Friday 22 December 2023

АКАТИСТ НА СВЕТИ НАУМ, ОХРИДСКИ ЧУДОТВОРЕЦАКАТИСТ НА СВЕТИЯ НАШ ОТЕЦ НАУМ,

 ОХРИДСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
Кондак 1.

Избран чудотворец и изряден Христов угодник, който изливаш изцеление върху всички верни и си неизтощимо море от чудеса, с любов те хвалим, преподобни Науме: имайки дързновение пред  Бога, освободи ни от всички беди, за да възкликнем:

Радвай се, преподoбни  Науме, Охридски чудотворче!


Икос 1.

Като земен ангел по природа те показа Създателят на всички твари, виждайки душата ти пълна с добрина, преблажени Науме, и  научи всички да ти казваме така:

Радвай се, безкръвни мъчениче Христов!

Радвай се, радост на подвизаващите се!

Радвай се, божествено насадено цвете!

Радвай се, добродетелна лоза на Христовото лозе!

Радвай се, крине, в рая процъфтял!

Радвай се, застъпнико на българските земи!

Радвай се, защото чрез тебе изчезва плачът!

Радвай се, защото чрез тебе се умножава радостта!

Радвай се, преподобни Науме, Охридски чудотворче!

    

Кондак 2.

Като виждаме изливането на твоите дарове, богомъдри отче Науме, се просвещаваме душевно и телесно, почитайки те като дивен чудотворец, който с водата на Божията благодат напояваш всички верни, които викат към Бога: Алилуия!


Икос 2.

Неразумното размисляне за Светата Троица си умъдрил и си станал просветител на българските земи, заради това всички верни се научиха да ти пеят така:

Радвай се, велик стълб на благочестието!

Радвай се, твърда крепост на православието!

Радвай се, видни учителю за Пресветата Троица!

Радвай се, отче, украса на всички преподобни!

Радвай се, премъдра добрина на всички богомъдри!

Радвай се, българска похвала!

Радвай се, преподобни Науме, Охридски чудотворче!


Кондак 3.

Богоносни отче наш Науме, със силата, която ти бе дадена свише, си изтрил сълзите на всички, които горчиво страдат и си им се явяваш като защитник, а на болните – изцеление, и си помощник на всички, които викат към Бога: Алилуия!


Икос 3.

Като ти пеем, отче наш Науме, похвални песни, които те възпяват, от твоята любов обградени, ние ти пеем така:

Радвай се, сподвижниче на апостолите!

Радвай се, пространно вместилище на добродетелите!

Радвай се, пречисто жилище на светиите!

Радвай се, пресветли светилнико!

Радвай се, достойни събеседнико на ангелите!

Радвай се, добри учителю на славянските народи!

Радвай се, защото чрез тебе се изпълваме с духовна сладост!

Радвай се, преподобни Науме, Охридски чудотворче!


Кондак 4.

Буря от мисли смущава ума ни, как да възпеем достойно твоите чудеса, блажени Науме? Никой не може да ги разкаже, колкото и езици да говори. Но ние на Бога, Който те прослави прекрасно, не преставаме да пеем: Алилуия!


Икос 4.

Близки и далечни чуваха за великите твои чудеса, които извършваш, богомъдри Науме, като посещаваш изпадналите в беда, идвайки при тях като по въздух, с благодатни крила и набързо настъпва избавление за всички, които ти викат така:

Радвай се, избавителю от неволите!

Радвай се, дарителю на благодатта!

Радвай се, прогонителю на неочакваните злини!

Радвай се, бърз утешителю на ония, които са в беда!

Радвай се, силен укротителю на непристойните!

Радвай се, пространно море на чудесата, изливани от Бога!

Радвай се, крепко издигане на падналите!

Радвай се, преподобни Науме, Охридски чудотворче!


Кондак 5.

Като от Бога пратена звезда си се явил, всеблажени Науме, укрепвайки славянските  народи и просвещавайки ги с Христовата светлина, си научи всички верни да пеят на Бога: Алилуия!


Икос 5. 

Младежът те съзря и те призна за велик чудотворец, след като ти укроти звяра, а после му го изпрати като помощник да му оре нивата. Избави и мен от душепагубните зверове, за да ти казвам така:

Радвай се, защото си помощник на всички, които те призовават!

Радвай се, защото си неизказана радост на всички!

Радвай се, съпрестолниче на апостолите!

Радвай се с ангелите, служителю на Светата Троица!

Радвай се, и ми подари радост по твоите молитви!

Радвай се, пазителю на гонените!

Радвай се, ти който укротяваш бурята на моите страдания, настанала заради бесовските нападки!

Радвай се, помощнико мой, преблажени Науме!

Радвай се, мой горещи посреднико!

Радвай се, преподобни Науме, Охридски чудотворче!


Кондак 6.

Тебе прославят всички славянски земи, преблажени Науме, защото си бърз защитник в неволите, и пазиш от зло ония, които викат към Бога: Алилуия!


Икос 6.

Засиял си със светлината на живота, донесена от Христа за спасение на ония, които в славянските страни пребивават в тъмнина, та да повярват в единия Бог в три Лица – Неразделната Троица. Заради това, заедно с тях, благодарствено възкликваме:

Радвай се, помощнико на ония, които усърдно те призовават!

Радвай се, защото от многобожието ни избавяш!

Радвай се, защото прогони тъмнината на неверието!

Радвай се, защото помагаш на ония, които на всяко място те призовават!

Радвай се, бързо чуваш нашите молитви!

Радвай се, прогонителю на бесовските сплетни!

Радвай се, преподобни Науме, Охридски чудотворче!


Кондак 7.

Пожелал да отстраниш неверието и да покажеш светлината на Истината, ти претърпя множество гонения и мъчения, преподобни Науме; затова изгони и от нас неприятната смрад на греха, че благоприятно да извикаме към Бога: Алилуия!


Икос 7.

Познаваме те като нов Ной, отче Науме, и като нов учител на спасителния ковчег, който прогонва всяка буря, принасяйки божествения мир върху всички, които ти викат така:

Радвай се, тихо пристанище на гонените!

Радвай се, сияние, което прогонва мрака от ония които страдат!

Радвай се, светило, което просвещава всички земи!

Радвай се, защото избавяш хората от греховната бездна!

Радвай се, защото хвърляш в адска бездна сатаната!

Радвай се, защото чрез тебе смело призоваваме великата Божия милост!

Радвай се, защото с теб се спасяваме от потопа на гнева!

Радвай се, защото чрез тебе намираме мир с Бога!

Радвай се, преподобни Науме, Охридски чудотворче!


Кондак 8.

Необичайно чудо се яви на ония, които прибягват към тебе, блажени Науме. Твоята свята Църква, дори и когато малка молитва ти принася, добива изцеление от големи рани, затова веднага след Бога на тебе възлагаме своята надежда и предано викаме: Алилуия!


Икос 8.

Истински помощник на всички си, богоносни Науме, и освободител и бърз лекар на хората, похвала на всички, които се подвизават и викат към тебе така:

Радвай се, източнико на всяко изцеление!

Радвай се, небесна роса, която произлиза от потта на истинските подвизи!

Радвай се, защото даряваш благосъстояние на тези, на които е потребно!

Радвай се, защото подготвяш изобилие за ония, които ти се молят!

Радвай се, защото обновяваш старческата немощ!

Радвай се, защото изобличаваш тези, които са кривнали от истинския път!

Радвай се, защото чрез тебе по истински начин изправяме живота си! 

Радвай се, преподобни Науме, Охридски чудотворче!


Кондак 9.

Всички наши болести изцеряваш, велики наш защитнико свети Науме, разтваряйки благодатни билки и наслаждавайки душите ни; и развесели пак сърцата на ония, които усърдно прибягват към твоята помощ, молейки се на Бога с: Алилуия!


Икос 9.

Нечестивите проповедници на суетната мъдрост ги виждаме посрамени от тебе, богомъдри отче Науме, а нас ни укрепи в православието и заради това ти викаме така:

Радвай се, щит на благочестието!

Радвай се, меч, който посича злобата!

Радвай се, учителю на Божествените заповеди!

Радвай се, стълбо от Бога отредена!

Радвай се, че чрез тази стълба се изкачваме на небето!

Радвай се, защото немъдрите станаха мъдри чрез твоите слова!

Радвай се, защото мързеливите се вдигнаха от твоите поуки!

Радвай се, неугасима светлина на Божиите заповеди!

Радвай се, пресветло светило на Божиите повели!

Радвай се, че верните с теб служат на Господа!

Радвай се, преподобни Науме, Охридски чудотворче!


Кондак 10.

Искайки да спасиш душата си, отче наш Науме, ти истински покори тялото си на духа чрез мълчание и борба с мислите. На това дело отдаде и своето богомислие. Заради това свободно си беседвал с Бога и апостолите, постоянно пеейки: Алилуия!


Икос 10.

Твоите чудеса, преблажени, са покров за ония, които те хвалят и които прибягват към твоето застъпничество, затова освободи ни от нападките на грехове, беди и нужди, като с любов ти викаме:

Радвай се, защото от вечното многобожие ни освободи!

Радвай се, защото вечно богатство даряваш!

Радвай се, защото от метежи и войни ни освободи!

Радвай се, защото от окови и робство ни освободи!

Радвай се, преславен застъпник в бедите!

Радвай се, преголям защитник при нападките!

Радвай се, защото чрез теб вечният живот се дарява на покаялите се!

Радвай се, преподобни Науме, Охридски чудотворче!


Кондак 11.

С ум, слово и дело си принесъл на Пресвета Троица повече песни от другите, преблажени Науме. Чрез твоята вяра, надежда и любов ти на мнозина си обяснил заповедите на истинската вяра, упътвайки и нас да пеем на Троицата, единствения Бог: Алилуия!


Икос 11.

Виждаме те в мрака на живота, богоносни отче Науме, като светозарна истински неугасима светлина, как с невеществена ангелска светлост беседваш за несътворената Троична Светлина, като просвещаваш душите на верните, които ти викат така:

Радвай се, че си бил просветен от Трислънчевата светлина!

Радвай се, свещ, запалена от божествения огън!

Радвай се, защото си угасил бесовския огън на безбожието!

Радвай се, учителю на истинския разум!

Радвай се, защото чрез тебе се унищожи идолопоклонството!

Радвай се, защото чрез тебе се научихме да се покланяме на Твореца в Троица!

Радвай се, преподобни Науме, Охридски чудотворче!


Кондак 12.

Радваме се, преславни Науме, че достойно празнуваме твоята памет заради благодатта, която ти е била дадена от Бога, и към твоето чудесно застъпничество прибягваме, извършителю на преславни чудеса, които като морския пясък е невъзможно да се изброят, заради това и викаме към Бога: Алилуия!

  

Икос 12.

Възпявайки твоите чудеса, те прославям, всехвални Науме, защото в теб прекрасно се прослави Бог в Троица. От душата си ти принасям песни, свети чудотворче и към тебе викам така:

Радвай се, въздигане на християнския род!

Радвай се, защото носиш името на победата!

Радвай се, огледало на всички времена!

Радвай се, крепка закрила на всички, които прибягват към тебе!

Радвай се, здраве на нашите тела!

Радвай се, спасение на нашите души!

Радвай се, преподобни Науме, Охридски чудотворче!


Кондак 13.

О, пресвети и пречудни отче наш Науме, утеха на всички, които са в неволя, приеми сегашното ни моление и моли Господа с благоприятното твое посредничество от адските мъки да се избавим и с теб да пеем: Алилуия!


(този кондак се чете  три пъти и след това икос 1 и пак кондак 1)


Икос 1.

Като земен ангел по природа те показа Създателят на всички твари, виждайки душата ти пълна с добрина, преблажени Науме, и  научи всички да ти казваме така:

Радвай се, безкръвни мъчениче Христов!

Радвай се, радост на подвизаващите се!

Радвай се, божествено насадено цвете!

Радвай се, добродетелна лоза на Христовото лозе!

Радвай се, крине, в рая процъфтял!

Радвай се, застъпнико на българските земи!

Радвай се, защото чрез тебе изчезва плачът!

Радвай се, защото чрез тебе се умножава радостта!

Радвай се, преподобни Науме, Охридски чудотворче!


Кондак 1.

Избран чудотворец и изряден Христов угодник, който изливаш изцеление върху всички верни и си неизтощимо море от чудеса, с любов те хвалим, преподобни Науме: имайки дързновение пред  Бога, освободи ни от всички беди, за да възкликнем:

Радвай се, преподoбни  Науме, Охридски чудотворче!


МОЛИТВА КЪМ СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ ЧУДОТВОРЕЦ

 

На тебе, угодника на живия Бог, Науме Чудотворче, който си изпълнил закона на нашия Бог и Спасител – Иисус Христос, и си получил от Него вечен живот, се покланяме с любов и със смирение ти благодарим за твоите безбройни чудеса, с които си помагал на немощните люде, и така си прославил името на Своя Бог и Спасител. На тебе, верен слуга на нашия Бог и Спасител, ти се даде благодатта на Пресветия Божи Дух – бесове да изгонваш, болни да изцеряваш, немощни да изправяш, измъчени да утешаваш и да помагаш на хората във всички неволи. Заради това и ние, макар и недостойни, те почитаме като духовна тръба, от която се излива сила и утеха върху ония, на които им е потребна, и със славословие прославяме Твореца, Който подари на теб – обикновения човек, такава божествена сила и достойнство. И сега към тебе пристъпваме  с поклони и умиление, праведнико и приятелю на ангелите, преподобни отче наш Науме; не преставай да се молиш за целия православен християнски род пред престола на Пресветата Единосъщна Животворяща и Неразделна Троица – за праведниците и грешниците, за всички, които ни управляват, за всички, които са в неволи и страдат, за епископите, за йереите и за дяконите, ктиторите и дарителите на този свят храм, за ония които идват и се покланят пред тебе, за болните и за починалите с вяра, за старците и младежите, за девойките и майките.  

Светителю отче наш Науме, човеко Божий, покрий  нашите слабости и изцели нашите болести с твоите молитви.

Още се молим сега и за Божиите раби (имената), които страдат от немощ и непосилни рани. Ако те са свързани заради своите грехове или заради своите родители, или някои свои роднини и поради греха са сполетени от тази болест, бъди им застъпник и ходатай, о ангелоподобни светителю, пред престола на Господа, Който те прослави, да им се простят греховете и раните да им се изцелят. Ако пък болестта е допусната от Бога, по светите Божи думи, че онзи когото Бог обича, него и наказва, милостиво моли Всемилостивия и Вседобър Бог, да се смили над този Свой слуга и да не допуска по-голямо страдание, отколкото той може да понесе като човек. Хората са телесни и  нищожни и никое страдание не може да се понесе без благодатта на Бога, Който ни укрепва. 

Светителю отче наш Науме, скоро ни чуй и изцели рабите си (имената) с твоите молитви, да не би да кажат неверниците: „Къде е сега техният Бог?“.  О, свети и преподобни отче Науме, покажи на твоите раби силата, която ти е подарена от Всемощния Господ, и която до сега си показвал на безбройните болни и немощни, които прибягват към твоята честен образ с вяра, покаяние и молитва. Направи ги здрави душевно и телесно; изгони от тях пакостника на човешкото тяло – дявола; укрепи техните тела със здраве и сила, за да могат да се подвизават духовно, да се каят и подготвят за Царството Божие. Изгони от тях всяка преждевременна смърт, да може и по нататък с добри дела да угаждат на благия Бог и да се сдобият с милостта Божия на Страшния Съд.

Помоли се, о преславни Науме Чудотворче, за своите раби (имената), да им се простят греховете волни и неволни, и очисти ги от всякаква нечистота чрез Светия Дух  и с твоите свети молитви, отче наш Науме, че и в тях да се прослави Светата Троица, Която тебе те прослави Отец и Син, и Дух Светий, сега и всякога и през всички  векове. Амин.Църковни песнопения

     

Тропар, глас 4

Света оставил, привързал се към Христа, разпънал си плътта и си живял духовно, всеблажени Науме. Потрудил се да се подвизаваш в пътя на апостолите, привел си към вярата безбройни множества българи, затова с твоите молитви избави ни от изкушения.

Кондак, глас 3, подобен Дева днес

Всечестната памет на твоите светли подвизи, засияла като велико слънце за всички, просвещава тези, които те възпяват, а бесове и всякакъв недъг отпъжда, ето защо, събрали се с любов, вярно те възхваляваме. 


Житие на свети преподобни Наум Охридски


Св. преподобни Наум Охридски бил българин от благороден произход. Като оставил всичко, последвал славянските равно­­апостоли св. Кирил и Методий в Моравия и Рим, където папа Адриан ІІ го ръкоположил за свещеник. Подир смъртта на св. Методий той заедно със св. Климент се отправил за България, където българският цар Борис-Михаил го приел с радост. Св. Климент като учител на славянска писменост изпратил в югозападната част на държавата, а св. Наум останал в тогавашната столица Плиска. В 893 г. на историческия църковно-народен събор било решено българската столица да бъде пренесена в Преслав. На същия събор Симеон Велики бил провъзгласен за цар вместо приелия монашество св. Борис–Михаил, а св. Климент бил ръкоположен за епископ. Тогава на негово място за учител бил назначен св. Наум, който работил там седем години. После той построил манастир на брега на Охридското езеро на името на св. архангели и живял в него десет години. Преп. Наум Охридски се преставил в Господа на 23 декември 910 г., след като приел монашеско пострижение непосредствено преди смъртта си. Погребали го на северната стена на храма, където мощите му и досега почиват неоткрити, защото, колкото пъти се опитвали да отворят гроба му, преподобният не позволявал това. От външната страна на храма е пристроена стаичка, в която нощуват болни и получават изцеление.

Превел и подредил: архим. x. Викентий (Митев). 

17 март 2009 г., град Ловеч

Редактирал: Иван Желев Димитров

No comments:

Post a Comment