Friday 6 January 2023

Св. Йоан Кръстител

СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ


Вечерна


Господи, воззвах (Пс.140), глас 2:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!

На празника

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3-4А)

Когато Предтечата видя нашия Просветител, Който просвещава всеки човек да идва да се кръсти, душата му се зарадва, а ръката му потрепери, с ръка го посочи и каза на хората: „Ето, Този, Който избавя Израиля, Който ни освобождава от тлението“. О, безгрешни Христе Боже наш, слава на Тебе!


Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс.129:5)

Когато нашият Изкупител се кръщаваше от слуга и Духът присъстваше и свидетелстваше за Него, армиите на ангелите гледаха и трепереха, и от небето дойде глас от Отца: „Този, Когото Предтечата кръщава с ръка, е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение.“ Христе Боже наш, слава на Тебе!


Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6-7А)

Водите на Йордан приеха Тебе, Изворът, и Утешителят слезе във вид на гълъб: прекланя глава Преклонилият небесата. Глината (Йоан) вика и казва на Твореца: „Защо ми заповядваш да правя това, което е отвъд мен? Аз имам нужда от Твоето кръщение“. О, безгрешни Христе Боже наш, слава на Тебе!

И на Предтечата. Глас 1.

Подобен: Всехва́льнии му́ченицы:

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Ви́дев тя гряду́ща, Христе́, к себе́ Предте́ча, и Креще́ния прося́ща, с тре́петом возопи́: что ми повелева́еши, я́же па́че си́лы соверши́ти? О всеси́льне Го́споди, ка́ко руко́ю косну́ся Тебе́, руко́ю вся содержа́щаго? Ты мя па́че крести́ раба́ Твоего́.


Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Яви́хся ве́сь Челове́к ны́не, присту́пен тебе́ бы́х, Естество́м Непристу́пный: во́лею обнища́х Бога́т сы́й, я́ко да обнища́вшее обогащу́ нетле́нием и избавле́нием. Приступи́, крести́ тле́нию неподлежа́щаго, и мир от тли́ изыма́ющаго.


Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. (Пс. 116:2)

Содержи́мь е́смь отвсю́ду, и ка́мо бежа́ти недоуме́юся, рече́ зижди́телю Предте́ча: пото́к сы́й пи́щный, Ще́дре, ка́ко у́бо тя речныя вше́дшаго прии́мут струи́, излива́юща спасение, почита́ющим Твое́ свя́то́е, Сло́ве, явле́ние?

Слава, на Предтечата, глас 6:

Светилниче в плът, Предтечо на Спасителя, рожба на безплодната майка, и приятел на Родения от Девата, Комуто се поклони, като скочи в утробата, и Когото кръсти във водите на Йордан. Умоляваме те да ходатайстваш пред Него, пророче, да избягаме от предстоящите бури!

И сега, на празника, глас същия.

Бог Слово се яви в плът на човешкия род, когато стоеше в Йордан и чакаше да бъде кръстен, а Предтечата Му казва: „Как мога да протегна ръката си и да докосна главата, която управлява вселената? Макар, че си дете на Мария, знам, че си предвечният Бог. Ти ходиш по земята възпяван от Серафимите. И не знам как аз, слугата, да кръстя Господаря си“. Непостижими Господи, слава на Тебе.


Вход с кадилница. Свете тихий

Творение на св. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Прокимен, Псалом 113, глас 7: Нашият Бог е на небесата (и на земята); върши всичко, що иска. (Пс. 113:11)

Стих: Когато Израил излезе из Египет, домът Иаковов – от другоплеменен народ, Иуда стана Божия светиня, Израил – Божие владение. (Пс. 113:1-2)

Стих: Морето видя и побягна; Иордан назад се върна. (Пс. 113:3)

Стих: Какво ти е, море, че бягаш, и (тебе), Иордане, че се назад върна! (Ст. 5)

И пак: Нашият Бог е на небесата (и на земята); върши всичко, що иска.


Сугуба ектения


Вечерно славословие

Четец: Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни и хвално и прославено да е името Ти во веки. Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти Господи научи ме на Твоите наредби. Благословен си Владико вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост Господи е вечна, делата на ръцете си не изоставяй. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение. Тебе слава подобава. на Отца и Сина и на Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин!


Просителна ектения


На стиховните стихири, глас 4.

Подобен: Дал еси́ зна́мение:

Я́ко ви́де Тя Влады́ко, Иоа́нн Предте́ча,/ к нему́ иду́ща,/ ужа́сен бы́в,/ я́ко благонра́вен ра́б со стра́хом вопия́ше:/ ко́е смире́ние, Спа́се?/ ка́я нищета́, в ню́же оде́ялся еси́,/ Бога́тством бла́гости смири́вшагося челове́ка возне́с,/ я́ко Благоутро́бен,/ я́ко в него́ оде́явыйся?

Стих: Морето видя и побягна; Иордан назад се върна. (Пс. 113:3)

Гряди́ ко мне́,/ та́инство соверша́ющему спаси́тельное,/ Предте́чи противовеща́л еси́,/ со стра́хом послужи́,/ Спа́се вся́ческих, и не ужаса́йся./ Сокруше́ннаго бо Ада́ма грехо́м обновля́я,/ креща́юся, я́ко Челове́к:/ естество́м Нескве́рный,/ Иорда́нскими вода́ми, в ни́хже ви́диши прише́дша мя.

Стих: Какво ти е, море, че бягаш, и (тебе), Иордане, че се назад върна! (Ст. 5)

Со́лнце очища́емо/ кто́ от земнородных ви́де,/ Иоа́нн проти́во рече́,/ и Одева́ющаго не́бо о́блаки обнажа́ема всего́,/ и исто́чники и ре́ки Содева́ющаго в во́ды входя́ща?/ Дивлю́ся несказа́нному смотре́нию Твоему́, Влады́ко:/ не отягчи́ раба́ Твоего́/ стра́шными повелении.

Слава, глас 4. Византи́ево:

Като любител на Духа, и лястовица, която носи благодатта на благата вест, Предтечо, ти показа ясно на човечеството повелята на Царя, Който светло сияеше от чистата Дева за обновление на човечеството. Ти прогонваш господството на тъмните и зли пътища, и водиш сърцата към вечен живот в покаяние на кръстените, блажени пророче, вдъхновен от Бога!

И сега, глас същия:

Елате, да подражаваме на мъдрите девици, и да срещнем явилия се Господ: защото като жених Той дойде при Йоан. Йордан, като Те видя, се върна от страх; Йоан извика: Не смея да докосна главата на Безсмъртния. Духът слезе под формата на гълъб да освети водите, и глас от небето рече: „Този е моят Син, Който дойде на света за да спаси човечеството“. Господи, слава на Тебе!


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропар на свети Йоан, гл. 2:

Споменът за праведника е с похвали, а на тебе, Предтечо, е достатъчно свидетелството на Господа, защото наистина ти се показа най-честит от пророците, понеже се удостои да кръстиш в струите Проповядвания. Затова, като пострада с радост за истината, благовести на тези, които бяха в ада, явилия се в плът Бог, Който взема върху Си греха на света и ни дава велика милост.


Слава, и сега, тропар на Богоявление, гл. 1:

Когато Ти, Господи, се кръщаваше в Йордан, откри се поклонението на Света Троица; защото гласът на Отца свидетелстваше за Тебе, като Те нарече възлюбен Син; и Духът във вид на гълъб потвърди верността на тия думи. Христе Боже, Който се яви и просвети света, слава на Тебе.


————————————————————————-


Утринна


Бог Господь, гл. 1:

Пс. 117

Стих 1: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2: Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3: Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4: Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в очите ни.


Тропар на Богоявление, гл. 1:

Когато Ти, Господи, се кръщаваше в Йордан, откри се поклонението на Света Троица; защото гласът на Отца свидетелстваше за Тебе, като Те нарече възлюбен Син; и Духът във вид на гълъб потвърди верността на тия думи. Христе Боже, Който се яви и просвети света, слава на Тебе.

Слава... тропар на свети Йоан, гл. 2:

Споменът за праведника е с похвали, а на тебе, Предтечо, е достатъчно свидетелството на Господа, защото наистина ти се показа най-честит от пророците, понеже се удостои да кръстиш в струите Проповядвания. Затова, като пострада с радост за истината, благовести на тези, които бяха в ада, явилия се в плът Бог, Който взема върху Си греха на света и ни дава велика милост.

и сега... тропар на празника


Малка ектения, възглас: Защото Твоя е властта и Твое е царството…


Първи седален, гл. 1, по Камени запечатану:

Иисус се роди от Дева Мария, и когато Се кръщаваше в Йордан от Йоан, слезна върху Него Духа във вид на гълъб. Затова и пророкът с ангелите казваше: слава на Твоето пришествие, Христе, слава на Твоето царство, слава на Твоя промисъл, единствен Човеколюбче!

Слава,  и сега, същия:


Малка ектения, възглас: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


Втори седален, гл. 4, по Явился еси днес:

Когато Те видя да идваш на водите Йордански, и да искаш да се кръстиш, Христе, великият предтеча с веселие извика: дойде и се яви Светлина непристъпна.

Слава, и сега, същия:


50 псалом чете се.

Канон

Кондак гл. 6: Убоя се Йордан и се върна при Твоето пришествие, а Йоан, като изпълняваше пророческото си служение, се изплаши. Ангелските чинове се ужасяваха като гледаха как по плът се кръщаваш във водите, а седящите в тъмнина бяха озарени, възпяха Твоето явяване и просветляване на всички.

Икос: Яви се Слънцето от Витлеем и отвори зениците на ослепелия в Едем Адам, след като ги уми в Йорданските води; за почернения и потънал в мрак изгря неугасима светлина; за него вече няма нощ, а винаги е ден; заради него се роди Изгревът на изгревите, защото, както е писано, когато по дневната хладина Адам се скри, той намери Зората, която го издигна, и този, който вечерта падна, се освободи от тъмнината и достигна Утрото, Което се яви и просвети всичко.

Синаксар: В седмият ден на месец януари празнуваме паметта на свети пророк, предтеча и кръстител Господен Йоан. По неговите молитви, Христе Боже наш, помилвай и ни спаси! Амин.


Втори катавасии на Богоявление: Шèствует морскую. (К. 18), Гл. 2.

Песен 1.

Израил премина през вълнуващото се бурно море по внезапно явилата се суша, а тъмните води с крепката сила на Господнята десница напълно покри египетските военачалници като застлан с вода гроб. 


Песен 3.

Избавени от древните примки, като бяха строшени зъбите на лъвовете, нека се зарадваме и да отворим уста, като изплетем словесно сладкопение на Словото, защото наслада е за Него да ни дава дарове.


Песен 4.

Очистен от огъня на тайнственото съзерцание, пророкът възпя обновата на човечеството и извиси възбуден от Духа глас, като посочи въплъщението на неизказаното Слово, чрез Когото беше съкрушена силата на властниците.


Песен 5. 

Чрез очистването от Духа измити от отровата на мрачния и скверен враг, устремихме се по нов, лишен от заблуди път, който води към възвишената радост, достъпна само за ония, които са се помирили с Бога.


Песен 6. 

Отец с преблажен глас яви Своя въжделен (Син), Когото роди от утробата Си. Да, казва, Той стана (Моя) Рожба с еднакво естество, светозарен произлезе от човешкия род, живо Мое Слово и човек по (Мой) промисъл.


Песен 7.

(Бог,) Който усмири високия пламък, обгърнал в пещта благочестивите младежи, Той изгори с водите (на Йордан) главите на змейовете и с росата на Духа измива целия необуздан мрак на греха.


Песен 8.

Възхваляваме, благославяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Осъзнава се освободено творението – синовете на светлината, които преди тънеха в мрак, единствен застъпникът на тъмнината стене. Нека сега ние, доскорошният жалък жребий от езичниците, да благословим единодушно Виновника!


Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Не пеем Честнейшую, а девета песен от втория канон с припевите на празника, и на Предтечата, и ирмосите.


Припев: Величай, душо моя, по-почитаната от небесните войнства – Девата, пречистата Богородица!

Ирмос: Недоумява всеки човек как по достойнство да те възхвали, затруднява се всеки ум, човешки и ангелски, как да те възпее, Богородице! Но ти, която си добросърдечна, приеми израза на вярата, защото знаеш нашата любов към Бога. Ти си закрилница на християните и ние те величаем.

Припев: Величай, душо моя, Дошлия в Йордан да се кръсти.

Давиде, ела чрез Духа при просветените, като запееш на Бога и кажеш: пристъпете сега към Бога с вяра и се просветете; така извика високо бедният паднал Адам и Господ го чу, и дойде, и в струите на Йордан обнови тленния човек.

Припев: Величай, душо моя, Просещия кръщение от Предтечата.

Исайя казва: умийте се и се очистете, оставете лукавите дела пред Господ и които жадувате, идете сега при живата вода, защото Христос ще напои с обновяваща вода тези, които с вяра идват при Него, и Той ги кръщава с Духа за нестареещ живот.

Припев: Величай, душо моя, Засвидетелствания от гласа на Отец.

Нека се запазим, верни, чрез благодатта и печата на Духа, защото както някога евреите избягнаха унищожение през белязването с кръв на горния праг, така и това божествено излизане ще бъде за нас баня на възраждането; там ще видим и незалязващата светлина на Троицата.

На Предтечата - непреведени.

Велича́й, душе́ моя́, (и́же) во проро́цех вели́каго Предте́чу.

Из пустыни Предте́ча глас, Сло́во показу́ет пло́тски к на́м прише́дшее,/ и прису́щее прера́достно крести́ти гото́вится,/ ду́ши очища́ющее от греха́, ве́ры ра́ди.

Благода́ть же и зако́н хода́тая тя че́стна я́ве предлага́ют:/ о́в у́бо запеча́тствующаго, о́вая же начина́ющаго,/ всех проро́ков Сло́вом предпочте́ннаго,/ па́че ви́димых пожи́вша, всече́стне.

Безтеле́сным подо́бное житие́ показа́в, со А́нгельскими ли́ки весели́тся/ и, престо́лу предстоя́ Влады́чню ра́дуется,/ восхваля́ющим оставле́ние и спасение испроша́я.

Първия припев: Величай, душо моя, по-почитаната от небесните войнства – Девата, пречистата Богородица!

Богородичен: За бла́гоутро́бие всех Изба́витель Челове́к быва́ет и плотско́е рожде́ние прие́млет, человеколю́бно па́че челове́ков сы́й Человеколю́бец, из девственнаго ложесна́ Твоего́, Богороди́тельнице Всеблаже́нная.

9-та песен

Припев: Величай, душо моя, Приснодевата, която ни освободи от проклятието!

Ирмос: О, чудо на твоето раждане, което надвишава ума, всечиста Невесто, благословена Майко! Чрез тебе получихме пълното спасение и по достойнство ти благодарим като на благодетелка, и поднасяме дара си – благодарствена песен.


Малка ектения, възглас: Защото Тебе хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава…


Светилен, на Предтечата, по Духом во святилищи:

Чудни пътеки си приготвил за Господа, бил си глас на Неговото пришествие, и най-истинен проповедник, по-висш от пророците, блажени Иоане, ти си видял Светлината, като си изпълнил неизказаният Му промисъл.

Слава, и сега, на празника:

Яви се Спасител – благодат и истина в струите Йордански, и седящите в тъмнина и сянка, които спяха, просвети, защото дойде и се яви непристъпната Светлина.


Хвалитни стихири на Всякое дихание, на 6, гл. 1:

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Възсия на света Христос, Спасителят наш, като Светлина от Светлина, и се показа Бог, затова, хора, да Му се поклоним!


Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

Как, Христе, ние рабите, достойно да те почетем като Владика, като във водата всички нас си обновил?


Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Като се кръсти в Йордан, чрез ръката на раба Си, Спасителю наш, осветил Си водите, и страстите на света лекуваш. Велико е тайнството на Твоето явяване, човеколюбче Господи, слава на Тебе!


Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6) 

Истинската Светлина се яви, и на всички просвещение дарува. Кръщава се Христос с нас, Който е по-висок от всякаква чистота, като освещава така водата, и по този начин се очистват душите, по земно видимо, а наднебесно разбираемо: чрез банята на спасението, в чиято вода е Духа, при потопяването става възходът към нашия Бог. Чудни са твоите дела, Господи, слава на Тебе!


Слава, гл. 6

Ангел от неплодна утроба си се явил, Кръстителю, от пелени в пустинята си се заселил, като се показа печат на всички пророци, които те провидяха по много начини, и гадателно те проповядваха, че ще се сподобиш да кръстиш Този в Йордан. Чу гласа на Отца от небето, който свидетелствува Неговото синовство, и Духа във вид на гълъб си видял, носещ гласа над Кръщаемия. О, ти който си над всички пророци, не преставай да се молиш за нас, които верно празнуваме твоята памет!


И сега, гл. 2:  

Днес Христос идва на Йордан да се кръсти, днес Йоан се докосва до главата на Владиката. Небесните сили се ужасиха, като видяха преславното тайнство. Морето видя и побягна, а Йордан като видя, се върна. А ние като се просветихме пеем: слава на явилия се Бог, която на земята стана видим и просвети света!


Велико славословие


Тропар на предтечата, гл. 2  – веднъж

Споменът за праведника е с похвали, а на тебе, Предтечо, е достатъчно свидетелството на Господа, защото наистина ти се показа най-честит от пророците, понеже се удостои да кръстиш в струите Проповядвания. Затова, като пострада с радост за истината, благовести на тези, които бяха в ада, явилия се в плът Бог, Който взема върху Си греха на света и ни дава велика милост.


—————————————————-


Св. Литургия


Антифоните и входното на Богоявление.

Първи антифон, Пс. 113

1. Когато Израил излезе из Египет, домът Иаковов – от другоплеменен народ.

Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас. 

2. Юда стана Божия светиня, Израил – Божие владение. 

Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас. 

3. Морето видя и побягна; Йордан назад се върна. 

Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас. 

4. Какво ти е, море, че бягаш, и (на тебе), Йордане, че се назад върна. 

Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас. 

Слава…и нине … 

Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.


Втори антифон, Пс. 114

1. Радвам се, че Господ чу гласа ми, молбата ми. 

Спаси ни, Сине Божий, во Иордане крестивийся, поющия ти: алилуия. 

2. Защото Той наклони към мене ухо, и затова ще Го призовавам през всичките си дни. 

Спаси ни, Сине Божий, во Иордане крестивийся, поющия ти: алилуия. 

3. Смъртни болки ме обвзеха, адски мъки ме постигнаха; аз срещнах утеснение и скръб, и тогава призовах името Господне. 

Спаси ни, Сине Божий, во Иордане крестивийся, поющия ти: алилуия. 

4. Милостив е Господ и праведен, и милосърден е нашият Бог. 

Спаси ни, Сине Божий, во Иордане крестивийся, поющия ти: алилуия. 

Слава…и нине… Единородний Сине и Слове…


Трети антифон, Пс. 117 (на Малкия вход)

1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Когато Ти, Господи, се кръщаваше в Йордан, откри се поклонението на Света Троица; защото гласът на Отец свидетелстваше за Тебе, като Те нарече възлюбен Син; и Духът във вид на гълъб потвърди верността на тия думи. Христе Боже, Който се яви и просвети света, слава на Тебе.


2. Да каже сега (домът) Израилев: (Той е благ,) защото милостта Му е вечна.

3. Да каже сега домът Ааронов: (Той е благ,) защото милостта Му е вечна.

4. Да кажат сега, които се боят от Господа: (Той е благ,) защото милостта Му е вечна.


Тропари след входа: на Богоявление, на Предтечата, на храмовия светия и Кондак: Явился еси

Тропар на Богоявление, гл. 1:

Когато Ти, Господи, се кръщаваше в Йордан, откри се поклонението на Света Троица; защото гласът на Отца свидетелстваше за Тебе, като Те нарече възлюбен Син; и Духът във вид на гълъб потвърди верността на тия думи. Христе Боже, Който се яви и просвети света, слава на Тебе.

Тропар на свети Йоан, гл. 2:

Споменът за праведника е с похвали, а на тебе, Предтечо, е достатъчно свидетелството на Господа, защото наистина ти се показа най-честит от пророците, понеже се удостои да кръстиш в струите Проповядвания. Затова, като пострада с радост за истината, благовести на тези, които бяха в ада, явилия се в плът Бог, Който взема върху Си греха на света и ни дава велика милост.

На храма

Кондак на Богоявление, гл. 4: 

Яви се днес на вселената и Твоята светлина, Господи, се ознаменува над нас, които разумно Те възпяваме: дойде и се яви непристъпната Светлина!


Вместо Светий Боже: Елици

Всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте. Алилуия. (Гал.3:27)


Апостол и Евангелие – на Предтечата.

Прокимен, гл. 4, Пс. 117

Благословен, който иде в името Господне! (Ст.26) Стих: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна. (Ст.1)


Алилуия, гл. 1, Пс. 28

Стих: Въздайте Господу слава на името Му; поклонете се Господу в благолепното Му светилище. (Ст.2) Стих: Гласът Господен е силен, гласът Господен е величествен. (Ст.4)


Задостойник: 9-та песен

Величай, душо моя, Приснодевата, която ни освободи от проклятието!

Ирмос: О, чудо на твоето раждане, което надвишава ума, всечиста Невесто, благословена Майко! Чрез тебе получихме пълното спасение и по достойнство ти благодарим като на благодетелка, и поднасяме дара си – благодарствена песен.


Причастен: Във вечна памет ще остане праведникът, от лоша мълва няма да се уплаши. (Пс.111:6Б-7А)

Вместо Видехом: Тропар на Богоявление

No comments:

Post a Comment