Tuesday 27 June 2023

Свети първовърховни апостоли Петър и Павел

Св. първовърховни апостоли

 ПЕТЪР и ПАВЕЛ


Вечерна служба


Господи, воззвах (Пс. 140:1-2), на 6, глас 2: от Андрей Пирски, VII в.:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!


Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3-4А) (Стихирата отдолу)

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:5)

С какви похвални венци да увенчаем Петър и Павел, разделени телом, но съединени Духом, предстоятелите сред Божиите проповедници? Единият – като предводител на апостолите, а другият – като най-потрудил се от всички. Защото с венците на безсмъртната слава наистина достойно ги венчава Христос, нашият Бог, Който има велика милост. (2)


Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6) (Стихирата отдолу)

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс:129:7-8)

С какви прекрасни песнопения да възпеем Петър и Павел? Прелетели краищата на земята и възнесли се към небесата на крилете на богопознанието, те са ръцете на Евангелието на благодатта, нозете на проповедта на истината, реките на премъдростта, силите на Кръста, с които Христос, Който има велика милост, порази надменността на демоните. (2)


Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс.116:1) (Стихирата отдолу)

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс.116:2)

С какви духовни песни да възхвалим Петър и Павел, които заклаха немлъкващите уста на безбожието със страшния меч на Духа, светлите украшения на Рим, нахранителите на цяла вселена, духовните богонаписани скрижали на Новия Завет, които Христос провъзгласи в Сион, имайки велика милост. (2)


Слава, глас 4. От Йоан монахС трикратното запитване „Петре, обичаш ли ме“ Христос поправи трикратното отричане. Затова и Симон отвърна на Тайноведеца: „Господи, Ти всичко знаеш, Ти знаеш, че Те обичам!“. Тогава Спасителят му рече: „Паси Моите овци, паси Моите избраници, паси агънцата Ми, които придобих със Своята кръв за спасение!“ Него моли, богоблажени апостоле, да ни дари с велика милост.

И сега: Божият праотец и пророк Давид с песен провъзгласи за Тебе пред Оня, Който Ти стори велико нещо (Лука 1:49): „застана царица Тебе отдясно“ (Пс. 44:10), защото Бог те яви като майка и ходатайка на живота, благоволявайки да се въплъти от тебе без баща, за да обнови в нас отново Своя образ, покварен от страсти; и като намери заблудената овца в планината, Той я взе на раменете Си (Лука 15:3–7), за да я приведе при Отца и да я съедини по Своя воля с небесните сили и да спаси света, Богородице, имайки велика и богата милост.


Вход с кадилница. 

Свете тихий

Творение на Св. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Прокимен на деня


Четива

1 Петр. 1:3-9

Братя, благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Иисуса Христа, Който по голямата Си милост, чрез възкресението на Иисуса Христа от мъртвите, ни възроди за жива надежда, за наследство нетленно, чисто, що не увяхва, съхранено на небесата за вас, които с Божия сила чрез вяра сте пазени за спасение, готово да се открие в последно време. Затова радвайте се, макар сега и да поскърбите малко (ако е потребно) в различни изкушения, та изпитаната ваша вяра да излезе по-драгоценна от нетрайното, макар и чрез огън изпитвано злато, за похвала и чест и слава, кога се яви Иисус Христос, Когото обичате, без да сте Го видели, и в Когото вярвайки сега, без да Го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като постигате края на вашата вяра спасението на душите.


1 Петр. 1:13-19

Възлюбени, като препашете чреслата на ума си, бидейки бодри, напълно се надявайте на принасяната вам благодат при явяването Иисус Христово. Като послушни чеда, не постъпвайте според предишните ваши похоти, кога бяхте в неведение, но по примера на призовалия вас Светия и вие сами бъдете свети във всички постъпки. Защото писано е: „бъдете свети, понеже Аз съм свет“. И ако вие наричате Отец Тогова, Който нелицеприятно съди всекиго по делата, то със страх прекарвайте времето на вашето странствуване, като знаете, че не с тленни неща сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите, но с драгоценната кръв на непорочния и чист като агнец Христос.


1 Петр. 2:11-24

Възлюбени! Моля ви, като пришълци и странници, да отбягвате от плътските похоти, що воюват против душата, имайки помежду си добри обноски сред езичниците, та те, кога ви корят като злосторници, щом видят добрите ви дела, да прославят Бога в деня на посещението. И тъй, подчинявайте се на всяко човешко началство, заради Господа: било на цар, като на върховна власт, било на управници, като на пращани от него за наказание на злосторници и за похвала на добротворци. Защото такава е волята Божия с добротворство да обуздаваме невежеството на безумните човеци, като свободни, не като употребяващи свободата за було на злобата, а като раби Божии. Всекиго почитайте, братството обичайте, от Бога се бойте, царя почитайте. Слуги, покорявайте се с голям страх на господарите си не само на добрите и кротките, а и на опърничавите. Защото това е угодно Богу, ако някой, от съзнание за Бога пренася скърби, като страда несправедливо. Та и каква похвала, като търпите, кога ви бият за престъпления? Но, ако търпите, кога правите добро и страдате, това е угодно Богу. Защото вие за това сте призвани, понеже и Христос пострада за нас, като остави нам пример, за да вървим по стъпките Му: Той не стори грях, нито се намери лъст в устата Му; кога Го хулеха, Той не отвръщаше с хули; кога страдаше, не заплашваше, а предоставяше това на Праведния Съдия; Той Сам с тялото Си възнесе нашите грехове на дървото, та, като умрем за греховете, да живеем за правдата: „чрез Неговата рана се изцерихте“.


Сугуба ектения


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Литийни стихири, глас 2:

От Андрей Йерусалимски, архиеп. Критски: Дойдете днес, радостно събрание на верните, да се съберем в хор, за да увенчаем с подобаващи хваления избраните тъкачи на благодатта Петър и Павел, защото те щедро посяха словото у всички и така преумножиха благодатта на Духа и бидейки пръчките от истинската Лоза (Йоан 15:5), произраснаха за нас узрял грозд, който весели нашите сърца. Към тях с открити лица и чиста съвест нека викнем: „Радвайте се, разорители на тези извън Словото и служители на тези в Словото! Радвайте се, прекрасни избраници на Твореца и Промислителя! Радвайте се, податели на благата и прогонители на коварните замисли!“ Нека да ги умоляваме: молете се винаги на Твореца и Учителя да дарува траен мир на света и на душите ни велика милост.

От Арсений Керкирски, Х в.: Да възхвалим Христовите ученици и основателите на Църквата, истинските стълбове и стени, божествените тръби на Христовите учения и страдания, върховните Петър и Павел, като защитници на целия свят, защото те, обикаляйки цялата земя, като с рало посяха вярата и у всички посадиха богопознанието, явявайки учението за Троицата. О, Петре, камък и основа, и Павле, избран съсъде! Вие като два впрегнати заедно Христови волове, привлякохте всички към богопознанието – народи, градове и острови, и приведохте евреите отново към Христа. Молете се да се спасят нашите души.

Две от патр. Герман Константинополски, VIII в.: Петре, глава на славните апостоли, камък на вярата, и Павле чудни, оратор и светило на светите църкви! Като предстоите пред Божествения престол, молете се на Христа за нас.

Павле, уста Господня, основа на ученията, някога гонител (Гал. 1:13) на Иисус Спасителя, а сега, блажени, първопрестолен сред апостолите! Затова видя неизказани неща, мъдри, като дори възлезе до трето небе (2 Кор. 12:2), и зовеше: дойдете с мене и не ще се лишим от блага!

Глас 3, от Йоан монах: Гражданите на Горния Йерусалим, камъкът на вярата и ораторът на Христова Църква, двоицата на Троицата, ловците на света, като оставиха днес земните неща, отидоха при Бога чрез страдания и с дръзновение Го молят да се спасят нашите души.

Слава, глас 5. Византиево: Премъдростта Божия – съвечното Слово на Отца, както в Евангелията предрече, вие, всехвални апостоли, сте многоплодни лози, чиито клони раждат зряло и вкусно грозде, което ние, верните, като ядем, се наслаждаваме с веселие. Петре, камъко на вярата, и Павле, похвало на вселената, подкрепяйте стадото, което придобихте с вашите учения.

И сега, Богородичен: Облажаваме те, Богородице Дево, и те прославяме, както подобава – граде непоколебими, стена неразрушима, твърда защитнице и прибежище за нашите души.

Сугуба ектения (ако има благославяне на хлябове)

Богородице Дево, радуйся

Благославяне на хлябовете


Просителна ектения


Стиховни стихири от Св. Андрей Критски,  глас 1:

Кой ще разкаже за твоите вериги и скърби, които претърпя по всички градове, славни апостоле Павле? За трудовете, болките и бденията, за страданията в глад и жажда, в студ и голота, за кошницата и ударите с тояги, за замерянето с камъни и за пътешествията, корабокрушенията в морето, като стана зрелище за ангели и за човеци (1Кор. 4:9). Всичко си претърпял заради укрепяващия те Христос, за да придобиеш света за Иисуса Христа, твоя Господ. Затова като празнуваме вярно твоята памет, ние те молим непрестанно се моли да се спасят нашите души.

Стих: Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. Пс.18:5

Кой ще разкаже за твоите връзвания и скърби по всички градове, славни апостоле Павле? Или кой ще представи твоите подвизи и трудове, с които се потруди за Христовото евангелие, та да придобиеш всички и да приведеш Църквата към Христос? Но проси за нея да запази твоето добро изповедание до последен дъх, Павле, апостоле и учителю на църквите!

Стих: Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта. Пс.18:1

Да възхвалим великите светилници на Църквата – Петър и Павел, защото те засияха по-ярко от слънце в небето на вярата и със зарите на проповедта си изведоха народите от тъмнината на незнанието. Единият, прикован на кръст, на небето се възкачи, където получи от Христос ключовете на Царството, а другият, посечен с меч, отивайки при Спасителя, достойно се нарича блажен. И двамата възвестяват на Израил, че несправедливо вдигна ръце срещу Самия Господ. Затова по техните молитви, Христе Боже наш, повалѝ надигащите се срещу нас и утвърди вярата на православните, като Човеколюбец.

Слава, глас 6. От Ефрем от Карѝя (᾿ Εφραίμ Καρίας, VIII в.): Днес по краищата на земята радостен празник възсия – всепочитаната памет на премъдрите и върховни апостоли Петър и Павел; затова и Рим се радва с нас, като възхвалява  с песнопения. Да празнуваме и ние, братя, на този всепочитан ден. Радвай се, апостоле Петре, истински приятел на твоя Учител – Христос, нашия Бог! Радвай се, вселюбими Павле, проповедниче на вярата и учителю на вселената! Като избрана свята двоица, имаща дръзновение, молете Христос, нашия Бог, да се спасят нашите души!

И сегаТворецът и мой Избавител, Христос Господ, Всечиста, се роди от твоята утроба, облечен в плът като мене; Той освободи Адам от проклятието, затова, най-чиста Дево, като Божия майка и наистина Девица ние непрестанно те възхваляваме с поздрава на ангела: радвай се, Владичице, застъпница, защитница и спасение на нашите души!


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля. (Лука 2:30-32)


Трисвятое


Тропар, Глас 4

Първопрестолни между апостолите и учители на вселената, молете Владиката на всички да дарува на вселената мир и на душите ни велика милост. (2)

Слава... и сега...

От вечност скритата непозната и на ангелите тайна, чрез тебе, Богоро­дице, се откри на живущите на земята: Бог, въплътен в несливано съединение и заради нас доброволно приел кръст, чрез който възкреси първосъздадения, спаси от смърт душите ни! (1)


————————————————————


УТРИННА СЛУЖБА


Бог Господ, гл. 4

Пс. 117

  Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

  Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

  Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

  Стих 4. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.


Тропар, гл. 4:

Първопрестолни между апостолите и учители на вселената, молете Владиката на всички да дарува на вселената мир и на душите ни велика милост. (2 пъти)

Слава... и сега... 

От вечност скритата непозната и на ангелите тайна, чрез тебе, Богородице, се откри на живущите на земята: Бог, въплътен в несливано съединение и заради нас доброволно приел кръст, чрез който възкреси първосъздадения, спаси от смърт душите ни!

Малка ектения

С: Защото Твоя е властта, и Твое е Царството, силата и славата на Отца и Сина и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.


Първи седален, гл. 8, по Премудрости:

Оставил си лова в дълбините, приел си от Отца Божественото откровение за въплъщението на Словото, и с дръзновение си извикал към твоя Творец: познавам те като единосъщен Син Божи. Затова по достойнство наистина си се показал камък на вярата и ключар на благодатта, апостоле Петре. Моли Христа Бога да дарува прощение на греховете на празнуващите твоята памет.

Слава, гл. 1, по Камени запечатану:

Църковния камък, всехвалния Петър, и поборника Павел, мрежата на света, достойно да възхвалим, верни, като имащи небесните ключове, защото от тях се просвети вселената с вярата в Троица. Слава на Прославилия ви; слава на Подкрепилия ви; слава на Надарилия ви заради вечния живот! 

И сега, Богородичен:

Твоите Божествени ръце, с които си понесла Създателя, въплътил се заради добротата Си, Дево пресвета, простри ги и Го помоли да ни избави от изкушения, страсти и беди, нас, които те хвалим с любов, и които пеем: слава на Вселилия се в тебе; слава на Произлезлия от тебе; слава на Избавилия ни чрез твоето рождество.

Малка ектения: 

Възглас: Защото си благ и човеколюбив Бог…

Втори седален, гл. 8, по Премудрости:

Като прие от Христа небесно звание, стана проповедник на Светлината, с чието благодатно учение си озарил всички; служението на писания закон си отхвърлил, разума на верните си огрял с Духа. Затова и до трето небе свръхестествено си бил взет, Павле апостоле, моли Христа Бога, да дарува прошка на греховете на празнуващите с любов твоята свята памет!

Слава, гл. 4, по Явился еси днесь:

Като сияния на светли звезди просвещавате краищата на земята с ученията на светата проповед, небесни таинници, Господни апостоли.

И сега, Богородичен:

Да ублажим, верни, Богородица, като гореща защита на изпадналите в беда и наша помощница, а и мост към Бога, чрез която се избавихме от тление.


Полиелей (К. 83)

Величания

Величаем ви, апостоли Христови – Петре и Павле, които сте просветили целия свят с вашето учение, и сте привели към Христа всички краища на земята.


Избрани псалми:

Антифонно от двама четци. На края на всеки стих: Алилуия.

Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта. Пс18:2 Небесата ще прославят, Господи, Твоите чудни дела. 88:6А Вместо Твоите бащи, ще бъдат Твоите синове. 44:17А Ти ще ги туриш князе по цяла земя.  44:17Б Бог на боговете, Господ заговори и призовава земята. 49:1А От изгрев-слънце до запад да бъде прославяно името Господне. 112:3 Неговите светкавици осветляват вселената; Пс.96.4А, Небесата разгласят Неговата правда, Пс.96:6А и всички народи виждат Неговата слава. Пс.96.6Б Князете Иудини – техни владетели. Пс.67:28Б Бог царува над народите. Пс.46:8А Страшен е Бог във великия събор на светиите, / страшен е Той за всички, които Го окръжават. Пс.88:8 Кажете на народите: Господ царува! Пс.95.10А Разгласяйте между народите славата Му, по всички племена – чудесата Му. Пс.95:3 Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. Пс.18:5 Покорил ни е народи и племена под нашите нозе. Пс.46:4 Велик е Господ наш, и велика е силата Му. Пс.146:5А Той дава сила и крепост на Своя народ. Благословен Бог! Пс.67:36Б


Малка ектения

Възглас: Защото се благослови Твоето име и е прославено Твоето царство…


Седален след полиелея, гл. 8, по Премудрости:

Станахте върховни сред учениците, велики и светли светилници, да възхвалим Петър и премъдрия Павел, защото с Божествен огън просияха в Духа, всичката мъгла на прелестта изгориха; затова и станаха достойни оръжейници на небесното царство и съпрестолници на благодатта. Затова и се молим: апостоли на Христа Бога, изпросете опрощение на прегрешенията на празнуващите с любов на вашата свята памет!

Слава, и сега, Богородичен:

Като всенепорочна невеста на Твореца, като безмъжна майка на Избавителя, като истинско вместилище на Утешителя, всевъзпявана, аз, който съм скверно обиталище на беззаконията и игрище на бесовете, въпреки че съм разумен, побързай да ме избавиш от тези злодейства, и ме направи светло жилище на добродетелите и носител на нетленната светлина; отхвърли облака на страстите и ме удостой с приобщаване към небесата и незалязващата Светлина, чрез твоите молитви!


Стъпални, 1-ви Антифон, гл. 4

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господа, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава, И сега: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и с чистота се възвисява, а чрез единството на Света Троица тайнствено се просветлява.


Прокимен, гл. 4: Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи – до краищата на вселената. Пс.19:4

Стих: Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта. Пс.18:1

Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим!

Народът: Господи, помилуй.

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син и Свети Дух подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: И за да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според Йоан.

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Евангелие: Йоан 21:14-25

Беше вече трети път, откакто Иисус се яви на Своите ученици, след като възкръсна от мъртвите. А когато се наобядваха, Иисус казва на Симона Петра: Симоне Ионин, любиш ли Ме повече, отколкото тия? Петър Му казва: да, Господи! Ти знаеш, че Те обичам. Иисус му казва: паси Моите агънца. Казва му пак втори път: Симоне Ионин, любиш ли Ме? Петър Му казва: да, Господи! Ти знаеш, че Те обичам. Иисус му казва: паси Моите овци. Казва му трети път: Симоне Ионин, обичаш ли Ме? Петър се натъжи, за дето третия път му каза: обичаш ли Ме? и Му рече: Господи, Ти всичко знаеш; Ти знаеш, че Те обичам. Иисус му казва: паси Моите овци. Истина, истина ти казвам: когато беше по-млад, сам се опасваше и ходеше, където си щеше; а кога остарееш, ще простреш ръцете си, и друг ще те опаше и поведе, където не щеш.

А това Той рече, като даваше да се разбере, с каква смърт Петър ще прослави Бога. И като рече това, казва му: върви подире Ми. А Петър, като се обърна, вижда, че върви подире му ученикът, когото Иисус обичаше, и който на вечерята се бе облегнал на гърдите Му и рекъл: Господи, кой ще Те предаде? Него като видя, Петър дума на Иисуса: Господи, а тоя – какво? Иисус му казва: ако искам да пребъде той, докле дойда, тебе що ти е? Ти върви подире Ми. И разнесе се тая дума между братята, че тоя ученик няма да умре. Но Иисус му не рече, че няма да умре, но: ако искам да пребъде той, докле дойда, тебе що ти е?

Този е ученикът, който свидетелствува за тия неща и ги написа; и знаем, че свидетелството му е истинско. Има и много други работи, които извърши Иисус и за които, ако би се писало подробно, чини ми се, и цял свят не би побрал написаните книги. Амин.


50 Псалом


Слава: По молитвите на апостолите, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира след 50 псалом, гл 6:

Да почетем с похвални песни, като истински проповедници на благочестието и пресветлите звезди на Църквата, Петър – камъка на вярата, и Павел – учителя на истината и таинника Христов. Като посяха истинското Слово в сърцата на верните, което дарува на всички плодородие, те молят Христа Бога да се спасят нашите души.

Литийна молитва /дякон/


Канони 2, един на ап. Петър, а друг на ап. Павел.

Tворения на преп. Йоан Дамаскин. Първият – на ап. Петър, глас 4, вторият – на ап. Павел, глас 8. Превод: о. Иван Латковски.


Песен 1

Ирмос: Няма подобен на Тебе, препрославен Господи, защото Ти със силна ръка избави народа, когото придоби, Човеколюбче.

Припев: Свети апостоле Петре, моли Бога за нас.

Нека с боговдъхновени песни днес достойно да възпеем най-върховния сред апостолите, като първопризован от Христа.

Като те предузна, Предвечният те предопредели за застъпник и предстоятел на Своята Църква, всеблажени Петре.

Не плът и кръв, а Отец те вдъхнови да богословстваш за Христа като за Син на Всевишния Бог, апостоле.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Нека да възпеем светата планина, издигащата се над всяка мисъл колесница – Майката Божия, която и след раждането наистина остана девица.

Вторият:

Ирмос: Отсеченото дърво разсече неразсекаемото море и слънцето видя земята, която не беше виждало, водата потопи жестокия враг, а Израил премина през непроходимо място и запя песента: „Да възпеем Господа, защото славно се прослави!“

Припев: Свети апостоле Павле, моли Бога за нас.

Христос, Който зове несъществуващото като съществуващо, с божествен разум Сам те избра от майчина утроба, всеблажени Павле, да разнесеш сред народите Божественото Му име, което е над всяко име, защото славно се прослави.

Като ти възвести бъдещото сияние на благочестието и очистването от заблудата и явявайки ти се в мълниевиден образ на планината, о Павле, Христос помрачи телесните ти очи, но ти отвори душевните за познанието на Троицата, защото славно се прослави.

Слава: Приел обрязване на осмия ден и бидейки ревнител на отеческите си предания, Павле от Израилевия род, от вениаминовото коляно, по закон – фарисей, ти счете всичко това за смет и придоби Христа, защото славно се прослави.

И сега: Чиста Майко на Бога Вседържителя, Владичице, израснала от царско коляно и родила свръхестествено по плът единия Бог, царуващ над всички, спаси от беди мен, който възпявам твоя Син, защото славно се прослави.


Песен 3

Ирмос: Не се хвалим с мъдрост, сила и богатство, а с Тебе – Ипостасната Премъдрост на Отца, Христе, защото няма по-свят от Тебе, Човеколюбче.

Припев: Свети апостоле Петре, моли Бога за нас.

Най-прекрасните уста на Христа Бога те нарекоха блажен и верен служител на Христовото царство, затова те възпяваме, Петре апостоле.

Върху камъка на твоето богословие Владиката Христос въздигна непоклатимата Църква, в която ние те възпяваме, Петре апостоле.

О, колко по-горен от ангелите е живеещият в тяло Петър! Защото Христос Бог каза, че той ще бъде съдия и ще седне заедно с Него при славното Му пришествие.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Непознала брак Майко, носила в утробата си въплътения Бог, утвърди мене – разкъсания от страстните помисли, защото нямам друга като тебе помощница, Пречиста.

Вторият:

Ирмос: Ти си утвърждение за прибягващите към Тебе, Господи, Ти си светлина за помрачените и Тебе възпява моят дух.

Припев: Свети апостоле Павле, моли Бога за нас.

Ти положи за основа в душите на верните многоценния и краеъгълен Камък – Спасителя и Господа.

Всеблажени Павле, моли се Богу, та на основата, която ти положи да се съгради светлото здание на добродетелите на благочестивите.

Слава: Носейки съвършено винаги върху себе си мъртвостта на Господа Иисуса, о Павле, ти се удостои с истинския живот.

И сега: Ние християните те придобихме като прибежище и стена, непознала брак Невесто, затова те славим непрестанно.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Ипакои, глас 8: Коя ли тъмница не те имаше за затворник? И коя ли църква не те имаше за ритор? Дамаск с тебе се гордее, Павле, защото научи как ти бе спрян от Светлината; Рим прие твоята кръв и с нея с хвали; но още повече се радва Тарс и с любов почита пелените ти. Петре, камък на вярата, Павле, вселенска похвало, от Рим събрани, утвърдете ни във вярата.


Песен 4

Ирмос: Ето Го нашият Бог, Който се въплъти от Девата и обожи нашето естество! Като Го възпяваме, зовем: слава на Твоята сила, Господи!

Припев: Свети апостоле Петре, моли Бога за нас.

Както Сам обеща, Христос те направи божествен ловец на човеци и пръв на тебе връчи кормилото на Своята Църква.

Нека Подателят на живота Иисус, Който ти даде власт да връзваш и развързваш грехове, умоляван от тебе, о Петре, към мен да бъде милостив.

Усърдно се моли, о Петре, да се отвори Царството Христово за тия, които с несъмнена вяра почитат твоята божествена памет.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Всевъзпявана Владичице, Божия Родителко, като очистиш с молитвите си моите помисли, покажи ме изпълнен с добри плодове, Майко на Бога на всички.

Вторият:

Ирмос: Ти възседна като силни коне Твоите апостоли, Господи, взимайки в ръце юздите им и Твоята езда стана спасение за тия, които с вяра пеят: слава на Твоята сила, Господи!

Припев: Свети апостоле Павле, моли Бога за нас.

Някога Савел нападна като лъв Църквата Христова, опустошавайки я с ярост, но бе укротен от божествения глас на Божия Агнец и стадото, което гонеше, Той му повери като на пастир.

Ослепя този, комуто предстоеше да просвети вселената, но чрез божественото наставление Ананий бе пратен при него да му дари душевно и телесно просвещение, явявайки го като избран от Бога съсъд.

Слава: Дамаск достойно се напоява от Павел, защото от него, както някога от рая, произлезе този най-велик извор на божествени води и изпълни щедро цялата земя с богопознание.

И сега: Господ свали силните от престоли, Дево и Майко, и с божествени блага изпълни гладните, които с вяра пеят: слава на Твоята сила, Господи!


Песен 5

Ирмос: Господи, Ти, Който с Кръвта Си придоби нас – избрания народ, дай ни Твоя мир, запазвайки в единомислие Твоето стадо.

Припев: Свети апостоле Петре, моли Бога за нас.

Достойно удивление предизвика рибарят и невежата, който заради любовта си получи дръзновение пред Бога и чрез Неговата благодат извърши преславни чудеса.

Твоят божествен апостол, Христе, не получи ни злато, ни сребро от Тебе, а добродетели и се обогати с чудесна сила.

Оздравяваха нозе и ходила на хроми, защото чрез действеното твое слово божественият Дух извършваше преславни неща.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

От тебе, Пречиста, Бог се въплъти, съединявайки се в Ипостаста Си с плътта, но оставайки неизменен и безплътен по Своята божествена природа.

Вторият:

Ирмос: Просвети ни с Твоите повеления, Господи, и с високата Си ръка дай ни Твоя мир, Човеколюбче.

Припев: Свети апостоле Павле, моли Бога за нас.

Ти избра истинската похвала, носейки винаги като победен знак Кръста на Царя Христа, Павле апостоле.

За тебе животът е Христос, а смъртта най-прекрасна придобивка, преславни Павле, защото с любов се съразпъна с Този, Който се разпна заради нас.

Слава: Наистина сега се радваш в Господа, досточтими Павле, напуснал тялото и отишъл при Христа Бога, Подателя на живота.

И сега: Винаги моли твоя Син и наш Бог, непознала брак пречиста Мария, да изпрати милост на нас, верните.


Песен 6

Ирмос: Оставайки три дни в кита, Христе, Иона предизобрази Тебе, Безсмъртния, Който доброволно остана три дни мъртъв в земните недра.

Припев: Свети апостоле Петре, моли Бога за нас.

Както в древност с десницата Си спаси ходещия по водата Петър, Христе, така и мене, потъващия в бурята на страшни изкушения изведи, като Милосърден.

Ти остави несъществените и суетни неща, о Петре, и постигна наистина същината на нещата и като някой мъдър търговец придоби многоценния бисер Христа.

Ти умъртви онези, които безумно помислиха да изкушават Всесветия Дух, за Когото ти пръв богословстваше, изповядвайки Го ясно като Бог.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Ти ни роди в плът превъзхождащото всяко същество Слово Божие, затова с уста и душа те проповядваме като Богородица.

Вторият:

Ирмос: Молитвата си ще излея пред Господа и Нему ще разкажа мъката си, защото душата ми се изпълни с нещастия и животът ми се до ада приближи, затова се моля като Иона: от тлението ме, Боже, изведи!

Припев: Свети апостоле Павле, моли Бога за нас.

Ти пренебрегна прелестите на тоя свят, уязвен от любовта към Владиката и желанието на общото спасение, пожелавайки да свидетелстваш за него, о блажени Павле, и сега моли се за вселената.

Като най-прекрасен подражател на Владиката и облякъл се наистина в Него, Павле, ти стана всичко за всички, та да придобиеш всички и да спасиш човеците, и наистина ги спаси, улавяйки за Христа краищата на света.

Слава: Христос те дари по достойнство с жителство на Небесата, апостоле Павле, защото тук ти не пожела постоянен град, блажени, бидейки верен служител и разпоредник на Неговите тайнства.

И сега: Господ погледна на тебе, обновявайки моето естество като силен, Божия Родителко, и по думите ти стори наистина велико нещо, защото моят Бог чрез тебе, Всенепорочна, ме спаси от тлението, като милосърден.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души, и на Тебе слава въздаваме…


Кондак, глас 2Твърдите и богоречиви проповедници, върховните сред Твоите апостоли си приел, Господи, за да се наслаждават на Твоите блага и да имат покой, защото Ти, Който знаеш какво е в сърцето, прие техните болки и смърт за нещо повече от всяко всеплодие. (От св. Роман Сладкопевец)

ИкосУясни езика ми, Спасителю мой, отвори устата ми и я изпълни, умили сърцето ми, за да следвам това, което говоря и за което поучавам, сам преди това да върша; защото Ти каза, че всеки, който извърши и поучи е велик. Ако пък говоря, но не върша, то ще бъда като мед, що звънти. Затова дарувай ми да говоря това, което подобава и да върша полезното, единствен Сърцеведче. (От св. Роман Сладкопевец)

В този месец, в двадесет и деветият ден празнуваме паметта на светите славни и всехвални първовърховни апостоли Петър и Павел. По техните молитви, Христе Боже наш, помилвай и ни спаси. Амин!


Песен 7

Ирмос: Безначално Слово, съществуващо в началото с Отца и Духа, Сине Единородний, Ти си благословен и превъзнасян Бог на нашите отци!

Припев: Свети апостоле Петре, моли Бога за нас.

За да се научиш да подражаваш на Христовото милосърдие, по Божи промисъл ти изпита бурята на отричането преди Неговите страдания.

Възкръсвайки от гроба Христос се яви първо на тебе като първопризован, твърде възлюбен и славен предстоятел на апостолите.

Изцерявайки те от трикратното ти отричане преди страданията Му, Владиката с трикратно богоизречения Си въпрос потвърди Своята любов към тебе.

За свидетел на твоята любов към Христа, о Петре, ти призова Самото Всевиждащо Слово Божие, затова Той ти повери Своето възлюбено стадо.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Ние те облажаваме като Майка на Бога на всички, заченала по плът в утробата предвечния и възсиялия от Отца Бог Слово.

Вторият:

Ирмос: Някога на поле Деир мъчителят постави пещ за мъчение на богоносците; в нея тримата отроци в песни славеха Единия Бог и възпявайки Го троично зовяха: Боже на отците ни, благословен си!

Припев: Свети апостоле Павле, моли Бога за нас.

Този, който бе призовен последен, но надмина всички с усърдието си, стана печат и венец на Твоите апостоли, Христе; заедно с него църковният народ Ти пее: Боже на отците ни, благословен си!

В началото Павел гонеше Твоята Църква, но после ревността му по Тебе надмина предишната му дързост, защото той събра народите, Христе, които викат: Боже на отците ни, благословен си!

Ти от Йерусалим проповядва Евангелието на всички, обхващайки цялата земя, о Павле, и учейки даже до пределите на Илирик, зовял си: Боже на отците ни, благословен си!

Слава: В изумление бе взет и достигна до трето небе, всеблажени, и като чу неизказани слова зовеш: слава на всевишния Отец и на съ-престолното сияние – Сина и на Духа, проникващ ясно в Божиите дълбини!

И сега: Христос Бог слезе върху тебе като дъжд на руно, Дево, и от тебе произлезе облечен в плът, съединявайки разделеното преди и мир дари на земята и небето благословеният Бог на нашите отци.


Песен 8

Ирмос: Носейки цялото творение с неизказаната Си сила, Христе, Ти ороси в пламъка Твоите свети отроци, които викаха: благославяйте, творения Господни, Господа!

Припев: Свети апостоле Петре, моли Бога за нас.

„Ще прострат ръцете ти и на кръст ще те привържат“ – като ти предрече това, Петре, Владиката повелява да Го следваш, зовейки: благославяйте, творения Господни, Господа!

Вършейки благодатни чудеса, с дума ти въздигна тежко разслабения Еней и мъртвата Тавита, които викат: благославяйте, творения Господни, Господа!

Христе Боже, Който чрез Петър откри очистването за езичниците, със сиянието на Духа очисти и моите помисли, за да зова: благославяйте, творения Господни, Господа!

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Всесвята Дево, която роди по плът Бог Слово, с твоите молитви прогони мрака на моята душа и ме просвети, за да зова: благославяйте, творения Господни, Господа!

Вторият:

Ирмос: Господ, Който се прослави на светата планина и в горящата къпина разкри на Мойсей тайната на Приснодевата, възпявайте Го и превъзнасяйте Го във всички векове.

Припев: Свети апостоле Павле, моли Бога за нас.

Като се съедини с Твоята любов, Щедри Господи, Павел се измени по най-прекрасен начин – защото вече не за себе си живееше преславният, а имаше Тебе в него живеещ през всички векове.

Ти сгоди Църквата като Невеста, за да я представиш на Жениха Христа, защото се показа като неин невестоводител, Павле богоносецо; затова тя те слави във всички векове.

Слава: С добрия подвиг се подвиза, законния си път завърши и съкровището на вярата опази; затова се удостои с венеца на правдата, о Павле.

И сега: Радвай се, огневиден престоле Господен; радвай се, Невесто непознала брак; радвай се, Облаче, от което възсия Слънцето на правдата, Което превъзнасяме във всички векове.


Песен 9

Ирмос: С песни величаем тебе – преславната Невеста и всесвята Богородица, родила Твореца на всичко видимо и невидимо.

Припев: Свети апостоле Петре, моли Бога за нас.

Твоята преизобилна благодат достойно се прославя, защото дори сянката ти прогонваше страданията на немощните, Петре, затова те величаем.

Облажаваме Петър, защото с неизказана Божествена сила той разори богобореца Симеон влъхва, който възмечта да се превъзнесе към небесните висоти.

Прошка на съгрешенията, просвещение на сърцата и духовно веселие с твоите молитви подай на тия, които възпяват твоята памет, апостоле.

Всичко твое, Петре, е изпълнено със слава, освещение и чудеса: словата, мощите, прахът и божествените ти вериги, на които с вяра и любов ние се покланяме.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Заченала Бога в утробата си, ти се наричаш родителка на Господа, затова ние верните, славейки те по достойнство, величаем те с песни.

Вторият:

Ирмос: Ти надмогна законите на естеството, като зачена Създателя и Господа и стана Двер на спасението за света; затова те величаем непрестанно, Богородице.

Припев: Свети апостоле Павле, моли Бога за нас.

Покланяме се на твоите вериги, които за Христа, като злодей си носил; прегръщаме и раните ти, които носиш на своето славно и победоносно тяло.

Сега ти, апостоле, се освободи, отивайки при винаги Желания от тебе и пребъдвайки с Него като служител със своите непрестанни молитви привлечи към себе си тия, които ти се молят.

Слава: Вече не смътно, нито като през огледало ти се явява Христос, а напротив – съзерцаваш Го лице в лице, откривайки ти съвършено познанието на Божеството.

И сега: Ти, Пресвята Богомайко, си била похвала за Христовите апостоли, слава на мъчениците и основа на пророците; затова ние – всички верни, те величаем както подобава.


Катавасии: Отвèрзу устà моя.

Песен 1

Ще отворя устата си, и ще се изпълнят с Дух Свети, и ще произнеса дума за Царицата Майка, и ще се явя светло тържествуващ, и радвайки се, ще възпея нейните чудеса.

Песен 3

Богородице, жив и изобилен изворе, духовно укрепи в твоята божествена слава събралите се в хор твои певци и ги удостой с венци на славата.

Песен 4

Пребожественият Иисус, Който стои в славата на божествения престол, дойде на лек облак чрез нетленната длан – Божията майка, и спаси тия, които викат: слава, Христе, на Твоята сила.

Песен 5

Всичко дойде в ужас от твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, си носила в утробата си Бога, Превъзнесения над всичко, и си родила Безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Песен 6

Богомъдри, като чествуваме тоя божествен всепочитан празник на Божията майка, елате да пляскаме с ръце и славим Бога, Който се роди от нея.

Песен 7

Богомъдрите отроци не почетоха тварта наместо Твореца, но като потъпкаха мъжествено огнената заплаха, радваха се и пееха: „Благословен си Ти, Препрославени Господи и Боже на нашите отци!“

Песен 8

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благочестивите отроци бяха запазени в пещта от Богородичното раждане, което тогава беше предобразувано, а сега е действително. То подбужда цялата вселена да ти пее: Всички твари, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове. 


Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Честнейшую 

Народът: (речитатив) Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека. 

9-та песен от катавасиите 

Нека се радва всеки земнороден, просвещаван духовно, а естеството на безплътните умове, което почита свещеното тържество на Божията майка, нека тържествува и вика: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Приснодево.


Малка ектения

С: Защото Те хвалят всички небесни сили, и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.


Светилен, по Жени услѝшите:

Да възпеем върха на всички апостоли, божествените Петър и Павел, светилниците на вселената, проповедниците на вярата, богословните тръби, разпространителите на учението, църковните стълбове и разорителите на измамата.

Слава, и сега, Богородичен:

Тайнството на твоето велико и преславно рождество, зарадвана от Бога Богомайко Дево, пророците проповядваха, апостолите поучиха, мъчениците изповядаха, ангелите пък възпяват, а човеците се покланят.

Хвалитни стихири

Глас 4, Всякое дихание

Всичко що диша да хвали Господа. Хвалете Господа от небесата; Хвалете го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. Пс.150:2

Приел си от небето благодат, когато Спасителя питаше учениците и дванадесетте апостоли: за кого ме мислят човеците? Тогава най-добрият от апостолите, богословствувайки отвърна ясно: Ти си Христос, Сина на живия Бог. Затова и достойно го ублажават, защото свише е приел откровението, пък и приел да връзва и развръзва справедливо.


Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. Пс.150:3

Явилото се от Отца Божие Слово – Христос, попита: за кого Ме мислите? Ти си Син на живия Бог, – от името на всички веднага богогласно си отвърнал. Затова и си блажен, Симоне син Йонин, награда си приел. И тъй като Бог прославя тези, които верно Го славят и призовават да Го приемат, а и като непосрамващ камък и основа, те положи за укрепване на Църквата.


Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс.150:4)

Свише беше призован, а не от човек, когато земната тъмнина ти бе помрачила телесните очи, изобличавайки учението на нечестието; тогава небесната светлина огря мислените очи, откривайки красотата на благочестието. В този момент ти позна извеждащата от тъмнината Светлина – Христа, нашия Бог, Когото моли да спаси и просвети нашите души.


Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! Пс.150:5-6

Христов проповедниче, който носиш кръстната похвала, ти повече от всички си преценил очарователната Божия любов, която свързва виждащите я към Желания. А и затворник заради Христа си станал, приемайки всякакви несгоди като най-сладка храна, и си се удостоил с честнà кончина заради живия твой Владика, Когото моли да спаси и просвети нашите души.


Слава, гл. 6, от монах Козма:

Настъпи празника на всепочитаните апостоли на църквата Христова, които ходатайстват спасение за всички нас. Като запляскаме тайно с ръце, да им кажем: радвайте се, светилници стоящи в мрака, отразяващи зарите на мисленото слънце. Радвайте се, Петре и Павле, непоколебима основа на Божествените учения, приятели Христови, почитани съсъди; елате невидимо сред нас, да ни сподобите с невеществени дарове, които възхваляме с песни вашия празник.

И сега, Богородичен: Богородице, ти си истинската лоза, от която израсна за нас Плодът на живота; умоляваме те да се застъпиш за нас, Владичице, заедно с апостолите и всички светии, за да бъдат помилвани душите ни.


Велико славословие


Тропар, гл. 4.

Първопрестолни между апостолите и учители на вселената, молете Владиката на всички да дарува на вселената мир и на душите ни велика милост.


———————————————————


На Светата Литургия


Апостол към Коринтяните [2 Кор. 11, 21 – 12, 9.]

Братя, за срам казвам това! Като че ли ние станахме безсилни! Ала, ако някой дръзне да се похвали с нещо (в безумие говоря), ще дръзна и аз. Евреи ли са? И аз съм. Израилтяни ли са? И аз. Семе Авраамово ли са? И аз. Служители Христови ли са (в безумие говоря), аз съм повече. Аз съм бил много повече в трудове, безмерно в рани, повече в тъмници, и много пъти на умиране. Иудеите ми удариха пет пъти по четирийсет удара без един; три пъти са ме с тояги били, веднъж – с камъни, три пъти съм корабокрушение претърпял, нощ и ден съм прекарал в дълбинето морско; много пъти съм пътувал, бил съм в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от сънародници, в опасност от езичници, в опасност по градове, в опасност по пустини, в опасност по море, в опасност между лъжебратя, в труд и мъка, често в бдение, в глад и жажда, често в пост, на студ и в голота. 

Освен външните злополуки, прибавяха се всекидневните против мене нападения и грижата за всички църкви. Кой изнемогва, та не изнемогвам и аз? Кой се съблазнява, та аз се не разпалям? Ако трябва да се хваля, с немощта си ще се похваля. Бог и Отец на Господа нашего Иисуса Христа, Който е благословен вовеки, знае, че не лъжа. В Дамаск областният управител на цар Арета пазеше със стража град Дамаск, искайки да ме хване; и аз в кош бях спуснат през прозореца по стената и избягах от ръцете му. 

Да се хваля, не ми е за полза, а при все това ще мина към видения и откровения Господни. Зная един човек в Христа, който преди четиринайсет години (с тяло ли, не зная; без тяло ли, не зная: Бог знае) беше грабнат и отнесен до трето небе. И зная тоя човек (с тяло ли, или без тяло, не зная: Бог знае), че беше грабнат и отнесен в рая и чу неизказани думи, които човек не може да изговори. С такъв човек ще се похваля; но със себе си няма да се похваля, освен с моите немощи. Ако пък поискам да се хваля, няма да бъда безумен, защото ще кажа истина; но аз се въздържам, да не би някой да помисли за мене повече, отколкото вижда в мене, или чува от мене. 

И, за да се не превъзнасям с премногото откровения, даде ми се жило в плътта ангел сатанин, да ме бие по лицето, за да се не превъзнасям. Затова три пъти молих Господа, да го отстрани от мене. Но Той ми рече: стига ти Моята благодат; защото силата Ми се в немощ напълно проявява. Затова с много по-голяма радост ще се хваля с немощите си, за да се всели в мене силата Христова.


Евангелие от Матея [16, 13–19]

В това време дойде Иисус в страната на Кесария Филипова, като питаше учениците Си и казваше: за кого Ме човеците мислят – Мене, Сина Човечески? Те отговориха: едни – за Иоана Кръстителя, други – за Илия, а някои – за Иеремия, или за едного от пророците. Той им рече: а вие за кого Ме мислите? Симон Петър отговори и рече: Ти си Христос, Синът на Живия Бог. Тогава Иисус отговори и му рече: блажен си ти, Симоне, син Ионин, защото не плът и кръв ти откри това, а Моят Отец, Който е на небесата; и Аз ти казвам: ти си Петър, и на тоя камък ще съградя църквата Си, и портите адови няма да й надделеят; и ще ти дам ключовете на царството небесно, и каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небесата; и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.


Причастен: Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. Пс.18:5


Каноните на Утринната са преведени от о. Иван Латковски

No comments:

Post a Comment