Thursday 13 April 2023

Велики петък сутринта (изнасяне на Плащаницата)

Пригответе си часослов. Частична служба. 

Царски часове на Велики петък

От св. Кирил, патр. Александрийски (+444)

ПЪРВИ ЧАС

Свещеника с епитрахил и фелон отваря царските врата (които стоят отворени до края на царските часове). Взема светото евангелие и го поставя на аналой на средата на храма и оттам възглася: 

Благословен е нашият Бог всякога, сега и винаги, и во веки веков.

Хорът: Амин!

Свещеникът: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе. Царю небесни, Утешителю, Дух на истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и Подателю на живота! Дойди и се всели в нас, и ни очисти от всяка сквернота, и спаси, Благий, нашите души!

Четец: Трисветое, Отче наш… Господи, помилуй! (12 пъти) Слава на Отец и Син, и Свети Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.


Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог! Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа, Царя, нашият Бог! Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христос, нашия Цар и Бог!

Псалом 5

Чуй внимателно думите ми, Господи, вникни в моя зов; обърни внимание на гласа на моето моление, Царю мой и Боже мой, понеже на Тебе ще се помоля, Господи. В ранни зори чуй гласа ми, в ранни зори ще застана пред Тебе и Ти ще ме видиш; понеже Ти си Бог, Който не желае беззаконие, не ще се всели при Тебе вършещият зло, нито беззаконниците ще пребъдат пред очите Ти. Ти мразиш всички, които вършат беззаконие, Ти ще погубиш всички, които говорят лъжа. Господ се гнуси от човек кръвник и измамник. Аз пък по великата Ти милост ще вляза в Твоя дом, на Твоя свят храм ще се поклоня, изпълнен със страх пред Тебе. Господи, напъти ме с Твоята правда, заради враговете ми изправи пред Тебе моя път, понеже в устата им няма истина, сърцето им e суетно, зинал гроб е гърлото им, с езиците си мамеха. Съди ги, Боже, нека пропаднат замислите им: по многото им злочестие изхвърли ги, че твърде много Те огорчиха, Господи. И да се развеселят всички, които на Тебе се уповават, навеки ще се възрадват и Ти ще се вселиш в тях; и ще се похвалят с Тебе ония, що любят името Ти. Понеже Ти ще благословиш праведника, Господи, и като с щит си ни увенчал с Твоето благоволение.


Псалом 2

Псалом 21


Слава на Отец и Син, и Свети Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава на Тебе, Боже (3 пъти). Господи, помилуй (3 пъти).

Слава на Отец и Син, и Свети Дух.

Тропар, глас 1: (чете се)

Когато Ти беше разпънат, Христе, самовластието беше смазано, силата на врага (дявола) беше победена; защото нито ангел, нито човек, но сам Ти, Господи, ни спаси, слава на Тебе!

И сега и всякога, и во веки веков. Амин. 

Как да те наречем, о Благодатна? Небе ли, защото от тебе възсия Слънцето на правдата? Рай ли, защото от тебе разцъфтя Цветът на нетлението? Дева ли, защото си останала непорочна? Чиста Майка ли, защото си носила на светите си обятия Сина, Бога на всичко? Него моли да се спасят душите ни.


Пеем стихирите без да ги повтаряме. Свещеникът кади целия храм.

Стихири, глас 8:

Днесь церковная завеса на обличение беззаконных раздирается, и солнце лучи своя скрывает, Владыку зря распинаема.

Стих: Защо се вълнуват народите, и племената замислят суетни неща? (Пс. 2:1)

Яко овча на заколение веден был еси, Христе Царю, и яко агнец незлобивый пригвоздился еси Кресту, от беззаконных мужей, грех ради наших, Человеколюбче.

Стих: Въстават царете земни и князете се съвещават заедно против Господа и против Неговия Помазаник. (Пс. 2:2)

Слава, И ныне:

Емшим Тя беззаконным, претерпевая, сице вопиял еси, Господи: аще и поразисте Пастыря, и расточисте дванадесять овец, ученики Моя, можах вящши, нежели дванадесяте легеонов представити Ангелов. Но долготерплю, да исполнятся, яже явих вам пророки Моими, безвестная и тайная: Господи, слава Тебе.


Паримии (стр. 197)

Прокимен, глас 4: Неговото сърце трупа в себе си неправда. (Пс. 40:7) Стих: Блажен оня, който пригледва бедни и сиромаси! В злочест ден Господ ще го избави. (Пс. 40:2)


Пророчество на Захария чтение [11:10-13].

Така казва Господ: ще взема тоягата Си


Апостол към Галатяни, 6:14-18. (Стр. 336)

Братя, мене да ми не 


Евангелие от Матея, 27:1-56 


Откъси от псалми

Четец: Утвърди стъпките ми в Твоето слово и не давай да ме обладае никакво беззаконие. (Пс.118:133)

Избави ме от човешко подтисничество, и ще пазя Твоите заповеди. (Пс.118:134)

Осияй Твоя раб със светлината на лицето Си, и ме научи на Твоите устави. (Пс.118:135)

Да се изпълнят устата ми с хвала (та да възпявам Твоята слава), да възпявам всеки ден Твоето великолепие. (Пс.70:8)


Трисветое 

Свещеникът: Защото Твое е царството и силата, и славата на Отец и Син и Свети Дух,  сега и винаги и във вечни векове. Четец: Амин.  


Кондак, глас 8:

Дойдете всички да възпеем Този, Който беше разпнат заради нас. Мария Го видя на кръста и каза: въпреки че търпиш разпятие, Ти си мой Син и Бог.


Господи, помилвай (40 пъти). 

Христе Боже, Комуто всяко време и всеки час на небето и на земята се отдава поклонение и слава, Който си дълготърпелив, многомилостив и добросърдечен, праведните обичаш, грешните милваш и всички призоваваш към спасение с обещание на бъдещите блага. Сам Ти, Господи, приеми и нашите молитви в тоя час, напътвай  живота ни към Твоите заповеди, освети нашите души, очисти телата ни, помислите ни изправи, мислите очисти и ни избави от всяка скръб, злини и болести. Огради ни с Твоите свети Ангели, та запазвани и наставлявани от тяхното войнство, да постигнем единство във вярата и познание на Твоята непристъпна слава, защото си благословен во веки веков. Амин.

Господи, помилвай (3 пъти). Слава на Отец и Син, и Свети Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин. 

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородица, тебе величаем.

В името Господне, благослови, отче! 

Свещеникът: Боже, бъди щедър към нас и ни благослови. Просветли лицето Си към нас и ни помилвай.

Хор: Амин.  

Свещеникът: Христе, истинската светлина, която просвещава и освещава всеки човек, идващ на света, нека блесне върху нас светлината на лицето Ти, за да видим в нея непристъпната светлина. Управи нашите стъпки към изпълнение на Твоите заповеди, по молитвата на пречистата Твоя майка и на всички Твои светии. Амин.


ТРЕТИ ЧАС

Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог! Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа, Царя, нашият Бог! Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христос, нашия Цар и Бог!

Псалом 34

Псалом 108

Псалом 50


Слава на Отец и Син, и Свети Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава на Тебе, Боже (3 пъти). Господи, помилуй (3 пъти).

Слава на Отец и Син, и Свети Дух.

Тропар, глас 6: (чете се)

Господи, Който си Живот на всички, юдеите Те осъдиха на смърт; преминалите Червено море с жезъла (на Мойсей), Те приковаха на кръста; и които пиеха мед от скалата, Ти донесоха жлъчка. Но Ти доброволно претърпя, за да ни освободиш от робството на врага, Христе Боже, слава на Тебе!

И сега и всякога, и во веки веков. Амин. 

Богородице, ти си истинската лоза, от която израсна за нас Плода на живота; на тебе се молим: моли се, Владичице, заедно със светите апостоли, да бъдат помилвани душите ни.


Пеем стихирите без да ги повтаряме. Свещеникът кади целия храм.

Стихири, глас 8:

Страха ради иудейскаго, друг Твой и ближний Петр отвержеся Тебе, Господи, и, рыдая, сице вопияше: слез моих не премолчи, рех бо сохранити веру, Щедре, и не сохраних: и наше покаяние такожде приими и помилуй нас.

Стих: Чуй, Господи, думите ми, разумей мислите ми. (Пс. 5:2)

Прежде Честнаго Твоего Креста, воином, ругающимся Тебе, Господи, умная воинства дивляхуся: обложился бо еси венцем поругания, землю живописавый цветы, багряницею поругания одеялся еси, облаки одеваяй твердь. Таковым бо смотрением разумеся Твое благоутробие, Христе, велия Твоя милость, слава Тебе.

Слава, И ныне, глас 5:

Влекомь на Крест, сице вопиял еси, Господи: за кое дело хощете Мя распяти, иудее? Яко разслабленныя ваша стягнух, зане мертвецы аки от сна возставих, кровоточивую исцелих, хананею помиловах. За кое дело хощете Мя убити, иудее? Но узрите, в Негоже ныне прободаете Христа, беззаконнии.


Паримия

Прокимен, глас 4: Защото чреслата ми са цели възпалени, и няма здраво място в плътта ми. (Пс. 37:8) Стих: Господи, в яростта Си не ме изобличавай и в гнева Си не ме наказвай. (37:2)

Исайя чтение (50:4-11)

Господ Бог Ми даде език на мъдри


Апостол към Римляни (5:6-10)

Братя, още когато ние бяхме


Евангелие от Марк (15:16-41)


Четецът: Благословен да бъде Господ всеки ден! Бог ни възлага бреме, но Той ни и спасява. (Пс. 67:20)


Трисветое 


Кондак, глас 8:

Дойдете всички да възпеем Този, Който беше разпнат заради нас. Мария Го видя на кръста и каза: въпреки че търпиш разпятие, Ти си мой Син и Бог.


Господи, помилвай (40 пъти). 

Христе Боже, Комуто всяко време и всеки час на небето и на земята се отдава поклонение и слава, Който си дълготърпелив, многомилостив и добросърдечен, праведните обичаш, грешните милваш и всички призоваваш към спасение с обещание на бъдещите блага. Сам Ти, Господи, приеми и нашите молитви в тоя час, напътвай  живота ни към Твоите заповеди, освети нашите души, очисти телата ни, помислите ни изправи, мислите очисти и ни избави от всяка скръб, злини и болести. Огради ни с Твоите свети Ангели, та запазвани и наставлявани от тяхното войнство, да постигнем единство във вярата и познание на Твоята непристъпна слава, защото си благословен во веки веков. Амин.

Господи, помилвай (3 пъти). Слава на Отец и Син, и Свети Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин. 

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородица, тебе величаем.

В името Господне, благослови, отче! 

Свещеникът: Боже, бъди щедър към нас и ни благослови. Просветли лицето Си към нас и ни помилвай.

Хор: Амин.

Молитва на св. Мардарий (+ ок. 305 г., памет на 13 дек.)

Свещеникът: Владико Боже, Отче Вседържителю, Господи Сине Единородни Иисусе Христе и Светий Душе, едно Божество, една сила, помилуй ме грешния и по който начин Ти е угодно, спаси мене, недостойния Твой раб, защото си благословен во веки веков. Амин.


ШЕСТИ ЧАС

Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог! Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа, Царя, нашият Бог! Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христос, нашия Цар и Бог!

Псалом 53

Псалом 139

Псалом 90

Който живее под покрива на Всевишния, той обитава под сянката на Всемогъщия, и казва Господу: Ти си мое прибежище, защита моя, Бог мой, Комуто се уповавам! Той ще те избави от примка на ловец, от изтребителна пораза, с перата Си ще те осени и под крилете Му ще бъдеш на безопасно; щит и ограда е Неговата истина. Няма да се уплашиш от ужасите нощем, от стрелата, която лети денем, от ходещата в тъмата язва, от заразата, която опустошава по пладне. До тебе ще паднат хиляда, и десет хиляди тебе отдясно; но до тебе няма да се приближи: само ще гледаш с очите си и ще виждаш отплатата на нечестивците. Защото ти каза: Господ е мое упование; Всевишния си избрал за твое прибежище; зло няма да ти се случи, и язва няма да се приближи до твоето жилище; защото ще заповяда на Ангелите Си за тебе, да те опазват във всички твои пътища: ще те понесат на ръце, да се не спънеш о камък с ногата си; аспида и василиск ще настъпиш, лъв и змей ще тъпчеш. Задето той Ме възлюби, ще го избавя; ще го защитя, защото позна името Ми. Ще повика към Мене, и ще го чуя; с него съм в скърби; ще го избавя и ще го прославя, ще го наситя с дълги дни и ще му явя Моето спасение.


Слава на Отец и Син, и Свети Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава на Тебе, Боже (3 пъти). Господи, помилуй (3 пъти).

Слава на Отец и Син, и Свети Дух.

Тропар, глас 2: (чете се)

Ти направи спасение всред земята, Христе Боже, на Кръста простря пречистите Си ръце, събирайки всички народи, които викат: Господи, слава на Тебе!

И сега и всякога и во веки веков. Амин.

Ние нямаме дръзновение заради множеството наши съгрешения, но ти моли Родилия се от тебе, Богородице Дево, защото голяма сила има молението на Майката пред добросърдечието на Владиката. Не презирай молбите на грешните, Всечиста, защото е милостив и може да спасява Този, Който пожела да пострада заради нас.


Пеем стихирите без да ги повтаряме. Свещеникът кади целия храм.

Стихири, глас 8.

Сия глаголет Господь иудеем: людие Мои, что сотворих вам? Или чим вам стужих? Слепцы ваши просветих, прокаженныя очистих, мужа суща на одре возставих. Людие Мои, что сотворих вам? Или что Мне воздасте? За манну желчь, за воду оцет: за еже любити Мя, ко Кресту Мя пригвоздисте. Ктому не терплю прочее, призову Моя языки, и тии Мя прославят со Отцом и Духом, и Аз им дарую живот вечный.

Стих: Дадоха ми за храна жлъчка и в жаждата ми с оцет ме напоиха. (Пс. 68:22)

Законоположницы Израилевы, иудее и фарисее, лик апостольский вопиет к вам: се Храм, Егоже вы разористе: се Агнец, Егоже вы распясте, гробу предасте: но властию Своею воскресе. Не льститеся, иудее: Той бо есть, Иже в мори спасый и в пустыни питавый. Той есть Живот, и Свет, и Мир мирови.

Слава, И ныне, глас 5:

Приидите, христоноснии людие, видим, что совеща Иуда предатель со священники беззаконными на Спаса нашего: днесь повинна смерти Безсмертнаго Слова сотвориша и Пилату предавше, на месте лобном распяша. И сия стражда вопияше Спас наш, глаголя: остави им, Отче, грех сей, да разумеют языцы из мертвых Мое Воскресение.


Паримия

Прокимен, глас 4: Господи, Боже наш! колко е величествено Твоето име по цяла земя! (8:2А) Стих: Твоята слава се простира по-горе от небесата. (8:2Б)

Пророчества на Исайя чтение (52:13-54:1)

Ето, Моят Раб ще благоуспее, 


Апостол към Евреите (2:11-18)

Братя, както освещаващият, 


Евангелие от Лука (23:32-49)


Четецът: Скоро да ни изпреварят Твоите щедрости, защото сме много изтощени. Помогни ни, Боже, Спасителю наш, заради славата на името Си; избави ни и прости ни греховете наши заради Твоето име! (Пс. 78: 8Б-9)


Трисветое 


Кондак, глас 8:

Дойдете всички да възпеем Този, Който беше разпнат заради нас. Мария Го видя на кръста и каза: въпреки че търпиш разпятие, Ти си мой Син и Бог.


Господи, помилвай (40 пъти). 

Христе Боже, Комуто всяко време и всеки час на небето и на земята се отдава поклонение и слава, Който си дълготърпелив, многомилостив и добросърдечен, праведните обичаш, грешните милваш и всички призоваваш към спасение с обещание на бъдещите блага. Сам Ти, Господи, приеми и нашите молитви в тоя час, напътвай  живота ни към Твоите заповеди, освети нашите души, очисти телата ни, помислите ни изправи, мислите очисти и ни избави от всяка скръб, злини и болести. Огради ни с Твоите свети Ангели, та запазвани и наставлявани от тяхното войнство, да постигнем единство във вярата и познание на Твоята непристъпна слава, защото си благословен во веки веков. Амин.

Господи, помилвай (3 пъти). Слава на Отец и Син, и Свети Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин. 

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородица, тебе величаем.

В името Господне, благослови, отче! 

Свещеникът: Боже, бъди щедър към нас и ни благослови. Просветли лицето Си към нас и ни помилвай.

Хор: Амин.  

Молитвата на св. Василий Велики

Свещеникът: Боже и Господи на силите и Създателю на всички твари, Който поради Твоето неизразимо милосърдие, си изпратил Единородния Твой Син, нашия Господ Иисус Христос, за спасение на човешкия род и чрез Неговия честен кръст си разкъсал ръкописанието на нашите грехове и тъй си победил началата и властите на тъмнината! Сам, Владико човеколюбче, приеми и тия благодарствени и молебни молитви от нас грешните и ни избави от всяко всепагубно и мрачно прегрешение и от всички видими и невидими врагове, които искат да ни сторят зло. Прикови телата ни със страх пред Тебе и не давай да се отклонят сърцата ни към лукави думи или помисли, но с любовта Си пронизи душите ни, та всякога, като Те съзерцаваме, напътвани от Твоята светлина и гледайки Тебе недостъпната и вечна светлина, да принасяме непрестанно славословие и благодарност на Тебе, безначалния Отец, на Твоя Единороден Син и на Твоя всесвят, благ и животворящ Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин.


ДЕВЕТИ ЧАС

Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог! Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа, Царя, нашият Бог! Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христос, нашия Цар и Бог!

Псалом 68

Псалом 69

Псалом 85

Наклони, Господи, ухото Си и ме чуй, понеже съм беден и сиромах. Запази душата ми, защото съм преизпълнен с благоговение: спаси Твоя раб, Боже мой, който на Тебе се уповава! Помилуй ме, Господи, понеже към Тебе ще викам цял ден. Развесели душата на Твоя раб, понеже към Тебе издигнах душата си. Защото Ти, Господи, си благ и кротък, и много милостив към всички, които Те призовават. Чуй, Господи, молитвата ми; вслушай се в гласа на моето моление! В деня на моята скръб към Тебе викнах, защото Ти ме чу. Няма подобен на Тебе сред боговете, Господи, и няма дела, подобни на Твоите. Всички народи, що си сътворил, ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, Господи, и ще прославят Твоето име, защото велик си Ти и вършиш чудеса, Ти си Бог единствен. Насочи ме, Господи, в Твоя път и ще тръгна в Твоята истина; нека се развесели сърцето ми със страха пред Твоето име. Ще те възхвалям, Господи Боже мой, от цялото си сърце и ще прославям името Ти вечно, защото велика е Твоята милост над мен и Ти си избавил душата ми от преизподния ад. Боже, престъпници на закона се надигнаха против мене и сбирщина от могъщи люде поискаха душата ми и не туриха Тебе пред себе си. И Ти, Господи Боже мой, щедър и милостив, дълготърпелив и много милостив и истинен, погледни свише на мене и ме помилуй! Дай Своята мощ на Твоя слуга и спаси сина на Твоята рабиня. Стори с мене знамение за добро, та да видят мразещите ме и да се посрамят, защото Ти, Господи, си ми помогнал и си ме утешил!


Слава на Отец и Син, и Свети Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава на Тебе, Боже (3 пъти). Господи, помилуй (3 пъти).

Слава на Отец и Син, и Свети Дух.

Тропар, глас 8: (чете се)

Като видя разбойникът Началника на живота да виси на кръста, каза: ако Разпнатият с нас не беше въплътен Бог, слънцето не би скрило лъчите си и земята не би се разтресла в трепет. Но Ти, Който всичко търпиш, помени ме, Господи, в Царството Си (Лука 23:42)!

И сега и всякога, и во веки веков. Амин.

Ти, Който заради нас се роди от Девата и претърпя разпятие, Благий, смъртта със смърт разруши и яви възкресение като Бог, не презирай създанията на Твоите ръце; яви човеколюбието Си, Милостиви, приеми родилата Те Богородица, молеща се за нас и спаси, Спасителю наш, отчаяните люде.


Стихири

Глас  7:

Ужас бе видети небесе и земли Творца на Кресте висяща, солнце померкшее, день же паки в нощь преложшийся, и землю из гробов возсылающу телеса мертвых: с нимиже покланяемся Тебе, спаси нас.

Стих: Делят помежду си дрехите ми и за одеждата ми хвърлят жребие. (Пс. 21:19)

Глас 2:

Егда на Кресте пригвоздиша беззаконнии Господа славы, вопияше к ним: чим вас оскорбих? Или о чем прогневах? Прежде Мене кто вас избави от скорби? И ныне что Мне воздаете, злая за благая? За столп огненный, на Кресте Мя пригвоздисте: за облак, гроб Мне ископасте: за манну, желчь Мне принесосте: за воду, оцтом Мя напоисте. Прочее призову языки, и тии Мя прославят со Отцом и со Святым Духом.

Десният клир: Слава, глас 6:

Днес виси на дървото, Този Който постави земята върху водите, венец от тръни му се налага, Който е Царя на ангелите; с лъжлива багреница се облича Този, Който е облякъл небето с облаци; плесници приема Този, Който в Йордан освободи Адам. С гвоздеи бе прикован Женихът на Църквата, с копие бе прободен Синът на Девицата. Покланяме се на Твоите страдания, Христе. (3 пъти). Покажи ни и славното Твое възкресение!

Левият клир: И сега, същият.

Десният певец застава на средата на храма и напевно прочита тази стихира. След него хорът я изпява.


Паримия (стр. 200)

Прокимен, глас 6. Рече безумец в сърце си: „няма Бог“ (Пс. 13:1А). Стих: Няма кой да прави добро, няма нито един. (13:3Б)


Пророчества на Йеремия чтение.

[11:18 – 23, глава 12, ст.1 –5, 9-11, 14-15]

Господ ми откри, и аз зная; Ти ми показа техните дела. Аз пък като кротко агне, водено на клане, и не знаех, че те замислят кроеж против мене, думайки: „да турим отровно дърво в неговото ядене и да го изтръгнем от земята на живите, тъй че и името му вече да се не споменува“. Но Ти, Господи Саваот, праведни Съдия, Който изпитваш сърца и утроби, дай да видя Твоето върху тях отмъщение, защото на Тебе поверих моето дело! Затова тъй казва Господ за анатотските мъже (128 души), които искат да отнемат душата ти и които казват: не пророчествувай в име Господне, да не умреш от наши ръце; затова тъй казва Господ Саваот: ето, Аз ще ги посетя: младежите им ще умрат от меч; синовете и дъщерите им ще умрат от глад. И няма да остане нищо от тях, защото ще напратя нещастия върху анатотските мъже в годината, когато ги посетя.

Праведен ще бъдеш Ти, Господи, ако почна да се съдя с Тебе; и при все това ще говоря с Тебе за правосъдие: защо пътят на нечестивците успява, и всички вероломци добруват? Ти ги посади, и те се вкорениха, израстоха и плод дават. В устата им Ти си близък, но – далечен от сърцето им. А мене, Господи, Ти знаеш, Ти ме видиш и изпитваш сърцето ми, какво е към Тебе. Отлъчи ги като овци за клане и приготви ги за деня на убиването. Дълго ли ще тъжи земята, и ще съхне тревата по всички поля? Добитък и птици гинат поради нечестието на жителите ѝ; защото казват: Той не ще види, какво ще стане с нас. Ако ти бяга с пешаци, и те те измориха. Вървете, събирайте се, всички полски зверове; идете да го изядете. Много пастири развалиха лозето Ми, стъпкаха с нозе дела Ми; милия Ми дял направиха пуста степ, – направиха го пустиня, и той, запустял, плаче пред Мене; цялата земя е опустошена.

Тъй казва Господ: за всички Мои зли съседи, които нападат дела, що дадох за наследство на Моя народ Израиля, ето, Аз ще ги изтръгна от земята им, и дома Иудин ще изтръгна из средата им. Но след като ги изтръгна, пак ще ги върна и помилувам, и ще доведа всекиго в неговия дял, и всекиго – в земята му.


Апостол към Евреите (10:19-31)

Братя, като имаме дръзновение 


Евангелие от Йоан (19:23-37)

(след като се прочете се внася вътре)


Четец: Не ни предавай за винаги, заради Твоето име и не разрушавай завета Си. Не отнимай от нас милостта Си, заради Авраама, Твоя възлюбен, заради Исаака, Твоя раб, и Израиля, светия Твой. (Дан.3:34-35)


Трисветое


Кондак, глас 8:

Дойдете всички да възпеем Този, Който беше разпнат заради нас. Мария Го видя на кръста и каза: въпреки че търпиш разпятие, Ти си мой Син и Бог.


Господи, помилвай (40 пъти). 

Христе Боже, Комуто всяко време и всеки час на небето и на земята се отдава поклонение и слава, Който си дълготърпелив, многомилостив и добросърдечен, праведните обичаш, грешните милваш и всички призоваваш към спасение с обещание на бъдещите блага. Сам Ти, Господи, приеми и нашите молитви в тоя час, напътвай  живота ни към Твоите заповеди, освети нашите души, очисти телата ни, помислите ни изправи, мислите очисти и ни избави от всяка скръб, злини и болести. Огради ни с Твоите свети Ангели, та запазвани и наставлявани от тяхното войнство, да постигнем единство във вярата и познание на Твоята непристъпна слава, защото си благословен во веки веков. Амин.

Господи, помилвай (3 пъти). Слава на Отец и Син, и Свети Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин. 

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородица, тебе величаем.

В името Господне, благослови, отче! 

Свещеникът: Боже, бъди щедър към нас и ни благослови. Просветли лицето Си към нас и ни помилвай.

Хорът: Амин.

Молитвата на св. Василий Велики

Свещеникът: Владико Господи Иисусе Христе, Боже наш, Който дълго си търпял нашите съгрешения и си ни довел до тоя час, в който, като висеше на животворящото дърво, отвори за благоразумния разбойник входа на рая и със смърт смъртта разруши! Очисти ни, грешните и недостойни Твои раби: съгрешихме и беззаконно постъпихме и не сме достойни да дигнем очите си и да погледнем към небесната висота, понеже оставихме пътя на Твоята правда и ходихме по прищевките на нашите сърца. Но просим Твоята безмерна благост, пощади ни, Господи, по голямата Си милост и ни спаси, заради Твоето свето име, понеже дните ни изчезнаха в суета. Изтръгни ни от ръката на противника, прости ни греховете и умъртви нашето плътско мъдруване, та като отхвърлим вехтия човек, в новия да се облечем и да живеем за Тебе, нашия Владика и благодетел! И така, следвайки Твоите повеления, да достигнем във вечния покой, дето е жилището на всички, които се веселят. Защото Ти си всъщност истинското веселие и радост на тия, които Те обичат, Христе Боже наш и на Тебе отдаваме слава, на Твоя безначален Отец, на Твоя пресвят и благ и животворящ Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин.


Отпуст обикновен:

Четецът: Слава… И сега… Господи, помилуй (3). Отче, благослови!

Свещеникът: Този, Който заради нас, хората, и заради нашето спасение благоволи да приеме страшни страдания, животворящия кръст и доброволно погребение по плът, Христос, истинския наш Бог, по молитвите на Своята пречиста Майка, на честните небесни и безплътни сили, на славния пророк Предтеча и Кръстител Йоан, на светите славни и всехвални апостоли, на светите славни и добропобедни мъченици, на преподобните и богоносни наши отци, на всички български светии, (на храмовия светия) и на всички свои светии, да ни помилва и спаси, като благ и човеколюбец. (Амин)

По молитвите на светите наши отци, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилвай и ни спаси!


„Подобава да знаем това, което приехме в Палестина, в този свещен ден на Велики петък, да не извършваме Предосветената литургия, нито пълната литургия, а даже и трапеза да не поставяме, нито пък да ядем в този ден на разпятието. Но ако някой е много слаб, или е престарял, и не може да пребъде в пост, дава му се хляб и вода след залез слънце. Това приехме от светите заповеди на светите апостоли, да не ядем във Велики петък. Защото по словото на Господа, което Господ каза на фарисеите: ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава ще постят (Мат. 9:15). Това възприеха най-блажените апостоли и това се откри в апостолските предания, внимателно преминавайки през това. Както и посланието с правилата на светейшия Дионисий (+265), архиепископ Александрийски, предполага това.“


ВЕЧЕРНА

Благословен е нашия Бог… Дойдете да се поклоним… Псалом 103. Велика ектения.

Господи, воззвах (Пс. 140), на 6, глас 1:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!


Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3-4А)

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс.129:5)

Цялото творение се измени от страх, като Те видя, Христе, да висиш на Кръста: слънцето се помрачи и основите на земята се разклатиха, всичко съчувства на Създателя на всичко. Ти доброволно понесе всичко заради нас, Господи, слава на Тебе! (2)

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6-7А)

Глас 2: Хора нечестиви и беззаконни какво замислят напразно? Защо осъдиха на смърт Живота на всички? Велико чудо, – защото Създателят на света е предаден в ръцете на беззаконниците и Човеколюбецът се издига на дървото, за да освободи затворниците от ада, които викат: дълготърпеливи Господи, слава на Тебе!

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

В този ден непорочната Дева, като Те гледаше, Слово, да висиш на кръста, ридаеше майчински в утробата си, горчиво жилеше сърцето си, и като стенеше болезнено от дълбините на душата си, разкъсваше лицето и косата си. Така, удряйки се по гърдите, възкликна жално: „горко ми, божествено Чедо! Горко ми, Светлина на света! Защо си скрит от очите ми, Агънче Божий?“ Тогава безплътните войнства, обхванати от трепет, казаха: непостижими Господи, слава на Тебе!

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Виждайки Те да висиш на дървото, Христе, Създателя и Бога на всички, тази, която безсеменно Те роди, горчиво извика: „Сине мой, къде се скри красотата на Твоя образ? Не мога да понеса да Те гледам разпнат неправедно; но Ти побързай, стани, за да видя и аз Твоето възкресение от мъртвите на третия ден!“

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс. 116:2)

Глас 6: Днесь Владыка твари предстоит Пилату, и Кресту предается Зиждитель всех,  яко агнец приводимь Своею волею:  гвоздьми пригвождается, и в ребра прободается, и губою напояется манну одождивый, по ланите заушается Избавитель мира, и от Своих раб поругается Создатель всех. О Владычняго Человеколюбия! О распинающих моляше Своего Отца, глаголя: Отче,  остави им грех сей: не ведят бо беззаконнии,  что неправедное содевают.

Слава, глас 6О како беззаконное сонмище,  Царя твари осуди на смерть,  не устыдевся благодеяния,  яже воспоминая предутверждаше, глаголя к ним:  людие Мои, что сотворих вам? Не чудес ли исполних Иудею? Не мертвецы ли воскресих единем словом? Не всякую ли болезнь исцелих и недуг?  Что убо Ми воздаете?  Вскую не помните Мя?  За исцеления раны Мне наложивше, за живот умерщвляюще, вешающе на древе, яко злодея, Благодетеля: яко беззаконна, Законодавца: яко осужденна, всех Царя.  Долготерпеливе Господи, слава Тебе.

И ныне, глас 6Страшное и преславное таинство днесь действуемо зрится: неосязаемый удержавается:  вяжется, разрешаяй Адама от клятвы:  испытуяй сердца и утробы, неправедно испытуется: в темнице затворяется, Иже бездну затворивый: Пилату предстоит, Емуже трепетом предстоят небесныя силы:  заушается рукою создания Создатель: на древо осуждается, судяй живым и мертвым:  во гробе заключается Разоритель ада.  Иже вся терпяй милосердно  и всех спасый от клятвы,  Незлобиве Господи, слава Тебе.


Вход с евангелие. Свете тихий

Най-древната християнска молитва

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бога – Отец, Син и Свети Дух; Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.


Паримии (стр. 201-204)

Прокимен, глас 4: Разделиша ризы Моя себе, и о одежди Моей меташа жребий. Стих: Боже, Боже Мой, вонми Ми, вскую оставил Мя еси?

Изход 33:11-23


Прокимен, гл. 4: Суди, Господи, обидящия мя, побори борющия мя. Стих: Приими оружие и щит, и востани в помощь мою.

Иов 42:12-17


Исайя 52:14-54:1


Апостол


Прокимен, глас 6: Положиша Мя в рове преисподнем,  в темных и сени смертней. Стих: Господи Боже спасения Моего, во дни воззвах и в нощи пред Тобою.

1 Кор. 1:18-2.2


Алилуйя, гл. 5:

Спаси Мя, Боже, яко внидоша воды до души Моея. Стих: Поношение чаяше душа моя и страсть. Стих: Да помрачатся очи их, еже не видети.


Евангелие

Мат. 27:1-38, Лука 23:39-43, Мат. 27:39-54, Йоан 19:31-37, Мат. 27:55-61

Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


ИЗНАСЯНЕ НА ПЛАЩАНИЦАТА

Певецът застава на северната врата и започва да пее бавно стихирата отдолу „Егда от древа“, а след него вървят свещеника и другите свещенослужители, които носят св. плащаница, обикалят три пъти около разпятието и приготвената маса (кувуклията) и слагат плащаницата на масата. Свещеникът, а след него и богомолците, целуват св. кръст, св. евангелие и самата плащаница. Певецът доизпява стиховните стихири.


Стиховните стихири, гл. 2:

Егда от древа Тя мертва, Ариматей снят всех Живота, смирною и плащаницею Тя, Христе, обвив, и любовию подвизашеся, сердцем и устнами  Тело нетленное Твое облобызати. Обаче одержимь страхом, радуяся, вопияше Ти: слава снизхождению Твоему, Человеколюбче.

Стих: Господь воцарися, в лепоту облечеся.

Егда во гробе нове за всех положился еси, Избавителю всех, ад всесмехливый, видев Тя, ужасеся, вереи сокрушишася, сломишася врата,  гроби отверзошася, мертвии восташа, тогда Адам, благодарственно радуяся, вопияше Тебе: слава снизхождению Твоему, Человеколюбче.

Стих: Ибо утверди вселенную, яже не подвижится.

Егда во гробе плотски хотя заключился еси, Иже естеством Божества  пребываяй Неописанный и Неопределенный,  смерти заключил еси сокровища,  и адова вся истощил еси, Христе, царствия: тогда и субботу сию  Божественнаго благословения и славы, и Твоея светлости сподобил еси.

Стих: Дому Твоему подобает святыня, Господи, в долготу дний.

Егда силы зряху Тя, Христе, яко прелестника от беззаконных оклеветаема,  ужасахуся неизглаголанному долготерпению Твоему, и камень гроба руками запечатанный, имиже Твоя нетленная ребра прободоша. Обаче нашему спасению радующеся вопияху Ти: слава снизхождению Твоему,  Человеколюбче.

Свещеникът отваря Царските двери и се извършва тройно кадене около масата, на която е св. плащаница.

Слава, и ныне, глас 5Тебе одеющагося светом, яко ризою,  снем Иосиф с древа с Никодимом и, видев мертва нага непогребена, благосердный плач восприим, рыдая, глаголаше: увы мне, Сладчайший Иисусе! Егоже вмале солнце на Кресте висима узревшее мраком облагашеся, и земля страхом колебашеся,  и раздирашеся церковная завеса,  но се ныне вижу Тя,  мене ради волею подъемша смерть. Како погребу Тя, Боже мой, или какою плащаницею обвию?  Коима ли рукама прикоснуся нетленному Твоему Телу?  Или кия песни воспою Твоему исходу, Щедре? Величаю Страсти Твоя, песнословлю и погребение Твое со Воскресением, зовый:  Господи, слава Тебе.


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропари, глас 2: Благообра́зный Иосиф

Благообразният Йосиф от дървото сне пречистото Твое тяло, обви го с чиста плащаница, покри го с благоухания и положи в нов гроб, но на третия ден Ти възкръсна, Господи, като дари на света велика милост.

Слава, и сега:

Пред мироносиците жени на гроба застана ангел, казвайки: за мъртвите се носи миро, а Христос е чужд на тлението. Но извикайте: възкръсна Господ, като дарява на света велика милост.


Специалният отпуст:

Дяконът: Премъдрост.

Певецът: Благослови.

Свещеникът: Да бъде благословен Христос нашия Бог, сега и винаги, и во веки веков.

Певецът: Амин. Утвърди, Боже, благочестивия и христолюбив православен народ, светата православна вяра, православните християни по света и тоя свят храм во-век века.

Свещеникът: Пресвета Богородице, спаси ни.

Певецът: По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, истинска Богородица, теб величаем.

Свещеникът: Слава на Тебе, Христе Боже, упование наше, слава на Тебе.

Певецът: Слава на Отец и Син и Свети Дух, сега и винаги, и во-веки веков. Амин. Господи, помилуй /3/. Благослови.

Свещеникът: Този, Който заради нас, хората, и заради нашето спасение благоволи да приеме страшни страдания, животворящия кръст и доброволно погребение по плът Христос, нашия истински Бог, …


No comments:

Post a Comment