Wednesday 14 September 2022

Вяра, Надежда и Любов, и майка им София

Светите мъченички Софѝя и трите ѝ дъщери:

Вяра, Надежда и Любов


Вечерна


Господи, воззвах (Пс.140), на 6, глас 1:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!

На кръста, Подобен: Небе́сных чино́в: 

(стихирите на кръста са различни от гръцките)

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3-4А)

Кръстът се издига и демоните се прогонват, а разбойникът отваря вратите на Едем, смъртта се умъртвява и сега се показва празна, а Христос се прославя, затова веселете се, всички на земята, защото проклятието е унищожено.


Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс.129:5)

Дойдете всички боголюбиви, за да видим въздигнатия почитан кръст и заедно да величаем и прославим единствения Избавител и Бог, като викаме: Ти, Който си разпънат на кръстното дърво, не ни презирай, които Ти се молим.


Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6)

Моисей подслади горчивината с дървото и избави Израил, когато направи кръстния знак, а всички ние, верните, винаги отбелязваме кръста благочестиво и тайно в сърцата си, защото се спасяваме чрез неговата сила.


Други стихири на мъченичките, глас 4.

Подобен: Дал еси́ зна́мение:

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Девите момичета, обвързани помежду си от закона на природата, явно укрепени от любовта към Създателя, чрез вярата развързаха връзките на измамата и смело смазаха безсилния противник с краката си, и затова бяха ярко украсени с венците на победата, и се заселиха в небесната (булчинска) спалня с радост.


Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Всехвалната Вяра и славната Любов, заедно с богомъдрата Надежда, се разкриха като съименници на най-светлите добродетели, защото чрез страданието повалиха лукавия, който коварно беше измамил нашата прамайка, те като приеха райските жилища, бяха обожествени и се молят за всички.


Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. (Пс. 116:2)

Почитаните от всички Вяра, Надежда и Любов, дъщерите на София, търсеха с вяра красотата на най-красивия Младоженец. Те се присъединиха към Него, украсявайки се с различни рани, като нехаеха за огъня, многобройните мъчения и смъртта! Заради тях, Господи, освободи ни от злини!

Слава, и сега, на кръста, глас 1. Самогласен: (различна от гръцката)

Насаденото на Лобното място* дърво на истинския живот, на което Царят на времето извърши спасението, днес се издига по средата на земята и освещава всички краища на света, и се обновява домът на Възкресението; радват се ангелите на небесата и хората на земята се веселят и като Давид викат и казват: превъзнасяйте Господ, нашия Бог, и се покланяйте на подножието Му (Пс. 98:5), защото е свят Този, Който дава голяма милост на света.

* Черепно място. Твърди се, че кръстът е забит тъм, където бил погребан черепът на Адам.


Вход с кадилница. Свете тихий

Творение на Св. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бога – Отец, Син и Свети Дух; Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.


Прокимен, на деня.


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


На стиховните стихири, глас 2.

Подобен: До́ме Евфра́фов:

Със светена вода и с Твоята Кръв, Слове, църквата светло се украсява като невеста, пеейки слава на кръста.

Стих: Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: то е свето! (Пс. 98:5)

Заедно с кръста, да се поклоним като възнесем копието, гвоздеите и другите неща, които приковаха живоносното Христово Тяло.

Стих: Боже, Царю мой отвека, Който извършваш спасение сред земята! (Пс. 73:12)

Когато Моисей вдигна ръце на високо под формата на кръст побеждавайки Амалик, той предизобразѝ чистото Христово страдание.

Слава, и сега, глас 1:

Предобразът на Твоя кръст, Христе, направи патриарх Яков, защото той кръстоса ръце на главите на внуците си, като даде благословия*. Ние, Спасителю, го въздигаме днес и викаме: дай на христолюбивото войнство победи, както на Константин победата.

* Битие 48:8-20


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропари

Тропар на мъченичките, глас 1

Агнета словестни, чрез мъчения достигнахте Агнеца и Пастиря Христос, и запазихте вярата. Затова днес с радостни души чествуваме вашата памет, досточудни, а Христа величаем.

Слава, и сега:

На кръста, глас 1

Спаси, Господи, Твоя народ и благослови наследството Си, като даруваш на православните християни победи над враговете и запазваш с кръста Си Твоя народ.


———————————————————-


УТРИННА


Бог Господь, гл. 1:

Пс. 117

Стих 1: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2: Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3: Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4: Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в очите ни.


Тропар на мъченичките, глас 1

Агнета словестни, чрез мъчения достигнахте Агнеца и Пастиря Христос, и запазихте вярата. Затова днес с радостни души чествуваме вашата памет, досточудни, а Христа величаем.

Слава, и сега:

На кръста, глас 1

Спаси, Господи, Твоя народ и благослови наследството Си, като даруваш на православните християни победи над враговете и запазваш с кръста Си Твоя народ.


Малка ектения: Възглас: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи седален, глас 2.

Подобен: Благоутро́бия су́щи: 

С Твоето разпятие, Владико Христе, силата на смъртта е унищожена и всички мъчения на врага са победени, а ние, които отдавна сме умъртвени от дървото на прегрешението, сме съживени от дървото на кръста, затова възпяваме Твоите страдания.

Слава, и сега, същия.


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


Втори седален, глас 4.

Подобен: Ско́ро предвари́:

В тебе, трикратно благословен и животворящ кръсте, хората се наслаждават заедно с безтелесните хорове, чиновете на йерарсите благоговейно те възпяват, а множеството на монасите и постниците се покланят, като всички прославяме Христос, Който беше разпнат на тебе!

Слава, и сега, същия.


50 псалом (чете се)


Канон на св. Козма Маюмски, глас 8:

(Превод свещ. Иван Латковски)

Песен 1

Ирмос: Кръст начерта с жезъла си Моисей и пряко пресече Червеното (море) за вървящия пеша израилски народ, а когато го простря обратно над фараоновите колесници и очерта нашир, съедини водата – непобедимото оръжие; затова нека пеем на Христос, нашия Бог, защото се прослави.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

В древност Мойсей яви образа на пречистите страдания в самия себе си, заставайки сред осветените: изобразявайки кръста, той с вдигнати ръце въздигна победното знамение и унищожи силата на Амалик всегубителя; затова възпяваме Христа нашия Бог – защото Се прослави.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

Мойсей издигна на върлината лекарство, избавящо от смъртоносното отровно ухапване, и изобразявайки кръст напреки привърза към дървото пълзящата змия, и така над бедствието възтържествува; затова възпяваме Христа нашия Бог – защото Се прослави.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

Небето показа на благочестивия владетел и богомъдър цар победното знамение на кръста, чрез който бе повалена надменността на злите врагове, лъжата беше разрушена и божествената вяра се разпространи по краищата на вселената. Затова възпяваме Христа нашия Бог – защото Се прослави.


Друг канон на мъченичките, чието краестрочие е: Възпявам славните и светли чеда на Софѝя. От Теофан Начертани (+845). Глас 1.

Песен 1

Ирмос: Твоята победителна десница като на Бог се прослави в сила, защото тя, Безсмъртни, като всемогъща пречупи врага, отваряйки нов път през морето за израилтяните.

Припев: Света Софѝйо, моли Бога за нас!

Подари ми, Владико Христе, от великолепието на твоята небесна и неизразима мъдрост, за да пея за Твоите благочестиви и прославени мъченички, потомството на Софѝя.

Ти ясно си украсила името си, богомъдра, с живота си, защото си прекарала целия си живот в желание за премъдростта, славна Софийо, благодатно си заблестяла с мъдрост.

Твоето благословено раждане е украсено с количеството на най-божествената Троица, те са пострадали за Нея, всемъдра Софийо, едноименна на Божията Премъдрост.

Припев: Свети мъченички, молете Бога за нас!

Като очистиха тялото и душата си с добродетели, трите млади девойки бяха мъченически приведени към Тебе, Христе, като към духовен Жених: Вяра заедно с Надежда и славната Любов.

Богородичен: Той прие целият ми изглед, който съм имал преди по Божи образ, целият ме обнови, когато се всели в утробата ти божествено красиво, Пречиста. Затова всички верни, те славим като Богородица.


Песен 3

Ирмос: Жезълът се възприема като предобраз на тайни, защото чрез разцъфването му се посочвал свещеникът, а за Църквата, безплодна преди, сега разцъфна дървото на кръста за нейна сила и утвърждаване.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

Скалата източи от удара вода за непокорния и жестокосърдечен народ и така тя яви тайнството на богопризованата Църква, за която Кръстът е утвърждение и сила.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

От пречистите ребра, прободени с копие, изтече вода с кръв, обновяващи завета и очистващи греха; защото кръстът е похвала за верните и за царете – утвърждение и сила.


Вторият

Ирмос: Ти единствен познаваш слабостта на човешката природа и със състрадание си приел нейната форма, препаси ме със силата отгоре, за да Ти извикам, Светий, оживотвореният храм на Твоята неизказана слава, Човеколюбче.

Припев: Свети мъченички, молете Бога за нас!

Когато чуха Христовия глас, който призовава към безсмъртен и безстрастен живот, венценосните девици и мъченички го последваха, като викаха към Тебе: свят е духовният храм на Твоята неизказана слава, Човеколюбче.

Както обеща, Христос ви дари сила, когато застанахте пред мъченическия съд, и ви изпълни с боговдъхновена мъдрост, и ви показа светли, победоносни мъченички, които сияете с благодатта на девството.

Вие, девици, вдъхновени от превъзходна мъдрост, притъпихте многохвалния вражи ум, сринахте гордостта му и пресушихте морето на по-рано самохвалния, и го удавихте с потоците на кръвта си.

Те се наситиха богато с превъзходната мъдрост Христова, избрани с мъдрост и благоразумни, трите дъщери посрамиха жестокостта на мъчителя и безсилната му лудост, възпявайки божествената вяра.

Богородичен: Ти свято си родила светия Христос, най-Святия от всички светии, затова си жилище на светото светилище на Този, Който почива на светиите, към Когото викаме: свят е духовният храм на Твоята неизказана слава, Човеколюбче.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Седален, глас 1.

Подобен: Лик а́нгельский:

Агнета словестни на Агнеца и Пастиря, вие бяхте предадени на огън и люти мъки и станахте равни по чест на ангелите. Затова всички празнуваме вашата свята памет с весели сърца, богомъдри девици.

Слава, и сега, на празника.

В древни времена оръжието на кръста във войната се е доказало на благочестивия цар Константин като непреодолима победа над враговете му поради неговата вяра, вражеските сили се страхуват от кръста, защото той е спасение за вярващите и Павлова възхвала.


Песен 4

Ирмос: Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл, разбрах Твоите дела и прославих Твоето божество.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

В древност Мойсей чрез дърво претвори горчивите извори в пустинята, предвещавайки обръщането на езичниците към благочестието чрез кръста.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

Йордан скри в дълбините си секирата, но чрез дървото я възвърна, ознаменувайки прекратяването на заблудата чрез кръста и кръщението.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

Народът, съставен от четири части и шествайки в свидетелство пред предобразната скиния, свещено се строява и се прославя, изобразявайки начертанието на кръста.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

Чудно разпрострян кръстът излъчваше слънчеви лъчи и небесата възвестиха славата на нашия Бог.

Друг

Ирмос: Авакум някога те провидя с прозорливите си очи, че ти ще си планината, осенена от Божията благодат, провъзгласяваше, че Светият Израилев ще дойде от тебе, за нашето спасение и обновление.

Припев: Свети мъченички, молете Бога за нас!

Укрепени от божествената благодат, Вяра, Любов и Надежда като победителки мъжествено посрамиха заплахите на мъчителя, премъдрите бяха обгорени от огън и така бяха приведени при Младоженеца Христос.

Светите Вяра, Любов и Надежда бяха укрепени от всеоръжието на кръста и обградени от него, така че търпеливо понасяха раните на мъченията и дори до кръв силно се противяха на греха.

Като три свещи, които светят с мъдрост, Вяра, Любов и Надежда светят ясно със светлината на Троицата, осветяват църквата за наше спасение и защита.

Богородичен: Най-свята от светиите, всевъзпявана Богородице, очакване на народите и спасение на верните, от Тебе възсия Изкупителя и Животодателя и Господ, за спасение на нас, които ти пеят.

Песен 5

Ирмос: О, преблажено дърво, на което беше разпънат Христос, Царят и Господ, и чрез което онзи, който чрез дървото измами (Адам и Ева), се провали, като се излъга за Тебе, прикования по плът Бог, Който даряваш мир на душите ни.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

О, всевъзпявано Дърво, кръсте, на който бе разпнат Христос, от теб се уплаши въртящият се меч, охраняващ Едем, а страшният Херувим отстъпи пред прикования на теб Христос, Който дарява мир на нашите души.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

Вражите сили на преизподнята треперят от знамението на кръста, изобразено във въздуха, където те витаят; а родовете на небожителите и на земнородните прекланят колена пред Христа, Който дарява с мир душите ни.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

Божественият кръст се яви в лъчите на нетлението и озари с божествената светлина помрачените от измамните заблуди народи, които събра около прикования на него Христос, даряващ с мир нашите души.

Друг

Ирмос: Ти просвети света със светлината на Твоето идване, Христе, със силата на Твоя Кръст озари краищата му; със светлината на познанието на Бога, просвети сърцата на онези, които православно Те възпяват.

Припев: Свети мъченички, молете Бога за нас!

Трите богоносни девици, свързани по вяра и по кръв, с търпение понесоха мъченията на съзнанието, говореха тайните на божествената мъдрост и посрамиха владетеля.

Прамайката (Ева) се зарадва, когато видя, че богомъдрите жени Надежда, Вяра и Любов, родени от Софѝя, победиха лъжеца, който отдавна я изгони от рая.

Добродетелните момичета избегнаха отровните ласкателства на мъчителя и доброволно понесоха раните на мъченията, защото бяха вдъхновени, Христе, от Твоята любов и Твоята божествена утеха.

Богородичен: Небесните сили се веселят като те гледат, а с тях се радват и събранията на народите, защото те се съединиха, Дево Богородице, чрез твоята Рожба, Когото достойно славим.

Песен 6

Ирмос: В утробата на водния звяр Йона разпери ръцете си във вид на кръст и ясно предизобрази спасителните страдания; после, като излезе на третия ден, изобрази свръхестественото възкресение на прикования по плът Христос Бог, Който с тридневното Си възкресение просвети света.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

Прегърбен от старост и от болести измъчван Йаков се изправи и ръцете си кръстоса, явявайки действието на живоносния кръст; защото прикования по плът на него Бог обнови ветхостта на подобния на сянка писан Закон и прогони душепагубния недъг на заблудата.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

Кръстообразно полагайки ръце върху главите на младите (си синове), божественият Израил даде да се разбере, че славата на старшинството е за народа, служещ под закона; затова той, заподозрян, че е сгрешил с това, не измени на живоносното знамение, но каза: „Първенството ще получи новоутвърденият народ на Христос Бога, защитен от кръста!“

Друг

Ирмос: Най-дълбоката бездна ни сполетя и няма кой да ни избави; станахме като овце на заколение, затова спаси народа Си, Боже наш, защото Си сила за безсилните и изправяне.

Припев: Свети мъченички, молете Бога за нас!

Като се радваха, възложиха надеждата си в пречистите Ти ръце, Владико,  трите момичета, почитани и възхвалявани по число и с числото на Троицата.

Сияха с красотата на девството и се украсиха с мъченическите рани, затова заслужено получиха двойния венец свише от Христос, всемилостивия животворец.

Те бяха доведени, Владико, Който царуваш над всичко, в Твоя храм като почетни съкровища на девството, да бъдат включени в Твоето царство, а Ти си тяхната светлина и радост.

Богородичен: Заради тебе, пречиста Дево, се радват праотците на нашия род, защото чрез тебе получиха Едем, който изгубиха чрез престъплението си. А ти си чиста и преди, и след раждането.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Кондак на светиците, глас 1.

Подобен: Гроб Твой, Спа́се:

На почтената Софѝя като най-свещени клонки Вяра, Надежда и Любов се показаха, като посрамиха елинската мъдрост с благодат, и като пострадаха, явиха се победоносни, увенчани с нетленен венец от Владиката на всички - Христос.

Икос: Беззаконен указ беше издаден по всички краища на света, да се принесат жертви и приношения на идолите и да се украсяват олтари и храмове на демони, което би унищожило човечеството. Тогава тези известни и прекрасни девици заблестяха като звезди и разсеяха мрака на безбожието и невежеството. Те запалиха светлината на истинската вяра в Бога в сърцата на вярващите, публично извикаха: „Най-велик е Бог, Който беше разпнат по собствената Си воля и Който възкръсна на третия ден! Той е Този, с Когото се гордеем“. Затова те получиха нетленни корони от Христос, Който е Господ на всичко.

Кондак на кръста, от преп. Роман Сладкопевец, гл. 4

Издигнал се доброволно на кръста, Христе Боже, дарявай щедростите Си на едноименното Твое ново общество. Зарадвай ни с Твоята сила и ни давай победа над противниците, като Твоята помощ ни бъде оръжие на мир и знаме на непобедимост.

Икос: Този, който дори до трето небе бе издигнат в рая и чу неизказани и божествени думи, които човеческия език не може да изговори, като пишеше на галатяните, като любители на писанията ще прочетете и ще го познаете: на мен, казва, не ми се даде да се похваля с нищо, освен с кръста Христов (Гал.6:14), на който като пострада уби страстите. Този същия и ние грлижливо държим, кръстът Господен, похвала за всички: защото той е нашето спасително дърво, оръжие на мира и знаме на непобедимост. 

В седемнадесетия ден на септември празнуваме паметта на мъченичките Вяра, Надежда и Любов, и тяхната майка София. По техните молитви, Христе Боже, помилвай и ни спаси. Амин.


Песен 7

Ирмос: Изпълнената със заплахи и богоомразни хули безумна заповед на злочестивия тиранин разтревожи народите, но нито зверската ярост, ни пояждащият огън уплашиха тримата младежи, които сред огъня, при действието на росоносния дух, пееха: благословен си, Боже, всевъзпяван от отците ни и от нас.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

Първият човек вкуси от дървото и в тлението падна, защото осъждайки се на безславно лишаване от живота, той, като някаква пагубна за тялото повреда, предаде на целия си род своя недъг; но ние, земнородните, като приехме възстановяване чрез кръстното дърво, зовем: „Всевъзпяван наш Боже и на отците ни, благословен Си!“

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

Непослушанието наруши Божията заповед и дървото причини на човеците смърт чрез несвоевременното вкусване от него, затова после Дървото на драгоценния живот стана недостъпно. Но то се откри на поразения от люта смърт разбойник, който викаше благоразумно: „Всевъзпяван наш Боже и на отците ни, благословен Си!“

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

Съзерцаващият бъдещето Израил прегърна върха на Йосифовия жезъл, предвещавайки, че преславният кръст ще придобие царствена сила, понеже той е победоносна похвала и светлина за викащите с вяра: „Всевъзпяван наш Боже и на отците ни, благословен Си!“

Друг

Ирмос: За вярващите ти ​​приличаш, Богородице, на онази (вавилонска) пещ, където Превъзнасяният спаси тримата младежи, целият свят обнови в утробата ти възхваляваният Бог на отците и най-славният.

Припев: Свети мъченички, молете Бога за нас!

Ясно озарени чрез благодатта на трисияйното единство, девойките разрушиха демонското прекомерно нечестие, като богословстват триипостасната Светлина и пеят: Ти си възхваляваният Бог на отците и най-прославяният.

Имате дворец на небесата, светлоносни души, и заедно с ангелите сега радостно ликувате, като гледате вечната слава и казвате: Ти си възхваляваният Бог на отците и най-прославяният.

Като младежите (във Вавилон) проявиха търпелива съпротива и мъжествено презряха огъня, като равни на тях по число  богоносните (мъченички) придобиха също такава разумност и прославиха Бога, Който винаги е възпяван от отците.

Богородичен: Ти даряваш, Чиста, прошка на греховете на всички, които вярно ти пеят, избавяш ги от изкушения и всички трудности, така че сега те придобихме за прибежище, Богоневесто, защото си носила в ръцете си възхваляваният Бог на нашите отци.


Песен 8

Ирмос: Благословете Създателя Бог Отец, момчета, които по число сте равни с Троицата, хвалете снизходилото Слово, Което преобразува огъня в роса, и превъзнасяйте во веки Всесветия Дух, Който дава живот на всички.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

За прославлението на Дървото, поръсено с кръвта на въплътилото Се Слово Божие, пейте, небесни сили, празнувайки възстановяването на смъртните; люде, поклонете се на Христовия кръст, чрез който е възкресението на света навеки.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

Земнородни домостроители на благодатта, както подобава на светиня въздигнете с ръце кръста, на който стоеше Христос Бог и копието, проболо тялото на Бога Слово; за да видят всички народи спасението Божие, прославяйки Го во веки.

Слава, Господи, на Твоя почитан кръст.

Веселете се, предизбрани от Божествения съд верни царе християнски! Като получихте от Бога свещения кръст, хвалете се с това победоносно оръжие, защото от него племената, дръзко търсещи войни, се разпръсват навеки.

Друг

Ирмос: В пещта израилските младежи блеснаха като огън на огнището, с доброта и благочестие повече от злато и казаха: благославяйте Господа всички дела на Господа, пейте и превъзнасяйте през всички векове.

Припев: Свети мъченички, молете Бога за нас!

Девиците, просветени от Бога, Вяра, Надежда и Любов, сияеха по-чисто от злато с красотата на благочестието, и казваха: благославяйте Господа, всички дела Господни, пейте и превъзнасяйте Го през всички векове.

Девиците светло засияха чрез мъченията, а ние, верни, да им пеем и да казваме: благославяйте Господа, всички дела Господни, пейте и превъзнасяйте Го през всички векове.

Мощите на мъченичките винаги изливат обилни, пълни и богати реки от изцеления към всички, които с вяра викат: благославяйте Господа, всички дела Господни, пейте и превъзнасяйте Го през всички векове. Богородичен: Ти беше като свята земя, Чиста, защото роди Христа, живоносният Клас и Ходатаят на вечния живот, Комуто всички викаме: благославяйте Господа, всички дела Господни, пейте и превъзнасяйте Го през всички векове.


Песен 9

Тайнствен рай си, Богородице, от която без външна намеса произлезе Христос, Който посади на земята живоносното дърво на Кръста; като се издига то днес, ние му се покланяме и тебе величаем.

Величай, душо моя, всепочитания кръст Господен.

Нека се възрадват всички дървета и дъбрави, защото освети се естеството им от Този, Който ги насади в началото – Христа, разпрострян на Дървото; затова сега, при неговото въздигане ние му се покланяме и го величаем.

Величай, душо моя, всепочитания кръст Господен.

За всички богомъдри люде се вдигна свещения рог на Христа, Който е Глава на всичко – кръстът, в който духовно се трошат роговете на всички грешници; затова сега, при неговото въздигане ние му се покланяме и го величаем.

Друг

Ирмос: Образът на чистото раждане от тебе, Богородице, ни беше показан от горящата неизгаряща къпина; и сега те молим да потушиш свирепата заплаха от пещта, за да те непрестанно величаем.

Припев: Свети мъченички, молете Бога за нас!

Изпълнени с трисветлата Светлина и наситени сега с божествено сияние, едноименни на добродетелите и равни на тях – Любов, Надеждо и Вяро, утвърдете ни чрез надеждата, любовта и вярата.

Нека сега висшата Сила укроти бурята на обхванатите ни ереси, о, непобедими страдалки, и да даде на верните единомислие; умоляваме ви да се молите непрестанно за нас, добри девици.

Преминали през мрака на живота, всемъдри, вие стигнахте до незалязващия ден, ликувате сред мъченията и се хвалите с благодатта на девиците, като се удостоихте с вечното Божие царство.

Богородичен: О, как Богородица роди вечносъществуващото и ипостасно Слово, сиянието на ипостаса на Отец, нашият благодетел и Господ, Който се роди от нея, Комуто достойно величаем.


Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!


Честнейшую херувим 

Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека. 

Ирмос, гл. 1

Горящият, но неизгарящ храст, разкри твоето девствено раждане. И сега те молим да потушиш бурния огън на изкушенията, който ни поглъща, пресвета Богородице, и ще те величаем непрестанно.

Богородичния химн

Достойно е, наистина, да Те облажаваме, Богородице, винаги блажена и пренепорочна и Майка на нашия Бог. По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.


Малка ектения: Възглас: Защото Те хвалят всички небесни сили…


Светилни

На мъченичките, гл. 3 (гръцки)

Трите сестри, горящи от ревност по Троицата и носещи имената на троичните добродетели, Надежда, Вяра и Любов, презряха изтезанията.

Слава, и сега:

На кръста, гл.2: 

Кръсте, пазителю на цялата вселена; кръсте, красота на Църквата; кръсте, власт на царете; кръсте, на верните опора; кръсте, на ангелите слава и на демоните поражение.


Хвалитните псалми 148, 149, 150 се четат.

Псалом 148

Хвалете Господа от небесата, хвалете Го във висините. 

2. Хвалете Го, всички Негови Ангели, хвалете Го, всички Негови воинства. 

3. Хвалете Го, слънце и луно, хвалете Го, всички блестящи звезди. 

4. Хвалете Го, небеса на небесата и води, които сте по-високо от небесата. 

5. Нека хвалят името на Господа, защото Той (каза - и се създадоха,) заповяда - и се сътвориха; 

6. постави ги за вечни векове; даде наредби, които няма да се нарушат. 

7. Хвалете Господа от земята, вие, големи риби и всички бездни, 

8. огън и град, сняг и мъгла, и ти, бурний ветре, който изпълняваш словото Му, 

9. планини и всички хълмове, плодородни дървета и всички кедри, 

10. зверове и всеки добитък, влечуги и птици крилати, 

11. земни царе и всички народи, князе и всички земни съдии, 

12. момци и девойки, старци и деца - 

13. всички да хвалят името на Господа; защото само Неговото име е възвеличено, Неговата слава е на небесата и на земята. 

14. Той въздигна рога на Своя народ, славата на всички Свои светии, на синовете Израилеви, близкия Нему народ. Алилуия.


Псалом 149

Пейте Господу песен нова; хвала Нему в събранието на светиите. 

2. Да се весели Израил за своя Създател; синовете на Сиона да се радват за своя Цар. 

3. Да хвалят името Му с хора̀, с тимпан и гусли да Му пеят, 

4. защото Господ благоволи към Своя народ, прославя смирените със спасение. 

5. Да тържествуват светиите в слава, да се радват върху леглата си. 

6. Славословия към Бога да бъдат в устата им, и двуостър меч в ръката им, 

7. за да извършат отмъщение над народите, наказание над племената, 

8. да връзват техните царе във вериги и техните велможи - в окови железни, 

9. да извършат над тях писания съд. Тая чест е за всички Негови светии. Алилуия.


Псалом 150

Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. 

2. Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. 

3. Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. 

4. Хвалете Го с тимпан и хора, хвалете Го със струни и органи. 

5. Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. 

6. Всичко, що диша, да хвали Господа! Алилуия.


Велико Славословие чете се

На Тебе слава подобава, Господи Боже наш, и на Тебе слава възнасяме на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Слава във висините Богу, на земята мир, между човеците благоволение. 

Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава. Господи Царю небесни, Боже Отче Вседържителю, Господи Сине единородни Иисусе Христе, и Светий Душе! Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, Който вземаш върху Си греха на света, помилуй нас – Ти, Който вземаш върху Си греховете на света! Приеми нашата молитва, Ти, Който седиш отдясно на Отца, и помилуй нас! Защото само Ти си свят, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бога Отца! Амин!

Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки и във вечни векове! Удостой ни, Господи, през тоя ден да се запазим от грях! Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името ти во веки! Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме!

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! Господи, прибежище бил си нам от род във род. Аз рекох: „Господи, помилуй ме и изцери душата ми, защото съгреших пред Тебе“. Господи, към тебе прибягнах, научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Защото у Тебе е изворът на живота; в Твоята светлина ще видим светлина. Продължи Твоята милост към тия, които Те познават. 

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни и хвално и прославено да е името Ти во веки. Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти Господи научи ме на Твоите наредби. Благословен си Владико вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост Господи е вечна, делата на ръцете си не изоставяй. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение. Тебе слава подобава, на Отца и Сина и на Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин!


Просителна ектения: Възглас: Защото на Тебе подобава да се смиляваш и да ни спасяваш, Боже наш, и на Тебе отдаваме слава…


На стиховните стихири, глас 6. (Гръцките са различни и са на гл.2)

Подобен: Тридне́вен:

Покланяме се на мястото, където стояха краката на Христос, издигайки триблажения кръст, върху който беше пролята кръвта на Владиката, която излива възкресение за света.

Стих: Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: то е свето! (Пс. 98:5)

Да убием страстите на тялото и духа, богомъдри, да побързаме да се изкачим от земните към небесните покои, чрез въздвижението на кръста, и да се съ-разпънем с Владиката Христос.

Стих: Боже, Царю мой отвека, Който извършваш спасение сред земята! (Пс. 73:12)

Животворящият източник от божествените ребра на Спасителя излезе наяве, за да напоява душите на всички, които се покланят с вяра на Неговите божествени страдания, както на кръста, така и на възкресението.

Слава, и сега, глас 2:

Дойдете, всички народи, да се поклоним на благословеното дърво, защото с него се изпълнява вечната правда: защото този, който измами праотец Адам с дърво, сега е измамен от кръста, оборен и паднал, защото е държал в мъки творението на Царя. Отровата на змията се отмива от кръвта на Бога, проклятието се разрушава от присъдата на Праведника, когато Праведникът е осъден с несправедлив съд. Дървото на кръста трябваше да излекува райското дърво, а страданието на Безстрадалния върху дървото на кръста трябваше да освободи страданието на осъдения човек. Затова слава, Христе Царю, на Твоят за нас мъдър промисъл, чрез който всичко си спасил, като кротък и Човеколюбец.


Благо есть (Пс. 91)

Добро е да славим Господа и да възпяваме Твоето име, Всевишний, да разгласяме сутрин Твоята милост, и Твоята истина – нощем.


Трисветое


Тропари

Тропар на мъченичките, глас 1

Агнета словестни, чрез мъчения достигнахте Агнеца и Пастиря Христос, и запазихте вярата. Затова днес с радостни души чествуваме вашата памет, досточудни, а Христа величаем.

Слава, и сега:

На кръста, глас 1

Спаси, Господи, Твоя народ и благослови наследството Си, като даруваш на православните християни победи над враговете и запазваш с кръста Си Твоя народ.


——————————

*** Тропари и стихири, които ги няма на славянски:

(От гръцкия миней)

Тропар, гл. 5

Ти израсна като като зеленееща се маслина в Божия дом (Пс.51:10), Софийо праведна; и чрез мъченичество предложи на Христос, благословеното потомство на утробата ти, като сладък и приятен плод - трите ти дъщери: Вяра, Надежда и Любов. Моли Го за нас, които те почитаме.


Светилен на мъченичките, гл. 3

Трите сестри, горящи от ревност по Троицата и носещи имената на троичните добродетели, Надежда, Вяра и Любов, презряха изтезанията.

No comments:

Post a Comment