Wednesday 5 April 2023

Лазарова събота

ЛАЗАРОВА СЪБОТА

Богослужението на Лазаровден се отличава с необикновена проникновеност и значимост. Лазаровата събота е пасхално тържество – единственият ден в богослужебната църковна година, когато възкресната (неделната) богослужба не е в неделя.


В ПЕТЪК ВЕЧЕРТА


МАЛКО ПОВЕЧЕРИЕ

Свещеникът: Благословен е нашият Бог, всякога, сега и винаги и во веки веков.

Народът: Амин!

Молитва към Светия Дух:

Свещеникът: Царю небесний, Утешителю, Душе на Истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, Съкровище на благата и Подателю на живота, дойди и се всели в нас и ни очисти от всяка сквернота и спаси, Благий, нашите души.

Трисветое

Четецът: Свети Боже, свети Крепки, свети Безсмъртни, помилвай ни. (3)

Слава на Отца и Сина и Светия Дух и сега и винаги и во веки веков. Амин.

Пресвета Троице помилвай ни. Господи очисти греховете ни, Владико прости беззаконията ни, Свети посети и изцери немощите ни, заради Твоето име. Господи помилуй (3).

Слава на Отца и Сина и Светия Дух и сега и винаги и во веки веков. Амин.

Отче наш

Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята воля както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушения, но ни избави от лукавия.

Свещеникът: Защото Твое е Царството, и силата, и славата…

Народът: Амин!

Четецът: Господи, помилуй (12). Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред самия Христос, нашия Цар и Бог.

Псалом 50

Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам, и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта (Си). Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; умий ме, и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала; защото, да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро (Господи) на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените иерусалимски; тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

Псалом 69

Побързай, Боже, да ме избавиш, побързай, Господи, да ми помогнеш. В стид и срам да потънат, които търсят душата ми! Да бъдат обърнати назад и да бъдат предадени на присмех ония, които ми желаят зло! Да бъдат обърнати назад, задето ме хулеха ония, които ми казваха: о, добре, добре! Нека се зарадват и развеселят за Тебе всички, които Те търсят, и които обичат Твоето спасение, непрестанно да казват: велик е Бог! Аз пък съм беден и сиромах; Боже, побързай към мене! Ти си помощ моя и Избавител мой! Господи, не се забавяй!

Псалом 142

Господи, чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина; чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите, – и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце. Простирам към Тебе ръце; душата ми е към Тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи: духът ми изнемогва; не скривай лицето Си от мене, за да се не уподобя на ония, които слизат в гроб. Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми (Господи) пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове: към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог; Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата. Заради Твоето име, Господи, оживи ме; заради Твоята правда избави от напаст душата ми и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които угнетяват душата ми, защото аз съм Твой раб. Чуй ме, Господи, по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб. Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата.

Всекидневно славословие

Слава във висините Богу, на земята мир, между човеците благоволение. 

Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава. Господи Царю небесни, Боже Отче Вседържителю, Господи Сине единородни Иисусе Христе, и Светий Душе! Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, Който вземаш върху Си греха на света, помилуй нас – Ти, Който вземаш върху Си греховете на света! Приеми нашата молитва, Ти, Който седиш отдясно на Отца, и помилуй нас! Защото само Ти си свят, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бога Отца! Амин!

Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки и във вечни векове! Удостой ни, Господи, през тоя ден да се запазим от грях! Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името ти во веки! Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме!

Също: Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни и хвално и прославено да е името Ти во веки. Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти Господи научи ме на Твоите наредби. Благословен си Владико вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост Господи е вечна, делата на ръцете си не изоставяй. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение. Тебе слава подобава, на Отца и Сина и на Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин!

Символ на вярата

1. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.

2.  И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало.

3. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек.

4. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан. 

5. И възкръсна в третия ден, според Писанията.

6. И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца.

7. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.

8. И в Духа Светаго, Господа, Животоворящия, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.

9. В едната, света, вселенска (съборна) и апостолска Църква.

10.  Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. 

11. Чакам възкресение на мъртвите.

12. И живот в бъдещия век! Амин.

Богородичен химн

Достойно е, наистина, да те облажаваме, Богородице, винаги блажена и пренепорочна и Майка на нашия Бог. По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородица, ние те величаем.


Канон на св. Лазар,

творение на св. Андрей Критски. Глас 1.

Песен 1.

Ирмос: Всички да изпеем победната песен на Бог, Който е направил дивни чудеса с мощната Си ръка и е спасил Израил, защото Той е прославен.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Спасителю мой, Ти си възкресил Лазар, който е бил четири дни мъртъв, и си го освободил от тлението с Твоята мощна ръка; и в Твоята сила разкри властта Си.

Като извика Лазар от гроба, веднага го възкреси; а адът долу горчиво ридаеше и стенеше, трепереше от Твоята сила, Спасителю.

Ти се просълзи за Лазар, Господи, показвайки, че наистина си взел плът при Твоето въплъщение; и въпреки, че си Бог по природа, Ти си станал човек като нас по природа.

Спрял си сълзите на Марта и Мария, Господи, като си възкресил Лазар от мъртвите, Спасителю, и с Твоята сила си дал на мъртвия дъх на живот.

По законите на човешката природа си попитал, Владико, къде е бил положен Лазар, показвайки на всички, Спасителю, че в Твоето въплъщение, си станал истински човек заради нас.

Викайки Лазар, Ти счупи решетките на ада и разтресе силата на врага; и преди разпъването Ти, си го накарал да трепери от Тебе, единствен Спасителю.

Владико, Ти си дошъл като Бог при Лазар, вързан в плен от ада, и си го освободил от оковите му, защото всичко се подчинява на Твоята заповед, Силни.

Слава: Да прославяме Отец, Син и Дух, неразделната Троица в Единство на Естествата, и с ангелите да Я прославяме като един несътворен Бог.

И сега, Богородичен: Дево майко, оставайки девица, си родила Създателя на света от Светия Дух, по благоволението на Отца; и без изменение или объркване Той стана като нас.

Песен 2.

Ирмос: Внимавай, небе, ще говоря и ще възпея Христос, единственият Човеколюбец.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Слава на Тебе, Който сам извика четиридневния мъртвец от гроба, вдигайки Твоя приятел – Лазар.

Безжизненият чу гласа Ти, и веднага възкръсна от мъртвите, изпълнен с дъх, прославяйки Те, Господи.

Приел заповедта от Твоя живоносен глас, Спасителю мой, смърдящият Лазар стана от гроба.

Пролял си сълзи за приятеля Си Лазар, Спасителю мой, доказвайки, че носиш нашето естество, и след това си го възкресил.

Адът затрепери, когато го видя (Лазар), обвит в погребални повивки, който се върна веднага към тукашния живот, когато чу Твоя глас.

Слава: Евреите бяха изумени, Спасителю, когато Ти повика и възкреси с дума, смърдящия Лазар.

И сега: Дворците на ада бяха разтърсени, когато в дълбините му Лазар отново започна да диша, веднага оживен от Твоя глас.

Песен 3.

Ирмос: Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла (Пс.117:22). Той е камъка, върху която Христос е установил Църквата, която е изкупил измежду народите.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

О, странно и преславно чудо! Въпреки че знаеше отговора, но сякаш в неведение, Създателят на всички попита: „Къде лежи, когото оплаквате? Къде е погребан Лазар, когото скоро Аз ще възкреся заради вас, жив от мъртвите.“

Иисус им заповяда да махнат камъка, който са ти привалили, когато те погребаха; и веднага те възкреси, като ти викна: „Лазаре, стани, дойди при Мене, за да трепери адът от гласа Ми“.

Марта и Мария, Господи, извикаха с плач: „Ето, онзи, когото си обичал, е мъртъв четири дни и мирише. Ако Ти беше тук, Лазар нямаше да умре.“ Но тъй като Ти присъстваш навсякъде, веднага си  го повикал (Лазар) и си го възкресил.

Проливайки сълзи за Твоя приятел, показа реалността на Твоето въплъщение: плътта, която Ти взе от нас, Спасителю, беше съединена с Тебе по същество, а не само по външен вид. И тъй като Ти си Бог човеколюбив, веднага си го повикал и възкресил.

Горко ми! Сега съм напълно унищожен“, извика адът и така заговори на Смъртта: „Ето Назорянинът разтърси долния свят и разряза утробата ми, извика бездиханен мъртвец и го вдигна.“

Каква е тази лудост, евреи? Защо не вярвате? Докога ще се лутате в лъжа? Виждате умрелият как излиза, когато е повикан, и не вярвате в Христос. Наистина всички сте синове на тъмнината.

Слава: Признавам Те като един от Троицата, въпреки че Ти си въплътен, и Те славя като един единствен Син, Който безсеменно взе плът от Богородица, но все пак е прославян с Отца и Духа.

И сега, Богородичен: Странна и страшна гледка, предвидена от пророците, които провъзгласяват истината: Дева Богородица зачена безсеменно, и нетленно роди Бога, оставайки чиста след раждането.

Песен 4.

Ирмос: Слънчевата светлина беше угасена и луната спряна по своя път; Ти беше въздигнат на кръста, Дълготърпеливи, и с него си построил Твоята Църква.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Господи, Ти се просълзи за Лазар, показвайки, че си човек; и си възкресил мъртвия, Владико, показвайки на народите, че си Божи Син.

Бездиханният чу Твоята заповед, „Излез вън, Лазаре“, и повит с погребални пелени, той скочи веднага, Благий, показвайки Твоята сила.

Христе Боже, Ти си спрял сълзите на Марта и Мария; извиквайки Лазар с Твоята власт, издигнал си го с гласа Си и той Ти се поклони.

Като човек, Ти проля сълзи за Лазар; като Бог, Ти го възкреси. Ти си попитал: „Къде е погребан четиридневния?“, като така ни уверяваш в Твоето въплъщение, Благий.

С желанието си, Благий, да разкриеш значението на Твоето страдание и кръст, Ти разпори ненаситния корем на ада, и като Бог си вдигнал четиридневния.

Кой е виждал или чувал за човек, възкресен от мъртвите, вече вонящ? Илия и Елисей възкресяваха мъртви, но не от гроба или четири дни след смъртта.

Господи, възпяваме Твоята сила; Христе, възпяваме Твоите страдания: защото като добър, Ти направи чудо; а тях Ти като човек прие с желание за нашето спасение.

Ти си Бог и човек, показвайки чрез Твоите действия истинската същност на Твоите две природи. В плът си дошъл при гроба, Слове, и като Бог си възкресил мъртвия от четири дни.

Евреите бяха изумени, Владико, когато видяха мъртвия Лазар да се вдига от гроба при Твоя глас, и все пак не повярваха на Твоите чудеса.

Слава: Безначално си просиял от Твоя Отец като един от Троицата, Спасителю; и във времето си произлязъл от Духа от девствена утроба, приемайки плът, Свръхсъщностни!

И сега, Богородичен: Зачатието на Богородица беше безсеменно, раждането ѝ – без тленното страдание, защото Бог, Който създаде и двете, се самоунижи, за да се съедини с нас.

Песен 5.

Ирмос: Твоя мир ни дай, Сине Божи, защото не познаваме друг бог освен Тебе, и призоваваме Твоето име, защото Ти си Бог на живите и мъртвите.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Тъй като, Господи, Ти си Живот и истинска Светлина, Ти призова Лазар и го възкреси, защото в Твоята сила Ти показа на всички, че си Бог на живите и мъртвите.

Адът, приел мнозина, не можеше да се противопостави на Твоята непоносима заповед, Иисусе, и треперейки, предаде Лазар, от четири дни мъртъв, но оживен от Твоя глас.

Съединявайки пръст към духа, Слове, чрез Твоята дума в древност, Ти си одушевил чрез Духа глината. И сега, чрез дума, си възкресил Твоя приятел от тлението и преизподнята.

Никой не може да устои на Твоята заповед, Господи, защото когато си извикал мъртвия Лазар, макар и бездиханен, той станал, и вързан, с крака ходеше.

О, юдейско безумие! О, слепота на врага! Кой е виждал мъртвец, вдигнат от гроба? Някога Илия е възкресявал мъртви, но не от гроба или мъртви от четири дни.

Непобедими, Дълготърпеливи, Ти правиш всичко заради нас като Бог и страдаш като човек. Направи ни всички участници в Твоето Царство, по молитвите на Лазар.

Слава: Троице, Която беше преди всичко, нямаща начало и равна по чест, Отче Вседържителю, и Сине, и Свети Душе, Свето Единство в три Личности: спаси нас, потомците на Адам, които с вяра Те възпяваме.

И сега, Богородичен: Твоята пречиста утроба беше осветена, Чиста, от Пребожествения, Който прие плът от нея: Той е покланяем като един от Троицата, Словото от Отца, един Бог с Духа.

Песен 6.

Ирмос: Ти ме хвърли, в дълбините на морското сърце, и ме спаси, Спасителю, от делата на смъртта, и развърза връзките на (простѝ) моите прегрешения.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Ти знаеш всичко, но все пак попита къде съм. Като човек по природа, Ти се просълзи, Спасителю, и ме вдигна от мъртвите по Твоята заповед.

Ти ме извика от преизподния ад, Спасителю,“ – извика Лазар към Тебе, Разрушителю на ада, – „и ме вдигна от мъртвите по Твоята заповед“.

Ти си ме облякъл в тяло от глина, Спасителю, и вдъхнал живот в мен и видях светлината Ти; и ме вдигна от мъртвите по Твоята заповед.

Ти си вдъхнал живот в плътта ми, Спасителю, когато в нея нямаше дъх, стегнал си я с кости и сухожилия, и ме вдигна от мъртвите по Твоята заповед.

Разкъсал си всеядния корем на ада и ме изтръгна, Спасителю, чрез силата Си; и ме вдигна от мъртвите по Твоята заповед.

Носил Си цялата ми човешка природа, Спасителю, и Си запазил чиста пречистата утроба, от която идваш в плът, въпреки, че Си един от Троицата.

Слава, Троичен: Троице Свята, прославям състраданието Ти, и с ангелите пея трисветата песен: помилвай душите на нас, които Те хвалим.

И сега, Богородичен: Наистина преславно чудо: в пречистата ти утроба влезе Словото, като я запази пак чиста след раждането ти, родителко на Бога.

Песен 7.

Ирмос: Огънят, Спасителю, не докосна, нито смути Твоите младежи в пещта. Тогава с един глас тримата пееха и благославяха, казвайки: благословен Си, Боже на нашите отци.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Спасителю, Човеколюбче, Ти си плакал над мъртвите, като така показваш на всички народи, че като Бог си станал човек заради нас; и, доброволно проливайки сълзи, ни даде доказателство за сърдечната Ти любов.

Когато четиридневния Лазар чу Твоя глас долу, Спасителю, той стана и Те възпя, като извика на глас радостно: „Ти си моят Бог и Създател; на Тебе се покланям и възпявам, защото Ти ме възкреси“.

Макар и да лежа в окови, – извика Лазар отдолу към Избавителя си, – никак няма да остана в утробата на ада, ако Ти само извикаш „Лазаре, излез вън“, защото Ти си моята светлина и живот.

Моля те, Лазаре – каза адът, – стани, бързо излез от оковите ми и си отивай. По-добре е да плача горко за загубата на един, а не на всички, които преди алчно погълнах.

Защо се бавиш, Лазаре? – казва адът. – Твоят Приятел стои и те призовава: „Ела вън“. Излизай тогава, та и аз също да почувствам облекчение, защото откакто те погълнах, от всяка друга храна ми се повръща.

Лазаре, защо не станеш бързо? – извика адът отдолу, плачейки. – Защо като си възкръснал не бягаш от тук? Да не би Христос да ми плени и останалите, след като те възкреси.

Достоен си за удивление, Владико Христе, заради многото чудеса, които си извършил, защото Ти си дал светлина на слепите и отворил ушите на глухите с една дума, и призовавайки Твоя приятел Лазар, като Бог го възкреси от мъртвите.

Слава, Троичен: Да възпеем Троицата, прославяйки безначалния Отец, и Сина, и Духа на правдата, една единствена Същност, която възпяваме в тройна песен: Свят, Свят, Свят си Ти, Троице.

И сега: Славим Те, Христе, като един от Троицата. Без да се променяш, Ти се въплъти от Девата и си претърпял всичко като човек, Иисусе, но, макар и съединен с нас, Ти не беше отделѐн от природата на Отца.

Песен 8.

Ирмос: О, небе на небесата и води, които сте над небесата, благославяйте, възпявайте Господа, и Го превъзнасяйте през вековете.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Творецът и Владетелят на всички неща, дойде във Витания по милосърдието си, за да възкреси Лазар.

Четири дни мъртъв, вече смърдящ, обвит в гробни пелени, бездиханният пое дъх по Твоя призив, Господи.

Юдейският народ, виждайки мъртвия човек да възкръсва при Твоят глас, Христе, се възпламениха в ярост.

О, юдеи, Светлината свети, но си оставате в тъмнината. Защо не вярвате в Лазаревото възкресение, което е дело на Христос?

Да се радва Сион, и да възпява Животодателя, Който със словото Си възкреси Лазар от гроба.

Небесните войнства и хората на земята Те възпяха, Спасителю мой, когато Ти вдигна Лазар.

Слава: Славословя и възпявам Отца, Сина, и Духа, и с немлъкващ глас викам: Трисветий, слава на Тебе.

И сега: Благославям и се покланям на Тебе, Роденият от Девата, Който никога не се разделяше от престола на Твоята свята слава.

Песен 9.

Ирмос: Той показа сила с мишцата Си (Лук.1:51А); свали силни от престоли и въздигна смирени (Лук.1:52) Бог Израилев. С което ни посети Изток свише (Лук.1:78Б), и да насочи нозете ни в пътя на мира (Лук.1:79Б).

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Да възпява Витания с нас чудото, защото в нея Създателят заплака по закона на природата на плътта. Като възкреси Лазар, Той спря сълзите на Марта и обърна плача на Мария в радост, вдигайки мъртвеца.

За да утвърдиш вярата на хората в Твоето Възкресение, Слове, си извикал Лазар от гроба и като Бог си го възкресил, за да покажеш на народите, че Ти си наистина Бог и човек, който издига храма на Твоето тяло.

Разтърсвайки портите и железните решетки, си изплашил ада с гласа Ти. Адът и смъртта бяха изпълнени със страх, Спасителю, виждайки Лазар, затворникът им, одушевен по думата Ти и възкръснал.

Всички бяха в ужас, като Те видяха, Спасителю, плачейки над мъртвия Лазар и хората казаха: „Виж, колко го е обичал“. Тогава Ти си го повикал, и по Твоята заповед бездиханният стана, като отложи тлението.

Стресоха се портите, счупиха се решетките, разхлабиха се въжетата на мъртвия, когато Христос говори в сила, и ада простена горчиво и извика на глас: „Горко ми! Какъв и откъде е този глас, който оживява мъртвите?“

Стани оттук, послушай гласа, защото Приятелят ти те вика навън. Това е Същият, Който възкресяваше мъртвите някога. Илия, заедно с Елисей възкресяваха мъртвите, но Той говореше и действаше чрез тях.

Възпяваме Твоята непобедима сила, Слове, защото си възкресил от  преизподнята мъртвия с костите и сухожилията му по думата Си, като Създател на всички, както възкреси синът на вдовицата от одъра.

Слава: Троице всесвята, Отче, безначални Боже, събезначални Сине и божествено Слово, Утешителю Благи, Божи Свети Душе, една Светлина на троичното слънце, единосъщно Същество, един Бог и Господи, смили се над света.

И сега: Всичко си направил в премъдрост, Иисусе, и се облече в цялата ми природа от Девата, но винаги оставаш в недрата на Отца; и Ти, като Бог, си изпратил Святия Си Дух на стадото си, затова покрий ни със сянката си.


Вместо „Достойно е“, ирмоса:

Той показа сила с мишцата Си (Лук.1:51А); свали силни от престоли и въздигна смирени (Лук.1:52) Бог Израилев. С което ни посети Изток свише (Лук.1:78Б), и да насочи нозете ни в пътя на мира (Лук.1:79Б).


Трисветое

Четецът: Свети Боже, свети Крепки, свети Безсмъртни, помилвай ни. (3)

Слава на Отца и Сина и Светия Дух и сега и винаги и во веки веков. Амин.

Пресвета Троице помилвай ни. Господи очисти греховете ни, Владико прости беззаконията ни, Свети посети и изцери немощите ни, заради Твоето име. Господи помилуй (3).

Слава на Отца и Сина и Светия Дух и сега и винаги и во веки веков. Амин.

Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята воля както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушения, но ни избави от лукавия.

Свещеникът: Защото Твое е Царството, и силата, и славата…

Народът: Амин!

Кондак, глас 2.
Подобен: Вышних ища:

Радостта на всички, истината, която е Христос, светлината, животът, и възкресението на света се яви на хората на земята, със Своята благост, и бидейки образа на възкресението, на всички дава божествено опрощение.


Господи помилвай (40 пъти). 

Христе Боже, Комуто всяко време и всеки час на небето и на земята се отдава поклонение и слава, Който си дълготърпелив, многомилостив и добросърдечен, праведните обичаш, грешните милваш и всички призоваваш към спасение с обещание на бъдещите блага. Сам Ти, Господи, приеми и нашите молитви в тоя час, напътвай  живота ни към Твоите заповеди, освети нашите души, очисти телата ни, помислите ни изправи, мислите очисти и ни избави от всяка скръб, злини и болести. Огради ни с Твоите свети Ангели, та запазвани и наставлявани от тяхното войнство, да постигнем единство във вярата и познание на Твоята непристъпна слава, защото си благословен во веки веков. Амин.

Господи помилвай (3 пъти) Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин. 

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородица, тебе величаем.

В името Господне, благослови, отче! 

Свещеникът: Боже, бъди милостив към нас и ни благослови. Просветли лицето Си към нас и ни помилвай. 

Хор: Амин.


Свещеникът застава подред пред иконите и чете като апостол, напевно. (Могат да се четат и от богомолците).

Молитва към Пресвета Богородица:

Пресвета Богородице, спаси ни!

Молитвата на монах Павел (+1054)

от манастира Евергѐтида (Благодетелница), Цариград

Нескверна, без никакво петно, нетленна, чиста, пречиста Дево, Богоневесто Владичице! Ти чрез твоето преславно раждане си съединила Бог-Слово с човеците и си събрала отхвърленото естество на нашия род с жителите на небето. Ти си едничка надежда на обезнадеждените и помощ на нападаните, готова застъпница за ония, които се притичват към тебе, и прибежище на всички християни. Не се гнуси от мене грешния, скверния, който със срамни помисли, думи и постъпки направих себе си съвсем негоден и поради лекомислие станах роб на житейските сласти. Но, като майка на човеколюбивия Бог, човеколюбно се смили над мене грешния и разпътния, и приеми моята молба, която ти принасям от нечисти устни. Като си послужиш с твоята майчинска свобода, моли твоя Син и наш Владика и Господ да отвори за мене човеколюбивото сърце на Своята благост и без да гледа на безчислените ми прегрешения да ме обърне към покаяние и да ме направи опитен изпълнител на Своите заповеди. И понеже си милостива, милосърдна, благолюбива, бъди всякога с мене. В настоящия живот ми бъди гореща застъпница и помощница, прогонвай вражеските нападения и ме упътвай към спасение. В часа на смъртта ми пази окаяната ми душа и пропъждай далеко от нея мрачните видения на злите бесове. А в страшния ден на съда ме избави от вечната мъка и ме направи наследник на неизказаната слава на Твоя Син и наш Бог, която и да получа, моя Владичице, Пресвета Богородице, чрез твоето ходатайство и застъпничество, по благодатта и човеколюбието на Единородния твой Син, Господа Бога и Спасителя наш Иисуса Христа. Нему подобава всяка слава, чест и поклонение с безначалния Му Отец и Пресветия и Благия и Животворящ Негов Дух, сега и всякога и во-веков! Амин!


Молитва към Иисус Христос

Слава на Тебе, Боже, слава на Тебе!

От монах Антиох Пандект (+ ок. 635 г.) 

Като отиваме да спим, дай ни, Владико, покой на тялото и душата и ни запази от мрачен греховен сън и от всякакво тъмно и нощно сладострастие. Укроти поривите на страстите, изгаси нажежените стрели на лукавия, които прелъстително се насочват към нас. Уталожи плътските ни възбуждения и приспи всяка наша грешна мисъл за земното и вещественото. Дарувай ни, Боже, бодър ум, целомъдрен помисъл, трезво сърце, сън лек и освободен от сатанински мечтания. Дигни ни във време за молитва, утвърдени в Твоите заповеди и добре да помним Твоите съдби. Дарувай ни да Те славословим цяла нощ и да възпяваме, да благославяме и прославяме пречестното и великолепно Твое име – на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и во веки-веков! Амин!

Към Пресвета Богородица

Преславна Приснодево, майко на Христос Бог, принеси нашата молитва на Твоя Син и наш Бог, за да спаси чрез Тебе нашите души!

Към Господа Иисуса

Молитвата на св. Йоаникий

Упованието ми е Отец, прибежището ми е Син, а покровът ми е Дух Светий – Света Троице, слава на Тебе!

Към Пресвета Богородица

Всичкото си упование на Тебе възлагам, Майко Божия, запази ме под Твоя покров!


Отпуст

Четецът: Слава…, и сега…, Господи, помилуй (3 пъти). Отче, благослови!

Свещеникът: Възкръсналият от мъртвите Христос, истинският наш Бог, по молитвите на Своята пречиста и преблагословена света майка, (името на храмовия светия), на свети Лазар, чиято памет честваме, и на всички светии­ да ни помилва и спаси като благ и човеколюбив.

Хор: Амин.

Свещеникът продължава пред царските двери ектенията:

Да се помолим за благочестивия православен български народ.

Хорът: Господи, помилуй.

За високопреосвещения наш митрополит (името) и за всички наши братя в Христос.

За нашата страна, властите и войнството ѝ.

За тези, които ни мразят и тези, които ни обичат.

За тези, които се смиляват над нас, и тези, които ни служат.

За тези, които са ни помолили нас, недостойните, да се молим за тях.

За избавяне на пленените.

За тези, които пътуват.

За лежащо болните.

За отминалите наши отци, братя и сестри.

И за всяка православна, християнска душа.

За нашите родители (прародители) и за всички починали наши отци, братя и сестри, тук погребани, и православните навсякъде.

Да се помолим и за изобилие на земните плодове.

За ктиторите на този свят храм (обител).

Нека кажем и за себе си също:

Хорът: Господи, помилуй. (3)

Свещеникът: По молитвите на светите наши отци, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилвай ни.

Хорът: Амин.


——————————————————-


УТРИННА СЛУЖБА


След Шестопсалмието, Велика ектения

Бог Господь, на глас 1 

Пс. 117

Стих 1: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни осия, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2: Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3: Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4: Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в очите ни.


Тропар, глас 1:

За да потвърдиш общото възкресение преди Твоите страдания, Ти възкреси Лазар от мъртвите, Христе Боже. Затова подражавайки на децата, носещи символите на победата, викаме към Тебе, Победителя над смъртта: „Осанна във висините, благословен е Идещият в името Господне!“ (3 пъти)


Малка ектения: Възглас: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи седален, глас 1:
Подобен: Камени запечатану:

Ти се смили над сълзите на Марта и Мария, и заповяда да се отмести камъкът от гроба, Христе Боже, и като повика мъртвия, Ти го възкреси; и чрез него, Животодавче, увери света в Своето възкресение. Слава на Твоята сила, Спасителю; слава на Твоята власт; слава на Тебе, Който установи всичко с Твоето слово.

Слава, и сега, същия.


„Благословен си, Господи“, гл. 5

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби! (Пс.118:12)

Съборът на ангелите се удиви, като Те видя сред мъртвите, Спасителю, разрушил силата на смъртта и възкресил със Себе Си Адам, и освободил всички от ада.

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Защо от съчувствие смесвате мирото със сълзи, ученички?“, заговори на мироносиците блестящият в гроба ангел: „Вижте гроба и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба“.

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб, ридаейки, но ангелът застана пред тях и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а кажете на апостолите за възкресението“.

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици, дошли с миро при Твоя гроб, Спасителю ридаеха, когато ангелът ясно се обърна към тях с думите: „Защо смятате Живия за мъртъв? Защото Той като Бог възкръсна от гроба“.

Слава

Да се поклоним на Отца и на Неговия Син, и на Светия Дух – Светата Троица в едно същество, и със серафимите да кажем: свят, свят, свят си, Господи!

И сега

Ти избави Адам от греха и на Ева дари радост вместо печал, Дево, когато роди Животодателя; въплътеният от тебе Бог и Човек отведе към живота отпадналите от него. 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава на Тебе, Боже! (3 пъти)


Малка ектения

Свещеникът: Защото си благ и човеколюбив Бог, и на Тебе слава възнасяме…


Втори седален, глас 5.
Подобен: Собезначальное Слово:

Въпреки, че си източник на премъдрост и предузнание, Ти все пак попита седящите при Марта във Витания: къде сте положили приятеля ми Лазар? Заради него Ти се просълзи, Състрадателни, тогава с Твоя глас възкреси мъртвия от четири дни, като Животодавец и Господ, Човеколюбче милостиви.

Слава, и сега, същия.


Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.


Псалом 50


Канони

Глас 8. От Теофан (вероятно Теофан Изповедник, +817)

Песен 1.

Ирмос: Да възпеем Господ, Който преведе Своя народ през Червено море, защото Той единствен славно се прослави.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

С божествена заповед Ти възкреси мъртвия Лазар, защото си Създател и пазител на живота, Човеколюбче.

Със словото Си Ти възкреси мъртвият от четири дни Лазар, Безсмъртни, и със силата Си разруши тъмното царство на ада.

Ти разкри на всички, Владико, познанието за свръхбожественото Божество, възкресявайки Лазар от мъртвите на четвъртия ден.

Днес Витания предвъзвестява възкресението на животодателя Христос, ликувайки за възкресението на Лазар.


Втори канон, творение на Иоан монах*. Глас 8.

* Вероятно св. Йоан Дамаскин (+749). В друг източник пишеше св. Козма Маюмски (+776), природѐн брат на св. Йоан Дамаскин.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

В началото Ти изведе всяко творение от нищото и знаеш тайните на сърцата; сега като Владика предсказваш на учениците Си успението на Лазар.

Ти, Христе, стана човек, като взе човешката природа от Девата, и като човек попита къде е погребан Лазар, макар че като Бог знаеш къде е положен.

Слава: Уверявайки ни в Твоето Възкресение, Слове, Ти наистина възкреси като от сън приятеля Си, който като мъртвец от четири дни вече вонеше в гроба.

И сега, Богородичен: Войнствата на ангелите и на хората Те възхваляват непрестанно, безмъжна Майко, защото ти носѝ техния Създател като бебе в ръцете си.

Катавасиите са след канона.

Песен 3.

Ирмос: Ти си твърдината на прибягващите при Тебе, Господи, Ти си светлината на помрачените и моят дух Те възпява.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Показвайки двете Твои действия, Ти разкри и двете естества, Спасителю, защото Ти си Бог и Човек.

Въпреки че си море от знание, питаш къде е положен мъртвият, Животодателю, защото искаш да възкресиш лежащия.

Ти се яви изобразим като човек, ходейки от място на място, а изпълваш всичко като неописуем Бог.

С Твоята божествена дума, Христе, Ти вдигна Лазар, затова се моля да вдигнеш и мен, умрелият от множество прегрешения.

Вторият.

Чудотворче Господи, стоейки във Витания при гроба на Лазар, Ти се просълзи според природния закон, потвърждавайки реалността на Твоята плът, която си приел, Иисусе Боже мой.

Веднага престана скръбта на Мария и Марта, Спасителю, показвайки Своята суверенна власт. Защото, както си казал, Ти си възкресението и животът, и  истината, и си Господ на всичко.

Слава: Ти грабна приятеля Си Лазар, обвит в гробни повивки, от тъмния ад, и чрез Твоето всемогъщо слово Ти разби портите на царството на смъртта.

И сега: Като се всели по плът в Девата, Господи, Ти се яви на човеците, давайки им възможност да Те видят с очите си; а нея наистина показа като Богородица и помощница на верните, единствен Човеколюбче.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Седален, глас 4.
Подобен: Удивися Иосиф:

Сестрите на Лазар оплаквайки го заедно застанаха до Христос и, плачейки горко, Му казаха: „Господи, Лазар умря“. И макар като Бог да знаеше мястото на погребението, Той ги попита като човек: „Къде го положихте?“ И като дойде на гроба, Той повика Лазар, който беше мъртъв от четири дни; и той веднага стана и се поклони на Този, Който го възкреси.

Слава, и сега, глас 8. Подобен: Премудрости:

Предузнавайки всичко като Създател, Ти си предупредил учениците във Витания: нашият приятел Лазар днес заспа. И макар да си знаел, попита: къде го положихте? Плачейки като човек, Ти се помоли на Отца; Ти извика от ада този, когото обичаше – четиридневният Лазар, и го възкреси, Господи. Затова Ти викаме: приеми ни, Христе Боже, които дръзваме да Ти принесем хваление, и удостой всички с Твоята слава.


Песен 4.

Ирмос: Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл, разбрах делата Ти и прославих Твоето Божество.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Ти се помоли (на Отца), не защото се нуждаеш от помощ, а за да изпълниш неизказаната тайна; така Ти вдигна мъртвец от четири дни, Всесилни.

Съвечното на Отца Слово, Което и беше разкрито от самото начало като Бог, сега се моли като човек, макар че Той приема молитвите на всички.

Твоят глас, Спасителю, разруши цялата сила на смъртта, а основите на ада се разтресоха от Твоята божествена сила.

Богородичен: Да възпеем Девата, която след раждането остана девица, и като роди Бога Христос, избави света от измамата.

Вторият.

Ти, Христе Създателю, като пастир си изтръгнал наистина изтлелият вече от четири дни човек от свирепия и всеяден вълк, но като всесилен и Господ, така сега си разкрил предварително вселенската слава на Твоето тридневно възкресение. 

Виждайки Те, животе Христе, спътниците на Марта извикаха: „Ако беше тук, Господи – светлина и живот на всички, Лазар нямаше да умре.“ Но тъй като Ти си животът на мъртвите, Човеколюбче, Ти превърна скръбта им в радост.

Слава: Дълбините се боят от Тебе, Господи – източник на живот; всички води са Твои слуги. Портите адови треперят пред Тебе, Христе, и решетките се трошат от Твоята сила, тъй като Лазар възкръсва от мъртвите по Твоя заповед, всесилни Спасителю Човеколюбче.

И сега, Богородичен: Ти си похвала на верните, Безмъжна, ти си защита, ти си и прибежище на християните, стена и пристанище, защото принасяш моленията пред твоя Син, Всенепорочна, и спасяваш от беди тези, които с вяра и любов те знаят като чиста Богородица.


Песен 5.

Ирмос: Защо ме отхвърли от Своето лице, незалязваща Светлина, и външната тъмнина ме покри, окаяния? Но върни ме и направлявай моите пътища към светлината на Твоите заповеди, моля Те.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Като застана при гроба на Лазар, Човеколюбче, Ти го извика и му даде живот, защото Ти си безсмъртния живот на всички човеци, така като Бог ясно предизобрази бъдещото възкресение.

Чудо на чудесата: завързан за краката, Лазар ходеше, защото Христос се показа по-голям от забраняващия и го подкрепи. Всичко се подчинява на Неговото слово, като Му служат като на Бог и Владика.

Ти, Христе, вдигна четиридневния, смърдящ мъртвец Лазар; изправѝ ме умрелият сега от моите грехове и положеният в рова, и тъмната сянка на смъртта, и като добросърдечен ме избави и спаси.

Вторият.

Ти въздаде слава на Отца, защото не си бил богопротивен, когато се молеше; за да увериш присъстващият народ, Дълготърпеливи, и като принесе благодарност на Твоя Отец, с дума вдигна Лазар.

О, Божи глас и божествена сила на Твоята мощ! Чрез нея, Спасителю, си разбил адовите порти на всеядната смърт, но ме изтръгни от моите страсти, както някога Твоят приятел Лазар, умрял от четири дена.

Слава: По молитвите на Лазар, както и на Марта и Мария, удостой ни да видим Твоя кръст и страдания, Господи, и светосната царица на дните – празника на Твоето възкресение, Човеколюбче.

И сега, Богородичен: Понеже имаш майчинско дръзновение към своя Син, Пречиста, не презирай нас и нашите нужди (като твои роднини), молим те, защото тебе единствена те предлагаме за благоприятно умилостивяване пред Владиката за християните.


Оттук започва четверопеснец на свети Козма.

Песен 6.

Ирмос: Ти, Господи, засели Йона в кита като самотник. И мен сега, свързаният с мрежите на врага, ме спаси както него от тлението.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Любовта Те отведе, Господи, при Лазар във Витания, и като Бог Ти го възкреси, въпреки че вече вонеше, и го избави от оковите на ада. (2 пъти)

Марта се отчая, когато видя Лазар вече четири дни мъртъв, но Христос като Бог го възкреси от тление и го върна към живот чрез словото Си.

Вторият, от Иоан монах. Глас същия.

Като истински Бог, Ти знаеше за успението на Лазар, и си го предвъзвестил на Твоите ученици, Владико, и така доказа безграничното действие на Своята божественост. (2 пъти)

Слава: Ти беше ограничен по плът, Неограничени, като дойде във Витания, Ти плака над Лазар като човек; но като Бог по Твоята воля Ти го възкреси на четвъртия ден (след смъртта му).

И сега: същият тропар.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Кондак, глас 2.
Подобен: Вышних ища:

Радостта на всички, истината, която е Христос, светлината, животът, и възкресението на света се яви на хората на земята, със Своята благост, и бидейки образа на възкресението, на всички дава божествено опрощение.

Икос: На учениците, Творецът на всички заяви, казвайки: „Братя и другари, нашият приятел е заспал“. Така предсказа и учи, че знае всичко като Творец на всички неща. „Да идем, все пак, и да видим странно погребение, и ето, плачът на Мария и гробът на Лазар. Защото ще направя чудо там, предвещавайки Кръста, и давайки божествено опрощение на всички.“

Синаксар (краткия от типика)

В този ден, събота преди Цветница, празнуваме възкресението на светия и праведен приятел на Христос, Лазар, който беше четири дни в гроба.

Стихове

Ти скърбиш, Иисусе: знак на смъртната Ти същност.

Твоят приятел съживяваш: знак на божествената сила.

По молитвите на Твоя приятел Лазар, Христе Боже, помилвай ни. Амин.


Синаксар от книжката „Синаксарник“:

Днес празнуваме възкресяването на светия и праведен Христов приятел – четиридневния Лазар. Той бил жител на близкото до Йерусалим селце Витания. Нашият Спасител обичал често да посещава дома на Лазар и бил желан негов Гост. Лазар имал две сестри – Марта и Мария. Иисус обичал Лазар и сестрите му. Случило се, че Лазар тежко заболял. В това време Христос бил някъде отвъд реката Йордан. Марта и Мария пратили съобщение на Христос, че техният брат е болен. Навярно те са се надявали, че Господ веднага ще тръгне за Витания и ще изцери болния. Но Христос тръгнал едва на третия ден. Преди да тръгне, Той казал на учениците Си: „Лазар, нашият приятел, е заспал, но отивам да го събудя“, а после направо им казал: „Лазар умря!“ Когато дошли във Витания, Лазар бил вече от четири дни в гроба. Марта посрещнала Иисус и Му казала: „Господи, ако беше тук, нямаше да умре брат ми. Но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, ще ти даде Бог“. Иисус ѝ рекъл: „Брат ти ще възкръсне; Аз съм възкресението и животът, и който вярва в Мене, и да умре, ще оживее“. След това дошла и Мария, паднала при нозете на Иисус, и казала също: „Господи, да беше тук, нямаше да умре брат ми“. Виждайки скръбта на двете сестри, Иисус се натъжил и се просълзил. Завели Христос при гроба, в който бил погребан Лазар. Господ Иисус казал да вдигнат камъка от вратата на гроба. Разнесло се тежко зловоние от започналото разложение. Иисус вдигнал очи към небето и се помолил на Своя Отец, обърнал се след това към мъртвеца и с висок глас извикал: „Лазаре, излез вън!“ Мъртвецът оживял. Христос заповядал да го развържат от погребалните повивки и Лазар излязъл от гроба за голямо учудване на присъстващите.

Мълвата за станалото чудо мълниеносно се разнесла в близкия град Йерусалим и мнозина дошли, и като видели възкръсналия Лазар, повярвали в Иисус. Това обаче извикало голяма тревога у първосвещениците и фарисеите. Те се побояли да не би целият народ да тръгне подир Иисус и решили да убият Христос и Лазар.

Според древно църковно предание Лазар след възкресяването му се преселил в остров Кипър, където бил впоследствие ръкоположен за епископ и след като поживял още 30 години, починал втори път. Подир много години при византийския император Лъв Мъдри светите му мощи били пренесени в Цариград и положени в храм, наречен на негово име.

Възкресяването на Лазар е убедително доказателство, че Христос е наистина Божи Син, че Той наистина е Възкресението и Животът. Възкресяването на Лазар е залог и уверение и за нашето бъдещо възкресение. Тази мисъл е изразена и в днешния празничен тропар (църковна пасен). „За да ни увериш в общото възкресение, Ти – Христе Боже, преди Твоите страдания си възкресил от мъртвите Лазар...“ По неговите молитви помилуй ни! Амин!


Песен 7.

Ирмос: Еврейските момци дръзновено потъпкаха пламъка на пещта и обърнаха огъня в роса, като пееха: благословен си, Господи Боже, во веки!

Просълзи се като човек, Милостиви, възкреси като Бог лежащия в гроба, а като се освободи от ада, Лазар извика: благословен си, Господи Боже, во веки! (2 пъти)

Излезе обвит в повивки, избягвайки пропаста на ада и тъмнината чрез дума на Владиката, Лазар извика: благословен си, Господи Боже, во веки!

Вторият.

Просълзи се над приятеля Си, Милостиви, прекратил си сълзите на Марта, и чрез доброволните Си страдания, си изтрил всяка сълза от лицата на Твоите люде; благословен си, Боже на нашите отци! (2 пъти)

Слава: Съкровище на живота, Ти си вдигнал мъртвия сякаш спеше, Спасителю, и с дума разкъса утробата на ада, като възкреси пеещия: благословен си, Боже на нашите отци!

И сега: Смърдящият мъртвец, завързан в повивки, си вдигнал, Владико, и мене, вързаният в плена на греховете, вдигни ме за да ти пея: благословен си, Боже на нашите отци!


Песен 8.

Ирмос: Когато зазвучаха музикални инструменти, безчислено множество се поклони на образа в Деир, но трите момци не се подчиниха, Господа възпяваха и славословеха во веки.

Като Пастир си потърсил агнето, изтръгвайки го от страшния вълк погубител, и след като си го обновил от тлението, той Ти пееше: възпявайте Господа и Го превъзнасяйте през всички векове. (2 пъти)

Като човек си потърсил мъртвия в гроба, а като Творец си го възкресил с Твоята царска заповед. Адът се изплаши от него (Лазар) като извика към Тебе: възпявайте Господа и Го превъзнасяйте през всички векове.

Вторият.

Като човек разпита къде е погребан Лазар, а като Бог възкреси четиридневния само с дума, затова Те възпяваме и превъзнасяме през всички векове. (2 пъти)

Слава: На Тебе, Владико, Мария благодарно ти принася миро както подобава, като Те възпява през всички векове. 

И сега: Като човек се молиш на Отца, а като Бог възкресяваш Лазар. Затова, Христе, Те възпяваме во веки.


Песен 9.

Ирмос: Чистата Богородица, която в утробата си зачена божествения огън, без да бъде изгорена, нека почитаме славно, народи, като я величаем с песни.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Виждайки четиридневен мъртвец да се разхожда, хората бяха поразени от от чудото и извикаха към Избавителя: величаеме Те с песни, Боже.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Предварително уверяваш хората в Твоето славно възкресение, Спасителю мой, като освобождаваш от ада мъртвия от четири дена Лазар, затова с песни Те величая.

Вторият.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Почитайки Твоя Отец, Христе, и показвайки, че не Му се противо-поставяш, след като се помоли, с Твоята власт възкреси четиридневния.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Ти си възкресил от гроба четиридневния Лазар, и така го правиш истински свидетел на Твоето Възкресение на третия ден.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух:

Ходиш и плачеш и говориш, Спасителю мой, показвайки действието на Твоята човешка природа; и, разкривайки Твоята божествена природа, възкресяваш Лазар.

Сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Владико, Спасителю мой, Ти неизказано си направил спасението ми чрез свободната Си воля, във всяка от Твоите две природи.


Катавасии на Лазарова събота, гл. 8.

Песен 1

Като мина през морето като по суша и избягна египетската злоба, израилтянинът извика: да възпеем нашия Избавител и Бог.

Песен 3

Творче на небесния свод, Господи и Устроителю на Църквата, Който си цел на желанията ни, опора на верните, утвърди ме с Твоята любов, еднички Човеколюбче.

Песен 4

Ти си моята мощ, Господи, Ти си моята сила, Ти си моята радост, Ти си моят Бог, Който без да напуснеш лоното на Отец посети нашата нищета, затова Ти викам заедно с пророк Авакум: слава на Твоята сила, Човеколюбче.

Песен 5

Защо ме отхвърли от Своето лице, незалязваща Светлина, и външната тъмнина ме покри, окаяния? Но върни ме и направлявай моите пътища към светлината на Твоите заповеди, моля Те!

Песен 6

Очисти ме, Спасителю, защото много са моите беззакония и ме издигни от дълбините на злините, моля. Защото извиках към Тебе, Боже на спасението ми, чуй ме.

Песен 7

Дошлите някога от Юдея във Вавилон момци чрез вярата в Светата Троица потъпкаха пламъка на пещта, като пееха: благословен си, Боже на нашите отци!

Песен 8

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Небесния Цар, Когото възпяват ангелските войнства, хвалете и превъзнасяйте през всички векове.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Честнейшую не пеем.

Песен 9

Глас 8: Чистата Богородица, която в утробата си зачена божествения огън, без да бъде изгорена, нека почитаме славно, народи, като я величаем с песни. (2)

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Виждайки четиридневен мъртвец да се разхожда, хората бяха поразени от от чудото и извикаха към Избавителя: величаеме Те с песни, Боже.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Предварително уверяваш хората в Твоето славно възкресение, Спасителю мой, като освобождаваш от ада мъртвия от четири дена Лазар, затова с песни Те величая.

От втория канон:

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Почитайки Твоя Отец, Христе, и показвайки, че не Му се противопоставяш, след като се помоли, с Твоята власт възкреси четиридневния.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Ти си възкресил от гроба четиридневния Лазар, и така го правиш истински свидетел на Твоето Възкресение на третия ден.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух:

Ходиш и плачеш и говориш, Спасителю мой, показвайки действието на Твоята човешка природа; и, разкривайки Твоята божествена природа, възкресяваш Лазар.

Сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Владико, Спасителю мой, Ти неизказано си направил спасението ми чрез свободната Си воля, във всяка от Твоите две природи.

Песен 9 от Катавасиите: Ние, спасените чрез тебе, чиста Дево, признаваме те, че си наистина Богородица, като те величаем с безплътните ликове.


Малка ектения: Възглас: Защото всички небесни сили Те хвалят…


Свят е Господ, нашия Бог. (2)

Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: защото то е свято! (Пс. 98:5)

Ексапостиларии

Гл. 3: По Твоята дума, Слово Божие, Лазар сега изскача, като се връща в този живот, и с клонки хората Те почитат, Силни; защото накрая ще унищожиш ада с Твоята смърт. (2)

Слава, и сега:

Чрез Лазар, Христос вече те разрушава, смърте, и къде ти е, аде, победата? Плачът на Витания е предаден сега на тебе. Нека всички да Му принесем клонки на победата.


 Хвалитни стихири

Глас 1. Всякое дихание, (Пс. 150)

Всичко що диша да хвали Господа. Хвалете Господа от небесата; Хвалете го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих 1: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. (Пс.149:9) 

Ти си възкресението и животът на човечеството, Христе, дойде при гроба на Лазар и ни показа двете Си същности, Дълготърпеливи; защото от чистата Дева Ти наистина си дошъл като Бог, и като човек. Като човек Ти попита „къде е погребан“, а като Бог с живоносен призив Ти възкреси четиридневния (мъртвец).


Стих 2: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс.150:1)

Ти възкреси от ада Лазар, който беше мъртъв от четири дни, Христе, така преди Твоята смърт, разтърси господството на смъртта, и с този, когото Ти обичаше, предрече освобождението на цялото човечество от тлението. Затова покланяйки се на Твоята всесилна власт, викаме: благословен си, Спасителю, помилвай ни.


Стих 3: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс.150:2)

Марта и Мария към Спасителя казаха: Ако Ти беше тук, Господи, нямаше да умре Лазар. Тогава Христос, Който е възкресението на починалите, възкреси от мъртвите човека, който вече беше мъртъв от четири дни. Затова, всички верни, елате да се поклоним на Този, Който идва в слава, за да спаси душите ни.


Стих 4: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3)

На Твоите ученици, Христе, Ти даде знаменията на Твоето Божество; а сред народа смири Себе Си, като искаше да го скриеш от тях. Затова като предвиждащ Бог, Ти предсказа на апостолите смъртта на Лазар. В присъствието на хората във Витания, сякаш Ти не знаеше като човек, Ти се опитваше да научиш гроба на Твоя приятел. Но когато той, който беше умрял четири дни, беше възкресен от Тебе, той показа Твоята божествена сила. Всесилни Господи, слава на Тебе.


Стих 5: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс.150:4)

Глас 4: Ти възкреси приятеля си, който беше мъртъв от четири дни, Христе, и сложи край на плача на Марта и Мария; така показа на всички, че Ти си Този, Който върши всичко чрез Твоята божествена сила, по собствена воля. Херувимите непрестанно викат към Тебе: „Осана във висините. Благословен си Ти, Който си Бог над всички. Слава на Тебе.“


Стих 6: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс.150:5-6)

Марта извика към Мария: „Учителят е тук и те вика“. И тя отиде бързо, където беше Господ. И като Те видя, тя се разплака, коленичи, и се поклони, като целуваше пречистите Ти нозе, каза: „Господи, ако беше тук, брат ни нямаше да умре“.


Стих 7: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

Четири дни след като умря, Ти вдигна Лазар във Витания. Щом дойде до гроба, гласът Ти стана живот за мъртвия, и ада, стенейки от страх, го освободи. Велико беше чудото! Многомилостиви Господи, слава на Тебе.


Стих 8: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)

Господи, както каза на Марта: „Аз съм Възкресението“, така изпълни думата Си с действие, като призова Лазар от ада. И мене, Човеколюбче, който съм мъртъв от страстите, като състрадателен, ме възкреси, моля Те.

Слава, глас 2:

Велико и преславно чудо се извърши днес, защото от гроба Христос извика мъртвец от четири дни и го възкреси, и го нарече свой приятел. Нека Го славословим, защото е изключително славен, та по молитвите на праведния Лазар, да спаси душите ни.


И сега, по гласа на славата: Преблагословена си, Богородице Дево, защото чрез Въплътения от тебе адът беше пленен, Адам беше извикан отново, клетвата – премахната, Ева – освободена, смъртта – умъртвена, а ние оживяхме; затова възкликваме и пеем: благословен си Христе, Боже наш, Който така си благоволил, слава на Тебе!


Велико славословие


Възкресен тропар

Днес стана спасението на света – нека възпеем Възкръсналия от гроба и Началника на нашия живот, защото Той, като унищожи смъртта чрез смъртта Си, даде ни победа и велика милост.


———————————


НА ЗЛАТОУСТОВАТА ЛИТУРГИЯ


Вместо Трисветое пеем: Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся, аллилуиа.

Вие, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте. Алилуия.


Причастен: Из устата на младенци и кърмачета Ти си стъкмил похвала. Алилуйя, три пъти. (Пс. 8:3А)

No comments:

Post a Comment