Tuesday 13 February 2024

Успение на св. Кирил Славянобългарски

Успение на свети Константин-Кирил Философ.

Преподобни Авксентий.

  • Където няма Богородични, се вземат от Октоиха.
  • За 2024 г празникът се пада в сряда, с владеещ глас 3.
  • В сряда и петък се пеят кръстобогородичните.


Вечерна служба


Господи воззвах, (Пс.140): на 4, глас 4.

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе; побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян; издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи.


Стих 4: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа. (Пс.129:6-7А)

Подoбен: Дал еси́ зна́мение:

Имайки добродетелта за сияйна красота, отче, ти обиколи целия свят и като пчела влагаше пречистия мед на благоразумието в сърцата на вярващите в единия Христос, Който дойде на земята и обожестви човеците заради неизмеримата Си милост и голямо снизхождение. 


Стих 3: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Същия.


Стих 2: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс.116:1)

Кротък с мъдрост, изпълнен с Божията любов, украсен с православното учение, блажени Кириле, преминал си градове и страни, улавяйки за Бога и просвещавайки чрез благодатта за спасение на приелите наставленията; затова те почитаме със свещени песни.


Стих 1: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс.116:2)

Твоят живот беше без порок и смъртта ти – почтена пред Господаря на всичко, в Чиито ръце си предал душата си, отче, просветлена чрез праведен живот. Затова те молим: моли се на Христос да намерим милост в съдния ден ние, които с вяра те възхваляваме.

Слaва, на св. Авксентий, гл. 8, от св. патр. Анатолий:

Чистата мъдрост на Светия Дух, вселила се в твоето чисто сърце, преподобни отче, всеблажени Авксентие, те показа като страшен прогонител на злите духове и успешен лечител на тайните недъзи. Затова като имаш дръзновение пред човеколюбивия Бог, с твоето непрестанно застъпничество освободи ни от душевните и телесните страдания.

И сега, Богородичен. От Октоиха

Или Кръстобогородичен, гл. 8.

Подобен: О пресла̀внаго чудесѐ:

Като видя Агницата как доброволно е разпнат на кръстното дърво Агнето, майчински викаше от мъка, плачейки: Сине мой, какво е това странно видение? Дал си на всички живот като Господ, а как така умираш, Дълготърпеливи, като даваш възкресение на земнородните? Прославям Твоето голямо снизхождение, Боже мой.


Вход с кадилница. Свете тихий

Най-древната християнска молитва

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Прокимен (на деня)


Паримии (от 11 май)

Из книга Второзаконие чтение. 

Рече Моисей на Израилевите синове: ето, давам ви тая земя, вървете, вземете в наследство земята, що Господ с клетва бе обещал да даде на отците ви Авраам, Исаак и Яков, на тях и на потомството им. И аз ви казах в онова време: не мога сам да ви водя; Господ, Бог ваш, ви размножи, и ето, вие сте сега многобройни като звездите небесни; Господ, Бог на отците ви, нека ви умножи хиляди пъти повече, отколкото сте сега, и нека ви благослови, както ви бе говорил! И взех първенците от вашите колена, мъже мъдри разумни и изпитани, и ги поставих за началници над вас: хилядоначалници, стоначалници, петдесетоначалници, десетоначалници и надзиратели, според вашите колена. И дадох заповед на съдиите ви в онова време, като казах: изслушвайте братята си и съдете справедливо както брата с брат, тъй и неговия чужденец; в съда не правете разлика между лицата, изслушвайте и малък, и голям: не бойте се от лице човешко, понеже съдът е дело Божие. 


Из книга Второзаконие чтение.

Рече Моисей на Израилевите синове: ето, небето и небето на небесата, земята и всичко, що е на нея, е на Господа, твоя Бог; но само твоите отци е приел Господ и ги е обикнал, и е избрал вас, тяхното семе подир тях, от всички народи, както видиш днес. И тъй, обрежете крайната плът на сърцето си и занапред не бъдете твърдоглави; защото Господ, Бог ваш, е Бог на боговете и Господар на господарите. Бог велик, силен и страшен, Който не гледа на лице и не взема дарове, Който право отсъжда на сираче и на вдовица, обича пришълеца и му дава хляб и облекло. Обичайте и вие пришълеца, понеже сами бяхте пришълци в Египетската земя. Бой се от Господа, твоя Бог, и само Нему служи, към Него се привържи и в Негово име се кълни: Той е твоя похвала, Той е твой Бог, Който направи с тебе ония велики и страшни дела, каквито видяха очите ти. 


Из Притчи Соломонови чтение.

Душите на праведните са в Божия ръка, и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минаваха за умрели, и краят им се считаше за погибел, и заминаването им от нас – унищожение; но те си пребъдват в мир. Защото, макар в очите на хората и да се наказват, тяхната надежда е пълна с безсмъртие. И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствани, защото Господ ги е изпитал и ги е намерил достойни за Него. Той ги е изпитал като злато в горнило и ги е приел като най-съвършена жертва. Когато им се въздава, те ще блеснат като искри, които лазят по стърнище. Ще съдят племена и ще владеят над народи, а над тях ще царува Господ вовеки. Които се Нему надяват, ще познаят истината, и верните в любовта ще пребъдат у Него; защото благодат и милост има за светиите Му и промисъл за избраниците Му.


Сугуба ектения


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения


Стиховни стихири от Октоиха, глас 3:

Покланям се, Христе, на Твоя почитан кръст, пазителят на света, спасението на нас, грешните, великото очистване, хвалата на цялата вселена.

Стих: Подигам очи към Тебе, Който живееш на небесата! Ето, както очите на слугите са обърнати към ръката на господарите им, както очите на слугинята – към ръката на господарката ѝ, тъй и нашите очи – към Господа, нашия Бог, докле Той ни помилува. (Пс. 122:1-2)

Дървото на непослушанието донесе смърт на света, а дървото на Кръста – живот и нетление. Затова да се поклоним на Тебе, разпнатия Господ, за да ни осияе светлината на Твоето лице.

Стих: Помилуй нас, Господи, помилуй нас, защото доста сме сити на презрение; доста е сита душата ни на хули от надменни и на унижение от горделиви. (Пс. 122:3-4)

Пророците, апостолите Христови и мъчениците учеха да се възпява единосъщната Троица, просветиха заблудените народи, и направиха човешките синове съобщници с ангелите.

и една на светеца, глас 8:

Паметта на чистите по дух светии се всели в твоето чисто сърце, блажени преподобни отче Кириле, и те показа като страшен прогонител на лукавите духове, както и лекар на тайните недъзи. Затова като имаш дръзновение пред човеколюбец Бог, неотслабващо се моли и ни освободи от душевните и телесни скверноти.

Слaва, и сега, Богородичен. От Октоиха. Подобен: Ве́лия Креста́ Твоего́:

Като Те видя издигнат на кръста, Христе мой, непорочната Агница и Твоя майка, която Те роди, ридаеше със сълзи и казваше: не оставяй бездетна мене, която Ти запази непорочна дори след раждането.


Песен на Симеон Богоприемец

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропар на св. Авксентий, гл. 1:

Жител на пустинята, ангел в тяло и чудотворец си се показал, Богоносни отче наш Авксентие, чрез пост, бдение, молитви си приел небесните дарове, изцеряваш болните по тяло и душа, които с вяра идват при тебе. Слава на Далия ти сила, слава на Увенчалия те, слава на Даващия на всички изцерения чрез тебе.

Слава: тропар на св. Кирил, глас 4:

От пелени прилежно си приел и направил Премъдростта своя сестра, Богогласни, като я видя пресветла, чиста като девица, доведе, украси с нея своята душа и ум като със златни мъниста, и стана като втори Кирил, по разум и име, блаженни и мъдри.

И сега, Богородичен.

От вечност скритата непозната и на ангелите тайна, чрез тебе, Богоро­дице, се откри на живущите на земята: Бог, въплътен в несливано съединение и заради нас доброволно приел кръст, чрез който възкреси първосъздадения, спаси от смърт душите ни!


——————————————————


Утринна служба


След Шестопсалмието, Велика ектения

Бог Господь, на глас 1 

Пс. 117

Стих 1: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2: Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3: Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4: Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в очите ни.

Тропар на св. Авксентий, гл. 1:

Жител на пустинята, ангел в тяло и чудотворец си се показал, Богоносни отче наш Авксентие, чрез пост, бдение, молитви си приел небесните дарове, изцеряваш болните по тяло и душа, които с вяра идват при тебе. Слава на Далия ти сила, слава на Увенчалия те, слава на Даващия на всички изцерения чрез тебе.

Слава: тропар на св. Кирил, глас 4:

От пелени прилежно си приел и направил Премъдростта своя сестра, Богогласни, като я видя пресветла, чиста като девица, доведе, украси с нея своята душа и ум като със златни мъниста, и стана като втори Кирил, по разум и име, блаженни и мъдри.

И сега, Богородичен.

От вечност скритата непозната и на ангелите тайна, чрез тебе, Богоро­дице, се откри на живущите на земята: Бог, въплътен в несливано съединение и заради нас доброволно приел кръст, чрез който възкреси първосъздадения, спаси от смърт душите ни!


Малка ектения: Възглас: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи седален, глас 1.

Подобен: Лик А́нгельский:

Ти просвети сърцето си с молитви към Бога, просветли душата си с Боговдъхновени учения, която сега дойде при незалязващата Светлина. Затова днес празнуваме твоята светла памет с весели сърца, преславни Кириле.


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


Втори седален от Октоиха.

Глас 3:

Ти беше удрян заради човешкия род и не се разгневи; освободи живота ни от тлението, Господи, и ни спаси.

Стих: Боже, Царю мой отвека, Който извършваш спасение сред земята! (Пс. 73:12)

Подобен: Красоте́ де́вства:

Непостижима е Твоята власт и доброволно разпятие, ангелските войнства се чудеха на гледката: как така Невидимият е удрян по плът, след като искаше да избави човечеството от тлението? Затова като Животодавец, ние викаме към Тебе: слава, Христе, на Твоята добросърдечие.

Стих: Страшен си Ти, Боже, в Твоето светилище. Бог Израилев. (Пс. 67:36)

Мъченичен: Въоръжени с всеоръжието на Христос и облечени в оръжието на вярата,  вие чрез страданията потъпкахте опълчението на врага, а с надежда за живот усърдно понесохте от древни времена всички заплахи и рани на мъчителите. Затова и приехте венци, търпеливи Христови мъченици.

Слава, и сега: Кръстобогородичен.

Чистата, не изпитала брак и Твоя майка, Христе, като Те видя да висиш мъртъв на Кръста, майчински плачеше и нареждаше: „с какво отвърна еврейското, беззаконно и неблагодарно сборище на Тебе, Който ги наслади с многобройните Си и велики дарове, Сине мой“? Възпявам Твоето божествено снизхождение.


Величание на полиелея:

Величаем те, свети равноапостолни Кириле, който просвети с твоето учение всички славянски страни, и ги приведе към Христос.


Седален след полиелея, глас 4:

Дойдете да почетем с гръмки похвали нашия просветител, защото той богомъдро нахрани гладните за Божие слово и загиващи славянски племена с мана от ученията, и преводи на благовестията на сина на Гърма (Йоан) на свой език, просвети ги като слънчеви лъчи, от които и ние получихме светлина и благодарствено викаме: радвай се, Кириле, винаги прославен.

Слава, и сега, Кръстобогородичен. Гл. 3:

Когато Твоята пречиста, непорочна и пречиста Приснодева, пресвета Майка гледаше как си разпнат, Господи, тя заплака. Разплакана извика на глас: „Горко ми, най-сладкият ми Сине! Как можа тази беззаконна тълпа да Те осъди на разпъване, защото Ти си Господ на всичко и Създател! Славя Твоята доброта, която няма край.“


Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И сега: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.


Прокимен, глас 4: Твоите свещеници ще се облекат в правда, и Твоите светии ще се зарадват. (Пс.131:9) Стих: Чуйте това, всички народи; внимавайте в това всички, които живеете по вселената. (Пс.48:2)


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй.

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец, Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: И за да се удостоим да изслушаме от светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме от светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според Йоан.

Дяконът: Да внимаваме!

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Евангелие от Йоан (10:1-9).


50-ти псалом (чете се).


Слава, гл. 6: По молитвите на светителя, Милостиви, очисти множеството наши прегрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши прегрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.

Стихира за св. св. Кирил и Методий, гл. 6:

Единонравният на апостолите, украсата на йерарсите, просветителят на славянските народи и горещият застъпник, елате, обичащи празника, да възпеем с похвални песни, като кажем: радвай се, Кириле, украсена със злато тръба на богословието, който изясни тайнството на Светата Троица по подобието на слънчевите лъчи, и така си затворил злохулните уста на агаряните. Радвай се и ти, Методие, който се подвизава единомислено и му помагаше с молитви и чудеса. И сега отци всепочитани, не преставайте да се молите на Христос Бога за нас, които с вяра и любов ви почитаме.


Литийна молитвадяконът.


Канони. Един от Октоиха и на светията, глас 4.

Песен 1

Ирмос: Ще отворя устата си, и ще се изпълнят с Духа Светаго, и ще произнеса дума за Царицата Майка, и ще се явя светло тържествуващ, и радвайки се, ще възпея нейните чудеса.

Припев: Равноапостолни отче Кириле, моли Бога за нас.

Твоите уста доближи към чашата на божествената премъдрост да се напиеш от спасителното питие за да явиш на езичниците Светлината на разума, и стана секира, неприязнено посичаща всяка измама. 


Просветил те като светилник, подателят на светлината, Христос нашия Бог, те показа учител на целия свят, и те изпрати да учиш западните народи, стоящи в тъмнина, от книгите на божествения Закон.


Слава: Светия Дух те извади от дълбочината на морето, и чрез Божието слово, те направи учител на добрата вяра и скъпоценен бисер на целия свят, мъдри, чрез книгите на Божия закон да осветиш народите, блажени.


И сега, Богородичен: Твоят душевен храм превъзхождаше красивите небесни сили, Дево чиста, когато в утробата си носила нашия Бог, пресвята планино.


Песен 3

Ирмос: Доброволно си слязъл от висините на земята, превъзхождайки всяка власт, и смирено си издигнал човешкото естество от преизподния ад, затова няма по-свят от Тебе, Човеколюбче.

Припев: Равноапостолни отче Кириле, моли Бога за нас.

Със слово, сърце и език ти проповядва Христос, Божия Син, Който е премъдрост, и сила, и въплътено Слово, блажени, и като посрами триезичниците, потопи ги с изобилните струи (на твоята проповед).


Блажени Кириле, ти наистина си се показал като свещена звучна флейта, която спасява с песента си, красиво ехти с духовните си звуци и прогонва съня на душата.


Слава: О, огнени уме, о доброгласна тръба, о пеещ славей, о лястовице с думи от злато, о език на притчите по-сладък от меда, премъдри Кириле, помени ни всички нас. 


И сега, Богородичен: По съвета на Отца безначалният Син като Слово се всели в твоята утроба чрез осеняването на Светия Дух, Богородице, и по плът се роди от тебе, като спаси нашите души. 


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме… 


Седален, глас 8.

Подобен: Прему́дрости:

Просветляваш цяла земя като светкавица, еретиците гониш, спориш на изток, запад, север и юг, поправяш триезичниците, проповядваш по страните, като им говориш на техните езици и им предаваш Книгите. Като дойде до Рим, тук положи тялото си, блажени, предаде в ръцете Господни своята душа. Учителю на добрата вяра, моли Христос Бог да даде прошка на греховете на почитащите с любов твоя свята памет. 


Песен 4

Ирмос: Пребожественият Иисус, Който стои в славата на божествения престол, дойде на лек облак чрез нетленната длан – Божията майка, и спаси тия, които викат: Слава, Христе, на Твоята сила.

Припев: Равноапостолни отче Кириле, моли Бога за нас.

Преселвайки се от отечеството си, ти си станал като втори Авраам; желаейки по-голяма премъдрост, украсил си се като със златни мъниста, светейки по-силно от най-светлите лъчи.


С копието на твоите слова като Замврий си пронизал гибелно прилепилия се към мадиамската ерес на отричащите телесния образ на явилия се в плът Иисус.


Слава: Проповядвал си Светия Дух като равносъщна сила на Отца и Сина – Трислънчевата Светлина, чрез нея по дар сме Божи синове на Светлината и по тоя начин наследници.


И сега, Богородичен: Като се избавихме от първоначалното осъждане на Адам чрез тебе, Девице, намерихме неизречена радост, защото си родила в наш образ благословението на всички – Сина Божи.


Песен 5

Ирмос: Сега ще се вдигна, пророчески каза Бог, сега ще се прославя, сега ще се извися (Ис.33:10), като приех от Девата падналото (човешко) естество и го възнесох към мислената Светлина на Моето Божество.

Припев: Равноапостолни отче Кириле, моли Бога за нас.

По свои заслуги добре си се украсил, блажени, изля се благодат в твоите уста, духовномъдри, и пресуши морето на нечестивците, като го наводни с твоите слова.


Като стоеше здраво, помагаше във вярата, мъдри, съблазънта на измамата посичаше със своето слово, изравняваше божествените пътеки на верните, наставлявайки по градовете Христовите свидетели.


Слава: Като преплуваха по дивен начин морето твоите слова и поучения за добрата вяра, блажени Кириле, от мразовитата зима си влязъл в тишината на Горната обител.


И сега, Богородичен: Равният на Отец Син стана човек за да спаси човеците, като от тебе, Пречиста, прие плът, обожестви земнородните и отвори за човеците небесното царство.


Песен 6

Ирмос: Дойдох в морската дълбина и ме потопи бурята на многото грехове, но Ти като Бог, изведи от дълбините моя живот, Многомилостиви.


Посрами се сборището, което се присъедини към виещите със змийски гласове агаряни, и накрая силата му отслабна, когато ти мъдро изясни с притчи единия трислънчев Бог.


Бог направи устата ти остър меч и ти се показа за еретиците като избрана стрела, сложена в колчана, както пише светият пророк, която е пазена от Божеството и прострелва враговете.


Слава: Като си възлюбил от младини Премъдростта, приел си я като своя сестра, и като си помъдрял в Бога, блажени, яви се философ.


И сега, Богородичен: Иезекиил те видя като врата, през която Сам Вишния Бог влезе, премина през святата ти утробата с плът, Пречиста, и не я остави (вратата) отворена.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Кондак, глас 2.

Подобен: Тве́рдыя и Богогла́сныя:

Света си обиколил, блажени Кириле, за да просвещаваш вселената с крепък ум и боговдъхновено учение, с пресветли зари сееше пресветлото Божие слово на север, запад и юг. И като имаш дръзновение пред Христос, непрестанно се моли за нас.

Икос:

Възлюбил светия живот, мъдри, и просветен от зарите на трислънчевото Божество, ти като мълния премина по вселената, просвети северната и южната земя, а за западните изгря като незалязваща светлина; затова и от нас прогони греховния мрак, като измолиш благодат свише, и понеже имаш дръзновение пред Христос, непрестанно се моли за нас.

Синаксар: В 14-я ден на месец февруари празнуваме успението на свети равноапостолен Кирил, и паметта на преподобни Авксенти. По техните молитви, Христе Боже наш, помилвай и ни спаси! Амин.

 

Песен 7

Ирмoс: Богомъдрите отроци не почетоха тварта наместо Твореца, но мъжествено като потъпкаха заплашването с огън, радваха се и пееха: благословен си Ти, Препрославени Господи и Боже на нашите отци!

Припев: Равноапостолни отче Кириле, моли Бога за нас.

Със словесни флейти, блажени, си призовал овците в светата ограда (на Църквата), с мъдри притчи, с красотата и сладостта на твоите думи.


Не се уплаши, учителю, по воински сам да влезеш в еврейското пълчище и с мъдрост чрез пророчески притчи да разбиеш стълба на всички техни родословия, както и оня на самаряните.


Слава: Господ те дари на всички като бележит извор на правата вяра, блажени, който винаги напоява синовете на правоверието със златоструйни води и с течението им изпълва Божията църква.


И сега, Богородичен: (Дево) неизпитала брак, Бог те направи по-широка от небесата, като се всели в твоята утроба, затова те моля, избави ме чрез широтата на покаянието от притесняващите ме грехове.


Песен 8

Ирмос: Благочестивите отроци бяха запазени в пещта от Богородичното раждане, което тогава беше предобразувано, а сега е действително. То подбужда цялата вселена да ти пее: всички твари, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте през всички векове.

Припев: Равноапостолни отче Кириле, моли Бога за нас.

Като се присъедини към Светлината, философе, ти чрез разума от Бога стана светлина, и по добродетели се показа втори Павел, защото обиколи всички страни и със словото на учението просия сред езичниците по-светло от слънцето.


Както с остротата на думите си ти разкъса еврейското сборище в северните градове, така множеството на хазарите се присъедини към тебе, който пресече езическото нечестие, както Давид (уби) Голиат.


Слава: Панонската земя те имаше за велика крепост, като стъпка здраво еретическите заблуди на триезичниците, научена чрез твоите книги. Затова те поменаваме като мъдър учител, винаги прославен от Христос. 


И сега, Богородичен: Поучени от книгите на светите пророци, вярно те проповядваме като Богородица, защото ти, Дево, си родила Стария по дни като нов човек. Затова, света, те възпяваме и превъзнасяме.


Песен 9

Ирмос: Ева, заради греха на непослушанието, доведе проклятието, а ти, Дево Богородице, чрез плода на своята утроба направи да разцъфти за света благословението, затова всички те величаем.


Като скъпоценен светилник Христос те вложи във венеца на църквата да сияеш до край света, заради Него ти се подвизава до смъртта си, светий, като увеличи възпитанието на верните в разум и благоговение.


Ти беше ученик на блажения Павел и като следваше неговите добри дела, стигна чак до западните краища и като разпространи словото между народите, в Рим предаде духа си в ръцете на своя Бог.


Слава: Изгря на земята като слънце, учителю, което навсякъде просвещава с притчи като с богосияйни лъчи тези, които те възпяват с вяра и стоят пред ковчега с твоето тяло; помени, блажени, твоите ученици.


И сега, Богородичен: С лъчите на твоята светлина, Пречиста, просвети сега моята душа, която лежи в мястото на тлението (Пс. 87:11), разбий враговете, които винаги ме оскърбяват и ме влекат към греха.


Катавасии, гл. 4: Отвèрзу устà моя.

Песен 1

Ще отворя устата си, и ще се изпълнят с Духа Светаго, и ще произнеса дума за Царицата Майка, и ще се явя светло тържествуващ, и радвайки се, ще възпея нейните чудеса.

Песен 3

Богородице, живи и изобилни изворе, духовно укрепи в твоята божествена слава събралите се в хор твои певци и ги удостой с венци на славата.

Песен 4

Пребожественият Иисус, Който стои в славата на божествения престол, дойде на лек облак чрез нетленната длан – Божията майка, и спаси тия, които викат: Слава, Христе, на Твоята сила.

Песен 5

Всичко дойде в ужас от твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, носила си в твоята утроба Бога, Превъзнесения над всичко и си родила Безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Песен 6

Богомъдри, като чествуваме тоя божествен всепочитан празник на Божията Майка, елате да пляскаме с ръце и славим Бога, Който се роди от нея.

Песен 7

Богомъдрите отроци не почетоха тварта наместо Твореца, но мъжествено като потъпкаха заплашването с огън, радваха се и пееха: „Благословен си Ти, Препрославлени Господи и Боже на нашите отци!“

Песен 8

Възхваляваме, благославяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благочестивите отроци бяха запазени в пещта от Богородичното раждане, което тогава беше предобразувано, а сега е действително. То подбужда цялата вселена да ти пее: „Всички твари, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове“.


Честнейшую.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!


Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

9-та песен от катавасиите 

Нека се радва всеки земнороден, просвещаван духовно, а естеството на безплътните умове, което почита свещеното тържество на Божията майка, нека тържествува и вика: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Приснодево.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили, и на Тебе въздаваме слава…


Светилен:

Христос те показа като светилник на света и учител на вселената, многоблажени Кириле, солунско клонче, затова и ние, почитащите твоята скъпа памет, от Него просим милост.

Слава: Пред Бога завърши своя живот, свети Кириле, защото мъдролюбиво внимаваше в книгите и като просвети с тях душата си, ти се показа изпълнен с Божи разум, достохвални славянски учителю.

И сега, Богородичен. В Октоиха - няма.

С вълнение, с вяра и страх, целувам и почитам твоя свят и всенепорочен образ с дължимото почитание, всенепорочна Владичице; защото знаем, че от твоите икони изобилно текат изцеления за душата и тялото на нас, които сега те величаем като истинска Богородица.


Хвалитни стихири (Пс.150), на 4, гл. 8:

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Кириле, славни учителю, ти научи моравците на добро, да благодарят на Бога на своя език, като преведе от гръцки на славянски Закона Господен и ги научи на Неговата правда. Затова сега славянските народи се радват и възнасят слава на Бога.


Кой може да изброи чудесата, които Господ направи чрез своя славен Кирил? Той го избави от отровата на сарацините, изтръгна го от люта примка, със словата си заключи устата на онези, които бяха изопачили вярата Господня у хазарите, услади горчивите води и безброй други чудеса извърши.


Слава, глас 8: О, сладки учителю Кириле, о тиха беседо, о милосърдно сърце и уме премъдри, о думи по-сладки от мед, о прелитащ над страните като орел, о втори Павле и ученико на Петър, в чийто град реши да почиваш, помени ни грешните пред Господа, да ни спаси по твоите молитви.

И сега, Крестобогородичен: Като Те гледаше да висиш на дървото (на кръста), преблаги Христе мой, Всенепорочната ридаеше майчински и казваше: Най-любезни Сине мой, как така беззаконното сборище те осъди на Дървото?


Велико славословие


Тропар, глас 4:

От пелени прилежно си приел и направил Премъдростта своя сестра, Богогласни, като я видя пресветла, чиста като девица, доведе, украси с нея своята душа и ум като със златни мъниста, и стана като втори Кирил, по разум и име, блаженни и мъдри.


——————————————-


Света Литургия


Блаже́нны на светеца, песни 3-а и 6-а. 

Прокимен, глас 7: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. (Пс.115:6) Стих: Какво да въздам Господу за всичките Му благодеяния към мене? (Пс.115:3) 

Апостол към Евреите, зачало 318. 

Алилуия, глас 2: Твоите свещеници ще се облекат в правда, и Твоите светии ще се зарадват. (Пс.131:9)

Евангелие от Матея, зачало 11. (5:14–19)

Причастен: Във вечна памет ще остане праведникът. (Пс.111:5)


No comments:

Post a Comment