Tuesday 20 June 2023

Рождение на св. Йоан Кръстител

РОЖДЕНИЕ на СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА

Когато празника се падне в делничен ден след неделя на всички светии.


  • В песнопенията Йоан е наречен „гласът на Словото“.


ВЕЧЕРНА СЛУЖБА


Господи, воззвах (Пс. 140:1-2), глас 8:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи!

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!


Самогласни от монах Йоан Аркла (9 в.):

Стих: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс.141:7А)

Когато Йоан се роди, той наруши мълчанието на Захария, защото вече не подобаваше бащата да мълчи, след като гласът (Йоан) дойде. Тъй като не повярва в началото, това върза езика му; сега, когато се яви (Йоан), освободи баща си. На него му се благовести и му се роди гласът на Словото, Предтечата на Светлината, който се моли за нашите души.


Стих: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс. 141:7Б)

Днес гласът на Словото освобождава гласа на баща си, който беше държан поради неверие. И той скъсва връзките на безплодието на майка си и така показва, че Църквата ще има много деца. Светилникът на Светлината идва пръв, зората известява идването на Слънцето на правдата за повторното формиране на всички и спасението на нашите души.


Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс. 129:1-2А)

от св. патр. Анатолий: Когато Божието Слово щеше да се роди от Дева, пратеник излезе от старческата утроба, най-великият между родените от жени и превъзхождащ всеки пророк. Редно беше началото на божествените неща да бъде необикновено: бременност в напреднала възраст (Елисавета) и безсеменно зачатие (Богородица). Ти, Който правиш чудеса за нашето спасение, слава на Тебе!


Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс. 129:2Б)

Св. Андрей Критски: Днес се яви великият Предтеча, като се роди от безплодната утроба на Елисавета; той е пророк, по-голям от всички пророци, друг като него няма, нито се е родил, защото след светилника-Предтеча дойде най-сияйната Светлина, Словото последва неговия глас и Младоженецът последва приятеля на младоженеца, който приготвя на Господ избран народ и предварително очиства с вода за приемане на Духа; това е синът на Захария и най-добрият възпитаник на пустинята, проповедникът на покаянието, очистителят на греховете, който на онези, които бяха в ада, благовести възкресението от мъртвите и се моли за душите ни.


Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3-4А)

Пророк и Предтеча ти се яви още от утроба, Йоане, Кръстителю Христов. Ти заигра в утробата на майка си и се зарадва, когато видя Царицата да идва при слугинята си, носеща в утробата си вечния Бог, произлизащ от Отца без майка при тебе, който си изгрял по обещание от безплодна и старец. Него (Христос) моли да помилва нашите души.


Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:5)

О, най-славно чудо! Този, който не повярва на думите на ангела, че Елисавета ще зачене и ще роди син, каза: как тя ще роди, защото аз съм престарял, а и нейното тяло е неспособно да ражда! Осъденият на мълчание заради неверието си днес вижда обещаният да се ражда и освободен от мълчанието се изпълва с радост и вика: благословен е Господ, Бог Израилев, защото посети Своя народ и извърши избавление, като дарува на света голяма милост.


Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс. 129:6)

Йоане най-възхвалявани и вселенски апостоле, благовестие на Гавриил и плоде на безплодната, добро възпитание на пустинята и искрени приятелю на Младоженеца Христос, моли Го да спаси душите ни.


Слава, глас 6. Византиево:

Днес, като блестяща звезда, светилникът на Светлината подготвя пътя за идването на Божието Слово. Днес Захариевият език се проясни, след като мълчеше по заповед на Ангела, защото подобаваше бащата на гласа да не мълчи, когато гласът (Йоан) излезе от безплодната утроба, същият глас, който ще благовествува с голямо дръзновение за освобождението на целия свят.


И сега: Елисавета зачена Предтечата на благодатта, Девата пък Господа на славата, майките се поздравиха и младенецът Йоан се разигра, защото още в утробата рабът възхвали Владиката. А пък майката на Предтечата се удиви и почна да казва: И откъде ми е това – да дойде при мене майката на моя Господ? (Лук. 1:43) Да спаси отчаяните хора, защото Той има голяма милост.


Вход

Дякон: Премъдрост. Да застанем прави!

Свете тихий

Хор: Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


 Прокимен, (на деня от седмицата)


Паримии (стр. 42)

Книга Битие (17:15-17, 19; 18:11a, 12-14a; 21:1-2, 4-8):

Четецът: Четивото е от Книга Битие.

Дяконът: В премъдростта да внимаваме!

Рече Бог на Авраама: жена си Сара не наричай Сара, но да бъде името ѝ Сарра; Аз ще я благословя и ще ти дам от нея син; ще я благословя, и ще произлязат от нея народи, и царе на народи ще произлязат от нея. И падна Авраам ничком, засмя се и каза в себе си: нима от стогодишен ще произлезе син? и деветдесетгодишната Сарра нима ще роди? А Бог рече (на Авраама): тъкмо Сарра, жена ти, ще ти роди син, и ще му наречеш името Исаак; и ще направя завета Си с него завет вечен (че ще бъда Бог нему и) на потомството му след него. Авраам и Сарра бяха стари и в преклонна възраст. Сарра се засмя в себе си и рече: аз ли ще имам тази утеха, след като остарях? Па и господарят ми е стар. И рече Господ на Авраама: защо Сарра се засмя (в себе си) и каза: нима наистина мога да родя, когато съм остаряла? Има ли нещо мъчно за Господа? Господ погледна милостно към Сарра, както бе рекъл; и направи Господ на Сарра, както бе говорил. Сарра зачена и роди Аврааму син в старините му, тъкмо по времето, за което му бе говорил Бог. И обряза Авраам сина си Исаака в осмия ден, както му бе заповядал Бог. Авраам беше на сто години, когато му се роди син му Исаак. И рече Сарра: смях ми стори Бог; който чуе за мене, ще се разсмее. И пак каза: кой би рекъл на Авраама: Сарра ще кърми деца? Защото родих син в старините му. Детето порасна и го отбиха; и Авраам даде голяма гощавка в деня, когато отбиха (сина му) Исаака.


Книга Съдии Израилеви (13:2-5a, 6a, 7-8, 13-14a, 17-18, 21a):

Четецът: Четивото е от Книга Съдии Израилеви.

Дяконът: В премъдростта да внимаваме!

В онова време имаше един човек от Цора, от Дановото племе, на име Маной; жена му беше безплодна и не раждаше. И Ангел Господен се яви на жената и ѝ рече: ето, ти си безплодна и не раждаш; но ще заченеш и ще родиш син; затова пази се, не пий вино и сикер и не яж нищо нечисто; защото ето, ще заченеш и ще родиш син, и бръснач няма да се докосне до главата му, понеже от самата майчина утроба тоя младенец ще бъде назорей Божий. Жената дойде и каза на мъжа си: човек Божий идва при мене, който имаше вид на Ангел Божий, вид твърде почтен и ми каза: „ето, ще заченеш и ще родиш син; затова не пий вино и сикер и не яж нищо нечисто, понеже младенецът от самата майчина утроба до смъртта си ще бъде назорей Божий“. Маной се помоли на Господ и каза: Господи, нека дойде пак при нас човекът Божий, когото си пращал, и ни научи, какво да правим с младенеца, който ще се роди? Дойде Ангел Господен  и каза на Маноя: нека той се пази от всичко, за което говорих на жената; нека не яде нищо, което лозата ражда; нека не пие вино и сикер. Маной попита Ангела Господен: как ти е името, за да те прославим, кога се изпълни думата ти? Ангел Господен му отговори: защо питаш за името ми? то е чудно. И Ангел Господен стана невидим за Маноя и жена му. 


Пророчество от Исаия. [глави 40:1-5, 9; 41:17b-18; 45:8; 48:20b-21a; 54:1]

Четецът: Четивото е от Пророчеството на Исаия.

Дяконът: В премъдростта да внимаваме!

Така казва Господ: утешавайте, утешавайте Моя народ, казва вашият Бог; говорете на Иерусалим, що му е по сърце, и възвестявайте му, че времето на неговата борба се изпълни, че за неправдата му е дадено удовлетворение, защото от ръката Господня получи двойно за всички свои грехове. Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе път Господу, прави направете в пустинята пътеките за нашия Бог. Възлез на висока планина, благовестителю Сионе! възвиси силно гласа си, благовестителю Иерусалиме! възвиси, не бой се, кажи на градовете Иудини: ето вашия Бог! Аз, Господ, ще ги чуя, Аз, Бог Израилев, няма да ги оставя. Ще отворя реки навръх планини, и извори сред долини; пустинята ще направя езеро и сухата земя водни извори. Росете, небеса, отгоре, и облаците да изливат правда; да се разтвори земята и да принася спасение, и да произрастя заедно правда. С радостен глас разгласяйте и проповядвайте това, разпространявайте тая вест до край-земя; казвайте: „Господ изкупи Своя раб Иакова“. И не жадуват те в пустините, през които ги води: Той им изтача вода от камък. Развесели се, неплодна, ти, която не раждаш; възкликни и извикай ти, която не си изпитала родилни мъки; защото напустеницата има много повече деца от оная, която има мъж.


Сугуба ектения


Вечерно славословие

Четец: Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни и хвално и прославено да е името Ти во веки. Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти Господи научи ме на Твоите наредби. Благословен си Владико вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост Господи е вечна, делата на ръцете си не изоставяй. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение. Тебе слава подобава. на Отца и Сина и на Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин!


Просителна ектения


На литията (ако се извършва) самогласни стихири, глас 1:

Капете сладко вино, планини, а вие хълмове, скачайте като агнета, защото Господният предтеча, който ще обитава сред нас, е роден от Елисавета и при раждането си развърза немотата на баща си. Затова нека извикаме към него: Кръстителю Христов, моли се за спасението на нашите души.

О, глас провъзгласяващ Бога, светилниче на Светлината, Предтечо на Господа, ти си засвидетелствуван от Христос, че си най-първи сред пророците. Моли се за света, особено за твоето стадо да се спаси невредимо.

Йоане пророче и Предтече, ти си бил проповедник на Божия Агнец и Словото пророкувайки бъдещето и до краищата на земята предсказваше: ето Агнецът Божии, Който взима върху Си греха на света и дава на всички голяма милост.

Слава, глас 5, от св. Андрей Критски:

Елисавета се радва днес, че ражда този, който е краят на пророците и началото на апостолите, земен ангел и небесен човек, глас на Словото, воин и предтеча на Христос; той проигра в утробата при обещанието и така предизвести раждането на Слънцето на правдата; чуди се и Захария, който на старини, отхвърлил примката на мълчанието, като родител на гласа (Йоан) най-ясно пророкува: и ти, дете, ще се наречеш пророк на Всевишния, понеже ще вървиш пред Него, за да Му приготвиш пътя (Лука 1:76). Затова ангеле, пророче, апостоле, воине, предтечо, кръстителю и проповедниче на покаянието и наставниче към светлината, като глас на Словото, непрестанно се моли за нас, които с вяра честваме паметта ти..

И сега, глас същия: Богородичен: Дево, почитана от всички, ти си храм и врата на палата и престола на Царя, през която моя Избавител, Господ Христос, се яви на спящите в тъмнина (мъртвите), бидейки Слънце на правдата, искаше да просвети създадените по Свой образ със Своя ръка. И така Всевъзпявана, като имаш майчино дръзновение към Него, непрестанно се моли да се спасят нашите души.

Сугуба ектения (ако има благославяне на хлябове)

Богородице Дево, радуйся

Благославяне на хлябовете


На стиховни стихири, самогласни, глас 2:

Нека възхваляваме Йоан с псалми и химни и духовни песни, пророкът на пророците, цветето на безплодието, гражданинът на пустинята, най-великият сред родените от жени! Кръстителю и Предтечо на Спасителя, тъй като имаш дръзновение пред Христос от своето раждане, моли Го да даде мир на света, а на нашите души голяма милост.

Стих: Благословен е Господ, Бог Израилев, задето посети и извърши избавление на Своя народ. (Лука 1:68)

Дойде гласът на Словото на благодатта, проповедникът на Светлината от Светлината, който е роден на днешния ден от безплодната утроба по обещание – Йоан Предтечата. Радвайте се, хора; той дойде да подготви пътя за спасение за нас. Той се разигра в утробата и се поклони на Него, Който беше в утробата на майка Си – Агнецът, Който взема греха на света и ни дава голяма милост.

Стих: И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, понеже ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш Неговите пътища. (Лука 1:76)

Същата стихира е на Утринната след 50 псалом

Осветеният от майчина утроба, в когото се изпълни пророчеството, се ражда днес от безплодната, за да проповядва открито идването на Господ: покайте се, защото се приближи царството небесно.

Слава, глас 8. От Касси́я Константинополска:

Думите на пророк Исайя се изпълняват днес с раждането на Йоан, който беше най-голям от пророците, защото той каза: „Ето, Аз изпращам пред лицето Ти Моя Ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе“. Този, който беше войн на небесния Цар, продължи напред и наистина направи прави пътищата на нашия Бог. Той беше човек по природа и ангел по живот, защото прегърна в пълнота целомъдрието и чистотата, които му бяха в природата, отхвърляше онова, което противоречеше на природата, и се подвизаваше отвъд природата си. Нему, всички верни, да подражаваме, на неговите добродетели и да го молим да се застъпва за спасението на нашите души.

И сега: Вижте, Елисавета казва на Дева Мария: защо дойде при мене, Майко на моя Господ? Ти носиш Царя, а аз пък воина. Ти Законодателя, а аз законоположителя. Ти Словото, а аз гласа, проповядващ Царството Небесно.


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля. (Лука 2:30-32)


Трисвятое


Тропар, гл. 4:

Пророче и предтече на пришествието Христово, не знаем как достойно да те възхвалим ние, които с любов те почитаме, защото с твоето славно и почитано раждане, се разреши безплодието на родилата те и бащиното безгласие, а и въплъщението на Сина Божи на света се проповядва.

Слава, и сега,  Еже от века:

От вечност скритата непозната и на ангелите тайна, чрез тебе, Богородице, се откри на живущите на земята: Бог, въплътен в несливано съединение и заради нас доброволно приел кръст, чрез който възкреси първосъздадения, спаси от смърт душите ни!


————————————-


УТРИННА СЛУЖБА

 

Бог Господ, гл. 4

Пс. 117

  Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

  Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

  Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

  Стих 4. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.


Тропар, гл. 4:

Пророче и предтече на пришествието Христово, не знаем как достойно да те възхвалим ние, които с любов те почитаме, защото с твоето славно и почитано раждане, се разреши безплодието на родилата те и бащиното безгласие, а и въплъщението на Сина Божи на света се проповядва. (2)

Слава, и сега, Еже от века:

От вечност скритата непозната и на ангелите тайна, чрез тебе, Богородице, се откри на живущите на земята: Бог, въплътен в несливано съединение и заради нас доброволно приел кръст, чрез който възкреси първосъздадения, спаси от смърт душите ни!


Малка ектения

С: Защото Твоя е властта и Твое е Царството, силата и славата на Отца и Сина и Светият Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.


Първи седален, гл. 4, по Удивися Иосиф:

Сега израстна за нас Захариевия плод и весели с разум мислите на верните, украшението на пустинята и рода на пророците; затова и на Христа се яви предтеча и истинен свидетел на Неговото пришествие. С духовни песни заедно да възпеем Кръстителя: пророче и проповедниче на истината, моли да се спасим!

Слава, и сега, Богородичен:

Удиви се Йосиф, виждайки Твоето свръхестествено и надвишаващо ума безсеменно зачатие, Богородице, и размисляйки за росата върху руното, за неизгарящата в огъня къпина и за разцъфналия Ааронов жезъл, Твоят обручник и пазител свидетелстваше пред свещениците с думите: Девата ражда и след раждането пак Дева остава!


Малка ектения


Втори седален, гл. 8, по Премудрости:

Като начало на Христовото пришествие, преславно се роди, Йоане всехвални, глава на пророците, и като глас на Словото си призовавал: покайте се, приближи се Царството небесно. Така като приготви пътя Господен, накрая се яви Предтеча по благодат, Кръстителю и апостоле, моли Христос Бог, да дарува прошка на прегрешенията на тези, които с любов празнуват твоята света памет!

Слава, и сега, Богородичен:

Пресвета Дево, майко Христова, моля те, изцели лютите страсти на моята душа, и дарувай прощение на прегрешенията ми, които в безразсъдство извърших, като оскверних душата и тялото си, окаяния аз. О, горко ми, какво ще направя в онзи час, когато ангели ще разлъчат душата ми от страстното тяло? Тогава ми бъди помощница и най-гореща застъпница, защото в тебе имам надежда аз, твоя раб!


Полиелей К. 82

Величание:

Величаем те, Предтечо на Спасителя Йоане, и почитаме преславното твое раждане от безплодната.

Малка ектения

Седален след полиелея, гл. 8, по Повеленное тайно:

Да се радва бащата, майко развесели се, защото днес на земята си родила Пророка, Богозвания Предтеча от обещанието. Безплодната кърми младенеца Кръстителя, и се радва Захарий, като казва на родения: отвърза ми се езика с твоето идване на земята, светилниче на великата Светлина. Настина чудо преславно!

Слава, и сега, Богородичен:

Благодарим ти, Богородице, и те величаем, чиста, и ти се покланяме, като възпяваме твоето рождество, благодатна, пеейки непрестанно: спаси ни, Дево всемилостива, защото си добра, и изтръгни от демоните страшните ръкописи в часа на изпитанието, за да не се посрамим – твоите раби!


Малка ектения

Свещеникът: Защото се благослови Твоето име и се прослави Твоето царство, на Отец, и Син, и Свети Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.


Стъпални, 1 Антифон, 4 глас:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Вие, които ненавиждате Сион, засрамете се от Господа, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух.

Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и с чистота се възвисява, а чрез единството на Света Троица тайнствено се просветлява.

И сега, и винаги, и во веки веков. Амин.

От Светия Дух текат благодатни струи, които напояват всяка твар за съживяване.


Прокимен, гл 4: Ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния.

Стих: Благословен е Господ, Бога Израилев, защото посети и избави своите люде.

Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим!

Народът: Господи, помилуй.

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: И за да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според Лука.

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


От Лука (1:24-25, 57-68, 76, 80)

В онези дни зачена Елисавета, жената на свещеник Захарий, и се таеше пет месеца и казваше: „тъй ми стори Господ в дните, в които ме погледна милостно, за да снеме от мене укора между човеците“.

А за Елисавета настана време да роди, и тя роди син. И чуха съседите и роднините ѝ, че възвеличил Господ милостта Си над нея, и се радваха с нея. На осмия ден дойдоха да обрежат младенеца, и искаха да го нарекат Захария, по името на баща му. Но майка му продума и каза: „не, а да се нарече Йоан“. И рекоха ѝ: няма никой в рода ти, който се нарича с това име. И кимваха на баща му, как би искал да го нарекат. Той поиска дъсчица и написа: Йоан му е името. И всички се почудиха. И веднага му се развързаха уста и език, и той проговори, благославяйки Бога. И обхвана страх всички, живеещи около тях; и разказваха за всичко това по цялата планинска страна на Юдея. Всички, които чуха, туриха това на сърце си и казваха: какво ли ще бъде тоя младенец? И ръката Господня беше с него. И Захария, баща му, се изпълни с Духа Светаго и пророкува, казвайки: „благословен е Господ, Бог Израилев, задето посети и извърши избавление на Своя народ. И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, понеже ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш Неговите пътища“.

А младенецът растеше и крепнеше духом, и остана в пустинята до деня, когато се яви на Израиля.


50 псалом. 


Слава: По молитвите на Твоя предтеча, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилвай ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости очисти беззаконието ми.

Стихира след 50 псалом, гл 2:

Осветеният от майчина утроба, в когото се изпълни пророчеството, се ражда днес от безплодната, за да проповядва открито идването на Господ: покайте се, защото се приближи царството небесно.


Литийна молитва дякон


Канони на кръстителя, гл. 4, от минея.

Първият е творение на св. Йоан Дамаскин, с ирмосите на 8, глас 4.

Песен 1

Ирмос: Господи, роден от Дева, моля се, удави могъщият тиранин на моята душа в дълбините на свободата от страстите, за да Ти пея, като на темпан, победна песен за умъртвяването на плътта.

Припев: Кръстителю Христов, моли се за нас!

Като красиво утро, което предхожда Слънцето, потомъкът на безплодните (Йоан) ясно провъзгласява зачеването на Девата, и сега той прави просветлението на благодатта и благочестието да блести по цяла вселена!

Всехвални Йоане, „наистина ще се наречеш пророк на Всевишния, понеже ще вървиш пред лицето на Христос“, носен от Пресвятия Дух, Захария каза на тебе, синът му: „ще вървиш пред Създателя, за да подготвиш пътищата Му“. (Лук. 1:76)

Когато чу думите на божественото известие на Гавраил, Захария се показа непокорен, и бе осъден на мълчание (Лук.1:20), но бе освободен внезапно от него, защото Йоан, гласът и предтечата на Словото, се роди.

Припев: Пресвета Богородице, спаси нас!

Богородичен: Граде Божи, богоприятно жилище на Бога, почитано съкровище, Пренепорочна Богородице, пази твоето наследство, което винаги те възхвалява и почита с вяра твоето раждане.


Втори канон, творение на св. Андрей Критски, на 6, глас същия.

(Този канон е различен от гръцкия).

Песен 1

Ирмос: Да възпеем Избавителя, нашия Бог, Който наставляваше Израил в древността, когато бягаше от робството на фараона и Който го хранеше в пустинята, защото Той се прослави.

Припев: Кръстителю Христов, моли Бога за нас!

Мълчанието на стареца (Захария) е образ за тайните на писания Закон, защото както след идването на благодатта Моисей замълча, така подобаваше всички да мълчат при появата на съкровището на премъдростта**.

* Лука 1:22

** „съкровището на премъдростта“ – Софѝя, Премъдрост Божия, т.е. Христос.

Когато свещеникът кадеше в храма, ангел свише се появи и рече: дойдох да ти донеса, старче, необикновена блага вест за раждане, защото ще получиш рожба – плод от неплодната – Кръстителя на Христос!

„Защо се удиви, старче? Защо стоиш и не вярваш на този, който ти казва това?“ Тъй като вестителят е ангел, въпреки че носи образа на човек. „Затова бъди ням за известно време, до раждането на гласа на Словото“.

Като направи мълчанието на Захария образ на мълчанието на писания Закон и така ми показа проповедника, който зове към покаяние, Бог даде син на безплодната – гласа на викащия (в пустинята).

Слава: О, преславни са делата на Христовия Предтеча! Той, като разпозна преди пелените Този, Който ще ни освободи на нашите окови и освети народите, в този ден, роден от Елисавета, връща гласа на баща си.

И сега, Богородичен: Тебе, Божието вместилище и духовната лествица (стълба), по която Бог слезе и като прие формата на човек, издигна нашето естество на небето, ние всички възхваляваме като посредница на спасението.


Песен 3

Ирмос: Не с мъдрост, сила и богатство се хвалим, но с Тебе, Христе, ипостасната Мъдрост на Отца, защото никой не е свят освен Тебе, Човеколюбче!

Припев: Кръстителю Христов, моли Бога за нас!

Раждането на Владиката стана от девица, а на любимия раб – от старица и безплодна майка, така той красиво предходи чудото на чудеста. (2)

Старицата и безплодна (Елисавета) целуна майката Дева, като разбра без съмнение, че по Божията воля от Нейното раждане ще се развърже връзката на безплодието ѝ.

Богородичен: Ти безмъжно роди въплътения Бог, Пречиста, затова ме утвърди когато съм потапян от нападенията на страстите, защото няма друга помощница освен тебе.

Вторият

Ирмос: Господи, Който утвърждаваш гърма и създаваш вятъра, утвърди ме, за да мога истински да Те възпявам и да върша Твоята воля, защото никой не е свят като Тебе, Боже наш.

Припев: Кръстителю Христов, моли Бога за нас!

Елисавета, която преди беше неплодна, Христе, стана предобраз на Твоята Църква, призвана от (всички) народи, и като роди преславно, отново се показва многодетна тази, която някога е била безплодна*.

* някога е била безплодна еврейската синагога, а чрез приемането на езичниците Църквата става многодетна.

Като изправи пътищата Господни и като подготви пътеките Му, ти посочи на хората плодовете на покаянието и ги упъти по пътя към живота, пророче и проповедниче Христов.

Слава: Елисавета днес ликува, като те носи в старческите си обятия, Предтечо, и пее във възхвала: никой не е свят като Тебе, Господи Боже наш.

И сега, Богородичен: Ти свали скръбта на предците, като ни роди радост – Животодателя и Избавителя, Когото усърдно моли, Пречиста Богородице, да спаси твоето стадо.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Седален, глас 8.

Подобен: Повеле́нное:

Гласът на Словото, Предтечата, като се роди, развърза светло гласа на Захария и показа на всички закона на безплодието като каза: покайте се вие, на земята, ето дойде и се яви Иисус, Който ще избави от първородната клетва всички, които са просветени с кръщение. Наистина преславно чудо!

Слава, глас 4.

Подобен: Удиви́ся Иосиф:

Като ярко слънце синът на Захария изгря над нас от утробата на Елисавета и отпусна безгласността на баща си. И смело извиква на всички народи: „пригответе пътя на Господа, защото Той ще освободи и спаси тези, които се обърнат към Него“. Този, Когото си проповядвал, Йоане, моли Го да спаси душите ни.

И сега, Богородичен:

С твоето Божествено раждане, Чиста, ти си обновила потъналото в страсти смъртно естество на родените на земята и си издигнала всичко от смърт към нетленен живот. Затова по дълг те ублажаваме, многопрославяна Дево, както си предрекла.


Песен 4

Ирмос: Пребожественият Иисус, Който стои в славата на божествения престол, дойде на лек облак чрез нетленната длан – Божията майка, и спаси тия, които викат: слава, Христе, на Твоята сила.

Припев: Кръстителю Христов, моли Бога за нас!

Тайнство предхожда неизразимите тайни, като чрез ново законодателство, Христе, предсказва избавлението на природата от болестта, нейното изправление и обожествяване.

Исайя пророчествува за Сина от Отца, който предстои да се въплъти: Аз изпращам пред лицето Ти роденият (Йоан) на земята ангел (Мал.3:1), който е равен на ангелите и викащ: слава на Твоята сила, Христе!

„Роден съм да служа като раб на Владиката, затова и дойдох, да известя за Неговото идване, та преславно разцъфналата безплодна старица да се увери предварително в раждането на Девицата.“

Богородичен: Пребожественото Слово на Отца благоволи да се всели като в благоухаен дом в светата Богородица, чиято утроба не се повреди, нито изпита болки, защото роди Емануил, Бога и Човека.

Вторият

Ирмос: Чух славния Ти промисъл, Христе Боже, че си се родил от Дева, за да избавиш от заблудата тия, които викат: слава на Твоята сила, Господи!

Припев: Кръстителю Христов, моли Бога за нас!

Покаянието се разкри с твоето рождение, Предтечо и проповедниче. Защото само ти си проповядвал, възкликвайки: покайте се, приближи се царството небесно. (Мат. 3:2)

Девствеността се утвърждава и целомъдрието тържествува, пустинята се весели и светът празнува при раждането ти, Предтечо.

Слава: Елисавета се радва, а Захария отново говори: ето, и двамата, чрез гласа на Йоан, в старините внезапно се обновяват и просветляват.

И сега, Богородичен: Законодателят (Мойсей) те видя в древността (Изх 3:2) като неизгаряща къпина, а пък Даниил те съзерцаваше като свята планина (Дан 2:34), единствена Майко-Дево, Владичице.


Песен 5

Ирмос: Сега ще се вдигна, пророчески каза Бог, сега ще се прославя, сега ще се извися (Ис.33:10), като приех от Девата падналото (човешко) естество и го възнесох към духовната светлина на Моето Божество.

Припев: Кръстителю Христов, моли Бога за нас!

Земята издигна истински проповедник, гласът, който провъзгласи на всички Сина на Девата с езика на Духа: Този, Който е правда, се наведе от небето към нас в телесна форма.

Господ те постави за истински светилник на Христос, защото ти просвещаваш всички, обличаш враждебните към Него в срам като с дреха, като възвестяваш искрено Сина и Словото Божие!

Цялото творение се радва на твоето раждане, божествени (Йоане), защото ти се яви като земен ангел, предтеча и небесен човек, показвайки ни въплътения небесен Бог.

Богородичен: Гласовете на пророците разказваха за чудните ти дела,  Пречиста, наричайки те нескверна планина, врата и сияещ свещник, от които  наистина блесна чудотворната Светлина върху целия свят като огнени знаци.


Вторият

Ирмос: Нека ме озари светлината на Твоите заповеди, Господи, защото от зори духът ми се стреми към Тебе и Те възпява, защото Ти си наш Бог и прибягвам при Тебе, Царю на мира.

Припев: Кръстителю Христов, моли Бога за нас!

Ти, Слънце на правдата, предварително подготви звездата – Твоя кръстител Йоан, който според обещанието се роди в този ден и отвърза гласа на своя родител.

Не говори, не противоречи, свети старче, защото Гавриил ти говори, първият от архангелите, разкривайки тайните на Бог и Неговото слизане при нас.

Старче, не бъди невярващ, защото Бог дава обещание, че ще родиш син в старините, на чието раждане мнозина ще се зарадват, защото той ще дойде в силата на Илия (Лука 1:17).

Слава: Пророче, проповедниче, Предтече, израснал от безплодна, възвестителю на покаянието, възпитаник на пустинята, светилник на Светлината, моли се за всички, които те почитат с вяра.

И сега, Богородичен: Възпяваме те, Владичице, като непроходима врата, неизгаряща къпина и недокосната планина, от която е отсечен Камъка, въплътен от тебе, майко на Твореца на всичко.


Песен 6

Ирмос: Дойдох в морската дълбина и ме потопи бурята на многото грехове, но Ти като Бог, изведи от дълбините моя живот, Многомилостиви.

Припев: Кръстителю Христов, моли Бога за нас!

Ти като пророк разпозна Бог Слово още в майчина утроба, и като Го възвестяваш с език там, ти Го изповядваш в тъмната стая, обожен от непристъпната Светлина! (2)

Никога безмълвен като глас на викащия, Кръстителю, не преставай да умоляваш Избавителя на света, да освободи от душевно безплодие тези, които възпяват твоето раждане!

Богородичен: Твоята чиста утроба се яви, Богородице, като непристъпно жилище на Божеството, на Което небесните войнства не могат да гледат без боязън!

Вторият

Ирмос: Бурята на помислите ме застигна и ме завлича в дълбината на безмерните грехове, но Ти, добър Кормчию, скоро побързай и ме насочи както пророка, и ме спаси.

Припев: Кръстителю Христов, моли Бога за нас!

Днес се ражда възпитаникът на пустинята Йоан, проповедникът на покаянието и истинският свидетел на благодатта, Предтечата на Словото и звездата, която сияе пред явяването на Светлината.

Днес с твоето раждане, Предтечо, неотклонно се приближава приготвената секира, която заплашва да отсече безплодните души и засажда плодовете на добродетелта.

Когато научи, Йордан преславно се зарадва и тържествува; а като чу за Йоан, че е роден от неплодна утроба, морето заликува, играейки с водите.

Слава: Светилникът, който се яви преди идването на Светлината, проповядва за Агнеца Божи, Спасителя, Който огря земята със светлина и духовно се пожертва за цялото творение.

И сега, Богородичен: Като роди бездната на милостта, удави бездната на моите страсти с морето на твоето състрадание, дай ми порой сълзи от душата ми, Божия родителко, Всенепорочна.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Кондак гл. 3: Безплодната преди, сега предтечата на Христа ражда, а Той (Христос) е изпълнението на всяко пророчество, защото Него пророците проповядваха, на Него в Йордан – ръка положи, като по този начин се яви Пророк на Божието Слово, проповедник, а така също и предтеча.

Икос: Да възхвалим сега Господния предтеча, когото от безплодна утроба Елисавета роди на свещеника, но не безсеменно; единствено Христос премина непроходимото вместилище безсеменно. Безплодната роди Йоан, но не без мъж го роди, а Иисус, чрез осенението на Отца и Духа Божи, чистата Дева роди. Пророк, проповедник и предтеча на Безсеменния се яви от безплодната.

Синаксар: В този месец, в двадесет и четвъртия ден празнуваме рождеството на почитания, славен пророк, предтеча и кръстител Йоан. По неговите молитви, Христе Боже наш, помилвай и ни спаси. Амин!


Песен 7

Ирмос: Трима юноши във Вавилон, смятайки заповедта на мъчителя за безумие, извикаха сред пламъците: благословен си, Господи, Боже на отците ни! (Дан. 3:26)

Припев: Кръстителю Христов, моли Бога за нас!

Цялото естество на родените на земята преди беше в мрак, Предтечо, но ти се появи, сякаш утро, което извика: благословен си, Господи, Боже на отците ни!

Твоето славно раждане от безплодната, Предтечо, изцели цялото ни болно естество, като го научи да пее: благословен си, Господи, Боже на отците ни!

Ти се роди от безплодна, Предтечо, защото от безплодния закон наистина дойде благодатта, която пее на Христос: благословен си, Господи, Боже на отците ни!

Богородичен: Благословена Дево, моли се за нас, които ти се молим, защото на тебе всички се уповаваме и тебе възпяваме: Владичице, не презирай твоите раби.

Вторият

Ирмос: В персийската пещ Авраамовите отроци, разпалвани повече от любовта към благочестието, отколкото обгаряни от пламъка, викаха: благословен си в храма на Твоята слава, Господи!

Припев: Кръстителю Христов, моли Бога за нас!

Захария, мълчалив за известно време, наруши мълчанието с писане, а като заговори отново при твоето раждане, Предтечо, възвести най-славно за благодатта на Духа.

Бездетната всепочитана Елисавета се оприличава на древната безплодна синагога, която беше осквернена с жертви и нечистотии, а сега се хвали с красотата си и с новороденото.

В този ден, при раждането на Предтечата, се изостря духовната секира, с която се посичат всички бунтувания на страстите и тайнствено процъфтяват плодовете на покаянието.

Тебе почитаме, Йоане Предтечо, като посредник между старото и новото, който изправяш пътеките за Христос и с духовната лопата очистваш вършилото на греховете.

Слава: Нека всички възпеем славния Йоан, роденият от неплодната, Предтечата и проповедника на покаянието, като звезда, която бърза пред Слънцето – Христос нашия Бог.

И сега, Богородичен: Богородице Дево, не преставай да молиш за всички Този, Който безсеменно се всели в твоята утроба и от неизказано и крайно смирение се роди, и обедня заради нас.


Песен 8

Ирмос: Всесилни Избавителю на всички, Ти слезе при благочестивите младежи всред пламъците, като ги ороси и ги научи да пеят: всички дела Господни, благословете, пейте на Господа! (Дан. 3:57)

Припев: Кръстителю Христов, моли Бога за нас!

Мойсей беше раб на Този, Който даде Закона, а пък Иисус – Богът на Новия Завет, затова сега Предтечата пее като (наш) застъпник: всички дела Господни, благословете Господа!

Излезе гълъб от запустялата утроба, Христовият Предтеча се принася на Църквата като богонасаден клон и пее: всички дела Господни, благословете Господа!

Богоносни хора, свят народ, бъдете като гълъба Христов, живейте в целомъдрие и медоточно възпявайте: всички дела Господни, благословете Господа!

Троичен: Озарени от тричислената светлина на нетварното, единно Божество, Което православно възпяваме с немлъкващи уста, като Го почитаме: всички дела Господни, благословете Господа!

Вторият

Ирмос: Владико, Ти създаде всичко с премъдростта Си и заздрави дъното на земята, както знаеш, като постави основата ѝ върху безкрайните води; затова всички възкликваме в песни: всички дела Господни, непрестанно благославяйте Господ!

Припев: Кръстителю Христов, моли Бога за нас!

Позна́л еси́, Предте́че, Ему́же поклони́лся еси́ пре́жде рождества́ и пре́жде пеле́н твои́х, Христа́ Жизнода́вда, и взыгра́ньми показа́л еси́ Сего́, Го́спода Твоего́ наре́к, взаи́м взем ма́терний язы́к к пе́нию Христа́, Бо́га на́шего.

Концы́ днесь вселе́нстии предпра́зднуют, ра́дуются А́нгели и ду́си пра́ведных, живу́щии веселя́тся, уме́ршии же па́ки, Иоа́нну ро́ждшуся, прие́мше им про́поведь всех Спа́са Го́спода.

Подо́бяся днесь Иоа́нну, Иорда́н мо́крыми быстрина́ми игра́ше пресла́вно, слы́ша ражда́ема равноа́нгельнаго житие́м от ста́рицы непло́дны, исправля́ющаго пути́ и стези́ Госпо́дни и мир крести́вшаго.

Слава: Начерта́ днесь Заха́рия на дсце и́мя богонарече́нное проро́ка и Предте́чи, молча́ же воззва́: Иоа́нн да нарече́тся рожде́йся мне на ста́рость. Подо́бно есть от обеща́ния ро́ждшемуся стра́нное зва́ние.

И сега, Богородичен: Кре́пко утеше́ние и непосты́дну наде́жду, сте́ну необори́му и Боже́ственно предста́тельство лю́дие Твои́ и́мут Тя, и́же Тя сла́вят, Де́во, и, спаса́еми, зову́т приле́жно: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.


Песен 9

Ирмос: Чистата, божествена и неизразима тайна се извършва явно в тебе, пречиста Дево, защото заради милосърдието Си Бог се въплъти от тебе. Затова те величаем като Богородица!

Припев: Кръстителю Христов, моли Бога за нас!

Ето гласът, който върви отпред, пее сега на безплодните и пусти сърца: Пригответе сега път на Христос, защото Той идва в слава! Него, подчинявайки се, величаем.

Предтечо, ти сякаш в древни времена чрез Пресветия Дух явно си проповядвал Сина, Агнецът Божий, Който взема греха на света, така че изпроси за твоето стадо да бъде избавено от греховете.

Троичен: Да прославим ние, верните, като православно възпеем тричислената Единица, единосъщната Троица, Която божествено ни озарява и ни изпълва душите със светлината на непомрачимата светлина.

И сега, Богородичен: Ти, която царуваш над всички създания, дарувай на твоите люде победни венци, покори под нозете им непокорното войнство (на врага), за да те величаем като Богородица.

Вторият

Ирмос: Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят. (Лук. 1:49-50)

Припев: Кръстителю Христов, моли Бога за нас!

В тебе́ вели́кое се и пресла́вное Бог сотвори́ зна́мение, свяще́нниче: по ста́рости бо сы́на и по умерщвле́нии удо́в ражда́еши Предте́чу.

Да слы́шат непло́ды и да воспою́т Бо́га, се бо Елисаве́ть вопие́т: по ста́рости сы́на и по умерщвле́нии удо́в ражда́ю Предте́чу.

Весели́ся, Заха́рие, и ра́дуйся ны́не о Бо́зе: се бо Елисаве́ть сосцы́ пита́ет по ста́рости сы́на и по умерщвле́нии удо́в ражда́ет Предте́чу.

Слава: Сла́ва Да́вшему непло́дней по ста́рости плод, ста́рцу и проро́ку сы́на, гото́вяща Ему́ лю́ди соверше́нны, Боже́ственнаго Предте́чу.

И сега, Богородичен: В Тя всели́вся, И́же в не́дрех сый Оте́ческих роди́ся без стра́сти и тли и приведе́ нас за милосе́рдие Отцу́ и Боже́ственному Ду́ху.


Катавасии, гл. 4 (до 8-ма песен) Отвèрзу устà моя.

Песен 1

Ще отворя устата си, и ще се изпълнят с Дух Свети, и ще произнеса дума за Царицата Майка, и ще се явя светло тържествуващ, и радвайки се, ще възпея нейните чудеса.

Песен 3

Богородице, жив и изобилен изворе, духовно укрепи в твоята божествена слава събралите се в хор твои певци и ги удостой с венци на славата.

Песен 4

Пребожественият Иисус, Който стои в славата на божествения престол, дойде на лек облак чрез нетленната длан – Божията майка, и спаси тия, които викат: слава, Христе, на Твоята сила.

Песен 5

Всичко дойде в удивление от твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, си носила в утробата си Бога, Превъзнесения над всичко, и си родила Безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Песен 6

Богомъдри, като чествуваме тоя божествен всепочитан празник на Божията майка, дойдете да пляскаме с ръце и славим Бога, Който се роди от нея.

Песен 7

Богомъдрите отроци не почетоха тварта наместо Твореца, но като потъпкаха мъжествено огнената заплаха, радваха се и пееха: благословен си Ти, Препрославени Господи и Боже на нашите отци!

Песен 8

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благочестивите отроци бяха запазени в пещта от Богородичното раждане, което тогава беше предобразувано, а сега е действително. То подбужда цялата вселена да ти пее: Всички твари, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове.


Дяконът: Богородицата и майка на Светлината, с песни да възвеличим!

Честнейшую 

Народът: (речитатив) 1. Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека. 

Песен 9

Нека се радва всеки земнороден, просвещаван духовно, а естеството на безплътните умове, което почита свещеното тържество на Божията майка, нека тържествува и вика: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Приснодево.


Малка ектения

С: Защото Те хвалят всички небесни сили, и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков.


Светилен, по Жени услишите:

Радостното рождение на предтечата днес, отпуска мъката на бащиното безгласие и майчиното безплодие, възвръща истинската радост и веселие. Затова и всяка твар го празнува светло.

Слава, и сега:

Пророците проповядваха, апостолите поучиха, а мъчениците богомъдро, ясно изповядаха твоя Син, Богородице, Бога на всички, пречиста. С тях ние те величаем, защото чрез тебе се избавихме от древното осъждане.


Хвалитни стихири на Всякое дихание, на 4, гл. 8: по О, преславнаго!

4. Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

О, преславно чудо! От престарялата майка, предвъзвестителя на Словото Божие – Йоан, бърза днес да се роди, а свързаният език по най-ясен начин обясни рождеството. О, неизказан промисъл Твой, Владико! По неговите молитви, Христе, спаси нашите души, като единствен милосърден!

3. Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3)

О, преславно чудо! Измежду родените от жени, той е най-висшия от пророците, развързва осъждането на майчиното безплодие, и който дойде с духа и силата на Илия, пътя Господен да изправи. О, неизказан промисъл Твой, Владико! По неговите молитви, Христе, спаси нашите души, като единствен милосърден!

2. Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

О, преславно чудо! Проповядвайки на хората Христовото унижение, Йоан се явява по-висш от всички с този глас, и развързва с Божествена сила безплодието на родилата го и Захариевия език. О, велики Твои чудеса, Владико! По неговите молитви, Христе, спаси почитащите Твоя велик Предтеча!

1. Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

О, преславно чудо! Измежду родените от жени, той е върховен пророк и предтеча, най-висшия от пророците, и предвъзвестител на идването Христово, играейки още от майчина утроба. О, твърде много са Твоите дарове, Човеколюбче! По неговите молитви, Христе, спаси нашите души като Всесилен.

Слава, гл. 6:

Звездата на звездите – Предтечата, от безплодната утроба на земята днес се ражда, Йоан Боговъжделеният, и явява Христовата заря, Изтока свише, на правото идване на верните.

И сега, Богородичен: Богородице, ти си истинската Лоза, която ни отгледа Плодът на живота, затова ти се молим на тебе, Владичице, да се молиш заедно със светите апостоли, да помилва нашите души.


Велико славословие


Тропар, гл. 4:

Пророче и предтече на пришествието Христово, не знаем как достойно да те възхвалим ние, които с любов те почитаме, защото с твоето славно и почитано раждане, се разреши безплодието на родилата те и бащиното безгласие, а и въплъщението на Сина Божи на света се проповядва.


———————————————————


На Литургията


Делнични антифони. След входа тропари: на Предтеча, на храмовия светия, кондак „Предстательство христиан“

Апостол, стр. 509, Рим. 13:11-14:4

Братя, сега е по-близо до нас спасението, нежели когато повярвахме. Нощта се провали, а денят се приближи: да отхвърлим, прочее, делата на мрака и да наденем оръжието на светлината. Като в ден, да се държим благоприлично, без да се предаваме нито на срамни гощавки и пиянство, нито на сладострастие и разпътство, нито на раздор и завист; но облечете се в Господа нашего Иисуса Христа, и грижите за плътта не превръщайте в похоти. Немощния във вярата приемайте без препирни за мнения. Един вярва, че може да яде всичко, а немощният яде зеленчук. Който яде, да не презира оногова, който не яде; и който не яде, да не осъжда оногова, който яде, понеже Бог го е приел. Кой си ти, който съдиш чуждия слуга? Пред своя Господар стои той, или пада. И ще бъде изправен, защото Бог е мощен да го изправи.


Алилуйя, гл. 1:

Благословен е Господ, Бог Израилев, задето посети и извърши избавление на Своя народ. (Лук. 1:68)

Стих: И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, понеже ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш Неговите пътища. (Лук. 1:76)


Евангелие на Предтечата. Лука 1:1-25, 57-68, 76-80


Причастен „В памят вечную“

No comments:

Post a Comment