Monday 16 January 2023

Свети Ромил Видински

Преп. Ромил Видински. НА ВЕЧЕРНАТА СЛУЖБА

 

След предначинателния псалом 103 се чете цялата първа катизма.


Господи, воззвах (Пс. 140:1-2), на 4, глас 2:

Господи, към Тебе викам, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, към Тебе викам: побързай към мене, чуй гласа на молбата ми, когато викам към Тебе, чуй ме Господи! 

Да възлезе молитвата ми като тамян пред Твоето лице, въздигането на ръцете ми – като вечерна жертва, чуй ме Господи.

 

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс. 129:6)

Когато още от младостта ти си се отдал на Господа както Самуил, премъдри, тогава си процъвтял като палма и си се умножил като кедър ливански, изпълнил си се със знамения и си просиял с чудеса и сили, които като вечен, богат извор се изливат от твоята рака, Ромиле, към тези, които с вяра прибягват при тебе.


Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Когато наистина не от плътски желания, нито от мъжки желания, а по причастие си станал син на Бога, тогава ти се даде божествения дар да спасяваш душите на тези, които са в грехове. Затова те молим, тъй като имаш голямо дързновение пред Христос, Когото си възлюбил, да избавяш от всякакви злини извършващите твоята свята памет.


Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Когато си ходил по стъпките на твоя Господ и ревностно си търсил Неговия закон, тогава си се очистил от всякакви земни пристрастия и си станал като безтелесен, Ромиле богомъдри. Влязъл си в сянката на непристъпната Светлина и си се научил на божествените тайни, и като причастник на Светлината, целия си станал светлина, богоречиви.


Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. (Пс. 116:2)

Същия.


Слава, на преподобния, глас 8. 

Почитаме те като наставник на множество монаси, отче наш Ромиле, защото ние наистина се научихме да следваме твоите прави стъпки. Благословен си, защото си служил на Христос и си изобличил демоничната сила, събеседниче на ангелите и съобщник на преподобните и праведните, затова се помоли заедно с тях на Господ да бъдат помилвани нашите души.


И сега, първи Богородичен на 8 гл.: Небесният Цар поради човеколюбие се яви на земята и живя сред хората, а освен че прие плът от чистата Дева и се роди от нея, заедно с това е единствен Син, двоен по природа, но не по личност, затова наистина Го признаваме за съвършен Бог и съвършен Човек и изповядваме Христос, нашия Бог; Него моли, безмъжна майко, да помилва нашите души!


Вход с кадилница. Свете тихий

Творение на Св. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Прокимен на деня.


Четения

Премъдрост Соломонова (5:15-6:3)

Праведниците живеят довека; наградата им е у Господа и грижата за тях у Вишния. Затова те ще получат царство на славата и венец на красотата от ръката на Господа, защото Той ще ги закрили с десницата и ще ги защити с мишцата. Той ще вземе за всеоръжие – Своята ревност, и ще въоръжи тварите за отмъщение на враговете; ще облече за броня правдата, и ще Си наложи за шлем – нелицеприятния съд; ще вземе за непобедим щит – светостта; строгия Си гняв ще изостри като меч, и светът ще се опълчи с Него против безумците. Ще захвъркат правоцелещи светкавични стрели, и от облаците, като от силно опнат лък, ще полетят в целта, и като от каменометно оръдие с ярост ще се изсипе град; ще възнегодува против тях морската вода, и реките свирепо ще ги издавят; ще въстане против тях духът на силата и ще ги разнесе като вихър. Тъй беззаконието ще опустоши цялата земя, и злодеянието ще катурне престолите на силните. Затова, слушайте, царе, и разберете, научете се, съдии от земните краища! Внимавайте, вие, които владеете множествата и които се гордеете пред народите! От Господа ви е дадена властта, и силата – от Вишния, Който изследва делата ви и изпитва намеренията.


Премъдрост Соломонова (3:1-9)

Душите на праведните са в Божия ръка, и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минаваха за умрели, и краят им се считаше за погибел, и заминаването им от нас – унищожение; но те си пребъдват в мир. Защото, макар в очите на хората и да се наказват, тяхната надежда е пълна с безсмъртие. И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствувани, защото Господ ги е изпитал и ги е намерил достойни за Него. Той ги е изпитал като злато в горнило и ги е приел като най-съвършена жертва. Когато им се въздава, те ще блеснат като искри, които лазят по стърнище. Ще съдят племена и ще владеят над народи, а над тях ще царува Господ вовеки. Които се Нему надяват, ще познаят истината, и верните в любовта ще пребъдат у Него; защото благодат и милост има за светиите Му и промисъл за избраниците Му.


Премъдрост Соломонова (4:7-15)

Праведникът и да умре рано, ще бъде в покой, защото не в дълговечността е честната старост, и не с броя на годините тя се измерва. Мъдростта е седина за людете, и безпорочният живот – възраст на старостта. Като благоугодил Богу, праведникът е обикнат и, като живял посред грешници, е прибран; грабнат е, да не би злоба да измени разума му, или коварство да прелъсти душата му. Защото упражнението в нечестие помрачава доброто, и вълнението на страстта развратява незлобивия ум. Достигнал съвършенство в кратко време, той е навършил дълги години; защото душата му е била угодна Господу, затова и побързал да излезе изсред нечестието. А хората видяха това, и не разбраха, дори и не помислиха, че благодат и милост има за светиите Му и промисъл – за избраниците Му.


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


Стиховни стихири, глас 5


Слава, глас 6.

От младини животът ти блестеше с лъчите на добродетелите, преподобни отче Ромиле, защото си взел Христовия кръст на рамо и без да поглеждаш назад, си Го последвал, опитайки се да подчиниш лошото на доброто, а плътта да служи на духа, и размисъла за Владиката да царува над страстите. Подготвил си се за дом на Светата Троица, пред Която стоиш смело, затова се моли за всички, които с вяра отслужват светата ти памет.


И сега, Богородичен: Творецът и моят Избавител – Христос Господ, през твоята утроба премина, и като се облече в мене, ме освободи от проклятието на Адам. Затова, най-чиста Дево, ние те възхваляваме непрестанно като Божия майка и Девица с ангелския поздрав: „Радвай се, Владичице, Застъпнице, Защитнице и Спасение на нашите души!


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля“. (Лук. 2:29-32)


Трисвятое


Тропар (общ за преподобен), глас 8:

С проливане на твоите сълзи безплодната пустиня си разработил, а с въздишките из глъбини делата си стократно уплодоносил. И, стана светилник на вселената, сияейки с чудеса Ромиле, отче наш, моли Христа Бога да се спасят нашите души.

Слава, И сега..., Иже нас ради

Роден от Дева, Благий, и претърпял разпятие заради нас, Ти ограби смъртта със Своята смърт, и показа възкресението, като Бог, не презирай онези, които Си създал със собствената Си ръка. Прояви Твоето човеколюбие, Милостиви. Приеми родилата Те Богородица, която се моли за нас, и ни спаси, Спасителю, нас отчаяните.


———————————————————————-


Преп. Ромил Видински


НА УТРИННАТА СЛУЖБА

 

Бог Господь, гл. 8

Пс. 117

Стих 1: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2: Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3: Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4: Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в очите ни.


Тропар (общ за преподобен), глас 8:

С проливане на твоите сълзи безплодната пустиня си разработил, а с въздишките из глъбини делата си стократно уплодоносил. И, стана светилник на вселената, сияейки с чудеса Ромиле, отче наш, моли Христа Бога да се спасят нашите души.

Слава, И сега..., Иже нас ради

Роден от Дева, Благий, и претърпял разпятие заради нас, Ти ограби смъртта със Своята смърт, и показа възкресението, като Бог, не презирай онези, които Си създал със собствената Си ръка. Прояви Твоето човеколюбие, Милостиви. Приеми родилата Те Богородица, която се моли за нас, и ни спаси, Спасителю, нас отчаяните.


Малка ектения: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи седални, глас 1

Да възхвалим почитания Ромил с песни, защото с подвига на поста победи всички бесовски сили и премина в Божия мир, а сега пребъдва с ангелите, и се моли за нас на Господ да придобием милост.

Слава, и сега:

Ние, които с любов прибягваме към твоята доброта, знаеме, че си Майка Божия и наистина си останала Дева след раждането. Ние, грешните, те имаме за единствена защита, чрез тебе придобихме спасение при изкушенията, единствена Непорочна.


Втори седални, глас 4

Като просвети сърцето си с лъчите на Духа, ти просвещаваше душите на всички, които идваха при тебе с вяра, а сега стоиш с ангелите пред Божия престол и гледаш това, което искаше да видиш; затова се моли за прощение на греховете на твоите духовни чеда, за да можем винаги да те почитаме, блажени Ромиле, похвала на преподобните и роднина на ангелите.

Слава, и сега: Удивися Йосиф

Удиви се Йосиф при безсеменното ти зачатие, Богородице, щом видя, че е свръхестествено, а като размисли за росата върху руното, за неизгарящата в огъня къпина и за разцъфналия Ааронов жезъл, твоят обручник и пазител свидетелстваше пред свещениците с думите: Девата ражда и след раждането пак остава девица!


Полиелей: на преподобния (стр. 91): Величания припев:

Ублажаваме те, преподобни отче Ромиле, и почитаме светата твоя памет, защото ти се молиш за нас на Христа, нашия Бог.


Малка ектения

С: Защото е благословено Твоето име, и е величествено царството Ти, на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.


Седален след полиелея, гл. 8, по Премудрость и Слово:

Възприемайки пастирска способност, разумно си пасал твоето стадо, преподобни, защото от цялата си душа си пожелал Христовото учение, в което си се просветил, и си въздвигнал всички към ревност за ангелски живот, та единомъдрено да прославят Господа. Богоносни Ромиле, моли Христа Бога да ни дарува прощение на греховете, почитащите с любов твоята светà памет!

Слава, и сега, богородичен:

Да възпеем като небесна врата и кивот, най-светата планина, светлия облак, небесната стълба, словесния рай, избавлението на Ева, великото съкровище на цялата вселена, защото в нея се извърши спасението на света и опрощаването на старите грехове, затова така ти пеем: моли се на твоя Син и Бог да дари прошка на греховете на всички, които благочестиво се покланят на твоето пресвето рождество.


Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И сега: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.


Прокимен, глас 4: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. Стих: Какво да въздам Господу за всичките Му благодеяния към мене? (Пс. 115:6, 3)


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй.

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отца, и Сина, и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: И да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господа Бога да помолим!

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според (името).

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Евангелие (от Матея, 4:25-5:13)

Подир Иисуса тръгнаха много тълпи народ от Галилея и Десетоградие, от Иерусалим и Иудея и изотвъд Иордан. Като видя народа, Той се възкачи на планината; и когато седна, учениците Му се приближиха до Него. И Той, като отвори устата Си, поучаваше ги и казваше: блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно. Блажени плачещите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии. Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно. Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата; тъй бяха гонени и пророците, които бяха преди вас. Вие сте солта на земята. Но, ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците.


50 Псалом (чете се)


Слава: По молитвите на преподобния, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира обща за преподобен, гл. 6:

Преподобни отче Ромиле, по цяла земя се носи твоята проповед за изправле­ние. Затова и на небесата си приел наградата за твоите трудове, като си погу­бил демонските полкове, и си достигнал ангелските чинове, чиито житие не­по­рочно си поревнувал. Като имаш дързновение пред Христа Бога, изпро­си мир за душите ни.


Литийна молитва (дяконът)


Канони, на Св. Богородица и на преподобния.

Канон на преподобния, гл.8,

с акростих „Божественнаго пою Ромила любовию“ (С любов пея за свети Ромил). Актостихът на първите богородични е “Йоасаф”. При превода акростиха не може да бъде спазен.


Песен 1

Ирмос: Ти удави колесниците на фараона, когато в древност Си направил чудодейния жезъл на Моисей, с кръстния знак Си разделил морето и Си спасил пешеходеца и беглец Израил, така че той изпя песен на Бога.

Припев пред всеки тропар: Преподобни отче Ромиле, моли Бога за нас.

Слове Божие, дарувай ми благодатта на всемогъщия и светъл Дух, за да мога да отворя устата си и да възпея подвига на твоя угодник и болезнените страданията, с които той Те прослави на земята.

Блажени отче, ти взе Христовия кръст на рамото си и се отдалечи от всяка страст на земята; ти последва Христос и извика: в уханието на мира Те последвах, Владико.

Сега особено се наслаждаваш на това, което си искал да получиш, и поради това си се подвизавал повече от всички хора в този живот, така че моли се на Христос и ние да го получим, защото празнуваме твоята свята памет, достоен за удивление отче.

Богородичен: Божието Слово, предсказаният Иисус, слезе от небето, за да ни избави от горчивото мъчение, и се облече в плът от пречистата Дева, която след раждането Си запази нетленна и непорочна.


Песен 3

Ирмос: В началото Ти с разум установи небесата, и Си основал земята на водите; на камъка на Твоите заповеди, Христе, установи и мен, защото няма по-свят от Тебе, единственият Човеколюбец.

Докато беше на земята, отче, ти прослави Бога, с всякакви чудеса и различни сили, а сега Той те възвеличи със светлина на небесата.

Бог, Който освети Самуил още преди раждането му, и тебе, преподобни Ромиле, те освети и те направи йерей като Мойсей и Аарон, за да призоваваш Неговото божествено име.

Когато придоби божествения и многоценен бисер на Христос, опълчил си се срещу водачите и властите на поднебесните духове на злобата.

Богородичен: О, кой от всички на земята може да обясни тайната, която е върху тебе, Богородице Марийо, или какъв език може да ти послужи? Наистина е прекрасно, всевъзпявана Дево, че си родила Този, Който е преди всички векове, във времето.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Седален на преподобния, гл. 8:

Като си изучил Закона Господен, ти си процъфтял като палма, преподобни отче, изпълнил си душите на верните с неизказана радост, и си просветлил лицата им. Затова събрани днес те възпяваме и с вяра те молим, богоносни Ромиле, моли Христа Бога да дарува прощение на греховете на тези, които с любов почитат твоята свята памет.

И сега, Богородичен: Изпаднах в много изкушения, заплетени от видими и невидими врагове, и буря от безбройните ми грехове ме сполетя, но към тебе, като мое топло застъпничество, и подслон, и пристанище на твоята доброта се притичвам Пречиста. Затова усърдно се моли на безсеменно Въплътения от тебе за всички твои раби, които непрестанно ти се молят, Пречиста Богородице, и винаги Го моли да дава прошка на греховете на всички, които достойно с вяра пеят за твоята слава.


Песен 4

Ирмос: Ти си моята помощ Господи, Ти си моята сила, Ти си моят Бог, Ти си моята радост; Ти не си оставил недрата на Отца и си посетил нас бедните, затова викам с пророк Авакум: слава на силата Ти, Човеколюбче.

Веднъж вселукавия сатана се похвали, че ще унищожи цялото море, но той е смазан от краката ти и ето, че падна! Защото ти си се утвърдил върху Христос като твърд камък, богоречиви отче, и си съкрушил идолите на Вавилон.

Ти се отдаде искрено на Едното Същество, свръхестествено и трисветло, и се прилепи към Него на земята с божествено желание и стана втора светлина, защото си живял отвъд природните закони, и такъв си се разкрил на всички по света.

Сега наистина не в гадания, но ясно, лице в лице, ти гледаш божествената светлина и славата на трислънчевия Бог, Когото умилостиви към нас в Съдния ден, макар че сме живели небрежно.

Богородичен: Моят Създател слезе от небето на земята и прие тялото ми, освен греха, и заради мене претърпя всеки срам, и накрая смърт, затова, Владичице, Го направи благосклонен към мене.


Песен 5

Ирмос: Защо ме отхвърли от лицето Си, незалязваща Светлина, и ме покри чуждата тъмнина мене, окаяния? Но ме обърни и насочи пътищата ми към светлината на Твоите заповеди, се моля.

Показал си се, славни отче, като нов Мойсей, който порази египтяните и раздели морето на страшния земен метеж, и изтръгна хората от калта, от която правеха тухли, като ги издигна към божествено веселие.

Причислен си към дванадесетте апостоли, благословен от Бога отче, защото дълги години си бил изключителен в живота и познанието на Бога, и ревността за вярата.

Твоят гроб, премъдри, е като извор, който не пресъхва, а излива изцеления и освобождава от всякакви болести тези, които пеят с радост на Господ, Който те прослави.

Богородичен: Имаме те, Най-чиста, за спасение, защитница и тихо пристанище, и призоваваме твоето бързо застъпничество. Затова дойди при мен по време на упокоението ми и ме избави от лукавите поднебесни духове.


Песен 6

Ирмос: Очисти ме, Спасителю, от многото ми беззакония и ме избави от дълбините на злото, моля те, защото ти викам: чуй ме, Боже на спасението ми.

Острота на помислите и смелост на ума си приел от Бога в съответствие с името ти, преподобни отче, за да се бориш срещу най-злите бесове и до край да ги побеждаваш.

С вдигнати ръце ти победи невидимите врагове докрай, както Моисей Амалик, и като Исус Навин ти доведе хората до небесното наследство, премъдри.

Богомъдри отче Ромиле, ти наистина си станал блажен, защото не си тръгнал по пътя на грешниците, но си се поучавал ден и нощ в закона на твоя Господ.

Богородичен: Агнице пречиста, никой не е виждал безсеменно раждане от началото на света, никой не е чувал за девица да кърми, в тебе и двете се видяха. О, странно чудо!


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Кондак на св. Ромил, гл. 3, по Дева днесь:

Приел сила от небето, богоносни отче, ти посрами демоничните армии, получи от Бога благодатта да вършиш чудеса, давайки я изобилно на онези, които притичат към тебе с вяра. Затова празнуваме, блажени Ромиле, твоята свята памет.

Икос: Отвори устата ми, триблажени отче, та по твоите благоприятни молитви към Бога да възпея твоя свят живот и достойно да разкажа за твоите добродетели, които си придобил заради Христа на земята, защото си станал стълп и светло правило на монаси, и си придобил равноангелски живот, и наистина се преселил в непристъпната светлина, затова празнуваме твоята свята памет, блажени Ромиле.

Синаксар: В шестнадесететия ден на месец януари се покланяме на почитаните вериги на светия и всехвален апостол Петър и празнуваме паметта на преподобния наш отец Ромил Видински (Раванички). По техните молитви, Христе Боже, помилвай и ни спаси. Амин. 


Песен 7

Ирмос: Някога във Вавилон огънят бе посрамен от Божието слизане, затова младенците играеха весело в пещта и като в градина весело пееха: Благословен си, Боже на нашите отци.

Oще млад, издигна ума и мислите си към божественото, и винаги си бил далеч от всяко земно желание викайки към своя Създател: Благословен си, Боже на нашите отци.

От младостта си си имал обичай да ловиш риба на голямата река и си хранил болните с риба с голямо смирение, уподобил си се на апостолите и с тях си викал: Благословен си, Боже на нашите отци.

С твоите отечески богоугодни молитви, блажени, бързо обърни към нас трудните управители, за да уважим твоите борби и смело да извикаме: Благословен си, Боже на нашите отци.

Твоето мъдро слово е подправено със солта на живота и е подсладило вярващите, а животът ти е изключителен дори отвъд природата. Това беше чудо за всички на земята, така че те викат: Благословен си, Боже на нашите отци.

Богородичен: Избави ме от фосфорния пламък и осъждането, защото много съгреших, Владичице благословена, пречиста и богозарадвана.


Песен 8

Ирмос: Седем пъти халдейският мъчител неистово разгоря пещта срещу благочестивите младежи и те, виждайки, че са спасени от по-силна Сила, пеят на Твореца и Избавителя: Благославяйте деца, свещеници възпявайте, хора превъзнасяйте Го през всички векове.

Станал си най-чист храм на Бога, от телесните си бил най-издигнат и си получил сиянието на Божествения Дух, а сега с армията на ангелите и събора на пророците се радваш светло пред Божия престол.

Лаят, плашенето, мечтанията и заплахите на невидими врагове, искаха да те изплашат и да разклатят твърдостта на твоята душа, а ти ги превърна в детски стрели. На планината на възвишения живот се изкачи и оттам получи писаните от Бог скрижали (плочки).

Въпреки, че бесовете те изкушаваха, ти с дълготраен пост и молитви изгори телесна си страст и прибягна до познанието на Бога. Сега, когато премина към Христос, Когото си възлюбил, постоянно се молиш за всички, които празнуват твоята свята памет.

Твоите поучения са искрени и медоточиви, защото сякаш Христос говори от устата ти и като магнит привличаш всичко към себе си като желязо, защото си изоставил светските пристрастия и заради тебе мнозина следват Христос и се спасяват от измамата.

Богородичен: Тази, която Бог избра за своя невеста, стана носителка на незалязващото Слънце; Той приведе съставните части на света от несъществуване в съществуване. Него моли, Пречиста, за нас, които паднахме в срамни дела и скверни помисли.


Песен 9

Ирмос: Небето бe изумено и всички краища на земята се удивиха, когато Бог се яви на хората в плът и утробата ти стана по-широка от небесата; затова армиите на ангелите и хората те величаят като Богородица.

Невъзможно е да се преброят безбройните капки дъжд и морския пясък, нито човешкият ум може да произнесе твоите учения, отче, които си оставил, докато си живял на земята, затова приеми тази песен, която ти принасяме с любов.

Богомъдри отче, избави ни от всички изкушения и скърби нас, които празнуваме паметта ти с радост, и ни сподоби с блаженството, на което самия постоянно се радваш, въпреки че е велико това, което искаме.

Многочудни отче, много е слаба силата на душата ми да ти принеса достойна песен, но ти ми дай благодат за добро, затова измоли за мен от Христос да се освободя от греха, защото Той те възвеличи на земята.

Троичен: Изповядвам Божествената истина в три Лица: Отец и Син и Свети Дух, Троицата всемогъща, сътворила всичко и недостъпна. Нейната милост да получа в деня на съда, преподобни Ромиле, по твоите молитви.

Богородичен: Света Девойко, голяма и чудна тайна ти се случи, защото си приела Бог в утробата си и Си го родила, а след раждането пак си останала девица.


Катавасии на Сретение Господне, глас 3

Превод: проф. Иван Желев Димитров

1. Слънцето някога огря (букв. заора из) сушата, която поддържа бездната, защото водата като стена застина от двете страни, докато хората вървяха пеша и богоугодно пееха: Да възпеем Господа, защото Той славно се прослави!


3. Утвърди, Господи, твърдинята на онези, които на Тебе се покоряват – Църквата, която Ти си придоби с Твоята честна кръв.


4. Твоята добродетел, Христе, надвиши небесата, защото, произлязъл от ковчега на Твоята светиня, Ти си бил видян като младенец в храма на славата Си, носен в обятията на Твоята нетленна майка, и всичко се изпълни с възхвала към Тебе.


5. Когато Исаия видя предобразно Бога, извисен на престола и тържествено носен от ангели на славата, извика: о, аз, окаяният, видях пророчески Бога, приел тяло, да господства над незалязващата светлина и мира!


6. Старецът, като видя с очите си спасението, дошло от Бога за хората, извика към Тебе: Христе, Ти си мой Бог!


7. Тебе, Бога-Слово, Който сред огъня освежи момците, изповядващи Бога, и се засели в нетленната Дева, ние възхваляваме и благочестиво пеем: благословен е Бог на нашите отци.


Възхваляваме, благославяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

8. Момците, защитници на вярата в Бога, обгърнати от неудържимия огън, но незасегнати от пламъците, пееха божествена възхвала: благославяйте Господа, всички Негови дела, и Го превъзнасяйте във всички векове.


Честнейшую

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.


Песен 9, гл. 3:

Нека, вярващи, да прозрем предобраз в закона, сянката и писанието: всяко мъжко, което разтваря утроба, е посветено на Бога; и затова да величаем първородното Слово, Сина на безначалния Отец, родено като първо дете от майка без мъж!


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили, и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.


Светилен

Подобно на слънцето, което озарява вселената с лъчите на чудесата се показа, преподобни отче Ромиле. Затова просветли зениците на душата ми, моля те.

Богородичен: Ти стана, Дево, по-възвишена от херувимите и по-славна от серафимите, защото си родила Бога, затова ти викам: помилуй душата ми, Пречиста.


Хвалитни стихири

Глас 4, Подобен: Яко добля:

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс.150:4)

Да възхвалим всички Ромил, защото той е в общение с ангелите и е сродник с преподобните, той блестеше в скитовете и просветляваше всичко с лъчите на Духа и с реките на чудесата е унищожил врага докрай и с помощта от небето победи силата му.


Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс.150:5-6)

Същата стихира. 

Стих: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии (Пс.115:6).

Като най-светла звезда засия, преподобни, и със светлината ѝ просветли всички краища на света, изгони тъмнината на невежеството с чудеса, и доведе всички до познанието истината (за Бога). Затова се моли на Господ за всички, които прославят твоята свята памет.


Стих: Какво ще въздам на Господа за всичките Му благодеяния към мене? (Пс.115:3) 

Имал си любовта към Бога на Авраам, благочестието на Йосиф, смирението на Яков и кротостта на Давид, и така стана чисто местообитание и придоби даровете на Духа. И така днес се събираме за да отпразнуваме твоя велик празник и да почерпим здраве за душите ни.


Слава, глас 6.

Преподобни отче, твоето учение се разпространи по цялата земя и затова си заслужил награда на небето за своите трудове. Ти унищожи бесовските пълчища и достигна до ангелските чинове, чийто непорочен живот си пожелал. Като имаш дръзновение пред Христа Бога, изпроси мир за душите ни.


И сега, Богородичен: Богородице, ти си истинската лоза, която ни даде Плода на живота; на тебе се молим, Владичице, заедно със светите апостоли, да бъдат помилвани душите ни.


Велико славословие


Тропар (общ за преподобен), глас 8:

С проливане на твоите сълзи безплодната пустиня си разработил, а с въздишките из глъбини делата си стократно уплодоносил. И, стана светилник на вселената, сияейки с чудеса Ромиле, отче наш, моли Христа Бога да се спасят нашите души.

Слава, И сега..., Иже нас ради

Роден от Дева, Благий, и претърпял разпятие заради нас, Ти ограби смъртта със Своята смърт, и показа възкресението, като Бог, не презирай онези, които Си създал със собствената Си ръка. Прояви Твоето човеколюбие, Милостиви. Приеми родилата Те Богородица, която се моли за нас, и ни спаси, Спасителю, нас отчаяните.


———————————————————-


На Литургията


Кондак на Сретение, глас 1: Осветил девическата утроба с Твоето рождество и благословил ръцете на Симеон, както подобаваше, като побързаш и сега ни спаси, Христе Боже; но умири раздорите в живота и укрепи народа, когото възлюби, единствен Човеколюбче.


Прокимен, глас 7: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. Стих: Какво да въздам Господу за всичките Му благодеяния към мене? (Пс. 115:6, 3)


Апостол, Галатяни 5:22-6:1

Братя, плодът на духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Против такива няма закон. Ония пък, които са Христови, разпнали са плътта си със страстите и похотите. Ако живеем духом, по дух сме длъжни и да постъпваме. Да не бъдем пустославни, един други да се не дразним, един другиму да си не завиждаме. Братя, и да падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с дух на кротост, като се пазите да не би и вие да бъдете изкушени.


Алилуия, гл. 6, Пс. 111: Блажен е оня човек, който се бои от Господа и който крепко обича Неговите заповеди. Стих: Неговото семе ще бъде силно на земята.


Литургийно евангелие, Лк (зачало 24) 6:17-23

Спря Иисус на равно място: там бяха мнозина Негови ученици и голямо множество народ от цяла Иудея и Иерусалим и от приморските места Тирски и Сидонски, които бяха дошли да Го чуят и да се излекуват от болестите си; бяха дошли тъй също и страдащи от нечисти духове; и се изцеряваха. И целият народ гледаше да се допре до Него, защото от Него излизаше сила и изцеряваше всички. И Той, като подигна очи към учениците Си, казваше: блажени вие, бедни духом, защото ваше е царството Божие. Блажени, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блажени, които плачете сега, защото ще се разсмеете. Блажени ще бъдете, кога ви намразят човеците, кога ви отлъчат и похулят и изхвърлят името ви, като лошо, заради Сина Човечески. Възрадвайте се в оня ден и се развеселете, защото голяма е наградата ви на небесата.


Причастен: Във вечна памет ще остане праведникът. (111:6)


———————————————————-


Молитва към св. Ромил Видински


О, отче на отците, светилниче на постниците, наставниче на монасите, добър възпитаниче на пустинята, връх на безмълвието, велегласни тружениче на плача, зрителю на божествените тайни и извършителю на чудеса, непрестанно се моли като раб и близък Божий приятел за мира и доброто състояние на светите Божии Църкви и на християнския народ, за твоя български род и за обителта, в която лежи твоето честно тяло! Моли се и за нас, недостойните твои раби, и с благост приеми тази слаба наша похвала ти, който си достоен за ангелски похвали, та по твоите молитви да получим прощение на предишните си грехове и да наследим небесното царство заедно с всички светци в Христа Иисуса нашия Господ, Комуто подобава всяка слава, чест и поклонение с безначалния Му Отец и пресветия, благ и животворящ Негов Дух, сега и всякога и във вечни векове! Амин!

No comments:

Post a Comment