Monday, 5 September 2022

Рождество Богородично

РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО


ВЕЧЕРНА


След псалом 103, първа статия на първа катизма.

Господи, воззвах (Пс. 140), глас 6:

От св. патр. Сергий

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!


Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс. 129:1-2А)

Днес Бог, Който почива на духовни престоли, подготви за Себе Си свят престол на земята; Този, Който утвърди небесата с мъдрост, устрои одушевено Небе по Своето човеколюбие, защото от безплодния корен Той ни даде да израсте живоносно растение – Своята майка. Господи Боже на чудесата и на безнадеждните надежда, слава на Тебе!


Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс.129:2Б)

Това е денят Господен, радвайте се, народи, защото дворецът на Светлината и книгата на Живото Слово излезе от утробата и се ражда тази, която е като Двер, обърната на изток, която очаква влизането на Великия Първовещеник, те е единствената и въвежда във вселената единствения Христос за спасение на нашите души.


Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3-4А) - стихирата отдолу

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс.129:5)

Макар и по божествена воля светлите безплодни жени да заченаха, то Мария богоприлично просия повече от всички родени, защото самата тя, раждайки се чудно от бездетна майка, роди свръхестествено по плът Бога на всички от безсеменна утроба; единствената врата на Единородния Син Божи, през която минавайки, Той я запази заключена и устройвайки всичко мъдро, както Сам знае, стори спасение за всички човеци. (Два пъти)


От монах Стефан Светоградец (Йерусалимски)

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6-7А) - стихирата отдолу

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Днес безплодните врати се отварят и идва девствената божествена Двер; днес благодатта* започва да ражда плод, явявайки на света Божията майка, чрез която земното с небесното се съединява за спасението на нашите души. (Два пъти)

* Благодат - църковнославянски превод на древноеврейското име Анна.

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Днес се проповядва всемирната радост, днес задухаха ветрове, предвестници на спасението; прекратява се безплодието на нашето естество, защото безплодната се оказва майка на тази, която остава девица и след раждането на Създателя. От нея Този, Който е Бог по естество, приема чуждото на Себе Си и чрез плътта извършва спасението на заблудените – Христос Човеколюбецът и Изкупителят на нашите души.


Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. (Пс. 116:2)

Днес неплодната Анна ражда Божията девойка, предизбрана от всички родове за жилище на Царя на всички и Твореца, Христос Бога, за изпълнение на Божествения промисъл, чрез който ние, родените на земята, бяхме възсъздадени и обновени от тление за безкраен живот.

Слава и сегапървата стихира


Вход с кадилница. Свете Тихий:

Творение на Св. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бога – Отец, Син и Свети Дух; Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.


Прокимен на деня


Четива, стр. 31-32

Четиво из книга Битие 28:10-17

Иаков излезе от Вирсавия и отиде в Харан, и стигна до едно място, дето остана да пренощува, защото слънцето бе залязло. И взе един от камъните на онова място, подложи си го за възглавница и легна на онова място. И видя сън: ето, стълба изправена на земята, а върхът й стига до небето, и Ангели Божии се качват и слизат по нея. И ето, Господ стои отгоре на нея и говори: Аз съм Господ, Бог на твоя отец Авраама, и Бог на Исаака; (не бой се). Земята, на която лежиш, ще я дам на тебе и на потомството ти; и потомството ти ще бъде като земния пясък; и ще се разпростреш към морето и към изток, към север и към юг; и ще бъдат благословени в тебе и в твоето семе всички земни племена; и ето, Аз съм с тебе, и ще те запазя навред, където и да отидеш; и ще те върна пак в тая земя, защото няма да те оставя, докле не изпълня онова, което съм ти казал. Иаков се събуди от съня си и рече: наистина Господ е на това място, аз пък не знаех! И уплаши се и рече: колко е страшно това място! Това не е нищо друго, освен дом Божий, това са врата небесни.


Четиво из пророчествата на Йезекиил 43:27-44:4

Така казва Господ: След като се свършат тия дни, в осмия ден и по-нататък, свещениците ще принасят върху жертвеника вашите всесъжения и благодарствени жертви; и Аз ще бъда милостив към вас, казва Господ Бог. И доведе ме назад при външните врата на светилището, обърнати към изток, и те бяха затворени. И каза ми Господ: тия врата ще стоят затворени, не ще се отворят, и никой човек не ще влезе през тях, защото Господ, Бог Израилев, влезе през тях, и те ще стоят затворени. Колкото за княза, той, като княз, ще седне в тях, за да яде хляб пред Господа; ще влезе през притвора на тия врата и през там ще излезе. После ме поведе през северните врата пред лицето на храма, и аз видях, и ето, славата Господня изпълняше дома Господен, и паднах ничком.


Четиво из Притчи Соломонови 9:1-11

Премъдростта си съгради дом, издяла седемте му стълба, закла жертва, размеси виното си и приготви трапезата си; проводи слугите си да възвестят от градските височини: „който е неразумен, да свърне тука!“ И на малоумните тя каза: „дойдете, яжте хляба ми и пийте виното, което съм размесила; оставете неразумието, и ще живеете; ходете по пътя на разума.“ Който поучава кощунника, ще си спечели безславие, и който изобличава нечестивеца – петно. Не изобличавай кощунника, за да те не намрази; изобличавай мъдрия, и той ще те обикне, дай съвет на мъдрия, и той ще бъде още по-мъдър; научи праведния, и той повече ще напредне в знание. Начало на мъдростта е страхът Господен, и познаването Светаго е разум; защото чрез мене ще ти се умножат дните, и ще ти се прибавят години живот.


Сугуба ектения


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения


На литията: стихири глас 1, 

самогласни от монах Стефан светоградец (Йерусалимски)

Днес стана началото на нашето спасение, народи, защото ето – яви се предопределената от древни родове майка и Дева и вместилище Божие, раждайки се от неплодната; цвете е цъфнало от Йесей и от корена му е израснал клон (Ис.11:1). Да се радва праотецът Адам, и Ева да се весели с радост, защото ето – създадената от реброто Адамово ясно облажава своята дъщеря и внучка и казва: „Роди се моето избавление, заради което ще се освободя от адските окови!“ Да се радва и Давид, свирейки на гусла и да благославя Бога, защото ето – Девата излиза от безплодната утроба за спасението на нашите души.

Глас 2: Дойдете, всички любители на девството и ревнители на чистотата, дойдете и приветствайте с любов похвалата на девството, течащия от твърда скала извор на живота и от бездетната – къпината на невеществения Огън, Който очиства и просвещава нашите души.

От св. патр. Анатолий: Какъв е този празничен шум? Йоаким и Анна тайнствено тържествуват, казвайки: радвайте се с нас днес, Адаме и Ево, които в древност с престъплението си затворихте рая, защото на нас се дари благословен плод – Божията девойка Мария, която отваря входа му за всички.

Днес предсказаната Царица на всички, Божието жилище, излезе от неплодната утроба на славната Анна, божествен съсъд на вечното Същество, чрез която бе стъпкан безсрамният ад и майката на всички родове, Ева се въвежда в неизменния живот. Нея достойно да призовем: благословена си ти между жените и благословен е Плодът на твоята утроба! (Лук. 1:42)


Слава, и сега, глас 8, от патр. Сергий: В знаменития ден на нашия празник да засвирим на духовна лира, защото от Давидовото семе днес се ражда майката на Живота, която разпръсва тъмнината, обновява Адам и призовава Ева към спасение, изворът на нетлението, прекратяването на тлението. Заради нея ние се обожихме и бяхме избавени от смъртта, затова нека заедно с Гавриил да я призовем, верни: радвай се, Благодатна, Господ е с тебе, Който чрез тебе ни дарува велика милост.


Ектения на петохлебието


Стиховни стихири, глас 4, самогласни: от патр. Герман:

Радостта на целия свят засия за нас от праведните Йоаким и Анна – всевъзпяваната Дева, която заради преголямата си чистота става одушевен храм Божи и се явява наистина единствена Богородица; по нейните молитви, Христе Боже, изпрати мир на света, а за душите ни велика милост.


Стих: Чуй, дъще, и виж, наклони ухо и забрави твоя народ и дома на баща си. И силно ще пожелае Царят твоята красота. (Пс.44:11-12А) 

По ангелското предсказание днес от праведните Йоаким и Анна произлезе плод пречист – Девата, небе и престол на Бога, вместилище на чистотата, възвестяваща радост за целия свят, застъпница за нашия живот, отмяна на проклятието и даруване на благословения. Затова в деня на твоето рождение, о Дево Богопризована, изпроси мир за света и за душите ни велика милост.

По предсказание на ангела днес Богородица идва при нас като пречист плод на праведните Йоаким и Анна, като небе и Божи престол и като вместилище на чистотата, за да възвести радост на целия свят, като застъпница на нашия живот, която отстранява проклятието и подава благословения. Затова на твоя рожден ден, Дево призована от Бог, изпроси мир за света и за душите ни велика милост.


Стих: Най-богатите от народа ще умоляват лицето Ти. (Пс.44:13Б)

Безплодната бездетна Анна днес радостно да пляска с ръце, всичко земно да сияе, царете да танцуват, свещениците да се веселят за благословението и целият свят да празнува, защото ето, царицата и непорочната Невеста на Отца произраства от корена Йесеев. Жените вече няма да раждат децата в мъки, защото радост разцъфтя и Животът на всички човеци се посели в света. Вече не ще връщат даровете на Йоаким, защото риданието на Анна се превърна в радост казвайки: радвай се с мен, цял избран Израилю, защото ето, Господ ми даде одушевения дворец на Своята божествена слава за общо веселие и радост, и за спасение на нашите души.


Слава и сега, глас 8, от патр. Сергий: Дойдете, всички верни, да бързаме към Девата, защото се ражда тази, която още преди зачатието е предвидяна от Бога за наша майка, съсъд на девството, Ааронов прораснал жезъл от корена Йесеев, от пророците възвестена и разцъфнал цвят на праведните Йоаким и Анна. Ето, тя се ражда и с нея светът се обновява; тя се ражда и в своето благолепие Църквата се украсява; тя е свят храм, вместилище на Божеството, девствен съсъд, царски чертог, в който се извърши преславното тайнство на неизказаното съединение на съчеталите се в Христа естества; като Му се покланяме, ние възпяваме раждането на Всенепорочната Дева.


Песен на Симеон Богоприемец

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропар на празника, глас 4:

Твоето рождество, Богородице Дево, радост възвести на цялата вселена, защото от тебе изгря Слънцето на правдата, Христос Бог наш и, като унищожи клетвата, даде благословение, а като обезсили смъртта, дарува ни вечен живот. (3)


——————————————————————————————-


НА УТРИННАТА.

 

Бог Господь, гл. 4:

Пс. 117

Стих 1: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2: Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3: Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4: Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в очите ни.


Тропар, 3 пъти

Твоето рождество, Богородице Дево, радост възвести на цялата вселена, защото от тебе изгря Слънцето на правдата, Христос Бог наш и, като унищожи клетвата, даде благословение, а като обезсили смъртта, дарува ни вечен живот.


Малка ектения: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи седален, гл. 4, по Удивися Иосиф:

Извикай, Давиде, и обяви, с каква клетва ти се закле Бог? На мен се закле като каза и изпълни дори: от плода на утробата ми ще се роди Девица, родителка на Христос, новият Адам, Царят на моят престол: и царува днес имайки неподвижно царство. Неплодната ражда Богородицата, и кърмителката на нашия живот.

Слава, и сега, същия:


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…

Втори седален, гл. 4, по Удивися Иосиф:

От Иесеевият корен и от чреслата Давидови, днес ни се ражда Божието дете Мариам, всичко живо се радва и се обновява. Радвайте се заедно небе и земя, възхвалявайте я езичници на своя отечески език: Йоаким се весели и Анна тържествува, като казват: неплодната ражда Богородицата и кърмителката на нашия живот.

Слава, и сега, същия:


Полиелей и величания (К., стр. 67)

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих родителей, и всеславное славим рождество Твое.


Малка ектения


Седален след полиелея, гл. 8, по Повеленное тайно:

Да се радва небето и земята да се весели, защото Божието небе на земята се роди, същата Богоневеста от обещанията. Неплодната кърми детенцето Мария, и се радва за раждането Иоаким, като казва: роди ми се жезъл, от който ще произлезе цветът Христос, от Давидов корен. Истинско преславно чудо.

Слава, и сега:

Обнови се Адаме, радвай се Ево, весели се Давиде, наслаждавай се Ано: защото майката на твоя Творец се ражда преславно. Ликува обновяващата се цяла земя, и се радва облечената в дреха. Всеки народ ликувайки да пее на Мария: блажен е домът Давидов, защото храни кърмителката на нашия живот.


Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И сега: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.


Прокимен, гл. 4, Пс. 44: Ще направя да се помни Твоето име от рода в род. (44:18) 2 пъти

Стих: Из сърцето ми се изля блага дума; аз говоря: моята песен е за Царя. (44:1)

Ще направя да се помни Твоето име от рода в род.


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3)

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според евангелист Лука.

Дяконът: Да внимаваме!

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!Евангелие от Лука (1:39-49, 56)

В ония дни стана Мариам, и отиде набързо в планинската страна, в град Иудин, и влезе в дома Захариев и поздрави Елисавета. Когато Елисавета чу поздрава Мариин, проигра младенецът в утробата ѝ; и Елисавета се изпълни с Духа Светаго, извика с висок глас и рече: благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба! И откъде ми е това – да дойде при мене майката на моя Господ? Защото, щом гласът на твоя поздрав достигна до ушите ми, проигра младенецът радостно в утробата ми. И блажена е, която е повярвала, понеже ще се сбъдне казаното ѝ от Господа. 

И рече Мариам: душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой, задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове; задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му. 

И остана Мариам с нея около три месеца, и се върна у дома си.


50 Псалом (чете се)


Слава: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.


Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.

Стихирата на празника*, гл. 6:

Това е Господен ден – радвайте се, люде, защото ето, палатът на Светлината, и книгата на животворящето Слово от утроба се роди, и от изток се роди вратата, като очаква влизането на самия велик Светител, и която единствена въвежда Христа във вселената за спасение на нашите души.

* гръцката е различна


Литийна молитва (дяконът)


Канони 

Два канона – първият от преп. Йоан Дамаскин, глас 2, и вторият – от преп. Андрей Критски, глас 8.


Песен 1

Ирмос: Дойдете, люде, да пеем песен на Христа Бога, Който раздели морето и ръководи народа, когото изведе от египетското робство, защото се прослави.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Дойдете, верни, радвайки се в божествения Дух, да почетем с песнопения тази, която днес произлезе от неплодната* за спасение на човеците, Приснодевата девойка.

*Анна

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се, чиста Майко и рабиньо на Христос Бога, ходатайко на древното блаженство за човешкия род; тебе всички достойно с песни славим.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Днес се ражда мостът на живота, който човеците намериха да ги изведе от адското падение, и с песни славят Христос, Подателят на живот.

Вторият

Ирмос: Този, Който съкрушава в битки с мишцата Си и преведе Израиля през Червено море, възпяваме като наш Бог Избавител, защото се прослави.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Да ликува всяка твар и Давид да се весели, задето от неговото коляно и от семето му произлезе жезъл, принасящ Цвят Господа, Твореца на всичко.

*** Следващите три тропара ги няма на гръцки.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Най-святата сред светиите в светото светилище като детенце се въдворява, за да се храни от ангелска ръка; нека всички с вяра да празнуваме рождението ѝ.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Нераждащата от безплодие Анна не е бездетна за Бога, защото е определена от всички родове за майка на чистата Дева; така Създателят произрасна в образ на раб.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Тебе, кротката агница, от която утроба се приведе в нашето естество бебето агне Христос и която се роди от Анна, ние всички с песни те почитаме.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Троичен: Славя Тримата безначални, възпявам Тримата Святи, проповядвам Тримата равновечни в едно Същество, защото в Отца, Сина и Духа се славослови Единия Бог.

Сега и винаги и во веки веков. Амин.

Богородичен: Кой е виждал Дете от баща безсеменно, а с мляко кърмено? Или къде е виждана майка девица? Но и двете са свръхразумна истина в тебе, чиста Богородителко!


Песен 3

Ирмос: Утвърди ни в Тебе, Господи, Който на дървото умъртви греха и всели Твоя страх в сърцата на нас, които Те възпяваме.

Свети Йоакиме и Анно, молете Бога за нас.

Като живяхте непорочно за Бога, заченахте спасението на всички, богомъдри родители на родилата нашия Създател и Бог.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Господ, Изворът на живот за всички, от неплодната произведе Девата, в която благоволи да се всели, и след раждането Си, я запази девствена.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Плодът на Анна, Мария, която роди живоносния Грозд, нека днес възпеем като Богородица, закрилница и помощница на всички.

Втори

Ирмос: Утвърди се моето сърце в Господа, въздигна се рогът (силата) ми в моя Бог, отвори се широко устата ми срещу моите врагове, развеселих се за спасението от Тебе.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Възпитана си в Светая Светих, пречиста Дево Богородице, станала си по-възвишена от всички създания, раждайки по плът Създателя.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Благословена е утробата ти, целомъдрена Анно, защото от тебе израсна плодът на девството: тази, която роди безсеменно Хранителя на творението и Изкупителя Иисус.

*** Следващите два тропара ги няма на гръцки.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Тебе, Дево, която днес се роди от Анна, цялото творение те облажава като жезъл от Йесеевия корен, от който израстна пречистият цвят – Христос.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Твоят Син, Богородице чиста, те яви по-висша от всички твари, величае твоето раждане от Анна и днес всички весели.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Троичен: На Тебе се покланяме, Отче, безначален по същество; възпяваме Твоя безлетен Син, и почитаме Твоя съвечен Дух; като един Бог в три естества.

И сега и винаги и во веки веков, амин.

Богородичен: Раждайки Подателя на светлината и Началника на човешкия живот, чиста Богородице, ти се яви като съкровище на нашия живот и врата на непристъпната Светлина.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Ти си нашият Бог и на Тебе слава възнасяме…


Седален (славянски), глас 4: По Удивися Йосиф

Девицата Мария и истинската Богородица като светъл облак днес възсия за нас и излиза от праведните (си родители) за наша слава. Адам вече не е осъден и Ева се освободи от веригите, затова зовем, викайки с дръзновение към единствената Чиста: твоето рождение възвестява радост за цялата вселена.

Слава, и сега, същият.


Песен 4

Ирмос: Чух, Господи вестта за Твоя промисъл и Те прославих, единствен Човеколюбче.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Възпяваме Те, Господи, че дари на всички верни спасително пристанище – тази, която Те роди.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Тебе, Богоневесто, Христос яви като похвала и сила за всички, които с вяра възпяваме твоето тайнство.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Непознала брак Владичице, всички ние, избавяни от съгрешенията чрез Твоите молитви, благоразумно те облажаваме.

Вторият (напълно различен от гръцкия)

Ирмос: Пророк Авакум с духовните си очи предвиди Твоето пришествие, Господи, затова и викаше: от юг ще дойде Бог (Авак. 3:3). Слава на Твоята сила, слава на Твоето снизхождение!

Пресвета Богородице, спаси ни.

Патриарх Яков, предвидил ясно величията на Твоето домостроителство, Спасителю, зовеше чрез Духа, тайнствено говорейки на Юда: „От моя клон израсна ти, сине мой!“, възвестявайки Те като Бог от Девата. (По Битие 49:10)

Пресвета Богородице, спаси ни.

Сега жезълът Ааронов израсна от корена Давидов, сега чистата Дева се ражда и ликуват небето и земята, и всички племена на народите, и Анна и Йоаким тайнствено.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Да се весели сега небето, да се радва и земята, да ликуват Йоаким и Давид: единият – като родител на тебе, наистина родилата Бога, а другият – като твой праотец, проповядвал твоето величие, Чиста.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Днес с тебе се радва цялата вселена, богомъдра Анно, защото от тебе разцъфтя майката на нейния Избавител, жезълът на силата, процъфтял от корена Давидов, донасящ ни цвета Христос.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Троичен: Славя безначалния Бог: Отца, и Сина, и Светия Дух, единосъщната, несътворена Троица, пред Която серафимите стоят в благоговение, викайки: свят, свят, свят си, Боже!

И сега и винаги и во веки веков, амин.

Богородичен: Напълно безначалното Начало (Този, Който е дал начало на света) от тебе получава началото си по плът във времето, Богородителко, и пребъдва като Слово, събезначално на Отца и съвечно на Духа, съхранявайки божественото достойнство.

Песен 5

Ирмос: Ти разпръсна мъгливата сянка на (пророческите) загадки и озари сърцата на вярващите, чрез истинското им изпълнение в божията девойка, а нас води, Христе, с Твоята светлина.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Да възпеем, хора, виновницата за това, че Виновникът за всичко стана човек като нас, тази, чийто образ пророците с радост се удостоиха да видят и да получат сигурно спасение чрез нея.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Издънката на изсъхналия жезъл разкри избрания свещеник на Израил и сега всеславното раждане от безплодната преславно умножава блясъка на родителите.

Вторият

Ирмос: Господи Боже наш, дай ни мир; Господи Боже наш, придобий ни за Себе Си; Господи, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Пречисто е Твоето рождество, Дево непорочна, неизказано е и зачатието и раждането от тебе, Невесто непознала брак, защото Бог се роди, обличайки се изцяло в мен.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Нека днес се веселят ангелските чинове, да ликуват потомците на Адам, защото се роди жезълът, от който израсна Цветът – Христос, единственият наш Избавител.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Днес Ева се избави от осъждането, избави се и Адам от древното проклятие при твоето рождение, защото чрез тебе се избавихме от тлението.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Слава на Тебе, Който днес прослави безплодната, защото тя родила по обещанието вечно цъфтящия жезъл, от който израсна Христос, Цвета на нашия живот.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Троичен: Слава на Тебе, Отче светий, Боже нероден! Слава на Тебе, Сине надвременен! Слава на Тебе, Душе Божествен и съпрестолен, Който изхождаш от Отца и в Сина пребъдваш!

И сега и винаги и во веки веков, амин.

Богородичен: Твоята утроба понесе Слънцето като на одър; чистотата ти остана както преди невредима, Дево, защото Слънцето–Христос излезе от тебе, като Жених от чертог.


Песен 6

Ирмос: Йона от кита извика към Господа: моля се, изведи ме от адската дълбина, та с хвалебен глас и с дух на истина да Ти принеса жертва, като на Избавител!

Пресвета Богородице, спаси ни.

В скръбта на безплодието богомъдрите родители на Богомайката викаха към Господа и я родиха за всички родове, за общо спасение и похвала.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Богомъдрите родители на Богомайката приеха достоен за Бога небесен дар – колесницата, превъзхождаща самите херувими, родителката на Създателя и Словото.

Друг

Ирмос: Житейските бурни вълни ме носят като морски води, Човеколюбче, но както изведе Иона от кита, така изведи от тлението моя живот, добросърдечни Господи!

Пресвета Богородице, спаси ни.

Твоите целомъдрени родители, Пречиста, въдвориха в храма на Господа, тебе – най-святата от всички светии, за да се възпитаваш в благоговение и да се подготвиш за Негова майка.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Неплодни жени и майки, ликувайте, дерзайте и тържествувайте, бездетни, защото бездетната и неплодната ражда Богородица, която ще избави Ева от болките на раждането и Адам от проклятието.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Чувам Давид, който ти пее: „След тебе ще доведат девици, ще ги доведат в храма на Царя!“ Заедно с тях и аз те възпявам като Царска дъщеря.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Възпяваме святото твое рождество, почитаме и безсеменното зачатие у тебе, Невесто Богоизбрана и Дево; а с нас те славят ангелските чинове и светите души.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Троичен: В тебе, Чиста, тайната на Троицата се възпява и прославя, защото Отец благоволи – и Словото в тебе се всели, а Божественият Дух те осени.

И сега и винаги и во веки веков, амин.

Богородичен: Ти се превърна в златна кадилница, Богородителко пречиста, защото Огън се всели в твоята утроба – Словото от Духът Свети и стана видимо в човешки образ.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Цар на мира и Спасител на нашите души, и на Тебе слава въздаваме…


Кондак, глас 4, от Роман Сладкопевец: Иоаким и Анна чрез твоето свето рождество се освободиха от упрека на бездетството, а Адам и Ева от тлението на смъртта. Празнуват го и твоите люде, освободени от вината на прегрешенията, и ти пеят: неплодната ражда Богородица и кърмачката на живота ни.

Икос: Молитвата и въздишката на Иоаким и Анна за тяхното безплодие се оказаха благоприятни пред Бога, и покара плод живоносен за света. Той на планината молитви редеше, тя в градината срама носеше, но с радост неплодната ражда Богородицата и кърмителката на нашия живот.

В осмия ден на септември празнуваме Рождеството на пресветата владичица наша Богородица и винаги дева Мария. По нейните молитви, Господи, спаси и ни помилвай. Амин.


Песен 7

Ирмос: Неопалимата къпина на планината и покритата с роса халдейска пещ ясно те предизобразиха, Богоневесто, защото ти неопалимо прие Божествения невеществен Огън във веществената си утроба; затова ние пеем на Родения от тебе: благословен си, Боже, на нашите отци!

Пресвета Богородице, спаси ни.

Някога законодателят Мойсей не бе допуснат до постигане на твоето велико тайнство, всесвята Дево, чрез веществени явления, но чрез символи бе вразумяван да не мисли по земно; затова, удивен от чудото, той зовеше: благословен си, Боже, на нашите отци!

Пресвета Богородице, спаси ни.

Като гора и двер небесна и духовна стълба Те предвъзвести божественият хор, защото от Тебе не с човешки ръце се отсече Камък и през тази Двер премина Господ, Бог на чудесата и на нашите отци.

Друг

Ирмос: Халдейската пещ, разпалвана от огъня, се оросяваше от Духа по Божи промисъл, а юношите пееха: благословен си, Боже, на нашите отци!

Пресвета Богородице, спаси ни.

Празнуваме и с вяра се покланяме, Пречиста, на твоето свето рождество и възпяваме твоя Син, чрез Когото се избавихме от древното Адамово осъждане.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Сега Анна се весели и хвалейки се вика: аз, неплодната, родих Божията майка, заради която осъждането на Ева се отменя и се премахва скръбта от раждането с мъки.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Адам е освободен и Ева ликува, и в Духа зоват към тебе, Богородице: чрез тебе се избавихме от първородното проклятие с явяването на Христа.

Пресвета Богородице, спаси ни.

О, утробо, вместила Божието селение! О, утробо, носила по-широката от небесата, светият престол, свещения духовен кивот!

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Троичен: Да прославим Отца, Сина и Духа, Всесвятата Троица в единството на Божеството, неразделна, несътворена, съвечна, и единосъщна.

И сега и винаги и во веки веков, амин.

Богородичен: Ти единствена преславно роди Бога, Дево; ти обнови естеството с твоето рождество, Марийо; ти избави Ева от първородителското проклятие, Богородителко пречиста.


Песен 8

Ирмос: Някога, на юношите в пещта ти предизобрази Своята майка. Господи, и този образ ги спасяваше от огъня, в който те стъпваха, но не изгаряха. Нея – явилата се чрез Тебе до краищата на земята днес възпяваме и превъзнасяме във всички векове.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Сега се явява предопределената скиния на нашето примирение с Бога, за да ни роди Словото, обличащо се във веществена плът; възпяваме Го, получили чрез Него битие от небитие и Го превъзнасяме във всички векове.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Прекратяването на безплодието прекрати и безплодието на света в доброто и показа явно чудо – дошлия при смъртните Христос. Възпяваме Го, получили чрез Него битие от небитие и Го превъзнасяме във всички векове.

Друг

Ирмос: Ти, Който покриваш с води Своите горни чертози, полагаш пясък за граница на морето и всичко държиш! Тебе възпява слънцето, Тебе слави луната, Тебе принася песен цялото творение, като на Творец во веки!

Пресвета Богородице, спаси ни.

Ти стори необикновено нещо с безплодната утроба на Анна, която развърза, за да ѝ дадеш плод! Ти – Боже светий, Ти – Сине на Девата, Ти прие плът от нея, вечно цъфтящата Дева и Богородица.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Ти, Който затваряш бездната и я отваряш, повдигаш водата в облаци и даваш дъжд, Господи, Ти Същият даде от безплодния корен да разцъфти пречист плод и Анна да роди Богородица.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Създателю на нашите мисли и Насадителю на нашите души, Ти показа безплодната земя доброплодна и направи сухата преди нива раждаща и плодоносна – светата Анна, от която да израсне пречистият плод – Богородица.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Дойдете всички да видим как от малък чертог се ражда сега градът Божий – тази, чиято утробна двер ще познае раждане, но не и брачно общение, защото Сам Създателят ще мине по този чуден път.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Троичен: О, свръх-същностна Троице, събезначална Единице! Тебе възпяват и пред Тебе треперят ангелските множества, небето и земята; бездните се ужасяват, човеците благославят, огънят рабски служи и цялото творение Ти се подчинява със страх, Троице Свята.

И сега и винаги и во веки веков, амин.

Богородичен: О, какво известие: Бог стана Син на жена! И раждането е безсеменно, майката е без мъж и Роденото е Бог! О, видение, хвърлящо в трепет! О, чудно девствено зачатие! О, неизказано рождество! Наистина всичко това надвишава ума и съзерцанието!


Катавасии на св. Кръст: Крест начертав Мойсей, гл.8

1. Кръст начерта с жезъла си Моисей и пряко пресече Червеното (море) за вървящия пеша израилски народ, а когато го простря обратно над фараоновите колесници и очерта нашир, съедини водата – непобедимото оръжие; затова нека пеем на Христос, нашия Бог, защото се прослави.

3. Жезълът се възприема като предобраз на тайни, защото чрез разцъфването му се посочвал свещеникът, а за Църквата, безплодна преди, сега разцъфна дървото на Кръста за нейна сила и утвърждаване.

4. Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл, разбрах Твоите дела и прославих Твоето божество.

5. О, преблажено дърво, на което беше разпънат Христос, Царят и Господ, и чрез което онзи, който чрез дървото измами (Адам и Ева), се провали, като се излъга за Тебе, прикования по плът Бог, Който даряваш мир на душите ни.

6. В утробата на водния звяр Йона разпери ръцете си във вид на кръст и ясно предизобрази спасителните страдания; после, като излезе на третия ден, изобрази свръхестественото възкресение на прикования по плът Христос Бог, Който с тридневното Си възкресение просвети света.

7. Изпълнената със заплахи и богоомразни хули безумна заповед на злочестивия тиранин разтревожи народите, но нито зверската ярост, ни пояждащият огън уплашиха тримата младежи, които сред огъня, при действието на росоносния дух, пееха: благословен си, Боже, всевъзпяван от отците ни и от нас.

8Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благословете Създателя Бог Отец, момчета, които по число сте равни с Троицата, хвалете снизходилото Слово, Което преобразува огъня в роса, и превъзнасяйте во веки Всесветия Дух, Който дава живот на всички.


Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Не пеем Честнейшую, а припева на празника:

Величай, душо моя, преславното рождество на Божията майка.

Песен 9. Ирмос: глас 2

Преди да изгрее слънцето, при нас дойде в плът Бога, като от утробата девическа неизказано се въплъти. Затова тебе, благословената и всечистата, като Богородица величаем.

Пресвета Богородице, спаси ни!

(Бог) На непокорните люде от камъка източи вода, на добропослушните народи дарува от неплодна утроба плод за наше веселие, тебе, Богомайката пречиста, която достойно величаем.

Пресвета Богородице, спаси ни!

Не напразно, Богородице, те величаем, като отнимаща осъждането на древните, към Твореца мост, и изправление на (греха на) прамайката, чиято вина към Бога на всички родове се присвои.


Втори припев, гл. 8: Величай, душо моя, родилата се от неплодната майка Дева Мария.

Ирмос: Чуждо е за майките девството и несвойствено е за девиците раждането на деца, но и двете се изпълниха в тебе, Богородице; затова всички земни племена непрестанно те величаем.

Пресвета Богородице, спаси ни!

Достойно за твоята чистота рождение ти унаследи, Богомайко, чрез обещанието, защото бе дарена на безплодната майка като израснал от Бога плод; затова всички земни племена непрестанно те величаем.

Пресвета Богородице, спаси ни!

Изпълни се пророчеството на викащия, който казва: „Ще възстановя падналата Давидова скиния“*, защото този образ се изпълни в тебе, Пречиста, чрез която цялата човешка пръст се възсъздаде в тяло Божие.

* Амос 9:11; Деян. 15:16; 

Пресвета Богородице, спаси ни!

Покланяме се на твоите пелени, Богородице; славим Този, Който даде плод на безплодната преди жена и отвори по чуден начин нераждащата утроба, защото Той твори каквото поиска, бидейки Бог всемогъщ.

Пресвета Богородице, спаси ни!

На тебе, Богородице, родила се от Анна, ние като дар принасяме с вяра песен, славословейки майката на майките и единствената Дева сред девиците, покланяме ти се, възпяваме те и те славим.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Троичен: Чуждо е за беззакониците да славят безначалната Троица, Отца, Сина и Светия Дух, несътвореното всевластие, чрез което се държи целия свят по заповед на Нейното могъщество.

И сега и винаги и во веки веков, амин.

Богородичен: Ти вмести в твоята утроба, Дево майко, Единият от Троицата, Царя Христа, Когото възпява цялото творение и пред Когото треперят горните чинове; моли Го, Всечиста, за спасението на нашите души.

9-та песен от катавасиите 

Гл. 8. Тайнствен рай си, Богородице, от която без външна намеса произлезе Христос, Който посади на земята живоносното дърво на кръста; като се издига то днес, ние му се покланяме и тебе величаем.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили, и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.


Светилен, гл. 2:

От неплодната днес Анна произлезе цвят Богородица, всичкото Божествено благовоние изпълни краищата на света, и с радост се изпълни всяка твар. А нея пеейки достойно възхваляваме, като наистина превъзхождаща земнородените.

Слава, и сега:

Адаме, обнови се, и Ева, възвеличи се; пророци, с апостолите и праведните ликувайте, защото възсия обща радост за ангелите и човеците: Богородица Мария, от праведните днес Иоаким и Анна.


Хвалитни стихири на Всякое дихание, на 4, гл. 1

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

О, дивно чудо! Източника на живота от неплодна се ражда, и благодат на плодородието светло започва. Весели се, Иоакиме, който си родител на Богородица: няма друг като тебе от земнородните родители, благоприятни, защото Боговместимото момиче, Божият дом, пресветата планина, чрез тебе ни се дарува. (2)

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

Същата стихира


Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

О, дивно чудо! От неплодната Плод изгря – Твореца и Вседържителя на всичко, Който разреши неплодството на добрите родители. Майки, заедно с майката на Богородица ликувайте, казвайки: облагодетелствувана, радвай се! С тебе е Господ, Който подава чрез тебе на света велика милост.


Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

Прославената Анна се яви като одушевен стълб на целомъдрието, и светъл приемник на блестящата благодат, роди началото на истинското девство, божественото процъфтяване, дар на всички девствуващи и девство желаещи, подаваща добродетелите на девството, и на всички верни даруваща велика милост.

Слава, и сега, гл. 6:

Радвайте се люде в този ден Господен, защото ето, произлезе палатът на Светлината и книгата на животворящото Слово, и на изток врата се роди, която очаква влизането на Светителя велик, Единствения, и която единствено въвежда Христа във вселената за спасение на нашите души.


Велико славословие


Тропар, гл.4, веднъж

Твоето рождество, Богородице Дево, радост възвести на цялата вселена, защото от тебе изгря Слънцето на правдата, Христос Бог наш и, като унищожи клетвата, даде благословение, а като обезсили смъртта, дарува ни вечен живот.


——————————


На Литургията

Празнични антифони: 

1. Молитвами Богородици

Стих: Спомни си, Господи, Давида и всичката му тъга. (Пс. 131:1)

Молитвами Богородици.

Стих: Ето, ние слушахме за него в Ефрат, намерихме го в Иаримските полета. (Пс. 131:6)

Стих: Граде Божий! славни работи се разгласят за тебе. (Пс. 86:3)

Стих: Бог е всред него; той няма да се поклати. (Пс. 45:6А)


2. Спаси ны, Сыне Божий, во святых дивен сый… 

Псалом 131

Стих: Кле се Господ Давиду в истината, и няма да се отрече от нея. (11А)

Стих: От плода на твоята утроба ще поставя на престола ти. (11Б)

Стих: Там ще въздигна рог Давиду, ще поставя светило на Моя помазаник. (17)

Стих: Господ избра Сион, силно пожела Си (го) за жилище. (13)

Слава, и ныне, Единородный Сыне…


3. Тропара (виж отдолу)

Стих: Тука (на Сион) ще се поселя, защото го силно пожелах. (Пс. 131:14Б)

Стих: Речни потоци веселят Божия град, светото жилище на Всевишния. (Пс. 45:5 по Син. прев.) Или: Всевишният освети собствената Си скиния.

Стих: Ще се наситим с благата на Твоя дом, на светия Твой храм. (64:5Б)


След входа, Тропар, гл.4, веднъж

Твоето рождество, Богородице Дево, радост възвести на цялата вселена, защото от тебе изгря Слънцето на правдата, Христос Бог наш и, като унищожи клетвата, даде благословение, а като обезсили смъртта, дарува ни вечен живот. 

Слава, и сега,

Кондак, глас 4, от Роман Сладкопевец: Иоаким и Анна чрез твоето свето рождество се освободиха от упрека на бездетството, а Адам и Ева от тлението на смъртта. Празнуват го и твоите люде, освободени от вината на прегрешенията, и ти пеят: Неплодната ражда Богородица и кърмачката на живота ни.


Прокимен, песента на Богородица, глас 3: Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой. (Лук.1:46-47) Стих: Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове; задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му. (Лук.1:48)

Апостол към Филипяни (2:5-11), стр. 374.


Алилуия, глас 8: Чуй, дъще, и виж, наклони ухо и забрави твоя народ и дома на баща си. (Пс. 44:11) Стих: Най-богатите от народа ще умоляват лицето Ти. (Пс. 44:13б) 


Евангелие от Лука (10:38–42; 11:27–28), зача́ло 54. 


Вместо Досто́йно: пеем ирмоса на 9 песен, глас 8:

Величай, душо моя, родилата се от неплодната майка Дева Мария.

Ирмос: Чуждо е за майките девството и несвойствено е за девиците раждането на деца, но и двете се изпълниха в тебе, Богородице; затова всички земни племена непрестанно Те величаем.

(И до отданието, с припева на празника). 


Причастен: Чашата на спасението ще приема и името Господне ще призова. (Пс. 115:4)

No comments:

Post a Comment