ще ги разнесе като вихър. Тъй беззаконието ще опустоши цялата земя, и злодеянието ще катурне престолите на силните. Затова, слушайте, царе, и разберете, научете се, съдии от земните краища! Внимавайте, вие, които владеете множествата и които се гордеете пред народите! От Господа ви е дадена властта, и силата – от Вишния, Който изследва делата ви и изпитва намеренията.


Премъдрост Соломонова (3:1-9)

Душите на праведните са в Божия ръка, и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минаваха за умрели, и краят им се считаше за погибел, и заминаването им от нас – унищожение; но те си пребъдват в мир. Защото, макар в очите на хората и да се наказват, тяхната надежда е пълна с безсмъртие. И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствувани, защото Господ ги е изпитал и ги е намерил достойни за Него. Той ги е изпитал като злато в горнило и ги е приел като най-съвършена жертва. Когато им се въздава, те ще блеснат като искри, които лазят по стърнище. Ще съдят племена и ще владеят над народи, а над тях ще царува Господ вовеки. Които се Нему надяват, ще познаят истината, и верните в любовта ще пребъдат у Него; защото благодат и милост има за светиите Му и промисъл за избраниците Му.


Премъдрост Соломонова (4:7-15)

Праведникът и да умре рано, ще бъде в покой, защото не в дълговечността е честната старост, и не с броя на годините тя се измерва. Мъдростта е седина за людете, и безпорочният живот – възраст на старостта. Като благоугодил Богу, праведникът е обикнат и, като живял посред грешници, е прибран; грабнат е, да не би злоба да измени разума му, или коварство да прелъсти душата му. Защото упражнението в нечестие помрачава доброто, и вълнението на страстта развратява незлобивия ум. Достигнал съвършенство в кратко време, той е навършил дълги години; защото душата му е била угодна Господу, затова и побързал да излезе изсред нечестието. А хората видяха това, и не разбраха, дори и не помислиха, че благодат и милост има за светиите Му и промисъл – за избраниците Му.


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


Стиховни стихири, възкресни, глас 7:

Възкръснал си от гробницата, Спасителю на света, и заедно с плътта Си издигна човечеството. Господи, слава на Тебе.


Стих: Господ царува; Той е облечен с величие. (Пс.92:1А)

Дойдете да се поклоним на Възкръсналия от мъртвите и просветилия всичко, защото чрез своето възкресение на третия ден, ни освободи от мъченията на ада, като ни дари живот и голяма милост.


Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. (Пс.92:1В)

Слязъл си в ада, Христе, пленил си смъртта, и възкръсвайки на третия ден, също възкреси нас, които славим Твоето всемогъщо възкресение, Господи Човеколюбче.


Стих: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. (Пс.92:5)

Каква ужасна гледка, Господи, да лежиш сякаш заспал в гроба. Но все пак възкръсна на третия ден в сила, и издигна Адам, който извика: слава на Твоето възкресение, единствени Човеколюбче.


Слава, глас 6: Ти изгря като ярка звезда в град Търново с твоите наставляващи слова, блажени, вечнопаметни Теодосие. Яви се като мъдър проповедник и поборник на благочестието, като си утвърдил царя и народа в православието. Затова те възхваляваме, казвайки: радвай се ти, който си избран за наставник на отечеството си от майчина утроба, като посече еретическите злочестия; радвай се, всеизвестна мярка, водеща всички към пътя на спасението. Не преставай да молиш нашия Христос Бог да спаси нашия род.

И сега, Богородичен, глас същия: Творецът и мой Избавител, Христос Господ, Всечиста, се роди от твоята утроба, облечен в плът като мене; Той освободи Адам от проклятието, затова, най-чиста Дево, като Божия майка и наистина Девица ние непрестанно те възхваляваме с поздрава на ангела: радвай се, Владичице, застъпница, защитница и спасение на нашите души!


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тpопаp, възкресен, глас 7:

С Твоя кръст разруши смъртта, на разбойника отвори рая, на мироносиците плача превърна в радост и на апостолите заповяда да проповядват, че възкръсна, Христе Боже, Който даряваш на света велика милост.


Тропар на преподобния, глас 3.

Подобен: Боже́ственныя ве́ры:

Слава: В блажено пустинно безмълвие и на съборите, горящ от любов към Бога си посрамил лукавите бесове и злочестивите еретици. Стоящ на молитва си просиял в огнена светлина и с твоето преставяне си възвеселил пеещите ангели, Теодосие, наш отче, затова те молим: моли се за нашите души!

И сега, Богородичен, гл. 3: Ние те възхваляваме за посредничеството за спасение на нашия род, Богородице Дево. Защото твоят Син и наш Бог прие страдание на кръста с плътта, която Той взе от тебе. Той ни избави от тлението, защото е Човеколюбец.


————————————————————-


ГЛАС 7


В НЕДЕЛЯ НА УТРЕНЯТА.

 

След Шестопсалмието, Велика ектения 

Бог Господь: на глас 7.

Пс. 117

  Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

  Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

  Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

  Стих 4. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.

Тpопаp, възкресен, глас 7:

С Твоя кръст разруши смъртта, на разбойника отвори рая, на мироносиците плача превърна в радост и на апостолите заповяда да проповядват, че възкръсна, Христе Боже, Който даряваш на света велика милост. [2 пъти]

Тропар на преподобния, глас 3.

Подобен: Боже́ственныя ве́ры:

Слава: В блажено пустинно безмълвие и на съборите, горящ от любов към Бога си посрамил лукавите бесове и злочестивите еретици. Стоящ на молитва си просиял в огнена светлина и с твоето преставяне си възвеселил пеещите ангели, Теодосие, наш отче, затова те молим: моли се за нашите души!

И сега, Богородичен, гл. 3: Ние те възхваляваме за посредничеството за спасение на нашия род, Богородице Дево. Защото твоят Син и наш Бог прие страдание на кръста с плътта, която Той взе от тебе. Той ни избави от тлението, защото е Човеколюбец.Малка ектения: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи седални възкресни, глас 7:

Животът беше положен в гроба и печат беше сложен на камъка, като спящ цар воините пазеха Христос, а ангелите Го славеха като безсмъртен Бог, жените пък викаха: възкръсна Господ, дарявайки на света велика милост.


Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

С Твоето тридневно погребение Ти плени смъртта и чрез живоносното Си възкресение Ти възкреси покварения човек, защото си човеколюбив, Христе Боже, слава на Тебе!


Слава, и сега, Богородичен: Всехвална, съкровищница на нашето възкресение, извадѝ от рова и дълбините на прегрешенията нас, които се доверихме на тебе, защото ти спаси нас, които сме склонни към грях, като роди нашето спасение; ти си Дева преди раждането и в раждането си Дева, и след като роди, пак си Дева.


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


Втори седални възкресни, глас 7:

При запечатан гроб си изгрял от гроба, Христе Боже, Който си Живот, и при заключени врати се яви на учениците, Възкресение за всички, като чрез тях Ти обнови правия дух в нас по великата Си милост.


Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)

Със сълзи жените бързаха към гроба, носейки миро, и понеже войници те пазеха, Царю на всичко, те си казваха една на друга: кой ще ни отвали камъка? Възкръсна Ангелът на великия съвет, като потъпка смъртта. Всесилни Господи, слава на Тебе!


Слава, и сега, Богородичен: Радвай се, благодатна Богородице Дево, пристанище и застъпнице на човешкия род, чрез тебе се въплъти Избавителя на света, защото единствено ти си Майка и Девица, винаги благославяна и много прославяна. Моли Христос Бог да дарува мир на цяла вселена! 


„Благословен си, Господи“, Глас 5

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! Пс.118:12

Съборът на ангелите се удиви, като Те видя между мъртвите, а като разруши силата на смъртта, Спасителю, със Себе Си възкреси Адам и освободи всички от ада.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Блестящият в гроба ангел благовестеше на мироносиците: защо разтваряте мирото с милостиви сълзи, ученички? Вижте гробницата и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб ридаейки, но застана пред тях ангелът и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а кажете на апостолите за възкресението.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици ридаеха, когато дойдоха при Твоя гроб с миро, Спасителю, а ангелът ясно им заяви: защо смятате Живия за мъртъв? Той като Бог възкръсна от гроба.

Слава

Покланяме се на Отец и Неговия Син, и на Светия Дух, Свята Троица в едно същество, и със серафимите казваме: свят, свят, свят си, Господи!

И сега

Като роди Животодателя, Дево, ти избави Адам от греха, а на Ева даде радост вместо скръб, въплътилият от тебе Бог и Човек доведе към живот отпадналите от живота. 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава на Тебе, Боже! (3 пъти)


Малка ектения

Свещеникът: Защото е благословено Твоето име и е величествено царството Ти…


Ипакои, глас 7

Приемайки нашия образ и по плът претърпял кръста, Христе Боже, спаси ме чрез Твоето възкресение, защото си човеколюбив.


Стъпални, глас 7

Антифон 1, повтаряме стиховете:

Пленения Сион си върнал от измамата, Спасителю, и мене оживи, като ме освободиш от робството на страстите.


Който сее скърби с пост и сълзи на юг, ще пожъне радостни снопи за вечния живот.

Слава, И сега: В Светия Дух е изворът на божествените съкровища, от Него е премъдрост, разум и страх; за Него са похвала и слава, чест и власт.


Антифон 2:

Ако Бог не изгражда дома на душата, напразно се трудим, защото без Него нито дело, ни слово се изпълва.


Чрез плода на утробата (на св. Богородица) светците, движени от Духа, развиват отеческото учение за осиновяването (на човеците от Бога).

Слава, И сега: Чрез Светия Дух всичко получава битие, защото Той е Бог преди всичко, Господар на света, непристъпна светлина и живот на всичко.


Антифон 3:

Които се боят от Господ, като намериха пътя на живота, сега и винаги биват облажавани с нетленна слава.


Когато гледаш около трапезата си твоите потомци като леторасли, радвай се и се весели, като ги водиш при Пастиреначалника Христос.

Слава, и сега: От Светия Дух са множеството дарования, богатството на славата, голямата задълбоченост на отсъдите, защото Той е с равна слава с Отец и Син, затова Го почитаме.


Прокимен, глас 7:

Стани, Господи Боже (мой), дигни ръката Си, не забравяй (Твоите до край) потиснати. (Пс. 9:33) Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)


Канон възкресен, глас 7:

Песен 1

Ирмос: Чрез Твоето призоваване, в присъщата твърдост на земята се претвори преди лесноразливащото се водното естество, Господи, затова Израил премина пеша по сухо като пееше победна песен на Тебе.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Тиранията на смъртта беше осъдена чрез (кръстно) дърво, когато Ти беше неправедно осъден на смърт, Господи; затова князът на тъмнината справедливо  беше изгонен, без да има власт над Тебе.

Адът се приближи до Тебе и неможейки да стрие със зъби тялото Ти, счупи челюсти. Затова, Спасителю, Ти сложи край на мъките на смъртта, възкръсна на третия ден.

Богородичен: Мъките на прамайката Ева свършиха, защото ти, не изпитвайки мъки, роди безмъжно. Затова, признавайки те за Богородица, всички те славим, Пречиста.


Канон на преподобния, глас 8, чието краегране́сие е: Богода́нному (Теодо́сию) воспева́ет Де́вий (Парте́ний) похвалу́.

Песен 1

Ирмос: Посе́ченный несеко́маго пресече́,/ и ви́де со́лнце зе́млю, ю́же пре́жде не ви́де./ Лю́таго врага́ вода́ потопи́,/ и непроходи́мое про́йде Изра́иль,/ песнь же воспева́ше:/ Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Преподобни отче Теодосие, моли́ Бога за нас.

Бо́жий А́гнче и Сло́ве,/ светозаре́нием Свята́го Твоего́ Ду́ха/ помраче́нному уму́ моему́ светоно́сную лучу́ ниспосли́/ и сло́во ми вдохни́ восхвали́ти, его́же избра́л и прия́л еси́,/ верх преподо́бных – Теодо́сия.

Озари́ благода́тию Боже́ственною раба́ твоего́/ и разуме́ния ду́шу мою́ испо́лни, Теодосие о́тче,/ во е́же восхвали́ти житие́ твое́,/ и́мже вся удиви́л еси́, подвиза́яся и Го́сподеви поя́:/ сла́вно бо просла́вися.

Слава: Гра́ду вели́ких доброде́телей твои́х,/ верху́ горы́ стоя́щему, преподо́бне, удиви́шася лю́дие,/ его́же светозаре́нием наказу́я,/ всех ко спасе́нию путеводи́л еси́, Го́сподеви поя́:/ сла́вно бо просла́вися.

И сега: Отроча́ Мла́до роди́вши ми́ра всего́ на спасе́ние,/ Ада́ма дре́вняго старе́йшее и Роди́телю Предве́чному Сопресто́льное,/ глаго́лы Богогла́сных проро́ков о Тебе́ испо́лнила еси́, Богоро́дице,/ и нас истле́ния измени́ла еси́.


Възкресен. Песен 3

Ирмос: В началото си утвърдил небето, чрез Твоето всесилно Слово, Господи Спасителю, и чрез вседействения и Божествен Дух, цялото им войнство. На непоклатимия камък на Твоето изповедание ме утвърди.

Изкачвайки се на дървото (на кръста), заради нас доброволно приемаш мъки, милостиви Спасителю, и търпиш рана, станала причина за мир и спасение на вярващите: чрез нея всички ние, Милостиви, се помирихме с Твоя Родител.

Ти ме очисти от раната, нанесена на душата от ухапването на змея, Христе, и когато в древността живеех в тъмнината и тлението, Ти ми показа светлината, защото Ти слезе в ада чрез кръста, и със Себе Си ме издигна.

Богородичен: Чрез молитвите на Твоята непознала мъж Майка, дай мир на света, Спасителю, дай на страната ни победа над чуждите врагове, и удостой с Твоята неизказана слава тези, които Те прославят.


Песен 3

Ирмос: Ти си опора на прибягващите към Тебе, Господи, Ти си светлина за помрачените и Тебе възпява моя дух.

Доброде́телей на го́ру восте́к и во мрак виде́ния вшед,/ позна́л еси́, ели́ко вмести́тельно Непостижи́маго естество́;/ просвеще́ния же испо́лнен быв,/ восприя́л еси́ бога́тно благода́ть Боже́ственную.

Алка́я добро́ты Еди́наго Бо́га/ и жа́ждая сла́вы Его́, блажени,/ сла́ву земна́го пребыва́ния преходя́щую оста́вил еси́/ и я́ко уго́дник Влады́ки всех Христа́ просия́л еси́.

Слава: Непреста́нным жела́нием ду́ха пло́ти жела́ние увяди́л еси́/ и себе́, блажени, обручи́л еси́ сожи́тельницу чистоту́,/ от нея́же ча́да тебе́ роди́шася – доброде́тели,/ ча́до тя соде́лавшия Невеще́ственнаго Све́та.

И сега: Неизрече́нно Бо́гу из Твои́х ложе́сн проше́дшу,/ нас от тле́ния свободи́, Де́во Чи́стая,/ и зми́я мы́сленнаго умертви́, умертви́вшаго Ада́ма в рай иногда́/ и Е́ве прама́тери печа́ль соде́лавшаго.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Кондак на преподобния, глас 8.

Подобен: Взбра́нной воево́де:

На светите събори ти си бил гръмогласен проповедник на Божествените догмати, мъдри отче, като поучаваше и утвърждаваше във вярата царете, а осиян с божествена благодат, Теодосие, ти затвори устите на злославните*. Затова и ти викаме: радвай се, българска похвало и светла радост на православието.

* еретиците.

Икос:

Усърдно си преминал през постническо обучение, преподобни Теодосие, с потока на твоите сълзи притъпи примките на страстите и утвърди ново благочестие в българската земя; твоето богоприятно житие се разкри на всички като божествена стъбла, която извежда на небето, по която сам, влизайки в Горната обител, и за нас, унилите, си направил вход, като с твоите молитви винаги ни тласкаш нагоре. Затова и ти викаме: радвай се, българска похвало и светла радост на православието.

Седален на преподобния, глас 4.

Подобен: Ско́ро предвари́:

Слава: Изгорил си измамата на злославните и добре си изяснил вярата на православните, мъдри Теодосие, и просвети твоето отечество, оттам се яви победител победоносен, стълб на Църквата и истински пастир, затова не преставай да се молиш на Христос, да се спасим.

И сега, Богородичен:

Владичице, бързо приеми нашите молитви и ги принеси на Бога, твоя Син, всенепорочна Господарке. Победи обсадите на злославните, разори вредните за народа измами и свали дързостта на нечестивите, които се въоръжават срещу твоите раби, Пречиста.


Възкресен. Песен 4

Ирмос: Като не остави лоното на Отца, Ти слезе на земята, Христе Боже! Чух за тайната на Твоя промисъл (да спасиш всички) и Те прославих, единствен Човеколюбче.

Въплетеният от Девата даде гърба си за у̀дари, рабът съгреши, а невинният Владика е бит, за да се простят греховете ми.

Този, Който беше изправен пред съд, признат за виновен от законопрестъпни съдии, и удрян от смъртна ръка, е Този, Който като Бог е направил човека, и съди справедливо земята.

Богородичен: Като истинска Божия Майка, моли се на Твоя Създател и Син, да ме насочи към спасителното пристанище на Своята славна воля, Всенепорочна.


Песен 4

Ирмос: Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл, проумях делата Ти и прославих Твоето Божество.

О́браз се́ни зако́на, Моисе́ом да́ннаго,/ зако́н благода́ти показа́л еси́ бы́ти, му́дре Теодосие,/ и Ева́нгелие – та́инство и́стиннаго Богоявле́ния, Христу́ взыва́я:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Многотру́дныя по́двиги испо́лнив, блажени,/ досто́йно сподо́бился еси́ безсме́ртия,/ иде́же, ра́дуяся, вене́ц побе́ды прия́л еси́, вопия́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Слава: Удали́вся в пусты́ню, Крести́теля житию́ поревнова́л еси́/ и, чи́сте та́мо пожи́в,/ благода́ти Христо́вы причаща́лся еси́,/ непреста́нно взыва́я:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

И сега: Враго́в кре́пость низложи́, Ма́ти Бо́жия,/ оскорбля́ющих воспева́ющия Тя,/ я́ко ро́ждшая Го́спода сла́вы,/ и невреди́мо ста́до Твое́ соблюда́й от злых прираже́ний,/ я́ко да по до́лгу Тя ублажа́ем.


Възкресен. Песен 5

Ирмос: Нощ без светлина за невярващите, а за вярващите – просветление в насладата от твоите слова, Христе. Затова от зори се стремя към Тебе и възпявам Твоето Божество.

Заради Своите раби се продаваш, Христе, и понасяш удари по лицето, които носят свобода за нас, които Те възпяваме: от зори се стремя към Тебе и възпявам Твоето Божество.

С Твоята божествена сила, Христе, чрез немощта на плътта си повалил силния (дявола), и чрез възкресението Си, Спасителю, ме направи победител на смъртта.

Богородичен: Майко чиста, ти роди Бога, въплътен от тебе подобаващо на Бог, Всевъзпявана. Ти не познаваше мъж, но от Святия Дух си заченала.


Песен 5

Ирмос: Станали рано, ние Ти викаме: Господи, спаси ни, защото Ти си нашия Бог, освен Тебе другиго не знаем.

Отпадо́х ле́ностию, окая́нный, и к сме́рти усну́х,/ но, я́ко па́стырь до́брый, воздви́гни мя, о́тче,/ и стра́сти моя́ мучи́тельныя успи́,/ я́ко да чи́сте воспою́ твое́ светоно́сное преставле́ние.

Сохраня́й оте́чества твоего́ христолюби́вых люде́й/ моли́твами твои́ми, Богоно́се о́тче,/ избавля́я враго́в наше́ствия и па́губы вся́кия,/ я́ко да вси усе́рдно засту́пника тя ко Христу́ Бо́гу на́шему почита́ем.

Слава: Подража́тель яви́лся еси́ Илии́ ре́вностию,/ не зна́меньми стра́шными ужаса́я,/ но Боже́ственных слове́с уче́ньми наставля́я/ и к Правосла́вию христоимени́таго Изра́иля от пре́лести врага́ мно́гажды изводя́.

И сега Еди́ну Тя о́блак разу́мный имену́ем,/ из Тебе́ бо Христо́с возсия́,/ неискусому́жно вопло́щся, Всенепоро́чная,/ и простра́ннейшую Тя Небе́с показа́ за милосе́рдие неисповеди́мое.


Възкресен. Песен 6

Ирмос: Потъващ сред вълнението на житейски грижи, потапян от плаващите с мене грехове и поразен от душегубния звяр, аз като Йона викам към Тебе, Христе: изведи ме от смъртоносните дълбини!

Заключените в ада и изнемогващите души на праведниците си спомниха за Тебе и се молеха за спасение от Тебе, което Ти, Христе, дарува чрез кръста, слизайки в подземните места като милостив.

Към Твоя одушевен и неръкотворен храм, разрушен от страдания, не се надяваше да погледне отново ликът на апостолите; тогава над всяка надежда, Те видяха възкръснал, и като Ти се поклониха, навсякъде Те проповядваха.

Богородичен: Кой от хората може да обясни всенепорочният образ на неизказаното раждане от тебе, което стана за нас, Дево, Божия невесто? Защото Бог Слово, неизразимо съединен с тебе, стана плът чрез тебе.


Песен 6

Ирмос: Очисти ме, Спасителю, защото много са моите беззакония; и ме издигни от дълбините на злините, моля. Защото извиках към Тебе, Боже на спасението ми, и ме чуй.

К вере́ Правосла́вней еди́но бы́ти,/ при́сным твои́м о́бщее промышле́ние творя́ се́рдцем и душе́ю, сла́вне Теодосие,/ ерети́ческих отрева́л еси́ заблужде́ний/ и разделе́ний бежа́ти всех учи́л еси́.

А́нгелов оби́телище и рай и́стинный соде́лав пусты́ню,/ в не́йже преизя́ществовал еси́ во вся́кой доброде́тели,/ по преставле́нии же рая́ сла́дости сподо́бился еси́.

Слава: Единоро́днаго Сы́на Бо́жия, сла́дость весе́лия,–/ Христа́ Бо́га на́шего,/ мироно́сиц сле́зы в ра́дость обрати́вшаго,/ непреста́нными то́ки слез твои́х иска́пал еси́.

И сега: Тя иногда́ написа́ скрижа́ль Богообра́зне во проро́цех вели́кий Моисе́й,/ све́щник же све́та и жезл процве́тший, Всенепоро́чная,/ и ле́ствицу, е́юже вознесо́хомся от земли́ на Не́бо.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Кондак, глас 7:

Вече няма да може силата на смъртта да държи хората, защото Христос слезе смазвайки и разрушавайки нейните сили. Адът е вързан, пророците заедно се радват: „Яви се, – казват те, – Спасителят на онези, които са във вярата; излезте, верни, за възкресение!“


Икос: Преизподнята затрепери днес под земята, ада и смъртта пред Единия от Троицата; земята се разклати, а вратите на ада, като Те видяха, се уплашиха; и цялото творение, заедно с пророците пее, като се радва, победна песен на Тебе – Избавителят, нашия Бог, Който сега унищожи силата на смъртта. Да възкликнем и да извикаме към Адам и на тези, които са от Адам: „Дървото на кръста ви донесе това спасение. Излезте, верни, за възкресение!“


Синаксар: В този ден празнуваме паметта на свети Яков Персиец († 421), преп. Паладий (Еленополски, ок. 364 - ок. 431/425 година) и преп. Теодосий Търновски († 1363). По техните молитви, Христе Боже наш, помилвай и ни спаси. Амин.


Възкресен. Песен 7

Ирмос: Младежите показаха огнената някога пещ да източва роса, като възпяваха единствения Бог и казваха: Бог на отците е превъзнасян и много прославян.

Адам е убит от дървото, като извърши неподчинение по своя воля, а чрез послушанието на Христос, той е обновен отново. Заради мен е разпнат Божият Син, прославеният.

Тебе, Христе, възкръсналия от гроба, възпя цялото творение; защото Ти разцъфтя живот на стоящите в ада, на мъртвите – възкресение, на тези в тъмнина – прославяната светлина.

Богородичен: Радвай се, дъще на смъртния Адам! Радвай се, единствена невеста Божия! Радвай се, защото тлението е изгонено чрез тебе, която си заченала Бога; Него моли, Чиста, да се спасим всички ние.


Песен 7

Ирмос: Еврейските момци смело потъпкаха пламъка в пещта и превърнаха огъня в роса, викайки: Господи Боже, благословен си во веки!

Ди́вным воздержа́нием умертви́в плотски́я стра́сти,/ сосу́д чист и Боговсе́льный был еси́;/ те́мже соверша́ющия светоно́сную твою́ па́мять при́сно помина́й, пою́щия:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Е́же на нас вра́жияго ополче́ния избе́г,/ легко́ преше́л еси́ к Го́рним оби́телем,/ иде́же ны́не водворя́яся и по́честь сла́вы восприе́мля,/ со все́ми святы́ми воспева́еши:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Слава: Возлюби́л еси́ ху́дость ри́зную, преподо́бне,/ и отве́рглся еси́ мя́гких, сла́вящих те́ло,/ весть бо душа́ сообразова́ти вну́тренняя вне́шнему устрое́нию,/ смиря́ющися и зову́щи:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И сега: И́мя превожделе́нное, Влады́чице,/ пресве́тлаго со́лнца о́блаче и две́ре небе́сная,/ всех христиа́н мольбу́ приими́,/ Тя ублажа́ющих и Сы́ну Твоему́ зову́щих:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.


Възкресен. Песен 8

Ирмос: Неопалима за огъня къпина на Синай Бог разкри на бавния с език и неясно говорещ Мойсей; а ревността към Бога показа тримата младежи в огъня непоклатими певци: „Творения Господни, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове!“

Най-чистото словесно Агне, заклано за света, прекрати жертвите, принасяни според закона, като Бог очисти от греховете света, който непрекъснато пее: „Творения Господни, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове!“

Не беше нетленна преди страданието възприетата от Създателя наша плът, след Неговото страдание и възкресение стана недостъпна за тлението, и обновява смъртните, които пеят: „Творения Господни, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове!“

Богородичен: Твоята чистота и съвършена непорочност, Дево, очисти сквернотата и мерзостта на вселената; и ти стана причина за примирението ни с Бога, Пречиста. Затова всички те благославяме, Дево, и превъзнасяме във всички векове.


Песен 8

Ирмос: Ти градиш над водите Твоите горни чертози (Пс. 103:3), слагаш пясъка за предел на морето и всичко държиш; Тебе възпява слънцето, Тебе слави луната, на Тебе като на Създател поднася песен цялото творение навеки.

И́стинное целому́дрие стяжа́в попремно́гу/ и чистоту́ теле́сную, я́коже подоба́ет святы́м,/ смире́ние и сокруше́ние се́рдца вельми́ преумно́жил еси́/ и ско́рбных нанесе́ние, ра́дуяся, приима́л еси́, Бо́гу воспева́я:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Пожи́л еси́ на земли́, я́ко беспло́тен;/ челове́к у́бо быв естество́м,/ яви́лся еси́ сограждани́н А́нгелом, о́тче му́дре,/ с ни́миже ны́не пое́ши, зовы́й:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Слава: Обличи́л еси́ ху́льных евре́й/ и свире́пеющия на ста́до Бо́жие во́лки ерети́ческия,/ па́лицею же моли́тв твои́х и уче́ний дале́че от Це́ркве Бо́лгарския отгна́л еси́,/ и́же доны́не ку́пно с тобо́ю воспева́ет, зову́щи:/ благослови́те, вся дела́ Го́сподня, Го́спода.

И сега: Храм Твой святы́й щито́м ве́ры сохрани́, Богоро́дице Де́во,/ и в нем славосло́вящия Тя ку́пно сла́вы Твоея́ сподо́би,/ нахожде́ния ва́рварскаго избавля́ющи/ и ума́ на́шего во́лны свире́пыя укроща́ющи моли́твою Твое́ю, Всепе́тая.


Възкресен. Песен 9

Ирмос: Не нарушавайки девствеността си родила, и си дала назаем плът на всизкусното Слово, Майко не познала мъж, Дево Богородице, вместилище на Невместимия, жилище на твоя безкраен Създател, тебе величаем.

Замълчете вие, които мислите погрешно като приписвате страдание на Бога; защото Господа на славата, разпънат по плът, но не разпънат по Божествената Си природата, като Един в две природи, ние величаем.

Невярващи във възкресението на телата, идете при гроба на Христос, уверете се, че е бил убит и отново е възкръснала плътта на Дарителя на живота, във уверение за последното възкресение, на което се уповаваме.

Припев: Пресвета Троице, спаси ни!

Троичен: Почитаме Троицата не на божества, а на ипостаси, и не Единицата на лицата, а на Божеството, като страним от онези, които Го разделят, и отхвърляме тези, които се осмеляват да Го объркат; а Него ние величаем.


Песен 9

Ирмос: Благословен е Господ Бог Израилев, Който издигна за нас рог на спасението в дома на Своя раб Давид (Лук. 1:68-69), като ни посети Изтокът от висините и ни насочи по пътя на мира.

Во Еди́но Естество́ Тро́ицы ве́ровав правосла́вно,/ су́етная поуча́ющих обличи́л еси́ дерзнове́нно/ и Боже́ственными наказа́нии твои́ми ве́рных, му́дре увеща́в, укрепи́л еси́,/ А́нгелов сослужи́телю, преподобни отче,/ па́мять твою́ пра́зднующих в ми́ре соблюди́.

А́ще у́бо и слеза́ми го́рькими/ ни́ву се́рдца твоего́ напои́ти до́лженствовал еси́, о́тче Богоно́се,/ но ны́не в ра́дости рукоя́тия собира́еши, подвиго́в твои́х по́чести;/ те́мже тя вси ублажа́ем.

Слава: Лука́вых духо́в кова́рства спасе́ся душа́ твоя́ свята́я, блажени,/ и, де́монов стреля́ния избежа́вши, насле́дия Небе́снаго сподо́бися;/ помина́й у́бо пою́щия тя.

И сега: Услы́ши моли́тву убо́гих нас, Богома́ти,/ всех тва́рей Творца́ поро́ждшая/ и всю тварь Боже́ственною сла́вою превозше́дшая,/ и изба́ви нас от вра́жиих всех нападе́ний, Тя велича́ющия.


Първи Катавасии на Рождество: Христос раждается, гл. 1

От св. Козма Маюмски 

1. Христос се ражда – славете Го! Христос слиза от небесата – посрещнете Го! Христос е на земята – възвисете се! Пейте на Господ, цяла земьо, хора, радостно Го възпейте, защото се прослави!


3. Да възкликнем към Христос Бог – Родения преди всички векове непостижимо от Отца Син, Който в последните дни се въплъти безсеменно от Дева: свят си, Господи, Който възвиси нашия род!


4. Христе, Който си израстък от Йесеевия корен и цвят от него, произлязъл си от Дева, сенчестата и прохладна планина. Ти, безтелесният Бог, си дошъл при нас, въплъщавайки се от непозналата мъж (Мария). Слава на Твоята сила, Господи!


5. Като Бог на мира и Отец на щедрости, Ти си ни изпратил Ангела (Вестител) на Твоя велик съвет, Който ни носи мир. И наставени със светлината на богопознанието, бодърстващи от дълбините на нощта, Те славословим, Човеколюбче.


6. Морското чудовище освободи Йона като младенец от утробата си – невредим, какъвто го беше погълнал. Така и Бог Слово, вселил се в Дева и приел плът, излезе от нея, запазвайки девството ѝ неповредено.


7. Момците, възпитани в почитане на истинския Бог, презряха нечестивата царска заповед и като не се уплашиха от огнената стихия, стояха сред пламъка и пееха: „Благословен си, Боже, на отците ни!“


8. Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Свърхестествено чудо изобразява даващата прохлада пещ: както не изгори хвърлените в нея юноши, така и огънят на Божеството не изгори утробата на Дева, когато слезе в нея. Затова, прославяйки Бога, да възкликнем: „Всяка твар да благославя Господ и да Го прославя во веки!“


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3)

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (името).

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Възкресно Евангелие,


Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.


50 Псалом (пее се)


Слава: По молитвите на апостолите, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира, глас 6:

Възкръсна Иисус от гроба както предрече, даде ни живот вечен и велика милост.


Литийна молитва (дяконът)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото Си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящия Твой Дух сега и винаги и во веки веков.


Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Честнейшую


Песен 9

Величай, душо моя, по-честитата и по-славната от небесните войнства.

Странно и преславно тайнство виждам: небето като пещера, престолът херувимски като Дева, а яслите като легло, в което легна невместимият Христос Бог, Когото възпявайки величаем.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков.


Свят е Господ, нашия Бог. (2)

Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: защото то е свято! (Пс. 98:5)

Ексапостиларий 2: гл. 2

Като видяха отвален камъка, мироносиците се зарадваха, а като видяха седящия в гроба юноша, той им рече: „Ето, Христос възкръсна. Кажете на Петър и апостолите, да идат в Галилея на планината, че там ще се яви пред вас, Неговите приятели, както ви предсказа.“

Слава на преподобния, гл. 3: Подобен: Посети́л ны есть:

Учителю на монасите и основа на православните, победителю на бесовете и изобличителю на злочестивите (еретиците), отче наш Теодосие, чрез твоите молитви винаги ограждай твоите сънародници.

И сега: Ангел донесе „радвай се“ на Девата преди Твоето зачатие, Христе, и ангел отвали камъка от Твоя гроб. Първият, вместо печал, предсказа неизказани радости; вторият, вместо смърт, Те проповядва и величае като Подател на живота и каза за възкресението на жените и посветените в Божията тайна. 


Хвалитни стихири

Глас 7, Всякое дихание

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. (Пс.149:9)

Възкръсна Христос от мъртвите, като разруши връзките на смъртта; земьо, възвести добрата вест за голяма радост; възхвалявайте, небеса, Божията слава.


Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс.150:1)

Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен.


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс.150:2)

Не преставаме да се покланяме на възкресението Христово; защото Той ни спаси от нашите беззакония, светият Господ Иисус, Който ни показа възкресението.


Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3)

Какво да въздадем на Господ за всичко, което ни е дал? Заради нас Бог дойде сред хората, заради нашата покварена природа Словото стана плът и живя сред нас. Благодетелят дойде при неблагодарните; Освободителят при пленниците; Слънцето на правдата при тези, които седят в тъмнината. Безстрастният страда̀ на кръста; Светлината блесна в ада. Този, Който е Живота, потъпка смъртта. За падналите Той е възкресението. Нека Му извикаме: слава на Тебе, Боже наш.


На преподобния, гл. 5, Подобен: Преподо́бне о́тче:

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс.150:4)

Преподобни отче Теодосие, още на младини си бил завладян от Божията любов, ти стана подобен на търговец, който търси скъпоценен бисер, и като трудолюбива пчела, обикаляща множество пасища (манастири) заради сладкия мед на благочестието. И чрез Бог, Който те водеше, ти намери Григорий, великият светилник на монашеската мъдрост, и напълни съда на душата си с неизказана сладост, безмълвие и Богосъзерцание, като прие в сърцето си Христос да живее в тебе, на Него се моли, преподобни, Него умолявай да дарува на душите ни мир и велика милост.


Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс.150:5-6)

Преподобни отче Теодосие, след като се сгря от огъня на Светия Дух, събра много духовни чеда на Килифаревската планина, както кокошка своите пиленца под крилете, и с боговдъхновени наставления си очистил душите им от неприязънта на лукавия и си ги направил съжители на ангелите; това са блажения Роман (Търновски, 17 фев.), многострадалния (патриарх) Евтимий, просветния от Бога Дионисий (преводача) и всички останали, които си въвел в сладкия рай на Христос, нашия Бог. На Него се моли, преподобни, Него умолявай да дарува на душите ни мир и велика милост.


Стих: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. (Пс. 115:6)

Преподобни отче Теодосие, по псаломски ти странства из безлюдните планини и с цялото си усърдие обичаше Бога повече от всичко, но и навсякъде проникваше като многооките херувими, не пренебрегна Божията църква, която е стълб и утвърждение на истината (1 Тим. 3:15), разкриваше ересите и смело ги изобличаваше на събори, запази чисто Православието и непоклатимо утвърди в него своя народ върху основата на единия Христос, нашия Бог; на Него се моли, преподобни, Него умолявай да дарува на душите ни мир и велика милост.


Стих: Блажен е оня човек, който се бои от Господа и който крепко обича Неговите заповеди. (Пс. 111:1)

Преподобни отче Теодосие, като завърши земния си път и опази православната вяра, и получи венеца, приготвен за тебе в небесното царство (2 Тим. 4:7), Господ допусна плътта ти да изтлее докрай от болестта, за да се обнови повече духът ти; като се подвизаваше в любов към ближния и желание за светото миро (помазанието в свещенство?), ти отиде в чужда страна, та оттам да се издигнеш към небесното отечество и при пеене на ангелите да предадеш душата си в ръцете на Христос, нашия Бог; на Него се моли, преподобни, Него умолявай да дарува на душите ни мир и велика милост.


Слава, утринна евангелска стихира, глас 2:

Жените с Мария дойдоха с миро при гроба и докато се чудеха как ще им се изпълни желанието, камъкът се оказа отвален, а божественият юноша, като успокои смущението на душите им, каза: „Господ Иисус възкръсна. Затова проповядвайте на Неговите ученици и проповедници да бързат към Галилея и ще Го видите възкръснал от мъртвите, като Животодател и Господ“.


И сега, по гласа на Славата: Преблагословена си, Богородице Дево, защото чрез Въплътения от тебе адът беше пленен, Адам беше извикан отново, клетвата – премахната, Ева – освободена, смъртта – умъртвена, а ние оживяхме; затова възкликваме и пеем: благословен си Христе, Боже наш, Който така си благоволил, слава на Тебе!


Велико славословие


Възкресен тропар

Днес стана спасението на света, нека възпеем Възкръсналия от мъртвите, Твореца на нашия живот: защото, като унищожи смъртта чрез смърт, даде ни победа и голяма милост.


——————————————————————


На Литургията


Тpопаp, възкресен, глас 7:

С Твоя кръст разруши смъртта, на разбойника отвори рая, на мироносиците плача превърна в радост и на апостолите заповяда да проповядват, че възкръсна, Христе Боже, Който даряваш на света велика милост.

Тропар на преподобния, глас 3.

В блажено пустинно безмълвие и на съборите, горящ от любов към Бога си посрамил лукавите бесове и злочестивите еретици. Стоящ на молитва си просиял в огнена светлина и с твоето преставяне си възвеселил пеещите ангели, Теодосие, наш отче, затова те молим: моли се за нашите души!


На храмовия светец.

Кондак, гл.3:

Девата днес идва в пещерата, за да роди по неизказан начин предвечното Слово. Ликувай, вселено, и чуй, прослави заедно с ангелите и пастирите Този, Който се явява – предвечния Бог.


Апостол на преподобния, стр. 361.

Евангелие – на неделята.


Причастен: Хвалите Господа с небес, алилуя.