Friday 29 March 2024

Събота от втората седмица на Великия пост

СЪБОТА ОТ ВТОРАТА СЕДМИЦА

НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ


Утринна


Алилуйя

Стих: Блажени, които Си избрал и приблизил да живеят в Твоите двори, Господи! (Пс.64:5А)

Стих: И паметта им пребъдва от род в род.

Тропарите, глас 2:

Апостоли, мъченици и пророци, светители, преподобни и праведници, които добре завършихте подвига и вярата опазихте, като имате дръзновение пред Спасителя, молете Го, молим се, да се спасят нашите души.

Слава, мертвен:

Помени, Господи, като благ Твоите раби и каквото съгрешиха в живота прости, защото никой не е безгрешен освен Ти, Който и на починалите можеш да дадеш покой.

И сега, Богородичен:

Света Майко на неизразимата Светлина, като те почитаме с ангелски песни, благочестиво те величаем.


По манастирски устав тук се чете Катизма 16: (От псалом 109 до 117 вкл.; време – 15 мин).


Малка ектения

С: Защото Твоя е властта, и Твое е Царството, силата и славата на Отца и Сина и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.


Първи седални (от осмогласника)


Преди да се запеят Заупокойните „непорочни“ тропари, свещеникът и дяконът излизат и отиват при тетрапода (панихидната маса). Дяконът кади тетрапода докато се пеят, а накрая и храма.


Глас 5

Заупокойни „непорочни“ тропари

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Пс.118:12

Хорът на светците намери източникът на живота и райската врата. Дано намеря и аз пътя на покаянието, защото съм изгубената овца; призови ме, Спасителю, и ме спаси!


Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби.

В древността Ти ме създаде от нищото и ме почете с Твоя божествен образ, но заради престъпването на заповедите, ме върна в земята, откъдето бях взет. Води ме отново към Твоето подобие и обнови моята първоначална красота.


Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби.

Образ съм на Твоята неизказана слава, въпреки, че нося белезите на прегрешенията. Смили се над Твоето създание, Владико, и ме очисти чрез Твоето състрадание. Дари ме с жадуваното отечество и ме направи отново жител на рая. 


Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби.

Упокой, Боже, Твоите раби, и ги засели в рая, където е мястото на светиите, Господи, и където праведниците светят като светила; починалите Твои раби упокой, като презреш всички им съгрешения.


Слава на Отца и Сина, и на Светия Дух.

Трисветлото единно Божество, благочестиво да възпеем: свят си, Отче безначални, събезначални Сине и божествени Душе! Просвети нас, които с вяра Ти служим, и от вечния огън ни спаси!


И сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Радвай се, Чиста, която си родила Бога по плът за спасение на всички, чрез която плът човешкия род намери спасение, та чрез тебе да намерим рая, Богородице чиста благословена.

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава на Тебе, Боже! (3 пъти)


Заупокойна сугуба ектения

Помилуй нас, Боже, според великата Си милост, молим Ти се, чуй и помилуй.

Господи, помилуй (три пъти).

Още се молим за упокоение душите на починалите Божи раби ... и за да им се прости всяко волно и неволно прегре­ше­ние.

За да всели Господ Бог душите им там, където почиват праведниците.

Божията милост, царството небесно и прощение на гре­хо­вете им да изпросим от Христа – безсмъртния цар и наш Бог.

На Господ да се помолим!

Боже на духовете и на всяка плът, Който стъпка смъртта, съсипа дявола и подари живот на Твоя свят! Сам Ти, Господи, упокой душите на починалите Твои раби ... в място светло, в място тревисто, в място прохладно, дето няма никаква болка, скръб и въздишка. Всяко съгрешение, което са сторили с думи, или дело, или мисъл, прости, като благ и човеколюбив Бог, тъй като няма човек, който да живее и да не съгреши. Едничък Ти, Господи, си без грях: Твоята правда е правда вечна, и Твоето слово е истина.

На Господ да се помолим!

Защото Ти си възкресението, животът и покоят на почи­на­лите Твои раби..., Христе Боже наш, и затова на Тебе отпра­вяме славата, с безначалния Твой Отец, и пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин!


Седален от триода, глас 5:

Упокой, Спасителю наш, с праведните Твоите раби, и ги всели в Твоите дворове, както е писано, като презреш като благ прегрешенията им, волни и неволни, и всички знайни и незнайни, Човеколюбче.

  Слава, и сега:

От Дева си изгрял в света, Христе Боже, да ни направиш синове на светлината чрез нея. Помилвай ни!


50 псалом (чете се)


Канони от минея и четирипеснец от триода.

След трета песен, се пее ирмоса на трета песен от минея. Малка ектения. Чете се седалния и Богородичния от минея.

Четверопеснец господина Иосифа, егоже краегранесие: Пение сие Иосифово. Глас 8.

Песен 6

Ирмос: Молитву пролию ко Господу:

Святии множайшими муками, многия врагов тьмы низложити сподобишася Спасе, и многих благ Твоих улучиша: молитвами их яко Благ, многая моя очисти прегрешения.

Воспоим Христовы страстотерпцы, и возопиим к ним единомудренно: Владычним подобницы страстем, душ наших страсти исцелите, поститися же от злаго обычая нас укрепите.

Преложил еси смерть на сон, болезненно во гробе поспал еси, и мертвым живот даровал еси: преставльшияся убо Спасе сподоби стояния избранных, страстотерпец святых мольбами.

Богородичен: Поститися ми, и отступити от всякаго греха укрепи Отроковице, сильнаго и безгрешнаго Слова, воплощенна неизреченно рождшая, и даждь ми чистительную осквернений, Всенепорочная, слезу.

Втори на господин Теодор. Глас 3.

Ирмос: Глубина страстей:

Мучеников память совершаем божественно мучениколюбцы, приидите возрадуемся, песньми тыя венчающе, подвигоположника Христа благословим.

Ран первее искус приемше, потом же камением побиени бывше, претрени бывше, зверем на снедь дани бысте, и заклани бысте яко агнцы Христовы: но живете присно страстотерпцы.

Слава, Троичен: Три единым Естеством совокупляя, едино же треми разсекая Лицы, яже Божество есть: Савеллиа же и Ариа, равномерныя стремнины отбегаю.

И ныне, Богородичен: Дева явилася еси и по рождестве, чистотствуеши во обою, и раждаеши: страннолепное видение, глаголемое и разумеваемое, содеянное в Тебе Богомати.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Или стих: Страшен си Ти, Боже, в Твоето светилище; Бог Израилев. (Пс. 67:36)

Мъченичен: Кровь вашего терпения, Господу молится непрестанно о нас, мученицы: темже и ныне помолитеся поститися нам от страстей безчестия.

Стих: Душите им ще бъдат настанени на добро място.

Покоин: Всему хотяй судити миру, предстоящим тьмам ангелов, неосужденно тогда предстати Тебе сподоби усопшия, верно Всещедрый.

Ирмос (пее се), гл. 3: Глубина страстей воста на мя, и буря противных ветров: но предварив мя Ты спаси Спасе, и избави от тли, яко спасл еси от зверя пророка.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души, и на Тебе слава въздаваме…


Кондак, гл. 8:

Със светиите упокой, Христе душите на Твоите раби, където няма нито болка, нито печал, но живот безкраен.

Икос

Сам Ти си безсмъртен, но си сътворил и създал човека, ние земните от земя сме създадени, и в същата земя ще отидем, както Си заповядал, когато ме създаваше и ми каза: тъй като си земя, в земята ще отидеш! – там къде­то и всички човеци ще отидем. Надгробното ридание като извършваме пеем: Алилуйя!

Синаксар

На днешния ден празнуваме паметта на (светиите на деня). По техните молитви, Христе Боже, помилвай и спаси нас! Амин.


Песен 7

Ирмос: Отроцы еврейстии в пещи:

Тучами кровей угасисте преславнии пламень прелести: огня убо будущаго нас молитвами яже ко Христу избавите, Господни страстотерпцы.

Уста заградивше львов, мук же опаления претерпевше страстотерпцы, сладость лучшую наследовасте: еяже улучити молитеся, и нам во веки.

Всем светом просветившеся Духа доблии страстотерпцы, преставльшимся верным ослабу просите, и рая вход, и жизни причастие.

Богородичен: Песнь приношу Ти Дево, не презри мене злыми одержимаго, но даждь Чистая исправление совершенное постом, и всем житием благонравным.

Втория

Ирмос: Пламень оросивый пещный:

Огнь, и меч, и звери, страстотерпцы, яко сладость вменивше, внегда страдати удивисте убийцы ваша, воспевающе Бога отец наших.

На уды разсекаеми, и опаляеми, Богу принесостеся жертва благовонная, Христовы мученицы: но Того о нас присно молите.

Слава, Троичен: В Троице единаго Бога славлю, Отца, Сына и Духа: Единицу простую, Троицу честную, начало предначальное и единосущное.

И сега, Богородичен: Всесвятая Владычице Богородице, молитвы рабов Твоих приемлющи, принеси всех Богу, да спасет нас от всякаго искушения.

Стих: Към светиите, които са на земята, и към Твоите избраници – към тях е всичкото ми желание. (Пс. 15:3)

Мученичен: Мучеников собори, с небесе представше, вас воспевающия благословите, освятите, усердно постов время скончати.

Стих: Блажени ония, които си избрал и приел, Господи. (64:5)

Мертвен: Верою к Тебе преставльшияся, ведый дела человеков, вольная и невольная прегрешения прощая, упокой яко Бог.

Ирмос, гл. 3: Пламень оросивый пещный и отроки неопалимы спасый, благословен еси во веки, Господи Боже отец наших.


Песен 8

Ирмос: Победители мучителя:

Мук виды немощию тела претерпевше, врачеве болящим страстотерпцы явистеся. Темже зову: мою недугующую душу исцелите, во время поста покаянием.

Увы мне, како преидоша вси дние мои в лености! и се конец приближается, варит несовершенна добрыми делы прияти мя: добре скончавшии течение мученицы, да ми конец благий будет, молитеся.

Каплями кровей запаления безбожия угасисте, божественнии страстотерпцы, и отшедшим от сего жития испросите воистинну Божественный покой, и содеянных разрешение во веки.

Богородичен: Иезекииль Тя дверь непроходимую Чистая провиде, покаяния врата всем отверзающую отчаянным. Темже молю Тя: стези мне отверзи, ко оным ведущия упокоением.

Друг

Ирмос: Из безначальна Отца:

Многострадальныя раны различно претерпевше, овии убо сгоревше, друзии сожжени бывше, инии же посекаеми, веселитеся страдальцы воспевающе Христу: пойте, благословите и превозносите во вся веки.

Кровьми вашими освящаете концы, малыми кропленьми, струи исцелений всем источающе, всехвальнии мученицы. Темже вопиете присно: пойте, благословите и превозносите во вся веки.

Благославяме Господа: Отец, Син и Свети Дух.

Триипостасная Единице, Отче, Сыне и Душе Живый, едино Божество, едино Царство: Тебе хвалят незаходимаго Света ангельская воинства, и мы сущии на земли поем, благословим и превозносим во вся веки.

И сега, Богородичен: Се вси роди блажим Тя Пречистая, величия Твоя зряще: Ты бо раждаеши преестественно всех Творца, Бога суща и Человека. Темже Тя благословим, и превозносим во вся веки.


Стих: Страшен си Ти, Боже, в Твоето светилище; Бог Израилев. (Пс. 67:36)

Страстотерпцев личе, молитеся ко Спасу спасти ны, молитвы и ныне творяще, служити чисте воздержанием Ему: пойте, благословите и превозносите во вся веки.

Стих: Душите им ще бъдат настанени на добро място.

Усопшия благочестно надеждею воскресения, к вечной жизни востати Господи сподоби, хвалити Тя чисте, и славити псаломски: пойте, благословите, и превозносите во вся веки.

Възхваляваме, благославяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Ирмос (пее се), гл. 3: Из безначальнаго Отца рожденнаго прежде век Бога, и в последняя от Богородицы в плоть облекшася, яко совершенна Человека и Бога истинна, пойте, благословите и превозносите во вся веки.


Честнейшую


Песен 9

Ирмос: Уставы прешла еси:

Явистеся божественнии яко углие, вещество лукавое безбожие попаливше, и мечем бесовския полки посекше, доблии страстотерпцы, световодцы сердец наших.

Тьму мучений проидосте, и к свету мысленному преселистеся, доблии страстотерпцы: темже просветите смиренную душу мою, омраченную согрешеньми.

Поболеша болезни преносяще преславнии страстотерпцы телесе, и ныне преставльшимся верным, неболезненный покой просят, и рая наслаждение.

Богородичен: Явися Чистая Владычице Божественная помощница, непотребным рабом Твоим, во время воздержания, молитвы наша приносящи Господеви, веки царствующему.

Втори

Ирмос: Тебе безсмертный источник:

Якоже огнь вложени бывше от Бога в землю, попалисте всякую лесть идольскую, вжегше светило в концы благочестия страстотерпцы Христовы.

Вас ни пламень, ни заколение, ни колеса, ни стягнутия, ни опаления, ни иная мука горькая, разлучи от любви Христовы, страстотерпцы.

Слава, Троичен: Едино и три воспеваю благочестно Божество зраком, Лицы совокупляя и разделяя: Отец, Сын, и Святый Дух, Сия едино суть.

И сега, Богородичен: Тя от корене Иессеова, и Давида праотца прозябшии жезл, Всепречистая Чистая величаем, яко спасаеши души наша.


Стих: Към светиите, които са на земята, и към Твоите избраници – към тях е всичкото ми желание. (Пс. 15:3)

Множество мученик честное, Христа молите, в мире исполняющим нам течение постов, видети и поклонитися и страстем Его.

Стих: Блажени ония, които си избрал и приел, Господи. (64:5)

Мертвых и живых яко Бог, умертвивый смерть, и жизнь востанием Твоим всем подаяй Христе, упокой и рабы Твоя, яже преставил еси.

Ирмос (пее се): Тебе безсмертный источник, и святых исцеления человечу роду подающа, присно величаем, яко спасаеши души наша.


Достойно е наистина да те облажаваме, Богородице, винаги-блажена и пренепорочна, и Майка на нашия Бог. По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, тебе, истинската Богородица, величаем.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава…


Светилен

Гл. 4: Украсил небето със звезди като Бог и просветил цялата земя с Твоите светии, Създателю на всичко, спаси онези, които Те възпяват.

Слава: Живыми и мертвыми обладаяй яко Бог, упокой Твоя рабы в селениих избранных: аще бо и согрешиша Спасе, но не отступиша от Тебе.

И сега: Наслада на ангелите, радост на скърбящите, застъпнице на християните, Дево Майко Господня, защити и ни избави от вечните мъки.


На хвалитех мъченичен на гласа. Слава, самогласен за упокой. И сега, Богородичен. Октоих


Всекидневно славословие чете се

Йерарх или четец: На Тебе слава подобава, Господи Боже наш, и на Тебе слава възнасяме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. 

Четец: Амин.

Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците добра воля! Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава. Господи Царю небесни, Боже Отче Вседържителю, Господи Сине единородни Иисусе Христе, и Светий Душе! Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, Който вземаш върху Си греха на света, помилуй нас – Ти, Който вземаш върху Си греховете на света! Приеми нашата молитва, Ти, Който седиш отдясно на Отца, и помилуй нас! Защото само Ти си свят, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бога Отца! Амин!

Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки и във вечни векове! Удостой ни, Господи, през тоя ден да се запазим от грях! Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името ти во веки! Амин!

Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме! Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! Господи, прибежище бил си нам от род във род. Аз рекох: „Господи, помилуй ме и изцери душата ми, защото съгреших пред Тебе“. Господи, към тебе прибягнах, научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Защото у Тебе е изворът на живота; в Твоята светлина ще видим светлина. Продължи Твоята милост към тия, които Те познават. 

Сподоби ни, Господи, през този ден да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни и хвално и прославено да е името Ти во веки. Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти Господи научи ме на Твоите наредби. Благословен си Владико вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост Господи е вечна, делата на ръцете си не изоставяй. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение. Тебе слава подобава. на Отца и Сина и на Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин!


Просителна ектения

С: Защото благословена и славна е силата на Твоето Царство, на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин!


Стиховни стихири

Стихове по гласа от осмогласника


Благо есть, Пс. 91

Свещеникът: Добро е да славим Господа и да възпяваме Твоето име, Всевишний,  да разгласяме сутрин Твоята милост, и Твоята истина – всяка нощ.


Трисвятое


Тропар, глас 2:

Апостоли, мъченици и пророци, светители, преподобни и праведници, които добре завършихте подвига и вярата опазихте, като имате дръзновение пред Спасителя, молете Го, молим се, да се спасят нашите души.


———————————————


Златоустова литургия


Делнични антифони.

След входа тропари: Апостоли, мученицы: Слава: на храмовия светия. И сега, кондак, гл. 8: Господи, насадителю на тварите, вселената Ти принесе като първи плодове на естеството богоносните мъченици. По техните молитви, заради Богородица запази в дълбок мир Твоята Църква – Твоя народ, Многомилостиви.


Прокимен за събота, глас 8: Веселете се в Господа и радвайте се, праведници (Пс. 31:11А). Стих: Блажен е оня, комуто беззаконията са простени, и чиито грехове са покрити! (31:1) Друг: Душите им ще бъдат настанени на добро място.


Апостол на деня. [Евр. 3, 12 – 16.]

И мертвен. [Сол. 4, 13 – 17.]

Алилуйя: Викат праведниците, и Господ слуша и ги избавя от всичките им скърби. (33:18) Стих: Блажен е оня, когото си Ти избрал и приближил да живее в Твоите двори. (64:5А)


Евангелие. [Мк. 1, 35 – 44.]

И от Иоан, зачало 16. [Ин. 5, 24 – 30.]

Причастен. Пс 64, 101.

Блажени, които Си избрал и приел, Господи. Паметта им е от века и до века. Алилуйя.


По този начин се отслужва последованието и през следващите две съботи от Великия пост.