Wednesday 12 April 2023

Общ Маслосвет

По българския типик общия маслосвет се извършва на Велики четвъртък сутринта между утринната и Василиевата литургия. От моята практика с гръцките църкви установявам, че техния модел – общия маслосвет да се извършва в сряда вечер – е по-практичен. Хората идват след работа и църквата е пълна. Много добро обяснение за общия маслосвет можете да намерите ТУК. Текстът се намира в свещеническия требник (1994 г, от стр. 145). Ще го поместя и тук за улеснение на миряните. Ако маслосвета е за един човек, да се чете/пее в единствено число; за улеснение сложих с наклонени букви (italic) думите, които трябва да се изпяват в единствено число. Продължителност: 1ч и 50 мин.


СВЕТО ТАЙНСТВО ЕЛЕОСВЕЩЕНИЕ


Това свето таинство се извършва само над тежко болни и то съборно – от седем свещеника; ако няма толкова – може и от по-малко, а само в краен случай – от един.

Всред църква или вкъщи се поставя масичка, на нея – съсъд с пшеница и върху пшеницата – празно кандило, около което се забождат седем пръчици, обвити на края с памук за помазване. Поставя се и светото Евангелие.

Свещениците, облечени в фелони и епитрахили, застават около масичката. Първият свещеник прекадява около масичката и присътствуващите и, като застане на мястото си, обърнат на изток, възглася:


Благословен е нашият Бог

Светий Боже... Пресвета Троице... Отче наш... Защото Твое е царството ...

Господи, помилуй (12).

Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог!

Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа Царя, нашия Бог!

Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христос, нашия Цар и Бог!

Псалом 142 (гледай часослова, утринна, шестопсалмие, последният)

Слава… И сега… Алилуия (3 пъти)


Малка ектения

Пак и пак с мир на Господ да се помолим!

Защити, спаси, помилвай и ни запази, Боже, с Твоята благодат!

Като поменем заедно с всички светии пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и всякога дева Мария, нека сами себе си и един другиго и целия си живот на Христа Бога да предадем.

Свещеникът: Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков.


Алилуйя, глас 6. (три пъти)

Стихове

Господи, в яростта Си не ме изобличавай и в гнева Си не ме наказвай. (Пс. 37:2)

Помилуй ме, Господи, защото съм немощен! (Пс. 6:3)


Тропари

Помилуй ни, Господи, помилуй ни! Не намирайки никакво оправдание, ние грешните като на Владика Ти принасяме тая молитва: помилвай ни!

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Господи, помилвай ни, защото на Тебе се уповаваме. Не се гневи много на нас, нито спомняй нашите беззакония, но погледни и сега като добросърдечен, и ни избави от нашите врагове; защото Ти си наш Бог и ние Твой народ, всички сме дело на Твоите ръце и Твоето име призоваваме.

И сега и винаги, и во веки веков.

Отвори ни вратите на милосърдието, благословена Богородице, та, като се надяваме на тебе, да не загинем, но да се избавим чрез тебе от беди, защото ти си спасение на християнския род.


Псалом 50 (чете се)


Канон, гл. 4.

С акростих: „Молитви на елея, песента на Арсений*.“

* Св. Арсений, епископ на Корфу (IX в.).

Песен 1

Ирмос: По дъното на Червено море в древност премина със сухи стъпала Израил и чрез кръстообразно извисените ръце на Мойсей победи в пустинята войнството на Амалик. (Изх. 17:11)


Припев: Многомилостиви Владико Господи, помилвай и изцери с елея твоите раби!

Елея на Твоето състрадание винаги ободрява душите и телата на хората, Владико, и с елея Ти защитаваш вярващите. Сам и сега бъди всемилостив към тези, които идват при Тебе чрез светото Миропомазване.

Цялата земя е изпълнена с Твоята милост, Владико. Затова ние, които с вяра днес сме помазани с Божествен елей, молим Те да ни дадеш Твоята извън разума милост.

Слава…

Човеколюбче, Ти заповяда на Твоите апостоли да извършат милостиво свето помазание на Твоите болни раби. По техните молби сега се смили над всички чрез Твоя печат.

И сега…

Ти, единствено чиста, си океан на мира, винаги чрез твоите молитви към Бога избавяй от всички беди и болести твоите раби, за да те величаем непрестанно.


Песен 3

Ирмос: Твоята Църква се весели за Тебе, Христе, като казва: Ти си моята сила, Господи, прибежище и опора.

Припев: Многомилостиви Владико Господи, помилвай и изцери с елея твоите раби!

Само Ти си дивен сред човеците и милостив към вярващите, затова, Христе, дай отгоре Твоята благодат на тежко болните.

Някога Ти използва маслиновата клонка, за да покажеш, че слагаш край на потопа по Твоята божествена заповед, Господи. Милостиво спаси страдащите сега.

Слава…

С Твоя божествен светилник в Твоята милост ни просвети, Христе, защото сега с вяра в Твоето милосърдие усърдно дойдохме за светото помазване.

И сега…

Погледни благоприятно от високо, Майко на Твореца на всичко, и с молитвите си прекрати горчивото страдание на болните.


Седален, глас 8, подобен: Пастырская свирель

Тъй като си божествена река от милост, Милосърдни, и океан от велико състрадание, покажи ни божествените потоци на Твоята милост и изцели всички. Излей изобилно изворите на чудесата и умий всички, защото винаги прибягваме при Тебе, да изпросим горещо Твоята благодат.

Слава, и сега, гл. 4, по Вознесийся на крест:

Лекарю, Изкупителю и Помощнико на тези, които изпитват болка и болест и техен Спасител; Владетелю и Господарю на всичко, Ти Самият излекувай рабите Си, които са болни от всякакви болести; съжали ги, бъди милостив, въпреки че често са падали в грях. Избави ги, Христе, от техните прегрешения, за да прославят Твоята божествена сила.


Песен 4

Ирмос: Виждайки Те издигнат на Кръста, Слънце на правдата, Църквата застана в благолепие и подобаващо запя: слава на Твоята сила, Господи!

Припев: Многомилостиви Владико Господи, помилвай и изцери с елея твоите раби!

Ти си като нетленно миро, Спасителю, излято по Твоята благодат и очистващо света. Смили се, бъди милостив към тези, които с вяра в Тебе помазват раните на плътта.

Сега, като запечаташ всички сетива на нас, Твоите раби, Владико, с радостта на печата на Твоята милост, направи недостъпен входа за всички сили на врага.

Слава…

Човеколюбецо, Ти заповяда на болните да призовават Твоите благочестиви служители да се молят и да ги помазват с Твоето свято миропомазване, Господи, и чрез него да бъдат изцелени и спасени. По Твоята милост спаси тези, които сега страдат.

И сега…

Богородице, пресвета и вечна Дево, силен покров и пазителко, пристанище и крепост, стълба и бойник, смили се и бъди милостива към болните, защото само при тебе прибягват.


Песен 5

Ирмос: Ти, Господи, моя Светлина, дойде в света, о свята Светлина, извеждайки от тъмнината на незнанието тия, които с вяра Те възпяват.

Ти, Добри, наистина си океан от милост, помилвай като добросърдечен, Милостиви, с Твоята Божествена милост болните.

Ти освети душите и телата ни неизказано от небето с божествения знак на Твоя печат, Христе, и затова с Твоята ръка, Спасителю, изцели всички.

Слава…

Ти, изключително добър Господи, Който с неизразима Си любов прие да бъдеш помазан от блудницата с миро, смили се сега над рабите Си.

И сега…

Всевъзпявана, чиста, преблага Владичице, помилвай тези, които се помазват със свето миропомазване, и спаси рабите си.


Песен 6

Ирмос: „Ще Ти принеса жертва с хвалебен глас“ – Църквата вика към Тебе, Господи, очистена от бесовската нечистота чрез кръвта, която милостиво изтече от Твоите ребра.

Ти каза, че царете трябва да бъдат помазвани с елей, и Ти извърши това чрез първосвещениците, Човеколюбче, и така установи помазанието. С Твоя печат сега спаси страдащите, тъй като си милостив.

Спасителю, нека горчивите бесове не докосват приемащите свето Миропомазване и кръстен знак над сетивата си, но ги защити с покрова на Твоята слава.

Слава…

Човеколюбче, протегни от високо ръката Си и като осветиш този Твой елей, Спасителю, дай го на Твоите раби за здраве и избавление от всички болести.

И сега…

Ти стана плодовита маслина в божествения твой храм, Майко на Твореца, и чрез тебе целият свят се изпълни с милост, затова спасявай страдащите с докосването на твоите молитви.


Кондак, гл. 2. Подобен: Вы́шних ищя́.

Тъй като си извор на милост, Преблаги, тези, които Ти се покланят с пламенна вяра на Твоята неизказана милост, Добросърдечни, избави от всички страдания и отнеми всичките им недъзи, дай им Твоята божествена благодат от висините.


Песен 7

Ирмос: В персийската пещ Авраамовите отроци, разпалвани повече от любовта към благочестието, отколкото обгаряни от пламъка, викаха: благословен си в храма на Твоята слава, Господи!

Ти, в Твоята милост и състрадание, Спасителю и единствен Боже, си Този, Който изцеряваш всичко: душевните страсти и телесните недъзи. Затова Сам излекувай тези, които страдат от болести.

Като се помазваме със свето Миропомазване на главите си, търсейки Твоята изкупителна милост, ние се молим: дай ни радост и веселие, дарувай ни Твоята богата милост, Христе Господи.

Слава…

Твоя печат е като меч срещу бесовете, Спасителю, и като огън, който изгаря страстите на душата чрез молитвите на свещениците. Затова, като получихме изцерение, с вяра Те възпяваме.

И сега…

Ти носеше по подобаващ на Бога начин в утробата си Този, Който държи всичко в ръката Си, Майко Божия, и неизречено си Му дала плът. Сега просим да Го умилостивиш за страдащите.


Песен 8

Ирмос: Простирайки ръце, Даниил затвори челюстите на лъвовете в рова, а препасани с добродетели отроците, подвижниците на благочестието, угасиха огнената сила и викаха: всички творения Господни, благославяйте Господ.

Бъди милостив към всички, Спасителю, според Твоята велика и божествена милост. Затова всички се събрахме: ние символизираме тайно образа на Твоите милости като принасяме с елей помазание с вяра на Твоите раби, които и посети!

Със потоците на Твоята милост, Христе, и помазанието на Твоите свещеници, измий като милостив, Господи, мъките и раните, и болезнените пристъпи, на измъчваните в неизбежни страдания, за да Те прославят благодарствено, че са спасени.

Слава…

Не отстранявай, Владико, милостта Си от нас, които признаваме знака на Твоята склонност свише и утеха – божественото миро, и не презирай тези, които с вяра винаги възкликват: „Благословете Господа, всички творения Господни!“

И сега…

Като славен венец, Чиста, (човешкото) естество прие твоята божествена Рожба, Която съкруши опълчението на враговете и със сила ги победи. Затова, увенчани с радостните лъчи на твоите благодатни дарове, ние те възпяваме, всехвална Владичице.


Песен 9

Ирмос: Крайъгълен камък се отсече от тебе – девствената планина, не с човешка ръка, Дево; Той бе Христос, Който събра разделените естества; затова с радост, Богородице, те величаем.

Погледни от небето, Милосърдни, покажи милостта Си към всички, дай сега помощта и силата Си на тези, които пристъпват към Тебе чрез божественото помазание на Твоите свещеници, Човеколюбче.

С радост видяхме божествения елей, който Ти, всеблаги Спасителю, по Твоята божествена склонност към участниците (в тайнството), прие и образно предаде на всички, които участват в божествената баня*.

* т.е., на кръстените християни.

Слава…

Смили се, помилвай ни, Спасителю, избави ни от опасности и болести; избави душите и телата на Твоите раби от стрелите на лукавия, като милостив Господ ни изцели с божествено помазание.

И сега…

Като приемаш от твоите раби, Дево, песнопения и молби, избави с твоите молитви от тежки страдания и скърби тези, който чрез нас прибягват до твоята божествена защита, Пречиста.


Богородичен химн

Достойно е наистина да те облажаваме, Богородице, винаги блажена, пренепорочна и Майка на нашия Бог. По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, тебе, която си наистина Богородица, величаем.


Ексапостиларий

Глас 3, Подобен: Посетѝл ны есть:

Бъди милостив, Добри, с окото Си погледни молитвата на нас, които се събрахме днес в Твоя свят храм, за да помажем с божествен елей Твоите болни раби.


Хвалитни стихири

Глас 4, Всякое дихание, Подобен: Дал есѝ зна̀мение:

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Стих: Многомилостиви Владико Господи, помилвай и изцери с елея твоите раби!

Ти даде благодатта Си, най-опрощаващ Човеколюбче, на Твоите апостоли с Твоя свят елей да лекуват всички от язви и болести, които поразяват Твоите раби; затова пристъпващите с вяра към Твоя елей и сега, като състрадателен, освети, помилуй, очисти от всеки недъг и удостой с Твоята нетленна храна, Господи!

Стих: Многомилостиви Владико Господи, помилвай и изцери с елея твоите раби!

Погледни от небето, Непостижими, като милостив, с Твоята невидима ръка запечатай сетивата ни с Твоя божествен елей, Човеколюбче; на прибягващите към Тебе с вяра и просещите опрощение на греховете, дарувай изцеление на душата и тялото, за да Те прославят с любов, като величаят Твоята мощ.

Стих: Многомилостиви Владико Господи, помилвай и изцери с елея твоите раби!

Чрез помазването с Твоята милост, Човеколюбче, и с докосването на свещениците, освети свише Твоите раби, избави от болести, Спасителю, умий и очисти нечистотата на душата, и избави от заплетени изкушения. Отслаби страданието, прогони нещастието и унищожи скръбта, като състрадателен и добросърдечен.

Слава, и сега, Богородичен:

Тебе, пречистият палат на Царя, моля, многопрославена: очисти ума ми, осквернен от всякакви грехове и го направи светло жилище на пребожествената Троица, за да мога аз, непотребният твой раб, като се спасявам, да възвелича твоята сила и безмерна милост.


Трисветое


Тропар, гл. 4:

Ти, Христе, Който единствено си бърз застъпник, покажи бързо Своето небесно посещение на страдащите Твои раби, избави ги от недъзите и тежките болести: издигни ги за да Те възпяват и да Те славят непрестанно, по молитвите на Богородица, единствен Човеколюбецо.


Ако службата е започнала с „Благословен е нашият Бог“, тогава тук се вмъква сакраменталното начало „Благословено е царството“. Ако службата започва с „Благословено е царството“, тогава се пропуска горното и започва направо с ектенията.


Свещеникът: Благословено е царството…

Велика ектения

Дяконът: С мир на Господ да се помолим!

За мира от небето и за спасението на нашите души на Господа да се помолим.

За мира на целия свят, за благопреуспяване на светите Божии църкви и единението им на Господ да се помолим.

За този свят храм и за тези, които с вяра, благоговение и страх Божи влизат в него, на Господ да се помолим.

За да се благослови този елей със силата, действието и слизането на Св. Дух, на Господ да се помолим!

За Божия раб (името) и за да го (я) посети Бог, и да дойде върху него (нея) благодатта на Св. Дух, на Господ да се помолим!

За да се избави той (тя) и ние от всяка скръб, гняв, беда и нужда, на Господ да се помолим.

Защити, спаси, помилвай и ни запази, Боже, с Твоята благодат.

Като поменем заедно с всички светии пресветата, пречиста, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и всякога-Дева Мария, нека сами себе си и един другиго, и целия си живот на Христос Бога да отдадем.

Свещеникът: Защото на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.


Първият свещеник налива вино и елей в кандилото, чете на глас молитвата над елея, другите свещеници тихо заедно с него, а през това време хорът пее тропарите по-долу.

Дяконът: На Господ да се помолим!

Първият свещеник: Господи, Който с милостта и щедростите Си изцеряваш съкрушените ни души и тела, Сам Владико, освети този елей, за да бъде за изцерение на помазващите се с него и отстранение на всяко страдание, телесна и душевна нечистота и всяко зло, та и чрез това да се прослави Твоето – на Отца и Сина и Светия Дух – пресвето име, сега и винаги, и во веки веков. Амин!


Тропари

На Елеосвещението, глас 4.

Ти, Христе, Който единствено си бърз застъпник, покажи бързо Своето небесно посещение на страдащите Твои раби, избави ги от недъзите и тежките болести: издигни ги за да Те възпяват и да Те славят непрестанно, по молитвите на Богородица, единствен Човеколюбецо.

Кондак на слепия, гл. 4:

С ослепените очи на душата идвам при Тебе, Христе, както някога сляпороденият и в покаяние викам към Тебе: Ти си най-ярката светлина за тези, които са в тъмнина!

Кондак на разслабения (парализирания), гл. 3:

Душата ми, Господи, от всякакви грехове и от неуместни дела, силно отслабнала, вдигни чрез Твоята божествена грижа, както някога си вдигнал разслабения, та като се спасявам да извикам към Тебе: милостиви Христе, дай ми изцеление!

Тропар на св. Яков, брат Господен по плът, глас 2:

Като Господен ученик, праведни, си възприел Евангелието; като мъченик имаш неописуемото; като брат на Господа имаш дръзновение да се молиш като йерарх. Моли Христос Бог да спаси душите ни.

Кондак на св. Яков, гл. 4:

Единородното на Бог Отец Слово, дошло при нас в последните дни, Якове божествени, те показа първи пастир и учител на йерусалимляните и верен строител на духовните тайнства, затова всички те почитаме, апостоле.

Кондак на св. Николай, гл. 3:

В град Мира, светецо, се прослави като свещенодеец, защото, преподобни, като изпълни Христовото евангелие, положи душата си за твоя народ и спаси от смърт невинните; затова се освети като велик посветен* в Божията благодат.

* таинник – пазител на тайните, посветен в тайните.

Тропар на св. Димитър, гл. 3:

Велик поборник в беди вселената те придоби, страстотерпче, който побеждаваш езичниците; както посрами гордоста на Лий, а Нестор вдъхнови на смел подвиг, тъй, свети Димитрие, моли се на Христа Бога да ни дарява велика милост.

Тропар на св. Пантелеймон, гл. 3:

Свети страдалче и целебниче Пантелеймоне, моли милостивия Бог да прости на душите ни прегрешенията.

Тропар на светите безсребърници, гл. 8:

Свети безсребреници и чудотворци, Козма и Дамяне, посетете нашите немощи: даром приехте, даром ни дайте и на нас!

Кондак на св. Йоан Богослов, гл. 2:

Кой знае твоето величие, девствениче? Защото точиш чудеса и изливаш изцеления, и се молиш за нашите души като богослов и приятел Христов.

Тропар от Богородичния канон, гл. 2:

Богородице Владичице, гореща молителка, необорима стена, извор на милост, прибежище на света, усърдно ти викаме: Побързай, едничка бърза застъпнице, и ни избави от беди.

(Натам по требника, стр. 169)

Първият апостол

Дяконът: Да внимаваме!

Първият свещеник: Мир на всички.

Хорът: И на твоя дух.

Дяконът: Премъдрост:

Прокимен, гл. 1:

Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме. (Пс. 32:22)

Стих: Радвайте се, праведници, в Господа: на праведници прилича да славословят. (Пс. 32:1)


Дяконът: Премъдрост.

Четецът: Ще се чете от посланието на св. апостол Яков.

Дяконът: Да внимаваме.

1-ви Апостол (Яков 5:10-16)

Братя, за пример на злострадание и дълготърпение вземете, братя мои, пророците, които говориха в името Господне. Ето, ние облажаваме търпеливите. Слушали сте за търпението на Иова и видяхте какъв край му даде Господ, защото Господ е много милосърден и състрадателен. А преди всичко, братя мои, не се кълнете ни в небе, ни в земя, нито с друга някоя клетва; думата ви да бъде: да, да, и не, не, за да не паднете под осъждане. Страда ли зле някой между вас, нека се моли; весел ли е някой, нека пее псалми. Болен ли е някой между вас, нека повика презвитерите църковни, и те да се помолят над него, като го помажат с елей в името Господне. И молитвата, произлизаща от вярата, ще изцери болния, и Господ ще го дигне; и ако грехове е сторил, ще му се простят. Изповядвайте си един другиму греховете и молете се един за други, за да се изцерите; голяма сила има усърдната молитва на праведника.

Свещеникът: Мир на тебе, четещия!

Хорът: Алилуйя (3 пъти).

Първото евангелие

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави, за да изслушаме светото евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

(Лука 10:25-37)

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Кратка сугуба ектения

Дяконът: Помилвай ни, Боже, по великата си милост, молим Ти се, чуй ни и ни помилвай. (Господи, помилвай (3 пъти).)
Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение, посещение, прощение на греховете на Божиите раби… 

За да им се прости всяко волно и неволно съгрешение, на Господ да се помолим!
Свещеникът: Защото си милостив и човеколюбив Бог и на Тебе въздаваме славата, на Отца и Сина и Св. Дух, сега и всякога, и во веки веков. (Амин).

Дяконът: На Господ да се помолим!

Хорът: Господи, помилвай!

Молитва 1 (първият свещеник)Подир молитвата свещеникът взема пръчица и, като я натопи в осветения елей, помазва болния кръстообразно по челото, ноздрите, бузите, устата, гърдите, двете страни на ръцете и казва:

Молитва на помазанието

Отче светий…

Тази молитва се казва от всеки един свещеник, когато той прочете евангелието и молитвата след него, които му се падат. Едновременно свещеникът помазва болния с елей.


Вторият апостол

Дяконът: Да внимаваме!

Прокимен, гл. 2. Пс. 117.

Господ е моя сила и песен; Той стана мое спасение. (Ст. 14)

Стих: Господ ме строго наказа, ала на смърт ме не предаде. (Ст. 18)

2-ри Апостол (Рим. 15:1-7)

Братя, ние, силните, сме длъжни да понасяме немощите на слабите и не на себе си да угаждаме: всеки от нас е длъжен да угажда на ближния в доброто, за назидание. Защото и Христос не на Себе Си угоди, но както е писано: „хулите на ония, които Те хулят, паднаха върху Мене“. А всичко, що бе писано по-преди, за наша поука бе писано, та чрез търпението и чрез утехата от Писанията да имаме надежда. А Бог на търпението и утехата дано ви даде да бъдете в единомислие помежду си според учението на Христа Иисуса, та единодушно и с едни уста да славите Бога и Отца на Господа нашего Иисуса Христа. Затова приемайте един другиго, както и Христос прие вас за слава Божия.

Вторият свещеник: Мир на тебе, четещия! (И на твоя дух.)

Хорът: Алилуйя (3 пъти).

Второто евангелие

(Лука 19:1-10)

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Кратка сугуба ектения


Дяконът: На Господ да се помолим!

Хорът: Господи, помилвай!

Молитва 2 (вторият свещеник)

Молитва на помазанието

Отче светий… (помазване на болния)


Третият апостол (от третия свещеник)

Дяконът: Да внимаваме!

Прокимен, гл. 3. Пс. 26.

Господ е моя светлина и мое спасение; от кого ще се боя? (Ст. 1А)

Стих: Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша? (Ст. 1Б)

3-ри Апостол (I Кор. 12:27-13:8)

Братя, вие сте тяло Христово, а поотделно – членове. И от вас Бог постави в църквата първо апостоли, второ пророци, трето учители; после такива, които имат сили чудотворни и дарби за лекуване; след това застъпници, управници и такива, които да говорят разни езици. Нима всички са апостоли? Всички ли са пророци? Нима всички са учители? Всички ли са чудотворци? Всички ли имат дарби да лекуват? Всички ли говорят езици? Всички ли са тълкуватели? Показвайте ревност за по-добри дарби, и аз ще ви покажа път още по-превъзходен. 

Да говоря всички езици човешки и дори ангелски, щом любов нямам, ще бъда мед, що звънти, или кимвал, що звека. Да имам пророчески дар и да зная всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и такава силна вяра, че да мога и планини да преместям, – щом любов нямам, нищо не съм. И да раздам всичкия си имот, да предам и тялото си на изгаряне, – щом любов нямам, нищо ме не ползува. Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не завижда, любовта се не превъзнася, не се гордее, не безчинствува, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва на истина; всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява. Любовта никога не отпада.


Третото евангелие

(Мат. 10:1, 5-8)


Кратка сугуба ектения


Молитва 3


Молитва на помазанието


Четвъртият апостол

Дяконът: Да внимаваме!

Прокимен, гл. 4. Пс. 101.

В деня, кога въззова към Тебе, бърже ме послушай. (Ст. 3Б)

Стих: Господи, чуй молитвата ми, и моите вопли. (Ст. 2А)

4-ти Апостол (II Кор. 6:16-7:1)

Братя, вие сте храм на живия Бог, както е казал Бог: „ще се поселя в тях и ще ходя между тях; ще им бъда Бог, а те ще бъдат Мой народ“. „Затова излезте из средата им и се отделете, казва Господ, и до нечисто се не допирайте, и Аз ще ви приема“; „и ще ви бъда Отец, а вие ще бъдете Мои синове и дъщери“, казва Господ Вседържител.

И тъй, възлюбени, имайки такива обещания, нека се очистим от всяка сквернота на плътта и на духа, като вършим свети дела със страх Божий.


Четвъртото евангелие

(Мат. 8:14-23)


Кратка сугуба ектения


Молитва 4


Молитва на помазанието


Петият апостол

Дяконът: Да внимаваме!

Прокимен, гл. 5. Пс. 11.

Ти, Господи, ще ги запазиш и ще ги завардиш от този род навеки. (Ст. 8)

Стих: Спаси ме, Господи, защото не остана праведен. (Ст. 2А)

5-ти Апостол (II Кор. 1:8-11)

Братя, не искаме да не знаете за нашата скръб, която ни постигна в Асия; понеже бяхме отегчени твърде много и вън от силите си, тъй че не се надявахме и живи да останем. Но сами в себе си носехме смъртната присъда, за да се не надяваме на себе си, а на Бога, Който възкресява мъртвите, Който ни избави от такава страшна смърт, и още избавя, и Комуто се надяваме, че пак ще ни избави, като ни съдействувате и вие с молитва, та за подареното нам, по ходатайство на много лица, мнозина да възблагодарят за нас.


Петото евангелие

(Мат. 25:1-13)


Кратка сугуба ектения


Молитва 5


Молитва на помазанието


Шестият апостол

Дяконът: Да внимаваме!

Прокимен, гл. 6. Пс. 50.

Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост. (Ст. 3А)

Стих: Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. (Ст. 12)

6-ти Апостол (Гал. 5:22-6:2)

Братя, плодът на духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Против такива няма закон. Ония пък, които са Христови, разпнали са плътта си със страстите и похотите. Ако живеем духом, по дух сме длъжни и да постъпваме. Да не бъдем пустославни, един други да се не дразним, един другиму да си не завиждаме. Братя, и да падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с дух на кротост, като се пазите да не би и вие да бъдете изкушени. Понасяйте един другиму теготите, и така изпълнете закона Христов.


Шестото евангелие

(Мат. 15:21-28)


Кратка сугуба ектения


Молитва 6


Молитва на помазанието


Седмият апостол

Дяконът: Да внимаваме!

Прокимен, гл. 7. Пс. 6.

Господи, в яростта Си не ме изобличавай и в гнева Си не ме наказвай. (Ст. 2)

Стих: Помилуй ме, Господи, защото съм немощен. (Ст. 3А)

7-ти Апостол (I Сол. 5:14-23)

Братя, молим ви, вразумявайте безчинните, утешавайте малодушните, подкрепяйте немощните и бъдете дълготърпеливи към всички. Гледайте, никой никому да не отвръща зло за зло; а винаги желайте доброто и един другиму, и на всички. Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете; защото такава е спрямо вас волята Божия в Христа Иисуса. Духа не угасяйте. Пророчествата не унижавайте. Всичко изпитвайте, о доброто се дръжте. Въздържайте се от всякакво зло. А Сам Бог на мира да ви освети напълно, и целият ваш дух и душата и тялото да се запази без порок при пришествието на нашия Господ Иисус Христос.


Седмото евангелие

(Мат. 9:9-13)


Кратка сугуба ектения


Молитва 7


Молитва на помазанието


Подир седмото помазване болният, ако може, застава всред свещениците и, поддържан от близките си, стои или седи. Ако ли не може да стори това, самите свещеници застават около леглото му.

Първият свещеник взема светото Евангелие, отваря го и го възлага на главата на болния откъм писаното. Свещениците поемат и придържат Евангелието, а първият, без да възлага ръка, чете с висок глас следната:

Молитва на опрощението

Царю Свети, …


Снемат Евангелието от главата на болния и му дават да го целуне.


Кратка сугуба ектения (както горе)


Самогласни стихири, гл. 4.

Слава: Като имате извор на изцеление, свети безсребърници, вие давате изцеление на всички нуждаещи се, тъй като сте наградени с най-големите дарове от неизчерпаемия източник – Спасителя наш. Защото Господ ви възвестява, като равни по ревност на апостолите: „Ето, дадох ви власт над нечистите духове (Лук. 10:19), да ги изгонвате, и да изцелявате всяка болест и всяка немощ!“ Затова, като живяхте добре според Неговите заповеди, даром получихте и даром давате, като изцелявате страстите на нашите души и тела.

И сега: Погледни отгоре на молитвите на твоите раби, Пренепорочна, като спреш бедите, които се надигат срещу нас и ни избавиш от всяка скръб: защото само тебе имаме за твърда и надеждна опора, и имаме твоята защита, за да не се посрамим, Владичице, като Те призоваваме! Побързай да изпълниш молитвата, която към тебе с вяра викаме: радвай се, Владичице, помощ на всички, радост и защита, и спасение на нашите души!


Отпуст

Свещеникът: Слава на Тебе, Христе Боже, упование наше, слава на Тебе!

Хорът: Слава… И сега… Господи, помилвай (3). Благослови!

Свещеникът: Христос, истинският наш Бог, по молитвите на Своята пречиста и пренепорочна свята Майка, чрез силата на честния и животворящ Кръст, на светия славен и всехвален апостол Яков, първия йерусалимски архиерей, брата Божи и на всички светии, да ни спаси и помилва, защото е благ и човеколюбец.

No comments:

Post a Comment