Monday 29 January 2024

Св. благоверен български цар Петър (+969 г)

СВЕТИ БЛАГОВЕРЕН

ЦАР ПЕТЪР БЪЛГАРСКИ


Настоящата служба е съставена на старогръцки от монахиня Филарета от манастира „Св. Богородица Икосифиниса“, до Амфѝполис Гърция, през май 2011 г. Публикува се за първи път в книгата „Празничен миней. Светийски служби“, 2019 г, на манастир Свв Апостоли Петър и Павел край село Одраница, в превод на Алексей Стамболов. С. 92-106


На вечернята

 

Господи, воззвaхъ: стихири на 6, глас 4.

Подобен: Дaлъ eсѝ зна̀меніе:

Дойдете, български празниколюбци, сонмове вярващи, да възхвалим прославения наш цар Петър, довереник на Троицата и съобщник на преподобните, който се облече в светия образ* и пое по трудния и прискърбен път със силата на нашия човеколюбив Бог, Който (ни) е създал. (два пъти)

* приел монашество

Издигна се високо като слънце над твоята родина чрез благодатта, славни Петре най-свещени, като я упътваше към наистина почитаните пътеки на Евангелието и на мира, надвишаващ (всеки) ум*; затова (тя) те величае с тържествени песнопения и песни, славословейки Спасителя, който бляскаво те прослави. (два пъти)

* Срв. Фил. 4:7.

Като си приел помазание за царството чрез Духа, наистина стана за твоя народ стена и укрепление, водач и избавител от видимите и невидими врагове, преподобни Петре досточудни; и като се облече в (монашеския) образ като благоразумен, стана жилище и правило на добродетелите.


Гордее се днес България духом и се радва, като възпява твоите добри дела и подвизи, и доблестните страдания, които търпеливо си понесъл за твоя народ, блажени Петре, като (в деня) на твоята памет, свети, възкликва горещо (и казва):

ти ме защитавай с твоите молитви и винаги пази.

Славаглас 6:

Днес, през зимата, в Църквата Христова в България, по Неговия промисъл настъпи (денят на) твоята памет, о, всеблажени царю Петре, която просвещава сърцата на почитащите я. Като я почитаме и ние със светли сърца и лица, ти викаме тъй: радвай се, пазителю на мира, посветен в тайните на благочестието и страж на православната вяра; радвай се ти, който по вдъхновението на (Светия) Дух си заменил златото, богатството и славата за истинския живот и царството небесно; и сега, като предстоиш с дръзновение през Света Троица, непрестанно се моли за спасението на твоето паство.

И сега, Богородичен догматик на гласа:

Кой няма да те облажи, Пресвета Дево? И кой не ще възпее твоето пречисто раждане? Защото Единородният Син, възсиял от Отца извън времето, Той Същият от тебе, Чиста, произлезе и неизказано се въплъти; бидейки Бог по естество, заради нас стана човек по естество, но не разделян в две лица, а познаван в две неслитни естества. Него моли, Чиста, Всеблажена, да помилва нашите души.


Вход с кадилница. Свете тихий:

Творение на св. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бога – Отец, Син и Свети Дух; Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.


Прокимен (на деня)


Сугуба ектения


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения


Литийни стихири. Глас 1:

Хвали се в Господа и се радва днес, (в деня) на твоята памет, твоята родина, всеблажени, която се гордее (с теб) и (ти) вика: радвай се, мой покой и покров, който ме спасяваш от видими и невидими врагове, трижди щастлив Петре; радвай се (ти), който, преизпълнен с божествен любов, последва Христа чрез монашеското житие; и сега, като възпяваш Света Троица заедно с ангелите, ме пази и защитавай незасегната.

Глас 2:

Държейки скиптъра на царството в ръцете си, ти не помрачи помисъла си, нито се възгордя в ума си, преподобни Петре богомъдри, но стана истински баща за твоя народ, като просия с братолюбие и милосърдие, целомъдрие и любов със силата на Създателя, Който, като те увенча с венец и в небесните селения, дарява на всички ни велика милост.

Глас 3:

Силата на Спасителя се прояви по чуден начин в теб, богоугодни Петре, като те показа победоносец във войни и могъщ сред твоя народ; затова днес (ние) верните от сърце духом облажаваме твоята наистина достойна за удивление и многосветла памет, изпросвайки по твоите молитви мир, умилостивение и велика милост.


Слава, глас 5:

Дойдете, всички верни, радостно да облажим с песни великия пастир и богодаруван покровител на България като изявител на православните догмати, велико съкровище на добродетелите, слава на царете и съгражданин на подвижниците – чудния Петър, защото той подчини себе си в послушание на Евангелието, като стана верен пример за начин на живот на земята за паството, поверено му от Бога на всички; Него (той) и мóли непрестанно за нашите души.


И сега, Богородичен празничен:

Облажаваме те, Богородице Дево, и те славим ние, верните, както подобава: град непоколебим, стена непристъпна, надеждна защита и прибежище за нашите души.


Стиховни стихири, глас 1. Подобен: Небесныхъ чиновъ:

Ти се яви покровител на цяла България и доблестен цар, всеблажени Петре, като запази в мир твоята държава, за да служи на Господа, и поведе хората от твоето паство към небесната родина.


Стих: Издигнах избраника измежду народа, намерих Моя раб Давид, със светия Си елей го помазах. (88:20Б-21)

Като разумен и разсъдителен ти приведе при Бога народа на България, о боговенчани Петре, като с благодатта на Духа наистина се подвизаваше добре; затова и се удостои с божествената схима, ставайки препрославен пастир.


Стих: Затова, Боже, Твоят Бог Те помаза с елей на радост. (Евр. 1:9)

Като воюваш във висините заедно с ликовете на безплътните, преподобните и праведните, о, отче Петре, моли се за всички нас, които с вяра тачим твоята памет и със свещени песни благоговейно почитаме твоя всесветъл живот.


Славаглас 4:

Възпламенен от неугасимия блясък на благочестието, о, всеблажени Петре, ти се яви голяма светлина за родината си, като просия в дълголетен мир като истински цар и служител на Христа, Който на учениците Си даде мир. Затова, като замени настоящите (неща) с бъдещия живот, със силата на Кръста извървя пътя на монашеския живот, (бидейки) украсен със смирение, въздържание и бдение; и сега с голямо дръзновение се моли на Бога да дарува на твоите певци велика милост.


И сега, Богородичен, на същия глас:

Вслушай се в молението на твоите раби, Всенепорочна, и прекрати страшните беди, които връхлитат срещу нас и ни избави от всяка скръб; защото тебе имаме за единствена твърда и надеждна опора и твоето застъпничество придобихме; да не се посрамим, Владичице, като те призоваваме, но побързай да чуеш молбата на викащите с вяра към тебе: „Радвай се, Владичице, помощница на всички, радост и покров, и спасение на нашите души!“


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропар, гл. 3. Подобен: Божеcтвенныя веры:

Изпълнен с божествена благодат, мъдри, трижди блажен Петре, се яви предна твърдина българска като цар и пастир пресвещен, привеждайки верните към благочестието; и сега се моли на Премилосърдната Троица да ни дарува велика милост.

Слава, и сега:

Тебе, ходатайстващата за спасението на рода наш, възпяваме, Богородице Дево, защото с плътта, която възприе от тебе, твоят Син и наш Бог претърпя страдания на Кръста и ни избави от тлението като Човеколюбец.


—————————————————————


Утринна


Бог Господ, гл. 3

Пс. 117

Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

Стих 4. Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.

Тропарят на светията два пъти.

Слава… И сега… Богородичния.


Малка ектения: Възглас: Защото Твоя е властта, и Твое е Царството, силата и славата на Отца и Сина и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.


Първи седален, глас 1. Подобен: Гробъ твой Спасе:

Като сияйна звезда освети родината си България, мъдри, най-свещени Петре, запазвайки я невредима от врагове и стълкновения; ето защо прие от Бога голям венец и бе причислен към ликовете на безплътните, като ни изпращаш милост.

Слава, и сега, Богородичен:

При гласа на Гавриил в теб, Богоневесто Дево, по непонятен начин, по благостта на добросърдечието на Отца се всели Божието Слово, и с невеществената и божествена светлина на благодатта просвети нашите помрачени души; затова сега те възпяваме.


Малка ектения: Възглас: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


Втори седален, глас 4. Подобен: Вознесийся:

Ти се предаде изцяло на Господа, Който царува през всички векове над цялото творение, мъдри свети Петре, като стана за народа си цар и водач, стена и прибежище от зловредни врагове и като винаги усърдно се молиш, блажени, да бъдат помилвани тези, които те облажават.

Слава, и сега, Богородичен:

Враждебните набези и нападения на видимите и безплътните врагове, Дево отпъди като едничка блага, като закриляш и сгряваш с вяра душите на нас, които ти викаме: „радвай се“ – спасение на благочестивите, която спасяваш човешкия род от дявола и всяка беда.


Полиелей и величание


Малка ектения: Възглас: Защото се благослови Твоето име и се прослави Твоето царство…


Седален след полиелея, глас 1.

Подобен: Пустинный житель:

Ти последва Бога с благочестив разум и угоди на небесния Владика, свети, украси се с истинския мир, с любов и милост, помагайки на бедните, затова се удостои с велика слава; слава на Този, Който бляскаво те прослави, слава на Този, Който те яви велик, слава на Този, Който ни дарува тебе, Петре, за незаспиващ страж.

Слава, и сега, Богородичен:

Ние, които прогневихме Бога, те придобихме, Дево, за единствена (наша) закрила и надежда, и подкрепа при всички вражески нападения и тежки житейски бури, Богоневесто, като (ти) пеем гръмко от душа радостния химн: радвай се, Пренепорочна чиста; радвай се, жилище на Троицата; радвай се (ти), чрез която ние смъртните приехме непостижимия рай.


Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат, но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И сега: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.


Прокимен, гл. 4: Издигнах избраника измежду народа, намерих Моя раб Давид, със светия Си елей го помазах. (88:20Б-21)

Стих: Затова, Боже, Твоят Бог Те помаза с елей на радост. (Евр. 1:9)


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй.

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец, Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: И за да се удостоим да изслушаме от светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме от светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според името.

Дяконът: Да внимаваме!

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Евангелие – на св. Константин Велики.


50 Псалом (чете се)


Славагл. 6: По молитвите на боговенчания цар, Милостиви, очисти множеството наши прегрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши прегрешения.

Стих: Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.

Стихира след 50 псалом, гл. 6:

Като духовна звезда изгря над твоята родина всесветлата ти памет, осветяваща умовете на верните, които с химни почитат твоето всечестно житие, чрез което просия в света в любов и милосърдие, истинско правосъдие и всяко въздържание; о боговенчани Петре, съгражданин на ангелите, не забравяй тези, които те почитат.


Литийна молитва (дяконът)


Канон, глас 4. Акростих: Петре блажени, нас грижливо пази.

Песен 1.

Ирмос: Ще отворя устата си и ще се изпълни с Духа, и ще излея слово към Царицата Майка, и ще се явя, ведро тържествуващ, и ще възпявам радостен нейните чудеса.

Припев: Благоверни царю Петре, моли Бога за нас.

И на мен, блажени, който дръзва с вяра да те възхвали, дарувай истинския блясък и просвещение, славни Петре, пастир на България, покровител и действително могъщ поборник.

 

Ти живя, свети, така, както Спасителят показа – във всяко благоприличие и святост, макар и да седеше на престола на твоята родина сред смущения, незабравими Петре.


Прие в сърцето си, блажени, истинския и спасителен блясък на Троицата, Петре всечестни, като пасеше богоугодно народа си по богоначертания път на Създателя.


Богородичен: Ти роди по страшен и свръхестествен начин, Всенепорочна, безначалното Слово, Което се облече в плът поради милост и божествено добросърдечие; затуй това тайнство славим.


Песен 3.

Ирмос: Твоите песнопевци, Богородице, жив и изобилен Изворе, събрани в хор, духовно утвърди; и в божествената твоя слава ги удостой с венци на славата.

 

Ти пренебрегна като наистина благоразумен непостоянството на скоропреходните неща и слава, и богатство, и царския венец, блажени, присъединявайки се по благодат към монашеския сонм.


Радостта от мира донесе първо на твоето сърце, мъдри, след това си я пренесе на всички твои поданици, по благодатта на Царуващия над всички, Петре, украса на твоята родина.

 

Удостои се с велика слава, като действително справедлив цар в България, свети, като изпълни наредбите на истинския наш Бог, Петре, украшение на вярващите.


Богородичен: Умолявай, Дево Пресвета, безначалния Бог, Когото роди непостижимо във времето, да избави твоите раби от всякакви нещастия и изкушения на нечестивия.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Седален, глас 4. Подобен: Скоро предвари

По божествената благодат на Христа ти стана светило и избавител на България и истински цар, о, Петре всехвални; а после – подражател на монасите и преподобните, като добре извървя подвижническия път; поради което бе удостоен с горното неизречено сияние.

Слава, и сега:

Богородичен: Всевъзпявана Владичице, радост на скърбящите, истинска надежда и помощ след Бога, пази рабите си от неочаквани скърби и всякакви опасности, за да те облажаваме всички, както подобава, като едничка всенепорочна Майка на Животодателя.


Песен 4.

Ирмос: Седящият славно на престола на Божеството, Пребожественият Иисус, дойде на лек облак и с пречистата (Си) длан спаси тия, които викаха: „Слава на Твоята сила, Христе!“


Въздигайки църкви в родината си, блажени, като богопочетен цар, божествена тръба, ти намали вражеските нападения, славни Петре, и запазваше своето паство.


България те придоби за голямо украшение и закрилник, божествен цар и ходатай пред Бога, който се моли да бъде дадена изобилна благодат на тези, които честват твоята памет, всемъдри Петре.


Като се отрече от временните наслади на света, по вдъхновение от Духа, Петре, ти заедно с множествата на отците побеждаваше доблестно и прогонваше всеки демонски набег от сърцето си.


Богородичен: От всяка неочаквана скръб, от борещите ме врагове и от техните навети ме избави, Владичице, като непрестанно пазиш сърцето ми; защото тебе имам за едничка непосрамваща защита.


Песен 5.

Ирмос: Изумиха се всички от твоята божествена слава, защото ти, непознала брак Девице, носеше в утробата си Бога на всичко и роди Син, Който е извън времето и Който награждава със спасение всички, които те възпяват.

 

Ти чу евангелските слова, славни, и прие в сърцето си като почва семето на царството Христово, всевъзпявани Петре, принасяйки Му плодове – твоя благочестив живот.


С подвижническа пот освети по благодат родината си, богоугодни Петре, защото, като остави преходно богатство и мощта на царството, пое по трудния път на Спасителя.


Като последва Княза на мира, действително стана надеждна стена за родината си срещу всички неприятели и варвари, боговенчани Петре; затова тя те облажава с радост и песни.


Богородичен: Дево-майко, едничка неизкушена от мъж, ти роди неизречено Създателя на творението чрез слизането на Светия Дух, Който спасява нас, земните, от страшната мъка и робството на по-слабия.


Песен 6.

Ирмос: Като празнуваме тоя божествен и всечестен празник на Божията Майка, богомъдри, елате да запляскаме с ръце, славейки Бога, Който се роди от нея.

 

Твоята родина те величае и с вяра възпява богоугодния и свят живот, който водеше на земята, ставайки почитан образец на твоето паство.


Наистина се удостои с велики неизказани дарове от Царя на всичко, трижди блажени Петре, като очисти сърцето си от страстите на измамника и врага.


Показа се украса за царете и украшение за цялата Църква, славни Петре, като с живота си просвети умовете на всички, които дохождаха при теб.


Богородичен: С потоци сълзи умий моята нещастна душа, Владичице, която сега е почернена, от съблазните на змията и безбройните страсти, които ме борят.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Кондак, глас 2. Подобен: Кровeй твоих струями:

Всички да възхвалим днес славния Петър – великия закрилник на България и наистина боговенчан цар, като облажаваме неговото боговдъхновено житие и почтен живот, който е водил.

Икос:

Да възхвалим с желание и да възвеличим, великоименития славен Петър – действително велик и трижди блажен, който царува на българския престол в мир и всяка порядъчност, а след това се облече в светата (монашеска) схима и мнозина просвети с блясъка на Духа.

Синаксар:

На тридесетия ден от този месец празнуваме паметта на премъдрия български цар Петър, който по-късно се облече в блажената монашеска схима.

Двустишие:

Камък на вярата бе ти за своята родина, о блажени Петре, с възвишения си живот.

По неговите свети молитви, Всевластни Царю, ни пази и помилуй като благ. Амин.


Песен 7.

Ирмос: Богоразумните юноши не се поклониха на творението вместо на Твореца, но като потъпкаха мъжествено заплахата с огън, радостно пееха: „Благословен си Ти, препрославен Господи и Боже на нашите отци!“


Невеществена роса и благодат от Духа достопочтено прие в сърцето си, о Петре блажени, като стана по благодат велик и непобедим пазител на своята родина; затова те възпяваме.


С приятните си обноски, всехвални, ти всички спечели за пътя на добродетелта, като украси живота си с подвижнически трудове, славни Петре, и се изпълни с благодат в безкрайни векове.


Като втори Давид се показа – богоблажен и цар на твоя народ, с голямо целомъдрие, всеблажени, пасейки рабите си към тихото небесно отечество, което направляваше духа ти.


Богородичен: В съдния час, Богоблагодатна, избави всички от осъждането за грехопаденията и от справедливия гняв на твоя Син и Бог, като се молиш за твоите непотребни раби, които винаги ти се покланят.


Песен 8.

Ирмос: Богородичният Син (някога) спаси благочестивите юноши в пещта; Той тогава се яви като предобраз, а сега действително, и подбужда цялата вселена да ти пее: „Всички твари, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте през всички векове!“


Носиш кръста в твоите ръце – светия скиптър, чрез който премахна заблудата като богоугоден цар и блажен подвижник, мъдри, трижди блажени Петре, славейки непрестанно Господа, Когото превъзнасяме през всички векове.


С химни, както подобава, те почитаме (в деня) на твоята божествена и пресветла памет, о Петре свети, убежище наше, като черпим благодат и помощ и славим непрестанно Господа, Когото превъзнасяме през всички векове.


Осветяваш горната твърд заедно с всички от века Христови светии и мъченици, отче наш блажени; затова с желание тържествено честваме твоята памет, която излива благодатни дарове на тези, които с благоговение прибягват към твоята защита.


Богородичен: Ти ни спаси от проклятието на нашата някогашна прамайка, всевъзпявана Дево, като по непонятен начин роди във времето Безначалния, изкуплението на смъртните, единствения Цар на славата, Когото превъзнасяме през всички векове.


Песен 9.

Ирмос: Нека радостно да заиграе всеки земнороден, духовно просвещаван; да тържествува естеството на безплътните умове, почитайки свещеното тържество на Божията Майка и да вика: „Радвай се, всеблажена Богородице, чиста Приснодево!“


Възпявайки твоите подвизи и борби, Петре, горещо те молим: избави рабите си от всяка скръб, от изкушенията и нападенията на змея; та всички винаги с веселие да празнуваме твоята всесветла памет.

 

Твоята смърт, всеблажени Петре, бе скъпа пред Бога и съвършено и пречудно приношение; защото живеейки като безплътен, ти умъртви страстите, наистина намали ересите и укрепи вярващите православни.

 

Действително вървя по боголюбивия, многожелан и водещ към горното царство път, Петре; поради което блесна в света като голямо слънце и за боледуващите стана наистина горещ застъпник по благодат.


Като имаш дръзновение пред Бога, Който те прослави, моли се, свети, да даде на тези, които с вяра честват твоята памет, прошка на прегрешенията и божествена благодат, мир, благословение, милост и наслаждение на вечния живот.


Богородичен: Радвай се, Всеблагословена, която телесно вмести безплътния Бог в утробата си чрез слизането на Божествения Дух и Го яви на света за преобразяване и изкупление; избавяй всички твои молители от страстите и скърбите.


Катавасии на Сретение Господне, глас 3

Превод: проф. Иван Желев Димитров

1. Слънцето някога огря (букв. заора из) сушата, която поддържа бездната, защото водата като стена застина от двете страни, докато хората вървяха пеша и богоугодно пееха: Да възпеем Господа, защото Той славно се прослави!


3. Утвърди, Господи, твърдинята на онези, които на Тебе се покоряват – Църквата, която Ти си придоби с Твоята честна кръв.


4. Твоята добродетел, Христе, надвиши небесата, защото, произлязъл от ковчега на Твоята светиня, Ти си бил видян като младенец в храма на славата Си, носен в обятията на Твоята нетленна майка, и всичко се изпълни с възхвала към Тебе.


5. Когато Исаия видя предобразно Бога, извисен на престола и тържествено носен от ангели на славата, извика: о, аз, окаяният, видях пророчески Бога, приел тяло, да господства над незалязващата светлина и мира!


6. Старецът, като видя с очите си спасението, дошло от Бога за хората, извика към Тебе: Христе, Ти си мой Бог!


7. Тебе, Бога-Слово, Който сред огъня освежи момците, изповядващи Бога, и се засели в нетленната Дева, ние възхваляваме и благочестиво пеем: благословен е Бог на нашите отци.


Възхваляваме, благославяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

8. Момците, защитници на вярата в Бога, обгърнати от неудържимия огън, но незасегнати от пламъците, пееха божествена възхвала: благославяйте Господа, всички Негови дела, и Го превъзнасяйте във всички векове.

Честнейшую

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

Песен 9

Нека, вярващи, да прозрем предобраз в закона, сянката и писанието: всяко мъжко, което разтваря утроба, е посветено на Бога; и затова да величаем първородното Слово, Сина на безначалния Отец, родено като първо дете от майка без мъж!


Малка ектения

Свещеникът: Защото Тебе хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава…


Светилен, гл. 4. Подобен: Жени услишите:

Като предстоиш пред божественото Христово съдилище и престол, като богоносен цар и покровител на твоя народ и съобщник на преподобните, о, всеблажени Петре, изпрати на твоите раби свише богата и изобилна благодат.

Слава, и сега. Богородичен:

Дево, непознала брак, Царице небесна и спасение на света, не забравяй твоите раби, покланящи се с вяра на твоя всечестен образ, който като боготекущ извор излива изцеления и несекващи благодатни дарове.


Хвалитни стихири на 4, глас 4. Подобен: Яко добля:

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. (Пс. 149:9) 

Стана ти богоизбран цар на България, княз на мира и благостта, като имаше в сърцето си Христа, Владиката и Господа, и истинския Спасител, по Чийто път вървя с голямо усърдие, отхвърляйки измамата на света, тленните и временните (неща), Петре, наше украшение. (два пъти)


Придобил в сърцето си – жилище на добродетелите – спасителния и свещен на Троицата блясък, Петре, ти с божествено усърдие се подвизаваше и надви врага чрез подвижнически трудове и скърбите на тесния път, който е наистина на Господа; Него моли да ни дарува прошка на греховете.


Като се радваш в Господа във вечния чертог и царството небесно и наистина величаеш заедно с множествата ангели и преподобни Троицата, избавяй, богопочетени, славни царю Петре, рабите си от опасности, от изкушенията на човекоубиеца и от бъдещата мъка.


Слава, глас 8:

Като запази Божия образ ненакърним в сърцето си, богомъдри, ти измина пътя на Спасителя; като царува първо боголюбиво над твоята родина България с добродетел и благоприличие и като се облече след това достопочтено във великия (монашески) образ, (ти) се показа многосветъл светилник на равноангелския живот, блажени Петре; и сега, като се наслаждаваш на неизказаните красоти на горната слава, непрестанно се моли за спасението на нашите души.


И сега, Богородичен празничен на същия глас:

Владичице, приеми молитвите на твоите раби и ни избави от всяка нужда и печал.


Велико славословие.


Тропар, гл. 3. Подобен: Божеcтвенныя веры:

Изпълнен с божествена благодат, мъдри, трижди блажен Петре, се яви предна твърдина българска като цар и пастир пресвещен, привеждайки верните към благочестието; и сега се моли на Премилосърдната Троица да ни дарува велика милост.