Friday 30 June 2023

Полагане почитаната дреха на Богородица във Влахерна

Полагане почитаната дреха на св. Богородица

във Влахернската църква

 (458 г.)

  • След неделя на всички български светии.


В СЪБОТА НА ВЕЧЕРНАТА

 

Господи, воззвах (Пс. 140), глас 3:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!

 

Стих 1: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс.141:7a)

Чрез Твоя кръст, Христе Спасителю, се унищожи властта на смъртта и се премахна измамата на дявола, а човешкият род, спасен чрез вярата, всекидневно Ти поднася песен.


Стих 2: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс.141:7Б)

Господи, чрез Твоето възкресение всичко се просвети и раят отново е отворен, а цялото творение Те възхвалява и всекидневно Ти поднася песен.


Стих 3: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс.129:1-2А)

Славя силата на Отца и на Сина и възпявам властта на Святия Дух – неразделно, нетварно Божество, единосъщна Троица, Която царува во веки веков.


Други стихири, от св. патр. Анатолий, глас същия:

Стих 4: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс.129:2Б)

Покланяме се, Христе, на Твоя почитан кръст и възпяваме и славим Твоето възкресение, защото с Твоите рани всички се изцелихме.


Стих 5: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3-4Б)

Възхваляваме Спасителя, въплътил се от Дева, защото Той заради нас се разпна и на третия ден възкръсна, като ни дари голяма милост.


Стих 6: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс.129:5)

Христос слезе в ада и благовести, като каза: дерзайте сега, Аз победих! Аз съм възкресението и ще ви изведа, защото разбих портите на смъртта.

На света Богородица, гл. 4, Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Стих 7: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6-7А)

Човеколюбче, Ти, като състрадателен, даде в помощ на Твоите раби Твоята Майка, чрез която си извършил неизказаното и страшно Твое домостроителство, и възстанови нашето първосъздадено божествено достойнство. Затова, като почитаме нейния всесвят празник, възпяваме Твоето могъщество, Всесилни Иисусе, Спасителю на нашите души!

Стих 8: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Ти, Всевъзпявана, с твоята честна дреха ограждаш града*, който те почита и прославя своевременно, от безбожните нашественици, от глад, земетръс и междуособици, чиста Дево непознала мъж, и затова те прославя, най-свята Богоневесто, помощнице на хората.

* Константинопол

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Твоята почитана дреха, Богоблагодатна Владичице, си дарила на своя град като неотнимано богатство, покров и слава, и непобедима стена, и съкровище на изцеления, и извор на вечно течащи чудеса, както и спасително пристанище за попадналите в бури. Затова те възпяваме, най-възпявана и чиста.


Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс. 116:2)

Черпете, хора, здраве за душите и телата, защото за всички е раклата, в която е положена честната дреха на Приснодевата, която излива потоци от чудеса за нас, умива помрачените сърца и сквернотата на страстите, и освещава душите на верните с Божествена благодат.


Слава, от минея, глас 2:

Очистили сърцето и ума си, нека празнуваме заедно с ангелите, като радостно започнем с песента на Давид към Църквата, невястата на Царя на всичко, нашия Бог Христос, и кажем: стани, Господи, в мястото на Твоя покой, Ти и ковчегът на Твоята светиня (Пс. 131:8), защото Ти я украси като дивен дворец, Владико, и я дари на Твоя град, та по нейните молитви да го води с Твоята крепка сила и закриля от враговете езичници!


И сега, първи Богородичен (догматик) на гласа, гл. 3

Как да не се дивим на твоята богочовешка Рожба, Всепочитана? Защото без да си имала мъж, Всенепорочна, ти роди в плът без баща Син, Който преди времето е роден от Отец без майка, и не претърпя никакво изменение, смесване или разделение, а запази белезите на всяка природа. Ето защо, майко-Дево Владичице, моли Го да се спасят душите на православно изповядващите те като Богородица.


Вход с кадилница. Свете тихий

Най-древната християнска молитва

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бога – Отец, Син и Свети Дух; Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.


Прокимен, гл. 6

Господ царува; Той е облечен с величие. Пс.92:1

Стих: Облечен е Господ с могъщество (и) препасан.

Господ царува; Той е облечен с величие.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати.

Господ царува; Той е облечен с величие.


Сугуба ектения


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения


На стиховните стихири, възкресни, глас 3:

Твоите страдания, Христе, помрачиха слънцето, а светлината на Твоето възкресение просвети всичко живо. Приеми нашата вечерна песен, Човеколюбче!


Стих: Господ царува; Той е облечен с величие. (Пс.92:1a)

Твоето живоносно ставане (от мъртвите), Господи, просвети цяла вселена, и призова Твоето творение, което лежеше в поквара. Затова ние, освободени от проклятието на Адам, викаме: Всемогъщи Господи, слава на Тебе.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. (Пс.92:1b) 

Бог по природа е неизменен, страдайки по плът се изменил. Творението, неспособно да Го гледа увиснал, със страх се поклони и стенейки възпя Твоето дълготърпение. Ти слезе в ада, възкръсна на третия ден, дарявайки живот на света и велика милост.


Стих: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. (Пс.92:5b)

За да избавиш нашия род от смъртта, Христе, си претърпял смърт, а като възкръсна на третия ден, съвъзкреси със Себе Си онези, които Те признават за Бог, и просвети света. Господи, слава на Тебе! 


Слава, и сега, Богородичен: глас 2:

Като с пресветли венци, Пречиста Богородице, Божията църква днес се облича с твоята честна дреха и сияе с радост, и не тайно ликува, Владичице, викайки ти: Радвай се, скъпоценна диадемо и венец на божествената слава. Радвай се, единствена изпълнение на славата и вечно веселие. Радвай се, пристанище на прибягващите към тебе, избавление и наше спасение.


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Възкресен тропар, глас 3:

Да се веселят небесните, да се радват земните, защото с мишцата Си Господ одържа победа: със смъртта Си стъпка смъртта, стана първороден от мъртвите, избави ни от утробата на ада и даде на света велика милост.


Слава, и сега, Богородичен: глас 8:

Богородице, вечна Дево, покров за човеците, ти дари на твоя град* за защитна стена ризата и пояса от пречистото ти тяло, останали нетленни чрез твоето безсеменно раждане, защото в тебе и природата, и времето се обновяват; затова те молим, дай мир на твоите люде и голяма милост за нашите души.

* Константинопол

—————————


ГЛАС 3


В НЕДЕЛЯ НА УТРИННАТА

 

Шестопсалмие, Велика ектения,


Бог Господ, гл. 3

Пс. 117

Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

Стих 4. Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.

Възкресен тропар, глас 3:

Да се веселят небесните, да се радват земните, защото с мишцата Си Господ одържа победа: със смъртта Си стъпка смъртта, стана първороден от мъртвите, избави ни от утробата на ада и даде на света велика милост. [2 пъти]


Слава, и сега, Богородичен: глас 8:

Богородице, вечна Дево, покров за човеците, ти дари на твоя град за защитна стена ризата и пояса от пречистото ти тяло, останали нетленни чрез твоето безсеменно раждане, защото в тебе и природата, и времето се обновяват; затова те молим, дай мир на твоите люде и голяма милост за нашите души.


Малка ектения: Възглас: Защото Твоя е властта, и Твое е Царството, силата и славата на Отца и Сина и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.


Първи възкресни седални, глас 3:

Христос възкръсна от мъртвите, първи сред починалите, първороден от цялото творение и Творец на всичко създадено; в Себе Си Той възстанови покварената природа на нашия род. Повече няма да царуваш, смърте, защото Владиката на всичко унищожи твоята сила.


Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

Господи, след като с плътта Си изпита смъртта, чрез Твоето възкресение Ти премахна жилото на смъртта и укрепи човека срещу нея, като обяви премахването на древното проклятие. Господи, Защитниче на живота ни, слава на Тебе!


Слава, и сега, Богородичен: по Красоте девства (гръцкият е различен)

С красотата на девството ти си родила прекрасното Слово, Пречиста, и си Го обвила като бебе с твоята дреха. Затова ти я дари на своите раби, Владичице, за защита, помощ и източник на освещение; чието нейно полагане, Пресвета Дево, ние всички празнуваме вярно.


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


Втори възкресни седални, глас 3

Подобен: Красоте девства:

Неизменността на Твоята божественост и доброволното Ти страдание изуми ада, Господи, и той ридаеше в себе си така: треперя пред нетленната Ипостас на плътта, виждам Невидимия, Който тайнствено ме поразява; затова онези, които аз държа, викат: слава на възкресението Ти, Христе.


Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)

Ние, вярващите, богословстваме за неизразимата, неразбираема и необяснима тайна на разпятието и възкресението, защото днес смъртта и адът са пленени, а човешкият род се облече в нетление; затова с благодарност ти викаме: слава на Твоето възкресение, Христе.


Слава, и сега, Богородичен: по Красоте девства (гръцкият е различен)

Ти единствена си имала нетленно раждане и девство, ти дари като спасително облекло на хората светата си дреха, която и до днес е нетленна, благословена Богоневесто, заради която ние, твоите раби, Чиста, приемаме от Бога голяма милост.


„Благословен си, Господи“, Глас 5

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! Пс.118:12

Съборът на ангелите се удиви, като Те видя между мъртвите, а като разруши силата на смъртта, Спасителю, със Себе Си възкреси Адам и освободи всички от ада.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Блестящият в гроба ангел благовестеше на мироносиците: защо разтваряте мирото с милостиви сълзи, ученички? Вижте гробницата и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб ридаейки, но застана пред тях ангелът и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а кажете на апостолите за възкресението.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици ридаеха, когато дойдоха при Твоя гроб с миро, Спасителю, а ангелът ясно им заяви: защо смятате Живия за мъртъв? Той като Бог възкръсна от гроба.

Слава

Покланяме се на Отец и Неговия Син, и на Светия Дух, Свята Троица в едно същество, и със серафимите казваме: свят, свят, свят си, Господи!

И сега

Като роди Животодателя, Дево, ти избави Адам от греха, а на Ева даде радост вместо скръб, въплътилият от тебе Бог и Човек доведе към живот отпадналите от живота. 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава на Тебе, Боже! (3 пъти)


Малка ектения

Свещеникът: Защото е благословено Твоето име и е величествено царството Ти…


Ипакои, глас 3:

Сияещият ангел удиви с вида си и утеши с думите си мироносиците, като им каза: защо търсите Живия в гроба? Той възкръсна и изпразни гробовете. Знайте, че е неизменен Този, Който промени тлението. Кажете на Бога: Колко са страшни Твоите дела, защото си спасил човешкия род!


 Стъпални, глас 3

Антифон 1:

Слове, Ти освободи от плен Сион от Вавилон, затова ме привлечѝ от страстите ми към живота. Пс 125

Които със сълзи по Бога сеят на юг, с радост ще жънат класове на вечен живот.

Слава: И сега:

Всеки добър дар идва от Святия Дух, Той сияе заедно с Отец и Син, всичко чрез Него живее и се движи.


Антифон 2:

Ако Господ не съзида дом на добродетелите, ние напразно ще се трудим; щом Той закриля душата, никой не ще превземе града ни. Пс 126

Светиите винаги са като плод на утробата за Тебе, Христе, те са осиновени за Отец чрез Светия Дух.

Слава: И сега:

Всяка святост и мъдрост са от Светия Дух, защото Той е същността на цялото творение; нека Му се покланяме както на Отец и Словото, защото Той е Бог.


Антифон 3:

Блажени са, които се боят от Господ и ходят по пътеките Му, защото ядат живителните плодове на Неговите заповеди. Пс 127

Пастиреначалниче, радвай се, като виждаш около трапезата Си Твоите чеда да носят клонки от добри дела.

Слава: И сега:

От Светия Дух е всяко богатство на славата, от Него идва благодат и живот за цялото творение, защото Той е възпяван заедно с Отец и Словото.


Прокимен, гл. 3. Пс 95

Кажете на народите: Господ царува! затова е твърда вселената, няма да се поклати. (Ст. 10)

Стих: Възпейте Господу песен нова, възпейте Господу, цяла земьо. (Ст. 1)

Кажете на народите: Господ царува! затова е твърда вселената, няма да се поклати.


Възкресеният канон и вторият на Богородица от минея.

Канон възкресен. Глас 3

Песен 1

Ирмос: Този, Който събра водата на нейните места в древността по божествена заповед и за израилския народ раздели морето, е Същият наш Бог, Който е много прославен. Само на Него да пеем, защото се прослави.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Този, Който осъди земята заради непокорния (Адам), да ражда тръни за неговите трудове, прие от ръцете на беззаконници да Му положат венец от тръни. Той е нашият Бог, Който прие плът за да вдигне проклятието, защото се прослави.

Приел страдащата и одушевена плът (като човек), Той се страхуваше от смъртта, но се оказа Победител и Победоносец над смъртта; Същият наш Бог се бори с мъчителя и съвъзкръси всички хора като се прослави.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Богородичен: Всички народи те славят като истинска Богородица, която роди безсеменно, защото Този, Който слезе в осветената ти утроба е нашият Бог, Който по подобие на нашето същество се роди от тебе и като Бог и като човек.


Песен 3

Ирмос: От небитието Ти изведе всичко, чрез Словото ги създаде, в Духа ги усъвършенства, Вседържителю Всевишни, утвърди ме в Твоята любов.

Нечестивият беше посрамен от Твоя кръст, изкопа яма и падна в нея, а пък се възвиси рогът на смирените, Христе, чрез Твоето възкресение.

Възвестяването на благочестието сред народите покри света, както вода покрива моретата, Човеколюбче, защото издигайки се от гроба, Ти разкри светлината на Троицата.

Богородичен: Славни неща бяха казани за тебе, одушевени граде на вечно Царуващия; защото чрез тебе, Владичице, Бог живя сред хората на земята.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Седален, глас 4.

Подобен: Вознесы́йся:

Реки от чудеса, Богородице, излизащи от твоята всепочитана ракла сякаш от Едем, напояват лицето на земята, и изливат благодат над почитащите те с вяра; затова те възпяваме и вярно възхваляме, и винаги благодарно викаме: радвай се, единствена надеждо на тези, които те възпяват.

Слава, и сега, същия.


Песен 4

Ирмос: Положил си ни силната Си любов, Господи, и си предал Своя Единороден Син за нас на смърт, затова благодарствено Ти викаме: слава на Твоята сила, Господи.

Ти милостиво претърпя синини и рани, оскърбления и удари по страните Си, и дълготърпеливо понесе оплюване, чрез които направи моето спасение. Слава на Твоята сила, Господи.

Чрез смъртното тяло, Животе, Ти вкуси смъртта заради страданията на бедстващите и въздишките на Твоите бедни, и като погуби разрушителя, Многопрославени, всички съвъскреси със Себе Си и така се прослави.

Богородичен: Помни, Христе, стадото, което си придобил чрез страданията си, и приеми милостивите молитви на твоята превъзнасяна Майка и посети нас, които страдаме, и чрез Твоята сила избави ни, Господи.


Песен 5

Ирмос: От ранна утрин се обръщам към Тебе, Твореца на всичко; Ти си мирът, който превишава всяко разбиране, а понеже Твоите заповеди са светлина, ръководи ме чрез тях.

Заради еврейската завист беше предаден на несправедия съдия, всевиждащи Боже, Който съдиш справедливо цялата земя, и избави Адам от древното осъждане.

С непобедимата сила на Твоя Кръст, Христе, Който възкръсна от мъртвите, даруй Твоя мир на Твоята църква и спаси душите ни.

Богородичен: Винаги-Дево, ти единствена стана подобна на светата скиния и по-широка от небесата, защото си приела в утробата си Словото Божие, Когото цялото творение не може да побере.


Песен 6

Ирмос: Най-дълбоката бездна от грехове ме обгръща и духът ми изнемогва, но Владико, простри високата си ръка и ме спаси както Петър, Кормчию.

С Твоето добросърдечно слизане (при нас) ме обгърна безкрайната Ти милост и снизхождение, защото, като се въплъти и прие образ на раб, Владико, със Себе Си Ти и мене обожестви и прослави.

Убиецът се подложи на смърт, когато видя, че Умъртвеният оживя. Това са образите на Твоето възкресение, Христе, и наградата за Твоите пречисти страдания.

Богородичен: Пречиста, която си единствената, непостижима ходатайка между Създателя и човеците, помоли твоя Син да бъде милостив към прегрешилите твои раби и да им е защитник.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Кондак, глас 3. Подобен: Дева днесь:

От гроба възкръсна днес, Милостиви, и ни изведе от портите на смъртта; днес Адам ликува и Ева се радва, а заедно с тях пророците с патриарсите непрестанно възпяват божествената сила на Твоята власт.


Икос: Небето и земята днес да ликуват и единодушно да възпяват Христос Бог, защото Той възкреси затворените в гробовете; радва се и цялото творение, поднасяйки достойни песни на Твореца на всичко и наш Изкупител, че днес като Животодател изведе със Себе Си мъртвите от ада, издига ги в небесата и потъпква надменността на врага, и разбива портите на ада чрез божествената сила на Своята власт.

Синаксар: В този ден празнуваме полагането на почитаната дреха на пресвета Богородица в храма във Влахерна в 458 г. По нейните молитви, Христе Боже, помилвай и ни спаси. Амин.


Песен 7

Ирмос: Както в древността си оросил тримата благочестиви младежи в халдейския пламък със светлия Божествен огън, озари и нас, които викаме: благословен си, Боже на нашите отци!

Светлата църковна завеса се раздра по време на разпъването на Твореца, разкривайки скритата в Писанието истина на вярващите, възкликвайки: благословен си, Боже на нашите отци!

Когато Твоите ребра бяха прободени и божествените капки от животворящата Ти кръв, Христе, промислително капеха на земята, Ти възсъздаде тези, които бяха земни, за да възклицават: благословен си, Боже на нашите отци!

Припев: Пресвета Троице, Боже наш, слава на Тебе!

Троичен: Да прославим благия Дух заедно с Отца и Единородния Син, верни, като почитаме едното Начало в три (лица) и едното Божество, като възкликнем: благословен си, Боже на нашите отци!


Песен 8

Ирмос: Отличилите се с благочестието си юноши, обърнати от неудържим огън, но незасегнати от пламъците, пееха божествена песен: всички дела Господни, благословете Господа, и Го превъзнасяйте през всички векове! (Дан. 3:57).

Светлата завеса на храма се раздра, когато Твоят кръст беше издигнат на лобното място, и творението трепереше, пеейки от страх: всички дела Господни, благословете Господа, и Го превъзнасяйте вовеки.

Възкръснал си от гроба, Христе, и чрез дървото (на кръста) си издигнал с Божествена сила падналия чрез измама (Адам), който възкликва и казва: всички дела Господни, благословете Господа, и Го превъзнасяйте вовеки.

Богородичен: Ти се яви като храм Божий, одушевено вместилище и ковчег, защото ти примири Твореца с човеците, Пречиста Божия Майко, и затова всички създания достойно те възпяваме и превъзнасяме през всички векове.


Песен 9

Ирмос: О, ново чудо, подобаващо на Бога! Защото Господ явно е минал през затворената порта на Девицата; Бог – безплътен на входа, но се яви облечен в плът на изхода, а портата остана затворена. Нея, като Богомайка, неизказано величаем.

Ужасно е да се гледа Тебе, Твореца, издигнат на (кръстното) дърво, Слове Божий, и Бог страдащ в плът за рабите и лежащ бездиханен в гроба, но Ти освободи мъртвите от ада. Затова Те величаем, Христе, като всемогъщ.

Положен мъртъв в гроба, Ти спаси праотците от тлението на смъртта, Христе, и направи живота да разцъфти, давайки възкресение на мъртвите, насочи човешката природа към светлината и я облече в Божествено нетление. Затова Те величаем като източник на вечно живата светлина.

Богородичен: Ти, Пречиста, се яви като храм и престол на Бога, в който се засели Обитаващият във висините, Роденият без мъж, и Който никак не отвори портите на твоята плът. Затова с твоите непрестанни молитви, Чиста, скоро покори напълно варварските племена.


Катавасии: Отвèрзу устà моя, гл. 4:

Песен 1

Ще отворя устата си и ще се изпълнят с Дух Свети, и ще произнеса дума за царицата майка, и ще се явя светло тържествуващ, и с радост ще възпея нейните чудеса.

Песен 3

Богородице, която си жив и изобилен източник, укрепи събралия се духовен хор от твои певци и чрез божествената си слава ги удостой с венци на славата.

Песен 4

Пребожественият Иисус, Който стои в слава на божествения престол, дойде на лек облак и чрез нетленна длан спаси тия, които казват: слава, Христе, на Твоята сила.

Песен 5

Всички се удивиха на твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, носи в твоята утроба превъзнесения над всичко Бог и роди безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Песен 6

Богомъдри, като честваме тоя божествен и всепочитан празник на Богомайката, дойдете да пляскаме с ръце и да славим Бог, Който се роди от нея.

Песен 7

Богомъдрите младежи не се поклониха на творението вместо на Твореца, но мъжествено презряха огнената заплаха и с радост пееха: благословен си, препрославлени Господи и Боже на отците ни!

Песен 8

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благочестивите младежи бяха запазени в пещта от Богородичната рожба, която тогава беше предобраз, а сега е действителност; Той кара цялата вселена да ти пее: всички твари, възпявайте Господ и Го превъзнасяйте във всички векове.


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3)

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според (името).

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


 Възкресното Евангелие,

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.


50 Псалом (пее се)


Слава: По молитвите на апостолите, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира, глас 6:

Възкръсна Иисус от гроба както предрече, даде ни живот вечен и велика милост.


Литийна молитва (дяконът)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото Си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящия Твой Дух сега и винаги и во веки веков.


Честнейшую.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Народът: (речитатив) Душата ми величае Господа и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

9-та песен от катавасиите

Нека се радва всеки човек, просвещаван духовно, а естеството на безплътните умове нека почете свещения празник на Богомайката, като тържествува и казва: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Приснодево.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков.


Свят е Господ, нашия Бог. (2)

Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: защото то е свято! (Пс. 98:5)

Светилни

Възкресен по номера на утринното евангелие 4, гл. 2:

Нека засияем с добродетели, за да видим стоящите в животоносния гроб мъже в бляскави дрехи; от жените мироносици, навели лица към земята, нека научим за възкресението на Този, Който властва над небето, и заедно с Петър да се затичаме към Живота в гроба, та като се удивим на станалото, да останем да видим Христос.

Слава, и сега, Богородичен: Подобен: Све́те неизме́нне: (гръцкият е различен)

Дойдете днес, хора, да почетем с песни дрехата на Божията девойка и Богородица Мария, обвивала Христос, та чрез нейната благодат винаги да сме блажени.


 Хвалитни стихири

Глас 3 Всякое дихание, (Пс. 150)

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих 1: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. (Пс.149:9) 

Дойдете всички народи, проумейте силата на страшната тайна, защото Христос, нашият Спасител, Който е Словото от начало, беше разпнат заради нас и доброволно прие погребение, и възкръсна от мъртвите за да спаси всичко. Нека да Му се поклоним!


Стих 2: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс.150:1)

Господи, Твоите стражи разказаха всички чудеса, но суетният синедрион напълни ръцете им с пари, като мислеха, че ще скрият възкресението Ти, което светът прославя. Помилвай ни! 


Стих 3: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс.150:2)

Всички се изпълниха с радост, щом получиха доказателство за възкресението, защото Мария Магдалина дойде при гроба, намери ангел да седи на камъка в бляскави дрехи, а той рече: защо търсите Живия между мъртвите? Няма Го тук, но възкръсна, както предрече; изпреварва ви в Галилея.


Стих 4: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3)

В Твоята светлина, човеколюбиви Владико, ще видим светлина, защото Ти възкръсна от мъртвите, като дари спасение на човешкия род, та цялото творение да славослови Тебе, единствения безгрешен. Помилвай ни!


На света Богородица, глас 4, Подобен: Я́ко до́бля:

Стих 5: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс.150:4)

Ра́ка, содержа́щая ри́зу твою́, Пречи́стая, киво́т освяще́ния рабо́м твои́м, и свяще́нное огражде́ние, и сла́ва, и похвала́, и исцеле́ний исто́чник на всяк день познава́ется. Иде́же днесь свяще́нно собра́вшеся, воспева́ем мно́гая твоя́ вели́чия и чуде́с пучи́ну.


Стих 6: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс.150:5-6) 

Се ме́сто пресла́вно, се дом присносве́тел, в не́мже сокро́вище положи́ся – честна́я ри́за Богоотрокови́цы – благода́тию, приступи́те, челове́цы, просвеще́ние и очище́ние из нея́ проявле́нне почерпи́те и возопийте благода́рным се́рдцем: Пресвята́я Де́во, благослови́м тя, спаса́еми рождество́м твои́м.


Стих 7: Застани, Господи, на мястото на Твоя покой, - Ти и ковчегът на Твоето могъщество. (Пс. 131:8) 

Стих 8: И най-богатите от народа ще умоляват лицето Ти. (Пс. 44:13)

Свято́е положе́ние ри́зы твоея́, Влады́чице, пра́здник стяжа́хом, веселя́щеся, я́ко гра́ду твоему́ днесь да́тися сподо́била еси́ свяще́нное одея́ние, храни́лище некра́домо, дар че́стен, неотъе́млемо бога́тство, исцеле́ний река́, испо́лнена дарова́ний духо́вных.


Слава, утринна евангелска стихира, глас 4.

Утрото беше мрачно и жените стигнаха до гроба Ти, Христе, но желаното тяло не намериха. Докато се чудеха, мъже в бляскаво облекло се появиха, като им казаха: „Защо търсите Живият сред мъртвите? Той възкръсна, както ви предсказа. Защо не помните думите Му?“ Те им повярваха, проповядваха видяното, но благата вест изглеждаше лъжа за някои: така учениците все още бяха бавни за разбиране. Но Петър хукна, и когато видя, се прибра у дома, прославяйки чудесата Ти.


И сега, по гласа на Славата: Преблагословена си, Богородице Дево, защото чрез Въплътения от тебе адът беше пленен, Адам беше извикан отново, клетвата – премахната, Ева – освободена, смъртта – умъртвена, а ние оживяхме; затова възкликваме и пеем: благословен си Христе, Боже наш, Който така си благоволил, слава на Тебе!


Велико славословие


Възкресен тропар

Днес стана спасението на света, нека възпеем Възкръсналия от мъртвите, Твореца на нашия живот: защото, като унищожи смъртта чрез смърт, даде ни победа и голяма милост.


————————————————-


На Литургията:


Възкресен тропар, глас 3:

Да се веселят небесните, да се радват земните, защото с мишцата Си Господ одържа победа: със смъртта Си стъпка смъртта, стана първороден от мъртвите, избави ни от утробата на ада и даде на света велика милост.


Богородичен тропар: глас 8:

Богородице, вечна Дево, покров за човеците, ти дари на твоя град за защитна стена ризата и пояса от пречистото ти тяло, останали нетленни чрез твоето безсеменно раждане, защото в тебе и природата, и времето се обновяват; затова те молим, дай мир на твоите люде и голяма милост за нашите души.


На храмовия светия


Кондак, глас 4.

Подобен: Вознесы́йся:

Ти си дарила на всички вярващи като одежда на нетлението твоята свещена риза, с която си покривала твоето свещено тяло, богоблагодатна и чиста Дево, за да бъде божествен покров за всички хора; ние с любов празнуваме нейното полагане и със страх ти казваме: Чиста, радвай се, ти си похвала за християните.


Апостол на св. Богородица, стр. 514.

Евангелие на неделята.