Sunday 13 June 2021

Задушница

ЗАДУШНИЦА


УТРЕНЯ


Шестопсалмие.

Алилуия, гл.8:

Стих: Блажени, които Си избрал и приблизил да живеят в Твоите двори, Господи! (Пс.64:5А)

Алилуия, алилуия, алилуия

Стих: Техните души ще обитават в добро място. (Срав: Пс.24:13)

Стих: И паметта за Тебе е в род и род. Пс.101:13

Тропар, гл.8.

С дълбоката Си мъдрост всичко Си устроил човеколюбно, и на всички полезното Си дал, единствени Създателю, упокой, Господи, душите на Твоите раби, защото те възложиха всичкото си упование на Тебе, Твореца и Създателя и нашия Бог.

Слава... И сега...

Имаме те и стена, и пристанище, и благоприятна молитвеница пред Бога, Който си родила, Богородице безмъжна, на верните спасение.


Малка ектения

С: Защото Твоя е властта, и Твое е Царството, силата и славата на Отца и Сина и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.


1–ви седални, глас 6

Страдалческата съпротива по време на подвиг, създаваха болезнени рани на мъчениците, а армията на безплътните стояха, държайки почестите на победата. Премъдрите удивиха мъчителите си и царете, потъпквайки велиар чрез изповядването на Христос. Слава на Тебе, Който си ги укрепил, Господи!


Стих: Страшен си Ти, Боже, в Твоето светилище. Бог Израилев. Пс.67:36А


Като претърпяха страдалчески подвизи и приеха от Тебе победни почести, разрушиха коварствата на баззаконниците, приеха нетленни венци. Чрез тях, Господи, спаси нашите души!


Стих: Викат праведниците, и Господ ги слуша. Пс.33:18А


Паметта на твоите светии, Господи, се показа като градината на Едем – в нея се радва всяка твар. По техните молитви, подай ни мир и велика милост!


Слава. Заупокойна.

Настани, Господи, в селенията на избраните и в страната на живите, които си приел, като благосклонен Бог, и ги изпълни с незалязваща светлина, и сподоби с Твоите Небесни радости!


И сега.

Наричайки Твоята Майка – Благословена, – доброволно Си дошъл да пострадаш. Поиска да намериш Адам, затова изгря на кръста, като каза на ангелите: „Радвайте се с Мене, защото се намери изгубената драхма. Всичко Си устроил мъдро, Боже наш, слава на Тебе!


Псалом 118, гл. 6

Блажени непорочните в пътя си, които ходят по закона Господен. (Ст.1) Алилуия!

Благословен си Ти, Господи! Научи ме на Твоите наредби! (Ст.12) Алилуия!

Изнури се душата ми да желае Твоите съдби във всяко време. (Ст.20) Алилуия!

Душата ми чезне от скръб: укрепи ме по Твоето слово! (Ст.28) Алилуия!

Наклони сърцето ми към Твоите откровения, а не към корист. (Ст.36) Алилуия!

Ужас ме обхваща при вида на нечестивците, които напущат Твоя закон.  (Ст.53) Алилуия!

Другар съм на всички, които Ти се боят и пазят Твоите заповеди. (Ст.63) Алилуия!

Слава… И сега… Алилуия!


Преди да се запеят Заупокойните „непорочни“ тропари, свещеникът и дяконът излизат и отиват при тетрапода (панихидната маса). Дяконът кади тетрапода докато се пеят, а накрая и храма.


Глас 5

Заупокойни „непорочни“ тропари

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Пс.118:12

Хорът на светците намери източникът на живота и райската врата. Дано намеря и аз пътя на покаянието, защото съм изгубената овца; призови ме, Спасителю, и ме спаси!


Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби.

В древността Ти ме създаде от нищото и ме почете с Твоя Божествен образ, но заради престъпването на заповедите, ме върна в земята, откъдето бях взет. Води ме отново към Твоето подобие и обнови моята първоначална красота.


Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби.

Образ съм на Твоята неизказана слава, въпреки, че нося белезите на прегрешенията. Смили Се над Твоето създание, Владико, и ме очисти чрез Твоето състрадание. Дари ме с жадуваното отечество и ме направи отново жител на рая. 


Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби.

Упокой, Боже, Твоите раби, и ги засели в рая, където е мястото на светиите, Господи, и където праведниците светят като светила: починалите Твои раби упокой, като презреш всички им  съгрешения.


Слава на Отца, и Сина, и на Светия Дух.

Трисветлото единно Божество, благочестиво да възпеем: свят Си, Отче безначалний, събезначални Сине, и божествени Душе! Просвети нас, които с вяра Ти служим, и от вечния огън ни спаси!


И сега и винаги и во веки веков. Амин.

Радвай се, Чиста, която си родила Бога по плът за спасение на всички, чрез която плът човешкия род намери спасение, та чрез теб да намерим рая, Богородице чиста благословена.

Алилуия, алилуия, алилуия. Слава на Тебе, Господи! (3 пъти)


Ектения за починалите

Дяконът: Помилуй нас, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй ни и помилуй. 

Хорът: Господи помилуй (3 пъти, мертвено)

Още се молим за упокоение душите на починалите Божи раби ... и за да им се прости всяко волно и неволно прегрешение.

За да всели Господ Бог душите им там, където почиват праведниците.

Божията милост, царството небесно и прощение на греховете им да изпросим от Христа – безсмъртния Цар и наш Бог.

Хорът: На Тебе, Господи.

Дяконът: На Господа да се помолим!

Свещеникът: Боже на духовете и на всяка плът, Който стъпка смъртта, съсипа дявола и подари живот на Твоя свят! Сам Ти, Господи, упокой душите на починалите Твои раби сега поменати в място светло, в място тревисто, в място прохладно, дето няма никаква болка, скръб и въздишка. Всяко съгрешение, което са сторили с думи, или дело, или мисъл, прости, като благ и човеколюбив Бог, тъй като няма човек, който да живее и да не съгреши. Едничък Ти, Господи, си без грях: Твоята правда е правда вечна, и Твоето слово е истина.

Дяконът: На Господа да се помолим! 

Хорът: Господи помилуй!

Свещеникът: Защото Ти си възкресението, животът и покоят на починалите православни християни, Христе Боже наш, и затова на Тебе отправяме славата, с безначалния Твой Отец, и пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков.

Хорът: Амин!


2-ри седални

Глас 5

Упококой, Спасителю наш, с праведните Твоте раби, и ги всели в Твоите дворове, както е писано, като презреш като благ прегрешенията им, волни и неволни, и всички знайни и незнайни, Човеколюбче.


Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и винаги и во веки веков. Амин.

От Дева си изгрял в света, Христе Боже, да ни направиш синове на светлината чрез нея. Помилвай ни!


Свещенослужителите влизат в Олтара, а четецът чете 50 псалом.


Кондак

Глас 8

Със светиите упокой, Христе душите на Твоите раби, където няма нито болка, нито печал, но живот безкраен.

Икос

Сам Ти си безсмъртен, но си сътворил и създал човека, ние земните от земя сме създадени, и в същата земя ще отидем, както Си заповядал, когато ме създаваше и ми каза: тъй като си земя, в земята ще отидеш! – там където и всички човеци ще отидем. Надгробното ридание като извършваме пеем: Алилуия!


Синаксар

От Минея.

На днешния ден празнуваме паметта на (светиите на деня). По техните молитви, Христе Боже, помилуй и спаси нас! Амин.

Напомняне

Нашите най-благочестиви отци наредиха в този ден да си спомним всички онези, които някога са починали в правата вяра и с надеждата за възкресението в живота вечен.

Владико Христе, присъедини душите на починалите в жилищата на праведните, и се смили над нас като единствен Безсмъртен. Амин.


Канон (не преведен)


Катавасии от Сиропусна неделя, гл. 6

Песен 1. 

Като преминаваше пеша по дъното като по суша, Израил видя потъващия гонител – фараона, и извика: „Да възпеем Бога с победна песен!

 


Песен 3.

Никой не е свят както Ти, Господи Боже мой, Който въздигаш рогът на Твоите верни, Добрий, и ни утвърждаваш върху камъка на Твоето изповедание.


Песен 4.

„Христос е моята сила, Бог и Господ“, – божествено пее почитаната Църква с чисто съзнание, празнувайки в Господа.


Песен 5.

С Твоята божествена светлина, Добрий, те моля да озариш ставащите рано за да Те познаят – истинският Бог, Слове Божи, които ги призоваваш да се завърнат от греховния мрак.


Песен 6.

Като гледам житейското море да се навдига от бурите на изкушенията, прибягвам към Твоето тихо пристанище и Ти викам: вдигни от тлението моя живот, Многомилостиви!


Песен 7.

Ангелът направи росоносна пещта за благочестивите отроци. По Божия команда халдеите бяха изгорени, така мъчителя беше убеден да извика: „Благословен Си, Боже, на нашите отци!


Песен 8.

Хвалиме, благославяме и се покланяме на Господа.

Раю, диви се и се изумявай, и земните основи да се разклатят. Защото ето, Пребъдващият във висините, се счита за мъртъв; малка гробница Го приема като странник. Благославяте Господа, служители; пейте химн, свещеници; превъзнасяйте Го безмерно, люде,  през всички векове!


Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим.

Вместо „Чеснейшую“, Глас 6


Песен 9 от Канона. Гл. 6.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Милостиви Господи, сега хоровете на ангелите Те умоляват, херувимите и божествените серафими Те молят, силите, престолите, началата, властите, архангелите и господствата всички Те молят, Силни Боже, да се смилиш към всички отминали души.


Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе. 

Ето, пророците Те увещават, апостолите Те умолят, а патриарсите, мъчениците и праведниците викат с молба: „Спаси душите на всичките Ти благочестиви раби,  умрели на земята, Господи Човеколюбче.


Слава.


Ти всичко знаеш, виждаш и наблюдаваш, и всички хора познаваш, и на всеки човек продължителността на живота. Дай на всички прощение на греховете им, и като единствен милосърден Бог, дари красотата на рая на всичките Си верни слуги, които Си избрал.


И сега. Богородичен.

Пресвета Дево и Владичице на света, ти си убежище на всички, и на живи и на умрели, и ти си спокойствието, славата, насладата и облекчението на онези, които са те получили като тяхна защитница, помощница и избавителка, Блага. Затова спаси всички, чрез твоите молитви.


Песен 9 от Катавасиите. Глас 6.

Всеки език е онемял да те възхвалява, както е достоен; неземния ум е замаян, да те хвали с химни, Богородице. Въпреки това приеми нашата вяра, Добросърдечна, защото си видяла нашия копнеж наистина вдъхновен от Бога. Владичице, защитнице на християните, ние те величаем.


Малка ектения 

С: Защото Те хвалят всички небесни сили, и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.


Ексапостиларий

Като поменаваме всички починали в Христос, да си спомним и за конечния ден, верни, и винаги да молим Христа за нас и тях. 

Слава, и ныне, Богородичен:

Ти си сладостта на ангелите, радостта на скърбящите, защитницата на християните, Дево Майко Господня, защити ни и ни избави от вечните мъки.


Хвалитни стихири

Глас 6, Всякое дихание

Всичко що диша да хвали Господа. Хвалете Господа от небесата; Хвалете го във висините. На Теб, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

За починалите

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. Пс.150:2


Страшен е края на човека при смъртта, и съда на Владиката е ужасен, защото там в ада е приготвен неугасим огън, измъчващ незаспиващ червей, скърцане със зъби, външна тъмнина и вечно осъждане. Затова викаме към Спасителя: „Дарувай упокой на тези, които Си избрал от временното, заради великата Твоя милост.


Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. Пс.150:3 


Оставете всичко в живота, елате, погледнете с ужас в гробовете, и вижте измамата на света. Къде сега е хубостта на телата, славата и богатствата? Къде е гордостта на живота? Наистина, всичко е суета. Затова викаме към Спасителя: „Дарувай упокой на тези, които Си избрал от временното, заради великата Твоя милост.

 

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). Пс.150:4


Някога на престол, а сега в гроб, облеченият в порфир сега ще се облече в тление, защото вече не е на престол, а лежи в гроб. Ето, изчезна царската власт. Ето, като сън премина човешкия живот. Затова викаме към Спасителя: „Дарувай упокой на тези, които Си избрал от временното, заради великата Твоя милост.


Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! Пс.150:5-6 


Всички отминали с надежда за вечен живот и променили житието си по всякакъв начин, Спасителю, от всеки пост и род, всяка възраст, мъже, жени, и новородени младенци, всели в недрата на Авраам, като Човеколюбец, и в места на покой, заради великата Ти милост. 


Гл. 2. Слава


Както цветото изсъхва и преминава като сън, така се разлага всеки човек. Отново при звука на тръбата, всички мъртви ще станат като от земетръс за да Те посрещнат, Христе Боже. Тогава, Владико, които си взел от нас, настани в мястото на Твоите светии, като презреш съгрешенията им, Добросърдечни.


Гл. 6. И сега


Ти си нашия Бог, Който премъдро си сътворил всичко. Изпра̀ти ни пророците да ни пророчестват за Твоето пришествие, и апостолите да проповядват Твоето величие. Първите пророчествуваха Твоето пришествие, вторите просветиха с кръщение народите. Мъчениците пострадаха и получиха слава за това, и прилежно се молят на Тебе – Владиката, заедно с родилата те Майка. Упокой, Боже, душите, които си приел, а нас сподоби с Твоето Царство, Ти, Който претърпя кръста заради мене – осъденият, Избавителю мой и Боже.


Велико славословие - чете се

Слава на Тебе, Който ни показа светлината! Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците добра воля! Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава. Господи Царю небесни, Боже Отче Вседържителю, Господи Сине единородни Иисусе Христе, и Светий Душе! Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, Който вземаш върху Си греха на света, помилуй нас – Ти, Който вземаш върху Си греховете на света! Приеми нашата молитва, Ти, Който седиш отдясно на Отца, и помилуй нас! Защото само Ти си свят, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бога Отца! Амин!

Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки и във вечни векове! Удостой ни, Господи, през тоя ден да се запазим от грях! Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името ти во веки! Амин!

Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме! Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! Господи, прибежище бил си нам от род във род. Аз рекох: „Господи, помилуй ме и изцери душата ми, защото съгреших пред Тебе“. Господи, към тебе прибягнах, научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Защото у Тебе е изворът на живота; в Твоята светлина ще видим светлина. Продължи Твоята милост към тия, които Те познават. 

Сподоби ни, Господи, през този ден да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни и хвално и прославено да е името Ти во веки. Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти Господи научи ме на Твоите наредби. Благословен си Владико вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост Господи е вечна, делата на ръцете си не изоставяй. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение. Тебе слава подобава. на Отца и Сина и на Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин!


Просителна ектения

С: Защото благословена и славна е силата на Твоето Царство, на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин!


Стиховни стихири. Глас 6:

Имайки неразгадаемо състрадание към нас, и неизчерпаем извор на божествено благоволение, Многомилостиви, дошлите при Тебе, Владико, всели в земята на живите, във възлюбените и желани селения, давайки им притежание, което е вечно, защото Ти проля кръвта Си за всички, Христе, и така откупи целия свят с цена, която ни даде живот. 


Стих: Техните души ще пребъдват в добро място. (Срав: Пс.24:13)


Претърпял Си животворно умъртвяване, и стана извор на живот, и даде на верните вечна наслада чрез божествената Си доброта, Владико, единствен щедър и безгрешен. Сега Те молим за починалите в надежда за възкресение, да им даруваш прощение на прегрешенията, та по всякакъв начин да се възпява Твоето име, Христе, и така спасени да славим Твоето човеколюбие.


Стих: Блажени, които Си избрал и приел, Господи. (Пс.64:5А)


На Тебе се молим, Христе, Който господаруваш над живите и мъртвите с богоначална власт. Сам упокой с Твоите избрани Твоите верни раби, отминали при Тебе, Човеколюбче – единственият благодетел, в място прохладно, в светлината на светиите, защото обичаш милостта и спасяваш като Бог, тези които Си създал по Свой образ, единствен Многомилостиви.  


Слава:


Някога в Едем вкусването от дървото се оказа болезнено за Адам, когато змията изплю отровата, и заради него влезе смъртта във всички родове, поглъщаща човека. Но дойде Владиката, стъпка змията и ни дари възкресение. Затова да извикаме към Него: „Пощади, Спасителю, които си приел, и със светиите ги упокой, като Човеколюбец.


И сега: Богородичен


Ти се яви жилище, достойно за Бога, Пресвята, прие Бога в себе си, и роди безмъжно Бога в две естества, но в една ипостас, Чиста. Него моли, Дево, Единородният и Първороден, Който те запази непорочна и след раждането ти, да упокои душите на починалите във вяра, в светлината на нетлението и блаженството. 


Благо есть, Пс. 91

Свещеникът: Добро е да славим Господа и да възпяваме Твоето име, Всевишний,  да разгласяме сутрин Твоята милост, и Твоята истина – всяка нощ.


Трисветое


Тропар, гл. 8

Глубиною мудрости

С дълбоката Си мъдрост всичко Си устроил човеколюбно, и на всички полезното Си дал, единствени Създателю, упокой, Господи, душите на Твоите раби, защото те възложиха всичкото си упование на Тебе, Твореца и Създателя и нашия Бог.


Слава, и нине: Богородичен

Имаме те и стена, и пристанище, и благоприятна молитвеница пред Бога, Който си родила, Богородице безмъжна, на верните спасение.


Ако няма Литургия: Сугуба ектения и ОтпустСВЕТА ЛИТУРГИЯ


Антифон 1, гл. 2

Стих 1: Добро е да славим Господа и да възпяваме Твоето име, Всевишний. Пс.91:1

Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.

Стих 2: Да разгласяме сутрин Твоята милост, и Твоята истина – нощем. Пс.91:2

Стих 3: Праведен е Господ, и няма неправда в Него. Пс.91:16


Малка ектения


Антифон 2, гл. 2

Стих 1: Господ царува; Той е облечен с величие, облечен е Господ с могъщество и препасан. Пс.92:1А

Спаси ни, Сине Божий, во святих дивен Си, поющия Ти, алилуия.

Стих 2: И Той утвърди вселената, която няма да се поклати. Пс.92:1Б

Стих 3: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. Пс.92:5Б

Единородний Сине:


Малка ектения


Антифон 3

Тропар, гл. 8

Глубиною мудрости

С дълбоката Си мъдрост всичко Си устроил човеколюбно, и на всички полезното Си дал, единствени Създателю, упокой, Господи, душите на Твоите раби, защото те възложиха всичкото си упование на Тебе, Твореца и Създателя и нашия Бог.


Слава, и нине: Богородичен

Имаме те и стена, и пристанище, и благоприятна молитвеница пред Бога, Който си родила, Богородице безмъжна, на верните спасение.


Малък вход


Входно, гл.2:

Приидите поклонимся и припадем ко Христу. Спаси ни, Сине Божий, во святих дивен Си, поющия Ти, алилуия.

.

Тропари, гл. 8

Глубиною мудрости

С дълбоката Си мъдрост всичко Си устроил човеколюбно, и на всички полезното Си дал, единствени Създателю, упокой, Господи, душите на Твоите раби, защото те възложиха всичкото си упование на Тебе, Твореца и Създателя и нашия Бог.

На храмовия светия

Кондак

Глас 8

Със светиите упокой, Христе душите на Твоите раби, където няма нито болка, нито печал, но живот безкраен.


Прокимен. Глас 6.

Душите им ще бъдат настанени на добро място. Стих: Господи, Боже мой, викам към Тебе.


Апостол

1 Сол.4:13-18

Братя, не искам вие да не знаете за починалите, за да не скърбите, както и другите, които нямат надежда. Защото ако вярваме, че Иисус умря и възкръсна, то и починалите в Иисуса Бог ще приведе с Него. Прочее, това ви казваме чрез слово Господне, че ние живите, които останем до пришествието Господне, няма да изпреварим починалите, защото Сам Господ с повеление, при глас на Архангел и при тръба Божия, ще слезе от небето, и мъртвите в Христа ще възкръснат първом; после ние, останалите живи, заедно с тях ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха, и така винаги с Господа ще бъдем.

Алилуия. Глас 6

Стих 1: Блажени, които Си избрал и приел, Господи. Пс.64:5

Стих 2: Паметта за Тебе е в род и род. Пс.101:13


Евангелие по реда.


Причастен. Пс 64, 101.

Блажени, които Си избрал и приел, Господи. Паметта им е от века и до века. Алилуия.

Вместо Видехом

Глубиною мудрости

С дълбоката Си мъдрост всичко Си устроил човеколюбно, и на всички полезното Си дал, единствени Създателю, упокой, Господи, душите на Твоите раби, защото те възложиха всичкото си упование на Тебе, Твореца и Създателя и нашия Бог.


След „Буди имя Господне, хорът запява поменни стихири.

Гл. 4

С душите на починалите праведници упокой, Спасителю, душите на Твоите раби, запази ги в блажения живот, който е у Тебе, Човеколюбче.


В Твоето място на покой, Господи, където се упокояват всички Твои светии, упокой и душите на Твоите раби, защото Си единственият Човеколюбец.


Слава:

Ти си Бог, Който слезе в ада, и развърза окованите. Сам и душите на Твоите раби упокой!


И сега: 

Единствена чиста и непорочна Дево, която роди безсеменно Бога, моли да се спасят тяхните души.


Ектения за починалите

Дяконът: Помилуй нас, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй ни и помилуй. 

Хорът: Господи помилуй (3 пъти, мертвено)

Още се молим за упокоение душите на починалите Божи раби ... и за да им се прости всяко волно и неволно прегрешение.

За да всели Господ Бог душите им там, където почиват праведниците.

Божията милост, царството небесно и прощение на греховете им да изпросим от Христа – безсмъртния Цар и наш Бог.

Хорът: На Тебе, Господи.

Дяконът: На Господа да се помолим!

Свещеникът: Боже на духовете и на всяка плът, Който стъпка смъртта, съсипа дявола и подари живот на Твоя свят! Сам Ти, Господи, упокой душите на починалите Твои раби сега поменати в място светло, в място тревисто, в място прохладно, дето няма никаква болка, скръб и въздишка. Всяко съгрешение, което са сторили с думи, или дело, или мисъл, прости, като благ и човеколюбив Бог, тъй като няма човек, който да живее и да не съгреши. Едничък Ти, Господи, си без грях: Твоята правда е правда вечна, и Твоето слово е истина.

Дяконът: На Господа да се помолим! 

Хорът: Господи помилуй!

Свещеникът: Защото Ти си възкресението, животът и покоят на починалите православни християни, Христе Боже наш, и затова на Тебе отправяме славата, с безначалния Твой Отец, и пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков.

Хорът: Амин! Вечная памет (3 пъти).


Отпуст

Дяконът: На Господа да се помолим!

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Благословението Господне и Неговата милост да дойдат върху вас, чрез благодатта и човеколюбието Му, всякога, сега и винаги и во веки веков.

Народът: Амин.

Свещеникът: Слава на Тебе, Христе Боже, упование наше, слава на Тебе!

Народът: Слава на Отца и Сина и Светия Дух! Сега и винаги, и во веки веков. Амин. Господи, помилуй. (три пъти)

Благослови!

Свещеникът дава отпуст:

Христос, истинският наш Бог, по молитвите на Своята пречиста и преблагословена света Майка, (името на храмовия светец), на светите славни и всехвални апостоли, на светите славни и добропобедни мъченици, на преподобните и богоносни наши отци, на светите равноапостолни славянобългарски просветители Методий и Кирил, на светия благоверен цар Борис-Михаил, на светия отец наш Климент архиепископ, Охридски чудотворец, на преподобния наш отец Йоан, пустинножител Рилски, чудотворец, на светия наш отец Йоан Златоуст, архиепископ Цариградски, на светите и праведни богоотци Йоаким и Анна, на светия (името на светеца на деня), чиято памет честваме, и на всички светии  да ни помилва и спаси като благ и човеколюбец.

Народът: Амин.

Свещеникът: По молитвите на светите наши отци, Господи, Иисусе Христе Боже наш, помилвай и спаси нас.

Народът: Амин.


Катавасиите са преведени от отец Иван Латковски