Tuesday 6 February 2024

Свети свещеномъченик Харалампий

СВЕТИ свщмчк ХАРАЛАМПИЙ

(89 - 202 г)

ВЕЧЕРНА СЛУЖБА

Блаже́н муж:

1 антифон.


Господи, воззвах (Пс. 140), на 6, глас 6:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе; побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян; издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи.


Стих 6: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3)

Подобен: Всю отложи́вше:

На Владиката от младини си бил напълно отдаден и си Го пожелал, и си следвал вярно стъпките Му. Очистен от всякакви греховните страсти, обогатил си се чрез божествената благодат, за да лекуваш всички болести и да вършиш славни чудеса. Когато си бил призован да свидетелстваш за Христос, Пожертвалият се на кръста ти даде сила да останеш непреклонен при всякакви наказания и мъчения. Него усърдно моли за нашите души.

Стих 5: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс.129:4)

Същата стихира.


Стих 4: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа. (Пс.129:6-7А)

Твоето блажено, непобедимо и търпеливо тяло, страдалче Харалампие, издържа да бъде заковано с гвоздеи, но ти си поддържал душата нерушима и ума цял. Защото божественото желание в тебе гореше силно и те подбуждаше към търпение да понесеш всякакъв вид мъчения, мъчениче страдалче и споделител на страданията на Христос. Моли Го с дръзновение да спаси душите ни.

Стих 3: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Същата стихира.


Стих 2: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс.116:1)

Като пострада, ти наследи пресветла радост и най-почетна слава, и вечна наслада, преподобни свещениче, почитан страдалецо, доблестен воине, чрез благодатта ти напълно удави змийските войнства и пълчища в реката от твоите кърви, а чрез божествена молитва наистина си възкресил мъртви. И сега с дързновение се моли за нашите души. 

Стих 1: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс.116:2)

Същата стихира.


Слава, глас 4: Принасяше на Бога хвалебна жертва, когато като най-законен свещеник служеше на своя Владика и Създател. Ти също подражаваше на Неговите страдания, светителю Харалампие, защото ти се принесе като приемлива жертва на Този, Който заради тебе се принесе в жертва на Бог Отец. Затова сега се радвай с Него в небесните жилища, в Църквата на Първородния. Също така непрекъснато Го умолявай, да бъдем избавени от гняв и скръб, ние, които почитаме твоята скъпа памет, и с пламенен копнеж почитаме главата ти, която излива безброй чудеса и прогонва заразата и болестите, и ни награждава със спасение и изцеление.

И сега: Заради тебе праотецът Божи, пророк Давид, извика в песен, отнасяща се до тебе към Онзи, който е направил великолепни неща за тебе: Застана Царицата от дясната Ти страна. Защото Бог, Който с радост стана човек чрез тебе без баща, те показа като майка и ходатайка на Живота, за да може да възстанови в нас Своя образ, покварен от страсти. След като намери заблудената овца, уловена в планината, той я положи на раменете си и я донесе при Отца, по Своята свободна воля Той я постави сред небесните войнства. Христос, Който има голяма и изобилна милост, Богородице, ще спаси света.


Вход

Свете Тихий: 

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.


Прокимен (на деня)


Паримии на свещеномъченика, стр. 29.

От Книга на пророк Исайя (43:9-14)

Тъй казва Господ: Нека всички народи се съберат наедно, и се съединят племената. Кой измежду тях е предсказал това? Нека обадят, какво е било отначало; нека представят свидетели от себе си и да се оправдаят, за да може да се чуе и каже: наистина! А Мои свидетели, казва Господ, сте вие и Моят раб, когото избрах, за да знаете и да Ми вярвате, и да разберете, че това съм Аз: преди Мене нямаше бог, и подир Мене не ще има. Аз, Аз съм Господ, и няма спасител освен Мене. Аз предрекох и спасих, и възвестих; а другиго нямате, и вие сте Мои свидетели, че Аз съм Бог, казва Господ; от начало на дните Аз съм същият, и никой не ще избави от ръката Ми; Аз ще направя, и кой ще отмени това? Тъй казва Господ, вашият Изкупител, Светият Израилев.


Премъдрост Соломонова (3:1-9)

Душите на праведните са в Божия ръка, и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минаваха за умрели, и краят им се считаше за погибел, и заминаването им от нас – унищожение; но те си пребъдват в мир. Защото, макар в очите на хората и да се наказват, тяхната надежда е пълна с безсмъртие. И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствувани, защото Господ ги е изпитал и ги е намерил достойни за Него. Той ги е изпитал като злато в горнило и ги е приел като най-съвършена жертва. Когато им се въздава, те ще блеснат като искри, които лазят по стърнище. Ще съдят племена и ще владеят над народи, а над тях ще царува Господ вовеки. Които се Нему надяват, ще познаят истината, и верните в любовта ще пребъдат у Него; защото благодат и милост има за светиите Му и промисъл за избраниците Му.


Премъдрост Соломонова (5:15-6:3)

Праведниците живеят довека; наградата им е у Господа и грижата за тях у Вишния. Затова те ще получат царство на славата и венец на красотата от ръката на Господа, защото Той ще ги закрили с десницата и ще ги защити с мишцата. Той ще вземе за всеоръжие – Своята ревност, и ще въоръжи тварите за отмъщение на враговете; ще облече за броня правдата, и ще Си наложи за шлем – нелицеприятния съд; ще вземе за непобедим щит – светостта; строгия Си гняв ще изостри като меч, и светът ще се опълчи с Него против безумците. Ще захвъркат праволучни светкавични стрели, и от облаците, като от силно опнат лък, ще полетят в лучата, и като от каменометно оръдие с ярост ще се изсипе град; ще възнегодува против тях морската вода, и реките свирепо ще ги издавят; ще въстане против тях духът на силата и ще ги разнесе като вихър. Тъй беззаконието ще опустоши цялата земя, и злодеянието ще катурне престолите на силните. Затова, слушайте, царе, и разберете, научете се, съдии от земните краища! Внимавайте, вие, които владеете множествата и които се гордеете пред народите! От Господа ви е дадена властта, и силата – от Вишния.


Сугуба ектения


Вечерно славословие:

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения


Стихири на литията, глас 1:

Мъчениче Харалампие, с пламенна вяра и горещ копнеж към твоя Владика ти използва мъченичество за Христос като стълба за изкачване към небесните висини; сега от небето по дадената ти от Бога благодат ти бдиш над нас, които празнуваме свещената ти памет и почитаме твоя мъченически подвиг, като целуваме всечестните ти мощи.


Свети отче, с твърдата съпротива на твоя подвиг ти притъпи острите стрели на лукавия и опозори змията, причинила злото, и нейното оръдие – най-безбожния Септимий Севѐр; ти с твърда решителност стоеше на скалата на вярата, остана непоклатим и противодействието от безбожниците не успя да отклони твоята твърда вяра. Затова сега ликуваш от радост с ангелите в небесата и непрестанно се молиш за нас, които с вяра и надежда почитаме в свещени песни твоите всечестни мощи.


Доблестни поборниче Христов, великомъчениче Харалампие, ти със смела решителност гръмко изповяда на стадиона истинския Бог, като презря всичко в този живот като мимолетно. И сега, като се радваш с ангелските множества на небето, непрестанно моли Христос, Когото ти безстрашно изповяда като Божи Син, да дава мир на света, да премахне от хората всепагубните заразни болести, винаги да избавя от всякакви опасности нас, които с вяра и надежда целуваме твоите свети мощи и празнуваме твоята свещена памет.


Боговдъхновени, ограден със силата на ума, ти пренебрегна мъченията на безбожните и мъжествено тръгна към мъченичество, като с просветлен от Светия Дух разум изобличи пребеззаконния цар и защити православната вяра. И сега на небето, получил наградата за усилията си, непрестанно прославяш Светата Троица и се молиш за нас, които с вяра и любов почитаме твоите свети мощи.


Слава, гл. 5: Почитатели на мъчениците, елате да се веселим на всесвещения празник на победоносеца и духовно да празнуваме, защото днес ни събра всепочитаният празник на свещеномъченик Харалампий; приготвена ни е духовна трапеза от отличните му мъченически подвизи и от всехвалните му мощи, от които се излива река от изцеления за всички, които се приближават с вяра и черпят от нея лекове за душите и в телата си, освобождаване от страданията и голяма милост.


И сега: Ние те умоляваме като Божията майка, Благословена, застъпи се за нашето спасение.


Ектения и благославяне на хлябовете.


Стиховни стихири, глас 1:

Всехвални мъчениче Христов и поборниче Харалампие, ти сред стадиона провъзгласи Христос за Бог и човек, затова укрепен срещу противниците със силата на Духа ти се бори и така получи венеца на победата; а сега всички ние почитаме твоите свещени мощи.


Стих: Устата ми ще изговорят мъдрост, и размишленията на сърцето ми – знание. (Пс.48:4)

Днес всички православни, които носим името на Христос, се радваме, че имаме твоите мощи като извор, от който изтичат изцеления, и като несвършващо богатство и неизчерпаем дар на благодатта, която прогонва болестите и гибелния мор от хората, които те облажават.


Стих: Устата на праведника изказват премъдрост, и езикът му изговаря правда. (Пс.36:30)

Като възкреси мъртвец с молитвата си, всеблажени, ти засрами нечестивците и доведе много от тях при Христос, а като избави бесноватия, отче, ти спаси княгинята Галина (дъщеря на Севѐр) от измамата на лукавия и я доведе при Христос, увенчана като мъченица.

Слава, гл. 4:

Братя, нека възхвалим Харалампий, духовния диамант на търпението, най-храбрия поборник, най-великия сред мъчениците, увенчан от десницата на Всецаря Бога с две корони – на свещенството и на мъченичеството, защото той победи нечестивеца и издигна огромно знаме срещу заблудата. И сега, когато е на небето, той моли Бог да даде прошка на греховете и освобождение от всички болести на нас, които горещо прибягваме към него и благоговейно целуваме светите му мощи, като с любов честваме годишната му памет и чрез него молим Бог за прошка и велика милост.

И сега:

Пази рабите си от всякакви беди, благословена Богородице, за да можем да те славим, надеждо на нашите души.


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропар, глас 4: 

Мъдри Харалампие, ти се показа непоколебим стълб на Църквата Христова и неугасим светилник на вселената, защото със страданията си просвети света и разруши идолския мрак, блажени. Затова с дръзновение се моли на Христос да се спасим.


За канона на свети Харалампи, щракни тук!


———————————————


Утринна служба


След Шестопсалмието, Велика ектения

Бог Господь: на глас 4.

Пс. 117

Стих 1: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2: Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3: Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4: Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в очите ни.

Тропар на мъченика, 2 пъти, гл. 4:

Мъдри Харалампие, ти се показа непоколебим стълб на Църквата Христова и неугасим светилник на вселената, защото със страданията си просвети света и разруши идолския мрак, блажени. Затова с дръзновение се моли на Христос да се спасим. (2)

Слава, и сега:

От вечност скритата непозната и на ангелите тайна, чрез тебе, Богородице, се откри на живущите на земята: Бог, въплътен в несливано съединение и заради нас доброволно приел кръст, чрез който възкреси първосъздадения, спаси от смърт душите ни!

Малка ектения Възглас: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…

Първи седален, гл. 3:

Ти просия с твоите дела на вярата, блажени Харалампие, и като Христов воин победи заблудата на езичеството, засрами редиците на беззаконниците и стана победоносец, славни мъчениче; моли сега Христос Бог да ни дари велика милост.

Слава, и сега:

Какво велико чудо, Дево-майко! Ти си носила в прегръдките си Този, Който в дланта Си държи целия свят, и от гърдите си с мляко си хранила Създателя и Хранителя на цялото творение, всечиста Дево, моли Го усърдно да ни дари велика милост.

Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…

Втори седален, гл. 4:

От изток си просиял като светило, озарил вярващите с лъчите на чудесата си,  свещеномъчениче Харалампие, затова почитаме твоите свети мощи.

Слава

Светият Дух те показа, че си свят като свещеномъченик, пресвещени и мъдри, и ти се принесе свещена жертва на Божието Слово, чрез Което божествено се прослави.

И сега

Мойсей видя огненосна къпина – тебе, Всенепорочна, която си носила осветяващия душите ни Огън и не си била изгорена, а по-скоро си била изпълнена с росата на благодатта.

Полиелей и величания (общо величание на мъченик, стр. 88)

Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И сега: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.

Прокимен, Пс. 91: Праведният цъфти като палма, издига се като кедър ливански. (Пс.91:13) Стих: Насадени в дома Господен, те цъфтят в дворите на Бога нашего. (Пс.91:14)

Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй.

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отца и Сина, и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: И да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според Лука.

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Евангелие от Лука (21:12-19)


50 псалом чете се. 

Слава: По молитвите на мъченика, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.

Стихира след 50 псалом, гл. 6:

Елате, почитатели на мъчениците, да почетем воденото от световидния мъченик боговенчано множество – с готовност пожертвалата се за Христос избрана и свята дружина на свещеномъченик Харалампий. Като честваме духовно всесвещената му памет, нека го призовем: избави твоите благочестиви люде от заплахата на заразата и ни спаси от всякакви беди.


Литийна молитва (дяконът)


Канони: на Богородица и на мъченика.

Канон на светеца, гл. 6. 

Песен 1.

Ирмос: Докато Израил вървеше пеша през морето като по суша, видя по следите си гонителя фараон да потъва в бездната и извика: да изпеем победна песен на Бог.

Свети свещеномъчениче Харалампие, моли Бога за нас!

С ангелските ликове радостно ходиш в мислените небесни селения и сияеш с незалязваща светлина, избави ме от страстите с твоето застъпничество, мъдри, за да те възпявам.

Твоята светоносна памет сияе със слънчева благодат и с истински пресветла радост просвещава почитащите я вярно, едноименни мъчениче.

С твоите капки кръв си потопил соленото море на неверието, станал си река на благочестието и наистина вечно напояваш Христовата църква.

Пресвета Богородице, спаси ни!

Буря от грехове и силни вълни от помислите, и нападения на страсти ме връхлетяха, но по твоето мощно застъпничество, Богородице, спаси ме!

Песен 3.

Ирмос: Няма свят като Тебе, благи Господи Боже мой, Който укрепи силата на Твоите верни и ни утвърди върху скалата на Твоето изповедание.

Няма как да се изкажат множеството чудеса, които си извършил, още когато си бил жив и след като си отишъл при Бога, страстотерпче мъчениче досточудни.

Като силен войн, страдалче Харалампие, ти се укрепи с божествената сила и надви нездравата наглост на беззаконниците, защото си войник на божественото опълчение.

Изтеклите от твоето тяло струи кръв угасиха всички пламъци на нечестието и лютия огън, като ти донесоха поток от наслаждения.

Богородичен:

Родила си, Всесвета, Бога, най-светия от светите, като си се показала чист храм на светостта и врата, през която единствен Христос премина, за да спаси човечеството.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Седален, гл. 3, по Божествения вери:

Твърд стълб на Църквата, неугасим светилник на вселената си се показал, мъчениче Харалампие, и просиял по-светло от слънцето, прогонваш идолската тъмнина, славни мъчениче, моли Христос Бог да ни дарува велика милост. Слава на Отца, и Сина, и Светия Дух, и сега, и винаги, и во веки веков.

Ти си била божествена скиния на Словото, надминавайки по чистота ангелите, единствено всечиста майко Дево. Очисти мене, който съм пръст и повече от всички осквернен от плътски прегрешения, с божествените води на твоите молитви, като даряваш велика милост, Чиста.

Или Кръстобогородичен:

Нескверната агница на Словото, нетленната майка-Дева, като гледаше на кръста да виси Излезлият безболезнено от нея, майчински ридаеше и казваше: горко ми, Чедо мое, като Те гледам как доброволно страдаш, за да избавиш човека от безчестието на страстите.

Песен 4.

Ирмос: Христос е моя сила, Бог и Господ – пее почитаната Църква, както  подобава за Бог, възглася Му с чист разум и празнува в Господ.

Разкрасил си се, помазан с кръвта на свещеното мъченичество и украсен с неговите достойнства, Харалампие, ти си украшение и подкрепа на страдалците.

С твоето мъжество си съкрушил демонските капища, мъчениче, станал си храм на Светия Дух, показал си се стълб и образец на истинското търпение.

Вдигнали ръце, защитниците на тъмнината стъргаха ребрата ти с железни нокти, славни, и така ти спечелиха истинско вечно наслаждение.

Богородичен:

Всечиста, наша крепост и похвала е Христос Бог, Който изгря от тебе поради изобилната Си благост и ни избави от древното престъпление.

Песен 5.

Ирмос: Моля те, Благи, с Твоята божествена светлина озари душите на онези, които от ранно утро копнеят за Тебе да Те познаят като Божие Слово, истински Бог, Който ги призовава от греховния мрак.

Подражавайки на божественото страдание на Христос, с твърдост претърпял мъчения заради нас, ти, славни мъчениче, най-търпеливо си търпял приковаване с гвоздеи по цялото тяло.

Събезначалното на Отца Слово изправя безумието на гонителите, премъдри, като явно дава разум на безумните и заповядва да те освободят от веригите.

Пронизан с остриета, ти с копието на твоето мъжество и търпение си ранил сърцето на лютия борец против човеците, богомъдри досточудни мъчениче.

Богородичен:

С твоето божествено сияние, Блага, просвети омрачената ми от сласти душа, и ме настави в пътеките на спасението, тъй като си родила единствения Спасител – Христос.

Песен 6.

Ирмос: Като видях житейското море да се надига от бушуващите вълни на изкушенията, прибягнах към Твоето тихо пристанище и Ти казвам: изведи живота ми от тлението, Многомилостиви.

Чрез светлината на твоите страдания ти стана светилник, който просвещава краищата на света, като изповядва името Христово пред мъчителите, преславни Христов мъчениче.

Разпален от огъня на божествената любов, дивни, ти с росата на вярата угаси огъня на нечестивите, като показа на неверниците Христовите чудеса.

Жадувайки безсмъртен живот, Харалампие, умъртвил си страстните пориви на плътта и с молитвата си възкресил мъртъвци, възпявайки  Този, Който те прослави пред всички.

Богородичен:

Утвърди мен, който се огъвам пред нападенията на противника, майко Божия, която роди Извора на безстрастието, затова и към тебе прибягнах като велико прибежище на човеците.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Кондак гл. 8: Както с благодатта на свещенството, славни, светло си украсил Църквата с божественото си страдание, което с радост храбро си приел заради Христос, Харалампие, почитан всемирен светилниче, осиял като непобедим краищата на света.

Икос: Подражавайки на Пастиря Христос, нашия Бог, Който благоволи да дойде на земята като агнец да поеме греховете ни и да понесе недъзите на всички, мъчениче светий, ти положи душата за овците, като говореше за Неговите страдания, затова днес всички те възпяваме с песни като непобедим.

Синаксар: В десетия ден на месец февруари празнуваме паметта на свети свещеномъченик Харалампи Чудотворец. По неговите молитви, Христе Боже, помилвай и ни спаси. Амин.

Песен 7.

Ирмос: Младежите във Вавилон не се уплашиха от пламъка на пещта, но хвърлени в огъня пееха оросени: благословен си, Господи, Боже на нашите отци.

Подложен на мъки и горен с огън, мъчениче Христов, станал си чист като злато и свещено Христово възношение.

От росата на твоите молитви угасна пещта на беззакониците, мъдри, и ти се избави, като пееше на Създателя: благословен си, Господи, Боже на нашите отци.

Показа се като високорасло дърво на мъченическото опълчение, като разхлаждаш от пламъка на греха верните, които казват: благословен си, Господи, Боже на нашите отци.

Богородичен:

Приела радост в пречистата си утроба, Богородице чиста, изпълни сърцето ми с веселие, като прогониш печалните страсти, вечна Дево.

Песен 8.

Ирмос: От пламъка си излял роса за благочестивите младежи и с вода си изгорил жертвата на праведния, защото всичко правиш, Христе, само както пожелаеш: през всички векове Те превъзнасяме.

Още докато е текла кръвта ти, мъчениче, си застанал пред Бога с благолепен венец на победител, украсен с раните от мъченията.

Множеството мъки не надвиха твоето мъжество и доблест, мъчениче, и грубостта на гонителите не съкруши блестящото ти търпение, богомъдри.

Ти наистина се показа свещеник и мъченик непобедим, доблестен войн и стълб непоколебим, опора за верните, противник на нечестието, богомъдри страстотерпче.

Богородичен:

Този, Който всичко сътвори с божествената Си воля, пожела да се всели в твоята утроба, чиста, като искаше да обнови нас, покварените. Него превъзнасяме през всички векове.

Песен 9.

Ирмос: За човека е невъзможно да види Бога, Когото дори ангелските сили не смеят да погледнат, но чрез тебе, Всечиста, Словото се яви на човеците въплътен. Него величаем и заедно с небесните войнства те ублажаваме.

Нито огън, ни меч, нито пък смърт, нито гонение, ни скръб, ни глад, ни беда, нито каквото и да е измислено мъчение можа наистина да те отлъчи от любовта към Твореца, страдалче многочудни.

Стърган с нокти, съблякъл си ризата на мъртвостта, с одежди от кръв си се украсил, страстотерпче, затова с дръзновение, непобедими мъчениче, предстоиш с радост пред Владиката и Бога на всички.

Пълна с радост и с наистина божествена светлина твоята памет озари света, Харалампие, като прогонва зимата на страстите, просвещава всички, а като я празнуваме, нека чрез твоите молитви намерим милост за греховете си.

Богородичен:

Бурята на страстите ме смущава и вълнението на злините ме дави, Пренепорочна, която роди Кормчията – Христос, простри ми ръка за помощ и ме спаси, единствено спасение за вярно ублажаващите те!


Катавасии: Отвèрзу устà моя.

Песен 1

Ще отворя устата си, и ще се изпълнят с Дух Свети, и ще произнеса дума за Царицата Майка, и ще се явя светло тържествуващ, и радвайки се, ще възпея нейните чудеса.

Песен 3

Богородице, жив и изобилен изворе, духовно укрепи в твоята божествена слава събралите се в хор твои певци и ги удостой с венци на славата.

Песен 4

Пребожественият Иисус, Който стои в славата на божествения престол, дойде на лек облак чрез нетленната длан – Божията майка, и спаси тия, които викат: слава, Христе, на Твоята сила.

Песен 5

Всичко дойде в ужас от твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, си носила в утробата си Бога, Превъзнесения над всичко, и си родила Безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Песен 6

Богомъдри, като чествуваме тоя божествен всепочитан празник на Божията майка, елате да пляскаме с ръце и славим Бога, Който се роди от нея.

Песен 7

Богомъдрите отроци не почетоха тварта наместо Твореца, но като потъпкаха мъжествено огнената заплаха, радваха се и пееха: благословен си Ти, препрославени Господи и Боже на нашите отци!

Песен 8

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благочестивите отроци бяха запазени в пещта от Богородичното раждане, което тогава беше предобразувано, а сега е действително. То подбужда цялата вселена да ти пее: Всички твари, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове.


Честнейшую.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!


Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

9-та песен от катавасиите 

Нека се радва всеки земнороден, просвещаван духовно, а естеството на безплътните умове, което почита свещеното тържество на Божията майка, нека тържествува и вика: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Приснодево.


Малка ектения: Възглас: Защото всички небесни сили Те хвалят…


Светилен, гл. 2: 

Божествено разпален от любов към Царя на всичко, блажени отче, ти смело порази гордата змия и порица безчовечния и безумен тиранин Севѐр, свещеномъчениче Харалампие, затова получи награда от Владиката на всичко.

Богородичен: Марийо, ткоято си прибежище и гордост за християните, пази и защитавай своите раби от всякакви беди, и пази невредими от различни опасности нас, които с любов те възхваляваме, като се застъпваш пред твоя Син и наш Бог.


Хвалитни стихири (Пс.150), на 4, гл. 1:

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Елате всички вие, които обичате светеца, да отдадем подобаваща чест на мъченика Харалампий, като го поздравим с целувка, защото той проповядваше на всички, че Христос е Бог и Творец, и изобличи измамата на нечестивите.


Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

Същата стихира.


Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Трикратно благословени, ти си в числото на небесните войнства и докато стоиш на почит близо до Троицата, отче, молиш се за нас, които те почитаме с вяра и благоговение; свещеномъчениче Харалампие, молим се да ни пазиш от всякакви беди.


Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

В цялата Христова църква се празнува светлата памет на най-славния и великолепен свещеномъченик Харалампий, защото той е проповядвал Христос Спасителя за Бог и човек, затова тя го празнува подобаващо.

Слава, гл. 5: Твоите скъпоценни мощи, божествени светителю, са като алабастров съд, който е изпълен и излива изцеления като многоценно и уханно миро, чудесно изпълва с благоухание верните и избавя от всяко зло онези, които идват с вяра, премахва зловонната заблуда и всякакви заразни болести, като дава на всички добро здраве, мир и велика милост.

И сега, Богородичен (от Октоиха):

Наричаме те благословена, Дево Богородице, и като вярващи по дълг те прославяме; ти си град непоклатим, стена неразрушима, твърда защита и прибежище за нашите души.


Велико Славословие – пее се.

Слава на Тебе, Който си ни показал Светлината. Слава във висините Богу, на земята мир, между човеците благоволение. 

Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава. Господи Царю небесни, Боже Отче Вседържителю, Господи Сине единородни Иисусе Христе, и Светий Душе! Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, Който вземаш върху Си греха на света, помилуй нас – Ти, Който вземаш върху Си греховете на света! Приеми нашата молитва, Ти, Който седиш отдясно на Отца, и помилуй нас! Защото само Ти си свят, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бога Отца! Амин!

Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки и във вечни векове! Удостой ни, Господи, през тоя ден да се запазим от грях! Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името ти во веки! Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме!

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! Господи, прибежище бил си нам от род във род. Аз рекох: „Господи, помилуй ме и изцери душата ми, защото съгреших пред Тебе“. Господи, към тебе прибягнах, научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Защото у Тебе е изворът на живота; в Твоята светлина ще видим светлина. Продължи Твоята милост към тия, които Те познават. 

Свети Боже, свети Крепки, свети Безсмъртни, помилвай ни (3 пъти).

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин.

Свети Безсмъртни, помилвай ни.

(Бавно) Свети Боже, свети Крепки, свети Безсмъртни, помилвай ни.


Тропар, гл. 4:

Мъдри Харалампие, ти се показа непоколебим стълб на Църквата Христова и неугасим светилник на вселената, защото със страданията си просвети света и разруши идолския мрак, блажени. Затова с дръзновение се моли на Христос да се спасим.


* Текстът е редактиран от проф. Иван Ж. Димитров (2021 г)

No comments:

Post a Comment