Wednesday, 16 November 2022

Предпразненство на Въведение Богородично

20 ноември

Предпразненство на Въведение Богородично

(в неделя)


ГЛАС 6

В СЪБОТА НА ВЕЧЕРНАТА СЛУЖБА

 

Господи, воззвах (Пс. 140:1-2), на 10, глас 6:

Господи, към Тебе викам, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, към Тебе викам: побързай към мене, чуй гласа на молбата ми, когато викам към Тебе, чуй ме Господи! 

Да възлезе молитвата ми като тамян пред Твоето лице, въздигането на ръцете ми – като вечерна жертва, чуй ме Господи.


Стих: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс. 141:7А)

Побеждавайки ада, Христе, Ти се възнесе на кръста, за да издигнеш със Себе Си живеещите в мрака на смъртта, и освободен от мъртвите, Ти изливаш живот от Твоята собствена светлина. Всемогъщи Спасителю, помилвай ни.


Стих: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс. 141:7Б)

Днес Христос стъпкал смъртта, според думата Си е възкръснал, и дари радост на света, та всички прославящи да кажем следната песен: Изворе на живота, Светлина непристъпна, Всемогъщи Спасителю, помилвай ни.

 

Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс. 129:1-2А)

Къде ще избягаме ние, грешните, от Тебе, Господи, Който си навсякъде в творението? На небето ли? Там живееш. В ада ли? Потъпкал Си смъртта. В дълбините морски ли? Ръката ти стига там, Владико. Към Тебе тичаме и падайки, се молим: Ти, Който възкръсна от мъртвите, помилвай ни.


Други стихири, от св. патр. Анатолий, глас същия:

Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс. 129:2Б)

С Твоя кръст, Христе, се хвалим и Твоето възкресение възпяваме и славим. Ти наистина си нашият Бог; не познаваме друг Господ освен Тебе.


Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3-4А)

Винаги благославяйки Господ, възпяваме Неговото възкресение, защото претърпявайки кръста, Той унищожи смъртта чрез смърт.


Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:5)

Слава на твоята сила, Господи, защото ти унищожи силата на смъртта и ни обнови чрез Твоя кръст, дарявайки ни живот и нетление.

На предпразненството, гл. 6: Подобен: Небе́сных чино́в:

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6)

Девиците със свещи светло провождат винаги-Девата и наистина пророкуват бъдещето в духа: че Богородица ще стане храм Божий, затова като малко дете е въведена в храма с девическа слава.


Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Същата стихира


Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Богородица наистина стана, според светото обещание, благословен плод за света, защото тя е най-възвишена от всички, затова благочестиво е приведена в Божия храм и изпълнява обета на своите родители, пазена от Светия Дух.


Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. (Пс. 116:2)

Хранена вярно с небесен хляб в Господния храм, Дево, ти роди за света Хляба на живота, след като чрез Духа тайнствено се сгоди за невяста на Бог Отец и стана избран и неопетнен храм на Словото.


Слава, на предпразненството, гл. 4:

Днес боговместимия храм Богородица, е въведена в храма Господен и Захарий я приема; днес светая светих се радва и хорът на ангелите тайнствено празнува; нека празнуваме с тях днес и възкликнем с Гаврил: „радвай се, Благодатна, Господ е с тебе“, а Той има голяма милост.


И сега, първи Богородичен (догматик) на 6 глас: Кто Тебе не ублажи́т

Кой няма да те облажи, Пресвета Дево? Кой няма да възпее пречистото раждане? Защото Самият единороден Син, просиял от Отец извън времето, се роди от тебе, Чиста, необяснимо въплътен, бидейки Бог по природа и заради нас по природа стана човек, не се раздели на две личности, но беше познат в две неслитни естества. Него моли, почитана Всеблажена, да бъдат помилвани душите ни.


Вход с кадилница. Свете тихий

Творение на св. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бога – Отец, Син и Свети Дух; Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.


Прокимен, Пс. 92

Дяконът: В премъдростта да внимаваме. Вечерен прокимен на гл. 6.

Господ царува; облечен е с величие. 

Стих: Облечен е Господ с могъщество и препасан.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. 

Стих: Твоят престол е утвърден открай време. Ти си вечен. (стихове 1-2)


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


На стиховните стихири, възкресни, глас 6:

Твоето възкресение, Христе Спасителю наш, Ангелите възпяват на небето, а нас на земята ни сподоби с чисто сърце да Те славим.


Стих: Господ царува; Той е облечен с величие. (Пс.92:1А)

Разби медните вратите и счупи веригите на ада като всемогъщ Бог, издигна падналото човечество. Затова със съгласие викаме: Господи, Който си възкръснал от мъртвите, слава на Тебе.


Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. (Пс.92:1В)

Искайки да ни извади от древното тление, Христос беше прикован на кръста и положен в гроба. Със сълзи, жените-мироносици Го търсеха, и с плач казваха: Горко ни, Спасителю на всички, как се съгласи да влезеш в гроба? И като си останал там доброволно, как Те откраднаха? Как Те преместиха? Кое място крие живоносното Ти тяло? Но, Владико, яви ни се както си обещал, и избърши сълзите на риданията ни. Както плачеха, ангел извика към тях: Престанете да плачете и кажете на апостолите, че Господ е възкръснал, давайки на света очищение и велика милост.


Стих: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. (Пс.92:5)

Разпнат по Своя воля, Христе, и пленил смъртта чрез погребението Ти, възкръсна в слава на третия ден като Бог, дарувайки на света вечен живот и голяма милост.


Слава, и сега, на предпразненството, гл. 4: Дойдете, всички верни, да възхвалим единствената непорочна, проповядвана от пророците и доведена в храма, предопределената преди вековете за Майка и която се яви в наше време като Богородица. По нейните молитви, Господи, дай ни Твоя мир и голяма милост.


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропар възкресен, глас 6:

Ангелските сили се явиха при Твоя гроб и пазачите примряха, а Мария стоеше до гроба, като търсеше Твоето пречисто тяло. Ти плени ада, без да бъдеш засегнат от него. Срещна Дева Ти, Който даряваш живот. Възкръснал от мъртвите, Господи, слава на Тебе!

Слава, и сега, на предпразненството, гл. 4: Днес Анна ни предизвестява радост, противоположна на скръбта, като роди своя плод, единствената вечно-Дева и в изпълнение на своя обет тя с радост води днес в Господния храм тази, която е наистина храм на Бог Слово и чиста майка.


———————————————————-


Предпразненство на Въведение Богородично

ГЛАС 6

В НЕДЕЛЯ НА УТРЕНЯТА.

 

След Шестопсалмието, Велика ектения


Бог Господь: на глас 6.

Пс. 117

  Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

  Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

  Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

  Стих 4. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.

Тропар, глас 6:

Ангелските сили се явиха при Твоя гроб и пазачите примряха, а Мария стоеше до гроба, като търсеше Твоето пречисто тяло. Ти плени ада, без да бъдеш засегнат от него. Срещна Дева Ти, Който даряваш живот. Възкръснал от мъртвите, Господи, слава на Тебе! [два пъти]

Слава, и сега, на предпразненството, гл. 4: Днес Анна ни предизвестява радост, противоположна на скръбта, като роди своя плод, единствената вечно-Дева и в изпълнение на своя обет тя с радост води днес в Господния храм тази, която е наистина храм на Бог Слово и чиста майка.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Твоя е властта, и Твое е царството и силата и славата…


Първи седални възкресни, глас 6

Когато гроба бе отворен, адът заплака, а Мария извика към скрилите се апостоли: „Излизайте лозари, проповядвайте словото на възкресението: Господ възкръсна и даде на света велика милост“.


Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

Господи, Мария Магдалина стоеше до Твоя гроб като Те мислеше за градинаря, и плачеше нареждайки: „Къде си скрил вечния живот? Къде си положил, Седящият на херувимски престол? Пазещите Го умряха от страх. Или ми дай моя Господ, или с мен извикай: Слава на Тебе, Който беше мъртъв, а мъртвите възкреси!“


Слава, и сега, на предпразненството*: глас 4. Подобен: Удиви́ся Ио́сиф:

* Различна стихира от гръцката.

Още преди зачеването ти, Чиста, си била посветена на Бога и като си се родила на земята, сега си Му принесена като дар и си изпълнила обещанието на баща си. В светия храм ти, която самата си Божи храм, защото си чиста от младостта си, с горящи свещи си била дадена и си станала обиталище на непристъпната и божествена Светлина, затова твоето пристигане е наистина велико, единствена Богоневесто и вечна-Дево.


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


 Втори седални възкресни, глас 6

Животът лежеше в гроба и печат на камъка положен, войниците пазеха Христа като спящ Цар, а когато невидимо порази Своите врагове, Господ възкръсна.
Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)


Иона предначерта Твоето погребение, и Симеон предсказа Твоето божествено възкресение, безсмъртни Господи, защото Ти влезе мъртъв в гроба и разруши адовата врата. Като просвети седящите в тъмнината, възкръснал Си нетленно като Владика за спасение на света, Христе Боже наш. 


Слава, и сега, на предпразненството*: глас 4. Подобен: Удиви́ся Ио́сиф:

* Различна стихира от гръцката.

Като скъпоценен палат и храм Божий тя идва в храма Божий със запалени свещи, радостно и весело, и заради нея се радва Захария, виждайки в нея ясно изпълнението от светите пророци, и се весели пред празника, пейки: радостта предвещава пристигането ти, девойко и Девомайко.


Благословен си, Господи“, Глас 5

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! Пс.118:12

Съборът на ангелите се удиви, като Те видя между мъртвите, а като разруши силата на смъртта, Спасителю, със Себе Си възкреси Адам и освободи всички от ада.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Блестящият в гроба ангел благовестеше на мироносиците: защо разтваряте мирото с милостиви сълзи, ученички? Вижте гробницата и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб ридаейки, но застана пред тях ангелът и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а кажете на апостолите за възкресението.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици ридаеха, когато дойдоха при Твоя гроб с миро, Спасителю, а ангелът ясно им заяви: защо смятате Живия за мъртъв? Той като Бог възкръсна от гроба.

Слава

Покланяме се на Отец и Неговия Син, и на Светия Дух, Свята Троица в едно същество, и със серафимите казваме: свят, свят, свят си, Господи!

И сега

Като роди Животодателя, Дево, ти избави Адам от греха, а на Ева даде радост вместо скръб, въплътилият от тебе Бог и Човек доведе към живот отпадналите от живота. 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава на Тебе, Боже! (3 пъти)


Малка ектения

Свещеникът: Защото е благословено Твоето име, и величествено е Царството Ти, на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.


Ипакои, гл. 6

С Твоята доброволна и животворяща смърт, Христе, Си съкрушил вратата на ада като Бог, и ни отвори за нас древния рай, а като възкръсна от мъртвите, избави от тление нашия живот.


Стъпални, гл. 6

Антифон 1

Повдигам очите си към небето – към Тебе, Слове, бъди милостив към мен за да живея в Тебе! (Пс.122)

Помилуй ни – презрените – и ни направи съсъди, пригодни за Тебе, Слове!

Слава, и сега:

Светият Дух е причината за спасението на всеки; ако реши на някого, съобразно достойнството му да духне, бързо го издига от земните неща, окриля го, укрепява го, настанява го във висините. 


Антифон 2

Ако Господ не бе сред нас, то никой от нас не би могъл да издържи борбата с врага, защото побеждаващите ще бъдат възнесени оттук. (Пс.123)

Да не грабнат зъбите им душата ми като врабче, Слове. Горко ми, как да се избавя от врага, като съм грехолюбив?

Слава, и сега:

Чрез Светия Дух всеки се обожествява, скланя към добро, вразумява, омиротворява и благославя, защото по действия Си е равен на Отца и Словото.


Антифон 3

Надяващите се на Господа са страшни за враговете си и достойни за удивление на всички, защото гледат нагоре. (Пс.124)


Праведното наследство няма да протегне ръце към беззакония, защото Те има за помощник, Спасителю. 

Слава, и сега:

Светият Дух господарува над всички, Нему се покланят небесните войнства, заедно с всеки дишащ на земята. 


Прокимен (пред-текст)*, глас 6:

Господи, издигни силата Си и дойди да ни спасиш. (Пс.79:2) Стих: Пастирю Израилев, послушай! Ти, Който водиш като стадо Иосифа. (Пс.79:1)

* Текст, който се чете преди друг текст.

Канон възкресен. Глас 6

Песен 1

Ирмос*: Докато Израил вървеше пеша през морето като по суша, видя по следите си гонителя фараон да потъва в бездната и извика: да изпеем победна песен на Бог.

* от гръцки: свързване, поредица, редица; следва поредица от тропари в съответната песен.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Като разпростря божествените Си ръце на кръста, добри Иисусе, Ти изпълни всичко с благоволението на Отца; затова Ти пеем победна песен, Господи.


Със страх, като послушна рабиня, смъртта се приближи до Тебе, Владико на живота, чрез нея Ти ни даде възкресение и безкраен живот.


Богородичен: Приемайки своя Създател в себе си, както Сам пожела да приеме неизказано плът от утробата ти безсеменно, Чиста, ти наистина стана Владичица на сътворението.


Канон на предпразненството, глас 4.

Песен 1

Ирмос: Ще отворя устата си, и ще се изпълнят с Духа Светаго, и ще произнеса дума за Царицата Майка, и ще се явя светло тържествуващ, и радвайки се, ще възпея нейните чудеса.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!

Пресветата и непорочната идва да се настани в Светая Светих, за да бъде осветена като храм на Пресветия Бог, и млади момичета вървят пред нея.

Непорочна Девойко, предвечният план на нашия предвечен Бог се осъществи, когато дойде да бъдеш отгледана в Светая Светих, за да станеш жилище на Словото.

Слава: Твоите боговдъхновени родители изпълняват обета, който са дали, и те посвещават тебе, която ще станеш Родителка на Бога, да бъдеш възпитана в Светая Светих.

И сега: Укрепи, Владичице, слабото ми сърце и го утвърди, разколебано от страстите, за да те славя с вяра и любов, като винаги благословена и непорочна.


Възкресен. Песен 3

Ирмос: Няма свят като Тебе, благи Господи Боже мой, Който укрепи силата на Твоите верни и ни утвърди върху скалата на Твоето изповедание.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Творението видя, че Бог по плът беше разпънат на кръст, и в страх започна да се разпада; но то беше държано здраво във властната ръка на Разпънатия за нас.


Смъртта, поразена от смъртта (на Христос), лежи жалка, безжизнена, защото могъщият (ад) е умъртвен, като не понесе божественото поражение от Живота, и възкресението се дарява на всички.

Богородичен: Чудото на твоето божествено раждане, Чиста, надхвърля всякакъв ред на природата, защото си заченала Бога свръхестествено в утробата си, и след раждането оставаш винаги дева.


Песен 3

Ирмос: Богородице, живи и изобилни изворе, духовно укрепи в твоята божествена слава събралите се в хор твои певци и ги удостой с венци на славата.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!

Докато девиците придружават Девата, носейки свещи, те ярко изобразяват бъдещето; защото Светлината на знанието ще се роди от нея и Той ще разсее тъмнината на заблудата.

Оставайки вярна на дадения по-рано обет, Анна богомъдро го изпълни и предаде в храма тебе, Всенепорочна, която щеше да заченеш и родиш по най-свещен начин.

Слава: Слънцето разпростря лъчите си, виждайки светлия облак по Божия заповед да се разпростира вътре в светилището, като от нея ще вали прошка за тези, които са изгорени в страсти.

И сега: Чиста и непорочна, Бог се всели в тебе поради Своята милост и така ме обожествява, въпреки че някога бях измамен с храна чрез измамата на змията, Той отново ми даде нетленна храна в мястото на тлението.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава възнасяме…


Седален, на предпразненството, глас 1. Подобен: Ка́мени запеча́тану:

Възхвалете, девойки; майки, празнувайте предварително; народи, пейте слава; свещеници, благословете пречистата Божия Майка, защото на малка възраст тя е доведена в храма, като най-свят Божи храм. Затова като празнуваме този духовен празник, възпяваме я като застъпница на човешкия род.


Възкресен. Песен 4

Ирмос: Христос е моя сила, Бог и Господ – пее почитаната Църква, както  подобава за Бог, възглася Му с чист разум и празнува в Господ.


Дървото на истинския вечен живот разцъфтя, Христе, защото кръста се издигна напоен с кръв и вода от Твоето нетленно ребро, даде ни плода на живота.


Змията вече не ми внушава лъжливи предложения да стана бог, защото Христос, Който е създал човешката природа като Бог, сега безпрепятствено е отворил  за мене пътя към живота.


Богородичен: Неразбираеми, наистина неизразими за тези на земята и на небето са божествените тайни, Богородице винаги Дево, на твоето чудесно раждане на Бога.


Песен 4

Ирмос: Когато пророк Авакум видя божият непостижим съвет на Твоето въплъщение от Дева, Всевишни, извика с висок глас: слава на Твоята сила, Господи.

Светите езици те предрекоха, Чиста, че ще бъдеш дом на невместимото Естество, затова хорове от девици, носещи свещи, те провождат в светилището.

Йоаким придоби слава с Анна, когато дойде и доведе с радост в светия храм тебе, която си пресвят храм на Бога, чиста и непорочна Владичице.

Слава: Присъдата срещу нашите предци е отменена; защото цъфна лозата, която ни дава нетленното Грозде и носи виното на радостта по цялата земя.

И сега: Творецът Слово, като намери единствено тебе всенепорочна, всели се в твоята утроба, Пречиста, и по неизказаната Си милост извърши нашето спасение по благодат.


Възкресен. Песен 5

Ирмос: Моля те, Благи, с Твоята божествена светлина озари душите на онези, които от ранно утро копнеят за Тебе да Те познаят като Божие Слово, истински Бог, Който ги призовава от греховния мрак.


Херувимите сега отстъпват от мен, и огненият меч (който пази дървото на живота) се обръща от мен, Владико; защото видяха, че Ти, Божието Слово и истински Бог, си направил път на разбойника към рая.


Не се боя от това, че ще бъда върнат в земята, Владико Христе, защото по Твоята голяма милост, Ти ме издигна от земята, където бях забравен, до висините на нетлението, чрез Твоето възкресение.


Богородичен: Милостива Владичице на света, спаси нас, които от душа те изповядваме като Богородица, защото те имаме като необорима защита, истинската родителка на Бога.


Песен 5

Ирмос: Всичко дойде в ужас от твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, носила си в твоята утроба Бога, Превъзнесения над всичко и си родила Безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Нека днес облаците закапят правда, защото в Божия храм, както в небето, се е разпрострял божественият облак, който капе сладост и премахва всяка горчивина на нашите души.

Странно е твоето зачатие, странно е и раждането ти, странен е произходът ти, пречиста Дево, както и въвеждането ти в светилището. Всичко в тебе е странно и красиво, надминаващо думите и мислите.

Слава: Ти беше напълно осветена от Всесветия Дух, когато си пребивавала в храма и хранена с небесна храна, прекрасна невесто на Отца, затова си станала родителка на Словото.

И сега: Възлагам цялата си надежда на тебе, млада девойко, прибягвам до твоята милост: направи падналата ми и изнемощяла душа, потънала в наслади, недосегаема за демонските вреди.


Възкресен. Песен 6

Ирмос: Като видях житейското море да се надига от бушуващите вълни на изкушенията, прибягнах към Твоето тихо пристанище и Ти казвам: изведи живота ми от тлението, Многомилостиви.


Владико, Ти освободи света, когато бе разпънат, защото чрез гвоздеите си отменил проклятието върху нас, а когато беше пронизан в реброто, разкъса присъдата на Адам.


Привлечен с измама, Адам падна в пропастта на ада. Но Ти, Който си по естество Бог и милостив, слезе да го търсиш, и като го понесе на рамене, го въздигнa с Тебе.


Богородичен: Пречиста Владичице, която роди за човеците Кормчията Господ, укроти постоянния и жесток смут от страстите ми и дарувай спокойствие на моето сърце.


Песен 6

Ирмос: Богомъдри, като честваме тоя божествен всепочитан празник на Божията Майка, елате да пляскаме с ръце и славим Бога, Който се роди от нея.

Божествените родители на Девата бяха ободрени от божествената благодат и с любов я посвещават, като неопорочна гълъбица, за възпитание в храма.

Тебе, Чиста, която ще приемеш Светлината, произлизаща от Светлината, тържествено със запалени свещи момичетата водят към Божия храм, танцувайки.

Слава: (Девата), този палат, пълен със слава, този велик отзвук на пророците, този свят престол се въвежда в Светая (Светих), където се подготвя за Царя на всички.

И сега: Девойко, възпявам твоето зачатие, възпявам и твоето неизразимо раждане, възхвалявам твоята защита*, с която се избавяме от всяка беда, и затова прибягваме към твоето спокойно убежище.

* букв. плащаница (покров).


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Цар на мира и Спасител на нашите души, и на Тебе слава възнасяме…


Кондак, глас 6:

Животодателят, Христос Бог, възкреси всички с живителната Си ръка, от мрачните урви, мъртви от вечността, и дари възкресение на човечество. Защото Той е Спасителят на всички, възкресението и живота, и Бога на всички.

Икос*: Ние, вярващите, възпяваме Твоят кръст и погребение, Животодавче, и се покланяме, защото си вързал ада, Безсмъртни, като всесилен Бог. Мъртвите си съвъзкресил, вратата на смърта разрушил, и властта на ада си потъпкал като Бог. И така, с любов, ние, родените на земята, Те славословим Тебе, Който унищожи смъртоносната сила на врага, и възкресилият всички, които Ти вярват. Ти си избавил света от змийските стрели и вражията измама, като Бог на всички.

* на гр. „дом“; втората част от строфа от кондак или акатист, пpославяща светец или празнувано събитие.

Синаксар: В този ден празнуваме предпразненството на влизането в храма на пресветата Богородица, както и паметта на преподобни Григорий Декаполит (†817), светител Прокъл, архиепископ Константинополски (починал около 446/447 година; патриарх от 434 година), и свети мъченик Дазий Доростолски (†292). По техните молитви, Христе Боже наш, помилвай и ни спаси. Амин.


Възкресен. Песен 7

Ирмос: Ангелът направи огнената пещ прохладна за благочестивите младежи и изгаряща за халдеите, Божията заповед убеди мъчителя да извика: благословен си, Боже на нашите отци.


Слънцето, ридаейки за Твоето страдание, Владико, се обви в мрак и посред деня затъмни светлината си по цялата земя, като завика: благословен си, Боже на нашите отци.


Преизподнята, Христе, се облече в сияние при Твоето слизане (в нея), а праотецът беше видян изпълнен с веселие да играе и да ликува с думите: благословен си, Боже на нашите отци.


Богородичен: Чрез тебе, майко Дево, изгря прекрасна светлина за цялата вселена. Тъй като роди Бог Създателят на всичко, моли Го, Всечиста, да изпрати на нас, верните, голяма милост.


Песен 7

Ирмос: Богомъдрите отроци не почетоха тварта наместо Твореца, но мъжествено като потъпкаха заплашването с огън, радваха се и пееха: благословен си, Препрославлени Господи и Боже на нашите отци!

Светият храм приема като светоносно слънце тебе, Чиста Дево, която ще станеш пресвят храм на Божия Син и със спасителните лъчите ще огрееш краищата на света.

Всички да пляскаме с ръце, виждайки девицата да носи символите на избавлението, защото се храни от ангелска ръка, за да ни роди неизказано небесния Хляб.

Слава: Всички души на праведниците в гробовете, благовестете, че се яви златната гълъбица, която носи покой от духовния ни потоп, и благочестиво се радва в Святая Святих.

И сега: Като прекрасна си родила Прекрасния, Който на нашата грозота върна първоначалния образ, девойко непорочна, затова Му пеем: благословен си, Господи и Боже на отците.


Възкресен. Песен 8

Ирмос: От пламъка си излял роса за благочестивите младежи и с вода си изгорил жертвата на праведния, защото всичко правиш, Христе, само както пожелаеш: през всички векове Те превъзнасяме.


Завистта накара юдейските хора някога да убият своите пророци, сега ги направи богоубийци, като Те издигнаха на кръста, Слове Божи. Да Го превъзнасяме през всички векове.


Без да напускаш небесното Си жилище, Ти слезе в ада, вдигна лежащото в гниене човечество, Христе. Превъзнасяме Те през всички векове.


Богородичен: Ти си заченала Словото, Излъчващия светлина от светлината, и като Го роди неизказано, ти се прослави, защото Божият Дух се всели в тебе, Девойко. Затова те възпяваме във всички векове.


Песен 8

Ирмос: Чуй, девойко, чиста Дево, нека каже Гавриил истината за древния съвет на Всевишния и бъди готова да приемеш Бога, защото чрез тебе, Невместимият живя сред хората. Затова радвайки се и възпявам: всички дела Господни, благословете Господа!

Слы́ши и разуме́й, ста́рче му́дрый, – Заха́рии А́нна глаго́лет, – сове́том Боже́ственным, Ю́же и́мам Отрокови́цу Чи́стую до́блественною душе́ю приими́, Тоя́ бо ра́ди бу́дет избавле́ние, и в храм святы́й введи́ Сию́, вопия́: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Благослове́н еди́н Госпо́дь, возопи́ свяще́нник:/ жи́зни вхо́ды ны́не указу́ют я́ве, нам объяви́вше,/ в ню́же хо́щет всели́тися, Боговмести́мую пала́ту, Христо́с, Царь вся́ческих,/ Ему́же вопие́т вся земля́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Се, ста́рче мудре́йше, – А́нна рече́ благогове́йно, – до́брейшую Отрокови́цу, Ю́же даде́ мне Бог,/ све́тло приими́ и проро́чествуй еди́ну, хотя́щую в ве́щи произнести́ пропове́дания,/ с ни́миже вопие́ши проро́чески:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Ны́не позна́х, же́но, я́вственнейше,–/ разу́мно рече́ ста́рец,–/ дре́во возраста́ет посреде́ хра́ма,/ е́же процвете́т су́що Боже́ственный плод, в рай вводя́щий/ сне́дию изгна́нныя тле́ния, вопию́щия ра́достию:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Глаго́л неизрече́нных уче́ний/ Твоя́ душа́, Отрокови́це Чи́стая, я́ве бу́дет,–/ ста́рец рече́ я́сно,–/ в Боже́ственный сей, Де́во, всели́шися храм:/ А́нгелом бо пита́ема, Сове́та Вели́каго А́нгела роди́ши. Ему́же пое́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Глас Ти поем, Отрокови́це Чи́стая, ра́достно Гаврии́лов:/ ра́дуйся, всех вина́ еди́на ра́дости,/ ра́дуйся, душ очище́ние, яко ро́ждшая избавле́ние на́ше и воздание, песнопою́щих Тому́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.


Възкресен. Песен 9

Ирмос: За човека е невъзможно да види Бога, Когото дори ангелските сили не смеят да погледнат, но чрез тебе, Всечиста, Словото се яви на човеците въплътен. Него величаем и заедно с небесните войнства те ублажаваме.


Слово Божие, като се приобщи по плът към страстите, Ти остана незасегнат от страстите и освобождаваш човека от страстите, като чрез страданията Си стана страдание, Спасителю наш, защото само Ти си безстрастен и всесилен.


Въпреки че прие разтлението на смъртта, запази тялото Си невку̀сило тление, а Твоята животворяща и божествена душа, Владико, не беше изоставена в ада. Но сякаш от сън Ти стана и ни възкреси с Тебе.

Припев: Пресвета Троице, спаси ни!

Троичен: С чисти устни всички човеци прославяме Бог Отец и събезначалния Му Син, и почитаме славната и неизказана сила на Всесветия Дух, защото си единствената всесилна, неразделна Троица.


Песен 9

Ирмос: Нека се радва всеки земнороден, просвещаван духовно, а естеството на безплътните умове, което почита свещеното тържество на Божията майка, нека тържествува и вика: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Приснодево.

Се Бо́жия гора́ свята́я со свеща́ми све́тлыми внутрь во свята́я ше́ствует,/ от Нея́же Ка́мень отсече́тся и тре́бища и куми́ры демонския истни́т,/ челове́ки же са́мыя соде́лает хра́мы и честна́я оби́телища.

Кля́тся Бог и ны́не испо́лни,/ от коле́на Иу́дова нам дав Присноде́ву,/ Ея́же чре́во дре́во возрасти́т Жи́зни,/ смертоно́сныя сне́ди избавля́ющее, паде́нию пи́щею подни́кшия/ и укра́деныя пре́лестию змии́ною.

Усты́ све́тлыми А́нна возопи́ в хра́ме Бо́жии:/ Тебе́ привозлага́ю, Ю́же мне дал еси́, Отрокови́цу, о Влады́ко!/ Из Нея́же за милосе́рдие неизглаго́ланное, Плотоно́сец яви́вся, спасе́ши мир,/ его́же созда́л еси́, возвели́чив Ю я́ко Ма́терь Твою́.

Се озари́ся день спасе́ния су́щим в нощи́ лю́тых:/ дверь Небе́сная, хра́ма две́ри отве́рзши, со свеща́ми вхо́дит внутрь во свята́я/ от святы́я пита́тися си́лы, свято́е Бо́га вселе́ние.

Просвети́, Чи́стая, души́ моея́ о́чи, Свет ро́ждшая,/ да не пости́гнет мя грехо́вная тьма́ глубоча́йшая,/ ниже́ глубина́ да покры́ет мя отча́яния,/ но Сама́ мя спаси́ и окорми́ ко приста́нищу Боже́ственнаго хоте́ния.


Катавасии: от канона на Въведение, Катавасийник, стр. 11, гл. 4

Песен 1

Ще отворя устата си, и ще се изпълнят с Духа Светаго, и ще произнеса дума за Царицата Майка, и ще се явя светло тържествуващ, и радвайки се, ще възпея нейния вход (в храма).


Песен 3

Богородице, живи и изобилни изворе, духовно укрепи в твоята божествена слава събралите се в хор твои певци на твоя величествен вход, и ги удостой с венци на славата.


Песен 4

Когато пророк Авакум видя божият непостижим съвет на Твоето въплъщение от Дева, Всевишни, извика с висок глас: слава на Твоята сила, Господи.


Песен 5

Всичко дойде в ужас от твоето величествено влизане, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, сама си се явила като най-чист храм, влезе в Божия храм, като даваш мир на всички, които те възпяват.


Песен 6

Богомъдри, като честваме тоя божествен всепочитан празник на Божията Майка, елате да пляскаме с ръце и славим Бога, Който се роди от нея.


Песен 7

Богомъдрите отроци не почетоха тварта наместо Твореца, но мъжествено като потъпкаха заплашването с огън, радваха се и пееха: благословен си Ти, Препрославлени Господи и Боже на нашите отци!


Песен 8

Възхваляваме, благославяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Чуй, девойко, чиста Дево, нека каже Гавриил истината за древния съвет на Всевишния и бъди готова да приемеш Бога, защото чрез тебе, Невместимият живя сред хората. Затова радвайки се и възпявам: всички дела Господни, благословете Господа!


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3)

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (името).

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе! 


Възкресно Евангелие.


Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.


50 Псалом (пее се)


Слава: По молитвите на апостолите, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихираглас 6:

Възкръсна Иисус от гроба както предрече, даде ни живот вечен и велика милост.


Литийна молитва (дяконът)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото Си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящия Твой Дух сега и винаги и во веки веков.


Честнейшую.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!


Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

9-та песен от катавасиите 

Никак да не докосва ръката на нечестивите Богородица, тъй като е одушевен Божи кивот, а устните на верните с радост да пеят непрестанно с ангелския глас, защото наистина ти си по-високо от всички, чиста Дево!


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков.


Свят е Господ, нашия Бог. (2)

Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: защото то е свято! (Пс. 98:5)

Светилен по номера на утринното евангелие.

На Галилейската планина да се качим с учениците, така че чрез вяра да виждаме и чуваме Христос да казва, че Той е получил власт както на небето, така и на земята, и да научим как да кръщаваме всички народи, в името на Отца и Сина и Светия Дух, и как Той винаги е със Своите таинници*, до края на времето, както обеща.

* пазители на тайните

Слава, И сега, на предпразненството*. Подобен: Жены́, услы́шите:

* Различен от гръцкия.

Сега в предпразничния ден водят в храма, с най-чисто въвеждане Богородицата Мария, която възпяват ангелите, а хората я празнуват, момичета пък със свещи я провождат в храма Господен и играят.


На хвалитните стихири, възкресни, глас 6:

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Да извършат над тях писания съд. Тая чест е за всички Негови светии. Пс.149:9 

Твоят кръст, Господи, е живот и възкресение на Твоя народ, и като се надяваме на него, възпяваме Тебе – възкръсналия наш Бог. Помилуй нас!


Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. Пс.150:1

Твоето погребение, Владико, отвори рая за човешкия род, и като се избавихме от тление, възпяваме Тебе – възкръсналия наш Бог. Помилуй нас!


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. Пс.150:2

Да възпеем Христос заедно с Отец и Духа, Който възкръсна от мъртвите, и да извикаме към Него: Ти си нашия живот и възкресение, помилуй нас! 


Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. Пс.150:3 

На третия ден си възкръснал от гроба, Христе, според Писанията; съвъзкресил си нашия праотец (Адам). Затова и Те слави човешкия род и възпява Твоето възкресение.


На предпразненството, гл. 1. Подобен: Небе́сных чино́в:

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). Пс.150:4 

Дойдете, верни, да се съберем, да прославим с песни пречудно родената от неплодна майка, Божията невеста и Майка на Твореца, и с девойките, да я пресрещнем в храма със свещи, когато влиза в Святая (Святих).


Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! Пс.150:5-6 

Същата стихира


Стих: След нея водят при Тебе, Царю, девици, нейни дружки. (44:15)

С думи от Духа, сякаш от различни цветя, събрани от духовни градини, радостно да изплетем похвални венци на Девата и достойно да ѝ поднесем предпразничен дар.


Стих: Довеждат ги с веселие и ликуване, влизат в Царевия чертог. (44:16)

Нека се приготвят вратите на храма Господен и нека се отвори домът на славата, за да приемат с радост единствената, която е по-висока от небесата и превъзхождаща разума, и нека възпеят Христа Спасителя.


Слава, утринна евангелска стихира, глас 1:

Учениците бързаха към планината за възнесението на Господа от земята. Там Господ им се яви, а Те Му се поклониха. И Му бе дадена властта над вселената, а те бяха изпратени по целия свят да проповядват възкресението от мъртвите и възхождането на небесата. Този, Който никога не лъже, обеща да бъде с тях во веки, Христос, нашия Бог, и Спасителя на нашите души.

И сега, по гласа на Славата: Преблагословена си, Богородице Дево, защото чрез Въплътения от тебе адът беше пленен, Адам беше извикан отново, клетвата – премахната, Ева – освободена, смъртта – умъртвена, а ние оживяхме; затова възкликваме и пеем: благословен си Христе, Боже наш, Който така си благоволил, слава на Тебе!


Велико славословие


Възкресен тропар

Днес стана спасението на света, нека възпеем Възкръсналия от мъртвите, Твореца на нашия живот: защото, като унищожи смъртта чрез смърт, даде ни победа и голяма милост.


—————————————————


На Литургията


Възкресен тропар, глас 6:

Ангелските сили се явиха при Твоя гроб и пазачите примряха, а Мария стоеше до гроба, като търсеше Твоето пречисто тяло. Ти плени ада, без да бъдеш засегнат от него. Срещна Дева Ти, Който даряваш живот. Възкръснал от мъртвите, Господи, слава на Тебе!

Тропар на предпразненството, гл. 4: 

Днес Анна ни предизвестява радост, противоположна на скръбта, като роди своя плод, единствената вечно-Дева и в изпълнение на своя обет тя с радост води днес в Господния храм тази, която е наистина храм на Бог Слово и чиста майка.

На храмовия светия

Кондак на предпразненството, глас 4:

Цялата вселена се изпълни с веселие днес, в знаменития празник на Богородица, викайки: тя е небесната закрила*.

* по-точно е „скиния“, „шатра“.


Апостол и Евангелие на неделята.

No comments:

Post a Comment