Tuesday, 1 November 2022

Архангелова задушница (при владеещ глас 3)

ЗАДУШНИЦА


УТРИННА


Шестопсалмие


Алилуия, гл.2:

Стих: Блажени, които Си избрал и приближил да живеят в Твоите двори, Господи! (Пс.64:5А)

Алилуия, алилуия, алилуия

Стих: Техните души ще обитават в добро място. (Срав: Пс.24:13)

Стих: И паметта за Тебе е в род и род. Пс.101:13

Тропар на всички светии, гл. 2:

Апостоли, мъченици и пророци, светители, преподобни и праведни, които добре завършихте подвига и вярата опазихте, като имате дръзновение пред Спасителя, молете Му се за нас като на Добър, да спаси душите ни. (2 пъти)

Слава, на починалите, гл. 2:

Помени, Господи, като благ Твоите раби и каквото съгрешиха в живота прости, защото никой не е безгрешен, освен Ти, Който и на починалите можеш да дадеш покой.

И сега, Богородичен: Света Майко на неизказаната Светлина, ние те почитаме с ангелски песни и благочестиво величаем.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Твоя е властта, и Твое е Царството, силата и славата на Отца и Сина и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.


Първи седален, на мъчениците, глас 3

(От Октоиха на владеещия глас)

Светии, пресветли светила, вие сияете с вярата си, лекари на болните, най-славни страдалци, които не се изплашихте от нараняванията на мъчителите, отхвърлихте идолското нечестие, като удържахте непобедима победа с кръста на истината. (Вторият тропар от първия седален на гласа)


(натам е втория седален по гласа) Въоръжени с пълното всеоръжие на Христос и облекли се в щита на вярата, чрез страданията ви повалихте армиите на врага. С надеждата, че животът ще последва, претърпяхте всяка заплаха и мъчение от мъчителите. Затова и получихте венците, доблестни Христови мъченици.

Стих: Страшен си Ти, Боже, в Твоето светилище. Бог Израилев. Пс.67:36

Страдалци свети, молете милостивия Бог да дари прошка на прегрешенията на нашите души.

За починалите

Стих: Блажени, които си избрал и приел, Господи. (Пс. 64:5)

Когато чрез Твоята дума застанем пред Твоето неподкупно съдилище, Господи, не посрамвай вярващите в Тебе, Спасителю наш, защото всички съгрешихме, но от Тебе не отстъпихме. Затова Те молим, упокой в селенията на праведните тези, които си приел, Христе, защото Ти единствен си безгрешен.

Слава, и сега, Богородичен: Пророците проповядваха, апостолите учеха, мъчениците изповядаха, а ние повярвахме, че ти си наистина истинската Богородица, затова и величаем твоята Рожба, Пречиста.


Преди да се запеят Заупокойните „непорочни“ тропари, свещеникът и дяконът излизат и отиват при тетрапода (панихидната маса). Дяконът кади тетрапода докато се пеят, а накрая и храма.


Глас 5

Заупокойни „непорочни“ тропари

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Пс.118:12

Хорът на светците намери източника на живота и райската врата. Дано намеря и аз пътя на покаянието, защото съм изгубената овца; призови ме, Спасителю, и ме спаси!


Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби.

В древността Ти ме създаде от нищото и ме почете с Твоя Божествен образ, но заради престъпването на заповедите, ме върна в земята, откъдето бях взет. Води ме отново към Твоето подобие и обнови моята първоначална красота.


Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби.

Образ съм на Твоята неизказана слава, въпреки че нося раните на прегрешенията. Смили се над Твоето създание, Владико, и ме очисти чрез Твоето състрадание. Дари ме с жадуваното отечество и ме направи отново жител на рая. 


Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби.

Упокой, Боже, Твоите раби, и ги засели в рая, където е мястото на светиите, Господи, и където праведниците светят като светила: починалите Твои раби упокой, като презреш всички им съгрешения.


Слава на Отца, и Сина, и на Светия Дух.

Трисветлото единно Божество, благочестиво да възпеем: свят си, Отче безначалний, събезначални Сине, и божествени Душе! Просвети нас, които с вяра Ти служим, и от вечния огън ни спаси!


И сега и винаги и во веки веков. Амин.

Радвай се, Чиста, която си родила Бога по плът за спасение на всички, чрез която плът човешкия род намери спасение, та чрез тебе да намерим рая, Богородице, чиста благословена.

Алилуия, алилуия, алилуия. Слава на Тебе, Господи! (3 пъти)


Ектения за починалите

Дяконът: Помилвай ни, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй ни и помилвай. 

Хорът: Господи, помилуй (3 пъти, мертвено).

Още се молим за упокоение душите на починалите Божи раби ... и за да им се прости всяко волно и неволно прегрешение.

За да всели Господ Бог душите им там, където почиват праведниците.

Божията милост, царството небесно и прощение на греховете им да изпросим от Христа – безсмъртния Цар и наш Бог.

Хорът: На Тебе, Господи.

Дяконът: На Господ да се помолим!

Свещеникът: Боже на духовете и на всяка плът, Който стъпка смъртта, съсипа дявола и подари живот на Твоя свят! Сам Ти, Господи, упокой душите на починалите Твои раби сега поменати в място светло, в място тревисто, в място прохладно, дето няма никаква болка, скръб и въздишка. Всяко съгрешение, което са сторили с думи, или дело, или мисъл, прости, като благ и човеколюбив Бог, тъй като няма човек, който да живее и да не съгреши. Едничък Ти, Господи, си без грях: Твоята правда е правда вечна, и Твоето слово е истина.

Дяконът: На Господ да се помолим! 

Хорът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото Ти си възкресението, животът и покоят на починалите православни християни, Христе Боже наш, и затова на Тебе отправяме славата, с безначалния Твой Отец, и пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков.

Хорът: Амин!


Втори седални

Глас 5

Упокой, Спасителю наш, с праведните Твоте раби, и ги всели в Твоите дворове, както е писано, като презреш като благ прегрешенията им, волни и неволни, и всички знайни и незнайни, Човеколюбче.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и винаги и во веки веков. Амин.

От Дева си изгрял в света, Христе Боже, за да ни направиш синове на светлината чрез нея. Помилвай ни!


Свещенослужителите влизат в олтара, а четецът чете 50 псалом.


Канони, непреведени, гледай указанията в типика.

Кондак (чете се)

Със светиите упокой, Христе, душите на Твоите раби, където няма нито болка, нито печал, но живот безкраен.

Икос

Сам Ти си безсмъртен, но си сътворил и създал човека, ние земните от земя сме създадени, и в същата земя ще отидем, както си заповядал, когато ме създаваше и ми каза: тъй като си земя, в земята ще отидеш! – там където и всички човеци ще отидем. Надгробното ридание като извършваме, пеем: Алилуия!


Синаксар

На днешния ден празнуваме паметта на (светиите на деня). В този ден празнуваме и паметта на от-века благочестиво починалите наши отци и братя, които приеми в Твоите жилища на праведните, Владико Христе, и ни помилвай като единствен безсмъртен. Амин.


Ирмос, Песнь 8 от канона за починали, гл. 3:

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Служи́ти живо́му Бо́гу, в Вавило́не о́троки претерпе́вше, о мусики́йских орга́нех неради́ша, и посреде́ пла́мене стоя́ще, боголе́пную пе́снь воспева́ху глаго́люще: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.


Честнейшую.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.


Песнь 9

Купино́ю и огне́м пропи́санную в Сина́и законополо́жнику Моисе́ю, и Бо́жий во чре́ве неопа́льно заче́ншую о́гнь, всесве́тлую и негаси́мую свещу́, су́щую Богоро́дицу пе́сньми чту́ще велича́ем.


Малка ектения 

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили, и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.


Светилен (за събота)

Създателю на всички, Който като Бог владееш над мъртви и живи и чрез Твоите светии просвети цялата земя, спаси тези, които Те възпяват.

Слава, и сега, Богородичен:

Хвалим се с тебе, Богородице, и пред Бога те имаме за застъпница, протегни неустоимата си ръка и смажи враговете ни, изпрати на твоите раби помощ от Светия (Бог).


Хвалитни стихири (от Октоиха)

Глас 3, Всякое дихание

Всичко що диша да хвали Господа. Хвалете Господа от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

За мъчениците

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. Пс.150:2

Дойдете, всички хора, да почетем паметта на светите мъченици, които бяха зрелище (пример) за ангелите и човеците, приеха победни венци от Христос и се молят за нашите души.


Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. Пс.150:3 

Христовите войни отхвърлиха страха от царе и мъчители, смело и мъжествено изповядаха Него, Бога Господа на всичко и наш Цар, и се молят за нашите души.

 

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). Пс.150:4

Светите ангелски сили се удивиха на страданията на мъчениците, които, въпреки че са облечени в тленна плът, нехаеха за мъките, подражаваха на страданията на Спасителя Христос и се молят за нашите души.


Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! Пс.150:5-6 

Като светила просияхте в света, свети мъченици, и след смърта се подвизавате с добрия подвиг; като имате дръзновение, молете Христос да помилва душите ни.


Слава: мертвен:

Хора, защо напразно се измъчваме? Защото пътят, по който вървим, е кратък, животът е дим, па́ра, прах и пепел; идва бързо и изчезва; затова нека пеем на Христа, безсмъртния Цар: упокой тези, които са си отишли от нас, защото Ти си жилище на всички, които се радват в Тебе.


И сега: Безсеменно си заченала от Светия Дух, затова като те славим, ти пеем: радвай се, Пресвета Дево.


Велико славословие чете се

Слава на Тебе, Който ни показа светлината! Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците добра воля! Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава. Господи, Царю небесни, Боже Отче Вседържителю, Господи, Сине единородни, Иисусе Христе и Светий Душе! Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, Който вземаш върху Си греха на света, помилуй нас – Ти, Който вземаш върху Си греховете на света! Приеми нашата молитва, Ти, Който седиш отдясно на Отца, и помилуй нас! Защото само Ти си свят, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бога Отца! Амин!

Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки и във вечни векове! Удостой ни, Господи, през тоя ден да се запазим от грях! Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името ти во веки! Амин!

Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме! Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! Господи, прибежище бил си нам от род във род. Аз рекох: „Господи, помилуй ме и изцери душата ми, защото съгреших пред Тебе“. Господи, към Тебе прибягнах, научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Защото у Тебе е изворът на живота; в Твоята светлина ще видим светлина. Продължи Твоята милост към тия, които Те познават. 

Сподоби ни, Господи, през този ден да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни и хвално и прославено да е името Ти во веки. Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост Господи е вечна, делата на ръцете си не изоставяй. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение. На Тебе слава подобава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин!


Просителна ектения

Свещеникът: Защото благословена и славна е силата на Твоето Царство, на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин!


Стиховни стихири, покойни. Творение Теофа́ново, глас 3.

Подобен: Ве́лия Креста́ Твоего́:

Единствен многомилостиви, прославям Твоя скъпоценен Кръст, защото чрез него се дава живот и блаженство на тези, които Те възпяват с вяра и любов. Затова викаме към Тебе, Христе Боже: упокой тези, които са си отишли от нас, защото Ти си жилище на всички, които се радват в Тебе.


Стих: Техните души ще пребъдват в добро място. (Срав: Пс.24:13)

Единствен милостиви и добросърдечни, Който си море от непостижима доброта, Който познава човешкото естество, което си направил, затова Те молим, Христе Боже, упокой тези, които са си отишли от нас, защото Ти си жилище на всички, които се радват в Тебе.


Стих: Блажени, които Си избрал и приел, Господи. (Пс.64:5А)

В гроба заспа като човек, а като Бог с непобедима сила си възкръснал, спящите в гробовете Ти принасят немлъкващи песни. Затова Те молим, Христе Боже, упокой тези, които са си отишли от нас, защото Ти си жилище на всички, които се радват в Тебе.


Слава, и сега, Богородичен: Всички те знаем, Богородице, като разумна свещ, която носѝ светлината на Божеството, Което се съедини с грубостта на човешкото естество. Моли твоя Син и Бог да упокои отишлите си от нас там, където има радост за всички, които се веселят.


Благо есть, Пс. 91

Свещеникът: Добро е да славим Господа и да възпяваме Твоето име, Всевишний,  да разгласяме сутрин Твоята милост, и Твоята истина – всяка нощ.


Трисветое


Тропар на всички светии, гл. 2:

Апостоли, мъченици и пророци, светители, преподобни и праведни, които добре завършихте подвига и вярата опазихте, като имате дръзновение пред Спасителя, молете Му се за нас като на Добър, да спаси душите ни.

Слава, на починалите, гл. 2:

Помени, Господи, като благ Твоите раби и каквото съгрешиха в живота прости, защото никой не е безгрешен, освен Ти, Който и на починалите можеш да дадеш покой.

И сега, Богородичен: Света Майко на неизказаната Светлина, ние те почитаме с ангелски песни и благочестиво величаем.


Ако няма Литургия: Сугуба ектения и Отпуст

СВЕТА ЛИТУРГИЯ


Антифон 1, гл. 2

Стих 1: Добро е да славим Господа и да възпяваме Твоето име, Всевишний. Пс.91:1

Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.

Стих 2: Да разгласяме сутрин Твоята милост, и Твоята истина – нощем. Пс.91:2

Стих 3: Праведен е Господ, и няма неправда в Него. Пс.91:16


Малка ектения


Антифон 2, гл. 2

Стих 1: Господ царува; Той е облечен с величие, облечен е Господ с могъщество и препасан. Пс.92:1А

Спаси ни, Сине Божий, во святих дивен Си, поющия Ти, алилуия.

Стих 2: И Той утвърди вселената, която няма да се поклати. Пс.92:1Б

Стих 3: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. Пс.92:5Б

Единородний Сине:


Малка ектения


Антифон 3

Тропар на всички светии, гл. 2:

Апостоли, мъченици и пророци, светители, преподобни и праведни, които добре завършихте подвига и вярата опазихте, като имате дръзновение пред Спасителя, молете Му се за нас като на Добър, да спаси душите ни.

Слава, на починалите, гл. 2:

Помени, Господи, като благ Твоите раби и каквото съгрешиха в живота прости, защото никой не е безгрешен, освен Ти, Който и на починалите можеш да дадеш покой.

И сега, Богородичен: Света Майко на неизказаната Светлина, ние те почитаме с ангелски песни и благочестиво величаем.


Малък вход

Входно, гл.2:

Приидите поклонимся и припадем ко Христу. Спаси ни, Сине Божий, во святих дивен Си, поющия Ти, алилуия.


Тропар на всички светии, гл. 2:

Апостоли, мъченици и пророци, светители, преподобни и праведни, които добре завършихте подвига и вярата опазихте, като имате дръзновение пред Спасителя, молете Му се за нас като на Добър, да спаси душите ни. (2 пъти)

Тропар, на починалите, гл. 2:

Помени, Господи, като благ Твоите раби и каквото съгрешиха в живота прости, защото никой не е безгрешен, освен Ти, Който и на починалите можеш да дадеш покой.


На храмовия светия

Кондак

Глас 8

Със светиите упокой, Христе, душите на Твоите раби, където няма нито болка, нито печал, но живот безкраен.


Прокимен. Глас 6.

Душите им ще бъдат настанени на добро място. Стих: Господи, Боже мой, викам към Тебе.


Апостол

1 Сол.4:13-18

Братя, не искам вие да не знаете за починалите, за да не скърбите, както и другите, които нямат надежда. Защото ако вярваме, че Иисус умря и възкръсна, то и починалите в Иисуса Бог ще приведе с Него. Прочее, това ви казваме чрез слово Господне, че ние живите, които останем до пришествието Господне, няма да изпреварим починалите, защото Сам Господ с повеление, при глас на Архангел и при тръба Божия, ще слезе от небето, и мъртвите в Христа ще възкръснат първом; после ние, останалите живи, заедно с тях ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха, и така винаги с Господа ще бъдем.

Алилуия. Глас 6

Стих 1: Блажени, които си избрал и приел, Господи. Пс.64:5

Стих 2: Паметта за Тебе е в род и род. Пс.101:13


Евангелие на панихидата.


Причастен. Пс 64, 101.

Блажени, които си избрал и приел, Господи. Паметта им е от века и до века. Алилуия.

Вместо Видехом

Глубиною мудрости

С дълбоката Си мъдрост всичко си устроил човеколюбно, и на всички полезното си дал, единствени Създателю, упокой, Господи, душите на Твоите раби, защото те възложиха всичкото си упование на Тебе, Твореца и Създателя, и нашия Бог.


След „Буди имя Господне, ако предстоятелят реши, хорът запява поменни стихири.

Гл. 4

С душите на починалите праведници упокой, Спасителю, душите на Твоите раби, запази ги в блажения живот, който е у Тебе, Човеколюбче.


В Твоето място на покой, Господи, където се упокояват всички Твои светии, упокой и душите на Твоите раби, защото си единственият Човеколюбец.


Слава:

Ти си Бог, Който слезе в ада, и развърза окованите. Сам и душите на Твоите раби упокой!


И сега: 

Единствена чиста и непорочна Дево, която роди безсеменно Бога, моли да се спасят техните души.


Ектения за починалите

Дяконът: Помилвай ни, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй ни и помилвай. 

Хорът: Господи, помилуй (3 пъти, мертвено).

Още се молим за упокоение душите на починалите Божи раби ... и за да им се прости всяко волно и неволно прегрешение.

За да всели Господ Бог душите им там, където почиват праведниците.

Божията милост, царството небесно и прощение на греховете им да изпросим от Христа – безсмъртния Цар и наш Бог.

Хорът: На Тебе, Господи.

Дяконът: На Господ да се помолим!

Свещеникът: Боже на духовете и на всяка плът, Който стъпка смъртта, съсипа дявола и подари живот на Твоя свят! Сам Ти, Господи, упокой душите на починалите Твои раби сега поменати в място светло, в място тревисто, в място прохладно, дето няма никаква болка, скръб и въздишка. Всяко съгрешение, което са сторили с думи, или дело, или мисъл, прости, като благ и човеколюбив Бог, тъй като няма човек, който да живее и да не съгреши. Едничък Ти, Господи, си без грях: Твоята правда е правда вечна, и Твоето слово е истина.

Дяконът: На Господ да се помолим! 

Хорът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото Ти си възкресението, животът и покоят на починалите православни християни, Христе Боже наш, и затова на Тебе отправяме славата, с безначалния Твой Отец, и пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков.

Хорът: Амин! Вечная памет (3 пъти).


Отпуст

Дяконът: На Господ да се помолим!

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Благословението Господне и Неговата милост да дойдат върху вас, чрез благодатта и човеколюбието Му, всякога, сега и винаги и во веки веков.

Народът: Амин.

Свещеникът: Слава на Тебе, Христе Боже, упование наше, слава на Тебе!

Народът: Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Господи, помилвай. (три пъти)

Благослови!

Свещеникът дава отпуст:

Христос, истинският наш Бог, по молитвите на Своята пречиста и преблагословена света Майка, (името на храмовия светец), на светите славни и всехвални апостоли, на светите славни и добропобедни мъченици, на преподобните и богоносни наши отци, на светите равноапостолни славянобългарски просветители Методий и Кирил, на светия благоверен цар Борис-Михаил, на светия отец наш Климент архиепископ, Охридски чудотворец, на преподобния наш отец Йоан, пустинножител Рилски, чудотворец, на светия наш отец Йоан Златоуст, архиепископ Цариградски, на светите и праведни богоотци Йоаким и Анна, на светия (името на светеца на деня), чиято памет честваме, и на всички светии  да ни помилва и спаси като благ и човеколюбец.

Народът: Амин.

Свещеникът: По молитвите на светите наши отци, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилвай и ни спаси.

Народът: Амин.

No comments:

Post a Comment