Friday 7 April 2023

Последование на Жениха (в неделя вечерта)

Последование на Жениха

Извършва се в дните неделя Връбница, велики понеделник и велики вторник – вечерта след залез слънце.

Обикновена утринна (за следващия ден)

(Часослов, стр. 31)

Свещеникът: Благословен е нашият Бог, всякога, сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин!

Свещеникът: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Молитва към Светия Дух:

Царю небесний, Утешителю, Душе на Истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, Съкровище на благата и Подателю на живота, дойди и се всели в нас и ни очисти от всяка сквернота и спаси, Благий, нашите души.


Трисветое

 

Четец: Господи, помилуй (12). Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред самия Христос, нашия Цар и Бог.

Псалми 19 и 20 се четат бавно, за да може свещеникът с ръчна кадилничка да прекади целия храм.

Псалом 19.

Да те чуе Господ в скръбен ден, да те защити името на Бога Иаковов. Да ти прати помощ от светилището и от Сион да те подкрепи. Да си спомни всички твои жертвени приноси и твоето всесъжение да направи тучно. Да ти даде (Господ), каквото ти сърце желае, и всички твои намерения да изпълни. Ще се зарадваме за твоето спасение и в името на нашия Бог ще издигнем знаме. Да изпълни Господ всички твои молби. Сега познах, че Господ спасява Своя помазаник, отговаря му от светите Си небеса с мощта на Своята спасяваща десница. Едни – с колесници, други – с коне, а ние с името на Господа, нашия Бог, се хвалим; те се поколебаха и паднаха, а ние станахме и стоим прави. Господи, спаси царя и чуй ни, когато викаме (към Тебе)!

Псалом 20.

Господи! С Твоята сила царят се весели и за спасението от Тебе безмерно се радва. Ти му даде, каквото му сърце желаеше, и молбата на устата му не отхвърли, защото Ти го срещна с благословии за добро, възложи на главата му венец от злато. Той иска от Тебе живот; Ти му даде дълголетие във век-века. Голяма е славата му в спасението от Тебе; Ти го облече с чест и величие. Ти положи на него благословии навеки, развесели го с радостта на лицето Си, защото царят се уповава на Господа и по благостта на Всевишния няма да се поклати. Ръката Ти ще намери всички Твои врагове, десницата Ти ще намери (всички), които Те мразят. Във време на гнева Си ще ги направиш като огнена пещ; в гнева Си Господ ще ги погуби, и огън ще ги погълне. Ти ще изтребиш плода им от земята, и семето им – изсред човешките синове, защото те предприеха против Тебе зло, скроиха заговори, ала не можаха (да ги изпълнят). Ти ще ги поставиш за цел, от Твоите лъкове ще пуснеш стрели в лицето им. Издигни се, Господи, с Твоята сила; ние ще възпяваме и прославяме Твоята мощ.


Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и винаги и во веки веков. Амин.


Трисветое


Четец: Спаси, Господи, Твоите люде и благослови достоянието Си, като даруваш на православните християни победи над враговете и запазваш с кръста Си Твоя народ.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Христе Боже, Който доброволно си се издигнал на кръста, дарувай щедростите Си на съименното Ти ново общество. Зарадвай със силата Си православния български народ и му дай победи над враговете, като Твоята помощ му бъде оръжие на мир и знаме на непобедимост.

и сега и винаги и во веки веков. Амин.

Блага, всепета Богородице, която си дивна и непосрамваща застъпница, не отхвърляй нашите молитви, утвърди православните християни и им дай от небето победа, защото ти едничка, благословена, си родила Бога.


Кратка сугуба ектения

Свещеникът: Помилвай ни, Боже, по великата си милост, молим Ти се, чуй ни и ни помилвай.
Народът: Господи, помилвай (3 пъти).
Още се молим за благочестивите православни християни.
Още се молим за високопреосвещения наш митрополит името.
Още се молим за всички братя и за всички християни.
Защото си милостив и човеколюбив Бог, и на Тебе слава възнасяме…

Народът: Амин. С името Господне благослови, отче!
Свещеникът: Слава на светата, и единосъщна, и животворяща, и неразделна Троица.
Четецът: Амин.

Шестопсалмие

Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение (3 пъти).
Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала (2 пъти).

Псалом 3.

Господи, колко се умножиха враговете ми! Мнозина въстават против мене; мнозина казват за душата ми: за него спасение няма в Бога. Но Ти, Господи, си щит пред мене, моя слава, и Ти въздигаш главата ми. С гласа си викам към Господа, и Той ме чува от светата Си планина. Лягам, спя и ставам, защото Господ ме закриля. Няма да се уплаша от десетки хиляди люде, които отвред са се опълчили против мене. Стани, Господи! спаси ме, Боже мой! защото Ти удряш по лицето всички мои врагове и трошиш зъбите на нечестивите. От Господа е спасението. Върху Твоя народ е Твоето благословение. Господи, колко се умножиха враговете ми! Мнозина въстават против мене; мнозина казват за душата ми: за него спасение няма в Бога. Но Ти, Господи, си щит пред мене, моя слава, и Ти въздигаш главата ми. С гласа си викам към Господа, и Той ме чува от светата Си планина. Лягам, спя и ставам, защото Господ ме закриля. Няма да се уплаша от десетки хиляди люде, които отвред са се опълчили против мене. Стани, Господи! спаси ме, Боже мой! защото Ти удряш по лицето всички мои врагове и трошиш зъбите на нечестивите. От Господа е спасението. Върху Твоя народ е Твоето благословение.

Псалом 37

Господи, в яростта Си не ме изобличавай и в гнева Си не ме наказвай, защото Твоите стрели се забиха в мене, и Твоята ръка тежи върху ми. Няма здраво място в плътта ми от Твоя гняв; няма мира в моите кости от греховете ми; защото беззаконията ми превишиха главата ми, като тежко бреме ме притиснаха, смърдят и гноясват моите рани поради безумието ми. Аз се прегърбих и съвсем се наведох, цял ден ходя натъжен; защото чреслата ми са цели възпалени, и няма здраво място в плътта ми. Изнемощях и извънмерно съм съкрушен; викам от мъките на сърцето си. Господи, пред Тебе са всичките ми желания, и моята въздишка не е скрита от Тебе. Сърцето ми трепери; моите сили ме напуснаха, и светлината на очите ми, – и нея няма у мене. Моите приятели и моите искрени отстъпиха от раните ми, и ближните ми стоят надалеч. А които търсят душата ми, турят мрежи, и които ми желаят зло, говорят за моето загиване и всеки ден козни кроят; аз пък като глух не чувам и съм като ням, който не отваря устата си; и станах като човек, който не чува и няма в устата си отговор, защото на Тебе, Господи, се уповавам; Ти ще чуеш, Господи, Боже мой.

Псалом 62

Боже, Ти си Бог мой, Тебе търся от ранни зори; за Тебе жадува душата ми, за Тебе чезне плътта ми в земя пуста, изсъхнала и безводна, за да видя Твоята сила и Твоята слава, както Те видях в светилището: защото Твоята милост е по-добра от живота. Устата ми ще Те възхвалят. Тъй ще Те благославям в живота си; в Твое име ще дигна ръцете си. Като с тлъстина и с дървено масло се насища душата ми, и с радостен глас Те възхвалят устата ми. Кога си спомня за Тебе на леглото си, размислям за Тебе през нощните стражи, защото Ти си моя помощ, и под сянката на Твоите криле ще се зарадвам; към Тебе се привърза душата ми, Твоята десница ме поддържа. А ония, които търсят да погубят душата ми, ще слязат в земната преизподня. Ще бъдат поразени със силата на меча; ще станат плячка на лисиците. А царят ще се зарадва в Бога, ще бъде възхвален всеки, който се кълне в него, защото ще се затворят устата на ония, които говорят неправда.


Слава на Отца, и Сина и Светия Дух, и сега, и винаги и во веки веков. Амин!
Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава на Тебе, Боже (3 пъти)! Господи, помилуй (3 пъти).
Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и винаги, и во веки веков. Амин!

Псалом 87

Господи, Боже на моето спасение! денем и нощем викам пред Тебе: да влезе пред Твоето лице молитвата ми; наклони ухото Си към молбата ми; защото душата ми се насити на нещастия, и животът ми се приближи до преизподнята. Аз се сравнявах с ония, които слизат в гроб; станах като човек без сила, хвърлен между мъртвите, – като убитите, които лежат в гроба, за които Ти вече си не спомняш, и които са отблъснати от Твоята ръка. Ти ме тури в подземен ров, в мрак, в бездна. Натегна върху ми Твоята ярост, и с всичките Си вълни Ти (ме) порази. Ти отдалечи от мене моите познати, направи ме отвратителен за тях; затворен съм, и не мога да изляза. Окото ми се умори от тъга: цял ден виках към Тебе, Господи, протягах ръце към Тебе. Нима над мъртви ще направиш чудо? Нима мъртвите ще станат и ще Те славят? Или в гроба ще бъде проповядвана Твоята милост, и Твоята истина – в мястото на тлението? Нима в тъмата ще познаят Твоите чудеса, и в земята на забравата – Твоята правда?

Псалом 102

Благославяй, душо моя, Господа, и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име. Благославяй, душо моя, Господа и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи; избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости; насища с блага твоето желание: подновява се като на орел твоята младост. Господ дава правда и съд на всички обидени. Той показа Своите пътища Моисею, на Израилевите синове – Своите дела. Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив: Той се не гневи докрай, нито се вечно сърди. Той не ни стори според нашите беззакония и не ни въздаде според нашите грехове: защото, колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта (на Господа) към ония, които се боят от Него; колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония; както баща милува синове, тъй и Господ милува ония, които Му се боят. Защото Той знае нашия състав, помни, че ние сме пръст.

Псалом 142

Господи, чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина; чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите, и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце. Простирам към Тебе ръце; душата ми е към Тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи: духът ми изнемогва; не скривай лицето Си от мене, за да се не уподобя на ония, които слизат в гроб. Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми (Господи) пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове: към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог; Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата. Заради Твоето име, Господи, оживи ме; заради Твоята правда избави от напаст душата ми и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които угнетяват душата ми, защото аз съм Твой раб. Чуй ме, Господи, по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб. Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата.


Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и винаги, и во веки веков. Амин!
Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава на Тебе, Боже (3 пъти)! Господи, помилуй (3 пъти).
Упование наше, Господи, слава на Тебе!


Велика ектения


Алилуия, гл. 8

Стих 1: Духът ми се издига рано сутрин при Тебе, Боже, защото Твоите заповеди са светлина на земята. (По Ис. 26:9)

Алилуйя (3).

Стих 2: Научете се на правдата, вие, които живеете на земята.

Стих 3: Ревността ще обхване един неучен народ; и сега огънят ще погълне противниците.

Стих 4: Донеси повече злини върху тях, Господи, донеси повече злини върху тях, върху славните на земята.

Тропар, гл. 8 (бавно)

Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща: недостоин же паки, егоже обрящет унывающа. блюди убо душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши, и Царствия вне затворишися, но воспряни зовущи: Свят, Свят, Свят еси Боже, Богородицею помилуй нас.

Слава: същия. (бавно)

Ето, Младоженецът идва в полунощ и блажен е този раб, когото Той намери да бди, а недостоен е оня, когото намери безгрижен. Внимавай, прочее, душо моя, да не те налегне сън и да не бъдеш предадена на смърт пред затворените врати на царството, но се опомни и възкликни: свят, свят, свят си, Боже, заради Богородица* помилвай ни!

* в неделя вечерта заради застъпничеството на Твоите безплътни.

* в понеделник вечерта по молитвите на Твоя Предтеча.

* във вторник вечерта със силата на Твоя кръст, запази ни, Господи!

И сега: същия. (Бързо. На третото изпяване винаги се пее заради Богородица).


Малка ектения: Възглас: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…

(До тук е общото за трите вечери)


Първи седален, глас 1.
Подобен: Гроб Твой:

Страдания честная настоящий день, якоже светила совершенная, возсиявают миру: Христос бо грядет страдати благостию, вся содержай дланию, изволяет простретися на Древе, еже спасти человека.

Слава, и сега, същия.

Свещените страдания в този ден, като светила се издигат над света за спасение, защото Христос, Който държи всичко в ръката Си, бърза да пострада от доброта, благоволява да бъде разпънат на Дървото, за да спаси човека.


Втори седален, глас 1.
Подобен: Гроб Твой:

Невидимый Судие, в плоти како виден был еси, и идеши от мужей беззаконных убиен быти, наше осуждение осуждаяй страстию Твоею? Темже хвалу, величие и славу возсылающе власти Твоей Слове, согласно приносим.

Слава, и сега, същия.

Невидими Съдия! Как се яви в плът и идваш да бъдеш убит от беззаконници, като със страданието Си осъждаш нашата присъда? Затова единодушно отправяме и принасяме хвала, величие и слава на Твоята власт, Слове.


Трети седален, глас 8.
Подобен: Премудрости:

Страстей Господних начатки, настоящий день светлоносит. Приидите убо празднолюбцы, усрящим песньми: Создатель бо грядет Крест прияти, испытания и раны, Пилатом судимь. Темже и от раба ударен быв по главе, вся терпит, да спасет человека. Сего ради возопиим Ему: Человеколюбче Христе Боже, прегрешений даруй оставление, покланяющимся верою пречистым страстем Твоим.

Слава, и сега, същия.

Днешният ден блестящо носи първите плодове на Страстите Господни. Дойдете, вие, които обичате да празнувате, да го посрещнем с песни: защото Създателят идва да приеме Кръста, разпит и рани, съден от Пилат. Освен това бе ударен по главата от слуга, търпи всичко, за да спаси човека. Заради това нека извикаме към Него: човеколюбиви Христе Боже, дай опрощение на греховете на покланящите се с вяра на пречистите Твои страдания!


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3)

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (името).

Дяконът: Да внимаваме!

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Свещеникът (от дверите)

Евангелие (Мт. 21, 18 – 43)

В това време, връщайки се в града, Иисус огладня; и видя край пътя една смоковница, отиде при нея и, като не намери нищо на нея, освен едни листа, каза ѝ: занапред да няма вече плод от тебе вовеки. И смоковницата веднага изсъхна. Като видяха това, учениците се почудиха и казаха: как тъй веднага изсъхна смоковницата? А Иисус им отговори и рече: истина ви казвам: ако имате вяра и не се усъмните, не само това, що беше извършено със смоковницата, ще извършите, но, ако и на тая планина кажете: дигни се и се хвърли в морето, ще бъде; и всичко, що поискате в молитва с вяра, ще получите. 

И когато дойде Той в храма и поучаваше, пристъпиха до Него първосвещениците и стареите народни и рекоха: с каква власт вършиш това? и кой Ти е дал тая власт? Иисус им отговори и рече: ще ви попитам и Аз една дума; ако Ми отговорите на нея, и Аз ще ви кажа, с каква власт върша това: кръщението Иоаново откъде беше: от небето ли, или от човеците? А те разсъждаваха помежду си и думаха: ако речем от небето, ще ни каже: а защо му не повярвахте? Ако ли речем от човеците, боим се от народа, понеже всички имат Иоана за пророк. И отговориха Иисусу и рекоха: не знаем. И Той им рече: и Аз ви не казвам, с каква власт върша това.

А как ви се струва? Един човек имаше двама сина; и отиде той при първия, та каза: чедо, иди днес работи на лозето ми. Но тоя отговори и рече: не искам; а после се разкая и отиде. И като дойде при другия, каза му същото. Тоя отговори и рече: ще ида, господарю, ала не отиде. Кой от двамата изпълни бащината воля? Отговарят Му: първият. Иисус им рече: истина ви казвам, че митарите и блудниците преварват ви в царството Божие; защото дойде при вас Иоан по пътя на праведността, и вие му не повярвахте, а митарите и блудниците му повярваха; вие пък, като видяхте това, не се разкаяхте отпосле, за да му повярвате.

Чуйте друга притча: имаше един човек стопанин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин, съгради кула и, като го предаде на лозари, отиде си. И когато наближи гроздобер, той изпрати слугите си при лозарите, да му приберат плодовете. А лозарите, като уловиха слугите му, едного набиха, другиго убиха, а трети с камъни пребиха. Пак изпрати други слуги, по-много от първите; и с тях сториха същото. Най-сетне изпрати при тях сина си, като каза: ще се засрамят от сина ми. Но лозарите, като видяха сина, казаха помежду си: този е наследникът; хайде да го убием и да присвоим наследството му. И, като го уловиха, изведоха вън от лозето и убиха. И тъй, като си дойде господарят на лозето, какво ще направи на тия лозари? Отговарят Му: злодейците ще погуби зле, а лозето ще даде на други лозари, които ще му дават овреме плодовете.

Иисус им казва: нима не сте никога чели в Писанията: „камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни“ (Пс. 117:22-23)? Затова казвам ви, че царството Божие ще се вземе от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му.

(Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.)


Псалом 50 (чете се)

    Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам, и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта Си. Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; умий ме, и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала; защото, да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро (Господи) на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените иерусалимски; тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.


Литийна молитва (дяконът)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото Си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящия Твой Дух сега и винаги и во веки веков.


ТРИПЕСНЕЦ

от монах Козма Маюмски (1, 8 и 9 песен)

С краестрочие на гръцки: Τη δευτέρα („в понеделник“).


Песен 1. Глас 2.

Ирмос: Да възпеем Господ, Който непроходимото вълнуващо се море чрез Своята Божествена заповед изсуши и израилския народ пеша през него проведе, защото Той славно се прослави. (2)

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Неизразимо е слизането на Словото Божие, защото един и същият Христос е Бог и Човек; Той показа на учениците Си, че като прие образ на раб, не смята за похищение (незаконно заграбване) да бъде Бог (Филип. 2:6), защото славно се прослави. (2)

Слава. И сега.

Аз, Създателят, богат по божественост, Сам дойдох да послужа на (духовно) обеднелия Адам, в чийто образ доброволно се облякох, и да дам душата Си откуп за него Аз, Който съм безстрастен по божественост. (2)

Катавасия (ирмоса).


Малка ектения

Свещеникът: (възглас): Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души, и на Тебе слава отдаваме…


Кондак, глас 8.
Подобен: Яко начатки.

Яков оплакваше загубата на Йосиф, а той, храбрият, седеше на колесница като почитан цар; защото той тогава не стана роб на удоволствията на египтянката, затова придоби слава от Виждащия човешките сърца и Изпращащия нетленен венец.

Икос: Нека сега добавим скръб към скръбта и проливаме сълзи с Яков, оплаквайки славния и целомъдрен Йосиф, телом продаден в робство, но запазил душата си непоробена и царуващ над цял Египет: защото Бог дава на Своите слуги нетленен венец.

Синаксар (кратък). Стихове за Йосиф Прекрасни:

Целомудренный Йосиф, праведный держитель явися:

И пшеницодавец, о добрых стоже!

Целомъдреният Йосиф се оказа праведен владетел

И разпределител на пшеницата. Каква купчина добродетели!

Стихове за изсъхналата смоковница:

Соборище смоковницу Христос еврейское,

Плодов чуждую духовных вообразуяй,

Клятвою усушает: еяже бежим страсти.

Оприличавайки събранието на евреите на смокинята, чужда на духовен плод, с проклятие Христос я изсуши. Нека бягаме от такава съдба.

Синаксар (пълен)

В този ден Велики понеделник правим възпоминание за Йосиф Прекрасни и за изсъхналата смоковница, понеже са свързани със страданията на Христос старозаветният Йосиф се приема като предобраз на страдащия Христос, а изсъхването на безплодната смоковница е станало на днешния ден, когато започват изкупителните страдания на нашия Спасител.

Йосиф бил любим син на патриарх Яков. В знак на особена родителска обич Яков направил на Йосиф шарена дреха, поради което неговите братя му завидели. По-сетне завистта на братята към Йосиф се превърнала в омраза, особено когато Йосиф им разказал два свои съня. А ето и самите сънища: Йосиф и братята му връзвали снопи на нивата. Неговият сноп се изправил, а снопите на братята му го наобиколили и му се поклонили. Друг път Йосиф сънувал, че слънцето, месецът и единадесет звезди му се поклонили. Йосиф разказал тоя сън на баща си. Той обаче го смъмрил и казал: „Нима аз, майка ти и братята ти ще ти се поклоним?“ Когато веднъж Яков изпратил Йосиф на полето да навести братята си, те като го видели отдалеч, рекли помежду си: „Ето, нашият съновидец идва!“ Тогава се надумали да го убият и да кажат после на баща си, че лют звяр го бил разкъсал. Обаче най-възрастният брат Рувим увещавал братята си да не проливат братска кръв, но да хвърлят момчето в една яма. Рувим имал намерение после да го избави и да го върне при баща му. Не след много време по това място минали измаилитски търговци на път за Египет. Тогава Юда предложил на братята си да продадат Йосиф на тези търговци. Братята го послушали. Йосиф бил продаден за 20 сребърника и откаран в Египет и тук бил продаден на царедвореца Потифар. Братята взели дрехата на Йосиф, заклали един козел и я напръскали с неговата кръв. След това занесли на баща си окървавената дреха и казали: „Виж, тая дреха, да не би да е на сина ти“? Яков веднага познал дрехата и казал: „Това е дрехата на сина ми; лют звяр го е изял. Навярно Йосиф е разкъсан“. Раздрал от скръб дрехите си и оплаквал любимото си чедо много дни.

Понеже Йосиф бил млад и много красив, жената на Потифар го харесала и искала да го склони да съгреши с нея. Но целомъдреният юноша решително отклонил нейното греховно предложение и избягал. Жената обаче успяла да задържи връхната му дреха и надала вик за помощ. Когато нейните слуги дошли, за да видят какво става, безчестната жена обвинила Йосиф, че бил искал да посегне върху честта ѝ. Йосиф бил хвърлен в тъмница. Тук той изтълкувал сънищата на двамата служители на фараона хлебар и виночерпец. Съгласно тълкуванията на Йосиф, първият бил осъден на смърт, а вторият бил оправдан и върнат отново на по-раншната му служба. Преди обаче да бъде пуснат виночерпецът, Йосиф го помолил да си спомни за него пред фараона. Но както често става, че бързо забравяме стореното ни добро, тъй и виночерпецът, след като излязъл от тъмницата, скоро забравил за Йосиф.

Минали две години. Случило се, че и сам фараонът сънувал два съня: седем тлъсти крави излезли из реката и пасели в храсталака. Ето, че след тях излезли други седем, но мършави, които изяли тлъстите. Сънувал също, че седем пълни житни класа израснали на едно стъбло, а сред тях израснали и други празни, които погълнали пълните. Като се събудил, фараонът бил смутен от тия сънища и повикал своите мъдреци да му ги разтълкуват, но никой не можал. Едва тогава виночерпецът си спомнил за Йосиф и обадил на фараона за него. Фараонът веднага пратил да повикат Йосиф, който с Божия помощ правилно разтълкувал сънищата. А те и двата имали един и същ смисъл: ще настанат седем плодородни години, а след тях и други седем неплодородни. По съвета на Йосиф фараонът трябвало да си постави човек, който в продължение на първите седем плодородни години да прибира и съхранява богатата реколта, за да може народът и добитъкът да преживеят през време на гладните години, фараонът поставил Йосиф на тая тъй важна работа. Йосиф се прославил със своята мъдрост, бил възвеличен като спасител на народа и заел второ място след фараона над целия Египет.

Дошли неплодородните години. Настанал глад не само в Египет, но и в Палестина, където живеели родителите и братята на Йосиф. Принудени прочее от глада, те дошли в Египет. Когато Йосиф научил за това, наредил да дойдат при него. Те обаче не го познали. След няколко трогателни срещи, при които Йосиф не се откривал на братята си, най-сетне като не можал да задържи накипелите си братски чувства, за голяма тяхна изненада, той им се открил. След това Яков заедно с цялата си челяд се преселил в Египет. Преди смъртта си той благословил дванадесетте си синове и склопил очи. Тук, в Египет, починал после и Йосиф, като оставил завинаги светъл спомен на целомъдрие и духовна красота. Той се смята за предобраз на Христос, понеже и Христос бе пострадал поради завист от Своите сънародници-евреи, продаден бе от Своя ученик за 30 сребърника, хвърлен в мрачна тъмница, положен бе в гроб, възкръсна самовластно от него, възцари се над духовния Египет, т. е. победи греха и управлява света. В тайнствената пшеница Той ни дава Самия Себе Си за храна, бидейки хляб, слязъл от небето (Йоан. 6:41).

Днес спомняме и изсъхването на безплодната смоковница. Евангелист Матей, след като говори за тържественото влизане (вход) на Христос в Йерусалим, повествува: „А на утринта, връщайки се (от Витания) в града, (Иисус) огладня. И видя край пътя една смоковница, отиде при нея и, като не намери нищо на нея, освен едни листа, каза ѝ: „Занапред да няма вече плод от тебе вовеки!“ И смоковницата веднага изсъхна. Като видяха това, учениците се почудиха и казаха: как тъй веднага изсъхна смоковницата?!“ Някои под смоковницата в случая виждат еврейската Синагога, в която Христос не намерил достоен плод, а само сянката на Мойсеевия закон. Христос обаче и това ѝ отне, като я направи съвсем да изсъхне. Но, навярно някой би казал: „Защо ли бездушното дърво бе наказано, без да е съгрешило?“ Очевидно Господ е проклел безплодната смоковница, за да ни даде с това поука, че такава ще бъде и съдбата на всички, които се окажат като нея безплодни.

По молитвите на Прекрасния Йосиф, Христе Боже, помилуй нас! Амин!


Песен 8.

Ирмос: Неукротимият огън, подхранван от безмерно гориво, се уплаши от непорочните тела и еднакво красивите души на благочестивите младежи и отстъпи, а когато вечно живият пламък отслабна, се запя увековечената песен: възпявайте Господ, всички Негови дела, и Го превъзнасяйте през всички векове. (2)

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Тогава всички по това ще познаят, че сте Мои ученици, ако спазите Моите заповеди, – казва Спасителят на приятелите Си, докато върви към страданието, – имайте мир в себе си и с всички, и ще бъдете възвисени, като мислите смирено и Ме приемате за Господ, Когото възпявайте и превъзнасяйте през всички векове! (2)

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Избягвайте езическия обичай да властвате над ближните си, защото това не е Моята заръка, а своеволието е тиранин; който от вас иска да бъде по-пръв от другите, нека бъде последен от всички; и като Ме приемате за Господ, възпявайте Ме и Ме превъзнасяйте през всички векове. (2)


Катавасия: Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове. (Пеем ирмоса)


Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Не се пее Честнейшую, а ирмоса на 9 песен.


Песен 9.

Ирмос: Възвеличил си, Христе, родилата Те Богородица, от която Ти, Създателю наш, за изкупление на нашите грехове се облече в тяло като нашето, податливо на страсти; нея облажаваме ние, всички родове, и Тебе величаем. (2)

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Ти, (Христе, Който си) мъдростта на всичко, рече на Своите апостоли: отхвърлете всяка нечистота на страстите, придобийте мъдър разум, достоен за божественото царство, в което ще се прославите, по-сияйни от светозарното слънце. (2)

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Ти каза на Твоите ученици, Господи: гледайте Мене и не бъдете високомерни, но следвайте смирените хора и ще пиете Моята чаша, която Аз пия, защото ще се прославите с Мене в царството на Отец. (2)

Катавасия: (Пеем ирмоса)


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава…


Светилен

Пее се до Велики четвъртък, певецът по средата на църквата и се повтаря от хорът.

* В неделя вечер, след като се запее светилния, свещеникът изнася насред храма иконата на Христовите страдания, поставя я на определеното място, покланя се и я целува. След него и богомолците.

Глас 3.

Виждам Твоя чертог украсен, Спасителю мой, но нямам дрехи, за да вляза в него. Осветли дрехата на душата ми, Подателю на светлината, и ме спаси. (3)


Всякое дихание. Глас 1. Самогласни.

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. Пс.150:2

Господ, като отиваше на доброволно страдание, каза на апостолите по пътя: ето, възлизаме в Йерусалим, и Човешкият Син ще бъде предаден, както е писано за Него! (Лука 18:31)  Дойдете и ние, с пречистени мисли, да Го придружим и да се разпънем с Него, и да се умъртвим заради Него за светските удоволствия, за да можем да оживеем с Него и да Го чуем, като провъзгласява: вече не отивам в земния Йерусалим, за да страдам, но при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог, и ще ви издигна с Мене в горния Йерусалим, в Царството небесно!


Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. Пс.150:3

Същата стихира.

Глас 5:

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс.150:4)

Като достигнахме, верни, спасителното страдание на Христос Бога, нека прославим Неговото неизказано дълготърпение, за да Той, в Своята милост, възкреси със Себе Си и нас, умъртвените от греха, като добър и човеколюбив.


Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс.150:5-6)

Същата стихира.


Слава, И сега, глас 5Господи, докато вървеше към страданието, Ти отведе учениците Си настрана и им говори насаме, за да ги укрепиш: как не помните Моите думи, които ви казах преди, че според Писанията, не бива пророк да загине вън от Иерусалим (Лук. 13:33)? Сега дойде времето, за което ви говорих: защото, ето, предавам се в ръцете на грешниците за да бъда поруган; а те, като ме приковат на кръста и ме предадат на погребение, ще ме считат за омерзен, като мъртъв. Но дерзайте, защото на третия ден ще възкръсна за радост на верните и за вечен живот!


Славословие (чете се)

На Тебе слава подобава, Господи, Боже наш, и на Тебе слава възнасяме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.

Слава във висините Богу, на земята мир, между човеците благоволение. 

Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава. Господи Царю небесни, Боже Отче Вседържителю, Господи Сине единородни Иисусе Христе, и Светий Душе! Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, Който вземаш върху Си греха на света, помилуй нас – Ти, Който вземаш върху Си греховете на света! Приеми нашата молитва, Ти, Който седиш отдясно на Отца, и помилуй нас! Защото само Ти си свят, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бога Отца! Амин!

Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки и във вечни векове! Удостой ни, Господи, през тоя ден да се запазим от грях! Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името ти во веки! Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме!

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни и хвално и прославено да е името Ти во веки. Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти Господи научи ме на Твоите наредби. Благословен си Владико вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост Господи е вечна, делата на ръцете си не изоставяй. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение. Тебе слава подобава, на Отца и Сина и на Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин!


Просителна ектения


Стиховни стихири

Глас 5. Самогласен.

Не проумявайки неизказаната тайна на Твоето провидение, Господи, майката на Зеведеевите синове Те помоли, почестите на временното царство да бъдат дадени на нейните деца; но вместо това Ти обеща, че приятелите Ти ще изпият чашата на смъртта, чашата, за която Ти говори, че самият Ти ще я изпиеш пред тях за да ни очистиш от греховете. Затова викаме към Тебе: спасение на душите ни, слава на Тебе!

Стих: Насити ни рано с Твоята милост, и ние ще се радваме и веселим през всичките си дни. Развесели ни за дните, през които Ти си ни поразявал, за годините, през които сме преживели нещастие. (Пс. 89:15-15)

Господи, тъй като си мъдър по най-съвършения начин, наставлявайки Твоите ученици, Ти им каза да не се уподобяват на езичниците в желанието да властват над по-низшите: да не бъде така с вас, Мои ученици, защото Аз самият съм беден по Моя воля. Нека първият между вас да бъде слуга на всички; началникът да е като подчинения, а предпочитаният да е като последния. Та нали Сам дойдох да послужа на (духовно) обеднялия Адам, и да дам душата Си като откуп за мнозина, които викат към Мене: Слава на Тебе!

Стих: И да бъде благословението на Господа, нашия Бог, върху нас, и спомагай ни в делото на ръцете ни, в делото на ръцете ни спомагай. (Пс. 89:17)

Глас 8: Боейки се, братя, от наказанието на изсъхналата за безплодие смоковница, нека принесем плодове достойни за покаяние на Христос, Който ни дава голяма милост.

Слава, и сега, глас същия:

Като намери втора Ева в една египтянка, змията побърза да съблазни Йосиф с ласкавите си думи; но той, като остави дрехите си, избяга от греха, и гол, не се срамуваше, както първосъздаденият (Адам) някога при непослушанието. По неговите молби, Христе, помилуй ни.


Благо есть, Пс. 91:

Добро е да славим Господа и да възпяваме Твоето име, Всевишний, да разгласяме сутрин Твоята милост, и Твоята истина – нощем.


Трисветое


Кондак 

(за Велики понеделник, същия като в трипеснеца, чете се)

Яков оплакваше загубата на Йосиф, а той, храбрият, седеше на колесница като почитан цар; защото той тогава не стана роб на удоволствията на египтянката, затова придоби слава от Виждащия човешките сърца и Изпращащия нетленен венец.


Края на утринната:

Господи, помилвай (12 пъти).

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородице, тебе величаем.

В името Господне, благослови, отче!

Свещеникът: Да бъде благословен Христос, нашия Бог, всякога, сега и винаги и во веки веков.

Хорът: Амин. 

Четецът: Небесни царю, благочестивия народ укрепи, вярата утвърди, народите укроти, света умири, тоя свят храм /тая света обител/ добре запази, по-рано отишлите си наши отци, братя и сестри в селенията на праведните настани, и нас в покаяние и изповед приеми, защото си благ и човеколюбец.


Свещеникът казва молитвата и прави поклоните, а с него и народа:

Молитвата на св. Ефрем Сириец

    Господи и Владико на моя живот, не ми давай дух на безделие, униние, властолюбие и празнословие. (Поклон).

    Но дух на целомъдрие, смиреномъдрие, търпение и любов дарувай на мене, Твоя раб. (Поклон).

    Ей, Господи Царю! дарувай ми да виждам моите прегрешения и да не осъждам моя брат, защото си благословен во веки веков. Амин. (Поклон).


След това правим кръстния знак 12 пъти, като всеки път казваме наум: „Боже, бъди милостив към мене, грешния, и ме помилвай“. Накрая свещеникът изчита цялата молитвата и правим последен поклон до земята.


Отпуст

Свещеникът: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Четецът: Слава на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Господи, помилуй! (3) Отче, благослови!

Свещеникът: Този, Който идва на доброволно страдание заради нашето спасение, Христос, истинският наш Бог, по молитвите на Своята пречиста и преблагословена света Майка, на светите славни и всехвални апостоли, на светите славни и добропобедни мъченици, на преподобните и богоносни наши отци, на светите равноапостолни славянобългарски просветители Методий и Кирил, на светия благоверен цар Борис-Михаил, на светия отец наш Климент архиепископ, Охридски чудотворец, на преподобния наш отец Йоан, пустинножител Рилски, чудотворец, на светите и праведни богоотци Йоаким и Анна, на свети (името), чиято памет празнуваме, и на всички светии  да ни помилва и спаси като благ и човеколюбец.

Народът: Амин.

Свещеникът: По молитвите на светите наши отци, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилвай ни.

No comments:

Post a Comment