Tuesday 13 June 2023

Свети препмчк Онуфрий (Манасий) Габровски

Преподобномъченик Онуфрий

(Манасий) Габровски


Вечерна

Блажен муж.

Господи, воззвах (Пс. 140), на 4, глас 1:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе; побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян; издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи.


Стихири на преподобния, гл. 1: Подобен: Всехвалнии мученицы

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6-7А)

Твоята победа, мъдри Онуфрие, която си издигнал срещу измамата (на мюсюлманите) е светла, както е и светло страданието ти, светъл живота ти, и затова Христос, животодателя, предложи светъл венец за твоята глава, която като целуваме с любов, с вяра те почитаме.

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Незалязващата сияйна светлина на Трислънчевия Бог изгря в тебе, Онуфрие, и те показа на небесата светъл като втора светлина за ангелските хорове, защото, като проля своята кръв, ти се обожестви от участието си (в божествеността), досточудни.

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Раздаде тленното богатство на бедните и се завтече като лъв в борбата, твърди Онуфрие, бидейки измъчван, мъжествено се бори с отстъпника сатана и одържа славна победа над него, укрепен от силата на Христос.

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. (Пс. 116:2)

Мечът на мъчителя беше твоята стълба към небесните и божествени селения, мъчениче мъдри, където си се заселил с ангелите и с неизразима радост възпяваш трисвятата Троица – Отец и Син и Светия Дух, и се молиш за нашите души.

Слава, на преподобния, гл. 8:

Поразен в сърцето от божията любов, ти пожела да бъдеш съучастник на Христос в страданията, затова и достигна до съвършен мъж в мярката на пълнотата на Христовата възраст, чрез извършване на божествените добродетели като съвършен човек, ти смело изповяда Същия съвършен Бог пред мъчителите, Онуфрие, славно българско цвете. Заради Него и беше доброволно заклан, прие венец на победата, и като имаш дръзновение, моли се за почитащите те.

И сега, първи Богоpодичен (догматик), гл. 8: Небесният Цар поради човеколюбие се яви на земята и живя сред хората, а освен че прие плът от чистата Дева и се роди от нея, заедно с това е единствен Син, двоен по природа, но не по личност, затова наистина Го признаваме за съвършен Бог и съвършен Човек и изповядваме Христос, нашия Бог; Него моли, безмъжна майко, да помилва нашите души!


Вход с кадилница. Свете тихий

Най-древната християнска молитва

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бога – Отец, Син и Свети Дух; Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.


Прокимен на деня.


Паримии

Из Притчи Соломонови – чтение. 

Праведниците живеят довека; наградата им е у Господа и грижата за тях у Вишния. Затова те ще получат царство на славата и венец на красотата от ръката на Господа, защото Той ще ги закрили с десницата и ще ги защити с мишцата. Той ще вземе за всеоръжие Своята ревност, и ще въоръжи тварите за отмъщение на враговете; ще облече за броня правдата, и ще Си наложи за шлем нелицеприятния съд; ще вземе за непобедим щит светостта; строгия Си гняв ще изостри като меч, и светът ще се опълчи с Него против безумците. Ще захвъркат праволучни светкавични стрели, и от облаците, като от силно опнат лък, ще полетят в луната, и като от каменометно оръдие с ярост ще се изсипе град; ще възнегодува против тях морската вода, и реките свирепо ще ги издавят; ще въстане против тях духът на силата и ще ги разнесе като вихър. Тъй беззаконието ще опустоши цялата земя, и злодеянието ще катурне престолите на силните. Затова, слушайте, царе, и разберете, научете се, съдии от земните краища! Внимавайте, вие, които владеете множествата и които се гордеете пред народите! От Господа ви е дадена властта, и силата – от Вишния. 

Из Притчи Соломонови – чтение. 

Душите на праведните са в Божия ръка, и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минаваха за умрели, и краят им се считаше за погибел, и заминаването им от нас – унищожение; но те си пребъдват в мир. Защото, макар в очите на хората и да се наказват, тяхната надежда е пълна с безсмъртие. И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствани, защото Господ ги е изпитал и ги е намерил достойни за Него. Той ги е изпитал като злато в горнило и ги е приел като най-съвършена жертва. Когато им се въздава, те ще блеснат като искри, които лазят по стърнище. Ще съдят племена и ще владеят над народи, а над тях ще царува Господ вовеки. Които се Нему надяват, ще познаят истината, и верните в любовта ще пребъдат у Него; защото благодат и милост има за светиите Му и промисъл за избраниците Му. 

Из Притчи Соломонови – чтение. 

Праведникът и да умре рано, ще бъде в покой, защото не в дълговечността е честната старост, и не с броя на годините тя се измерва. Мъдростта е седина за людете, и безпорочният живот – възраст на старостта. Като благоугодил Богу, праведникът е обикнат и, като живял посред грешници, е прибран; грабнат е, да не би злоба да измени разума му, или коварство да прелъсти душата му. Защото упражнението в нечестие помрачава доброто, и вълнението на страстта развратява незлобивия ум. Достигнал съвършенство в кратко време, той е навършил дълги години; защото душата му е била угодна Господу, затова и побързал да излезе изсред нечестието. А хората видяха това, и не разбраха, дори и не помислиха, че благодат и милост има за светиите Му и промисъл за избраниците Му. 


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


Стиховни стихири, гл. 5.

Радвай се, преподобни Онуфрие, достоен за удивление, ти наистина въоръжен с божествените оръжия на постническите подвизи – пост, потоци сълзи, свети молитви, коленопреклонение, бдение и умъртвяване на тялото, и облечен с цялото божествено всеоръжие на Духа, най-храбро пострада и доблестно спечели бляскави победи над измамата, и проповядва само Христос, Който е Господ на всичко и Спасител; чрез твоите молитви умилостиви Го към нас.

Стих: Страшен си Ти, Боже, в Твоето светилище. Бог Израилев. (Пс. 67:36)

Радвай се, преподобномъчениче Христов, почитано българско клонче, божествено Атонско възпитание, славо на страдалците и украсо на монасите, Онуфрие, велика крепост на верните, наистина непоклатима основа на Църквата, най-ясен проповедник на Божествеността на Христос, победителю над заблудата, изобличителю на нечестивите, застъпниче на България и защитниче на Хиос, който ти освети с проливането на твоята почитана кръв.

Стих: Към светиите, които са на земята, и към Твоите избраници – към тях е всичкото ми желание. (Пс. 15:3)

Радвай се, богомъдри Онуфрие, ново допълнение на монасите, трикратно блажени. Радвай се, поборнико на вярата и изобличителю на заблудата, който получи мъдрост от Христос и от Бога уста, на които противопоставящите се не успяха с нищо да противоречат или да увещаят тебе, който изповядваш Бога, защото ти имаше Христос, Който говореше в тебе, блажени.

Слава на преподобния, гл. 6:

Чрез вярата в Бога ти получи знание за Бога, чрез знанието за себе си придоби любов, а чрез любовта към добродетелите ти постигна съвършенство, прие отплата да умреш в кръв, както пожела, трижди блажени, и се удостои да бъдеш съобщник на Христовите страдания; не преставай да Го молиш за тези, които с вяра и любов празнуват твоето блажено страдалчество.

И сега, Богородичен: Творецът и моят Избавител, Христос Господ, като се роди от твоята утроба и облече в моята плът, освободи ме от проклятието на Адам, затова, най-чиста Дево, ние те възхваляваме непрестанно като Божия майка и Девица с ангелския поздрав: радвай се, Владичице, застъпнице, защитнице и спасение на нашите души!


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропар на преподобномъченикa, глас 4

Чрез поток сълзи, изтощаване с пост, непрестанна молитва и коленопреклонение, и всенощни бдения, всечудни Онуфрие, невеществения огън на Господнята любов се разпали в твоето сърце, преподобни, и заради Христос безстрашно си тръгнал на смърт, затова Той те направи съучастник на мъчениците и преподобните. Моли Го да се спасят нашите души.

Слава, и сега, Богородичен: Еже от века утаеное 

От вечност скритата, непозната и на ангелите тайна чрез тебе, Богородице, се откри на живеещите на земята: Бог, въплътен в несливано съединение и заради нас доброволно приел кръст, чрез него възкреси първосъздадения и спаси от смърт душите ни!


———————————————————


Утринна

Шестопсалмие, Велика ектения,


Бог Господ, гл. 4

Пс. 117

Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

Стих 4. Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.


Тропар на преподобномъченикa, глас 4

Чрез поток сълзи, изтощаване с пост, непрестанна молитва и коленопреклонение, и всенощни бдения, всечудни Онуфрие, невеществения огън на Господнята любов се разпали в твоето сърце, преподобни, и заради Христос безстрашно си тръгнал на смърт, затова Той те направи съучастник на мъчениците и преподобните. Моли Го да се спасят нашите души.

Слава, и сега, Богородичен: Еже от века утаеное 

От вечност скритата, непозната и на ангелите тайна чрез тебе, Богородице, се откри на живеещите на земята: Бог, въплътен в несливано съединение и заради нас доброволно приел кръст, чрез него възкреси първосъздадения и спаси от смърт душите ни!


Малка ектения: Възглас: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи седален на преподобния, глас 1.

Подобен: Гроб Твой Спасе:

Като ставаме рано, с песни възхваляваме твоите подвизи, които си понесъл достойно, всечудни Онуфрие, изтощен от пост, но си бързал да покориш по-лошото на по-доброто и да подчиниш плътта на духа.

Слава: И сега: от Октоиха.


Втори седален, глас 3, Подобен: Божественныя:

Твърдо бе решил да умреш, преподобномъчениче, и беше причислен твоя изход към Господа и преминаването ти на небето като нещастие, за пустомъдрите – като напразна смърт, но от Бога ти бе даден божествения мир, който превъзхожда всеки ум, Онуфрие.

Слава: И сега: от Октоиха.


Полиелей и величание на преподобния (стр. 91)


Малка ектения: Защото се благослови Твоето име и се прослави Твоето царство…


Седален след полиелея, глас 4, По: Удивися Иосиф:

Застана пред събранието на нечестивите агаряни, ясно изповяда Христос, като Бог и човек, Твореца на всичко и Господаря, и смело изобличи тяхното беззаконие, доблестни страдалче, и с меч ти бе отсечена главата, Онуфрие, затова си приел нетленен венец от Христос.


Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И сега: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.


Прокимен, глас 4: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. Стих: Какво да въздам Господу за всичките Му благодеяния към мене? (Пс. 115:6, 3)


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй.

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отца и Сина, и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: И да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според Марк.

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Евангелие на преподобния (от Марко, зачало 37)

Рече Христос на учениците Си: който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва. Защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби; а който погуби душата си заради Мене и Евангелието, той ще я спаси. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си? Защото, който се срами от Мене и от думите Ми в тоя прелюбодеен и грешен род, и Син Човечески ще се срами от него, кога дойде в славата на Отца Си със светите Ангели. И рече им: истина ви казвам: тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят царството Божие, дошло в сила.


50 Псалом (чете се)


Слава: По молитвите на преподобния, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира, глас 1:

Като се отрече от света и се очисти предварително чрез пост от всяка сквернота на плътта и духа, всечудни Онуфрие, целия си се осветил, живеейки като ангел в тяло. Като прибави към постничеството още и страдание заради вярата, получи двоен венец от Христос, прославян заедно с преподобните и мъчениците. Моли се за нашите души.


Литийна молитва (дяконът)


Канон (непреведен)

Кондак на преподобния, глас 3, Подобен: Дева днесь:

Товето светло страдалчество и божествено отсичане слезе със светото Рождество Христово, видя се и от светото Богоявление, за да имаш, преподобномъчениче, от двете страни светла слава, славни Онуфрие страдалче Христов. 

Икос: Пребивавалият отначало в пост, а след това украсил се в страдалчество, божествения Онуфрий, дойдете да го възхвалим, о христолюбци и любители на мъчениците, като се дивим на неговото божествено обръщане: отричането от света и подчинението на Христос, чрез отсичане на своята воля с безкрайни сълзи, продължителни трудове дни и нощи, протяжни молитви и всенощни бдения, със сърдечно съкрушение, с нищо несравнимо умиление и смирение, отново придоби Христос заради тях и изпро̀си от Него да умре чрез кръв, на които думи се учудваме и като запеем гласно заедно: блажени Онуфрие, славо и похвало на цяла България, не преставай да се молиш за нас, които с вяра те възхваляваме и почитаме твоята памет, страдалецо Христов.

Синаксар: В седемнадесетия ден на юни празнуваме подвига на мъчениците Мануил, Савел и Исмаил (Ишмаел) и преподобния наш отец Онуфрий Габровски (+1818). По техните молитви, Христе Боже, помилвай и ни спаси. Амин.


Катавасии: Отвèрзу устà моя, гл. 4:

Песен 1

Ще отворя устата си и ще се изпълнят с Дух Свети, и ще произнеса дума за царицата майка, и ще се явя светло тържествуващ, и с радост ще възпея нейните чудеса.

Песен 3

Богородице, която си жив и изобилен източник, укрепи събралия се духовен хор от твои певци и чрез божествената си слава ги удостой с венци на славата.

Песен 4

Пребожественият Иисус, Който стои в слава на божествения престол, дойде на лек облак и чрез нетленна длан спаси тия, които казват: слава, Христе, на Твоята сила.

Песен 5

Всички се удивиха на твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, носи в твоята утроба превъзнесения над всичко Бог и роди безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Песен 6

Богомъдри, като честваме тоя божествен и всепочитан празник на Богомайката, дойдете да пляскаме с ръце и да славим Бог, Който се роди от нея.

Песен 7

Богомъдрите младежи не се поклониха на творението вместо на Твореца, но мъжествено презряха огнената заплаха и с радост пееха: благословен си, препрославлени Господи и Боже на отците ни!

Песен 8

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благочестивите младежи бяха запазени в пещта от Богородичната рожба, която тогава беше предобраз, а сега е действителност; Той кара цялата вселена да ти пее: всички твари, възпявайте Господ и Го превъзнасяйте във всички векове.

Честнейшую.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Народът: (речитатив) Душата ми величае Господа и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

9-та песен от катавасиите

Нека се радва всеки човек, просвещаван духовно, а естеството на безплътните умове нека почете свещения празник на Богомайката, като тържествува и казва: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Приснодево.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили, и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.


Светилен. Подобен: Со ученики взыдем:

Да почетем днес, всички верни, святата памет на страдалеца с песни и химни, казвайки му с любов: мъдри в добродетелите Онуфрие, моли Този, Когото си възлюбил и проповядвал, да ни даде прошка на греховете и да се избавим от бъдещите мъки, и да получим Царството.

Слава на преподобномъченика, Подобен: Небо звездами:

Преподобномъчениче Господен, Онуфрие страдалче, възпяваме твоите подвизи и благоговейно празнуваме твоята винаги почитана памет на светлото ти мъченичество.

И сега, от Октоиха.


Хвалитни стихири

Глас 1, Всякое дихание, (Пс. 150)

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Подобен: Всехвалнии мученицы:

4. Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Всехвални мъчениче Христов, страдалче Онуфрие, приеми божествената любов от усърдно славещите те в песнопения и умилни песни, и поменавай твоето отечество с всички, които те хвалят, и чрез твоите към Бога молитви, ги избави от всякакви беди и скърби.

3. Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3)
Като предстоиш сега пред Бога, всеславни Онуфрие, и си изпълнен с божествена слава, събран с редиците на преподобните и светите мъченици, спомняй си тези, които възпяват твоето страдание по Бога, и се покланят с вяра и любов на твоя образ.

2. Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

След отсичането на твоята глава, поради суровостта на съдиите беше хвърлено в морето твоето свето тяло, страдалецо, с всичката окървавена пръст, понеже не можеха да гледат да му се покланят верните люде, но пък видяха да бъде целуван образа на твоето свето изображение.

1. Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

Глас 2. Подобен: Еда от древа:

Покланям се до земи в удивление пред твоя свят и жадуван образ, затова ми дай изцеление на душата и тялото с твоите молитви към Бога, и направлявай целия ми живот по пътеките на добродетелите, свети Онуфрие, който си ближен на Христос, моя Бог и утеха в моите скърби.

Слава, на преподобномъченика, глас 8:

С Божия сила от причастието с пречистите тайни си се облякъл, безстрашно си застанал пред беззаконното съдилище, и като имаше в себе си Христос да говори, дръзновенно си изобличил нечестието на злото в събора на многото мъчители, които ти отсякоха главата, с Христос си се събрал, Онуфрие, и живееш вечно с Него. Слава на Неговата благост. Но ти, похвало на българите и украшение на Атон, като имаш дръзновение към Него, не преставай да се молиш за своя народ и всички, които те възхваляват.

И сега, от Октоиха.


Велико славословие


Тропар на преподобномъченика, глас 4

Чрез поток сълзи, изтощаване с пост, непрестанна молитва и коленопреклонение, и всенощни бдения, всечудни Онуфрие, невеществения огън на Господнята любов се разпали в твоето сърце, преподобни, и заради Христос безстрашно си тръгнал на смърт, затова Той те направи съучастник на мъчениците и преподобните. Моли Го да се спасят нашите души.


No comments:

Post a Comment