Thursday 29 June 2023

Връщане мощите на свети Иван Рилски от Търново в Рилския манастир (ц.с.)

Връщане мощите на свети Иван Рилски от Търново в Рилския манастир през 1469 година


НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. 


На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 5.

Подобен: Преподо́бне о́тче:

Преподо́бне о́тче, Богому́дре Иоа́нне, е́же па́че ума́ блаже́нства жела́нием распала́емь, и ми́ра суеты́ отре́кся, и в пусты́ню Ры́льскую всели́вся, пи́щу вмени́л еси́ вышеесте́ственное воздержа́ние, нищету́ же – бога́тство и́стинное, па́че вся́каго благосла́вия – ху́дость, напа́сти же и многоразли́чная от бесо́в искуше́ния упокое́ние. Те́мже ны́не жела́емых край я́ко дости́г, проси́ нам ми́ра и ве́лия ми́лости.


Преподо́бне о́тче, всече́стне Иоа́нне, о́крест моще́й твои́х предстоя́ще, восхваля́ем труды́ твоя́ и страда́ния, сла́вим равноа́нгельное воздержа́ние, блажи́м по пусты́ни ме́стная прехожде́ния, диви́мся чудесе́м, и́миже обогати́лся еси́, почита́ем па́мять твою́ святу́ю, возвеща́ем честна́я пренесе́ния, усе́рдно пое́м днесь возвраще́ние и согла́сно зове́м в честне́м хра́ме твое́м: проси́ нам ми́ра и ве́лия ми́лости.


Преподо́бне о́тче, равноа́нгельне Иоа́нне, во мно́зем терпе́нии неде́ланною те́ло пита́л еси́ пи́щею, ду́шу же непреста́нною просвеща́л еси́ моли́твою, до́ндеже Бо́гови прибли́зился еси́ и, дея́нием наче́н, виде́нием же соверши́в, дух твой в блаже́нная возне́сл еси́ селе́ния, те́ло же твое́ на земли́ нетле́нно соблюде́ся, его́же днесь возвраще́ние любо́вию почита́юще, вопие́м ти: проси́ нам ми́ра и ве́лия ми́лости.

Слава, глас 6:

Прииди́те, те́ло обсту́пим ди́внаго Иоа́нна многотерпели́вное, бе́сы посрами́вшее и А́нгелы возвесели́вшее, житие́м жесто́ким Бо́гу угоди́вшее и ле́тными прехожде́ньми тле́нию неподпа́дшее. Весели́теся, и́ноцы, в горе́ Ры́льстей живу́щии, се бо преподо́бный с ва́ми жи́тельствовати па́ки прии́де, и до́блественне на стра́сти дерза́йте, наста́вника иму́ще, неви́димо вас свои́ми моли́твами укрепля́юща, к нему́же вку́пе вси возопии́м, глаго́люще: ра́дуйся Иоа́нне, Тро́ицы честно́е жили́ще, рая́ жи́телю и Ца́рствия Христо́ва насле́дниче. Ра́дуйся, чуде́с мно́жеством от Христа́ Бо́га на́шего обогаще́нный, моли́твенниче и те́плый наш предста́телю. Но я́ко дерзнове́ние име́я ко Го́споду, не преста́й моли́тися о и́же ве́рою и любо́вию почита́ющих честну́ю па́мять твою́.

И сега, Богородичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

Кой няма да те облажи, Пресвета Дево? Кой няма да възпее пречистото раждане? Защото Самият единороден Син, просиял от Отец извън времето, се роди от тебе, Чиста, необяснимо въплътен, бидейки Бог по природа и заради нас по природа стана човек, не се раздели на две личности, но беше познат в две неслитни естества. Него моли, почитана Всеблажена, да бъдат помилвани душите ни.


Вход с кадилница. Свете тихий

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът те слави.


Проки́мен дне.


Четения

Премъдрост Соломонова (5:15-6:3)

Праведниците живеят довека; наградата им е у Господа и грижата за тях у Вишния. Затова те ще получат царство на славата и венец на красотата от ръката на Господа, защото Той ще ги закрили с десницата и ще ги защити с мишцата. Той ще вземе за всеоръжие – Своята ревност, и ще въоръжи тварите за отмъщение на враговете; ще облече за броня правдата, и ще Си наложи за шлем – нелицеприятния съд; ще вземе за непобедим щит – светостта; строгия Си гняв ще изостри като меч, и светът ще се опълчи с Него против безумците. Ще захвъркат правоцелещи светкавични стрели, и от облаците, като от силно опнат лък, ще полетят в целта, и като от каменометно оръдие с ярост ще се изсипе град; ще възнегодува против тях морската вода, и реките свирепо ще ги издавят; ще въстане против тях духът на силата и ще ги разнесе като вихър. Тъй беззаконието ще опустоши цялата земя, и злодеянието ще катурне престолите на силните. Затова, слушайте, царе, и разберете, научете се, съдии от земните краища! Внимавайте, вие, които владеете множествата и които се гордеете пред народите! От Господа ви е дадена властта, и силата – от Вишния, Който изследва делата ви и изпитва намеренията.


Премъдрост Соломонова (3:1-9)

Душите на праведните са в Божия ръка, и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минаваха за умрели, и краят им се считаше за погибел, и заминаването им от нас – унищожение; но те си пребъдват в мир. Защото, макар в очите на хората и да се наказват, тяхната надежда е пълна с безсмъртие. И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствувани, защото Господ ги е изпитал и ги е намерил достойни за Него. Той ги е изпитал като злато в горнило и ги е приел като най-съвършена жертва. Когато им се въздава, те ще блеснат като искри, които лазят по стърнище. Ще съдят племена и ще владеят над народи, а над тях ще царува Господ вовеки. Които се Нему надяват, ще познаят истината, и верните в любовта ще пребъдат у Него; защото благодат и милост има за светиите Му и промисъл за избраниците Му.


Премъдрост Соломонова (4:7-15)

Праведникът и да умре рано, ще бъде в покой, защото не в дълговечността е честната старост, и не с броя на годините тя се измерва. Мъдростта е седина за людете, и безпорочният живот – възраст на старостта. Като благоугодил Богу, праведникът е обикнат и, като живял посред грешници, е прибран; грабнат е, да не би злоба да измени разума му, или коварство да прелъсти душата му. Защото упражнението в нечестие помрачава доброто, и вълнението на страстта развратява незлобивия ум. Достигнал съвършенство в кратко време, той е навършил дълги години; защото душата му е била угодна Господу, затова и побързал да излезе изсред нечестието. А хората видяха това, и не разбраха, дори и не помислиха, че благодат и милост има за светиите Му и промисъл – за избраниците Му.


Сугуба ектения


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения


На лити́и стихи́ры самогла́сны, глас 1:

Учени́к Госпо́день от младе́нства был еси́, преподо́бне, и́бо, крест на ра́мо взем и у́зким путе́м ше́ствуя, вся уме́ты вмени́л еси́, да Христа́ приобря́щеши. А́нгелом поревнова́в воздержа́нием и моли́твою, бесо́м сопроти́вился еси́ му́жески, Иоа́нне Богому́дре, моли́твенниче о душа́х на́ших.

Глас 2: Ду́ха Боже́ственнаго сия́ние явле́нне восприи́м, блаже́нне о́тче, ду́хи лука́вствия прого́ниши и чудоде́йствием звезда́ све́тлая ми́рови явля́ешися, су́щия в нощи́ греха́ просвеща́я и проше́ния с ве́рою к тебе́ притека́ющим подава́я, чту́щим твой светоно́сный пра́здник, Иоа́нне преподо́бне, и́ноков украше́ние.

Глас 4: Све́том доброде́телей свое́ уясни́в житие́ и заре́ю Боже́ственнаго све́та ду́шу просвети́в, све́тло преше́л еси́ жития́ твоего́ по́прище. Во све́тлостех же святы́х ны́не дости́г и Све́ту Предве́чному со А́нгельскими чи́нми я́ко предстоя́, от тьмы нас грехо́вныя изыма́й, Богоно́се о́тче Иоа́нне, све́том благода́ти просвеща́я и Све́та невече́рняго прича́стники сотворя́я моли́твами твои́ми.

Глас 6: Пресла́вных чуде́с де́йствы обогати́вся, приснопа́мятне о́тче, в животе́ же и по сме́рти бе́сы лука́выя прогоня́я, боля́щия исцеля́я, неве́рныя ка́знию ужаса́я и ве́рныя чудесы́ уясня́я, зе́млю про́йде исправле́ний твои́х мно́жествои слава твоя́ всю́ду протече́. Те́мже, собра́вшеся в честне́м хра́ме твое́м и святы́х твои́х моще́й возвраще́ние чту́ще, мо́лимтися приле́жно: моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

В ра́дость Ангелом пожи́л еси́, преподо́бне о́тче, и во обличе́ние бесо́м, в ре́вность же и похвалу́ Бо́га лю́бящим, в ликова́ние святы́м и в на́ше, чад твои́х, весе́лие.

Слава, глас 3:

Пра́здник моще́й возвраще́ния Иоа́нна Богоно́снаго, и́же, со́лнцу подо́бне, днесь сия́ет, с ве́рою приходя́щих просвеща́ет и коему́ждо проше́ния подае́т. Те́мже, соше́дшеся и того́ ублажа́юще, Христу́ Бо́гу на́шему вси воззове́м единогла́сно: Человеколю́бче Влады́ко, возста́ви сень па́дшую и коне́чному запусте́нию не преда́ждь, е́йже врато́м а́довым не одоле́ти рекл еси́. Да не премо́гут беззако́ния на́ша пучи́ну Твоея́ ми́лости, но за бла́гость Твою́ уще́дри лю́ди Твоя́ моли́твами святы́х Твои́х.

И сега, Богородичен:

По волята на Отца, безсеменно от Божествения Дух си заченала Сина Божи, Който е от Отца без майка преди времето. Заради нас Той се роди по плът от тебе без баща, и си кърмила Младенеца. Затова не преставай да се молиш да се избавят от беди нашите души.


На стихо́вне стихи́ры самогла́сны, глас 1: (първата е литийна стихира от празника му на 19 октомври)

Рила планина, танцувай, като приканиш и околните планини и хълмове, защото твоя жител те просвети, оставил те от много време, пак дойде. Веселете се и се радвайте, защото отреклия се от света в старо време, оставя града сега и при вас в пустинното място пристигна. Весело да запляскаме с ръце, събралите се наоколо християни, и всички заедно да паднем пред ра̀ката на отеца, с любов да целунем, и да славим прославилия го Христос.

Стих: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. (Пс.115:6)

Те́сным путе́м неукло́нно ше́ствовав и приско́рбным, преподо́бне о́тче, в ве́чный досто́йно вшел еси́ живо́т, широ́каго же отвраща́тися, я́ко в па́губу вводя́щаго, всем завеща́л еси́ и дре́вних ревну́я отце́в вся́ческим доброде́телем, тех и дарова́ний сподо́бился еси́. Те́мже ны́не на Небеси́ водворя́яся, твои́ми к Бо́гу моли́твами избавля́й всех нас от па́губы грехо́вныя.

Стих: Блажен всеки, който се бои от Господа, който ходи по Неговите пътища! (Пс.127:1)

(И тази стихира е от литията на 19 октомври)

Вярваме, че си чист по душа и тяло, наричаме те земен ангел на въздържанието, небесен човек с непрестанни славословия към Бога, и утвърдил ума си към небесното, където беше насочено твоето желание, откъдето и получи озарение, обогатил си се от Христос – Бога, с наследството на небесното царство, преподобни отче. Затова сега се моли да се спасят тези, които празнуват връщането на твоите свети мощи.

Слава, глас 8:

Ти се отказа да видиш царя (Петър), защото желаеше да угодиш на Царя на царете (Христос), и понеже не искаше да имаш за себе си нищо, което би те отделило от Неговата божествена любов, не прие царските дарове; така, най-блажени, ти стана образец на смирение и най-изряден пустиножител, напълно подчини лошото (човешката природа) на доброто (Бог) и плътта покори на духа, като запази невредим Божия образ; и сега, като те почитаме заедно с преподобните, всеблажени Йоане, усърдно те молим: моли се да бъдат спасени нашите души.

И сега, Богородичен. Безневестная Дево

Безмъжна Дево, която неизказано си заченала по плът Бога, Майко на всевишния Бог, приеми молбите на твоите молители, Всенепорочна, която даряваш на всички очистване от греховете, като приемеш сега нашите молби, моли да се спасим всички.

На благослове́нии хле́бов тропа́рь преподо́бнаго два́жды и Богоро́дице, Де́во: еди́ножды.


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропар на преподобния, глас 4:

При връщането на твоите мощи обителта ти се обогати, а когато твоята църква ги прие, просвети се и разкрасявайки се, с радост свиква вярващите да отпразнуват светло твоя светоносен ден, като казва: дойдете и приемете благодатта на даровете.

Слава, и сега, Богородичен: Еже от века утаеное 

От вечност скритата, непозната и на ангелите тайна чрез тебе, Богоро­дице, се откри на живеещите на земята: Бог се въплъти в неслитно единство и заради нас доброволно прие кръст, чрез който възкреси първосъздадения и спаси от смърт душите ни.


——————————————————-


Утринна служба


Бог Господь, гл. 4:

Пс. 117

Стих 1: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни осия, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2: Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3: Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4: Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в очите ни.


Тропар на преподобния, глас 4:

При връщането на твоите мощи обителта ти се обогати, а когато твоята църква ги прие, просвети се и разкрасявайки се, с радост свиква вярващите да отпразнуват светло твоя светоносен ден, като казва: дойдете и приемете благодатта на даровете. (2)

Слава, и сега, Богородичен: Еже от века утаеное 

От вечност скритата, непозната и на ангелите тайна чрез тебе, Богоро­дице, се откри на живеещите на земята: Бог се въплъти в неслитно единство и заради нас доброволно прие кръст, чрез който възкреси първосъздадения и спаси от смърт душите ни.Малка ектения: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи седален, глас 3.

Подобен: Красоте́ де́вства:

Като пожела божествените красоти и се отдалечи от красотите на суетния свят, ти удиви ангелите и хората с въздържание и молитва. Затова преставянето (успението) ти беше покой, чрез който премина във вечното блаженство, отгоре да бдиш над твоите хора, просейки за нас от Бога големи и богати милости.

Слава, и сега, Богородичен, Красоте девства

Поразен от красотата на твоето девство и от пресветлата ти чистота, Гавриил ти извика, Богородице: каква достойна похвала да ти принеса и как да те нарека? Недоумявам и се стъписвам. И затова, както ми е наредено, казвам ти: Радвай се, Благодатна!


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


Втори седален, глас 4.

Подобен: Удиви́ся Ио́сиф:

Ангелите се удивиха от твоя свръхестествен подвиг: от потока сълзи на очите ти и всенощното стоене на молитва, заселването в мрачната пещера и претърпяването на бесовските коварства, чрез които духът ти достойно премина в наднебесните жилища, а на твоите чада нетленно се предложиха твоите почитани мощи, чието връщане с любов празнуваме и тебе облажаваме, отче наш Йоане.

Слава, и сега, Богородичен: Удиви се Йосиф при безсеменното ти зачатие, Богородице, щом видя, че е свръхестествено, а като размисли за росата върху руното, за неизгарящата в огъня къпина и за разцъфналия Ааронов жезъл, Твоят обручник и пазител свидетелстваше пред свещениците с думите: Дева ражда и след раждането пак остава Дева!


Полиелей и величание (К. 91)


Седален след полиелея, глас 8.

Подобен: Прему́дрость и Сло́во:

От младини остави всичко житейско, красиво и хубаво, и усърдно последва Този, Който те призова, преподобни, като изнуряваше тялото си в пост и подвизи, и винаги се извисяваше към най-доброто (Бог), откъдето и получи благодат да изцеряваш болните и да прогонваш страстите; преблажени Йоане, моли Христос Бог да дарява прошка на греховете на тези, които с любов почитат твоята свята памет.

Слава, и сега, Богородичен, глас и подобен същия:

Всички човешки родове облажаваме тебе, Девата и единствената между жените, която безсеменно роди по плът Бог, защото в тебе се всели огънят на Божеството и ти като бебе кърмеше Твореца на всичко и Господ; затова по достойнство те прославяме и в един глас ти казваме: моли Христос Бог да дари прошка на греховете на тези, които с вяра се покланят на твоята Рожба.


Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И сега: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.


Прокимен, гл. 4: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии (Пс.115:6). Стих: Какво ще въздам на Господа за всичките Му благодеяния към мене? (Пс.115:3) 


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим! 

Народът: Господи, помилуй. 

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отца и Сина, и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги, и во веки веков. 

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим! 

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост! Да станем прави да изслушаме светото евангелие!

Свещеникът: Мир на всички.

Народът: И на твоя дух.

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (името).

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Утринно Евангелие

От Матея (11:27-30)

Рече Господ на своите ученици: всичко Ми е предадено от Моя Отец, и никой не познава Сина, освен Отец; и нито Отца познава някой, освен Сина, и комуто Синът иска да открие. Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя; вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си; защото игото Ми е благо, и бремето Ми леко.


50 псалом (чете се) 

Слава: По молитвите на преподобния, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира, гл.6

Като се събрахме днес чрез благодатта на Светия Дух ние, които се наричаме Христови, да направим хор в почитания храм на нашия отец, и като славим преблагия Владика, с молитва да извикаме към преподобния: усърдно се моли на Господ да се избавят от всяка душегубна вреда тези, които с любов почитат светлия празник на връщането на твоите мощи.


Дяконът: Литийна молитва.


Канон на преподобния, глас 1, 

Чието краестрочие е: Похвалу́ ти, о́тче Иоа́нне, плету́, Дими́трий.

От Димитър Кантакузин (1435-1487). Той е на 34 г, когато става пренасянето на мощите.

Песен 1

Ирмос: Твоята победителна десница като на Бог се прослави в сила, защото тя, като всемогъща пречупи врага, отваряйки нов път през морето за израилтяните.

Припев: Преподобни отче наш Йоане, моли Бога за нас!

Плести́ пе́ние сие́ ма́лое моще́й возвраще́нию Твоего́ уго́дника, Христе́, во отверзе́ние уст мои́х сло́во ми да́руй по достоя́нию сего́ воспе́ти, Человеколю́бче.

Озари́ мя ра́зумом к пе́нию сему́ моли́твами твои́ми, о́тче Иоа́нне, свя́тости твое́й веща́ти словеса́ похвале́ния, я́ко жи́ву ти су́щу, жи́ви бо Бо́гови пра́веднии вси.

Хвалю́ твое́ в пусты́ни пребыва́ние, ублажа́ю я́же в ней по́двиги, прославля́ю ангелоподо́бное воздержа́ние, почита́ю па́мять твою́, воспева́ю и честны́х моще́й твои́х возвраще́ние.

Богородичен: Всяк ум досто́йно похвали́ти Тя не мо́жет а́нгельский и челове́ческий, Де́во, Бо́га бо па́че ума́ и сло́ва родила́ еси́.

Песен 3

Ирмос: Ти единствен познаваш слабостта на човешката природа и със състрадание си приел нейната форма, препаси ме със силата отгоре, за да Ти извикам, Светий, оживотвореният храм на Твоята неизказана слава, Човеколюбче.

Анто́ния Вели́каго и други́х, дре́вле просия́вших оте́ц, житию́ поревнова́в, о́тче, сих и чуде́с де́латель Боже́ственною благода́тию был еси́, преподо́бне, те́мже тя по до́лгу ублажа́ем.

Лука́вых бесо́в мно́гая в пусты́ни нападе́ния нивочто́же вмени́в, блаже́нне, доброде́тельми на Небеса́, я́коже ле́ствицею, к вожделе́нному Христу́, Влады́це твоему́, возше́л еси́.

Удали́вся челове́к, Бо́гу прибли́зился еси́; тле́нное оста́вив житие́, нетле́нное стяжа́л еси́; зде у́бо Бог тя просла́ви чудесы́, та́мо же Ца́рствием тя обогати́ Небе́сным.

Богородичен: Тя, ро́ди родо́в, по до́лгу восхваля́ем, по достоя́нию не возмога́юще, Влады́чице: Еди́на бо Невмести́маго вмести́ла еси́ Го́спода и огнь Божества́ во чре́ве Твое́м неопа́льно понесла́ еси́.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Друг кондак, глас 6.

Подобен: Е́же о нас:

Ти ни обогати чрез Божията благодат и ни утвърди в добрите дела, Йоане, по призвание се яви угодник на Христос Бог, с молитви и пост ти се изпълни с даровете на Божия Дух и стана прогонител на болестите и застъпник за нашите души.

Седален, глас 8.

Подобен: Прему́дрость и Сло́во:

Като се обогати с мъдростта на този, който се беше облегнал на гърдите (Христови – Йоан Богослов), и с името на най-големия между родените от жени (Йоан Кръстител), ти чрез сърдечна чистота, пребиваване в пустинята и въздържание свръх силите се постара да имаш техния живот, затова стана жилище на Светия Дух и се прослави с извършване на чудеса; преподобни Йоане, моли Христос Бог да дари прошка на греховете на тези, които с любов празнуват твоята почитана памет.

Слава, и сега, Богородичен, глас и подобен същия:

Като роди Премъдростта и Словото – Христос, нашия Бог, единствена всенепорочна Божия невясто, ти се показа благоуханен крин, израснал от долината на човешкото смирение, и сияещ като слънце облак, който разкри на земята божествената светлина; затова приеми вопъла на моето сърце като ухание от духовно миро и моли Този, Когото си родила, да даде прошка на греховете на тези, които достойно възпяват твоята слава.


Песен 4

Ирмос: Авакум някога те провидя с прозорливите си очи, че ти ще си планината, осенена от Божията благодат, провъзгласяваше, че Светият Израилев ще дойде от тебе, за нашето спасение и обновление.

Иноков сосло́вие и вси ны́нешняго ро́да правосла́внии, сте́кшеся усе́рдно, к ра́це припаде́м ди́внаго Иоа́нна, да ки́йждо дар ра́вен усе́рдию своему́ прии́мет.

Оте́чество свое́, я́коже со́лнце, осия́в, и в иноплеме́нных чудесы́ просия́л еси́, Сре́дец же и Те́рнов благода́тельствовав, в пусты́ню па́ки возврати́лся еси́, иде́же Влады́це своему́ угоди́л еси́.

Твоя́ оби́тель, ви́девши тя днесь, я́ко жи́ва, к ней возвраща́ющася, возра́довася неизрече́нно и с любо́вию прия́ тя мно́гою, я́коже отца́ своего́ и те́плаго засту́пника.

Богородичен: Чи́стая Благослове́нная, Яже еди́на кля́твы всех свободи́вшая, Девома́ти Мари́е, со апо́столы, и му́ченики, и проро́ки моли́ из чре́ва Твоего́ Проше́дшаго спасти́ ду́ши пою́щих Тя.


Песен 5

Ирмос: Ти просвети света със светлината на Твоето идване, Христе, със силата на Твоя Кръст озари краищата му; със светлината на познанието на Бога, просвети сърцата на онези, които православно Те възпяват.

Еди́н Еди́ному собесе́довати жела́я, я́коже Моисе́й на горе́, удали́лся еси́ в пусты́нях и, весь ум твой углуби́в в богомы́слии, просия́л еси́ чуде́с светлостьми́ и мно́гою сла́вою.

Иоа́нне всече́стне, А́нгелов равностоя́телю, твои́х моще́й возвраще́ние чту́ще, я́коже Дави́д пред се́нным дре́вле ковче́гом, ска́чуще ду́хом, с ве́рою игра́ем, веселя́щеся.

О, вели́каго жела́ния твоего́ пусты́ни Ры́льския, о́тче, е́же ны́не я́ве сотвори́л еси́, к ней возвра́щся многострада́льным и честны́м те́лом твои́м, Богоблаже́нне.

Богородичен: Авваку́м Тя дре́вле го́ру мы́сленную и сень доброде́телей проро́ческим ду́хом ви́дев, Пречи́стая, пропове́даше, я́ко от ю́га прише́дшаго Сло́ва и от Тебе́ плоть прие́мшаго.


Песен 6

Ирмос: Най-дълбоката бездна ни сполетя и няма кой да ни избави; станахме като овце на заколение, затова спаси народа Си, Боже наш, защото Си сила за безсилните и изправяне.

На стра́сти му́жески подвиза́вся, о́тче, бесо́м сопроти́вился еси́ до́блественно и, плоть покори́в ду́ху, хлеб а́нгельский, по пи́санному, ял еси́, блаже́нство дости́г ве́чнующее.

Не́мощь естества́ вышеесте́ственным жела́нием и к Бо́гу любо́вию укрепи́в, о́тче, же́стокий жи́тель пусты́ни был еси́ и оте́честву твоему́ моли́твенник богоприя́тен показа́лся еси́.

Е́же от Те́рнова моще́й твои́х возвраще́ние днесь пра́зднующе, любо́вь изря́дную, я́же к тебе́, показу́ем и, пе́сньми похва́льными усе́рдно тя ублажа́юще, ми́лости Бо́жия про́сим получи́ти моли́твами твои́ми.

Богородичен: Покры́й ста́до Сы́на Твоего́ кро́вом Своея́ бла́гости, Влады́чице, вся́каго гне́ва избавля́ющи и зла́го обстоя́ния, и му́ки ве́чныя предста́тельством Твои́м.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Кондак, глас 2.

Подобен: В моли́твах Неусыпа́ющую:

Със здрави помисли и непрестанни молитви ти напълно победи погубващата всичко сила на противника враг и Христос по достойнство те прослави, всеблажени Йоане, затова, като празнуваме днес с веселие светлия празник на връщането на твоите мощи, единомислено ти пеем: преподобни отче, заедно с Бог ти си похвала и крепост на твоето паство и народ.

И́кос:

Като почитаме с песни преподобни Йоан и светло празнуваме връщането на честните му мощи при нас, нека така да запеем към него: блажен си, отче, който от младини служеше на Господ и не предпочете нищо, освен Неговата любов, и всичко сметна за ненужно (смет), за да спечелиш Христос (Филип. 3:7), Който те хранеше с непосято семе и ангелски хляб, и обилно те обогати с дара на чудесата, и показа царя как копнее да те види, а след смъртта прослави тялото ти с нетление и те почете чрез пренасяне от място на място, и те направи навсякъде светилник, който сияе с чудеса, а накрая отново те върна в твоята обител, като истинска похвала и крепост на твоето паство и народ.

Синаксар:

В първия ден на месец юли празнуваме паметта на светите чудотворци и безсребърници Козма и Дамян, и връщане мощите на преподобния наш отец Йоан Рилски чудотворец от град Търново в Рилската му обител през 1469 година. По техните молитви, Христе Боже, помилвай и ни спаси! Амин.


Песен 7

Ирмос: За вярващите ти ​​приличаш, Богородице, на онази (вавилонска) пещ, където Превъзнасяният спаси тримата младежи, целият свят обнови в утробата ти възхваляваният Бог на отците и най-славният.

Любо́вию Боже́ственною разжига́емь, любве́ мирски́я отре́клся еси́ и, крест на ра́мо взем, Христу́ после́довал еси́, зовы́й: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Его́же от ю́ности всем се́рдцем возлюби́л еси́, Бо́га, Тому́ во всей жи́зни усе́рдно порабо́тал еси́, преподо́бне о́тче, зовя́ к Нему́ при́сно: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Твои́х честны́х моще́й к нам возвраще́ние нас к любви́ твое́й подви́же, преподо́бне о́тче, и к пе́нию всех нас возста́ви, и зва́ти научи́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богородичен: У́мнии Тя горе́ сла́вят чи́нове, Де́во Чи́стая, до́ле же на земли́ челове́честии ублажа́ют ро́ди, при́сно зову́ще Сы́ну Твоему́ ра́достно: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.


Песен 8

Ирмос: В пещта израилските младежи блеснаха като огън на огнището, с доброта и благочестие повече от злато и казаха: благославяйте Господа всички дела на Господа, пейте и превъзнасяйте през всички векове.

Доброде́тели твоя́, я́ко кади́ло благово́нное, к Бо́гу взыдо́ша, те́мже твое́ нетле́нное те́ло благоуха́нием почте́ся, его́же возвраще́ние ны́не пра́зднующе, зове́м: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И́же зе́млю и мо́ре потреби́ти хваля́йся, тебе́ прирази́вся, посра́млен бысть, преподо́бне о́тче, и до конца́ низложе́н, тем, ду́хом веселя́ся, взыва́л еси́: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Мо́ре су́етнаго жития́ до́бре преплы́в корабле́м воздержа́ния, ве́рою окормля́емь и я́дрилом любве́ Христо́вы носи́мь, в приста́нище дости́гл еси́, зовя́: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богородичен: И́же от дел свои́х наде́жды спасе́ния не иму́ще, к Твое́й прибега́ем ми́лости, Влады́чице, и мо́лимся грехо́в проще́ние Тобо́ю улучи́ти, зову́ще: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.


Песен 9

Ирмос: Образът на чистото раждане от тебе, Богородице, ни беше показан от горящата неизгаряща къпина; и сега те молим да потушиш свирепата заплаха от пещта, за да те непрестанно величаем.

Тя Христо́с чуде́сными дарова́ньми просла́ви, еще́ на земли́ живу́щаго, о́тче, и неде́ланною препита́ пи́щею, и нетле́нно те́ло твое́ по сме́рти соблюде́, его́же возвраще́ние по си́ле днесь любо́вию восхваля́ем.

Ра́ди мно́жества грехо́в мои́х и дерзну́тия к похвале́ твое́й да не отри́неши мене́ же и пе́ния сего́ ма́лаго, но, я́ко блага́го Влады́ки учени́к, ма́лый сей труд показа́вшему благода́ть пода́ждь, ели́ко во́лиши.

Иоа́нне всече́стне, це́рковь и су́щая в ней ча́да твоя́ от враг ви́димых и неви́димых сохраня́й, окормля́я ко спасе́нию, в стра́шный же День суда́ в своя́ с собо́ю Небе́сная селе́ния прие́мля.

Богородичен: И́ноцы Тя во всем ми́ре, в гора́х и пусты́нях пожи́вшии, наде́жду правосла́вно стяжа́ша и Хода́таицу спасе́ния, горо́ Бо́жия одушевле́нная, ве́рных похвало́ и непогреши́тельное упова́ние, Пренепоро́чная Влады́чице.


Катавасии: Отвèрзу устà моя, гл. 4

Песен 1

Ще отворя устата си, и ще се изпълнят с Духа Светаго, и ще произнеса дума за Царицата Майка, и ще се явя светло тържествуващ, и радвайки се, ще възпея нейните чудеса.

Песен 3

Богородице, живи и изобилни изворе, духовно укрепи в твоята божествена слава събралите се в хор твои певци и ги удостой с венци на славата.

Песен 4

Пребожественият Иисус, Който стои в славата на божествения престол, дойде на лек облак чрез нетленната длан – Божията майка, и спаси тия, които викат: Слава, Христе, на Твоята сила.

Песен 5

Всичко дойде в ужас от твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, носила си в твоята утроба Бога, Превъзнесения над всичко и си родила Безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Песен 6

Богомъдри, като честваме тоя божествен всепочитан празник на Божията Майка, елате да пляскаме с ръце и славим Бога, Който се роди от нея.

Песен 7

Богомъдрите отроци не почетоха тварта наместо Твореца, но мъжествено като потъпкаха заплашването с огън, радваха се и пееха: „Благословен си Ти, Препрославлени Господи и Боже на нашите отци!

Песен 8

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благочестивите отроци бяха запазени в пещта от Богородичното раждане, което тогава беше предобразувано, а сега е действително. То подбужда цялата вселена да Ти пее: „Всички твари, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове“.

Честнейшую.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!


Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

9-та песен от катавасиите 

Нека се радва всеки земнороден, просвещаван духовно, а естеството на безплътните умове, което почита свещеното тържество на Божията майка, нека тържествува и вика: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Приснодево.


Малка ектения: Възглас: Защото всички небесни сили Те хвалят…


Светилен, глас 3.

Подобен: Посети́л ны есть:

С връщането на твоите почитани мощи нашият Спасител ни посети с милостта Си, всеблажени Йоане; затова, събрали се днес, молим те: моли се на Христос Бог за всички нас!

Слава, и сега, Богородичен, глас и подобен същия:

Като прие в утробата си божествената и предвечна Светлина, просвети твоите раби, пречиста Богородице, защото от тебе се роди Бог, Който единствен просветлява мрака.


Хвалитни стихири, глас 5.

Подобен: Ра́дуйся, по́стнических:

Радвай се, тройно блажени Йоане, истинска украса за монасите, почитан храм на Всесветия Дух, чист дом на Христос и Отца, наследник на Небесното царство и източник на дивни чудеса! След като придоби дръзновение пред Господ, изпроси мир и голяма милост за всички, които празнуват връщането на твоите честни мощи.

Радвай се, тройно блажени Йоане, пръв заселник в Рилската пустиня, служител на нашия Бог Христос, кротък ученик на кроткия Учител, ти остави земното на земните (човеците) и наследи небесното с небесните (ангелите), затова, о, хвала и украшение на твоя народ, изпроси мир и голяма милост за всички, които празнуват връщането на твоите честни мощи.

Радвай се, тройно блажени Йоане, който живя ангелски живот на земята и подчини плътта на духа, и чрез въздържание разкри себе си като светилник на света, превръщайки себе си в обител за Светата Троица и удостоил се с дара на чудесата за да лекуваш болести, и си дарил на празнуващите връщането на твоите честни мощи мир и голяма милост.

Радвай се, тройно блажени Йоане, чиито всепочитани мощи обилно изливат изцеления за идващите с вяра, изпълват всички с духовно благоухание и прогонват надалеч бесовската тъмнина. Затова те молим да ни избавиш от всяка клевета на врага, а на тези, които празнуват връщането на твоите честни мощи, да дариш мир и голяма милост. 

Слава, глас 3:

С връщането на мощите на блажения Йоан Христос Бог ни дари нов празник на Рилската обител, затова, като облажаваме с песни преподобния, нека в един глас Го прославим и всички усърдно да извикаме и кажем: човеколюбиви Владико, по молитвите на Твоя праведник и на всички светии дари добър успех на Твоята Църква, която Ти изкупи с почитаната Си кръв, и дай на православните прошка на съгрешенията и голяма милост.

И сега, Богородичен, същия глас:

Дево, понеже много съгрешавам, с твоята велика молитва избави ме от силния пламък и с твоите молби ме поправи, Чиста, като чрез майчините си молитви ме насочваш по спасителните пътища.


Велико славословие 


Тропар на преподобния, глас 4:

При връщането на твоите мощи обителта ти се обогати, а когато твоята църква ги прие, просвети се и разкрасявайки се, с радост свиква вярващите да отпразнуват светло твоя светоносен ден, като казва: дойдете и приемете благодатта на даровете.


——————————————————


На Св. Литургия


Прокимен, гл. 7, Пс.115

Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии (Пс.115:6). Стих: Какво ще въздам на Господа за всичките Му благодеяния към мене? (Пс.115:3) 


Апостол

Галатяни 5:22-6:2

Братя, плодът на духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Против такива няма закон. Ония пък, които са Христови, разпнали са плътта си със страстите и похотите. Ако живеем духом, по дух сме длъжни и да постъпваме. Да не бъдем пустославни, един други да се не дразним, един другиму да си не завиждаме. Братя, и да падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с дух на кротост, като се пазите да не би и вие да бъдете изкушени. Понасяйте един другиму теготите, и така изпълнете закона Христов.


Алилуия, гл. 6, Пс.111

Стих 1: Блажен е оня човек, който се бои от Господа и който крепко обича Неговите заповеди.

Стих 2: Неговото семе ще бъде силно на земята; родът на праведните ще бъде благословен.


Евангелие от Матея, зача́ло 10. (4:25-5:12А)

Блаженствата

В онова време тръгнаха след Иисус много тълпи народ от Галилея и Десетоградие, от Иерусалим и Иудея и изотвъд Иордан. Като видя народа, Той се възкачи на планината; и когато седна, учениците Му се приближиха до Него. И Той, като отвори устата Си, поучаваше ги и казваше: блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно. Блажени плачещите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии. Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно. Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата!


Причастен (Пс.111)

Във вечна памет ще остане праведникът. От лоша мълва няма да се уплаши; сърцето му е твърдо, уповавайки се на Господа.


Молитва

Чудотворна земна звезда, грейнала от пределите на град Средец, и жив светилник, който огрява цялата българска земя със светлината на Божията истина, дивен в поста Божий служителю, отче Йоане, радост за преподобните, украшение на Българската Църква, крепко утвърждение на православната вяра, бърз помощнико на тези, които с вяра и любов прибягват при тебе, и велик пред Господа застъпник за всички нас! Приеми, блажени, нашите молитви и умолявай Христос, нашия Бог, та всички ние, невидимо пазени от тебе и свързани със съюза на братската любов, да пребъдваме в мир и благочестие, и нека Господ ни избави от видимите и невидими врагове, от нашествието на чужденци, от болест и глад, от всяка скръб и всяко зло. На тези, които стоят и се молят тук – пред почитаната ракла с твоите мощи, преподобни, изпроси от нашия Господ Иисус Христос всичко, което просят за спасение, та всички с тебе непрестанно да прославяме всесвятото име на Отец и Син и Свети Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

No comments:

Post a Comment