Sunday 29 October 2023

Свети безсребреници Козма и Дамян

 СВЕТИТЕ БЕЗСРЕБРЕНИЦИ И ЧУДОТВОРЦИ КОЗМА И ДАМЯН


Вечерна


Господи, воззвах (Пс. 140), на 6, глас 6:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе; побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян; издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи.


Подобен: Все отло́жше:

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3-4А)

Когато светиите положиха всяка своя надежда в небесата, тогава те натрупаха некрадомо съкровище. Те получиха безплатно, безплатно и предлагат изцеления на болните. Евангелски нито злато, нито сребро притежаваха, а на хората и на животните предаваха благодеяния, за да станат послушни във всичко на Христос, да могат с дръзновение да се молят за нашите души.


Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс.129:5)

Презираха тленните неща на земята, показвайки се като граждани на небето като ангелите, макар в плът, светиите споделяха един характер и една душа като съмишленици. Затова дават изцеления на всички страдащи, дарувайки благодеяния на нуждаещите се, техния ежегоден празник подобаващо почитаме, защото те се молят на Христос с дръзновение за нашите души!


Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6-7А)

Божествено мъдрите Козма и Дамян, вечнопаметните двама, се превърнаха изцяло в жилище на Троицата, като изливат потоци води от животворния извор за лекуване; дори мощите им лекуват с докосване страдания и самите им имена прогонват немощи от хората, които се обръщат към спасителното пристанище на Христос, и те с дръзновение се молят за нашите души.


Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Вие отхвърлихте мъченията на страстите, и с Христос победихте всяко намерение на лукавата змия, свети безсребърници Козма и Дамяне, и така станахте светоносни, та като светила винаги осветявате всичко под слънцето с Божиите чудеса, като гоните тъмнината и болестите с благодатта, и на всички станахте спасители, на които с непоколебима вяра празнуват вашата славна памет, многомъдри светци.

Слава, глас 6. От св. Патр. Анатолий:

Безкрайна е благодатта, която светиите получиха от Христос, затова и техните свети мощи продължават да вършат чудеса с божествена сила. Дори само имената им, извикани с вяра, неизлечимите болести лекуват. Господи, чрез тези Твои светии, освободи и нас от болестите на душата и тялото, в Твоята любов към човечеството.

И сега:

Богородице, ти си истинската лоза, от която израсна за нас Плодът на живота; умоляваме те да се застъпиш за нас, Владичице, заедно с апостолите и всички светии, за да бъдат помилвани душите ни.

Или Кръстобогородичен.

Подобен: Все отло́жше:

Когато преди много време, като агне непорочната Владичица видя своето Агне на кръстното дърво, тя изстена като Майка и извика учудено: Чедо най-сладко, каква е тази нова и славна гледка? Как Тебе, Живота на всички, неблагодарните хора предадоха на съда на Пилат и те осъдиха на смърт? И все пак възпявам Твоето неизразимо снизхождение, Слове.


Вход с кадилница. Свете тихий

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Прокимен на деня.


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


Стиховни стихири, глас 2:

Изворът на изцеления (на Силоам) лекуваше само един човек на година, а храмът на безсребърниците лекува цялото множество немощни; защото богатството на светиите е неоскъдно, нито се изчерпва. По тяхните молитви, Христе, помилвай ни.

Стих: Страшен си Ти, Боже, в Твоето светилище, Бог Израилев. (Пс. 67:36)

От Теофан Начертани (ІХ в.)

С любов по Бог и желание към бъдещите благословии, продължихте по пътищата на спасението. Затова за да запазите неподправена чистотата на душите си, вие напълно отхвърлихте материалните удобства. Позлатени от Святия Дух, давате на болните изцеления, без да взимате злато. О, свещена двойко, светозарен съюз, просветени свети спътници, безсребърници, които ни посещавате в скърби и в болести, и лекувате безвъзмездно болестите на душите ни.


Стих: Към светиите, които са на земята, и към Твоите избраници – към тях е всичкото ми желание. (Пс. 15:3)

От св. Патр. Герман:

Удостоили сте се с големи дарове, всехвални, живяхте смирен живот на земята, и като минавахте навсякъде, даром лекувахте страданията на болните, станахте събеседници на ангелите, мъдри Козма и Дамяне, прекрасни братя, и нашите страдания изцелете с вашите молитви.

Слава, глас 6:

Вие винаги имате Христос, Който действа във вас, свети безсребърници, и така вършите чудеса по света, лекувате болните, защото вашето медицинско служение е като неизчерпаем кладенец: ние черпим от него, а той все още прелива; изливаме, а изобилства; всеки ден се изчерпва и попълва, на всички дава и никога не оскъдява, а тези, които черпят от него, се насищат с изцеления, а той остава неизчерпаем. И така, как да ви наречем? Лекари ли, целители на души и тела? Целители на неизцелими страсти, които лекувате всички безплатно, като сте получили дарове от Спасителя Христос, Който ни дава великата милост.

И сега, Богородичен на 6 гл. за съответната вечер от Октоиха:


Или Кръстобогородичен.

Подобен: Тридне́вен:

Гледайки Те разпъван, Христе, родилата Те наричаше: Каква е това страшно тайнство, което гледам, Сине мой? Как умираш на дървото, разпнат по тяло, Подателю на живота?


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропар, гл. 8

Свети безсребреници и чудотворци, Козма и Дамяне, посетете нашите немощи: даром приехте, даром ни дайте и на нас!

Слава... и сега..., 

Ти, Който заради нас се роди от Дева и претърпя разпятие, Благий, обезо­ръжи със смърт смъртта и показа възкресение като Бог, не презирай тези, които създаде с ръката Си; яви, Милостиве, Твоето човеколюбие; прие­ми родилата Те Богородица, която се моли за нас, и спаси, Спасителю наш, отчаяните люде.


———————————————————————-


Утринна


Бог Господь, гл. 8:

Пс. 117

Стих 1: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2: Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3: Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4: Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в очите ни.

Тропар, гл. 8

Свети безсребреници и чудотворци, Козма и Дамяне, посетете нашите немощи: даром приехте, даром ни дайте и на нас!

Слава... и сега..., 

Ти, Който заради нас се роди от Дева и претърпя разпятие, Благий, обезо­ръжи със смърт смъртта и показа възкресение като Бог, не презирай тези, които създаде с ръката Си; яви, Милостиве, Твоето човеколюбие; прие­ми родилата Те Богородица, която се моли за нас, и спаси, Спасителю наш, отчаяните люде.


Малка ектения: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи седален, гл. 4, по Скоро предвари:

В света придобихте богоугодно житие, вие, които сте богати със свет­лина, подавате изцеления на нас, които с радост ги приемаме и се научихме да възвестяваме вас, почитаните светии; защото вие се явихте като преславни лекари на болните, на които Христос помага, Козма и Дамяне, свети безвъз­мезд­ници. (два пъти)

Слава, и сега, богородичен:

Възпяваме те, Богоневесто и майко на Христа Бога, като славим твоето непостижимо рождество, чрез което се избавихме от измамата на дявола и всякакви беди, Владичице Богородице, и верно ти викаме: помилуй твоето стадо, единствена всевъзпявана.


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


Втори седален, гл. 8, по Повеленное тайно:

От безвъзмездните съкровища чудеса вършите, като от пречистите, бла­го­датни дарове се явихте грижовници на Божията красота, възприехте небесното богатство, и оставихте земната слава. Затова и принасяме песен на Създателя на всичко, Който ви е дарувал благодатта да изцерявате. (2 пъти)

Слава, и сега, богородичен:

Като си родила неизменяемия Бог, утвърди моето винаги изменено от грехове сърце, с твоите майчини молитви, блага, за да и аз да те моля, Бого­родице Марие: помилуй твоето стадо, което си придобила, всенепорочна.

Полиелей: Хвалите имя Господне: Величания припев:

Ублажаваме ви, свети безребреници Козма и Дамяне, и почитаме света­та ваша памет, защото вие се молите за нас на Христа, нашия Бог.


Малка ектения


Седален след полиелея, гл. 8, по Премудрости:

С духовната благодат вие се явихте податели на изцерения и чудо­твор­ци, светоприемни светилници на всички: затова и пламъка на страстите с вярата охлаждате, а на верните съгрявате смисъла в нея (вярата). Затова като придобихте лекуването на душите, ние, които прибягваме във вашата църква викаме: Богоносци безребреници, молете Христа Бога да ни дарува прощение на греховете, празнуващите с любов вашата света памет.

Слава, и сега, богородичен:

Целия човешки род те слави като Дева и единствена между жените, която безсеменно роди Бога по плът: защото в тебе се всели огъня на Божеството, и като младенец кърмиш Твореца и Господа. Затова ангелските и човешки родове достойно славим пресветòто твое рождество и заедно те молим: моли Христа Бога да дарува прошка на греховете на верно покланящите се на твоето пресветò рождество.


Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И сега: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.


Прокимен, гл. 4: Към светиите, които са на земята, и към Твоите избраници - към тях е всичкото ми желание. (Пс.15:3) Стих: Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна; няма да се поклатя. (15:8)


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3)

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (името).

Дяконът: Да внимаваме!

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Утринно евангелие (от Марк, зачало 23; Мк 6:7-13)

50-ти псалом: (чете се)


Слава: По молитвите на безсребърниците, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира, гл.2:

Колко добро и прекрасно е да живеят братя наедно в Духа Святаго, как­то каза богоотец Давид, в нелицемерна любов и вяра несъмнена, със Словото на истината, като златна нишка привързани един към друг. Дойдете сега да благословим Господа, Който ни е дал Своите свети безвъзмездници, Козма и Дамян, лекарите на болните, светилници на потъналите в мрак, прогонители на демоните, чрез които болните се изцеряват, чрез които мъртвите възкръс­ват, чрез които прокажените се очистват, по призива на Господа: даром при­еха, даром и ще дадат на болните изцерение. По техните молитви, Христе Боже, просвети нашите души!


Литийна молитва (дяконът)


Канони (непреведени)

Канон, его́же краегране́сие: Сла́вныя врачи́ земны́м пе́ти подоба́ет. () Глас 6.

Песен 1

Ирмос: Докато Израил вървеше пеша през морето като по суша, видя по следите си гонителя фараон да потъва в бездната и извика: да изпеем победна песен на Бог.

Припев: Свети безребреници, молете Бога за нас!

Озаря́еми сла́вою Боже́ственною, Богосве́тлии безсре́бреницы, озари́те на́ша ду́ши, разоря́юще страстну́ю мглу, я́ко да вас ве́рою почита́ем.

Тлетво́рных очи́щшеся пе́рвее страсте́й боле́зней преложе́нием, очища́ете на́ша лю́тыя неду́ги, му́дрии, и боле́зни душе́вныя облегча́ете.

От всех Влады́ки дар прия́сте, святи́и, чуде́с дарова́ния, на́ша исцели́те мно́гия и неудобьисце́льныя пло́ти стра́сти, моли́мся.

Моле́ние, безсре́бреницы и вра́чеве, Бо́гу принеси́те, я́ко да изба́вит ны искуше́ний и скорбе́й мно́гих и тре́петнаго и стра́шнаго тогда́ муче́ния.

Богородичен: Зако́нов есте́ственных кроме́ ро́ждши, Чи́стая, Законода́теля Иису́са Изба́вителя, Его́же моли́ изба́вити ны, Богоро́дице, мно́гих беззако́ний на́ших.


Други́й кано́н, его́же краегране́сие: Пе́сньми почита́ю му́дрыя безсре́бреники. Творе́ние Иоа́нна Дамаскина́. Глас 1.

Песен 1

Ирмос: Нека с победна песен да възпеем, люде, Този, Който избави Израил от горчивото робство на фараона и го преведе със сухи нозе по дъното на морската дълбина, защото се прослави.

От благода́ти Нача́льныя Тро́ицы, дво́ица чу́дная и честна́я свеща́ема, всем исцеле́ния приходя́щим ве́рно подае́т, при́сно источа́ющи.

Тайноучи́ми живоно́сным словесе́м, я́ко свети́ла в ми́ре возсия́вше, страстну́ю мглу удо́бь разгоня́ете теплото́ю ве́ры, всеблаже́ннии.

Зако́ну покаря́ющеся Спа́сову, всесла́внии, сладостра́стие у́бо плотско́е отри́нуша: доброде́тельными же душа́ми светле́йше просвеща́ющеся, в ми́ре преизя́ществоваша, досточу́днии.

Богородичен: Во все́го челове́ка в Твою́ утро́бу всели́выйся, Богома́ти, неизрече́нне облече́ся, из Отца́ возсия́вый Сын, безле́тне Пребоже́ственный, Тому́ воспои́м, я́ко просла́вися.


Песен 3

Ирмос: Няма свят като Тебе, благи Господи Боже мой, Който укрепи силата на Твоите верни и ни утвърди върху скалата на Твоето изповедание.

Мир пое́т ва́ша, святи́и, мно́гая благодея́ния и чуде́с мно́жества, чудотво́рцы и вра́чеве, А́нгел всех равностоя́тели.

Вас обои́х, светода́телей, мо́лим, звезд на высоте́ лежа́щих Це́ркве та́йно, Космо́ и Дамиа́не, сердца́ ве́рных озари́те.

Ка́пли источа́юще при́сно, святи́и, исцеле́ния, омы́йте всех душе́вную скве́рну и страстны́я пло́ти то́ки вся уста́вите.

Се совокупи́вшеся лю́дие, святи́и, отвсю́ду ва́ша воспе́ти вели́кия да́ры внутрь це́ркве ва́шея, но всех моле́ния испо́лните.

Богородичен: Свята́я Влады́чице Чи́стая, Пресвято́е Сло́во воплоти́вшая сло́вом, безслове́сных мя страсте́й, пою́ща Тя благоче́стно Боже́ственными словесы́, изба́ви, Пренепоро́чная.

Вторият.

Ирмос: Утвърди ме на непоклатимия камък на Твоите заповеди, Христе, и ме просвети със светлината на Твоето лице, защото няма по-свят от Тебе, Човеколюбче.

Врачева́ний исто́чники, даро́в же Боже́ственных струи́, невеще́ственнаго Све́та светле́йшая прия́телища вси досто́йне воспои́м.

Я́ко теле́сныя и душе́вныя врачу́юще стра́сти и боле́зни приходя́щих к вам, всечестни́и, усе́рдно ны́не я́ко благоде́телие исцеля́ете.

Пло́дными доброде́тельми украша́еми, вся́ку тле́емую сла́дость жите́йскую я́ве отрази́сте, к Бо́жией добро́те непреста́нно взира́юще.

Богородичен: В ви́де на́шем пре́жде Неви́димый яви́ся, о Богороди́тельнице, сте́кшуся с пло́тию Божеству́ во утро́бе Твое́й пресвяте́й, Богоневе́сто.


Седален, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

От исто́чника бе́здны, Иису́са, чуде́с струи́ благоле́пно поче́рпше, святи́и, та́йными ту́чами страсте́й мра́чныя о́блаки отгоня́ете и неду́гующим челове́ком исцеле́ния подае́те. Тем, получи́вше здра́вое весе́лие, ва́ми, пресла́внии, удивля́еми, зове́м: Богоно́снии безсре́бреницы, моли́те Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Я́ко Всенепоро́чная Неве́сто Творца́, я́ко Неискусому́жная Ма́ти Изба́вителя, прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Препе́тая, беззако́нию мя су́ща скве́рное оби́телище и бесо́м игра́лище в ра́зуме бы́вша, потщи́ся от тех злоде́йства мя изба́вити и све́тлое жили́ще доброде́телей соверши́, Светоно́сная, Нетле́нная, отжени́ о́блак страсте́й, и Вы́шняго прича́стия сподо́би, и Све́та невече́рняго моли́твами Твои́ми.

Крестобогородичен:

А́гнца, и Па́стыря, и Изба́вителя А́гница, зря́щи на Кресте́, восклица́ше, пла́чущи, и, го́рько рыда́ющи, вопия́ше: мир у́бо ра́дуется, прие́мля Тобо́ю избавле́ние, утро́ба же Моя́ гори́т, зря́щи Твое́ распя́тие, е́же терпи́ши за милосе́рдие ми́лости. Долготерпели́ве Го́споди, ми́лости бе́здно и исто́чниче неисчерпа́емый, умилосе́рдися и да́руй согреше́ний оставле́ние ве́рою пою́щим Боже́ственныя стра́сти Твоя́.


Песен 4

Ирмос: Христос е моя сила, Бог и Господ – пее почитаната Църква, както  подобава за Бог, възглася Му с чист разум и празнува в Господ.

Боже́ственное ро́ждие вои́стинну благопло́дно, ло́зы Боже́ственныя, та́йное вино́ иска́пающия, в весе́лии му́дрыя безсре́бреники ублажи́м.

Ору́жие яви́стеся, устреля́ющее враги́ неви́димыя, и́хже и нас стрел изба́вите, заступа́юще на́шу жизнь, му́дрии безсре́бреницы.

Не есть челове́к, и́же кто не стяжа́ благи́я вас моли́твенники ко Христу́, святи́и безсре́бреницы, Его́же моли́те огня́ ве́чнаго нас изба́вити.

Вас, блаже́ннии, и́же призыва́ет, и на земли́, и в мо́ри бед вся́ких свобожда́ется, тем изба́вите нас сопроти́внаго обстоя́ния.

Богородичен: Всели́вся Госпо́дь, Чи́стая, посреде́ Тебе́, вмести́лище свято́е, исто́чник мно́гих явля́ет исцеле́ний и очище́ние страсте́й, Богоро́дице Присноде́во.

Вторият.

Ирмо́с: Разуме́х, Всеси́льне, Твое́ смотре́ние и со стра́хом просла́вих Тя, Спа́се.

Рече́нию Боже́ственному я́ве возсле́дующе, не зла́та блиста́ния, ниже́ сребра́, Боже́ственнии, стяжа́сте.

Сия́юще Боже́ственными чудесы́, безсре́бреницы вся благоде́тельствуют, благода́ть подаю́ще.

Вра́чеве му́дрии показа́стеся страсте́й боле́знем, исцели́тельныя ру́ки простира́юще.

Богородичен: Да залани́тствятся ны́не ли́ца, Богоро́дицу Тя не испове́дающих, Пречи́стая Влады́чице.


Песен 5

Ирмос: Моля те, Благи, с Твоята божествена светлина озари душите на онези, които от ранно утро копнеят за Тебе да Те познаят като Божие Слово, истински Бог, Който ги призовава от греховния мрак.

Боже́ственное привлеко́ша просвеще́ние, сия́ния исто́чник всеусе́рдне возлюби́вше, и просвеща́ют нас всегда́ чуде́с заря́ми великоимени́тии.

Кра́сный сопру́г су́ще, му́дрии, бразды́ возде́лавше душ Богозна́меньми, при́сно пожина́юще стра́сти, я́коже пле́велы, и здра́вия клас стори́чествующе.

Вжиля́еми кре́постию Христо́вою, в зло́бе си́льнаго всю кре́пость погуби́сте, его́же мучи́тельства нас изба́вите, неусы́пнии предста́тели на́ши, безсре́бреницы.

Ше́ствовати стези́ нам пра́выя и твори́ти во́лю Бо́жию укрепи́те, святи́и, уставляю́ще стра́сти серде́ц на́ших и теле́с неду́ги облегчева́юще.

Богородичен: Изба́ви мя, Влады́чице Блага́я, искуше́ний врага́, и гее́нны муче́ния, и обдержа́щаго мя плене́ния и не посрами́ мене́, песносло́вящаго Тя.

Вторият.

Ирмос: Бодърствувайки нощем Те възпяваме, Христе, събезначален на Отца и Спасител на нашите души, подай мир на света, Човеколюбче!

Я́ко пото́ки Богото́чныя, источа́ете ве́рным благодея́ния во́ды, душе́вныя же ку́пно и теле́сныя исцеля́юще неду́ги, сла́внии безсре́бреницы.

Исто́чник благода́ти, честни́и безсре́бреницы, разверза́юще, всем здра́вие раздае́те, ве́рою и любо́вию к вам ны́не притека́ющим.

Све́тлии и всему́дрии зве́зды, и́же зе́млю я́ве онебеси́вше подо́бием све́тлости А́нгельския, непреста́нно озаря́ют нас.

Богородичен: Превы́шша яви́лася еси́ всех, Творца́, Отцу́ собезнача́льнаго, заче́нши, Ма́ти Де́во, и ро́ждшая ми́ру Спа́са и Го́спода.


Песен 6

Ирмос: Като видях житейското море да се надига от бушуващите вълни на изкушенията, прибягнах към Твоето тихо пристанище и Ти казвам: изведи живота ми от тлението, Многомилостиви.

Живу́ще, му́ченицы, ра́достно на Небесе́х, в честны́й храм ваш приити́ потщи́теся и на́ша неду́ги теле́сныя и серде́чныя стра́сти исцели́те.

В Боже́ственное благоле́пие оде́явшеся кра́сно, я́ко в сугу́бицу, святи́и, на́ги ны су́ща доброде́телей Боже́ственно оде́йте и страсте́й безче́стия ны́не обнажи́те.

Я́ко украше́нием чуде́с оде́яни всегда́, спаси́телие ми́ру яви́стеся, мирска́го у́бо вре́да вся ны изба́вите, святи́и, и страсте́й нече́стия и муче́ния.

Умертви́вше, святи́и, стра́сти вся пло́ти смертоно́сныя благода́тию, животво́рными чуде́с приложе́ньми оживли́ете стра́ждущия и врат сме́рти избавля́ете.

Богородичен: Не опали́в утро́бы Твоея́, Огнь сый, Иису́с, из Тебе́ пло́тию происхо́дит; Сего́, Чи́стая, моли́ огни́ и вся́ких мук изба́вити ве́рою воспева́ющия Тя.

Вторият.

Ирмос: Ти спаси пророка от кита, Човеколюбче; моля се и мен да изведеш от дълбината на греха.

Спаси́тельныя цели́тели, благоде́тели Богому́дрыя, Косму́ же и Дамиа́на Боже́ственныя, усе́рдно да почти́м.

Целому́дрие соблю́дше и ра́зумом укра́шени, Косма́ и Дамиа́н Боже́ственнии со Христо́м ра́дуются.

Единому́дренно пожи́вше, единоду́шно по́стничествовавше, ку́пно врачева́ния подая́ти нам вве́рени бы́сте.

Богородичен: Све́т Непристу́пный родила́ еси́ пло́тию, Пречи́стая, ве́сь ми́р просвеща́юща заря́ми Божества́.


Кондак, глас 2.

Подобен: Тве́рдыя:

Като приехте благодатта на изцеренията, простирате здра­­ве над нуждаещите се, лекари чудотворци преславни: затова с вашето посещение, посрамете войниците на дързостта, като с чудеса изцерявате света.

Икос: Словото на мъдрите лекари превишава всеки разум и мъдрост, като на всички знания подават, защото приемайки благодат свише, невидимо здраве даруват на всички. Откъдето и на мен се дарува благодат да възпявам разказа за Богоносните угодници Христови служители, които подават мно­жест­во изцерения, като избавят от всяка болка, и с чудеса изцеряват света.

В този месец, в първия ден празнуваме паметта на светите безсребре­ници и чудотворци Козма и Дамян. По техните молит­ви, Христе Боже наш, помилуй, изцери  и спаси нас! Амин.


Песен 7

Ирмос: Ангелът направи огнената пещ прохладна за благочестивите младежи и изгаряща за халдеите, Божията заповед убеди мъчителя да извика: благословен си, Боже на нашите отци.

Впери́сте ум на Небе́сная до́брых приложе́ньми и бы́сте о́бщницы Боже́ственных даро́в, крила́ти су́ще орли́, всю прохо́дите зе́млю, чудоде́йствующе при́сно.

Просвети́стеся, я́коже добросия́нное, безсре́бреницы, зла́то, Боже́ственною благода́тию исцеле́ний обогати́сте мно́жества. Тем уще́дрите ны, обурева́емыя лю́тых нахожде́ний искуше́ньми.

Преложи́вше Го́споду чи́сты ва́ша ду́хи, безсре́бреницы, дар от Него́ прия́сте нечи́стыя ду́хи прогони́ти всегда́, и́хже зло́бы го́рькия изба́вите всех нас.

Усну́сте пра́ведно до́лжным сном, му́дрии безсре́бреницы, и неусы́пнии моли́твенницы есте́ о ве́рных; тем душ на́ших при́сно и теле́с лю́тыя стра́сти успи́те.

Богородичен: Моля́щи не преста́й Человеколю́бца, Бо́га на́шего, Всенепоро́чная, я́ко да прии́мем всеконе́чне отпуще́ние злых и полу́чим на Небесе́х угото́ванная блага́я любя́щим Его́.

Вторият.

Ирмос: За вярващите ти ​​приличаш, Богородице, на онази (вавилонска) пещ, където Превъзнасяният спаси тримата младежи, целият свят обнови в утробата ти възхваляваният Бог на отците и най-славният.

Всеце́лы Бо́гу Богому́дренне яви́стеся, вси Бо́га вмести́тельны, мир бо весь Бо́га ра́ди оста́висте, стопа́м после́дующе Спа́совым, всесла́внии, Боголе́пне отце́в Бо́га почита́юще.

Преесте́ственно, вра́чеве всеизря́днейшии, немощны́х я́звы рукоде́йствы та́инственными вся исцеля́ете, лечбы́ спаси́тельныя от сокро́вищ почерпа́юще Боже́ственных и воспева́юще Бо́га пресла́внаго.

Венце́м Твоего́ Ца́рствия, Влады́ко, и багряни́цею све́тлою украси́л еси́ Боголе́пне превозлю́бльшия добро́ту непости́жную, Христе́, Твоея́ красоты́, и ве́рным благоде́тели о́бщия сия́ показа́л еси́.

Богородичен: Восто́ку свы́ше, Пречи́стая, я́вльшуся на земли́, показа́лася еси́ всеблаголе́пная дверь и всесве́тлая, мир озаря́ющи луча́ми чистоты́ и ве́рным лучи́ чуде́с при́сно посыла́ющи.


Песен 8

Ирмос: От пламъка си излял роса за благочестивите младежи и с вода си изгорил жертвата на праведния, защото всичко правиш, Христе, само както пожелаеш: през всички векове Те превъзнасяме.

Неду́гов вся́ческих су́ще ра́тницы, посо́бием Боже́ственнаго Ду́ха, святи́и, утоли́те на́ших душ неду́гования и теле́с облегчи́те боле́зни.

Ви́дителие Госпо́дни ны́не красоты́ су́ще и́стинно, присеща́йте сей кра́сный Богоно́сный храм ваш и исто́чник чуде́с мно́гих соверша́йте.

От исто́чника ра́йска исходя́ще, я́ко ре́ки две, все напая́ете лице́ земли́ исцеле́ний струя́ми, неду́гов изсуша́юще ту́чи.

Блаже́нныя наде́жды прии́мше, от всех досто́йно блажите́ся я́ко испо́лнителие, блаже́ннии, Бо́га на́шего Боже́ственных хоте́ний, безсре́бреницы я́вльшеся.

Вра́чеве неисце́льных страсте́й, безсре́бреницы, неисце́льныя стра́сти на́ша исцели́те, и искуше́ний бу́рю утоли́те, и уны́ния разжени́те о́блаки.

Тро́ичен: Со А́нгелы святы́ми песносло́вим Отца́, и Сло́ва, и Ду́ха Свята́го, Еди́но в Трех Ипоста́сех Божество́, Еди́но Ца́рство и Еди́ну Власть.

Вторият.

Ирмос: В пещта израилските младежи блеснаха като огън на огнището, с доброта и благочестие повече от злато и казаха: благославяйте Господа всички дела на Господа, пейте и превъзнасяйте през всички векове.

Уме́рше ми́ра сего́ кра́сным и сребролю́бия неду́г отсе́кше, наименова́ни бы́сте, му́дрии, все́ми безсре́бреницы, вопию́щими: вся дела́ Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Ве́чныя прича́стницы жи́зни бы́сте проявле́нне, жизни бо тле́емыя вся оста́висте кра́сная, согласне зову́ще: благослови́те вся дела́ Господа, пойте и превозноси́те во вся веки.

Изба́ви вся, Владыко Христе, лю́тых боле́зней моли́твами безсре́бреников и сподо́би при́сно согла́сне зва́ти Тебе́: благослови́те вся дела́ Го́спода, по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Богородичен: Ра́дующеся, вси ве́рнии, и благода́тию укре́пльшеся, и́же Рождество́м Твои́м изба́влени бы́вше, Чи́стая Ма́ти Де́во, непреста́нно вопие́м: благослови́те вся дела́ Го́спода, по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.


Песен 9

Ирмос: За човека е невъзможно да види Бога, Когото дори ангелските сили не смеят да погледнат, но чрез тебе, Всечиста, Словото се яви на човеците въплътен. Него величаем и заедно с небесните войнства те облажаваме.

Сей храм ваш чудесы́ всеблаголе́пно, я́ко звезда́ми све́тлыми, украша́ется и, согла́сно веселя́ся, всегда́ блажи́т и честну́ю ва́шу па́мять пра́зднует благоче́стно, честни́и безсре́бреницы.

Я́ко свет, я́ко два вели́ка со́лнца, разу́мную твердь украша́ете, безсре́бреницы, и зна́мений заря́ми просвеща́ете всех ве́рных сердца́. Тем зове́м: разреши́те тьму страсте́й на́ших, моли́мся.

В се́ла Вы́шняя вселя́еми, святи́и, посреде́ нас бы́ти неви́димо милосе́рдуйте, и́же посреде́ Боже́ственнаго хра́ма ва́шего пе́сни возсыла́ющих Вседержи́телю и блажа́щих приле́жно вас, всехва́льнии.

Земля́ с Вы́шними весели́тся в све́тлый Боже́ственный пра́здник ваш, святи́и: его́же соверша́ющих, нас изба́вите тьмы, и боле́зней, и вся́кия тесноты́, и е́же во а́де лю́таго, му́дрии, муче́ния.

Богородичен: Тре́петное рожде́ние иму́щи, Всечи́стая, в Стра́шный день испыта́ния, молю́ся, стра́шнаго отве́та изба́ви мя и спаса́емых стоя́ния прича́стника сотвори́, ве́рно пою́ща Тя, Богора́дованная.

Вторият.

Ирмос: Тебe – светлия светилник и Майка Божия, предивна слава и най-висша от всички твари, ние с песни величаем.

Пе́сньми му́друю дво́ицу Све́та у́мнаго, облиста́ющую зарю́ и просвеще́ние всем подаю́щу, непреста́нно ублажа́ем.

Кре́пость душе́внаго здра́вия творя́ще ве́рным, и теле́сныя врачу́ете вве́рении вам стра́сти, я́ко спаси́телие, те́мже и воспева́еми есте́ при́сно.

Богосве́тлая свети́ла, у́мне Не́бо честны́я Це́ркве светодая́ния ли́тием, ны́не свет подаю́ще, непреста́нне озаря́ют.

От Честны́я Тро́ицы Богозва́нная дво́ица похваля́ема, источа́ет прося́щим врачева́ний всем подая́ния, любо́вию тех блажа́щим.

Богородичен: Тебе́, све́та о́блак, и святы́й киво́т, и всесве́тлую дверь мы́сленнаго Со́лнца, я́ко Богоро́дицу пе́сньми велича́ем.

Катавасии: Отвèрзу устà моя, гл. 4

Песен 1

Ще отворя устата си, и ще се изпълнят с Духа Светаго, и ще произнеса дума за Царицата Майка, и ще се явя светло тържествуващ, и радвайки се, ще възпея нейните чудеса.

Песен 3

Богородице, живи и изобилни изворе, духовно укрепи в твоята божествена слава събралите се в хор твои певци и ги удостой с венци на славата.


Песен 4

Пребожественият Иисус, Който стои в славата на божествения престол, дойде на лек облак чрез нетленната длан – Божията майка, и спаси тия, които викат: Слава, Христе, на Твоята сила.

Песен 5

Всичко дойде в ужас от твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, носила си в твоята утроба Бога, Превъзнесения над всичко и си родила Безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Песен 6

Богомъдри, като честваме тоя божествен всепочитан празник на Божията Майка, елате да пляскаме с ръце и славим Бога, Който се роди от нея.

Песен 7

Богомъдрите отроци не почетоха тварта наместо Твореца, но мъжествено като потъпкаха заплашването с огън, радваха се и пееха: „Благословен си Ти, Препрославлени Господи и Боже на нашите отци!

Песен 8

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благочестивите отроци бяха запазени в пещта от Богородичното раждане, което тогава беше предобразувано, а сега е действително. То подбужда цялата вселена да Ти пее: „Всички твари, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове“.

Честнейшую.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!


Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

9-та песен от катавасиите 

Нека се радва всеки земнороден, просвещаван духовно, а естеството на безплътните умове, което почита свещеното тържество на Божията майка, нека тържествува и вика: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Приснодево.


Малка ектения: Възглас: Защото всички небесни сили Те хвалят…


Светилен, по Духом во святилищи:

Приехте от Бога благодатта на лекуването, безсребреници блаже­ни, за да лекувате немощните, и изцерявате всички, които с вяра се притичват към вашия божествен храм. Затова и всички заедно достойно ублажаваме вашата почитана памет.

Слава, и сега, богородичен:

Родила си, Пречиста, Божието Слово, Бога, Който с изрядно управле­ние извършва всемъдрото спасение на света. Затова и всички по достонство те песнословим, като молителка пред Него, да се избавиме от недъзите и всяка беда.


Хвалитни стихири (Пс.150), на 4, гл. 1:

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

От св. патр. Анатолий

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс.150:2)

Всемирни безсребреници, като приехте от Бога благодатта на изцере­ни­ята, топло лекувате безвъзмездно страстите на душите и телата ни. Затова и Христос ви дарува на верните като ви показа като истински светилà на вселената, Него молете да се спасят нашите души!

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3)

От висшия промисъл сте почерпили бездна от изцеления, като изливате изцеление на всички верни, безсребърници. Свръхестествено извършвате тайнствена хирургия, предписвайки на болните спасителни лекарства от съкровището на Духа, затова сте станали свети храм на животворящата Троица, Която е направила жилище у вас, и вие Я молете да спаси душите ни.

Глас 2. Ге́рманово:

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс.150:4)

Съборът на светиите се радва завинаги, защото тези светии наследиха небесното царство, земята получи техните мощи, от които лъха благовоние, те бяха Христови служители и се преселиха във вечен живот.

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс.150:5-6)

Лекари на болните и съкровища на изцелението, спасители на верните, всеславни безсребърници, които викат в нужда и са в болка изцелете, и с вашата майка Теодота благия Бог молете, за да бъдем избавени от примките на врага.

Слава, глас 4. От Теофан Начертани (ІХ в.)

Като имате извор на изцеления, свети безсребърници, раздавате изцеления на всички нуждаещи се, защото се удостоихте с много големи дарове от вечно течащия Извор Христос Спасителя. Защото Господ каза на вас, които подражавате на усърдието на апостолите: Ето, дадох ви власт над нечистите духове, за да ги изгонвате и да лекувате всеки недъг и всяка рана. Истински живеейки според Неговите заповеди, вие сте получили и следователно даром давате, изцелявайки болестите на нашите души и тела.

И сега: 

Пази рабите си от всякакви опасности, Блажена Богородице, за да те прославим, надеждо за нашите души.


Велико славословие


Тропар на преподобните  – веднъж, гл.8:

Свети безсребреници и чудотворци, Козма и Дамяне, посетете нашите немощи: даром приехте, даром ни дайте и на нас!