Sunday, 4 June 2023

Свети Дух

СВЕТИ ДУХ


УТРИННА СЛУЖБА

 

Бог Господ, гл. 8

Пс. 117

  Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

  Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

  Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

  Стих 4. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.


Тропар на празника, глас 8: (три пъти)

Благословен си, Христе Боже наш, Който направи рибарите премъдри, изпращайки им Светия Дух, и чрез тях улови вселената, Човеколюбче, слава на Тебе!


Първи седален, глас 4.

Подобен: Удивися Иосиф:

Светло да отпразнуваме, верни, този последен и следпразненствен празник Петдесетница, изпълнение на обещанието в определеното време, защото в него веднага слезе огън на земята от Утешителя във вид на езици и просвети учениците и ги посвети в небесните тайни. Дойде светлината на Утешителя и света озари. [Слава, и сега: същия]


Втори седален, гл. 4

Изворът на Духа дойде на земята, разделяйки се образно на огнени реки да ороси и просвети апостолите. Огънят им стана росоносен облак, а валящият пламък ги просвети, така и ние приехме благодатта чрез огън и вода. Дойде светлината на Утешителя и озари света. [Слава, и сега: същия]


50 псалом


Канон

Канони първият на преп. Козма Маюмски, глас 7, и вторият на преп. Йоан Дамаскин, глас 4. Каноните се четат без припеви според българския Типик.

Песен 1

Ирмос: Господ, Който съкрушава в битки със силна ръка, покри с морето фараона и колесниците му; нека Го възпеем, защото се прослави.

Както обеща преди това на учениците Си, Ти на дело изпрати Утешителя Духа, Христе, озарявайки света със светлина, Човеколюбче.

Предвъзвестеното от древност в Закона и пророците се изпълни, защото днес благодатта на божествения Дух се изля за всички верни. 


Втори ирмос: Покрит с божествен мрак, заекващият Моисей, изложи ясно написания от Бога закон, защото отърсвайки прахта от очите на ума си, той видя Вечносъществуващия и от Духа се научи на знание, прославяйки Го с божествени песни. 

Чистите и честни уста (на Христос) рекоха: „Разлъка за вас не ще има, о приятели! Защото сядайки на най-високия престол на Отца, Аз ще излея обилната благодат на Духа, за да просияят копнеещите за нея.“

Преминалото предела най-истинно Слово изпълва с тишина сърцето, защото завършвайки делото, Христос възвесели Своите приятели и, както обеща, в бурен вятър и огнени езици дарува им Духа. 


Песен 3

Ирмос: Христе, Ти рече на учениците: стойте в Йерусалим, докато се облечете със сила отгоре, а Аз ще ви пратя Друг Утешител като Мене – Моя и на Отец Дух, чрез Когото ще се утвърдите!

Слязлата сила на божествения Дух божествено съедини в едно съзвучие разделения в древност говор на зломислещите, вразумявайки верните с познание за Троицата, в Която ние се утвърдихме. (2)

Втори ирмос: В древност, единствената молитва на изпълнилата се със съкрушен дух пророчица Анна към всесилния Бог на разума, разкъса веригите на бездетната утроба и прекрати нетърпимата досада на многодетната.

Непостижима е богоначалната Троица, защото Тя неуките направи красноречиви, рибарите – премъдри, удрящи със слова, и извличащи от дълбината на нощта безчислени народи, чрез блясъка на Духа.

(А) Всемощно сияещата непомръкваща Заря, която извира от неродената Светлина, сега чрез Сина изпраща за народите единен знак на Отеческата власт – огнения глас от Сион. (Превод: проф. Иван Ж. Димитров)

(Б) Огненият глас пред всички днес явява  светлина в Сион вечна и всесилносветла:  Дух, изхождащ от светлина неродена  и сияещ чрез Сина – със свой знак, равен  по природа и слава с властта на Отца. (Превод на същия тропар: доц. дякон Кръстю Банев)

Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Седелен, глас 8, чете се: Любещите Спасителя се изпълниха с радост и страхливите преди, получиха днес дръзновение, когато Дух Свети слезе свише над дома на учениците и всеки от тях по различен начин говореше на хората; защото езиците бяха разделени, видими като огън, и не ги изгори, но напротив, ороси ги.


Песен 4

Ирмос: Прозирайки Твоето пришествие в последните времена, Христе, пророкът (Авакум) викаше: чух за Твоята сила, Господи, че си дошъл да спасиш всички Твои помазаници! (3:13)

Този, Който в началото говореше чрез пророците и проповядваше Закона на несъвършените човеци, днес като истински Бог Утешител се открива на служителите и свидетелите на Словото.

Духът, носещ знамението на Божеството, се раздели в огън над апостолите и се яви в странни езици, защото Той е божествената и самовластна Сила, изхождаща от Отца.


Втори ирмос: Царю на царете, Един от Единия, единствено Слово, произлязло от изначалния Отец, Ти като благодетел наистина изпрати равносилния Твой Дух на апостолите, затова Ти пеем: слава на Твоята сила, Господи!

Разтваряйки със слово божествения купел на обновлението, Ти сложен по природа, като дъжд изливаш за мен поток от прободеното Твое нетленно ребро, о Слове Божи, запечатвайки ме с жарта на Духа.

Всички прекланят колена пред Утешителя, пред Сина на Отца и пред единосъщния Отец, виждайки в три Лица Същество истинно, непристъпно, надвременно и едно, понеже възсия като светлина благодатта на Духа.

Всички вие служители на трисветлото Същество изпълнете се с Богоначалния, защото Христос като благодетел свръхестествено прави всички съвършени и осветява пътя за спасение, давайки цялата благодат на Духа.


Песен 5

Ирмос: Правият Дух на спасението, Господи, заченат чрез страха от Тебе в утробата на пророците и роден на земята, направи чисти апостолските сърца и се обновява у верните, защото Твоите повеления са светлина и мир.

Слязлата днес сила е благият Дух, Духът на Божията премъдрост, Духът изхождащ от Отца и чрез Сина явил се на нас, верните; Той дава святост на тези, в които се вселява, и в тази святост Той по естество се съзерцава. (2)

Втори ирмос: Изкупително очистване от греховете чрез огнедишащата роса на Духа приемете, о световидни чеда на Църквата, защото сега излезе от Сион закон – благодатта на Духа във вид на огнени езици.

Неподвластният Дух, Който изхожда от Отца, благоволи самовластно да направи мъдри езиците на апостолите, запечатвайки живоносното слово, което Спасителят изрече със силата на Отца като съ-о̀бразен Нему.

За да изцели умовете на апостолите от греха, всевластният Бог Слово устрои в тях пречист дом, в който сега се вселява светлината на равносилния Му и единосъщен Дух.


Песен 6

Ирмос: Блъскан от вълнението на житейските грижи, потопяван от греховете ми и хвърлен на душепагубния звяр, Христе, аз като Йона зова към Тебе: изведи ме от смъртоносната дълбина!

Ти изля обилно от Твоя Дух върху всяка плът, както си рекъл, Господи, и всичко се изпълни с познание за Тебе, че Ти си Син, роден нетленно от Отца, а Духът неразделно от Него изхожда. (2)


Втори ирмос: Владико Христе, Ти възсия от Девата като очистване и спасение за нас, понеже както избави пророк Йона от утробата на морския звяр, така изведе от тлението целия паднал Адамов род.

Вседържителю, обнови в нас многожелания и прав Дух, Който е всесъвършено съединен и изхождащ от Отец, изгарящ сквернотата на ненавистното вещество и очистващ нечистотата на умовете, и нека Той пребъдва в нас во веки.

Като желано достояние за апостолите, очакващи на Сион Твоето пришествие, Ти, Душе, чрез огън утвърждаваш в тях познанието за роденото от Отца Слово, изобличавайки скоро дивото безумие на езическите брътвежи.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…

Кондак, от св. Роман Сладкопевец, глас 8: Когато слезе и смеси езиците, Всевишният раздели народите, а когато раздаваше огнени езици, към единство призова всички, затова едногласно славим Всесветия Дух.

Икос: Скоро и надеждно утешение подай на Своите раби, Иисусе, когато униваме духовно. Не се отлъчвай от нашите души в скърби, не се отделяй от мислите ни в беди, но винаги идвай ни на помощ. Приближи се към нас, приближи се, Вездесъщи, и както с Твоите апостоли винаги си бил, така съедини със Себе Си и тези, които Те обичат, Щедри, та съединени с Тебе да възпяваме и славословим Твоя всесвят Дух.

Синаксар: Вчера тържествено чествахме празника Петдесетница, в който Светият Дух във вид на езици, като че огнени, слезе над светите апостоли и ги освети. Днес, понеделник след Петдесетница, по-особено честваме Третото лице на Светата живоначална, единосъщна и неразделна Троица – Светия Дух.

Християнското учение за Светия Дух е разкрито в словото Божие и е формулирано на Втория вселенски събор, станал в Константинопол през 381 година. То гласи: „Вярвам и в Светия Дух, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците“.

Светият Дух не е някаква само проява на Бога, а е Негова божествена Ипостас (Лице). Той е Един от Света Троица (Един Бог Отец, Един Божи Син и Един Дух Светий). Тайната на Божията троичност – че Бог е Един по същество, но троичен по Лица (Ипостаси) – превъзхожда нашия ограничен човешки ум. Тя е отчасти достъпна само за богопросветената вяра.


В Никео-Цариградския Символ на вярата Светият Дух е наречен „Господ“. Това ще рече, че Той е истински Бог, единосъщен и равночестен на Отца и Сина. За разлика от Сина, Той не е роден, а изхожда от Отца (Йоан. 15:26). Римокатолиците неправилно учат, че Светият Дух бил произхождал и от Сина, когато, по думите на Сина, Той изхожда само от Отца.

Втората особеност на Светия Дух е тая, че Той е „животворящ“ – жизнено божествено начало. Още при самото творение Той се носел над първичните води и ги оживотворявал (Бит. 1:2). Чрез Него, както св. Църква пее, всяка душа получава живот и се издига към духовна чистота.

Светият Дух е и просвещаваща Ипостас. Той просветява нашия ум в познание на истината. Той е говорил чрез пророците. Св. ап. Петър уверява, че светите Божии човеци – апостоли и пророци – са говорили, бидейки просветени от Светия Дух (2 Петр. 1:21). Същият Свети Дух ни упътва към всяка истина (Йоан. 16:13). Ние дори не знаем за какво и как трябва да се молим, ако Светият Дух не ни просвети. Същият ходатайства за нас с неизказани въздишки (Рим. 8:26). Светият Дух ни очиства от всяка греховна нечистота и ни освещава. Той ни подкрепя в нашите немощи (Рим. 8:26) и ни подпомага в борбата срещу злото.

Той е и нашият Утешител (Йоан. 15:26) в скърби и страдания. Той внася в душите ни радост. Радостта в Светия Дух е особена; тя е радост чиста, светла, блажена, каквато никой друг и нищо друго не може да ни достави. Светият Дух действа в нас и върху нас със Своите благодатни сили и дарове, които се проявяват в светите Тайнства. Така чрез тайнството Кръщение се умиваме от греховете, оправдаваме се пред Бога и ставаме членове на св. Църква и граждани на Царството Божие. В тайнството Миропомазание получаваме необходимите подкрепителни сили за възрастване в духовния живот. В тайнството Евхаристия се приобщаваме с Тялото и Кръвта на Господ Иисус за опрощаване на греховете и получаваме залога на вечния живот. В тайнството Покаяние (Изповед) получаваме опрощение на греховете, сторени след Кръщението. Чрез тайнството Елеосвещение получаваме благодатно изцеление на нашите телесни и душевни болести, а също и опрощение на грехове (Як. 5:15). В тайнството Брак се преподава благодатна сила Божия, която освещава и още по-вече укрепява брачния съюз, който е велика тайна (Еф. 32:5). А чрез тайнството Свещенство се получава дарът на свещенослужението, благовестието и душепастирството.

Чрез тия седем тайнства* получаваме благодатните сили на Светия Дух като от седем струи на божествен извор. Тия струи са започнали да текат от деня Петдесетница и продължават неизтощимо да текат и днес, и ще текат и в бъдеще, без да пресекнат никога. Благодарение на действието на Светия Дух в деня Петдесетница у апостолите става коренна духовна промяна. Чрез Светия Дух ние постигаме святост и ставаме нова твар (2 Кор. 5:17).

* Учението, че тайнствата са точно седем, е католическо, и е влязло в православното богословие през Русия около 16 век.

Чествайки, прочее, днес Светия Дух, нека с молитва се обърнем към Него и да кажем: „Царю небесни, Утешителю, Дух на истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш! Съкровище на благата и Подателю на живота, дойди и се всели в нас и ни очисти от всяка сквернота и спаси, Благий, нашите души!“ Амин.


Песен 7

Ирмос: Хвърлени в огнената пещ, благочестивите младежи с песента си превърнаха огъня в роса, пеейки така: благословен си, Господи, Боже на нашите отци!

Когато апостолите известяваха за великите Божии дела, невярващите счетоха за опиянение действието на Духа, чрез което се открива Троицата – единственият Бог на нашите отци.

Православно богословстваме за неразделното естество – безначалния Бог Отец, Словото и Духа единовластни, като пеем: благословен си, Боже на нашите отци!


Втори ирмос: В съгласие зазвуча мелодичния напев на инструментите, призоваващи към почитание на излетия от злато бездушен истукан, а светоносната благодат на Утешителя ни подбужда с благоговение да пеем: единна, равносилна и безначална Троице, благословена си!

Безумните не разпознаха пророческия глас, когато чуха необичайните речи на апостолите и говореха, че са се опили с вино; а ние, благочестивите, боговдъхновено Ти зовем: Благодетелю на всичко, благословен си!

Боговдъхновеният пророк Йоил гръмогласно проповядва божествено откровение, когато чрез него Словото изрече: „Тия, върху които Аз ще излея богоначалния Мой Дух*, заедно ще извикат: о, трисияйно Естество, благословено си!“

* Йоил 2:28

Третият час се обогати с благодат, за да почитаме трите Ипостаси в неразделната им власт; и сега – в единия Господен ден – Сине, Отче и Душе, благословен си!


Песен 8

Ирмос: Неизгарящата в огъня къпина на Синай яви Бога на трудно говорещия и заекващ Моисей, а ревността по Бога показа недокоснати от огъня тримата младежи, които пееха: всички творения Господни, възпявайте Господ и Го превъзнасяйте във всички векове! 

Когато живителното бурно дихание на всесветия Дух свише се носеше над рибарите във вид на огнени езици, тогава те известяваха за великите Божи дела: всички творения Господни, Господа възпявайте и превъзнасяйте във всички векове!

Като възлизащи на планината, до която не бива човек да се допира, без да се боим от страшния огън, елате да застанем на Синайската планина, в града на живия Бог и с духоносните ученици сега да се възрадваме: всички творения Господни, Господа възпявайте и превъзнасяйте във всички векове!


Втори ирмос: Пламъкът на трисветлия образ на Божеството разкъсва окови и разхлажда; отроците пеят, а цялото творение благославя като благодетел единия Спасител и Творец на всичко.

Чрез видението на огнените езици Духът устройва спомен за спасителните слова на Христа, които Той чу от Отца и изрече пред апостолите; а досега отчужденото от Бога творение отново се приобщава към Него и благословено Го възпява.

Спасително и самовластно си дошъл, явявайки се като самосияйна Светлина, която дава просвещение, о Душе, и си изпълнил апостолите като драгоценно вдъхновение. Пребъдвай неотстъпно в Твоите раби!

(А) Пророците, с преизпълнени от Духа уста, възпяха Твоето пришествие в плът, Царю, и изпращането на Духа, произхождащ от недрата на Отца, не-сътворен, съдействащ и съпрестолен на Тебе, чрез Когото верните благоговеят пред Твоето въчовечаване.

(Б) (втори превод от доц. Кръстю Банев; с тирета е една дума на гръцки): Пяха с вдъхновени пророците устни * твоето телесно, Царю, снизхождение. * Ти пращаш Духа, от Отца произхождащ, * нетварнотворящ-и-на-теб-равнославен: * дар свят за всички от Бог в тяло човешко.


Песен 9

Ирмос: Заченала недокосната от тлението и дала плът на най-мъдрото от всички Слово, непознала мъж Майко, Дево Богородице, вместилище на Невместимия, обител на безпределния твой Създател, ние те величаем.


Апостолите се удивяваха, като гледаха слизането на Утешителя, и как във вид на огнени езици се яви Светият Дух.

Носен в древност на неизгарящата огнена колесница, огнедишащият ревнител Илия радостно явяваше вдъхновението свише, което сега осия апостолите, и осветени в него те на всички проповядваха Троичния Бог.

Апостолите се удивяваха, като гледаха слизането на Утешителя, и как във вид на огнени езици се яви Светият Дух.

Въпреки законите на естеството чу се нещо необикновено: когато се разнасяше единен глас от учениците, по благодатта на Духа, различно чуваха народите и племената за великите Божии дела, просвещавани в познанието на Троицата.

Втори ирмос: Радвай се, Царице, славна Майко и Дево, защото никоя красноречива уста с ораторство не може достойно да те възпее; изнемогва всеки ум, опитвайки се да разбере твоето детерождение; затова единогласно те възпяваме.

Апостолите се удивяваха, като гледаха слизането на Утешителя, и как във вид на огнени езици се яви Светият Дух.

Подобава да се възпее Отроковицата, от която Животът произлезе, защото тя единствена скри в утробата си Словото, Което лекува страдащата под греха човешка природа, а сега, седейки отдясно на Отца, ни изпраща благодатта на Духа.

Апостолите се удивяваха, като гледаха слизането на Утешителя, и как във вид на огнени езици се яви Светият Дух.

Всички ние, върху които се изля божествената благодат, светли, със сияен блясък, преобразени в чудно благолепие, придобихме знание за равносилното, неразделно, премъдро, трисветло Същество, Което и прославяме.


Вторите Катавасии на Петдесетница на 4 гл.

1: Покрит с божествен мрак, заекващият Моисей, изложи ясно написания от Бога закон, защото отърсвайки прахта от очите на ума си, той видя Вечносъществуващия и от Духа се научи на знание, прославяйки Го с божествени песни. 


3: В древност, единствената молитва на изпълнилата се със съкрушен дух пророчица Анна към всесилния Бог на разума, разкъса веригите на бездетната утроба и прекрати нетърпимата досада на многодетната.


4: Царю на царете, Един от Единия, единствено Слово, произлязло от изначалния Отец, Ти като благодетел наистина изпрати равносилния Твой Дух на апостолите, затова Ти пеем: слава на Твоята сила, Господи!


5: Изкупително очистване от греховете чрез огнедишащата роса на Духа приемете, о световидни чеда на Църквата, защото сега излезе от Сион закон – благодатта на Духа във вид на огнени езици.


6: Владико Христе, Ти възсия от Девата като очистване и спасение за нас, понеже както избави пророк Йона от утробата на морския звяр, така изведе от тлението целия паднал Адамов род.


7: В съгласие зазвуча мелодичния напев на инструментите, призоваващи към почитание на излетия от злато бездушен истукан, а светоносната благодат на Утешителя ни подбужда с благоговение да пеем: единна, равносилна и безначална Троице, благословена си!


Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

8: Пламъкът на трисветлия образ на Божеството разкъсва окови и разхлажда; отроците пеят, а цялото творение благославя като благодетел единия Спасител и Творец на всичко.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Честнейшую: не пеем, а пеем Песен 9

Ирмос, глас 4:
Радвай се, Царице, славна Майко и Дево, защото никоя красноречива уста с ораторство не може достойно да те възпее; изнемогва всеки ум, опитвайки се да разбере твоето детерождение; затова единогласно те възпяваме.

Подобава да се възпее Отроковицата, от която Животът произлезе, защото тя единствена скри в утробата си Словото, Което лекува страдащата под греха човешка природа, а сега, седейки отдясно на Отца, ни изпраща благодатта на Духа.

Всички ние, върху които се изля божествената благодат, светли, със сияен блясък, преобразени в чудно благолепие, придобихме знание за равносилното, неразделно, премъдро, трисветло Същество, Което и прославяме.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Тебе хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава, на Отец и Син и Свети Дух, сега и винаги, и во веки веков.


Ексапостиларий. Подобен: Небо звездами:

Всесветий Душе, Който изхождаш от Отца и чрез Сина дойде при безкнижните ученици, спаси и освети всички, които познаха в Тебе Бога. (Два пъти)

Слава, и сега: Светлина е Отец, Светлина е Синът, Светлина е и Светият Дух, Който бе изпратен на апостолите във вид на огнени езици, и чрез Него целият свят се просвещава да почита Светата Троица.


Хвалитни стихири

 Всякое дыхание: слагаме 6 стиха, глас 2, като ги повтаряме.

Всичко що диша да хвали Господа. Хвалете Господа от небесата; Хвалете го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Да извършат над тях писания съд. Тая чест е за всички Негови светии. Пс.149:9 

Чрез пророците Ти ни възвести пътя на спасението, а в апостолите, Спасителю наш, благодатта на Твоя Дух засия; Ти си Бог първият; Ти си Бог и след това, и во веки Ти си нашият Бог!


Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. Пс.150:1

Същата стихира.


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. Пс.150:2

Ще Те възпея в Твоите дворове, Спасителю на света, и прекланяйки колене, ще се покланям на непобедимата Ти сила вечер и сутрин, и по пладне, и по всяко време ще Те благославям, Господи!


Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. Пс.150:3

Същата стихира.


Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). Пс.150:4

В Твоите дворове, Господи, ние, верните, душевно и телесно коленичили, възпяваме Тебе, безначалния Отец, събезначалния Син, и съвечния и Пресвят Дух, който озарява и освещава нашите души.


Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! Пс.150:5-6 

Същата стихира.


Слава, и сега, глас 8:

Някога езиците бяха разбъркани за дързостта да се построи кулата (Вавилонска); но сега езиците се изпълниха с мъдрост за славата на богопознанието. Там Бог осъди нечестивите заради тяхното прегрешение; тук Христос просвети рибарите с Духа. Тогава неспособността да се изразят беше наказанието; но сега съгласието е подновено за спасението на нашите души.


Велико славословие


Тропар, глас 8:

Благословен си, Христе Боже наш, Който направи рибарите премъдри, изпращайки им Светия Дух, и чрез тях улови вселената, Човеколюбче, слава на Тебе!


—————————————————————————-


СВЕТА ЛИТУРГИЯ


Антифон 1, псалом 18, глас 2:

Стих 1: Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта. 

Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.

Стих 2: Ден на ден реч предава, и нощ на нощ знание открива.

Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.

Стих 3: Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената.

Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.

Слава, и ныне: Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.


Антифон 2, псалом 19, глас 2:

Стих 1: Да те чуе Господ в скръбен ден, да те защити името на Бога Иаковов.

Спаси ны, Утешителю Благий, поющия Ти: аллилуиа.

Стих 2: Да ти прати помощ от светилището и от Сион да те подкрепи.

Спаси ны, Утешителю Благий, поющия Ти: аллилуиа.

Стих 3: Да ти даде (Господ), каквото ти сърце желае, и всички твои намерения да изпълни.

Спаси ны, Утешителю Благий, поющия Ти: аллилуиа.

Слава, и ныне: Единородный Сыне:


Антифон 3, псалом 20, глас 8:

Стих 1: Господи, с Твоята сила царят се весели и за спасението от Тебе безмерно се радва.

Тропар, същия глас:

Благословен еси, Христе Боже наш, Иже премудры ловцы явлей,  низпослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, Человеколюбче, слава Тебе.

Стих 2: Ти му даде, каквото му сърце желаеше, и молбата на устата му не отхвърли.

Тропар: Благословен еси, Христе Боже наш:

Стих 3: Защото Ти го срещна с благословии за добро, възложи на главата му венец от злато.

Тропар: Благословен си, Христе Боже наш, Който направи рибарите премъдри, изпращайки им Светия Дух, и чрез тях улови вселената, Човеколюбче, слава на Тебе!

 

Входно:

Издигни се, Господи, с Твоята сила; ние ще възпяваме и прославяме Твоята мощ.

и тропара: Благословен еси, Христе Боже наш:

Слава, и сега: 

Кондак, глас 8: Когато слезе и смеси езиците, Всевишният раздели народите, а когато раздаваше огнени езици, към единство призова всички, затова едногласно славим Всесветия Дух.


Вместо Трисветое:

Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся, аллилуиа. (Вие, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте. Алилуия)

 

Прокимен, глас 8, Пс. 27:

Спаси, Господи, народа Си и благослови наследството Си. Стих: Към Тебе, Господи, викам: твърдиня моя, не бъди безмълвен към мене.

Апостол

Ефес. 5:9-19


Алилуия, глас 2, Пс. 50: 

Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост. Стих: Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене.


Евангелие

От Йоан (Ин. 18:10-20)


Вместо „Достойно“, гл. 4:

Апостолите, като гледаха слизането на Утешителя, се удивиха как се яви Светият Дух под формата на огнени езици.

Радвай се, Царице, славна Майко и Дево, защото никоя красноречива уста с ораторство не може достойно да те възпее; изнемогва всеки ум, опитвайки се да разбере твоето детерождение; затова единогласно те възпяваме.


Причастен

Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата. Алилуйя. 3 пъти.


Отпуст:

Свещеникът: Изпратилият от небето Пресвети Дух под формата на огнени езици върху Своите свети ученици и апостоли, Христос, истинският наш Бог…


No comments:

Post a Comment