Monday 20 March 2023

Вечерна за Благовещение с Богородичен акатист

БЛАГОВЕЩЕНИЕ


Публикуваната служба е според инструкциите от типика, стр. 249, т. 6, за събота на втора или трета седмица от ВП, и стр. 255, т. 9.


Велика Вечерна


Господи, воззвах (Пс. 140:1-2), на 6, глас 6:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!

Подобен: Всю отложи́вше:

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3-4А)

Гавриил застанал пред тебе, Дете (отроковица=момиче), разкри ти предвечния план, поздрави те и възвести: радвай се, земя ненасята; радвай се, неизгаряща къпино; радвай се, мосте, който превеждаш към небето, и висока стълбо, която Яков видя; радвай се, съде с божествена мана; радвай се, освобождение от клетвата; радвай се, възстановяване на Адам, защото Господ е с тебе.


Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:5)

Явяваш ми се като човек – каза нетленното Дете на архистратига – а как така ми казваш думи човешки? Защото казваш, че с мен ще бъде Бог и ще се всели в моята утроба. Но как ще стана по-пространна, как ще стана свято място на Този, Който превъзхожда херувимите? Да не би да ме мамиш, защото все пак не познавам сластта, не съм съпричастна на брака, как тогава ще родя Дете?


Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6)

Когато Бог пожелае, побеждава се редът на природата – каза безплътният – и нечовешки неща се случват, но ти вярвай в моите думи, Всесвята и Пренепорочна. Тогава тя извика: нека сега ми бъде според думата ти, ще родя Безплътния, Който зае от мен плът за да издигне човека.


Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Великият Гавриил, най-божественият ум гледа светозарната и спасителна трислънчева Светлина, и пее с горните войнства божествената и страшна песен, като моли да дарува на душите ни мир и велика милост.


Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс.116:1)

Великото тайнство, пазено от преди вековете, незнайно дори за ангелите, само на тебе се откри, Гаврииле, и като дойде в Назарет, си го предал на единствената Чиста. Заедно с нея моли Господа да дарува на душите ни мир и велика милост.


Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс.116:2)

Ти винаги си изпълнен със светлина и вършиш волята и изпълняваш повелите на Вседържителя, началниче на ангелите, най-изрядни Гаврииле, спасявай тези, които с обич те почитат, като винаги изпросваш да бъдат дарени душите ни с мир и велика милост.


Слава, и сега, глас 6. Самогласен, от монах Йоан:

Архангел Гавраил беше изпратен от небесата да благовести зачатието на Девата, и като пристигна в Назарет, се замисли върху чудото и се удиви: о, как Непостижимият в небето може да се роди от Дева? Небето е Негов престол, а земята е Негово подножие, пък Той може да се вмести в утробата на Девица! Шестокрилите и многооките не могат да гледат на Него, а с една дума благоволи да се въплъти от нея. Тук е Божието Слово. Защо стоя сега и не казвам на Девицата: „Радвай се, благодатна, Господ е с тебе. Радвай се, пречиста Дево! Радвай се, невесто безмъжна! Радвай се, майко на Живота! Благословен е плодът на твоята утроба.“


Вход с кадилница. Свете тихий

Най-древната християнска молитва

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Прокимен (за петък вечер), гл. 7:

Боже, Ти си мой застъпник, и Твоята милост ще ме предвари. (По Пс. 58:10-11)

Стих: Избави ме от враговете ми, Боже мой, защити ме от въстаналите против мене! (Пс. 58:2)


Паримии (Четива)

Дяконът: Премъдрост.

Четецът: Ще се чете от книга Битие. (28:10-17)

Свещеникът: Да внимаваме.

Четецът: Яков излезе от Вирсавия и отиде в Харан, и стигна до едно място, дето остана да пренощува, защото слънцето бе залязло. И взе един от камъните на онова място, подложи си го за възглавница и легна на онова място. И видя сън: ето, стълба изправена на земята, а върхът ѝ стига до небето, и Ангели Божии се качват и слизат по нея. И ето, Господ стои отгоре на нея и говори: Аз съм Господ, Бог на твоя отец Авраама, и Бог на Исаака; (не бой се). Земята, на която лежиш, ще я дам на тебе и на потомството ти; и потомството ти ще бъде като земния пясък; и ще се разпростреш към морето и към изток, към север и към юг; и ще бъдат благословени в тебе и в твоето семе всички земни племена; и ето, Аз съм с тебе, и ще те запазя навред, където и да отидеш; и ще те върна пак в тая земя, защото няма да те оставя, докле не изпълня онова, което съм ти казал. 

Яков се събуди от съня си и рече: наистина Господ е на това място, аз пък не знаех! И уплаши се и рече: колко е страшно това място! Това не е нищо друго, освен дом Божий, това са врата небесни.


Дяконът: Премъдрост.

Четецът: Ще се чете от пророчеството на Йезекиил. (43:27-44:4)

Свещеникът: Да внимаваме.

Четецът: Така казва Господ: След като се свършат тия дни, в осмия ден и по-нататък, свещениците ще принасят върху жертвеника вашите всесъжения и благодарствени жертви; и Аз ще бъда милостив към вас, казва Господ Бог. И доведе ме назад при външните врата на светилището, обърнати към изток, и те бяха затворени. И каза ми Господ: тия врата ще стоят затворени, не ще се отворят, и никой човек не ще влезе през тях, защото Господ, Бог Израилев, влезе през тях, и те ще стоят затворени. Колкото за княза, той, като княз, ще седне в тях, за да яде хляб пред Господа; ще влезе през притвора на тия врата и през там ще излезе. После ме поведе през северните врата пред лицето на храма, и аз видях, и ето, славата Господня изпълняше дома Господен, и паднах ничком.


Дяконът: Премъдрост.

Четецът: Ще се чете от притчи Соломонови. (9:1-11)

Свещеникът: Да внимаваме.

Четецът: Премъдростта си съгради дом, издяла седемте му стълба, закла жертва, размеси виното си и приготви трапезата си; проводи слугите си да възвестят от градските височини: „който е неразумен, да свърне тука!“ И на малоумните тя каза: „дойдете, яжте хляба ми и пийте виното, което съм размесила; оставете неразумието, и ще живеете; ходете по пътя на разума“. Който поучава кощунника, ще си спечели безславие, и който изобличава нечестивеца – петно. Не изобличавай кощунника, за да те не намрази; изобличавай мъдрия, и той ще те обикне, дай съвет на мъдрия, и той ще бъде още по-мъдър; научи праведния, и той повече ще напредне в знание. Начало на мъдростта е страхът Господен, и познаването Светаго е разум; защото чрез мене ще ти се умножат дните, и ще ти се прибавят години живот.


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


Лития (ако има)

Глас 1.

Византиево: В шестия месец Архистратигът* беше изпратен при тебе, пречистата Дева, за да ти извести вестта за спасението, а също и да те поздрави: радвай се, благодатна, Господ е с тебе; ще родиш Син, Който е роден от Отца преди всички векове, и Той ще спаси Своя народ от греха им.

* главният командир на ангелите

От св. патр. Анатолий: В шестия месец Архангел Гавриил беше изпратен от небето в галилейския град Назарет, за да донесе на Девойката радостта от благовещението*. И когато се приближи до нея, той извика, казвайки: радвай се, благодатна, Господ е с тебе; радвай се, жилище на невместимата природа, Когото небесата не могат да вместят, но твоята утроба вмести, благословена; радвай се, Адамово възстановяване и избавление на Ева, радост на света, и веселие на нашия род.

* добрата вест

Архангел Гавриил бе изпратен от небето от Бог при неосквернената Дева в Галилейския град Назарет, за да ѝ благовести за странния начин на зачатие. Безплътния слуга беше изпратен до одушевения град и духовните двери, за да я извести за снизхождението и идването на Учителя. Небесният воин беше изпратен при пресвятия палат на славата, за да подготви за Създателя вечно жилище, и като дойде при нея, извика: радвай се, огнен престол, много по-славна от живите същества с четири лица; радвай се, седалище на небесния Цар; радвай се, недокосната планина, многопочитано вместилище, защото в тебе телесно се всели Божеството в цялата пълнота, по благоволението на вечния Отец и чрез съдействието на Всесветия Дух; радвай се, благодатна, Господ е с тебе.

Ако е събота или неделя:

Слава, И сега, глас 2:

Гавриил благовести днес на благодатната: „Радвай се, безмъжна майко не опитала брак. Не се учудвай на странния ми вид, нито се страхувай, защото аз съм архангел. Змията някога измами Ева, но сега ти благовестя радостта. Ще останеш неприкосновена и все пак ще родиш Господа, Пречиста.“


Стиховни стихири, самогласни, глас 4:

В шестия месец Архангелът беше изпратен при чистата Девица, и ѝ каза да се радва и благовести, че Изкупителят ще се роди от нея. Когато прие поздрава, тя зачена Тебе, предвечният Бог, Който неисказано благоволи да стане човек за да спаси душите ни.

Стих: Благовестете от ден на ден Неговото спасение. (Пс. 95:2Б)

Богородица чула език, който тя не знаела. Защото Архангел ѝ говори думите на Благовестието. Когато с вяра прие поздрава, тя Те зачена, предвечния Бог. Ние също се радваме и Ти казваме: Боже, Който, се въплъти от нея без да се измениш, дай мир на света и на душите ни велика милост.


Стих: Възпейте Господу песен нова, възпейте Господу, цяла земьо. (Пс. 95:1)

Ето, призоваването вече ни беше разкрито: Бог се съединява с човека по начин, надхвърлящ разума; с гласа на Архангела, измамата се прогонва. Девата приема радостта, земните неща станаха небе, светът се освободи от древното проклятие. Да се радва творението и на глас да пее: Творче и Избавителю наш, Господи, слава на Тебе.


Слава, и сега, глас същия, от Андрей Йерусалимски:

Днес е радостта на благовещението, тържеството на девиците, долните се събират с горните. Адам се обновява, а Ева се освобождава от предишната си  скръб. И скинията на нашата човешка природа, с обожествяването, като прие смесване, стана храм на Бога. О, тайнство! Неведом е начинът на зачеване, неизказано е богатството на добрините. Ангел служи на чудото, девствената утроба приема Сина, Светият Дух е изпратен долу, отгоре Отец благоволи и изменението се извършва според общото желание. И така по този начин спасени, нека извикаме заедно с Гавриил към Девата: „Радвай се, облагодетелствана, от която е спасението – Христос, нашият Бог, Който от тебе прие естество като нашето, като по този начин го издигна към Себе Си. Него моли да спаси душите ни.“


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля. (Лука 2:29-32)


От тук започва акатиста на св. Богородица

Кондак, глас 8: (бавното)

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: Радуйся Невесто Неневестная.

(Превод:) На тебе, Богородице, поборнице-воеводо, ние, твоите раби, след като се избавихме от злини, пеем победни и благодарствени песни. И понеже имаш непобедима сила, от всякакви беди ни освободи, та да ти пеем: Радвай се, Невесто неневестна!


Свещеникът „на разпев“ от средата на храма, пред икона на св. Богородица, започва четвъртата статия от акатиста.

Статия четвърта, 

Икос 10 (свещеникът)

Опора си за девиците, Богородице Дево, и за всички, които прибягват към тебе, защото Творецът на небето и земята те направи такава, Пречиста, като се всели в твоята утроба и научи всички да пеят:

Радвай се, стълб на девството; радвай се, врата на спасението!
Радвай се, началнице на духовния градеж; радвай се, подателко на божествената благост!
Радвай се, защото ти си обновила заченатите в грях; радвай се, защото ти вразуми умствено ограбените!
Радвай се ти, която премахваш разложителя на умовете; радвай се ти, която си родила Сеяча на чистотата!
Радвай се ти, която си чертог на безсеменно оневестване; радвай се ти, която присъединяваш верните към Господа!
Радвай се, добра кърмачко на девиците; радвай се невесто - украсителко на светите души!
Радвай се, Невесто неневестна! (Хорът изпява същото)

Кондак 11

Безсилна е всяка песен, която се напряга да обхване голямото множество Твои щедрости, защото и да Ти принесем, Царю Свети, песни, по брой равни на морския песък, не вършим нищо достойно за всичко, що даде на нас, които Ти викаме: Алилуия!

Хорът: Алилуйя.

Икос 11

В света Дева виждаме светлоносна свещ, която се яви на намиращите се в тъмнина, защото, като запалва невеществения огън, тя води всички към божествено познание, като просветлява ума със зари и се почита с такъв зов:

Радвай се, лъч на духовното Слънце; радвай се, светило на незалязващата Светлина!
Радвай се, мълнийо, която просветлява душите; радвай се ти, която като гръм плашиш враговете!
Радвай се, защото от тебе изгрява многосветлата просвета; радвай се, защото от тебе изтича многоводната река!
Радвай се ти, която живо изобразяваш купела; радвай се ти, която премахваш греховната сквернота!
Радвай се, баня, която умива съвестта; радвай се, чашо, която черпи радост!
Радвай се, дъх на Христовото благоухание; радвай се, животе на тайнственото веселие!
Радвай се, Невесто неневестна! (Хорът изпява същото)

Кондак 12

Онзи, Който опрощава дълговете на всички човеци, като пожела да даде милост за древните дългове, Сам дойде при отдалечилите се от Неговата благодат и, като разкъса ръкописанието, от всички слуша: Алилуия!

Хорът: Алилуйя.

Икос 12

Като възпяваме твоето раждане, Богородице, всички те хвалим като одушевен храм, защото Господ, Който държи всичко в ръката Си, като се всели в твоята утроба, освети, прослави и научи всички да ти викат:

Радвай се, скинийо на Бог-Слово; радвай се ти, която си по-голяма от Светая Светих!
Радвай се, ковчег, позлатен от Духа; радвай се, неизтощимо съкровище на живота!
Радвай се, драгоценен венец на благочестивите народи; радвай се, пречестна похвало на благоговейните йереи!
Радвай се, непоколибим стълб на Църквата; радвай се, неразрушима стена на царството!
Радвай се ти, чрез която се издигат знамена на победи; радвай се ти, чрез която падат враговете!
Радвай се, изцерение на моето тяло; радвай се спасение на моята душа!
Радвай се, Невесто неневестна! (Хорът изпява същото)

Кондак 13

О, всевъзпявана Майко, която родил най-святото от всички светии Слово! Като приемаш сегашното приношение, избави от всяка напаст и изтръгни от бъдещата мъка всички, които ти викат: Алилуия! (3 пъти)

Хорът: Алилуйя.

Икос 1

Ангел предстоятел беше пратен от небето да каже на Богородица: радвай се! И като видя, че Ти, Господи, се въплъщаваш едновременно с този глас на безплътния, стоеше удивен и извика към нея така:

Радвай се ти, чрез която ще изгрее радостта! 

Радвай се ти, чрез която клетвата ще изчезне!

Радвай се ти, чрез която падналият Адам беше възвърнат!

Радвай се ти, чрез която Ева се избавя от сълзи!

Радвай се, висина, трудно достижима за човешката мисъл! 

Радвай се, дълбина, в която мъчно проникват и ангелските очи!

Радвай се, защото си престол на Царя! 

Радвай се, защото носиш Оня, Който държи всичко! 

Радвай се, звезда, която явяваш Слънцето! 

Радвай се, утроба на божественото въплъщение!

Радвай се ти, чрез която се обновява творението! 

Радвай се ти, чрез която Творецът стана младенец! 

Радвай се, Невесто неневестна! (Хорът изпява същото.)


Кондак, глас 8: (кратко)

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои Богородице: но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: Радуйся Невесто Неневестная.


Трисвятое


Тропар, глас 4:

Днес е началото на нашето спасение и откриване на вечната тайна: Синът Божи става Син на Девица и Гавриил благодат благовести. Затова и ние с него да извикаме на Богородица: Радвай се, благодатна, Господ е с тебе. Три пъти, без Слава, и нине.


Отпуст

No comments:

Post a Comment