Sunday 30 July 2023

Изнасяне на светия кръст

Изнасяне на светия кръст

1 август


НА ВЕЧЕРНАТА СЛУЖБА

Забележка: Преди да започне вечерната, свещеникът взема честния кръст от мястото дето се пази през годината, поставя го на приготвен дискос върху босилек и цветя и го слага върху жертвеника.


Господи, воззвах (Пс. 140), глас 4:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!

На кръста, гл. 4, Подобен: Зва́нный свы́ше:

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3-4А)

Днес много свети християни се радват, защото небесният кръст се е явил на всички страни на света, озарява земята с недостъпна светлина и осветява въздуха и украсява лицето на земята, Христовата църква му пее със свети песни, и му служи и го прославя, защото кръстът божествен и прекрасен я пази отгоре. Укрепени от силата му, да пристъпим към Владиката, викайки: дай мир на твоя свят и просвети душите ни.

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс.129:5)

Целият свят да се радва и да се весели, днес кръстът е грейнал от небето по всички краища на земята, просветлява цялата земя, съединява разделените природи. Днес хората се радват заедно с хора на ангелите, защото чрез кръста беше премахната разделящата стена и всичко се видя обединено. Затова като свети по-силно от слънцето, с благодат просветлява всички същества, и осветява и спасява всички, които с вяра го почитат.

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6-7А)

Като пожела да покаже на света и кончината на Царя Христос като скиптър, по-сияен от слънчевите зари, сега божественият кръст ясно сияе пред нас до краищата на земята. Той изведе човешкия род от ада, плени ада, свали врага и напълно унищожи гордостта на бесовете. И сега явява възкресението на Спасителя и спасява всички, които викат: умири света и просвети нашите души.

На светите Макавеи, глас 1. Подобен: Всехва́льнии му́ченицы:

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Зако́на верх, седмию́ столпы́ возвы́шен, мучи́тельство не поколеба́, ибо скотски́ гони́теля гнев му́жески претерпе́ша, те́ло преда́вше секу́щим, благоро́днии ю́ноши и братия, Моисе́йским преда́нием храни́телие.

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Па́че зри́мых ум вои́стинну возвы́сивше, у́ды пло́тския отсеца́ху благочести́вии и до́блии о́троцы с ма́терию Богому́дрою, вели́кими наде́ждами вжиля́еми, яже ны́не получи́ша, у Авраа́ма почи́вше на ло́нех, пра́отца́ своего́.

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс. 116:2)

Душе́вною до́блестию тве́рдо себе́ вооружи́вше и я́рость я́ко преоби́девше, проти́ву борцу́ кре́пко прилежа́ху благоче́стия ра́ди и зако́на отече́скаго хране́нием свяще́ннейшии Елеаза́р и прему́дрии ю́ноши с ма́терию Богому́дрою.


Слава, глас 8, от Йоан Дамаскин:

Святи́и Маккаве́и мучи́телю глаго́лаху: нам, о Антио́ше, еди́н Царь Бог, от Него́же бы́хом и к Нему́ обраща́емся. Мир ждет ин нас, ви́димаго высоча́йший и тверде́йший, оте́чество же нам – Иерусали́м кре́пкий и неги́бнущий, торжество́ же – е́же со А́нгелы житие́. Го́споди, моли́твами их поми́луй и спаси́ нас.

И сега, на кръста, гл. 8, от Йоан Дамаскин:

Ние грешните днес се покланяме на честния Твой кръст, Христе Боже, който в древност Мойсей сам предизобрази и поваляйки Амалик, го победи и на който певецът Давид, наричайки го Твое подножие, повеляваше да се покланяме, и с недостойни усти възпяваме Тебе, Който благоволи да се приковеш на него и Ти се молим: Господи, заедно с разбойника удостой ни с Твоето царство!


Вход с кадилница. Свете тихий

Най-древната християнска молитва

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бога – Отец, Син и Свети Дух; Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.


Прокимен, на деня.


Сугуба ектения


Вечерно славословие

Четец: Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни и хвално и прославено да е името Ти во веки. Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти Господи научи ме на Твоите наредби. Благословен си Владико вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост Господи е вечна, делата на ръцете си не изоставяй. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение. Тебе слава подобава, на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин!


Просителна ектения


На стиховните стихири, на кръста, гл. 1: (гръцки)

Дойдете, любители на тържествените събрания, и празнувайте изнасянето на светия кръст. Нека изявим радостта си, като извикаме в пълнотата на вярата: Кръсте Христов, с благодатта на Въздигнатия на тебе, с твоята сила освети и ни спаси от всяко зло!

Стих: Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: то е свето! (Пс. 98:5)

Скъпоценният кръст пресича небесата, като подпомага почитането му от всички в страх и любов! Тъй като Ти беше разпнат на него, причисли с вишните сили тези, които го хвалят с любов!

Стих: Боже, Царю мой отвека, Който извършваш спасение сред земята! (Пс. 73:12)

Почитайки с вяра скъпоценния кръст, ние се покланяме на Владиката, Когото той разпна! Като го почитаме с уста, очистваме душите си, и като показваме радостта си, възхваляваме светото сияние на кръста!

Слава, на Макавеите, гл. 8: от св. Козма, еп. Маюмски (ок. 752 г.)

Ду́ши пра́ведных в руце́ Госпо́дни*, я́коже Авраа́ма, и Исаа́ка, и Иа́кова, и́же пре́жде зако́на пра́отцы и Маккаве́ов пра́деди, ны́не восхваля́емых от нас: си́и бо крепкоду́шнии Авраа́мстии вну́цы су́ще, ве́ре поревнова́вше своего́ пра́отца́ Авраа́ма, и даже до смерти подвиза́шася за благоче́стие. Благоче́стно бо воспита́вшеся и зако́нно пострада́вше, нече́стие обличи́ша го́рдаго Антио́ха и, ничто́же предпоче́тше вре́менныя жи́зни, ве́чныя ра́ди вся Бо́гу возложи́ша: ду́шу, му́жество, ра́зум, те́ло мя́гкое и воздая́ния чистоы́ воспита́нием. О, ко́рене благочести́ва, из него́же вы прозябо́сте, Маккаве́и! О, ма́тере святы́я, ро́ждшия равночи́сленное седмери́цы число́! Но мо́лим вас, Маккаве́и, с ма́терию ва́шею Соломо́ниею и му́дрым свяще́нником Елеаза́ром, егда́ предстои́те Христу́ Бо́гу, Его́же ради потруди́стеся, труды́ плодо́в ва́ших прия́ти от Него́, приле́жну мольб́у́ сотвори́те о челове́честве: твори́т бо, ели́ко хо́щет, и испо́лнит хоте́ния ва́ша, боя́щихся Его́.

* Прем. Сол. 3:1


И сега, гл.8, на кръста: Гласът на Твоя пророк Мойсей се изпълни, Боже, когато каза: вижте живота ви да виси пред очите ви*. Днес кръстът се издига и светът се освобождава от измамата; днес Христовото възкресение се подновява и краищата на земята се радват, с кимбали на Давид песен ти се предлага и казва: Ти направи спасение сред земята, Боже, кръста и възкресението, чрез които ни спаси, Добри и Човеколюбиви, всесилни Господи, слава на Тебе.

* Второзаконие 29:2


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропари

На светиите, глас 1:

Чрез болките на светиите, които пострадаха за Тебе, Господи, бъди умилостивен и изцери всичките ни болести, молим Те, Човеколюбче.


Слава, и сега, на кръста: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды на сопроти́вныя да́руя и Твое́ сохраня́я кресто́м Твои́м жи́тельство.


Отпуст


Пренасяне на светия кръст

След отпуста на вечерната, йереят и дяконът не се събличат. Дяконът кади светия кръст и казва: Благослови́, влады́ко. Йереят: Благословен Бог наш: После, Трисвято́е. След Отче наш: тропар на кръста. Слава, и сега: кондак: Вознесыйся на крест волею, тезоименитому Твоему новому жительству, щедроты Твоя даруй, Христе Боже, возвесели нас силою Твоею, победы дая нам на сопостаты, пособие имущим Твое оружие мира, непобедимую победу.

Докато се пее кондака, йереят взима блюдото с кръста на главата си и го пренася на трапезата, като пред него вървят дяконът, който кади и свещоносец. И полага кръста на трапезата, на евангелското място, а Евангелието малко по-горе. И запалват пред него кандило или свещ за цялата нощ. Малък отпуст.


———————————————


НА УТРИННАТА СЛУЖБА

 

Бог Господь, гл. 1:

Стих 1: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2: Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3: Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4: Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в нашите очи.

Тропар, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды на сопроти́вныя да́руя и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Слава: Чрез болките на светиите, които пострадаха за Тебе, Господи, бъди умилостивен и изцери всичките ни болести, молим Те, Човеколюбче.

И ныне: Спаси, Господи, Твоите люде и благослови Твоето достояние, дари победи над врага и запази с Твоя кръст наследството Си.


Малка ектения: Възглас: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи седален, гл. 1, гръцки. По Гроб Твой, Спасе.

Цялата смъртна природа, дойдете, празнувайте всички заедно и ликувайте тайнствено, защото днес се представя дървото на скъпоценния кръст, като безплатен източник на изцеления и здраве, на тези, които прибягват към него с благоговение и надежда, и отдават слава на Владиката, разпнат на него, на  човеколюбеца Христос.

Слава, и сега, същия.


Втори седален, гл. 4, гръцки. Подобен: Явился еси днес:

Пренасянето на кръста, което се празнува днес, е причина за сърдечна радост, защото освещава душите и телата на нас, които го почитаме със страх, с вяра и любов.

Слава, и сега, същия.


50 псалом (чете се)


Канон на кръста, чийто акростих е: Кресту́ покланя́юся, ве́рных спасе́нию. 

Глас 6.

Песен 1

Ирмос: Докато Израил вървеше пеша през морето като по суша, видя по следите си гонителя фараон да потъва в бездната и извика: да изпеем победна песен на Бог.

Припев: Слава, Господи, на Твоя почитан Кръст.

Прекланям се пред кръста като спасение на вярващите и топло го целувам и прегръщам, като викам: благословено Христово дърво, моля те, просветли сърцето и душата ми.

Днес знамението на кръста се яви победоносно над страстите и бесовете. Затова всички верни, които просветихме душите си със светлина, сега го целуваме.

Честният кръст осветява с лъчезарни сияния и просвещава всички, които днес му се покланят с вяра, като освещава нашите души и тела.

Животворящият кръст, положен пред всички, разпространява ярките лъчи на благодатта; да пристъпим и приемем просветление, веселие, спасение и прошка, като принасяме възхвала на Господ.

Богородичен: Пресвета Дево, която роди по плът Христос, Който пострада заради нас доброволно на кръста, спасявай чрез твоите молитви тези, които те облажаваме с чест.


Канон на мъчениците, глас 8.

Песен 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Избави́телю и Бо́гу на́шему пои́м.

Лик седмочи́сленных страда́лец, я́влься еди́ным нра́вом в лю́тых, по утвержде́нию оте́ческаго зако́на, умре́ти не отреко́шася.

Сла́ву презре́вше, я́же на земли́, жела́нием Боже́ственнаго Ца́рствия, вся́ку боле́знь претерпе́ша Боже́ственнии Маккаве́и, те́мже досто́йно ны́не чту́тся.

Слава: Зако́на храни́телие Моисе́ева, вои́стинну до́блии Маккаве́и, бра́тия друг со дру́гом яви́шася, внегда́ попра́ти им Антио́хово безбо́жие.

И сега, Богородичен: Чи́ни Тя А́нгел и челове́к, Безневе́стная Ма́ти, восхваля́ют непреста́нно: Зижди́теля бо всех, я́ко Младе́нца, на руку́ Твое́ю понесла́ еси́.


Песен 3

Ирмос: Няма свят като Тебе, благи Господи Боже мой, Който укрепи силата на Твоите верни и ни утвърди върху скалата на Твоето изповедание.

Ору́жие дре́вле жи́зни блаже́нное дре́во дарова́ся храни́ти за преслуша́ние первозда́ннаго Ада́ма, Крест же сему́ путь сотвори́.

Очи́ма, устна́ми и душа́ми, ли́цы и се́рдцы поклони́мся вси Пресвято́му Кресту́ Жизнода́вца Христа́, и́мже мир весь освяща́ется.

Хра́мы Бо́гу проро́чески днесь бы́вше, покланя́ющеся дре́ву Пресвята́го Креста́, и насле́дницы Его́, со стра́хом вси того целу́ем.

Песносло́вим тя, Кресте́, ве́рою моля́щиися си́ле твое́й: изми́ нас сете́й вра́жиих и упра́ви нас к приста́нищу всех спасе́ния, пою́щих тя.

Богородичен: Де́вою родила́ еси́ Сына, пре́жде Тебе́ рожде́ннаго от Отца́ пре́жде век, без ма́тере от Бо́га, распя́таго пло́тию, да спасе́т пре́жде согре́шшия.


Вторият

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты ме́не утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, Еди́не Человеколю́бче.

По оте́ческим ходя́ще исправле́нием зако́нным, блаже́ннии Христо́вы страда́льцы, жизнь нестаре́емую ва́шими стяжа́сте кровьми́, прехва́льнии.

Ни огнь, ни меч преврати́т когда возмо́же до́блесть нра́ва, Бла́женнии, ва́шу, я́же в ве́ре, в не́йже упраздни́сте мучи́телей шата́ния.

Слава: Му́ки претерпе́ша за Христа́ Бо́га прехва́льнии му́ченицы и свы́ше прия́ша побе́ды по́чести, непреста́нно моля́щеся спасти́ ду́ши на́ша.

И сега: Богородичен: Де́вою родила́ еси́, Неискусобра́чная, и Де́вою пребыла́ еси́ Ма́ти Безневе́стная, Богоро́дице Мари́е, Христа́ Бо́га на́шего моли́ спасти́ся нам.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Кондак на светиите, глас 2.

Подобен: Вы́шних ища́:

Седмочислени стълбове на Божията премъдрост и седемсвещни светилници на божествената светлина, всемъдри Макавеи, превелики мъченици преди мъчениците, молете се с тях на Бога на всички да се спасят тези, които ви почитат.

Икос:

Хвали́ те́пле, Сио́не, Бо́га твоего́, я́ко укрепи́л есть сей вереи́ врат твои́х и сыны́ тво́я благослови́. Си́и бо, я́ко во́инство непобеди́мое, ополче́ние вои́стинну до́блественно и крепкому́дренно, про́тиву кова́рством злочести́вых богому́дренно ста́ша, вку́пе побе́ды венцы́ Небе́снаго Сио́на прие́млют и Бо́жественному престо́лу предстоя́т, о всех непреста́нно моля́щеся. Проси́те спасти́ся пою́щим вас.

Седален на светиите, глас 8.

Подобен: Прему́дрости:

Благоче́стно наказа́вшеся, о́троцы му́дрии, му́ченически, мучи́телей преще́ния му́жески посрами́сте, я́ко зако́на побо́рницы и отцу́ послу́шницы бы́сте, святи́и, с ма́терию Богому́дрою усе́рдно пострада́сте. Те́мже и сме́ртию живот иску́пльше вои́стинну Небе́сный, ве́чно ра́дуетеся, Маккаве́и крепкоду́шнии, моли́те Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Слава, и сега, на кръста, глас 6:

Господи, Твоят кръст беше осветен; чрез него се извършват изцеления за болните от грехове; чрез него ние Ти се покланяме, помилвай ни.


Песен 4

Ирмос: Христос е моя сила, Бог и Господ – пее светата Църква, както  подобава за Бог, възглася Му с чист разум и празнува в Господ.

Да кропи́т вся земля́ ра́дование, да веселя́тся древа́ дубра́вная, днесь обо́жена Всечестны́м Кресто́м, сия́ющи конце́м.

Показа́вый орга́н умерщвле́ния, живоно́сно ми́рови, победотво́рное ору́жие непобеди́мое, пресла́вныи Кре́сте, сердца́ на́ша просвети́.

Ты Боже́ственная побе́да, ты соде́лование на́шего спасе́ния, ты ве́рным соодоле́ние и Боже́ственная же́ртва, о Всечестны́й Кре́сте, пою́щия тя освяти́.

Не́бо всей земли́ свесели́тся, страстоте́рпцы, му́ченицы, апосто́ли, ду́ши пра́ведных ра́достно ны́не ра́дуются, и вся спаса́ет зри́мо предлежа́щее посреде́ жизнода́тельное Дре́во, и ве́рныя освяща́ет благода́тию.

Богородичен: Вои́стинну Ты яви́лася еси́, вои́стинну роди́ла еси́ Сы́на Вы́шняго, на Кресте́ ру́це просте́ршаго, Де́во Ма́ти Мари́е, и мир призва́вшаго.


Вторият

Ирмос: Из горы́ приосене́нныя, Сло́ве, проро́к, еди́ныя Богоро́дицы, хотя́ща воплоти́тися богови́дно усмотри́ и со стра́хом славосло́вяше си́лу Твою́.

Зако́н, Блаже́ннии, написа́вше, я́коже дре́вле Моисе́й, во свои́х скрижа́лех по́мысла не преступи́сте се́го да́же до сме́рти, но тве́рдо подвиза́стеся.

Зако́нныя Бо́гу принося́ще же́ртвы и моисе́йскому ревну́юще житию́, преоби́деша вся́ко законоположе́ние мучи́тельское, страстоте́рпцы Христо́вы.

Я́коже ка́мень во́лненное стоя́ние, си́це мно́ги му́ки, страда́льцы, му́жеским умо́м, Маккаве́и, да́же до сме́рти претерпе́сте.

Троичен: Безнача́льная Тро́ице, Еди́нице покланя́емая, сопресто́льная Еди́нице, Тро́ице воспева́емая, му́ченик мольба́ми изба́ви нас от бед и напа́стей, воспева́ющих Тя.

И сега, Богородичен: Ра́дуйся от нас, Святая Богоро́дице. Ра́дуйся, ра́дость ро́ждшая ми́рови. Ра́дуйся, еди́на заступле́ние челове́ком, Благослове́нная Богоро́дице Чи́стая.


Песен 5

Ирмос: Моля те, Благи, с Твоята божествена светлина озари душите на онези, които от ранно утро копнеят за Тебе да Те познаят като Божие Слово, истински Бог, Който ги призовава от греховния мрак.

Поды́мем с ра́достию преблаже́нный Крест, в церква́х и гра́дех сей предло́женный, и поклони́мся, да долго́в прии́мем оставле́ние.

Умерщвля́ется змий лука́вый ны́не, и́же тьмы нача́льник, сия́ния не терпя́, е́же облиста́ет Живоно́сный Крест, Боже́ственнаго Царя́ ски́птро честно́е.

Я́ко пресве́тла звезда́ и я́ко би́сер благоле́пен и пресия́нное со́лнце, вся озаря́ет земли́ концы́ Крест Госпо́день, его́же облобыза́ем.

Воскли́кните, язы́цы, воспо́йте, игра́йте, коле́на, и по́йте Бо́гу, да́вшему Креста́ неруши́мое утвержде́ние, е́же ны́не предлежи́т; вси ве́рнии, ра́дуемся, я́ко того́ ра́ди блага́я прие́млюще.

Богородичен: Спасе́нию Тя нача́ло, вси ве́рнии, ве́дуще, ублажа́ем, Чи́стая: Ты бо пре́жде Су́щаго пло́тию родила́ еси́, хоте́нием Свои́м пригвожде́нна на Кресте́.


Вторият

Ирмос: От но́щи неве́дения Богове́дением просвети́вый концы́, просвети́ мя у́тром человеколю́бия Твоего́, Го́споди.

Я́коже отече́ский зако́н не разо́рших, святи́и му́ченицы, венцы́ пра́ведными Христо́с вас Сам венча́.

Елеаза́ру равноста́тни в ра́зуме я́вльшеся, блаже́ннии де́ти, и принесо́стеся со о́нем Христу́, духо́вное всесожже́ние.

Слава: И́же святы́ми свобожда́яй от ле́сти вся́ческая, спаси́ нас, Го́споди, тех моли́твами, я́ко Благоутро́бен.

И сега: Богородичен: Херуви́мов явльши́ся честне́йши, Де́во Всепе́тая, моли́ся Сы́ну Твоему́ спасти́ ду́ши пою́щих Тя.


Песен 6

Ирмос: Като видях житейското море да се надига от бушуващите вълни на изкушенията, прибягнах към Твоето тихо пристанище и Ти казвам: изведи живота ми от тлението, Многомилостиви.

Я́ко Боже́ствен сосу́д, я́ко свети́льник све́тел, в церква́х дне́сь, и в хра́мех, и гра́дех Кре́ст предлежа́щ ви́дяще, и Уясни́вшаго сего́ воспое́м.

Умерщвля́ется смерть, и уморя́ется тле́ние, и бесо́встии полцы́ отбега́ют, побе́дный и стра́шный днесь предлежа́щ ви́дяще Крест Христо́в, не сме́юще прикосну́тися ему́.

Воспева́юще Тя, Бо́га, и Царя́, и Го́спода, я́ко дарова́л еси́ нам Крест сте́ну неруши́му, его́же ны́не облобыза́ем ра́достию и лю́тых отбега́ем.

Богородичен: Я́дом змии́ным пра́баба пи́щею, я́же во Еде́ме, пома́зася, Де́ва же, ро́ждши Нача́льника жи́зни, источи́ ми́ру нетле́ние и воскресе́ние.


Вторият

Ирмос: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу, одея́йся све́том, я́ко ри́зою, Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.

Ри́зою себе му́ченическою одея́вше, святи́и, сию́ труды́ страда́ния ва́шего́ испестри́сте.

Жела́юще бы́ти со Христо́м, всесла́внии му́ченицы, тече́ние страда́ния неукло́нным по́мыслом преидо́сте.

Слава: Зако́н, и́же предаде́ Моисе́й, храня́ще, святи́и, зако́нно пострада́ша, посра́мльше Антио́ха мучи́теля.

И сега, Богородичен: Еди́на сло́вом пло́тию Сло́ва ро́ждшая, изба́ви, мо́лимся, от сете́й врага́ ду́ши на́ша.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Кондак, глас 4. От преп. Роман Сладкопевец

Издигнал се доброволно на кръста, Христе Боже, дарявай щедростите Си на едноименното Твое ново общество. Зарадвай ни с Твоята сила и ни давай победа над противниците, като Твоята помощ ни бъде оръжие на мир и знаме на непобедимост.

Икос:

Този, който дори до трето небе бе издигнат в рая и чу неизказани и божествени думи, които човешки език не може да изговори, като пишеше на галатяните, като любители на писанията ще прочетете и ще го познаете: на мен, казва, не ми се даде да се похваля с нищо, освен с кръста Христов (Гал.6:14), на който като пострада уби страстите. Този същия и ние грижливо държим, кръстът Господен, похвала за всички: защото той е нашето спасително дърво, оръжие на мира и знаме на непобедимост.

Синаксар: В първия ден на месец август празнуваме изнасянето на почитаното дърво на честния и животворящ кръст Господен. В същия ден празнуваме и светите седем мъченици Макавеи и майка им Соломония и учителя им Елеазар. Със силата на почитания и животворящ Твой кръст и по молитвите на Твоите свети мъченици Макавеи, Христе Боже наш, помилвай и ни спаси, Амин.


Песен 7

Ирмос: Ангелът направи огнената пещ прохладна за благочестивите младежи и изгаряща за халдеите, Божията заповед убеди мъчителя да извика: благословен си, Боже на нашите отци.

Спаси́тельному дре́ву поклони́мся, Кресту́ пресвято́му, ему́же слу́жат А́́нгельская вся во́инства, предлежа́щ ви́дяще, ве́рнии, источа́ющ нам освяще́ние и жизнь.

Победоно́сный яви́ся пресвяты́й Крест Животода́вца Христа́, свы́ше же бесо́м всем мно́жество отгоня́, ва́рварское шата́ние, и победи́теля явля́я во́инство на́ше.

Я́ко одушевле́нну, те́бе, припа́дая, взы́ваю: Кресте́ мой пресвяты́й, ты ми просвети́ ду́шу, и ум, и слух, и устне́, и язы́к, и дыха́ние, и о́чи к путе́м Ца́рства Христо́ва.

Пое́м, сла́вим, и покланя́емся, и велича́ем Твою́, Христе́, держа́ву, я́ко подаде́ нам, рабо́м Твои́м, Крест Боже́ственный, сла́дость неисчерпа́емую и храни́лище душа́м и те́лом на́шим.

Богородичен: Ю́ноши три пещь не опали́, Рождество́ прообразю́щи Твое́, и́бо Боже́ственный огнь Тя не опали́, всели́вся в Тя и вся научи́в пе́ти: Благослове́н Бог оте́ц на́ших.


Вторият

Ирмос: В нача́ле зе́млю основа́вый и Небеса́ слово́м утверди́вый, Благослове́н еси́ во ве́ки, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Мўченическими пострада́вше боле́зньми, мучи́тельских не устраши́стеся преще́ний, Христу́ вопию́ще: Благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Слава: Терпе́ния пожда́вше боле́зней, вра́жия лю́тая победи́сте кова́рства, Христу́ вопию́ще: благослове́н Бог оте́ц на́ших.

И сега, Богородичен: И́же во утро́бу Де́выя всели́выйся и Тоя́ ра́ди Ада́ма обно́вль, благослове́н Бог оте́ц на́ших.


Песен 8

Ирмос: Ужасни́ся, боя́йся, Не́бо, и да подви́жатся основа́ния земли́: се бо в мертвеце́х вменя́ется в Вы́шних Живы́й и во гроб мал странноприе́млется. Его́же, о́троцы, Благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Твой Крест прообразу́я Иа́ков иногда́, на вну́ки поло́жь дла́ни преме́нно и Благослови́в их, благода́ти во язы́цех науча́я: о́троцы, Благослови́те, свяще́ннии, по́йте, лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

О, неизрече́наго Твоего́, Христе́, сни́тия и неизглаго́ланных благи́х! Воплоти́ся и, распя́т быв, смерть прие́м, и реши́ши челове́ки от кля́твы, источи́в нетле́ние на треблаже́ннем Дре́ве, препросла́вленный Крест сей во ве́ки.

Пресвяты́й Крест, Боже́ственную побе́ду, жи́зни нача́льника, ле́сти потреби́теля, днесь похва́лим Крест всесвяты́й Госпо́день, бесо́в губи́теля и ва́рваров прогони́теля, ве́рных победотво́рца и покрови́теля.

Богородичен: Гвоздьми́ пригвожде́на Христа́, копие́м прободе́на в нетле́нная ре́бра, тро́стием в главу́ бие́ма, желчь вкуша́юща, зря́щи, Де́ва вопия́ше: где Твоя́ добро́та за́йде, прекра́сное Сло́во, Препросла́вленне па́че сыно́в челове́ческих?

Вторият

Ирмос: Безнача́льнаго Царя́ сла́вы, Его́же трепе́щут Небе́сныя си́лы, по́йте, свяще́нницы, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

И́стины рачи́телие и зако́на изве́стнии храни́телие бы́вше, прехва́льнии му́ченицы, пое́те Христа́ во ве́ки.

Седмора́сленный плод свята́го ко́рене я́ко вои́стинну, седмь Маккаве́и, му́ченики Госпо́дни, почти́м досто́йно.

Зако́ну ревни́тели, единоду́шныя страда́льцы, ве́рнии, седм Маккаве́й с ро́ждшею их почти́м досто́йно.

Троичен: Тро́ице Нераздели́мая, Еди́нице, в Божестве́ сла́влю Еди́ну и в трие́х пою́ Тя ли́цех, Еди́ну си́лу.

И сега, Богородичен: В после́дняя нас ра́ди от Де́вы воплоще́ннаго Бо́га, свяще́нницы, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.


Песен 9

Ирмос: За човека е невъзможно да види Бога, Когото дори ангелските войски не смеят да погледнат, но чрез тебе, Всечиста, Словото се яви на човеците въплътен. Него величаем и заедно с небесните войнства те ублажаваме.

Тле́нни от преслуша́ния бы́хом, Бо́жия за́поведи престу́пницы я́вльшеся: се́го ра́ди смерть прии́де челове́ком. Те́мже безсме́ртия процвете́ днесь побе́дный Крест Христо́в, его́же целу́ем.

Се Дре́во пресвято́е кре́пкая наде́жда ве́рным яви́ся, кля́твы избавле́ние, челове́ком ра́дость предлежи́т, облича́я тьмы нача́льника, сему́ поклони́мся, ве́рнии, с весе́лием.

Нача́ло благослове́ния, и утвержде́ние христиа́н, и стена́, и тве́рдое заступле́ние, и кля́твы избавле́ние яви́ся нам Дре́во вожделе́нное, ору́жие непобеди́мое, просвети́ и освяти́ нас, покланя́ющихся тебе́.

Богородичен: Xра́ме и две́ре освяще́ния, Престо́ле Бо́жий, о́блаче и све́щниче всесве́тлый и ковче́же благода́ти, Всенепоро́чная, че́стне покланя́ющияся о́бразу честно́му Единоро́днаго Твоего́ Сы́на покры́й и сохрани́.


Вторият

Ирмос: Велича́ем Тя, Ма́терь Бо́жию, и сла́вим Тя, Богоро́дице Де́во, я́ко Спа́са ро́ждшую душ на́ших.

Сокро́вище Боже́ственных дарова́нии вои́стинну показа́стеся, Бо́гатство неотъе́млемое, всехва́льнии му́ченицы.

Моли́твенницы до́блии к Зижди́телю всех су́ще, испроси́те невла́емую жизнь душа́м на́шим.

И́же Боже́ственною ре́вностию и тепло́ю души́ творя́щия ва́шу па́мять сохрани́те неснеда́емы от лука́ваго.

Троичен: С Сы́ном Отцу́ и Ду́ху пра́вому поклони́мся, со А́нгелы зову́ще: Сла́ва в Вы́шних Бо́гу.

И сега, Богородичен: Ра́дуйся, две́ре свята́я, Бо́гу отве́рстая, еди́ному Прему́дрому, Ю́же осени́ Дух Пресвяты́й.


Катавасии на св. кръст: Крест начертав Мойсей, гл. 8

Песен 1.

Кръст начерта с жезъла си Моисей и пряко пресече Червеното (море) за вървящия пеша израилски народ, а когато го простря обратно над фараоновите колесници и очерта нашир, съедини водата – непобедимото оръжие; затова нека пеем на Христос, нашия Бог, защото се прослави.

Песен 3.

Жезълът се възприема като предобраз на тайни, защото чрез разцъфването му се посочвал свещеникът, а за Църквата, безплодна преди, сега разцъфна дървото на Кръста за нейна сила и утвърждаване.

Песен 4.

Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл, разбрах Твоите дела и прославих Твоето божество.

Песен 5.

О, преблажено дърво, на което беше разпънат Христос, Царят и Господ, и чрез което онзи, който чрез дървото измами (Адам и Ева), се провали, като се излъга за Тебе, прикования по плът Бог, Който даряваш мир на душите ни.

Песен 6.

В утробата на водния звяр Йона разпери ръцете си във вид на кръст и ясно предизобрази спасителните страдания; после, като излезе на третия ден, изобрази свръхестественото възкресение на прикования по плът Христос Бог, Който с тридневното Си възкресение просвети света.

Песен 7.

Изпълнената със заплахи и богоомразни хули безумна заповед на злочестивия тиранин разтревожи народите, но нито зверската ярост, ни пояждащият огън уплашиха тримата младежи, които сред огъня, при действието на росоносния дух, пееха: благословен си, Боже, всевъзпяван от отците ни и от нас.

Песен 8.

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благословете Създателя Бог Отец, момчета, които по число сте равни с Троицата, хвалете снизходилото Слово, Което преобразува огъня в роса, и превъзнасяйте во веки Всесветия Дух, Който дава живот на всички.


Дяконът: Богородицата и майка на Светлината, с песни да възвеличим!

Честнейшую херувим 

Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека. 

9-та песен от катавасиите 

Тайнствен рай си, Богородице, от която без външна намеса произлезе Христос, Който посади на земята живоносното дърво на Кръста; като се издига то днес, ние му се покланяме и тебе величаем.


Малка ектения

С: Защото Тебе хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава, на Отец и Син, и Свети Дух, сега и винаги, и во веки веков.


Светилни

На мъчениците, гл. 2:

Нека възпеем чудните Макавеи: Елеазар, децата и Соломония, защото победиха нападението на змията – творец на злобата, и се увенчаха като служители на Закона.

Слава, и сега, на кръста: Кръсте, пазителю на цялата вселена; кръсте, красота на Църквата; кръсте, власт на царете; кръсте, на верните опора; кръсте, на ангелите слава и на демоните поражение.


Хвалитни стихири, глас 1:

Всякое дихание (Пс. 150)

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

На кръста, Подобен: Небѐсных чино́в:

6. Да извършат над тях писания съд. Тая чест е за всички Негови светии. (Пс. 149:9)


Почитаният Кръст подготвя да отидат на небето всички, ние, които му се покланяме с искрена вяра и хоровете на невеществените сили, Прикованият към него съединява всички, които му пеят с любов (на кръста).


5. Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс. 150:1)

Покланяйки се с вяра на честния кръст, да възпеем Разпнатия по своя воля на него Владика, и да очистим устите и душите си, и се просветлим с неговото духовно сияние като го хвалим.


4. Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Някога Моисей подслади горчивата вода и избави Израил, когато направи кръстния знак, а всички ние верните да го запишем тайно и благочестиво в сърцата си, защото със силата му винаги се спасяваме.

На мъчениците, същия глас.

3. Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3)

Многострадалната майка призова децата си към подвиг, като каза: следвайте Авраамовата мъдрост, за да станете съучастници на жертвата на Исаак; а те послушаха съвета ѝ и я изпревариха, защото тя видя страданието на всеки от тях; по техните молитви, Боже, помилвай ни.


2. Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Глас 4: Като седем избрани стълба, изсечени от словесен камък, те станаха непоклатим стълб на Закона; затова тъй направи, Спасителю, че да се запазят душите ни в света.

1. Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

Глас 5: Като пазители на закона, синовете на Соломония пострадаха на съда, но извикаха към Антиох*: ние, Антиоше, страдаме за закона на баща си и нито огън, нито меч, нито зверове, нито рани ще ни отделят от него, но ще умрем заедно със старата си майка и учителя-баща, за да живеем заедно и да се радваме в безкрайни векове.

* Антиох Епифан, сирийски цар, който завладял Йерусалим около 180 г. преди Р. Хр.

Слава, глас 4: Започна война срещу Макавеите, дойдете, верни, да видим мъжеството, защото царят мъчител, който държи всички народи, беше удържан от старец, седем деца и една жена; затова по техните молитви, Боже, помилвай ни.


И сега, на кръста, същия глас:

Ти, Господи, помогна на кроткия Давид да покори чуждите народи, така че помогни на вярното наше войнство и с оръжието на кръста покори враговете ни. Покажи, Добросърдечни, старата Си милост към нас, и нека разберат, че Ти наистина си Бог, и че побеждаваме с надежда в Тебе, и се молим, както винаги, на Твоята пречиста Майка да получим голяма милост.


Велико славословие

Преди последното „Светий Боже“, свещеникът изнася светия кръст така:

Свещеникът покадява светия кръст, прави три поклона и го целува; след това взема дискоса на главата си и, предшестван от дякон (или църковнослужител), който кади с кадилница пред него, обхожда св. престол и през северните врата излиза от олтара, като пред тях върви свещоносец, а певците пеят бавно Святий Боже (на гл. 4, виж Пс. Мин. стр. 400).

Свещеникът като дойде насред храма, дето има приготвен от по-рано аналой, обикаля три пъти аналоя и застава пред него. Певците в това време допяват Святий Боже и свещеникът пред аналоя възглася: Премъдрост, да застанем прави! Като поставя дискоса върху аналоя. 

След това свещеникът изпява един път и певците два пъти Спаси Господи. В това време свещеникът обикаля три пъти около аналоя и кади. После прави три земни поклона, взема честния кръст в ръце, като запява: Кресту Твоему  покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим. Същото изпяват още два пъти певците и започват да пеят самогласната стихира от император Лъв, а народът целува кръста:

Самогласна стихира, глас 2:

Дойдете, верни, да се поклоним на животворящото Дърво, на което Христос, Царят на славата, доброволно простря ръце и ни издигна до първоначалното блаженство, което врагът отдавна ни открадна с примамката на удоволствието и направи да бъдем изгонени от Бога. Дойдете, верни, да се поклоним на Дървото, с което се сподобихме да трошим главите на нашите невидими врагове. Дойдете всички единоплеменици, да почетем кръста Господен с песни: „Радвай се, Кръсте, съвършено избавление на падналия Адам. С тебе се хвалят верните, тъй като с твоята сила са покорили врага. Тебе ние, християните, сега със страх целуваме и славиме Бог, Който беше прикован на тебе, казвайки: „Господи, Който беше прикован на него, помилвай ни, защото си добър и човеколюбив““.


Глас 8: Днес Владиката на творението и Господарят на славата е прикован към кръста и е прободен в ребрата, вкусва жлъчката и оцета, Онзи, Който е сладостта на Църквата. Увенчава се с трънен венец Този, Който покрива небето с облаци. Облича се в одеждата на поруганието, и е удрян от ръка, образувана от пръст, Този, Който е създал човечеството със Своята ръка. По гърба приема бичуване Този, Който облича небето с облаци. Приема заплюване и рани, побои и подигравки; и всичко търпи заради мен, който съм осъден, Избавителят мой и Бог, за да спаси света от заблудата, защото е състрадателен.


Слава, глас 8: Днес Този, който е непристъпен по своята същност, става достъпен за мен, и страда, като ме освобождава от страстите. Този, Който дава зрение на слепите, е оплют от беззаконни устни и прие рани по гърба Си заради нас, пленените. Когато Неговата чиста Майка го видя на кръста, болезнено изрече: „Горко ми, Чедо мое, какво Си сторил? С доброта по-красив от всички хора, виждам, че Си бездиханен, без вид и красота. Горко ми, моя Светлина! Не мога да а Те гледам да спиш. Ранена съм в утробата, а ужасен меч пронизва сърцето ми. Възхвалявам Твоите страдания, покланям се на Твоята добрина, Дълготърпеливи, слава на Тебе.“


И сега, глас 6: Днес пророческото слово се изпълни. Защото, ето, покланяме се на мястото, където стояха краката Ти, Господи. И сега, когато ядохме от дървото на спасението, достигнахме свобода от страстите, които идват от греха, чрез молитвите на Богородица, единствен Човеколюбче.


Тропар на мъчениците, гл. 1

Чрез болките на светиите, които пострадаха за Тебе, Господи, бъди умилостивен и изцери всичките ни болести, молим Те, Човеколюбче.


——————————————————


На Литургията


Всекидневни антифони. 


След входа тропари: 

Тропар на кръста, глас 1:

Спаси, Господи, Твоя народ, и благослови наследството Си, като даруваш на православните християни победи над враговете и запазваш с кръста Си Твоя народ.

Тропар на мъчениците, гл. 1

От болките на светиите, които пострадаха за Тебе, Господи, бъди умилостивен и изцери всичките ни болести, молим Те, Човеколюбче.


И на храмовия светия.


Кондак, глас 4. От преп. Роман Сладкопевец

Издигнал се доброволно на кръста, Христе Боже, дарявай щедростите Си на едноименното Твое ново общество. Зарадвай ни с Твоята сила и ни давай победа над противниците, като Твоята помощ ни бъде оръжие на мир и знаме на непобедимост.


Пее се Святий Боже

Апостол на св. Макавеи (стр. 529), евангелие на 1 август (Ев., стр. 361). 

Причастен: Знаменася на нас свет лица Твоего, Господи.


След отпуст на св. литургия (а дето по някаква причина не се отслужва св. литургия на този ден – след отпуст на утренята) се извършва водосвет по реда, изложен в минея. Този ред е еднакъв с реда, указан в требника.


Внасянето на св. кръст става на 1 август вечерта, непосредствено след вечернята, по следния ред:

Свещеникът, както е в одежди: кади св. кръст пред аналоя, взема го с дискоса на главата си и предшествуван от църковнослужители със светилник и кадилница, влиза в св. олтар през царските двери и слага дискоса на св. престол. В това време певците пеят: Спаси Господи. Свещеникът след това покадява св. кръст, целува го и го оставя на мястото, където стои през цялата година.