Monday 19 February 2024

Служба за благославяне на изповедник

 • Според старинна практика, за да може един свещеник да изповядва, той трябва да има благословение от своя архиерей. Тук се помества на български език редът на благословението според гръцкия архиерейски чиновник:

 • Служба за благославяне на изповедник

  Забележка: Това кратко последование може да се извърши от архиерея като малка служба самостоятелно, както и в края на вечерната след Трисвятое, така и на утринната след Великото славословие или в края на литургията.

  Архиереят: Благословен е нашия Бог…

  Хорът: Амин

  Четецът: Трисвятое

  Архиереят: Защото Твое е царството…

  Хорът: Амин

  Свещеникът, определен от архиерея да получи правото да изповядва, се води от двама дякони или свещеници и се отвежда до средата на храма, където застава с лице към архиерея. Архиереят поставя своя епитрахил върху главата на коленичилия свещеник и дяконът казва:

  Дяконът: На Господ да се помолим!

  Хорът: Господи, помилуй!

  Архиереят: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, Който възложи апостолско и духовно служение на Петър и другите единадесет ученика и им заповяда да свързват и развързват (Мат. 18:18) прегрешенията на хората, Сам и Ти сега, след като прецених Твоя раб [името] като усъвършенстван чрез Твоята благодат за апостолско и духовно служение на Тебе, направи го чрез мене, недостойния архиерей, достоен да свързва и развързва прегрешенията на недостойните Твои раби.

  Защото Ти си подателят на благата и на Тебе слава отдаваме, на Отец и Син, и Свети Дух, сега и винаги, и во веки веков.

  Хорът: Амин.

  Евангелие

  Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото евангелие.
  Архиереят: Мир на всички.

  Хорът: И на твоя дух.

  Архиереят: Ще се чете от светото Евангелие според ев. Йоан.
  Дяконът: Да внимаваме!
  Хорът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

  Архиереят чете евангелиетоЙоан 20:19-23

  А вечерта в тоя ден, първи на седмицата, когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците Му, стояха заключени, поради страх от юдеите, дойде Иисус, застана посред и им казва: мир вам! И това като рече, показа им ръцете и нозете и ребрата Си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа. А Иисус пак им рече: мир вам! Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви пращам. И като рече това, духна и им казва: приемете Духа Светаго. На които простите греховете, тям ще се простят; на които задържите, ще се задържат.
  Хорът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!
  Архиереят благославя с кръстен знак кандидата:

  Наше смирение чрез благодатта на Всесветия и всесъвършен Дух, определя благоговейния свещеник [името] да служи като духовен отец в името на Отец и Син, и Свети Дух. Амин.


  Продължава основното богослужение, по време на което се направи това посвещение на изповедника.

No comments:

Post a Comment