Wednesday 1 December 2021

Порфирий Кавсокаливит

Порфирий Кавсокаливит

Службата е съставена от протойерей Илия Тетерко от Одеса (Украинската православна църква). Текстът е възпроизведен по машинопис на автора; все още не е разгледан от цензурата. Освен това е допълнена от превода на службата на протойерей Евангел Г. Пахиянакис от Крит. Да не се приема като окончателна.


ВЕЧЕРНА

На Господи, воззвах: стихиры, глас 4:

Свящeнник богодухновeннейший, избрaн сосуд честный, утeшитель велий наречeся, совершая превысокая и Божeственная любвe Божия Таинства, яко Ангелов превысший послужил еси всех Владыце по достоянию; сего ради тя вси чтим, возлюбленне Порфирие.

Уязвлен рачeнием ко Господу, Порфирие всеблажeнне, мирския вещи презрeл еси, богоугодно жительство твое прошел, радуяся, Божественных же заповедей делатель усeрднейший явился еси, возлюбив всякаго человека в мире, сего ради в Пристанищи Небeснем ныне веселишися.

Преподобным единонрaвный, добродетели всяцей научился еси издeтства, святе, Божественным стопам последовaв, пребыл еси яко столп неподвижим и благодатей Троицы содержитель, Порфирие: темже днесь святую твою память празднующе, Бога в радости благодаряще, славим.

Светом сияя неприступным, яко звезда, просиял еси еллинским людем, добродетельми тех просвещая, отче Порфирие, и ныне точиши благодать исцелений несомненною душею приступающим к тебе.

Слава, глас 6:

Днес изгря като сияйна звезда всепочитаната памет на преподобния Порфирий и огрява Църквата на вярващите. Нека сега, вярващи от цял свят, да го почетем със свещена възхвала и да кажем: радвай се ти, който се подвизава с трудове и постигна победи като преподобните в древност; радвай се, защото в плът ти служи на Бога като ангел, облечен в дрехата на смирението; радвай се, най-бляскав храм на чистотата и добротата, посветен в знанието за божествените тайни; моли Господ за нас, които с благодарност почитаме и величаем твоята памет.

И сега, Богородичен, глас същия: Кто Тебе не ублажи́т

Кой няма да те облажи, Пресвета Дево? Кой няма да възпее пречистото раждане? Защото Самият единороден Син, просиял от Отец извън времето, се роди от тебе, Чиста, необяснимо въплътен, бидейки Бог по природа и заради нас по природа стана човек, не се раздели на две личности, но беше познат в две неслитни естества. Него моли, почитана Всеблажена, да бъдат помилвани душите ни.


Вход с кадилница. Свете тихий

Творение на Св. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Прокимен, на деня


Четива

Премъдрост Соломонова (3:1-9)

Душите на праведните са в Божия ръка, и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минаваха за умрели, и краят им се считаше за погибел, и заминаването им от нас – унищожение; но те си пребъдват в мир. Защото, макар в очите на хората и да се наказват, тяхната надежда е пълна с безсмъртие. И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствувани, защото Господ ги е изпитал и ги е намерил достойни за Него. Той ги е изпитал като злато в горнило и ги е приел като най-съвършена жертва. Когато им се въздава, те ще блеснат като искри, които лазят по стърнище. Ще съдят племена и ще владеят над народи, а над тях ще царува Господ вовеки. Които се Нему надяват, ще познаят истината, и верните в любовта ще пребъдат у Него; защото благодат и милост има за светиите Му и промисъл за избраниците Му.


Премъдрост Соломонова (5:15-6:3)

Праведниците живеят довека; наградата им е у Господа и грижата за тях у Вишния. Затова те ще получат царство на славата и венец на красотата от ръката на Господа, защото Той ще ги закрили с десницата и ще ги защити с мишцата. Той ще вземе за всеоръжие – Своята ревност, и ще въоръжи тварите за отмъщение на враговете; ще облече за броня правдата, и ще Си наложи за шлем – нелицеприятния съд; ще вземе за непобедим щит – светостта; строгия Си гняв ще изостри като меч, и светът ще се опълчи с Него против безумците. Ще захвъркат правоцелещи светкавични стрели, и от облаците, като от силно опнат лък, ще полетят в целта, и като от каменометно оръдие с ярост ще се изсипе град; ще възнегодува против тях морската вода, и реките свирепо ще ги издавят; ще въстане против тях духът на силата и ще ги разнесе като вихър. Тъй беззаконието ще опустоши цялата земя, и злодеянието ще катурне престолите на силните. Затова, слушайте, царе, и разберете, научете се, съдии от земните краища! Внимавайте, вие, които владеете множествата и които се гордеете пред народите! От Господа ви е дадена властта, и силата – от Вишния.


Премъдрост Соломонова (4:7-15)

Праведникът и да умре рано, ще бъде в покой, защото не в дълговечността е честната старост, и не с броя на годините тя се измерва. Мъдростта е седина за людете, и безпорочният живот – възраст на старостта. Като благоугодил Богу, праведникът е обикнат и, като живял посред грешници, е прибран; грабнат е, да не би злоба да измени разума му, или коварство да прелъсти душата му. Защото упражнението в нечестие помрачава доброто, и вълнението на страстта развратява незлобивия ум. Достигнал съвършенство в кратко време, той е навършил дълги години; защото душата му е била угодна Господу, затова и побързал да излезе изсред нечестието. А хората видяха това, и не разбраха, дори и не помислиха, че благодат и милост има за светиите Му и промисъл – за избраниците Му.


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


На стиховне стихиры, глас 2:

Пастырскому художеству незлобием обучився, отечески паству твою научал еси страху Божию, Порфирие, отче блаженне, образ праведныя жизни в себе явивый, любовь же милующую молитвою стяжал еси. Тем к тебе, яко дивному угоднику Божию, припадающе, просим: молися Господеви мир миру даровати  и душам нашим велию милость.

Стих: Честна пред Господем смерть преподобных Его.

Преподобне отче Порфирие, светлая твоя память освящает наша души благоуханием добродетелей, всем являющи, имиже Богу угодил еси и чудотворец изряден явился еси, дарами Духа Святаго сияя. И ныне, отче, твоими молитвами нас озари и молися ко Господу, тя прославльшему, да спасет души наша.

Стих: Блажен муж, бояйся Господа, в заповедех Его восхощет зело.

Мудростию украшаяся и разумом просвещаяся, смирением сердца красуяся, и высотою жития, досточудне, в разумныя дворы вшел еси, идеже нас поминай, чтущих тя, Порфирие блаженне.

Слава, глас 6:

Нека с весело сърце ние, които почитаме празника на свети Порфирий, да го възпеем като украса на преподобните, слава на подвижниците, извор на чудеса и незаспиващ молитвеник към Христос и да кажем: радвай се, правило и най-точен водач в живота за тези, които се подвизават в света; радвай се, най-бляскава звезда, която озаряваш цялата земя със сиянието на добродетелите; радвай се, спокойното пристанище за връхлетените от бурите на живота, закрилник и баща за всички осиротели. А ти сега, Порфирие, моли непрестанно Христос Бог за това твое стадо и за всички нас, които почитаме твоето успение.

И сега, Богородичен, глас 6:

Богородице, ти си истинската лоза, от която израсна за нас Плодът на живота; умоляваме те да се застъпиш за нас, Владичице, заедно с апостолите и всички светии, за да бъдат помилвани душите ни.


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропар, глас 4:

Живя с апостолска ревност и непрестанно призоваваше Христовото име, на всички проповядва Божията любов, в която ти винаги пребиваваше, като много души изцери и приведе към възкръсналия Господ. Побързай да ни поучиш и нас, преподобни отче Порфирие, да дойдем и ние в обятията Божии, като славим твоята закрила.

Слава, и сега, Богородичен, глас същия: Еже от века утаеное 

От вечност скритата, непозната и на ангелите тайна чрез тебе, Богоро­дице, се откри на живеещите на земята: Бог се въплъти в неслитно единство и заради нас доброволно прие кръст, чрез който възкреси първосъздадения и спаси от смърт душите ни.


Или гръцки тропар, гл. 1 (по избор)

Да почетем, вярващи, рожбата на Евбея, гордостта на християните, посветения в богословието и истински Христов приятел Порфирий, изпълнения с дарби от дете, защото той избавя бесноватите и изцелява болните, които с вяра викат: слава на Този, Който ти даде сила, слава на Този, Който те освети, слава на Този, Който чрез тебе дава изцеление на всички.

* Взет от YouTube

Или от д-р Хараламбос Бусяс:

Отпустителен тропар, гл. 5, по Собезначальное Слово

Да възпеем с голямо благоговение божествения Порфирий, многоценното украшение на Църквата и бисера на мъдростта, истински бистрия поток на всякакви дарове на Светия Дух, като казваме: преподобни отче, украси живота ни с твоите молитви.


———————————————————-


УТРИННА

Шестопсалмие, Велика ектения,

Бог Господ, гл. 4

Пс. 117

Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

Стих 4. Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.

Тропар, глас 4:

Живял си с апостолска ревност и непрестанно си призовавал Христовото име, на всички си проповядвал Божията любов, в която винаги си пребивавал, като много души си изцерявал и привеждал към възкръсналия Господ. Побързай да ни наставляваш и нас, преподобни отче Порфирие, да дойдем и ние в обятията Божии, като славим твоята защита.

Слава, и сега, Богородичен, глас същия: Еже от века утаеное 

От вечност скритата, непозната и на ангелите тайна чрез тебе, Богоро­дице, се откри на живеещите на земята: Бог се въплъти в неслитно единство и заради нас доброволно прие кръст, чрез който възкреси първосъздадения и спаси от смърт душите ни.


Малка ектения: Възглас: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


По 1-м стихословии седален, глас 1-й.
Подобен: Гроб Твой, Спасе:

Преподóбнически претворив твое житие, преподобных общник паче всех показáлся еси, преблаженне Порфирие, сего ради благодать небесная тя сотворѝ ведуща сердца человеков, и хотящая быти яко настоящая зряща, сего ради тя восхваляем.

Слава, и ныне, глас и подобен тойже:

Чертог разумный показалася еси, Дево, Седалище тáинственное Владыки всех, преславный Престол, небесная Скиния, Творца всех вместившая, сего ради вси человеков рóди велемудро Тя прославляют.


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


По 2-м стихословии седален, глас 4-й.
Подобен: Скоро предвари:

Преподобно священствовав Царю и Богу, всеблаженне Порфѝрие, тем приял еси светлый благодáти венец, незлóбив явѝвся и радости небесныя вся испóлнив, сию всем подаеши, юже дáруй, богомýдре и ныне всем, верою чтущим тя.

Слава, и ныне, глас и подобен тойже:

Дево Всенепорóчная, ненадеемых надеждо, радосте же и утверждение сущих нуждах верных, плачущим Утешение, избави одержѝмыя искушеньми нечáянными, исцелѝ недýжныя, и люте печáльми обстоѝмыя, к Тебе бо притекáем выну, всех помощнице.


Полиелей и величание


Малка ектения


Седален след полиелея, глас 3-й. 

Подобен: Красоте девства:

Многочудесное, преблаженне, жѝтельство твое, пóдвиги воѝстинну сияющее священства одеянием, с благоговением почтим. Тем, предстояще божественному образу твоему, сей лобызáюще, от него себе улучаем благодать, и милость, и мир, Порфирие, воли Христовы возвестителю.

Слава, и ныне, глас и подобен тойже.

Красотý добрóты Твоея, Непорочная, помышляя, окаянный, вельмѝ изумляюся, и исхода моего время зрю пред очѝма моѝма, яко имеюща осуждение претерпети пред Ангелы, избави мя злыя муки, сего ради в покаянии Ти зову: радуйся, всех Спасение.


Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И ныне: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.


Прокимен, глас 4: Честнá пред Гóсподем смерть преподóбных Его. Стих: Что воздáм Гóсподеви о всех, яже воздаде ми. 


Евангелски чин

Дяконът: На Господа да се помолим! 

Народът: Господи помилуй. 

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отца, и Сина, и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги и во веки веков. 

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим! 

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост! Да станем прави да изслушаме светото евангелие!

Свещеникът: Мир на всички.

Народът: И на твоя дух.

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (името).

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Евангелие от Лука, зачало 24.


50 Псалом (чете се)


Слава: По молитвите на преподобния, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира след 50-ти псалом, гл. 6:

Иоанна Кýщника житие возлюбив и вышнее любомýдрие, вне мѝра был еси, священне. Обáче Христос, Егоже ты издетска возлюбил еси, первее тя возлюбѝ, тем и избрá Себе послужѝти в лице немощствýющих брáтий твоих: сего ради в мѝре, аще и в теле, аки невеществен пребывая, светлое одеяние Христово незапятнанно и бело соблюл еси. Молѝся убо, преподобне, о нас, почитающих тя.


Литийна молитва (дяконът)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото Си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящия Твой Дух сега и винаги и во веки веков.


Канон, глас 1

Песнь 1.

Ирмос: Христос се ражда – славете Го! Христос слиза от небесата – посрещнете Го! Христос е на земята – възвисете се! Пейте на Господ, цяла земьо, хора, радостно Го възпейте, защото се прослави!

Христова друга искренняго, Христова священнодeйственника теплeйшаго, Христова честнaго послушника, вси Порфирия Кавсокаливийскаго, вернии, радующеся, в пeснех да восхвалим.

Играют мирстии концы, людие вселeнныя радуются, ликовствуют небесная, сонмы свящeнников и инокyющих воспевают соглaсно в памяти Порфирия богомyдраго.

О чудесе! Како от юности ты претерпeл еси с родительми разлучение, не побеждeн естественною любoвию? Возгорeся сердце твое рачением еже к Богу и яко свет сияше уму твоему Иоанна Кyщника образ.

Божия испроси благодати нам, взыскyющим помощи, и любовию к тебе притекающим, Божественным осенeнием и заступлeнием, таинниче неизреченный, о Порфирие мудре, яко да воспеваем тя.

Богородичен: Сосуд благодати сущи, сердце мое радования исполни, и Господу и Сыну Твоему, Дево, усердно о всех верных всегда молися.

Песнь 3.

Ирмос: Да възкликнем към Христос Бог – Родения преди всички векове непостижимо от Отца Син, Който в последните дни се въплъти безсеменно от Дева: свят си, Господи, Който възвиси нашия род!

Кроткому и смиренному сердцем Господу Иисусу подражая, смирен мудрованием, кроток и послушлив ты был еси, от Негоже и благодать тебе, Порфирие, даровася.

Житие твое, яко солнце, возсия, преподобне, светлыми деянии, монашествующих лики просветил еси и демонскую тьму отгнал еси.

Якоже Илия на колеснице, отче Порфирие, добродетельми твоими возшел еси на Небо и тамо чисте зриши Святую Троицу, к Ней же духом горя и возлетая.

Богородичен: Спасение родила еси человеком и обновление принесла еси нам, обетшавшим грехми, Дево, Мати Божия.

Седален, глас 3:

Словесами евангельскими озаряемь, в пути, ведущий к жизни, Божественным сиянием ходив верно, вражиих отбег прилогов, сын света и дне явился еси, Порфирие Богоблаженне.

Слава, и ныне, Богородичен:

Пречистеи Твои руце, Дево Мати, простерши, покрый уповающия на Тя и к Сыну Твоему зовущия: всем подаждь, Христе, Твою милость.

Песнь 4.

Ирмос: Христе, Който си израстък от Йесеевия корен и цвят от него, произлязъл си от Дева, сенчестата и прохладна планина. Ти, безтелесният Бог, си дошъл при нас, въплъщавайки се от непозналата мъж (Мария). Слава на Твоята сила, Господи!

Всем притекающим к тебе показался еси чистый источник радости, надежды и исцелений, рoсою животoчных вод окропляяй души, отче блаженне.

Агнца Божия закалаемаго за грех всего мира зрел еси сердечными очима, отче, священную Евхаристию совершающе, таже и ныне воздержи твои праведниируцы к Престолу Божию за люди твоя, тя почитающих.

Отец преискренний показался еси, отче Порфирие, пастве твоей, любовию своею согревающий сердца чад твоих.

Богородичен: Возсия из утробы Твоея, Отроковице Неискусобрачная, Отчее сияние — Христос, и просвети вселенную и бесовскую тьму потребил есть.

Песнь 5.

Ирмос: Като Бог на мира и Отец на щедрости, Ти си ни изпратил Ангела (Вестител) на Твоя велик съвет, Който ни носи мир. И наставени със светлината на богопознанието, бодърстващи от дълбините на нощта, Те славословим, Човеколюбче.

От Афонскаго затвора твоего уединеннаго песни благоумиленно, хвалы и славословия Христу Богу воспевал еси присно, Порфирие блаженне, Того Божественное снизхождение прославляя.

Естеством кроток и милостив, не остави нас, на твоя молитвы уповающих и молящихся тебе, покрый нас, отче, от навет вражиих святыми твоими молитвами и пути наша направи.

Образ добродетелей был еси пастве твоей, Богопросвещенный наставниче наш Порфирие, от всякия злыя вещи удален: яко да избавиши нас от соблазна, преткновения и кознодейства вражия.

Богородичен: Закона исполнение, высшая Херувим, родила еси Божия Слова воплощена, Сына Единородна, Егоже о рабех Твоих умоли.

Песнь 6.

Ирмос: Морското чудовище освободи Йона като младенец от утробата си – невредим, какъвто го беше погълнал. Така и Бог Слово, вселил се в Дева и приел плът, излезе от нея, запазвайки девството ѝ неповредено.

Образ был еси верным: словом, житием, любовию, сего ради вселися в тя Дух Святый, отче Богоносе, и нам, помолися, стяжати благодать Того.

Истине Евангельской с детства наученный, животворныя заповеди Спасовы исполнил еси ревностно, отче Порфирие, и явился еси проповедник деятельный пути спасительнаго.

Предведый Бог, отче Порфирие, твоей души красоту и разума чистоту, священнопроповедника мудра людем показа тя.

Богородичен: Милости Твоея, Богородице, сподоби мя, премилостиваго Слова рождшая, Своею Кровию от тли человекиизбавльшаго.

Кондак, глас 3:

Радуйся, Атона смиренное овча, Порфирие, Любве проповедниче, монахов славо, святых удобрение. Овому бо Духом дадеся слово премудрости, другому же слово разума и действия сил, тебе же купно вся открышася, яко таиннику Божия благодати.

Песнь 7.

Ирмос: Момците, възпитани в почитане на истинския Бог, презряха нечестивата царска заповед и като не се уплашиха от огнената стихия, стояха сред пламъка и пееха: „Благословен си, Боже, на отците ни!“

Мудростию вышнею очистив телесная и душевная чувства, премудре, возжег сердце Божественным рачением, и со Ангелы Богу усердно поеши ныне: отцев Боже, благословен еси.

Вболезнех горьких взывал еси радостно, Порфирие, мне еже жити Христос и еже умрети приобрeтение многое, не престaну бо воспевати милость Его и вопити: отцев Боже, благословен еси.

Повеления отеческая храня невредимо, правоверным смыслом, ты от юности имел еси житие чисто и милостивен нрав, Порфирие досточудне и ко Творцу всех взывал еси: отцев Боже, благословен еси.

Слово твое, мудростию срастворенное и Божиею благодатию преудобренное, радостию насыщает и веселием верных сердца, иже поют любовию: отцев Боже, благословен еси.

Богородичен:Радуйся, Владычице Дево, яко всем людем похвала еси, непрестанно молися Христу Богу сохранити град сей и люди молитвами всеблаженнаго Порфирия.

Песнь 8.

Ирмос: Свърхестествено чудо изобразява даващата прохлада пещ: както не изгори хвърлените в нея юноши, така и огънят на Божеството не изгори утробата на Дева, когато слезе в нея. Затова, прославяйки Бога, да възкликнем: „Всяка твар да благославя Господ и да Го прославя во веки!

Отец чадолюбивый был еси всем приходящим к тебе со скорбию сердечною и нуждою, и никтоже неутешен отыде от твоего лица, блаженне.

К тебе, отче Порфирие, припадающе, умиленным гласом вопием: посети немощи наша, буди ходатай о нас, тебе ради благословящих Христа во веки.

Рай истинно соделал еси пустыню, в ней преизяществовав во всякой добродетели, темже и рая сладости сподобился еси, Порфирие преподобне.

Богородичен: Бога нам родила еси, Пречистая Богорадованная Дево, спаси место сие и люди, на Тя уповающия, Богородице Пренепорочная, и Сыну Твоему вопиющия: благословите Христа во веки.

Песнь 9.

Ирмос: Странно и преславно тайнство виждам: небето като пещера, престолът херувимски като Дева, а яслите като легло, в което легна невместимият Христос Бог, Когото възпявайки величаем.

Красно убо Церковь веселится в памяти твоей, о пастырю дивный отче Порфирие! Вернии же людие стекаются, празднственная тебе приносяще, восхваляюще Христа, тебе прославльшаго.

Обрати свой взор с превыспренних высот на нас, в памяти твоей ликующих и Христа славословящих, и отеческим твоим благословением осени всех, пастырю священнейший Порфирие.

Весь во Свет Божественныя Троицы с веселием прешел еси, ангельским воинством ныне срадуешися, пречудне отче Порфирие, с нимиже непрестанно моли всем спастися, поющим тя.

Богородичен: Юже воспевают Силы Небесныя, Владычицу Деву, Церкве красоту, верных державу и похвалу, благодарно величаю и пение скончаваю.


Първи Катавасии на Рождество: Христос раждается, гл. 1

От св. Козма Маюмски 

1. Христос се ражда – славете Го! Христос слиза от небесата – посрещнете Го! Христос е на земята – възвисете се! Пейте на Господ, цяла земьо, хора, радостно Го възпейте, защото се прослави!


3. Да възкликнем към Христос Бог – Родения преди всички векове непостижимо от Отца Син, Който в последните дни се въплъти безсеменно от Дева: свят си, Господи, Който възвиси нашия род!


4. Христе, Който си израстък от Йесеевия корен и цвят от него, произлязъл си от Дева, сенчестата и прохладна планина. Ти, безтелесният Бог, си дошъл при нас, въплъщавайки се от непозналата мъж (Мария). Слава на Твоята сила, Господи!


5. Като Бог на мира и Отец на щедрости, Ти си ни изпратил Ангела (Вестител) на Твоя велик съвет, Който ни носи мир. И наставени със светлината на богопознанието, бодърстващи от дълбините на нощта, Те славословим, Човеколюбче.


6. Морското чудовище освободи Йона като младенец от утробата си – невредим, какъвто го беше погълнал. Така и Бог Слово, вселил се в Дева и приел плът, излезе от нея, запазвайки девството ѝ неповредено.


7. Момците, възпитани в почитане на истинския Бог, презряха нечестивата царска заповед и като не се уплашиха от огнената стихия, стояха сред пламъка и пееха: „Благословен си, Боже, на отците ни!


8. Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Свърхестествено чудо изобразява даващата прохлада пещ: както не изгори хвърлените в нея юноши, така и огънят на Божеството не изгори утробата на Дева, когато слезе в нея. Затова, прославяйки Бога, да възкликнем: „Всяка твар да благославя Господ и да Го прославя во веки!

Честнейшую

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.


Песен 9

Величай, душе моя, по-честитата и по-славната от небесните войнства.

Странно и преславно тайнство виждам: небето като пещера, престолът херувимски като Дева, а яслите като легло, в което легна невместимият Христос Бог, Когото възпявайки величаем.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили, и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.


Светилен:

Светом Превечнаго сияния озарився, отче Порфирие, Христу последовал еси, и Того благодатию просветився, источник чудес и милостей явился еси, сего ради молим тя: спаси души наша.

Слава, и ныне, Богородичен:

Зарю пресветлую, являющую нам Солнце незаходимое, вемы, Тя, Пресвятая Дево Богородице. Сего ради молим Тя: яко Мати Света сущи, просвети нас светом Сына Твоего, Христа Бога нашего.


Хвалитни стихири на Всякое дихание, на 4, гл. 8,

Подобен: О преславнаго чудесе:

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Отче Порфѝрие преподóбне,/ память твою слáвную/ благоговейно славослóвяще,/ из глубины возсылáем/ Трóице поклонение/ и воспевáем тя Прослáвльшаго,/ и во святых Почивáющаго:/ молѝся, святе,/ и нам даровáтися освящению/ и прегрешений оставлению// благохвáлящим тя.

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

Отче Порфѝрие священне,/ яко жáждущая серна,/ возжадá душа твоя воды Духа,/ всеусердно претече/ во Святую гору Афóнскую/ идеже сотворѝся послушáния сын:/ темже дар ти прозрения/ Троица низпослá, блаженне,// подвижника старца Дѝмаса ради.

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Отче богомýдре Порфѝрие,/ пóстническими борении/ душу очѝстив и просветѝв,/ Божию благодать притяжáл еси,/ священства дар приял еси/ и со Ангелы вкупе послужѝл еси,/ ныне же веселяся, святе,/ в Чертóзех Господня Света,// и нас поминай, воспевающих тя.

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

Отче богомýдре Порфѝрие,/ чѝстая твоя душа/ крил не имýщи,/ небесе и землѝ стяжевает постижение,/ еже зрети хотящая быти/ и сердец помышления выну открывáти известнейше:/ темже яко приял еси/ благодать небесную от Бога,// и нас помяни, богорáдованне.

Слава, глас 5:

Приидите, празднолюбцев собóри,/ рáдостно да торжествýим/ память богонóснаго отца,/ Порфирия Кавсокаливѝйскаго:/ сей бо от юности Христа возлюбив/ и мiра красная оставив,/ удалѝся бегая/в святоименное Атона жѝтельство:/ идеже преподобных отцев усердию подражáя,/ пóдвигом украсѝся/ и даровáний Духа испóлнися./ Повинýяся же Божественным знáмением,/ в мир обратѝся,/ послужѝв же Христу/ в лѝце братий скорбящих,/ множество чудес сотворѝ,/и на путь покаяния и света/ мнóги  от тьмы преведе./Пóслежде, времени приспевшу,/ к безмолвия поприщу возвратѝся/ и дух предаде Гóсподеви/в месте святем,/ идеже и благодать улучѝ./ Сему убо да возопием:/ преподóбнейший отче Порфѝрие,/ не остáви и о нашем просвещении просити, почитающих тя.   


Тропар, глас 4:

Живял си с апостолска ревност и непрестанно си призовавал Христовото име, на всички си проповядвал Божията любов, в която винаги си пребивавал, като много души си изцерявал и привеждал към възкръсналия Господ. Побързай да ни наставляваш и нас, преподобни отче Порфирие, да дойдем и ние в обятията Божии, като славим твоята защита.


———————————————————


НА ЛИТУРГИИ

Блаженны от канона преподобнаго, песни 3-я и 6-я. 

Прокимен, глас 7: Честнá пред Гóсподем смерть преподобных Его. Стих: Что воздáм Господеви о всех, яже воздаде ми? 

Апостол к Галáтом, зачало 213. 

Аллилуия, глас 8: Блажен муж, бояйся Господа: Стих: Сильно на землѝ будет семя его. 

Евангелие от Матфея, зачало 43. 

Причастен: В пáмять вечную бýдет прáведник:

 

Перевод выполнен по изданию: Служба преподобному и Богоносному отцу нашему Порфирию Кавсокаливиту с молебным каноном и музыкальным приложением. Издание священного монастыря Хрисопиги, Ханья, 2014 г. Составлена последнейшим во иереях Евангелисом Г. Пахияннакисом, протопресвитером Вселенского Престола. Утверждена епархиальным Синодом Критской Церкви 27 февраля 2014 года.


МОЛИТВА

О, добри и милосърдни пастирю, преподобни отче Порфирие! Смирено коленичим пред тебе и се молим усърдно: покажи на нас, грешните, своята бащинска любов и своята мощна и чудодейна защита. Чрез твоето застъпничество изпроси от нашия всемилостив Бог и Неговата Пречиста Майка всичко, което е за полза на душите и телата ни, прошка и опрощаване на греховете ни, нелицемерна любов, ревност за нашето спасение, та като сме пазени и спасени по Божията благодат, да възнасяме слава, благодарност и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во-веки веков. Амин.

No comments:

Post a Comment