Thursday 13 April 2023

Велики четвъртък - вечерта (на 12-те евангелия)

ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК 

(вечерта)

12-те Евангелия


В средата на храма се приготвя поставката за поставяне на Кръста от олтара.

Начало на УТРЕНЯТА за Велики Петък:


Свещеник: Благословен е нашият Бог…

Четец: Трисвятое

Свещеник: Спаси Господи (кратка сугуба ектения)

ШЕСТОПСАЛМИЕ (може 2 псалма)

ВЕЛИКА ЕКТЕНИЯ


Алилуйя, гл. 8

Стих 1: Духът ми се издига рано сутрин при Тебе, Боже, защото Твоите заповеди са светлина на земята. (По Ис. 26:9)

Алилуйя (3).

Стих 2: Научете се на правдата, вие, които живеете на земята.

Стих 3: Ревността ще обхване един неучен народ; и сега огънят ще погълне противниците.

Стих 4: Донеси повече злини върху тях, Господи, донеси повече злини върху тях, върху славните на земята.

Тропар. Гл. 8. Когато славните ученици при умиването на вечерята се просвещаваха, тогава, злочестивият Юда, обзет от сребролюбие, се помрачаваше, и Тебе, праведния Съдия, предаде на беззаконните съдии. Виж, любителю на богатства, този, който заради тях се обеси. Бягай от ненаситната душа, която се одързости да направи това на Учителя. Господи, Който си благ към всички, слава на Тебе. (Два пъти бавно, третия път по-бързо).


Свещеника: И да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господа Бога да помолим!

Народа: Слава на Твоите страдания, Господи!

Първо Евангелие. Йоан 13:38-18:1

Народа: Слава на Твоето дълготърпение, Господи! (по този начин пред и след всяко Евангелие)


Антифон 1, гл. 8

Князете на народите се събраха против Господа и против Неговия Помазаник.

Дума на беззаконие беше поставена върху Мене. Господи, Господи, не ме оставяй.

Нашите чувства ще бъдат чисти за Христос и като Негови приятели, ние ще жертваме душите си за Него и няма да бъдем претоварени от грижите на ежедневието като Юда, но в нашите вътрешни стаи ще възкликнем: Отче наш, Който си на небесата, спаси ни от лукавия!

Слава, И сега,

Родила си като девица, непознала мъж, и Дева си останала, Майко безбрачна, Богородице Марийо, моли Христос нашия Бог, да се спасим!


Антифон 2, гл. 6

Юда побърза към беззаконните книжници и каза: „Какво ще ми дадете, и аз ще ви го предам?“ А сред онези, които се съветваха, Ти самият стоеше невидимо, за ради когото беше съвещанието. Сърцеведецо, пощади душите ни!

С милост да служим на Бога, както Мария на вечерята, и няма да се влюбим в парите, като Юда, така че винаги да бъдем с Христос Бог.

Слава, И сега,

Този, Когото си родила неизказано, Дево, не преставай винаги да Го молиш като Човеколюбец, да спасява от беди всеки, който към тебе прибягва!


Антифон 3, гл. 2

Заради възкресението на Лазар, Господи, Осанна, юдейските деца възкликнаха към Тебе, Човеколюбче. Но престъпният Юда не искаше да разбере.

На твоята вечеря, Христе Боже, ти предсказа на своите ученици: „Един от вас ще ме предаде.“ Но престъпният Юда не искаше да разбере.

Йоан попита: Господи, кой ще те предаде?“ Ти го посочи с хляб. Но престъпният Юда не искаше да разбере.

Заради тридесет сребърника, Господи, и коварна целувка, юдеите искаха да Те убият. Но престъпният Юда не искаше да мисли.

Когато извърши измиването, Христе Боже, Ти заповяда на Своите ученици: „Това правете, което виждате“. Но престъпният Юда не искаше да разбере.

„Внимавайте и се молете, за да не влезете в изкушение“, каза Ти на учениците Си, Христе Боже наш. Но престъпният Юда не искаше да разбере.

Слава, И сега,

Спаси от беди твоите раби, Богородице, защото всички ние след Бога към тебе прибягваме, като към неразрушима стена и застъпница.


Седален

Гл. 7. Когато на вечерята учениците хранеше, и заговорът за предаването разбра, Ти изобличи Юда за него, въпреки че го видя непоправим; но искаше всички да разберат, че Ти се предаваш доброволно, за да избавиш светът от неприятеля. Дълготерпеливи, слава на Тебе!

Слава, И сега, същия


Второ Евангелие. Йоан 18:1-28


Антифон 4, гл. 5

Днес Юда оставя Учителя и приема дявола, ослепява се от страстта на сребролюбието, обгърнат от мрак отпада от светлината. И как би могъл да види продавачът на Светилото за тридесет сребърника? Но за нас изгря Пострадалият за света, към Него да се обърнем: Пострадал си и си състрадавал на човеците, Господи, слава на Тебе!

Днес Юда затваря блачестието и се отчуждава от даровете си, от ученик става предател. С обикновена целувка коварството прикрива, предпочете безумно сребролюбие пред любовта на Владиката, стана началник в сборище на беззаконни. Ние, спасените, да прославим Христос!

Гл. 1

Братолюбие да придобием, като Христови братя, и да не бъдем немилостиви към нашите ближни, за да се не осъдим като немилостивия слуга заради пари, а  пък ако се разкаем като Юда, нищо не ни ползва. 

Слава, И сега

Преславна, за тебе се говори навсякъде, че си родила по плът Твореца на всичко, Богородице Марио, всевъзпявана и брак не познала.


Антифон 5, гл. 6

Ученик на Учителя се договори за цената и за 30 сребърници продаде Господа, с коварна целувка Го предаде на беззаконници на смърт. 

Днес Създателят на небето и земята казваше на Своите ученици: „Приближи се часът и пристигна Юда да ме предаде. Никой да не се отрича от Мене, когато ме види на Кръста между двама разбойници! Въпреки, че страдам като човек, ще спася като човеколюбец вярващите в Мене!“

Слава, И сега

Неизказано в последните дни си заченала и родила твоя Създател. Него моли да се спасят нашите души!


Антифон 6, гл. 7

Днес бди Юда за да предаде Господа, предвечния Спасител на света, Който с пет хляба насити множеството. Днес беззаконникът се отмята от Учителя, въпреки, че беше Негов ученик, предаде Владиката, продаде Го за сребро, Наситилият човека с мана.

Днес на кръст юдеите приковаха Господ, Който разсече морето с жезъл и ги преведе през пустинята. Днес с копие ребрата Му прободоха, наказаха Го с рани заради Египет, и с жлъчка напоиха Този, Който им изля мана за храна. 

Господи, Който си дошъл доброволно да страдаш и си извикал на учениците Си: „Ако и един час не можете да бдите с Мене, как обещавате да умрете заради Мене? Поне вижте Юда, който не спи, а бърза да Ме предаде на беззаконниците. Станете! Молете се! Никой да не се отрича от Мене, когато Ме види на Кръста!“ Дълготърпеливи, слава на Тебе!

Слава, И сега

Радвай се, Богородице, която си вместила в утробата си Невместимият на небето. Радвай се, Дево, проповед на пророците, чрез която ни изгря Емануил. Радвай се, майко на Христа Бога!


Седален

Глас 7: Как ти, Юдо, стана предател на Спасителя? Да не би да те отлъчи от събранието на апостолите? Да не би да те е лишил от дара на изцелението? Да не би като вечеряше в стаята, от трапезата да те е отблъснал? Да не би на другите краката да изми, а твоите презря? О, колко много блага си забравил! И сега се разкрива неблагодарния ти характер, а Неговото несравнимо търпение се провъзгласява и великата Му милост.

Слава, И сега, същия


Трето Евангелие. Мат. 26:57-75


Антифон 7, гл. 8

На престъпниците, които Те хванаха, преживявайки всичко това, Господ извика така: „Въпреки че удряш Пастира и разпръсна дванадесетте овце – Моите ученици, бих могъл да издигна повече от дванадесет легиона ангели, но дълготърпя, за да се изпълни явеното чрез моите пророци, скритото и тайното.“ Господи, слава на Тебе!

Три пъти се отрече Петър и веднага разбра каквото му бе казано, но пък Ти принесе сълзи на покаяние: „Боже, очисти ме и ме спаси!“

Слава, И сега

Като врата на спасението, красив рай и облак на вечната Светлина, тази света Дева ще възпеем всички, казвайки ѝ: „Радвай се!“


Антифон 8, гл.2

Кажете, беззаконни, какво чухте от нашия Спасител? Не изпълни ли закона и пророческите учения? Как така възнамерявате да предадете на Пилат Този, Който е от Бога, Богът Слово, Изкупителят на нашите души?

„Нека бъде разпънат!“ – крещяха убийците на праведници, които винаги се наслаждаваха от Твоите дарове, и поискаха да им пуснат злодея, вместо Благодетеля. А Ти мълчеше, Христе, изтърпявайки техните жестокости, като искаше да пострадаш и да ни спасиш, като човеколюбец.

Слава, И сега

Нямаме дръзновение заради нашите много грехове, но ти моли, Богородице Дево, Роденият от тебе, защото много може майчината молитва за благосърдечието на Владиката. Не презирай молитвите на грешниците, Всечиста, защото е Милостив и Този, Който прие да страда заради нас, може да спасява.


Антифон 9, гл. 3

Назначени бяха тридесет сребърника, цената на Оценения, Когото оцениха синовете израилски. Бдете и се молете, за да не влезете в изкушение; духът е бодър, а плътта немощна, затова бдете!

„Дадоха Ми жлъчка за ядене и в жаждата Ми ме напиха с оцет, затова, Господи, възкреси Ме, и ще им въздам!“

Слава, И сега

Ние, призваните от народите, ти пеем, Богородице Чиста, която си родила Христос, нашия Бог, и чрез Тебе се освободиха човеците от клетвата.


Седален

Глас 8: О, как Юда, някога Твой ученик, замисли срещу Тебе предателство! Измамно делейки вечерята с Тебе, натрапникът и нечестивец, отиде и каза на свещениците: „Какво ще ми дадете, ако ви Го предам Този, Който наруши закона и оскверни съботата?“ Дълготърпеливи Господи, слава на Тебе!


Четвърто Евангелие. Йоан 18:28-19:16


Антифон 10, гл. 6

Облечен в светлина, като в риза, стоеше гол на съда и приемаше удари по бузата от ръцете, които бе създал, и беззаконни хора приковаха към кръста Господа на славата. Тогава завесата на храма се разкъса; слънцето потъмня, неспособно да гледа Бога обиждан, пред Когото целият свят трепери. Да Му се поклоним!

Ученикът се отрече, а разбойникът извика: „Помени ме, Господи, в царството Си!“

Слава, И сега

Светът умиротвори, Господи, като благоволи да вземеш плът от Дева заради рабите Си, та заедно да те славословим, Човеколюбче! 


Антифон 11, гл. 6

Заради добрите дела, които Ти, Христе, направи на еврейския род, Те осъдиха на разпятие, с оцет и жлъчка напоиха. Но, дай им, Господи, според делата им, защото не разбраха Твоята милост.

Предателството не ги успокои, Христе, родовете еврейски, но клатеха своите глави, поднасяйки хули и ругатни. Но, дай им, Господи, според делата им, защото не са разбрали Твоето провидение.

Нито земята като се потресе, нито скалите като се разцепиха, убедиха евреите, нито църковната завеса, нито възкресението на мъртвите. Но, дай им, Господи, според делата им, защото напразно против Тебе са се събрали.

Слава, И сега

Ние познахме въплътения от тебе Бог, Богородице Дево, единствено чиста, единствено благословена, затова постоянно те възвеличаваме в песните. 


Антифон 12, гл. 8

Така казва Господ на юдеите: Мои люде, какво ви сторих, или с какво ви раздразних? Аз дадох на людете ви да видят светлината; очистих прокажените ви, повдигнах човека, който лежеше на легло. Мои люде, какво ви направих, и какво Ми въздадохте? За маната – жлъчка, за водата – оцет; вместо да ме обичате, на Кръст ме приковахте. Затова няма повече да ви търпя: ще призова Моите народи и те ще Ме прославят с Отца и Духа, и Аз ще им дам вечен живот!

Днес завесата на храма заради разобличаването на беззаконниците се разкъсва и слънцето крие своите лъчи, виждайки Господа разпъван.

Законодателите Израилеви, юдеите и фарисеите, войнството на апостолите вика към вас: „Това е Храмът, който сте унищожили, това е Агнето, което сте разпънали и в гроб предали, но Той възкръсна със собствената Си сила. Не се лъжете, юдеи, Той е, Който спасява в моретата и храни в пустинята. Той е животът, и светлината и мира на света!“

Слава, И сега

Радвай се, врата на Царят на славата, през която сам Всевишния мина, и пак остави запечатана за спасение на нашите души!


Пето Евангелие. Мат. 27:3-32


Антифон 13, гл. 6

Юдейското събрание при Пилат поиска да Те разпъне, Господи. Въпреки, че вина в Тебе не намери, освободи виновния Варава, а Тебе - Праведния -  осъди, като наследи греха на скверното убийство. Но въздай им, Господи, каквото заслужават, защото зло замислиха против Тебе.

Този, от Когото всички се ужасяват и треперят, и всеки народ възпява, Христос, Божията Сила и Божията Премъдрост, свещениците биеха по лицето и Му даваха жлъч; и всякакви страдания прие за да ни спаси чрез Своята кръв заради нашите беззакония, като човеколюбец. 

Слава, И сега

Богородице, която чрез слово си родила своя Създател извън разума, моли Го да спаси нашите души!


(Помощниците влизат в олтара да се подготви изнасянето на Кръста)

Антифон 14, гл. 8

Господи, Който си приел за спътник разбойника, осквернил ръцете си с кръв, и нас към него причисли, като добър и човеколюбив!

Малък възглас изпусна разбойникът на кръста, когато откри великата вяра, в един миг се спаси, и пръв отвори райската врата и влезе. Господи, Който си приел неговото покаяние, слава на Тебе!

Слава, И сега

Радвай се ти, която чрез радостта на ангела си приела света. Радвай се ти, която си родила твоя Творец и Господ. Радвай се ти, която се сподоби да бъдеш Майка Божия.


Изнася се Разпятието от олтара насред храма

Свещеникът с голямо внимание и благоговение взима Разпятието, а църковнослужители (ако няма свещенослужители) подир него носят иконите на предстоящите при кръста Божия Майка и Йоан Богослов. Предшестван от свещоносец, от певеца, който пред него чете с висок глас, (както се чете Апостола) Днес виси на дървото… (виж отдолу), и от църковнослужител, който кади с кадилницата, свещеникът излиза от северната врата и идва насред храма, обикаля три пъти около тежкото подножие за кръста, и след това поставя Разпятието и двете икони. След като целуне Разпятието, влиза в олтара.

Четец: Антифон 15: Днес виси на дървото, Този Който постави земята върху водите, венец от тръни му се налага, Който е Царя на ангелите; с лъжлива багреница се облича Този, Който е облякъл небето с облаци; плесници приема Този, Който в Йордан освободи Адам. С гвоздеи бе прикован Женихът на Църквата, с копие бе прободен Синът на Девицата. Покланяме се на Твоите страдания, Христе. (3 пъти). Покажи ни и славното Твое възкресение!

Да не празнуваме като юдеите, защото на нашата Пасха за нас се пожертва Христос, но да се очистим сами себе си от всяка сквернота, и чисто да Му се помолим: възкресни, Господи, спаси ни, като човеколюбив.

Твоят кръст, Господи, е живот и застъпничество за Твоите хора, и като се надяваме на него, Тебе, разпятия наш Бог възпяваме: помилуй нас!

Слава, И сега

Като Те видя увиснал, Христе, родилата Те извика: какво е това странно тайнство, което виждам, Сине мой? Как така на дървото умираш с прикована плът, Подателю на живота?


Седален

Глас 4. Изкупил си ни от клетвата на закона с Твоята почитана Кръв, на кръста си прикован и с копие прободен, излял си безсмъртие за човеците, Спасителю наш, слава на Тебе!


Шесто Евангелие. Марк 15:16–32


Блаженствата (Мат. 5:3-12) със стихири

В Твоето царство помени ни, Господи, когато пристигнеш в Царството Си!

1. Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно. 

2. Блажени плачещите, защото те ще се утешат. 

3. Блажени кротките, защото те ще наследят земята.

4. Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.

Заради дърво Адам беше изселен от рая, а заради кръстно дърво разбойникът в рая се всели. Първият като вкусил плода, отхвърли заповедта на Сътворилия го, а вторият с Теб разпъван, Те изповяда съкровенно. Помени и нас, Спасителю, в Царството Ти!


5. Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани.

Творецът на Закона купиха от ученика беззаконните, и като престъпник на Закона Го представиха пред Пилатовото съдилище, искайки: „разпни Го“, а в пустинята мана им даваше. 


6. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.

Събор от богоубийци, беззаконен юдейски народ, неистово искаше от Пилат: разпни Христа невинния, а пък ни пусни Варава. А ние издигаме към Него вопълът на благоразумният разбойник: Помени и нас, Спасителю, в Царството Ти!


7. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.

Твоите живоносни ребра, като поток от Едем напояват Твоята Църква, както се напоява словесен рай. Оттук потокът се разделя на четири Евангелия, които напояват света, веселят творението и народите вярно научават да се покланят на Твоето Царство.


8. Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е Царството небесно.

Разпънат Си заради мен, за да ми издействаш прошка, беше прободен в ребрата, за да ми налееш капки живот; с гвоздеи беше прикован, за да мога аз да се уверя, и от дълбините на Твоите страдания към висините на Твоето могъщество да Те призовавам: Подателю на живота, Христе Спасителю, слава на Твоя кръст и на страданията Ти!


9. Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене.

Като Те видяха разпънат, Христе, всички твари трепнаха, земните основи се разклатиха в страх от Твоето могъщество, светилата се скриха и храмовата завеса се раздра, планините затрепериха и скалите се разтвориха, а верният разбойник възклицава с нас, Спасителю: „Помени ни в Царството Си“.


10. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата.

Написаното против нас си разкъсал на кръста, Господи, и причислен към мъртвите, тамошния мъчител си вързал, като избави всички от връзките на смъртта със Своето възкресение, чрез което се просветихме, Човеколюбче Господи, и Ти се молим: помени и нас, Спасителю, в Царството Си!


11. Tъй бяха гонени и пророците, които бяха преди вас.

Въздигнат на Кръста и унищожил силата на смъртта, Господи, Ти като Бог заличи нашата присъда; с покаянието на разбойника, единствен Човеколюбче, дари и нас, които с вяра Ти служим, Христе Боже наш, и зовем: „Помени и нас в Твоето Царство!“


Слава

Единодушно да се помолим, всички верни, да можем достойно да славословим Отца, и Сина, и Светия Дух, Едно Божество в Три Ипостаси, което пребивава без сливане, просто, неразделно и непристъпно, чрез Което се избавяме от огнените мъчения.

И сега

Твоята майка, Христе, Те роди безсеменно и наистина дева остана след рождеството. Нея Ти провождаме в молитва, Владико многомилостиви, да ни дариш прощение на греховете като винаги се молим: помени ни, Спасителю, в Царството Си!


Прокимен, гл. 4: Разделиха си ризата Ми и за одеждите Ми мятаха жребие. (Пс. 22:18) Стих: Боже мой, Боже мой, чуй Ме, защо си ме оставил? (Пс. 22:1)


Седмо Евангелие. Мат. 27:33–54


50 Псалом

Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам, и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта (Си). Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; умий ме, и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала; защото, да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро (Господи) на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените йерусалимски; тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.


Осмо Евангелие. Лука 23:32–49


Трипеснец от преп. Козма Маюмски, гл. 6

Песен 5

Ирмос: Към Тебе от ранно утро прибягвам, Слове Божий, Който по Своето милосърдие без изменение Сам Себе Си понизи и до страдания безстрастно се смири; дай мир на мене – падналия, Човеколюбче. (2)

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Сега с умити нозе и очистени с причастието на божественото тайнство, Твоите служители, Христе, тръгнаха с Тебе от Сион към великата Елеонска планина, възпявайки Те, Човеколюбче. (2)

Слава, и сега.

„Вижте, приятели, – рече Ти – и се не бойте, защото сега се приближи часът да бъда взет и умъртвен от ръце на беззаконници. Всички вие ще се разбягате и Сам ще Ме оставите, но отново ще ви събера, за да проповядвате за Мен – Човеколюбеца.“


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души, и на Тебе слава въздаваме…


Кондак, глас 8: Дойдете да възпеем Разпнатия заради нас! Като Го видя на Кръста Мария казваше: макар да търпиш разпятие, Ти си Син мой и Бог мой!


Икос: Агницата Мария, виждайки своя Агнец, воден на заколение, терзаейки се, следваше Го с другите жени и викаше така: „Къде отиваш, Чедо мое? За къде бързаш? Отново ли за друга сватба в Кана, за да им превърнеш водата във вино? Да дойда ли с Тебе, Чедо, или по-добре да Те почакам? Отрони ми дума, Слове Божий! Не минавай мълчешком край мене Ти, Който ме опази чиста, защото Ти си Син мой и Бог мой!“

Синаксар

В светия и Велики петък спомняме светите и спасителни страдания на нашия Господ Иисус Христос, които Той драговолно прие заради нас: заплювания, удари, плесници, огорчения, хули, присмех, лъжлива багреница, тръст, гъба, оцет, гвоздеи, копие, а накрая кръст и смърт. Всичко това се случи в петък. След като бе предаден от Своя ученик за 30 сребърника, Господ Иисус бе отведен вързан първо пред първосвещеника Ана, а тоя Го отправи при своя зет първосвещеника Каиафа. Тук Иисус бе подложен на големи изтезания и поругания. Бе наклеветен от лъжливи свидетели, че щял да разруши Йерусалимския храм, и задето говорел, че е Син Божи. На сутринта Христос бил отведен при римския управител Пилат Понтийски. Той не намерил у Христос никаква вина и бил склонен да Го пусне, но тълпата, подучена от първосвещениците, крещяла: „Разпни, разпни Го!“ Пилат казал: „Вземете и Го съдете по вашия закон!“ Те отговорили: „Ние не можем да осъждаме никого на смърт. Той трябва да умре, защото прави Себе Си цар!“ Като чул това, Пилат запитал Иисус: „Ти цар ли си?“ Христос казал: „Аз съм Цар, но Моето царство не е от тоя свят“. Пилат отново бил склонен да пусне Иисус и за да умилостиви народа, заповядал да бият Иисус, след това Го извел отново пред множеството и казал: „Ето, Човека!“ Но те още по-силно закрещели: „Разпни, разпни Го!“ Пилат отговорил: „Вашия Цар ли да разпна?“ На това народът казал: „Ние нямаме друг цар освен кесаря. Ако Го пуснеш, не си приятел на кесаря“. При тия думи Пилат се уплашил. За да спаси Иисус, той прибягнал до едно последно средство – предложил на народа според обичая да им пусне за празника едного от двамата – Христос или един затворник на име Варава. Народът обаче предпочел Варава, а настоявал Христос да бъде разпнат. За невинния божествен Страдалец се застъпила жената на Пилат, но и това не помогнало. Народът все повече настоявал Христос да бъде осъден на смърт. Като не могъл да устои срещу искането на народа, Пилат си умил ръцете и казал: „Невинен съм за кръвта на тоя Човек; вие му мислете!“ Юдеите отговорили: „Нека кръвта Му падне върху нас и нашите деца!“ Тогава Пилат им предал Иисус да бъде разпнат. Наложили на раменете Му тежък кръст и Го повели към хълма Голгота, намиращ се до самия Йерусалим, където бил разпнат между двама злодейци. Така се изпълнило пророчеството на Исаия, който казва: „И към злодейци бе причислен“ (Ис. 53:12).

Войниците разделили помежду си дрехите Му, а за връхната Му дреха хвърлили жребие, за да се изпълни и друго пророчество, казано за Него (Пс. 21:19). Но не стигало това. Дори и след като приковали Христос на кръста, ругаели Го, казвайки: „Уа! Ти, Който разрушаваш храма и в три дни го съзиждаш, спаси Себе Си и слез от кръста!“ (Марк. 15:29-30). Също и първосвещениците и книжниците Му се присмивали и думали помежду си: „Други спасяваше, а Себе Си не може да спаси. Христос, Царят Израилев, нека слезе сега от кръста, та да видим и повярваме“ (Марк. 15:31-32). Дори бездушната природа не останала безучастна към това, което ставало на Голгота. От шестия час до деветия настанал мрак. Когато римският стотник, на име Лонгин, който бил на стража при кръста Христов, видял всичко това, прославил Бога и казал: „Наистина този Човек е Син Божи!“ Единият от разбойниците, разпнати заедно с Него, също хулел Христос и казвал: „Ако си Ти Христос, спаси Себе Си и нас!“ Другият обаче го смъмрил и казал: „Та и от Бога ли не се боиш ти, който и сам си осъден на същото? Ние сме осъдени справедливо, защото получаваме заслуженото според делата си; но Тоя нищо лошо, не е сторил“. След това казал на Иисус: „Спомни си за мене, Господи, когато дойдеш в царството Си!“ Иисус му казал: „Истина ти казвам: днес ще бъдеш с Мене в рая!“ (Лука. 23:39-43).

След това Иисус, като знаел, че вече всичко е свършено, за да се сбъдне Писанието (Пс. 68:22), казал: „Жаден съм!“ Войниците натопили гъба в оцет, надянали я на исопова тръст и Му подали да пие. Когато Иисус вкусил от оцета, рекъл: „Свърши се! Отче, в Твои ръце предавам духа Си!“ Тогава храмовата завеса се раздрала на две от горе до долу, земята се потресла, скалите се разпукали, гробовете се разтворили и много тела на починали светии възкръснали, и като влезли в светия град, се явили на мнозина (Мат. 27:51-53).

При кръста Христов стояли майката на Иисус и Мария Клеопова, Мария Магдалина и апостол Йоан, възлюбеният ученик на Господа. Понеже на другия ден бил великият юдейски празник Пасха, за да не останат на кръста телата на разпнатите и да загрозяват празника, юдеите побързали да ги снемат. За да ускорят смъртта на двамата разбойници, пребили им пищялите... А като дошли при Иисус и видели, че Той е вече мъртъв, не Му пребили пищялите, но един от войниците пробол с копие ребрата Му, от които изтекло кръв и вода, за да се изпълнят още две пророчества за Христа: „Кост Негова няма да се строши“ (Изх. 12:46, Числ. 9:12) и „Ще погледнат на Тогова, Когото прободоха“ (Зах. 12:10).

Същата вечер Йосиф от Ариматея, виден член на Синедриона, таен ученик на Иисус, отишъл при Пилат, за да измоли тялото на Господа, та да Го погребе с подобаваща чест. След като Пилат позволил, Йосиф заедно с Никодим, също таен ученик на Иисус, снели от кръста тялото на своя Учител, помазали го според тогавашния еврейски обичай със смирна и алой, обвили Го в чиста плащаница и Го положили в нов гроб, изкопан в скала в собствената градина на Йосиф.

Разпятието на Господ Иисус станало в шестия ден на седмицата, в който някога Адам протегнал ръка към дървото за познаване на доброто и злото и чрез което дойде грехът. Сега, в същия ден и час, пак на дърво – Христовия кръст – бе заличена нашата греховна присъда и загладена вината на нашите прародители. Първият Адам чрез своето непослушание въведе смъртта, а вторият Адам – Христос – чрез послушанието към Своя небесен Отец драговолно прие смърт, и то смърт кръстна (Фил. 2:8), чрез която победи смъртта и ни дарува живот вечен.

Поради Твоето неизказано милосърдие, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас! Амин!


Възхваляваме, благославяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Песен 8

Ирмос: Божествените юноши изобличиха мерзкия богопротивен идол, а неистовстващият против Христа синедрион на беззаконниците напразно замисля да убие Този, Който държи в ръката Си живота и Когото благославя цялото творение, прославяйки Го во веки. (2)

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Христе, Ти рече на учениците Си: „Прогонете съня от очите си сега и бодърствайте в молитва, за да не паднете в изкушение, най-вече ти, Симоне, защото на най-силния се пада най-голямо изпитание; познай, Петре, Мене Когото благославя цялото творение и прославя во веки.“

  „Скверно слово никога не ще Ти кажа аз, Владико, с тебе ще умра като благоразумен, дори и всички да се отрекат – възкликна Петър – не плът и кръв, но Твоят Отец откри ми Тебе, Когото благославя цялото творение и прославя во веки.“

„Цялата дълбочина на Божествената Премъдрост и разум ти не си изследвал и не си постигнал бездните на Моите съдби, човече, – рече Господ; – затова бидейки плът, не се хвали, защото три пъти ще се отречеш от Мене, Когото благославя цялото творение и прославя во веки.“

  „Сега не искаш да приемеш, Симоне Петре, но скоро ще се убедиш в това, що рекох; и само една слугиня, прибилижавайки се към тебе, ще те изплаши – рече Господ – но ридаейки горчиво отново ще намериш Мене, Милостивия, Когото благославя цялото творение и прославя во веки.“


Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим.

Песен 9

Ирмос: По-почитана от херувимите и несравнимо по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, същинска Богородица ние Те величаем.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Богомерзкото пагубно сборище, синагогата на лукавите богоубийци застана пред Тебе, Христе, и като престъпник Те повлякоха, Създателю на всичко, Тебе ние величаем.

Нечестивците, неразбиращи Закона и напразно изучаващи пророческите изречения Те повлякоха неправедно като овца на заколение; Тебе, Владиката на всичко, ние величаем.

Свещениците и книжниците, подтиквани от своята завистлива злоба, предадоха на смърт Дадения на народите Живот, Който по Свойто естество е Подател на живота; Него ние величаем.

Обкръжиха Те мнозина като псета и започнаха плесници да Ти удрят, о Царю, разпитваха Те и лъжливо свидетелстваха срещу Тебе, но Ти всичко претърпя и всички спаси.


Малка ектения: Възглас: Защото Те хвалят всички небесни сили и Ти въздават слава…


Светилен (3 пъти)

Благоразумният разбойник в същия час си удостоил с рая, Господи, и мен с кръстното дърво ме просвети и спаси!


Девето Евангелие. Йоан 19:25–37


Хвалитни стихири

Глас 3, Всякое дихание

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

(речитатив) Да извършат над тях писания съд. Тая чест е за всички Негови светии. (Пс. 149:9) 

Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс. 150:1)
Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие.
(Пс. 150:2)
Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3)
Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)


Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

Две престъпления извърши първородният Мой син Израил: остави Мен Източникът на живата вода, и си изкопа кладенец отровен; Мен на дървото разпъна, а Варава поиска да пуснат. Небето се ужаси от това, и слънцето скри лъчите си, а ти, Израилю, не се засрами, а на смърт Ме предаде. Прости им, Отче Светий, не знаят какво направиха.


Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс. 9:33)

Всяка част от светото Твое тяло претърпя безчестие заради нас: на главата – тръни, лицето – заплюване, страните – удари, устата с вкус на разтворена жлъчка в оцет, ушите – хули злочестиви, по плещите биене, и в ръката тръст, цялото тяло разпънато на Кръста, в крайниците гвоздеи, и копие в ребрата. Като си пострадал за нас и си ни освободил от страданията, слязал си при нас от човеколюбие и си ни въздигнал, Всесилни Спасителю, помилвай ни.


Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс. 9:1)

Когато Ти, Христе, беше разпъван, всички твари като видяха потрепериха, земните основи се разклатиха поради страх от Твоята сила. А когато бе въздигнат (на кръста) днес, родът еврейски погина, храмовата завеса се раздра на две и мъртвите в гробовете възкръснаха. Стотникът като видя чудото се изплаши. А Твоята майка, която присъстваше, ридаеше в майчинска скръб: „Как да не ридая и утробата си да не бия, като Те гледам гол осъден да висиш на дървото?“ Разпънат и погребан, и възкръснал от мъртвите, Господи, слава на Тебe!

Слава

Съблекоха ми Моята одежда и Ме облякоха в багрен плащ, възложиха на главата Ми венец от тръни, и в дясната ми ръка дадоха тръст, за да ги разбия като грънчарски съдове. 

И сега

Плещите Си предадох на бичуване, лицето Си не отвърнах от заплюване, пред Пилатовия съд застанах и кръст претърпях за спасение на света.


Десето Евангелие. Марк 15:43–47


Четец: На Тебе слава подобава, Господи Боже наш, и на Тебе слава отдаваме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков! Амин!

Слава на Тебе, който ни показа светлината! Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците добра воля! Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава. Господи Царю небесни, Боже Отче Вседържителю, Господи Сине единородни Иисусе Христе, и Светий Душе! Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, Който вземаш върху Си греха на света, помилуй нас – Ти, Който вземаш върху Си греховете на света! Приеми нашата молитва, Ти, Който седиш отдясно на Отца, и помилуй нас! Защото само Ти си свят, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бога Отца! Амин!

Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки и във вечни векове! Удостой ни, Господи, през тоя ден да се запазим от грях!

Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името ти во веки! Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме! Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! Господи, прибежище бил си нам от род във род. Аз рекох: „Господи, помилуй ме и изцери душата ми, защото съгреших пред Тебе”. Господи, към тебе прибягнах, научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Защото у Тебе е изворът на живота; в Твоята светлина ще видим светлина. Продължи Твоята милост към тия, които Те познават.

Сподоби ни, Господи, през този ден да се запазим от грях. Благословен си, Господи Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името ти во-веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както ти се уповаваме. Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост, Господи, е вечна, делата на ръцете си не изоставяй. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение, Теб слава подобава – на Отец и Син и Светия Дух, сега и всякога, и во-веки веков, амин.


Просителна ектения


Единадесето Евангелие. Йоан 19:38–42

 

Стиховни стихири

Всички твари изтръпнаха от страх като Те видяха да висиш на кръста, Христе, слънцето потъмня и земните основи се разтресоха, всички състрадаваха на Създателя на всичко. Доброволно заради нас претърпя, Господи, слава на Теб!

Стих: Разделиха си ризата Ми и за одеждата Ми мятаха жребие. (Пс. 22:18)

Люде злочестиви и беззаконни, защо замисляте зло? Защо осъдихте на смърт Животът на всички? Велико чудо, тъй като Създателя на света се предаде в беззаконни ръце и на дърво издигнаха Човеколюбеца, че даже и в ада да освободи затворниците, които викат: Дълготърпеливи Господи, слава на Теб!

Стих: Дадоха ми за храна жлъчка и в жаждата ми с оцет ме напоиха. (Пс. 68:22)

Днес като те гледаше непорочната Дева издиган на кръста, Слове, ридаеше майчина ѝ утроба, страдаше горкото ѝ сърце, и стенеше болезнено от глъбините на душата  си, като триеше лице с косите си. 

Стих: Боже, Царю мой отвека. Който извършваш спасение сред земята! (Пс. 73:12)

Като Те видя да висиш на дървото, Христе Боже и Създателю на всички, безсеменно родилата Те горчиво ридаеше: Сине мой, къде добрината скри Твоя облик? Няма да понеса да Те гледам неправедно разпъван, но побързай, стани, че и аз да мога да видя Твоето възкресение от мъртви в третия ден.

Слава

Господи, когато Те издигаха на кръста, страх и ужас обхвана тварите, и даже на земята си забранил да погълне разпъващите Те, а пък на ада си заповядал да пусне затворниците, за обновяване на човеците. Съдия на живи и мъртви, живот Си дошъл да дадеш, а не смърт. Човеколюбче, слава на теб!

И сега

Вече се потапя тръстиковото перо да напишат присъдата неправените съдии. Иисус съдят и осъждат на кръст. И страда творението като видя Господа на кръста. Но, Благий Господи, Който пострада с плът заради мен, слава на Теб!


Дванадесето Евангелие. Мат. 27:62–66


Свещеникът: Добро е да славим Господа и да възпяваме Твоето име, Всевишний: сутрин да възвестяваме милостта Ти, и истината Ти – всяка нощ.


Трисвятое

Тропар, глас 4 (три пъти)

Изкупил си ни от клетвата на закона с Твоята почитана Кръв, на кръста си прикован и с копие прободен, излял си безсмъртие за човеците, Спасителю наш, слава на Тебe!


Кратка сугуба ектения

Дяконът: Помилвай ни, Боже, по великата си милост, молим Ти се, чуй ни и ни помилвай. (Господи, помилвай (3 пъти).)
Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение, посещение, прощение на греховете на Божиите раби… 

За да им се прости всяко волно и неволно съгрешение, на Господ да се помолим!
Свещеникът: Защото си милостив и човеколюбив Бог и на Тебе въздаваме славата, на Отца и Сина и Св. Дух, сега и всякога, и во веки веков. (Амин).


Отпуст

Дякон: Премъдрост.

Певецът: Благослови.

Свещеникът: Да бъде благословен Христос нашия Бог, сега и винаги, и во веки веков.

Певецът: Амин. Утвърди, Боже, благочестивия и христолюбив православен народ, светата православна вяра, православните християни по света и тоя свят храм во-век века.

Свещеникът: Пресвета Богородице, спаси ни.

Певецът: По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, истинска Богородица, теб величаем.

Свещеникът: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.

Певецът: Слава на Отец и Син и на Светия Дух, сега и винаги и во-веки веков. Амин. Господи помилуй /3/. Благослови.

Свещеникът: Този, Който претърпя оплювания, биене, подигравки и кръст, и смърт за спасението на света, Христос истинския Бог наш…

No comments:

Post a Comment