Wednesday 18 November 2020

Молебен канон към св. Стилян Пафлагонийски

Молебен канон към свети Стилян Пафлагонийски 


Свещеникът: Благословен е нашият Бог всякога, сега и винаги, и во веки веков. 

Певците: Амин. 

Свещеникът: Царю небесный...

Четец: Святый Боже...

Псалом 142.

Господи! Чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина; чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите, – и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце. Простирам към Тебе ръце; душата ми е към Тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи: духът ми изнемогва; не скривай лицето Си от мене, за да се не уподобя на ония, които слизат в гроб. Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми, Господи, пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове: към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог; Твоят Благ Дух да ме води в земята на правдата. Заради Твоето Име, Господи, оживи ме; заради Твоята правда избави от напаст душата ми и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които угнетяват душата ми, защото аз съм Твой раб. 

Богъ Господь, глас 4: 

Господ е Бог и ни се яви; благословен е Идещият в името Господне. (четири пъти) 

Стих 1: Славете Господ, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна. (Пс. 117:1) Господ е Бог... 

Стих 2: Обсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих. (Пс. 117:11) Господ е Бог... 

Стих 3: Това е от Господ и е дивно в очите ни. (Пс. 117:23) Господ е Бог... 

Тропар, глас 4. Подобен: Вознесийся на Крестъ волею: 

Като извършител на дадените от Бога чудеса и помощник на новородените и на пеленачетата, отче наш Стиляне, служителю Христов, направи многодетни бездетните майки и винаги закриляй новородените дечица, защото ти си се подвизавал като ангел и имаш от Бога богата благодат за това. 

Слава..., и сега ... . Богородичен, глас 4:

Ние недостойните, Богородице, никога няма да престанем да говорим за проявите на твоята сила, защото, ако ти не би се застъпвала с молитви, кой щеше да ни избави от толкова големи беди? Кой щеше да ни запази досега свободни? Няма да отстъпим от тебе, Владичице, защото ти винаги спасяваш твоите раби от всякакви злини. 

Псалом 50.

Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе Едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми яви мъдростта Си. Поръси ме с исоп и ще бъда чист; умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с Властния Дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала; защото, да би искал жертва, аз бих ти дал; но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено, Бог не ще презре. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените иерусалимски; тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци. 

Молебен канон, глас 8. 

Песен 1. 

Ирмос: Преминал през морето като по суша и избягнал египетското зло, израилтянинът викаше: да възпеем нашия Избавител и Бог.

Припев: Преподобни отче наш Стиляне, моли Бога за нас! 

Чрез молитвите си, Стиляне, освободи от оковите на безплодието прибягващите към твоето горещо застъпничество и изпросвай прошка на греховете. 

Преподобни отче наш Стиляне, моли Бога за нас!
Р
азпростри, преподобни отче, като състрадателен светлите лъчи на твоята помощ, стопли и закриляй невидимо кърмачетата.

Слава на Отец и Син, и Свети Дух:
О
т тежки зарази и страдания, от всяко нещастие и различни болести запазвай неуязвими нашите деца, Стиляне, като твърде нежно обичащ.

И сега, и винаги, и во веки веков. Амин:
С
ила моя и хваление и живот, радост и просветление, водителка и помощница си Ти, боговместителка Дево, затова винаги ме закриляй, Чиста. 

Песен 3. 

Ирмос: Творче на небесния свод, Господи и Създателю на Църквата, Ти, Който си цел на желанията, опора на верните, утвърди ме в Твоята любов, еднички Човеколюбче.

Преподобни отче наш Стиляне, моли Бога за нас!
Т
и си помощник, Стиляне, и закрилник, и лекар на новородените, затова ги опазвай.

Преподобни отче наш Стиляне, моли Бога за нас!
К
ой ще изброи твоите чудеса, преподобни? Защото ти винаги ни избавяш от болести и опасности.

Слава на Отец и Син, и Свети Дух:
С
ъс струите на мисленото ти благословение ороси новородените деца на ония, които просят твоята благодат, богоносни.

И сега, и винаги, и во веки веков. Амин:
П
росвети, Всечиста, с пресладката светлина на покаянието мене, който опасно се препъвам в нощта на нечистите страсти. 

Спаси от всяко нападение и зло ония, които ти се молят, богоносни Стиляне, и винаги благославяй новородените деца. 

Погледни добросърдечно, всевъзпявана Богородице, на моето тежко телесно страдание и изцели душевната ми болка. 

Свещеникът казва съкратена сугуба ектения: 

Помилвай ни, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй ни и ни помилвай. 

Певците: Господи, помилуй. (три пъти

Още се молим за Високопреосвещения наш митрополит (името)

Още се молим за благочестивия и православен български народ и за Христолюбивото негово войнство. 

Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение, посещение, прощение и освобождаване от греховете на Божиите раби, всички благочестиви и православни християни, които живеят и пребивават в тази енория и в този град (или в това село). 

Още се молим и за Божиите раби ... (тук се споменават имената, за които се извършва молебенът при частни случаи)

Защото си милостив и човеколюбив Бог и на Тебе слава отдаваме, на Отец и Син, и Свети Дух сега и винаги, и във вечни векове. 

Певците: Амин.

Седален, глас 2. Подобен: Молeние тeплое: 

Изобилен подател на много дарове си се показал с Божията сила, Стиляне, станал си отличен пазител на децата и бляскав закрилник, като тайнствено ги храниш и укрепваш с изобилното мляко на благостта. 

Песен 4. 

Ирмос: Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл, проумях делата Ти и прославих Твоето Божество.

Преподобни отче наш Стиляне, моли Бога за нас!
С
ведрия си поглед като се явяваш безплътно на всички деца, изпълни ги с небесна радост и веселие.

Преподобни отче наш Стиляне, моли Бога за нас!
И
зцели боледуващите и бедстващите успокой, преподобни, като неизтощим извор на чудеса пресуши блатото на страданията.

Слава на Отец и Син, и Свети Дух:
Б
лагодатта (Божия) те показа велик защитник на новородените и кърмачетата, затова ги закриляй, богоблажени Стиляне.

И сега, и винаги, и во веки веков. Амин:
О
т утробата ти Дево, изгря Слънцето на правдата, чрез Чието сияние ме просвети и с Неговите лъчи ме насочвай. 

Песен 5. 

Ирмос: Просвети ни с Твоите повеления, Господи, и чрез Твоята висока мишца, Човеколюбче, дай ни Твоя мир.

Преподобни отче наш Стиляне, моли Бога за нас!
К
ато се застъпваш невидимо за крехките дечица и новородените пеленачета, Стиляне, запази ги от всяко вредно въздействие.

Преподобни отче наш Стиляне, моли Бога за нас!
Д
уховна сила и телесно изцерение дарувай чрез действието на божествения дар на прибягващите към твоя покров, отче наш. 

Слава на Отец и Син, и Свети Дух:
Б
ъди ми пазител и наистина горещ застъпник сред многобройните трудности, Стиляне, като ме избавяш от злините. 

И сега, и винаги, и во веки веков. Амин:
П
росвети ни чрез твоето величие, сияние и невеществен блясък, благословена Мариам, въжделена за целия свят. 

Песен 6. 

Ирмос: Ще излея пред Господ молитвата си и Нему ще разкажа скърбите си, понеже душата ми се преизпълни с нещастия и животът ми се приближи до ада, и като Йона се моля: Боже, изведи ме от тлението.

Преподобни отче наш Стиляне, моли Бога за нас!
К
ато слънце се вижда светата ти икона, богоносни, която мислено блести и с тайнствените си лъчи винаги сгрява новородените и чудно оживява прелестното множество на невръстните.

Преподобни отче наш Стиляне, моли Бога за нас!
З
наем те, отче Стиляне, като божествен наставник на младите и истинска опора на старите, затова със съкрушена душа ти викаме: не спирай старателно да ни наставляваш и придружаваш към доброто. 

Слава на Отец и Син, и Свети Дух:
С
твоята помощ направи новородените деца весели, бодри, здрави и радостни, като премахнеш от тях всичко мрачно, болестно и неприветливо, молим те, пресъстрадателни отче.

И сега, и винаги, и во веки веков. Амин:
К
ато ме изведе от ямата на злото, извисени престоле на Създателя, благословена чиста Богородице, привлечи моята душа към висините и красотите на разума и ме очисти от ужасните предразсъдъци.

Спаси, богоносни Стиляне, от всякакви опасности и злини тези, които ти се молят, и винаги благославяй новородените деца. 

Чиста Дево, която чрез слово необяснимо роди Словото в последните дни, умолявай Го, понеже имаш майчинско дръзновение. 

Свещеникът казва съкратената сугуба ектения

Помилвай ни, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй ни и ни помилвай. 

Певците: Господи, помилуй. (три пъти) 

Още се молим за Високопреосвещения наш митрополит (името)

Още се молим за благочестивия и православен български народ и за христолюбивото негово войнство. 

Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение, посещение, прощение и освобождаване от греховете на Божиите раби, всички благочестиви и православни християни, които живеят и пребивават в тази енория и в този град (или в това село). 

Още се молим и за Божиите раби ... (тук се споменават имената, за които се извършва молебенът при частни случаи)

Защото си милостив и човеколюбив Бог и на Тебе слава отдаваме, на Отец и Син, и Свети Дух сега и винаги, и във вечни векове. 

Певците: Амин. 

Кондак, глас 2:

Бидейки неизчерпаем извор на изцеления и най-горещ закрилник на дечицата, блажени Стиляне, избави от многовидните опасности тези, които с обич те зоват да откликнеш. 

Прокимен, глас 4:

Скъпа е в очите на Господ смъртта на Неговия преподобен. (два пъти)
Стих: К
акво да въздам Господу за всичките Му благодеяния към мене?
Скъпа е в очите на Господ смъртта на Неговия преподобен.

Евангелски чин

Свещеникът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим! 

Певците: Господи, помилуй. (три пъти) 

Свещеникът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие. Мир на всички! 

Певците: И на твоя дух.
Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие от свети евангелист Лука

Певците: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе! 

Свещеникът: Да внимаваме! 

Св. Евангелие. (Лука 6:17-23) 

В онова време Иисус се спря на равно място: там бяха мнозина Негови ученици и голямо множество народ от цяла Юдея и Йерусалим и от приморските места Тирски и Сидонски, които бяха дошли да Го чуят и да се излекуват от болестите си; бяха дошли тъй също и страдащи от нечисти духове; и се изцеляваха. И целият народ гледаше да се допре до Него, защото от Него излизаше сила и изцеляваше всички. И Той, като подигна очи към учениците Си, казваше: блажени вие, бедни духом, защото ваше е царството Божие. Блажени, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блажени, които плачете сега, защото ще се разсмеете. Блажени ще бъдете, кога ви намразят човеците, кога ви отлъчат и похулят, и изхвърлят името ви като лошо заради Сина Човечески. Възрадвайте се в оня ден и се развеселете, защото голяма е наградата ви на небесата! 

Певците: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

Слава... 

По молитвите на преподобния, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения. 

И сега... 

По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения. 

Стих: Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконието ми. 

Стихира, глас 6. Подобен: Все отложивше: 

Погледни свише и се смили, отче, радушно откликвайки на просбите на молещите те, и като най-състрадателен изцели палещите заболявания на новородените деца, като им даваш радост и здраве чрез твоите богодарувани изцеления, преподобни Стиляне, та да израстнат в истински разумна възраст и да величаят Този, Който те възвеличи. 

Молитва за застъпничество

Дяконът: Спаси, Боже, Твоя народ и благослови Твоето наследие, посети Твоя свят с милост и щедрости, утвърди силата на православните християни, изпрати върху нас Твоите богати милости по молитвите на всепречистата наша Владичица Богородица и Приснодева Мария, със силата на почитания и животворящ Кръст, по застъпничеството на почитаните безплътни небесни сили, по молитвите на почитания славен пророк, Предтеча и Кръстител Йоан, на светите славни и всехвални апостоли, на преподобните и богоносни наши отци, на светите и праведни богоотци Йоаким и Анна, на светия (името на светеца на деня), чиято памет честваме, на светия преподобен и богоносен наш отец Стилян, Пафлагонийски чудотворец, и на всички светии, молим Те, многомилостиви Господи, чуй нас, грешните, които Ти се молим, и ни помилвай. 

Певците: Господи, помилуй. (четири пъти по три

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото си благословен заедно с Пресветия, благ и животворящ Твой Дух сега и винаги, и во веки веков. 

Певците: Амин. 

Песен 7.

Ирмос: Някога дошлите от Юдея във Вавилон момци чрез вярата в Светата Троица потъпкаха пламъка на пещта, като пееха: благословен си, Боже на нашите отци!

Преподобни отче наш Стиляне, моли Бога за нас!
О
т гибелните болести, от опасни зарази и от нечистите страсти, и от всякакво униние, вреда и ярост спасявай тези, които ти викат: винаги те възхваляваме, триблажени Стиляне!

Преподобни отче наш Стиляне, моли Бога за нас!
З
аради твоето бляскаво подвижничество, свещени Стиляне,  Христос те направи подкрепа на дечицата, насърчител на невръстните и пазител на момчетата, лекар на бездетните, помощник на многодетните.

Слава на Отец и Син, и Свети Дух:
С
бликащите от тебе води на дивни чудеса, многовидни изцеления и божествени дарби ти угасяваш пещта на нещастията и скърбите и приятно освежаваш нашите умове.

И сега, и винаги, и во веки веков. Амин:
Т
и, Дево, която излъчваш спокойствие, щастливо превърни в свята радост скръбта и горчивото притеснение на душата ми, предвари и с мощната си ръка ме спаси от настоящата изнемога. 

Песен 8. 

Ирмос: Небесния Цар, Когото възпяват ангелските войнства, хвалете и превъзнасяйте през всички векове.

Преподобни отче наш Стиляне, моли Бога за нас!
О
тче Стиляне, с твоето бързо застъпничество направи бездетните майки многодетни, защото те към тебе вседушно прибягват.

Преподобни отче наш Стиляне, моли Бога за нас!
И
зливащата благодат пресвята твоя икона, отче, с осенението на Духа храни и весели новородените и младенците.

Слава на Отец и Син, и Свети Дух:
К
ато се явиш под вид на ангел при още неговорещите дечица в майчините обятия, богомъдри, изпълни ги с радост и усмивки.

И сега, и винаги, и во веки веков. Амин:
О
т телесните и душевните болки избави ме, Преблагословена, и помогни ми в настъпилата нужда. 

Песен 9. 

Ирмос: Ние, спасените чрез тебе, чиста Дево, признаваме те, че си наистина Богородица, като те величаем заедно с безплътните множества.

Преподобни отче наш Стиляне, моли Бога за нас!
И
зцели болестите на кърмачетата и неговорещите още дечица, отче наш, като откликнеш на майчините сълзи. 

Преподобни отче наш Стиляне, моли Бога за нас!
У
нищожавай всяка пагубна за децата болест, отче, и запази здрави и силни множествата незлобиви младенци.

Слава на Отец и Син, и Свети Дух:
Б
огоносни Стиляне, побързай да ме избавиш от измъчващите ме страдания и страшна болест, от лукави навици и действия.

И сега, и винаги, и во веки веков. Амин:
О
т висините чуй, Благодатна, въздишките от дълбочината на душата ми и не ме пренебрегвай в постигналата ме мъка. 

Достойно е, наистина, да те облажаваме, Богородице, винаги блажена и пренепорочна и майка на нашия Бог. По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, тебе, която си наистина Богородица, величаем! 

Величания:

Показал си се осветен от майчина утроба като славния Самуил, всеблажени Стиляне, а чрез добродетелния си живот си се посветил на Прославилия те. 

Радвай се, учителю на въздържанието и свещено обиталище на безстрастието; радвай се, пример на преподобните в подвига, Стиляне, съжителю на ангелите. 

Пазител си и покровител, и помощник на новородените, на кърмачетата и на децата, като по Божие вдъхновение ги избавяш, богоносни, от всякакви злини. 

Виж стенанията на майките и се смили, богомъдри, над гласовете на прибягващите към тебе и като побързаш, освободи техните дечица от яростната гибел, триблажени Стиляне. 

Като най-свежи и нежни цветя, с красив вид и невинни навици, невидимо запазвай, мъдри и всеблажени Стиляне, децата на тези, които те благославят. 

Имайки дръзновение пред Христос, преподобни триблажени, не преставай да Го молиш за нас, търсещите твоята закрила, за да се избавим от всякакви беди. 

Всички ангелски воинства, Предтечо Господен, дванадесет апостоли и всички светии заедно с Богородица, сторете молитва, за да бъдем спасени. 

Трисвятое... Пресвета Троице... Отче наш... 

Свещеникът: Защото Твое е царството... 

Тропар, глас 3:

Духовен стълб на въздържанието, непоклатна стена на Църквата се показа, блажени Стиляне, защото на бедните раздаде богатството си, взимайки нетленното в небесата, и с въздържание и трудове си приел благодат, всеблажени, ставайки покровител на дечицата и непобедим пазител на новородените. 

Сугуба ектения

Свещеникът: Помилвай ни, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй ни и ни помилвай. 

Певците: Господи, помилуй. (три пъти

Още се молим за Високопреосвещения наш митрополит (името)

Още се молим за благочестивия и православен български народ и за христолюбивото негово войнство. 

Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение, посещение, прощение и освобождаване от греховете на Божиите раби, всички благочестиви и православни християни, които живеят и пребивават в тази енория и в този град (или в това село). 

Още се молим и за Божиите раби ... (тук се споменават имената, за които се извършва Молебенът не само при частни случаи, но и когато е общ Молебен, както става през Богородичния пост или при други поводи). 

Още се молим на Бога, за да се запази този град (или това село) и този свят храм (за манастир – тази света обител), всяка света обител, всеки град, село и страна от глад, гняв, беда, пагуба, разорение, земетресение, наводнение, огън, меч, нападение на чужденци и от междуособни войни и внезапна смърт без покаяние, да прогони всеки гняв и болест, насочени против нас, и да ни избави от Своето справедливо и заслужено негодувание и ни помилва. 

Певците: Господи, помилуй. (40 пъти

Още се молим Господ Бог да чуе молението на нас грешните и да ни помилва. 

Чуй ни, Боже, Спасителю наш, упование на всички земни краища и на ония, които са далеч в морето, и милостив, милостив бъди, Владико, към нашите грехове и ни помилвай. 

Защото си милостив и човеколюбив Бог и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, въздаваме слава сега и винаги, и във вечни векове. 

Певците: Амин. 

Отпуст

Свещеникът: Слава на Тебе, Христе Боже, упование наше, слава на Тебе.

Певците: Слава на Отец и Син, и Свети Дух и сега, и винаги, и във вечни векове, амин. Господи, помилуй (три пъти). Благослови. 

Свещеникът: Христос, истинският наш Бог, по молитвите на Своята пречиста и пренепорочна света майка, на светите славни и всехвални апостоли, на светите славни и добропобедни мъченици, на преподобните и богоносни наши отци и на всички Свои светии да ни помилва и спаси, защото е благ и човеколюбив. 

Певците: Амин. 

Свещеникът: По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилвай ни! 

Певците: Амин.

И се пее на 2 глас, подобен: Егда от дрeва: 

С благодатта на Светия Дух си се показал велик защитник и покровител на кърмачетата и децата, и истински лекар, богоблажени Стиляне, запазвай новородените незасегнати от злини, зарази и различни болести, благославяй ги и се грижи да възмъжеят добре. 

Глас 8: Владичице, приими молитвите на Твоите раби и ни избави от всяка нужда и печал. 

Глас 2: Всичкото си упование на тебе възлагам, майко Божия, запази ме под Твоя покров. 

Канона преведе от гръцки: проф. Иван Желев Димитров

Молитва на бездетни родители

Господи Боже, Създателю на всяко видимо и невидимо естество, Който от човеколюбие превърна реброто на праотеца Адам в жена и ги благослови да раждат деца за продължение на човешкия род; Който развърза Саррината утроба и благослови роденото от нея дете; Който благослови безродната жена на Маноя и ѝ дари чедо – силния Сампсон; Който послуша безмълвния молитвен глас на Елкановата жена, неплодната Анна, и я удостои с родения от нея пророк Самуил; Който прие молитвата на безродните Захария и Елисавета и им дари чедо – Йоан Предтеча; Който по Своя божествен промисъл отхвърли укора на безчадието от праведните Йоаким и Анна и им предизвести раждането на пресветата девица Мария, от която се въплъти и роди Спасител за спасението на човешкия род, Който поради Своята голяма милост благослови сватбата в Кана Галилейска за потвърждение на това, че законното съпружество и раждането на деца в него са съгласни с Твоята божествена воля, Сам и сега, Господи, послушай молитвените въздишки на грешните Твои раби, които изнемогваме под тежестта на безчадието!

Ако ние като човеци, носещи плът и живеещи в тяло, Ти съгрешихме с тяло или душа и престъпихме Твоя закон и Твоите заповеди денем или нощем, с дума, с дело или помисъл, или попаднахме под бащина или майчина клетва, или по някакъв начин повредихме телесните си членове, или другояче се отдалечихме от Твоята божествена воля, Ти като милостив и човеколюбив Бог прости ни, освободи ни от безчадието и ни дай плод от утробата – добри чеда!

Скръбта, плачът и риданията на Своите раби (имената) обърни на радост, развесели сърцата ни, както си казал и чрез пророка: „Развесели се, неплодна, ти, която не раждаш; възкликни и извикай ти, която не си изпитала родилни мъки.“ (Ис. 54:1)

Смили се и сега, Господи, и покажи милостта Си към Твоята рабиня (името), развържи утробата ми/ѝ, направи ме/я лоза плодовита и ми/ѝ дай плод на чадорождение.

Господи, бъди милостив и не оставяй в безплодие Своя раб (името) и не ме/го лишавай от рожба, но ми/му дай семе за изкласяване, та с Твоята благословия да види(м) и чада от чадата си като маслинени клонки около трапезата си, за да се прослави и в тях пресвятото и величествено Твое име – на Отец и Син, и Свети Дух. Амин!